Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo"

Transkript

1 MUTASYONLAR 1

2 Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo 2

3 MUTASYONLAR Populasyonun % 1 inden daha az bir kesimde görülen DNA daki değişiklik Polimorfizm: populasyonun % 1 inden fazla bir kesimde görülen genetik değişiklik Mutasyonların etkileri Görev kaybı mutasyonu Resesif Görev kazanma mutasyonu Dominant 3

4 MUTASYONLAR Mutant kelimesi fenotipi kasteder - Mutant mutasyonu taşıyana denir 4

5 MUTASYONLAR Üreme hücrelerinde - Mayoz sırasında - Bireydeki bütün hücreleri etkiler Somatik hücrelerde - Mitoz sırasında - Sadece değişmiş hücreden üretilen yeni hücreleri etkiler 5

6 Mutasyonlar Proteinleri Değiştirir Mutasyonu hastalık semptomlarına nasıl yol açtığını bilmek klinikde önemlidir Hatalığa yol açan mutasyonlar: - Beta globin geni - Kolajen genleri 6

7 Orak hücre anemisi β-globin genindeki bir bazlık değişim à glutamik asit (6. sıradaki) yerine valin gelir Homozigotlarda fenotip görülür Düşük oksijenli durumlarda hemoglobin yüzeyindeki değişim sonucu birbirlerine bağlanırlar Alyuvarlardaki orak hücre şekline yol açar Anemiye, eklem ağrılarına ve organ zararına yol açabilir (alyuvarlar ince damarları tıkadığında) 7

8 8

9 9

10 Talasemi β-globin genindeki başka bir mutasyon Çok az β-globin zinciri Fazladan α-globin hemoglobin oluşumunu engeller Alyuvarlar ölür Ortaya çıkan demir yavaşça kalp, karaciğer ve endokrin bezlerine zarar verir Talasemi minör (heterozigot olanlarda) Talasemi majör (homozigot olanlarda daha şiddetli gözüken hali) 10

11 Kolajen Bağ dokudaki ana maddelerden - Kemik, kıkırdak, deri, bağ, tendon ve dişte bulunur 35 den fazla kolajen geni 20 den fazla kolajen molekülünü kodlar Mutasyonlar farklı sorunlara yol açar 11

12 Kolajen hastalıkları 12

13 Kolajenin özel bir yapısı vardır - 3 lü helix iki adet α1 bir adet α2 polipeptidden oluşur - Uzun prokolajen kesilir, kolajen oluşur 13

14 Ehler-Danos Sendromu Prokolajen moleküllerinin kesilmesini engelleyen bir mutasyon Kolajen molekülleri bir araya gelemiyor ve deri fazla esnek oluyor 14

15 Video https://www.youtube.com/watch?v=f46spiboaew 15

16 Mutasyonlar ve Hastalıklar Bir gendeki mutasyonlar aynı hastalığın farklı versiyonlarına veya farklı hastalıklara yol açabilir 16

17 Mutasyonlar ve Hastalıklar 17

18 Mutasyonların Nedenleri Aniden oluşabilir veya radyasyon, ısı, kimyasal maddeler yüzünden oluşabilir Mutasyona yol açan maddeye mutajen denir 18

19 Ani Mutasyon De novo veya ani mutasyon Bilinen bir mutajen olmadığı bir durum DNA kopyalanmasındaki hata 19

20 20

21 Ani Mutasyon Oranı Genler arası farklılık gösterir - Büyük genlerde mutasyon oranı farklıdır İnsandaki her genin 1/100,000 mutasyona uğrama şansı vardır Her kişide birçok yeni mutasyon oluşur Mitokondri DNA sında daha fazla mutasyon görülür. Neden? 21

22 22

23 Mutasyonun Yoğun Olduğu Alanlar Bazı genlerde sıcak noktalarda mutasyon oranı fazladır Kısa tekrarlanan dizinimler - Tekrarlanan dizinimler kopyalanmada ve tamirde problem oluşturabilirler - Eklemeler ve çıkarmalar görülebilir 23

24 Tekrarlanan genler mayozda mutasyonlara sebep olabilir 24

25 Mutasyonların Sebepleri Çoğu aynı zamanda kanserojen olan mutajenler tarafından oluşturulur Örnekler: - Alkilleştiren maddeler: Bazın çıkarılması - Akridin boyalar: Baz ekleme veya çıkarma - X ışınları: Kromozomların kırılması - UV radyasyonu: Timin dimerleri Site-directed mutagenesis: Konum-belirlenmiş mutasyona uğratma. İstediğiniz bir noktada dizinimi değiştirme 25

26 Timin Dimerleri T T UV T T More mutations 26

27 Ames Testi in vitro test, bir maddenin mutajenliğini belirlemek için Mutasyonlu Salmonella bakterisi, histidin yokken üreyemiyor - Bakteri test maddesine maruz bırakılıyor - Üreme kontrol ediliyor, histidinsiz ortamda - Mutasyon olursa bakteri üreyebiliyor 27

28 28

29 Mutajenlere Maruz Kalmak Bazen mutajenlere istenmeden maruz kalınır - İşyeri - Endüstriyel kaza - Çernobil - Tıbbi Tedavi - Silahlar - Doğal kaynaklar - Güneş ışığı, yeryüzü vs. 29

30 Figure

31 Mutasyon Türleri Mutasyonlar farklı şekillerde sınıflandırılabilir - Bir özelliği çıkarmalarına, değiştirmelerine veya eklemelerine göre - DNA daki yapıyı nasıl etkilediklerine göre 31

32 Nokta Mutasyonlar Tek nükleotidde değişiklik Transition (Transisyon) = Pürin yerine pürin, primidin yerine primidin A à G veya G à A C à T veya T à C Transversion (Transversiyon) = Pürin yerine primidin veya tam tersi A, G à T, C T, C à A, G 32

33 Nokta Mutasyonların Sonuçları Missense (yanlış anlama) mutasyonu = Bir aa yerine başka aa gelir Nonsense (saçma) mutasyonu = aa kodonu stop kodonuna dönüşür - Genelde işlevsiz olan kısa kalmış proteinler üretir (Stop kodonu aa kodlayan kodona dönüşürse protein uzar) 33

34 Kesme noktası Mutasyonları mrna dan bir intronun kesileceği noktadaki mutasyon Fenotipi etkileyebilir, eğer: 1) İntron okunursa 2) Exon atlanırsa 34

35 Çıkarmalar ve Eklemeler Genetik kod 3 lü nükleotidler halinde okunur 3 ün katları haricinde, dizinimdeki değişiklikler oluşturulan proteinde ciddi değişikliklere yol açar Frameshift mutasyonu (çerçeve kayma) olarak adlandırılır 3 ün katlarındaki değişiklikler proteinde ciddi değişikliklere yol açmaz - Ama fenotipi yine de etkileyebilir 35

36 36

37 Çıkarmalar ve Eklemeler Çıkarma, küçük DNA parçalarını kaldırır - Erkeklerde kısırlık: Y kromozomundaki eksiklikler Ekleme, genetik materyal ekler - Gaucher hastalığı (enzimde problem, yağ birikmesi à hastalık): Bir nükleotid eklenmesi Ard arda tekrarlama aynı dizinimin yan yana tekrarlanması - Charcot-Marie-Tooth hastalığı (kas ve sinir sistemi hastalığı): 1.5 milyon nükleotidin tekrarlanması 37

38 Aynı gendeki farklı mutasyonlar aynı hastalığa yol açabilir - Familial hypercholesterolemia 38

39 Pseudogenes (Pseudogenler) Bir gene benzeyen ama protein üretilmeyen DNA dizinimi Transkripsiyonu bile olmayabilir Orjinal genden kopyalanma ile oluşup mutasyona uğramış olabilir Pseudogen ile protein kodlayan gen arasında krosing over olursa gen ifadesinde sorun olabilir 39

40 Artan Tekrarlar 3 lü tekrarların eklenmesi proteinin uzunluğunu arttırır - Normalden büyük proteinler hücrede sıkıntıya yol açabilir Bazı genlerde bu tekrarlar daha sık görülür Tekrarların sayısı arttıkça hastalığın şiddeti artar ve ilk görülmesi erken olur Anticipation (beklenti) her nesilde takrarların artması sonucu hastalığın şiddetinin artmasıdır (Huntington gibi) 40

41 Myotonic Dystrophy: 3 lü Tekrarlama Hastalığı Figure 12.10" 41

42 Copy Number Variants (CNV) (Kopya Sayısı Farklılıkları) Kişiden kişiye sayısı değişen dizinimler Birkaç veya milyonlarca nükleotidlik Genomun % 25 ini oluşturur CNV lerin hiçbir etkisi olmayabilir ya da genin görevini etkileyip hatalığa yol açabilirler 42

43 CNV Kolesterol ile alakalı CNV lere bakılarak tıbbi tavsiye verilebilir Hipertansiyonda rol alan bir gen 43

44 Yerin Önemi Bir mutasyonun fenotip üzerindeki etkisi: - Gende hangi noktada değişiklik olduğuna - Bunun proteinin üretilmesine ve 3 boyutlu şeklini nasıl etkilediğine bağlıdır. Hemoglobin ve prionlar - Bazı mutasyonlar etki gösterir, bazıları göstermez 44

45 Her Mutasyon Proteinin Görevini Etkilemez Sessiz mutasyonlar kodlanan aa i değiştirmez - CAA à CAG DNA yı değiştirir ama proteini değiştirmez - CAA ve CAG glutamini kodlar - Sinonim, eş anlamlı kodonlar 45

46 Her Mutasyon Proteinin Görevini Etkilemez Missense (yanlış anlama) mutasyonu bir aa i başka aa e dönüştürür - Eş anlamlı olmayan kodon oluşturur Bazı eş anlamlı olmayan kodonlar koruyucudur; kimyasal olarak benzer aa ortaya çıkar ve protein görevini sürdürebilir Yanlış anlama mutasyonunun etkisi aa dizinimine bakarak anlaşılamaz 46

47 Şartlı mutasyon bazı koşullarda fenotipi etkiler Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzimi oksidanlara tepki verir Bazı yiyecekleri yerken veya ilaçları alırken yüksek miktarda oksidan ortaya çıkar Durum Az oksidan G6PD mutasyonlu bireyler Normal fenotip Çok oksidan Alyuvarlar parçalanır, kansızlık oluşur 47

48 G6PD Eksikliği ve Hemolitik Anemi 48

49 DNA Tamiri DNA kopyalanmasındaki hatalar veya mutasyonlar DNA ya zarar verir - Kansere yol açabilir Çoğu hata ve zarar tamir edilir Hata ve zarara göre tamir de değişir Organizmalar da tamir kabiliyetlerinde farklıdırlar 49

50 DNA Tamir Çeşitleri 3 farklı DNA tamiri 1) Fotoreaktivasyon tamiri 2) Kesip çıkarma tamiri 3) Uyumsuzluk tamiri 50

51 Fotoreaktivasyon Tamiri Fotoliazlar yan yana olan primidinler arasındaki fazladan bağları kırarlar UV den zarar görmüş mantarların güneş ışığıyla düzelmeleri İnsanlarda görülmez! 51

52 52

53 Kesip Çıkarma Tamiri Primidin çiftleri ve etraflarındaki nükleotidler çıkarılıp tamir yapılır İnsanlarda 2 tür böyle tamir vardır Nükleotid kesip çıkarma tamiri - 30 nükleotide kadar - Farklı sebeplerden ortaya çıkan mutasyonları tamir eder Baz kesip çıkarma tamiri baz değiştirilir - Oksidatif zarara özel tamir 53

54 Kesip Çıkarma Tamiri Figure 12.13" 54

55 Uyumsuzluk Tamiri Enzimler, yeni kopyalanan DNA daki uyumsuzlukları bulur Yanlış nükleotid çıkarılır ve düzeltilir Proofreading (düzeltme okuması) uyumsuzlukların bulunmasıdır 55

56 Kırılmış Çift Sarmal Tamiri 56

57 Figure 12.15" 57

58 DNA Tamirinde Eksiklik p53 DNA tamirini yönlendirir DNA da zarar çoksa p53 hücre ölümünü veya apoptozu tetikler DNA tamir proteinlerini kodlayan genlerde mutasyon olabilir Tamir geninin ikisinde de mutasyon varsa hastalık ortaya çıkabilir Mutasyon sayıları artar İnsandaki kanserlerin yüzde 50 den fazlasında p53 de problem vardır 58

59 Tamir Bozuklukları: Trichothiodystrophy tricho-saç; thio-sülfür and dystrophy-erime Sülfür eksikliği à kırılgan saç Otozomal resesif Işığa duyarlılık, kırılgan saç ve tırnak, ( gelişimde ve zekada gerilik) Semptomlar artan oksidatif zarar işaret eder Hatalı nükleotid kesip çıkarma tamiri veya baz kesip çıkarma tamiri ya da ikisi 59

60 Tamir Bozuklukları: Kalıtsal Kolon Kanseri Kalıtsal poliposis olmayan kolon kanseri 200 kişide birini etkiler, otozomal dominant Uyumsuzluk tamirinde problem 60

61 Tamir Bozuklukları: Xeroderma Pigmentosum Otozomal resesif Kesip çıkarma tamirinde bozukluk Timin çiftleri kalır ve DNA kopyalanmasını engeller Güneş ışığından uzak durmaları gerekir Dünyada 250 vaka 61

62 Tamir bozuklukları: Ataxia Telangiectasis Otozomal resesif bir hastalık Hücre döngüsü kontrol noktasındaki bir proteinde bozukluk Hücreler DNA daki bozuklukları kontrol etmeden hücre döngüsüne girerler Bu hastalığı olanlarda normale göre Figure " kat daha fazla kansere yakalanma riski vardır Heterozigotlarda 2-6 kat daha fazla risk 62

63 Örnek Sorular - Mutasyonlardan popülasyonun % den azında DNA da görülen bir değişikliktir. - Mutasyonlara neler neden olabilir? - Mutasyona yol açan maddeye ne denir? - DNA da timin dimerleri neden oluşur? - AMES testi nedir? - Yanlış anlama mutasyonu nedir? - Sessiz mutasyon nedir? 63

64 Örnek Sorular - DNA tamir çeşitleri nedir? - p53 ün görevi nedir? - DNA tamir bozuklukları nelere yol açabilir? 64

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI

MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI Mutasyon: Genomik yapıda meydana gelen değişikliklerin tümüne denir ve farklı yollarla oluşurlar 1. Baz değişimleri (nokta mutasyonları) Transisyon: pirimidin pirimidin

Detaylı

DNA TAMİR MEKANİZMALARI. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

DNA TAMİR MEKANİZMALARI. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER DNA TAMİR MEKANİZMALARI Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Baz kaybı DNA hasarları Baz modifikasyonları Deaminasyon Kimyasal modifikasyon Işık hasarı (UV) Replikasyon hataları Zincirler arası çapraz bağlantıları

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Hazırlayan: Gökçe Ok /Köprü Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. Alel:

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome)

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu nedir? This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu, öğrenme güçlüklerinin en yaygın kalıtımsal nedenidir.

Detaylı

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir:

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir: This information (12)on Huntington s disease and presymptomatic testing is in Turkish Huntington Hastalığı ve Presemptomatik Test (İngilizce'si Huntington s Disease and Presymptomatic Testing) Huntington

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

This information on Marfan syndrome is in Turkish Marfan Sendromu (İngilizce'si Marfan syndrome)

This information on Marfan syndrome is in Turkish Marfan Sendromu (İngilizce'si Marfan syndrome) This information on Marfan syndrome is in Turkish Marfan Sendromu (İngilizce'si Marfan syndrome) Marfan Sendromu nedir? Marfan sendromu (Marfan syndrome), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır. İskelet,

Detaylı

Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır.

Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır. BESLENME Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır. Besin: İlaç hariç ağızdan aldığımız bitki ve hayvan dokularının yenebilen bölümleri (katı maddeler), sıvı maddeler

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu.

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Ferdane Kutlar Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu Anahtar Sözcükler Hemoglobin, Hemoglobinopati,

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı