DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ"

Transkript

1 DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ 1.KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ -KKKA vakalarının Mart-Eylül aylan arasında sık görülmesinden dolayı vakaların hekimler tarafından atlanmaması önemlidir. -KKKA hastalığı ön tanısıyla yatırılan bir hasta için; kkt-a.thsk.sagiik.gov.tr adresinden girilerek sistemde Vaka Bildirim Formu doldurulur. -Hastaneden Sitratsız Vakumlu Bir Tüpe kan alınır Santrifüje edilen serum vidalı kapaklı tüpe konulun İleri Tetkik Formu doldurulur. -Vaka Bildirim Formu, İleri Tetkik Formu ile birlikte semin Soğuk Zincir Kurallarına uygun bir şekilde HSM (Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ) saat 14:00'ı kadar hastanenizden Görevlendirilen bir personel ile gönderilir. -KKKA hastalarından Giris-Cıkıs kanları olmak üzere 2 defa serum örneği alınır. 2.TULAREMİ HASTALIĞI Tularemi şüphelendiğiniz durumlarda tularemi.thsk.sagj ik.gov.tr adresinden; - Tularemi Olgu Sorgu Formu doldurulur sistem çıkı ısı alınır. -Sitratsiz (antikoagülan içermeyen) bir tüpe kan almır. Santrifüje edilerek l-2ml Serum Vidalı Kapaklı Tüpe konur; -Boyunda lenf nodu belirgin ise Lenf Nodu Aspiratı alın; ırak vidalı kapaklı tüplere konur. -Alman Numuneler Soğuk Zincir Kurallarına uygun bir şekilde Olgu Sorgulama Formu ve İleri Tetkik Formu ile birlikte aynı gün HSM'e gönderilir. - Form 014 (Bildirimi Zorunlu Hastalar Fisi) doldurulup gönderilir. -Aym köyde veya aynı hanede birden fazla kişide tularem: görüldüğü durumlarda ivedi olarak HSM dahili 128 nolu telefona bildirilmesi gerekmektedir. 3.KIZAMIK HASTALIĞI Kızamık şüphelendiğiniz kişiden Sitratsız Tüpe kan örneği almır. Serum haline getirilip kapaklı vidalı tüpe konur. Eki ve Ek2 Kızamık Kızamıkçık Formu ile İleri Tetkik Formu doldurulur. Soğuk Zincir Kurallarına uygun olarak gönderilir. -Gerekirse idrar örneği ile nazofarinks sürüntüsü ahmr.(sürüntü alındıktan sonra eküvyon VTU ( Viral Transport vasıtası) içeren tüpe konur. -Formlar numune ile birlikte Soğuk Zincir Kurallarına u/gun olarak saat 14:00'de Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilir. -Hastanın ve temaslıların takibi ve salgın önleminin alınması için İvedi olarak dahili 128'e bildirilir. -Form 014 doldurulur. 4.HIV HASTALIĞI AIDS hastalığı şüphelendiğiniz kişilere teşhis koymak için Hastaneniz Laboratuvarmda HIV pozitif olan kişilerin doğrulama testi için Ankara Referans Labora uvarma gönderilmesi istemnektedir. Bunun için kişiden Sitratsız Vakumlu Bir Tüpe kan ömet ği alınarak serum haline getirilip Vidalı- Kapaklı tüpe konarak tüpün üzerine kişinin isminin kodlanarak yazılması gerekir. (Kodlama :Kisinin admın ilk iki harfi-sovadının ilk iki harfi. Babasının adının ilk iki harfi ve doğum tarihinin son iki rakam ı) ve D86-A Formun doldurularak Soğuk Zincir kurallarına u>gun bir şekilde hastanemizde görevli bir kişiyle gönderil nesi gerekmektedir.doğrulama testi sonucu Pozitif çıkan durumlarda klinisyen D-86-B Formu doldurularak H SM'ne gönderilir.

2 5.BATI N il VİRÜSÜ Hastanenize müracaat eden hastalardan Batı Nil Virüsü şüphelendiğiniz kişilerden Batı Nil Virüsü Enfeksiyonları Laboratuvar İstem ve Vaka Bildirim Formu doldurularak kişiden Serum veya Bos örneği alınıp Soğuk Zincir kurallarına uygun olarak Müdürlüğümüze gönderilmesi. 6.AKUT FLASK PARALİZİ Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden Akut Flask Paralizi şüphelendiğiniz durumlarda Akut Flask Paralizi Laboratuvar İnceleme Formu Ve Gavta Numunesi alınarak Soğuk Zincir kurallarına uygun şekilde Müdürlüğümüze bildirilmesi acilen 014 Fomıu doldurulur ve Virüs atılması değişkenlik gösterebildiğinden saat arayla en az 2 Gavta örneği Steril veya temiz plastik geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz bir kaba alınır.form ile birlikte Soğuk Zincir kurallarına uygun olarak HSM'ne gönderimi sağlamr. -İvedilikle dahili 128 nolu telefona bildirilir. -Form 014 doldurulur. 7.TÜBERKÜLOZ Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerin tetkit ve tahlilleri yapılması sonucu kişiye TBC teşhisi konmuş ise ETYS (Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistem i) ne giriş yapılarak TBC Hasta Bildirim Formu ve Form 014 fişi ile HSM Verem İl Koordinatörlüğüne DGT uygulanmak üzere avnı gün iletilmesi sağlanır. 8.BRUSELLA Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden yapılan tetk kler sonucunda Brusella hastalığı teşhisi konan kişilerden 014 Formu ile İvedilikle Müdürlüğümüze bildirilmesi; aynı haneden ve aym köyden birden fazla Brusella teşhisi ile tedavi alan kişiler varsa dahili 128 bildirilmesi; Brusella dan başka bir tetkik isteniyorsa Ankara Refik Saydam Hıfsısıhha merkezine numune göndermek için kişiden kan alınarak Serum haline getirilip vidalı kapaklı tüplere konarak İleri Tetkik Formu ile Soğuk Zincir kurallarına uygun şekilde Müdürlüğümüze gönderilmesi. 9.Q HUMMASI Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden Q ateşi şüphelendiğiniz kişilere teşhis konmak için İleri Tetkik Formu'nun doldurulması kan örneği alınarak Serum haline getirilerek Vidalı-Kapaklı tüpe konulup Ankara Hıfsısıhha gönderilmek üzere Müdürlüğümüze numunenin gönderilmesi. 10.MENENJİT Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden Menenjit şüphelendiğiniz kişilere teşhis konmak için İleri Tetkik Formu'nun Aseptik koşullarda LP yapılarak BOS örneğinin Steril sızdırmaz kapaklı tüpe konulup Ankara Refik Saydam'a gönderilmek üzere Müdürlüğümüze numunenin gönderilmesi ve İvedilikle telefonla bildirilmes:. 11.İSHAL Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden yapılan tetkik ve tahlil sonucu ishal teşhisi konan kişilerin 014 Formu ile Müdürlüğümüze İvedilikle bilgi avnı köyde veva avnı hanede vakaların cok görülmesi üzerine Müdürlüğümüze İvedilikle Bilgi verilmesi. 12.BOĞMACA Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden HSM tarafından temin edilen Virocult ile nazofarinks sürüntüsü alınarak Boğmaca Laboratuvar İstek Formu ve İleri Tetkik Formu doldurularak HSM Bulaşıcı Hastalıklar Müdürlüğü ne Soğuk Zincir Kurallarına uygun şekilde göervli bir personel ile gönderilmesi. Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğü

3 ) 10. EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA BİLDİRİM FORMU I ı.e. SAĞLIK BAKANLIĞI iürisye Halk Sağlğı Kuruıru EBO LA VİRÜS HASTALİĞİ VA K A BİLDİRİM FORMU (ön yüz)...halk Sağlık Müdürlüğü... HASTA BİLG İLER! i.c'.kiı 11 ilk No / Pssaoort no Adı ve Soyadi > C in s iyet' ( ) E j ( )K ; Baba Adı Yaşı Adresi (Kendisine Ulaşıiabiiinecek Adres) Telefonu Mesleği Şiiisysi c s s rsrrâ i arm: Hastaneye Başvuru i arihi N um une Alma ı a rih i -.ieş (> 33.5 C) dsş sgns? Yaygın Vücut Ağrısı Halsizlik ( ) i ) H İiçesi İli Ü iks Çocuk ( ) [öğrenci ( ) Sağlık Çalışan» ( ) Diğer (Belirliniz): H ASTA N İN Ş İK A Y E T LE R İ ( )E ( ) E C ) H Bulanti ( ) H ( )E ( ) H Kusma ( ) E ( ) H ( ) E ( ) H ShSİ ( )E Son 21 gün içinde endemik bölgelere ( ) E seyahat öyküsü ( ) H Vücutta ['Zorluklar (tkimoz) ) E ( ) E Döküntü ( >H ( ) H Kanamalar ( ) E ( )B Karın Aarısı ( ) Diğer (Belirtiniz): ( ) H E P İD E M İY O LO JİK H İK A YE Endemik böigeye Seyahat Öyküsü evet ise Hasta kişilerin kan ve vücut salgılarıyla ( )E korunmasız temas ( ) H Maymun, şempanze, goril, yarasa, kirpi, ( ) E antilop gibi hayvanlarla temas öyküsü ( ) H EVH nedeni üe ölen kişinin cenazesi ile temas ( ) E ; öyküsü ( ) H Endemik böigeye Seyahat öyküsü Hayır ise Hasta kişilerin kan ve vücut saigılanyla ( ) E korunmasız temas ( ) H Seyahat öyküsü varsa hangi ülkeye seyahat edilmiştir? (Belirtiniz)... Temas şekli ( ) E ( ) H

4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI ZOONOTİK VE VEKTÖREL HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI HANTAVİRÜS RENAL SENDROM İLE SEYREDEN HEMORAJIK ATES VAKA BİLDİRİM CİZE -G ESİ (Ön vuz) TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HASTA BİLGİLERİ T.C.Kimlik No Cinsiyeti ( ) E ( ) K Adı ve Soyadı Baba Adı Adresi Mesleği Şikayet Başlama Tarihi Hastaneye Başvuru Tarihi Numune Alma Tarihi Ateş Elaş ağrısı Bel / Sırt ağrısı Yaygın vücut ağrısı Evin Türü Yaşı İli ilçesi Telefon Çiftçilik ( ) Madencilik ( ) Ormancılık ( ) Liman işçisi ( ) Hayvancılık ( ) Avcılık ( ) Asker ( ) Lab.çalışanı ( ) Ev Hanımı ( ) Ev Hanımı ise çiftçilik/hayvancılıkla uğraşıyor mu? ( ) E ( ) H Çocuk ( ) Öğrenci ( ) Diğer (Belirtiniz): HASTANIN ŞİKAYETLERİ ( )E Bulantı ( ) E Bulanık görme ( )E ( )H ( ) H ( ) H ( )E Kusma ( ) E Gözlerde kızarıklık ( ) E ( )H ( ) H ( ) H ( )E Karın Ağrısı ( ) E Döküntü ( ) E ( ) H ( ) H ( )H ( )E İştahsızlık ( ) E ( ) H ( ) H EPİDEMİYOLOJİK HİKAYE Diğer (Belirtiniz): Müstakil ( ) Evin etrafında yeşillenmiş veya ( ) E Apartman ( ) yeşillendirilmiş alan ( )H Evde tavan arası boşluğu, bodrum, ahır veya ( ) E ( ) E odunluk aibi ilave yapılar var mı? Son iki ay içinde il dışı seyahat öyküsü ( ) H ( )H Seyahat öyküsü varsa hangi illere seyahat edilmiştir? Bu ilave vad iların temizliğinin kim tarafından yapıldığını (Belirtiniz)... belirtiniz... Ev çevresinde fare Evin herhangi bir yerinde fare veya çıkartısı ( )E Hasta çevresinde benzer şikâyetleri oian ( )E ( ) H başka vakaların varlığı OH ( ) E Çevresinde benzer şikayetleri olan başka vaka var ise ( ) H adı soyadı ve adresi:...

