DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ"

Transkript

1 DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ 1.KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ -KKKA vakalarının Mart-Eylül aylan arasında sık görülmesinden dolayı vakaların hekimler tarafından atlanmaması önemlidir. -KKKA hastalığı ön tanısıyla yatırılan bir hasta için; kkt-a.thsk.sagiik.gov.tr adresinden girilerek sistemde Vaka Bildirim Formu doldurulur. -Hastaneden Sitratsız Vakumlu Bir Tüpe kan alınır Santrifüje edilen serum vidalı kapaklı tüpe konulun İleri Tetkik Formu doldurulur. -Vaka Bildirim Formu, İleri Tetkik Formu ile birlikte semin Soğuk Zincir Kurallarına uygun bir şekilde HSM (Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ) saat 14:00'ı kadar hastanenizden Görevlendirilen bir personel ile gönderilir. -KKKA hastalarından Giris-Cıkıs kanları olmak üzere 2 defa serum örneği alınır. 2.TULAREMİ HASTALIĞI Tularemi şüphelendiğiniz durumlarda tularemi.thsk.sagj ik.gov.tr adresinden; - Tularemi Olgu Sorgu Formu doldurulur sistem çıkı ısı alınır. -Sitratsiz (antikoagülan içermeyen) bir tüpe kan almır. Santrifüje edilerek l-2ml Serum Vidalı Kapaklı Tüpe konur; -Boyunda lenf nodu belirgin ise Lenf Nodu Aspiratı alın; ırak vidalı kapaklı tüplere konur. -Alman Numuneler Soğuk Zincir Kurallarına uygun bir şekilde Olgu Sorgulama Formu ve İleri Tetkik Formu ile birlikte aynı gün HSM'e gönderilir. - Form 014 (Bildirimi Zorunlu Hastalar Fisi) doldurulup gönderilir. -Aym köyde veya aynı hanede birden fazla kişide tularem: görüldüğü durumlarda ivedi olarak HSM dahili 128 nolu telefona bildirilmesi gerekmektedir. 3.KIZAMIK HASTALIĞI Kızamık şüphelendiğiniz kişiden Sitratsız Tüpe kan örneği almır. Serum haline getirilip kapaklı vidalı tüpe konur. Eki ve Ek2 Kızamık Kızamıkçık Formu ile İleri Tetkik Formu doldurulur. Soğuk Zincir Kurallarına uygun olarak gönderilir. -Gerekirse idrar örneği ile nazofarinks sürüntüsü ahmr.(sürüntü alındıktan sonra eküvyon VTU ( Viral Transport vasıtası) içeren tüpe konur. -Formlar numune ile birlikte Soğuk Zincir Kurallarına u/gun olarak saat 14:00'de Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilir. -Hastanın ve temaslıların takibi ve salgın önleminin alınması için İvedi olarak dahili 128'e bildirilir. -Form 014 doldurulur. 4.HIV HASTALIĞI AIDS hastalığı şüphelendiğiniz kişilere teşhis koymak için Hastaneniz Laboratuvarmda HIV pozitif olan kişilerin doğrulama testi için Ankara Referans Labora uvarma gönderilmesi istemnektedir. Bunun için kişiden Sitratsız Vakumlu Bir Tüpe kan ömet ği alınarak serum haline getirilip Vidalı- Kapaklı tüpe konarak tüpün üzerine kişinin isminin kodlanarak yazılması gerekir. (Kodlama :Kisinin admın ilk iki harfi-sovadının ilk iki harfi. Babasının adının ilk iki harfi ve doğum tarihinin son iki rakam ı) ve D86-A Formun doldurularak Soğuk Zincir kurallarına u>gun bir şekilde hastanemizde görevli bir kişiyle gönderil nesi gerekmektedir.doğrulama testi sonucu Pozitif çıkan durumlarda klinisyen D-86-B Formu doldurularak H SM'ne gönderilir.

2 5.BATI N il VİRÜSÜ Hastanenize müracaat eden hastalardan Batı Nil Virüsü şüphelendiğiniz kişilerden Batı Nil Virüsü Enfeksiyonları Laboratuvar İstem ve Vaka Bildirim Formu doldurularak kişiden Serum veya Bos örneği alınıp Soğuk Zincir kurallarına uygun olarak Müdürlüğümüze gönderilmesi. 6.AKUT FLASK PARALİZİ Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden Akut Flask Paralizi şüphelendiğiniz durumlarda Akut Flask Paralizi Laboratuvar İnceleme Formu Ve Gavta Numunesi alınarak Soğuk Zincir kurallarına uygun şekilde Müdürlüğümüze bildirilmesi acilen 014 Fomıu doldurulur ve Virüs atılması değişkenlik gösterebildiğinden saat arayla en az 2 Gavta örneği Steril veya temiz plastik geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz bir kaba alınır.form ile birlikte Soğuk Zincir kurallarına uygun olarak HSM'ne gönderimi sağlamr. -İvedilikle dahili 128 nolu telefona bildirilir. -Form 014 doldurulur. 7.TÜBERKÜLOZ Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerin tetkit ve tahlilleri yapılması sonucu kişiye TBC teşhisi konmuş ise ETYS (Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistem i) ne giriş yapılarak TBC Hasta Bildirim Formu ve Form 014 fişi ile HSM Verem İl Koordinatörlüğüne DGT uygulanmak üzere avnı gün iletilmesi sağlanır. 8.BRUSELLA Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden yapılan tetk kler sonucunda Brusella hastalığı teşhisi konan kişilerden 014 Formu ile İvedilikle Müdürlüğümüze bildirilmesi; aynı haneden ve aym köyden birden fazla Brusella teşhisi ile tedavi alan kişiler varsa dahili 128 bildirilmesi; Brusella dan başka bir tetkik isteniyorsa Ankara Refik Saydam Hıfsısıhha merkezine numune göndermek için kişiden kan alınarak Serum haline getirilip vidalı kapaklı tüplere konarak İleri Tetkik Formu ile Soğuk Zincir kurallarına uygun şekilde Müdürlüğümüze gönderilmesi. 9.Q HUMMASI Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden Q ateşi şüphelendiğiniz kişilere teşhis konmak için İleri Tetkik Formu'nun doldurulması kan örneği alınarak Serum haline getirilerek Vidalı-Kapaklı tüpe konulup Ankara Hıfsısıhha gönderilmek üzere Müdürlüğümüze numunenin gönderilmesi. 10.MENENJİT Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden Menenjit şüphelendiğiniz kişilere teşhis konmak için İleri Tetkik Formu'nun Aseptik koşullarda LP yapılarak BOS örneğinin Steril sızdırmaz kapaklı tüpe konulup Ankara Refik Saydam'a gönderilmek üzere Müdürlüğümüze numunenin gönderilmesi ve İvedilikle telefonla bildirilmes:. 11.İSHAL Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden yapılan tetkik ve tahlil sonucu ishal teşhisi konan kişilerin 014 Formu ile Müdürlüğümüze İvedilikle bilgi avnı köyde veva avnı hanede vakaların cok görülmesi üzerine Müdürlüğümüze İvedilikle Bilgi verilmesi. 12.BOĞMACA Hastanenize rahatsızlığı nedeni ile müracaat eden kişilerden HSM tarafından temin edilen Virocult ile nazofarinks sürüntüsü alınarak Boğmaca Laboratuvar İstek Formu ve İleri Tetkik Formu doldurularak HSM Bulaşıcı Hastalıklar Müdürlüğü ne Soğuk Zincir Kurallarına uygun şekilde göervli bir personel ile gönderilmesi. Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğü

3 ) 10. EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA BİLDİRİM FORMU I ı.e. SAĞLIK BAKANLIĞI iürisye Halk Sağlğı Kuruıru EBO LA VİRÜS HASTALİĞİ VA K A BİLDİRİM FORMU (ön yüz)...halk Sağlık Müdürlüğü... HASTA BİLG İLER! i.c'.kiı 11 ilk No / Pssaoort no Adı ve Soyadi > C in s iyet' ( ) E j ( )K ; Baba Adı Yaşı Adresi (Kendisine Ulaşıiabiiinecek Adres) Telefonu Mesleği Şiiisysi c s s rsrrâ i arm: Hastaneye Başvuru i arihi N um une Alma ı a rih i -.ieş (> 33.5 C) dsş sgns? Yaygın Vücut Ağrısı Halsizlik ( ) i ) H İiçesi İli Ü iks Çocuk ( ) [öğrenci ( ) Sağlık Çalışan» ( ) Diğer (Belirliniz): H ASTA N İN Ş İK A Y E T LE R İ ( )E ( ) E C ) H Bulanti ( ) H ( )E ( ) H Kusma ( ) E ( ) H ( ) E ( ) H ShSİ ( )E Son 21 gün içinde endemik bölgelere ( ) E seyahat öyküsü ( ) H Vücutta ['Zorluklar (tkimoz) ) E ( ) E Döküntü ( >H ( ) H Kanamalar ( ) E ( )B Karın Aarısı ( ) Diğer (Belirtiniz): ( ) H E P İD E M İY O LO JİK H İK A YE Endemik böigeye Seyahat Öyküsü evet ise Hasta kişilerin kan ve vücut salgılarıyla ( )E korunmasız temas ( ) H Maymun, şempanze, goril, yarasa, kirpi, ( ) E antilop gibi hayvanlarla temas öyküsü ( ) H EVH nedeni üe ölen kişinin cenazesi ile temas ( ) E ; öyküsü ( ) H Endemik böigeye Seyahat öyküsü Hayır ise Hasta kişilerin kan ve vücut saigılanyla ( ) E korunmasız temas ( ) H Seyahat öyküsü varsa hangi ülkeye seyahat edilmiştir? (Belirtiniz)... Temas şekli ( ) E ( ) H

4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI ZOONOTİK VE VEKTÖREL HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI HANTAVİRÜS RENAL SENDROM İLE SEYREDEN HEMORAJIK ATES VAKA BİLDİRİM CİZE -G ESİ (Ön vuz) TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HASTA BİLGİLERİ T.C.Kimlik No Cinsiyeti ( ) E ( ) K Adı ve Soyadı Baba Adı Adresi Mesleği Şikayet Başlama Tarihi Hastaneye Başvuru Tarihi Numune Alma Tarihi Ateş Elaş ağrısı Bel / Sırt ağrısı Yaygın vücut ağrısı Evin Türü Yaşı İli ilçesi Telefon Çiftçilik ( ) Madencilik ( ) Ormancılık ( ) Liman işçisi ( ) Hayvancılık ( ) Avcılık ( ) Asker ( ) Lab.çalışanı ( ) Ev Hanımı ( ) Ev Hanımı ise çiftçilik/hayvancılıkla uğraşıyor mu? ( ) E ( ) H Çocuk ( ) Öğrenci ( ) Diğer (Belirtiniz): HASTANIN ŞİKAYETLERİ ( )E Bulantı ( ) E Bulanık görme ( )E ( )H ( ) H ( ) H ( )E Kusma ( ) E Gözlerde kızarıklık ( ) E ( )H ( ) H ( ) H ( )E Karın Ağrısı ( ) E Döküntü ( ) E ( ) H ( ) H ( )H ( )E İştahsızlık ( ) E ( ) H ( ) H EPİDEMİYOLOJİK HİKAYE Diğer (Belirtiniz): Müstakil ( ) Evin etrafında yeşillenmiş veya ( ) E Apartman ( ) yeşillendirilmiş alan ( )H Evde tavan arası boşluğu, bodrum, ahır veya ( ) E ( ) E odunluk aibi ilave yapılar var mı? Son iki ay içinde il dışı seyahat öyküsü ( ) H ( )H Seyahat öyküsü varsa hangi illere seyahat edilmiştir? Bu ilave vad iların temizliğinin kim tarafından yapıldığını (Belirtiniz)... belirtiniz... Ev çevresinde fare Evin herhangi bir yerinde fare veya çıkartısı ( )E Hasta çevresinde benzer şikâyetleri oian ( )E ( ) H başka vakaların varlığı OH ( ) E Çevresinde benzer şikayetleri olan başka vaka var ise ( ) H adı soyadı ve adresi:...

5 T.C. SAĞLIK BAKANLjâi i ürkiye Hslk ^sglıgı burumu SsşKaniiyî KİRIM-KONGO KANAMALI ÂTEŞİ VAKA BİLDİRİM ÇİZELGESİ (Örs yüz) Sağlığı Müdürlüğü Epi Numarası:.../2Q.../.! n hfiinrtltlf K!-~\ i. V.[\ül f ur\ ı\=v-r Adi VS SC VSui Baba Adi Adresi Telefonu HÂSTÂ BİLGİLERİ Cinsiyeti N- j_ - (! - Yaşı İlçesi İÜ V J " Mesleği ^ w o. t»» <'w oui SCc ecabçiti Hastaneye Başvuru Tarihi Numune Atma Tarihi A4^ mcş Baş ağrısı Yaygın Vücut Ağrısı Halsizlik Çiftçi ( ) Hayvancılı < ( ) Sağlık Çalışanı ( ) Memur ) Ev Hanımı ( ) Ev Hanimi ise çiftçilik/hayvancıiıkla uğraşıyor mu? ( ) t ( ) H Çocuk ( ) Öğrenci ( ) Diğer (Belirtiniz): / s Kene tutunması/yapışması HASTANIN ŞİKAYETLERİ ( )E ( )E Bulantı ( ) H ( ) H Vücutta Morluklar (Ek i:! U^1 ( )E ( ) H ( ) t ( ) t ( )E- / \ 5t Kusma Döı^uı üü \ / n ( ) H ( ) H \ ( \/ p ( )E İshal Kanamalar ( ) H ( ) H ( ) H ( )E ( )E Diğer (Belirtiniz): Karın Ağrısı ( ) H ( ) H EPİD EM İYO LO JİK HİKÂYE rrı "C...JE'~ C "TE Son iki hafta içinde 1dışı seyahat öyküsü ( ) H ( ) H Kene tutunması/yapışması söz konusuysa kene tutunma Seyahat öyküsü varsa hangi illere seyahat edilmiştir? (Belirtiniz)... Kene ile temas Hayvanlarla yakın temas Kırsal kesimde yaşama Son iki hafta içinde kırsa! aian ziyareti ( ) E Hayvan kanı, dokusu veya vücut sıvıları ( ) E ( ) H üo lc-! ı ıao ( ) H ( )E Hasta kişilerin kan vs vücut salgı sarıyla ( ) E ( ) H korunmasız temas ( ) H ( ) E Laboratuvarda çatışma ( )E ( ) H ( )H ( )E Hasta cevresinde benzer şikâyetleri olan, ( )E kalann varlığı ( ) H başka va ( )H Lütfen 2.sabaya geçiniz.

6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BATI N İL VİRÜS EN FEK SİY ONLA RI LABORATUVAR İSTEM VE VAKA B İLG İ FORM U Bildirim T a rih i:.../.../... GÖNDEREN KURUM/KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Formu Dolduran Klinisyenitı Adı. Soyadı:... İ li:... T e l:... Uzmanlık A lanı:... HASTANE BİLGİLERİ Hastanenin adı:... Hasta yatırıldı mı? DHayır GEvet Hasta yatırıldı ise yatış tarihi:.../.../... Taburcu tarihi:.../... /... Hasta bu hastalık nedeniyle mi hastaneye kabul edildi? Evet DHayır (Nedenini tanımlayınız)... LABORATUVAR İSTEM B İLG İLERİ Örneğin almdığı ta rih :... /.../... 'emptori başlangıç ta rih i:... /... /... Örneğin cinsi Alındığı Dönem Kan (serum) DAkut Dönem (1-7 gün) BOS DKonvalesan Dönem (8-21. gün) Biyopsi materyali Postmortem örnek HASTA K İM LİK B İLG İLERİ fa Adı, S oyadı:... Doğum Tarihi: :.../.../... TC Kimlik N o :... Doğum Tarihi mevcut değilse, Yaş: Adres (İkamet ettiği):...cinsiyet: DErkek Köy/Mahalle... Kadın İlçe:... İl:... M eslek:... Tel: (Ev): ( )... Cep: ( )... K LİN İK BİLG İLER ; Belirti ve Sem ptom lar Bulgular Ateş (>38 C) 0 Menenjit Baş ağrısı Ensefalit Bulantı-kusma Meningoensefalit Kas ağrısı Myelit Eklem ağrısı Akut flask paralizi. Evet ise, lütfen tanımlayın: Kol ve bacaklarda güçsüzlük Poliomyelit-benzeri Sendrom Konfuzyon veya şuur bulanıklığı Guillain Barre-benzeri Sendrom Görme bozuklukları Diğer (Tanımlayınız)' Tremor Hareket bozuklukları (Tremor, myoklonus) Konvülziyon 0 Parkinsonizm (Bradikinezi, postural instabilité) Bayılma/uyuklama Rabdomiyolizis Ense sertliği Periferal miyopati Deri döküntüleri Poliradikülopati Büyümüş lenf bezleri d Optik Nörit Diğer belirti/semptomlar (Tanımlayınız)... d Akut demiyelinizan ensefalomiyelit Diğer nörolojik semptomlar (Tanımlayınız)... ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ 0 İmmünsüpresyon (Belirtiniz)... Halen g e b e...haftalık... aylık Kronik hastalık (Belirtiniz)... 0 Nörolojik hastalık (Belirtiniz)... q Kronik ilaç kullanımı (Hangi amaçla kullanıldığını yazınız)... SAYFA- 1 Doldurulan formları zoonotik.vektorel(s)thsk.eov.tr ve viral.2oonozisthsk.aov.tr e-dosta adreslerine elektronik olarak ve bir

7 SAĞLIK BAKANLIĞI DOMÜZ GRİBİ (A/HINI ) OLASI VAKA BİLDİRİM İ VE LABORATUVAR FORMU Bildirim yapan i l : Bildirim ta rih i: HASTANIN KİM LİK BİLGİLERİ TC Kimlik No Adı ve Soyadı Baba Adı Yaşı Cinsiyet p-ı Erkek r K adın İkametgâh Adres / Telefon Meslek Şikâyetlerin Başladığı Tarih Başvuru Tarihi GÜN AY YIL Numune Alınma Tarihi HASTALIK BELİRTİLERİ VAR YOK Ateş (... c olarak belirtiniz) Öksürük Yaygın vücut ağrısı Boğaz ağrısı Baş ağrısı Burun akıntısı Solunum güçlüğü ile seyreden enfeksiyon Diğer (yazınız) ÖYKÜSÜNDE VAR YOK Grip aşısı yapılmış mı? N e zaman? (Ttarih belirtiniz) Eşlik eden hastalık ve/veya komplikasyon Iş. okul veya ev ortamında benzer hastalık tablosu olan kişi var mı? Son 7 gün içerisinde yurt dışı seyahat öyküsü var mı? Var ise hangi ülkeye? Son 7 gün içerisinde yurt dışı seyahat öyküsü olan kişi ile temas var mı? Var ise hangi ülkeden? Antiviral tedavi başlandı mı? Hastanın son durumu? (Yoğun bakım, gözetim için yatırılma, sevk, taburcu, eks vb.) Belirtiniz. Diğer( Yazınız). NUMUNENİN CİNSÎ Nazal sürüntii Nasofarinaeal sürüntü Bosaz sürüntüsü Diğer ( Yazınız). GÖNDEREN SAĞLIK KURULUŞU Hastane va da Sağlık Kuruluşu Adı Doktor Adı Telefon Faks E-Posta Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrtibat telefonu: ( Dr. Yavuz Odabaş) Refik Saydam Hıfctsshıhha Merkezi Başkanlığı Uz.Dr. Gülay KORUKLUOĞLU, Tel: NOT: Aynı form iki nüsha olarak doldurulur. Bir nüshası alınan numune ile birlikte laboratuvara gönderilir diâer nüsha İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile derhal Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilir ve O 'a fakslanır.

8 LYME OLGU SORGULAMA FORMU... İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Adı-Soyadı T.C. Kimlik No Adres (Yaşadığı Yer) Yaşı Cinsiyet Mahalle Köy İlçe II Halen yürüttüğü iş/meslek Ev Telefonu Cep Telefonu Eritema Migrans (en az 5 cm çapında) Evet Tarih Artrit (eklem şişliği ile birlikte) Evet Tarih Yerleşim yeri Tutulan eklem Boyutu Çap (cm) Hayır Hayır Bilinmiyor Bilinmiyor Kronik ilerleyici artrit (atak olmadan) Evet Tarih Hayır Bilinmiyor Faciai (VII. Sinir) paralizi veya diğer kraniel nöritler Evet. Tarih Hayır Bilinmiyor Radikülopati Evet Tarih: Hayır Bilinmiyor Parestezi Evet Tarih Hayır Bilinmiyor Lenfositik Menenjit Evet Tarih Hayır ; Bilinmiyor Ensafalit / Ensafiomiodld Evet Tarih Hayır Bilinmiyor 2. veya 3. Derece artriyo ventiküler blok Evet Tarih Hayır ' Bilinmiyor Diğer klinik semptomlar Evet Tarih Hayır Bilinmiyor TIBBİ ÖYKÜ: Daha önce Lyme Hastalığı tanısı alındı mı? Evet Hayır. ; Bilinmiyor Semptomların Başlangıç Tarihi (gün/ay/yıl) Tanı Tarihi Hastaneye Yatış Tarih Yatış yok Tedavi 1. Kullanılan Antibiyotikler ve Diğer 3. Veriliş yolu Tedavi süresi Laboratuvar Bulguları Alınan Örnek Çalışılan Test ELISA İFA D IgG Western Blot IgM Western Blot IgG D IgM Total Ig Test sonuçlan ' Spesifik titre veya OD Alındığı Tarih _ D - - "D - D X L...,.JQ D _ S o z itif o ^Aipgatif?nır chilinmeyen QTamamlanm^ıış cdozitif o Q g a tif o Sınır cdilinmeyen TamamlanmOıış i^ o z itif Qegatif o Sınır Bilinmeyen Tamamlanmamış

9 TULAREMÎ ANKET FORMU- Tularemi Çalışma Grubu 2009 Adı - Soyada: Dosya no: A d res (yaşadığı yer): Mchaüs: Köy: İlçe : İl: Haien yürüttüğü iş/meslek: Sosya! güvencesi: Hane halkı sayısı: -Sörüşme ta rih i: TULAREMÎ OLGU SORGULAM A FORMU -j* - Vaşs: Cinsiyet: E ( ) K ( ) Ev telefonu: Cep telefonu: Görüşmeyi yapan kişinin ads ve kurusnu: Epidemiyolojik Öykü S o n... hafta /a y içinde (Bu süre zamon çizgisinde ilk o. Kullandığı su kaynağı / kaynaklan : Şebek i Su klorlanıyor mu? _ : Dere ' Evet ; Yağmurlu günlerde su bulanıyor mu? ; Evet Aşağıdaki sorulardan yanıtı "var" olanlar için, ; Doğadan su içme (göl, dere, pınar...)! Gölde - derede yüzme ; G ö ld e-d erede çamaşır yıkama i Doğada uğraş (tarım, bahçe, orman...) i Doğada aktivite (spor, piknik, avlanma...) ; Doğadan yiyecek toplama ; Çiğ sebze tüketimi i Ev içinde hayvan besleme ; Ahırda / Bahçede hayvan besleme j Ev hayvanlarında ölüm! Av hayvanı yeme I Av hayvanıyla temas (kesme, yıkama... vb) ; Ev çevresinde fare, tavşan, kemirici varlığı Fare veya kemirici hayvan sayısında artış Çevrede kemirici hayvan ölüsü görme Mutfakta - kilerde fare dışkısı görme Fare iie temas (ölü veya canlı) Çevrede kene varlığı i Böcek ısırığı (kene, sivrisinek...) : Seyahat öyküsü ; Var Var I Var Var Var i Var Var : Var! Var Var Var vâr Var Var Var Var Var Var Var Var guların ortaya_çıkma tarihine göre belirlenecektir.) e ( ) Kuyu ( j Pınar( ).1 J..GöJ ( _) Diğer: Hayır ( ) ) Hayır ( ) cins/ :ür, ver ve zamanı mutlaka belirtiniz! ) Yok ( j ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok (.) ) Yok ( j ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) ) Yok ( ) )_ Yok ( ) T Yok ( ) ) Yok ( j ) Yok ( ) Yakınmalar ve Hastalık öyküsü:

10 «= TULAREMl ANKET FORMU- I Tularem i Çalışma Grubu 2009 H ilk şikâyet {kendi ifadesiyle): Başlangıç tarihi: Aşağıdaki yakınmalardan "va r" olanların yanına "kcc gün önce" başladığını m utlaka yazınız Boğaz ağrısı: Var ( ) Yok{ ) II Halsizlik Var( ) " Yok ( Yüksek ateş: V a r( ) Yok ( ) Kas (adale) ağrısı Var ( ) " Yok ( Üşüme - titreme Var ( ) Yok ( ). JLEklem ağrısı Var ( ) Yok ( Lenf bezinde büyüme - ağrı Var { ) Yok ( ) j Kilo kaybı Var ( ) Yok ( Bölgesi ve özellikleri: : Baş ağrısı Va _)_ Yok( )... Karın ağrısı Var ( ) Yok ( ; Gözde şişme, kızarma Va j Yok( j Bulantı Var ( ) Yok ( ; Öksürük: Var ) Vok (_ ) Kusma Var ( ) Yok ( ; Balgam: "Va ) Yok ( ) İshal Var ( j Yok ( İştahsızlık Var ) Yok( j Diğer Ciltte ülser-yara Va ) Yok ( j Yeri ve özellikleri:.. _ : Ciltte döküntü - eritem Var( ) Yok ( y.... Yeri ve özellikleri: : Mukozada lezyon Var ( ) Yok ( Yeri ve özellikleri: : Hane halkında benzer hastalık Var ( ) Y ok( ) Adı-soya^-yaşı! Mahallede / köyde benzer Var ( ) Y ok( ) Adı-soyadı- yaşı - mahallesi hastalık İ Bu hastahk nedeniyle daha önce 1- ı sidiği tanılar 2- ; Antibiyotik tedavisi aldı mı? Evet ( ) Hayır ( ') Adı -baş. ta rih i- süresi: 3- ; Antibiyotikten yarar Gördü ( j Görmedi ) Boyundaki kitle : Kayboldu... Küçüldü ( ) Aynı boyutta ( ) Büyüdü ( ), Yeni kitle ortaya çıktı mı? E vet( ) Hayır ( ) Kitle süpüre oidu mu? E vet( ) Hayır ( ) Kitle direne oldu mu? _Evet(_j_ Hayır ( j Patolojik inceleme yapıldı mı? Sonuç: Mikrobik inceleme yapıldı mı? Sonuç: Evet ( ) Hayır ( Evet ( ) Hayır ( ) Spontan( } Cerrahi ( A-,ita yatan hastalık öyküsü Var olan hastalıklar DM ( ) KBY ( ) Malignite ( Siroz ( )

11 TULAREMİ ANKET F0RMU- T ularem i Çalışma Grubu 2009 TULAREMİ HASTA İZLEM FORMU (Tuloremi tanısı olan hastanın kontrol izlemlerinde doldurulacak) Aû\ ~Soyadı: [ Yaşa: Dosya r«: K ontrol ta rih i: Başvuru sebebi: Rutin ko n tro l ( ) Yakınması var ( ) Tularem i için verilen antibiyotikleri Evet ( ) Hayır ( ) uygun doz ve sürede kullandı mı? İlaçtan fayda gördü mü? Evet ( ) Hayır ( ). " / > Ateş kaçıncı gün düştü Farenjit iyileşti mi? Halsizlik düzeldi mi? Diğer Boyundaki kitle Kayboldu ( ) Küçüldü ( ) Aynı boyutta ( ) Büyüdü ( ) Yeni kitle ortaya çıktı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle süpüre oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle direne oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Spontan ( ) Cerrahi ( ) P atolojik incelem e yapıldı mı? Sonuç: Evet ( ) Hayır ( ) M ikrobik inceleme yapıldı mı? Sonuç: Evet ( ) Hayır ( ) I Diğer k o n tro lle rin ta rih i ve D oktorun aeh Açıklama:

12 AKUT BARSAK ENFEKSİYONLARI HAFTALIK SÜRVEYANS VE İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İL: TOKAT TARİH: / 2009 İLCE: SAĞLIK KURUMU: Kurumumuzdi /... / 2009 haftasında ABE iie ilgili veriler aşağıdaki gibidir: 0-59 ay 5 yaş ve üzeri I A09 (Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu s tahm in edilen) C R 1 1 (Bulantı, kusma) K52 (E nfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit) Laboratuar so nuçlarıyla ve rile r Vibrio Cholera (A00) Salm onella (A02) Shigella (A03) Eníerohemoraji k E.Coli C am pylobacter (A04.5) Gaita kültürü sayısı I i espit edilen E. Hystolitica (A06) I espit edilen E. Cryptosporidium (A07.2) I Parazit İncelem e Sayısı r - Rota Virus (A0 8.0) Noro V irus (A08.1) - a a s aassjrs. ss : asscssa Adenovirus (A08.2) Hepatit A (B15) I Viral etken jj incelem e sayısı - == * = NOTLAR * Bu form kurum bazında her Pazartesi günü bir öncek hafta verilerine göre doldurulduktan sonra Sağlık Grup Başkanlığına / Sağlık Müdürlüğüne fakslanmalıdır. Gerektiğinde bilgiler telefonla da iletilebilir. Resmi yazışm a yapm aya gerek yoktur. (Sağlık Müdürlüğü Faks: ) * Sağlık verileri otomasyon sistemi bulunmayan sağl k kurumlan semptomlardan hareket ederek bütün akut enfeksiyöz ishalleri formun A09 kodlamasını kullanarak bildirim yapacaklardır.

13 t...il Sağlık M üdürlüğüne «TÜBERKÜLOZLU HASTA BİLD İRİM FORM U (Form A)... J...J20. Aşağıda açık adı ve adresi belirtilen hasta TÜBERKÜLOZ şüphesiyle sevk edilmiştir/ hastada TÜBERKÜLOZ saptanmıştır. Bilgilerinize arz ederim. T.C Kimlik Numarası H astane Protokol Numarası J I j H astanın Adı Soyadı i : i j Baba Adı j, Doğum Yeri ve Tarihi j Ev A.dresi : İş Adresi i K linik Tanı i Telefon N um aralan j Sevk Edilen Kurum: Bildirim i Yapan Kurum, Birim Sorumlusu Klinik Hekimi 1 1 Ev adresi ve telefon num aralarinm tam ve doğru olmaları gereklidir. İş adresi verine hastaya ulaşabilecek bir yakınının adı,adresi ve telefon numarası yazılabilir.

14 .../... /... Form No 014 BİLDİRİM İ ZORUNLU H A S TALIK LA R FİŞİ (U.H ifzissıhha K anunu Mad )... İlçe Grup B aşkaniiğm a i İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü n * GÖNDERENİN Adi Soyadı : Mesleği : Kururn /»ş Adrese HASTAN JN KİSVİLİK BİLG İLER! H ASTALIK DURUMU Cinsiyeti E D K 0 T.C. Kimlik No Soyadı Ads Baba Adi Doğum Tarihi Mesleği İii İlçesi ÎVluhtarjiği Sokağı Ev No. Ev/Cep Tel: ADRESİ: Teşhisi Oiasî D j Kesin D Başladsğı Tarih tarihi:

15 Ek 1. Kızamık/Kızamıkçık Vaka Bildirim ve L aboratuvar İstek ve Sonuç Formu:,l: İlçe: Kurum Adı: Tarih: Hastanın Adı Soyadı: Cinsiyet: Kadın Erkek c Vaka Kayıt N o1: Doğum Tarihi: Baba Adı: TC Kimlik No: Adres: Hastanın aldığı kızamık ıışı dozu sayısı: Son dozun tarihi: Hastanın aldığı kızamıkçık aşı dozu sayısı: Son dozun tarihi: Döküntünün başlangıç tarihi: Döküntünün tipi: Maktilopapüler: Evet Varsa ateşin başlangıç tarihi: Havır c Ön Tanı: Kızamık Kızamıkçık J Diğer (Belirtiniz Sonuç" Örnek Türü F- Zfj _=Jj v-/ Zb Jjî. N C S eru m 1 2. Scrıım ' 3. İdrar 4.Nazofarengeal Sürümü i Yorum': Laboratuvar sonucunun (Sağlık Müdürlüğü) bildirilmesi gereken kişinin adı-soyadı:: Telefon Numarası: Faks: e-posta: Laboratuvarın Adı: Örneği.3** m Alan Kişi: Örneğin geldiği koşullar uygun mu? Evet " Hayır r. 1Sağlık Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. 2 Laboratuvar tarafından doldurulacaktır. Not: Laboratuvar tarafından inceleme tamamlandığında: örneğin gönderildiği Sağlık Müdürlüğüne verilmelidir. Sonuç pozitif geldiğinde R SH M B ye derhal bilgi verilmelidir.- bilgi SICA K VAKA*: Kesin uıka ile temas öyküsü olan veva döküntünün başlamasından önceki 3 hafta içerisinde seyahat öyküsü olan ve\ a aşısız veva yaşına göre eksik aşılı olan veva kümelenme gösteren olası kızamık'kızamıkçık vaka tanımına uyan vakalar sıcak vaka olarak değerlendirilir. Bu d u ru m d a bu kutuva kırmızı kalemle çarpı (x) işareti konmalıdır.

16 Ek 2. KIZAM IK/KIZAM IKÇIK VAKA İNCELEM E FORMU k v.im ık ç ık _ u ı k. K ^ u m n ı p n _ ^ ^ A. Tanım layıcı Bilgiler: Kurum Adı: İçe: tl: \ axa Kay» No (Sağlık Müdürlüğünce doldurulacaktır} TC Kimlik No: Acı. soyadı: Cinsiyet: Erkek ~ Kadın Doğum Tarihi: _ \ ^ S a ğ lık B a k a n lıg ı'n a tak> vc posıa y o lu y la g ö n d e rile c e k tin Okula gidiyorsa oku! adı: Şubesi: Adres: Telefon: Baba adı: Vakanın sağlık çalışanı tarafından ilk görüldüğü tarih Bildirim Tarihi: Kızamık Ası Dozu Savısı: Son Ası Tarihi: Bilgi yazılı kayıttan mı? Evet c Hayır ^ Kızamıkçık Ası Dozu Sayısı: Son Ası Tarihi: Bilgi yazılı kayıttan mı? Evet ~ Hayır r Gebelik Durumu: Evet n- Hayır:: Bilinmiyor c Ön Tanı: Kızamık c Kızamıkçık "D iğer c (Belirtiniz: ) B. Klinik Bilgi: Döküntü: Başlangıç tarihi: Türü: Makülopapiiler Diğer (Belirtiniz: ) Başlangıç yeri: Kulak arkası O Y ü zü Ense O Göğüs Q Döküntü Süresi (gün) Ates: Evet a Hayır G Bilinmiyor G Ateşin Başlangıç Tarihi: Ölçülen en yüksek ateş: "C Öksürük: Evet G Hayır G Bilinmiyor - Burun akıntısı: Evet G llavır G Bilinmiyor G Koniunktivit: Evet G Hayır C Bilinmiyor G Otitis: Evet G Hayır O Bilinmiyor :j Lenfadenoreıti: Evet G Hayır G Bilinmiyor G Artrit: Evet G Hayır G Bilinmiyor G ishal: Evet G Hayır G Bilinmiyor;;; Knsefalit: Evet G Hayır G Bilinmiyor Q Pnönıoni: Evet G Hayır G Bilinmiyor C Diğer komplikasyonlar r: (Belirtiniz: ı Öliim: Evet G Hayır D Bilinmiyor O Ölüm Tarihi: Hastaneye yatmış mı?: Evet G I layır G Bilinmiyor O Hastanenin adı: Yatış tarihi: : C. Laboratuvar Verisi: V ak a ile ilk k a rş ıla şıld ığ ın d a la b o ra tu v a r u u im için kan ö rn e ğ i a lın ır. V irü s izo lasy o n u iç in id ra r ö rn e ğ i v eya b o ğ az sü rü m ü ş ü alınır. Örnekler Alınma tarihi Laboratuvar Lab'a eelis tarihi Tesi* Sonuç Sonuç Tarihi S e rtim i Poz.. ^ Ne i r: Ara d e ğ ere Serum 2 Poz. z Ncg. z Ara d eğere İdrar Poz. c Ncg. : A ra değer Boğaz sürüntiisü Poz. ~ Neg. z Ara değer c *Test 1 IgMC;ıpııırc 2 IgM Indirckı.- l/ol.is>oıı 4 PCR Genotip: D. Olası Enfeksiyon Kaynağı: Döküntüden 7-İH gün öncesinde başka şüpheli kızamık vakası ile temas etmiş mi? Evet z 1layır:: Bilinmiyor r Döküntüden gün öncesinde başka şüpheli kızamıkçık vakası ile temas etmiş mi? Evet:: Hayır 2 Bilinmiyor r Aynı bölgede son bir ayda başka şüpheli kızamık a kızamıkçık :. vakası var mıydı? Evet v. Hayır Bilinmiyor r: Döküntüden 7-23 gün önce seyalıaı öyküsü var mı? Nereye: ''i^rih: Evet H ayır:: Bilinmiyor r - E. Son Vaka Sınıflaması: (Bu kısım II Sağlık M üdürlüğü tarafından doldurulacaktır). Vaka değil G Aşı etkisi G Diğer G (Belirtiniz: ) Son Sınıflama Tarihi: Laboratuvarla doğrulanmış kızamık G Epidemiyolojik ilişkili kızamık G Klinik (olası) kızamık G Laborattıvarla doğrulanmış kızamıkçık G Epidemiyolojik ilişkili kızamıkçık G Klinik (olası) kızamıkçık G İm porte Vaka: G İmporte Vakayla ilişkili Vaka G Nereden: İmportasyonla İlişkisiz VakaG Bilinmiyor V akayı inceleyen TSM, Sağlık G rup Başkanlığı Personeli: Adı. Soyadı: Görevi: Tel No: İmza: İnceleme Tarihi:

17 * TC SA Ğ L IK BAKANLIĞI B O Ğ M A CA L A B O R A TU A R İNCELE İME İSTEK FO RM U (Örnek alınan her kişi için doldurulur ve numune ile birlikte laboratuara ulaştırılır.) H astanın M uayene Edildiği/Yatırıldığı K urum a Ait Bilgiler: Sağlık Kuruluşunun A d ı: ÎI/İlçe :...Hasta Kayıt-Dosya no :... Doktorun Adı-Soyadı :... Tlf. Fax/ ... Hastalığın başlangıç tarihi : / / 20 H astaya/sem ptom atik Temaslıya Ait Bilgiler: HASTA SEMPTOM ATİK TEMASLI : 0 (Bağlantılı Hastanın A d ı) Kimlik ve Ev Halkı B ilgileri: HASTANIN T C NO Hastanın Adı Soyadı : Doğum Tarihi : / / Cinsiyeti: E 0 K 0 Baba A d ı:... Tlf. N o:... İkamet Adresi :... Toplam Hane Halkı Sayısı:...Hanede 10 yaş altı çocuk sayısı: 2. Aşı D urum u: (DPT veya DaPT+Hib-HPV (Pentaxim)) Aşı Tarihleri Aşı Kartı Aile 012/A l.doz : / / Rapel : / / Yapılmış 2.Doz: / / En son aşı: / / Yapılmamış 3.Doz: / / Bilinmiyor: Aldığı Toplam Doz Sayısı: 3.Klinik Semptom ve Bulgular: _ LL..... Var Yok 4.Uygulanan T e d a v i: Şiddetli öksürük nöbetleri İç çekmeli solunum Öksürük sonrası kusma Başka bir nedene bağlanamayan öksürük Tedavi Eiaşlama Tarihi: / /200 a-antibiotik Tedavisi A ld ı: (Antibiotik Adı:... ) b-tedavi uygulanmadı : 0 5. Vaka Dağılımı: a-t ek Vaka :0 b- Birden Fazla Vaka : -Aynı Aileden -Aynı Okuldan : D : Q -Aynı Kışladan : D -Aynı İşyerinden : -D iğer:... 6-L aboratuara G önderilm ek üzere H astadan alınan Ö rnek a- Nasofaringeal Stirüntı : b- Öksürtme Plağı : Düşünceler/Öneriler: Örnekleri G önderen: Hastanın Doktoru : İl Sağlık Müdürlüğü Görevlisi : İm za: Adı S oyadı: Tarih : / / 20 İm za: Tarih : / / 20 1

18 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH Konu : Tularemi S Hastalığın görüldüğü, kuşkulu vak ala^a bulunduğu ya da tularemi pozitif vak alarla epidemiyolojik ilişkisi olan yerleşim yerlerinde inceleme ve taramalar yapılarak hastaların bulunup tedavi edilmelerinin temin edilmesiyle, Vak a bildirimlerinin, mer i mevzuatı muvacehesinde yapılması icap etmektedir. Bunların yanı sıra, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler ile Bakanlığımıza ulaşan bilgiler, tulareminin çok fazla bilinen bir hastalık olmamasından dolayı ayırıcı tanılarda fazla akla getirilemediği, bundan ötürü de tanı ve tedavinin zamanında gerçekleştirilemeyişine bağlı birtakım problemlerin bulunduğu şeklindedir. Bu nedenle : Beta-laktam antibiyotik tedavisine cevap vermeyen tonsillofarenjit vak alan, S Boyunda leııfadenopatisi (LAP) olan vak alar ile, / LAP yanında konjunktiviti bulunan vak alarda tularemi de düşünülmeli ve ayırıcı tanıda bu bilgiler dikkate alınmalıdır. Konuya ilişkin olarak bilgilerinizi; keyfiyetin, İlinizdeki bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer muhataplarına ulaştırılmasının sağlanması hususlarında da ilgililere emirlerinizi rica ederim. DAĞITIM : 81 İl Valiliğine Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müstesar Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü D aire Başkanlığı Zoonoz ve Paraziter H astalıklar Şube M üdürlüğü Telefon : / 1253 B elgegeçer: M ithatpaşa Caddesi, Nu : Sıhhiye / ANKAR& Elektronik A ğ : w w w.saglik.gov.tr Elektronik M ek tu p : sag!ik.gov.tr

19 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B 1OOTSHO Konu : Tularemi 1 1 /0 4 / GENELGE (2005 / 61) Tularemi, tavşan ateşi veya avcı hastalığı gibi isimlerle de bilinen, viriilansı hayli yüksek olan Francisellcı tularensis adlı bakterinin meydana getirdiği bir zoonozdur. Hastalığa neden olan bakterinin doğal saklayıcısı çoğunlukla kemirici hayvanlar olup, hastalığın insanlara bulaşmasında, enfekte hayvanların idrar, dışkı, kan ve organlarının deri, mukoza veya konjunktivaya direkt teması ile kontamine olmuş gıdaların yenmesi ve suların içilmesi önemli rol oynamaktadır. Hastalık, enfekte av hayvanlarının yüzülmesi, etlerinin parçalanması veya bu hayvanlara ait etlerin çiğ ya da iyi pişirilmeden yenmesiyle bulaşabileceği gibi etkeni taşıyan kene ve kan emici sineklerin insanları ısırması ile de bulaşma söz konusu olabilmektedir. Tularemi, klinik olarak iilseroglandüler, glandiiler, okiiloglandüler, orofaringeal, tifoidal ve pnömonik tularemi şeklinde görülen bir hastalıktır. Zaman zaman değişik illerde orofaringeal ve okiiloglandüler formlarda epidemik bir seyir arz eden tulareminin, ülkemizdeki bulaşma kaynağı konusundaki genel kanaat, kontaminasyonlar açısından izolâsyonu tam olarak sağlanamamış, hayvanların kolayca kirletebileceği, yeterli klorlama yapılamamış ya da klorlamada sürekliliğin sağlanamadığı kaynak ve depolardan su içilmesi merkezindedir. Bu cümleden olmak üzere : '/ Özellikle kırsal kesimlerde bulunan içme ve kullanma sularına ait kaynak, kanal, boru ve depoların, kontaminasyor ları önleyecek şekilde ıslahının sağlanması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla icap eden iş birliğinin gerçekleştirilmesi, S İçme ve kullanma sularının klorlanması ile klorlama işlemlerinde sürekliliğin sağlanması, S Kaynağı belirsiz veya yeterince klorlama yapıldığından emin olunmayan suların kaynatılarak içilmesi, suların ferdî dezenfeksiyonu ile özellikle av hayvanlarının yüzülmesi ve parçalanması esnasında eldiven kullanılması, bu hayvanlara ait etlerin iyice pişirilerek yenmesi, meyve ve sebzelerin bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmesi gibi konularda halkın bilgilenmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik eğitim verilmesi, 1 /2 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü D aire Başkanlığı Zoonoz ve Paraziter Hastalıklar Şube M üdürlüğü Telefon : / B elg eg eçer: M ithatpaşa Caddesi, Nu : Sıhhiye / ANKARA Elektronik Ağ : w w w.saglik.gov.tr Elektronik M ektup : saglik.gov.tr

20 SAĞLIK KURUMLARIMIZBA TULAREMİ HASTALIĞI ÎLE İLGİLİ YAPILACAKLAR * Poliklinik başvurularında tularemi şüpheli vakaların gözden kaçm aması için tüm sağlık kuram larına gerekli bilgilendirm eler yapılm alıdır. ' ^Tularemi vakası görülen köylere ziyaret yapılm alı ve bu ziyarette: Su kaynaklarının kontrolü yapılmalı ve klorlam ada eksiklik varsa giderilmelidir. Çevra sağlığı çalışanları tarafından su örnekleri alınarak incelenm elidir. Başvuru yapmamış hastalar bulunarak muayeneleri yapılmalı ve tedavi almaları sağlanm alıdır. Hastalardan numuneler alınarak Sağlık M üdürlüğüne ulaştırılmalıdır. Takip edilen vakalar için ekte yer alan olgu sorgulam a formları doldurulm alıdır. H alka eğitim verilm eli ve yetkililer görülen aksaklıklar konusunda uyarılm alıdır. Kemirici hayvanlarla m ücadele için İlçe Tarım M üdürlüğü ile iletişim e geçilmelidir. *F.ğitim hastalığın kontrolünde çok önemlidir. Halk eğitimi ve Sağlık personeli için iki bilgi notu eklenmiştir. " Hastaların erken tedaviye başlanması çok önemli bir konudur. Sağlık personeli bilgi notuna tularemi için önerilen tedavi şeması eklenmiştir. Tüm şüpheli vakaların erken tedavi alması sağlanmasıdır. *Vaka formlarının ve hastalardan alman numunelerin jsğ L.d ı bir şekilde Sağlık M üdürlüğüne ulaştırılm ası sağlanm alıdır. HASTANELERİMİZDE: *Tularemi vakaları Enfeksiyon hastalıkları, Dahiliye, KBB ve çocuk hastalar için Çocuk Hastalıkları polikliniklerine ağırlıklı başvuru yapsa da diğer poliklinikler de uyarılm alı başka bir şikayeti için başvuran kişilerde de tularemi şüphesi oluştuğunda gerekli yönlendirm e yapılmalıdır. *Tüm Uılaremi şüpheli başvurular için Sağlık Grup Başkanlığı / Sağlık M üdürlüğü bilgilendirilmeli, vakalardan gerekli numuneler alınmalı ve olgu sorgulam a formu doldurulmalıdır. * Vakaların tedavisine başlanmalı ve ayaktan takip edilen vakalar tedavinin sürekliliği açısından uyarılmalı ve kontrole çağrılmalıdır. Kontrole gelen hastalar için de hasta izlem formu doldurulmalıdır.

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu

Detaylı

:Halk Sağlığı Müdürlüğünün 16.10.2014-9425 sayılı yazısı

:Halk Sağlığı Müdürlüğünün 16.10.2014-9425 sayılı yazısı SapK «si atî i SAYI : 80347494/130 KONU: MERS-Co V Hastalığı SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı İLİ KAMU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/51 İlgi: 2006/78 tarih ve 857 sayılı

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Eschericia coli ile Kontamine Su

Eschericia coli ile Kontamine Su T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Eschericia coli ile Kontamine Su Kaynaklı Akut Gastroenterit Vaka Artışı Görülen Bir Otel (Antalya, Ekim 2014) Uzm. Dr. Meltem AKIN Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Nedir? Hastalık Mart-Eylül ayları arasında görülmekte EN FAZLA Temmuz ayında ortaya çıkmaktadır. 120 100 80 60 ıs y 'S k a V 40 20 0 Mart Nisan

Detaylı

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU ÖĞRENCİ ANNE BABA 1-ÖĞRENCİNİN / / 20 TC Kimlik Numarası (Gün, Ay, Yıl) Cinsiyeti Anne Baba Ayrı mı? Evet ise kiminle beraber

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA),Nedir? insanlara kenelerin bulaştırdığı bir hastalıktır. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Ateş, Üşüme, Titreme Yaygın Kas Ağrıları Baş Ağrısı Yüzde

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

Ebola virüsü İstanbul'a geldi!

Ebola virüsü İstanbul'a geldi! On5yirmi5.com Ebola virüsü İstanbul'a geldi! Ebola Virüsü İstanbul'a Geldi! Ebola Nedir? Afrika'da birçok insanın ölmesine sebep olan Ebola virüsünün İstanbul'a gelmiş olduğundan şüpheleniliyor. Yayın

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI 1 Dersin Amacı: Su ve besinler ile bulaşan hastalıklar ve korunma yolları konusunda bilgi ve tutum kazandırmak. 2 Dersin Öğrenim Hedefleri Su ve

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR VE KONTROL PROGRAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20 Ağustos 2014 EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD) Batı Afrika daki Ebola salgını 8 ağustos 2014 Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS (Dünyadaki ve Ülkemizdeki durum; Yapılan Çalışmalar) Dr. Vet. Hekim Ramazan UZUN Vet. Hekim İbrahim KÖŞKER Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI EBOLA VİRÜS HASTALIĞI 1 EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVH) Ebola virüs hastalığı, viral hemorajik ateşlerden biridir. Akut, sistemik, zoonotik bir hastalıktır. Fatalite hızı yüksektir. İnsanlarda ve maymun, şempanze,

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı Hazırlayan Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Virolojik Teşhis Laboratuvarı Etken: Etken,

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD.

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. SALGINDA KONTROL VE KORUMA Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. Salgın inceleme basamakları 1. Saha çalışması için hazırlık yapılması 2. Bir salgının varlığının ğ gösterilmesi

Detaylı

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL)

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) TANIMI Shigella türü bakterilerde meydana gelen;karekteristik belirti ve bulguları olan,ilium ve kolonun akut enfeksiyonudur.basilli ve amipli dizanteri olmak

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Dr.İzlem KABALI Merkezefendi Toplum Sağlığı Merkezi TANIM: KKKA hastalığı ateş, yaygın vücut ağrısı, vakaların az bir kısmında ise deri, mukoza ve iç organlarda kanamalar

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KKKA-Türkiye 2002 yılının ilkbahar ve yaz aylarında özellikle,

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateş (KKKA), keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etkenin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası IDR/203/PR-009 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 8.4. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ BAĞIRSAK PARAZİTLERİ VE KORUNMA YOLLARI BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

MUHAMMET TEKİN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ GSM:

MUHAMMET TEKİN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ GSM: MUHAMMET TEKİN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ GSM:05334524428 Zoonoz nedir? Hayvanlardan insanlara geçebilen herhangi bir enfeksiyon hastalığı Yunanca zoon yani "hayvan" ve nosos

Detaylı

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş;

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; TİFO Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; Tifo ve paratifo hastalığı Salmonella bakterisi ile meydana gelen sistemik enfeksiyon hastalıklarıdır. Tifoya Salmonella typhi paratifoya ise Salmonella paratyphi neden

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ: ( Lütfen uygun olan seçeneği

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

Hastalık sahra altı Afrika da ve güney Amerika da yaşayanlarda ve bu bölgeye seyahat edenlerde görülür.

Hastalık sahra altı Afrika da ve güney Amerika da yaşayanlarda ve bu bölgeye seyahat edenlerde görülür. SARI HUMMA Yellow Fever; Sarı humma sivri sinekler ile bulaşan mikrobik hastalıktır. Hastalık sahra altı Afrika ve güney Amerika da görülmektedir. Bu bölgeye seyahat yapacak kişilerin Sarı humma aşısı

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya uner.kayabas@inonu.edu.tr Tatarcık-Yakarca (Filebotom) Takım:

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 95966346/010.06.02 Konu : Genelge 2015/14... 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Detaylı

Malatya'da Bir Toplu Konut İnşaatı Alanındaki İşçilerde Tatarcık Ateşi Salgını: Epidemiyolojik, Klinik Özellikler ve Salgın Kontrolü Çalışmaları

Malatya'da Bir Toplu Konut İnşaatı Alanındaki İşçilerde Tatarcık Ateşi Salgını: Epidemiyolojik, Klinik Özellikler ve Salgın Kontrolü Çalışmaları [SS-03] Malatya'da Bir Toplu Konut İnşaatı Alanındaki İşçilerde Tatarcık Ateşi Salgını: Epidemiyolojik, Klinik Özellikler ve Salgın Kontrolü Çalışmaları Üner Kayabaş, Dilek Yağcı Çağlayık, Mahmut Sünnetçioğlu,

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Vet. Hekim Ahmet SAFRAN Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı Riketsiyal ve Viral Zoonotik Hastalıklar Şube Müdürlüğü Tel: 0312 585 13 90,

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmüş ve

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

Motosiklet ile Bodrum dan Afrika nın en ucuna gidip, geldi

Motosiklet ile Bodrum dan Afrika nın en ucuna gidip, geldi Motosiklet ile Bodrum dan Afrika nın en ucuna gidip, geldi Bodrum da Reklam Art şirketinin sahibi reklamcı Giray Türker, 102 gün süren maceralı yolculuğunu tamamladı. Bodrum dan güney Afrika ya gitmek

Detaylı

Zonguldak Tularemi Salgını Yrd. Doç. Dr. Güven ÇELEBİ

Zonguldak Tularemi Salgını Yrd. Doç. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Tularemi Salgını Yrd. Doç. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 1 26 yaşı şında ev hanımı Cide Kastamonu Ocak

Detaylı

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER Gribin nasıl bir hastalık olduğunu, Gripten korunmak için neler yapmamız gerektiğini, Grip aşısını ve ne zaman aşı olmamız

Detaylı

TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR

TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı 0 312 565 5347 ebruaydin.tr@gmail.com ebru.aydin@thsk.gov.tr KUDUZ Kuduz, dünyada hâlâ önemini koruyan

Detaylı

TULAREMİ DE KORUNMA VE KONTROL

TULAREMİ DE KORUNMA VE KONTROL TULAREMİ DE KORUNMA VE KONTROL Ferruh N. Ayoğlu ICD-9 9 021, ICD-10 A21 Rabbit fever, Deer-fly fever, Ohara disease,, Francis disease Kaynak: Control of Communicable Disease Manual Maxy-Rosenau Rosenau-Last

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Muhammet TEKİN Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Esas olarak hayvanların hastalığı olan bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı Hayvanlardan insanlara mikroplu

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU AD SOYAD DOĞUM TARİHİ ADRESİ Sporcu 18 yaş altında ise ANNESİ BABASI VASİSİ DOKTORU Sporcunun tıbbi öyküsü hakkındaki soruların doğru olan yanıtlarına

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

FRANCISELLA TULARENSIS ve TULAREMİ SEMPOZYUMU

FRANCISELLA TULARENSIS ve TULAREMİ SEMPOZYUMU FRANCISELLA TULARENSIS ve TULAREMİ SEMPOZYUMU Tularemi Salgını Kontrol Rehberi Doç. Dr. Muzaffer ESKİOCAK Halk Sağlığı Uzmanı 25.09.2009 Edirne Bir salgının farkına nasıl varılır? Cin fikirli klinisyen,

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Dr.Gülay KORUKLUOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanımlar Salgın Belirli bir yer (veya populasyonda) ve zamanda, beklenenin üzerinde

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALIĞI. Hastalık ilk defa 1944 yılında Kırım da görülmüş ve Kırım Kanamalı Ateşi olarak tanımlanmıştır.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALIĞI. Hastalık ilk defa 1944 yılında Kırım da görülmüş ve Kırım Kanamalı Ateşi olarak tanımlanmıştır. KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALIĞI VE KENELER Derleyen: Yusuf AKBABA KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALIĞI Hastalık ilk defa 1944 yılında Kırım da görülmüş ve Kırım Kanamalı Ateşi olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

Şüpheli bir kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler şunlardır:

Şüpheli bir kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler şunlardır: L Değerli Hekimler, Türkiye de, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon hedefine paralel olarak 2015 yılı sonuna kadar kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu hedef olarak benimsenmiş olup

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden

Detaylı

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT H1N1 A (DOMUZ GRİBİ) TÜM DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR Hastalık ilk kez

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ÖLÜMden hemen önce ya da sonra doğal boşluklardan KAN PIHTILAŞMAMA KOYU RENK alma DALAKta büyüme ÖDEM ETİYOLOJİ Bacillus anthracis Gram pozitif kapsüllü *

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı