Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya"

Transkript

1 Korunan Alanlar ve Ekoturizm Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi gerçekleştirilen karasal ve/veya denizel alanlardır. Bugüne kadar, modern teknoloji ve sanayileşmenin de katkılarıyla insanlar tabiattan sonsuz ve sorumsuz bir şekilde yararlanmışlardır. İnsanlar doğal kaynakları kullanarak yeryüzünü çok kısa sürede inanılmayacak derecede, tabiatta var olan dengenin aleyhine değiştirmişlerdir. Bu olumsuz değişimler; bitki ve hayvan toplulukları içerisinde bazı türlerin yok olması, orman ölümleri, suların -özellikle denizlerinkirliliği, hava kirliliği nedeniyle atmosferdeki ve İklimdeki değişiklikler veya tropik ormanların kesilerek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması şeklinde örneklemek mümkündür. Önümüzdeki yıllar, hatta yüzyıllar bu olumsuz etkileri daha iyi anlayabileceğimiz, fakat önlem almakta geç kaldığımız için olumsuz sonuçlarına katlanmak zorunda olacağımız gelişmelerdir.

2 Kaçak Avlanma Kaçak Kesim

3 Bitkiler ve hayvanlar için yaşam ortamı, insanlar için oksijen kaynağı olmakla birlikte, toprağı erozyondan korumak gibi sayısız yararları olan ormanlar; yaklaşık 3.9 milyar ha alanı ile yeryüzünün yaklaşık %30 unu kaplamaktadır. Bu ormanların büyük bir kısmını tropik yaprak döken ormanlar ile, makilik, çalılık veya savanlar gibi ormanlık araziler oluşturmaktadır. Ormanların doğal ekosistem içerisinde; Bitkiler ve hayvanlar için yetişme ve yaşama alanları, Doğada enerji deposu, CO 2, O 2 ve mineralleri absorbe etme, açığa çıkarma ve depolama görevi, Toz ve gürültüyü önleme görevi, Suyu tutma, depolama ve açığa çıkarma görevi, Toprağı koruma görevi, Reçine, alkoloidler, yağlar gibi bazı kimyasal maddeleri üretme fonksiyonu gibi bir çok işlevleri vardır.

4 Diğer taraftan insanların çeşitli gereksinimlerini karşılamak için her yıl milyon ha orman ortadan kaldırılmaktadır. Örneğin, 1936 yılında % 39 olan Etiyopya'nın (eski adıyla Habeşistan) orman varlığı günümüzde sadece % 3'e düşmüştür. Ayrıca Dünya orman varlığının da yarısı yok olmuştur. Bunun en önemli nedeni orman alanından, orman ağacından ve ürünlerinden aşırı yararlanma isteğidir. Örnek olarak, tarım alanlarının genişletilmesi, orman ağacı ve ürünlerinin yakacak maddesi olarak kullanılması, endüstride yoğun kullanımı ve kağıt kullanımının artması verilebilir. Üçüncü dünya ülkelerinde 1,5 milyar insan hala yakacak maddesi olarak odun kullanmaktadır. Orman alanlarının bu şekilde daralması biyosferde önemli değişiklere neden olmaktadır. Dünyadaki organik karbonun 1/3ünün ormanlarda, 1/4ünün okyanuslarda ve geri kalan kısmının da terrestrik eko sistemlerde (çayırlıklar, tundralar vb) bulunduğu ve yine ormanların milyar ton karbon ihtiva ettiği dikkate alınırsa, orman ekosistemlerinin ortadan kaybolması ve buna bağlı olarak bitki ve hayvan türlerinin azalması sonucu karbon ve su döngüsünün ne kadar çok zarar gördüğü daha iyi anlaşılır.

5 Orman Türleri Tropik yağmur ormanları (tropik, subtropik herdem yeşil nemli ormanlar) Alan (milyon ha) Biyomas yoğunluğu (ton/karbon/ha) Toplam Biyomas (milyar ton karbon) ,2 115 Tropik yaprak döken ormanlar (tropik, subtropik nemli-kuru yaprak döken ormanlar) ,5 175 Ilıman herdem yeşil ormanlar (ılıman iğne yapraklılar) ,5 65 Ilıman yaprak döken ormanlar (ılıman yaprak dökenler) Boreal ormanlar ,0 60 Ormanlık araziler, makilik, çalılık ve savanlar (açık ormanlık araziler) ,5 22 Toplam

6 Kence (I988)'nın de farklı bir kaynağa dayanarak belirttiği gibi, günümüzde tropik ormanlar yaklaşık 9 milyon km2'lik bir alan kaplamakta ve yeryüzündeki canlı türlerinin yarısından fazlasını barındırmaktadır. Bu ormanların, her yıl % 0,7'si yanı yaklaşık km2 sı artan nüfusu besleyebilmek için yok edilmektedir. Ormanların yok edilmesi bu hızla sürdüğü taktirde, yeryüzündeki canlı türlerinin % 20 si, yanı en az 1 milyonu çok kısa bir süre içerisinde bir daha geri gelmemek üzere yeryüzünden silinip gideceklerdir. Biyocoğrafyada önemli bir kural vardır; bu kurala göre bir habitatın alanı onda bir oranında azalırsa, bu habitatta sürekli olarak barınabilecek canlı türlerinin sayısı sonunda yarı yarıya azalır. Çevre sorunlarının bir sonucu olarak son 300 yılda 165 kuş ve 155 memeli hayvan türünün, son 100 yıl içerisinde de bitki türünün nesli ya tamamen tükenmiş, ya da tükenmek üzeredir. Böylesi olumsuz bir gelişme insanların kendi kendilerine kurdukları bir tuzak gibidir. Aynı zamanda bununla doğal afetlerin zemini de oluşturulmaktadır.

7 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1989)'nun bir raporuna göre, " 1970'li yıllarda doğal afetlerden zarar gören insan sayısı, 1960'lı yıllardakinin iki katı olmuştur. Kuraklık sonucunda meydana gelen felaketler, çok sayıda insanı etkileyen afetler olmuş ve sayıca en çok artan afet türünü oluşturmuştur. 1960'larda yılda 18,5 milyon kadar insan kuraklıktan zarar görürken 1970'lerde bu sayı 24,4milyona ulaşmıştır. 1960'larda her yıl 5,2 milyon kişi selden zarar görürken, 1970'lerde bu da 15,4 milyon kişiye varmıştır.

8 Bu gibi afetler son yıllarda da sürekli artarak etkisini göstermektedir. Sadece yıllarında Etiyopya'da kuraklıktan 1 milyondan fazla insan ölmüştür tarihinde olan ve onu takip eden günlerde de etkisini sürdüren Bangladeş'teki sel baskınında ise yine 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ayrıca çok sayıda insan da evsiz kalmış ve afet sonucu oluşan susuzluk ve açlıktan dolayı çok çeşitli hastalıklara yakalanarak hayalını kaybetmiştir.

9 Doğaya yapılan müdahaleler ve baskılar sonucu doğal faktörler üzerindeki önemli değişiklikler günümüzde insan hayatını tehdit eder duruma gelmiştir. Doğadaki bu olumsuz etkiler ve sonuçları, modern teknoloji ile önlenemediği gibi, kısa zamanda doğanın kendi kendini yenilemesi (regenerasyonu) ile de eski haline dönüştürülebilmesi olası değildir. Örneğin, nesli tükenmiş bir bitki veya hayvan türünü geri getirmek ve doğaya kazandırmak imkansızdır. Böylece bütün doğal faktörlerin bir araya gelerek oluşturduğu "doğal denge" yanlış ve aşırı kullanımlar nedeniyle zarar görmekte ya da bozulmakta, dolayısıyla başta insanlar olmak üzere bütün canlıların yaşam ortamlarını yani ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, tarım topraklarının aşırı kullanımı verim ve kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Verimi arttırmak ve kaliteyi iyileştirmek için de gübre ve zararlılarla mücadele ilaçları kullanılmaktadır. Bu yeni girdiler ise, kullanılan alandaki toprak ve suyu kirletmekte, doğal faktörlerden bitkiler ve hayvanlar üzerinde değişikliklere neden olmakta, dolayısıyla insanları da önemli ölçüde etkilemektedir.

10 Bu çerçevede çevre ve doğa korumanın amacı, sürdürülebilir kalkınma anlayışında sürekli kullanma-koruma ilkesine bağlı kalarak doğal faktörlerin insanlar tarafından bu yükü kendi kendine kaldırabileceği kadar kullanılmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almaktır. Atmosfere, toprağa ya da suya, doğanın kendi kendini yenileme gücünü aşmayacak miktarda yabancı madde vermek ve son yılların en çok tartışılan ve Dünyanın geleceğini büyük ölçüde tehdit eden ozon tabakasının incelmesi diğer bir ifadeyle "delinmesi", yada sera etkisinin artması gibi sorunlarla bir daha karşılaşmamaktır. Bunların sonucunda da insanlara karşılıksız tüm imkanları sağlayan bitki ve hayvan türlerinin korunmasını garanti altına almaktır.

11 Çevre korumanın temel amacı, insan ve çevresini antropojen etkilerden koruyarak, oluşan zararları mümkün olduğu oranda ortadan kaldırmaya çalışmak ve yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunmaktır. Daha kısa bir anlatımla, insan sağlığının korunmasını güvence altına almaktır. Çevre korumanın en önemli çalışma alanları ise; hava kirliliğinin kontrolü, gürültü kontrolü, radyoaktif kirliliğin kontrolü, su kirliliğinin kontrolü, toprak kirliliğinin ve kaybının önlenmesi, atık ve artıkların kontrolü gibi konulardır. Çevre koruma ile ilgili bu alanlarda çalışmalar yapılırken, çevreyi oluşturan iklim, toprak, su gibi sadece doğal faktörler değil, aynı zamanda yerleşim alanları, ulaşım alanları, çalışma alanları, eğitim tesisleri gibi kültürel (yapay) faktörler ile bu alanlarda başta insanlar olmak üzere tüm canlılar arasındaki sosyal ilişkileri oluşturan sosyal faktörlerin korunması da dikkate alınmalıdır. Uzun yıllar itibarıyla bu faktörlerin oluşturduğu ekolojik denge veya doğal dengenin bozulmamasına, diğer bir anlatımla zarar görmemesine özen gösterilmelidir.

12 Diğer taraftan, insan sağlığının korunması ve yaşam standartlarının yükselmesi için doğa ve doğal kaynakların da korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu da geniş anlamda doğa korumanın görevleri içerisine girmektedir. Bu nedenle de doğa koruma çevre korumanın bir parçası olarak düşünülmelidir. Pelzer'e göre, doğa koruma ile çevre koruma arasındaki en önemli fark "yararlanma düşüncesi dir. Bu bağlamda da çevre koruma insanın yaşam temellerini korumayı, doğa koruma da insanı göz önünde bulundurarak doğal kaynakları korumayı ön plana çıkarmaktadır (Çolak, 2001).

13 Ayrıca Plachter (1991)'e göre doğa korumanın görevleri olarak şu konular anlaşılmalıdır. 1. Tüm türlerin varlığının korunması (Türlerin Korunması). 2. Hangi türlerin öncelikli olarak korunacağı, o türün bugünkü durumu, varlığı ve koruma olanaklarına bağlıdır. Kırmızı Listeler ve diğer yasal düzenlemeler koruma önceliği konusunda ipuçları verirler. 3. Bu güne kadar korunan alanlar statüsünde uygulanan ekosistemlerin tamamının korunması (Biyotopların Korunması). 4. Ekosistemlerin bir parçası olarak su, toprak ve hava gibi abiyotik doğal kaynakların korunması. 5. Alan kullanımlarından doğacak olan zararların önlenmesi. 6. Türler arasındaki ilişkiler, doğal koşullarda yetişme veya yaşam ortamlarının değişmesi gibi biyolojik temel fonksiyonların korunması. Bu da daha çok alan kullanımları sonucu biyotopların parçalanması, zarar görmesi, türlerin, ortadan kalkması gibi sonuçlar doğurmaktadır. 7. Sonuç olarak hedef, tamamıyla doğanın korunmasıdır.

14 Ülkemizde yasal olarak çevre koruma teriminin tanımı tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2. maddesin a bendinde verilmiştir. Buna göre "çevre korunması terimi "ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade etmektedir". Aynı Kanunun 1. maddesinde ise Kanun'un amacı, dolayısıyla çevre korumanın amacı olarak "bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre" düzenlemek hedeflenmiştir.

15 Aziziye Tabyası (Erzurum) Karagöl (Artvin/Borçka)

16 Diğer taraftan doğa koruma çalışmalarını yasal olarak yönlendiren tarih ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nda "doğa koruma" tanımlanmazken, kanunun amacı da "Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek" olarak verilmiştir. Önemli bir eksiklik olarak, yasanın amacında türlerin korunması veya korunan alan statülerinin dışındaki yerlerde herhangi bir korumanın hedeflenmemiş olması vurgulanabilir.

17 Buchwald (1980) çevre korumayı "biyolojik-ekolojik" ve "teknolojik-hijyenik" çevre koruma olarak iki ana başlıkta ele almaktadır. Bu ayrım içerisinde doğa koruma, peyzaj planlama, rekreasyonel planlama ve yeşil alan planlaması ile birlikte biyolojik-ekolojik çevre korumanın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Teknolojik-hijyenik çevre koruma ise havanın temizliği, gürültüden korunma, iklim düzenlemesi, ışınlardan korunma, toprağın korunması, suların korunması, katı atıkların yok edilmesi ve zararlı kimyasal maddelerden korunma konularını içermektedir. Yine Buchwald (1980)'a göre, doğa korumanın görevlerini ekolojik, bilimsel, kültürel ve rekreasyonel yönden korunması gerekli peyzaj ile yaban hayatı, bitkiler ve onların yaşam ortamlarının korunması oluşturmaktadır.

18 Böylece doğa koruma bitki ve hayvan popülasyonlarının devamlılığı, türlerin zenginliği ile doğal ya da doğala yakın ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunmakta ve koruduğu elemanlarla da hem genetik zenginliğin korunmasına ve geliştirilmesine, hem de bilimsel çalışmaların gelişmesine yardımcı olmaktadır.

19 Plachter ((1991), doğa koruma hedeflerim bugünkü koşullarda global ölçekte aşağıdaki gibi sıralamaktadır. 1.Küçük girişimler veya az baskılar sonucu çok zarar gören büyük ekosistemlerin öncelikle ve kapsamlı korunması (örneğin, yağmur ormanlarının bir kısmı, denizler, ada ekosistemleri gibi), 2.Korunan alanlar sisteminin oluşturulması (örneğin, dünyadaki tüm doğal ekosistemlerı temsil edebilecek milli parklar taslağı), 3.Nesli tehlike altındaki tüm türlerin, kendi doğal ortamlarında korunması. Bölgesel tür kayıplarının azaltılması. 4.Özellikle gübreler başta olmak üzere doğal faktörlere zarar verdiği baştan bilinen elementler ve bileşiklerin kullanım miktarlarının önemli derecede azaltılması, 5.Toprak, su ve iklim gibi abiyotik doğal kaynakların azami derecede korunması, 6.Doğal ormanlar, kıyı ekosistemleri, turbalıklar, bataklıklar ve kültür peyzajı gibi kendini yenilemesi uzun zaman alan ekosistemlerin korunması, 7.Ormancılık veya tarımsal amaçla kullanılan doğala yakın büyük alanların regenerasyonu veya korunması. 8.Genelde yoğun alan kullanımlarının azaltılması. Değişik alan kullanım şekilleri nedeniyle uzun vadede doğal kaynaklara zarar verecek kullanımların yasaklanması (tropik yağmur ormanlarında ağaç kesimi, Orta Avrupa'da yoğun tarımsal kullanım gibi), 9.Enerji ve doğal kaynak kullanımının mümkün olduğunca azaltılması.

20 Alanda Doğa Koruma Önceliğinin Yoğunluğu Ekonomik Hedefler Yok Öncelikli Kullanım Doğa Koruma Geleneksel Alan Kullanımı Yoğun Alan Kullanımı Şekil 3 Mutlak Doğa Koruma Alanı Koruma Alanlarının Tesisi Kullanımda Sınırlamalar Ek Doğa Koruma Önlemleri

21 Şekil'de görülen mutlak doğa koruma alanları tüm kullanımlara kapalı olmasına karşın, ülkemiz genelinde çok az bir yer kaplamaktadır (% 0,1). Bu alanlar antropojen etkilere karşı hem çok duyarlı, hem de kapalıdırlar. Bu alanlara örnek olarak ülkemizdeki doğa koruma alanları gösterilebilir. Korunan alanlarının tesisi ile, burada koruma alanlarından başka diğer kullanımlara da izin verilebileceği, ancak öncelikli ve ağırlıklı kullanımların koruma olduğu vurgulanmaktadır. Buna örnek olarak ülkemizdeki milli parklar gösterilebilir ve ülke yüzölçümünün yaklaşık % 0,9'ini kaplamaktadır. Geleneksel alan kullanımı ülke genelinde önemli bir oranı (% 20-25) oluşturur. Burada öncelikli olan doğa koruma, değil, ekonomik hedeflerdir. Buna rağmen, çevreye uyumlu kullanımlar seçilerek tür çeşitliliğinin korunmasına özen gösterilmelidir. Alan kullanımlarının en büyük oranını (% 35-40) ise yoğun alan kullanımları oluşturmaktadır. Burada her kullanımın çevresel etkisi araştırılmalı, hem bulunduğu ekosistemde, hem de komşu ekosistemlerde kalıcı etkileri giderici önlemler alınmalıdır

22 Yukarıdaki hedefler, tüm kültürel ve doğal ekosistemlerin sistemli bir şekilde korunmasını ve kullanılmasını öngörmektedir. Binlerce yıldan beri yoğun bir şekilde kullanılan Anadolu toprakları ve doğası son yıllardaki yeni girişimlerle daha da fazla şekil değiştirmekte ve bitki ve hayvan türlerinde kayıplara neden olmaktadır. Bu kullanımlar içerisinde önemli olan, doğanın korunması ile birlikte düşünülerek hangi kullanımın öncelikli olduğuna karar verebilmektir.

23 Doğa koruma bir taraftan sadece belli türlerin korunmasına öncelik vererek (örneğin, Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kelaynak kuşları gibi), o türlerin kaybolmasını önlemeye çalışmakta ve devamlılığını sağlamaktadır. Diğer taraftan da ekolojik yönden önemli alanları koruyarak (Örneğin, Manyas Kuşcenneti yada Köprülü Kanyon Milli Parkı gibi) doğal-doğala yakın ekosistemlerin bozulmaması için uğraş vermek ve böylece yaşam alanlarının yani biyotopların korunmasına çalışılmaktadır. Biyotopların korunması olmadan, etkili ve sürekli bir şekilde türlerin korunması mümkün değildir. Ayrıca ekosistemlerin bir parçası olan toprak, su ve havanın korunması da doğa korumanın görevleri içerisindedir.

