Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2"

Transkript

1 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır. n 1 > n olduğundan O noktasına gelen ışının geçişi de doğrudur. Işın R noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmesi gerekirdi. Böyle olmadığı için R noktasından sonraki geçiş yanlıştır. 4. ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1 > n dir. ışını n 3 ortamından n ortamına geçerken normale yaklaştığına göre, n > n 3 tür. 5. O. 4 n n 3 n 1 Işın n 1 ortamından n ortamına gelirken tam yansımaya uğramıştır. Işın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelirse tam yansıma yapar. ani n 1 > n dir. Işın n 1 ortamından n 3 ortamına geçerken normale yaklaşmıştır. Işın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşır. ani n 3 > n 1 dir. 6. Bir kürenin merkezinden kürenin yüzeylerine çizilen bütün çizgiler yüzeye dik olduğundan normal sayılır. O noktası şekildeki kürenin merkezidir. O dan geçecek şekilde gönderilen bütün ışınlar yüzeye diktir. I ışını normal doğrultunda geldiği için kırılmadan ortamına geçer. n > n olduğundan ortamından ortamına geçerken normale yaklaşarak kırılır. ani 4 numaralı yolu izler. ortamından normal doğrultunda geldiği için kırılmadan ortamına çıkar II I nolu ışınının izlediği yoldan sınır açısının den küçük olduğunu söyleyebiliriz. II numaralı ışın lik açı ile geldiğinden kesinlikle tam yansımaya uğrar. ani 5 numaralı yolu izler. I Işınlar şekildeki yolu takip ederek kutudan çıkar. 7. Işın den e gelirken tam yansımaya uğramıştır. ani n > n dir. I. yargı kesinlikle doğrudur. Bu verilerle ve Z ortamları kıyaslanamaz. II. yargı yanlıştır. Işın den Z ye gelirken tam yansıma yapmıştır. ani n > n Z dir. III. yargı da kesinlikle doğrudur.

2 Ünite 4 Optik V 53 ışını içinde çarptığı bütün yüzeylere lik açıyla, yani sınır açısından büyük bir açıyla gelmiştir. Bu nedenle bütün yüzeylerde tam yansıma yaparak V yolunu izler O O 53 Şekil I > Şekil II ışını aynadan yansıdıktan sonra ışını gibi odak noktasından geçer. Buna göre ışını ara kesit yüzeyine sınır açısından büyük bir açıyla gelerek tam yansıma yapar. ışınının gelme açısı 53 olup sınır açısından büyüktür. ışını tam yansıma yapar. ve ışınlarının gelme açıları 37 dir. ani sınır açısından küçüktür. O yüzden normalden uzaklaşarak ortamına çıkarlar Şekildeki gibi ışınların takip ettiği yol çizilirse I 1, I, I 3 ışınlarının kendilerine paralel olarak prizmadan çıktıkları görülür. Işın dan a geçerken aynı ortam olduğu için kırılmaya uğramaz. ani I ışını yolunu izler.

3 IŞIĞI IRIAI tümsek ayna B f A A 15. Az yoğun ortamdaki bir gözlemci çok yoğun ortamdaki bir cisme normale yakın doğrultularda baktığında cismi kendine yaklaşmış olarak görür. Gözlemci çok yoğun ortam içinde ise az yoğun ortamdaki cismi kendinden uzaklaşmış olarak görür. Aynı ortamdaki iki gözlemci birbirini olduğu yerde görür. tümsek ayna B A f Tümsek aynadan f uzaklığında oluşabilmesi için cismin aynanın f kadar önündeki Aʹ noktasında olması gerekir. Cam 3 birim uzaklığı birim gösterdiğine göre, ın kırılma indisi olmalıdır f P Z f n 1 n sınır açısından küçük açıyla gelen ışınlar n ortamına geçer. P ve ışınlarının gelme açısı sınır açısından küçüktür. O yüzden bu ışınlar n ortamına geçer. ışınının gelme açısı sınır açısınan büyük olduğu için tam yansıma yapar. f 1,, 3 ışınları tam yansımalı prizmadan çukur aynanın asal eksenine paralel olacak şekilde geçer. Bu ışınlardan ışını kendi üzerinden geri döner. Diğer iki ışın kendi üzerinden geri dönmez. 3

