DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013

2 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi 1 İŞİN KONUSU Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) kanunen tutmakla yükümlü olduğu belgelerin, bilgi işlem donanımlarının ve veri tabanlarının yedeğinin alınması, gerektiği durumlarda tekrar geri dönüşünün yapılması ile taşra kullanıcılarının hızlı ve etkin bir şekilde uygulamalara erişimi için DMO tarafından; 1 Adet Yedekleme Yazılımı 2 Adet Yedekleme Sunucusu 13 Adet Kule Tipi Sunucu 2 Adet Kenar Anahtar 2 Adet SAN Anahtar 1 Adet Fiziksel Teyp Kütüphanesi 1 Adet Data Saklama Kasası 1 Adet Kartuş Taşıma Çantası Ürünleri ile bu ürünlere yönelik yönetim eğitimi alımı yapılacaktır. 0 2 İŞİN TANIMI DMO bünyesinde yürütülen faaliyetler neticesinde uygulamaların üzerinden her gün yüksek miktarda elektronik kayıt oluşmaktadır. Kurum faaliyetlerinin veri kayıpsız olarak sürdürülmesi; bu elektronik kayıtların yedeklenmesi, içeriklerine göre değişen sürelerle saklanması ve ihtiyaç halinde hızla geri yüklenmesini gerektirmektedir. Yukarıdaki ihtiyacın daha etkin bir şekilde giderilmesi için yedekleme alanında yatırım yapılması amaçlanmaktadır. Bu yatırımlarla, yedek alma operasyonun kısaltılması ve merkezileştirilmesi, yakın tarihli yedeklerden geri dönüş sürelerinin hızlandırılması, yedekleme yönetim yazılımı kullanılarak operasyonel verimliliğin artırılması ve lojistik faaliyetlerin veriler şifrelenerek yapılması yoluyla veri güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir. HU Buna ilaveten taşra kullanıcılarının sunulan uygulamalara daha hızlı ve etkin bir 2 şekilde

3 erişebilmeleri için ekonomik ömrünü doldurmuş taşra sunucu ve yazılımlarının yeni kule tipi sunucularla değişimi amaçlanmaktadır. İş bu şartname kapsamında yukarıda tarif edilen özellikleri sağlayan gerekli donanımlar ve yazılımlar satın alınacaktır. 3 GENEL ŞARTLAR 3.1 İSTEKLİ teklifi Türkçe olarak verecektir. 3.2 İSTEKLİ ihale konusu ürünlerin tamamı için teklif verecek, kısmi teklif vermeyecektir. 3.3 İSTEKLİ tarafından teknik şartnameye cevaplar sırası ile teker teker verilecek, boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "karşılanamıyor" olarak göz önüne alınacaktır. "Okunmuştur", "Anlaşılmıştır" şeklinde cevaplar kabul edilmeyecektir. Tüm maddelere "Kabul edilmiştir" şeklinde cevap verilecek ve gerekli ise açıklama bu ifadenin sonuna eklenecektir. 3.4 Teklif verecek İSTEKLİTer Türkiye'de faaliyette bulundukları süreyi ve kısa özgeçmişlerini teklif ile birlikte vereceklerdir. 3.5 İSTEKLİ mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgeleri teklife ekleyecektir. 3.6 İSTEKLİ ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeleri teklife ekleyecektir. 3.7 İSTEKLİTer proje kapsamında temin edecekleri tüm ürünlerle ilgili olarak üreticisinin Türkiye ofisinden alınmış, teklif edilecek ürünlerin satışı, kurulumu ve her türlü destek hizmetini vermeye yetkili olduklarına dair belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3.8 Teklif edilecek ürünlerin satın alınmasından sonra, her türlü kuruluş ve çalıştırma işlemlerinin, ürünler üzerinde veya sistem yazılımlarında yapılması gerekli değişiklik ve ayarların İSTEKLİ tarafından yapılarak, ürünlerin doğru ve çalışır vaziyette her türlü fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirecek şekilde teslim edilecektir. 3.9 İSTEKLİ, teklif edilen ürünleri, çalışır vaziyette en geç 75 (Yetmişbeş) gün içinde teslim edecektir. Teklif edilecek tüm donanım ve yazılımlar, İSTEKLİ tarafından ücretsiz olarak kurulacak ve işler vaziyette DMO'ya teslim edilecektir. Bu süre bitiminde ürünlerin kesin kabulü yapılacak ve buna müteakip ödeme bir seferde yapılacaktır. 3

4 3.10 Teklif edilecek ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak ayrıca orijinal ambalajında sağlam ve çalışır vaziyette, tüm aksesuarları, dokümanları ve kabloları ile teslim edilecektir. Sistemler kesinlikle toplama parçalardan oluşturamayacaktır. Her türlü nakliye, hamaliye masrafları teklif veren İSTEKLİ'ye ait olacaktır. Ayrıca, İSTEKLİ, üretilen sistemler için üretilen fabrikayı ve menşeini belirtecektir İSTEKLİ, teklif edilecek sistemlerin teknik şartnameye uygunluğunu belirleyen dokümanları teklife ekleyecektir İSTEKLİ, teklif edilecek sistemlerin, a. Elektrik sarfiyatı (watt) b. Veri merkezi içinde kapladığı alan (m ) c. Soğutma ihtiyacı (btu/hr) teklifinde belirtecektir Teklif edilecek sistemlerle birlikte verilen tüm yazılımlar, donanımlar teslim edilirken DMO'ya lisanslanmış bir şekilde, lisans belgeleri ile birlikte teslim edilecektir İSTEKLİ, teklif ettiği tüm donanım ve yazılım ürünlerinin İngilizce veya Türkçe broşür dokümanlarını (teknik kitapları, CD, disket ve kullanım kılavuzlarını) teklife ekleyecektir Bu ihale kapsamında istenilen çözümün gerçekleştirilmesi için ihale teknik şartnamesinde belirtilmeyen ek donanım, yazılım ve hizmet ihtiyaçları olursa İSTEKLİ bunları ücretsiz olarak temin edecektir Teklif verecek isteklilerin kendi organizasyonları içerisinde çağrı merkezi bulunacaktır. Bu çağrı merkezi gelen arıza ve diğer çağrıları kayıt altında tutabilecek yapıya sahip olacaktır. Çağrı merkezi telefonlarını ve yapısını firmalar tekliflerinde belirteceklerdir Yüklenici tarafından teslim edilecek malzemeler (tüm ekipmanları ve parçaları dahil olmak üzere) her türlü işçilik ve materyal yönünden asgari 3 (üç) yıl ile garanti edilecektir. 4 YEDEKLEME YAZILIMI 4.1 Üretici, sunacağı yedekleme çözümüne ilişkin bir mimari tasarımı ve gereken detayları sağlamalıdır. 4

5 4.2 Yedekleme yazılımı için gerekli tüm lisanslar kapasite bazlı olarak 10 TB ve 3 yıl garanti ile teklif edilecektir. 4.3 Teklif edilecek yedekleme yazılımı bu ihale kapsamında teklif edilecek Fiziksel Teyp Kütüphanesi ve Yedekleme sunucularını desteklemeli ve bu ürünler yedekleme yazılımının sertifikalı uyumluluk listesinde tüm donanımları ile beraber (I/O birimleri dahil) bulunmalıdır. Bu donanımların kullanımı için gerekli tüm lisansları teklife dahil olmalı ve bu ihale esnasında ihale komisyonuna ibraz edilmelidir. 4.4 Teklif edilecek yedekleme yazılımının ana modülleri Windows veya Linux işletim sistemi platformlarının üzerinde çalışabilmelidir. Gerektiği durumlarda bahsi geçen platformlar arasında geçişe izin vermelidir. 4.5 Teklif edilecek yedekleme yazılımı sistem yöneticisi tarafından atanan haklara dayanan modüler erişim denetimi tanımlayabilmelidir. Rol tanımlarıyla kullanıcılar yazılımın sadece belirli kısımlarına erişebilmelidir. Rol tanımlarına dahil olacak kullanıcılar Microsoft Active Directory içinden seçilebilmelidir. 4.6 Teklif edilecek yedekleme yazılımı ile Windows 2003/2008/2008 R2, Red Hat ES, Red Hat AS, SuSE Enterprise Server, HP-UX, AIX Server, Solaris işletim sistemlerinin yedeklemesi ve Oracle Business Suit, SAP ERP sistemlerinin yedeklemesi yapılabilecektir. 4.7 Teklif edilecek yedekleme yazılımı ortamda bulunan (Hyper-V, VMWare ESX Server 5), sanallaştırma platformları üzerinde bulunan sanal sunucuların yedeğini online olarak ilgili sanal sunucularda herhangi bir kesintiye yol açmadan alabilecektir. 4.8 Teklif edilecek yedekleme yazılımı eklenen/silinen sanal makinaları yedekleme sürecine otomatik olarak dahil edebilen bir yöntem sunmalıdır. Sanal makine geri dönüşlerinde sanal makinenin çalıştığı ESX sunucu dışındaki farklı bir ESX sunucuya, farklı bir disk alanına doğrudan dönülebilmesine imkân sağlamalıdır. 4.9 Teklif edilecek yedekleme yazılımı yukarıda belirtilen işletim sistemlerinin yer aldığı SAN (fiber optik), LAN (yerel ağ) tabanlı tüm depolama kaynaklarını tek bir ara yüz ile izleyebilmeli ve yönetebilmelidir. Yedekleme, geri yükleme, konfıgürasyon, yönetici görevlerini ve raporlamayı tek bir ara yüz ile izleme ve kolay kullanabilme özelliği bulunmalıdır. 5

6 4.10 Teklif edilecek yedekleme yazılımı beraberinde entegre bir tekilleştirme çözümü sunmalıdır. Tekilleştirme operasyonunu hem kaynakta (istemci) hem de yedekleme sunucusu üzerinde gerçekleştirebilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı ait olduğu domain'deki kritik öneme sahip yedeklerin kopyalarını ve ilişkili katalog bilgisini uzak bir lokasyondaki farklı bir domain'e gönderip/işleyerek uzak lokasyonda sistemi geri dönüşe her an hazır halde tutabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı tekilleştirme çözümü farklı lokasyonlara IP üzerinden replikasyonu desteklemelidir. Bu sayede kurumun yedekleme altyapısı için bir felaket kurtarım çözümü oluşturulmasına imkân sağlayabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı Microsoft Active Directory yedeklemesini yapabilmelidir. Alınan yedekten Active Directory ve Active Directory Application Module (ADAM) objeleri geri dönülebilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımının tüm yedekleme ve yönetsel işlemler için kapsamlı, anlaşılır, renkli ve web tabanlı raporlama özelliği bulunmalı, pdf, html, xml, ascii formatlarından herhangi birinde rapor verebilmelidir. Alınan her yedeğin sorunsuz olarak alınıp alınmadığı, karşılaşılan sorunlar, yedekleme işleminin başlangıç ve bitiş zamanları, toplam yedekleme hacmi, tekilleştirme oranını gibi bilgileri kullanıcıya eksiksiz olarak raporlayacaktır. Üretilen raporları istenilirse ilgili kullanıcıya veya gruba atabilecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımı Exchange, MSSQL, Oracle, DB2 UDB, Sybase uygulamalarını kapatmaya gerek kalmadan, çevrimiçi modülleri sayesinde durdurmaksızın yedekleyebilmelidir. Yedekleme yazılımı çevrimiçi Exchange yedeklerinden kullanıcı ve bazında yedekleme ve geri dönüş yapabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı dataların ağ üzerinden güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla en az 256 bit güvenlik seviyesinde AES (Advanced Encyrption Standard) şifreleme standardını destekleyecektir.

7 4.17 Teklif edilecek yedekleme yazılımı, disk üniteleri üzerine de yedek alabilme özelliğine sahip olmalı, istenen durumlarda önce disk üzerine, daha sonra da teyp kartuşlarına belirlenen iş planı dahilinde yedekleme işlemini otomatik olarak yapabilmelidir (D2D2T) Teklif edilecek yedekleme yazılımı disk tabanlı snapshot teknolojileri ile entegre olabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı yedeği alınacak sunuculara uzaktan yama ve güncelleme yapılmasını desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı Microsoft Windows Server işletim sistemlerinin VSS (Volume Shadow Copy Services) özelliği ile entegre olarak açık dosyaların yedeğinin alınmasını desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı sunucuların tam (füll), artırımlı (incrémental) ve farklı (Differential - Sentetik) yedekleme işlemlerini aktif çalışma esnasında çevrimiçi (online) olarak yapacak ve bu yedeklerden sorunsuz kurtarma işlemini gerçekleştirecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, gelişmiş filtreleme imkânları ile istenmeyen dosyaların gereksiz yere yedeklenmesi önlenmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı politika bazlı yönetim desteklemelidir. Verilerin nerede saklanacağı ve arşivlerin saklanma süreleri gibi bilgiler merkezi olarak tanımlanabilmeli ve bu tanımlar işletim sisteminden bağımsız ve dosya bazında yapılabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı farklı kartuş cinsleri arasında (örnek: LTO' dan SDLT'ye) data klonlamayı desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı sayesinde, SAN üzerinde yer alan sunucular verilerini kendi üzerlerinden (yedekleme sunucusuna gitmeden) direkt olarak teyp kütüphanesine yedekleyebilmeli ve/veya yedekleme sunucusu kaynaklarını kullanmadan veriyi direkt olarak kendi depolama ünitesinden teyp kütüphanesine veya harici depolama birimine yedekleyebilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, tam yedek alındıktan sonra alınan artımlı yedekleri kullanarak bir tam yedek oluşturabilmeli, oluşturacağı tam yedeği kartuşa veya istenirse disk alanına yazdırılabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı belli bir istemciye ait verileri aynı kartuş veya kartuş grubunda saklayabilmelidir.

8 4.28 Teklif edilecek yedekleme yazılımı, herhangi bir donanım veya ağ üzerinde meydana gelebilecek bir aksamadan sonra yedekleme işlemine kaldığı yerden, otomatik veya manuel devam edebilmeli ve baştan başlamak zorunda kalmamalıdır. Yedekleme yazılımı, yedekleme işlemini kaldığı noktadan devam ettirmeye olanak tanımalıdır Teklif edilecek yedekleme yazılımı konfıgürasyon bilgisi, kartuş bilgisi ve index bilgilerini kartuş veya disk üzerinde yedekleme özelliğine sahip olacaktır Teklif edilecek yedekleme yazılımı, yedeği alınacak her sunucu ve sunucu grupları için ayrı yedekleme planı (schedule) yapma imkânına sahip olacaktır. Bu plan yedekleme işleminin istenen ay, gün ve saatte yapılabilmesini sağlayacaktır Teklif edilecek yedekleme yazılımı, planlanan zamana göre koruma süresi dolan kartuşlar hakkında rapor verebilecek ve bu kartuşları otomatik olarak kullanma yeteneğine sahip olacaktır Teklif edilecek yedekleme yazılımı, yedekleme ünitesi içerisinde bulunan kartuşların durumu (dolu, boş, yazılabilir ve yazılmış hacim miktarı vb.) hakkında rapor verecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımının grafik arabirimi ile yapılabilen her türlü işlem için komut takımı olmalı ve istenildiğinde komut satırından bu işlemler (yedekleme, geri yükleme, vs.) yapılabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı işletim sistemlerinin tam yedeğini alıp felaket durumunda komple sistemi çalışır durumda geri dönme seçeneğini sunabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, kümelenmiş sunucu mimarisinde çalışabilmeli ve kümelenmiş sunucuların yedeğini alabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, Vmware ESX sunucu ortamlarındaki sanal sunucuların yedeklenmesi için VADP (vstorage API for Data Protection) metodolojisini desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, veri tabanı sunucularının depolama sistemleri üzerindeki verilerini yerel ağ üzerine çıkmadan doğrudan teyp kütüphanesine yazabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı ve lisansları, veri tabanı uygulamalarını fiziksel ve sanal sunucular üzerinde desteklemelidir. (MSSQL 2005, MSSQL 2008, MSSQL 2012, ORACLE log,

9 ORACLE lig, IBMDB2UDB 9.1, IBMDB2UDB 9.7, MS EXCHANGE 2007, MS EXCHANGE 2010,SYBASE ASE 15.7) 4.39 Teklif edilecek yedekleme yazılımının kullandığı veri tabanının lisansı gerekli ise ayrıca teklif edilecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımı VMware ortamında alacağı tek yedekle hem sanal makine seviyesinde hem de obje seviyesinde (dosya ve dizin) geri dönüş olanağı sağlamalıdır. Obje seviyesinde geri dönüş doğrudan teyp üzerinden (VMDK'yı diske dönmeksizin) yapılabilmelidir. Tüm yedekleme ve geri dönme operasyonları sadece grafik ara yüz kullanılarak gerçekleştirilebilmelidir. 5 YEDEKLEME SUNUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 5.1 Bu ihale kapsamında yedekli çalıştırılmak üzere 2 (iki) adet rack tipte yedekleme sunucusu teklif edilecektir. Her bir sunucunun özellikleri aşağıdadır. 5.2 Teklif edilecek sunucu, teklif edilecek yedekleme yazılımını çalıştırmak için kullanılacaktır ve kullanılacak işletim sisteminin lisansı ayrıca teklif edilmelidir. 5.3 Teklif edilecek sistem üzerinde en az 900 GB kapasiteli en az 6 Gbit haberleşme hızına sahip SAS2 tipinde en az 10K RPM hızında en az 8 adet disk verilmelidir. Bu diskler 4+1 RAID 5 ve RAID1 olarak yapılandırılacaktır. 1 adet disk hot spare olarak ayrılacaktır. Bütün diskler şasi üzerinde olacaktır. 5.4 Teklif edilecek sunucu üzerinde RAID 0, 1, 5 ve 6 destekli RAID kartı olacaktır. RAID kontrol ünitesi, en az 512 MB cache bellekli ve pil korumalı olacaktır. 5.5 Teklif edilecek sunucunun merkezi işlem birimleri 64-bit mimaride çalışabilecektir. 5.6 Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 4 adet fiziksel işlemci (CPU) bulunacak ve en az 10 çekirdekli işlemciler teklif edilecektir. 5.7 Sunucular üzerinde teklif edilen işlemciler, üretici firmasının en son nesil işlemci ailesinden olacaktır. 5.8 Teklif edilecek sunucu dört işlemci takılı iken, SPECint_rate_base2006 değeri en az 1000 (bin) skorunu alacaktır. Bu değerleri gösteren dokümanlar teklif dosyasında iletilecektir. 9

10 5.9 Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 512 GB(Giga Byte) kapasitesinde ve en az DDR3 1333Mhz hızında bellek bulunacaktır. Bellek modülleri ECC özelliğinde olacaktır. Bellek modülleri en iyi performansı verecek şekilde yerleştirilecektir Teklif edilecek sunucu üzerindeki tüm PCI genişleme yuvaları PCI-Express standardında olacaktır. Sunucu üzerinde bulunan bu yuvalardan en az 4 adedi en az 8 şeritli (X8) olacaktır. Tüm kurulumlar yapıldıktan sonra sistem üzerinde en az 1 (bir) PCI Express standardında boş genişleme yuvası bulunacaktır. Sunucu üzerinde herhangi bir PCI çoklayıcı kullanılmayacaktır Sunucu üzerinde en az 4 adet en az 2 adet kartla sağlanan 10 gigabit Ethernet portu (SR standardında) ve en az 2 adet 1 gigabitlik ethernet portu bulunacaktır. Ayrıca sunucu üzerinde en az 2 adet en az usb 2.0 portu bulunacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde, her biri en az 8 Gbps hızında olan 4 adet FC porta sahip olacaktır. Teklif edilecek FC portlar en az 2 adet kart ile sağlanacaktır. Bunun için yeteri kadar SAN (Storage Area Network) bağlantısı için HBA (Host Bus Adaptor) teklif edilecektir. Bu HBA'lar kendi aralarında failover ve load balancing yapabilecektir. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yazılımlar teklife dahil edilecektir Teklif edilecek sunucu üzerinde 1 adet en az 10/100 BaseT standardında sunuculara uzaktan erişim ve yönetim sağlayacak arabirimi olacaktır. Bu arabirim üzerinden kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra text ya da grafik ara yüzünden sunucu ayarları yapılabilmeli, açılıp kapatılabilmeli ve tanımlama verileri alınabilmelidir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli tüm ilave lisanslar (sunucu ajanları, yönetim konsolları ve yönetim yazılımı için) firma tarafından teklif ve temin edilecektir Teklif edilecek sunucu üzerinde sunucunun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayacak güçte çalışma esnasında sökülüp takılabilen, en az n+1 adet yedekli güç kaynakları bulunacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde sistem soğutma fanları çalışma esnasında sökülüp takılabilen, en az n+1 adet yedekli olarak bulunacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde en az bir adet DVD/WR sürücü bulunacaktır Teklif edilecek sunucular, sunucular üzerine takılacak tüm Ethernet ağ bağdaştırıcıları ve HBA'lar, teklif edilecek backup yazılımının sertifikalı uyumluluk listesinde yer alacaktır ve ihale esnasında bu liste ihale komisyonuna ibraz edilecektir. 10

11 5.18 Teklif edilecek sunucuların içerisine yerleştirileceği en az 1 adet en az 42U yüksekliğinde rack kabinet teklif edilecektir Teklif Edilecek rack kabinetin tüm aksamı ayrıca teklif edilecektir. Kabinette, kapatıldığında İU yüksekliğinde olan en az 1 adet TFT LCD Monitör, 1 adet klavyeve touchpad mous, ip tabanlı KVM Switch, patch panel (rackteki bütün kabloları içine alacak kadar porta sahip) ve bunların sunuculara bağlantısını sağlayacak aparatlar olmalıdır. FİZİKSEL TEYP KÜTÜPHANESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Teklif edilecek teyp kütüphanesi kendisine ait (orijinal) kabin ve kabin donanımı ile birlikte teklif edilecektir. Teklif edilecek teyp kütüphanesi yedekli Fiber arabirime sahip en az 8 adet LT06 sürücüye sahip olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesinde en az 160 adet slot olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi ile birlikte en az 300 adet LT06 data kartuşu sağlanmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesindeki fiber sürücüler yedekli SAN ortamına iki adet fiber kablo ile bağlanacaktır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi üzerinde en az 10 slotluk kartuş yükleme, kartuş boşaltma ve dışarıyla kartuş alışverişine olanak sağlayan mekanizma olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi ile birlikte en az 12 adet temizleme kartuşu verilmelidir. Teklif edilecek teyp kütüphanesinin robot sistemi barkod okuyucuya sahip olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi karışık medya (mixed) desteğine sahip olmalıdır Teklif edilecek teyp kütüphanesinin içerdiği güç kaynağı ve sürücüler, kütüphane sistemi çalışırken değiştirilebilir (Hot-Plug) yapıda olmalıdır Teklif edilecek teyp kütüphanesinde yedeklenen veri kartuşları içindeki verinin tutarlılığını sürekli olarak kontrol eden ve sistem yöneticilerini verinin tutarlığı konusunda bilgilendirme mekanizmalarına sahip olmalıdır. Bununla ilgili lisanslar teklife dahil edilmelidir.

12 6.12 Teklif edilecek teyp kütüphanesi, içindeki kaynakları (kartuş slotu, sürücü vb.) bölerek farklı teyp kütüphaneleri oluşturmayı (Library Partitioning) ve oluşturulan kütüphaneleri bağımsız olarak farklı sistemlerde kullanabilmeyi desteklemelidir Teklif edilecek teyp kütüphanesi mevcut Unix, Linux, HP-UX, Oracle Solaris, IBM AIX, Windows 2003/2008/2012, Red Hat Linux işletim sistemleri ile birlikte sorunsuzca çalışabilmelidir Teklif edilecek teyp kütüphanesi üzerinde bulunan kontrol panel ile doğrudan ve yerel ağ bağlantısına bağlanarak uzaktan yönetim ve izleme yapmaya müsait olmalıdır. Bu özelliklere sahip olması için gereken tüm yazılım sağlanmalıdır Teklif edilecek teyp kütüphanesi, kapasite ve performans kullanımıyla ilgili tarihsel raporlama fonksiyonelliğine sahip olacaktır. Bu işlevsellik için ilave yazılım ve lisans gereksinimi varsa Firma teklifine bu lisansları da dahil edecektir Teklif edilecek teyp kütüphanesi donanımı ile ilgili durum bilgileri gözlemleyebilecek (monitor), acil durumlarda üzerindeki uyarı mekanizmalarıyla arızayı işaret edebilecektir Teklif edilecek teyp kütüphanesi, SNMP desteğine sahip olacak, belirlenen eşik değerlerinin aşıldığı durumları, oluşan uyarı ve arızaları sistem yöneticisine SMTP kullanarak e-posta ile bildirebilecektir Teklif edilecek teyp kütüphanesi için gerekli tüm FC LC-LC kablolar teklife dahil edilecektir Teyp kütüphanesinin uyumlu olduğu yedekleme yazılımları belirtilmeli, bu ihale kapsamında teklif edilecek tüm yazılım ve donanımla uyumlu olmalıdır. 7 KENAR ANAHTAR (2 Adet) 7.1 Cihaz üzerinde en az 24 adet 1/10G SFP+ yuvası bulunmalıdır. 7.2 Anahtarlama kapasitesi en az 480 Gbps olacaktır. 7.3 Başka bir cihazın "Remote Linecard Module"ü olarak çalışacak şekilde harici başka bir cihaza ihtiyaç duymamalıdır. 7.4 "Local Switching" desteklenmelidir. 12

13 7.5 "l/10gbps SFP+" yuvaların tümünde "10G SFP Transceiver" 1ar ile ayrıca "Direct Attached Copper DAC - Twinax" kablo bağlantısı desteklenmelidir. 7.6 "1/lOGbps SFP+" yuvaların tümünde "SX" veya "LX" tipi "İG SFP Transceiver"lar desteklenmelidir. 7.7 "l/10gbps SFP+" yuvaların tümünde "TX" tipi "İG SFP Transceiver"lar desteklenmelidir. 7.8 Cihazın üzerinde 16 adet "10G-SR SFP Transceiver" ile 8 adet "İG Copper SFP Transceiver" teklif edilmelidir. 7.9 IEEE 802.1Q VLAN ID'si işaretleme desteği ve port bazında VLAN tanımlanabilecektir Teklif edilecek cihaz üzerinde "ISL Trunking", "ISL PortChannel" veya "IEEE 802.1Q Trunking" desteklenmelidir En az 3000 adet VLAN desteklemelidir ve port bazında VLAN tanımı yapılabilmelidir En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır İki adetten daha fazla farklı anahtarlayıcı arasında yapılan farklı kombinasyonlardaki bağlantıların tümünün, "Spanning Tree" kullanımına gerek olmadan, aktif/aktif çalışabileceği şekilde "IETF TRILL" standardına uyumlu "Virtual Cluster Switching Fabric" veya "FabricPath" teknolojilerinden en az birisi desteklenmelidir Herhangi bir sunucudan gelen yedekli bağlantılar, yapı içerisindeki herhangi iki veya daha fazla farklı anahtarlayıcıda sonlanacak şekilde port gruplaması yapılabilmelidir Adres tablosunda en az adet MAC adresi desteği olmalıdır En az 1 adet RJ-45 seri konsol yönetim portu ve en az 1 adet Out-of-band ethernet yönetim portu bulunmalıdır Manuel veya dinamik olarak port grubu ("Etherchannel", "IEEE 802.3ad Link Aggregation Group vb.) tanımlanabilmeli ve bir port grubunda en az 16 adet portu desteklemelidir Cihaz 802.1Qbb "Priority Based Flow Control - PFC" standardı desteklenmelidir Cihaz Data Center Bridging Exchange (DCBX) ve DCBX Application Type-Length-Value (TLV) özelliklerini desteklemelidir İstendiği takdirde lisans güncellemesi ile "Multihop FCoE", "FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF)", "End-to-end FCoE (initiator to target)" ve "FCoE Initialization Protocol (FIP)' özellikleri desteklenmelidir. 13

14 7.19 Cihaz Data Center Bridging Exchange (DCBX) ve DCBX Application Type-Length-Value (TLV) özelliklerini desteklemelidir İstendiği takdirde lisans güncellemesi ile "Multihop FCoE", "FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF)", "End-to-end FCoE (initiator to target)" ve "FCoE Initialization Protocol (FIP)" özellikleri desteklenmelidir Servis Kalitesi 802.1p (QoS), SP (Strict Priority) ve WRR (Weighted Round-Robin) kuyruklama desteği bulunmalıdır "IEEE AB Link Layer Discovery Protocol -LLDP" protokol desteği bulunmalıdır "RADIUS" ve "T AC AC S" protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir "STP BPDU" ataklarına karşın "BPDU Guard" ile "BPDU Filter" veya "BPDU Drop" özelliği bulunmalıdır "STP Root" olarak seçilmiş anahtarı, ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı korunmasına yarayan "Root Guard" özelliği bulunmalıdır Cihaz "OSPF" dinamik yönlendirme protokolünü desteklemelidir Cihaz "VRRP" varsayılan ağ geçidi yedekleme protokolünü desteklemelidir Cihaz 802.1Qaz ETS (Enhanced Transmission Selection) desteklemelidir "IEEE 802. lx" kimlik tanımlama protokolü desteği bulunmalıdır "SSHv2 Secure Shell" protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır Network trafiğini takip etmek için port aynalama ("Port Mirroring" / "Switched Port Analyzer") özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir "FTP" ve "Secure Copy (SCP)" protokolü desteği bulunmalıdır Yazılım güncellemeleri "FTP" protokolü veya "USB" hafıza diski kullanılarak yapılabilecektir Teklif edilecek "SFP Transceiver" ' 1ar orjinal olacaktır. ("OEM SFP Transceiver" ' 1ar kesinlikle kullanılmayacaktır) Ürünün teklif tarihinde, "End of Sale" duyurusunun resmi internet sayfasında duyurulmamış olması gerekmektedir. 14

15 7.36 Ürün, teklif tarihinde, üreticinin resmi web sayfasında yayınlanmış olacaktır. 8 SAN ANAHTAR (2 Adet) 8.1 Sunucular ile disk sistemleri arasındaki bağlantı için, Fiber SAN anahtarlar kullanılacaktır. Bu işlem için en az 2 adet her biri üzerinde en az 16 adet en az 8 Gb (gigabit) hızında fiber bağlantı noktası bulunan SAN anahtar teklif edilecektir. Aşağıda SAN anahtarlar için gerekli maddeler sıralanmıştır. 8.2 Teklif edilecek anahtarlar FC portlar tıkanmasız (non-blocking) özellikte olacaktır. 8.3 Teklif edilecek anahtarda kullanılan bütün 2/4/8 Gbps FC portlar otomatik olarak hat hızını anlayabilayabilecektir (Auto Sensing). 8.4 Teklif edilecek anahtarlarda gecikmeye duyarlı uygulamaların performansa duyarlı uygulamalara göre daha geniş bir bant genişliği alması için FC portlarda QoS (Quality of Services) desteği olmalıdır. Trafik sınıflandırması; -WWN (World Wide Name), Kaynak ve Hedef WWN -FCID (Fibre Channel ID), SID (Source ID) ya da DID (Destination ID) -Kaynak arabirimi. 8.5 Teklif edilecek anahtarlar FC Class of Services, Class 2,3 ve F desteklenmelidir. 8.6 Teklif edilecek anahtarlar FC standart port tipleri: E, F, FL desteklenmelidir. 8.7 Teklif edilecek anahtarlar üzerinde NPIV desteği bulunmalıdır. 9 KULE TİPİ SUNUCU (13 Adet) 9.1 Teklif edilecek sunucular kule tipinde olacaktır. 9.2 Teklif edilecek olan sunucular üretici firmanın sunucu ailesinden olacaktır. 9.3 Sunucular üzerinde en az 2 adet fiziksel işlemci yuvası bulunacaktır. 15

16 9.4 Teklif edilecek sunucular üzerinde en az 2 işlemci bulunacaktır. Her bir işlemci en az 4 çekirdekli olacaktır. 9.5 Sunucular üzerinde teklif edilen işlemciler, üretici firmasının en son nesil işlemci ailesinden olacaktır. 9.6 Sunucular üzerinde en az 32GB DDR3 bellek bulunacaktır. Takılacak bellekler sunucu üzerinde konumlandırılabilen en performanslı ve en yüksek bellek hızına sahip bellekler olacaktır. Takılacak bellek modülleri en az 8 GB büyüklüğünde olmalıdır. 9.7 Sunucular üzerinde toplamda en az 4 adet, en az 900 GB, en az 6 gbps hızında SAS hard diskler teklif edilecektir. Diskler donanım seviyesinde RAID 0, RAID 1 ve RAID 5 olarak yapılandırılabilmelidir. Bunun için eğer RAID kontrol kartı gerekli ise en az 512 MB bellek kapasitesiyle teklif edilmelidir. Hard diskler sunucular çalışırken çıkarılıp takılabilecektir. 9.8 En az 2 (iki) adet USB 2.0 giriş/çıkış birimi ile birlikte ayrıca fare ve klavye için USB veya PS2 ve ekran bağlantısı için VGA veya DVI giriş/çıkış birimleri bulunacaktır. 9.9 Sunucular yedekli güç kaynağı ve fan birimlerine sahip olacaktır. Güç kaynakları çalışma esnasında sökülüp takılabilir özellikte olacaktır. Güç kaynakları en az "80 PLUS Platinum" sertifikasına sahip olmalıdır Sunucu üzerinde en az TPM vl.2 standardını destekleyen TPM modülü bulunmalıdır Sunucu üzerinde en az iki adet 1Gbit hızında ethernet portu olacaktır. Ağ bağlantısı için kullanılacak kartlar WOL (Wake on LAN) ve PXE (Pre-boot execution Environment) özelliğine sahip olacaktır Sunucu üzerinde DVD-RW optik sürücü olacaktır Sunucuya uzaktan erişim sağlayabilecek en az bir port ve gerekli ise uzaktan erişim lisansları garanti süresini kapsayacak şekilde teklife eklenecektir. Uzaktan erişim özelliği ve sağlanan lisans ile birlikte sunucuların üzerinde yüklü işletim sisteminden bağımsız olarak grafik ve karakter tabanlı sunucu yönetimi gerçekleştirilecek, sunucuların işletim sistemi grafik arayüzü uzaktan gözlemlenebilecek, yönetilebilecek, sunucunun uzaktan açılması ve kapatılması sağlanabilecek, sunucuya uzaktan medya (virtual media) bağlanabilecektir. 16

17 9.14 Önerilecek sunucu Windows 2008 R2 ve Windows 2012 işletim sistemleri için donanım uyumluluk listesinde bulunmalıdır Önerilecek sunucu ile birlikte, sunucu ile aynı renkte (görünüm olarak uyumlu) fare, klavye ve en az 17 inç boyutunda LCD veya LED monitör teklif edilecektir. Monitörün sunucuya bağlantısı için gerekli ara kablo da ayrıca verilecektir Sunucular için gerekli olan işletim sistemleri Kurum tarafından karşılanacaktır. 10 DATA SAKLAMA KASASI 10.1 Bu ihale kapsamında farklı lokasyonlarda konumlandırılmak üzere aynı model 1 adet Data saklama kasası teklif edilecektir. Kasaların özellikleri aşağıdadır Teklif edilecek Data kasası Kutusuz LTO kartuşlardan en az 300 adet saklayabilme kapasitesine sahip olmalıdır Teklif edilecek Data kasası içerisinde data kartuş tiplerine göre ayarlanabilir, seperatörlü, hareketli çekmeceler bulunacaktır. Bu çekmeceler en az 30 LTO kartuş kapasitesinde olmalıdır. Data kasası maximum desteklediği çekmece ile birlikte teklif edilecek olup, çekmece birim fiyatları ayrıca teklif edilmelidir Teklif edilecek Data kasası Elektronik şifreli kilitleme sistemine sahip olmalıdır. En az 4-16 basamaklı iki ayrı şifre kullanılabilmelidir Teklif edilecek Data kasası en az 1000( C) Santigrat derece sıcaklığa 120 dakika dayanıklı olmalıdır. 120 dakikalık yangın boyunca 1000 ( C) Santigrat derecede kasa içindeki sıcaklık 35 ( C) Santigrat dereceyi (disket bozulma sıcaklığı) geçmemelidir. İstekli bu özellikleri onaylı Sertifikalarla belgelemelidir Teklif edilecek Data kasası sıcaklık, duman, nem, hırsızlık, elektrik alan ve manyetik alana karşı tam koruma sağlamalıdır. Bu özellikleri gerekli sertifikalarla belgelemelidir Teklif edilecek Data kasası Yangın, deprem, sel, su, korozif gaz ve dumana karşıda dayanıklı olmalıdır. Bu özellikleri gerekli sertifikalarla belgelemelidir. 17

18 10.8 Teklif edilecek Data kasası Avrupa Birliği Normlarına ( EN) uygun olmalı, ISO kalite sertifikalarına sahip olmalıdır. 11 DATA KASET TAŞIMA ÇANTASI 11.1 Bu ihale kapsamında, Data yedeklerinin, data kasasının olduğu bölüme taşınması, binalar arasında sevk edilmesi, şehirler arası taşınması ya da kargoya, uçak bagaj bölümlerine verilmesi sırasında oluşabilecek fiziksel zararlardan korunması için aynı model 1 adet Kartuş Taşıma Çantası alınacaktır Teklif edilecek Kartuş Taşıma çantası, data kartuşlarının taşınması sırasında, düşme, darbe, sıcaklık ve toz gibi fiziksel zararlardan korumalıdır Teklif edilecek Kartuş Taşıma çantası, en az 20 LTO/Ultrium kaset alabilecek kapasitede olacaktır. 12 KURULUMLAR 12.1 Kurulumlar yapılmadan önce sistemin ayrıntılı network topolojisi çıkartılacak, ihtiyaç var ise gerekli kablo düzenlemeleri ve konfigürasyonlar İSTEKLİ tarafından ücretsiz yapılacaktır Kule tipi sunucular Kurumun internet sayfasında belirtilen her bir taşra teşkilatına birer adet olmak üzere işletim sistemi kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilerek devreye alınacaktır Kurulumlar bilgi işlem merkezindeki yetkili teknik personel nezaretinde yapılacaktır. İdare elemanları hiçbir mühendislik hizmeti üretmek zorunda olmayacaktır Kurulumlar, ilgili konularda sertifikalı uzman personeller tarafından yapılacaktır Sunucu kabineti ile omurga anahtar kabineti arasında 10 Gbps SR standartına uygun OM4 fiber optik kablolama yapılacaktır. Fiber optik kablolar sunucu ve omurga anahtar kabinetlerine monte edilecek uygun tipte fiber optik patch panelde sonlandırılacaktır. Patch panel ile sunucu ve anahtarlar arasında kullanılmak üzere 10 Gbps SR standartına uygun OM4 fiber optik patch kablolar yeteri adette ve yedekli olarak teklif edilecektir Sunucu kabineti ile SAN anahtar arasında uygun OM4 fiber optik kablolama yapılacaktır. Fiber optik kablolar sunucu ve SAN anahtar kabinetlerine monte edilecek uygun tipte fiber optik patch 18

19 panellerde sonlandırılacaktır. Patch paneller ile sunucu ve anahtarlar arasında kullanılmak üzere uygun OM4 fiber optik patch kablolar yeteri adette ve yedekli olarak teklif edilecektir Kurulumlar tamamlandığında Kurum personeli ile beraber yedekleme politikası belirlenecek ve tüm bilgi kaynaklarının yedeklemesi planlanarak devreye alınacaktır Bütün kurulumlar tamamlandığında şartnamede belirtilen maddeler ile ilgili yedekleme ve yedekten dönme test edilecektir. 13 GARANTİ BAKIM DESTEK 13.1 İSTEKLİ; Yedekleme sunucuları, Fiziksel Teyp Kütüphanesi, Kenar anahtarlar, SAN anahtarlar ve Kule Tipi Sunucular için 3 yıllık olacak şekilde garanti, bakım, güncelleme ve 7x24 teknik destek hizmetini üretici firmadan alarak teklif edecektir. Bununla ilgili belgelerini teklife dahil edecektir İSTEKLİ, yedekleme yazılımını en az 3 yıl güncelleme (yeni sürüm-version, güncelleme-fıx, servis paketi-sp) ve 7x24 teknik destek hizmetini teklif edecektir İSTEKLİ, yüklenici olması durumunda yedekleme yazılımının 3 yıllık garanti süresi boyunca ayda en az 1 gün en az 8 saat olmak üzere kurumda yedekleme yazılımı tarafından sertifikalandırılmış uzman personel bulunduracaktır İSTEKLİ, yüklenici olması durumunda Kule Tipi sunucularının bakımını yapacak, üzerinde kurulacak olan active directory ve diğer servislerin kontrolünü yapmak üzere 3 yıllık garanti süresi boyunca ayda en az 1 gün en az 8 saat olmak üzere kurumda Microsoft tarafından MSCE olarak sertifikalandırılmış uzman personel bulunduracaktır İSTEKLİ'nin teklif edeceği Data Saklama Kasası ve Kartuş Taşıma Çantası tüm üretim hatalarına karşı en az 10 (On) yıl garantili olmalıdır. Bununla ilgili belgelerini teklife dahil edecektir İSTEKLİ, teklif ettiği diğer tüm donanımsal ürünler (Rack Kabinet, LCD konsol ve tüm aksamları) için yazılımsal güncelleme (yeni sürüm-version, güncelleme-fıx, servis paketi-sp) hizmetini en az 3 yıl 7x24 teknik destek paketi ile birlikte garanti vereceğini belirtecektir İSTEKLİ, Fiziksel sunuculara uzaktan erişim ve yönetim sağlayacak olan yazılım (sunucu ajanları ve yönetim konsolları) için en az 3 yıl güncelleme (yeni sürüm-version, güncelleme-fix, servis paketi-sp) ve 7x24 teknik destek paketi ile birlikte teklif edecektir. 19

20 13.8 İSTEKLİ, bu ihale kapsamında alınan tüm ürünlerin (donanım ve yazılımların) kendi aralarında oluşabilecek problemler için en az 3-yıl, 7x24 teknik destek paketi ile birlikte teklif edecektir İSTEKLİ'nin vereceği bütün 7x24 desteklerin nitelikleri ve tanımları; Arızaya müdahale süresi, herhangi bir arıza durumunda (Fiziksel teyp kütüphanesi, Yedekleme yazılımı ve sunucular (yedekleme sunucuları ve kule tipi sunucular) için üretici firma teknik personeli, diğer ürünler için yüklenici firma teknik personeli müdahale edecektir) İdarenin isteklinin bildirdiği telefon, e-posta veya faksına arıza bildiriminden itibaren, destek merkezi elemanlarının arızaya müdahalesine kadar geçebilecek en uzun süredir. Kule tipi sunucular için müdahale biçimi uzaktan yönetim arayüzü vasıtası ile olabilecektir. İSTEKLİ, ilgili teknik destek elemanlarının erişim bilgilerini (e-posta, sabit telefon ve cep telefonları) İdareye yazılı olarak verecektir. Herhangi bir arıza durumunda istekli ve İdare elemanları ortaklaşa arızanın aşağıda belirtilen seviyelerden hangisine ait olduğunu belirleyecektir. Bu seviyelere göre istenilen müdahale süreleri aşağıda belirtilmiştir. SEVİYE 1 :Sistem çökmüş, durmuş veya operasyon devam etmiyorsa, müdahale süresi 4 saat, çözüm süresi 12 saattir. SEVİYE 2 :Sorun çalışmayı engellemiyorsa, fakat genel anlamda tekrar eden sorunlara yol açıyorsa, müdahale 6 saat, çözüm süresi 48 saattir. SEVİYE 3 :Sistem üzerinde daha performanslı çalışmayı sağlayacak genel düzenlemeler yapılması gerekiyorsa 12 saat içinde müdahale edilecektir. İstekli çözüm için uzaktan destek verebilir ancak sorun çözülemezse soruna yerinde müdahale edilecektir. Sorunu çözüm süresi 3 gündür. Seviye 3 problemleri versiyon release veya upgrade gerektiriyorsa en çok 3 (üç) ay içinde çözülecektir İSTEKLİ, garanti süresi boyunca 6 (altı) ayda bir bakım işlemi yapacak ve bakım formu düzenleyecektir. Bakım işleminde; Verilmiş donanımları genel temizlik işlemi. Yazılımlar için tüm fonksiyonların aktif ve ilgili bağlantıların aktif olduğu kontrolü. Yazılım ve donanımların sürüm yükseltilmesi gerekip gerekmediği, kontrolü ve önerilmesi. 20

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu şartname, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan Kurumsal Veri Depolama Sisteminin; fonksiyonel

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 28 adet SFP modül yuvası bulunmalı. Cihaz üzerinde Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU SUNUCU, HARİCİ DEPOLAMA, YEDEKLEME YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü bilgi işlem sistemlerinin felaket yönetimi kapsamında Sunucu, Harici Depolama

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuzda mevcut yedekleme sunucularının yenilenmesi, veritabanı sunucularıyla

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır.

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır. 1. Genel istek ve özellikler 1.1. Teklif edilecek sistemler, 7 gün 24 saat parça dahil 3 yıl yerinde üretici destek garantisi ile teklif edilmelidir. 1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM BT ANALİZ Durum Tesbiti 2 Bilişim Teknolojileri Analizi Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Harcamalar 2013 1996 2001 %8 %11 %43 %29 %63 %46

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının tamamı Multimode ve Singlemode

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Oracle ve SAP Yedeklemesinde Yeni Stratejiler Erinç Mendilcioğlu Kıdemli Sistem Mühendisi 2 Veri Yedeklemede Karşılaşılan Zorluklar Verilerin Çok Hızlı Büyümesi Applikasyon Çeşitliliği Her Geçen Gün

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar I SERİSİ Endüstriyel ve ağır çevre koşullarında kullanım amaçlı olarak tasarlanmış özel bir switchtir. Fabrika ve nakil koşullarında çalışmaya uygun olan bu cihazda güvenli politika uygulamalarına önem

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda teknik özellikleri verilmek üzere Server ve Storage satın alınacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda teknik özellikleri verilmek üzere Server ve Storage satın alınacaktır. 23.02.2016 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2016/3982 KONU : Server ve Storage Alım İşi. SON BAŞVURU TARİHİ : 29 Şubat 2016 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda

Detaylı

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri saynas NSV1 Serisi Esnek Disk Depolama Sistemleri Esnek Disk Depolama Sistemi Network Attached Storage (NAS) Esnek Disk Depolama Sistemleri şirketlerin ağ yapılandırmasında hızla yaygınlaşmakta, bunun

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001)

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001) ENDER GÖKSEL Adres : Birlik Mah. 415. Cad. Oyak Sitesi 33/4 48. Giriş Birlik /Çankaya ANKARA E-mail : endergoksel@gmail.com Cep Tel : 0533 718 76 07 Ev Tel : 0312 440 63 67 Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi 10GbE Serisinde Yüksek Performanslı Sanallaştırılmış SAN Kapsamlı, zorlu Exchange veritabanı ve sanal sunucu dağıtımları gibi yüksek I/O'lu, büyük ölçekli uygulamalar

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com Fiber Optik Merkez Switch - 28xSFP + 4xRJ45 CLR-SWG-2804F, fiber optik hatlarla switchlerin merkeze taşındığı, geniş ve yoğun ethernet ağlarında,

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1. Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla, açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde, Harici Veri Depolama Sistemi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G824P 14Port Endüstriyel Ethernet Managed Gigabit Fiber Switch CLR-IES-G824P, 8Portu POE destekli olmak üzere 10Port Gigabit Ethernet

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G802P 8Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Managed Ring Switch CLR-IES-G802P, 8Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP Slot olmak

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G402P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Manaaged Endüstriyel Switch CLR-IES-G402P, 4Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 1 / 5 Malzeme Kodu : JEND1956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43257 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ Düzenleme Tarihi : 03/04/2015 Þartname Metni : U.Ü. SUAM BİLGİ İŞLEM MERKEZİ SUNUCU ALIMI

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME

T.C. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME 1 T.C. 1- Sunucu ( 8 adet) 1.1. İşlemci ve Cep Bellek 2 adet Intel Xeon E5-2660 ( 2.2 GHZ 8 core 20 MB ) işlemci içerecektir. 1.2. Ana Bellek Sistemde en az 32 GB bellek Sunucu üzerinde en az 24 Adet Bellek

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 597124S6-934.99-E.17337 14/09/2015 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

Haberleşme sistemlerinde yüksek performansı yakalayın. Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Haberleşme sistemlerinde yüksek performansı yakalayın. Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının her ikisi de Multimode ve Singlemode

Detaylı

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ... 3 2. GENEL ŞARTLAR... 3 3. SİSTEM STANDARTLARI... 4 4. SUNUCU SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ... 4 5. KURULUM VE MONTAJ....6 6. EĞİTİM....7 1. AMAÇ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/3 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

SPSDB7-17-IH SPSDB7-17-IH YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ SUNUCULARININ YENİLENMESİ. Teknik Şartname 1/13

SPSDB7-17-IH SPSDB7-17-IH YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ SUNUCULARININ YENİLENMESİ. Teknik Şartname 1/13 SPSDB7-17-IH-74927 YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ SUNUCULARININ YENİLENMESİ Teknik Şartname 1/13 1. Amaç Bu şartnamenin amacı, Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı nda kullanılmakta olan Kayıt, Yapım ve

Detaylı

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 2 ACTIVE DIRECTORY YENİLİKLERİ 11 DCPROMO suz Bir Hayat 11 Offline Domain Join 21 PowerShell

Detaylı

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti Vitel Manage Engine Opmanager Yönetici Özeti AĞ ve SUNUCU İZLEME YAZILIMI OpManager web-tabanlı, ağ ve sunucu sistemlerini, (routers,firewalls,servers,switches,printers) merkezi bir noktadan izleme ve

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G802 8Port Gigabit RJ45 + 2Port SFP Managed Ring Switch CLR-IES-G802P, 8Port 10/100/1000Base-TX ve 2Portu SFP Slot olmak üzere

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com CLR-SWT-4244 Fiber Optik Omurga 10G Ethernet Switch L2+ Managed CLR Networks CLR-SWT-4244 Switch 4Portu 10Gbps uplink portu olmak üzere toplam 32port

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Endüstrideki trendler ve zorluklar Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesinde Eksiksiz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı Teknik Şartname 1. Amaç Bu şartnamenin amacı, Devamlılık Merkezi ve TRT Kurdi kanalının yayın hizmetlerinde kullanılması için alınması planlanan sistem

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No BACKUP YAZILIMI ve STORAGE KAPASİTE ARTIRIMI, YENİ SİSTEM ALIM İŞİ

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Exchange Server Kurtarma (PowerControls)

Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Çok çetrefilli bir işlem olan problemli Exchange suncudan data kurtarma işlemi third party çözümler ile çok daha kolay bir işleme dönüşebilir. Bu tip yazılımlardan

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü. INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com.

Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü. INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com. Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com.tr Geri Dönüş Süresi/Geri Dönüş Noktası Tape Bazlı Yedekleme/Kurtarmanın

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 4251 25/02/2013 Konu : Bilgisayar- Yazıcı-Toner-Switch Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar- Yazıcı-Switch Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/5 2016 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ve SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ve SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ve SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İHALESİ 2017 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3. VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ 3.1. ALL FLASH VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ

Detaylı

Katalog S G-2F Fiber Switch

Katalog S G-2F Fiber Switch Katalog S2100-26G-2F Fiber Switch S2100-26G-2F : 24*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2 SFP Slotlu Fiber Optik Switch Telkolink.com Fiber Optik Ethernet Ağları Teknik Özellikler 24 adet 10/100/1000Base-TX RJ45

Detaylı

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ SENSPLORER SPX Environment Control System KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ Sensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri

Detaylı

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri ile Ana Hizmet Birimlerindeki Uzman ve Uzman Yardımcıları için taşınabilir bilgisayar ihtiyacı olduğu bildirilmiştir.

Detaylı