5 T.C. SAĞLIK BAKANLjâi i ürkiye Hslk ^sglıgı burumu SsşKaniiyî KİRIM-KONGO KANAMALI ÂTEŞİ VAKA BİLDİRİM ÇİZELGESİ (Örs yüz) Sağlığı Müdürlüğü Epi Numarası:.../2Q.../.! n hfiinrtltlf K!-~\ i. V.[\ül f ur\ ı\=v-r Adi VS SC VSui Baba Adi Adresi Telefonu HÂSTÂ BİLGİLERİ Cinsiyeti N- j_ - (! - Yaşı İlçesi İÜ V J " Mesleği ^ w o. t»» <'w oui SCc ecabçiti Hastaneye Başvuru Tarihi Numune Atma Tarihi A4^ mcş Baş ağrısı Yaygın Vücut Ağrısı Halsizlik Çiftçi ( ) Hayvancılı < ( ) Sağlık Çalışanı ( ) Memur ) Ev Hanımı ( ) Ev Hanimi ise çiftçilik/hayvancıiıkla uğraşıyor mu? ( ) t ( ) H Çocuk ( ) Öğrenci ( ) Diğer (Belirtiniz): / s Kene tutunması/yapışması HASTANIN ŞİKAYETLERİ ( )E ( )E Bulantı ( ) H ( ) H Vücutta Morluklar (Ek i:! U^1 ( )E ( ) H ( ) t ( ) t ( )E- / \ 5t Kusma Döı^uı üü \ / n ( ) H ( ) H \ ( \/ p ( )E İshal Kanamalar ( ) H ( ) H ( ) H ( )E ( )E Diğer (Belirtiniz): Karın Ağrısı ( ) H ( ) H EPİD EM İYO LO JİK HİKÂYE rrı "C...JE'~ C "TE Son iki hafta içinde 1dışı seyahat öyküsü ( ) H ( ) H Kene tutunması/yapışması söz konusuysa kene tutunma Seyahat öyküsü varsa hangi illere seyahat edilmiştir? (Belirtiniz)... Kene ile temas Hayvanlarla yakın temas Kırsal kesimde yaşama Son iki hafta içinde kırsa! aian ziyareti ( ) E Hayvan kanı, dokusu veya vücut sıvıları ( ) E ( ) H üo lc-! ı ıao ( ) H ( )E Hasta kişilerin kan vs vücut salgı sarıyla ( ) E ( ) H korunmasız temas ( ) H ( ) E Laboratuvarda çatışma ( )E ( ) H ( )H ( )E Hasta cevresinde benzer şikâyetleri olan, ( )E kalann varlığı ( ) H başka va ( )H Lütfen 2.sabaya geçiniz.

6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BATI N İL VİRÜS EN FEK SİY ONLA RI LABORATUVAR İSTEM VE VAKA B İLG İ FORM U Bildirim T a rih i:.../.../... GÖNDEREN KURUM/KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Formu Dolduran Klinisyenitı Adı. Soyadı:... İ li:... T e l:... Uzmanlık A lanı:... HASTANE BİLGİLERİ Hastanenin adı:... Hasta yatırıldı mı? DHayır GEvet Hasta yatırıldı ise yatış tarihi:.../.../... Taburcu tarihi:.../... /... Hasta bu hastalık nedeniyle mi hastaneye kabul edildi? Evet DHayır (Nedenini tanımlayınız)... LABORATUVAR İSTEM B İLG İLERİ Örneğin almdığı ta rih :... /.../... 'emptori başlangıç ta rih i:... /... /... Örneğin cinsi Alındığı Dönem Kan (serum) DAkut Dönem (1-7 gün) BOS DKonvalesan Dönem (8-21. gün) Biyopsi materyali Postmortem örnek HASTA K İM LİK B İLG İLERİ fa Adı, S oyadı:... Doğum Tarihi: :.../.../... TC Kimlik N o :... Doğum Tarihi mevcut değilse, Yaş: Adres (İkamet ettiği):...cinsiyet: DErkek Köy/Mahalle... Kadın İlçe:... İl:... M eslek:... Tel: (Ev): ( )... Cep: ( )... K LİN İK BİLG İLER ; Belirti ve Sem ptom lar Bulgular Ateş (>38 C) 0 Menenjit Baş ağrısı Ensefalit Bulantı-kusma Meningoensefalit Kas ağrısı Myelit Eklem ağrısı Akut flask paralizi. Evet ise, lütfen tanımlayın: Kol ve bacaklarda güçsüzlük Poliomyelit-benzeri Sendrom Konfuzyon veya şuur bulanıklığı Guillain Barre-benzeri Sendrom Görme bozuklukları Diğer (Tanımlayınız)' Tremor Hareket bozuklukları (Tremor, myoklonus) Konvülziyon 0 Parkinsonizm (Bradikinezi, postural instabilité) Bayılma/uyuklama Rabdomiyolizis Ense sertliği Periferal miyopati Deri döküntüleri Poliradikülopati Büyümüş lenf bezleri d Optik Nörit Diğer belirti/semptomlar (Tanımlayınız)... d Akut demiyelinizan ensefalomiyelit Diğer nörolojik semptomlar (Tanımlayınız)... ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ 0 İmmünsüpresyon (Belirtiniz)... Halen g e b e...haftalık... aylık Kronik hastalık (Belirtiniz)... 0 Nörolojik hastalık (Belirtiniz)... q Kronik ilaç kullanımı (Hangi amaçla kullanıldığını yazınız)... SAYFA- 1 Doldurulan formları zoonotik.vektorel(s)thsk.eov.tr ve viral.2oonozisthsk.aov.tr e-dosta adreslerine elektronik olarak ve bir

