PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (BİYOLOJİ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞTAY PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN GRUP DANIŞMANLARI: Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Doç. Dr. Tijen OĞRAŞ HAZİRAN 2009 (TÜSSİDE-GEBZE) 1

2 PROJENİN AMACI: 1. Bir boya fabrikasının Dilderesi suyuna boşalttığı atık suların dere suyunun ph sına etkisinin incelenmesi. 2. Dere suyundaki ph değişiminin, dere içindeki ve kenarındaki canlı çeşitliliğine etkisinin gözlenmesi. ÖZET: Atıklarını arıtmadan salan fabrikalar nedeniyle çevre büyük ölçüde etkilenmekte ve ciddi boyutlarda çevre kirliliği yaşanmaktadır. Fabrikanın neden olduğu kirlenmeler genellikle mikrobiyolojik ve kimyasal kirlenme olarak incelenmektedir. Marmara bölgesinde yer alan Gebze ilçesi, İzmit Körfezine olan kıyısı ve İstanbul a yakınlığından dolayı sanayileşme bakımından oldukça gelişmiştir. Hızla gelişmekte olan sanayileşmeye paralel olarak su, hava, toprak kirliliği gibi istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Dilderesine atılan sanayi atıkları bunun örneklerinden biridir. Bundan on beş yıl öncesine kadar çevresinde kiraz bahçeleri bulunan Dilderesi, bugün çevresinde bahçe yerine fabrikaların bulunduğu bir atık deresi haline gelmiştir. Bu çalışmada bir boya fabrikasının atıkları ile Gebze Dilderesi suyunun ph değişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca sudaki ph değişiminin Dilderesi çevresinde ve içindeki canlı çeşitliliğini nasıl etkilediği de gözlemlenmiştir. Yapılan inceleme çalışması sonucu fabrika atık sularının dere suyunun ph sını düşürdüğü ve canlı yaşamını olumsuz etkilediği gözlenmiştir PROJENİN KONUSU: Bir sudaki canlı hayatın değişmesine yani sucul hayatı etkileyecek düzeyde kirleticiler içermesine o suyun kirlenmesi denir. Normal koşullarda, göl ve akarsularda ph değerinin 4 ve altında olması sucul hayatı hemen hemen durma noktasına getirir. Bu ph taki sularda omurgalı ve omurgasız canlılarla mikroorganizmalar tahrip olur. Ancak birkaç cins bakteri ve algler yaşayabilir. Ayrıca kirletilmiş suların tarım alanlarında sulama suyu olarak kullanılması toprağın ph' ının düşmesine katkıda bulunur. ph ın 4,5 in altına düşmesi durumunda ise topraktaki demir, alüminyum, magnezyum gibi element iyonlarının konsantrasyonları artar. Bu artan konsantrasyondaki iyonlar da bitkiler için toksik etki gösterdiğinden verim düşer(3). Endüstriyel aktiviteler sonucu oluşan ve hiçbir ekonomik değeri olmayan organik ve inorganik zehirli madde atıklarının meydana getirdiği su kirliliğine endüstriyel kirlilik denilmektedir(1). Endüstri devrimi ile kendini göstermeye başlayan çevre kirliliğinde en önemli payı endüstriyel kirletici kaynaklar almaktadır. Birçok gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerde arıtma tesisleri kurulmadan, akarsuların kentsel atıklar için bir araç gibi kullanılması kamu sağlığı açısından tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Su kalitesi sınıflandırması, kaliteli sularda ph değerinin arasında olması gerektiğini öngörmektedir. Bu açıdan akarsulardaki ph değerleri, zaman zaman içme ve kullanma suları kriterlerindeki kritik değer olan 8.5 in üzerine çıkmaktadır(2). Dilderesi, Ballıkayalar vadisine yaklaşık 1,5 km uzunluğunda 70 ile 100 m derinliğinde 40 ile 80 m genişliğindedir. Toplam uzunluğu 12 km olan Dilderesi Tavşanlı ve Dilovası sınırlarından geçerek İzmit Körfezine dökülür. Dilderesi etrafında bulunan fabrikalar atıklarını bu dereye boşalttıkları için dere kirlenmeye maruz kalmıştır. Dilderesi'nin en çok kirlenmeye maruz kaldığı alan ise Mimar Sinan Köprüsü olarak adlandırılan tarihi köprü ile İzmit Körfezi'ne döküldüğü kısmın arasıdır. On beş yıl öncesine kadar etrafını kiraz, elma, şeftali ve üzüm bağlarının çevrelediği Dilderesi'ni bugün maalesef fabrikalar esir almış durumdadır. 2

3 Şekil 1. Dilderesi'ni gösteren uydu haritası. Başlangıç noktası bir kaç derenin birleşimi olan ve geçtiği köylerde değişik isimler alan derenin kaynak noktaları ve milli park ilan edilen kısımları tabiat harikasıdır. Ballıkayalar çıkışında Gebze tarafından gelen dere ile birleşen Dilderesi kirlilikle bu noktadan sonra tanışmaya başlıyor. Dilderesi'ne karışan dere Gebze tarafından geldiği için beraberinde Gebze çöplüğünün pis atıklarını da getiriyor. Dilderesi'nin rengi bu noktadan sonra çamurumsu bir hal almaya başlıyor. Körfezle Kirlenme aşırı derecede artmaktadır. Suyun rengi, kokusu ve çamur tabakaları Dilderesi'ne bir bataklık görüntüsü vermektedir. Nefes alabilmek için bir an önce İzmit Körfezine ulaşmak isteyen derenin su rengindeki farklılık körfezle birleştiği yerde açıkça görülmektedir(4). Bu çalışma kapsamında Dildersi üzerinde bulunan bir boya fabrikasının Dilderesi suyuna boşalttığı atık suların dere suyunun ph ına etkisi incelenmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM: Bu çalışmada Gebze Dilovası nda bulunan bir boya fabrikasının önünden geçmekte olan Dilderesi nin çeşitli noktalarından örnekler alınarak ph ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Her noktadan üç örnek alınmıştır. Fabrikanın yakınından geçmekte olan derenin yedi ayrı noktasından, aşağıdaki krokide (Şekil 2) belirtildiği şekilde su örnekleri alınarak etiketlenmiştir. Su örneklerinin alındığı noktalar: 1. Derenin atık karışmayan kirlenmemiş bir bölgesi 2. Fabrikanın 50 metre gerisi 3. Fabrikanın 25 metre gerisi 4. Fabrika atıklarının suya döküldüğü yer 5. Fabrika atıklarının suya döküldüğü yerin karşısı 6. Fabrikanın 25 metre ilerisi 7. Fabrikanın 50 metre ilerisi FABRİKA DERE 7 AKIŞ YÖNÜ 5 Şekil 2. Su örneği alınan noktalar 1(atıksız su) 3

4 Alınan numunelerin sıcaktan etkilenmemesi için her örnek kapaklı kaplara alınmış, alüminyum folyo ile sarılmıştır. Numune alınan her bölgeden fotoğraflar çekilmiş ve bitki çeşitliliği gözlemlenmiştir. GÖZLEM / VERİ / BULGU: Toplanan su örnekleri deney yapılacak yere getirildikten sonra ph ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler öncesi ph ölçer ph standartları ile ayarlanmıştır. Toplanan örneklerden elde edilen ph değerleri çizelge 1 e kaydedilmiştir. Sonuçların daha güvenilir olabilmesi için her bölgeden ayrı ayrı üçer adet alınan su örnekleri üzerinde dörder defa ph ölçümü yapılmıştır. BÖLGE NO SU ÖRNEKLERİ ph DEĞERİ 8,5 8,5 8,5 7,8 7,8 7,8 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 ORTALAMA ph 8, ,60 7,63 7,63 Çizelge 1. Su örnekleri ph değerleri ve ortalamaları. 1:Derenin atık karışmayan, kirlenmemiş bölgesi, 2: Fabrikanın 50 metre gerisi, 3: Fabrikanın 25 metre gerisi, 4: Fabrika atıklarının suya döküldüğü yer, 5: Fabrika atıklarının suya döküldüğü yerin karşısı, 6: Fabrikanın 25 metre ilerisi, 7: Fabrikanın 50 metre ilerisi. Bu sonuçlardan yola çıkılarak aşağıdaki Şekiller ( Şekil 3-9 ) oluşturulmuştur , Şekil 3. Derenin atık karışmayan kirlenmemiş bölgesi Şekil 4. Fabrikanın 50 metre gerisi 7,

5 Şekil 5. Fabrikanın 25 metre gerisi Şekil 6. Fabrika atıklarının suya döküldüğü yer 7,62 7,6 7,58 7,56 7,54 7,62 7,6 7,58 7,56 7,54 Şekil 7. Fabrika atıklarının suya döküldüğü yerin karşısı Şekil 8. Fabrikanın 25 metre ilerisi 7,62 7,6 7,58 7,56 7,54 Şekil 9. Fabrikanın 50 metre ilerisi Farklı bölgelerden alınan su örneklerinde yapılan ölçümlerin veri ortalamaları Şekil 10 da verilmiştir. Şekil 10. Su örneği alınan bölgelerdeki ph değerleri ortalaması. 1:Derenin atık karışmayan, kirlenmemiş bölgesi, 2: Fabrikanın 50 metre gerisi, 3: Fabrikanın 25 metre gerisi, 5

6 4: Fabrika atıklarının suya döküldüğü yer, 5: Fabrika atıklarının suya döküldüğü yerin karşısı, 6: Fabrikanın 25 metre ilerisi, 7: Fabrikanın 50 metre ilerisi. Bu verilerin alındığı bölgelerin bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği hakkında bilgi vermesi açısından fotoğraflar çekilmiş ve çekilen fotoğraflar şekillerde (Şekil 11-18) gösterilmiştir. Şekil 11. Derenin atık karışmayan, kirlenmemiş bölgesi Şekil 12. Derenin atık karışmayan, kirlenmemiş bölgesi Şekil 13. Fabrikanın 25 metre gerisi Şekil 14. Fabrikanın 50 metre gerisi Şekil 15. Fabrika atıklarının suya döküldüğü yer Şekil 16. Fabrika atıklarının suya döküldüğü yerin karşısı Şekil 17.Fabrikanın 50 metre ilerisi Şekil 18. Fabrikanın 25 metre ilerisi 6