24 Kelaynak Şanlıurfa / Birecik Kelaynak Üretme Çifliği

25 Balıkesir/ Bandırma Manyas Kuş Cenneti Antalya/ Manavgat Köprülü Kanyon

26 Doğa koruma bu görevlerini, daha sonraki konularda da daha ayrıntılı olarak açıklanacağı gibi, Milli Park, Doğa Koruma Alanı, Doğa Parkı, Doğa Anıtı ya da Özel Çevre Koruma Bölgesi gibi koruma sistemleri ve statüleri ile yerine getirmektedir. Ülkemizdeki mevcut yasalarda "doğa koruma" terimi yasal olarak tanımlanmamıştır. Zaten mevcut yasanın ismi de "Doğa Koruma Kanunu" ya da son yıllarda daha güncel olarak kullanılan ''Korunan Alanlar Kanunu" değil "Milli Parklar Kanunu"dur. Halbuki, Milli Parklar da korunan alanların bir parçası olduğuna göre, yasanın isminin bütün koruma alanlarını içine alacak şekilde "Doğa Koruma Kanunu" veya daha doğru bir ifadeyle ''Korunan Alanlar Kanunu" olarak değiştirilmesi ve içeriğinin de ona göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

27 IUCN (Dünya Koruma Birliği) 1948 yılında dünyanın ilk uluslararası doğa koruma organizasyonu olarak kurulan IUCN kendi misyonunu ya da hedefini şöyle tanımlamaktadır: "doğanın çeşitliliğini ve bütünlüğünü korumak, doğal kaynakların eşit ve ekolojik sürdürülebilir kullanımını sağlamak için, dünya düzeyindeki tüm toplumları etkilemek, cesaretlendirmek ve desteklemektir. Günümüzde birliğe 195 devlet, 980'in üzerinde ülke, ülkesel organizasyon veya gönüllü kuruluşlardan üye bulunmaktadır. IUCN'nin en önemli aktiviteleri; Doğa koruma için bilimsel temelleri hazırlamak, Uluslararası lobi faaliyetleri, örneğin uluslar arası sözleşmelerin taslaklarını hazırlamak veya stratejiler geliştirmek, Hükümetler ve gönüllü kuruluşlar için danışmalık yapmak. IUCN, bu aktivitelerini Birleşmiş Milletlerin FAO (Dünya Tarım Örgütü), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) gibi diğer organizasyonları ile birlikte yaparken kendisi de 6 değişik komisyon oluşturmuştur. IUCN bu yapısı ve programı ile hem geniş alanlara ulaşmak istemekte, hem de doğa koruma ve sürdürülebilir gelişmeyi desteklemektedir.

28 Bölgesel Programlar Komisyonlar Genel Çalışma Konuları * Orta Amerika Ekosistem Yönetimi * Güney Amerika Komisyonu * Batı ve Orta Asya Eğitim ve İletişim ve Kuzey Afrika Komisyonu * Batı Afrika Çevresel Ekonomi ve Sosyal Politika * Orta Afrika Komisyonu * Doğu Afrika * Güney Afrika Çevre Mevzuatı Komisyonu * Asya * Avrupa Türlerin Yaşaması Komisyonu Dünya Korunan Alanlar Komisyonu Tîcaret ve Biyoçeşitlilik İklim Değişikliği Ekonomi Ekosistem Yönetimi Eğitim ve İletişim Çevre Mevzuatı Ormanları Koruma Cins Deniz ve Kıyı Alanları İzleme ve Değerlendirme Politika, Biyoçeşitlilik ve Uluslararası Anlaşmalar Korunan Alanlar Sosyal Politika Türler Sürdürülebilir Kullanım Trafik Sulak Alanlar ve Su

29 Türlerin Yaşaması Komisyonu (SSC): IUCN'nin 1950 yılında kurulan en büyük ve en tanınmış ilk komisyonudur. Komisyon "tehlike altındaki türlerin kırmızı listesi"ni çıkarmıştır ve bunu zamanla güncelleştirmektedir. Özellikle bitki ve hayvan türlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile uğraşır. Korunan Alanlar Dünya Komisyonu (WCPA): IUCN'nm 1958 yılında ikinci olarak kurulan ve koruma alanları kategorilerini saptayan en önemli komisyonudur. Yasal olarak karar verme yetkisi olmayan kuruluş, doğa koruma konusunda ancak bilgilendirme ve danışma görevini üslenmiştir. Kuruluş, Ramsar (1971), CITES (1973), Biyolojik Çeşitlilik (1992) gibi uluslararası sözleşmelerin hazırlanmasında Birleşmiş Milletlerin diğer kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmıştır.