4 4 Ünite 4 Optik Test nin Çözümleri 3. çukur ayna 1. IV asal eksen V düzlem ayna noktası dan yapılmış yarım kürenin merkezidir. erkezden gelen bir ışın normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçer. ışını dan a girerken normale yaklaşarak kırılır. ani I ve II yolunu izlemez. ormale yaklaşarak kırılan bu ışın dan ya kırılmadan geçer. Havadan noktasına gelen I ışını normale yaklaşarak kırılır. Işık çukur aynaya odak noktasından geldiği için asal eksenine paralel olarak yansır. Bu ışın düzlem aynaya dik düştüğü için kendi üzerinden geri döner. 4. Işın ortamından ortamına geçerken kırılmaya uğramamış. Bunun anlamı, ve ortamlarının kırıcılık indislerinin eşit olmasıdır.. 5. Işın P ortamından ye, den ye dik düştüğü için kırılmaya uğramaz. P,, ortamlarının kırılma indislerinin artırılması ışığın izlediği yolu etkilemez. sıvı nell bağıntısına göre; n sin = n sıvı sin sıvı n sin = n sıvı sin90 n = nsıvı 1 nsıvı n = bulunur. 6. n 1 ortamından n ortamına gelen ışın n > n 1 olduğundan tam yansımaya uğramıştır. Şekil II de n yerine n 3 ortamı konulmuş. n > n 3 olduğundan sanki Şekil I de ikinci ortamın kırılma indisi azaltılmış gibi düşünülebilir. I ışını yine tam yansımaya uğrar.

5 IŞIĞI IRIAI 5 7. Şekil I Şekil II Cam yüzeyine dik gelen ışını aynanın üzerine kadar kırılmadan gider. ışını çukur aynanın asal eksenine paralel geldiği için odaktan geçecek şekilde aynadan yansır. Bu ışın sınır açısıyla geldiği için Şekil I deki yolu izler. ışını odak noktasına varıncaya kadar ışını ile aynı yolu izler. ışını odak noktasına sınır açısından daha küçük bir açıyla geldiği için normalden uzaklaşarak ya çıkar. 10. Paralel yüzlü levhalarda aradaki ortamlardan biri çıkarılırsa ışının son ortamda izlediği yol değişmez. 11. n ortamının olup olmaması açısını etkilemez. açısı; gelme açısı (), n 1 ve n 3 ün değişmesinden etkilenir. O O G Şekil I G Şekil II düzlem ayna 75 u- için sınır açısı 48 dir. Şekilde görüldüğü gibi ışın dan ya gelirken gelme açısı 50 olup sınır açısından büyüktür. Bu nedenle ışın içerden tam yansımaya uğrar. O noktası yarım kürenin merkezidir. erkezden küre yüzeyine gelen ışınlar kırılmadan göze geldiği için O noktasındaki cisim kendi yerinde görünür. ve cisimlerinden ışınlar çizildiğinde şekillerde görüldüğü gibi cismi uzaklaşmış de yaklaşmış olarak görülür. 9. n 1 ve n ortamlarının kırıcılık indisleri farklı olduğundan n 1 ortamından n ortamına gelen ışını mutlaka kırılmaya uğrar. ani IV numaralı yolu izleyemez. 1. Işın n 1 ortamından n ortamına dik geldiği için açısı n 1 ortamının kırılma indisine bağlı değildir. açısı n ve n 3 ortamlarının kırıcılık indisine bağlıdır.

6 6 Ünite 4 Optik Işın ortamından ortamın geçerken normalden uzaklaşmıştır. Aynı ışın ortamından Z ortamına geçerken yine normalden uzaklaşmıştır. Buna göre, n > n > n Z dir. Bir ortamdaki ışık hızı ile o ortamın kırıcılık indisi ters orantılı olduğundan v Z > v > v olur. Işın ortamından ortamına girerken normalden uzaklaşmıştır. Işık yolu tersinir olduğu için bu ışın den ye giderken normalden daha fazla uzaklaşmış diyebiliriz. ani nin kırılma indisi en büyüktür Şekil I Şekil II Şekil I den sınır açısının 53 olduğu anlaşılır. Şekil II de gelme açısı 37 dir. Bu açı sınır açısından küçük olduğu için ışın numaralı yolu izleyerek ortamına çıkar. 15.

7 IŞIĞI IRIAI 7 Test 3 ün Çözümleri 1. I ışını ortamından ortamına geçerken normale yaklaşmıştır. Aynı ışın ortamından ortamına geçerken de normale yaklaşmıştır. Işın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaştığına göre n > n > n dır. 4. Tabanların eşit uzaklıkta görülebilmesi için n 3 ün en çok n 1 inde en az yaklaştırması gerekir. Buna göre, kırılma indisleri arasındaki ilişki n 3 > n > n 1 dir. 5. normal. uyu boşaltınca ikinci ortamın kırılma indisi küçülmüş olur. 3. Işın Şekil I de dan ya geçerken sınır açısıyla gelmiştir. Şekil II de ise tam yansımaya uğrar. II Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen I ışını aynanın odak noktasından geçecek şekilde yansır. Düz aynayı kaldırarak ışının ışını gibi gönderildiğini düşünebiliriz. Bu ışın dan ya geçerken normale yaklaşarak II numaralı yolu izler avi ışık en fazla kırılır. Bir başka ifadeyle, kırılma indisi en büyüktür. ırılma indisi en büyük olan en yakın görünür. prizma Işının kendi üzerinden geri dönebilmesi için çukur aynanın merkezinden geçerek aynaya gelmesi gerekir. Bunun için de ışın prizmada şekildeki yolu izlemelidir. nell bağıntısından; nprizma sin = n sin 90 3 nprizma = 1 1 nprizma = 3 bulunur. 7. Işık yolu tersinirdir. ani ışınları ortamından ortamına doğru ve Z ortamında ortamına doğru kabul edebiliriz. Işın ortamından ortamına girerken normale daha fazla yaklaştığına göre n ile n arasındaki fark büyüktür.

8 8 Ünite 4 Optik 8. Z normal 10. Şekil I kırmızı ışın Z 4 Şekil II mavi ışın Şekil I de kırmızı ışık ortamından ortamına gelince tam yansımaya uğramıştır. Aynı ışın ten Z ye gelince sınır açısıyla yoluna devam etmiştir. Ortamın mavi ışığa uyguladığı kırılma indisi en büyüktür. ırılma indisi artınca mavi ışık daha fazla kırılacak, ten Z ye geçerken Şekil II deki gibi tam yansımaya uğrayacaktır. 11. udan çukur aynanın merkezine gelen ışının normalle yaptığı açısının, sınır açısından küçük olduğu verilmiştir. Işın dan ya çıkarken normalden uzaklaşarak çukur aynanın üstüne kadar gider. erkezden gelen her ışın çukur aynaya dik düşer. Bu nedenle ışın kendi üzerinden geri dönerek A seçeneğindeki yolu izler ışınının izlediği yol incelendiğinde sınır açısının olduğu görülür. Şekil II de ışını için gelme açısının 30 olduğu görülmektedir. Bu ışın sınır açısından küçük bir açıyla geldiği için normalden uzaklaşarak ortamına çıkar. Cevap B dir A Şekil I > A Şekil II ansımalarda ışığın renginin veya ortamın kırılma indisinin bir önemi yoktur. Asal eksene paralel gelen ışın yansırken odak noktasından geçer. ırmızı ışın için yun kırılma indisi yeşilden daha küçüktür. ani kırmızı ışık yeşilden daha az kırılır. Ve yolunu izleyerek ortamına çıkar.

9 IŞIĞI IRIAI Gelen ışın 5 numaralı ışın olsaydı doğrultunu değiştirmeden yoluna devam ederdi. Gelen ışının 3 numaralı ışın olabilmesi için ortamların kırılma indislerinin eşit olması gerekir. Buradan 5 ve 3 numaralı ışınların gelen ışın olmadığı anlaşılır. Diğerleri olabilir. Test 4 (Çıkmış ınav oruları) 1. Işık kaynağı merkezli olduğu için ışınlar göze gelirken kırılmaya uğramaz. Bu nedenle göz cismi aynı yerinde görür. 14. O. n 1 =1,8 n =1, n 1 =1,8 1 üresel yüzeylerde merkez aynı zamanda normal görevi yapar. erkezden gelen veya merkezden geçen ışın yüzeye diktir. erkezden geçen normal çizildiğinde gelen ışın şekildeki gibi normale yaklaşarak kırılır. Bu ışın dan ya geçerken 3 farklı yol izleyebilir. eçeneklerden bir tanesi doğru verilmiştir. I ışını n 1 ortamından n ortamına geçerken normalden uzaklaşır. n den tekrar n 1 çıkarken normale yaklaşır P P 1 P Şekil I de P ışını sınır açısı ile gelmiştir. Şekil II deki R ışını sınır açısından küçük bir açıyla geldiği için normalden uzaklaşarak ortamına çıkar. Şekil II deki ışını sınır açısından daha büyük bir açıyla geldiği için tam yansıma yapar. 4. Işın n 1 ortamından n ortamına geçerken, n den n 3 ortamına geçerken normale yaklaşmıştır. ani n 3 > n > n 1 dir. Dalga modeline göre kırılma indisi yayılma hızları ile ters orantılıdır. Bu nedenle v 1 > v > v 3 olur.

10 10 Ünite 4 Optik P Işın düz aynadan yansıma kanunlarına uygun olarak yansır. Bu ışın yüzeyine 40 gelme açısıyla gelir. 40 sınır açısından küçük olduğu için ışın ya normalden uzaklaşarak çıkar. noktasından çıkan ışın a geçerken normale yaklaştığı için ʹ noktasından geliyormuş gibi kırılır. Çukur aynada merkezin dışındaki ʹ nün görüntüsü arasında oluşur. 6. II Bu tür sorularda ayna kaldırılıp yerine normal çizgisi çizilir. Daha önce aynaya gönderilen ışının simetriği alınarak yüzeyine gönderilir. Bu ışın ya girerken normale yaklaşarak kırılacağı için II yolunu izler I ışını yüzeyine dik geldiği için kırılmadan yun içine girer. Bu ışın düzlem aynada açıyla yansıyarak karşı aynaya dik olarak değer. onra kendi üzerinden geri döner. I ışını noktasına değdikten sonra normale yaklaşarak yun içine girer ve çukur aynanın yüzeyine kadar gider. Bu ışın çukur aynanın merkezinden geldiği için çukur aynaya dik düşmüştür. Dik düşen ışık ışını kendi üzerinden geri döner. 10. Şekil I deki gibi verilen,, P, T saydam ortamları birbirine paraleldir. Böyle bir sistemde aradaki levhalardan biri ya da birkaçı aradan çıkarılırsa son çıkan ışının yolu değişmez. ani, P ortamı aradan çıkarılırsa I ışını Şekil II deki 4 numaralı yolu izler.

11 IŞIĞI IRIAI n n n Z 15. ortamından ortamına gelen I 1 ışını tam yansımaya uğradığına göre ortamının kırıcılık indisi ninkinden büyüktür. I ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için normale yaklaşarak kırılır. 1. I ışını kenarına paralel girip Z ortamına girince yine kenarına paralel olarak yoluna devam etmiştir. Parçalı olarak ışın birleştirildiğinde şekildeki gibi bir yol izlediği görülür. Çizim dikkatlice incelendiğinde ışın ortamından ortamına ve ortamından Z ortamına geçerken normalden uzaklaşmıştır. O hâlde n > n > n Z dir. sin i n v = sin n = i v v sin 53 v = sin 37 v 4 v = bulunur Işık dan a geçerken ortalama hızı azalır. Buna bağlı olarak da dalga boyu küçülür. Ortam değişikliklerinde ışığın frekansı değişmez. 16. Işın ortamından ortamına dik gelip kırılmadan geçmiştir. Dik ışınlar kırılmaya uğramaz. Bu nedenle ve ortamlarının kırıcılık indislerini karşılaştıramayız. I ışını ortamından Z ortamına Z kırılmadan geçtiği için n ile n Z kesinlikle eşittir. 17. Işın ortamından ortamına giderken normale yaklaşmıştır. O hâlde ortamının kırıcılık indisi inkinden büyüktür. I ışını az yoğun ortamından çok yoğun ortamına geçerken ortalama hızı ve dalga boyu küçülür. Ancak ortam değişikliklerinde frekans değişmez. 18. Z v v v Z 14. ışını dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. ışını da şekildeki yolu izler. aplardan çıkan iki ışın arasındaki açı 90 dir. I ışını ten ye geçerken normalden uzaklaşmış, den Z ye girerken normale yaklaşmıştır. Buna göre n en küçüktür diyebiliriz. ve Z ortamları arasında ortamı aradan çıkarılarak da işlem yapılabilir. Bu durumda ve Z nin kırıcılık indisleri karşılaştırılabilir. Bu yapıldığında n > n Z olduğu görülür. ırıcılık indisleri ile o ortamdaki ışığın hızı ters orantılı olduğundan v > v Z > v olur.

12 1 Ünite 4 Optik 19. ve ortamlarının kırılma indisleri eşit olsaydı dan ye gelen I ışık ışını 3 numaralı yolu izlerdi. Ortamların kırılma indisleri farklı olduğuna göre 3 yolunu izleyemez β 1 I ışınının numaralı yolu izleyebilmesi için ortamından ortamına dik gelmesi gerekir. Dik gelmediğine göre 1 numaralı yolu da izleyemez. Z > β 0. açısının arttırılması ışığın yüzeyine değme açısını arttırır. Böylece ışın yüzeyinden tam yansıma yapabilir. > 1 olduğuna göre I ışını için sınır açısı daha küçüktür. ınır açısı küçük ise ortamının kırılma indisi daha küçüktür. O hâlde n > n Z > n diyebiliriz. 1. nell bağıntısına göre kırılma açısı ışığın şiddetine bağlı değildir.. 1 P 1 6. I ışını ortamından ortamına dik gelip kırılmadan geçtiği için ve ortamlarının kırıcılık indisleri karşılaştırılamaz. I ışını ortamından Z ortamına gelirken tam yansımaya uğramıştır. Buradan n > n Z olduğu görülür. 7. ortamından Z ortamına gelen ışın tam yansıma yaptığına göre n > n Z dir. Buna göre ışık Z ortamından ortamına geçerken normale yaklaşarak kırılır. Aynı ışık den e geçerken normalden uzaklaşacaktır. 3. I ışını ortamından sıvı ortamına geçerken 1 yolunu izleyebilmesi için sıvı ortamından normalden uzaklaşması gerekir. I ışınının yolunu izleyebilmesi için ortamından sıvı ortamına kırılmadan geçmesi gerekir. I ışınını sıvıya girerken normale yaklaştığına göre 1 ve numaralı yolları izleyemez. 4. Şekil I de I 1 ışını sınır açısıyla gelmiştir. Şekil II de I ışını sınır açısından küçük bir açıyla geldiği için normalden uzaklaşarak ikinci ortama geçer i normal i > Şekil üzerindeki açısı, sınır açısıdır. i açısı sınır açısından büyük olduğuna göre, I ışını tam yansıma yapar. 5

13 IŞIĞI IRIAI s v 1 i 1 i i 1 i prizmas prizmas Işın ortamına normale yaklaşarak girer. Bu nedenle açısı den küçük, i 1 açısı den büyük olur. i 1 açısı den büyük olduğu için ışın tam yansıma yapar. i açısı den küçük olduğu için ışın normalden uzaklaşarak ortamına çıkar < olarak verildiğine göre, i 1 < i dir. ırılma açıları eşit olduğundan n < n < n olur prizması prizması s v I ışını sıvı ortamından prizmaya dik geldiği için kırılmadan prizmaya girer. Işın prizmanın karşı yüzünde normale yaklaşarak sıvıya çıktığına göre n sıvı > n prizma dır. 1 < olarak verildiğine göre, > olup I. yargı doğrudur. ınır açılarının büyüklüğü farklı olduğuna göre ve prizmalarının ışığı kırılma indisleri birbirine eşit değildir. II. yargı yanlıştır. I ışını ortamından ortamına kırılmadan geçtiğine göre, III. yargı doğrudur. ıvının kırıcılık indisi küçültülürse; n sıvı = n prizma 34. n sıvı < n prizma durumları oluşabilir. Prizma tam yansımalı olduğundan I ışını 4 numaralı yolu izleyemez. 31. Işın ortamından ortamına da aynı gelme açısıyla gelmiştir. ortamında kırılma açısı 90, ortamında 90 den büyük olarak düşünülebilir. Bu durumda n en küçüktür. sıvı I ışını ortamından sıvı ortamına gelirken tam yansımaya uğramıştır. O hâlde ten sıvıya geçerken sınır açısı den küçüktür. I ışını ortamından sıvıya geçerken yüzeyi yalıyarak geçmiştir. O hâlde ortamından sıvıya geçerken sınır açısı dir. Buna göre n > n > n sıvı dır.

14 14 Ünite 4 Optik 35. n = n olarak verildiğine göre ışın ve ortamlarında birbirine paralel hareket etmelidir. P noktasından geçen ve gelen ışına paralel bir ışın çizildiğinde bu ışının O gibi olduğu görülür. 38. normal 36. Şekil I de gelme açısı dir. I ışını tam yansıma yaptığına göre sınır açısı den küçüktür. da her iki yüzeye gelme açısı dir. de açısı den büyüktür. O hâlde ve de ışının izlediği yol doğru çizilmiştir. de ışık ışını dan a geçerken normale yaklaşmalıdır. Böyle olmadığına göre deki yanlış çizilmiştir. P R ortamından ya gelen ışık ışını için gelme açısı dır. Işık ışını noktasına vardıktan sonra ya normalden uzaklaşarak kırılacak ya da bu noktadan tam yansıma yapacaktır. Tam yansımalarda gelme açısı yansıma açısına eşit olur. Bu nedenle yolunu izleyemez. Işık ışını ortamından ortamına geçerken kırılmadığına göre, n = n dir. Şekil üzerinde gösterilen açıları eşit olduğuna göre, ışın numaralı yolu izler O R T V Z P Hangi ortamlarda ışık ışınları birbirlerine paralel ise o ortamların kırılma indisleri birbirlerine eşittir. Şekil incelendiğinde ve ortamlarında ışınların birbirlerine paralel olduğu görülür. P

15 IŞIĞI IRIAI I ışınının ortamlardan geçerken P noktasına varabilmesi için ilk doğrultundan sağa sapması gerekir. Bunun için de ortamlardan en az birinin kırılma indisi n dan küçük olmalıdır. Bu bilgiye uyan yalnızca E seçeneğidir. 45. Işık ışını, aynı gelme açısıyla ortamından ortamına gelirken çok sapmış, ortamından Z ortamına gelirken az sapmıştır. Buna göre ortamının kırılma indisi en küçük, ortamının kırılma indisi en büyüktür. 41. Işık ışını kırıldığı her iki noktada da normalden uzaklaşmıştır. Buna göre kırılma indisi sürekli küçülmüştür. 4. h = 1 birim oln. uyun kırılma indisi 3 4 olduğuna göre, dan ya bakıldığında 4 birimlik derinlik 3 birim olarak görünür. ani h = 1 birim ise h 1 = 9 birim olur. Benzer şekilde daki 3 birim yükseklik de 4 birim olarak görünür. ani h = 16 birimdir. 46. I ışını den ye geçerken normale yaklaşmıştır. I 1 ışını da dan ye geçerken normale daha fazla yaklaşmıştır. Buradan; n nin en büyük, n nin en küçük olduğunu söyleyebiliriz. ani n > n > n olur. 43. ve ortamlarının ışığı kırma indisleri eşit olarak verildiğinden ve ortamlarındaki ışık ışınları birbirine paralel olmalıdır. Buna göre, P den geçen ve ortamındaki ışık ışınına paralel olan bir ışın çizersek, bu ışın noktasından geçer. 44. Aynı ortamın kırılma indisi için mor ışın daha büyüktür. Başka bir ifadeyle, mor ışık daha fazla kırılır. Buna göre II ve III. düzeneklerdeki çizimler doğru olarak verilmiştir. kırmızı mor beyaz I Işık ışını paralel yüzlü ortamlardan geçerken paralel kaymaya uğrar. Buna göre, soruda I düzenekte verilen çizim yanlıştır. Doğru çizim şekildeki gibidir.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2 dir.. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n. 53 53 Şekil I n n n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale yaklaşarak

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 29 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5. 4 şığın ırılması Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekildeki gibi kırılmalıdır. anıt B şık

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK C IŞIĞIN KIRILMASI (4 SAAT) 1 Kırılma 2 Kırılma Kanunları 3 Ortamların Yoğunlukları 4 Işık Işınlarının Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçişi 5 Işık Işınlarının

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 5 Mercekler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri. 1. X ışık kaynağının yakınsak mercekteki görüntüsü şekildeki gibi ʹ olarak oluşur. ʹ görüntüsünden gelen ışınlar perde üzerinde r yarıçaplı bir gölge oluşturur.

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 3 ercekler Test in Çözümleri 3.. ercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. ercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 3. onu üresel ynalar est Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik est 1 in Çözümleri 3. Güneş ışınlarının toplandığı 1. N B deki noktası nın odak noktasıdır.

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak; FİZİ üresel Aynalar BÖÜ-14 Test-1 1. Bir tümsek önüne konulan cismin daki görüntüsü ile ilgili olarak; I. Boyu daima cismin boyundan küçüktür. II. Aynaya uzaklığı, cisim ya uzaklığından daha büyüktür.

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR 1 10. SINIF ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OTİ 2. onu IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR ETİNİ ve TEST ÇÖZÜMERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 2. onu (ansıma) A nın Çözümleri 5. II 1. (2) I

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir.

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. 29 Düzlem Aynalar 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. A N N Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan e ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. anıt D dir. N e N ışınları şekillerdeki yolları izleyerek

Detaylı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı MERCEKLER Mercekler mikroskoptan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI Ünite-4 Ş ĞN RENLERE AYRLAS Beyaz şık Prizmaya gönderilen beyaz ışık demeti prizmadan kırıldıktan sonra renklere ayrılır. Sırasıyla bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu olaya beyaz

Detaylı

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel Aynalar Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. r F F Çukur ayna Tümsek ayna Kürenin merkezi aynanın merkezidir. f r 2 erkezden geçip aynayı simetrik iki eşit parçaya

Detaylı

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1 üresel ynaların Çözümleri 1 Test 1 1. Çukur aynalar;. noktasındaki cismin sü yine noktasında oluştuğuna göre bu nokta aynanın merkezidir. sal eşit bölmeli olduğuna göre L noktası da aynanın odak noktasıdır.

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR İZİ ŞĞ ASAS VE AAAR Ş Ğ A S A S V E A A A R Cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek cisimleri algılamamıza yarayan enerjiye ışık denir. endiliğinden ışık üreten sistemlere ışık kaynağı denir. sı yoluyla

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖÜM 7 PRİZMAAR VE RENER MODE SORU - 1 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - 2 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ 1 1 ve 2 ışınları kutudan şekildeki gibi çıktıklarına göre, kutu içerisindeki prizmaların konumu yukarıdaki

Detaylı

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın Işık: Görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Doğrusal yolla yayılır ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Işınlar ortam değiştirdiklerinde; *Süratleri *Yönleri *Doğrultuları değişebilir Işık

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür. 6 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. 3. fl k S K Y magenta Şekilde gösterildiği gibi; sar cyan + = + = cyan + = magenta + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür. 33 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 3. 1. S K Y Şekilde gösterildiği gibi; + = + = + = + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş parçası ışığı yansıtmadığı için

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENME ALANI : ĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) D- MERCEKLER VE KULLANIM ALANLARI (4 SAAT) 1- ler ve Özellikleri 2- Çeşitleri 3- lerin Kullanım Alanları 4- Görme Olayı ve Göz Kusurlarının 5- Yansıma

Detaylı

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ Işık maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu meydana gelen ve ışıyan bir enerji türüdür. Işık bir kaynaktan doğrusal

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır.

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır. azanım oklama Sınavı 1. Aşağıda yoğunlukları verilen ortamlarda ışıkların izleyecekleri yolları çiziniz. (16P) 2. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz. (10P) a. Işık çok

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI 03.01.2014 PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI PROJE AMACI: Paralel aynaların arasına konulan bir cismin sonsuz tane görüntüsü vardır. Bu proje burada oluşan

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI Işık bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir. Örneğin güneşimiz mız olup, güneşten dünyamıza gelen aynı zamanda ısı enerjisine dönüşmektedir. >> Kendisi Işık olmayan varlıkları, ışığın onların üzerinden

Detaylı

Dalgalar Sorularının Çözümleri

Dalgalar Sorularının Çözümleri Ünite 3 Dalgalar Sorularının Çözümleri 1- ay Dalgaları 2- Su Dalgaları 3- Ses Dalgaları 1 ay Dalgaları Testlerinin Çözümleri 3 Test 1 in Çözümleri 1. a) b) c) gelen atma B M dan yansıyan B den yansıyan

Detaylı

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini KIRILMALAR Gülük hayatta çok sık rastladığımız ve gözlemlediğimiz bir olaydır kırılma. Bir su kuyusua baktığımız zama kuyuu dibii daha yakıda görürüz. Çay bardağıdaki kaşığı bardak içideyke kırık gibi

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 38 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim frekansı ışık

Detaylı

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR 1. 4. I. Düzlem aynada görüntü aynaya göre simetriktir. II. Çukur aynalarda görüntü cismin bulunduğu yere göre düz-büyük veya tersküçük olabilir. III. Tümsek aynalarda cismin görüntüsü daima küçük ve düzdür.

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 6. Konu Renkler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 6. Konu Renkler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite Optik 6. onu Renkler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 3. 1. Altan avi cam, ışığı çok geçirir, nin komşusu olan ve moru göremeyeceğimiz

Detaylı

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir.

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir. AYNALAR Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtabilen ve nesnelerin görüntüsünü veren yüzeylere ayna denir. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

F Z K. IfiI IN KIRILMASI VE MERCEKLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2 :

F Z K. IfiI IN KIRILMASI VE MERCEKLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2 : F Z IfiI I IRILAI VE ERCELER ÖRE : ÖRE : prizmas prizmas Bir içine erlefltirilmifl birbirine ap fl k, prizmalar ndan e gelen fl k fl n flekildeki olu izlior prizmas n n fl k rma indisi n, prizmas n nki

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar: MERCEKLER Bir yüzü veya iki yüzü küresel olan ya da bir yüzü küresel diğer yüzü düzlem olan saydam isimlere merek denir. Merekler, üzerine düşen ışığı kırma özelliğine saiptir. MERCEKLER Özel ışınlar:.

Detaylı

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ Işık Deneyleri Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ışığın nasıl yayıldığını ve yansıdığını, düzlem ve küresel aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu ve özelliklerini,

Detaylı

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir.

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir. Aynalar aakakakak Günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız eşyalardan biri ayna. Peki ilk aynalar nasıl yapılmış? Çeşitleri neler? Hangi amaçlarla kullanılıyor? Hiç merak ettiniz mi? Haydi gelin aynanın

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri 34 Ses Dalgaları 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 Y I. Sonar II. Termal kamera 2 Z 3 Sesin yüksekliği ile sesin frekansı aynı kavramlardır. Titreşen bir telin frekansı, telin gerginliği ile doğru orantılıdır.

Detaylı

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar 14 Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar Optiğe giriş ve ışığın davranış modelleri Fiziğin alt dallarından biri olan optik, ışığı ve ışığın davranışını inceler. Işığın birçok farklı davranışını

Detaylı

T.C. TÜBİTAK BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU

T.C. TÜBİTAK BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU T.C. TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU HAZIRLAYANLAR Ahmet ARSLAN Ömer Yılmaz TOKGÖZ DANIŞMANLAR Prof.

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf 10. Sınıf Soru Kitabı 3. Ünite Dalgalar 3. Konu Ses Dalgası Test Çözümleri Sismograf 2 3. Ünite Dalgalar Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. KÜRESEL AYNALAR Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.eğer

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma Işık ve Aynalar 1- Yansıma Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya parlak bir yüzeyden yansıyan

Detaylı

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri 36 Su Dalgaları ve Doppler Olayı Test 'in Çözüleri. Su dalgalarında bir atanın doğrusal bir engelden yansıası ile bir ışık ışınının düzle aynadan yansıası birbirine benzer. 60 60 engel 4. Su dalgalarının

Detaylı

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere ışık tayfı denir. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar

Detaylı

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30 YAY VE SU DAGAAR BÖÜM 3 MODE SORU 1 DE SORUARN ÇÖZÜMER 4. dalga kayna V=cm/s 1. 1 λ λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 dalga kayna 1cm Ardı ardına gelen 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık 5λ dır. Bu durumda dalgaların dalga

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27 ŞĞ RAS BÖÜ 7 ODE SORU DE SORUAR ÇÖZÜER 4 9 = = & = 9 5 = = & = 5 = = = 9 5 3 5 olur,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > > ilişkisi vardır 5 V ESE YAYAR V V,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > >

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 5. Konu (Renkler) ETKİNLİK-1 Cevapları a) b) c) ç) d) e) gül kısmı da, yapraklar da f) g) karpuzun

Detaylı

Işık ve Renk ÜNİTE 11. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Işık ve Renk ÜNİTE 11. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Işık ve Renk Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ışık kavramını, aynalar ve yansımayı, ışığın kırınımını, prizmaları, renk kavramını, ışığın polarizasyonunu, girişim olayını öğreneceksiniz.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları 4. İz Düşümler TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Kullandığımız bir çok eşya ve makineyi veya bunlara ait parçaların imal edilebilmesi için şekillerini ifade eden resimlerinin

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 35 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 4. 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim rekansı ışık

Detaylı

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki Doğa Olayları II Işık ve özellikleri: Işık elektromanyetik bir dalgadır. Yayıldığı veya soğrulduğunda parçacık özelliği gösterir; ivmelenen elektrik yükleri tarafından yayılır. Işık hızı temel bir sabittir.

Detaylı

Işığın Kırılması Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 3. K

Işığın Kırılması Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 3. K 4 şığın ırılması Test Çözümler Test 'n Çözümler 3.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekldek gb kırılmalıdır. şık az yoğun

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer Perspektif Perspektifler Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF ksonometrik perspektif Paralel perspektif Eğik perspektif

Detaylı

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2:

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2: Soru 1: Noktasal Işık kaynağı Saydam olmayan cisim perde Noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan cisim konulduğunda perde üzerinde tam gölge oluşmaktadır. Tam gölgenin alanının artması için, I. Perdeyi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır.

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır. Ünite 27 LENS ABERASYONLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra: Optik sistemlerin kusurlarını aberasyonu (sapınç) anlayacak, Gözlük camlarının dezavantajlarını öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER

Detaylı