7 SAĞLIK BAKANLIĞI DOMÜZ GRİBİ (A/HINI ) OLASI VAKA BİLDİRİM İ VE LABORATUVAR FORMU Bildirim yapan i l : Bildirim ta rih i: HASTANIN KİM LİK BİLGİLERİ TC Kimlik No Adı ve Soyadı Baba Adı Yaşı Cinsiyet p-ı Erkek r K adın İkametgâh Adres / Telefon Meslek Şikâyetlerin Başladığı Tarih Başvuru Tarihi GÜN AY YIL Numune Alınma Tarihi HASTALIK BELİRTİLERİ VAR YOK Ateş (... c olarak belirtiniz) Öksürük Yaygın vücut ağrısı Boğaz ağrısı Baş ağrısı Burun akıntısı Solunum güçlüğü ile seyreden enfeksiyon Diğer (yazınız) ÖYKÜSÜNDE VAR YOK Grip aşısı yapılmış mı? N e zaman? (Ttarih belirtiniz) Eşlik eden hastalık ve/veya komplikasyon Iş. okul veya ev ortamında benzer hastalık tablosu olan kişi var mı? Son 7 gün içerisinde yurt dışı seyahat öyküsü var mı? Var ise hangi ülkeye? Son 7 gün içerisinde yurt dışı seyahat öyküsü olan kişi ile temas var mı? Var ise hangi ülkeden? Antiviral tedavi başlandı mı? Hastanın son durumu? (Yoğun bakım, gözetim için yatırılma, sevk, taburcu, eks vb.) Belirtiniz. Diğer( Yazınız). NUMUNENİN CİNSÎ Nazal sürüntii Nasofarinaeal sürüntü Bosaz sürüntüsü Diğer ( Yazınız). GÖNDEREN SAĞLIK KURULUŞU Hastane va da Sağlık Kuruluşu Adı Doktor Adı Telefon Faks E-Posta Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrtibat telefonu: ( Dr. Yavuz Odabaş) Refik Saydam Hıfctsshıhha Merkezi Başkanlığı Uz.Dr. Gülay KORUKLUOĞLU, Tel: NOT: Aynı form iki nüsha olarak doldurulur. Bir nüshası alınan numune ile birlikte laboratuvara gönderilir diâer nüsha İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile derhal Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilir ve O 'a fakslanır.

8 LYME OLGU SORGULAMA FORMU... İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Adı-Soyadı T.C. Kimlik No Adres (Yaşadığı Yer) Yaşı Cinsiyet Mahalle Köy İlçe II Halen yürüttüğü iş/meslek Ev Telefonu Cep Telefonu Eritema Migrans (en az 5 cm çapında) Evet Tarih Artrit (eklem şişliği ile birlikte) Evet Tarih Yerleşim yeri Tutulan eklem Boyutu Çap (cm) Hayır Hayır Bilinmiyor Bilinmiyor Kronik ilerleyici artrit (atak olmadan) Evet Tarih Hayır Bilinmiyor Faciai (VII. Sinir) paralizi veya diğer kraniel nöritler Evet. Tarih Hayır Bilinmiyor Radikülopati Evet Tarih: Hayır Bilinmiyor Parestezi Evet Tarih Hayır Bilinmiyor Lenfositik Menenjit Evet Tarih Hayır ; Bilinmiyor Ensafalit / Ensafiomiodld Evet Tarih Hayır Bilinmiyor 2. veya 3. Derece artriyo ventiküler blok Evet Tarih Hayır ' Bilinmiyor Diğer klinik semptomlar Evet Tarih Hayır Bilinmiyor TIBBİ ÖYKÜ: Daha önce Lyme Hastalığı tanısı alındı mı? Evet Hayır. ; Bilinmiyor Semptomların Başlangıç Tarihi (gün/ay/yıl) Tanı Tarihi Hastaneye Yatış Tarih Yatış yok Tedavi 1. Kullanılan Antibiyotikler ve Diğer 3. Veriliş yolu Tedavi süresi Laboratuvar Bulguları Alınan Örnek Çalışılan Test ELISA İFA D IgG Western Blot IgM Western Blot IgG D IgM Total Ig Test sonuçlan ' Spesifik titre veya OD Alındığı Tarih _ D - - "D - D X L...,.JQ D _ S o z itif o ^Aipgatif?nır chilinmeyen QTamamlanm^ıış cdozitif o Q g a tif o Sınır cdilinmeyen TamamlanmOıış i^ o z itif Qegatif o Sınır Bilinmeyen Tamamlanmamış

9 TULAREMÎ ANKET FORMU- Tularemi Çalışma Grubu 2009 Adı - Soyada: Dosya no: A d res (yaşadığı yer): Mchaüs: Köy: İlçe : İl: Haien yürüttüğü iş/meslek: Sosya! güvencesi: Hane halkı sayısı: -Sörüşme ta rih i: TULAREMÎ OLGU SORGULAM A FORMU -j* - Vaşs: Cinsiyet: E ( ) K ( ) Ev telefonu: Cep telefonu: Görüşmeyi yapan kişinin ads ve kurusnu: Epidemiyolojik Öykü S o n... hafta /a y içinde (Bu süre zamon çizgisinde ilk o. Kullandığı su kaynağı / kaynaklan : Şebek i Su klorlanıyor mu? _ : Dere ' Evet ; Yağmurlu günlerde su bulanıyor mu? ; Evet Aşağıdaki sorulardan yanıtı "var" olanlar için, ; Doğadan su içme (göl, dere, pınar...)! Gölde - derede yüzme ; G ö ld e-d erede çamaşır yıkama i Doğada uğraş (tarım, bahçe, orman...) i Doğada aktivite (spor, piknik, avlanma...) ; Doğadan yiyecek toplama ; Çiğ sebze tüketimi i Ev içinde hayvan besleme ; Ahırda / Bahçede hayvan besleme j Ev hayvanlarında ölüm! Av hayvanı yeme I Av hayvanıyla temas (kesme, yıkama... vb) ; Ev çevresinde fare, tavşan, kemirici varlığı Fare veya kemirici hayvan sayısında artış Çevrede kemirici hayvan ölüsü görme Mutfakta - kilerde fare dışkısı görme Fare iie temas (ölü veya canlı) Çevrede kene varlığı i Böcek ısırığı (kene, sivrisinek...) : Seyahat öyküsü ; Var Var I Var Var Var i Var Var : Var! Var Var Var vâr Var Var Var Var Var Var Var Var guların ortaya_çıkma tarihine göre belirlenecektir.) e ( ) Kuyu ( j Pınar( ).1 J..GöJ ( _) Diğer: Hayır ( ) ) Hayır ( ) cins/ :ür, ver ve zamanı mutlaka belirtiniz! ) Yok ( j ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok (.) ) Yok ( j ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) )_ Yok ( ) T Yok ( ) ) Yok ( j ) Yok ( ) Yakınmalar ve Hastalık öyküsü:

10 «= TULAREMl ANKET FORMU- I Tularem i Çalışma Grubu 2009 H ilk şikâyet {kendi ifadesiyle): Başlangıç tarihi: Aşağıdaki yakınmalardan "va r" olanların yanına "kcc gün önce" başladığını m utlaka yazınız Boğaz ağrısı: Var ( ) Yok{ ) II Halsizlik Var( ) " Yok ( Yüksek ateş: V a r( ) Yok ( ) Kas (adale) ağrısı Var ( ) " Yok ( Üşüme - titreme Var ( ) Yok ( ). JLEklem ağrısı Var ( ) Yok ( Lenf bezinde büyüme - ağrı Var { ) Yok ( ) j Kilo kaybı Var ( ) Yok ( Bölgesi ve özellikleri: : Baş ağrısı Va _)_ Yok( )... Karın ağrısı Var ( ) Yok ( ; Gözde şişme, kızarma Va j Yok( j Bulantı Var ( ) Yok ( ; Öksürük: Var ) Vok (_ ) Kusma Var ( ) Yok ( ; Balgam: "Va ) Yok ( ) İshal Var ( j Yok ( İştahsızlık Var ) Yok( j Diğer Ciltte ülser-yara Va ) Yok ( j Yeri ve özellikleri:.. _ : Ciltte döküntü - eritem Var( ) Yok ( y.... Yeri ve özellikleri: : Mukozada lezyon Var ( ) Yok ( Yeri ve özellikleri: : Hane halkında benzer hastalık Var ( ) Y ok( ) Adı-soya^-yaşı! Mahallede / köyde benzer Var ( ) Y ok( ) Adı-soyadı- yaşı - mahallesi hastalık İ Bu hastahk nedeniyle daha önce 1- ı sidiği tanılar 2- ; Antibiyotik tedavisi aldı mı? Evet ( ) Hayır ( ') Adı -baş. ta rih i- süresi: 3- ; Antibiyotikten yarar Gördü ( j Görmedi ) Boyundaki kitle : Kayboldu... Küçüldü ( ) Aynı boyutta ( ) Büyüdü ( ), Yeni kitle ortaya çıktı mı? E vet( ) Hayır ( ) Kitle süpüre oidu mu? E vet( ) Hayır ( ) Kitle direne oldu mu? _Evet(_j_ Hayır ( j Patolojik inceleme yapıldı mı? Sonuç: Mikrobik inceleme yapıldı mı? Sonuç: Evet ( ) Hayır ( Evet ( ) Hayır ( ) Spontan( } Cerrahi ( A-,ita yatan hastalık öyküsü Var olan hastalıklar DM ( ) KBY ( ) Malignite ( Siroz ( )

11 TULAREMİ ANKET F0RMU- T ularem i Çalışma Grubu 2009 TULAREMİ HASTA İZLEM FORMU (Tuloremi tanısı olan hastanın kontrol izlemlerinde doldurulacak) Aû\ ~Soyadı: [ Yaşa: Dosya r«: K ontrol ta rih i: Başvuru sebebi: Rutin ko n tro l ( ) Yakınması var ( ) Tularem i için verilen antibiyotikleri Evet ( ) Hayır ( ) uygun doz ve sürede kullandı mı? İlaçtan fayda gördü mü? Evet ( ) Hayır ( ). " / > Ateş kaçıncı gün düştü Farenjit iyileşti mi? Halsizlik düzeldi mi? Diğer Boyundaki kitle Kayboldu ( ) Küçüldü ( ) Aynı boyutta ( ) Büyüdü ( ) Yeni kitle ortaya çıktı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle süpüre oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle direne oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Spontan ( ) Cerrahi ( ) P atolojik incelem e yapıldı mı? Sonuç: Evet ( ) Hayır ( ) M ikrobik inceleme yapıldı mı? Sonuç: Evet ( ) Hayır ( ) I Diğer k o n tro lle rin ta rih i ve D oktorun aeh Açıklama:

12 AKUT BARSAK ENFEKSİYONLARI HAFTALIK SÜRVEYANS VE İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İL: TOKAT TARİH: / 2009 İLCE: SAĞLIK KURUMU: Kurumumuzdi /... / 2009 haftasında ABE iie ilgili veriler aşağıdaki gibidir: 0-59 ay 5 yaş ve üzeri I A09 (Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu s tahm in edilen) C R 1 1 (Bulantı, kusma) K52 (E nfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit) Laboratuar so nuçlarıyla ve rile r Vibrio Cholera (A00) Salm onella (A02) Shigella (A03) Eníerohemoraji k E.Coli C am pylobacter (A04.5) Gaita kültürü sayısı I i espit edilen E. Hystolitica (A06) I espit edilen E. Cryptosporidium (A07.2) I Parazit İncelem e Sayısı r - Rota Virus (A0 8.0) Noro V irus (A08.1) - a a s aassjrs. ss : asscssa Adenovirus (A08.2) Hepatit A (B15) I Viral etken jj incelem e sayısı - == * = NOTLAR * Bu form kurum bazında her Pazartesi günü bir öncek hafta verilerine göre doldurulduktan sonra Sağlık Grup Başkanlığına / Sağlık Müdürlüğüne fakslanmalıdır. Gerektiğinde bilgiler telefonla da iletilebilir. Resmi yazışm a yapm aya gerek yoktur. (Sağlık Müdürlüğü Faks: ) * Sağlık verileri otomasyon sistemi bulunmayan sağl k kurumlan semptomlardan hareket ederek bütün akut enfeksiyöz ishalleri formun A09 kodlamasını kullanarak bildirim yapacaklardır.

13 t...il Sağlık M üdürlüğüne «TÜBERKÜLOZLU HASTA BİLD İRİM FORM U (Form A)... J...J20. Aşağıda açık adı ve adresi belirtilen hasta TÜBERKÜLOZ şüphesiyle sevk edilmiştir/ hastada TÜBERKÜLOZ saptanmıştır. Bilgilerinize arz ederim. T.C Kimlik Numarası H astane Protokol Numarası J I j H astanın Adı Soyadı i : i j Baba Adı j, Doğum Yeri ve Tarihi j Ev A.dresi : İş Adresi i K linik Tanı i Telefon N um aralan j Sevk Edilen Kurum: Bildirim i Yapan Kurum, Birim Sorumlusu Klinik Hekimi 1 1 Ev adresi ve telefon num aralarinm tam ve doğru olmaları gereklidir. İş adresi verine hastaya ulaşabilecek bir yakınının adı,adresi ve telefon numarası yazılabilir.

14 .../... /... Form No 014 BİLDİRİM İ ZORUNLU H A S TALIK LA R FİŞİ (U.H ifzissıhha K anunu Mad )... İlçe Grup B aşkaniiğm a i İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü n * GÖNDERENİN Adi Soyadı : Mesleği : Kururn /»ş Adrese HASTAN JN KİSVİLİK BİLG İLER! H ASTALIK DURUMU Cinsiyeti E D K 0 T.C. Kimlik No Soyadı Ads Baba Adi Doğum Tarihi Mesleği İii İlçesi ÎVluhtarjiği Sokağı Ev No. Ev/Cep Tel: ADRESİ: Teşhisi Oiasî D j Kesin D Başladsğı Tarih tarihi:

15 Ek 1. Kızamık/Kızamıkçık Vaka Bildirim ve L aboratuvar İstek ve Sonuç Formu:,l: İlçe: Kurum Adı: Tarih: Hastanın Adı Soyadı: Cinsiyet: Kadın Erkek c Vaka Kayıt N o1: Doğum Tarihi: Baba Adı: TC Kimlik No: Adres: Hastanın aldığı kızamık ıışı dozu sayısı: Son dozun tarihi: Hastanın aldığı kızamıkçık aşı dozu sayısı: Son dozun tarihi: Döküntünün başlangıç tarihi: Döküntünün tipi: Maktilopapüler: Evet Varsa ateşin başlangıç tarihi: Havır c Ön Tanı: Kızamık Kızamıkçık J Diğer (Belirtiniz Sonuç" Örnek Türü F- Zfj _=Jj v-/ Zb Jjî. N C S eru m 1 2. Scrıım ' 3. İdrar 4.Nazofarengeal Sürümü i Yorum': Laboratuvar sonucunun (Sağlık Müdürlüğü) bildirilmesi gereken kişinin adı-soyadı:: Telefon Numarası: Faks: e-posta: Laboratuvarın Adı: Örneği.3** m Alan Kişi: Örneğin geldiği koşullar uygun mu? Evet " Hayır r. 1Sağlık Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. 2 Laboratuvar tarafından doldurulacaktır. Not: Laboratuvar tarafından inceleme tamamlandığında: örneğin gönderildiği Sağlık Müdürlüğüne verilmelidir. Sonuç pozitif geldiğinde R SH M B ye derhal bilgi verilmelidir.- bilgi SICA K VAKA*: Kesin uıka ile temas öyküsü olan veva döküntünün başlamasından önceki 3 hafta içerisinde seyahat öyküsü olan ve\ a aşısız veva yaşına göre eksik aşılı olan veva kümelenme gösteren olası kızamık'kızamıkçık vaka tanımına uyan vakalar sıcak vaka olarak değerlendirilir. Bu d u ru m d a bu kutuva kırmızı kalemle çarpı (x) işareti konmalıdır.

16 Ek 2. KIZAM IK/KIZAM IKÇIK VAKA İNCELEM E FORMU k v.im ık ç ık _ u ı k. K ^ u m n ı p n _ ^ ^ A. Tanım layıcı Bilgiler: Kurum Adı: İçe: tl: \ axa Kay» No (Sağlık Müdürlüğünce doldurulacaktır} TC Kimlik No: Acı. soyadı: Cinsiyet: Erkek ~ Kadın Doğum Tarihi: _ \ ^ S a ğ lık B a k a n lıg ı'n a tak> vc posıa y o lu y la g ö n d e rile c e k tin Okula gidiyorsa oku! adı: Şubesi: Adres: Telefon: Baba adı: Vakanın sağlık çalışanı tarafından ilk görüldüğü tarih Bildirim Tarihi: Kızamık Ası Dozu Savısı: Son Ası Tarihi: Bilgi yazılı kayıttan mı? Evet c Hayır ^ Kızamıkçık Ası Dozu Sayısı: Son Ası Tarihi: Bilgi yazılı kayıttan mı? Evet ~ Hayır r Gebelik Durumu: Evet n- Hayır:: Bilinmiyor c Ön Tanı: Kızamık c Kızamıkçık "D iğer c (Belirtiniz: ) B. Klinik Bilgi: Döküntü: Başlangıç tarihi: Türü: Makülopapiiler Diğer (Belirtiniz: ) Başlangıç yeri: Kulak arkası O Y ü zü Ense O Göğüs Q Döküntü Süresi (gün) Ates: Evet a Hayır G Bilinmiyor G Ateşin Başlangıç Tarihi: Ölçülen en yüksek ateş: "C Öksürük: Evet G Hayır G Bilinmiyor - Burun akıntısı: Evet G llavır G Bilinmiyor G Koniunktivit: Evet G Hayır C Bilinmiyor G Otitis: Evet G Hayır O Bilinmiyor :j Lenfadenoreıti: Evet G Hayır G Bilinmiyor G Artrit: Evet G Hayır G Bilinmiyor G ishal: Evet G Hayır G Bilinmiyor;;; Knsefalit: Evet G Hayır G Bilinmiyor Q Pnönıoni: Evet G Hayır G Bilinmiyor C Diğer komplikasyonlar r: (Belirtiniz: ı Öliim: Evet G Hayır D Bilinmiyor O Ölüm Tarihi: Hastaneye yatmış mı?: Evet G I layır G Bilinmiyor O Hastanenin adı: Yatış tarihi: : C. Laboratuvar Verisi: V ak a ile ilk k a rş ıla şıld ığ ın d a la b o ra tu v a r u u im için kan ö rn e ğ i a lın ır. V irü s izo lasy o n u iç in id ra r ö rn e ğ i v eya b o ğ az sü rü m ü ş ü alınır. Örnekler Alınma tarihi Laboratuvar Lab'a eelis tarihi Tesi* Sonuç Sonuç Tarihi S e rtim i Poz.. ^ Ne i r: Ara d e ğ ere Serum 2 Poz. z Ncg. z Ara d eğere İdrar Poz. c Ncg. : A ra değer Boğaz sürüntiisü Poz. ~ Neg. z Ara değer c *Test 1 IgMC;ıpııırc 2 IgM Indirckı.- l/ol.is>oıı 4 PCR Genotip: D. Olası Enfeksiyon Kaynağı: Döküntüden 7-İH gün öncesinde başka şüpheli kızamık vakası ile temas etmiş mi? Evet z 1layır:: Bilinmiyor r Döküntüden gün öncesinde başka şüpheli kızamıkçık vakası ile temas etmiş mi? Evet:: Hayır 2 Bilinmiyor r Aynı bölgede son bir ayda başka şüpheli kızamık a kızamıkçık :. vakası var mıydı? Evet v. Hayır Bilinmiyor r: Döküntüden 7-23 gün önce seyalıaı öyküsü var mı? Nereye: ''i^rih: Evet H ayır:: Bilinmiyor r - E. Son Vaka Sınıflaması: (Bu kısım II Sağlık M üdürlüğü tarafından doldurulacaktır). Vaka değil G Aşı etkisi G Diğer G (Belirtiniz: ) Son Sınıflama Tarihi: Laboratuvarla doğrulanmış kızamık G Epidemiyolojik ilişkili kızamık G Klinik (olası) kızamık G Laborattıvarla doğrulanmış kızamıkçık G Epidemiyolojik ilişkili kızamıkçık G Klinik (olası) kızamıkçık G İm porte Vaka: G İmporte Vakayla ilişkili Vaka G Nereden: İmportasyonla İlişkisiz VakaG Bilinmiyor V akayı inceleyen TSM, Sağlık G rup Başkanlığı Personeli: Adı. Soyadı: Görevi: Tel No: İmza: İnceleme Tarihi:

17 * TC SA Ğ L IK BAKANLIĞI B O Ğ M A CA L A B O R A TU A R İNCELE İME İSTEK FO RM U (Örnek alınan her kişi için doldurulur ve numune ile birlikte laboratuara ulaştırılır.) H astanın M uayene Edildiği/Yatırıldığı K urum a Ait Bilgiler: Sağlık Kuruluşunun A d ı: ÎI/İlçe :...Hasta Kayıt-Dosya no :... Doktorun Adı-Soyadı :... Tlf. Fax/ ... Hastalığın başlangıç tarihi : / / 20 H astaya/sem ptom atik Temaslıya Ait Bilgiler: HASTA SEMPTOM ATİK TEMASLI : 0 (Bağlantılı Hastanın A d ı) Kimlik ve Ev Halkı B ilgileri: HASTANIN T C NO Hastanın Adı Soyadı : Doğum Tarihi : / / Cinsiyeti: E 0 K 0 Baba A d ı:... Tlf. N o:... İkamet Adresi :... Toplam Hane Halkı Sayısı:...Hanede 10 yaş altı çocuk sayısı: 2. Aşı D urum u: (DPT veya DaPT+Hib-HPV (Pentaxim)) Aşı Tarihleri Aşı Kartı Aile 012/A l.doz : / / Rapel : / / Yapılmış 2.Doz: / / En son aşı: / / Yapılmamış 3.Doz: / / Bilinmiyor: Aldığı Toplam Doz Sayısı: 3.Klinik Semptom ve Bulgular: _ LL..... Var Yok 4.Uygulanan T e d a v i: Şiddetli öksürük nöbetleri İç çekmeli solunum Öksürük sonrası kusma Başka bir nedene bağlanamayan öksürük Tedavi Eiaşlama Tarihi: / /200 a-antibiotik Tedavisi A ld ı: (Antibiotik Adı:... ) b-tedavi uygulanmadı : 0 5. Vaka Dağılımı: a-t ek Vaka :0 b- Birden Fazla Vaka : -Aynı Aileden -Aynı Okuldan : D : Q -Aynı Kışladan : D -Aynı İşyerinden : -D iğer:... 6-L aboratuara G önderilm ek üzere H astadan alınan Ö rnek a- Nasofaringeal Stirüntı : b- Öksürtme Plağı : Düşünceler/Öneriler: Örnekleri G önderen: Hastanın Doktoru : İl Sağlık Müdürlüğü Görevlisi : İm za: Adı S oyadı: Tarih : / / 20 İm za: Tarih : / / 20 1

18 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH Konu : Tularemi S Hastalığın görüldüğü, kuşkulu vak ala^a bulunduğu ya da tularemi pozitif vak alarla epidemiyolojik ilişkisi olan yerleşim yerlerinde inceleme ve taramalar yapılarak hastaların bulunup tedavi edilmelerinin temin edilmesiyle, Vak a bildirimlerinin, mer i mevzuatı muvacehesinde yapılması icap etmektedir. Bunların yanı sıra, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler ile Bakanlığımıza ulaşan bilgiler, tulareminin çok fazla bilinen bir hastalık olmamasından dolayı ayırıcı tanılarda fazla akla getirilemediği, bundan ötürü de tanı ve tedavinin zamanında gerçekleştirilemeyişine bağlı birtakım problemlerin bulunduğu şeklindedir. Bu nedenle : Beta-laktam antibiyotik tedavisine cevap vermeyen tonsillofarenjit vak alan, S Boyunda leııfadenopatisi (LAP) olan vak alar ile, / LAP yanında konjunktiviti bulunan vak alarda tularemi de düşünülmeli ve ayırıcı tanıda bu bilgiler dikkate alınmalıdır. Konuya ilişkin olarak bilgilerinizi; keyfiyetin, İlinizdeki bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer muhataplarına ulaştırılmasının sağlanması hususlarında da ilgililere emirlerinizi rica ederim. DAĞITIM : 81 İl Valiliğine Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müstesar Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü D aire Başkanlığı Zoonoz ve Paraziter H astalıklar Şube M üdürlüğü Telefon : / 1253 B elgegeçer: M ithatpaşa Caddesi, Nu : Sıhhiye / ANKAR& Elektronik A ğ : w w w.saglik.gov.tr Elektronik M ek tu p : sag!ik.gov.tr

19 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B 1OOTSHO Konu : Tularemi 1 1 /0 4 / GENELGE (2005 / 61) Tularemi, tavşan ateşi veya avcı hastalığı gibi isimlerle de bilinen, viriilansı hayli yüksek olan Francisellcı tularensis adlı bakterinin meydana getirdiği bir zoonozdur. Hastalığa neden olan bakterinin doğal saklayıcısı çoğunlukla kemirici hayvanlar olup, hastalığın insanlara bulaşmasında, enfekte hayvanların idrar, dışkı, kan ve organlarının deri, mukoza veya konjunktivaya direkt teması ile kontamine olmuş gıdaların yenmesi ve suların içilmesi önemli rol oynamaktadır. Hastalık, enfekte av hayvanlarının yüzülmesi, etlerinin parçalanması veya bu hayvanlara ait etlerin çiğ ya da iyi pişirilmeden yenmesiyle bulaşabileceği gibi etkeni taşıyan kene ve kan emici sineklerin insanları ısırması ile de bulaşma söz konusu olabilmektedir. Tularemi, klinik olarak iilseroglandüler, glandiiler, okiiloglandüler, orofaringeal, tifoidal ve pnömonik tularemi şeklinde görülen bir hastalıktır. Zaman zaman değişik illerde orofaringeal ve okiiloglandüler formlarda epidemik bir seyir arz eden tulareminin, ülkemizdeki bulaşma kaynağı konusundaki genel kanaat, kontaminasyonlar açısından izolâsyonu tam olarak sağlanamamış, hayvanların kolayca kirletebileceği, yeterli klorlama yapılamamış ya da klorlamada sürekliliğin sağlanamadığı kaynak ve depolardan su içilmesi merkezindedir. Bu cümleden olmak üzere : '/ Özellikle kırsal kesimlerde bulunan içme ve kullanma sularına ait kaynak, kanal, boru ve depoların, kontaminasyor ları önleyecek şekilde ıslahının sağlanması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla icap eden iş birliğinin gerçekleştirilmesi, S İçme ve kullanma sularının klorlanması ile klorlama işlemlerinde sürekliliğin sağlanması, S Kaynağı belirsiz veya yeterince klorlama yapıldığından emin olunmayan suların kaynatılarak içilmesi, suların ferdî dezenfeksiyonu ile özellikle av hayvanlarının yüzülmesi ve parçalanması esnasında eldiven kullanılması, bu hayvanlara ait etlerin iyice pişirilerek yenmesi, meyve ve sebzelerin bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmesi gibi konularda halkın bilgilenmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik eğitim verilmesi, 1 /2 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü D aire Başkanlığı Zoonoz ve Paraziter Hastalıklar Şube M üdürlüğü Telefon : / B elg eg eçer: M ithatpaşa Caddesi, Nu : Sıhhiye / ANKARA Elektronik Ağ : w w w.saglik.gov.tr Elektronik M ektup : saglik.gov.tr

20 SAĞLIK KURUMLARIMIZBA TULAREMİ HASTALIĞI ÎLE İLGİLİ YAPILACAKLAR * Poliklinik başvurularında tularemi şüpheli vakaların gözden kaçm aması için tüm sağlık kuram larına gerekli bilgilendirm eler yapılm alıdır. ' ^Tularemi vakası görülen köylere ziyaret yapılm alı ve bu ziyarette: Su kaynaklarının kontrolü yapılmalı ve klorlam ada eksiklik varsa giderilmelidir. Çevra sağlığı çalışanları tarafından su örnekleri alınarak incelenm elidir. Başvuru yapmamış hastalar bulunarak muayeneleri yapılmalı ve tedavi almaları sağlanm alıdır. Hastalardan numuneler alınarak Sağlık M üdürlüğüne ulaştırılmalıdır. Takip edilen vakalar için ekte yer alan olgu sorgulam a formları doldurulm alıdır. H alka eğitim verilm eli ve yetkililer görülen aksaklıklar konusunda uyarılm alıdır. Kemirici hayvanlarla m ücadele için İlçe Tarım M üdürlüğü ile iletişim e geçilmelidir. *F.ğitim hastalığın kontrolünde çok önemlidir. Halk eğitimi ve Sağlık personeli için iki bilgi notu eklenmiştir. " Hastaların erken tedaviye başlanması çok önemli bir konudur. Sağlık personeli bilgi notuna tularemi için önerilen tedavi şeması eklenmiştir. Tüm şüpheli vakaların erken tedavi alması sağlanmasıdır. *Vaka formlarının ve hastalardan alman numunelerin jsğ L.d ı bir şekilde Sağlık M üdürlüğüne ulaştırılm ası sağlanm alıdır. HASTANELERİMİZDE: *Tularemi vakaları Enfeksiyon hastalıkları, Dahiliye, KBB ve çocuk hastalar için Çocuk Hastalıkları polikliniklerine ağırlıklı başvuru yapsa da diğer poliklinikler de uyarılm alı başka bir şikayeti için başvuran kişilerde de tularemi şüphesi oluştuğunda gerekli yönlendirm e yapılmalıdır. *Tüm Uılaremi şüpheli başvurular için Sağlık Grup Başkanlığı / Sağlık M üdürlüğü bilgilendirilmeli, vakalardan gerekli numuneler alınmalı ve olgu sorgulam a formu doldurulmalıdır. * Vakaların tedavisine başlanmalı ve ayaktan takip edilen vakalar tedavinin sürekliliği açısından uyarılmalı ve kontrole çağrılmalıdır. Kontrole gelen hastalar için de hasta izlem formu doldurulmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek?

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek? Bebeğinizin Beslenmesi Kış Aylarında Ne İçsek? Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR SAYI 17 / 2014 Kalp Sağlığı ve Spor Çocuğunuzda Büyüme Geriliği mi Var? Huzursuz Bacak Sendromu AFT lardan Siz de Sıkıldınız mı?

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 ISSN 1300-0853 Bir İlçede Akut Gastroenterit Salgını Değerlendirmesi Kayseri de Tularemi ve Hekimlerin Tularemi Konusundaki

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 5 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir?

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? İçindekiler 2 içindekiler 05 Rumeli BÖLÜM 12 24 Rumeli SAĞLIK Rumeli GÜNCEL 26 30 32 34 Rumeli HABERLER Rumeli Gezi Rumeli

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ Bu Genelge, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.11.2003 tarih ve 2003/127-16513 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 Editörden Sağlık ve Magazin Dergisi Sahibi Başkent Üniversitesi Hastanesi Adına Başhekim Prof. Dr. Ali HABERAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Melek ALKAN ÇAKMAK

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. 2014 / 1. SAYI Soğuk algınlığı sandığınız şey menenjit olabilir! Diyet ürün kilo aldırmaz fikri, kilo aldiriyor 8 12 20 22 48 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Tıp Bayram ını kutladı Dikkat! Bu belirtiler kansere

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı