DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013

2 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi 1 İŞİN KONUSU Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) kanunen tutmakla yükümlü olduğu belgelerin, bilgi işlem donanımlarının ve veri tabanlarının yedeğinin alınması, gerektiği durumlarda tekrar geri dönüşünün yapılması ile taşra kullanıcılarının hızlı ve etkin bir şekilde uygulamalara erişimi için DMO tarafından; 1 Adet Yedekleme Yazılımı 2 Adet Yedekleme Sunucusu 13 Adet Kule Tipi Sunucu 2 Adet Kenar Anahtar 2 Adet SAN Anahtar 1 Adet Fiziksel Teyp Kütüphanesi 1 Adet Data Saklama Kasası 1 Adet Kartuş Taşıma Çantası Ürünleri ile bu ürünlere yönelik yönetim eğitimi alımı yapılacaktır. 0 2 İŞİN TANIMI DMO bünyesinde yürütülen faaliyetler neticesinde uygulamaların üzerinden her gün yüksek miktarda elektronik kayıt oluşmaktadır. Kurum faaliyetlerinin veri kayıpsız olarak sürdürülmesi; bu elektronik kayıtların yedeklenmesi, içeriklerine göre değişen sürelerle saklanması ve ihtiyaç halinde hızla geri yüklenmesini gerektirmektedir. Yukarıdaki ihtiyacın daha etkin bir şekilde giderilmesi için yedekleme alanında yatırım yapılması amaçlanmaktadır. Bu yatırımlarla, yedek alma operasyonun kısaltılması ve merkezileştirilmesi, yakın tarihli yedeklerden geri dönüş sürelerinin hızlandırılması, yedekleme yönetim yazılımı kullanılarak operasyonel verimliliğin artırılması ve lojistik faaliyetlerin veriler şifrelenerek yapılması yoluyla veri güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir. HU Buna ilaveten taşra kullanıcılarının sunulan uygulamalara daha hızlı ve etkin bir 2 şekilde

3 erişebilmeleri için ekonomik ömrünü doldurmuş taşra sunucu ve yazılımlarının yeni kule tipi sunucularla değişimi amaçlanmaktadır. İş bu şartname kapsamında yukarıda tarif edilen özellikleri sağlayan gerekli donanımlar ve yazılımlar satın alınacaktır. 3 GENEL ŞARTLAR 3.1 İSTEKLİ teklifi Türkçe olarak verecektir. 3.2 İSTEKLİ ihale konusu ürünlerin tamamı için teklif verecek, kısmi teklif vermeyecektir. 3.3 İSTEKLİ tarafından teknik şartnameye cevaplar sırası ile teker teker verilecek, boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "karşılanamıyor" olarak göz önüne alınacaktır. "Okunmuştur", "Anlaşılmıştır" şeklinde cevaplar kabul edilmeyecektir. Tüm maddelere "Kabul edilmiştir" şeklinde cevap verilecek ve gerekli ise açıklama bu ifadenin sonuna eklenecektir. 3.4 Teklif verecek İSTEKLİTer Türkiye'de faaliyette bulundukları süreyi ve kısa özgeçmişlerini teklif ile birlikte vereceklerdir. 3.5 İSTEKLİ mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgeleri teklife ekleyecektir. 3.6 İSTEKLİ ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeleri teklife ekleyecektir. 3.7 İSTEKLİTer proje kapsamında temin edecekleri tüm ürünlerle ilgili olarak üreticisinin Türkiye ofisinden alınmış, teklif edilecek ürünlerin satışı, kurulumu ve her türlü destek hizmetini vermeye yetkili olduklarına dair belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3.8 Teklif edilecek ürünlerin satın alınmasından sonra, her türlü kuruluş ve çalıştırma işlemlerinin, ürünler üzerinde veya sistem yazılımlarında yapılması gerekli değişiklik ve ayarların İSTEKLİ tarafından yapılarak, ürünlerin doğru ve çalışır vaziyette her türlü fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirecek şekilde teslim edilecektir. 3.9 İSTEKLİ, teklif edilen ürünleri, çalışır vaziyette en geç 75 (Yetmişbeş) gün içinde teslim edecektir. Teklif edilecek tüm donanım ve yazılımlar, İSTEKLİ tarafından ücretsiz olarak kurulacak ve işler vaziyette DMO'ya teslim edilecektir. Bu süre bitiminde ürünlerin kesin kabulü yapılacak ve buna müteakip ödeme bir seferde yapılacaktır. 3

4 3.10 Teklif edilecek ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak ayrıca orijinal ambalajında sağlam ve çalışır vaziyette, tüm aksesuarları, dokümanları ve kabloları ile teslim edilecektir. Sistemler kesinlikle toplama parçalardan oluşturamayacaktır. Her türlü nakliye, hamaliye masrafları teklif veren İSTEKLİ'ye ait olacaktır. Ayrıca, İSTEKLİ, üretilen sistemler için üretilen fabrikayı ve menşeini belirtecektir İSTEKLİ, teklif edilecek sistemlerin teknik şartnameye uygunluğunu belirleyen dokümanları teklife ekleyecektir İSTEKLİ, teklif edilecek sistemlerin, a. Elektrik sarfiyatı (watt) b. Veri merkezi içinde kapladığı alan (m ) c. Soğutma ihtiyacı (btu/hr) teklifinde belirtecektir Teklif edilecek sistemlerle birlikte verilen tüm yazılımlar, donanımlar teslim edilirken DMO'ya lisanslanmış bir şekilde, lisans belgeleri ile birlikte teslim edilecektir İSTEKLİ, teklif ettiği tüm donanım ve yazılım ürünlerinin İngilizce veya Türkçe broşür dokümanlarını (teknik kitapları, CD, disket ve kullanım kılavuzlarını) teklife ekleyecektir Bu ihale kapsamında istenilen çözümün gerçekleştirilmesi için ihale teknik şartnamesinde belirtilmeyen ek donanım, yazılım ve hizmet ihtiyaçları olursa İSTEKLİ bunları ücretsiz olarak temin edecektir Teklif verecek isteklilerin kendi organizasyonları içerisinde çağrı merkezi bulunacaktır. Bu çağrı merkezi gelen arıza ve diğer çağrıları kayıt altında tutabilecek yapıya sahip olacaktır. Çağrı merkezi telefonlarını ve yapısını firmalar tekliflerinde belirteceklerdir Yüklenici tarafından teslim edilecek malzemeler (tüm ekipmanları ve parçaları dahil olmak üzere) her türlü işçilik ve materyal yönünden asgari 3 (üç) yıl ile garanti edilecektir. 4 YEDEKLEME YAZILIMI 4.1 Üretici, sunacağı yedekleme çözümüne ilişkin bir mimari tasarımı ve gereken detayları sağlamalıdır. 4

5 4.2 Yedekleme yazılımı için gerekli tüm lisanslar kapasite bazlı olarak 10 TB ve 3 yıl garanti ile teklif edilecektir. 4.3 Teklif edilecek yedekleme yazılımı bu ihale kapsamında teklif edilecek Fiziksel Teyp Kütüphanesi ve Yedekleme sunucularını desteklemeli ve bu ürünler yedekleme yazılımının sertifikalı uyumluluk listesinde tüm donanımları ile beraber (I/O birimleri dahil) bulunmalıdır. Bu donanımların kullanımı için gerekli tüm lisansları teklife dahil olmalı ve bu ihale esnasında ihale komisyonuna ibraz edilmelidir. 4.4 Teklif edilecek yedekleme yazılımının ana modülleri Windows veya Linux işletim sistemi platformlarının üzerinde çalışabilmelidir. Gerektiği durumlarda bahsi geçen platformlar arasında geçişe izin vermelidir. 4.5 Teklif edilecek yedekleme yazılımı sistem yöneticisi tarafından atanan haklara dayanan modüler erişim denetimi tanımlayabilmelidir. Rol tanımlarıyla kullanıcılar yazılımın sadece belirli kısımlarına erişebilmelidir. Rol tanımlarına dahil olacak kullanıcılar Microsoft Active Directory içinden seçilebilmelidir. 4.6 Teklif edilecek yedekleme yazılımı ile Windows 2003/2008/2008 R2, Red Hat ES, Red Hat AS, SuSE Enterprise Server, HP-UX, AIX Server, Solaris işletim sistemlerinin yedeklemesi ve Oracle Business Suit, SAP ERP sistemlerinin yedeklemesi yapılabilecektir. 4.7 Teklif edilecek yedekleme yazılımı ortamda bulunan (Hyper-V, VMWare ESX Server 5), sanallaştırma platformları üzerinde bulunan sanal sunucuların yedeğini online olarak ilgili sanal sunucularda herhangi bir kesintiye yol açmadan alabilecektir. 4.8 Teklif edilecek yedekleme yazılımı eklenen/silinen sanal makinaları yedekleme sürecine otomatik olarak dahil edebilen bir yöntem sunmalıdır. Sanal makine geri dönüşlerinde sanal makinenin çalıştığı ESX sunucu dışındaki farklı bir ESX sunucuya, farklı bir disk alanına doğrudan dönülebilmesine imkân sağlamalıdır. 4.9 Teklif edilecek yedekleme yazılımı yukarıda belirtilen işletim sistemlerinin yer aldığı SAN (fiber optik), LAN (yerel ağ) tabanlı tüm depolama kaynaklarını tek bir ara yüz ile izleyebilmeli ve yönetebilmelidir. Yedekleme, geri yükleme, konfıgürasyon, yönetici görevlerini ve raporlamayı tek bir ara yüz ile izleme ve kolay kullanabilme özelliği bulunmalıdır. 5

6 4.10 Teklif edilecek yedekleme yazılımı beraberinde entegre bir tekilleştirme çözümü sunmalıdır. Tekilleştirme operasyonunu hem kaynakta (istemci) hem de yedekleme sunucusu üzerinde gerçekleştirebilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı ait olduğu domain'deki kritik öneme sahip yedeklerin kopyalarını ve ilişkili katalog bilgisini uzak bir lokasyondaki farklı bir domain'e gönderip/işleyerek uzak lokasyonda sistemi geri dönüşe her an hazır halde tutabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı tekilleştirme çözümü farklı lokasyonlara IP üzerinden replikasyonu desteklemelidir. Bu sayede kurumun yedekleme altyapısı için bir felaket kurtarım çözümü oluşturulmasına imkân sağlayabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı Microsoft Active Directory yedeklemesini yapabilmelidir. Alınan yedekten Active Directory ve Active Directory Application Module (ADAM) objeleri geri dönülebilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımının tüm yedekleme ve yönetsel işlemler için kapsamlı, anlaşılır, renkli ve web tabanlı raporlama özelliği bulunmalı, pdf, html, xml, ascii formatlarından herhangi birinde rapor verebilmelidir. Alınan her yedeğin sorunsuz olarak alınıp alınmadığı, karşılaşılan sorunlar, yedekleme işleminin başlangıç ve bitiş zamanları, toplam yedekleme hacmi, tekilleştirme oranını gibi bilgileri kullanıcıya eksiksiz olarak raporlayacaktır. Üretilen raporları istenilirse ilgili kullanıcıya veya gruba atabilecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımı Exchange, MSSQL, Oracle, DB2 UDB, Sybase uygulamalarını kapatmaya gerek kalmadan, çevrimiçi modülleri sayesinde durdurmaksızın yedekleyebilmelidir. Yedekleme yazılımı çevrimiçi Exchange yedeklerinden kullanıcı ve bazında yedekleme ve geri dönüş yapabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı dataların ağ üzerinden güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla en az 256 bit güvenlik seviyesinde AES (Advanced Encyrption Standard) şifreleme standardını destekleyecektir.

7 4.17 Teklif edilecek yedekleme yazılımı, disk üniteleri üzerine de yedek alabilme özelliğine sahip olmalı, istenen durumlarda önce disk üzerine, daha sonra da teyp kartuşlarına belirlenen iş planı dahilinde yedekleme işlemini otomatik olarak yapabilmelidir (D2D2T) Teklif edilecek yedekleme yazılımı disk tabanlı snapshot teknolojileri ile entegre olabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı yedeği alınacak sunuculara uzaktan yama ve güncelleme yapılmasını desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı Microsoft Windows Server işletim sistemlerinin VSS (Volume Shadow Copy Services) özelliği ile entegre olarak açık dosyaların yedeğinin alınmasını desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı sunucuların tam (füll), artırımlı (incrémental) ve farklı (Differential - Sentetik) yedekleme işlemlerini aktif çalışma esnasında çevrimiçi (online) olarak yapacak ve bu yedeklerden sorunsuz kurtarma işlemini gerçekleştirecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, gelişmiş filtreleme imkânları ile istenmeyen dosyaların gereksiz yere yedeklenmesi önlenmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı politika bazlı yönetim desteklemelidir. Verilerin nerede saklanacağı ve arşivlerin saklanma süreleri gibi bilgiler merkezi olarak tanımlanabilmeli ve bu tanımlar işletim sisteminden bağımsız ve dosya bazında yapılabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı farklı kartuş cinsleri arasında (örnek: LTO' dan SDLT'ye) data klonlamayı desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı sayesinde, SAN üzerinde yer alan sunucular verilerini kendi üzerlerinden (yedekleme sunucusuna gitmeden) direkt olarak teyp kütüphanesine yedekleyebilmeli ve/veya yedekleme sunucusu kaynaklarını kullanmadan veriyi direkt olarak kendi depolama ünitesinden teyp kütüphanesine veya harici depolama birimine yedekleyebilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, tam yedek alındıktan sonra alınan artımlı yedekleri kullanarak bir tam yedek oluşturabilmeli, oluşturacağı tam yedeği kartuşa veya istenirse disk alanına yazdırılabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı belli bir istemciye ait verileri aynı kartuş veya kartuş grubunda saklayabilmelidir.

8 4.28 Teklif edilecek yedekleme yazılımı, herhangi bir donanım veya ağ üzerinde meydana gelebilecek bir aksamadan sonra yedekleme işlemine kaldığı yerden, otomatik veya manuel devam edebilmeli ve baştan başlamak zorunda kalmamalıdır. Yedekleme yazılımı, yedekleme işlemini kaldığı noktadan devam ettirmeye olanak tanımalıdır Teklif edilecek yedekleme yazılımı konfıgürasyon bilgisi, kartuş bilgisi ve index bilgilerini kartuş veya disk üzerinde yedekleme özelliğine sahip olacaktır Teklif edilecek yedekleme yazılımı, yedeği alınacak her sunucu ve sunucu grupları için ayrı yedekleme planı (schedule) yapma imkânına sahip olacaktır. Bu plan yedekleme işleminin istenen ay, gün ve saatte yapılabilmesini sağlayacaktır Teklif edilecek yedekleme yazılımı, planlanan zamana göre koruma süresi dolan kartuşlar hakkında rapor verebilecek ve bu kartuşları otomatik olarak kullanma yeteneğine sahip olacaktır Teklif edilecek yedekleme yazılımı, yedekleme ünitesi içerisinde bulunan kartuşların durumu (dolu, boş, yazılabilir ve yazılmış hacim miktarı vb.) hakkında rapor verecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımının grafik arabirimi ile yapılabilen her türlü işlem için komut takımı olmalı ve istenildiğinde komut satırından bu işlemler (yedekleme, geri yükleme, vs.) yapılabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı işletim sistemlerinin tam yedeğini alıp felaket durumunda komple sistemi çalışır durumda geri dönme seçeneğini sunabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, kümelenmiş sunucu mimarisinde çalışabilmeli ve kümelenmiş sunucuların yedeğini alabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, Vmware ESX sunucu ortamlarındaki sanal sunucuların yedeklenmesi için VADP (vstorage API for Data Protection) metodolojisini desteklemelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı, veri tabanı sunucularının depolama sistemleri üzerindeki verilerini yerel ağ üzerine çıkmadan doğrudan teyp kütüphanesine yazabilmelidir Teklif edilecek yedekleme yazılımı ve lisansları, veri tabanı uygulamalarını fiziksel ve sanal sunucular üzerinde desteklemelidir. (MSSQL 2005, MSSQL 2008, MSSQL 2012, ORACLE log,

9 ORACLE lig, IBMDB2UDB 9.1, IBMDB2UDB 9.7, MS EXCHANGE 2007, MS EXCHANGE 2010,SYBASE ASE 15.7) 4.39 Teklif edilecek yedekleme yazılımının kullandığı veri tabanının lisansı gerekli ise ayrıca teklif edilecektir Teklif edilecek yedekleme yazılımı VMware ortamında alacağı tek yedekle hem sanal makine seviyesinde hem de obje seviyesinde (dosya ve dizin) geri dönüş olanağı sağlamalıdır. Obje seviyesinde geri dönüş doğrudan teyp üzerinden (VMDK'yı diske dönmeksizin) yapılabilmelidir. Tüm yedekleme ve geri dönme operasyonları sadece grafik ara yüz kullanılarak gerçekleştirilebilmelidir. 5 YEDEKLEME SUNUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 5.1 Bu ihale kapsamında yedekli çalıştırılmak üzere 2 (iki) adet rack tipte yedekleme sunucusu teklif edilecektir. Her bir sunucunun özellikleri aşağıdadır. 5.2 Teklif edilecek sunucu, teklif edilecek yedekleme yazılımını çalıştırmak için kullanılacaktır ve kullanılacak işletim sisteminin lisansı ayrıca teklif edilmelidir. 5.3 Teklif edilecek sistem üzerinde en az 900 GB kapasiteli en az 6 Gbit haberleşme hızına sahip SAS2 tipinde en az 10K RPM hızında en az 8 adet disk verilmelidir. Bu diskler 4+1 RAID 5 ve RAID1 olarak yapılandırılacaktır. 1 adet disk hot spare olarak ayrılacaktır. Bütün diskler şasi üzerinde olacaktır. 5.4 Teklif edilecek sunucu üzerinde RAID 0, 1, 5 ve 6 destekli RAID kartı olacaktır. RAID kontrol ünitesi, en az 512 MB cache bellekli ve pil korumalı olacaktır. 5.5 Teklif edilecek sunucunun merkezi işlem birimleri 64-bit mimaride çalışabilecektir. 5.6 Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 4 adet fiziksel işlemci (CPU) bulunacak ve en az 10 çekirdekli işlemciler teklif edilecektir. 5.7 Sunucular üzerinde teklif edilen işlemciler, üretici firmasının en son nesil işlemci ailesinden olacaktır. 5.8 Teklif edilecek sunucu dört işlemci takılı iken, SPECint_rate_base2006 değeri en az 1000 (bin) skorunu alacaktır. Bu değerleri gösteren dokümanlar teklif dosyasında iletilecektir. 9

10 5.9 Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 512 GB(Giga Byte) kapasitesinde ve en az DDR3 1333Mhz hızında bellek bulunacaktır. Bellek modülleri ECC özelliğinde olacaktır. Bellek modülleri en iyi performansı verecek şekilde yerleştirilecektir Teklif edilecek sunucu üzerindeki tüm PCI genişleme yuvaları PCI-Express standardında olacaktır. Sunucu üzerinde bulunan bu yuvalardan en az 4 adedi en az 8 şeritli (X8) olacaktır. Tüm kurulumlar yapıldıktan sonra sistem üzerinde en az 1 (bir) PCI Express standardında boş genişleme yuvası bulunacaktır. Sunucu üzerinde herhangi bir PCI çoklayıcı kullanılmayacaktır Sunucu üzerinde en az 4 adet en az 2 adet kartla sağlanan 10 gigabit Ethernet portu (SR standardında) ve en az 2 adet 1 gigabitlik ethernet portu bulunacaktır. Ayrıca sunucu üzerinde en az 2 adet en az usb 2.0 portu bulunacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde, her biri en az 8 Gbps hızında olan 4 adet FC porta sahip olacaktır. Teklif edilecek FC portlar en az 2 adet kart ile sağlanacaktır. Bunun için yeteri kadar SAN (Storage Area Network) bağlantısı için HBA (Host Bus Adaptor) teklif edilecektir. Bu HBA'lar kendi aralarında failover ve load balancing yapabilecektir. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yazılımlar teklife dahil edilecektir Teklif edilecek sunucu üzerinde 1 adet en az 10/100 BaseT standardında sunuculara uzaktan erişim ve yönetim sağlayacak arabirimi olacaktır. Bu arabirim üzerinden kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra text ya da grafik ara yüzünden sunucu ayarları yapılabilmeli, açılıp kapatılabilmeli ve tanımlama verileri alınabilmelidir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli tüm ilave lisanslar (sunucu ajanları, yönetim konsolları ve yönetim yazılımı için) firma tarafından teklif ve temin edilecektir Teklif edilecek sunucu üzerinde sunucunun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayacak güçte çalışma esnasında sökülüp takılabilen, en az n+1 adet yedekli güç kaynakları bulunacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde sistem soğutma fanları çalışma esnasında sökülüp takılabilen, en az n+1 adet yedekli olarak bulunacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde en az bir adet DVD/WR sürücü bulunacaktır Teklif edilecek sunucular, sunucular üzerine takılacak tüm Ethernet ağ bağdaştırıcıları ve HBA'lar, teklif edilecek backup yazılımının sertifikalı uyumluluk listesinde yer alacaktır ve ihale esnasında bu liste ihale komisyonuna ibraz edilecektir. 10

11 5.18 Teklif edilecek sunucuların içerisine yerleştirileceği en az 1 adet en az 42U yüksekliğinde rack kabinet teklif edilecektir Teklif Edilecek rack kabinetin tüm aksamı ayrıca teklif edilecektir. Kabinette, kapatıldığında İU yüksekliğinde olan en az 1 adet TFT LCD Monitör, 1 adet klavyeve touchpad mous, ip tabanlı KVM Switch, patch panel (rackteki bütün kabloları içine alacak kadar porta sahip) ve bunların sunuculara bağlantısını sağlayacak aparatlar olmalıdır. FİZİKSEL TEYP KÜTÜPHANESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Teklif edilecek teyp kütüphanesi kendisine ait (orijinal) kabin ve kabin donanımı ile birlikte teklif edilecektir. Teklif edilecek teyp kütüphanesi yedekli Fiber arabirime sahip en az 8 adet LT06 sürücüye sahip olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesinde en az 160 adet slot olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi ile birlikte en az 300 adet LT06 data kartuşu sağlanmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesindeki fiber sürücüler yedekli SAN ortamına iki adet fiber kablo ile bağlanacaktır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi üzerinde en az 10 slotluk kartuş yükleme, kartuş boşaltma ve dışarıyla kartuş alışverişine olanak sağlayan mekanizma olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi ile birlikte en az 12 adet temizleme kartuşu verilmelidir. Teklif edilecek teyp kütüphanesinin robot sistemi barkod okuyucuya sahip olmalıdır. Teklif edilecek teyp kütüphanesi karışık medya (mixed) desteğine sahip olmalıdır Teklif edilecek teyp kütüphanesinin içerdiği güç kaynağı ve sürücüler, kütüphane sistemi çalışırken değiştirilebilir (Hot-Plug) yapıda olmalıdır Teklif edilecek teyp kütüphanesinde yedeklenen veri kartuşları içindeki verinin tutarlılığını sürekli olarak kontrol eden ve sistem yöneticilerini verinin tutarlığı konusunda bilgilendirme mekanizmalarına sahip olmalıdır. Bununla ilgili lisanslar teklife dahil edilmelidir.

12 6.12 Teklif edilecek teyp kütüphanesi, içindeki kaynakları (kartuş slotu, sürücü vb.) bölerek farklı teyp kütüphaneleri oluşturmayı (Library Partitioning) ve oluşturulan kütüphaneleri bağımsız olarak farklı sistemlerde kullanabilmeyi desteklemelidir Teklif edilecek teyp kütüphanesi mevcut Unix, Linux, HP-UX, Oracle Solaris, IBM AIX, Windows 2003/2008/2012, Red Hat Linux işletim sistemleri ile birlikte sorunsuzca çalışabilmelidir Teklif edilecek teyp kütüphanesi üzerinde bulunan kontrol panel ile doğrudan ve yerel ağ bağlantısına bağlanarak uzaktan yönetim ve izleme yapmaya müsait olmalıdır. Bu özelliklere sahip olması için gereken tüm yazılım sağlanmalıdır Teklif edilecek teyp kütüphanesi, kapasite ve performans kullanımıyla ilgili tarihsel raporlama fonksiyonelliğine sahip olacaktır. Bu işlevsellik için ilave yazılım ve lisans gereksinimi varsa Firma teklifine bu lisansları da dahil edecektir Teklif edilecek teyp kütüphanesi donanımı ile ilgili durum bilgileri gözlemleyebilecek (monitor), acil durumlarda üzerindeki uyarı mekanizmalarıyla arızayı işaret edebilecektir Teklif edilecek teyp kütüphanesi, SNMP desteğine sahip olacak, belirlenen eşik değerlerinin aşıldığı durumları, oluşan uyarı ve arızaları sistem yöneticisine SMTP kullanarak e-posta ile bildirebilecektir Teklif edilecek teyp kütüphanesi için gerekli tüm FC LC-LC kablolar teklife dahil edilecektir Teyp kütüphanesinin uyumlu olduğu yedekleme yazılımları belirtilmeli, bu ihale kapsamında teklif edilecek tüm yazılım ve donanımla uyumlu olmalıdır. 7 KENAR ANAHTAR (2 Adet) 7.1 Cihaz üzerinde en az 24 adet 1/10G SFP+ yuvası bulunmalıdır. 7.2 Anahtarlama kapasitesi en az 480 Gbps olacaktır. 7.3 Başka bir cihazın "Remote Linecard Module"ü olarak çalışacak şekilde harici başka bir cihaza ihtiyaç duymamalıdır. 7.4 "Local Switching" desteklenmelidir. 12

13 7.5 "l/10gbps SFP+" yuvaların tümünde "10G SFP Transceiver" 1ar ile ayrıca "Direct Attached Copper DAC - Twinax" kablo bağlantısı desteklenmelidir. 7.6 "1/lOGbps SFP+" yuvaların tümünde "SX" veya "LX" tipi "İG SFP Transceiver"lar desteklenmelidir. 7.7 "l/10gbps SFP+" yuvaların tümünde "TX" tipi "İG SFP Transceiver"lar desteklenmelidir. 7.8 Cihazın üzerinde 16 adet "10G-SR SFP Transceiver" ile 8 adet "İG Copper SFP Transceiver" teklif edilmelidir. 7.9 IEEE 802.1Q VLAN ID'si işaretleme desteği ve port bazında VLAN tanımlanabilecektir Teklif edilecek cihaz üzerinde "ISL Trunking", "ISL PortChannel" veya "IEEE 802.1Q Trunking" desteklenmelidir En az 3000 adet VLAN desteklemelidir ve port bazında VLAN tanımı yapılabilmelidir En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır İki adetten daha fazla farklı anahtarlayıcı arasında yapılan farklı kombinasyonlardaki bağlantıların tümünün, "Spanning Tree" kullanımına gerek olmadan, aktif/aktif çalışabileceği şekilde "IETF TRILL" standardına uyumlu "Virtual Cluster Switching Fabric" veya "FabricPath" teknolojilerinden en az birisi desteklenmelidir Herhangi bir sunucudan gelen yedekli bağlantılar, yapı içerisindeki herhangi iki veya daha fazla farklı anahtarlayıcıda sonlanacak şekilde port gruplaması yapılabilmelidir Adres tablosunda en az adet MAC adresi desteği olmalıdır En az 1 adet RJ-45 seri konsol yönetim portu ve en az 1 adet Out-of-band ethernet yönetim portu bulunmalıdır Manuel veya dinamik olarak port grubu ("Etherchannel", "IEEE 802.3ad Link Aggregation Group vb.) tanımlanabilmeli ve bir port grubunda en az 16 adet portu desteklemelidir Cihaz 802.1Qbb "Priority Based Flow Control - PFC" standardı desteklenmelidir Cihaz Data Center Bridging Exchange (DCBX) ve DCBX Application Type-Length-Value (TLV) özelliklerini desteklemelidir İstendiği takdirde lisans güncellemesi ile "Multihop FCoE", "FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF)", "End-to-end FCoE (initiator to target)" ve "FCoE Initialization Protocol (FIP)' özellikleri desteklenmelidir. 13

14 7.19 Cihaz Data Center Bridging Exchange (DCBX) ve DCBX Application Type-Length-Value (TLV) özelliklerini desteklemelidir İstendiği takdirde lisans güncellemesi ile "Multihop FCoE", "FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF)", "End-to-end FCoE (initiator to target)" ve "FCoE Initialization Protocol (FIP)" özellikleri desteklenmelidir Servis Kalitesi 802.1p (QoS), SP (Strict Priority) ve WRR (Weighted Round-Robin) kuyruklama desteği bulunmalıdır "IEEE AB Link Layer Discovery Protocol -LLDP" protokol desteği bulunmalıdır "RADIUS" ve "T AC AC S" protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir "STP BPDU" ataklarına karşın "BPDU Guard" ile "BPDU Filter" veya "BPDU Drop" özelliği bulunmalıdır "STP Root" olarak seçilmiş anahtarı, ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı korunmasına yarayan "Root Guard" özelliği bulunmalıdır Cihaz "OSPF" dinamik yönlendirme protokolünü desteklemelidir Cihaz "VRRP" varsayılan ağ geçidi yedekleme protokolünü desteklemelidir Cihaz 802.1Qaz ETS (Enhanced Transmission Selection) desteklemelidir "IEEE 802. lx" kimlik tanımlama protokolü desteği bulunmalıdır "SSHv2 Secure Shell" protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır Network trafiğini takip etmek için port aynalama ("Port Mirroring" / "Switched Port Analyzer") özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir "FTP" ve "Secure Copy (SCP)" protokolü desteği bulunmalıdır Yazılım güncellemeleri "FTP" protokolü veya "USB" hafıza diski kullanılarak yapılabilecektir Teklif edilecek "SFP Transceiver" ' 1ar orjinal olacaktır. ("OEM SFP Transceiver" ' 1ar kesinlikle kullanılmayacaktır) Ürünün teklif tarihinde, "End of Sale" duyurusunun resmi internet sayfasında duyurulmamış olması gerekmektedir. 14

15 7.36 Ürün, teklif tarihinde, üreticinin resmi web sayfasında yayınlanmış olacaktır. 8 SAN ANAHTAR (2 Adet) 8.1 Sunucular ile disk sistemleri arasındaki bağlantı için, Fiber SAN anahtarlar kullanılacaktır. Bu işlem için en az 2 adet her biri üzerinde en az 16 adet en az 8 Gb (gigabit) hızında fiber bağlantı noktası bulunan SAN anahtar teklif edilecektir. Aşağıda SAN anahtarlar için gerekli maddeler sıralanmıştır. 8.2 Teklif edilecek anahtarlar FC portlar tıkanmasız (non-blocking) özellikte olacaktır. 8.3 Teklif edilecek anahtarda kullanılan bütün 2/4/8 Gbps FC portlar otomatik olarak hat hızını anlayabilayabilecektir (Auto Sensing). 8.4 Teklif edilecek anahtarlarda gecikmeye duyarlı uygulamaların performansa duyarlı uygulamalara göre daha geniş bir bant genişliği alması için FC portlarda QoS (Quality of Services) desteği olmalıdır. Trafik sınıflandırması; -WWN (World Wide Name), Kaynak ve Hedef WWN -FCID (Fibre Channel ID), SID (Source ID) ya da DID (Destination ID) -Kaynak arabirimi. 8.5 Teklif edilecek anahtarlar FC Class of Services, Class 2,3 ve F desteklenmelidir. 8.6 Teklif edilecek anahtarlar FC standart port tipleri: E, F, FL desteklenmelidir. 8.7 Teklif edilecek anahtarlar üzerinde NPIV desteği bulunmalıdır. 9 KULE TİPİ SUNUCU (13 Adet) 9.1 Teklif edilecek sunucular kule tipinde olacaktır. 9.2 Teklif edilecek olan sunucular üretici firmanın sunucu ailesinden olacaktır. 9.3 Sunucular üzerinde en az 2 adet fiziksel işlemci yuvası bulunacaktır. 15

16 9.4 Teklif edilecek sunucular üzerinde en az 2 işlemci bulunacaktır. Her bir işlemci en az 4 çekirdekli olacaktır. 9.5 Sunucular üzerinde teklif edilen işlemciler, üretici firmasının en son nesil işlemci ailesinden olacaktır. 9.6 Sunucular üzerinde en az 32GB DDR3 bellek bulunacaktır. Takılacak bellekler sunucu üzerinde konumlandırılabilen en performanslı ve en yüksek bellek hızına sahip bellekler olacaktır. Takılacak bellek modülleri en az 8 GB büyüklüğünde olmalıdır. 9.7 Sunucular üzerinde toplamda en az 4 adet, en az 900 GB, en az 6 gbps hızında SAS hard diskler teklif edilecektir. Diskler donanım seviyesinde RAID 0, RAID 1 ve RAID 5 olarak yapılandırılabilmelidir. Bunun için eğer RAID kontrol kartı gerekli ise en az 512 MB bellek kapasitesiyle teklif edilmelidir. Hard diskler sunucular çalışırken çıkarılıp takılabilecektir. 9.8 En az 2 (iki) adet USB 2.0 giriş/çıkış birimi ile birlikte ayrıca fare ve klavye için USB veya PS2 ve ekran bağlantısı için VGA veya DVI giriş/çıkış birimleri bulunacaktır. 9.9 Sunucular yedekli güç kaynağı ve fan birimlerine sahip olacaktır. Güç kaynakları çalışma esnasında sökülüp takılabilir özellikte olacaktır. Güç kaynakları en az "80 PLUS Platinum" sertifikasına sahip olmalıdır Sunucu üzerinde en az TPM vl.2 standardını destekleyen TPM modülü bulunmalıdır Sunucu üzerinde en az iki adet 1Gbit hızında ethernet portu olacaktır. Ağ bağlantısı için kullanılacak kartlar WOL (Wake on LAN) ve PXE (Pre-boot execution Environment) özelliğine sahip olacaktır Sunucu üzerinde DVD-RW optik sürücü olacaktır Sunucuya uzaktan erişim sağlayabilecek en az bir port ve gerekli ise uzaktan erişim lisansları garanti süresini kapsayacak şekilde teklife eklenecektir. Uzaktan erişim özelliği ve sağlanan lisans ile birlikte sunucuların üzerinde yüklü işletim sisteminden bağımsız olarak grafik ve karakter tabanlı sunucu yönetimi gerçekleştirilecek, sunucuların işletim sistemi grafik arayüzü uzaktan gözlemlenebilecek, yönetilebilecek, sunucunun uzaktan açılması ve kapatılması sağlanabilecek, sunucuya uzaktan medya (virtual media) bağlanabilecektir. 16

17 9.14 Önerilecek sunucu Windows 2008 R2 ve Windows 2012 işletim sistemleri için donanım uyumluluk listesinde bulunmalıdır Önerilecek sunucu ile birlikte, sunucu ile aynı renkte (görünüm olarak uyumlu) fare, klavye ve en az 17 inç boyutunda LCD veya LED monitör teklif edilecektir. Monitörün sunucuya bağlantısı için gerekli ara kablo da ayrıca verilecektir Sunucular için gerekli olan işletim sistemleri Kurum tarafından karşılanacaktır. 10 DATA SAKLAMA KASASI 10.1 Bu ihale kapsamında farklı lokasyonlarda konumlandırılmak üzere aynı model 1 adet Data saklama kasası teklif edilecektir. Kasaların özellikleri aşağıdadır Teklif edilecek Data kasası Kutusuz LTO kartuşlardan en az 300 adet saklayabilme kapasitesine sahip olmalıdır Teklif edilecek Data kasası içerisinde data kartuş tiplerine göre ayarlanabilir, seperatörlü, hareketli çekmeceler bulunacaktır. Bu çekmeceler en az 30 LTO kartuş kapasitesinde olmalıdır. Data kasası maximum desteklediği çekmece ile birlikte teklif edilecek olup, çekmece birim fiyatları ayrıca teklif edilmelidir Teklif edilecek Data kasası Elektronik şifreli kilitleme sistemine sahip olmalıdır. En az 4-16 basamaklı iki ayrı şifre kullanılabilmelidir Teklif edilecek Data kasası en az 1000( C) Santigrat derece sıcaklığa 120 dakika dayanıklı olmalıdır. 120 dakikalık yangın boyunca 1000 ( C) Santigrat derecede kasa içindeki sıcaklık 35 ( C) Santigrat dereceyi (disket bozulma sıcaklığı) geçmemelidir. İstekli bu özellikleri onaylı Sertifikalarla belgelemelidir Teklif edilecek Data kasası sıcaklık, duman, nem, hırsızlık, elektrik alan ve manyetik alana karşı tam koruma sağlamalıdır. Bu özellikleri gerekli sertifikalarla belgelemelidir Teklif edilecek Data kasası Yangın, deprem, sel, su, korozif gaz ve dumana karşıda dayanıklı olmalıdır. Bu özellikleri gerekli sertifikalarla belgelemelidir. 17

18 10.8 Teklif edilecek Data kasası Avrupa Birliği Normlarına ( EN) uygun olmalı, ISO kalite sertifikalarına sahip olmalıdır. 11 DATA KASET TAŞIMA ÇANTASI 11.1 Bu ihale kapsamında, Data yedeklerinin, data kasasının olduğu bölüme taşınması, binalar arasında sevk edilmesi, şehirler arası taşınması ya da kargoya, uçak bagaj bölümlerine verilmesi sırasında oluşabilecek fiziksel zararlardan korunması için aynı model 1 adet Kartuş Taşıma Çantası alınacaktır Teklif edilecek Kartuş Taşıma çantası, data kartuşlarının taşınması sırasında, düşme, darbe, sıcaklık ve toz gibi fiziksel zararlardan korumalıdır Teklif edilecek Kartuş Taşıma çantası, en az 20 LTO/Ultrium kaset alabilecek kapasitede olacaktır. 12 KURULUMLAR 12.1 Kurulumlar yapılmadan önce sistemin ayrıntılı network topolojisi çıkartılacak, ihtiyaç var ise gerekli kablo düzenlemeleri ve konfigürasyonlar İSTEKLİ tarafından ücretsiz yapılacaktır Kule tipi sunucular Kurumun internet sayfasında belirtilen her bir taşra teşkilatına birer adet olmak üzere işletim sistemi kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilerek devreye alınacaktır Kurulumlar bilgi işlem merkezindeki yetkili teknik personel nezaretinde yapılacaktır. İdare elemanları hiçbir mühendislik hizmeti üretmek zorunda olmayacaktır Kurulumlar, ilgili konularda sertifikalı uzman personeller tarafından yapılacaktır Sunucu kabineti ile omurga anahtar kabineti arasında 10 Gbps SR standartına uygun OM4 fiber optik kablolama yapılacaktır. Fiber optik kablolar sunucu ve omurga anahtar kabinetlerine monte edilecek uygun tipte fiber optik patch panelde sonlandırılacaktır. Patch panel ile sunucu ve anahtarlar arasında kullanılmak üzere 10 Gbps SR standartına uygun OM4 fiber optik patch kablolar yeteri adette ve yedekli olarak teklif edilecektir Sunucu kabineti ile SAN anahtar arasında uygun OM4 fiber optik kablolama yapılacaktır. Fiber optik kablolar sunucu ve SAN anahtar kabinetlerine monte edilecek uygun tipte fiber optik patch 18

19 panellerde sonlandırılacaktır. Patch paneller ile sunucu ve anahtarlar arasında kullanılmak üzere uygun OM4 fiber optik patch kablolar yeteri adette ve yedekli olarak teklif edilecektir Kurulumlar tamamlandığında Kurum personeli ile beraber yedekleme politikası belirlenecek ve tüm bilgi kaynaklarının yedeklemesi planlanarak devreye alınacaktır Bütün kurulumlar tamamlandığında şartnamede belirtilen maddeler ile ilgili yedekleme ve yedekten dönme test edilecektir. 13 GARANTİ BAKIM DESTEK 13.1 İSTEKLİ; Yedekleme sunucuları, Fiziksel Teyp Kütüphanesi, Kenar anahtarlar, SAN anahtarlar ve Kule Tipi Sunucular için 3 yıllık olacak şekilde garanti, bakım, güncelleme ve 7x24 teknik destek hizmetini üretici firmadan alarak teklif edecektir. Bununla ilgili belgelerini teklife dahil edecektir İSTEKLİ, yedekleme yazılımını en az 3 yıl güncelleme (yeni sürüm-version, güncelleme-fıx, servis paketi-sp) ve 7x24 teknik destek hizmetini teklif edecektir İSTEKLİ, yüklenici olması durumunda yedekleme yazılımının 3 yıllık garanti süresi boyunca ayda en az 1 gün en az 8 saat olmak üzere kurumda yedekleme yazılımı tarafından sertifikalandırılmış uzman personel bulunduracaktır İSTEKLİ, yüklenici olması durumunda Kule Tipi sunucularının bakımını yapacak, üzerinde kurulacak olan active directory ve diğer servislerin kontrolünü yapmak üzere 3 yıllık garanti süresi boyunca ayda en az 1 gün en az 8 saat olmak üzere kurumda Microsoft tarafından MSCE olarak sertifikalandırılmış uzman personel bulunduracaktır İSTEKLİ'nin teklif edeceği Data Saklama Kasası ve Kartuş Taşıma Çantası tüm üretim hatalarına karşı en az 10 (On) yıl garantili olmalıdır. Bununla ilgili belgelerini teklife dahil edecektir İSTEKLİ, teklif ettiği diğer tüm donanımsal ürünler (Rack Kabinet, LCD konsol ve tüm aksamları) için yazılımsal güncelleme (yeni sürüm-version, güncelleme-fıx, servis paketi-sp) hizmetini en az 3 yıl 7x24 teknik destek paketi ile birlikte garanti vereceğini belirtecektir İSTEKLİ, Fiziksel sunuculara uzaktan erişim ve yönetim sağlayacak olan yazılım (sunucu ajanları ve yönetim konsolları) için en az 3 yıl güncelleme (yeni sürüm-version, güncelleme-fix, servis paketi-sp) ve 7x24 teknik destek paketi ile birlikte teklif edecektir. 19

20 13.8 İSTEKLİ, bu ihale kapsamında alınan tüm ürünlerin (donanım ve yazılımların) kendi aralarında oluşabilecek problemler için en az 3-yıl, 7x24 teknik destek paketi ile birlikte teklif edecektir İSTEKLİ'nin vereceği bütün 7x24 desteklerin nitelikleri ve tanımları; Arızaya müdahale süresi, herhangi bir arıza durumunda (Fiziksel teyp kütüphanesi, Yedekleme yazılımı ve sunucular (yedekleme sunucuları ve kule tipi sunucular) için üretici firma teknik personeli, diğer ürünler için yüklenici firma teknik personeli müdahale edecektir) İdarenin isteklinin bildirdiği telefon, e-posta veya faksına arıza bildiriminden itibaren, destek merkezi elemanlarının arızaya müdahalesine kadar geçebilecek en uzun süredir. Kule tipi sunucular için müdahale biçimi uzaktan yönetim arayüzü vasıtası ile olabilecektir. İSTEKLİ, ilgili teknik destek elemanlarının erişim bilgilerini (e-posta, sabit telefon ve cep telefonları) İdareye yazılı olarak verecektir. Herhangi bir arıza durumunda istekli ve İdare elemanları ortaklaşa arızanın aşağıda belirtilen seviyelerden hangisine ait olduğunu belirleyecektir. Bu seviyelere göre istenilen müdahale süreleri aşağıda belirtilmiştir. SEVİYE 1 :Sistem çökmüş, durmuş veya operasyon devam etmiyorsa, müdahale süresi 4 saat, çözüm süresi 12 saattir. SEVİYE 2 :Sorun çalışmayı engellemiyorsa, fakat genel anlamda tekrar eden sorunlara yol açıyorsa, müdahale 6 saat, çözüm süresi 48 saattir. SEVİYE 3 :Sistem üzerinde daha performanslı çalışmayı sağlayacak genel düzenlemeler yapılması gerekiyorsa 12 saat içinde müdahale edilecektir. İstekli çözüm için uzaktan destek verebilir ancak sorun çözülemezse soruna yerinde müdahale edilecektir. Sorunu çözüm süresi 3 gündür. Seviye 3 problemleri versiyon release veya upgrade gerektiriyorsa en çok 3 (üç) ay içinde çözülecektir İSTEKLİ, garanti süresi boyunca 6 (altı) ayda bir bakım işlemi yapacak ve bakım formu düzenleyecektir. Bakım işleminde; Verilmiş donanımları genel temizlik işlemi. Yazılımlar için tüm fonksiyonların aktif ve ilgili bağlantıların aktif olduğu kontrolü. Yazılım ve donanımların sürüm yükseltilmesi gerekip gerekmediği, kontrolü ve önerilmesi. 20

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde Kartlı Geçiş Sistemi ve IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Güvenlik

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YÖNETİMLİ WIRELESS CONTROLLER ve ACCESS POINT SİSTEMİ LOGLAMA YAZILIMI MİSAFİR HOTSPOT UYGULAMASI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ OCAK 2014 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı A.

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı