KORUNAN ALANLAR DERS 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUNAN ALANLAR DERS 6"

Transkript

1 KORUNAN ALANLAR DERS 6

2 Korunan alanlar uluslararası ve ulusal düzeylerdeki uzun yıllara dayalı bilgi ve deneyimler sonucunda bugün doğa korumanın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Korunan alan düşüncesinin ortaya çıkmasının altında yatan temel nedenler iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki, korunan alanların içerdiği doğal ve kültürel değerlerin nitelikleri ve bu nitelikler doğrultusunda korunmaları zorunluluğu; ikincisi ise korunan alanlara yönelik insan kullanımlarının bir tehdit oluşturması ve bu yüzden bu kullanımlara bir sınırlandırma getirilmesi gereğidir.

3 Koruna Alanlara İlişkin Tanımlar: Korunan Alan, Doğa, Ekosistem Hizmetleri Korunan Alan (IUCN, 1994) biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynakların sürekliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla kurulan, yasalarla ve diğer etkili araçlarla yönetilen kara ve deniz parçaları olarak tanımlanmıştır. IUCN, 2008 e göre Korunan Alan: doğayı ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerle birlikte uzun dönemde korumak amacıyla, yasalarla ve diğer etkili araçlarla kurulan, onaylanan ve yönetilen açıkça tanımlanmış coğrafi yerlere korunan alan denir

4 Doğa; tür, genetik ve ekosistem çeşitliliği düzeylerinde biyolojik çeşitliliği, aynı zamanda arazi tiplerini ve jeolojik oluşumların bütününü ifade etmektedir. Ekosistem hizmetleri; doğa koruma amacıyla uyum içinde su ve besin maddesi sağlanması, su akışının düzenlenmesi, toprak koruma ve erozyonun önlenmesi, iklim değişikliklerinin engellenmesi, kuraklık ve hastalıklarla mücadele, arazilerin doğal yapısındaki bozulmaların önlenmesi, rekreasyonel olanaklar sağlanması gibi çevresel hizmetleri içermektedir. Kültürel değerler ise geleneksel yaşam biçimleri, tarihsel olaylar ya da sanatsal açıdan önem taşıyan her türlü yapı, yerleşim yeri, eser ya da kültürel önemi olan bitki-hayvan türlerini kapsayabilmektedir.

5 Korunan Alanların Tarihsel Gelişimi Çin de M.Ö yılında bir ormanlık alanı korumak üzere bir düzenleme resmi olarak ilan edilmiştir. Yine M.Ö. 252 yılında Hindistan İmparatorluğu nda hayvanların, ormanların ve balıkların korunmasına yönelik hükümler oluşturulmuştur. Batıdaki ilk doğa koruma alanı, Venedik (İtalya) dolaylarında kent yönetimi tarafından 8. yüzyılda oluşturulan karaca ve yabandomuzlarını korumak üzere ayrılan alan olmuştur. 19. yüzyılda, Amerika Birleşik Devletlerinde doğal kaynakların tahrip edilmesi, aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucu olarak; Dünya daki ilk milli park-yellowstone Milli Parkı yılında ilan edilmiştir. Yellowstone o dönemde insanların rekreasyon amaçlı yararlanması ve eğlenmesi için geliştirilen halk parkı veya eğlence alanı olarak nitelendirilmiştir.

6 1885 yılında Kanada, Roky Dağlarında bulunan Bow Vadisini sıcak nokta olarak korumaya almış ve daha sonra Banff Milli Parkı olarak isimlendirmiştir. Park Kanada halkının eğlenmesi ve faydalanması amacıyla kurulmuş ve korunmuş halk parkı veya eğlence alanı olarak ele alınmıştır. Avrupa da ilk milli park 1909 yılında İsveç te (7700 hektar alana sahip Abisko milli parkı) kurulmuştur. Bazı Avrupa ülkelerinde milli parklar daha geç ortaya çıkmıştır. Örneğin Fransa nın ilk milli parkı 1963 yılında kurulan Fransız Alplerinde Tarentaise vadisindeki Vanoise milli parkıdır. İngiltere deki ilk milli park ise 1951 de kurulan Peak District dir. Afrika daki ilk milli park ise 1925 yılında bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırları içinde kalan yerde Albert milli parkı ismiyle (şu anki ismi Virunga) kurulmuştur.

7 Parkların çoğalmasıyla birlikte uyum içinde işlerliği olan yönetim sistemlerinin de oluşturulması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak 1911 de Kanada da dünyanın ilk yönetsel park birimi-dominion Parklar Bürosu- kurulmuştur. Daha sonra 1916 yılında ABD de İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Park Servisi kurulmuştur. Belirtilen kuruluşların temel felsefesi, koruma ve kullanma dengesinin oluşturulması yönünde olmuştur. Milli parklara ilişkin bu ilk kuruluşlar milli park yönetimine ilişkin ilkeleri ve kullanım esaslarını belirlemişlerdir. 19. yüzyılda Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve ABD de korunan alanların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar devam etmiş, 20. yüzyılın başından itibaren özellikle Avrupa ve tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde hemen hemen tüm ülkeler korunan alanlarla ilgili yasal düzenlemeler yapmış ve ulusal korunan alanlar ağını geliştirmişlerdir

8 Korunan Alanların Sınıflandırılması ve Yönetim Amaçları Her ülkenin kendine özgü koşullarını yansıtan biyolojik, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklere bağlı olarak, ülkeden ülkeye korunan alan statüleri ile bu statülerin anlam ve içerikleri önemli farklar gösterebilmektedir. IUCN bu farklılıkları mümkün olduğunca en aza indirmek, uluslararası düzeyde bir denetim, işbirliği ve izleme ağı kurmak, kavramsal çerçeve ve uygulamalar açısından yol gösterici bir işlev üstlenmek üzere uluslararası düzeyde bir korunan alan sistemi geliştirmiştir.

9 IUCN Korunan Alan Yönetim Sınıfları Sistemi Korunan alanların sınıflandırılmasına ilişkin ilk girişim 1933 yılında Londra da yapılan Uluslararası Flora ve Faunanın Korunması Konferansı nda yapılmış ve korunan alanlar dört grupta toplanmıştır: milli park, mutlak doğa rezervi, fauna ve flora rezervi, avcılık ve toplayıcılığın yasaklandığı rezervler. Daha sonra IUCN tarafından 1966 ve 1978 yıllarında korunan alan statüleri yeniden tanımlanmıştır. Son olarak 1994 yılında oluşturulan IUCN korunan alan yönetim sınıflarının oluşturduğu sistem altı farklı statüdeki alandan oluşmaktadır.

10 I. Mutlak Doğa Rezervleri/Yabanıl alanlar: Bilimsel araştırmalar ya da yabanıl alanların korunması amacıyla yönetilen alanlardır. I.a. Mutlak Doğa Rezervleri: İlgi çekici ya da seçkin ekosistemleri, jeolojik ve fizyolojik özelliği olan yerler ve türleri içinde bulunduran, bilimsel araştırmalar ya da çevresel denetim amacıyla yönetilen alanlardır. I.b. Yabanıl Alanlar: Doğal özellikler ve etkilerin olduğu gibi korunduğu, insan etkisiyle değiştirilmemiş ya da çok az değişikliğe uğramış, doğal şartların sürdürüldüğü alanlardır. II. Milli Parklar: a) şimdiki ve gelecek kuşaklar için bir ya da daha fazla ekosistemden oluşan ekolojik bütünlüğün korunması, b) insan işgali ve uygunsuz kullanımların ortadan kaldırılması, c) çevresel ve kültürel açıdan duyarlı, ruhsal, bilimsel, eğitimsel ve rekreasyonel olanaklar sağlamak gibi amaçlar için ayrılan alanlardır. III. Doğal Anıtlar: Tek ya da az olması, temsil niteliği, estetik özellikleri ya da kültürel önemi nedeniyle tek ya da daha fazla obje ya da yerleri içeren ilgi çekici alanlardır. IV. Habitat/Türler İçin Yönetilen Alanlar: Habitatların korunması ya da belirli türlerin gereksinimlerinin karşılanarak korunması için aktif bir şekilde yönetilen alanlardır. V. Peyzaj Koruma Alanları: İnsan-doğa ilişkilerinin uzun süren etkileşimlerinin, alanın estetik, ekolojik, kültürel değerleri ve biyolojik çeşitliliği ile birlikte yansıtıldığı alanlardır. VI. Yönetilen Kaynak Koruma Alanları: Toplum gereksinimlerinin karşılanması için ürün ve hizmetlerin sürekli üretimi ve uzun dönemde biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yönetilen, değişikliğe uğramış doğal sistemleri içeren alanlardır.

11 Bu sınıflar arasındaki temel ayırım noktası, yönetim amaçları ve bunlara bağlı olarak insan kullanımlarının dereceleridir. I. Sınıftan V. Sınıfa doğru gidildikçe kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik amaçlar artmakta, Buna karşın V. Sınıftan I. Sınıfa doğru gidildikçe doğa korumaya yönelik amaçlar ağırlık kazanmaktadır. VI. Sınıf bu açıdan III. ve IV. Sınıflar arasında kalmaktadır.

12 Yönetim sınıflarının farklı yönleri ve ayırt edici özellikler Yabanıl alanlar mutlak doğa rezervlerine göre daha geniş alanlar kaplar ve bazı düşük etkili mutlak doğa rezervlerinde izin verilmeyen (yaya ve botla gezinti gibi) ziyaretlere açıktır. Ekolojik işlev ve süreçlerin devam etmesi için yeterli büyüklükte ve nitelikte alanlardan oluşan milli parklarda, mümkün olduğu kadar doğal şartların devamını sağlamak için insan etkileri en düşük düzeyde tutulmaya çalışılır. Doğal anıtlarda, doğal jeolojik ve jeomorfolojik özellikler ya da hem kültürel hem de ekolojik açıdan önem taşıyan yerlerin (şelaleler, kraterler, kumul araziler, kayalık araziler, mağaralar gibi) korunması ön planda tutulur. Habitat-türler için yönetilen alanlarda milli parklarda olduğu gibi tüm ekosistemin korunmasına odaklanma yerine, belirli tür ve yaşam ortamlarının korunması önceliklidir.

13 İlgi çekici doğal çevreye ve kültürel değerlere sahip özellikleriyle tanınan Peyzaj koruma alanlarında insan-doğa ilişkilerinin uyumlu birlikteliğinin sürekliliği ön planda, doğal şartların değiştiği ve kaynakların yoğun kullanıldığı görülür (tarım-ormancılık-turizm gibi). Bu alanlar, doğanın korunmasına ve doğayla uyumlu yaşam biçimlerinin sürmesine yardım ederler, sürdürülebilir arazi kullanımı için bir model oluştururlar ve rekreasyon ve turizm gibi etkinlikler için en fazla tercih edilen yerlerdir. Yönetilen kaynak koruma alanlarında ürün ve hizmetlerin sürdürülebilir kullanımı önemlidir, kırsal kalkınma ve doğa koruma arasında denge kurulmaya çalışılır. IUCN bu alanların belirli bir orandaki (kimi ülkelerde bu oran alanın üçte ikisidir) kısmının doğal şartlarda bırakılmasını önermektedir. Yönetim amaçları ve kaynak nitelikleri aynı olan bir korunan alan birçok ülkede farklı statüyle kurulabilmekte ya da aynı statüye sahip alanlar farklı amaçlarla yönetilebilmektedir.

14 En son 2003 yılında yayımlanan BMKAL ne göre Dünya da adet 18.8 milyon km2 korunan alan vardır. Bu yeryüzünün karasal alanının %12.65 ine denk gelmektedir. (2014 kesin olmayan bilgi: adet ve 30 milyon km2) Bu verilere göre, eğer deniz içeren korunan alanlar hesap dışı bırakılırsa, korunan alanların 17.1 km2 ile dünyanın %11.5 ini kapladığı görülür adet korunan alanın sı IUCN yönetim sınıflarından birine dahil edilmiştir. Listede adetle en fazla Habitat/Türler İçin Yönetilen Alanlar yer almakta; Milli Parklar ise km2 ile alan açısından en geniş yeri kaplamaktadır. Son yıllarda Dünya daki korunan alanların sayı ve alanında artışlar gözükmektedir yılında yayınlanan küresel ölçekte korunan alanların durumuyla ilgili bir çalışmada ise Dünya da korunan alan bulunduğu ve bu alanların 19 milyon km2 ile yeryüzünün karayla kaplı yüzeyinin 12,9 unu kapladığı belirtilmektedir.

15 Uluslararası ve Bölgesel Statüdeki Korunan Alanlar. Birleşmiş Milletler Korunan Alanlar Listesi aynı zamanda, Biyosfer Rezervler, Ramsar Antlaşması kapsamındaki Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar, Dünya Miras Alanları, Asya Miras Alanları ve Avrupa Birliği Yabani Kuşların Korunması Direktifi kapsamındaki Korunan Alanlar gibi Uluslararası ve Bölgesel Statüdeki Korunan Alanlar (uluslararası sözleşmeler ve programlar aracılığıyla kabul görmüştanınmış alanlar) da listelenmektedir. Günümüzde de biyosfer rezervler ağı giderek genişlemektedir. Bu ağın oluşturulmasındaki temel düşünce; biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınmanın teşviki ve kültürel değerlerin korunması gibi birbiriyle çatışabilen amaçlar arasında sürdürülebilir bir denge kurmaktır.

16 Biyosfer Rezervi Sevilya (Seville) Stratejisinde biyosfer rezervler Karasal, kıyısal/deniz ekosistemlerden ya da bunların birleşiminden oluşan, MAB Programı çerçevesinde uluslararası kabul görmüş alanlar şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, her biyosfer rezerv birbirini tamamlayan aşağıdaki 3 işlevi yerine getirmek üzere ilan edilmektedir: Genetik kaynakların, türlerin, ekosistemlerin ve peyzajların korunması (koruma işlevi), Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve insan kalkınmasını teşvik etmek (kalkınma işlevi), Doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki global sorunlarla ilgili çevre eğitimi, araştırma ve denetim olanakları sunma ve ilgili projeler geliştirme (lojistik destek işlevi).

17 Diğer yandan yine Sevilya Stratejisine göre, fiziksel olarak her biyosfer rezerv 3 zondan (bölge ya da alandan) oluşur: Bir ya da daha fazla çekirdek zon: Biyolojik çeşitliliği koruma, eğitim ve araştırma gibi amaçlar için yönetilen sıkı koruma altındaki alanlar, Tampon zon: Çevre eğitimi, uygulamalı ve temel araştırma, rekreasyon, ekoturizm gibi kullanımlara izin verilen ve çekirdek zona bitişik ya da onu çevreleyen tampon zon, Geçiş ya da işbirliği zonu: Tarım alanları, yerleşmelerin görüldüğü ve bilim insanları, yöre halkı, gönüllü kuruluşlar ve yönetimden sorumlu kamu birimlerinin, diğer ilgili paydaşların alanın kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmak için ortaklaşa yürüttüğü diğer kullanımlara izin verilen zon.

18 Uluslararası statüdeki korunan alanlardan biri de, UNESCO öncülüğünde imzaya açılan 1972 tarihli ve ülkemizin de 1983 yılında taraf olduğu Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında ilan edilen Dünya Miras Alanları dır. Bu sözleşmenin amaçları bakımından tarih, sanat veya bilim açısından istisna oluşturan ve evrensel değeri olan eserleri içeren anıtlar; benzer değere sahip yapı toplulukları; tarihsel, estetik veya antropolojik bakımlardan evrensel değeri olan sitler "kültürel miras" sayılmıştır. Sözleşmeye göre estetik veya bilimsel açıdan istisna oluşturan ve evrensel değeri olan doğal anıtlar; bilim ve koruma açısından evrensel öneme sahip fiziksel ve biyolojik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki türleri içeren yaşama ortamları; bilim, koruma veya doğal güzellik açısından istisna oluşturan ve evrensel değeri olan doğal sitler doğal miras kabul edilmiştir.

19 KORUNAN ORMAN ALANLARI IUCN korunan alan sınıflandırma sistemi ormanlar ve diğer ekosistemleri içeren alanlardan oluşmaktadır. Bu sistemde bazı korunan alanlar yoğun bazıları ise daha düşük düzeyde orman alanları içerebilmektedir. Avrupa ormanlarındaki korunan alan statülerine açıklık getirmek için bir Korunan orman alanları sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Burada korunan orman alanları kavramı tamamı ya da önemli bir kısmı ormanlardan oluşan korunan alanları ifade etmektedir.

20 MCPFE Korunan Orman Alanları Sınıflandırma Sistemi ve bu sistem içindeki alanların IUCN Sistemindeki karşılıkları verilmiştir. I. Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yönetilen alanlar Ia. Doğal süreçlere aktif müdahale yapılmayan alanlar-iucn Yönetim Sınıfı: I, Ib. Doğal süreçlere minumum müdahale yapılan alanlar-iucn Yönetim Sınıfı: II-IV, Ic. Aktif yönetsel müdahalelerle koruma amacının gerçekleştirilmeye çalışıldığı alanlar-iucn Yönetim Sınıfı: VI-V. II. Peyzajların ve belirli doğal varlıkların-özelliklerin korunması amacıyla yönetilen alanlar- IUCN Yönetim Sınıfı: III-V-VI III. Toprak ve su koruma, doğal felaketlere-risklere karşı korunma gibi koruyucu işlevlerin sürdürülmesi amacıyla yönetilen alanlar- Bu alanların IUCN sınıflandırmasında karşılığı bulunmamaktadır.

21 Korunan Alanların Temel İşlevleri ve Korunan Alanlara Yönelik Başlıca Tehditler Genel olarak korunan alanların çok yönlü işlevleri 3 başlık altında toplanabilir: çevresel-ekolojik hizmetler, sosyo-kültürel ve ekonomik yararlar, doğal ekosistemler ve biyolojik çeşitliliğin korunması Korunan alanlara yönelik insan kaynaklı tehditlerin altında yatan başlıca nedenler şu şekilde sıralanabilir (CAREY ve ark. 2000): 1. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki yüksek tüketim düzeyi, 2. Kalkınma ve ticaret için baskı, 3. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve yoksulluk.

22 Korunan Alan Yönetimi-Arazi Kullanım Planlaması ve Sistem Planlaması İlişkisi Ulusal düzeyde çeşitli sektör ve alanlardaki (yapı, inşaat, mühendislik, tarım, turizm, ulaştırma, endüstri, ormancılık, balıkçılık, enerji, şehir ve bölge planlama gibi) ilişki ve etkileşimleri düzenleyen bir arazi kullanım planlaması sayesinde, ülkeler korunan alanlar içindeki ve dışındaki doğal ve kültürel kaynaklarının korunmasını güçlendirmiş olacaktır. Korunan alanlarda, insan kullanımları ve yönetim amaçları doğrultusunda bölgelere ayırmayı ifade eden zonlama çalışmalarının arazi kullanım planlamasıyla uyumlu olması çok önemlidir. Arazi kullanım planlaması için korunan alanlara ilişkin bu saptamalardan hareketle, ulusal düzeyde korunan alan politikalarına yön verecek bir korunan alan sistem planının hazırlanması gerekmektedir

23 Korunan alan yönetiminde etkinliğin sağlanması ve yönetim amaçlarına ulaşılabilmesi için, planlama çalışmaları ulusal düzeyde arazi kullanım ve sistem planlamasıyla ilişkilendirildikten sonra, her bir korunan alanın bulunduğu yerde yapılacak master plan (genel yönetim planı) çalışmasıyla yönetim etkinlikleri yürütülmelidir. Master plan çalışmalarında, alanın temel ekolojik ve kültürel özelliklerinin saptanması, incelenmesi ve korunması; halk, karar vericiler ve bilim adamları arasında etkin bir iletişimin sağlanması; doğal süreçleri anlamaya dönük araştırmalar ile insan davranış ve gereksinimlerini anlamaya yönelik sosyal çevre araştırmalarının bütünleştirilmesi; eğitim ve bilgilendirme hizmetleri, zonlama, taşıma kapasitesi gibi park yönetim tekniklerinin uygulanması; yönetim ve gelişim planlanırken, güncel tartışmalardaki kaygıları gidermek için, karar verme ve uzlaşmaya yardımcı olacak biçimde toplumsal yarar, amaçlar ve seçeneklerin tarafsızca analizlerinin yapılması gibi genel yönetim esaslarını benimseyen bir anlayış sergilenmelidir.

24 Dünya da Milli Park Anlayışı, Yönetim Amaçları ve Ayrılma Kriterleri Milli park kavramı uluslararası düzeyle ilk kez 1933 yılında Londra da yapılan "Afrika'nın Flora ve Faunasının Korunması Kongresi"nde tanımlanmıştır. Bugünkü milli parkçılık anlayışına da ışık tutan bu tanımda milli parklar "Devlet denetimi altında bulunan ve sınırları yetkili organlar dışında hiçbir biçimde değiştirilmeyecek doğal öğeleri yapısında taşıyan, toplumun beğenisi yönünden estetik, jeolojik, tarihsel, arkeolojik nesneleri içeren flora; fauna ve bilimsel değerdeki doğal varlıkların korunması amacıyla ayrılmış alanlardır" şeklinde tanımlanmıştır. Bugün IUCN sistemi içindeki altı yönetim sınıfından biri olan milli parklar a) şimdiki ve gelecek kuşaklar için bir ya da daha fazla ekosistemden oluşan ekolojik bütünlüğün korunması, b) insan işgali ve uygunsuz kullanımların ortadan kaldırılması, c) çevresel ve kültürel açıdan duyarlı, ruhsal, bilimsel, eğitimsel ve rekreasyonel olanaklar sağlamak gibi amaçlar için ayrılan alanlar şeklinde tanımlanmaktadır

25 Yönetim Amaçları Ruhsal, bilimsel, eğitimsel, rekreasyonel ve turistik amaçlar için, ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal ve görsel çekiciliği olan alanları korumak, Fizyografik bölgeleri, canlı topluluklarını, genetik kaynakları ve türleri temsil edecek çeşitli örneklerin sahip olduğu doğal şartların mümkün olduğu kadar devamını sağlamak, ekolojik denge ve çeşitliliği sürdürmek, Bir alanın doğal ya da doğala yakın şartlar altındaki özelliklerini koruyarak; ruhsal, kültürel, eğitimsel ve rekreasyonel amaçlar için ziyaretçi kullanımlarını yönetmek, Alanın kuruluş amacına ters düşen ya da zarar veren kullanım ve işgalleri ortadan kaldırmak ve önlemek, Alanın ayırt edici ekolojik, jeomorfolojik, kutsal ya da estetik niteliklerini (kaynak değerlerini) korumak, Alanın diğer yönetim amaçlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, yöre halkının ekonomik ve diğer gereksinimlerini dikkate almak.

26 Ayrılma (Seçim) Kriterleri Alan; ruhsal, bilimsel, eğitimsel, rekreasyonel ve turistik açıdan özel önem taşıyan bitki ve hayvan türlerinin, yaşama ortamlarının ve jeomorfolojik yerlerin yer aldığı belirli doğal bölgeleri, özellikleri ya da görsel çekiciliği olan alanları temsil eden örnekleri içermelidir, Alan, bugünkü durumunda insan işgali ve kullanımı sonucunda gözle görülür-hissedilir derecede değişikliğe uğratılmamış bir ya da daha fazla ekosistemi içerecek yeterli büyüklükte olmalıdır. Günümüzde, özellikle parkın insan kullanımları dışında korumaya ayrılmış zonlarında (bölümlerinde) doğal süreçlere müdahale edilmemesi anlayışı yaygınlık kazanmaktadır. Milli parkın uzun dönemdeki çevresel ve sosyo-ekonomik yararlarının yakın çevredeki insanlara eğitim-bilgilendirme yoluyla anlatılması, ekoturizm ve bireysel rekreasyon etkinliklerinde yerel kalkınmaya önem verilmesi ve koruma çabalarında yöre halkıyla işbirliği, park kaynaklarının korunması ve ziyaretçi yönetimi, her alan için nitelikli uzman personele sahip bir idari yapı oluşturulması milli park yönetimlerinin üzerinde önemle durması gereken konular olarak öne çıkmaktadır.

27 Peyzaj Koruma Alanlarının Yönetim Amaçları ve Ayrılma Kriterleri Peyzajın korunması, geleneksel arazi kullanımlarının sürdürülmesi ve sosyo-kültürel etkinlikler aracılığıyla doğa-kültür uyumu bütünlüğünün korunması, Doğayla ve ilgili toplumun sosyal ve kültürel dokusuyla uyumlu yaşam tarzlarının ve ekonomik aktivitelerin desteklenmesi, Tür, ekosistem, habitat ve peyzaj çeşitliliğinin korunması, Alana zararlı etkileri görülen arazi kullanımı ve aktivitelerin düzeltilmesi ya da gereken durumlarda ortadan kaldırılması, Alanın niteliklerine uygun tip ve derecelerde olmak üzere rekreasyon ve turizm olanakları sağlanması, Uzun dönemde çevre koruma ve yöre halkının refahına katkı sağlayacak eğitim etkinlikleri ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, Orman ve balık ürünleri gibi doğal ürünler ya da temiz su ve sürdürülebilir turizmden elde edilen gelirler gibi hizmetler aracılığıyla, yöre halkının refahının iyileştirilmesi.

28 Peyzaj koruma alanlarında özetle, Özel öneme sahip doğal ve kültürel değerlerin korunması, turizm ve rekreasyon, kültürel ya da geleneksel özelliklerin korunması I. derecede önemli amaç, bilimsel araştırma, tür ve genetik çeşitliliğin korunması, çevresel hizmetlerin sürdürülmesi, eğitim ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı II. derecede önemli amaçlardır. Seçim (ayrılma) kriterlerinde ise 2 özellik dikkat çekmektedir (IUCN, 1999): İnsan yerleşimleri, yerel gelenekler, geçim kaynakları ve inanışların bir kanıtı olarak geleneksel arazi kullanım örnekleri ve sosyal organizasyonların ortaya çıkarılması düşüncesiyle birlikte farklı habitat, flora ve fauna türlerini içeren yüksek manzara kalitesine sahip olmaları (kara, deniz-ada, kıyı gibi) içermelidir. Alan, normal yaşam tarzları ve ekonomik aktivitelerle bağlantılı rekreasyon ve turizm olanakları sağlamalıdır.

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik TEMEL KAVRAMLAR Doğa, çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Kavramları Yabanıl Alan, Yabanıllık ve Yaban Hayatı Kavramları Doğa Koruma Kavramı ve Kapsamı Doğal Kaynak Yönetiminin Genel Kapsamı Doğa,

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 Bir doğal alanın toplam ekonomik ve toplumsal değeri kullanım (aktif kullanım) ve kullanım dışı (pasif kullanım) değerlerinin toplamına eşittir.

Detaylı

UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri

UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri UNESCO nun Doğal Alan Statüleri UNESCO Dünya (Doğal) Mirası Alanları UNESCO MAB Biyosfer Rezervi Alanları UNESCO Küresel Jeopark Alanları UNESCO Dünya (Doğal)

Detaylı

III. AŞAMA :PLANLAMA

III. AŞAMA :PLANLAMA III. AŞAMA :PLANLAMA Bu bölümde koruma-kullanma dengesi içinde Milli Park alanının da yer alabilecek aktiviteler belirlenmekte ve Uzun Devreli Gelişme Planının hedefleri, amaçları ve planlama kriterli

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE)

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesinin (UNFCCC) Hükümleri Kapsamında Avrupa Düzeyi Ağaçlandırma Rehberi Bu rehber, 12-13 Kasım 2008

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Çankaya Belediyesi Uygulamaları

Çankaya Belediyesi Uygulamaları Çankaya Belediyesi Uygulamaları İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı Konferansı Ekim 2016 Yağmur Hasadı Planlaması Yapılacak Alanlar Köylerimiz-Kırsal Alanlarımız Parklarımız - Yaşar Kemal

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS

Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS Habitat ve biyotop çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Hiyerarşi düzeninde yer alan populasyon; tek bir türe ait bireyler topluluğu anlamına

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ DERS 4

DOĞA KORUMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ DERS 4 DOĞA KORUMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ DERS 4 4.1 Korumanın İlk Aşamaları Doğa koruma anlayışının ilk örneklerine M.Ö. 19. yüzyılın başlarından itibaren rastlanılmaktadır. Bu dönemlerdeki doğa koruma çalışmalarında

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği KIRSAL ÇEVRE Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği The Research Association of Rural Environment and Forestry Bilindiği gibi, Türkiye, her alanda hem dikey ve hem de yatay olarak son derece

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ, KÜLTÜR VE SANAT KÜLTÜREL PEYZAJ VE SINIFLANDIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ, KÜLTÜR VE SANAT KÜLTÜREL PEYZAJ VE SINIFLANDIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ, KÜLTÜR VE SANAT KÜLTÜREL PEYZAJ VE SINIFLANDIRILMASI Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü Şule ÜRÜN Doğa Bilimleri Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO, Birleşmiş Milletler teşkilatının bilim ve bilim politikalarından sorumlu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Sürdürülebilir Orman Yönetimi nedir? Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri ele almak için, Sürdürülebilir Orman Yönetiminin ne olduğunu

Detaylı

MİLLİ PARKLAR KANUNUNDA BELİRLENEN KORUNAN ALAN METODOLOJİSİ

MİLLİ PARKLAR KANUNUNDA BELİRLENEN KORUNAN ALAN METODOLOJİSİ MİLLİ PARKLAR KANUNUNDA BELİRLENEN KORUNAN ALAN METODOLOJİSİ GİRİŞ Sanayileşme ile birlikte üretimin şekil ve yönteminin değişmesi, ulaşım araç ve imkânların gelişmesi, nüfus artışı, yeni pazarlar ve artan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Kültür nedir? Kültür ile ilgili tanımlar, Kültür ve Peyzaj

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Kültür nedir? Kültür ile ilgili tanımlar, Kültür ve Peyzaj ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Kültür nedir? Kültür ile ilgili tanımlar, Kültür ve Peyzaj İÇİNDEKİLER Kültür, kültür ile ilgili tanımlar. Kültürel Peyzajlar Çevre ve Kültürel Peyzajlar Kültür

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve Hasan Kıroğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Bu günden yarına herkes için daha iyi bir yaşam olanağı sağlama düşüncesi. - Beslenme, Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve GÖNENÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü AFRİKA DOĞAL MİRAS LİSTESİ http://www.africanworldheritagesites.org/ Afrika da Madagaskar Adası nda 2 ve Şeysel Adası

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Natura 2000 için STK lar POLONYA ÖRNEĞİ. Michał Miazga REC Polonya

Natura 2000 için STK lar POLONYA ÖRNEĞİ. Michał Miazga REC Polonya Natura 2000 için STK lar POLONYA ÖRNEĞİ Michał Miazga REC Polonya Natura 2000 den önce doğa koruma - Polonya nın %10 u farklı doğa koruma statüleriyle koruma altındaydı: milli parklar, doğa rezervleri,

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( )

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( ) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) (19.10.2016) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz)

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi 2. Korunan Alanlarda

Detaylı

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir.

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. . Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. Biyolojik Çeşitlilik ise; Populasyonların gen havuzlarındaki gen çeşitliliği

Detaylı

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!..

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. Doğamızı korumuyoruz!.. UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. TÜRSAB AR-GE DEPARTMANI, ŞUBAT 2007 Türkiye Seyahat Acentaları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ KÜLTÜR SANAT VE PEYZAJ ÇEVRE NEDİR?ÇEVRE OLUŞUMLARI VE YORUMLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ KÜLTÜR SANAT VE PEYZAJ ÇEVRE NEDİR?ÇEVRE OLUŞUMLARI VE YORUMLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ KÜLTÜR SANAT VE PEYZAJ ÇEVRE NEDİR?ÇEVRE OLUŞUMLARI VE YORUMLAR ÇEVRE NEDİR? Çevre, yeni ve giderek güncelleşen bir kavram olarak gittikçe daha

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

İçindekiler I Contents

İçindekiler I Contents İçindekiler I Contents ÖNSÖZ SUNUŞ XIII XV 1971-Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii İÇİNDEKİLER İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii Birinci Bölüm REKREASYON OLGUSUNA GENEL YAKLAŞIM (Arş. Gör. Tolga GÜL) 1. İnsanlığın Temel İhtiyacı Olarak Zaman...

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı