TEBLİĞ OTURUMU. Hukuki Açıdan Merkezi Karşı Taraf ve Türkiye deki Mevzuat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ OTURUMU. Hukuki Açıdan Merkezi Karşı Taraf ve Türkiye deki Mevzuat"

Transkript

1 TEBLİĞ OTURUMU Hukuki Açıdan Merkezi Karşı Taraf ve Türkiye deki Mevzuat Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ayşe SÜMER Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konuşmacı : Doç. Dr. Mehmet Çağlar MANAVGAT Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 63

2 64

3 Prof. Dr. Ayşe SÜMER Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sayın Başkanlarımız, İktisadi Araştırmalar Vakfı nın Değerli Yöneticileri ve Üyeleri, Değerli Katılımcılar ve Misafirler, Türk sermaye piyasaları için son derece önemli ve yeni bir konuyu böyle yoğun ve nitelikli bir toplantıda tartışma ortamı açıldığı için memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Sermaye piyasalarında takas kuruluşları takas ve saklama hizmetleri yürütüyorlar. Sermaye piyasası işlemlerini sonuçlandırılıp tavsiyesini gerçekleştiren ve bunların güvenle saklanması bunlar üzerindeki hak sahiplerin korunmasını gerçekleştiren kuruluşlar. Yeni sermaye piyasası kanunumuz ilk defa hukukumuzda merkezi karşı taraf takas konusunda bir kanun seviyesinde düzenleme yapmıştır. Bugüne kadar takas işlemleri Takasbank tarafından Türk piyasalarında başarı ile bulmaktaydı. Yeni dönemde neler olacak? Yeni dönemde sermaye piyasası kurulumumuzun izni ile ve daha ayrıntılı düzenlemeleriyle bağımsız takas kuruluşları kurulabilecek ve bunlar borsa diğer teşkilatlanmış piyasalarda hizmet verecek. Tabi önemli olan şey takas işlemlerinde güvenliğin sağlanması bunun takas kuruluşları karşı taraf olarak da işlem tavsiyesinde çalışacaklar sermaye piyasası kuruluda takasın sonlandırılması ve yatırımcıların haklarının korunabilmesi için garanti denetim ve gözetim sistemlerini gerçekleştirecek; epey yeni bir düzen bekliyor bizi. Bu alandaki hukuki düzenlemeleri açıklamak üzere bizlere sevgili meslektaşım Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat a söz vermek istiyorum. Kendisi sermaye piyasası kanunu çerçevesinde bizlere anlatacaktır. Buyurun hocam. 65

4 66

5 HUKUKİ BAKIMDAN TÜRKİYE DE MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI Doç. Dr. Mehmet Çağlar MANAVGAT Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi İstanbul, 13 Mayıs

6 68

7 Değerli konuklar, Öncelikle hepiniz saygıyla selamlıyorum. 1. Merkezi Karşı Tarafın Tanımı ve Önemi Merkezi karşı taraf (MKT) uygulaması, merkezi takas kuruluşunun, borsada veya tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alıcıya karşı satıcı; satıcıya karşı alıcı sorumluluğunu üstlendiği bir takas uygulamasıdır. Bu yöntemde, merkezi takas kuruluşu MKT görev ve sorumluluğunu üstlenmektedir. Aşağıda açıklanacağı gibi, farklı hukuki modeller kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem, MKT a sermaye piyasasında bir risk merkezi işlevi kazandırır. MKT, piyasa katılımcılarının ödeme gücünü kaybetme riskini dengelemektedir. Ödeme gücünün kaybı iflas gibi bir nedene dayanabileceği gibi, kısa süreli finansal sorunlardan da kaynaklanabilir. MKT, işlemin her iki tarafına karşı da sözleşmesel sorumluluk altına girdiğinden, taraflardan birisinin ödeme gücünü kaybetmesi, diğer tarafı etkilemeyecektir. MKT nin işlevine, taraflar arasında oluşturulabilecek sözleşmesel yapılarla ulaşmaya olanak yoktur. Birbirleriyle sürekli olarak işlem yapan tarafların, bu işlemlerin takas ve netleştirmesini, cari hesaba benzer biçimde sözleşme temelinde düzenlemeleri mümkündür. Ancak taraflardan birisinin iflası ya da tedrici tasfiyeye girmesi halinde, bu uygulama amacına ulaşamayacaktır. Buna karşılık MKT ın üyelerinden aldığı güvencelerin, özel yasal düzenlemelerle iflas kurallarının dışında bırakılması halinde, MKT uygulaması, işlemin taraflarından birisinin iflası halinde dahi güvenli bir yapı oluşturacaktır. MKT ın, üstlendiği risklerin yönetilebilmesi için güçlü bir risk kontrol sistemi kurması ve işlerliğini sağlaması gerekmektedir. Böylece MKT, sadece risk üstlenen bir yapı özelliğine sahip olmamakta, ayrıca sermaye piyasasının en önemli risk yönetimi sistemini de işleten bir yapı niteliğini haiz olmak- 69

