DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK ANKARA-2014

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan ANKARA-2014

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I KISALTMALAR LİSTESİ IX GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÂR, KÂR PAYI VE KÂR DAĞITIM POLİTİKALARINA İLİŞKİN KURAMSAL BİLGİLER 1. Kâr Kavramı Genel Olarak Kâr Kavramı Temel Kâr Kavramları Ticari Kâr Safi Kâr Dönem Net Kârı Mali Kâr Kâr Payı ve Temettü Vergi Hukuku Açısından Kâr Kavramı Kaynak Kuramı Safi Artış Kuramı Dağıtım Yönünden Kâr Kavramı Kârın Elde Edilme Şekline Göre Kâr Grupları Kâr Hesaplama Yöntemleri Özsermayenin Karşılaştırılması Yoluyla Kârın Hesaplanması Ticari Bilanço Mali Bilanço Ayrımı Ticari Bilanço Mali Bilanço Arasındaki Farklar Özsermaye Hesaplama Yöntemleri Analitik Yöntemle Özsermayenin Hesaplanması Sentetik Yöntemle Özsermayenin Hesaplanması Hasılat ve Giderlerin Karşılaştırılması Yoluyla Kârın Hesaplanması Kâr Payı Kavramı Genel Olarak Kâr Payı Kavramı Tarihi Süreçte Kâr Payı 34 I

4 3.3. Kâr Payı Kavramının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması Kâr Payının Faizle Karşılaştırılması Kâr Payının Hazırlık Dönemi Faizi İle Karşılaştırılması Kâr Payının Tasfiye Payı İle Karşılaştırılması Kâr Payının Hukuki Niteliği Mali Hak Niteliği Müktesep Hak Niteliği Şarta Bağlı Alacak Niteliği Kâr Dağıtım Politikası Kâr Dağıtım Politikası Kavramı Ve Önemi Kâr Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde Yer Alan Hükümler Şirketin Likidite Durumu Borç Ödeme Gereği Yönetimin Önceliği İstikrarlı Kâr Dağıtımı Yeni Yatırım Planları Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Hükümler Kârlılık Oranının Kâr Dağıtımına Etkisi Sermaye Piyasası Kaynaklarından Yararlanma Şirketin Ortaklık Yapısı Kontrolü Elinde Bulundurma İsteği Şirketin Büyüme Hızı Vergi Yükü Farklılıkları İştirak ve Bağlı Kuruluş Niteliği Benzer Şirketlerin Kâr Dağıtım Politikaları Belirsizlik Kâr Payı Dağıtım Politikaları Sabit Oranlı Kâr Payı Dağıtım Politikası Sabit Miktarlı Kâr Payı Dağıtım Politikası İstikrarlı Kâr Payı Dağıtım Politikası Sabit Miktarda Kâr Payı ve Ek Kâr Payı Dağıtım Politikası Sabit Oranlı Kâr Payı ve Ek Kâr Payı Dağıtım Politikası.. 60 II

5 Her Yıl Artan Kâr Payı Dağıtım Politikası Artık Kâr Payı Dağıtım Politikası Optimal Kâr Payı Dağıtım Politikası Uzlaşmaya Dayanan Kâr Payı Dağıtım Politikası İstikrarlı ve İstikrarlı Gelişme Gösteren Kâr Payı Dağıtım Politikası Kâr Payı Dağıtım Şekilleri Nakit Kâr Payı Dağıtımı Hisse Senedi Şeklinde Kâr Payı Dağıtımı Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini Geri Alması Yoluyla Kâr Payı Dağıtımı 66 İKİNCİ BÖLÜM KÂR DAĞITIMINA TABİ OLAN KAZANCIN BELİRLENMESİ 1. Safi Kurum Kazancı Kavramı Safi Kurum Kazancının Tespiti Bilanço Esasına Göre Safi Kurum Kazancının Tespiti İşletme Hesabı Esasına Göre Safi Kurum Kazancının Tespiti Zirai Faaliyetle Uğraşan Kurumlarda Safi Kurum Kazancının Tespiti Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Kurum Kazancının Tespiti Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Devralınan veya Bölünen Kurumlara Ait Zararların Mahsubu Yurt Dışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu Kurumlar Vergisi Oranı. 77 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KÂR DAĞITIMI 1. Genel Açıklama Adi Ortaklıklarda Kâr Dağıtımı Adi Ortaklığın Tanımı ve Hukuksal Yapısı Adi Ortaklıkta Vergilendirme.. 81 III

6 2.3. Adi Ortaklıkta Kâr Dağıtımı Adi Ortaklıkta Kâr Dağıtım Yöntemleri Adi Ortaklıkta Kâr Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi Esas Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Adi Ortaklıkta Kâr Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi Esas Sözleşmede Hüküm Bulunan Adi Ortaklıkta Kâr Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi Kollektif Şirketlerde Kâr Dağıtımı Kollektif Şirketlerin Tanımı Ve Hukuksal Yapısı Kollektif Şirketlerde Vergilendirme Kollektif Şirketlerde Kâr Dağıtımı Kollektif Şirketlerde Kâr Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi Kârın Ortaklık Payı Çerçevesinde Dağıtılması Dönem Kârının Sermayeye Eklenmesi Durumu Dönem Kârının Bir Kısmının Dağıtılması Bir Kısmının Sermayeye Eklenmesi Durumu Adi Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtımı Adi Komandit Şirketlerin Hukuksal Yapısı Adi Komandit Şirketlerde Vergilendirme Adi Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtımı Adi Komandit Şirketlerde Zararın Bölüştürülmesi Adi Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi Kâr ve Zarar Dağıtımına İlişkin Şirket Esas Sözleşmesinde Düzenleme Olması Kâr ve Zarar Dağıtımına İlişkin Şirket Esas Sözleşmesinde Düzenleme Olmaması Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtımı Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Hukuksal Yapısı Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Vergilendirme Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtımı Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi Limited Şirketlerde Kâr Dağıtımı Limited Şirketlerin Hukuksal Yapısı Limited Şirket Tanım ve Kuruluş. 103 IV

7 Limited Şirketlerde Belgeler ve Kayıt Düzeni Limited Şirketlerde Ortakların Hak ve Borçları Limited Şirketlerde Ortaklık Payları ve Ortaklık Paylarının Devri Limited Şirketlerde Kâr Dağıtımına İlişkin Yasal Düzenlemeler Kârın Tespiti Ve Dağıtımına Karar Verilmesi Kâr Dağıtımında Dikkat Edilecek Hususlar Kâr Payının Ödeme Zamanlarının Belirlenmesi Ve Zamanında Ödenmemesinin Sonuçları Haksız Alınan Kâr Payının Geri Verilmesi Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı Anonim Şirketlerin Hukuksal Yapısı Anonim Şirket Tanımı ve Kuruluşu Anonim Şirketlerde Genel Kurul Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtım Koşulları Kâr Dağıtımı İçin Uygun ve Yeterli Kaynak Bulunması Önceki Hesap Dönemlerindeki Ticari Zararın Kapatılmış Olması Genel Kurulun Kâr Dağıtımına Karar Vermesi Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımının Hukuksal Prosedürü Anonim Şirketler İle Limited Şirketlerde Kâr Dağıtımına İlişkin Ortak Konular Kâr Dağıtımının Aşamaları Yedek Akçeler Yedek Akçe Kavramı Yedek Akçe Türleri Yasal Yedek Akçe İhtiyari Yedek Akçe Olağanüstü Yedek Akçe Yedek Akçe Ayırma Nedenleri Yasal Yedek Akçeler Yasal Yedek Akçe Ayrılması Özel Kanunlar Gereğince Ayrılan Yedek Akçeler Holdinglerde Yasal Yedek Akçeler Gizli Yedek Akçeler V

8 Yasal Yedek Akçelerin Çözümü ve Kullanılması Yedek Akçelerin Sermayeye İlave Edilmesi İhtiyari Yedek Akçeler İhtiyari Yedek Akçe Ayrılması Esas Sözleşme Gereği Ayrılan İhtiyari Yedek Akçelerin Sermayeye Eklenmesi İhtiyari Yedek Akçelerin Pay Sahiplerine Dağıtılması Olağanüstü Yedek Akçeler Çalışanlar ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi Yedek Akçe Ayrılması ile Kâr Dağıtımı Arasındaki İlişki Pay Sahiplerine Dağıtılacak Kâr Payı Kâr Payı (Temettü) Kâr Payını Hesaplama Yöntemi Kâr Payının Dağıtılabileceği Bilanço Kalemleri Birinci Temettü Ayrılması ve Dağıtılması Yönetim Kurulunun Teklifi ve Genel Kurulun Dağıtım Kararı Yıllık Kâr Üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçelerin Ayrılması Birinci Temettü Tutarının Hesaplanması ve Dağıtılması Halka Açık Anonim Şirketlerde Birinci Temettü ve Dağıtılması Birinci Temettü Dağıtım Tarihi Kâr Payı Avansı Yönetim Kurulu Üyelerine Kâr Payı Verilmesi İmtiyazlı Pay Sahiplerine Kâr Payı Verilmesi İkinci Temettü İkinci Tertip Yedek Akçe Yasal ve İhtiyari Yedek Akçeler Dışındaki Yedek Akçeler Üçüncü Temettü Olağanüstü Yedek Akçeler 152 VI

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÂR DAĞITIMINDA VERGİLENDİRME, KÂR DAĞITIM TABLOSU VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 1. Kâr Payının Vergilendirilmesi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elde Ettikleri Kâr Paylarının Vergilendirilmesi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tam Mükellef Kurumlardan Elde Ettikleri Kâr Payının Vergilendirilmesi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Dar Mükellef Kurumlardan Elde Ettikleri Kâr Payının Vergilendirilmesi Kurumlar Tarafından Dağıtılan Kâr Payını Elde Eden Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Tam Mükellef Gerçek Kişilerin Elde Ettikleri Kâr Payının Vergilendirilmesi Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Elde Ettikleri Kâr Payının Vergilendirilmesi Kurumların Tarihinden Önce Elde Ettikleri Kazançları Dağıtmaları Sonucunda Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Kâr Payının Vergilendirilmesi Kurumların Yatırım İndirimi İstisnasına Tabi Tutulmuş Kazançlarını Dağıtmaları Sonucunda Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Kâr Payların Vergilendirilmesi Kurumların GVK nın 62 inci Maddesi Kapsamında Elde Ettikleri Kâr Payı Kazancını Dağıtması Sonucu Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Kâr Payının Vergilendirilmesi Kâr Dağıtım Tablosu Genel Açıklama Kâr Dağıtım Tablosu Düzenleme Kuralları Kâr Dağıtım Tablosunu Oluşturan Kalemler Dönem Kârının Dağıtımı Yedeklerden Dağıtım Hisse Başına Kâr Hisse Başına Temettü Kâr Dağıtım Tablosu SPK ya Göre Kâr Dağıtım Tablosu ve Düzenleme Kuralları Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtım Uygulamaları ve Muhasebe Kayıtları VII

10 3.1. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtım Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları Halka Açık Şirketlerde Kâr Dağıtım Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları BEŞİNCİ BÖLÜM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE KÂR DAĞITIMI 1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Yapısı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kuruluş Nedenleri Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Kâr Dağıtımı Özel Kanunlarla Getirilen Düzenlemeler Sayılı KHK Uyarınca Birinci Tertip Yedek Akçe Ayrılması Sayılı KHK Uyarınca İkinci Tertip Yedek Akçe Ayrılması Geçmiş Yıl Zararları ile Yedek Akçe İlişkisi Teşekkül ve Müesseselerde Kalan Kâr Bağlı Ortaklıklarda Kâr Dağıtımı Kamu İktisadi Kuruluşlarında Ayrılacak Yedekler Teşebbüslerin Temettü Ödemeleri Kamu İktisadi Teşekküllerinde Kâr Dağıtımına İlişkin Örnek Uygulama. 207 SONUÇ. 213 ÖZET 219 ABSTRACT 220 KAYNAKÇA VIII

11 KISALTMALAR ABD a.g.e. a.g.m. C CD CF CIF DVD FOB GVK İDT KDV KHK KİK KİT KVK MKE MTV : Amerika Birleşik Devletleri : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Cilt : Compact Disc : Cost & Freight : Cost, Insurance & Freight : Digital Versatile (Video) Disc : Free On Board : Gelir Vergisi Kanunu : İktisadi Devlet Teşekkülü : Katma Değer Vergisi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu İktisadi Kuruluşu : Kamu İktisadi Teşebbüsleri : Kurumlar Vergisi Kanunu : Makine Ve Kimya Endüstrisi : Motorlu Taşıtlar Vergisi S. : Sayı s. : Sayfa SPK TBK TBMM : Sermaye Piyasası Kanunu : Türk Borçlar Kanunu : Türkiye Büyük Millet Meclisi IX

12 TDK TFRS TMS TTK VUK : Türk Dil Kurumu : Türkiye Finansal Raporlama Standartları : Türkiye Muhasebe Standartları : Türk Ticaret Kanunu : Vergi Usul Kanunu X

13 GİRİŞ Şirketler, yatırımcıların bireysel olarak hareket etmek yerine bir araya gelmek suretiyle yürüttükleri faaliyetler neticesinde elde edilen kârı paylaşma amacına hizmet ederler. Bu nedenle, birden fazla şahsın bir araya gelmesiyle oluşan şirketlerin kuruluşundaki ana amaç kâr elde etmek ve bunu paylaşmaktır. Kârın elde edilmesi sonrası ne şekilde dağıtılacağı, devletin ve ortakların mevcut kârdan ne kadar pay alacakları ve ne kadarlık kısmının işletmenin bünyesinde bırakılacağı konuları önem arz etmektedir. Şirketlerin kazançları üzerinde yapacağı tasarrufta, şirketlerin menfaatleri ile şirketin bu kazançları üzerinden pay alma hakkına sahip olan ortağın menfaatleri çatışmaktadır. Zira hesap dönemi sonunda oluşan kârın ortaklara dağıtılmayarak şirketin büyümesi ve gelişmesi için kullanılması şirketin menfaatine olmasına karşılık, şirket kârının dağıtılması sonucu ortakların kârdan daha fazla pay alması ise şirket ortağının menfaatinedir. Dolayısıyla, taraflar arasında şirket kârının dağıtılması ve / veya dağıtılmaması konusunda menfaat çatışması ortaya çıkmakta olup, bu menfaat çatışmasının, kâr payı dağıtımı konusunda hem özel hukuk hem de vergi hukuku kapsamındaki birçok meselenin doğmasına temel teşkil ettiği söylenebilir. İşte bu çatışmayı asgari düzeye indirmeyi amaçlayan kanun koyucu, dönem kazancının şirket bünyesinde tutulmasını veya kâr payı adı altında dağıtılmasını hukuki bakımdan çeşitli usul ve esaslara bağlamıştır. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada, dağıtılabilir kârın tespiti, kâr paylarının gerek kâr dağıtan kurum, gerekse ortak ve çalışanlarca dağıtıma nasıl konu edileceği ve kâr dağıtımı aşamasında vergilemenin nasıl yapılacağı konuları yasalarda yapılan son değişikliklerde dikkate alınarak, açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 1

14 Dönem kârının dağıtımı, vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi konusu değerlendirilirken, TTK, SPK, GVK ve KVK, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri, TFRS ve konuyla ilgili çok sayıda kitap, makale ve bilimsel çalışmadan yararlanılarak konu tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Kâr dağıtımına ilişkin temel ilkeler TTK da belirlenmiş olup, özel haller dışında kâr dağıtım sistemi bu Kanun un getirdiği esaslara göre şekillenmiştir. SPK ve diğer hukuki düzenlemeler TTK da belirtilen esaslara uygun olarak genişletici ya da daraltıcı hükümlerle çerçevelenmiştir. Yapılan çalışmanın birinci bölümünde, Kâr, Kâr Payı ve Kâr Dağıtım Politikalarına İlişkin Kuramsal Bilgiler başlığı altında, kâr ve kâr payı kavramına, kâr hesaplama yöntemlerine, kâr dağıtım politikalarına ve kâr dağıtım şekillerine ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Kâr Dağıtımına Tabi Kazancın Belirlenmesi başlıklı ikinci bölümde, safi kurum kazancı kavramına ilişkin kuramsal bilgi verilmiş, safi kurum kazancının tespitine ilişkin yöntemlere kısaca yer verilmiş, safi kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderler kısaca incelenmiş, zarar mahsubuna ve kurumlar vergisi oranına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kâr Dağıtımı başlıklı üçüncü bölümde, adi ortaklıkların, kollektif şirketlerin, adi komandit şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, limited şirketlerin ve anonim şirketlerin hukuksal yapılarına ilişkin kuramsal bilgi verilerek her şirket türünde kâr dağıtımına ilişkin düzenlemelere, kâr dağıtım aşamalarına, kâr dağıtım uygulamalarına ve muhasebe kayıtlarına ilişkin ayrı ayrı ve ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 2

15 Dördüncü bölümde, kâr dağıtımında vergilendirme konusu ayrıntılı olarak açıklanmış ve kâr dağıtım tablosu ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra kâr dağıtımına ilişkin muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. Son bölümde ise, Kamu İktisadi Teşebbüsleri nde (KİT) kâr dağıtımı konusu incelenmiş, KİT lerin hukuki yapısına, kuruluş nedenlerine ve denetimlerine ilişkin kuramsal bilgilere yer verildikten sonra KİT lerde kâr dağıtımı ayrıntılı olarak açıklanmış ve örnek bir uygulama üzerinde KİT lerde kâr dağıtımı irdelenmiştir. 3

16 BİRİNCİ BÖLÜM KÂR, KÂR PAYI VE KÂR DAĞITIM POLİTİKALARINA İLİŞKİN KURAMSAL BİLGİ 1. Kâr Kavramı 1.1. Genel Olarak Kâr Kavramı Kâr, Farsça kökenli bir kelimedir. Kârın sözlük anlamı incelendiğinde farklı kâr tanımlamalarının olduğu görülmekte olup, kâr kavramı isim olarak; alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı, ekonomik olarak üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay, ticari olarak maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark olarak tanımlanmıştır 1. Ticari işletmelerin esas amacı kâr elde etmektir. Kâr genel anlamda konulan bir sermaye karşılığı bu sermayede elde edilen artışı ifade eder. İktisadi açıdan kâr, üretimden girişimcinin hissesine düşen paydır. Bir başka ifade ile girişimcilerin belirli bir dönemde gerçekleştirdikleri üretimin satışı sonucu elde ettikleri gelirden, satın aldığı ya da kiraladığı üretim faktörlerine yaptığı ödemelerle, kendisinin sahip olduğu faktörlerin karşılığı olan ücret, rant ve faizi düştükten sonra kalan kısmıdır 2. Kâr dar anlamda belli bir hesap dönemi sonunda elde edilen satış hasılatı ile bu hasılata ilişkin maliyet ve giderler arasındaki olumlu farktır 3. Geniş anlamda ise, kâr işletmenin ilgili hesap dönemi sonundaki özsermayesinin aynı hesap dönemi başındaki özsermayesi ile karşılaştırılması sonucu tespit edilen olumlu fark olarak , (Erişim tarihi 09 Kasım 2012) 2 Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa, Ekin Kitapevi Yayınları, 1995, s Kamil BÜYÜKMİRZA, Maliyet ve Yöntem Muhasebesi, Ankara, Gazi Kitapevi, 2011, s

17 tanımlamak mümkündür 4. GVK nın 5 38 inci maddesinde belirtilen ikinci tanımdan gidildiğinde kâr, dağıtılan kârlar veya işletme sahip veya sahipleri tarafından işletmeden çekilen kıymetlerin ilavesi ve işletme sermayesine ilave edilen kıymetlerin düşülmesi sonucunda dönem başı özsermayesinde meydana gelen artışlara eşittir 6. Kâr kavramını, hesap dönemi sonunda işletme varlıklarındaki bir artış olarak tanımlamak da olanaklıdır 7. Bir başka açıdan kâr, işletmenin hesap dönemi sonundaki özvarlığı ile hesap dönemi başındaki özvarlığı ya da başka bir deyişle, işletmenin hesap dönemi içinde elde ettiği gelirler ile giderler arasındaki olumlu fark olarak tanımlanabilir. Bu durumda, işletmenin dönem sonunda özkaynaklarındaki azalmalar da zararı ifade etmektedir 8. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri uyarınca bir hesap döneminin kârını Kâr = (Net Satışlar + Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler + Olağandışı Gelir ve Kârlar) (Satışların Maliyeti + Faaliyet Giderleri + Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler + Finansman Giderleri + Olağandışı Gider ve Zararlar) şeklinde ifade etmek mümkündür 9. 4 Cemal ÇAKICI, Türkiye de Uygulanan Enflasyon Düzeltmesinde Gerçek Kârı Veren Formüller, Mali Çözüm, S. 75, 2006, s tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 6 Nazmi KARYAĞDI, Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı, Ankara, Oluş Yayıncılık, 2008, s Arif AYLUÇTARHAN, Muhasebe Teorisi ve Vergi Teorisi Açısından Ticari Kârın Kavranması, Mali Çözüm Dergisi, S. 102, Kasım Aralık 2010, s Ahmet ATİK, Nazmi KARYAĞDI, Limited Şirketlerde ve Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı, Vergi Dünyası, S. 188, Nisan 1997, s KARYAĞDI, a.g.e., s. 35 5

18 TTK 10, SPK 11 ve vergi kanunları açısından kâr kavramının anlamı farklıdır. TTK, özel hukuk ilişkilerini düzenlemesi nedeniyle şirketle ilişki içerisindeki kişilerin hak ve çıkarlarını daha ön plana alan bir anlayışa olup, TTK da kârın belirlenmesinde bu anlayış dikkate alınmaktadır. SPK da ise pay sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Vergi kanunları ise kâr üzerinden alınan vergi üzerine odaklanır. Böylece vergi kanunları ticari işletmelerin hedeflediği kârı azaltıcı alt sınırı belirleme yoluna gider 12. Ticaret hukuku ile vergi hukuku ilkeleri arasındaki farklılıklar, kârın tutar olarak farklı sonuçlar vermesine neden olmaktadır. Gerek ticaret hukukunun gerekse vergi hukukunun kârın tespiti ve bilançonun oluşumunda dayandıkları ortak temel ise değerlemedir. Değerlemede, indirilmesi kabul edilen giderlerde, gizli yedek akçelerde, amortisman ve karşılık ayrılmasında vb. farklı olabilecek vergi hükümleri veya ekonomik ve sosyal amaçlarla bazı işletme gelirlerinin tamamen vergi dışı bırakılması veya kazançlarında indirim yapılmasının kabul edilmesi dolayısıyla mali bilanço ticari bilançodan değişik bir görünüm arz edebilir 13. Bu farklılığa ilişkin en temel ifade GVK nın 38 inci maddesinde, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ıncı ve 41 inci madde hükümlerine uyulur. şeklinde yer almaktadır. Öte yandan vergi hukuku ile ticaret hukuku arasındaki bu farklılığın yanı sıra kronik enflasyonun yaşandığı ülkelerde enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermeyi amaçlayan muhasebe ilke ve teorileri de kârın farklılaşmasına tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 12 Mustafa Gürhan ACAR, Halka Açık Anonim Şirketlerde Yapılan Vergi İncelemesinin Dağıtılacak Kâr Üzerindeki Etkisi, Vergi Dünyası, S. 247, Mart 2002, s KARYAĞDI, a.g.e., s. 36 6

19 neden olmaktadır. Nitekim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) 14 ile tüm gelir ve gider kalemlerinin ilk kayıt tarihlerinden itibaren genel fiyat endeksinde gerçekleşen değişime göre düzeltilmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Diğer taraftan enflasyon düzeltmesine ilişkin VUK un 15 Mükerrer 298 inci maddesi ile yapılan düzenleme kapsamında, ticari kâr mali kâr ayrımının yanı sıra enflasyondan arındırılmış kâr ya da düzeltilmiş kâr kavramları da literatüre girmiştir. Kârın işletme ilgililerine raporlanması da önemlidir. Çünkü kâr işletmenin etkinliğinin ölçülmesi, gelecekteki yatırım kararlarının alınması, yatırımların getirisi, işletmenin sürekliliği vb. açılardan şirket ortakları, hisse senedi sahipleri ve diğer işletme ilgilileri açısından önemlidir. Kâr işletmelerin faaliyetlerinin ölçümünde önemli bir göstergedir Temel Kâr Kavramları Kâr kavramı genel bir kavram olduğu için, bu kavramı alt dallara ayırarak incelemek, bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesini sağlayacaktır. Bu bakımdan ticari kâr, mali kâr, safi kâr, dönem net kârı ve kâr payı ve temettü kavramlarına değinilmesi gerekir tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (Erişim tarihi: 17 Kasım 2013) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7

20 Ticari Kâr TTK hükümlerine göre hesaplanan kâra ticari kâr denir. Ticari kâr kavramı şirket gelir tablolarında yer alan dönem kârı ile eş anlamlıdır. Bu kâra aynı zamanda vergi öncesi kâr da denmektedir Safi Kâr 6102 Sayılı TTK ile tarihi itibariyle yürürlükten kalkmış olan 6762 Sayılı TTK nın inci maddesinde ortaklara dağıtılabilir kârın tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre kâr payının, ancak safi kârdan ve bu gaye için ayrılan yedek akçelerden dağıtılabileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, 6762 Sayılı TTK nın anonim şirketin hesapları ile ilgili kısmının, envanter ve bilançoya ilişkin 457 nci maddesinde, safi kazancın bilançoya göre hesap ve tespit olunacağını belirtmiştir. Dikkat edilirse, her iki yasa maddesinde farklı kâr tanımlarına yer verilmiştir. TTK nın gerek yedek akçelerin ayrılmasına esas olacak kârda, gerekse ortaklara dağıtılacak kâr payında safi kâr ifadesi kullanılmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere safi kâr ticari kârdan farklı bir kavramdır. Ancak yürürlükten kalkmış olan 6762 Sayılı TTK da safi kârın tanımı yapılmamıştır Sayılı TTK nın uygulandığı dönemde safi kâr olarak dikkate alınacak değerin hesaplanmasında farklı görüşler söz konusu olmuştur. Birinci görüş safi kârın, ticari kâr yani dönem kârı ile aynı anlamda olduğu yönündedir. İkinci görüşe göre safi kâr, ticari kârdan vergi ve diğer vergi yükümlülükleri çıkartıldıktan sonra kalan vergi sonrası kâr yani dönem net kârı ile eş anlamlıdır 17. Üçüncü görüşe göre safi kâr, ticari kârdan vergi ve vergi yükümlülükleri ile birlikte varsa geçmiş yıl tarihli ve 9346 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 17 Eray MERCAN, Mustafa DÜNDAR, Kâr Dağıtımı ve Vergilendirilmesi, Ankara, Türmob Yayınları No:288, 2006, s

21 zararları da düşülerek bulunur. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/34 sayılı toplantısında alınan karara istinaden halka açık anonim şirketlerde kâr dağıtımında safi kâr olarak esas alınacak değer, vergi sonrası kârdan varsa geçmiş yıl zararları düşülerek bulunur. Safi kâr olarak da bu değer dikkate alınarak dağıtılacak kâr payı hesaplanır. Dördüncü görüşe göre ise safi kâr, ticari kârdan varsa geçmiş yıl zararları düşülerek bulunur Dönem Net Kârı tarihinde kabul edilen ve tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK nın 507 nci maddesine göre her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış dönem net kârına payları oranında katılma hakkına sahiptir. Yeni TTK da ortaklara dağıtılacak kâr payı ile ilgili olarak eski kanunda yer alan kavram karmaşıklığına son verilerek artık dönem net kârı, ortaklara dağıtılabilecek kâr olarak esas alınmıştır. Kaldı ki, TMS ye göre düzenlenen mali tablolarda vergi karşılığı ayrıldıktan sonra gösterilmek zorunda olunan dönem net kârı ile söz konusu yeni düzenleme uyumludur. Öte yandan yeni TTK nın 508 inci maddesinde, Yıllık kâr yıllık bilançoya göre belirlenir ifadesi kullanılmıştır. Bu düzenleme ile 507 nci maddede yer alan dönem net kârı ifadesi birlikte değerlendirildiğinde, artık ortaklara dağıtabilecek kârın dönem net kârı olduğu, yeni TTK da açık olarak ortaya konulmuştur Mali Kâr GVK ya göre, vergilendirilecek kazancın tespiti bakımından kaynaklarda meydana gelen bir artış söz konusu olmadıkça işletmelerde vergilendirilecek bir 18 Yüksel Koç YALKIN, Şirketler Muhasebesi, Ankara, Turhan Kitapevi, 2002, s

22 kârın varlığından da söz edilemeyecektir 19. Kamu hukuku kurallarına göre tespit edilen ve mali kâr olarak adlandırılan bu kârı, özel hukuk kuralları çerçevesinde belirlenen kârdan ayrılması yerinde olacaktır. Vergi mevzuatında yer alan düzenlemelere ve esaslara göre tespit edilecek kârlar üzerinden hesaplanan kâr, ticari kârdan ayrı bir şekilde mali kâr olarak tanımlanabilir 20. Mali kârın tespiti konusunda Bilanço esasında ticari kazancın tespiti kenar başlığını taşıyan GVK nın 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, VUK un değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır 21. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, işletmelerin hesap döneminin başı ve sonu arasındaki özsermayelerinin farkına ilişkin hesaplama, özel hukuk bakımından kâr kavramının tespitinde geçerli olduğu gibi, kamu hukuku kapsamındaki kârın tespitinde de geçerlidir. Malvarlığı kalemlerinin bilançoya geçirilmesi esnasında yapılan değerlemeler, ortaklık bilançosunun kârlı veya zararlı sonuç vermesinde büyük etkendir. Burada aktifte yer alan mevcutları yüksek değerle bilançoya geçirip gerçekte zarar olduğu halde olmayan kârı varmış gibi göstermek veya bunun aksini yaparak kâr varken zarar göstermek olanaklıdır. Ancak; bilanço unsurları için 19 Doğan ŞENYÜZ, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Bursa, Ekin Kitapevi Yayınları, 2006, s Erdem ATEŞAĞAOĞLU, Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2012, s Gelir Vergisi Kanunu (Erişim tarihi 21 Kasım 2012) 10

23 uygulanacak değerleme usullerinin vergi hukukunda farklı olması, genel olarak kabul edilen ve edilmeyen giderlerin GVK nın 38 inci maddesinde belirtildiği üzere GVK çerçevesinde belirlenecek olması, mali kârı ticari kardan farklı sonuçlar veren bir kavram haline getirmektedir 22. Zaten bu ve diğer farklılıkların ticari bilanço usulünde tespit edilen ticari kazanç üzerinde uygulanması mali bilanço ve mali kâr kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Açıklanan tüm hususlar dikkate alındığında, özel hukuk ile kamu hukuku çerçevesinde farklı kâr tanımlamaları yapılması mümkün olmaktadır. Ancak, kârı tespit eden tarafa göre farklı kâr kavramlarının oluştuğu görülse bile dağıtıma konu edilecek kâra ilişkin temel kurallar hem vergi hukukunda hem de ortaklıklar hukukunda karşılığını bulmaktadır. Zira, dağıtıma konu edilebilecek kârın hukuki karşılığı TTK ya göre belirlenmektedir Kâr Payı ve Temettü Kâr payı ve temettü kavramları, hukuki olarak ilk kez, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ile tanımlanmıştır. Bu Tebliğe göre; kâr payı, anonim şirket ortaklarına ve kâra katılan yönetim kurulu üyelerine, işçilere, intifa senedi 22 Yaşar KARAYALÇIN, Muhasebe Hukuku, Muhasebe İlkeleri, Kavramlar, İlkeler, Başlıca Sorunlar Ve Yeni Gelişmeler, Ankara, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1988, s

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Prof. Dr. Mehmet YÜCE UU İİBF. Maliye Bölümü Öğretim üyesi 1. GENEL AÇIKLAMALAR Kar payı avansı, işletmelerin dönem sonunda elde ettikleri kardan mahsup etmek

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.800.000,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 644.795,90 Esas sözleşme uyarınca

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU Sermaye şirketlerinde yapılacak kâr dağıtımı, Anonim şirketlerde genel kurul, ortak sayısı 20 yi aşan limited şirketlerde ortaklar genel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ... A.Ş. 20... Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR?

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR? YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR? www.muhasebetr.com sitesinde 09.08.2012 günü yayınlanmıştır. 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi

Detaylı

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ?

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com %5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi

Detaylı

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ VE AVANS KAR PAYI DAĞITILMASI 7 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ VE AVANS KAR PAYI DAĞITILMASI Avans Kar Dağıtımı Kurumlar vergisi mükellefleri 1

Detaylı

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xxi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 09.08.2012/145-1 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri,

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/96

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/96 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR?

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? Fahrettin Günerli SMMM Ekim/2016 I-GENEL Kurumlar vergisi, 10.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunla vergi sistemimize girmiştir. Günümüze kadar önemli

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KANUNİ YEDEK AKÇELER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; 1-Türk Ticaret Kanunu 2-Vergi Kanunları 3-Şirket

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ Mustafa Çamlıca Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2010 Kar payı stopajı Kar payı stopajı Şube stopajı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı KAR DAĞITIM TABLOSU Kar Dağıtım Tablosu Bu tablo işletmelerde dönem sonu itibariyle öneri bir tablo alarak hazırlanır ve karın kimler arasında ve nasıl dağıtılacağını gösterir. Düzenlenme amacı (özellikle

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE,

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Kızılay ANKARA Sicil ve Mühür No: SAKIP ŞEKER 861-898 Tel : 417 05 96-418 68 29-418 68 43 Fax : 417 66 73 E-mail : Kanitymm@superonline.com

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar.

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar. 1- GYO'lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir? GYO lar, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ne tabidirler. 2- GYO'lar sermayelerinin

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı