Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 EK-1 LAVE STAND MALZEMELER K RALAMA L STES List of Rentable Additional Equipments Ücreti karfl l temin edebilece iniz ilave malzeme listesidir. stedi iniz malzemeleri iflaretleyerek en geç tarihine kadar Art Fuarc l a bildiriniz. Please select the additional equipments you wish to rent, and send the list to Art Fuarc l k by August 10, Malzemeler / Equipments Görsel / Picture Adet / Unit Birim Fiyat / Price Toplam / Total Masa / Tablr 25.- TL. Sandalye / Chair Kilitli Dolap Cabinet with lock 100x40x100 cm 15.- TL TL. Buzdolab / Refrigerator TL. Projeksiyon cihaz Data Projector Plazma (Plasma) TV / DVD TL. Spot 75 walt 80.- TL. Halojen (Halogen) Spot 300 W TL. Su Sebili / Water Dispender 70.- TL. Su Is t c / Kettle 3 m.-3 lü Priz / Three-pin Plug Toplam Tutar (yaz ile):... Total Amount (in words... Son Baflvuru Tarihi / Application Deadline : TL TL. KDV hariç TOPLAM / Amount KDV %18 / V.A.T. TOPLAM TUTAR/ TOTAL TALEP EDEN Ad Soyad / Requested by Name Surname :...

2 EK-2 REKLAM ve TANITIM ARAÇLARI PR And Advertising Opportunities For Participants KATALOG LANI / Catalog Birim Fiyat (TL) / Price Arka Kapak / Back Cover Arka Kapak çi / Back Cover Interior Ön Kapak çi / Front Cover Interior Ön Kapak çi ve lk Sayfa / Front Cover Interior and First Cover lk Sayfa / First Cover ç Sayfalar (1 tam sayfa) / Interior Pace TANITIM ARAÇLARI / Advertising Tavandan Flama / Flag ç Alanda Ifl kl Pano Çift Yüz / Illuminated, two faced, indoor billboards D fl Alanda Pano Tek Yüz (1 Adet) / Single faced outdoor billboard (1) D fl Alanda Pano Tek Yüz (En az 6 Adet) Single faced outdoor billboard (6 or more) *Fuar Pofleti Tek Yüz / *Complimentary bags on fair ground Birim Fiyat (TL) / Price Tutar / Total Tutar / Total Toplam Tutar (yaz ile):... Total Amount (in words... KDV hariç TOPLAM / Amount KDV %18 / V.A.T. TOPLAM TUTAR/ TOTAL * Bu sponsorluk, en geç fuar tarihinden 1 ay önce tarihine kadar netlefltirildi i takdirde geçerlidir. Fuar pofleti ka t ve/veya plastik poflettir, geri dönüflümlü malzeme kullan lacakt r. Tasar m Art Fuarc l k taraf ndan yap l r. Tek yüzü fuar görseli, di er yüzü sponsorun reklam arac d r. Poflet ilan fiyat adet ve maliyet belirlendikten sonra netleflecektir. Bask adetinin %10 u sponsora verilir, kalan ziyaretçilere ücretsiz da t l r. Formu belirtilen tarihten önce Art Fuarc l k yetkilisine ulaflt r n z. * This option is available only if finalized by July 25, Complimentary bags will be paper or plastic bags made of recyclable material, and will be designed by Art Fuarc l k; with the fair s poster on one side, and the add of your company on the other. The cost of advertising on complimentary bags is to be announced. %10 of the printed bags are given to the company s disposal, the rest will be free for visitors on the fair ground. Please fill out and return the form to Art Fuarc l k by the indicated due date. S PAR fi VEREN Ad Soyad / Name Surname :... Son Baflvuru Tarihi / Application Deadline :

3 EK-3 KATALOG B LG FORMU Company Information Afla daki formu dikkatle doldurunuz. Bu bilgiler fuar katalo unda firman z tan tmak amac yla yay nlanacakt r. Formu doldurduktan sonra oluflacak de ifliklikleri faks ya da mail ile bildiriniz. Please carefully fill out the form below. The information you provide will be printed in the fair catalogue under your company s information. If any changes occur after submitting your form, please contact the organizers by fax or . Firma Ad Company Name Firma Adresi Company Address fiehir / City Telefon / Phone Faks / Fax E-posta / Web Firma Bilgisi Company Information *Firma logolar JPG format nda kabul edilmez. Lütfen logonuzu VEKTÖREL (EPS ya da PDF) format nda gönderiniz. Son Baflvuru Tarihi / Application Deadline : Formu Dolduran Ad Soyad / Respondent Name Surname... Bu k sma lütfen bir fley yazmay n z. / Please do not write any thing to this part.

4 EK-4 STAND ELEKTR K GÜCÜ B LG FORMU (Sadece Özel Dekorasyonlu Standlar lgilendirir) Booth Electric Supply Information Form (Relevant Only to Specifically Designed Booths) 1. Özel dekorasyonlu standlarda kullan lacak elektri in, stand içinde da l m firman n kendisine aittir. 2. Özel dekorasyonlu standlar kullanacaklar elektrik gücünü bildirmek ve ek ödeme gerekiyorsa yapmak zorundad r. 3. Trifaze veya monofaze tüm elektrik kullan m için pano kullanmak zorunludur. Kat l mc pano getirmek zorundad r. 4. Elektrik gücünün do ru bildirilmedi i ve pano haz rlanmad durumlarda elektrik ba lant s yap lamayaca n önemle bildiririz. TÜRÜ Miktar / Unit Birim Fiyat (TL) / Price Tutar / Total Monofaze 220 V / BBBB... Kw 10 Euro Trifaze 380 V / BBBBB... Kw 10 Euro KDV hariç TOPLAM / Amount KDV %18 / V.A.T. TOPLAM TUTAR/ TOTAL Toplam Tutar (Yaz le)... Total Amount (in words) Son Talep Tarihi / Request Deadline : S PAR fi VEREN Ad Soyad Customer Name Surname Banka Ad / Bank Name fiubesi / Branch fiube Kodu / Branch Code Hesap No (TRY) / Account N. IBAN SWIFT Kodu / SWIFT Code Banka Bilgileri fi BANKASI FULYA TR ISBKTRIS

5 EK-5 ÖZEL DEKORASYONLU STAND B LG LER Exclusive Designer Booths Özel dekorasyonlu projeler Art Fuarc l k teknik ofisi taraf ndan en geç tarihine kadar onaylanmak zorundad r. Dekoratör firmalar standlar fuar alan nda monte edecek flekilde demonte tasarlamal d r. Fuar alan nda makine ile parça kesimi, boyama, yap flt rma, kaynak ve z mparalama ifllemleri yapmalar na izin verilmez. Design projects must be approved by Art Fuarc l k before 25 July Booth designs must be modular to be only assembled on the fair ground. There will be no cutting, painting, gluing, welding, sanding, etc. allowed on the fair ground. Özel Dekorasyonla Sorumlu Firma Bilgileri / Design Company s Information Dekoratör Firma / Decoration Company :... Dekoratörün Çal flt rd Personel simleri / Names of builders working for designer Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone :... Son Bildirim Tarihi / Notification Deadline : YETK VEREN Ad Soyad / Authorized by Name Surname :...

6 EK-6 KATILIMCI YAKA KARTI TALEP FORMU Badge Request Form for the Exhibitors Kat l mc yaka kart talep edilen kifliler. / The exhibitors badges are requested for the following names. Firma Ad / Company Name sim Soyisim / Name Surname Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone : Cep Tel. / Mobile Phone :... Yukar da ad yaz l kiflilere yaka kart verilmesini talep ederiz. We request the exhibitor badges for the names listed above. Kat l mc yaka kartlar Fuar Sekreterli inden imza karfl l tarihinde teslim al nacakt r. The exhibitor badges will be obtained in from the Secretariat of the Fair by signing for it. Son Talep Tarihi / Request Deadline : TALEP EDEN Ad Soyad / Requested by Name Surname :...

7 EK-7 STAND ALINLIK YAZISI Text for Booth Fascia ÖNEML IMPORTANT BÜTÜN F RMALAR TARAFINDAN DOLDURULMALIDIR. SHOULD BE FILLED IN BY ALL COMPANIES. TALEP ED LEN ALINLIK YAZINIZ (LÜTFEN BÜYÜK HARFLE YAZINIZ). REQUESTED FASCIA (PLEASE WRITE UPPER CASE). Son Talep Tarihi / Request Deadline : TALEP EDEN Ad Soyad / Requested by Name Surname :...

8 EK-8 ÜRÜN ÇIKARMA Z N BELGES Removal Permit for the Goods FUAR YETK L S NE, A ustos 2015 tarihleri aras nda Bodrum - Konac k Fuar ve Kongre Merkezi fuar alan nda düzenlenen Bookcity Bodrum Kitap Fuar kapsam nda teflhir edilen ürünlerim bilgim dahilinde afla da kimlik bilgileri yaz l kifli taraf ndan fuar alan d fl na ç karabilmesi için izin vermenizi rica ederim. ÜRÜNÜ ÇIKARACAK K fi Ad Soyad :... TC Kimlik No :... Tarih :... Saat :... mza Z N VEREN Ad Soyad :... Kafle / mza

Exhibitor Manual Erbil. Katılımcı Kılavuzu. Erbi. Erbi. Erbil Oil & Gas. Erbil Oil & Gas. 4th Erbil International Oil & Gas Exhibition

Exhibitor Manual Erbil. Katılımcı Kılavuzu. Erbi. Erbi. Erbil Oil & Gas. Erbil Oil & Gas. 4th Erbil International Oil & Gas Exhibition Erbil Oil & Gas 4. Erbil Uluslararası Petrol & Gaz Fuarı 22-25 Nisan 2015 Erbil Oil & Gas 4th Erbil International Oil & Gas Exhibition 22-25 April 2015 Katılımcı Kılavuzu 2015 Erbi Exhibitor Manual Erbil

Detaylı

Turkey 2014 KATILIMCI EL KİTABI EXHIBITOR S MANUAL. 27-30 Kasım. www.flowershow.com.tr info@cyffuar.com.tr

Turkey 2014 KATILIMCI EL KİTABI EXHIBITOR S MANUAL. 27-30 Kasım. www.flowershow.com.tr info@cyffuar.com.tr Turkey 2014 EurasIa Plant FaIr KATILIMCI EL KİTABI EXHIBITOR S MANUAL 27-30 Kasım November2014 info@cyffuar.com.tr BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

YAPI FUARLARI TURKEYBUILD

YAPI FUARLARI TURKEYBUILD YAPI FUARLARI TURKEYBUILD REKLAM H ZMETLER VE ETK NL K SALONLARI ADVERTISEMENT SERVICES AND MEETING HALLS 2012 www.yapifuari.com.tr I www.turkeybuild.com.tr YAPI FUARLARI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS Yapı

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS 24-25 EKİM, 24-25 OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları 2015 Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları Advertising Promotion Services and Meeting Halls Fark edilmek Fark yaratır Make a difference Be noticed... YAPI FUARI - TURKEYBUILD YAPI FUARI - TURKEYBUILD,

Detaylı

DAVET / WELCOME MESSAGE

DAVET / WELCOME MESSAGE DAVET / WELCOME MESSAGE Değerli İş Dünyası Temsilcileri, 2015 yılının en büyük iş platformlarından İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi, İş ve İstif Makinaları Sektörünün son vizyonunu paylaşmak, giderek

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 2014 İÇERİK TABLE OF CONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz! 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve İşleyiş. Fuara

Detaylı

TALEP VE BĐLDĐRĐM FORMLARI 2013

TALEP VE BĐLDĐRĐM FORMLARI 2013 TALEP VE BĐLDĐRĐM FORMLARI 2013 Katılım Tipi Bildirim Formu FORM A Katılım Tipi (Lütfen işaretleyiniz): Özel Dekorasyon Tip 1 (Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.) Standart Stand (Standart standlar

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 20 ÇERK TABLE OF ONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve şleyiş. Fuara Hazırlık,

Detaylı

BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Sayın Yetkili; Katılımcı Kılavuzu, TEKE YÖRESİ, HAYVANCILIK, TARIM TEKNOLOJİLERİ VE YEM FUARI ndan en iyi şekilde yararlanabilmeniz

Detaylı

TALEP VE BĐLDĐRĐM FORMLARI 2014

TALEP VE BĐLDĐRĐM FORMLARI 2014 TALEP VE BĐLDĐRĐM FORMLARI 2014 Katılım Tipi Bildirim Formu FORM A Katılım Tipi (Lütfen işaretleyiniz): Özel Dekorasyon (Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.) Standart Stand (Standart standlar ĐFO tarafından

Detaylı

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking 27.28.29 MAYIS / MAY 2015 İSTANBUL EXPO CENTER 8. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenligi ve Park Sistemleri Fuarı 8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety

Detaylı

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL 1 ST ANNOUNCEMENT - 1. DUYURU INTERNATIONAL CLEANING AND PERSONEL CARE PRODUCTS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES SYMPOSIUM AND EXHIBITION ULUSLARARASI TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

FUTURE FISH EURASIA 2010

FUTURE FISH EURASIA 2010 KATILIMCI EL KİTABI FUTURE FISH EURASIA 2010 5. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı 16 18 Eylül 2010 Uluslararası İzmir Fuar Alanı Salon 2 Kültürpark

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

05-08 FEBRUARY / ŞUBAT 2015

05-08 FEBRUARY / ŞUBAT 2015 A B KARA, DENİZ, HAVA TAKSİ ÜRETİCİLERİ VE YAN SANAYİ İHTİSAS FUARI TRADE FAIR FOR ROAD, SEA, AIR TAXI PRODUCERS AND SUB-INDUSTRY 05-08 FEBRUARY / ŞUBAT 2015 ISTANBUL EXPO CENTER / İSTANBUL FUAR MERKEZİ

Detaylı

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul.

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul. Sayın Yetkili, FDI 2013 Fuar Servis Katalo u, fuar hazırlıkları konusunda sizlere yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir. FDI 2013 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi 28-31 A ustos 2013 tarihleri arasında

Detaylı

Katılımcı El Kitabı TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE

Katılımcı El Kitabı TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE Katılımı El Kitabı TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE FUAR HAKKINDA Fuarın Adı: 35. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2012 Fuarın Konusu: Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar Tarihi: 2-6 Mayıs 2012 Fuar Alanı

Detaylı

Katılımcı Bilgi Formları dosyamız, fuarlarımızda katılımcılarımızdan gerekli bilgileri almak amaçlıdır.

Katılımcı Bilgi Formları dosyamız, fuarlarımızda katılımcılarımızdan gerekli bilgileri almak amaçlıdır. - 1 - Değerli Katılımcımız, Katılımcı Bilgi Formları dosyamız, fuarlarımızda katılımcılarımızdan gerekli bilgileri almak amaçlıdır. Sizlere vereceğimiz hizmetlerin eksiksiz ve hatasız hazırlanabilmesi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

38. Katılımcı El Kitabı

38. Katılımcı El Kitabı 38. 2015 Katılımı El Kitabı YAPI FUARLARI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS YAPI FUARI - TURKEYBUILD, 1978 yılından bu yana her yıl büyüyen fuar alanları, zenginleşen ürün ve hizmetleri, artan yerli ve yabanı

Detaylı

Kimlik Rehberi Identity Guidelines

Kimlik Rehberi Identity Guidelines Kimlik Rehberi Identity Guidelines Sunuş Değerli Arkadaşlarım, Koç Topluluğu olarak, geliştirdiğimiz stratejiler doğrultusunda yaptığımız doğru hamlelerle bir dünya şirketine dönüştük ve uluslararası platformlara

Detaylı

agora Fuar El Kitabı agora Connecting Global Competence

agora Fuar El Kitabı agora Connecting Global Competence Connecting Global Competence Tasarım: The Pink House - Elif Yıldız - Almanya Messe München International Türkiye Resmi Temsilciliği: Agora Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. Halaskargazi Caddesi Mısırlı Plaza

Detaylı

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye 02 05 2015 2-5 NİSAN nisan istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye Ticaretin Yenilikçi Adresi Züccaciye Sofra ve Mutfak Eşyaları Cam, Porselen, Seramik

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

Katılımcı Bilgi Formları dosyamız, fuarlarımızda katılımcılarımızdan gerekli bilgileri almak amaçlıdır.

Katılımcı Bilgi Formları dosyamız, fuarlarımızda katılımcılarımızdan gerekli bilgileri almak amaçlıdır. - 1 - Değerli Katılımcımız, Katılımcı Bilgi Formları dosyamız, fuarlarımızda katılımcılarımızdan gerekli bilgileri almak amaçlıdır. Sizlere vereceğimiz hizmetlerin eksiksiz ve hatasız hazırlanabilmesi

Detaylı