7 Dilderesinde belirlenen 2,3,4,5,6,7 numaralı noktalarda boya atıklarına bağlı belirgin renk değişimi ve köpük oluşumu yanında, kanalizasyonlara ait katı atık izleri gözlemlenmiştir. SONUÇ VE TARTIŞMA: Bir dereden akan suyun ph değeri o suyun kirli olduğunu söyleyebilmek için tek başına yeterli değildir. Suyun kirli olduğunu söyleyebilmek ve daha kapsamlı yorum yapabilmek için alınan su örnekleri üzerinde mikrobiyolojik ve kimyasal testler yapılıp, suyun sıcaklık değişimi de gözlemlenmelidir. Gebze Dilderesi nde yaptığımız araştırmanın bulgularının incelenmesi sonucunda: Fabrika atıklarının karışmadığı bölgeden alınan su örneklerinin ph değerinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Dereye dökülen atık sular dere suyunun ph ını düşürmüştür. Bunun nedeni atıklarda bulunan kimyasal maddeler olabilir. Fabrika atıklarının suya döküldüğü noktadan alınan örneklerdeki suyun ph değerinin en düşük olduğu görülmüştür. Suyun ph değerinin düşük olduğu noktalarda canlı çeşitliliğinin daha az olduğu gözlemlendiğinden ph değişimi dere içindeki ve kenarındaki canlılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Atıkların suya döküldüğü noktalardaki suların ph değerlerinin, atıksız bölgedeki suyun ph değerine göre düşük çıkmasının sebebi fabrika atıklarında bulunan kimyasal maddeler olabilir. Fotoğraflarda da(şekil 5-10.) görüldüğü gibi ph değerinin düşük olduğu bölgelerde canlı çeşitliliği ve bitki örtüsünün kirlilikten olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiştir. Derenin atık karışmayan bölgesinde ise (Şekil 3,4.) suda balık ve kurbağaların yaşadığı, dere kenarındaki bitki çeşitliliğinin (atıkların karıştığı bölgeye göre) daha fazla olduğu belirlenmiştir. Dilderesinin özelliklerinden biri de körfeze dökülmesidir. Dere suyundaki ph değerinin düşük olması, körfezle buluştuğu yerdeki deniz ekosistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Bir zamanlar insanların yüzdükleri, balık yakaladıkları, suyunun tertemiz olduğu Dilderesi eğer en kısa zamanda ıslah edilmezse yok olmakla karşı karşıyadır. Çok daha geç kalınmadan şehirsel ve endüstriyel sıvı atıkları için arıtma, katı atıkları için kompostlama tesislerinin sıkı kontrolü gibi gerekli tedbirlerin alınması ve kirlilik kontrolünün etkinleştirilmesi önerilmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulguların daha anlamlı hale getirilmesi için ilgili noktalardan alınacak yeni örneklerle mikrobiyolojik analizlerin yapılması fabrikaların dereye olan olumsuz etkilerini daha net ortaya koyacaktır. TEŞEKKÜR: Başta Prof. Dr. Mehmet AY olmak üzere, projenin hazırlanması ve tamamlanmasında desteklerini esirgemeyen danışmanlarımız Prof Dr. Gürcan GÜLERYÜZ ve Doç. Dr. Tijen OĞRAŞ a, malzeme temininde yardımcı olan teknik ekibe ve Neşe DİŞCİOĞLU na, özellikle Mesut COŞKUN a teşekkür ederiz. KAYNAKLAR: 1. Ahmet EKER, Fehiman ÇİNER (2004). Sivas organize sanayi bölgesinde atık su karakterizasyonu ve arıtma alternatifleri, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(3 ): Emin TOROĞLU, Sevil TOROĞLU, Faruk ALAEDDİNOĞLU, AKSU ÇAYINDA (KAHRAMAN MARAŞ) AKARSU KİRLİLİĞİ, Coğrafi Bilimler Dergisi,2006,4 (1),

8

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU*, Dr. Ülker GÜNER BACANLI** *Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, scizmecioglu@denizli.bel.tr.

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ

BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ PROJE NO: TR32/11/DFD-007-019 BÜYÜK MENDERESİ KİRLETMEK GELECEĞİNİ KİRLETMEKTİR BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ Hazırlayanlar Prof. Dr. Ömer Faruk DURDU Yrd. Doç. Dr. Bekir Sıtkı KARATAŞ Araş.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ. Rıza KARATAŞ

TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ. Rıza KARATAŞ TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ Rıza KARATAŞ İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER DİZİNİ... ii ÇİZELGELER DİZİNİ... iii 1. GİRİŞ... 1 2. PROFİLDEN TOPRAK

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı