Ahmet Hüsamettin EDE. A_Hüsamettin EDE.jpg. Sayfa : 1 / 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02.02.2015. Ahmet Hüsamettin EDE. A_Hüsamettin EDE.jpg. Sayfa : 1 / 9"

Transkript

1 1 BAŞKAN SUNUŞU 1.1 BAŞKAN SUNUŞU 2 GİRİŞ BİLGİLERİ 2.1 YÖNETİM BİLGİLERİ 2.2 İDARİ BİRİMLER Daire Başkanı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kemal ALİOĞLU Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal ALİOĞLU.jpg Şube Müdürü Ahmet Hüsamettin EDE Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürü A_Hüsamettin EDE.jpg I I.A I.B GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Sayfa : 1 / 9

2 I.B.B Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin, telefon ve telsiz haberleşme sistemlerini sürekli çalışır halde tutar bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir, 2. Birimler arası organizasyonunu gerçekleştirmek, telsiz ve telefon haberleşme cihazlar ve sistemlerini takip eder. 3. Büyükşehir Belediye sınırları içinde Meydan ve kule saatlerinin kurulmasını sağlar, kurulu olanların bakım onarımlarını yaptırarak sürekli çalışırlığını sağlar. 4. Elektronik cihaz ve sistemleri (fakslar, fotoğraf makineleri, video kameralar, Tv ler ve uydu sistemleri, uydu alıcıları, çanak antenler, navigasyonlar, mesafe ölçüm cihazı, Gps cihazı, ses kayıt cihazları, radyo, müzik set, seslendirme ve anons sistemleri vb..,), Haberleşme cihaz ve sistemi (telefon santralı, ip setler, telefon makineleri, telsiz telefonlar, telsiz cihazları vb) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapar ve şartnameleri hazırlar, kurulumlarını yapar/yaptırır, işler halde tutar. 5. Belediye birimlerin ihtiyacı olan Data amaçlı (GSM, Araç takip, telefon, uydu telefonu) hatlarının ve Kablo tv hatlarının tesis edilmesini ve işler halde tutulmasını sağlar 6. nın kendi sistemleri için gerekli olacak Kesintisiz güç kaynaklarının temini ve kurulmasını sağlar. 7. Elektronik Güvenlik Sistemleri (CCTV, Yangın alarm, Hırsız alarm, metal detektörleri, x-ray cihazları ) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak şartnameleri hazırlatır, kurulumlarını yaptırır ve kurulu bulunan güvenlik sistemlerinin bakım onarımlarını yaparak işler halde tutulmasını sağlar. 8. Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılmasını koordine eder. 9. Canlı yayın kameraları tesis ederek işler halde tutulmasını sağlar. 10. Yeni projeler üretir, projelere destek verir. 11. Elektronik haberleşme sistemi ve donanımlarının (Baz istasyonu, Saha dolapları) yerinin kiralanması süreçlerini yürütür. 12. Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanlarının (Baz istasyonu) Yer Seçim belgesi taleplerinin değerlendirme süreçlerini yürütür. 13. Mobil Baz istasyonların kurulum taleplerini değerlendirir. 14. Baz istasyonları kurulum şikayetlerini inceleyip değerlendirir. 15. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan lisans almış Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin mevcut altyapıları kullanma taleplerinin, altyapı ruhsatlanmalarındaki geçiş hakkı süreçlerini yürütmek. Gerekli sözleşmelerin hazırlanarak işletmeci ve Belediye arasında imzalanmasının takibini sağlar. 16. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Belediye adına haberleşme ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak koordinasyonu sağlar. 17. Büyükşehir Belediyesi ana telefon santrallerinin işletilmesinin sağlar. 18. Periyodik olarak yayınlanan basılı yayınları takip ederek gerekli olanlar için abone olunmasını sağlar. 19. Teknolojiler için gerekli donanım güncellenmesi ve çalışır vaziyette tutulmasını sağlar, geliştirmek için çözüm önerileri üretir. 20. Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır. 21. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanların da görev olması durumunda çalışmalara katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar. 22. Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar. 23. Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılır, ekibin katılmasını sağlar. 24. Müdürlük personelini görev içi eğitimlerle takviye edilmesini ve gelişen teknolojilere uyum sağlayacak biçimde personel bilgi düzeyinin geliştirilmesini sağlar. 25. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir. 26. Tespit edilmiş Stratejik Plan dâhilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir. 27. Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet Sistemi üzerinden gelen şikâyet, istek vb. dilekçelerin sonuçlandırılmasını sağlar. 28. Belediyenin İç Kontrol Eylem Planına katkı koyar, raporlarını hazırlar. I.C I.C.1 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ`NE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Sayfa : 2 / 9

3 Acemler Yerleşkesi S Blok (Eski Numarataj Binası) (3 ofis) Acemler Yerleşkesi B Blok Zemin Kat (1 ofis) Acemler Yerleşkesi A Blok Zemin Kat (2 ofis) Acemler Yerleşkesi A Blok 3. Kat (1 ofis) Heykel Zabıta Binası (1 ofis) Müdürlüğümüze tahsis edilmiş araç, iş makinesi, vb. bulunmamaktadır. I.C.2 Örgüt Yapısı Organizasyon Şeması Organizasyon Şeması(Elekt-Hab).jpg I.C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayar: 19 adet Bilgisayar, 1 adet Netbook, 3 adet Tablet PC Yazıcı : 5 adet Yazıcı, 1 Adet Tarayıcı Dijital Fotoğraf Makinesi : 3 adet Yakın Mesafe El Telsizi : 2 adet GPS Cihazı : 2 adet Lazerli Uzaklık Ölçer : 1 adet Telefon: 5 Adet Masa Telefonu, 15 Adet Telsiz Telefon, 16 adet dahili hat, 2 adet harici hat Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar(Elek-Hab).jpg I.C.4 İnsan Kaynakları Sayfa : 3 / 9

4 Şube Müdürlüğümüz; 12 memur (Şube Müdürü dahil), 7 işçi ve 2 özel şirket olmak üzere toplam 21 personel ile hizmet vermektedir. I.C.5 Sunulan Hzimetler Elektronik ve Haberleşme Ekipmanı Teknik Destek Hizmeti Elektronik ve Haberleşme Ekipmanı Bakım Hizmeti Elektronik ve Haberleşme Malzemesi, Güvenlik Sistemleri Talep Değerlendirilmesi ve Karşılanması Hizmeti Telsiz ve Telefon Haberleşme Hizmeti Haberleşme Sistemleri ve Ekipmanları (Baz İstasyonu) Yeri Kiralama Hizmeti Geçiş Hakkı Uygulamaları Hizmeti Elektronik Güvenlik Kamera, Hırsız Alarm ve Yangın Algılama Alarm Sistemleri Talep Değerlendirilmesi ve Karşılanması Hizmeti Elektronik Güvenlik Kamera, Hırsız Alarm ve Yangın Algılama Alarm Sistemleri Teknik Destek Hizmeti Elektronik Güvenlik Kamera, Hırsız Alarm ve Yangın Algılama Alarm Sistemleri Bakım Destek Hizmeti Ana Telefon Santralleri İşletilmesi Hizmeti I.C.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç kontrol sistemi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. II II.A II.A.A AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ İdarenin Amaç ve Hedefleri Müdürlüğümüz amaç ve hedefleri; Stratejik Plan `de ve 2014 yılı Performans Programı yapıldığı tarihlerde olmadığından Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü kapsamında değerlendirilmedir. II.B II.B.B TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Temel Politika ve Öncelikler Sayfa : 4 / 9

5 olarak yapılan faaliyetlerde aşağıdaki yasal düzenlemeler esas alınmaktadır. KANUNLAR: 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2813 sayılı Telsiz Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu YÖNETMELİKLER: * Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği * Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması hakkında Yönetmelik * Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği * Telsiz Yönetmeliği * Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin yürütülmesine Dair Geçiş Hakkı Yönetmeliği * Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan * Şiddetinin Uluslar Arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik III III.A III.A.1 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Ekonomik Kod Ödenek Gerçekleşen Bütçe 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 Sayfa : 5 / 9

6 III.A.2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçe hazırlık çalışmaları sırasında olmaması nedeniyle, mali gerçekleşmeleri Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü verileri içerisinde değerlendirilmelidir. III.A.3 Mali Denetim Sonuçları Herhangi bir rapora bağlanmış denetim yaşanmamıştır. III.B III.B.1 PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Sayfa : 6 / 9

7 1. ELEKTRONİK GÜVENLİK KAMERA, HIRSIZ ALARM VE YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMLERİ 1.1. Hüdavendigar Parkı Kamera Sistemi, işletmeye alınma aşamasındadır Hayvanat Bahçesi Kamera Sistemi kurulumu devam etmektedir HETADER Kamera Sistemi yapıldı Şerif Artış İlkokulu, Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu ve Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi okulları güvenlik kamera sistemi yapıldı Meydancık, Selimzade ve Kızyakup mahalleleri MOBESE Sistemi kurulumu devam etmektedir DOSAB İtfaiye Binası CCTV Sistemi yapıldı Huzurevi Güvenlik Kamera Sistemi yapıldı Envanter numaralı bina güvenlik kamera sistemi kuruldu Anadolu Kültür Merkezi güvenlik kamera sistemi yapıldı Arabayatağı veznesi, Şehbenderler Konağı, Hüsnü Züber Evi Müzesi ve Karagöz Müzesi`ne hırsız alarm sistemi kurlumu yapılmıştır Merinos Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Kent Hali ve Nilüfer Vadisi Parkı güvenlik birimleri için bekçi tur kontrol sistemi kurulumu yapılmıştır Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Mezarlıklar Şube Müdürlüğü hizmet binası ve otopark alanı için bariyer ve girişçıkış kontrol sistemi kurulumları yapılmıştır Canlı yayın, turistik amaçlı ve/veya trafik kameraları (15 adet) tesis edildi Güvenlik kamera izleme merkezi için izleme merkezi oda tespiti yapılıyor Mevcut sistemlerin 4 dönem bakımları yaptırılmıştır Tüm güvenlik kameralarının tek noktadan yönetilebilmesi için merkezi yönetim yazılımı satın alım işi yapıldı, kurulum çalışmaları devam ediyor. 2. TELSİZ VE TELEFON HABERLEŞME SİSTEMLERİ 2.1. İtfaiye Daire Başkanlığı OKTH Sistemine geçilmiştir (2700 km²) Zabıta Daire Başkanlığı ve diğer birimlerin OKTH Sistemine geçilmesi işi ihale aşamasındadır Huzurevi Tesisleri santral sisteminin yenilenmesi işi satınalma aşamasındadır Gençlik Spor Şube Müdürlüğü yeni bina santral sistemi kurulmuştur İnegöl katı atık depolama alanı santral sistemi kurulmuştur Muhtelif birimlerde kullanılmak üzere 240 adet telsiz telefon, 140 adet masa telefonu ve 30 adet fax cihazı alımı yapılmıştır yeni telefon aboneliği ve 61 abonelik devri işlemi yapılmıştır adet GSM aboneliği yapılmıştır adet data aboneliği yapılmıştır Acemler ve Heykel kampüsleri ana telefon santrallerinin işletilmesi sağlanmıştır Analog telsiz haberleşme altyapısının işletilmesi ve bakım-onarımı sağlanmıştır Mevcut elektronik ve haberleşme sistemlerine 1082 adet arıza kaydı için teknik destek verilmiştir. 3. ELEKTRONİK CİHAZ VE SİSTEMLER 3.1. Birimlerden gelen 114 adet elektronik cihaz talepleri(tv, DFM, kamera, navigasyon) talepleri karşılanmıştır Göç Müzesi ses sistemi kurulmuştur Çöyönü İlkokuluna ses sistemi kurulmuştur İncirli Kültür Merkezine ses sistemi kurulmuştur Anadolu Kültür Merkezine ses sistemi kurulmuştur Kent Haline Uydu Tv Sistemi kurulmuştur. 4. GSM SİSTEMLERİ VE GEÇİŞ HAKKI UYGULAMALARI adet mobil ve 147 adet outdoor istasyon için GSM sabit ve mobil baz istasyonları yer seçim talepleri değerlendirilmiştir adet saha dolabı yer seçim talebi değerlendiriliştir noktada geçiş hakkı süreçleri ile ilgili sözleşme yapılmıştır adet şikayet değerlendirme süreçleri sonucunda çözümlenmiştir. 5. GENEL 5.1. Müdürlüğümüze 837 adet evrak gelmiş olup 352 adet resmi yazı yazılmıştır yılı içerisinde 96 adet ŞÖK gelmiş olup öngörülen süre içerisinde işlemler yapılmıştır Yıl sonu demirbaş sayımları ve düşümleri yapılmıştır Sisteme 82 adet satınalma malzeme girişi, 494 adet satınalma demirbaş girişi yapılmıştır. Sayfa : 7 / 9

8 III.B.2 Performans Sonuçları Tablosu Müdürlüğümüz amaç ve hedefleri; Stratejik Plan `de ve 2014 yılı Performans Programı yapıldığı tarihlerde olmadığından Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü kapsamında değerlendirilmedir. III.B.3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Müdürlüğümüz amaç ve hedefleri; Stratejik Plan `de ve 2014 yılı Performans Programı yapıldığı tarihlerde olmadığından Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü kapsamında değerlendirilmedir. III.B.4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi e-belediye stratejik planlama modülü üzerinden uygulamalar yapılmakta olup hızlı erişime fırsat verebilmektedir. IV IV.A IV.A.A KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER Üstünlükler 1- TEKNİK ALTYAPI - Afet durumlarında kullanılabilecek yedek Telsiz Rölesi bulunmaktadır - Ortak kullanımlı sayısal telsiz altyapının İtfaiye için kullanılması - Fiberoptik kablo ağımızın genişlemesi - Tesislerimizde elektronik güvenlik sistemi ile donatılmaktadır - Canlı yayın kameraları - Gelişmiş güvenlik kamera izleme yazılımı varlığı 2- TEKNİK DESTEK VE BAKIM ÇALIŞMALARI -Eğitimli ve bilgili personelimizin varlığı 3- BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA/ TEKNOLOJİK İMKANLAR - Diğer birimlerin yatırım projeleri arasında teknolojilere dayanan projeler bulunması e-dönüşüm içinde bilincin arttırılması açısından güçlü bir yöndür - Telefon santralleri altyapısının sayısala dönüşümü IV.B ZAYIFLIKLAR Sayfa : 8 / 9

9 IV.B.B Zayıflıklar 1- TEKNİK ALTYAPI - Telsiz kapsama alanının belediye sınırlarını kapsamaması tehdittir - Geçiş hakkı uygulamaları, baz istasyonu yer seçimi belgesi verilme konuları için vatandaşlardaki bilinç eksikliği, şikayetler - Yer seçimi için yönetmelik yayımlanmaması, ücretinin belirlenmemesi 2- TEKNİK DESTEK VE BAKIM ÇALIŞMALARI - Birimlerin dağınık olması nedeniyle taleplere müdahale sürecinin uzaması - Kullanıcılardan kaynaklı arızaların bulunması IV.C IV.C.C DEĞERLENDİRME Değerlendirme Sayfa : 9 / 9

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sunucu Altyapısı BT sunucu Projesi ile Sunucu Altyapısı yenilenerek genişleyebilir, son teknoloji bir alt

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Belediye yönetimince, 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ait 2013 yılı Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarih

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı