YENİDOĞAN AKCİĞER HASTALIKLARINDA ve DİĞER KONJENİTAL AKCİĞER LEZYONLARI RADYOLOJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİDOĞAN AKCİĞER HASTALIKLARINDA ve DİĞER KONJENİTAL AKCİĞER LEZYONLARI RADYOLOJİ"

Transkript

1 YENİDOĞAN AKCİĞER HASTALIKLARINDA ve DİĞER KONJENİTAL AKCİĞER LEZYONLARI RADYOLOJİ Dr. Handan Çakmakçı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RADYOLOJİSİ BİLİM DALI İZMİR

2 NORMAL YENİDOĞAN AKCİĞERİ

3 NORMAL YENİDOĞAN AKCİĞERİ

4 Pozisyon

5 Pozisyon

6 İnspirium Ekspirium Grafisi: Pnömoni, kardiomegali, mediastinal kitle, vaskuler konjesyon, KKY, pulmoner ödem

7 İnspirium Ekspiryum grafisinde: Sağa doğru trakeal büklünme Akciğer alanlarında opasifikasyon Kalpde genişleme

8 Timus

9 Timus

10 Timus

11 NORMAL AKCİĞER GRAFİSİ Normal belirgin timus: Superior mediastende genişlemeye neden olarak mediastinal kitleler ile karışabilir. Erkek çocuklarda sık(%80). Şekli konveks ve ondülan. Yelken işareti ( sıklıkla sağda). Komşu anatomik yapılara basıda bulunmaz. US de KC ile, BT de ise kas ile eş dansitede. Takip incelemelerde hızlı regresyon.

12 NORMAL AKCİĞER GRAFİSİ Yenidoğanda KTO ın üst sınırı %65 dir. İnceleme nötral pozisyonda olmalı. Cilt katlantıları ve aksiller foldlar belirgin olabilir (pntx?) Plevral efüzyon varlığında öncelikle fissür içerisinde görülür.(kostafrenik açıda değil! )

13 Cilt katlantısı

14 RESPİRATUAR DİSTRESS Medikal Tedavi Yenidoğanın geçici takipnesi Hyalin membran hastalığı- Respiratuar distres sendromu Mekonyum aspirasyonu Neonatal pnönoni Pnömomediasten Bronkoplumoner displazi İntertisyel Amfizem

15 Yenidoğanın Geçici Taşipnesi Wet lung disease (yaş akciğer hastalığı) Solunum zorluğu ve taşipne ( 2-4 saatte semptomlar başlar, saatde spontan geriler) Etiyoloji : sectio,dab Radyoloji; İntersitisyel ödem, şiddetli ise alv. ödem (+) Min. plv efüzyon ve fissürde belirginleşme +/- Havalanma normal yada artmıştır Retikülogranüler görünüm olabilir (AT: SYH)

16 YD nın Geçici Taşipnesi Yd,6.h Yd, 24. h

17 Sürfaktan Yetmezlik Hastalığı = Hiyalen Membran hast., =RDS Prematürelerde (% 95) ve erkeklerde sık Sürfaktan üretim yetm. (Tip2 pnömosit immatüritesi) Retraksiyon,dispne,taşipne,siyanoz (Doğum sonrası ilk birkaç saatde başlar.ilk 12 saatde daima vardır.) Radyoloji: Havalanma azalmıştır Granüler görünüm (ciddi olgularda akc ler tümüyle opak görünür) Hava bronkogramı(dilate term. bronş. çevresi asiner atelektazi alanları sonucu)

18 Sürfaktan Yetmezlik Hastalığı Nortway sınıflaması (1967): EVRE 1: 2-3 gün,hmh EVRE 2: 4-10 gün,kaba retiküler markingler EVRE 3: gün, atelektazi ve amfizematöz değişikliklerin kombinasyonu vardır, PİE sıklıkla vardır EVRE 4:20 günün üzerinde,büllöz formda kistik akciğer değişiklikleri, yada BPD gelişimi. Komplikasyonlar: Hava sızıntısı ile ilgili komplikasyonlar: PIE Pntx. Pnömomed. BPD gelişimi

19 Respiratuar distress sendromu sürfaktan yetersizliği

20 Sürfaktan Yetmezlik Hastalığı

21 İnterstisyel Akciğer Amfizemi =PIE Term. hava yolu rüpt. sonucu havanın bronkovasküler kılıf trasesinde seyri Akc. hiperaere görünümdedir(ekspiryumla çok az değ. olur) PEEP komplikasyonu (ventilasyon basıncı düşürülmeli)

22 İnterstisyel Akciğer Amfizemi

23 İnterstisyel Akciğer Amfizemi

24 Pnömomediastinum Normal yenidoğonda spontan yada SYH, MAS, PEEP komplikasyonu sonucu Akc gr de kardiotimik silüet çevresinde lüsensi artımı izlenir.

25 Pnömomediastinum

26 Pnömotoraks Neonatal dönemde tümü tansiyon pntx. Akc. gr de tek bulgu lüsensi artımı olabilir. Supin pozisyonda Hava ön ortada toplanır ve karşıya herniye olur. Kalp konturu ve diafragma kenarı belirginleşir. ( genişlemiş parakardiyak lüsent çizgi ) Kardiyofrenik açılar daha belirginleşir.( derin sulkus işareti )

27 Pnömotoraks

28 Bronkopulmoner Displazi Uzamış O2 ve mekanik ventilasyon ted. sonucu oluşan kr. akciğer hast. En sık SYH sonucu gelişir. Tanıda: 28 günlük olamasına rağmen halen O2 ted. gereksinimi (+) Akc. gr de tipik BPD bulguları olması. Radyoloji: Başlangıçta ki buzlu cam görünümünü opak akciğer görünümü izler 2-3 haftada küçük akciğer kistleri oluşur 1-2 ay içerisinde kistler büyür ve birleşir,interstisyel fibrozis gelişir.bulgulara havalanma artışı eşlik eder.

29 Bronkopulmoner Displazi Wilson-Mikity Sendromu: O2 tedavisi görmemiş prematürelerde izlenir. Etiyoloji? (enfeksiyon?) Hayatın ilk 6-35 gününde ortaya çıkar. BPD benzeri klinik ve radyolojik tablo Olguların %75 i iyileşirken, % 25 olguda fatal

30 Bronkopulmoner Displazi

31 Mekonyum Aspirasyon Sendromu Sıklıkla postmatüre yada full-term İU fetal distres erken mekonyum salınımı ve aspirasyonu, kimyasal pnömoni Tıkalı bronş distalinde segm. atelektazi alanları ve komp. havalanma artışı alv rüptür ve pntx gelişebilir.

32 Mekonyum Aspirasyon Sendromu Bilateral asimetrik, asiner tipte yamalı opasiteler +(segm. atelektatik ) ve Havalanma artışı birlikteliği

33 Mekonyum Aspirasyon Sendromu

34 Neonatal Pnömoni

35 Neonatal Pnömoni Sıklıkla EMR ile ilişkili. B grubu streptokoklar, E.Coli Retikülonodüler opasiteler + (AT:SYH) Sıklıkla plevral efüzyon vardır.(syh komplike olmadıkça olmaz) Havalanma artışı Kaba yamasal dansiteler izlenebilir.

36 Neonatal Pnömoni-alveoler

37 Neonatal Pnömoni-intersitisyel

38 Neonatal Pnömoni

39 Pulmoner Ödem KKH ile ilişkili olabilir (PDA) Sıvı yüklenmesi yada kapiller hasar sonucu da gelişebilir. Radyoloji: Perihiler markingler artar Kardiotimik silüet konturlarında azalama KTO artabilir

40 Pulmoner Ödem

41 Pulmoner Ödem

42

43

44

45 Pulmoner Hemoraji Sıklıkla ağır hipoksi yada kapiller hasarlanma sonucu SYH,MAS,PDA yada Neonatal pn. sekonder gelişebilir. Radyoloji: Normal akciğer volümü Hava yolu hastalığı bulguları ve hava bronkogramları izlenir. Massif hemorajide tümüyle opak akciğer izlenebilir.

46 Pulmoner opasite Plevral sıvı Akciğer volümü HMH TTN N.Pneu M. Asp uniform -- Non homojen ++ N Non homojen + N Noduler -yama +

47 RESPİRATUAR DİSTRESS Cerrahi Tedavi Diafragma Hernisi Lobar anfizem Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

48 Diafragma Hernisi

49 Diafragma Hernisi Bochdalek H.: Morgagni H.: Daha sıkdır. Solda ve posteriorda yer alır. İB segmentleri herniye olur. Daha nadir ve ileri yaşta tanı alırlar Parasternal bölgede ve sağda yer alır Genellikle transvers mezokolon ve kolon herniasyonu olur.

50 Diafragma Hernisi

51 Diafragma Hernisi

52 Bochdalek Hernisi

53 Morgagni Hernisi

54 Lobar anfizem

55 Bir akciğer lobunun gittikçe fazla havalanması + Etiyoloji? Bronş kıkırdağının az gelişmesi Mukozal katlantı Mukus tıkacı... Sıklık sırası ile: Sol üst lob ( %43) +KKH riski rölatif yüksek Sağ orta lob (%32) Sağ üst lob (%20) Radyoloji: Progresiv hava hapsi sonucu etkilenen akciğerde overdistansiyon ve karşı hemitoraksa herniasyon izlenir Akciğer grafisinde lüsensi artımı ve mediastinal şift izlenir.

56 Lobar anfizem

57 Lobar anfizem

58 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

59 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon Terminal resp. bronşiollerde alveolü bulunmayan hamartamatöz proliferasyon. Trakeobronşial ağaç ile ilişkilidir ve doğum sonrası hava hapsi sonucu karakteristik kistik görünümünü kazanır. Olguların %90 ı yd da solunum zorluğu ile gelir. % 95 olguda tek lobu ilgilendirir. Doğumsal akc. lezyonlarının % 25 ini oluşturur. Lezyonu besleyen ve drene eden vasküler yapılar normaldir.

60 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon Radyoloji: 3 tipe ayrılır.( tip1(a), tip2(b), tip3(c) ) Akciğer grafisinde başlangıçda opak görünümde sıvı ile dolu kistik görünümü sıvının rezorbsiyonunu takiben hava ile dolu karakteristik lüsent görünüm takip eder. Mediastinal şift +/- Kompresyona bağlı pulmoner hipoplazi +/- Kist içi hava-sıvı seviyesi varlığı diafragma hernisini taklid edebilir (batın içi hava dağılımı olağandır.)

61 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

62 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

63 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

64 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

65 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

66 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

67 Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

68 Pulmoner Sekestrasyon Fonksiyonsuz aberan akciğer dokusudur; Trakeobronşial ağaç ile bağlantılı değildir. Abnormal vaskülarizasyonu söz konusudur. Sıklıkla alt loblarda izlenir. Sol hemitoraksda daha sık.

69 Pulmoner Sekestrasyon Ekstralober P.S. Kendisine ait bir plevra ile akc. ayrılır Sistemik arterial beslenmesi ve sistemik venöz dönüşü + (sağ-sol şant) % 90 soldadır İlk 6 ayda dispneve siyanoz ile tanı konur Etiyolojide anormal foregut uzantısı? İntralober P.S. Visseral plevra içinde yer alır. Sistemik arterial beslenme ve pulmoner venöz dönüşü + Sıklıkla sol alt lobdadır Adölesan dönemde tanı konur

70 Pulmoner Sekestrasyon Radyoloji: Akciğer grafisinde sıklıkla alt loblarda olan persistan opasite izlenir. BT, MRG yada DSA ile sistemik arteriyel beslenmesi gösterilebilir.

71 Pulmoner Sekestrasyon

72 Pulmoner Sekestrasyon

73 Kongenital Akciğer Kistleri Oldukça nadirdir. Postenfeksiyöz pnömotosellerden ayırımı yapılamaz. Sıklıkla tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. Down Sendromu ile birlikteliği söz konusudur. Akc herhengi bir yerinde ince duvarlı kisitik lezyon izlenir.

74 Bronşiyal Atrezi Atrezik bronş distalinde kalan akciğer alanı yenidoğanda sıvı ile doludur -opak izlenirzamanla sıvı absorbe olarak lüsent hal alır. Atrezik bronş proksimalinde kalan bronşial ağacın mukusla dolarak genişlemesi ve bronkosel halini alması tipikdir-ileri yaşda-

75 Bronşiyal Atrezi

76 Pulmoner hipoplazi

77

78 Soru zamanı!

79 A- TİMUS B- TERATOM C- HERNİ MORGAGNİ D- SEKESTRASYON E- KİSTİK MALFORMASYON

80 A- TİMUS B- TERATOM C- HERNİ MORGAGNİ D- SEKESTRASYON E- KİSTİK MALFORMASYON

81

82 A- TİMUS B- TERATOM C- HERNİ MORGAGNİ D- SEKESTRASYON E- KİSTİK MALFORMASYON

83

84

85

86

87 A- YABANCI CİSİM B- SKOLYOZ C- ATELEKTAZİ D- KİTLE E- PULMONER HİPOPLAZİ

88 A- YABANCI CİSİM B- SKOLYOZ C- ATELEKTAZİ D- KİTLE E- PULMONER HİPOPLAZİ

89

90 A- YABANCI CİSİM B- SKOLYOZ C- ATELEKTAZİ D- KİTLE E- PULMONER HİPOPLAZİ

91

92

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları Derleme Review 263 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings Dr. Gülbahar DARILMAZ

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Dr. Gündeniz Altıay Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Edirne İnterstisiyel tutulum, kollajen doku hastalıklarında (KDH)

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı