Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1"

Transkript

1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1

2 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM) 1-2

3 Getirinin Tanımlanması Yatırımcılar hisse senedi satın alınca 2 tür gelir elde eder. 1) Sermaye Kazancı 2) Temettü Geliri 1-3 R = D t + (P t - P t-1 ) P t-1

4 Getiri Örneği Park Enerji hisse senedinin 1 yıl önceki fiyatı $10, şu an borsadaki fiyatı da $9.50 ve hisse başına $1 kar payı dağıtılmış ise bu hisse senedinin yıllık getirisini hesaplayınız? 1-4

5 Getiri Örneği Park Enerji hisse senedinin 1 yıl önceki fiyatı $10, şu an borsadaki fiyatı da $9.50 ve hisse başına $1 kar payı dağıtılmış ise bu hisse senedinin yıllık getirisini hesaplayınız? 1-5 $ ($ $10.00 ) R = = 5% $10.00

6 Risk Nedir? 1-6 Beklenen getiri ile gerçekleşen ekleşen en getiri arasındaki farka risk denir. Yapmış olduğunuz unuz yatırımdan yıllık y % kaç getiri elde etmeyi bekliyorsunuz? Gerçekte ekte kazanacağınız z getiri ne kadardır? r? Bir bankaya vadeli mevduat hesabı açtırmakla hisse senedi almak arasında risk açısından a bir fark var mıdır? m

7 Beklenen Getirinin Hesaplanması (Kesikli Dağılımlar) n R = Σ ( R i )( P i ) i=1 R: sözkonusu varlıktan beklenen getiri, R i : i. olasılığın getirisi, P i : o getirinin elde edilme olasılığı n : olasılıkların toplam sayısı. 1-7

8 Beklenen Getirinin Hesaplanması ARCLK R i P i (R i )(P i ) Sum Arçelik hisse senedi için beklenen getiri, R, 0.09 veya 9% 1-8

9 1-9 Standart Sapmanın Hesaplanması (Kesikli) n σ = Σ ( R i - R ) 2 ( P i ) i=1 Standard Sapma, σ, bir dağılımın ortalamadan ne kadarlık bir değişkenlik gösterdiğinin istatistiki bir ölçüsüdür. Standard Sapma, σ, Varyansın kareköküdür. Not: Bu hesaplama kesikli dağılımlar için geçerlidir.

10 Standart Sapmanın Hesaplanması 1-10 ARCLK R i P i (R i )(P i ) (R i - R ) 2 (P i ) Sum

11 Standart Sapmanın Hesaplanması n σ = Σ ( R i - R ) 2 ( P i ) i=1 σ = σ =.1315 or 13.15% 1-11

12 Değişim im Katsayısı Değişim Katsayısı: Bir dağılımın standard sapmasının o dağılımın ortalamasına oranıdır. Bu ölçü GÖRECELĐ risk ölçüsüdür. CV = σ / R CV of ARCLK =.1315 /.09 =

13 Kesikli ve Sürekli S Dağı ğılımlar Kesikli Sürekli % -3% 9% 21% 33% % -4 1 % -3 2 % -2 3 % -1 4 % -5 % 4 % 1 3 % 2 2 % 3 1 % 4 0 % 4 9 % 5 8 % 6 7 %

14 Beklenen Getirinin Hesaplanması (Sürekli Dağılımlar) R = Σ ( R i ) / ( n ) R: sözkonusu varlığın beklenen getirisi, R i : i. gözlemin getirisi, n : toplam gözlem sayısı. n i=1 1-14

15 Standart Sapmanın Hesaplanması (Sürekli) n σ = Σ ( R i - R ) 2 i=1 ( n ) Not: R popülasyonun ortalamasını gösterir. 1-15

16 Sürekli Dağı ğılım Problemi u Aşağıda getirileri verilen sürekli bir dağılımın beklenen getirisini ve standart sapmasını hesaplayınız. u9.6%, -15.4%, 26.7%, -0.2%, 20.9%, 28.3%, -5.9%, 3.3%, 12.2%, 10.5% u? 1-16

17 1-17 Portföyün n Beklenen Getirisi m R P = Σ ( W j )( R j ) j=1 R P : Portföyün beklenen getirisi, W j : Portföydeki j. varlığın oranı (ağırlığı), R j : j. varlığın beklenen getirisi, m : portföydeki toplam varlık sayısı.

18 Portföyün n Standart Sapması m j=1 m σ P = Σ Σ W j W k σ jk k=1 W j Portföydeki j. varlığın oranı (ağırlığı), W k Portföydeki k. varlığın oranı (ağırlığı), 1-18 σ jk j. ve k. varlıklar arasındaki kovaryansı göstermektedir.

19 Kovaryans Nedir? 1-19 σ jk = σ j σ k r jk σ j :Portföydeki j. varlığın standart sapmasını, σ k : Portföydeki k. varlığın standart sapmasını, r jk : j. ve k. varlıklar arasındaki korelasyon katsayısını göstermektedir.

20 Korelasyon Katsayısı Đki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini gösteren istatistiki bir ölçüdür. KK = -1.0 ise mükemmel negatif korelasyon vardır. KK = 0 ise herhangi bir korelasyon yoktur. KK = 1.0 ise mükemmel pozitif korelasyon vardır. 1-20

21 Pozitif Korelasyon Katsayısı return on security A return on security B 1-21

22 Negatif Korelasyon Katsayısı return on security C return on security D 1-22

23 Korelasyon Katsayısı = 0 return on security E 1-23 return on security F

24 1-24 Varyans-Kovaryans Matrisi Portföyde 3 Varlık Varsa: Sütün 1 Sütün 2 Sütün 3 Satır 1 W 1 W 1 σ W 1,1 1 W 2 σ 1,2 W 1 W 3 σ 1,3 Satır 2 W 2 W 1 σ W 2,1 2 W 2 σ 2,2 W 2 W 3 σ 2,3 Satır 3 W 3 W 1 σ W 3,1 3 W 2 σ 3,2 W 3 W 3 σ 3,3 σ j,k = kovaryans

25 Portföyün n Getirisi ve Riski A yatırımcısı, DENIZ ve BAGFS hisse senetlerinden oluşan bir portföy oluşturmuştur. Portföyün toplamı YTL olup YTL lik kısmı DENIZ, YTL lik kısmı da BAGFS a yatırılmıştır. Hisse DENIZ BAGFS Beklenen Getiri % 9 % 8 Std. Sapma % % Korelasyon Katsayısı : 0.75 olduğuna una göre g portföyün n getirisini ve riskini hesaplayınız. 1-25

26 Portföyün n Getirisi W DENIZ = $2,000 / $5,000 = 0.4 W BAGFS = $3,000 / $5,000 = 0.6 W BAGFS R P = (W )(R D D ) + (W )(R B B ) R P = (0.4)(9%) + (0.6)(8%) R P = (3.6%) + (4.8%) = 8.4% 1-26

27 Portföyün n Standart Sapması Two-asset portfolio: Sütün 1 Sütün 2 Satır 1 W D W D σ D,D W D W B σ D,B Satır 2 W B W D σ B,D W B W B σ B,B 1-27

28 Portföyün n Standart Sapması 2 Varlıklı Portföy: Sütun 1 Sütun 2 Satır 1 (.4)(.4)(.0173) (.4)(.6)(.0105) Satır 2 (.6)(.4)(.0105) (.6)(.6)(.0113). 1-28

29 Portföyün n Standart Sapması 2 Varlıklı Portföy: Col 1 Col 2 Row 1 (.0028) (.0025) Row 2 (.0025) (.0041)

30 Portföyün n Standart Sapması σ P = (2)(0.0025) σ P = karekök(0.0119) σ P = or 10.91% 1-30

31 Özet DENIZ BAGFS Portföy Getiri 9.00% 8.00% 8.64% Risk 13.15% 10.65% 10.91% CV En düşük değişim katsayısı portföye aittir. ÇEŞĐTLENDĐRME ETKĐSĐ

32 Çeşitlendirme ve Korelasyon Katsayısı MENKUL KIYMET E MENKUL KIYMET F E ve F nin F KOMBĐNASYONU YATIRIMIN GETĐRĐSĐ ZAMAN ZAMAN ZAMAN 1-32

33 Toplam Risk = Sis. Risk + Sis. Olmayan Risk Ekonomik Đstikrarsızlık, Seçim Ekonomisi, Avrupa Birliği Đle Đlişkiler, Faiz Oranlarının Yükselmesi vb Portföyün Riski Toplam Risk Sis. Olmayan risk Sistematik risk 1-33 Portföydeki Menkul Kıymet Sayısı

34 Toplam Risk = Sis. Risk + Sis. Olmayan Risk Şirkete yeni bir müdür atanması, Yabancı bir şirketle birleşme, Kuş gribi, yüklü bir ihale kazanma, Yeni yatırımlar yapma vb Portföyün Riski Toplam Risk Sis. Olmayan risk Sistematik risk 1-34 Portföydeki Menkul Kıymet Sayısı

35 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ucapm bir varlığı risk ve beklenen getiri ilişkisini gözönünde bulundurarak fiyatlandıran bir modeldir. u William Sharpe (1964), John Lintner (1965), ve Jan Mossin (1966) çalışmalarına dayanır. u Beklenen getirinin ne olması gerektiğine ilişkin bir benchmark belirler. 1-35

36 CAPM Varsayımları 1. Sermaye piyasaları etkindir. 2. Belirli bir dönem için yatırımcılar benzer beklentilere sahiptir. 2. Risksiz siz faiz oranı bellidir. 3. Piyasa portföyü sadece sistematik riskten oluşur 1-36

37 Karakteristik Doğru Beta = Karşı Komşu Menkul Kıymetin Ek Getirisi Getirilerin dağı ğılımları arasındaki fark daraldıkça Korelasyon artar Portföyün Ek Getirisi 1-37 Karakteristik Doğru

38 Betanın Hesaplanması Zaman 1 2 ĐMKB % -15.4% AKBNK 12% -5% Risksiz Faiz Oranı = % % 19% 4-0.2% 3% % 13% % 14% 7-5.9% -9% 8 3.3% -1% % 12% % 10%

39 Ek Getirilerin Hesaplanması 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% % -20% -25% 1-39 RFO ĐMKB100 ek AKBNK ek

40 Farklı Beta Katsayılarında Karakteristik Doğru Her bir karakteristik doğru farklı bir eğime sahiptir Hisse Senedinin Ek Getirisi Beta > 1 (saldırgan, atak) Beta = 1 Beta < 1 (savunmacı) Piyasa Portföyünün Ek Getirisi 1-40

41 Sermaye Piyasası Doğrusu R j j. Hisse senedinin beklenen getirisi, R j R f risksiz faiz oranı, R f β j j nin betası (sistematik riski) β j R M piyasa portföyünün beklenen getirisi R M R j = R f + β j (R M - R f ) 1-41

42 Sermaye Piyasası Doğrusu R j = R f + β j (R M - R f ) 1-42 Beklenen Getiri R M R f β = 1.0 M Sistematik Risk (Beta) Risk Primi Risksiz siz faiz oranı

43 Beklenen Getirinin Hesaplanması ADANA Çimento hisse senedinin beklenen getirisini CAPM modeline göre g hesaplayınız. R f = %6 Rm = % 10. Beta = 1.2 Ra =? 1-43

44 ADANA nın Beklenen Getirisi R a = R f + β(r M - R f ) R a = 6% + 1.2(10% 10% - 6%) R a = 10.8% 1-44 ADANA çimentonun beklenen getirisi B=1.2 olduğu için piyasanın getirisinin üzerindedir..

45 Sermaye Piyasası Doğrusu Hisse X (Iskontolu) Beklenen Getiri R f Hisse Y (Primli) Sistematik Risk (Beta) 1-45

46 1-46 SON

Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT

Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT RİSK VE GETİRİ Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT 1 İçerik Risk ve Getiri Sistematik Risk ve Beta Varyans ve Standart Sapma Kovaryans ve Korelasyon Modern Portföy Teorisi Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli Sharpe,

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2014 Cilt: 51 Sayı: 598 P. BENGİTÖZ - M. UMUTLU 77 Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Özet

Detaylı

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :114-147 Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET Getiri aralığının beta tahminleri üzerine etkisine ilişkin çalışmalar

Detaylı

Forecasting Systematic Risk Measure Beta Coefficient For Private Companies

Forecasting Systematic Risk Measure Beta Coefficient For Private Companies YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Halka Açık Olmayan Şirketlerde Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısının Tahmin Edilmesi Araş. Gör. Dr. Mustafa KIRLI

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

MARKOWİTZ VE TEK ENDEKS MODELLERİNİN UYGULANMASI: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

MARKOWİTZ VE TEK ENDEKS MODELLERİNİN UYGULANMASI: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.1-18. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları Bölüm 1: Fiyatlama Bahar 2003 SPX S&P 500 Endeksi Opsiyonları S&P 500 endeksi, geniş bir endüstri yelpazesinden alınan 500 hisse senedinin kapitalizasyon

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR

Detaylı

Gülfen TUNA Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü Esentepe Kampüsü/SAKARYA geksi@sakarya.edu.

Gülfen TUNA Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü Esentepe Kampüsü/SAKARYA geksi@sakarya.edu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Sistematik Risk: Geleneksel Beta Katsayısına Karşı Aşağı Yönlü Beta Katsayısı Systematic Risk on Istanbul Stock Exchange: Traditional Beta Coefficient Versus Downside

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

Şirket Değerleme Yöntemleri

Şirket Değerleme Yöntemleri Şirket Değerleme Yöntemleri TUYİD, 13 Nisan 2012 Mete Gorbon Müdür Kurumsal Finansman Gündem 1 Öğleden Önce Öğleden Sonra Değerleme ile ilgili genel bilgi Fiyat / Değer Kavramı Değerlemenin amacı Şirket,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

İMKB 30 İNDEKSİNİ OLUŞTURAN HİSSE SENETLERİ İÇİN PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU

İMKB 30 İNDEKSİNİ OLUŞTURAN HİSSE SENETLERİ İÇİN PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1) 2015, 25-33 İMKB 30 İNDEKSİNİ OLUŞTURAN HİSSE SENETLERİ İÇİN PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHODS

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

İMKB Dergisi. 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını. Kudret VURGUN Kudret SEROVA Aydın SEYMAN İlker KIZILKAYA

İMKB Dergisi. 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını. Kudret VURGUN Kudret SEROVA Aydın SEYMAN İlker KIZILKAYA Ý s t a n b u l M e n k u l K ý y m e t l e r B o r s a s ý ISSN 1301-1650 Yýl: 6 Sayý: 23 Temmuz/Aðustos/Eylül 2002 Çoklu Nakit Beta Dönüþ Finansal Süresi, Varlýklar Nakit Yönetim Deðerleme ve Karlýlýk:

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı