GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirai don nedeniyle mağdur olan fındık ve kayısı üreticisinin acil destek talebini, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletti. HABERİ 18 DE 14 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA FİYATI: 25 Kr. BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR Basın İlan Kurumu nun teşviki ile daha güçlü bir yerel medyayı amaçlayan ve birçok kentte gerçekleşen gazete birleşmeleri Ankara da da mutlu sona ulaştı. Bu çerçevede Gazetesi olarak 15 Mayıs 2014 tarihi itibariyle TİCARİ HAYAT Gazetesi bünyesine katıldık. Hayırlı olmasını diler, bugüne kadar bizlerden ilgisini, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Tabloid tasarımı ile farklı bir gazete olarak yayınlanan ın Başkent basın camiasında silinmez izler bıraktığını umuyoruz. Saygılarımızla... HABER 17 DE MİLLİ TREN Sakarya da üretilecek Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Erol İnal, Milli Tren Projesi ile vagon ve demiryolu üretiminde Sakarya'nın marka olabileceğini belirterek, "Bu sektör, Türkiye'de yeni yeni ayağa kalkan, şekillenen bir sektör ve çok hızlı yol alıyor" dedi. HABER 17 DE HABERİ 18 DE Haberi 19 da Haberi 19 da Haberi 20 de

2 2 SineMagazin KOPENHAG - Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen Eurovision fiark Yar flmas n kazanan Avusturyal transseksüel flark c Conchita Wurst, Cinsiyetiniz ve nereli oldu unuz üzerine konuflmak zorunda olmad m z bir dünya hayali kuruyorum dedi. Kopenhag Refshaleöen B&W Hallerne de yap lan yar flmada Rise Like A Phoenix adl flark s yla 290 puan alarak 59 uncu Eurovision un kazanan olan Avusturya temsilcisi Conchita Wurst, kazand na inanmakta zorland n belirtti. Sonucun, kendisi aç s ndan rüyas n n gerçe e dönüflmesi, toplum için ise insanlar n ileriye bakt n gösterdi ini anlatan Wurst, Bundan sonra da yapt klar m yapmaya, hayat m yaflamaya ve kendime dürüst olmaya devam edece im. Bunu yaparken insanlar bana kat l rsa bu dünya harika olacak diye konufltu. Wurst, Eurovision un hoflgörü üzerine kurulu bir proje oldu unu ifade ederek Bu yüzden Eurovision gerçekten kat lmak istedi im bir aileydi ve kendimi evimde hissettirdi dedi. Avusturyal flark c, iflaretlere inanmad n ancak arkadafllar n n kendisine yar finalde 6, finalde ise 11. s rada yar flt n hat rlatt n bu say lar n ise do um günü oldu unu anlatt. -Cinsiyetin konuflulmad bir dünya Bir gazetecinin, srailli transseksüel bir flark c n n 16 y l önce kazanmas ndan sonra yar flmay kazanan ikinci transeksüel olarak neler hissetti ini sormas üzerine Wurst, Cinsiyetiniz ve nereli oldu unuz üzerine konuflmak zorunda olmad m z bir dünya hayali kuruyorum. Bu gece hepimizin ayn ailenin parças oldu unu gösterdik yan t n verdi.bond k z olmay kabul edip etmeyece i sorulan flark c, cevab n hay r oldu unu bildi ini san yorum derken flark s n n ismine at f yap larak Conchita anka kuflu gibi yükseldi mi sorusuna da San yorum evet en az ndan onun gibi hissetti karfl l n verdi. -Sadece sakall bir kad n Öte yandan Wurst un menajeri Rene Berto ise Düflünce tarz m z de ifltirelim. Conchita sadece sakal olan bir kad n dedi. 14 May s 2014 Eurovision birincisi Wurst: Kendime dürüst olaca m sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 Avusturya kamu yay nc s ORF nin temsilcisi ise 1966 y l ndan sonra Eurovision a tekrar ev sahipli i yapmak için 48 y l beklediklerini söyledi ve gelecek y l organizasyon için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar n kaydetti. -Eurovision dan notlar Yar flmada Ukrayna ya 10 puan, Rusya ya 12 puan veren Azerbaycan yuhaland. Avusturya dan oylaman n sonucunu bildirmek için yay na ba lanan kad n sunucunun takma sakal ve b y izleyicileri güldürdü. Rusya en çok puan Ermenistan, Azerbaycan ve Belarus a verdi. Hollanda, ngiltere, sveç, srail, Yunanistan, rlanda Finlandiya, spanya, Belçika ve talya, Avusturya temsilcisine en yüksek puan veren ülkeler aras nda yer ald. Yar flmada Hollandal ikili The Common Linnets Calm After The Storm flark s yla 238 puanla ikinci ve sveç temsilcisi Sonne Nielsen Undo adl flark s yla 218 puanla üçüncü oldu. (AA)

3 14 May s 2014 TBMM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Cem Uzan n, 2,5 milyar avroluk dava açt n belirterek, davan n, görülmesine bile gerek olmadan reddedilece ine inand n söyledi. TBMM Genel Kurulu nda, Yolsuzlu a Karfl Ceza Hukuku Sözleflmesi ne ek Protokol ün onaylanmas n uygun bulan kanun tasar s kabul edildi. Tasar n n görüflmeleri s ras nda söz alan CHP stanbul Milletvekili Aykut Erdo du, Türkiye nin, almad ve kullanmad halde kaç milyar dolar do algaz paras ödedi ine yönelik soruya bakan n cevap vermedi ini savundu. Erdo du, vatandafl n, almad, kullanmad do algaza milyarlarca dolar ödedi ini öne sürerek, Fakire da tmad bu do algaz, fakire, bunun yerine kömür da tt. Kömür da t rken de onlarca yolsuzluk oldu dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, bakanl n n Türkiye nin iki büyük yat r mc bakanl klar ndan biri oldu unu söyledi. Y ld z, 2023 hedefleri do rultusunda elektrik, do algaz, petrol ve di er sektörlerle ilgili yaklafl k 118 milyar dolarl k yat r m yapacaklar n kaydetti. Y ld z, bunlar n flu ana kadar yapt klar gibi belli disiplin, kural içinde yap lmalar gerekti ini kaydetti. Bakanl nda geçen y l 4 bin 985 ihale yap ld n bildiren Y ld z, bunlar n her biriyle ilgili arkadafllar n n dürüstçe çal flt n vurgulad. Y ld z, Diyelim ki bunlar n yüzde 1 inde hata oldu. 50 tane eder. Onlar da teftifl, disiplin kurullar, denetimleri var. Her türlü konuda bir arkadafl m z usulsüzlük yapt ysa kim oldu una bakmadan ona müdahale ederiz. Ama dürüst çal flan varsa di erlerinin içine katmay z diye konufltu. Y ld z, hükümetleri aleyhine, Libananco ve di er 4 davada, A HM dahil olmak üzere 230 milyar dolarl k dava aç ld n an msatt. Bütün davalarda Hükümet in hakl ç kt na iflaret eden Y ld z, flöyle devam etti: fiimdi Cem Uzan, bir sahtekarl k Yaflam H CR 15 Recep Ahir 1435 RUM 1 May s 1430 gere i, hakl olmad na inand m z bir cümleye dayanak bu sefer Stockholm de 2,5 milyar avroluk dava aç yor. Davan n görülmesine bile gerek olmadan reddedilece ine inan yoruz. Haz rl klar m z bu yönde. Çünkü benzer gerekçelerle davay aç yor, Ben o zaman Türk vatandafl de ildim diyor. Belki kendisini oyal yor olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ni oyalayamayacak. 8 y l süren davalarda acaba bu davada Türkiye olarak kaybeder miyiz, baflka kirli oyunlara girerler mi diye bir k s m tedirginlikler olufltu. Biz son derece fleffaf flekilde Hazine, Maliye Bakanl avukatlarla savunduk, bu davalar kazand k. nan yorum ki tahkim heyeti yine bu dava için de benzer fleyi verecektir. -Do algaz Do algaz al nmad, kullan lmad para ödendi ine yönelik elefltirileri Y ld z, flöyle yan tlad : fiu anda Rusya da al nmad halde ödenmifl hiçbir para kalmam flt r. 3, 4 y l önce almad m z, kullanmad m z do algaza avans niteli inde ödenen paralard r, sözleflme bunu söylüyor. 5 y l içinde telafi edilirse o, o para oradan düflüyor. Türkiye nin do algaz kullanmad halde ödedi i hiçbir para kalmayacakt r. ran ve Azerbaycan ile alakal 2014 ve 2015 te bütün bunlar bitiriliyor. Türkiye nin, Rusya, ran ve Azerbaycan da kullanmad, msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Cem Uzan, Türkiye aleyhine 2.5 milyar avroluk dava aç yor almad halde hiçbir paras orada kalmayacakt r. Rusya ile geçen y l hesaplar karfl l kl görüldü. Tam tersine de olabiliyor bunda hükümetin zaman zaman avantajl, zaman zaman dezavantajl oldu u durumlar oluyor. Türkiye nin do algazla ilgili Rusya ya al p da ödemedi i, ödeyip de almad hiçbir miktar yok. Do algaz ithal oldu u için fakir, fukaraya da t lmaz. 2 milyon ailemize, 2 milyon ton civar nda kömür da t yoruz. Y ld z, CHP nin kendisiyle ilgili gensoru önergesi verdi ini an msatarak, grubun içinde bu ifli anlayanlar n daha 3. dakikada Biz mahçup olduk dedi ini söyledi. Y ld z, bu kiflinin kim oldu unu soran Erdo du ya, spiyonlamam. AK Parti Grubu nda itibar kaybetmekle kalmad n z, CHP içinde de itibar kaybetmiflsiniz. 2 y l önce, suç duyurusunda bulun dedim, niye bulunmad n? Çünkü mahkeme onunla ilgili kararlar verdi. O karardan arkadafl m z n haberi yoktu karfl l n verdi. Sataflma gerekçesiyle söz alan Erdo du, Y ld z a, Say fltay raporlar nda olan bilgileri sordu unu kaydetti. Erdo du, Bir k sm n verip, bir k sm n vermeyerek sizi aldatmas herfleyden önce size ay pt r. Milyarlarca dolar ödendi mi? Ödendi ama geri al nacak Bu yoksul halk n paras n peflin olarak Rusya, ran, Azerbaycan a verdin diye konufltu. (AA) 3 Kay p ihbar için 24 saati beklemeyin ADANA - VOLKAN KAfi K - Emniyet yetkilileri, çocuklar kaybolan ailelerin durumu polise bildirmesi için ilk 24 saati beklemeleri yönündeki düflüncenin yanl fl oldu u, her türlü bilginin vakit kaybedilmeden yetkililerle paylafl lmas gerekti i uyar s nda bulundu. AA muhabirinin, Adana Emniyet Müdürlü ü Çocuk fiube Müdürlü ü yetkililerinden ald bilgiye göre, kay plar n yüzde 90 n 13 ve 18 yafl grubundakiler oluflturuyor. Kad nlar daha çok gönül iliflkisi ve aile bask s nedeniyle erkekler ise genellikle macera ve ifl bulma bahanesiyle evden kaç yor. Kaybolma, kaç r lma ve taciz olaylar n n gündeme gelmesinin ard ndan ailelerin benzer durumla karfl laflmalar halinde zaman kaybetmeden polise bilgi vermesi isteniyor. Ailelerin, özellikle 0-6 yafl grubundaki çocuklar n n kayboldu unu anlad klar anda polisi bilgilendirmesi önem tafl yor. Kaybolan çocuklar için 24 saat beklenmesi gerekti i bilgisinin ise yanl fl oldu u vurgulan yor. Çocu un kayboldu una dair en küçük flüphede, önce 155 polis imdat hatt na, sonra en yak n polis merkezine baflvurulmas gerekiyor. Çocuklara, anne ve babalar n n ismini, ev adresini veya telefon numaras n n ezberletilmesi tavsiyesinde bulunan yetkililer, polis bölgesindeki kay plar n yüzde 98 inin bulundu unu belirtiyor. Yetkililer, çocuklara disiplin ad na dayak, bask veya fliddet uygulanmas n n da yanl fl oldu unu kaydediyor. Zihinsel engelli bireye sahip ailelerin ise en yak n polis merkezine giderek, çocuklar n n parmak izlerini ald rmalar tavsiyesinde bulunan yetkililer, bunun, engelli birey bulundu unda, kimlik tespiti yap lmas n sa lad na dikkati çekiyor. Emniyet yetkilileri ailelere, çocuklar n n yabanc kiflilerle aralar na mesafe koymalar n, kendilerinden izinsiz hiçbir yere gitmemelerini ö retmelerinin de faydal olaca uyar s nda bulunuyor. Adana da 2011 de bin 401, 2012 de bin 437 ve geçen y l bin 193 kifli, kaybolduktan sonra bulundu. Bu y l n ilk 4 ay nda kay p ihbar yap lan 561 kifli ailesine teslim edildi. Kay tlara göre, kentte 2008 y l ndan bu yana 71 çocuk, kay p olarak aran yor. Bunlar n 21 ini kald yurttan, 33 ünü de ailesinin yan ndan ayr lan çocuklar oluflturuyor. (AA)

4 4 K sa öykünün ölmeyen ustas Cortazar 100 yafl nda TR_ANKA - 'Roman puanla kazan r, ama öykünün tek flans nakavt etmektir.' Öykünün, özellikle de k sa öykünün nas l olmas gerekti ini, bu çok meflhur sözüyle anlatm flt Güney Amerika'n n büyülü gerçekçi' silsilesinden Julio Cortazar. Geçti imiz günlerde hayata veda eden büyülü gerçekli in babas ' Gabriel Garcia Marquez için neredeyse tüm dünyada yas tutuldu. Marquez'in hayata gözlerini yumdu u 2014'te, Cortazar, do umunun 100. ve ölümünün 30. y l nda tüm dünyada çeflitli etkinliklerle an l yor. Ankara'da düzenlenen Uluslararas Ankara Öykü Günleri'nde de Cortazar üzerine bir söylefli gerçeklefltirildi. Yazar, ölümünün 100. y l nda Arjantin'den bafllay p Meksika'ya, Fransa'dan Do u Avrupa ülkelerine uzanan genifl bir co rafyada an l yor. Ankara'da da öykü günleri' vesilesiyle Cortazar' konu alan kapsaml bir söylefli gerçekleflti. Yazar n, hayat ndan örneklerle öykücülü ünün anlat ld söylefli flair Adnan Özer, Doç. Dr. fiebnem Atakan ve Cortazar üzerine kapsaml akademik çal flmalar yürüten Makedonyal Nenad Joldeski aras nda gerçekleflti. Yazar n hayat ndan pek çok ayr nt n n ele al nd söylefli boyunca, konuflmac lar Corzatar' her and klar nda ikinci veya üçüncü cümlede Gabriel Garcia Marwuz'i anmadan geçemediler. fiair Adnan Özer, Büyülü gerçekli in bu iki büyük ustas ne kadar an lsa azd r. dedi. Doç. Dr. fiebnem Atakan ise Cortazar öyküsü için Sayfa say s az, derinli i mükemmel' yorumu yapt. Bir dönem boksla da u raflan Julio Cortazar, vurdu unda nakavt eden' öyküler yazm flt r. Kendinden sonraki büyük yazarlar etkilemifl, öykünün bayra n yükseklere ç karm flt r. Küçük yaflta hastal k geçirip yata a düfltü ünde annesi ona en önemli klasik eserleri s ras yla okutuyor. Daha o yafl nda kendinden önceki tüm büyük yazarlardan haberdar olmufl, ço u kiflinin otuzlu yafllar nda ancak okuyabilece i kitaplar okuyup bitirmifltir. Bu durum için fiair Adnan Özer, Bir büyük yazar, ancak kendinden önceki büyük yazarlar okuyarak büyük olur. diyor. 20. yüzy l n en büyük fenomenlerinden biri de 'Latin Amerika boom' (Latin Amerika Patlamas ) diye adland r lan, 1960'lar sonras Latin Amerika ülkelerinde geliflen spanyolca edebiyatt r. fiiirde, Pablo Neruda, Cesar Vallejo ve Octavio Paz; düzyaz da, Romulo Gallegos, Juan Rulfo, Borges, Arturo Uslar Pietri, Miguel Angel de Asturias, Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar, Mario Vargas Llosa ve Carlos Fuentes, bu alg y oluflturan kalemlerin bafl nda gelir. Dünya devi yazarlar ç karmas yla bereketli oldu una inan lan Latin Amerika, farkl diller, farkl halklar, farkl yaflamlar, farkl kültürlerle dolu bir co rafya. Latin Amerika'n n bu yüksek kültürel yap s n n Cortazarlar do urmas hiç flafl rt c de ildir. (CHA) Kültür Sanat ÜÇÜNCÜ GÜN (Cuma, 7 fiubat 2014) 1-Refladiye Camiinde Mevlidi fierif ve Türkmen lahileri Okundu Cuma, 07 fiubat 2014 tarihinde Eskiflehr in en büyük camisi olan Refladiye Camiinde Cuma namaz öncesi Irak Türkmen Mollalar ; Molla Abdurrazzak Hüseyin Reflit Hürmüzlü, Molla Esvet Reflit Salihi, Molla Sabahattin S dd k Gafur Hürmüzlü, Molla Cemal Salih Mustafa Tohmahl, Molla O uz Necmettin Demirci, Molla Ali Naz m Tohmahl, Molla Ali Enver Köprülü, Molla Mehmet Faruk Haydar Tuzlu, Molla fiükür Ahmet Semin ve Molla Adil fieyh Mahmut taraf ndan okunan Kuran Kerim, Mevlidi fierif ve Kerkük lahileri baflta Eskiflehir Valisi olmak üzere tüm Eskiflehirlilere tarihi bir gün yaflatt lar. Mevlidi fierif okutulduktan sonra k l nan Cuma namaz ç k fl nda Refladiye Camii önünde halka Lokma ikram edildi. 2- Irak Ulusal Türkmen Tiyatro (8.Gün) Oyunu Gösterimi Ayn gün akflam Anadolu Üniversitesi AKM de Irak Türkmen Ulusal Tiyatro Ekibi 11 kiflilik 8. Gün ad n tafl yan bir muhteflem oyun sahneye koydular. Irak Ulusal Tiyatrosu Baflkan Mahmut K l ç, asl nda bu oyunu biz Konya da düzenlenen baflka bir festival için haz rlam flt k. Ancak K smet Eskiflehir e oldu. lk kez burada sunduk. Baz ufak hatalar m z olmas na ra men 8.gün oyunu 2003 ten bugüne kadar emin ki, Türkmenlerin en anlaml oyunlar ndan biridir. Dedi. Oyun seyirciler taraf ndan çok dikkatle izlendi. Kimileri gözyafl döktü, kimileri gizli gizli a lad. Ama önemli olan bu oyundan ç kar lacak derslerdir. Oda verilen mesaj Birlik ve Beraberlik tir. Oyunun müzi ini Hüseyin Bahattin, dekor Nurettin zzet, Ifl k ve Çevirmen Mehmet Küzeci, yönetmeni Mehmet K l ç ve yazar ise Ali Abdulnebi Zeydi. Oyunda rol alanlar Mehmet K l ç, Ali Songül, Mustafa Oçufllu, Suzan Muhammet, fian Esen, Zeynep Y ld z, Meyami Deniz ve Mine Su bir birinden yetenekli performans göstererek, Irak Türkmen Tiyatrosunun gelecekteki y ld zlar olamaya aday olduklar n ispat ettiler. Oyunun sonunda Irak Ulusla Tiyatro Ekibinin kurucusu Rahmetli Usta oyuncu-rejisör ve oyun yazar smet Hürmüzlü yad edildi. Ard ndan da bulunan smet Hürmüzlü nün o lu StarTV2den sunulan Beni Affet dizisinin Ferman Ötüken Hürmüzlü sahneye ça r larak oyucucularla birlikte seyircilerin karfl nda dakikalarca alk fl ald lar. DÖRDÜNCÜ GÜN( Cumartesi, 8 fiubat 2014) 1-Eskiflehir Merkez Gezisi Eskiflehir de düzenlenen Irak Türkleri Haftas program kapsam nda I20 kiflilik Irak Türkmen heyeti Eskiflehir in tarihi ve önemli mekânlar n ziyaret ettiler. Birinci gün Sayitgazi ve Seyitbattal gazi türbeleri, Yaz l Kaya an t ziyaret edildi. Dördüncü günde Odunpazar, Cam sanatlar Atölyesi, Lületafl Oymac l, B, Kentpark, Sazova Park, Devrim Arabas gibi mekânlar ziyaret edildi. Ziyaret te Eskiflehir in tarihi evleri konaklar da Türkmen heyeti taraf ndan büyük ilgi gördü. Daha sonra heyete Kentpark ta K r m Çibörek evinde K r m Böre i ikram edildi. 2-Irak ta Kad n Olmak Etkinli in son günü Cumartesi, 08 fiubat 2014 tarihinde Yunus Emre Kültür ve Sanat merkezinde önce Irak ta Kad n Olmak bal kl bir Panel düzenlendi. Panel e Irak ta Kad n Haklar ve Geçirdi i Süreçler konusuyla Konuflmac olarak Kerkük Milletvekili Jale Neftçi, Irak ta Türkmen kad nlar n n çi nendi ini toplum taraf ndan benimsenmedi ini dile getirdi. Türkmeneli Kad nlar Birli i Baflkan Kadriye Ziya de Irak ta Türkmen Kad nlar n n Mücadelesi ve Kad n Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi konusuna de indi. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i Konya fiubesi Dr. lham Beyatl Tarihi Süreçte Kad nlar ve Türk Dünyas nda Meflhur ve Kahraman Kad nlar konusunu ele alarak önemli bilgiler aktard. Paneli ITC Londra Temsilcisi Sündüs Abbas baflar l bir flekilde yöneterek, Türkmen kad n n n her zaman mücadele u runda var oldu unun alt n çizdi. Ayr ca, Dr. lham Beyatl önemli bir sunum yaparak, Irak Türkmen Kad nlar n n kahramanl klar ndan bahsetti. Özellikle de mücadeleci ve flehit kad nlar m z n milli davadaki rollerinin önemine de indi Kerkük katliam nda flehit edilen Türkmen K z Emel Muhtar Fuat ilk flehitlerimizden say l r. Dedi. Daha sonra onlarca Türkmen kad n n efllerinin flehit edilmesinden sonra tek bafllar na mücadele verdiklerini anlatt. Baflka bir fiehit Türkmen K z Zehra Bektafl n rejime karfl mücadelesini anlatt. Kerkük ü terk etmemek için kendisini diri diri yakarak, tüm Türkmen kad nlar na bir örnek olsun diye vatan sevgisini ve insano lu onuruyla kendi do up büyüdü ü topraklar na yaflama onuruna nail olmas n örne ini sergiledi ini vurgulad. 3-Türkmeneli fiiir Dinletisi Ekinli in son faaliyeti olarak Türkmeneli fiiir Dinletisi ve At flmalar oldu. Sunuculu unu flairler fiemsettin Küzeci ile Gülzar Beyatl n n yapt fliir flölenine 16 fiair kat ld : S ras yla flairler Kadriya Ziyai, Remzi Çavufl, Safiye Bayraktar, Fevzi Ekrem Terzi, Sadun Köprülü, Enver Bayraktar, Ayhan Reflit Orankay, Hasan Berbero lu, pek Neflet Demirci, mdat Leylanl, Günay Abbas Denden, Hüseyin Ali Demirci, Kemal Beyatl (Y ld r m Hasanzade) Eflref Bahattin, Hilmi Özden, GülazarBayatl ve fiemsettin Küzeci birer fliir okuyarak etkinli i noktalad lar. Türkmeneli fiiir dinletisinde okunan fliirlerin ço u milli ve Türkmenlerin Türkiye ye karfl sevgi, sitem temalar n içerdi. Ayr ca fliirlerde Kerkük sevgi de flairlerin ana konular olarak fliir m sralar nda ve dizelerinde a r bast. fiair ve Sunucu Dr. fiemsettin Küzeci den 2 fliir. KERKÜK Ç N Kerkük için arzular al al kana boyand Ne gül kald ne çiçek, ne da bafl nda karlar Ne güvercin ne kumru, ne millet seven erler K y m aflt haddini b çak gö se dayand Kerkük için serpildi topraklara yüre im, Ellerimden zincirler s k s k büküldü. Gökyüzünden y ld zlar bir da gibi söküldü, Ifl ldad gözümde pembe yeflil dile im. ÖZGÜRLÜK Bir zaman çile çektim yüzlerce ac gördüm Do mayan günefl için kendimi bofla yordum Geçti hep gençlik ça m bo uldu pembe erek Solmuflsa da Papatyam piflmanl k neye gerek Yeter akma gözyafl m özgürlük an geldi Yeflerecek çiçekler ba m n can geldi Kurtuldum karanl ktan buldum yenidünyam Kavufltum ana yurda gerçek ettim rüyam 14 May s 2014 Dr. fiemsettin Küzeci Kimdir? 4-Ödüller ve Teflekkür Belgeleri Da t m Irak Türkmen Haftas program kapsam nda Irak tan Eskiflehr e gelen Türkmen siyasi parti ve sivil toplum kurulufllar temsilciler baflta Say n Eskiflehir Valisi olmak üzere Türk Dünyas Kültür Ajans Tan t m Dairesi Baflkan Veysel fiimflek, Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Baflkanvekili Baflkan Dr. Ayd n Beyatl ya hizmet ödülleri takdim edildi. Türkmeneli kad nlar Birli i Baflkan Kadriye Ziyai, Eskiflehir Valisi, üzere Türk Dünyas Kültür Ajans Tan t m Dairesi Baflkan Veysel fiimflek, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baflkan Dr. Ayd n Beyatl ve Türkmeneli Kültür Merkezi Bas n ve Kültür Müflaviri Dr. fiemsettin Küzeci ye etkinliklerde eme i geçtiklerinden dolay birer hizmet ödülü takdim etti. Türkmen Muharipler Birli i Baflkan General Yaflar Vendavi Eskiflehir de düzenlenen etkinliklerde eme i geçen Dr. Ayd n Beyatl ya bir Onur plaketi takdim etti. Ayr ca Birli ad na Baflkan Yard mc s General Yavuz Ömer Adil de Irak Türkmen davas nda hizmetlerinden dolay ITC Londra temsilcisi Sündüs Abbas(Londra), Afkar hurra nternet sitesi genel yay n yönetmeni Amir Karanaz ve Kerkük Gazetesi genel yay n yönetmeni Dr. fiemsettin Küzeci(Ankara)ye bire hizmet ödülü takdim etti. Yine program kapsam nda Veysel fiimflek ile Prof. Dr. Hilmi Özden e de Türkmen Muharipler Birli i Türkmen Milli k yafetinin Camadan ile Börk unu takdim edildi. Türkmen Sanatç lar Birli i ile Irak Ulusal Türkmen Tiyatro Grubu Ödülleri Türkmen Sanatç lar Birli i ile Irak Ulusal Türkmen Tiyatro Grubu Dr. Ayd n Beyatl ya hizmetlerinden dolay bire Hizmet Ödülü takdim ettiler. Sanatç lar ad na Hüseyin Bahattin ve Tiyatrocular ad na Mehmet K l nç takdim etti. Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf n n Hediyeleri Merkezi Ankara da bulunan Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf Baflta Eskiflehir Valisi olmak üzere Türk Dünyas Kültür Ajans yetkilileri, Türk Oca Eskiflehir fiube Baflkan Prof. Nedim Ünal, Prof. Dr. Hilmi Özden, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baflkanvekili Dr. Ayd n Beyatl ve eme i geçen ve katk da bulunanlara birer hediye paketi da tt. Kerkük lahi Grubu Ödülü Eskiflehir Valisine Kerkük lahi Grubu Türkmen Bayra n tafl yan bir hizmet ödülü takdim etti. Ödülü Grup ad na fieyh Adil Mahmut Takdim etti. lahi Grubu Vali ile toplu foto raf çekerek ödül merasimini ölümsüzlefltirdiler. Eskiflehir Valisinden Kat l mc lara Teflekkür Belgesi Eskiflehir Valisi ve AKP Eskiflehir Milletvekili Salih Koca Irak Türkmen Haftas etkinliklerinin tüm kat l mc ve katk da bulunanlara birer teflekkür belgesi sunarak, Türkmenlerin Irak ta bar fl ve özgür bir flekilde yaflamalar n n temennisinde bulundular. Valinin heyet onurna vermifl oldu u Veda yeme i sonras etkinlik sona ermifl oldu. Son Söz: Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Irak Türkleri Haftas program Eskiflehir Valili i, Türk Dünyas Kültür Ajans ve Türkmeneli Dernekler Federasyonun iflbirli iyle baflar yla taraf ndan baflar kaydetmifltir. Düzenleme kurlu tüm ekipleri ile birlikte bir grup halinde çal flarak Eskiflehir in Türk dünyas ndaki gerçek misyonunu ortaya koymufltur. Ortado u da yaflanan çalkant l sürece ra men Türkiye dimdik ayakta koflular na her platformda eflit olarak yard m ve destek vermektedir. Demokratikleflme süreci kapsam nda Türkiye yi bir model ülke niteli inde oldu u da bir gerçektir. Irak ve Suriye Türkmenlerine Türkiye nin deste i ve iki toplumun da varl klar na korumaya yönelik yapt r mlar her zaman Türkiye nin öncelik niteli indedir. Türkiye 125 civar nda Irakl Türkmen soydafllar n Türkiye ye davet edip Türk dünyas na tan tmakta oynad rol takdire flayettir. Bugün bu rolü siyasetçiler alg lamad ysa gelecekte elbette olumlu bir flekilde topluma yans yacakt r. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Türk Dünyas Kültü Ajans yetkilileri, Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Baflkanvekili Dr. Ayd n Beyatl ya ve eme i geçen Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf ile Türkmeneli Kültür Merkezi yetkililerine Irak Türkleri Haftas program n n baflar yla sonland r lmas nda göstermifl olduklar üstün çabalar unutulmaz ve unutulmayacakt r. Böylece fiubat 2014 tarihleri aras nda ki Irak Türkleri Haftas program Eskiflehir de sona ermifltir. Kerkük ten Eskiflehir e Kültür serüveni de son bulmufltur. Kazanda buluflmak üzere dilekleriyle vatan m za dönüp Türk dünyas n özlemine yeniden devam edece iz (Bitti)

5 14 May s 2014 Anadolu, Ba dat ve Hicaz demiryolu, Berlin deki sergiyle anlat l yor ESK fieh R - Türkiye nin demiryolu tarihinin anlat ld 'Eskiflehir Demiryolu Kültürü Projesi' sergisi, Almanya n n Baflkenti Berlin deki Hamburg stasyonu Müzesi nde aç ld. Müzenin aç l fl törenine 125 y l önce Alman Demiryollar ile Türkiye aras nda yap lan anlaflmalara imza atan kraliyet ailesinin torunlar ndan Kontes Diana von Hohenthal Und Bergen, fiansölye Otto Von Bismarck in torunu Sylvester von Bismarck, Deutsche Bank Direktörü Georg Von Siemens in torunu Nathalie Von Siemens, Kraliyet Demiryollar Sorumlusu Richard von Kuhlmann n torunu Enzio Von Kuhlmann, Osmanl mparatorlu u Alman Büyükelçisi Adolf Freiherr Marshall Bieberstein in torunu Betthina Von Seyfried ve Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna kat ld. Aç l flta Eskiflehir in ve Türkiye nin demiryolu tarihini anlatan ve bugün h zl trenlerle devam eden bir kültür ve medeniyet belgeseli gösterildi. Türkiye nin demiryolu tarihini Eskiflehir ekseninde anlatan ilk eser olarak tan mlanan sergi, Osmanl dan Cumhuriyet demiryollar na, Kurtulufl Savafl 'nda bir demiryolu atölyesinin döktü ü toplardan ilk yerli lokomotife, devrim otomobilinden yüksek h zl trene kadar geçen süreci anlat yor. Ba dat-hicaz Demiryolu inflaat n n tüm rotas boyunca Almanca ve Osmanl ca mermerlere ifllenmifl levhalar ilk kez yerald sergide, tarihe bir baflar örne i olarak kaz nm fl 'Anadolu, Ba dat ve Hicaz Demiryolu' projesini resim ve eserlerle detayl olarak anlat l yor. Kraliyet Ailesi torunu Kontes Diana Von Hohenthal Und Bergen, yapt konuflmada, 125 y l önce gerçeklefltirilen Ba dat ve Hicaz demiryolu inflaat n n dünyan n en büyük altyap projesi olarak bafllat ld n kaydetti. Und Bergen, flöyle dedi: Sultan m z n bu proje ile hedefi her y l binlerce hacca giden insanlar n ulafl m n kolaylaflt rmak, rahat ve h zl ulafl m sa lamakt. O dönemde 2 bin 500 kilometrelik demiryolu inflaat yaklafl k 38 y l sürdü. (CHA) Kültür Sanat TR_SAKA - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk- Ermeni liflkileri Araflt rma Merkezi, Türk-Ermeni iliflkilerini her yönüyle ele alan 'Sevk ve skân n 100. Y l nda Türk-Ermeni liflkileri' isimli bir kitap yay nlad. SAÜ Türk-Ermeni liflkileri Araflt rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi nin yay na haz rlad kitap, Orta Asya dan Balkanlar a bin y ll k bir geçmifle sahip olan Türk- Ermeni iliflkilerini ele al yor. Kitap, geçmiflten gelece e Türk- Ermeni iliflkilerini ele alarak Türklerle Ermeniler aras nda geçmiflte yaflanm fl olan siyasî sebeplerle bugüne tafl nan anlaflmazl klar n kayna n ve bu anlaflmazl klara dair çözüm önerilerini okuyucunun dikkatine sunuyor. Ermeni meselesi ve Türk-Ermeni iliflkileri alan nda araflt rmalar bulunan 18 uzman n n kaleme ald yaz lardan oluflan kitapta, SAÜ mensubu 7 ö retim üyesinin araflt rmas bulunuyor. stanbul Kültür A.fi. Yay nlar 'Araflt rma- nceleme Serisi' aras ndan ç kan kitap, geçen 20 y ll k süre içinde Türkiye de ve dünyada de iflen Ermeni meselesi hakk nda 'Türkiye, Ermeni Sorununun neresindedir?', 'Türkiye deki Ermeniler olaylara nas l yaklaflmaktad r?', ' ki ülke aras ndaki TR_KAYS - Kayseri Büyükflehir Belediyesi'nin Türkiye'deki ilk ve tek kültürel faaliyetlerinden olan Uluslararas Liseleraras Tiyatro Festivali, 12 May s Pazartesi günü yap lan aç l fl töreni ile bafllad. Bu y l 9'uncusu yap lacak olan festivale 30 ekip kat lacak. Kayseri iliflkilerin normale dönüflmesi için neler yap lmal d r?' gibi kritik sorulara cevap ar yor. Türk ve yabanc arfliv belgeleri, dönemin bas n ve an lar bu çal flman n ana kaynaklar n oluflturuyor. 18 KALEMDEN 18 AYRI KONU On sekiz araflt rmac n n, meselenin ayr boyutlar na dair yaz lar n n yer ald kitap, 1. Dünya Savafl s ras ndaki ve sonras ndaki olaylarla Ermeni propagandas n n tarihî kaynaklar, Türk-Ermeni iliflkileri üzerine arfliv kaynaklar ve yay nlanm fl eserler çerçevesinde bir sonuca ulaflmay amaçl yor. Kitapta ayr ca az nl klarla ilgili Tanzimat ve Islahat Ferman ile bafllayan süreç ve bu sürecin Avrupa Birli i ile ilgili boyutu, Ermeni meselesi çerçevesinde ele al n yor. Kitapta ayr ca, Ermenilerin sosyal ve siyasal hayata dâhil olmalar n n yan nda, Cumhuriyet vatandafl olarak kültürel hizmetleri, Büyükflehir Belediyesi'nin düzenledi i Uluslararas Tiyatro Festivali'nin aç l fl töreni 12 May s Pazartesi günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydan 'nda bafllad. Festivale kat lacak olan okullar kostümleriyle birlikte törene kat lacak ve Atatürk An t na çelenk konulmas n n 'Sevk ve skân n 100. Y l nda Türk-Ermeni liflkileri' kitab yay nland 5 Türkiye-Ermenistan iliflkileri ve bu iliflkileri belirleyen terör eylemleri ile bu unsurlar n Avrupa ba lant lar üzerinde duruluyor. TAR H BOYUTUYLA ERMEN MESELES Kitapta, Türk-Ermeni iliflkilerinin bafllang c ndan günümüze genel bir de erlendirmesi yap larak bu iliflkileri belirleyen ana hatlar üzerinde duruluyor. Türk idarelerinin Ermeni politikalar, slâm kültürünün Ermeni kültürüne olan etkileri ile siyasî sonuçlar irdelenerek, Birinci Dünya Savafl s ras ndaki ve sonras ndaki olaylarla Ermeni propagandas n n tarihî kaynaklar, Ermeni soyk r m tarih yaz m ile Ermeni Tarih yaz m ve bu yaklafl mlar n Türk-Ermeni liflkilerine etkileri üzerine arfliv kaynaklar ve yay nlanm fl eserler çerçevesinde bir sonuca ulafl lmaya çal fl l yor. Kitapta ayr ca, Tanzimat ve Islahat fermanlar yla bafllayan süreç ve bu sürecin Avrupa Birli i ile ilgili boyutu, Ermeni meselesi çerçevesinde ele al narak bugün Türkiye Cumhuriyeti ne dayat lmak istenen 'soyk r m kabul etme' yaklafl m n n sonuçland r lmas için mücadelelerden, protokollerden ve bar fl diplomasisinin sonuçlar ndan bahsediliyor. (CHA) Liseler Kayseri'de bulufltu ard ndan kortej eflli inde Büyükflehir Belediyesi'ne yüründü. Her y l aç l flta ünlü bir sanatç y konuk eden festivale bu y l Kurtlar Vadisi dizisinde Nazife Anne rolüyle tan nan sinema-tiyatro ve dizi sanatç s Serpil Tamur kat ld. (CHA)

6 6 Mu la, Ege nin aç k hava müzesi gibi... MU LA - DURMUfi GENÇ - Bünyesinde bar nd rd antik kent ve ören yerleri ile ziyaretçilere tarihte yolculuk yapma f rsat sunan uygarl klar n baflkenti Mu la, tarihi ve kültürel zenginliklerinin oluflturdu u potansiyelle Ege Bölgesi nin Aç k Hava Müzesi konumunda bulunuyor. Bir çok antik kent ve ören yeri UNESCO Kültürel Miras Geçici Listesi nde bulanan Mu la - daki tarihi miraslar her y l yaklafl k bir milyon kifli ziyaret ediyor. UNESCO Patentli Mu la daki bir çok ören yerinde ise kaz çal flmas haz rl klar bafllad. Mu la S tk Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baflkan ve Pedasa Antik Kenti Kaz Baflkan Prof. Dr. Adnan Diler, AA muhabirine yapt aç klamada, Mu la n n Karia ve Likya gibi uygarl klar n hüküm sürdü ü bir yörede kuruldu unu söyledi. Sahip oldu u do al güzelliklerinin yan nda, tarihi zenginliklerinin oluflturdu u potansiyelle Mu la n n ülke turizminin en önemli odak noktalar ndan oldu unu ifade eden Diler, Mu la çok önemli bir co rafyada konumlan yor. Bir taraftan Anadolu nun güney bat s ndaki Ege kültürü ve Anadolu nun iç k sm ndaki kültürler di er taraftan da Kuzey den gelen kültürlerin etkileri var. Mu la, Akdeniz in do u ve bat s aras ndaki çok önemli bir noktada yer al yor. dedi. Diler, Mu la n n çok iyi korunmufl bir kent konumunda bulundu una dikkati çekerek, Anadolu nun her yeri zengindir ama buran n ayr bir zenginli i var. O zenginlik de do an n zenginli indendir. Mu la k y lar en iyi flekilde korunan illerimizden bir tanesi. Yüzde 70 orman yüzde 30 sit olan bir bölge. Da lar ndan ya, ovalar ndan bal akan bir memleket olarak tan mlan r. Yabanc lar n da çok ilgisini çekiyor. Bölge, kay tl 192, düzenlenmifl 22 ören yeri ve antik yerleflime sahip. Ama bu say n n çok üstünde bir zenginlik oldu unu söyleyebilirim diye konufltu. Mu la da UNESCO nun dünya miras listesine girecek kadar çok ören yeri bulundu una de inen Diler, bölgedeki düzenlenmemifl ören yerlerinin de aya a kald r l p turizme aç lmas yla ziyaretçi say s n n daha da artaca n dile getirdi. - Bakanl k çok büyük destek veriyor Türkiye deki arkeolojik kaz lar n Avrupa ülkelerindeki gibi desteklendi ini ve k s tl bütçesine ra men kaz lara Kültür ve Turizm Bakanl n n büyük destek verdi ine vurgu yapan Diler, flöyle konufltu: Türkiye de 300 e yak n kaz var. Bakanl n bütçesi k s tl olmas na ra men bunlara çok iyi bir bütçe veriyor. Kaz lara temsilci gönderiyor, destek veriyor ayn zamanda takip ediyor. Son y llarda Türkiye den kaç r lan kaz lar n geri getirilmesiyle ilgili çal flmalar da var. En son bölümlere gelen yaz larda, bu konuda derslerin verilmesi, korumac l k anlam nda bölümlerin kurulmas, kaç r lan kaz lar n akademik düzeyde artt r lmas isteniyor. Biz eskiye göre çok farkl düflünüyoruz. Biz, bu topraklardan giden bütün eserleri geri istiyoruz. Onlar buraya ait. Mu la n n büyük bir tarihi ve kültürel zenginli e sahip oldu unu kaydeden Mu la S tk Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi ve Kral Turizm 14 May s 2014 Hekatomnos Kaz Alan Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abuzer K z l ise son yüzy l n en önemli tarihi eserleri aras nda de erlendirilen Karia Kral Hekatomnos a ait mezar ve çevresinde Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan bafllat lan kaz ve restorasyon çal flmalar n n sürdü ünü söyledi. Hekatomnos An t Mezar ve Kutsal Alan n n, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi nde yer ald n ifade eden K z l, Mu la bölgesinin do a ve sahillerinin güzelli iyle bir cazibe merkezi oldu unu vurgulad. K z l, ayr ca Mu la n n ça lar boyunca önemini koruyarak, do al güzelli ini muhafaza etmeyi baflarm fl bölgelerden birisi oldu unu, bu kadar antik kentin olmas n n bunun bir göstergesi oldu unu dile getirdi. Milas, dünyan n cazibe merkezi olacak Milas n Karya ve Mentefle Beyli i döneminde iki kez baflkentlik yapm fl, 6 bin y ll k tarihi geçmifli ve içerisinde bulunan 27 antik kent ile son y llarda yerli ve yabanc ziyaretçilerin ele geçirilen yeni buluntular ile dikkatleri üzerine çekti ini dile getiren K z l, flunlar söyledi: Milas, kültür turizmi aç s ndan dünyan n en önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Milas n çevresine bakt m z zaman hemen yan nda Türkiye nin en iyi korunmufl tap naklar ndan bir tanesi olan Heromos bulunuyor. Roma dönemine ait Zeus Heromos tap na da orada. Milas n 5 kilometre güneyinde yer alan Beçin de bölgenin bugüne kadar gün fl na ç kar lm fl en eski mezarlar na ev sahipli i yap yor. Beçin kalesindeki kal nt lar n pek ço u Beylikler dönemine, Mentefle dönemine ait. Ayn zamanda Anadolu da en iyi korunmufl Türk yerleflimi olma özelli i ile öne ç k yor. (AA)

7 14 May s BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Iskarta mal. Osmanl larda gece bekçisi. 2. Motorlu araçlarda sars nt, sallant gibi hareketleri en aza indirmeye yarayan düzen. 3. Latife. Bir yerden al p baflka bir yere iletme, aktarma, tafl ma. 4. Kans zl k hastal. Kirlili i gösteren iz. 5. Avrupa da bir ülke. Konut, hane. 6. Dantel veya nak fl ipli i yuma. 7. Bir fleyi oluflturan katlardan her biri. Güreflte bir oyun. 8. Tütün sergisi. Kömürlefltirilecek a aç veya piflirilecek tu lalarla dolu olan ve çamur ile s vanan kümbet. 9. Devlet memurlar n n maafllar n n derece ve tutarlar n düzenleyen sistem ve çizelge. Bütün, tüm. 10. Notada durak iflareti. Metin olma, dayan kl l k. 11. Bir flirket türü. Bir nota. 12. Kulak iltihab. Hava bas nc birimi. 13. Havadar. 14. Yana n alt k sm. Çölde esen rüzgâr. 15. talya da bir yanarda. Çekiflme, bozuflma, kavga. 16. Gerekenden eksik. Olas l k. 17. Erkek sesinde bir perde. Küçük bir limon türü. Radyumun simgesi. 18. Bir pamuk türü. Hayat arkadafl. 19. Üflemeli bir çalg. Pirinç saplar n n örülmesinden haz r hale getirilerek yap lan judo minderi. 20. Vücut s cakl. Satrançta kesin yenilgi. Yukar dan afla ya: 1. K zg n fleyleri tutmakta kullan lan iki kollu araç. Sarp geçit. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. Kastamonu ilinin bir ilçesi. 2. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. ncelik, naziklik. 3. Bazuka. Bir fleyi yapmay önceden isteyip düflünme. Eski dilde gölge. 4. Sahnede oynanmak için yaz lm fl oyun. Bir tak m al flt rma ve ça r fl mlardan yararlanarak belle i gelifltirme yöntemi. 5. Binek hayvan. Prensip. Yasaklama, yasak etme. Bitlis ilinin bir ilçesi. 6. Yabani hayvan bar na. Vatan. Asya da küçük bir devlet. Boru sesi. fiikâr. 7. Parazit, tufeyli. laç vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek. yi yaflamak için gerekli her fley. 8. Ayd n ilinin bir ilçesi. Yaflça denk. Güzel sanatlar n bir dal. Asya da bir baflkent. 9. Taht. Mikroskop cam. Bakma, bak fl. Arapçada su. 10. Eti lezzetli, pullu bir bal k. Genellikle içine sulu fleyler konulan, metal kap. Bak rtafl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 Almanya'n n silah ihracat yüzde 24 artt D fl Haberler 14 May s 2014 Yemen'de El Kaide teyakkuzu Yemen'in güney kesimlerinde son bir ayd r yürütülen El- Kaide yap lanmalar na yönelik askeri operasyonlar n ard ndan baflkent Sana'da güvenlik önlemleri artt r ld. BERL N - Almanya'n n silah ihracat 2012'ye göre yüzde 24 artarak 5,8 milyar avroya ulaflt bildirildi. Sol Parti'nin soru önergesine Alman hükümetinin verdi i yaz l cevaba göre, Almanya'n n silah ihracat 2013 y l nda önemli oranda artt. Geçen y l yap lan silah ihracat miktar n n 5,8 milyar avro oldu unu belirtildi. Avrupa Birli i ve NATO üyesi olmayan ülkelere önceki y l 2,6 milyar avroluk silah ihracat yap - l rken, 2013'te bu rakam n 3,6 milyar avroya yükselmesi dikkati çekti. Öte yandan Almanya'n n en çok silah ihracat yapt ülkeler aras nda Cezayir, Katar ve Suudi Arabistan bulunuyor. Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, Almanya'n n silah ihracat - n n yaklafl k üçte ikisinin NATO üyeleri d fl ndaki ülkelere yap lmas n "korkunç" olarak niteledi. Almanya Baflbakan Angela Merkel'in silah ihracat tart flmalar n görmezlikten geldi ini vurgulayan Aken, " Diktatörlere Alman silahlar gönderiyor" dedi. Almanya'n n hafif silah ihracat da 2012'ye göre yüzde 43 artarak 135 milyon avroya ulaflm flt. Almanya'n n özellikle Arap ülkelerine silah sat fllar n artt rd, sadece Suudi Arabistan'a yaklafl k 35 milyon avroluk tüfek, otomatik silah ve mühimmat ihracat yapt kaydedilmiflti. (AA) SANA - Trafik ak fl - n n kontrollü flekilde sa land baflkentin caddelerinde oluflturulan askeri kontrol noktalar nda, araçlarda aramalar yap l - yor. Ülkenin güneyindeki Abyan ve güneydo usundaki fiebva bölgelerinde bafllat lan askeri operasyonlarda El-Kaide yap - lanmalar n n ''a r kay plar'' verdi i belirtiliyor. Bölgeden gelen haberlerde ve Savunma Bakanl n n aç klamalar nda, örgütün silah gücüne a r darbe vuruldu u ve yaklafl k bir ayd r devam eden operasyonlarda, aralar nda örgütün yerel yöneticilerinin de bulundu u 200 militan n öldürüldü ü ifade ediliyor. Yemen'de 2011 y l nda faaliyete bafllayan Arap Yar madas El-Kaidesi'nin ülkedeki unsurlar na yap - lan en kapsaml operasyon olarak de erlendirilen son operasyonlar sebebiyle kamuoyu, örgütün ''kanl misilleme''de bulunaca yönünde endifleli bekleyifl içinde. Baflkent Sana'da üç gün içinde meydana gelen bir dizi fliddet olay örgütün ''ilk tepkisi'' olarak kabul ediliyor. Geçen cuma Sana'daki istihbarat binas n hedef alan sald - r da 4'ü asker, 3'ü sald rgan 7 kifli hayat n kaybetmiflti. Günün di er fliddet olay nda ise baflkentteki baflkanl k saray çevresindeki emniyet güçleri ile El-Kaide militanlar aras nda çat flma yaflanm fl, 4 militan öldürülmüfltü. Dün de Mukalla kentinde polis merkezine bomba yüklü araçla yap lan sald r da 11 polis hayat n kaybetmiflti. Operasyonlar yöneten isim Yemen Savunma Bakan Muhammed Nas r Ahmed, El-Kaide'nin bir numaral hedefi olarak gösteriliyor. Daha önce kendisine yönelik 5 suikast girifliminden yara almadan kurtulan Ahmed, operasyonlar takip etti i fiebva bölgesinde cuma günü bir suikast girifliminden daha kurtuldu. Ahmed'in konvoyuna düzenlenen sald r n n ard ndan bakan n konvoyda olmad ve suikast girifliminden kurtuldu u aç kland. El-Kaide örgütü Yemen hükümetini ve silahl güçlerini ''Amerikan yanl s '' olmakla suçluyor ve düzenledi i birçok kanl eylemde, ordu mensuplar n ve istihbarat görevlilerini hedef al yor. Yemen resmi haber ajans SABA'n n güvenlik kaynaklar na dayand rd haberlerinde, bölgedeki operasyonlarda birçok yabanc uyruklu militan n tespit edildi ini kaydediyor. Yemen ordusu, emniyet güçleri ve halk komiteleriyle "Terörün Olmad Bir Yemen çin Ele Ele" ad alt nda El- Kaide militanlar na karfl genifl çapl operasyon bafllatm flt. Ordunun söz konusu örgüte yönelik ülkenin güneyindeki operasyonlar n n ard ndan baflkent Sana ve büyük flehirlerde güvenlik alarm verilmiflti. (A.A)

9 14 May s 2014 AB'de "Rusya bölünmesi" afl lam yor BRÜKSEL - Avrupa Birli- i'nin (AB), Ukrayna krizi ba lam nda Rusya'ya karfl devreye soktu u yapt r mlar n etkisi düflük düzeyde kal rken, ekonomik yapt r mlar da içeren üçüncü aflamaya geçilmesi konusunda üye ülkeler aras ndaki görüfl ayr l klar giderilemiyor. Ukrayna'daki geliflmeler çerçevesinde 48 kifliye AB üyesi ülkelere seyahat yasa ve mal varl klar n n dondurulmas önlemlerini içeren yapt r m uygulayan AB'de, flirketlere yapt r m aflamas na gelindi. fiirketlere yapt - r m konusunda bile "Rusya'ya ekonomik yapt r m uyguland " görüntüsü vermemek için oldukça temkinli davranan AB içinde, "üçüncü aflama" konusundaki kamplaflma ileri do ru ad m at lmas n engelliyor. Baz ülkelerin Rusya'ya ekonomik yapt r m uygulanmas na karfl ç kmalar n n ard nda, bu tür ad mlar at lmas halinde daha krizin izlerini tam olarak silemeyen ekonomilerinin etkilenece i ve Rusya'n n karfl l k verme konusunda provoke edilece i endiflesi oluflturuyor. AB üyesi ülkelerin diplomatlar n n verdikleri bilgiler, üçüncü aflamaya karfl ç kan ülkelerin Bulgaristan, Güney K br s Rum Yönetimi, Lüksemburg, spanya, talya, Macaristan, Almanya, Avusturya, Slovakya, Finlandiya ve Hollanda oldu unu gösteriyor. Rusya'ya karfl daha sert ad mlar talep eden ve bu ülkenin 25 May s'ta Ukrayna'da düzenlenecek seçimlerin sonuçlar na iliflkin olumsuz tav r tak nmas halinde üçüncü aflamaya derhal geçilmesini savunan ülkelerin bafl n ngiltere çekiyor. Üçüncü aflamaya destek veren di er ülkeler ise Litvanya, Polonya, Estonya, Letonya, Belçika, Romanya, sveç, Danimarka, rlanda, Çek Cumhuriyeti ve Fransa. (AA) D fl Haberler PAR S - Hükümet kaynaklar ndan yap lan aç klamada, Mistral s n f helikopter tafl y c savafl gemilerinin teslimat n n Ukrayna krizi çerçevesindeki yeni yapt r mlar kapsam nda olmad belirtildi. Savafl gemilerinin sat fl yla ilgili Fransa n n taahhütlerine ba l kalaca ifade edildi. Sat fl tutar n n Rusya taraf ndan ödendi ine de vurgu yap lan aç klamada, kontrat n iptali ya da durdurulmas durumunda Fransa n n tazminat ödemek durumunda kalabilece i kaydedildi. Ayr ca böyle bir durumda yapt r ma u rayan taraf n da Fransa olaca aktar ld. Fransa Cumhurbaflkan François Hollande da kontrat n 2011 y l nda TAHRAN - ran ile Pakistan aras nda birçok alanda iflbirli ini öngören 9 mutabakat zapt imzaland. Resmi ziyaret kapsam nda Tahran'da bulunan Pakistan Baflbakan Muhammed Navaz fierif ile ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s shak Cihangiri huzurunda imzalanan anlaflmalarla iki ülke aras nda çok genifl bir yelpazede iflbirli i öngörülüyor. ran resmi haber ajans IRNA'n n haberine göre, Tahran ve slamabad aras nda, S n r imzaland n hat rlatarak, tamamlanmas için öngörülen tarihin Ekim ay oldu unu, henüz konunun tart fl lmas için bir neden olmad n ifade etmiflti. Fransa ya sat flla ilgili tepki gösteren ABD D fliflleri Bakan Yüksek Komisyonu kurulmas n, ran slam Cumhuriyeti Mali stihbarat Birimi ile Pakistan Mali zleme Birimi aras nda kara para aklama ile mücadele için finansal istihbarat de iflimini, iki ülke aras nda mahkum de iflimini ve kara para aklama, terörizmin finansman n n önlenmesi ve cezaland r lmas, gemilerin yol açt kirlili in engellenmesi, hükümetler aras nda istatistik, kültür, bilim, e itim, sa l k, aile ve gençlik iflleri Yard mc s Victoria Nuland sat flla ilgili endiflelerini Fransa hükümetine ilettiklerini belirtmiflti. NATO nun Rusya ya yapm fl oldu u en büyük silah sat fl olarak bilinen anlaflman n maliyetinin 1,2 milyar Euro oldu u ile spor ve medya alanlar nda iflbirli ini öngören 9 mutabakat zapt imzaland. Haberde ayr ca ran Uluslararas Fuar fiirketi ile ran slam Cumhuriyeti ve Pakistan slam Cumhuriyeti Ticaret ve Kalk nma Örgütü aras nda iflbirli i öngören bir ön anlaflman n da imzaland na yer verildi. mza töreninde ran taraf ndan D fliflleri Bakan Muhammed Cevad Zarif, Ekonomi Bakan Ali Tayyibniya, Bay nd rl k, skan ve Ulaflt rma Bakan Fransa tepkilere ra men Rusya'ya savafl gemisi satacak Fransa, Ukrayna da yaflanan geliflmelere ra men, Rusya ya sataca savafl gemileriyle ilgili kontrata ba l kalaca n aç klad. aç klanm flt de imzalanan anlaflma çerçevesinde Fransa, Mistral s n f helikopter tafl - y c savafl gemilerinin ilkini Ekim 2014, ikincisini de 2015 sonunda Rusya ya teslim etmesi bekleniyor. (CHA) ran ile Pakistan iflbirli ini gelifltiriyor Abbas Ahundi, Kültür ve rflad Bakan Ali Cenneti, Spor ve Gençlik Bakan Mahmud Guderzi ve Adalet Bakan Mustafa Purmuhammedi haz r bulundu. Pakistan Baflbakan fierif'e ise Ulusal Güvenlik ve D fl Politika Dan flman Sertaç Aziz, D fl Politika Özel Yard mc s Seyyid Tar k Fatimi, Beluçistan Eyaleti Baflbakan Abdulmalik Beluç, Ekonomi Bakan shak Dar ve Petrol Bakan fiahid Hakan Abbasi efllik etti. (AA)

10 10 Ekonomi MERS N - Türkiye-Irak Sanayici ve fladamlar Derne i (TIS - AD) Baflkan Nevaf K l ç, Habur S n r Kap s nda uzayan kuyruklar n h rs zlara ve gaspç lara yarad - n söyledi. K l ç, TIR kuyruklar nda yaflanan h rs zl k ve gasp olaylar nda floförlerin flikayetçi olmas na ra men güvenli in sa lanamad n iddia etti. K l ç, yapt aç klamada fi rnak' n Silopi ilçesinde Irak a aç - lan Habur S n r Kap s 'nda günlerden bu yana görülen ve zaman zaman 25 kilometreye kadar düflen TIR kuyru unun yeniden 40 kilometreye kadar ulaflt n söyledi. Habur'un karfl s ndaki brahim Halil S n r Kap s 'n n yetersiz kalmas ve Suriye'deki iç savafl nedeniyle firmalar n Habur a yönelmesi üzerine yaflanan kuyrukta günlerce bekleyen floförlerin isyan eder duruma geldi ini ifade eden K l ç, floförlerin h rs zl k olaylar ndan dolay büyük s k nt lar yaflad - n kaydetti. Kuyruktaki floförlerin h rs zl k korkusundan geceleri uyuyamad - n vurgulayan K l ç, çaresizce araç kap lar n içeriden yapt klar sistemle kilitleyip yast klar n n alt na b çak ve benzeri aletler koyarak yatmak zorunda kald klar n vurgulad. Gerek valilik, gerek il ve ilçe emniyet müdürlü ünün ve gerekse jandarman n bu konuda duyars z kald n savunan Nevaf K l ç, "fioförlerin kimisinin çad r y rt lmakta, kimisinin dorsesinden televizyon çal nmakta, kiminin paras gasp edilmektedir. Ancak, hiç bir floför de sesini ç karamamaktad r. Çünkü can güvenli i yok. Oysa böyle hassas bir bölgede gerek emniyet güçleri, gerek Uluslararas Nakliyatç lar Derne i (UND) yetkilileri ve gerekse gümrükten sorumlu bakanl n, kal c çözüm bulmas gerekmektedir" diye konufltu. Bu noktada y llard r tamamlanamayan 5 bin kapasiteli Silopi TIR Park n n bir an önce tamamlanmas n n önemli oldu unu anlatan K l ç flöyle devam etti: "Bu TIR park hayata geçirilmifl olsayd nispeten hem kuyru un erimesi aç s ndan hem de güvenli in az 14 May s 2014 Brüksel de 5 bin kifliye Türk su ürünleri ziyafeti hracat n y ld z sektörlerinden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, ihracatta konumunu güçlendirmek için dünyan n en büyük su ürünleri fuar olan Brüksel Su Ürünleri Fuar nda görsel bir flölene imza att. ZM R - Türkiye den 14 firman n kat ld fuarda en büyük ilgiyi Su Ürünleri Tan t m Grubu nun (STG) stand gördü. STG, fuara kat lan 5 bin ziyaretçiye; levrekten karidese; çupradan kaya levre ine, ahtapottan sinarite, trançadan Anadolu nun lezzeti alabal a, üretimi son y llarda artmaya bafllayan kültür bal klar na kadar birçok ürünün tad - m n yapt rarak ziyaretçilerin be enisine sundu. STG, Belçika n n baflkenti Brüksel de bu y l 22.si düzenlenen Uluslararas Su Ürünleri Fuar na (Seafood Expo Global) kat larak dünyan n en büyük vitrininde Türk su ürünlerinin tan t m na katk da bulundu. Fuar ile ilgili de erlendirmelerde bulunan STG Baflkan Melih flliel, 75 ülkeden 1700 kat l mc ve 145 ülkeden 25 bin al c ve tedarikçi ile dünyan n en önemli su ürünleri fuar nda kendilerine düflen görevi baflar l bir flekilde gerçeklefltirdiklerini söyledi. Dünyada sektörün her kademesindeki profesyonel al c lara ulafl labilen bu kadar büyük baflka bir organizasyon olmad n belirten flliel, Levrekten karidese; çupradan kaya levre ine, ahtapottan sinarite, trançadan Anadolu nun lezzeti alabal a, üretimi son y llarda artmaya bafllayan kültür bal klar na kadar birçok ürünün tad - m n yapt rarak ziyaretçilerin be enisine sunduk ve hayran kald klar n gördük. Zaten sektörde yer alan hemen tüm firmalar n bulundu u bir ortamda Türk su ürünlerinin son derece iyi bilinen yelpazesini bir kere daha göstererek ülkemiz prestijinin daha da sa lamlaflt n düflünüyorum. dedi. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Baflkan Sinan K z ltan ise flu an Avrupa n n su ürünleri ihtiyac n n önemli bir bölümünün Türkiye taraf ndan karfl land n belirterek katma de eri yüksek ürün üretimini art rarak Türkiye nin dünyadaki pazar pay n daha da art rmay hedeflediklerini ifade etti. K z ltan, 2023 y l nda 1,5 milyar dolar olan su ürünleri ihracat hedefine emin ad mlarla ilerlediklerini dile getirdi. Fuarda Su Ürünleri Tan t m Grubu nun yan nda Türkiye den 13 firma daha Türk holünde yer alarak ürünlerinin tan t m n gerçeklefltirdi. (CHA) 'Habur'da uzayan TIR kuyruklar h rs zlara yar yor' da olsa sa lanmas aç s ndan önemli bir ad m olacakt. Bu park bir an önce tamamlanmal, park faaliyete geçene kadar da emniyet güçlerinin sürekli olarak bölgede devriye halinde gezmesi için Valilik harekete geçmelidir. Ayr - ca; Silopi ile Habur aras ndaki bulvar n ayd nlat lmas gerekir. fioförler emniyet ve jandarmaya vukuat bildirdiklerinde, kaza bile bildirdiklerinde duyars z kal nmaktad r. Bu da önlenmelidir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için gerekli giriflimlerin yap lmas için UND baflta olmak üzere l Valili i ve Gümrük Bakanl n n gere ini yapmas n bekliyoruz. Unutmayal m ki Habur dan ülkemize sa lanan katma de er ekonominin itici gücü olup, sosyal ve ekonomik dengenin sa lanmas nda önemli bir yap tafl d r." (CHA)

11 Ekonomi 14 May s TR_RIZE - Çaykur fabrikalar kereste fabrikas de il, çay fabrikas d r. ifadesini kulland. Sütlüo lu, kalitesiz çay yapra al nan fabrikalardaki fabrika müdürlerine cezai ifllem uygulayacaklar n, çay eksperlerini de iflten ç - kartacaklar n söyledi. Sütlüo lu, Çaykur Genel Müdürlü ü nde yapt bas n aç klamas nda, 2014 y l yafl çay kampanyas hakk nda bilgiler verdi. 26 Nisan da bafllayan yafl çay kampanyas kapsam nda bugüne kadar 46 bin 564 ton yafl çay al m gerçeklefltirdiklerini ifade eden Sütlüo lu, Kapasitemizin üzerinde çay al m yap yoruz. Art k randevulu sisteme de fiilen geçtik. Bundan sonra al mlar m z randevulu sistem çerçevesinde devam edecek. Vatandafllar m z bir haftal k çay n haftada bir gelerek rahatl kla satacak. Beyaz çay al mlar m z devam ediyor. 123 kilo beyaz çay ald k. Bu çok küçük bir rakam. Çay n en ucundaki aç lmam fl tomurcu unu al yoruz. Bu çay zaten az oluyor. Sezon boyunca beyaz çay al mlar m za devam edece iz. dedi. Üreticinin kalitesiz çay toplayarak kendilerine satmas ndan dert yanan Sütlüo lu, flöyle konufltu: Üreticiden çay kaliteli toplamalar - n istiyorum. Çay n kalitesini bozmamal y z. Üreticimiz bizlere çay yapra olarak odun diye tabir etti imiz sapl k s mlar n getiriyor. Çaykur fabrikalar kereste fabrikas de il, çay fabrikas d r. Çaya 1,50 lira gibi yi bir fiyat verdik. Vatandafltan da kaliteli çay istiyoruz. Çay diye odun vermenin gerekçesi olmaz. Biz çay kalitesiz al rsak kokusu, aromas olmaz. Çay çay yapan birçok özellik oluflmaz. Piyasadan ald m z en büyük tepki, çayda dem olmad ve aroma olmad yönünde. Bu yüzden tüketici yabanc menfleili çaylar al yor. Üretici toplad çay bezde havaland rs n. Serin bir ortamda yafl çay saklas n. Yan k çay getirmesinler. Kalitesiz satt klar çaydan ald klar para helal para de il. Bunda kul hakk var. Üretici geçen senenin çay dal n kesmifl bize sat yor. Bu çaylar alan fabrikalar n müdürlerini soruflturmaya ald m. Hepsi ceza alacaklar. 'Çaykur fabrikalar kereste fabrikas de il, çay fabrikas d r' Çaykur Genel Müdürü mdat Sütlüo lu, üreticilerin kendilerine kalitesiz çay getirmelerinden dert yanarak, Üreticimiz bizlere çay yapra olarak odun diye tabir etti imiz sapl k s mlar n getiriyor. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ M A R D A A S E S 2 A M O R T S Ö R 3 A K A N A K L 4 A N E M L E K E 5 T A L Y A E V 6 A A K U K A R 7 K A T M E R K L E 8 A R A N T O R A K 9 B A R E M T A M 10 E S M E T A N E T 11 A N O N M L A 12 O T T B A R S 13 L Y E L E K E N 14 E N E K T S A M 15 E T N A N Z A 16 A Z H T M A L 17 B A S L M R A 18 A K A L A E K 19 N E Y T A T A M 20 A T E V M A T

12 12 Ekonomi 14 May s 2014 Babacan: Türkiye yüzde 4'lük büyüme hedefini tutturdu Baflbakan Yard mc s Ali Babaca,n küresel kriz ve Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunu de- erlendirdi i toplant da Gezi olaylar ve 17 Aral k sürecine ra men Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme hedefini tutturdu unu aç klad. STANBUL - Ali Babacan, Swisotel'de düzenlenen 'Forum stanbul 2014 Yeni Büyüme Stratejileri ve Kaynaklar ' konulu toplant ya kat ld. Toplant n n aç - l fl konuflmas n yapan Babacan, ekonomik büyümeden hukuksal düzenlemelere kadar pek konuyu de erlendirdi i bir konuflma yapt. Küresel ekonominin art k geride kald - n düflündüklerini, ancak içinde bulunulan günlerde endifleli ortam n yavafl yavafl geride kald n anlatan Babacan, ancak bunlara ra men büyük ekonomilerde sorunlar n kökten çözümünün gerçekleflmedi ini hat rlatt. Babacan, "Geliflmifl ekonomilerdeki sorunlar köklü bir flekilde çözümlenebilmifl de il. Kamunun dengeleri hala pek ülkede toparlanamam fl durumda, kamu borç seviyeleri hala çok yüksek. Potansiyel büyüme geliflmifl ülkede ve geliflmekte olan ülkede kriz öncesine göre düflmüfl durumda. Bu krizin geride b rakt - gelir da l m ndaki adaletsizlik bundan sonra en çok dikkat edilmesi gereken sorunlar. Güven nas l yeniden infla edilecek en önemli sorun bu." dedi. Türkiye'nin ihracat nda Avrupa Birli i ülkelerinin önemli bir yeri oldu unu ifade eden Babacan, "Avrupa'n n iç piyasas ne kadar çabuk toparlan rsa bu bizim ihracat m za o kadar faydas olacakt r. Zaten bu y l n ihracat rakamlar na bakt m zda AB'ye olan ihracat n güzel oranlarda artt - n gözlemliyoruz. Son ayda yüzde 20'lik bir art fl söz konusu. Geliflmekte olan ülkeler özellikle son bir y ld r zor günler geçirdi. Dünya bas n nda geliflmekte olan ülkelerle ilgili olumsuz haber ak fl gördük. Amerika'daki geliflmelerle birlikte pek çok ülkenin piyasas nda hareketlilik gördük. Hem cari aç hem bütçe aç olan ülkelerde daha fazla hareketlilik gördük." ifadesini kulland. Büyüme kavram n n nitelik olarak ne ifade etti inin iyi anlafl lmas gerekti ini, büyümenin gerçekte istihdam ve sosyal konulara yans mas durumunda anlaml olaca n hat rlatan Babacan, "K sa vadeli büyüme ad na bilançolar tahrip edecek uygulamalardan uzak durmak gerekiyor. Büyüme var ama gerçekten bu büyüme iflsizli in düflmesine, zengin ile yoksul aras ndaki fark n kapanmas na neden oluyor mu? Büyüme o ülkedeki yoksullu u azalt - yor mu, daha iyi e itim ve sa l k hizmetleri olarak o ülkenin insanlar na yans yor mu yans m yor mu? Bu konulara dikkat edilmezse belki yine k sa vadede büyüme ama onun ard ndan gelecek belki sosyal problemler hatta sosyal çalkant lar, bunlar n siyasi çalkant lara dönüflmesi her zaman ihtimal dahilinde." diye konufltu. Babacan, Türkiye'nin ciddi bir mali uyum sürecinden geçti ini, geçen y l itibariyle Türkiye'nin bütçe aç milli gelirinin yüzde 1.1'ine düfltü ünü ifade eden Babacan, "Borcumuz milli gelire oranla yüzde 36'ya düfltü. Hatta net kamu borcu milli gelirin yüzde 12.7'sine düfltü. Önemli mali disiplinle bugünlere geldik.sat n alma gücüne göre milli gelirimiz geçen y l 19 bin dolar aflt. Japonya'n n 35 bin dolarl k bir sat n alma oran n düflünürsek, Avrupa ortalamas na bakacak olursak bunlar n yüzde 50'si 60' gibi bir rakama flimdiden ulaflm fl durumday z genel refah seviyesi aç s ndan. Dünyan n 16. büyük ekonomisiyiz, turist say s nda da dünyada 6. büyük ekonomiyiz. Özellikle son dönemde istihdamda çok ciddi bir art fl sa lad k. Ocak 2009'dan bu yana Türkiye'de çal - flanlar n say s 5.3 milyon artt. Pek çok ülkede istihdam kayb n n yafland bir zamanda Türkiye'de çal flan say s artt. Büyüme oranlar m z n düfltü ü son bir y lda dahi toplam istihdamda 760 bin kiflilik bir art fl söz konusu." dedi. Babacan konuflmas nda Gezi olaylar ve 17 Aral k süreci ve sonras na iliflkin de erlendirmelerde de bulundu. Son bir y ll k sürenin ekonomik anlamda kolay geçmedi ini anlatan Babacan, "Gezi olaylar ve 17 Aral k sürecine ra men Türkiye y lbafl nda hedefledi imiz yüzde 4'lük büyüme hedefini tutturdu. Bu az bir fley de- ildir. Bütün bunlara ra men, yeni bir küresel konjonktür, zay f Avrupa, Suriye ve Irak meseleleri Gezi olaylar ki bütün dünya kamuoyunu iki ay boyunca çok ciddi olumsuz yay n yapt, bunu hepimiz gördünüz ve 17 Aral k süreci. Bütün bunlara ra men hedefin tutturulmufl olmas çok çok iyi bir sonuç." ifadelerini kulland. Konuflmas nda yarg ba ms zl kavram na da de inin Babacan flu ifadeleri kulland : "Yarg n n ba ms zl önemli ama yarg n n tarafs z bir flekilde çal flmas da önemli. O ba ms zl k alan n yarg e er tarafl bir flekilde kullan rsa hele hele farkl yap lar n talimat yla yarg dan karar ç kmaya bafllarsa o bir ülke için felakettir. E er tek bir hakim, savc, üç befl polis Türkiye'de ba ms z çal flaca m derken tarafl çal fl rsa, farkl yerlerden gelen talimatlarla çal fl rsa ve onlarca ifl adam bir gecede gözalt na al n p milyarlarca dolarl k mal varl bir gecede dondurulabiliyorsa bu da güven ad na ülke için büyük bir felakettir. Hukuk konusunda, yarg konusunda sorunlar m z çözmedikçe Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaflmas hayal. leri bir demokrasi olmas da çok zor. Çünkü ileri demokrasi için iflleyen bir yarg sistemi laz m, ve gerçek anlamda bir hukuk devleti olmak laz m. Devlet içindeki farkl yap lanmalara asla izin veremeyiz. Devlet bir tanedir. Siyasi irade o mekanizmay çal flt r yor. Onun d fl nda farkl mekanizmalar n devlet yap s içinde farkl yerlerden talimat al p farkl ad mlar atabilmesi sadece Türkiye'de de il dünyan n hiç bir yerinde kabul edilemez. Bununla ilgili olarak da gereken mutlaka yap lacakt r." (CHA) fikur, Denizli tarihinin en büyük iflgücü piyasas araflt rmas n bafllatt DEN ZL - Denizli Çal flma ve fl Kurumu l Müdürü ( fikur) Ferudun Giresun, bugüne kadar Denizli de yap lan en büyük iflgücü piyasas talep araflt rmas n yapacaklar n söyledi. 2 bin 906 iflyerini ziyaret ederek kapsaml bir araflt rma yapacaklar n ifade eden Giresun, bunun için 65 ifl ve meslek dan flman ile sahaya ineceklerini, iflverenlerin ihtiyaç duydu u mesleklerin tespit edilece ini dile getirdi. Giresun, 12 May s-27 Haziran 2014 tarihleri aras nda gerçekleflecek olan araflt rma ile 10 ve daha fazla kifli istihdam eden iflverenlerle yüz yüze görüflece iz. Toplamda 2906 iflyerini ziyaret edece iz. Bu anlamda bu güne kadar Denizli de yap lan en büyük flgücü Piyasas Talep Araflt rmas olacak. dedi y l 1. Dönem piyasa araflt rmas n n fikur taraf ndan sunulan birçok hizmete girdi sa layaca n ifade eden Giresun, Yap - lan iflyeri ziyaretleri ile hem kurum hizmetleri tan t lacak hem de tespit edilen aç k ifller Kurumumuza kazand r l p fikur l Müdürlü ü'nde kay tl uygun iflsizlerin aç k ifllere yerlefltirilmesi sa lanmaya çal fl lacakt r. diye konufltu. (CHA)

13 14 May s 2014 YOZGAT - Eren Çorap Fabrikas Yönetim Kurulu Baflkan Adem Cengiz, yapt aç klamada üretimlerinin yüzde 95 ini Avrupa Birli i ülkelerine ihraç ettiklerini belirterek y lda yaklafl k 16 milyon lira ciro ile Yozgat ve Türkiye ekonomisine önemli katk lar sa lad klar n söyledi. Türkiye'de sadece 7 firman n sahip oldu u 'SA8000 Belgesi' ile üretim yapt klar n vurgulayan Cengiz, Çal flanlar n temel haklar n garanti alt na almay amaçlayan, iflverenin çal flanlar na karfl sosyal sorumluluklar n art ran uluslararas sosyal sorumluluk örgütü taraf ndan verilen belge bizim için büyük önem tafl yor. Çal flanlar m z n sosyal flartlar n iyilefltirebilmek, Türkiye de çorap sektöründe bu belgeye sahip olarak bir ilki gerçeklefltirmek, yapm fl oldu umuz ve ilerde yapaca - m z sosyal sorumluluk flartlar n iyilefltirebilmek istiyoruz. Üretti imiz çoraplar n yüzde 95 n Avrupa Birli i ülkelerinden Belçika, Hollada, Danimarka, Fransa ve ngiltere olmak üzere k saca tüm ülkelere ço- Ekonomi rap ihracat m z var. Çorap ihracat - m zla Avrupal kaliteli çorap giyiyor. Fabrikam zda yaklafl k 200 kifli istihdam edilmektedir. nflallah önümüzdeki süreçte bu say y e ç karmay hedefliyoruz.'' dedi. Yozgat'ta iflçilere fabrika ortam - n sevdirebilmek amac yla sosyal tesisleri de tamamlay p, hizmete sunduklar n belirten Cengiz, "Hizmete sunulan sosyal tesisle çal flanlar n ifle daha rahat adapte olabilmelerini, motivasyonlar n, ifle olan isteklerini, performans n art rmay hedefliyoruz. Çal flanlar m z, hafta sonlar Çorap ihracatç s firma çal flanlar n motive etmek için sosyal imkanlar art rd Yozgat Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren Eren Çorap Fabrikas, yapt üretim ve ihracat n yan nda çal flanlar na sa lad sosyal imkanlarda da ad ndan söz ettiriyor. Fabrikada çal flanlar güne spor yaparak bafllarken, mesa aralar nda ise fitness, bilardo, masa tenisi, lang rt gibi imkanlardan yararlanarak stress at yor. ANKARA -Türkiye Tohumcular Birli i (TÜRKTOB) ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birli i (TSÜ- AB) Yönetim Kurulu Baflkan Y ld ray Gençer, ''Üretti imiz kaliteli ve sertifikal tohumluklarla çiftçilerimizin hizmetindeyiz.'' dedi. 14 May s Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaz l aç klama yapan Y ld - ray Gençer, insan yaflam n n sürdürülebilmesi için gerekli olan tar msal üretimin en önemli girdisi olarak, do rudan ürün kalitesini etkileyen tohumlu un, sadece geliflmekte olan de il geliflmifl ülkelerin de öncelikli gündemlerini oluflturdu unu ifade etti. Gençer, çiftçilerin üretim aflamas nda karfl laflt klar her türlü zorlu a ra men mesleklerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini, bu süreçte emeklerinin karfl l n almalar için ilgili her kesimin çiftçilere destek olmas gerekti ini belirtti. Aç klamas n, ''Dünya üzerinde milyonlarca insan n açl kla mücadele etti i, küresel s nmaya ba l kurakl k, iklim de ifliklikleri gibi her an karfl m zda olan ve giderek daha da artan tehditler düflünüldü ünde, çiftçilerimizin çabalar na ne kadar muhtaç oldu umuz gerçe i bir kez daha karfl m za ç kmaktad r.'' fleklinde sürdüren Gençer, flöyle dedi: ''K sa ad IFAP olan Uluslararas Tar m Üreticileri Federasyonu, 1984 y l nda Hindistan da yap lan genel kurulunda, bir günün Dünyada Çiftçiler Günü olarak seçilmesine ve tüm üye ülkelerde kutlanmas na karar vermifltir. Bu günde gerçeklefltirilecek çeflitli faaliyetlerle dünyan n her yerinde tar msal üretim yaparak, insanl n ihtiyaç duydu u g da üretimini gerçeklefltiren çiftçilerimizin toplum için tafl d - önemin ortaya konulmas ve tar - m n dolay s ile çiftçilik mesle inin sorunlar na kamuoyunun dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmifltir.'' Çiftçilerin, bu günde an lmalar - n n, ilgili her kesimin çiftçiler hakk nda güzel sözler söylemelerinin anlaml oldu unu, ancak bunun yeterli olmad n dile getiren Gençer, Çiftçilerle do rudan ilgili olan bitki slahç - lar, tohum yetifltiricileri, sanayicileri, da t c lar ve fide, fidan, süs bitkileri üreticileri olarak, onlar n ihtiyaçlar olan kaliteli ve sertifikal bitkisel üretim materyallerini üretmek ve en uygun fiyatlarla ve zaman nda kendilerinin kullan m na sunmak için her türlü gayreti gösteriyoruz ifadelerini kulland. TÜRKTOB ve TSÜAB Baflkan Gençer, aç klamas n flöyle sürdürdü: ''Tohumculu umuz oldukça eskilere uzanmas na ra men gerçek anlamdaki geliflmeler 1980 li y llarda bafllam flt r. Bu k sa zamanda, tohumculukta geliflmifl ülkelerin 100 y ll k, 150 y ll k bir süreçte ulaflt klar düzeylere yak n bir noktaya gelinmifltir. Ülkemiz halihaz rda, 750 bin tonluk bir 13 ve mesai saatleri d fl nda aileleri ile birlikte sosyal tesisimizden yararlanabilecek, spor yapabilecek, masa tenisi, bilardo, lang rt, tavla, satranç ve kütüphane bölümlerinden de yararlan p, ifl stresini üzerlerinden at yorlar. Spor salonumuz iflçilerin molalardaki vazgeçilmezi haline geldi. flçiler, ö le aras ve çay molalar nda fitnes salonu ve oyun salonunda oynayarak stres at yor." diye konufltu. flçilerden Buket Arslan da Yozgat genelinde ilk defa bir fabrikada spor ve oyun salonu oldu unu belirtti. Arslan, "Fabrika sahibi Adem Bey e çok teflekür ediyoruz. Ö le ve di er molalar m zda burada bulunan spor aletleri ile spor yap yor stres at yoruz. Biz iflçiler aç s ndan güzel bir uygulama." dedi. D er iflçilerde ayn ifadeler kullanarak, fabrika sahibi Adem Cengiz e kendilerine yönelik spor tesisini hayata geçirdi i için teflekkür etti. (CHA) Türkiye Tohumcular Birli i: Çiftçilerimizin hizmetindeyiz sertifikal tohumluk üretimi ve bir milyar dolara yaklaflan piyasa de eri ile dünya s ralamas nda bafl aktörler aras na girmeyi baflarm flt r. Bu art fl h z ile devam edersek 3 y l içinde 1 milyon ton sertifikal tohum üretimi hedefine ulaflaca z. Türkiye, 70 ülkeye tohumluk ihraç eder hale gelmifl ve miktar olarak tohumluk ihracat m z ithalat m z geçmifltir. Türkiye, tohumculukta dünyada ilk 10 ülke aras ndad r, hedefimiz ilk 3'e girmektir.'' G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n desteklerini de arkas na alan tohumculuk sektörünün bu baflar s nda, sertifikal tohumluklar n üretimi ve kullan m ba lam nda çiftçilerin de çok büyük katk lar oldu unu kaydeden Y ld ray Gençer, aç klamas n, ''Bu vesileyle, çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor sa l kl, huzurlu, bol kazançl ve bereketli günler diliyorum.'' fleklinde tamamlad.(cha)

14 14 Ekonomi Mut bu sene kay s ihracat ndan 30 milyon dolar gelir bekliyor Mersin'in Mut ilçesi Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mehmet Gürsel Ayd n, bu y l yaklafl k 20 bin ton ihracat yapmay ve bundan da 30 milyon dolar gelir beklediklerini söyledi. MERS N - Oda Baflkan Ayd n, ilçenin Akdeniz bölgesinin meyve deposu olmaya aday oldu unu ve ticaret odas olarak kuruluflundan bu yana Mut Kay s s ve di er tar m ürünlerin tan t m için çal flmalar yapt klar n kaydetti. Turfanda kay s n n adresinin Mut oldu unu belirten Ayd n, Ortalama y ll k bin ton aras nda üretimi gerçekleflmektedir. Kay s hasat her y l ortalama May s ay nda bafllar Haziran ay nda biter. Ve flu günlerde yap lan hasat n günlük 200 ile 400 tonu ihracata gitmektedir. Bu y l yaklafl k 20 bin ton ihracat, 30 milyon dolar gelir beklemekteyiz. hracat daha çok, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Letonya gibi ülkelere SEUL - Güney Kore ekonomisinin dayak noktalar ndan biri olan dünyaca ünlü elektronik devi Samsung un yönetim Kurlu Baflkan Lee Kun-hee nin mal varl aç kland. Geçti imiz hafta sonu kalp rahats zl dolay s yla hastaneye kald r lan Lee nin mal varl n n yaklafl k 12 milyar dolar oldu u bildirildi. Lee ailesinin toplam servetinin ise yaklafl k 20 milyar dolar oldu u ifade edildi. Samsung un patronu Lee Kunhee nin o lu ve Samsung Electronics in Yönetim Kurulu Baflkan olan Lee Jay-young un yaklaflk 4 milyar dolar serveti oldu u belirtildi. Seul de Samsung Sanat Müzesi LEEUM un sahibi ve Lee Kun-hee nin efli olan Hong Ra-hee nin ise yaklafl k 1,5 milyar dolar ve k zlar Lee Boo-jin (fiilla Hotel zinciri sahibi) ve Lee Seo-hyun (Samsung Everland e lence merkezi sahibi) nin birer milyar dolar servetleri oldu u bildirildi. gitmektedir. lçemizdeki kay s türleri ihracata uygun olup orta irilikte, dolgun, gergin, parlak, tok ve suludur. Mut Kay s s ' bu özellikleri ve ilk turfanda kay s olarak piyasaya ç kmas bak m ndan ünlenmifl, Mut ad n yurdun her yerinde hat rlatan bir meyve olmufltur. diye konufltu. Türk Patent Enstitüsü'nden "Co rafi flaret ve Mahreç" alarak 2007 y l nda Mut Kay s s n n tescillendi ini vurgulayan Ticaret Odas Baflkan Mehmet Gürsel Ayd n, lçe konum itibariyle mikro klima özellik göstermesi, pek çok meyve türünde turfanda üretim yap lmas - na imkan sa lam flt r. Özellikle kay s meyvesi dünyada en erken yöremizde olgunlaflmakta ve pazara ç kmaktad r. Bu gerçek ne yaz k ki pek çok kifli taraf ndan bilinmemektedir. Bu durum yöremizin yeterince tan t m n n yap lmamas ndan kaynaklanmaktad r. Kay s ile Mut birbirini tamamlayan iki olgudur. Kay s Mut'suz yapamaz, Mut kay s s z olamaz. Sofral k turfanda kay s en güzel burada yetiflir. Yöremiz bu konuda rakip tan maz ve tan mayacakt r da. Dünyan n en kaliteli, en cazibeli, albenisi en yüksek, tüketimi en güzel olan kay s meyveleri Mut'taki kay s a açlar nda olgunlafl r. Dünyada kay s - n n en erken olgunlaflt yerlerin bafl nda Mut gelmektedir. fleklinde konufltu. (CHA) Samsung un patronu Lee Kun-hee nin serveti açkland Samsung un Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüten Lee Kun-hee Güney Kore de y llard r en büyük hissedar olarak kalmakta.(cha) 14 May s 2014 Kredi kart ile tek çekim harcamalar n ödemesini 3 aya kadar erteliyor STANBUL - Kat l m bankas Bank Asya, müflterileri için yeni bir ürün ortaya koydu. Bankan n Peflin Al Sonra Öde (PAS) sisteminde AsyaCard ile yap lan 50 TL ve üzeri tek çekim harcamalar 3 aya kadar ertelenebiliyor. PAS ta ifllem üst s n r bulunmuyor. Limit yeterli oldu u sürece dilenilen say da harcama ifllem ücreti ve uygun kar pay oranlar yla ertelenebiliyor. Müflterilerap, PAS taleplerini SMS ile 2792 ye k sa mesaj göndererek, Alo Asya y arayarak, Bank Asya flubelerinden ya da Bank Asya internet flubesinden yabilecek. PAS ile ilgili detayl bilgiye sayfas ndan ulaflmak mümkün.

15 14 May s 2014 Ankara HABER MERKEZ - lçeyi sanat n baflkenti haline getiren Yenimahalle Belediyesi, engelsiz sanata da destek oluyor. Engelsiz Sanat Derne i nin, engellileri toplum yaflam na katmak için bafllatt "Yorgan Alt nda Kimse Kalmas n" hareketi çerçevesinde Karadeniz den Erzurum a yolculuk foto raflar n sanatsavereler için derleyen Elif Gamze Bozo, Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde açt sergiyle örnek oldu. 26 Aral k 1984 tarihinde Ankara da dünyaya gelen ve Yenimahalle de yaflayan, do ufltan cam kemik hastas Bozo, azmi ve sanat yaflam ndaki baflar lar yla göz dolduruyor May s tarihleri aras nda kutlanan Engelliler Haftas nda ön yarg lar k rmak ve toplumun "engelli" alg s n de ifltirmek için yola ç kan Engelsiz Sanat Derne i nin bafllatt "Yorgan Alt nda Kimse Kalmas n" hareketinin s ra d fl ve fark yaratan rol modellerinden biri Elif Gamze Bozo, seyahatlerinden derledi i 'Anadolu'yu Tan yor muyuz' isimli foto raf sergisinin aç l fl nda 10 uncu sanat y l n da kutlad. fiiirlerinin yay nlanmas, foto rafç l n n geliflmesi ve yaz - lar n n kitaba dönüflmesi ile bafllayan sanat yolculu unun tam 10. y l oldu unu belirten Bozo, "Bu anlaml günü düzenleyen Engelsiz Sanat Derne i ne, Yenimahalle Belediyesi ne, Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi yönetimine, hiçbir zaman deste ini esirgemeyen tüm dostlar - ma ve can mdan öte aileme sonsuz teflekkürler ediyorum. dedi. Dernek Baflkan Kadir zdafl ve Baflkan Yard mc s Onur Ulubey, mahalle sakinlerinden 1992 y l nda Bitlis ilinde vatani görevini zorlu co rafya flartlar nda yaparken terör örgütüyle kahramanca mücadele ederek vatan u runa fiehit olan J.ER Abdullah Y ld z' n evini ziyaret etti. fiehit J.Er Abdullah Y ld z' n efli Kezban Y ld z taraf ndan karfl lanan Kadir zdafl ve Onur Ulubey, flehit efline çiçek takdim ederek 'Anneler Günü'nü kutlad. zdafl, flunlar söyledi: "Se menler Mahallemizin Yi it evlad gurur kayna m z vatan için can n ortaya koyarak bu topraklara kan n ve can n feda eden fiehit Abdullah Y ld z kardeflimi sayg ile an yor. Yüce Allah'tan rahmet diliyor, sizlere sabr- cemil niyaz ediyorum. Bu vesile ile yi it evlad vatana arma an eden fiehidimizin annesi baflta olmak üzere siz de erli eflinin Anneler Günü'nü kutlar m. Bizlere özgür ve ayd nl k bir gelecek b rakabilmek için canlar n feda eden Gölbafl ve Yenimahalle de engelsiz sanata destek Se men-der flehit yak nlar n unutmad Ankara Gölbafl ilçesindeki Se menler Mahallesi Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i (Se men-der) flehit aileleri ve görevdeki asker ailelerini ziyaret etti. 15 Ankara Yenimahalle Belediyesi Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi birbirinden güzel etkinliklere ev sahipli i yapmaya devam ediyor. civar nda 24 flehidimiz ve bu u urda savaflan 25 gazimiz vatan için kanlar n toprakla buluflturdular. Hepsi bizler için çok de erli ve gurur kayna m zd r. Kendilerini rahmet ve minnetle an yorum." Gölbafl 'nda flehitlerin unutulmamas ve yi it evlatlar n sonsuza kadar yaflat lmas için ilçeye fiehitler ve Gaziler An t 'n n ilçeye kazand r lmas gerekti ine iflaret eden zdafl, " lçemizde bu an t n mahallemizde uygun bir alana yap lmas n yetkili mercilerden talep ediyoruz. SE - MEN-DER olarak bu projeye öncülük etmek ve yetkililerden bu ça r m za bu vesileyle kulak vermelerini istiyoruz". dedi. fiehit J.ER Abdullah Y ld z' n efli han mefendi Kezban Y ld z Se men-der Baflkan Kadir zdafl' a ziyaretten çok memnun oldu unu söyleyerek teflekkür etti. fiehitler ve Gaziler an t projesinin çok güzel bir fikir oldu unu belirten Y ld z; "Umar m bu proje en k sa zamanda hayata geçer." dedi.(cha)

16 16 Ankara Pursaklar Belediyesi nsan Kaynaklar Müdürlü ünün düzenlemifl oldu u programda sigara kullanan personele tütünle mücadele e itimi verildi. Türkiye Yüksek htisas E itim Araflt rma Hastanesi Tütün Ba ml l E itim ve Tedavi Birim Sorumlusu Uz. Dr. Gülin Erkmen Y ld r m, Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi nde düzenlenen seminerde, sigaran n insanlar kand ran bir oyun oldu unu söyledi. Bilimin eflli inde kararl bir davran fl gösterilerek sigara b - rakma noktas nda önemli ad m at laca n kaydeden Dr. Y ld r m, Bir hastal k b rak lmaz ondan kurtulmak laz m. Tütün ba ml l n n kendisi bir hastal kt r. dedi. Uygulamal e itimlerle personeli bilgilendiren Y ld r m, iki saat boyunca tütün kullan - m n n zararlar n anlatt. (CHA) 14 May s 2014 Belediye Baflkan Yaflar dan ö renciler yarar na aç lan kermese destek Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Demetevler Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i taraf ndan düzenlenen kermese kat ld. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Demetevler Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i taraf ndan düzenlenen kermese kat ld. Giyimden aksesuara, ev tekstilinden g daya kadar pek çok ürünün ö renciler yarar na sat - fla sunuldu u kermeste, Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i Baflkan Abdülhamit Soylu taraf ndan karfl lanan Yaflar, e itime katk sa layan etkinlikleri çok önemsedi ini söyledi. Kermeste stantlar tek tek gezerek bilgi alan Yaflar, dernek yetkililerine özverili davran fllar nedeniyle teflekkür etti. Yenimahalle Belediyesi nin e itim alan ndaki çal flmalar ndan da bahseden Yaflar, Ayd nl k bir Türkiye, iyi e itimli bireylerle mümkündür. Bu bilinçle e itim ve ö retime elimizden gelen deste i veriyoruz. Okullar m z n her türlü tadilat ifllerini yaparken ö rencilerimize de k rtasiye yard m nda bulunuyoruz. dedi. Kermese kat lan Yenimahallelilerin de büyük ilgisiyle karfl laflan Yaflar, vatandafllarla tek tek selamlaflarak ayaküstü sohbet etti. (CHA) Pursaklar da tütünle mücadele e itimi

17 14 May s 2014 Ankara Kad nlar aile bütçesine katk için berberlik ö reniyor Yenimahalle Belediyesi nce aç lan berberlik kursuna kat larak bu mesle i ö renen ev han mlar, efl ve çocuklar n n t rafllar n yap p aile bütçesine katk da bulunuyor. HABER MERKEZ - Kurs Sorumlusu Özlem Gencay Tetik, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l ikincisi düzenlenen kursa 27 ev han m n n kat ld n söyledi. Kursiyer kad nlar n efl ve çocuklar - n n t rafllar n yaparak berber masraf n ortadan kald rmay amaçlad klar na iflaret eden Tetik, flunlar kaydetti: Kursu tamamlayan ev han mlar berberlik mesle ini tam olarak ö reniyor ve Milli E itim Bakanl ndan onayl sertifika al yor. Berber masraf n ortadan kald ran kad nlar aile bütçesine katk sunuyor. Ayr ca bunun da ötesinde sertifikas n ald ktan sonra berber dükkan açarak bu ifli yapmak isteyen, maddi gelir elde etmeyi düflünen kursiyer bayanlar da var. Kurs Hocas Ercan Buyruk, kad nlara yönelik berberlik kursunun, balon t - rafl, ustura, makas ve bilek hareketleri ile müflteri karfl lama gibi aflamalardan olufltu unu belirtti. Kad nlar n elinin berberli e çok yatk n oldu unu dile getiren Buyruk, Türkiye de flaflk nl kla karfl lanan tablonun Bu ay, 8 May s itibar yla içmesuyu amaçl barajlarda stanbul da yüzde 26,4 Ankara da yüzde 22,1, zmir de yüzde 72,4 ve Bursa da yüzde 55,7 doluluk oran gözlendi. Geçen y l ayn dönemde ise stanbul da yüzde 89,7, Ankara da yüzde 40,8, zmir de yüzde 89,3 ve Bursa da yüzde 98,9 olarak gerçekleflmiflti. Devlet Su flleri Genel Müdürlü- ü verilerine göre, 1 Ekim May s 2014 te, Türkiye genelinde kümülatif ya fllar ortalamas nda, uzun y llar ortalamalar na göre yüzde 25,9 ve 2013 e göre de yüzde 32,8 oranlar nda azalma görüldü. stanbul, Ankara, zmir ve Bursa daki içme suyu amaçl barajlar n mevcut hacimleri, toplam aktif hacimlerinin alt nda bir seviyede Avrupa da al fl lagelmifl oldu una dikkat çekti. Buyruk flunlar söyledi: Avrupa da saç t rafl çok pahal. Bu nedenle orada birçok bayan eflini, ço- u unu t rafl ediyor. Hatta orada bir kuaför, kad n ve erkek t rafl n bilmedi i kald. çme suyu amaçl barajlarda, stanbul dakilerin 846,3, Ankara dakilerin bin 565,6, zmir dekilerin 298,8 ve Bursa dakilerin 65,1 hektometreküp toplam aktif hacmi bulunurken, bu y l stanbul da 226,7, Ankara da 346,2, zmir de 216,4 ve Bursa da 36,2 17 zaman sertifika alam yor. Türkiye de de art k bu bilinç oluflmaya bafllad. Kad nlar bu vesileyle hem aile bütçesine katk sa lam fl, hem de meslek edinmifl oluyor. Berberlik kursuna kat lan ev han m Ayfle Çal fl rer (42) efli, o lu ve kay npederinin saç t rafllar n yapt n vurgulayarak, lk baflka çok tedirgindim ama mesle i ö renince çok kolay oldu- unu gördüm. Saç ve sakal t rafllar n yapmaya bafllad m eflim, o lum ve kay npederim berberin yolunu unuttu. Bu flekilde aileme maddi katk sa lamak beni memnun ediyor. leride imkan olursa berber dükkan açmay da düflünüyorum dedi. Eflinin deste ini alarak kursa kat ld - n belirten Hatice Çavdarl (44) Kendi ailemin yan s ra akrabalar m n, ye enlerimin t rafllar n yap yorum. Berbere gidip para vermekten kurtuldular. Bu flekilde aileme maddi katk sa lam fl olmak çok güzel diye konufltu. Hatice Çavdarl n n efli Ahmet Çavdarl ise giderler listesinden berber masraf n ç kard klar n aktararak, Eflim bir hayli ustalaflt. Berberleri aratmayacak flekilde çok güzel t rafl yapabiliyor. En az ndan eflim pazar paras n ç karm fl oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz diyerek memnuniyetini dile getirdi. çme suyumuz bu y l daha az hektometreküp aktif hacime ulafl ld. çme suyu barajlar nda geçen seneye göre yüzde 32,7 daha az su bulunurken, bu y l doluluk oran stanbul da yüzde 26,4 Ankara da yüzde 22,1, zmir de yüzde 72,4 ve Bursa da yüzde 55,7 oldu. Geçen y l ayn dönemde ise içmesuyu amaçl barajlardaki doluluk oranlar, stanbul da yüzde 89,7, Ankara da yüzde 40,8, zmir de yüzde 89,3 ve Bursa da yüzde 98,9 olarak gerçekleflmiflti. flletmede olan 91 enerji amaçl barajda ise doluluk oran yüzde 52,2 olurken, 214 sulama amaçl barajda da doluluk oran n n yüzde 53,4 e ulaflt gözlendi. Göllerin doluluk oranlar na bak ld nda da geçen y la göre, Eber, E irdir, Ç ld r, Çavuflçu, Karatafl, Ifl kl, Hazar, Marmara, Kovada, Beyflehir, znik, Sapanca, Uluabat, Çapal Dinar, Manyas ve Ladik göllerinde azalma oldu u tespit edildi. flletmede olan 293 depolama tesisindeki baraj doluluk oran da yüzde 51,4 oldu.(aa)

18 18 Ankara SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas (SATSO) Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Kösemusul ve yönetim kurulu üyeleri, TÜVASAfi ziyaret ederek, Milli Tren Projesi kapsam nda elektrikli tren seti (EMU) ve dizel tren seti (DMU) çal flmalar hakk nda bilgi ald. nal, milli trenlerin görsel tasar mla ilgili çizimlerini SATSO heyetiyle paylaflt. nal, projenin h zla ilerledi ini belirterek, Milli Tren Projesi ile Sakarya, vagon ve demiryolu üretiminde marka olabilir çünkü bu sektör, Türkiye de yeni yeni aya a kalkan, flekillenen bir sektör ve çok h zl yol al yor ifadesini kulland. nal, yüzde 100 Sakarya üretimi milli trenlerin orta vadede dünya pazar na girece ine dikkati çekerek, Sakarya n n bu anlamda lojistik öneminin artaca n anlatt. Sakarya n n sadece vagon de- il, tren setlerinin de üretildi i sanayi merkezi haline geldi ini dile getiren nal, bunun sektör ad na büyük baflar oldu unu vurgulad. nal, demiryolunun, sadece 14 May s 2014 Milli tren, Sakarya da üretilecek Türkiye Vagon Sanayi Afi (TÜVASAfi) Genel Müdürü Erol nal, Milli Tren Projesi ile vagon ve demiryolu üretiminde Sakarya n n marka olabilece ini belirterek, Bu sektör, Türkiye de yeni yeni aya a kalkan, flekillenen bir sektör ve çok h zl yol al yor dedi. ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, zirai don nedeniyle ma dur olan f nd k ve kay s üreticisinin acil destek talebini, Maliye Bakan Mehmet fiimflek e iletti. TOBB dan yap lan yaz l aç klamada, Ordu ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odalar n n (TSO), kar ve zirai don felaketi nedeniyle s k nt yaflayan f nd k çiftçisine destek talep ederek, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu na rapor sunduklar bildirildi. Malatya Ticaret Borsas n n da TOBB a baflvurarak zirai don nedeniyle, ma dur olan kay s üreticisinin sorunlar için çözüm önerilerinin aktar ld belirtilen aç klamada, Hisarc kl o lu nun söz konusu talepleri TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Strateji Gelifltirme Yüksek Kurulu Müflterek Toplant s nda, Maliye Bakan Mehmet fiimflek e iletti i ifade edildi. Hisarc kl o lu nun, Ordu ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odas nca iletilen raporlarda yer alan, bir milyonu aflk n kiflinin felaket nedeniyle büyük s k nt ya girdi ini aktard ve baflta bölge çiftçilerinin desteklenmesi, borçlar n n ertelenmesi olmak üzere tedbir talebinde bulundu u kaydedilen aç klamada, Felaket dolay s yla, orta ve yüksek kesimlerde yüzde 100, alt kesimlerde ise yüzde 40 ila yüzde 70 aras nda ürün kay plar yafland. Kabuklu f nd k fiyatlar, 6 liradan 10 liraya yükseldi. Yaklafl k 76 bin çiftçiyi ma dur eden felaket bölgede domino etkisi göstererek, bölge taciri ve esnaf n da etkileyecek ulaflt rmada de il, turizm ve ticaretin canlanmas anlam nda da büyük önem tafl d n aktararak, sözlerini flöyle tamamlad : fiehirler, garlar n etraf nda gelifliyor ve flekilleniyor. Dünya ülkelerine bakt m zda istatistikler gösteriyor ki sviçre, dünya seyahat ortalamas nda ilk s rada, ard ndan Almanya ve ngiltere geliyor. Bu s ralamada Türkiye 20. yani geride. Bunun artt r lmas, demiryolu güzergah n n ço alt lmas h zl trenlerle mümkün olacakt r. Sektörümüz bu konuda mevcut teknolojisiyle hesapland nda ortalama 7 y l zirvede kalabilir. Kösemusul, TÜVASAfi n gurur duyduklar önemli çal flmalara imza att na iflaret ederek, her zaman destekçisi olacaklar n söyledi. Kösemusul, flunlar dile getirdi: Ana ve yan sanayilerini gelifltirmifl, ticaretini ve turizmini zincirleme canland rm fl, sosyal yaflam nda hak etti i kaliteyi yakalam fl Sakarya infla etmeye gayret ediyor, bu hedefle ilerliyoruz. limizin geliflimine katk sa layacak bu projenin heyecan n da ayr ca yafl - yor, genel müdürümüze Sakarya y marka yapaca na inand m z bu büyük projesinde baflar lar diliyoruz. Gelecek Sakarya n nd r. Rayl tafl tlar konusundaki geliflmeleri yak ndan takip ediyoruz. Kendi tren setlerini ve yüksek vagonumuzu üretmek için büyük heyecanla çal flan mühendis ve iflçilerimiz, yöneticileriyle ad n demiryolu tarihine alt n harflerle yazd - racak. (AA) Hisarc kl o lu ndan zirai don ma duru üreticiye destek ifadeleri kullan ld. Raporda, Karadeniz deki bölge çiftçisinin desteklenmesi ve f nd k çeflitlerinde baz teflvikler verilmesi, mevcut kredi borçlar n n ertelenmesi, KOSGEB baflta olmak üzere Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu gibi arac kurulufllar vas tas yla düflük faizli kredi ya da hibe programlar n n devreye al nmas, sona erdirildi inde 170 lira olan alan bazl gelir deste inin afet gerekçesiyle 250 lira üzerinden Ordu, Giresun ve Trabzon için devam ettirilmesi, f nd kta lisansl depoculuk çal flmalar n n desteklenmesi, Hazine ve TOBB un bu alandaki desteklerinin tüm bölgeye yay lmas gibi talepler de yer al yor.(aa)

19 14 May s 2014 Ankara Çayyolu nda hizmetin karfl l al n yor Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Çayyolu bölgesinde yap lan hizmetlerle yurttafllar n ve muhtarlar n takdirini toplad 19 Çankaya Belediyesi son yerel seçimlerle birlikte Yenimahalle den ayr larak Çankaya ya ba lanan mahallelerde bafllatt hizmetlere aral ks z devam ederken bu hizmetler vatandafllar n ve bölgedeki muhtarlar n teflekkürleriyle taçlan - yor. Çankaya Belediyesi birimleriyle Ümit, Koru, Çayyolu, Ahmet Taner K fllal, Mutlukent, Konutkent, Yaflamkent ve Alacaatl mahallelerinde rutin hizmetlerini sürdürürken Çayyolu-Ümitköy Hizmet Birimi ndeki çal flmalar da yetki devrinin ard ndan h z kazanacak. Yerel seçimler sonras nda Çankaya Belediyesi nin bölgedeki etkinli i kendisini gösterirken Çankaya ya ba lanan 8 mahalleden birisi olan Ümit Mahallesi Muhtar Ayfle Çal flkan, Çankaya n n mahalledeki izlerini görmeye bafllad k diyenlerden. Çevresinde gördü ü eksiklikleri gidermek için muhtarl a talip oldu unu belirten emekli ö retmen Çal flkan, bu seçimlerde 7 y ld r ikamet etti i mahallesine muhtar olarak seçilmesini memnuniyet verici olarak nitelendiriyor. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen le bizzat tan flt n ifade eden Çal flkan, dinamik ve çal flkan biri olarak tan mlad yeni baflkandan Biz gelmeden onlar bizim aya - m za geldi diye bahsediyor. Mahallesinde yaflayan yaklafl k 13 bin yurttafl n bölgelerinde aç - lan hizmet binas n n olanaklar ndan fazlas yla yararlanacaklar n düflündü ünü dile getiren Çal flkan, Alper Bey gibi ben de bu seçimlerde bölge sakinlerinin temsilcisi oldum. nan yorum ki, belediye vatandafl iflbirli ini bu dönemde lay k yla yerine getirece iz diye konufltu. Çankaya Belediyesi nin bölgede köklü de ifliklikler yapaca na inanan insanlardan birisi de Ahmet Taner K fllal mahallesinde 5 senedir yaflayan 55 yafl ndaki Filiz nce. Bölgede evi oldu u için son 5 senedir Çayyolu nda yaflamas na ra men bölgeden kopmayan nce, belediyenin hizmetlerini yak ndan görme imkan na sahip oldu unu ve bu hizmetlerin artarak devam edece inden flüphesi olmad n aktard.(cha) Evcil hayvanlara kuduz afl s kampanyas Mamak Belediyesi taraf ndan her y l düzenli olarak gerçeklefltirilen ücretsiz evcil hayvan kuduz afl s kampanyas bu y l da yap lacak. May s ay n n son haftas nda bafllayacak olan ücretsiz kuduz afl s kampanyas haziran ay n n sonuna kadar Mamak ta bulunan çeflitli mahallelerde devam edecek. Lalahan, K z lcaköy, Kutludü ün, Ortaköy ve Gökçeyurt ta hafta içerisinde belirlenen günlerde yap lacak kuduz afl lamas mahallelerde yap lan anonslarla vatandafla duyurulacak. Her gün ayr bir mahallede evcil hayvanlara kuduz afl s uygulayacak olan Mamak Belediyesi veterinerleri ayr ca afl ya getirilen hayvanlar n sa l k kontrollerini de yapacak. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Evcil hayvanlara yönelik bafllat lan kuduz afl s kampanyas hem hayvan sa l hem de insan sa l aç s ndan son derece önemli. Kuduz gibi son derece tehlikeli bir hastal a karfl yap lan bu hizmet hem vatandafl m z hem de hayvanlar koruyor dedi. Mamak Belediyesi mahallelerde yapaca kuduz afl lar için evcil hayvan sahibi vatandafllardan herhangi bir ücret talep etmeyecek. Veteriner hekimler taraf ndan evcil hayvanlara uygulanacak kuduz afl s kampanyas nda hedef Mamak ta bulunan kedi, köpek gibi bütün evcil hayvanlar n kuduza karfl afl - lanmas. (CHA)

20 20 Ankara HABER MERKEZ - Yunus Emre Kültür Merkezi ndeki flölende Baflkan Ak n yan s ra Makedonya n n Ankara Büyükelçisi Goran Taskovski, Kosova Büyükelçili i Müsteflar Güner Ureya ve di- er Balkan ülkelerinin temsilcileri, dernek baflkanlar da haz r bulundu. Baflbakanl k Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl ile Keçiören Belediyesi nin katk - lar yla haz rlanan flölende, Balkanl ö renciler Balkanlar n çeflitli bölgelerinden fliirler, flark lar ve folklor gösterileri sundu. Programda ayr ca Balkanl ö renciler taraf ndan seçilen Y l n En yileri ne plaketleri verilirken, Balkanl Ö rencilerin Gözünden Türkiye konulu foto raf yar flmas nda dereceye girenlere de ödülleri teslim edildi. Yar flmada dereceye giren ö renciler ödül olarak Spor Bakanl taraf ndan düzenlenen Gençlik Treni gibi birçok projeye 14 May s 2014 Balkanl gençler Keçiören de dostluk bayram n kutlad Türkiye de okuyan Balkan ülkeleri ö rencileri Keçiören de bu y l ikincisi düzenlenen Balkan Ülkeleri Dostluk Bayram Kutlama fiöleni nde bulufltu. fiölene Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da kat ld. HABER MERKEZ - Kocatepe Kültür Merkezi nde düzenlenen etkinlikte konuflan Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baflkan Adnan fieker, engellilere yönelik hizmetlerine iliflkin bilgi vererek, Y llardan beri Baflkan m z Melih Gökçek in liderli inde sosyal projelerde dünyada bir numaray z. Engelli vatandafllar m z n sadece bir hafta, bir gün de il, 365 gün boyunca hizmetindeyiz dedi. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bugüne kadar 24 Hayat paylaflmak için engel yok bin 561 engelliye hizmet verildi ini belirten Adnan fieker, 88 Bin 211 engellinin refakatçi eflli inde 30 adet asansörlü minibüs tipi araçla evlerinden al n p istedikleri yere götürülüp tekrar evlerine b rak ld n, randevu sisteminden bugüne kadar 132 bin 189 ailenin ayda bir kez faydaland n söyledi. fieker, evde sa l k hizmetinden 32 bin 972, evlerinde bak m onar m hizmetlerinden 9 bin 130 engelli vatandafl n yararland n dile getirdi. kat lma hakk kazand. Kutlama fiöleni nde S rbistanl bir ö renci Balkan ülkelerine katk lardan dolay Baflkan Ak a bir plaket sundu. Aram zda güçlü dostluk ve kardefllik ba lar n n bulundu u Balkan ülkelerinin gönül co rafyam zda çok özel bir yere sahip oldu unu vurgulayan Baflkan Ak, Yo un iliflkilerimiz devam ediyor. Biz de yerel yönetimler olarak oradaki baz belediyelerle beraberce baz projeler gerçeklefltiriyoruz. May s ay içerisinde inflallah Bosna Hersek te, Gorajde de Keçiören Belediyesi ve Gaziantep fiahinbey Belediyesi olarak beraberce yapm fl oldu umuz bir kültür merkezinin aç l fl n gerçeklefltirece iz. Bunun yan nda 19 May s ta Makedonya da, Jupa da Atatürk ün babas n n evinin aç l fl törenine yine Keçiören Belediyesi olarak biz de kat laca z. Ayr ca Jupa Belediyesi nin hizmet binas na yapm fl oldu umuz katk - dan dolay da orada bulunaca z dedi. Balkan ülkeleri ile aram zdaki güzel iliflkilerin devam n Türkiye de ö renim gören Balkanl ö rencilerinin getirece ini söyleyen Baflkan Ak, Dostluklar n kal c olmas na katk sa layacak kiflilersiniz. Biz elimizden geldi i kadar destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da olmaya devam edece iz diye konufltu. Dünya Engelliler Günü kapsam nda Ankara Büyükflehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS) taraf ndan ortaklafla düzenlenen ve 10 engelli vatandafla tekerlikli sandalye hediye edilen etkinlikte, Baflkentli engelliler gönüllerince e lendi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı