FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR"

Transkript

1 İZİ ŞĞ ASAS VE AAAR Ş Ğ A S A S V E A A A R Cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek cisimleri algılamamıza yarayan enerjiye ışık denir. endiliğinden ışık üreten sistemlere ışık kaynağı denir. sı yoluyla ışık veren kaynaklara (Güneş, mum alevi, ampül, sıcak metaller) sıcak, ışık kaynakları, elektrik ve magnetik etkilerle ışık veren kaynaklara (luoresan lamba, ateş böceği) soğuk ışık kaynakları denir. şık türdeş ortam içerisinde doğrusal yolla yayılır. şığın aynı türdeş ortam içerisindeki hızı sabittir. Ortam değiştikçe ışığın hızıda değişir. şığın boşluktaki hızı c =.0 8 m/s dir. Üzerine düşürülen ışığın tamamını geçirebilen cisimlere saydam cisim, bir kısmını geçirip bir kısmını geçiremeyen cisimlere yarı saydam cisim, ışığı hiç geçirmeyen cisimlere ise saydam olmayan cisim denir. G Ö G E oktasal ışık kaynağı Saydam olmayan cisim Ekran am gölge Gölge ışığın doğrusal yolla yayılmasının bir sonucudur. Şekildeki gibi noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim konulduğunda, perde üzerinde hiç ışık düşmeyen bir bölge (gölge) oluşur. Oluşan bu gölgenin alanını bulmak için benzer üçgenlerden yararlanılır. Şekildeki düzenekte ışık kaynağından hiç ışık almayan bölgelere tam gölge, ışık kaynağının bir kısmından ışık alıp bir kısmından alamayan bölgelere yarı gölge denir. am gölge Şekildeki sistemde, engel ve perde sabit kalmak koşuluyla, noktasal ışık kaynağı veya yönünde hareket ettirilirse perdede oluşan gölgenin alanı değişmez. yönünde hareket ettirilirse gölgenin alanı küçülür, yönünde hareket ettirilirse gölgenin alanı artar. üresel ışık kaynağı Ekran arı gölge am gölge şık kaynağı ve engelin boyutları eşitse kaynağın hareket ettirilmesi perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanını değiştirmez. ve perde sabit kalmak koşuluyla kaynak engele yaklaştırılırsa yarı gölgenin alanı büyür, uzaklaştırılırsa küçülür. aynak, engelden büyük ise; ise r c r g r c dir. rg üresel ışık kaynağı konumunda iken oluşan gölgenin şekli, am gölge arı gölge üresel ışık kaynağı Saydam olmayan cisim Ekran arı gölge am gölge konumunda iken gölgenin şekli; arı gölge w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m i z i k D e r g i s i / S a y ı

2 Ş Ğ A S A S V E A A A R ÖRE ÇÖZÜ Özdeş ve noktasal ve ışık kaynaklarının önüne saydam olmayan cisim şekildeki gibi konuluyor. Buna göre, perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? ( :am gölge :arı gölge ) şık kaynağına doğru bakıldığında saydam olmayan cismi kaynağın bir kısmının görülmesine engel olur. Şekil deki görüntünün oluşması yani karanlık bölgenin ortada olması için noktasından bakılmalıdır. Şekil teki görüntünün oluşması yani karanlık bölgenin aşağıda kalması için noktasından bakılmalıdır. Cevap E dir. ÇÖZÜ A S A V E D Ü Z E A A şık ışınlarının bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Şekil - ve den engele teğet ışınlar gönderildiğinde oluşan gölgenin görünümü şekildeki gibi olur. Cevap B dir. ÖRE 999 ÖSS aralel bir ışık demetinin bir yüzeye çarparak tekrar paralel yansımasına düzgün yansıma, yüzeyde her doğrultuda yansımasına dağınık yansıma denir. Şekil - A S A A U A R aranlık bir ortamda, küresel bir ışık kaynağının önüne Şekil deki gibi topu konulmuştur. aynağa,, noktalarının birinden bakıldığında, Şekil deki gibi, bir başkasından bakıldığında da Şekil teki gibi bir ışıklı bölge görünüyor. Gelen ışın ormal ansıyan ışın : Gelme açısı : ansıma açısı Buna göre, ışıklı bölgenin Şekil ve Şekil teki gibi göründüğü noktalar hangileridir? şıklı bölgenin Şekil deki gibi şıklı bölgenin Şekil teki gibi göründüğü nokta göründüğü nokta Şekildeki gibi yansıtıcı yüzeye gelen ışının yüzeye değdiği noktaya bir dik çizilir. Bu dik doğruya yüzeyin normali denir. Gelen ışının normalle yaptığı açıya ise yansıma açısı denir. ansımanın iki kanunu vardır.. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.. Gelme açısı, yansıma açısına eşittir. şın yüzeye dik doğrultuda (ormale paralel) gelirse, kendi üzerinden geri yansır. i z i k D e r g i s i / S a y ı

3 İ Z İ D Ü Z E A A DA G Ö R Ü Ü Şekildeki noktasal cisminin görüntüsünün bulunabilmesi için ayna üzerine en az iki ışın gönderilmelidir. ansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği noktada noktasal cisminin görüntüsü oluşur. Görüntü yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluştuğundan sanaldır. ı ı ı ÇÖZÜ Şekilde görüldüğü gibi ışık ışını dan, den kez yansıyarak düzeneği terk eder. D ü z l e m A y n a d a Ö z e l D u r u m l a r. Birbirine paralel olan düzlem aynaların arasına konulan şekildeki cisminin görüntü sayısı sonsuzdur. Cevap D dir. Eğer cisim şekildeki gibi belli bir boyutu sahipse, ve noktalarının görüntüleri bulunup daha sonra birleştirilir.. Bir cisim düzlem aynaya V hızıyla yaklaşırsa, cismin görüntüsüde aynaya V hızıyla yaklaşır. Cismin görüntüsüne göre hızı V olur. D ü z l e m A y n a d a G ö r ü n t ü Ö z e l l i k l e r i. Düzlem aynada oluşan tüm görüntüler sanaldır.. Cismin aynaya olan uzaklığı, görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir.. Gelen ışın. yansıyan. Cisim ve görüntünün boyları birbirine eşittir.. yansıyan. Cisim ve görüntü birbirine göre simetriktir. ÖRE ÖSS - 00 Düzlem aynaya gelen ışın sabit kalmak koşuluyla ayna açısı kadar döndürülürse yansıyan ışında aynanın dönme yönünde kadar sapar.. Aralarında açısı bulunan kesişen iki düzlem ayna arasına yerleştirilen bir cismin görüntü sayısı, Şekildeki gibi düzenlenmiş dik açılı ve aynalarından oluşan düzeneğe gelen ışık ışını, den n, den de n kez yansıyarak düzeneği terk ediyor. 60 n = dir. Buna göre, n ve n kaçtır? n n. Bir kişinin düzlem aynaya baktığında kendisini baştan ayağa görebilmesi için kendi boyunun yarısı büyüklüğündeki aynanın göz ayak mesaesinin yarısı kadar yüksekte, kendisine paralel bir duvara asılması gerekir. Bu durumda kişiyle ayna arasındaki mesaenin bir önemi yoktur. w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m

4 Ş Ğ A S A S V E A A A R ÖRE Şekildeki bölgesinde bulunan bir düzlem aynaya gelen ışık ışını, ı olarak yansıyor. Ayna döndürülerek, yansımış ı ışınının, ışını ile çakışması sağlanıyor ÖSS. Gözün düzlem aynadaki görüntüsü bulunur. Oluşan görüntüden aynanın uçlarına şekildeki gibi ışınlar çizilir. Aynanın önündeki ışınların arasında ve üzerinde kalan bölge görüş alanını oluşturur. G Görüş alanı G ı Buna göre, aynanın dönme yönü ve açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Göz aynaya yaklaştıkça görüş alanı artar, uzaklaştıkça azalır. Dönme yönü Dönme açısı ÇÖZÜ ÖRE Şekildeki O noktasında bulunan bir gözlemci,,, noktalarından hangilerinin ilk görüntüsü hem hem de aynasında görülebilir? 99 ÖSS Gelen ve yansıyan ışının çakışması için yansıyan ışının yönünde 0 dönmesi gerekir. Ayna kadar döndürülürse ışın ayna ile aynı yönde kadar döner. 0 O halde ayna yönünde 70 döndürülmüştür. Cevap D dir. G ö r ü ş A l a n ı Bir düz aynaya bakıldığında ayna önündeki bölgenin belli bir kısmı ayna içinde görülür. Bu bölgeye görüş 0 alanı denir. Görüş alanını bulmak için iki yol vardır.. Gözden aynanın uçlarına ışın gönderildiğinde, yansıyan ışınların arasında ve üzerinde kalan bölge görüş alanıdır. Görüş alanı ı 0 alnız alnız ve ve, ve ÇÖZÜ O noktasındaki gözlemcinin ve aynalarındaki görüş alanları çizildiğinde ilk görüntüsü hem hem de aynasında görülebilen nokta dir. oktasal cismi ile, düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştiriliyor. O O O Cevap B dir. O noktasından bakan bir göz, noktasal cisminin aynalardaki görüntülerinden en çok kaç tanesini görebilir? i z i k D e r g i s i / S a y ı

5 İ Z İ ÇÖZÜ O O daki gözlemci aynasının arkasında olduğundan in içinde görüntü göremez. Gözlemci sadece aynasında oluşan ilk üç görüntüyü görebilir. Cevap C dir. ÖRE 00 - ÖSS Cevap A dır. Ü R E S E A A A R arıçapı R olan küresel bir yüzeyin çukur yüzeyinin R parlatılmasıyla oluşan aynaya çukur ayna, tümsek yüzeyinin parlatılmasıyla oluşan aynaya ise tümsek ayna denir. (erkez), (Odak noktası), (epe noktası) R (arıçap). Odak noktasının aynanın tepe noktasına uzaklığına odak uzaklığı denir. Odak uzaklığı, yarıçapın yarısına eşittir. (R = ) Ç u k u r A y n a d a Ö z e l ş ı n l a r düzlem ayna. e paralel gelen, ışınlar odaktan geçecek şekilde yansır. Şekildeki,, noktalarından bakan gözlemcilerden hangileri, düzlem aynada, hem hem de noktasal cisimlerinin görüntülerini görebilir? alnız alnız ve ve ve. Odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar asal e paralel yansır. ÇÖZÜ, ve noktalarından bakan gözlemciler için görüş alanı çizilirse,. erkezden geçerek gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. düzlem ayna düzlem ayna. epe noktasına gelen ışınlar asal le eşit açı yapacak şekilde yansırlar. ve yi görebiliyor. alnız yi görebiliyor. alnız yi görebiliyor. düzlem ayna. Herhangi bir ışın, ışının çukur aynaya değdiği noktaya merkezden normal çizilir. Gelen ışın normalle eşit açı yapacak şekilde yansır. ormal w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m

6 Ş Ğ A S A S V E A A A R Ö z e l D u r u m l a r. i den kesecek şekilde gelen ışınlar, uzantıları aynanın arkasında ten geçecek şekilde yansırlar.. Herhangi bir ışın, ışının tümsek aynaya değdiği noktaya merkezden normal çizilir. Gelen ışın normalle eşit açı yapacak şekilde yansır. Ö z e l D u r u m l a r.. i ten kesecek şekilde gelen ışınlar, den geçecek şekilde yansırlar. i ten kesecek şekilde gelen ışın, uzantısı den geçecek şekilde yansır. ü m s e k A y n a d a Ö z e l ş ı n l a r. e paralel gelen ışın, uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır.. Uzantısı ten geçecek şekilde gelen ışın uzantısı ten geçecek şekilde yansır.. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın, asal e paralel yansır. üresel aynalarda odak uzaklığı yalnızca aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Gelen ışının rengi ve ortamın kırıcılık indisi ışının izleyeceği yolu etkilemez. ÖRE. Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Odak uzaklıkları ve olan çukur ve tümsek aynaya. epe noktasına gelen ışın, asal le eşit açı yapacak şekilde yansır. gelen ışını şeklideki yolu izlemektedir. Buna göre, oranı kaçtır? 6 i z i k D e r g i s i / S a y ı

7 İ Z İ ÇÖZÜ = br = br = br olur. Cevap C dir. Çukur aynada cisim ya da görüntüden hangisi aynaya daha yakınsa o daha küçüktür. Aynalarda, ışınların kendilerinin kesişmesiyle oluşan görüntü gerçek, uzantılarının kesişmesiyle oluşan görüntü sanaldır. Çukur aynada tek sanal görüntü cisim odakla tepe noktası arasında iken oluşur. B a ğ ı n t ı l a r Ç u k u r A y n a d a G ö r ü n t ü O l u ş u m u. Cisim sonsuzda ise görüntü odakta nokta şeklinde ve gerçektir.. Cisim merkezin dışında ise görüntü odakla merkez arasında, boyu cismin boyundan küçük, ters ve gerçektir.. Cisim merkezde ise görüntü merkezde, boyu cismin boyuna eşit, ters ve gerçektir.. Cisim odakla merkez arasında ise görüntü merkezin dışında, boyu cismin boyundan büyük, ters ve gerçektir.. Cisim odakta ise görüntü sonsuzda ve belirsizdir. ı ı ı H C: Cismin boyu H g: Görüntünün boyu D C: Cismin aynaya uzaklığı Dg: Görüntünün aynaya uzaklığı Dg Dc Hg Odak uzaklığı, cisim ve görüntünün boyu arasında HC DC, ilişkisi vardır. DC Dg Hg Dg Odak uzaklığı bulunurken görüntü sanalsa, görüntünün aynaya uzaklığı ( ) alınır. Bu bilgiler ışığında çukur aynada cisim ve görüntünün yeri arasında D C D g H C H g h h h h h h h ilişkisi yazılabilir. h h Hc ü m s e k A y n a d a G ö r ü n t ü O l u ş u mu 6. Cisim odakla tepe noktası arasında ise görüntü aynanın arkasında, boyu cismin boyundan büyük, düz ve sanaldır. ı ümsek aynada cisim nerede olursa olsun, görüntü her zaman ayna ile odak noktası arasında, düz, sanal ve boyu cismin boyundan küçük olur. Cisim sonsuzda iken görüntü odakta ve nokta halinde olur. ı w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m 7

8 Ş Ğ A S A S V E A A A R B a ğ ı n t ı l a r, DC D g HC D C Hg Dg Hc Dc Dg Hg Ç Ö Z Ü Ü E S bağıntıları tümsek ayna içinde geçerlidir.. ümsek aynada, cisim aynaya yaklaştıkça, görüntüde boyu büyüyerek aynaya yaklaşır. ÖRE Çukur aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilen cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? x ve özdeş noktasal ışık kaynakları ve saydam olmayan küresel engellerle yapılan şekildeki deneyde perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir? ( :am gölge :arı gölge ). ÇÖZÜ cismini parça parça düşünürsek, düşey parçanın görüntüsü odakla merkez arasında ve ters olur. atay parçanın görüntüsü ise odakla merkez arasında ve uzantısı odaktan geçecek şekilde olur. x x ı Cevap B dir. perde ve özdeş noktasal ışık kaynakları ve saydam olmayan küresel engelle yapılan deneyde perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölge şekildeki gibidir. Buna göre, tam gölgenin alanını arttırmak için;. ışık kaynağını engelden uzaklaştırmak. ışık kaynağını e yaklaştırmak. yi engelden uzaklaştırmak. işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? alnız alnız ya da ya da ya da ya da 8 i z i k D e r g i s i / S a y ı

9 İ Z İ. şık kaynağı 7. A üresel bir ışık kaynağı ve saydam olmayan engelle yapılan şekildeki deneyde hangi bölgelerden bakan gözlemciler ışık kaynağının tamamını göremezler? alnız alnız ve ve ve A Şekildeki cisminden çıkan ışınların önce A daha sonra A aynasından yansıyarak oluşturduğu görüntü numaralandırılmış görüntülerden hangisidir? (Birim kareler özdeştir.) V V. V V Eşit karelere bölünmüş düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiş iki düzlem aynadan yansıyan, ve Z ışınlarından hangileri noktasal ışık kaynağından gelmiş olabilir? alnız alnız ve ve Z, ve Z. O noktasındaki düzlem aynaya gelen ışının izlediği yol şekilde verilmiştir. O 0 Buna göre, ışının aynaya gelme açısı, aynayla yaptığı açı olduğuna göre, α θ Z oranı kaçtır? 8. G Duvar eterince uzun duvarı önünde bir G noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci duvarın belirli bir kısmını görebiliyor. Buna göre,. Ayna yönünde hareket ettirilmeli.. Göz yönünde hareket ettirilmeli.. Ayna yönünde, göz yönünde hareket ettirilmeli. işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında gözün duvar üzerindeki görüş alanı büyür? alnız alnız ve ve, ve 9. d 6. Eşit karelere bölünmüş düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş,,,, ve mat cisimlerine G noktasından bakan göz, hangilerini düz aynada görür? alnız alnız ve ve m ve G Odak uzaklığı olan çukur aynadan d kadar uzağa asal ine dik bir düzlem ayna yerleştiriliyor. e paralel gelen ışınının kendi üzerinden geri yansıması için d uzaklığı en azla kaç olmalıdır? w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m 9

10 Ş Ğ A S A S V E A A A R 0.. Ç Ö Z Ü E R Şekildeki çukur aynaya asal i noktasından keserek gelen ışını, asal i noktasından keserek yansımaktadır. Buna göre, çukur aynanın odak noktası nerededir? (oktalar arası uzaklıklar eşittir.) arası arası noktası arası noktası Cevap A dır.. deki tam gölgenin alanını ışık kaynağı oluşturmaktadır. am gölgenin alanını arttırmak için, ye yaklaştırılabilir veya perde engelden uzaklaştırılabilir. Cevap B dir.. bölgesine ışık kaynağından hiç ışık düşmediğinden bölgesinden bakan bir gözlemci ışık kaynağını göremez. Cevap A dır... şınların devamını çizersek ve Z ışınlarının noktasal ışık kaynağından geldiği görülür. Z Cevap D dir.. leri çakışık odak uzaklıkları sırasıyla ve olan çukur ve tümsek aynaya gelen ışını şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre, aynaların odak uzaklıkları oranı, kaçtır? (oktalar arası uzaklıklar eşittir.) Şekildeki odak noktası olan tümsek aynanın önündeki asal e paralel cisminin görüntüsü numaralandırılmış görüntülerden hangisidir?. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı 0 dir. şının aynaya gelme açısı = 7 olur. Aynayla yaptığı açı = olur. = 7 = olur. 6. Gözün görüntüsü alındığında, cisminin kendisi cisminin, görüntüsü ise cisminin görünmesini engeller. cisminin görüntüsü ise cisminin görünmesini engeller. Dolayısıyla göz ve cisimlerinin görüntülerini görebilir. 7. cisminin A aynasındaki görüntüsü, in A aynasındaki görüntüsü ise olmaktadır. A A 0 G O Cevap E dir. ı ı G ı Cevap E dir. Cevap D dir. 0 i z i k D e r g i s i / S a y ı

11 İ Z İ 8.. Aynanın gözlemciye yaklaştırılması gözlemcinin görüş alanını değiştirmez. ( yanlış). Gözlemci aynaya yaklaştırılırsa, görüş alanı artar. ( doğru). Gözlemcinin ya da aynanın düşey doğrultuda hareketi görüş alanını değiştirmez. ( yanlış) Cevap B dir. 9. Eğer ayna çukur aynanın odağında ise ışın kendi üzerinden geri yansıyabilir. Bu durumda d = tir. Eğer ayna te ise ışın kendi üzerinden geri dönebilir. d = tir. l. Durum l. Durum O U E R A R E S İ. Şekildeki gibi silindirik bir ışık demeti gönderilen küresel cisme, G noktasından bakan bir gözlemci cisimdeki aydınlık ve karanlık bölgeyi nasıl görür? G Cevap C dir. 0. Gelen ışının asal i kestiği noktayı cismin bulunduğu yer, yansıyan ışının asal i kestiği noktayı görüntünün olduğu yer olarak düşünürsek, Dc D g 7 = () br dir. () Cevap A dır.. Çukur aynada ışın br den gelip, uzantısı br den geçmiştir. ani den gelip uzantısı den geçecek şekilde yansımıştır. = br olur. ümsek aynada ise ışın br den gelip uzantısı br den geçecek şekilde yansımıştır. ani den gelip, uzantısı = br olur. dir. den geçmektedir. Cevap A dır.. Özdeş,, küresel engelleri ışık kaynağı eşit karelere bölünmüş düzlemde bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre, perdede oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?. cisminin görüntüsü şekildeki gibi çizilirse oluşan görüntü nolu görüntüdür. ı ı Cevap B dir. w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m

12 Ş Ğ A S A S V E A A A R. d d d 6. G Saydam olmayan küresel ve engelleri ile noktasal ışık kaynağı perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. lerin perde üzerinde oluşturduğu gölge alanları birbirine eşit olduğuna göre, yarıçapları oranı, nedir? R R Eşit karelere bölünmüş şekildeki düzlemde G noktasından düzlem aynaya bakan göz,,, ve mat cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü göremez? ve ve ve, ve, ve 7. V. Eşit karelere bölünmüş düzleme yerleştirilen şekildeki düzlem aynalara gönderilen ışını n, ışını n dea yansıyarak düzeneği terk ediyor. Buna göre, n n oranı kaçtır? 6 6 Çocuk V Düzlem ayna Batı Doğu Şekildeki sistemde çocuk doğu yönünde V, düzlem ayna batı yönünde V hızıyla ilerlemektedir. Buna göre,. Çocuğun görüntüsünün aynaya göre hızı batıya doğru V dir.. Görüntünün çocuğa göre hızı batıya doğru 8V dir.. Görüntünün yere göre hızı batıya doğru 7V dir. yargılarından hangileri doğrudur? alnız alnız ve ve ve. Eşit karelere bölünmüş düzlemde ve düzlem aynaları arasına noktasal cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre, noktasal cisminin hangi noktalarda görüntüsü oluşmaz? alnız alnız ve ve ve 8. Şekildeki düzlem aynaya, ve noktalarından bakıldığında yeterince büyük duvarında görülen bölgeler h, h ve h olmaktadır. Buna göre, h, h ve h arasındaki ilişki nedir? (Birim kareler özdeştir.) h = h = h h > h > h h = h > h h > h = h h > h > h i z i k D e r g i s i / S a y ı

13 İ Z İ 9. Çukur aynaya gelen ışını şekildeki yolu izlemektedir. V V V V O U E R A R E S İ V Buna göre,. Aynanın odak noktası arasındadır.. Aynanın merkezi arasındadır.. noktasına konulan bir cismin görüntüsü, noktasında ters ve gerçek oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? alnız alnız ve ve, ve 0. noktasından tümsek aynaya gelen ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre, aynanın odak uzaklığı kaç d dir? d d. op oktasal ve ışık kaynakları ile top bir perde önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre, perdede oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur? ( :am gölge :arı gölge ). am gölge. Odak noktası olan çukur ayna ile düzlem ayna eşit karelere bölünmüş düzleme şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre, noktasındaki ışıklı cisimden çıkan ışınların önce çukur sonra düzlem aynada yansıyarak oluşturduğu görüntü hangi noktadır? U Z arı gölge Saydam olmayan küresel bir engelin perde üzerinde oluşturduğu tam ve yarı gölge şekildeki gibidir. Z U. Odak uzaklığı olan çukur aynanın noktasındaki cismi sabit V hızıyla noktasına götürülüyor. V Buna göre,,, düzeneklerinin hangilerinde şekildekine benzer bir tam ve yarı gölge gözlenebilir? Bu sürede görüntünün ortalama vektörel hızı nedir? (oktalar arası uzaklıklar eşit ve kadardır.) alnız alnız ve ve ve w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m

14 Ş Ğ A S A S V E A A A R. Eşit karelere bölünmüş düzleme özdeş noktasal ışık kaynakları, ve çubukları ile bir yor. perde şekildeki gibi yerleştirili- R S U Buna göre, perdede belirtilen aralıklardan hangileri her iki ışık kaynağındanda ışık alamaz? alnız alnız S ve S ve S ve RS 6. Şekildeki düzenekte cisminden çıkan ışınların önce sonra aynasında yansıyarak oluşturduğu görüntü dür. ı. Şekildeki ışını kutu içindeki düzlem aynaya açısıyla geldiğinde gibi, ayna bir miktar döndürülüp açısıyla geldiğinde ise gibi yansımaktadır. Buna göre, θ θ oranı kaçtır? 0 60 Buna göre, cismi numaralandırılmış cisimlerden hangisidir? 7. noktasal ışık kaynağı mat engel düzlem ayna ve yeterince uzun perde eşit karelere bölünmüş düzleme şekildeki gibi yerleştiriliyor. Ayna Buna göre, perdede oluşan tam gölge ve yarı gölgenin şekli nasıldır?. ( :am gölge :arı gölge ) Eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirilen düzlem aynalara gönderilen,, ışık ışınları yansımalardan sonra hangi noktalardan geçerler? i z i k D e r g i s i / S a y ı

15 İ Z İ x x x x Şekillerde küresel aynalara gönderilen ışık ışınlarının izlediği yollar verilmiştir. Buna göre, aynaların odak uzaklıkları arasındaki ilişki nedir? > > > > > > > > = > Çukur ayna ümsek ayna Odak uzaklıkları eşit ve kadar olan, asal leri çakışık çukur ve tümsek aynadan oluşan şekildeki sistemde cisminin yalnız çukur ve yalnız tümsek aynada oluşan görüntüleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (oktalar arası uzaklıklar eşit ve kadardır.) Çukur ümsek 9. Şekildeki, ve ışınlarından hangileri yansımalardan sonra kesinlikle kendi üzerinden geri döner? (üresel aynaların odak noktası, merkezi dir.) alnız alnız ve ve, ve. üresel bir ayna önündeki bir cismin görüntüsünü cisme göre düz ve büyük veriyor. Buna göre,. üresel ayna tümsek aynadır.. Görüntü sanaldır.. Cismin aynaya uzaklığı odak uzaklığından küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? alnız alnız ve ve, ve w w w. a k a d e m i t e m e l l i s e s i. c o m

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 3. onu üresel ynalar est Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik est 1 in Çözümleri 3. Güneş ışınlarının toplandığı 1. N B deki noktası nın odak noktasıdır.

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. KÜRESEL AYNALAR Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.eğer

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 5 Mercekler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri. 1. X ışık kaynağının yakınsak mercekteki görüntüsü şekildeki gibi ʹ olarak oluşur. ʹ görüntüsünden gelen ışınlar perde üzerinde r yarıçaplı bir gölge oluşturur.

Detaylı

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1 üresel ynaların Çözümleri 1 Test 1 1. Çukur aynalar;. noktasındaki cismin sü yine noktasında oluştuğuna göre bu nokta aynanın merkezidir. sal eşit bölmeli olduğuna göre L noktası da aynanın odak noktasıdır.

Detaylı

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2:

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2: Soru 1: Noktasal Işık kaynağı Saydam olmayan cisim perde Noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan cisim konulduğunda perde üzerinde tam gölge oluşmaktadır. Tam gölgenin alanının artması için, I. Perdeyi

Detaylı

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel Aynalar Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. r F F Çukur ayna Tümsek ayna Kürenin merkezi aynanın merkezidir. f r 2 erkezden geçip aynayı simetrik iki eşit parçaya

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK C IŞIĞIN KIRILMASI (4 SAAT) 1 Kırılma 2 Kırılma Kanunları 3 Ortamların Yoğunlukları 4 Işık Işınlarının Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçişi 5 Işık Işınlarının

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir.

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. 29 Düzlem Aynalar 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. A N N Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan e ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. anıt D dir. N e N ışınları şekillerdeki yolları izleyerek

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI Işık bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir. Örneğin güneşimiz mız olup, güneşten dünyamıza gelen aynı zamanda ısı enerjisine dönüşmektedir. >> Kendisi Işık olmayan varlıkları, ışığın onların üzerinden

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR 1 10. SINIF ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OTİ 2. onu IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR ETİNİ ve TEST ÇÖZÜMERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 2. onu (ansıma) A nın Çözümleri 5. II 1. (2) I

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 3 ercekler Test in Çözümleri 3.. ercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. ercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar 14 Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar Optiğe giriş ve ışığın davranış modelleri Fiziğin alt dallarından biri olan optik, ışığı ve ışığın davranışını inceler. Işığın birçok farklı davranışını

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak; FİZİ üresel Aynalar BÖÜ-14 Test-1 1. Bir tümsek önüne konulan cismin daki görüntüsü ile ilgili olarak; I. Boyu daima cismin boyundan küçüktür. II. Aynaya uzaklığı, cisim ya uzaklığından daha büyüktür.

Detaylı

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır.

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5. 4 şığın ırılması Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekildeki gibi kırılmalıdır. anıt B şık

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı MERCEKLER Mercekler mikroskoptan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI 03.01.2014 PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI PROJE AMACI: Paralel aynaların arasına konulan bir cismin sonsuz tane görüntüsü vardır. Bu proje burada oluşan

Detaylı

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma Işık ve Aynalar 1- Yansıma Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya parlak bir yüzeyden yansıyan

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA ÜESE YN üresel aynaların kullanımı düzlem aynalar kadar yaygın değildir. ununla beraber, otomobillerde dikiz aynaları, makyaj ve traş aynaları büyük marketlerde gözlem aynaları olarak kullanılırlar. ir

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2 dir.. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar: MERCEKLER Bir yüzü veya iki yüzü küresel olan ya da bir yüzü küresel diğer yüzü düzlem olan saydam isimlere merek denir. Merekler, üzerine düşen ışığı kırma özelliğine saiptir. MERCEKLER Özel ışınlar:.

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENME ALANI : ĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) D- MERCEKLER VE KULLANIM ALANLARI (4 SAAT) 1- ler ve Özellikleri 2- Çeşitleri 3- lerin Kullanım Alanları 4- Görme Olayı ve Göz Kusurlarının 5- Yansıma

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir.

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir. AYNALAR Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtabilen ve nesnelerin görüntüsünü veren yüzeylere ayna denir. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n. 53 53 Şekil I n n n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale yaklaşarak

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 29 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür EK C : Öğrenci Kılavuzu (Düz Ayna) Öğrencinin Adı Soyadı : Sınıf: ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür 1. Karikatürü dikkatlice inceleyiniz. a. Sağ tarafta yer alan adam: Aynadaki görüntüyü

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 8 üresel Aynalar est in Çözümleri 4.. L 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR 1. 4. I. Düzlem aynada görüntü aynaya göre simetriktir. II. Çukur aynalarda görüntü cismin bulunduğu yere göre düz-büyük veya tersküçük olabilir. III. Tümsek aynalarda cismin görüntüsü daima küçük ve düzdür.

Detaylı

Madde ve Özellikleri 1

Madde ve Özellikleri 1 . SINI Madde ve Özellikleri TEST. Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcılarla ısıtılan X, ve Z maddelerinin kütleleri, sıcaklık artışları ve ısıtılma süreleri tablodaki gibidir. Kütle Sıcaklık

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı ADI: SADI: N: Sınıı: arih.../.../... ADIĞI N:... ışık kaynağı a çubuk a. Nktasal ışık kaynağı ile kenar uzunlukları a ve a lan sayam lmayan iki küp önüne şekileki gibi yerleştirilmiştir. kran üzerine luşan

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

*Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir.

*Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir. AYNA ÇEŞİTLERİ *Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir. Ayna Çeşitleri Aynalar üç gruba ayrılır

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi 319 Iþýk Iþýðýn arklý addelerle Etkileþimi Iþýk, etrafýmýzdaki cisimleri görmemizi saðlayan ve boþlukta yayýlabilen bir enerji þeklidir. Týptan sanayiye, sanayiden uzay teknolojisine kadar her alanda kullanýlarak

Detaylı

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın Işık: Görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Doğrusal yolla yayılır ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Işınlar ortam değiştirdiklerinde; *Süratleri *Yönleri *Doğrultuları değişebilir Işık

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ Işık Deneyleri Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ışığın nasıl yayıldığını ve yansıdığını, düzlem ve küresel aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu ve özelliklerini,

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ODE SORU - DEİ SORUAR ÇÖZÜERİ 4 4 5 fl n n aynalarda yans ma say lar n n oran, n : 5 n : 6 n n = 5 6 olur Şekilde görüldüğü gibi;, 4 ve 5 fl k fl nlar ve düzlem aynalar ndan yans d

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere ışık tayfı denir. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK A IŞIĞIN SOĞURULMASI (4 SAAT) 1 Işık ve Işık Kaynağı 2 Işığın Yayılması 3 Işığın Maddelerle Etkileşimi 4 Işığın Yansıması 5 Cisimlerin Görülmesi 6 Isı Enerjisinin

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30 YAY VE SU DAGAAR BÖÜM 3 MODE SORU 1 DE SORUARN ÇÖZÜMER 4. dalga kayna V=cm/s 1. 1 λ λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 dalga kayna 1cm Ardı ardına gelen 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık 5λ dır. Bu durumda dalgaların dalga

Detaylı

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ Işık maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu meydana gelen ve ışıyan bir enerji türüdür. Işık bir kaynaktan doğrusal

Detaylı

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. 3. K cisminin I ve II numaralı aynalardaki ilk görüntüleri K ve K dür. 1. Z kutusunda I numaralı düzenek vardır.

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. 3. K cisminin I ve II numaralı aynalardaki ilk görüntüleri K ve K dür. 1. Z kutusunda I numaralı düzenek vardır. 27 Düzlem ynalar Test in Çözümleri. kutusuna I numaralı üzenek arır. kutusuna II numaralı üzenek arır. kutusuna III numaralı üzenek arır. I II 3. cisminin I e II numaralı aynalaraki ilk görüntüleri e ür.

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir.

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir. Aynalar aakakakak Günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız eşyalardan biri ayna. Peki ilk aynalar nasıl yapılmış? Çeşitleri neler? Hangi amaçlarla kullanılıyor? Hiç merak ettiniz mi? Haydi gelin aynanın

Detaylı

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI Ünite-4 Ş ĞN RENLERE AYRLAS Beyaz şık Prizmaya gönderilen beyaz ışık demeti prizmadan kırıldıktan sonra renklere ayrılır. Sırasıyla bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu olaya beyaz

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

Dalgalar Sorularının Çözümleri

Dalgalar Sorularının Çözümleri Ünite 3 Dalgalar Sorularının Çözümleri 1- ay Dalgaları 2- Su Dalgaları 3- Ses Dalgaları 1 ay Dalgaları Testlerinin Çözümleri 3 Test 1 in Çözümleri 1. a) b) c) gelen atma B M dan yansıyan B den yansıyan

Detaylı

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır.

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır. azanım oklama Sınavı 1. Aşağıda yoğunlukları verilen ortamlarda ışıkların izleyecekleri yolları çiziniz. (16P) 2. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz. (10P) a. Işık çok

Detaylı

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına yerleştirilen yalıtım malzemeleri ses, ısı vb. yalıtımı yapabilir.

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI 1. Alın iz düşümüne parelel veya çakışık olan doğrular profilde hangi ı verir? 9. Doğrunun düzlemi deldiği noktayı düzlem geçirme metodu ile bulunuz. A) Profil ve alınla

Detaylı

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri 36 Su Dalgaları ve Doppler Olayı Test 'in Çözüleri. Su dalgalarında bir atanın doğrusal bir engelden yansıası ile bir ışık ışınının düzle aynadan yansıası birbirine benzer. 60 60 engel 4. Su dalgalarının

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Oak mesafesi F = 15cm olan ince kenarlı bir (Λ) mercekten l uzaklığa bir tümsek ayna yerleştiriliyor. Bu sistem cismin konumunan bağımsız olarak cismin görüntüsünü üz ve cisimle aynı boya oluşturuğuna

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir.

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir. MMEN Bir kuvvetin döndürücü etkisine o kuvvetin momenti denir. Bir kuvvetin momenti, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment vektörel bir büyüklüktür.

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı