TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci ders notudur. Başka amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. 1

2 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi, ürün veya hizmet ile ilgili kalite beklentilerini karşılamak, çalışanlara / müşterilere/ yönetime güven sağlamak amacıyla yürütülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirileceğine dair güvence sağlamaya odaklanan bir parçası. (ISO ) 2

3 ISO 9001: 2000 Versiyonu Toplam Kalite Yönetimini esas alır. ISO 9001: 2015 Versiyonu ise, Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesini de içerir. 3

4 ISO 9000 SERİSİ TARİHÇESİ 1960 LARDA ASKERİ SAVUNMA SANAYİ STANDARTLARI 1979 BS 5750 GİBİ ULUSAL STANDARTLAR 1987 ISO 9000 LER 1988 TS ISO 9000, EN REVİZYON 2000 REVİZYON / 2008 REVİZYONU 2015 REVİZYON 4

5 ISO 9000:2000 SERİSİ ISO 9000, Kalite Yönetim Sistemlerive Sözlük ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar ISO 9004, Kalite Yönetim Sistemleri- Performansın Geliştirilmesi için Kılavuz ISO 19011, Kalite Yönetim ve Çevre Denetimleri için Kılavuz Esaslar Sistem 5

6 ISO 9000:2000 ÖZELLİKLERİ Temel alınan 8 kalite yönetim prensibi müşteri odaklılık liderlik çalışanların katılımı süreç yaklaşımı sistem yaklaşımı sürekli iyileştirme verilere dayalı karar verme tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki 6

7 Kalite Yönetim Prensipleri- versiyona bağlı değişiklikler ISO 9001: 2000 versiyonu Müşteri Odaklılık Liderlik Çalışanların Katılımı ISO 9001: 2015 versiyonu Müşteri Odaklılık Liderlik Çalışanların Bağlılığı Süreç Yaklaşımı Yönetimde Sistem Yaklaşımı Süreç Yaklaşımı Sürekli İyileşme Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım Karşılıklı Yarar Sağlayan Tedarikçi İlişkileri İyileştirme Delile Dayalı Karar Verme İlişki Yönetimi 7

8 ISO 9001:2015 ANA BAŞLIKLAR 1. Kapsam 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar 3. Terim ve tarifler 4. Kuruluşun konuları 5. Liderlik 8

9 ISO 9001:2015 ANA BAŞLIKLAR 6. Planlama 7. Destek 8. Operasyon 9. Performansın Değerlendirilmesi 10. İyileştirme 9

10 0.2 SÜREÇ YAKLAŞIMI Süreç yaklaşımı uygulanması desteklenmektedir Süreç yaklaşımı kullanıldığında Şartların anlaşılmasının ve karşılanmasının Katma değer sağlayan süreçlerin dikkate alınmasının Performans ve etkinlik sonuçlarının alınmasının Somut ölçümler temel alınarak sürekli iyileştirmenin önemini vurgular. 10

11 SÜREÇ YAKLAŞIMI Plan : Amaç ve süreçlerin belirlenmesi Uygula : Süreçlerin uygulanması Kontrol et : Süreç ve ürünün hedeflere, amaçlara ve ürün ile ilgili şartlara göre izlenmesi, ölçülmesi ve sonuçların raporlanması Önlem al : Süreç performansının sürekli iyileştirilmesi için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 11

12 ISO 9001:2000 SÜREÇ YAKLAŞIM MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ ş a r t l a r ı Kaynakların yönetimi Girdi Yönetimin sorumluluğu Ürün (ve/veya hizmet) üretilmesi Ölçüm analiz iyileştirme ürün/ hizmet 12 m e m n u n i y e t i Çıktı M Ü Ş T E R İ

13 Süreç SÜREÇ YÖNETİMİ İnsan, makina, malzeme, gibi kaynakları işleyip değer katarak müşteri isteklerini karşılayacak çıktıları üreten işlem veya işlemler dizisi. Tedarikçi Girdi Süreç Çıktı Müşteri 13

14 SÜREÇ HİYERARŞİSİ Temel Süreçler; Ana iş faaliyetlerinin üst düzeyde tanımı Alt Süreçler; Alt süreç temel süreç adımlarının genişletilmiş halidir. Detay Süreçler; Süreçleri oluşturan daha alt düzeyde işleyişi olan süreçler Aktiviteler; Detay süreçleri oluşturan genellikle kişiler bazında yürütülen faaliyetlerdir. 14

15 SÜREÇLER NASIL TANIMLANIR Tedarikçileri Girdileri Çıktıları Müşterileri Hangi Aktiviteyle başlayıp Hangi Aktiviteyle bittiği Alt Süreçleri/ Aktiviteleri Sahibi/Sorumlusu Uygulayıcıları Performans Göstergeleri ve Hedefleri İlgili herkes tarafından açıkça anlaşılacak, tutarlı ve sürekli olarak yinelenebilecek şekilde tanımlanmalıdır. 15

16 KRİTİK SÜREÇLER Kritik Başarı Faktörleri üzerine etkisi büyük Gelişme ihtiyacı yüksek süreçlerdir. 16

17 Kritik Başarı Faktörleri Kuruluşu müşteri gözünde rakiplerinden farklı kılacak Pazarda rakibe göre üstün olmasına imkan sağlayacak Güçlendirmesi ve odaklanması gereken yönleridir. Örnek; Müşteri memnuniyet/algı seviyesi Pazar Payı Ürünü pazara sürme süresi Rakiplere göre fiyat avantajı Toplam satış tutarı vb.

18 1.Kapsam 1. KAPSAM 2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar Standart TS-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Esaslar, terimler ve tarifler standardına atıf yapmaktadır. 3.Terimler ve Tarifler ISO 9000: 2015 standardına atıf yapılmıştır. Genel olarak aşağıdaki tarifler verilmiştir: Politika, vizyon, misyon ve strateji terimlerinin tarifleri yapılmıştır. Müşteri kavramı da iç müşteri ve dış müşteri olarak iki ayrı terim ile tarif edilmiştir. İlgili taraf (Paydaş): Bir karar veya faaliyet ile kendilerini etkileyebilen, etkilenebilen ya da bir karar ya da faaliyet ile kendilerinin etkileneceğini düşünen kişi veya kuruluş [2] olarak tanımlanmaktadır. 18

19 4. Kuruluşu Etkileyen Konular Kuruluşu etkileyen konular/bağlamlar iç ve dış bağlam olarak ikiye ayrılmıştır. Kuruluşun belirlenen stratejik hedeflere, süreçlerin istenen performansa ulaşmasını etkileyen konularını belirlemeli ve etkilerini analiz etmelidir. 19

20 4.1. Kuruluş ve Etkileyen Konuların Anlaşılması İç konular Kurumun bilgi birikimi Kurum kültürü İş yapış biçimi Kurumun değerleri Dış konular Yasal düzenlemeler Rakipler Teknolojik gelişmeleri Piyasanın ekonomik göstergeleri 20

21 4.2 İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması İç paydaşlar Çalışanlar İç müşteriler Hissedarlar Servis elemanları Dış paydaşlar Müşteriler Rakipler Kamu kurumları Sivil toplum kuruluşları Tedarikçiler Kuruluşlar iç ve dış paydaşlarını belirleyerek, bunların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için yöntemler tarif etmeli ve uygulamalıdır. 21

22 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi Standart şartlarına göre Kalite Yönetim Sistemi kurulmalı, dokümante edilmeli, uygulanmalı, sürekliliği sağlanmalı sürekli iyileştirilmelidir 22

23 4.4. Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçler belirlenmeli Süreçlerin akışı ve birbiriyle ilişkileri belirlenmeli Süreçlerin etkin işleyiş ve kontrolü için metot ve kriterler belirlenmeli Süreçlerin uygulanması ve izlenmesi için gerekli bilgi sağlanmalı Süreçler ölçülmeli, izlenmeli ve analiz edilmeli Planlanan sonuçlara ulaşılması ve sürekli iyileştirme için faaliyetler gerçekleştirilmeli 23

24 5. Liderlik Kuruluşların üst yönetimleri, KYS nin kurulması ve uygulanması aşamalarında desteğini göstermeli, sorumluluk ve yetkileri belirlemelidirler. Kuruluşun kalite politikasını ve amaç ve hedeflerini oluşturarak ve destekleyerek uygun bir liderlik göstermelidir. 24

25 5.1.2 Müşteri Odaklılık Liderler müşteri odaklılığı sağlamak için, Müşteri istek ve beklentilerini alacak yöntemler tarif etmeli, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalı, Müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak ürün/hizmet tasarımı ve sunumu esnasındaki risk ve fırsatları belirlemeli, değerlendirmeli Müşteri istek ve beklentilerini karşılanıp karşılanmadığını ölçecek yöntemleri tarif etmeli ve uygulamalıdır. Bu şekilde geri dönüşleri alarak ürün/hizmetlerini müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iyileştirmeli, Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri almalıdırlar 25

26 5.2 Kalite Politikası Kuruluş strateji, amaç ve hedeflerine uygun, sürekli iyileşmeyi içeren politikayı oluşturmalı, yaygınlaştırılmalı, anlaşılması sağlanmalı ve gerçekleşmesi için çaba göstermelidir. 26

27 5.3 Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler Üst yönetim KYS nin standarda uygunluğunun sağlanması, uygulanmasını ve iyileştirilmesini sağlayacak sorumluları yönetim temsilcisi olarak belirlemeli ve uygun yetkileri tanımlamalıdır. Yönetim temsilcisi tek bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. 27

28 6. Planlama 6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Kuruluş, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek ve istenen kaliteye ulaşmak için faaliyetlerini planlamalıdır. Bu faaliyetleri planlarken risk ve fırsatları da belirlemeli ve değerlendirmelidir. Risklerin etkilerini en aza indirme konusunda gerekli tedbirleri belirlemeli, planlamalıdır. 28

29 6.2. Kalite Amaçlarına Ulaşmak için Planlamaların Yapılması Kuruluş kalite amaçlarını politikaya uygun şekilde belirlemeli, ürün/hizmete uygun olmalı ve müşteri memnuniyetini artırmaya hizmet etmelidir. Amaçlara ölçülebilir hedefler koymalı, hedefleri her kademeye yaygınlaştırmalı, sorumlu ve termin tarihlerini belirlemeli ve izlemelidir. Gerekli görüldüğünde hedefler de revize edilebilmelidir. 29

30 6.3. KYS deki Değişikliklerin Planlanması Yapılan planlamalarda değişiklik gereksinimi olduğu durumlarda bu değişikliklerin kayıtlanması, potansiyel risk ve fırsatlarının değerlendirilmesi, gerekli ise yetki ve sorumlulukların yeniden belirlenmesi yapılmalıdır. 30

31 7. Destek Konular 7.1 Kaynaklar Kuruluş sürekli gelişme için planlama safhasındaki faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi, KYS nin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır. Sadece mali kaynak değil işgücü, altyapı (binalar, makine ve teçhizatlar, yazılım-donamım ve gerekli bilişim yapısı da dahil olmak üzere) kaynaklarını da sağlamalıdır. Ayrıca sosyal, psikolojik ve fiziksel çalışma ortamını da sağlamalıdır. 31

32 7.2 Kişilerin Yetkinlik Kuruluş KYS yi uygulamak ve geliştirmek için kişilerin yetkinlikleri belirlenmeli, mevcut eğitimleri dikkate alarak ve yetkinliklere göre gerekli eğitimler planlanmalı, eğitim alındığına dair kanıtlar kayıt altına alınmalıdır. 7.3 Farkındalığın sağlanması Kuruluş çalışanların kalite politikası, amaç ve hedefleri, KYS etkin işleyişine ilişkin görevleri hakkında bilgi sahibi olmaları için gerekli çalışmaları yapmalıdır. 7.4 İletişim Kuruluş müşteri, tedarikçi de dahil olmak üzere dış ve iç iletişim kanallarını tarif etmeli ve işletildiğinden emin olmalıdır. 32

33 7.5 Dokümante edilmiş bilgi Kuruluş prosedür, talimat, süreç haritaları, formlar vb. bilgi kaynaklarını standarda ve kuruluşun büyüklük ve faaliyetlerine uygun olarak oluşturmalı, gerektiğinde revize etmeli, dağıtım ve erişimi sağlamalı, elden çıkarma şeklini tarif etmelidir. Dokümanların oluşturma, yürürlüğe sokma, revize etme gibi yetkileri de tanımlanmalıdır. 33

34 Dokümantasyon kuruluşun büyüklüğü, hizmetleri ve çalışanların bilgi düzeylerine göre oluşturulmalıdır. Dokümanlar ihtiyaç bulunan alanlarda kullanımının sağlanması için korunmalı, muhafaza edilmeli ve erişim sağlanmalıdır. 34

35 Dokümantasyon; kuruluşun büyüklüğü ve tipine, süreçlerin karmaşıklığı ve ilişkilerine, personelin yetkinliğine bağlıdır. 35

36 Doküman Kontrolü Yeterlilik açısından gözden geçirme ve onayı Gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncellenmesi ve tekrar onaylanması Revizyon durumunun ve değişikliklerin gösterilmesi Kullanım yerinde yürürlükteki baskılarının olması Kolayca okunabilir, tanınabilir ve ulaşılabilir olması Dış kaynaklı olanlarının tanımlanması ve dağıtımın kontrollü olması Geçersizlerin kullanılmamasının güvence altına alınması 36

37 Kayıtların Kontrolü Etkin işleyişinin delili Dokümante prosedür, kayıtların tanımlanmasını, saklanmasını, korunmasını, geri kazanılmasını, saklama sürelerinin belirlenmesini elden çıkarılmasını sağlamalı. 37

38 Kayıtlara örnekler: - Hedef takipleri - Yönetim gözden geçirme sonuçları - Öğrenim, deneyim, eğitim ve vasıflandırma - Ürün ile ilgili şartlarının gözden geçirilmesi ve takip eden faaliyetler - Tasarım ve/veya geliştirme gözden geçirmeleri, doğrulaması ve geçerliliği, değişiklikler - Tedarikçi değerlendirme ve takip eden faaliyetler 38.. /.

39 8. Operasyonlar 8.1.Operasyonların Planlama ve Kontrol Kuruluş ürün ve hizmetin önceden belirlenmiş şartlarını karşılamak ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini yerine getirebilmek için süreçleri planlamalıdır. Kuruluşlar bunu süreç haritaları oluşturarak veya süreç akış şemalarını çizerek yapabilirler. Süreç akış şemalarında kalite noktalarını (İstatistiksel Süreç Kontrol-Statistical Proses Control-SPC noktaları) da gösterebilirler. Böylece hem sürecin işleyişi hem de süreçteki kalite kontrol noktaları işaret edilmiş olur. Kalite kontrol noktalarının tarifi Kalite Planları vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. 39

40 Kalite Hedefleri Sorumluluklar belirlenmeli ve yaygınlaştırılmalı Organizasyonda duyurulmalı Hedefler periyodik gözden geçirilmeli Gerektiğinde revize edilmeli 40

41 Kalite Hedefleri İlgili fonksiyon ve seviyelerde Ölçülebilir Kalite politikası ve sürekli iyileştirme kararlılığı ile tutarlı Ürün ile ilgili şartlarının karşılanması ile ilgili hedefler dahil kalite hedefleri belirlenmeli 41

42 Kalite Planı: Süreçte hangi kalite karakteristiğinin nerede, ne kadar sıklıkta, kim tarafından, hangi cihaz kullanılarak, nasıl ölçüleceği; ölçülen bu değerin spesifikasyonlar ile karşılaştırılması; ilgili spesifikasyonları sağlıyor ise KABUL değil ise RED olacağını; RED olması durumunda nasıl faaliyet yapılacağının tanımlandığı dokümanlardır. Kalite planındaki kalite karakteristiklerinin bahsedilen kontrolleri kalite kontrol talimatlarında da tarif edilebilir. Eğer bu şekilde bir dokümantasyon yapısına gidilirse, kalite planlarında ilgili adımlarda kalite kontrol talimatına atıf da verilebilir. Kuruluş planladığı kontrol işlemlerine kaynak sağlamalı, kontrolleri gerçekleştirmeli, sonuçlarını dokümante etmeli ve korumalıdır. 42

43 8.2. Ürün ve Hizmetler için Şartlar Müşteri ile iletişim Müşteri istek ve beklentilerinin alınması, müşteri spesifikasyonları, müşteriler ile yapılan sözleşmeler, alınan siparişlerin kayıtları, müşteri şikayetleri ve müşteri mülkiyetinin ele alınması ve kontrol edilmesi sağlanmalıdır. 43

44 8.2.2 Ürün ve Hizmetler için Şartların Belirlenmesi Kuruluş, sevkiyat ve sevkiyat sonrası için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilen şartlar, ürünle ilgili yasal şartlar ve kuruluşun gerekli gördüğü diğer gerekli şartlar tanımlanmalıdır. Planlama aşamasında yukarıdaki şartların nasıl belirleneceği ve ürüne nasıl yansıtılacağı tanımlanmalıdır. 44

45 8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi Kuruluş ürün ile ilgili şartları kendi üretim/hizmet yeteneğini göz önüne alarak gözden geçirilmeli ve yeterli olduğundan emin olmalıdır. Gözden geçirme ürün/hizmetin yapılabilirliği konusunda söz vermeden önce yapılmalıdır. 45

46 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi Bu maddede kuruluşun ürün ve hizmet tasarımı süreci ele alınmaktadır. Kuruluş ürün ve hizmetler için tasarım faaliyetlerini planlamalı, gözden geçirmeli, doğrulamalı, geçerli kılmalı ve değişiklikleri kontrol edebilmelidir. 46

47 8.3.2 Tasarım ve geliştirme planlaması sürecin aşamaları, sorumluluk ve yetkiler Tasarım ve geliştirme girdileri Fonksiyonel ve performans şartları Uygulanabilir yasal şartlar Uygulanabildiğinde, önceki benzer tasarımla ilgili bilgiler Diğer şartlar Tasarım ve geliştirme çıktıları Girdi şartlarını karşılamalı, satınalma, üretim ve servis faaliyetleri için bilgi sağlamalı, kabul kriterlerini içermeli veya atıf yapmalı emniyetli ve uygun kullanım için ürün karakteristiklerini içermeli 8.3 Tasarım ve Geliştirme Tasarımın ve geliştirmenin gözden geçirilmesi katılmalı İlgili fonksiyonların temsilcileri Tasarım ve geliştirmenin doğrulaması Yöntemler: alternatif hesaplamalar testler ( model, prototip ) analitik değerlendirmeler Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması (geçerliliği) kullanım şartlarında deneme Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolu 47

48 8.4. Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü Kuruluş hammadde, yarı mamul veya hizmetleri dış kaynaklardan satın alabilir. Bu durumda alınan bu hammadde, yarı mamul veya hizmetlerin şartlara uygunluğunu kontrol etmelidir. Kuruluş dış tedarikçilerin süreçlerini kontrol etmek, performanslarını değerlendirmek ve iyileştirme çalışmalarını da takip etmek için faaliyetler planlamalı ve yürütmelidir. 48

49 Satın alma süreçleri gereksinimlerin tanımlanmasını satınalma dokümanlarının hazırlanmasını tedarikçi seçimini araştırma, teklif isteme, ihale sistemini sözleşme yapılmasını sipariş verilmesini doğrulama yapılmasını tedarikçi takip ve geliştirme sistemini kapsar 49

50 Tedarikçi Değerlendirme Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Geçmiş performansı gösteren kabul/red oranları Yeterlilik ve kalite sistemi değerlendirme sonuçları Ürün, fiyat, teslimat performansı Problem çözmede iletişim /yetenek/ hızlı cevap verebilme İyileştirme çalışmalarını yürütmede isteklilik ve sonuçları İç ve dış denetim sonuçları Finansal sonuç ve yeterlilikleri Servis ve destek yetenekleri Lojistik yetenekleri Laboratuvar olanakları Referansları 50

51 8.4.2 Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı Kuruluş, satın alınan ürünün belirlenmiş satın alma şartlarını karşılamasını ve yeterliliğini güvence altına almak için ürüne uygulanacak kontrolün tipi ve kapsamı tanımlanmalıdır. Tedarikçiler önceden belirlenen metot ve kıstaslara göre değerlendirilmeli, sonuca göre yapılacak faaliyetler planlanmalıdır. Bu faaliyetler Giriş Kalite Kontrol kapsamında tariflenebilir. Günümüzde Giriş kalite kontrol yapmak kuruluşlar açısından maliyetli ve zaman alıcı olduğundan ilgili kontrollerin dış tedarikçi tarafından yapılması da arzu edilmektedir. 51

52 8.4.3 Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler Dış kaynaklı tedarikçilere satın alma bilgileri, sözleşmeler, termin zamanları, ürün ve hizmet şartları, kabul şartları, teslim yeri, sevkiyat bilgileri gibi bilgiler verilmelidir. Ayrıca, çalışan yeterlilikleri, iletişim, kontrol faaliyetleri, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri hakkında ad bilgiler sağlanmalıdır. 52

53 8.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması Ürün ve Hizmet Sunumunun Kontrolü Üretim aşamasında kaliteyi etkileyen işlemlerin kontrol altında olmasını sağlamak için gerekli olan talimatların (iş talimatları, makine kullanım talimatları kalite kontrol talimatları vb.), kalite kontrol faaliyetlerinin (kalite kontrol planları ile) belirlenmesi aşamasıdır 53

54 8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik Kuruluş uygun durumlarda ürünün, ürün gerçekleşmesi sırasında muayene ve deney durumuna göre uygun yollarla tanımlamalıdır. Ürünler tek tek de tanımlanabileceği gibi partiler halinde de tanımlanabilir. Üründe bir hata ortaya çıktığında ilgili ürüne yapılan operasyon ve kontrol faaliyetlerine ulaşılabilmesinin sağlanması, gerektiğinde ürünün geri çağrılıp hatanın giderilmesi için ürünün uygun bir metotla izlenebilir olması sağlanmalıdır. 54

55 8.5.3 Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet Kuruluşa ait yarı mamul, ambalaj malzemesi, teknik resim, kalıp, makine gibi mülkiyetlerin dış kaynaklı tedarikçi tarafından kullanılması durumunda veya müşterinin bir cihazı kontrol edilmek, taşınmak gibi nedenlerle alınmış ve geri iadesi söz konusu ise, bunların tanımlanması, doğrulanması, korunması ve bakımı sağlanmalıdır. 55

56 8.5.4 Koruma Kuruluş ürün ve hizmetinin müşteri şartlarına uygun bir şekilde tanımlanması, muhafaza edilmesi ve sevkiyatının yapılmasını güvence altına almalıdır. Sevkiyat ve depolanma aşamalarında zarar görmemesi ve bozulmaması için uygun koşulları sağlamalıdır. 56

57 8.7 Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının Kontrolü Kuruluş, ürün şartlarına uymayan ürünün yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için sistem oluşturmalıdır. Uygun olmayan ürünün belirlenmesi, yapılacak faaliyetler, Uygun olmayan ürünün, karantina, geri çağırma veya müşterinin bilgisi dahilinde sevkiyatına izin verilebilme koşulları (şartlı kabul) ve ilgili yetkiler tanımlanmalıdır. Ür 57

58 9.Performansın Değerlendirilmesi 9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme Kuruluş hem giriş kalite kontrolde, hem ürün ve hizmetin sunumu esnasında, hem de süreçlerin yönetimi ve kalite yönetim sisteminin performansı için çeşitli izleme, ölçme, analiz ve değerlendirmeler yapmalıdır. Yapılan bu işlemlerin kayıtları saklanmalıdır. 58

59 9.2. İç Denetim Oluşturulan kalite yönetim sisteminin bu standarda uygunluğu ve etkin olarak sürdürüldüğünün belirlenmesi için iç tetkikler planlanmalı, uygulanmalı ve ortaya çıkan eksiklikler giderilmelidir. İç denetimleri planlamalı, kapsam ve içeriklerini belirlemeli, denetim yapacak personelin yetkinliğini ve bağımsızlığını sağlamalı, denetim sonuçlarını üst yönetime raporlamalı ve gerekli düzeltici faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. 59

60 9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi Üst yönetim belirlenmiş periyotlarda kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve sürekli iyileştirme çabalarını gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirmeler, üst yönetimin ve ilgili kişilerin katılımı ile toplantı halinde yapılabilir. 60

61 Yönetimin gözden geçirme girdileri kuruluşun iç ve dış bağlamında değişen koşullar risk ve fırsatlar önceki kararların takibi ve müşteri geri bildirimleri kalite performans sonuçları süreçlerin, ürün ve hizmetin uygunluk sonuçları iç ve dış denetim sonuçları düzeltici faaliyetlerin durumları dış kaynaklı tedarik ile ilgili sonuçları kullanmalıdır. 61

62 Yönetimin gözden geçirme çıktıları iyileştirme fırsatları kalite yönetim sisteminin uygunluğu sürekli gelişime için yapılacak faaliyetleri gerekli kaynakları gözden geçirerek kararların alınması beklenmektedir. 62

63 10. İyileştirme Kuruluş temel işlevi olan müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve memnuniyetinin arttırılması için ürün ve hizmetlerini iyileştirici faaliyetlerde bulunmalı, risklerin olası etkilerini azaltmak ve kalite yönetim sisteminin performansını arttırmak için gerekli çalışmaları yapmalıdır. 63

64 10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Kuruluş uygunsuzluk ortaya çıktığında düzeltme faaliyeti uygulamalı, uygunsuzlukların tekrarlanmaması için düzeltici faaliyetler gerçekleştirmelidir. Düzeltici faaliyet kaynakları, risk ve fırsatların araştırılması, ürün ve hizmetin izlenmesi sonucu, iç/dış denetimler sonucu, tasarım faaliyetlerinin doğrulanması ve geçerliliğinin sağlanması aşamalarında, veri analizi sonucunda, müşterilerden gelen şikayet veya istekler doğrultusunda veya tedarikçiler ile ilgili problemler sonucunda ortaya çıkabilir. 64

65 Yapılan düzeltici faaliyetler kayıtlı olmalı, faaliyetlerin zamanında ve yeterli biçimde yapılmasını sağlamak için kontrol mekanizması kurulmalıdır. 65

66 10.3.Sürekli İyileştirme Kuruluş çeşitli aşamalarda ortaya çıkan iyileştirme faaliyetlerini sürekli kılmalı, bu faaliyetleri forsat olarak görüp kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için kullanmalıdır. 66

67 Teşekkürler 67

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz Kıyaslama Raporu (? pgi=5&tabpg=4&arn=99506&oka=0) Puan Karşılaştırma Raporu (? pgi=5&tabpg=5&arn=99506&oka=0) Düzeltici Faaliyet Takip Raporu (? pgi=5&tabpg=7&arn=99506&oka

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

İSG Hizmet Yönetim Rehberi İSG Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 2 0.1. GENEL 2 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 2 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 2 0.4.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti Bu ilişki matrisi ISO 9001:2015 yeni şartları ile ISO 9001:2008 şartlarını karşılaştırır ve değişikliklerin bir özetini verir. İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti KIWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001 :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Bilgilendirme Eğitimi HURİYE KUMRAL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(A) OHSAS 18001 ve ISO 45001 Tarihçe 1996 yılında BS 8800 "İSG Yönetim Sistemleri için Rehber"

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

Dr. Yıldırım CESARETLİ. Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri. Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında

Dr. Yıldırım CESARETLİ. Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri. Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında Dr. Yıldırım CESARETLİ 1 Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında Mevzuat 2 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 31.12.2009 tarih ve 27449 sayı 4. Mükerrer Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 2018/I (05.09.18) Ülkü SU BİLGİN CICP-MHU Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi TANIŞMA.. EĞİTİM PLANI Eğitimin amacı Kalite Yönetim Sistemi o Nedir? o Sistem:

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi DOBİ: Dokümante

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI YD-001 01.01.2017 Revizyon No: 2 Revizyon Tarihi: 01.05.2018 Toplam Bölüm Sayfa Sayısı: 29 Manisa 2018 Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER Önsöz 0. Giriş 0.1 Genel Tanıtım 0.2 Kalite Yönetim Prensipleri 1. Kalite Yönetim

Detaylı

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS 03.120.10 0. Giriş 0.1 Genel Bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ; ISO

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hakan BARTIN Baş Denetçi Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446

Detaylı

OSGB Hizmet Yönetim Rehberi

OSGB Hizmet Yönetim Rehberi OSGB Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 3 0.1. GENEL 3 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 3 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 3 0.4.

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI 13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015

Detaylı

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar 4 Kuruluşun kapsamı 4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak Çeviren: Yılmaz Altaş Yönetim Sistemleri Uzmanı Kısaltmalar: Kalite Yönetim Sistemi: KYS Dokümante

Detaylı

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS Sekizinci Bölüm Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - Standard Maddeleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 9001:2008 Yönetimin Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 7 - İlişki süreçleri 7.1 İş ilişkisi yönetimi Hizmet sağlayıcı; müşterileri, kullanıcıları ve hizmetlerin ilgili taraflarını

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

İç Denetim Kontrol Formu

İç Denetim Kontrol Formu ISO 9001:2015 Md No 4 Bağlam Gereklilikler Denetlenecek Birim Bulgular Not 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 Kalite yönetim sisteminin

Detaylı

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 6. September 2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TÜV Thüringen ISO 45001 in oluşum evresi ÇALIŞMA TASLAĞI ÜZERİNDE ÇALIŞMA EVRESİ İLK TASLAĞIN YAYINLANMASI

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Performans değerlendirme Altınbaş Üniversitesinde idari ve destek hizmetler kapsamında uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar 1 KAPSAM 1.1 GENEL Bu Standart aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu NİSAN, 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Yükseköğretim Kalite Kurulu 06539 Bilkent/ANKARA İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri... 3 A.

Detaylı

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01 Gereksinimler İçindekiler Firmamız Tanıtımı Değişiklik Takip Çizelgesi 1 Kapsam 1.1 Genel 1.2 Uygulama 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3 Terimler ve tarifler 4 Kalite yönetim sistemi 4.1 Genel

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yönetim Sistemleri Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 4531008/1113-1080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yönetim Sistemleri Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 4531008/1113-1080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Kalite Güvencesi ve Kalite Güvence Sistemleri Ürün kalitesi, gerek ISO tarafından belirlenmiş ölçülere ve gerekse Türkiye de TSE nin ortaya koyduğu standartlara göre belli bir

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 1 0. Giriş Bu kılavuz, Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı gerekliliklerini karşılamak ve Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı olarak

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015 Yasin REYHAN Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 11.09.2018 TANIŞMA 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 TS EN ISO 9001:2015 Kalite

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri......3 A. Kurum Hakkında Bilgiler..3 B. Kalite Güvencesi Sistemi....3 C. Eğitim ve Öğretim...

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmüş olduğu

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler

ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler Bursa, 08.03.2016 Yusuf YILMAZ TÜV Austria BBS AŞ September 2015 Folie 1 İçerik: Temel Değişiklikler; Terimler, 2004 ve 2015 versiyonlarının karşılaştırılması Değişen

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN KALİTE NEDİR??? KALİTE; KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. TANIMLAR Kalitenin

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır:

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Dünyanın en çok tanınan ve muhtemelen en yanlış algılanan standardı 1 ISO 9000 NEDİR? ISO 9001:2000 Standardı, kalite yönetim sisteminin müşteri odaklı gelişimi

Detaylı

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017 Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi TANIŞMA PLAN Eğitimin amacı Kalite Yönetim Sistemi Tanımı Üniversitemizde KYS

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 2 SUNUM İÇERİĞİ 1.GÜN - Tanışma - Eğitimin Amacı - 9001:2015 Revizyon Süreci - Yüksek Seviyeli Yapı - Kalite Yönetimi Prensipleri - Proses Yaklaşımı

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Kurulmuş olan kalite sisteminin etkinliğini arttırmak, bağımsız bakış açısı ile kalite sistemini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla tüm bölümlerin kalite sistemine

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı) iyildiz@dicle.edu.tr / iyildiz21@yahoo.com

Detaylı