İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com"

Transkript

1 İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği için hazırlanan web sitesinin hazırlanması için uygulanması öngörülen proje metodolojisini, içerik, tahmini zamanlama ve bütçe konularını içermektedir. Yüklenici firmanın İMİB için tam bir interaktif çözüm ortağı olması hedeflenmektedir. B- PROJE DETAYLARI, ZAMANLAMA VE TEKNİK ÖZELLİKLER Web sitesi proje detayları Dil: Web sitesi İngilizce olarak hazırlanacaktır. Web sitesi: Web sitesinin ana bölümleri ile alt bölümlerinde yer alacak banner-butongörsel v.s. öğelerde IMIB yetkililerinin tamamen veya kısmen değişiklik yapmak, bu bölümleri kaldırmak veya bölümlere ekleme yapmak talebi yönetilebilir şekilde karşılanacaktır. Yayın Adresleri: Web sitesinin yayını adresinden yapılacaktır. (Yıllık isim bedelleri (Domain Name) İMİB tarafından karşılanacaktır.) Alan adının değişmesi ihtimaline karşılık web sitesinin yayını bu şartnamedeki hususlara göre devam edecektir. Tasarım: Web sitemiz için özel bir konsept tasarım hazırlanacaktır. Prodüksiyon: Yapım aşamasında gerekli kurumsal bilgi ve görsel malzemeler İMİB tarafından temin edilecektir. Aynı zamanda yüklenici firma tarafından telif hakkı doğurmamak şartıyla sitenin görselliğini zenginleştirecek görseller temin edilecektir. Sitenin içeriği (kurumsal bilgi ve görseller ) İMİB tarafından dijital ortamda iletilecektir. Ajans bu içerikle ilgili gerekli düzeltmeleri yapıp sitenin yapısına göre yerleştirmekle yükümlüdür. Teknik Takip ve Destek: Sitenin ve yönetim panelinin kullanımı için kullanıcılara eğitim ve teknik destek verilmelidir. Yüklenici firma web sitesi ile ilgili oluşabilecek tüm problemlerde sürekli takip ve destek sağlayacaktır. Web Sitesi Yazılımları: Web sitesi uygulama yazılımları; bu siteden yapılan her türlü duyuru ve online hizmetlerin güvenilir, hızlı, anlaşılır ve kolay şekilde yapılmasına yönelik olmalıdır. Bu nedenle yüklenici firmanın yükümlülükleri şu şekilde belirlenmiştir; 1

2 İçerik Yönetimi: İçerik Yönetiminde olması istenen (veya gereken) modüller: - Haber Giriş Sistemi - Duyuru Girişleri - ing sistemi - İstatistikler - Reklam (banner) yönetimi - Ziyaretçi izleme (web tracking) - İMİB Üye Listesi, üyelerin ayrıntılı iletim bilgileri, ürün grupları, görselleri ve üye firmaların merkez ve ocaklarının bulunduğu yerlerin Türkiye haritasında gösterilmesi - Arama Modülü - Site Haritası CMS (İçerik yönetimi sistemi) : İçerik sisteminin ve yazılımının bakımı ve web sitesi yayına girdikten sonraki bir sene içinde oluşabilecek ihtiyaçlara göre her türlü değişiklik, düzeltme ve geliştirmelerin istekler doğrultusunda yapılması beklenmektedir. Gerek duyulduğunda İMİB personelinin de admin panelinden erişimi sağlanacaktır. Veri güncelleme ve yayınlama: Yüklenici firma, sitenin yayına başlangıç tarihinden itibaren web sitesinin güncelleme ve veri giriş hizmetlerini bu şartname esaslarına göre mevcut teknolojiyi kullanmak suretiyle kesintisiz olarak sürdürmelidir. Web sitesine içerik sağlayacak bilgi ve haber kaynakları: İçerik oluşturabilecek olan her türlü bilgi, belge, haber, görsel ve benzeri dokümanın ilgili haber kaynaklarından temin edilmesi ile ve hizmetler İMİB tarafından ya da İMİB tarafından belirlenen esaslara göre, yüklenici firma tarafından yürütülecektir. Verilerin güvenliği ve güncelleme sistemi: Oluşturulacak web sitesinin (www.turkishmineral.com) server üzerine yerleştirilmesi için FTP şifreleri ve diğer özel teknik bilgiler İMİB'e verilecektir. Bu bilgiler ve yürütülecek çalışmalar süresince elde edilen tüm bilgi, döküman ve işlemler firma tarafından üçüncü kişiler nezninde kesinlikle gizli tutulmalıdır.yüklenici firma verilerin güvenli şekilde yedeklemesini sağlamakla yükümlüdür. Yedekleme periyotları aylık olarak full backup şeklinde yapılacaktır. Alınan yedekler, aylık hizmetler kapsamında CD veya DVD formatında İMİB e teslim edilecek olup diğer yandan İMİB yetkilileri tarafından yedekler herhangi bir zamanda istendiğinde iletilmelidir. (Web Sunucuları ve web sitesi yayını ile ilgili her türlü güncelleme ve veri girişini gerçekleştirmek için gerekli olan donanım altyapısı, lisanslı yazılımlar, güncelleme için gerekli olan diğer iletişim altyapısı giderleri, yüklenici tarafından karşılanacaktır.) Teknik altyapı: Web sitesinin yayını, İMMİB Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü kontrolünde, (yüklenici firma kiralık web sunucuları ve kiralık hatları kullanmak suretiyle veya yüklenicinin bu hizmetleri bir servis sağlayıcıdan temin etmesi ile) gerçekleştirecektir. Web Sunucuları ve web sitesi yayını ile ilgili kiralık hat ve benzeri her türlü donanım altyapısı ile bunlara ait lisanslı yazılımlar, Yüklenici Firma tarafından temin edilecektir. Web sitesi yayınında kullanılacak olan (minumum) sunucu server konfigürasyonları ve hosting hizmeti kapsamı aşağıda belirtilmiştir. 2

3 Hosting Hizmeti için kriterler : - Trafik (Bandwidth) : Aylık 10 Gb - Disk : Min. 10 Gb - Limitsiz - Veri Tabanı : Mssql, Mysql (Web sitesi uygulama yazılımı ihtiyacına göre) - Subdomain,FTP : Sınırsız - IP : reel - CGI, FTP, Pop3, Flash, Macromedia,Real Audio, MIME Type, Yedekleme, %99 Uptime Sunucu Konfigürasyonu - En az 2 CPU (xeon işlemcili) - 4 GB Ram GB Sabit Disk Alanı - 1 adet Ethernet Kartı, Gbit destekli Yazılım telif hakkı ve lisanslar: Yazılımcı Firma tarafından bu şartname kapsamında hazırlanacak olan tüm web uygulama yazılımlarının her türlü hakkı İMİB e ait olacaktır. Firma tarafından, hazırlanan yeni yazılımların kodları, mevcut yazılımlarda yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere açık kodlar şeklinde dosyalanarak İMMİB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ne teslim edilecektir. Yazılımların bu şartnamede belirtilen iş süresince tüm teknik desteği, bakımı, istenen değişikliklerin yapılması, herhangi bir ek bedel talebi söz konusu olmaksızın yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak yeni yazılımların, web sunucularında kullanılan mevcut yazılımların üst versiyonlarının gerektirmesi durumunda, Web sunucularında kullanılacak tüm işletim sistemleri ile gerekli program lisansları Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır. Raporlama, aylık bakım hizmeti : Yüklenici, web sitesinde yapılan düzenleme, değişiklik ve giriş yapılan bilgilerin tümünü ay sonunda CD, DVD vb. ortamda yazı ile birlikte İMMİB Maden Sektör Şubesine teslim eder. Aylık yedekleme,güncelleme ve bakım hizmetleri firma tarafından yerine getirilecektir. Arama motoru optimizasyonu : Üye firma arama, ürüne göre arama, firmaya göre, ürüne göre farklı arama modüllerinin oluşturulması. Google ve tüm arama motorlarına %100 uyumlu bir altyapı oluşturulmalıdır. Google analytics sonuçlarının analiz edilmesi : Site erişim raporları aylık olarak İMMİB Maden Sektörü Şubesi ne verilecektir. Keyword analizinin yapılması : Doğru keywordlerin bulunması, hedeflenen keywordlere yönelik yeniden çalışmalar yapılması 2-TEKLİF ŞARTLARI: Gönderilecek olan tekliflerin; kapalı zarf içinde ve zarfın ağzı yapıştırılarak firma kaşesi ile kaşelenmiş şekilde ve en son 18 Mayıs 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi A Blok 6 Kat Maden Sektörü şubesine elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. 3

4 Hosting hizmeti ayrıca fiyatlandırılacak olup uygun bulunmaması halinde hosting hizmeti alınmayacaktır. Yapılacak olan teklifler KDV hariç ve Türk Lirası (TL) olarak sunulacak ayrıca teklif içerisinde KDV nin hariç olduğu belirtilecektir. Teklif ile birlikte referans listesi gönderilecektir. Teklif ile birlikte imza sirküleri gönderilecektir. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve tarafımızı bilgilendirecektir. Süresi bir yıl olmak üzere, Komisyon kararından sonra 10 iş günü içinde sözleşme düzenlenecektir. A-TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR: Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli, TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle, Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler, Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar B-İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ: Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde halinde, ihale dışı bırakılacaktır; Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan, Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen 4

5 3 MALİ HUSUSLAR: Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme aşağıdaki şekilde yapılacaktır: Sözleşme imzalandıktan 20 gün sonra %50; Web sitesi eksiksiz uygulamaya geçtiğinde %50; Ödemeler banka transferi ile gerçekleştirilecektir. 4 - CEZAİ HUSUSLAR: Yüklenici firma, Web sitesi prodüksiyonuna ilişkin sözleşme kapsamındaki hizmet ve yükümlülüklerini sözleşmede belirtilen tarih ve saatlerde yerine getirecektir. Yüklenici firma, anılan hizmet ve yükümlülükleri sözleşmede belirtilen süreçte mücbir sebepler hariç olmak üzere, yerine getirememesi ve web sitesini anılan tarihe kadar uygulamaya geçirememesi halinde, sözleşmede belirtilen tutarda gecikme cezası ödeyecektir. İşin her safhasında vuku bulacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 5 GENEL HUSUSLAR: Yüklenici firmanın benzer işlerde tecrübesinin olması tercih nedeni olacaktır. Yüklenici firma Maden Sektörü Şube Müdürlüğünün yayınlayamaz. İZNİ dışında hiçbir bilgiyi Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen şart ve usulleri kabul etmiş sayılır. Bu şartname 5 madde ve 6 sayfadan ibarettir. Web sitesi prodüksiyon teklifi son gönderim tarihi: 18 Mayıs 2012 mesai saati sonuna kadar Teklifler kapalı zarfta imzalı, kaşeli ve tarihli olarak gönderilecektir. Bu tarihten sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif konusunda tüm detaylar için aşağıdaki kişi ile iletişim kurulabilir. Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: İMMİB Maden Sektörü Şubesi 5

6 İMMİB İletişim Bilgileri: Okan AK Dış Ticaret Kompleksi A Blok Sanayi Cad. Çobançeşme Mevkii Yenibosna-İSTANBUL Tel: Fax: Web: 6

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME A- TARAFLAR İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden

Detaylı

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR)

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) TARAFLAR: Bu şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ CRM SİSTEMİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ CRM SİSTEMİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ CRM SİSTEMİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL, 2014 1 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ ANKARA-2014 1 Giriş Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU TEKLİF DOSYASI 04.10.2013Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU YETKİLİ Proje Adı: Bilişim Teknolojileri Akademisi 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Martest Analiz Laboratuvarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı