ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir"

Transkript

1 ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1

2 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite beklentilerini karşılamak, çalışanlara / müşterilere/ yönetime güven sağlamak amacıyla yürütülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirileceğine dair güvence sağlamaya odaklanan bir parçası. (ISO ) 2

3 ISO 9000 SERİSİ TARİHÇESİ 1960 LARDA ASKERİ SAVUNMA SANAYİ STANDARTLARI 1979 BS 5750 GİBİ ULUSAL STANDARTLAR 1987 ISO 9000 LER 1988 TS ISO 9000, EN REVİZYON 2000 REVİZYON / 2008 REVİZYONU 3

4 ISO 9000:2000 SERİSİ ISO 9000, Kalite Yönetim Sistemleri- Esaslar ve Sözlük ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar ISO 9004, Kalite Yönetim Sistemleri- Performansın Geliştirilmesi için Kılavuz ISO 19011, Kalite Yönetim ve Çevre Denetimleri için Kılavuz Sistem 4

5 ISO 9000:2000 ÖZELLİKLERİ Temel alınan 8 kalite yönetim prensibi müşteri odaklılık liderlik çalışanların katılımı süreç yaklaşımı sistem yaklaşımı sürekli iyileştirme verilere dayalı karar verme tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki 5

6 ISO 9001:2000 ANA BAŞLIKLAR Önsöz Giriş (0) Kapsam (1) Referanslar (2) Terim ve tanımlar (3) Kalite yönetim sistemi (4) 6

7 ISO 9001:2000 ANA BAŞLIKLAR Yönetimin sorumluluğu (5) Kaynakların yönetimi (6) Ürün gerçekleştirme (7) Ölçme, analiz ve iyileştirme (8) 7

8 GİRİŞ Genel (0.1) Süreç yaklaşımı (0.2) ISO 9004 ile ilişki (0.3) Diğer yönetim sistemleri ile uyum (0.4) 8

9 0.1 GENEL Kalite yönetim sisteminin uygulanması stratejik bir karardır. Kalite yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması her kuruluşun kendi özelliklerine uygun gerçekleştirilir. Amaç kalite yönetim sistemlerinin veya dokümantasyonun benzer olması değil Kalite yönetim sistemi şartları, ürün ile ilgili şartların tamamlayıcısıdır. 9

10 0.2 SÜREÇ YAKLAŞIMI Süreç yaklaşımı uygulanması desteklenmektedir Süreç yaklaşımı kullanıldığında Şartların anlaşılmasının ve karşılanmasının Katma değer sağlayan süreçlerin dikkate alınmasının Performans ve etkinlik sonuçlarının alınmasının Somut ölçümler temel alınarak sürekli iyileştirmenin önemini vurgular. 10

11 SÜREÇ YAKLAŞIMI Plan : Amaç ve süreçlerin belirlenmesi Uygula : Süreçlerin uygulanması Kontrol et: Süreç ve ürünün hedeflere, amaçlara ve ürün ile ilgili şartlara göre izlenmesi, ölçülmesi ve sonuçların raporlanması Önlem al : Süreç performansının sürekli iyileştirilmesi için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 11

12 ISO 9001:2000 SÜREÇ YAKLAŞIM MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ ş a r t l a r ı Kaynakların yönetimi Girdi Yönetimin sorumluluğu Ürün (ve/veya hizmet) üretilmesi Ölçüm analiz iyileştirme ürün/ hizmet 12 m e m n u n i y e t i Çıktı M Ü Ş T E R İ

13 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç İnsan, makina, malzeme, gibi kaynakları işleyip değer katarak müşteri isteklerini karşılayacak çıktıları üreten işlem veya işlemler dizisi. Tedarikçi Girdi Süreç Çıktı Müşteri 13

14 BÜTÇE FİNANSAL GÖSTERGELER BÜTÇE OLUŞTURMA YILLIK BÜTÇENİN YAYINLANMASI GİRDİ SÜREÇ ÇIKTI 14

15 SÜREÇ HİYERARŞİSİ Temel Süreçler; Ana iş faaliyetlerinin üst düzeyde tanımı Alt Süreçler; Alt süreç temel süreç adımlarının genişletilmiş halidir. Detay Süreçler; Süreçleri oluşturan daha alt düzeyde işleyişi olan süreçler Aktiviteler; Detay süreçleri oluşturan genellikle kişiler bazında yürütülen faaliyetlerdir. 15

16 SÜREÇLER NASIL TANIMLANIR Tedarikçileri Girdileri Çıktıları Müşterileri Hangi Aktiviteyle başlayıp Hangi Aktiviteyle bittiği Alt Süreçleri/ Aktiviteleri Sahibi/Sorumlusu Uygulayıcıları Performans Göstergeleri ve Hedefleri.. ilgili herkes tarafından açıkça anlaşılacak, tutarlı ve sürekli olarak yinelenebilecek şekilde tanımlanmalıdır. 16

17 KRİTİK SÜREÇLER Kritik Başarı Faktörleri üzerine etkisi büyük ve Gelişme ihtiyacı yüksek süreçlerdir. İyileştirmede önceliğe sahip süreçlerdir. 17

18 Kritik Başarı Faktörleri Kuruluşu müşteri gözünde rakiplerinden farklı kılacak Pazarda rakibe göre üstün olmasına imkan sağlayacak Güçlendirmesi ve odaklanması gereken yönleridir. ÖRNEK : A. Müşteri Memnuniyeti B. Çalışan Tatmini C. Rekabetçi Maliyet D. Pazar Payı E. Hızlı ve Çeşitli Ürün Geliştirme

19 Genel (1.1) 1. KAPSAM Uygulama (1.2) 19

20 1.1 GENEL Standart, kuruluşun Müşteri istekleri ve geçerli yasal şartları karşılayacak ürün sağlama kabiliyetini göstermesi Sürekli iyileşme için süreçler ve müşteri isteklerine veya yasal şartlara uygunluğun güvencesi dahil sistemi etkin uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlaması için Kalite Yönetim Sistem şartlarını tanımlar 20

21 1.2 UYGULAMA Şartlar geneldir. Müşteri isteklerini ve yasal şartları karşılayan ürün sağlama kabiliyetini etkilemeyen maddeler çıkarılabilir. Ürünün özelliğine, müşteri isteklerine, geçerli yasal şartlara bağlı olarak Madde 7 ile sınırlıdır. 21

22 2. REFERANSLAR ISO 9000:2000, Kalite Yönetim Sistemleri-Esaslar ve Sözlük ISO 9000:2000 de kavramlar, ilişkileri ve tanımları yer almaktadır 22

23 3. TERİM VE TANIMLAR Kuruluş Standardı uygulayan Tedarikçi Ürün sağlayan Ürün Süreçlerin sonucudur. 23

24 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Genel şartlar (4.1) Dokümantasyon şartları (4.2) 24

25 4.1 GENEL ŞARTLAR Standart şartlarına göre Kalite Yönetim Sistemi kurulmalı, dokümante edilmeli, uygulanmalı, sürekliliği sağlanmalı sürekli iyileştirilmelidir. 25

26 4.1 GENEL ŞARTLAR Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçler belirlenmeli Süreçlerin akışı ve birbiriyle ilişkileri belirlenmeli Süreçlerin etkin işleyiş ve kontrolü için metot ve kriterler belirlenmeli Süreçlerin uygulanması ve izlenmesi için gerekli bilgi sağlanmalı Süreçler ölçülmeli, izlenmeli ve analiz edilmeli Planlanan sonuçlara ulaşılması ve sürekli iyileştirme için faaliyetler gerçekleştirilmeli 26

27 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Genel (4.2.1) Kalite el kitabı (4.2.2) Doküman kontrolü (4.2.3) Kayıtlarının kontrolü (4.2.4) 27

28 4.2.1 GENEL Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu; kalite politikası ve hedeflerini kalite el kitabını standardın gerektirdiği dokümante edilmiş prosedürleri ( Doküman Kontrolü Kalite Kayıtlarının kontrolü İç Denetim Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolü için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları (talimatlar, kalite planları, formlar vb.) kapsar. 28

29 4.2.1 GENEL Dokümantasyon; kuruluşun büyüklüğü ve tipine, süreçlerin karmaşıklığı ve ilişkilerine, personelin yetkinliğine bağlıdır. 29

30 4.2.2 KALİTE EL KİTABI Politika, organizasyon Dokümantasyon yapısı Kalite yönetim sisteminin kapsamı, (hariç tutma için detaylı nedenler dahil) Prosedürler veya bunlara atıflar Süreçler ve birbirlerine etkileri 30

31 4.2.3 DOKÜMAN KONTROLÜ Yeterlilik açısından gözden geçirme ve onayı Gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncellenmesi ve tekrar onaylanması Revizyon durumunun ve değişikliklerin gösterilmesi Kullanım yerinde yürürlükteki baskılarının olması Kolayca okunabilir, tanınabilir ve ulaşılabilir olması Dış kaynaklı olanlarının tanımlanması ve dağıtımın kontrollü olması Geçersizlerin kullanılmamasının güvence altına alınması 31

32 4.2.4 KAYIT KONTROLÜ Etkin işleyişinin delili Dokümante prosedür, kayıtların tanımlanmasını, saklanmasını, korunmasını, geri kazanılmasını, saklama sürelerinin belirlenmesini elden çıkarılmasını sağlamalı 32

33 KAYIT KONTROLÜ Tutulması gerekli kayıtlar: - Hedef takipleri - Yönetim gözden geçirme sonuçları - Öğrenim, deneyim, eğitim ve vasıflandırma - Ürün ile ilgili şartlarının gözden geçirilmesi ve takip eden faaliyetler - Tasarım ve/veya geliştirme gözden geçirmeleri, doğrulaması ve geçerliliği, değişiklikler - Tedarikçi değerlendirme ve takip eden faaliyetler 33.. /.

34 KAYIT KONTROLÜ Tutulması gerekli kayıtlar: İzlenebilirlik Kalibrasyon sonuçları İç Denetim Ölçüm ve izleme Uygun olmayan ürün İyileştirme / Düzeltici ve önleyici faaliyetler Yasal olarak gereken kayıtlar Müşteri sözleşmesinde belirtilen kayıtlar 34

35 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Yönetimin taahhüdü (5.1) Müşteri odaklılık (5.2) Kalite politikası(5.3) Planlama(5.4) Sorumluluk, yetki ve iletişim (5.5) Yönetimin gözden geçirmesi (5.6) 35

36 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesinde Müşteri isteklerinin ve yasal şartların karşılanmasının öneminin duyurulması Kalite politikasının oluşturulması Kalite hedeflerinin oluşturulmasının sağlanması Yönetim gözden geçirmelerinin gerçekleştirilmesi Gerekli kaynakların sağlanması ile kararlılığını ortaya koymalı 36

37 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim Müşteri şartlarının belirlenmesini müşteri memnuniyetini sağlamak üzere müşteri şartlarının karşılanmasını sağlamalı 37

38 5.3 KALİTE POLİTİKASI Üst yönetim, Kalite Politikasının Kuruluş iş amaçlarına uygun olmasını Şartların karşılanması ve sürekli iyileşme için kararlılığı içermesini Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesine temel olmasını Kuruluşa iletilmesi, her seviyede anlaşılmasını Uygunluğun sürekliliği açısından gözden geçirilmesini sağlamalı 38

39 5.4 PLANLAMA Kalite hedefleri (5.4.1) Kalite yönetim sistemi planlaması (5.4.2) 39

40 5.4.1 KALİTE HEDEFLERİ İlgili fonksiyon ve seviyelerde Ölçülebilir Kalite politikası ve sürekli iyileştirme kararlılığı ile tutarlı Ürün ile ilgili şartlarının karşılanması ile ilgili hedefler dahil kalite hedefleri belirlenmeli 40

41 KALİTE HEDEFLERİ Sorumluluklar belirlenmeli ve yaygınlaştırılmalı Organizasyonda duyurulmalı Hedefler periyodik gözden geçirilmeli Gerektiğinde revize edilmeli 41

42 5.4.2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI Üst yönetim, Genel şartları ve kalite hedeflerini karşılayacak kalite yönetim sisteminin planlanmasını Kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında sistemin entegrasyonunu sağlamalı 42

43 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM Sorumluluk ve Yetki (5.5.1) Yönetim temsilcisi (5.5.2) İç iletişim (5.5.3) 43

44 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Genel Uygunluk, yeterlilik ve etkinliğin sağlanması için, Planlanan aralıklarla, İyileştirme fırsatları, kalite politikası ve hedefler dahil Kalite Yönetim Sistemindeki değişiklik ihtiyaçları değerlendirilir. 44

45 5.6.2 GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ Denetim sonuçları ( iç, müşteri, üçüncü taraf ) Müşteriden gelen bilgiler (şikayetleri, beklentileri ve memnuniyeti) Süreç performansı, ürün uygunluğu Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu Önceki kararların takibi Değişen şartlar İyileştirme önerileri 45

46 5.6.3 GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI Kalite yönetim sisteminin ve süreçlerin iyileştirilmesi Ürün iyileştirilmesi Kaynak ihtiyaçları Sonuçlar kayıtlanmalı 46

47 6. KAYNAKLARIN YÖNETİMİ Kaynakların sağlanması (6.1) İnsan kaynakları (6.2) Altyapı (6.3) Çalışma ortamı (6.4) 47

48 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Kalite yönetim sisteminin uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi Müşteri şartlarının karşılanarak müşteri tatmini için kaynaklar zamanında belirlenmeli ve sağlanmalı 48

49 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Amaç: Kuruluş amaçları ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi Kaynaklar: İnsan Altyapı Çalışma Ortamı Diğer kaynaklar: -Bilgi -Tedarikçiler -Doğal Kaynaklar -Finans 49

50 6.2 İNSAN KAYNAKLARI Genel (6.2.1) Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim(6.2.2) 50

51 6.2.1 GENEL Ürün kalitesini etkileyen işlerde görevli personel öğrenim, eğitim, yetenek ve deneyim bazında yetkin olmalıdır. 51

52 6.2.2 YETERLİLİK, FARKINDA OLMA (BİLİNÇ) VE EĞİTİM Yeterlilik ihtiyaçlarının belirlenmesi İhtiyaçların karşılanması için eğitim verilmesi veya diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi Personelin yaptığı işin önemi ve kalite hedeflerine ulaşmadaki katkıları doğrultusunda bilinçlendirilmesi Eğitim, öğrenim, yetenek ve deneyime ait kayıtların tutulması sağlanmalı 52

53 6.3 ALT YAPI Binalar, çalışma alanları ve diğer tesisler Donanım ve yazılım dahil ekipman Ulaşım, iletişim, bakım v.b destek hizmetler dahil ürün uygunluğu için gerekli tesisler tanımlanmalı, sağlanmalı ve sürdürülmeli 53

54 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI Ürün uygunluğu için gerekli çalışma ortamı Tanımlanmalı Uygulanmalı 54

55 ÇALIŞMA ORTAMI Sıcaklık Gürültü Aydınlatma Hijyen Nem Temizlik Titreşim Hava kirliliği Hava akımı 55

56 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Ürün gerçekleştirmenin planlanması (7.1) Müşteriyle ilişkili süreçler (7.2) Tasarım ve geliştirme (7.3) Satınalma (7.4) Üretim ve servis faaliyetleri (7.5) Ölçüm ve izleme araçlarının kontrolu (7.6) 56

57 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI Ürün gerçekleştirme ile ilgili süreçler planlanmalı ve geliştirilmeli Planlama kalite yönetim sisteminin diğer süreçleri ile uyumlu olmalı 57

58 7.2 MÜŞTERİYLE İLİŞKİLİ SÜREÇLER Ürüne bağlı şartların belirlenmesi (7.2.1) Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi (7.2.2) Müşteri ile iletişim (7.2.3) 58

59 7.2.1 ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ Sevkiyat ve sevkiyat sonrası için şartlar dahil müşterinin tanımladığı ürün şartları Tanımlanmamış ancak amaca veya kullanıma uygunluk için gerekli şartlar Ürünle ilgili yasal ve diğer zorunlu şartlar belirlenmeli 59

60 7.2.2 ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Gözden geçirme ürünün müşteriye sunulma kararı öncesi yapılmalı ve ürün şartlarının tanımlanması sözleşme ile teklif arasındaki farkların giderilmesi kuruluşun yeterliliği garanti edilmeli Gözden geçirme sonuçları kayıtlanmalı Yazılı olmayan şartlarda anlaşılmalı Değişiklikler yönetilmeli ve ilgililer bilgilendirilmeli 60

61 7.2.3 MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM Ürün bilgileri Başvuru, sözleşme, sipariş alımı ve değişiklikler Müşteri şikayetleri dahil geri bilgi alımı ile ilgili müşteri ile iletişim için etkin düzenlemeler tanımlanmalı ve uygulanmalı 61

62 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME Şartları, belirlenmiş karakteristiklere veya ürün/proses/sistem spesifikasyonlarına dönüştüren prosesler kümesi (ISO ) 62

63 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME Tasarım ve geliştirme planlaması (7.3.1) Tasarımın ve geliştirmenin gözden geçirilmesi sürecin aşamaları, (7.3.4) sorumluluk ve yetkiler Tasarım ve geliştirme girdileri(7.3.2) Fonksiyonel ve performans şartları Uygulanabilir yasal şartlar Uygulanabildiğinde, önceki benzer tasarımla ilgili bilgiler Diğer şartlar İlgili fonksiyonların temsilcileri katılmalı Tasarım ve geliştirmenin doğrulaması (7.3.5) Yöntemler: alternatif hesaplamalar testler ( model, prototip ) analitik değerlendirmeler Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması (geçerliliği) (7.3.6) Tasarım ve geliştirme çıktıları(7.3.3) Girdi şartlarını karşılamalı, satınalma, üretim ve servis faaliyetleri için bilgi sağlamalı, kabul kriterlerini içermeli veya atıf yapmalı, emniyetli ve uygun kullanım için ürün karakteristiklerini içermeli kullanım şartlarında deneme Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolu (7.3.7) 63

64 7.4 SATIN ALMA Satın alma süreci (7.4.1) Satın alma bilgisi (7.4.2) Satın alınan ürünün doğrulanması (7.4.3) 64

65 7.4.1.SATIN ALMA SÜRECİ Satın alma süreçleri gereksinimlerin tanımlanmasını satınalma dokümanlarının hazırlanmasını tedarikçi seçimini araştırma, teklif isteme, ihale sistemini sözleşme yapılmasını sipariş verilmesini doğrulama yapılmasını tedarikçi takip ve geliştirme sistemini kapsar 65

66 SATIN ALMA SÜRECİ Tedarikçi değerlendirme kriterleri yeterlilik ve kalite sistemi değerlendirmeleri geçmiş performans ürün, fiyat,teslimat performansı, problem çözmede yetenek iç ve dış denetimler referansları finansal sonuç ve yeterlilikleri servis ve destek yetenekleri lojistik yetenekleri laboratuvar ve işletmede yapılan denemeler olabilir 66

67 7.4.2 SATIN ALMA BİLGİSİ Satın alma bilgisi Ürün onayı, prosedürler, süreç ve ekipmanlar onay şartları Personel nitelendirme şartları Kalite yönetim sistem şartları dahil ürünü tanımlayan bilgiyi içermelidir. Satın alma şartlarının yeterliliği sağlanmalıdır 67

68 7.4.3 SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI Muayene ve gerekli diğer faaliyetler oluşturulmalı ve uygulanmalı Tedarikçide doğrulama yapılacaksa gerekli düzenlemeler ve ürün serbest bırakma metodu satınalma bilgilerinde belirtilmelidir. 68

69 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI) Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü (7.5.1) Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği (7.5.2) Belirleme ve izlenebilirlik (7.5.3) Müşteri mülkiyeti (7.5.4) Ürünün muhafazası (7.5.5) 69

70 7.5.1 ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ Üretim ve hizmet faaliyetleri ürün karakteristiklerini belirleyen bilgilerin varlığı gerekli iş talimatlarının varlığı uygun ekipmanın kullanımı uygun ölçme ve izleme cihazlarının bulunması ve kullanımı izleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanması serbest bırakma, sevketme ve satış sonrası servis süreçlerinin uygulanması ile kontrol altında tutulmalı 70

71 7.5.2 ÜRETİM VE HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ Çıktılarının ölçüm ve izleme ile doğrulanmadığı ve/veya hataların kullanımda ortaya çıktığı üretim ve servis sunum süreçlerinin geçerliliği sağlanmalı Geçerlilik çalışmaları tanımlanmalı ve süreçlerin nitelendirilmesini ekipman ve personelin nitelendirilmesini tanımlanmış yöntemlerin ve prosedürlerin kullanımını kayıt gerekliliğini tekrar geçerliliği içermeli 71

72 7.5.3 BELİRLEME VE İZLENEBİLİRLİK Uygun olduğunda ürün uygun araçlarla tanımlanmalı Ürünün ölçme ve izleme faaliyetlerine göre durumu tanımlanmalı İzlenebilirlik şart olduğunda ürünün tek olarak tanımlanması kontrol edilmeli ve kayıtlanmalı 72

73 7.5.4 MÜŞTERİ MÜLKİYETİ Kuruluş kontrolü altında olan veya kuruluş tarafından kullanılan müşteriye ait varlıklar korunmalı Malzeme, yarımamul Bakım için getirilen ürünler Ambalaj malzemesi Taşıma kapları Nakliye Müşteri çizimleri, spesifikasyonları Tanımlanması, doğrulanması, korunması ve bakımı sağlanmalı Kaybolan, hasar gören veya kullanıma uygun olmayanlar kayıtlanmalı ve müşteriye raporlanmalı 73

74 7.5.5 ÜRÜNÜN MUHAFAZASI Ürünün uygunluğu kuruluş içinde ve teslimata kadar korunmalı Tanımlama, taşıma, ambalajlama, depolama ve koruma sağlanmalı Muhafaza ürünü oluşturan parçalar için de uygulanmalı 74

75 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ Ölçümler ve uygun cihaz tanımlanmalı Ölçüm şartlarını karşılayacak yeterlilikte cihaz kullanılmalı Ölçme ve izlemenin şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak süreçler oluşturulmalı Deney yazılımı dahil 75

76 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Genel (8.1) İzleme ve ölçme(8.2) Uygun olmayan ürünün kontrolu (8.3) Veri analizi (8.4) İyileştirme (8.5) 76

77 8.1 GENEL Ürün uygunluğunun gösterilmesi Kalite yönetim sistemi uygunluğunun sağlanması Kalite yönetim sistemi etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gereken ölçme ve izleme süreçleri planlanmalı ve uygulanmalı İstatistiksel teknikler dahil uygun yöntemler belirlenmeli ve kullanılmalı 77

78 8.2 İZLEME VE ÖLÇME Müşteri memnuniyeti (8.2.1) İç tetkik (8.2.2) Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi (8.2.3) Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi (8.2.4) 78

79 8.2.1 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Müşterinin şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri tarafından hissedildilen (algılanan) tatmin derecesi.(iso ) Müşteri algılamalarını gösteren bilgi kalite yönetim sistemi performans ölçülerinden biri olarak izlenmeli Bu bilginin elde edilmesi ve kullanılması için yöntemler tanımlanmalı 79

80 Kalite Yönetim Sisteminin İÇ TETKİK Planlanan düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğunun Etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün belirlenmesi için planlı iç denetimler yapılmalı Denetimler süreçlerin,faaliyetlerin durumu ve önemi önceki denetim sonuçları göz önüne alınarak planlanmalı Kapsamı, sıklığı ve yöntemleri tanımlanmalı Denetlenen faaliyetten sorumluluğu olmayan personel tarafından gerçekleştirilmeli 80

81 İÇ TETKİK Dokümante edilmiş prosedür denetimlerin planlanması ve yapılması için sorumluluk ve şartları sonuçların kaydedilmesini ve yönetime raporlanmasını kapsamalı Düzeltici faaliyetler zamanında yapılmalı Takip denetimleri düzeltici faaliyetler uygulamalarının doğrulanmasını ve sonuçların raporlanmasını içermeli 81

82 8.2.3 SÜREÇLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ Kalite yönetim sitemi süreçlerinin izlenmesi ve uygulanabildiğinde ölçülmesi için uygun yöntemler kullanılmalı Yöntemler süreçlerin planlanan sonuçlara ulaşma yeteneğini göstermeli Planlanan sonuçlara ulaşılmadığında ürünün uygunluğunu sağlamak üzere uygulanabilir düzeltme ve düzeltici faaliyet yapılmalı 82

83 SÜREÇLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ GÖSTERGE ÖRNEKLERİ Cevap verme süresi Çevrim süresi Miktar Zamanında gerçekleştirme İşlem süresi İşletme maliyeti Verimlilik Hata oranları Standartlara ve tanımlara uyum 83

84 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLU Şartlara uygun olmayan ürünün kullanılmasını veya sevkiyatını önlemek için tanımlanmalı ve kontrol altında tutulmalı Kontrol faaliyetleri, yetki ve sorumluluklar dokümante prosedürde belirtilmeli Uygunsuzluğun kapsamı ve verilen standart dışı izin dahil takip eden faaliyetlerin kayıtları tutulmalı Uygunsuzluk ele alınmalı Düzeltilen tekrar doğrulanmalı Uygunsuzluk sevkiyatten sonra veya kullanımda belirlenirse sonuçlara göre önlem alınmalı 84

85 8.4 VERİ ANALİZİ Sürekli iyileştirmelerin nerelerde yapılabileceğinin değerlendirilmesi Kalite yönetim sisteminin uygunluğu ve etkinliğinin gösterilmesi için gerekli veriler belirlenmeli, toplanmalı ve analiz edilmeli Veriler müşteri tatmini ürünle ilgili şartlara uyum önleyici faaliyet fırsatları dahil süreçlerin, ürünlerin özellikleri ve eğilimleri tedarikçiler konusunda bilgi sağlamak üzere analiz edilmeli 85

86 VERİ ANALİZİ Amaç Hedeflere ve planlara göre durum değerlendirmesi İyileştirme alanlarının belirlenmesi Veri analizi sonuçları eğilimi performansı kıyaslama sonuçlarını izlemek, değerlendirmek, tahmin etmek ve iyileştirmek için kullanılır. 86

87 8.5 İYİLEŞTİRME Sürekli iyileştirme (8.5.1) Düzeltici faaliyet (8.5.2) Önleyici faaliyet (8.5.3) 87

88 8.5.1 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Kalite yönetim sisteminin etkinliği kalite politikası ve hedefleri denetim sonuçları verilerin analizi düzeltici ve önleyici faaliyetler yönetimin gözden geçirmesi ile sürekli iyileştirilmeli 88

89 8.5.2 DÜZELTİCİ FAALİYET Uygunsuzlukların tekrarlanmaması için nedeni ortadan kaldırıcı düzeltici faaliyetler uygulanmalı Dokümante edilmiş prosedür Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi Nedeninin belirlenmesini Düzeltici faaliyet ihtiyacını Düzeltici faaliyetin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesini Sonuçların kayıtlanmasını Gözden geçirilmesini içermeli 89

90 8.5.3 ÖNLEYİCİ FAALİYET Oluşmaması için olası uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırıcı önleyici faaliyetler uygulanmalı Dokümante edilmiş prosedür Olası uygunsuzlukların ve nedenlerinin belirlenmesini Önleyici faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesini Gereken önleyici faaliyetin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesini Sonuçların kayıtlanmasını Gözden geçirilmesini 90 içermeli

91 Teşekkürler 91

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci ders notudur. Başka amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz Kıyaslama Raporu (? pgi=5&tabpg=4&arn=99506&oka=0) Puan Karşılaştırma Raporu (? pgi=5&tabpg=5&arn=99506&oka=0) Düzeltici Faaliyet Takip Raporu (? pgi=5&tabpg=7&arn=99506&oka

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti Bu ilişki matrisi ISO 9001:2015 yeni şartları ile ISO 9001:2008 şartlarını karşılaştırır ve değişikliklerin bir özetini verir. İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti KIWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Detaylı

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

İSG Hizmet Yönetim Rehberi İSG Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 2 0.1. GENEL 2 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 2 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 2 0.4.

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Dr. Yıldırım CESARETLİ. Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri. Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında

Dr. Yıldırım CESARETLİ. Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri. Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında Dr. Yıldırım CESARETLİ 1 Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında Mevzuat 2 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 31.12.2009 tarih ve 27449 sayı 4. Mükerrer Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ SAYFA NO 1 / 10 TETKİK TARİHİ: BAŞ TETKİKÇİ: 1. TETKİKÇİ: 2. TETKİKÇİ: 4 4.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ŞARTLARI Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan perosesler ve bunların uygulamaları kuruluş

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 Sunuşun İçeriği Sunuş İçeriği Bölüm 1: 9001:2008 Geçişi Nasıl olacak? Bölüm 2: 9001:2008-9001:2000 (Değişikliklerle ilgili detay inceleme) Bölüm 3: 9004 Beklenen Değişiklikler

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ; ISO

Detaylı

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001 :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Bilgilendirme Eğitimi HURİYE KUMRAL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(A) OHSAS 18001 ve ISO 45001 Tarihçe 1996 yılında BS 8800 "İSG Yönetim Sistemleri için Rehber"

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 4 4.1 4.2 4.2.1 4.4.2. 4.2.3 4.2.4. 5 5.1 5.2 5.3 belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış m? KALİTE POLİTİKASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Gerçekler Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Çözüm Kaliteyi arttırmak Çevreye duyarlı üretim Kalite yönetim sistemleri Kalite yönetim sistemleri ISO 9001,

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ TS-EN-ISO 9001:2015 Standardının Şartları Uygun Uygun Değil KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ŞARTLAR 1 Birim Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001: 2015'e göre oluşturup, dokümante etmiş mi? 2 Birim kalite Yönetim

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı) iyildiz@dicle.edu.tr / iyildiz21@yahoo.com

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar 1 KAPSAM 1.1 GENEL Bu Standart aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Kalite Güvencesi ve Kalite Güvence Sistemleri Ürün kalitesi, gerek ISO tarafından belirlenmiş ölçülere ve gerekse Türkiye de TSE nin ortaya koyduğu standartlara göre belli bir

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 6. September 2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TÜV Thüringen ISO 45001 in oluşum evresi ÇALIŞMA TASLAĞI ÜZERİNDE ÇALIŞMA EVRESİ İLK TASLAĞIN YAYINLANMASI

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS 03.120.10 0. Giriş 0.1 Genel Bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01 Gereksinimler İçindekiler Firmamız Tanıtımı Değişiklik Takip Çizelgesi 1 Kapsam 1.1 Genel 1.2 Uygulama 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3 Terimler ve tarifler 4 Kalite yönetim sistemi 4.1 Genel

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yönetim Sistemleri Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 4531008/1113-1080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yönetim Sistemleri. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yönetim Sistemleri Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 4531008/1113-1080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

OSGB Hizmet Yönetim Rehberi

OSGB Hizmet Yönetim Rehberi OSGB Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 3 0.1. GENEL 3 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 3 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 3 0.4.

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI 13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi DOBİ: Dokümante

Detaylı

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS Sekizinci Bölüm Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - Standard Maddeleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 9001:2008 Yönetimin Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Kurulmuş olan kalite sisteminin etkinliğini arttırmak, bağımsız bakış açısı ile kalite sistemini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla tüm bölümlerin kalite sistemine

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan : PR 9 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 9 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır:

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Dünyanın en çok tanınan ve muhtemelen en yanlış algılanan standardı 1 ISO 9000 NEDİR? ISO 9001:2000 Standardı, kalite yönetim sisteminin müşteri odaklı gelişimi

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hakan BARTIN Baş Denetçi Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek KKY01-KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN YAPISI A- KALİTE YÖNETİM TALİMATI KALİTE YÖNETİM Sayfa No 1/8 1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite

Detaylı