30 IUNC ilk "Dünya Milli Parklar Konferansını 30 Haziran-7 Temmuz 1962 tarihleri arasında Seattle/Washington da düzenlemiştir. Konferansta doğal alanlarla ilgili beş önemli deyimin tanımları yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda üzerinde önemle durulan bu tanımlar; Milli Parklar, Milli Koruma Alanları, Doğal Anıtlar, Yaban Hayatı Mutlak Koruma Alanları ve Göçmen Kuşların bulunduğu alanlardır. Ayrıca konferansta, özellikle Dünya'da milli park hareketinin gelişmesi için çalışmaların yapılması da amaçlanmış ve Dünya'daki milli park sayısındaki gelişmelerin de araştırılması istenmiştir. Daha sonraki yapılan araştırmalar sonucu 1914 yılında Dünya'da 40 adet, 1939 yılında 300 adet ve 1971 yılında da yaklaşık ve 2010 yılı itibariyle de dünyada 6555 adet Türkiye de ise 40 adet milli park olduğu saptanmıştır yılında Güney Afrika'nın Durban kentinde yapılan 5. Dünya Milli Parklar Konferansında verilen bilgilere göre 1962 yılında yaklaşık olan dünyadaki tüm korunan alanların sayısı Ekim 2010'da 'ye ulaşmıştır

31 Ekosistem Yönetimi Komisyonu(CEM): Bu komisyon ekosistem hakkında bilgilerin tüm dünyada yaygınlaştırılması, ekosistemlerin korunması, küresel iklim değişikliklerinin ekosistem üzerindeki etkileri gibi konuları çalışmaktadır. Komisyon, daha çok çöl, yarı çöl, arktik bölgeler ile dağ bölgelerine yönelmektedir. Eğitim ve İletişim Komisyonu (CEC): Bu komisyon da doğa ve çevre koruma bilinci ve duyarlılığının yaygınlaştırılması konularında faaliyet göstermektedir. Buna göre doğa ve çevre koruma, zarar gören ilgili yöre insanının aydınlatılası ile başarıya ulaşır. Çevre, Ekonomi ve Sosyal Politika Komisyonu (CEESP): Komisyon, ekonomi, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri inceleyerek, bunların doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik üzerine etkilerini araştırır. Örneğin, ticaretin biyolojik çeşitlilik üzerine etkilerini araştırarak, başarılı bir doğa koruma stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunur. Çevre Mevzuatı Komisyonu (CET): Bu komisyon da bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuatı araştırarak doğa korumayı etkili ve sürekli kılacak bir ağ oluşturmaya çalışır.

32 Ülke Adı Milli Park Sayısı (adet) Milli Parkların Toplam Alanı (ha) Milli Parkların Ulke Yüzölçümüne Oranı (%) Biyosfer Rezervi Sayılan (Adet) ABD Avustralya Azerbaycan Brezilya Bulgaristan Çiti Kanada Yunanistan İran ispanya Japonya Pakistan Rusya Türkiye Dünya

33 IUCN'nin 1969 yılında Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yapılan 10. Genel Toplantısında milli parkların büyük alanları kaplaması istenmiştir yılında yine ABD'nin Grand Teton Milli Parkı'nda yapılan "2. Dünya Millî Parklar Konferansında Yellowstone Milli Parkının 100. yıldönümü kutlanmış ve IUCN tarafından geliştirilen ve bir çok dünya ülkesinin uygulamaya koyduğu 10 koruma bölgesi kategorisi benimsenmiştir. Bu kategoriler IUCN (1990)' a göre aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. Bilimsel Rezervler/Mutlak Doğa Rezervleri 2. Milli Parklar / Eyalet Parkları 3. Doğal Anıtları 4. Doğa Koruma Rezervleri / Yönetilen Doğa Rezervleri / Yaban Hayatı Koruma Alanları 5. Peyzaj Koruma Alanları 6. Kaynak Rezervleri 7. Antropolojik Rezervler/Doğal Biyotik Alanlar 8. Çok Yönlü Kullanım Alanları / Yönetilen Kaynak Alanları 9. Biyosfer Rezervleri 10. Dünya Miras Alanları (Doğal)

34 1. Bilimsel Rezervler/Mutlak Doğa Rezervleri Bilimsel rezervler ya da mutlak doğa rezervleri bazı hassas ekosistemler veya ulusal düzeyde bilimsel önemi olan bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu yerlerdir. Çoğunlukla çok duyarlı ekosistemler veya yaşam şekilleri, önemli biyolojik veya jeolojik özellikler gösteren ya da gen kaynaklarının korunmasının önemli olduğu alanları içerirler. Genellikle ziyaretler ile rekreasyonel ve turistik kullanımlara izin verilmez. 2. Milli Parklar / Eyalet Parkları 1969 yılında, lucn'in Yeni Delhi'de yapılan 10. Genel Kurul Toplantısında "Milli Park"ın bir tanımı yapılarak tüm ülkelerin bu tanımlama doğrultusunda milli park politikalarını geliştirmeleri istenmiştir. Bu tanımlamaya göre milli park; 1.İnsan baskısı ile "bir veya birkaç ekosistemi önemli bir değişime uğramamış; bitki ve hayvan türleri, jeomorfolojik alanlar ve habitatları yönünden özel bir bilimsel, eğitsel ve rekreasyonel değer taşıyan ya da doğal peyzajın üstün güzellikte olduğu, 2.Ülkenin bu konudaki en üst uzman karar organınca, olası en kısa zamanda, tüm alandaki baskıları önlemek ya da kaldırmak ve alanın milli park olarak ayrılmasına neden olan ekolojik, jeomorfolojik veya estetik özelliklerine özenle yaklaşılmasını zorunlu kılmak için gerekli önlemlerin alındığı, 3.Ziyaretçilerin dinleme, eğitsel, kültürel ve rekreasyonel amaçlarla yararlanmaları için özel koşullar altında kullanmalarına izin verilen yerlerdir. Milli parkların genellikle, en az hektarlık bir alanı kaplaması gerektiği savunulmaktadır. Bir milli park alanı içerisinde; içerdiği fizyografik bölgeleri, biyotik toplumları ve genetik kaynakları simgeleyen örnekleri ve nesli yok olma durumunda olan türleri doğal bir durumda korunmalıdır.

35 3-Doğal Anıtları Bu kategori genelde, çok üstün ulusal önemde bir veya birkaç olağanüstü özellik gösteren örneğin; jeolojik oluşum, eşsiz bir doğal yöre, çağlayan, mağara, krater, tek ya da çok az olması nedeni ile nesilleri tehlike altında bulunan bitki veya hayvan türleri ya da toplumlarının bulunduğu alanları içerir. Korunması gerekli obje veya özellik, çok az ya da hiç insan baskısı altında olmamalıdır. 4-Doğa Koruma Rezervleri / Yönetilen Doğa Rezervleri / Yaban Hayatı Koruma Alanları Ulusal önemdeki tür, tür grupları, biyotik toplumlar ya da çevrenin fiziksel özelliklerinin korunmasında zorunlu olan doğal koşulları sağlamak amacıyla böylesi alanlar koruma altına alınmaktadır. Bu koşulların sağlanmasında, onların sürekliliğinin korunması için insan baskısı da bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Örneğin; özel bir çayır veya fundalıkların korunması ve devamlılığı için sınırlı bir otlatmanın yapılması ya da tehlike altında bulunan bir hayvan türünü korumak için ona yapay yuvalar yapma, düşmanları ile savaşmasına yardımcı olma gibi insan baskısını da gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, bu alanlardan bilimsel ve eğitsel etkinlikler açısından da yararlanmak olasıdır. Bu tip alanlar kuş yuvalarını, bataklıkları ya da gölleri, ormanlık ya da çayırlık habitatları içeren oldukça küçük alanlar olarak korunurlar.

36 5-Peyzaj Koruma Alanları Bu kategoriye giren alanlar, çeşitli ulusların yarı doğal ve kültürel peyzajlarını içerdiği için sayıları bakımından oldukça fazla ve kapladığı alanlar da geniştir. Bu duruma göre, peyzaj koruma alanları iki kısma ayrılabilir. Birincisi, insan ve doğanın birbiri ile karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve özel estetik kaliteler içeren peyzaj alanlarıdır. İkincisi ise, rekreasyonel ve turistik kullanımlar için insan tarafından yönetilen alanlardır.

37 6- Kaynak Rezervleri İnsanların yaşamadığı, ulaşılması güç alanlar ya da çok az insanın yaşadığı, buna karşın geniş ölçüde yararlanılma ve sömürülme baskısı altında bulunan bölgelerdir. Böylesi alanlar çok az araştırılmış veya çok az geliştirilmişlerdir. Bu yerler bazen ulaşılması güç alanlardır ve erişilmezlikleri belirli bir zaman dilimi için korunabilir, içerisinde yaşayan toplumlar oldukça ilginç ve eşsiz özellikler gösterirler ve gen çeşitliliği veya insan gelişiminin araştırılması için çok özel bir kaynak oluştururlar. Modern toplum yaşamından ve teknolojik gelişimlerden uzak tutulmalıdır.

38 7-Çok Yönlü Kullanım Alanları / Yönetilen Kaynak Alanları Kullanım amacı yönünden farklı ve doğal özelliği çoktan kaybolmuş su, otlak ve orman ürünleri üretimi, yaban hayatı ve açık hava rekreasyonu için uygun, oldukça geniş alanlardır. Alanın bir bölümü içinde peyzaj planlaması yapılarak insan eli ile düzenlenebilir ve yerleşimler için uygun duruma getirilebilir. Bu tip ormanlık ve bozulmamış alanlar, genellikle ulusal düzeyde essiz ve olağanüstü doğal özelliklere sahip değillerdir. Burada amaç, doğal kaynak sistemlerini ve bazı doğal kaynakları korumak ve bu arada ulusun ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinmelerine önemli oranda katkıda bulunmaktır

39 8-Biyosfer Rezervleri UNESCO'nun "İnsan ve Biyosfer Programı" (MAB), 1970 yılında 16. Genel Konferansında 14 projeyi uygulama alanına koymuştur. Bunlardan 8 no'lu proje, dünya çapında biyosfer rezerv alanları ağı kurarak doğal alanların korunmasını öngörmektedir. Bu nedenle, şimdiki ve gelecek kullanımlar için, doğal ekosistemler içinde bitki ve hayvan toplumlarının çeşitliliği ve bütünlüğü ile türlerin gen çeşitliliğini korumak amaçlanmıştır. Her biyosfer rezervi aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçını içermelidir: Doğal biyomları simgeleyen örnekler, Eşsiz toplumlar ya da olağanüstü doğal özelliği bulunan alanlar, Geleneksel arazi kullanım desenlerinden kaynaklanan, uyumlu peyzaj örnekleri ve Değişmiş ya da bozulmuş olup da daha doğal durumlara düzeltilebilme yeteneğinde olan ekosistemleri simgeleyen örnekler. Bir biyosfer rezervi mutlaka uzun bir süre yasal korumaya sahip ve etkili bir koruma birimi için yeterli büyüklükte olmalıdır.

40 9-Dünya Miras Alanları (Doğal) Uluslararası düzeyde essiz değerde olan alanlar ''dünya miras alanları" olarak ilan edilebilirler. Bu uygulama mutlaka her ulusun böyte bir alana sahip olabileceği anlamına gelmez yılında UNESCO tarafından düzenlenen "Dünya Miras Alanları Konvansiyonu"nu imzalayan bir ülke böyle bir öneriyi yapabilir. Dünya Miras Alanlarının seçimindeki kriterler şunlardır: Dünya evrim tarihinin başlıca evrelerini simgeleyen olağanüstü örnekler, Jeolojik olayların, biyolojik gelişimin ve insanın doğal çevresi ile karşılıklı etkilenmesinin sürmesini simgeleyen olağanüstü örnekler, Essiz, ender ya da çok üstün doğal olgular, oluşumlar veya özellikler ya da olağandışı doğal güzelliğe sahip yöreleri içeren alanlar ve Ender ya da tehlike altındaki bitki veya hayvan toplumlarının yaşamını sürdürdüğü habitatlar. Dünya miras alanları, çevresi ile bir bütün teşkil etmelidir. Tüm alanlar, mutlak yasal koruma altında olmalıdır (Gülez, 1989).

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Sürdürülebilir Orman Yönetimi nedir? Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri ele almak için, Sürdürülebilir Orman Yönetiminin ne olduğunu

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE)

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesinin (UNFCCC) Hükümleri Kapsamında Avrupa Düzeyi Ağaçlandırma Rehberi Bu rehber, 12-13 Kasım 2008

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve Hasan Kıroğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Bu günden yarına herkes için daha iyi bir yaşam olanağı sağlama düşüncesi. - Beslenme, Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve GÖNENÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

İçindekiler I Contents

İçindekiler I Contents İçindekiler I Contents ÖNSÖZ SUNUŞ XIII XV 1971-Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( )

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( ) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) (19.10.2016) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi

Detaylı

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk Bir CBS Akademisyeni Gözüyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı nın Projeleri ve Ülkemiz Geleceği Açısından Önemi Sunan: Prof.Dr.Alper

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE A. Erdoğan 1, S. Meriç 2 1 Dr,

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Politikası ve Kılavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu, 30 Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ

Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Orman Yangınları Karadeniz Ege Akdeniz Yangın Ekolojisi KONULAR: Konu I: Yangın Tarihi Konu II: Konu III: Konu IV: Konu V: Konu

Detaylı

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!..

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. Doğamızı korumuyoruz!.. UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. TÜRSAB AR-GE DEPARTMANI, ŞUBAT 2007 Türkiye Seyahat Acentaları

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNE ilişkin GENEL BİLGİ

TÜRKİYE NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNE ilişkin GENEL BİLGİ TÜRKİYE NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA ÇALIŞMALARI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI( UBSEP) TÜRKİYE

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Sefer AKKAYA Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %35 i binalarda kullanılmaktadır. Enerji Verimliliği

Detaylı

Ağaç Nedir? Bir ağacın yaşayıp gelişebilmesi için; ışık, sıcaklık, CO 2, O 2, su ve mineral madde gereklidir.

Ağaç Nedir? Bir ağacın yaşayıp gelişebilmesi için; ışık, sıcaklık, CO 2, O 2, su ve mineral madde gereklidir. AĞAÇ NEDĠR? Ağaç Nedir? Boyu en az 5 metre, çapı da 10 cm'den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, sürgün

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi. RMC and Environment Policies& Regulations

Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi. RMC and Environment Policies& Regulations Şafak Özsoy ( Bu bildirim, THBB Konferansı, konferans kitabında yayınlanmıştır. Haziran 2003) Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi RMC and Environment Policies& Regulations

Detaylı