8 tadır. Bu bağlamda yine riskin yönetilebilmesi amacıyla çok taraflı netleştirme uygulaması da MKT uygulamasının ayrılmaz bir parçasıdır. MKT, risk yönetim merkezi olmasının gereği olarak piyasayı gözetim altında tutmakta, bilgi toplamakta ve denetim otoritesini bilgilendirmektedir. Bu yönüyle, MKT, denetim otoritesinin en önemli destekçisi kurum olma işlevini üstlenmektedir. MKT ın risk üstlenme ve riski yönetme işlevleri, piyasada güven unsurunu güçlendirmekte, buna bağlı olarak likiditeyi artırıcı etki yaratmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde, finansal piyasalardaki temerrütler sistemik etki yaratarak, ödeme sistemlerinin tümünü etkilemektedir. MKT ın risk üstlenme işlevi, finansal piyasalardan yayılabilecek sistemik etkiyi ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle özellikle yabancı yatırımcıların yerel piyasaya güveninin sağlanmasında, MKT ın önemi büyüktür. 2. MKT ın Üstlendiği Riskler MKT ın, risk üstlenme işlevinin kapsamında çeşitli riskler yer alır. Ancak bunların en önemlileri karşı taraf ve likidite riskleridir. a. Karşı Taraf Riski MKT, üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Üyelerinden, aşağıda ayrıntıları açıklanacak güvenceler almakta, işlem sınırları getirilmektedir. Bu güvence sisteminin nedeni, MKT ın, borsada veya borsa dışında yapılan işlemlerin taraflarına karşı alıcı ve satıcı sorumluluğunu üstlenmesidir. Dolayısıyla takasa konu işlemde, ilk işlemin taraflarından birisi, vadede yükümlülüğünü yerine getirmezse, MKT ın, karşı taraf riski gerçekleşmektedir. Sözleşme bir türev işleme ilişkinse, MKT piyasada, açık kalan sözleşmeyi kapatabilmek için yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalmakta, bu yeni işlemin koşulları, temerrüde konu işlemin koşullarından daha olumsuzsa, aradaki fark kadar bir risk oluşmaktadır. Türev işlemler dışında ise, temerrüde düşen üyenin konumuna bağlı olarak, MKT, karşı tarafa nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda kalmaktadır. b. Likidite Riski Özellikle kriz dönemlerinde, finansal piyasalarda temerrüdün yoğunlaşması olgusuna rastlanmaktadır. Bu nedenle MKT ın, karşı tarafa olan söz- 70

9 leşmesel yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğu da bu dönemlerde artmaktadır. MKT ın bu olası sıkışık dönemlerde yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için yeterli ve likit güvenceye, yine likit öz varlıklara ve yükümlülüğün farklı para birimleri üzerinden gerçekleşmesi halinde, farklı birimlerden nakde gereksinimi doğabilmektedir. 3. Merkezi Karşı Taraf Sisteminde Temel Konular a. Üyelik Yapısı MKT sisteminin güvenli biçimde işleyebilmesi için, üyelik yapısının kurulması zorunludur. Bir başka deyişle MKT, herhangi bir finansal kurum veya kişinin sözleşmesel sorumluluğunu üstlenemez. Üyelik yapısına dahil olan kuruluşların, güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları, asgari sistem ve personel koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu koşulların salt başlangıç aşamasında değil, faaliyetlerin devamı süresince de korunması zorunludur. Anılan nedenle MKT ın üye kuruluşlar üzerinde sürekli ve etkin bir gözetim yapısı kurması gerekir. Üye olmayan kişi ve kuruluşlara, MKT sisteminin kapısı kapalı değildir. Ancak üye olmayanlar, üye kuruluşlar aracılığıyla, MKT sisteminde takası gerçekleştirebilirler. Bu olasılıkta, MKT a karşı üye kuruluş, üye kuruluşa karşı da, borsada veya borsa dışında işlemi gerçekleştiren ve üyelik sıfatını haiz olmayan kişi veya kuruluşlar sorumlu olacaktır. MKT ın risk merkezi işlevini üstlenmesi, beraberinde risk yönetimi işlevini de getirmektedir. Üyelerin belli bir andaki kredi riskinin sürekli olarak gözetilmesi ve sermaye yeterliliği kuralları yoluyla, yükümlülükleriyle orantılı işlem yapmalarına izin verilmelidir. Güvence sisteminin de, sabit ve değişken hesaplama yöntemleriyle belirlenmesi ve riske orantılı güvence yapısının oluşturulması zorunludur. b. Netleştirme Uygulaması MKT sisteminde, çok taraflı netleştirme yöntemi uygulanması, önemli bir yapı taşıdır. Netleştirme, takas günündeki yükümlülüklerin sadeleştirilmesini sağlayarak takas uygulamasını kolaylaştırır. Diğer yandan netleştirme, özellikle temerrüt riskinin arttığı dalgalanma dönemlerinde, temerrüde düşen üyeye karşı edimde bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırması nedeniyle, riski azaltıcı bir işleve de sahiptir. 71

10 c. Temerrüt Süreçlerinin Nesnel Biçimde Belirlenmesi Temerrüt halinin tanımının ve temerrüt halinin gerçekleşmesi halinde izlenecek yöntemlerin de, üyelik sözleşmesi veya iç düzenlemede nesnel biçimde belirlenmesi gerekir. Temerrüdün ortaya çıkmasıyla birlikte, MKT ın, mütemerrit üyenin güvencelerini ya da kendi öz kaynaklarını paraya çevirme süreçleri önceden belirlenmelidir. Temerrüt durumunda MKT ın başvurabileceği güvenceler, öz kaynaklar veya borçlanma kaynakları, MKT ın üstlendiği riskleri karşılamaya yetecek kapsamda olmalıdır. Özellikle MKT ın ödeme yükümlülüklerinin yoğunlaşabileceği piyasa dalgalanmaları sırasında Merkez Bankası ndan borçlanabilmesi, sistemin tıkanmasının önüne geçmek bakımından önemlidir. MKT ın, piyasalardaki dalgalanma süreçlerinde dahi yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, diğer ödeme sistemlerini etkileyebilecek sistemik temerrüt etkisinin doğmasını engeller. d. MKT Varlıklarının Değerlendirilmesi ve Sistemin İşlemesi Bakımından Önem Taşıyan Konular MKT varlıklarının değerlendirilmesinde, en düşük risk ve yüksek paraya çevrilebilirlik özellikleri gözetilmelidir. MKT, herhangi bir tüzel kişinin yatırım politikasını izleyemez. Bir ülkedeki finansal piyasanın güvenliği bakımından üstlendiği kamusal işlevler dikkate alındığında, MKT varlıklarının değerlendirilmesinde, yüksek getiri değil, düşük risk öncelik kazanır. Ayrıca MKT ın niteliği gereği, her an ödeme yapma olasılığı bulunduğundan, varlıklar, paraya çevrilme hızı yüksek yatırım araçlarında değerlendirilmelidir. Nakit takasında kullanılan bankacılık sisteminin güvenilirliği de, MKT sistemi bakımından önem taşır. MKT bakımından, takas işlemleri bağlamında yapılan nakit transferinin nihai olması sağlanmalıdır. Bu güvencenin oluşturulması, bankacılık düzenlemelerinin etkinliğine bağlıdır. MKT ın teknik alt yapısının güçlü olması ve sürekli işlerliğinin korunması gerekir. Sistemde ortaya çıkabilecek kesintiler, ödeme sistemini etkileyeceğinden, teknik sorunlara anında müdahale süreçleri oluşturulmalıdır. MKT sisteminin uluslararası boyutu da vardır. Yabancı takas kurumları veya finansal kuruluşlar da MKT üyesi olabilirler. Bu durumda, güvencelerin alınması ve kullanılması, netleştirmenin hüküm ve sonuçları, ödemelerin durması ve iflas kuralları konusunda kanunlar ihtilafı sorunları çıkabilecektir. Bu sorunların en aza indirilmesi bakımından, yabancı üyelerle yapılacak 72

11 sözleşmelerde, uygulanacak hukuk hükümlerine yer verilmesi ve yabancı kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapılması yerinde olacaktır. 4. Merkezi Karşı Tarafa Benzer Yapılar a. Garanti Fonu Finansal piyasalarda temerrüt riskini dengelemek için geliştirilen mekanizmalardan birisi garanti fonudur. Garanti fonu, piyasada işlem yapan finansal kuruluşların, genellikle işlem hacmine oranla hesaplanan oranda katkılarıyla oluşturulur. MKT uygulamasının aksine, garanti fonu, temerrüt riskinin tamamını değil, fon varlığıyla sınırlı kısmı karşılayabilir. Ayrıca garanti fonu, katılımcılarından aldığı güvence esasına göre işletilmediğinden, piyasadaki kredi risklerini izleme ve dengeleme işlevine sahip değildir. Hukuki açıdan bakıldığında, fon yöneticisinin, MKT de olduğu gibi, işlemin taraflarına karşı herhangi bir sözleşmesel yükümlülük altına girmesi söz konusu değildir. Garanti fonu, kuruluş ve işleyiş düzenlemesinde tanımlanan şekilde, katılımcı kuruluşlardan birisinin temerrüde düşmesi halinde, karşı tarafa karşı olan yükümlülüğün, fonun varlıklarıyla sınırlı olarak karşılamasını sağlamaktadır. Bu bakımdan garanti fonu, MKT ın aksine, temerrüt riskini, işlemin karşı tarafı sıfatıyla tümüyle üstlenen bir risk yönetim merkezi değil; piyasadaki ödeme sisteminde ortaya çıkabilecek tıkanıkları giderme işlevine sahip bir yapıdır. b. Merkezi Karşı Taraf Üyelerinin Risk Merkezi Olması MKT üyelik sistemiyle işlediğinden, üye olmayan kişi ve kuruluşlar, MKT sisteminden, üye kuruluşlar aracılığıyla yararlanırlar. Bu durumda MKT a karşı üye kuruluş; üye kuruluşa karşı da işlemin tarafı durumundaki kişi veya kuruluş sorumlu olmaktadır. Böylece karşı taraf riski, MKT ın yanı sıra, üye kuruluş bakımından da doğmaktadır. MKT da belli üye kuruluşlar nezdinde yoğunlaşmanın oluşması halinde, bu üyeler adeta birer alt MKT konumuna girmektedir. Sisteme özgü bu yapının ortaya çıkması halinde, üye olmayan kişi ve kuruluşlara üye sıfatıyla aracılık eden kuruluşların işlemlerinin sermaye yeterliliği düzenlemeleriyle kontrol altında tutulması ve izlenmesi gerekir. 5. Merkezi Karşı Taraf Uygulamasının Hukuki Yapısı Finansal piyasalarda, finansal kurumlarla müşterileri ve yatırımcıların kendi aralarındaki hukuki ilişkiler, özel hukuk hükümlerine tabidir. Aynı şekilde finansal piyasalarda kullanılan yatırım araçları da özel hukuk ilişkileri- 73

12 ne dayalıdır. Özel hukuk hükümlerine dayalı olarak, finansal piyasaların yapısına uygun yalın veya karma yapılar oluşturulabilir. Örneğin repo ve ters repo işlemleri, swap işlemleri, özel hukuk hükümlerine uygun olarak finansal piyasalarda oluşturulmuş, finansal araçların örnekleridir. Finansal piyasa kurum ve araçlarının özel hukuk hükümlerine dayalı olarak yapılandırılması, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların ve yorum sorunlarının giderilmesinde önem taşımaktadır. MKT uygulaması da, farklı özel hukuk hükümlerine göre yapılandırılabilir. Uluslar arası uygulamaya bakıldığında, iki sistemin öne çıktığı görülmektedir. a. Yenileme Modeli MKT sisteminde en yaygın biçimde kullanılan yöntem yenilemedir. Bu sistemde borsada veya borsa dışında taraflar arasında yapılan sözleşme, MKT ile yapılan sözleşmeyle yenilenmektedir. Taraflar arasında yapılan sözleşmeden sonra, MKT nezdindeki yenileme sırasında MKT ın taraf olduğu iki sözleşme yapılmaktadır. MKT, ilk sözleşmenin taraflarına karşı, bir sözleşmede alıcı diğerinde satıcı sıfatıyla taraf olmaktadır. İlk sözleşmenin taraflarının, MKT a karşı olan edim yükümlülüklerini yerine getirme yöntemi, üyelik sözleşmesinde ve MKT ı düzenleyen ikincil düzenlemede belirlenmektedir. Yenileme modelinin işleyebilmesi için, yenilemenin gerçekleşeceği zamanın kesin olarak belirlenmesi gerekir. Yenilemenin yapılabilmesi için, MKT ın mutlaka iki ayrı yazılı sözleşme yapmasına gerek yoktur. London Clearing House, Clearnet SA uygulamasında olduğu gibi, yenilenecek sözleşmenin, ikincil düzenlemede belirlenen standartlara uygun olarak MKT a bildirilmesi ve MKT kaydına alınmasıyla birlikte yenilemenin gerçekleşeceği düzenlenebilir (LCH, Clearnet SA, ) Yenileme modelinde, MKT ın, ilk sözleşmenin koşullarını değiştirmesi mümkün değildir. Zira yenilemeyle birlikte ilk sözleşmeden doğan borçlar sona ereceği için yenilemenin, ilk sözleşmenin koşullarına uygun yapılması gerekir. Dolayısıyla netleştirme, yenileme aşamasında değil, işlemlerin takası aşamasında yapılmalıdır. MKT uygulamasının kapsamına girecek işlemler, ikincil düzenlemede belirlenebilir. MKT uygulaması kapsamına girmeyen işlemlerde, MKT uygu- 74

13 lamasını yürüten takas kuruluşu, sadece takas hizmeti verebilecektir. Bu halde MKT ın işlemde taraf olması söz konusu olmayacaktır. Yenilemenin işleyişi bakımından, sözleşmelerin standart olması önemlidir. Ancak ikincil düzenlemelerde belirlenecek özelliklere sahip olan standart dışı sözleşmeler de, MKT uygulamasına konu edilebilir. MKT ın bu özelliği, tezgah üstü piyasalarda aktedilen türev sözleşmelerin standartlaşmaya zorlanması bakımından önemlidir. MKT da işlem yapabilecek üyelerin, sözleşme türleri bakımından sınıflandırılması mümkündür. MKT, yenileme modelinde, sözleşmenin her iki tarafının sözleşmesel yükümlülüğünü üstlendiğinden, üyelere sermaye yeterliliği ve güvence yükümlülükleri getirmesi gerekir. Üyelerin sözleşme bazında gruplandırılması, finansal yapı özelliklerine göre sözleşme yapma olanağını sağlayacaktır. Türk hukukunda yenileme, Borçlar Kanunu nun (BK) 133 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Yenileme borcu sona erdiren sebeplerden birisidir. Sözleşmenin tarafları arasında veya taraflardan birisinin üçüncü kişilerle yaptığı yenileme sözleşmesi sonucunda ilk sözleşmeden doğan borç sona erer. Dolayısıyla yenileme sonucunda taraflar aynı kalabileceği gibi, taraflardan birisinin değişmesi de mümkündür. Borcu sona erdiren bir sebep olması nedeniyle, yenilemenin, yenileme sözleşmesinden açıkça anlaşılabilir olması gerekir. Yenilemeyle birlikte ilk sözleşmeden doğan borç sona ereceği için bu sözleşmede kararlaştırılmış teminat ve faiz koşulları da, aksi kararlaştırılmadıkça sona erecektir. Yine aynı esastan hareketle, yenileme sonrasında, ilk sözleşmedeki hukuki ilişkiden doğan defiler taraflar arasında ileri sürülemeyecektir. BK daki bu hükümler bakımından MKT uygulaması değerlendirildiğinde, ikincil düzenlemede belirlenen şekilde, ilk sözleşmenin MKT e bildirilmesiyle, MKT, sözleşmenin taraflarıyla alıcı ve satıcı sıfatıyla sözleşmesel ilişki içine girer. Böylece ilk sözleşmenin tarafı olmayan MKT, yenilemeyle birlikte, her iki tarafla da sözleşme yapar ve ilk sözleşmenin tarafları değişir. İkincil düzenlemede bu süreç düzenlendiğinde, yenilemenin, açık bir iradeye dayanması gerektiği kuralı da yerine getirilmiş olur. Yenileme suretiyle yapılan her iki sözleşmenin içeriği, ilk sözleşmeyle aynı olacaktır. Tezgah üstü piyasada yapılan türev işlemlerde söz konusu olabilecek teminat kayıtlarının, yenileme sonrasında devamına ilişkin olarak ikincil düzenlemede hüküm bulunması halinde, bu teminatlar geçerliliğini koruyabilecektir. 75

14 b. MKT ın Sözleşmeye Doğrudan Taraf Olması Modeli Open offer olarak adlandırılan bu modelde, borsada veya tezgah üstü piyasada tarafların emirleri eşleştikten, yani irade uyumu gerçekleştikten sonra, MKT, kararlaştırılan koşullarla, her iki tarafla da sözleşme yapmaktadır. Yenileme modelinden farklı olarak, ilk işlemin tarafları arasında bir sözleşme yapılmasına gerek kalmadan, MKT, her iki tarafla da sözleşme yaparak, tek aşamalı bir yapı oluşturulmaktadır. Ancak hukuki açıdan bakıldığında, bu model de, yenileme hukuki temeline dayanmaktadır. Zira ilk işlemde tarafların iradesinin oluşmasıyla sözleşmesel bağ kurulmakta, MKT ın taraflarla sözleşme yapması yenileme sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, MKT ın doğrudan taraf olduğu modelin, yenileme modeline göre hukuken farklılık arz etmemekle beraber, daha sade olduğu sonucuna ulaşılabilir. 6. Sermaye Piyasası Kanunu nda Merkezi Karşı Taraf MKT, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) 78 hükmünde düzenlenmiştir. SPKn 78.1 hükmüne göre, MKT, merkezi takas kuruluşlarının, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettikleri bir uygulamadır. Öncelikle, kanuni tanımda yer alan rol üstlenme tanımlaması, MKT uygulamasının özelliğini yansıtmamaktadır. Zira MKT uygulamasında, MKT, borsada veya tezgah üstü piyasada gerçekleştirilen işlemin taraflarına karşı, alıcı ve satıcı sıfatıyla sözleşmesel yükümlülük altına girmekte ve yenileme sonrasında iki ayrı sözleşmede taraf olmaktadır. Oysa rol üstlenme, bir şeyi yapar gibi görünmek olarak tanımlanabileceği için, MKT ın hukuki konumunu tanımlamaktan uzaktır. SPKn da MKT uygulamasının ayrıntıları düzenlenmemiştir. Bu uygulamada esas alınacak hukuki model, ikincil düzenlemelerde belli olacaktır. Uluslar arası uygulamaya paralel biçimde yenilemeye dayalı bir hukuki model tercih edilirse, MKT ın işlevi, rol üstlenmenin çok ötesine geçecek, sözleşmede taraf olmayı gerektirecektir. Bu durumda, MKT ın ayrıca takası taahhüt etmesine gerek kalmaksızın, sözleşmenin tarafı olarak takası gerçekleştirmesi sonucu doğacaktır. SPKn 78.2 hükmünde, MKTın mali sorumluluğunun, tesis edilecek limitler dahilinde, üyelerden alınacak teminatlar ve diğer garantiler çerçevesinde belirlenmesi öngörülmüştür. İkincil düzenlemeye bırakılan bu belirleme 76

15 yetkisinin sahibi, Fıkra da belirlenmemiştir. Ancak bu düzenlemenin nihai olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr) nun iradesini taşıması gerekecektir. Ayrıca sorumluluk sınırlaması yapılabilmesi düzenleme yetkisi bağlamında düzenlenmiş olup, sorumluluk sınırı belirlenmesi zorunlu değildir. MKT ın mali sorumluluğuna sınırlama getirilmesi, yenilme modeline dayalı MKT uygulamasına aykırıdır. Zira yenileme sonucunda, yenilenen borç sona erdiği için, ilk borç ilişkisinin taraflarının birbirlerine başvuru hakkı da ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle yenileme sonrasında, MKT ın taraflara karşı üstlendiği borçlar, ilk sözleşmenin içeriğinden farklı olamaz. Eğer yenileme modelinin uygulanacağı bir sistemde MKT ın mali sorumluluğuna bir sınır getirilirse, ilk sözleşmenin tarafları, ilk sözleşmenin içeriğine göre sahip oldukları talep haklarından daha dar kapsamda talep hakkına sahip olacaklardır. Bu sonuç, MKT uygulamasının, karşı taraf riskini piyasada işlem yapanların üzerinden alması anlayışına uygun değildir. Dolayısıyla MKT uygulamasından beklenen faydaları da sağlamayacaktır. MKT ın mali sorumluluğunun sınırlanması, piyasa ve araç bazında, merkezi takas kuruluşunun takas işlevini üstlenmesinin yanı sıra, güvenceleri yöneterek, güvencelerle sınırlı bir ödeme yapmasını sağlayabilir. Bu haliyle anılan uygulama MKT niteliği taşımayacak, güvenceli bir takas sistemine dönüşecektir. Hukuki açıdan değerlendirme yapıldığında, merkezi karşı taraf, BK 128 hükümlerine göre, üçüncü kişinin fiilini, belli sınırlar içinde üstlenecektir. Üçüncü kişinin fiilini üstlenmede, taraflar arasındaki borç ilişkisi devam edecek, dolayısıyla taraflar bu borç ilişkisine göre birbirlerine sorumlu olacaktır. Görüldüğü gibi, merkezi takas kuruluşunun sorumluluğunun sınırlandığı sistem, MKT uygulamasından farklı olup, MKT nin risk üstlenemeyeceği piyasa ve araçlar için uygulanabilecek bir seçenek niteliği taşımaktadır. Nitekim SPKn 78.3 hükmünde, üyelerin vereceği güvencelerin yanı sıra, garanti fonuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin SPKr na tanınması, MKT uygulamasının dışında, güvenceli takas sistemlerinin de oluşturulabilmesine olanak verecektir. MKT sisteminin, tüm piyasalarda uygulanması zorunlu değildir. SPKn 78.1 hükmüne göre SPKr, piyasalar ve araçlar itibariyle zorunluluk getirebilir. Zorunluluk getirilen haller dışında, MKT sisteminden, öngörülen koşullara uymak kaydıyla isteğe bağlı yararlanmaya engel yoktur. Bu halde, üye kuruluş aracılığıyla sistemden yararlanmak söz konusu olacaktır. MKT işle- 77

16 vini üstlenebilecek kuruluşlar, SPKn 77 hükmünde düzenlenen merkezi takas kuruluşlarıdır. SPKn da, MKT uygulamasındaki hukuki model tercihi yapılmamış, ancak 78.8 hükmünde, MKT ın her işlemde, işlemin taraflarıyla sözleşme yapmasının zorunlu olmadığı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, MKT ın işlemin taraflarıyla sözleşme yapılmasını engellememekte, bu konuda bir olanak tanımaktadır. Ancak yukarıda açıklandığı gibi MKT uygulamasında, MKT, işlemin taraflarıyla sözleşmesel bağ kurmakta ve riski üstlenmektedir. Bu nedenle sözleşme yapılmaması, merkezi takas kuruluşunun, üçüncü kişinin fiilini üstlenme modeli içinde takas kurumu işlevi gördüğü hallerde söz konusu olabilecektir. MKT uygulamasının güvenli işleyebilmesi, üyelerin varlıklarının ve güvencelerin hukuki koruma altına alınmasıyla mümkündür. Anılan koruma, genel hükümlerden farklı düzenlemeleri gerektirir. Nitekim SPKn 78.7 hükmünde, MKT tarafından alınan güvencelerin ve hesap sahiplerinin malvarlığının MKT malvarlığından ayrı izleneceği; bunların takas işlemleri hariç tevdi amacı dışında kullanılamayacağı düzenlenmiş ve MKT a gerekli önlemleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Diğer yandan SPKn 79.3 hükmünde, MKT ın güvence olarak aldığı malvarlığı üzerindeki hak ve yetkisinin hiçbir şekilde sınırlanamayacağı düzenlendikten sonra, sınırlama sonucunu doğurabilecek haller özelikle sayılarak, yoruma bağlı olarak ortaya çıkabilecek farklı uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir. Bu bağlamda, MKT üyesi veya güvenceyi tesis eden hakkında, konkordato ve iflas ile bunlarla bağlantılı kararların alınması, haciz yoluyla takip yapılması ve tedrici tasfiye başlatılmasının, güvenceler üzerindeki hak ve yetkileri sınırlandıramayacağı düzenlenmiştir. SPKn 79.2 hükmünde ise güvence tesis eden kuruluşun tasarruf yetkisinin bulunmamasının, merkezi takas kuruluşunun iyi niyetle ayni hak edinmesine engel olmayacağı; üçüncü kişilerin merkezi takas kuruluşuna karşı iddia ileri süremeyecekleri hükme bağlanmıştır. Genel hükümlere istisna getiren bu güvence hükümleri, MKT uygulamasının gerektirdiği hukuki korumayı sağlamaya yöneliktir. SPKn 78.4 hükmünde takas üyeliği ve üyelik türleriyle, üye kuruluşların yapısal özelliklerine ilişkin düzenleme yapmak yetkisi ilgili takas kuruluşuna tanınmıştır. Bu düzenlemede SPKr nun onayının alınması gerekecektir. 78

17 79

18 80

19 81

20 82

21 83

22 84

23 85

24 86

25 87

26 88

27 89

28 90

29 91

30 92

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDĐ TÜREVLERĐNĐN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANI HESAPLAMASINDA DĐKKATE ALINMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ 25 Aralık 2015 Aracı kurumların kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile yapacakları repo ve ters repo işlemleri sırasında

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pay Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bu dokümanda kullanılan içeriğin bir kısmı, Türkiye deki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetler veya türev araçlarla ilgili faaliyet göstermek

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI Başlangıç Teminatı Hesaplaması: Başlangıç teminatı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çıktığı tarihten

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun), Türkiye de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmetinde stres testleri, teminat, garanti fonu katkı payları ve diğer finansal kaynaklar toplamından oluşan kaynak tutarının, uç piyasa

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN Amaç GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MADDE 1 (1) 21/3/2014 tarihli ve 28948sayılı

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 1 NEDEN MKT? Nitelikli MKT CPSS/IOSCO Prensiplerine uyum AB de yerleşik kurumlara hizmet verebilmek veya bu kurumların Basel sermaye

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

TAKASBANK MKT RİSK İSTİŞARE KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TAKASBANK MKT RİSK İSTİŞARE KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TAKASBANK MKT RİSK İSTİŞARE KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER TAKASBANK MKT RİSK İSTİŞARE KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ... 3 BİRİNCİ

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

TAKASBANK Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri

TAKASBANK Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri TAKASBANK Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri Dr. Sezai BEKGÖZ Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Kasım 2015 Ajanda Dünyada Finansal Alt Yapı Kuruluşları ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Merkezi Karşı Taraf Türkiye

Detaylı

Yapı Kredi Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Sermaye Piyasaları İşlemleri Politikaları Yazan: Uyum Ofisi & Özel Bankacılık Pazarlama ve Ürün Yönetimi Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik:

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertunç AKSÜMER 32 1.GİRİŞ 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı