12. SINIF. Sindirim Sistemi I TEST. 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. SINIF. Sindirim Sistemi I TEST. 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir?"

Transkript

1 12. SINIF Sindirim Sistemi I 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilebilir? A) Glikozun pirüvik aside kadar yıkılması ) Glikojenin glikoza dönüşmesi C) Yağların safra etkisiyle parçalanması D) Midede proteinlerin polipeptitlere dönüşmesi E) İnce bağırsakta laktozun glikoz ve galaktoza dönüşmesi 4. I. akteri II. Amip III. öcekçil bitki IV. Hidra V. İnsan TEST 1 Yukarıdaki canlılardan hangilerinde endositoz temeline dayalı hücre içi sindirim ve ekzositoz temeline dayalı hücre dışı sindirim olayları aynı zaman dilimi içinde görülebilir? A) I ve II ) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V 2. Ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşen mekanik sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) esinlerden daha fazla enerji elde etmek ) Sindirim organlarının kolay çalışmasını sağlamak C) Sindirim ürünlerinin emilimini hızlandırmak D) Sindirimde daha az enerji harcanmasını sağlamak E) Enzimin etki edeceği yüzey alanını artırmak 5. Kuş ve halkalı solucanlarda bulunan taşlığın temel görevi aşağıda verilenlerden hangisidir? A) esinleri mekanik sindirimle parçalamak ) Sindirim enzimi salgılamak C) Kimyasal sindirimle besinleri parçalamak D) esinleri depo etmek ve yumuşatmak E) Sindirim ürünlerinin emilimini gerçekleştirmek 3. Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal sindirim reaksiyonları sırasında gözlenen bir durum değildir? A) üyük besinler monomerlerine kadar parçalanır. ) Ortamdaki su miktarı azalır. C) Enzimler görev alır. D) ATP üretimi gerçekleşir. E) Ortamdaki monomer miktarı artar. 6. I. Toprak solucanı II. Kurbağa III. Ahtapot IV. Hidra V. Denizatı Yukarıda verilen canlılardan hangisinde tam sindirim sistemi görülmez? A) I ) II C) III D) IV E) V Î

2 TEST 1 Sindirim Sistemi I 7. Kuşlarda polimer besinlerin depolanması ve yumuşatılması ; I. Yemek borusu II. ezli mide III. Kalın bağırsak IV. İnce bağırsak gibi yapılardan hangilerinde gerçekleştirilir? 10. Aşağıda verilen sindirim organlarından hangisinde hem hidrolitik enzim hem de hormon üretimi olur? A) Ağız ) Yemek orusu C) Mide D) Yutak E) Kalın ağırsak A) Yanlız II ) Yalnız III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 8. Otçul beslenen omurgalı hayvanların sindirim sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kesici ve öğütücü dişler varlığını sürdürürken parçalayıcı dişler indirgenmiştir. ) Geviş getiren otçullarda mide dört bölmeden oluşur. C) Etçillere göre sindirim kanalı kısadır. D) Sindirim organlarında nişasta, protein ve yağları sindiren enzimler üretilir. E) ağırsak emilim yüzeyi villuslarla artırılmıştır. 11. I. Ağız II. Yemek orusu III. Mide IV. İnce ağırsak V. Kalın ağırsak İnsanın sindirim kanalıyla ilgili yukarıda verilen organların hangilerinde mekanik ve kimyasal sindirim birlikte gerçekleşir? A) II ve III ) IV ve V C) I, II ve III D) I, III ve IV. E) I, III ve V 9. Omurgalı hayvanların sindirim sistemlerinde aşağıdaki özelliklerden hangisi farklılık göstermez? A) Sindirim kanalında bulunan besin çeşidi ) ağırsak uzunluğu C) Diş çeşitlerinin gelişmişliği D) Mide bölme sayısı E) Sindirim enzimi salgılama özelliği 12. İnsan sindirim sistemine ait aşağıda verilen organlardan hangisinin hidroliz enzimi salgılama özelliği yoktur? A) Ağız ) Mide C) İnce bağırsak D) Karaciğer E) Pankreas Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

3 12. SINIF Sindirim Sistemi II 1. Ağız içi salgısı olan tükürük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kulak, çene ve dil altında bulunan bezler tarafından salgılanır. ) İçerisinde bulunan lizozim enzimi sayesinde antimikrobiyal özellik gösterir. C) esinlerin yumuşatılması ve kayganlaşmasını sağlar. D) Proteinlerin kısmi kimyasal sindirimini başlatan hidrolitik enzim içerir. E) İçerisinde mukus, enzim ve mineral madde bulunur. 4. I. Nişasta II. Protein III. Yağ IV. Vitamin V. Glikojen TEST 2 Yukarıda verilen besin çeşitlerinden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar? A) I ) II C) III D) IV E) V 2. Midenin, mide boşluğunda bulunan hidroklorik asit ve sindirim enzimlerinden zarar görmemesi; I. İç duvarında çift katlı mukoza tabakasının bulunması. II. Gastrin hormonunun mide öz sıvısının salgılanması için uyarı yapması. III. Orta kısmında enine, boyuna ve çapraz yerleşmiş düz kasların bulunması. IV. Protein sindiriminden sorumlu enzimin inaktif salgılanması. faktörlerinden hangileri ile sağlanır? A) I ve II ) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 3. Midenin çalışması; I. Onikiparmak bağırsağından salgılanan enterogastrin II. eyinden çıkan vagus siniri III. Mide tarafından üretilen gastrin hormonu verilenlerden hangileri tarafından düzenlenir? 5. I. Glikoz II. Maltoz III. Dipeptit IV. Aminoasit V. DNA Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin villuslarca emilebilmesi için kimyasal sindirime uğraması gerekmez? A) Yalnız I ) I ve IV C) II ve V D) II, III ve IV E) I, II, III ve V 6. I. Mekanik sindirim II. Kimyasal sindirim III. Emilim IV. Hormon salgılama Numaralanmış olayların mide ve ince bağırsakta ortak olarak gerçekleşenlerinin tamamını birlikte veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III A) I ve II ) II ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Î

4 TEST 2 Sindirim Sistemi II 7. İnce bağırsak boşluğu içerisinde bulunan hafif kıvamlı kilus içerisinde, I. Selüloz II. Nişasta III. Galaktoz IV. Maltoz verilen moleküllerden hangilerinin bulunması insan sindirim sisteminde görevli enzimlerden bazılarının çalışmadığını gösterir? 10. Aşağıda verilen hidrolitik enzimlerden hangisi ince bağırsak hücreleri tarafından salgılanır? A) Amilaz ) Maltaz C) Tripsinojen D) Lipaz E) Pepsinojen A) Yalnız I ) Yalnız II C) II ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 8. ir insanın ince bağırsak boşluğunda aşağıda verilen besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi gerçekleşmez? A) Maltoz ) Yağ C) Nişasta D) RNA E) Selüloz 11. İnsan kalın bağırsağında; I. Su ve mineral emilimi II. Mekanik ve kimyasal sindirim III. Organik besin emilimi IV. Enzim ve hormon üretimi olaylarından hangileri gerçekleşir? A) I ve III ) II ve IV C) I ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 9. Aşağıda verilenlerden hangisi safra sıvısının görevlerinden biri değildir? A) Zararlı mikroorganizmaları yok etmek. ) Yağların mekanik sindirimini gerçekleştirmek. C) Tripsinojen enzimini aktifleştirmek. D) A-D-E-K vitaminlerinin emilimini hızlandırmak. E) Kimusun nötürleşmesine yardımcı olmak. 12. Aşağıda verilen hidroliz enzimlerinden hangisi pankreas tarafından üretilip peptit bağları üzerinde etki göstermesi için salgılanır? A) Amilaz ) Maltoz C) Lipaz D) Nükleaz E) Kimotripsinojen Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

5 12. SINIF Sindirim Sistemi III 1. Sağlıklı bir insanın yemek borusunda ; I. Kimyasal sindirim II. Mekanik sindirim III. Peristaltik hareket IV. Suyun emilimi verilen olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve IV D) I, II, ve III E) II, III ve IV TEST 3 4. İnsan sindirim sistemine ait ince ve kalın bağırsak yapılarında aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak gözlenmez? A) Su ve mineral madde emilimi ) Mukus salgılanması C) Organik molekül emilimi D) Peristaltik hareket E) Emilim yüzeyinde villusların olması 2. İnsan ince bağırsağının iç yüzeyinde bulunan villuslar; I. Hidrolitik enzim salgılama II. Kimyasal sindirimin hızlanmasını sağlama III. esin emilim yüzeyini artırma verilen özelliklerden hangilerine sahiptir? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve III 5. İnsan sindirim sisteminde gerçekleşen bazı biyokimyasal reaksiyonlar şu şekildedir: I. Nişasta + H 2 O Dekstrin + Maltoz II. Yağ + H 2 O Yağ asidi + Gliserol III. Protein + H 2 O Polipeptit IV. Selüloz + H 2 O Glikoz una göre verilen reaksiyonlardan hangilerinin hücre içi ya da hücre dışı ortamda gerçekleşmesi beklenemez? A) Yalnız II ) Yalnız IV C) I ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 3. Yaşadığı hastalığa bağlı olarak midesi alınan bir insan için aşağıda verilen besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi sağlıklı insanlara oranla daha zor olur? A) Karbonhidrat ) Yağ C) Protein D) Vitamin E) Mineral 6. I. Maltaz II. Sükraz III. Erepsin IV. Enterokinaz V. Laktaz İnce bağırsak bezleri tarafından üretilen yukarıdaki enzimlerden hangilerinin doğrudan etkisiyle organik besinin yapısındaki bağın (glikozit,ester ve peptit) parçalanması gerçekleşmez? A) Yalnız II ) Yalnız IV C) I ve III D) III ve V E) IV ve V Î

6 TEST 3 Sindirim Sistemi III 7. I. Lipaz II. Sekretin III. İnsülin IV. Tripsin V. Amilaz Yukarıda verilen biyokimyasal moleküllerden hangileri pankreastan onikiparmak bağırsağına açılan kanal içerisinde bulunmaz? A) I ve II ) III ve V C) II, III ve IV D) II, III ve V E) I, IV ve V 10. İnce bağırsak villuslarınca emilen yağ asiti ve gliserol molekülleri villus hücrelerinde yeniden ester bağları ile birleşerek etrafı proteinle kaplanır ve şilomikrona dönüşür. Villuslarda oluşan bu şilomikron yapısı kalbin sağ kulakçığına ulaşıncaya kadar aşağıda verilen yapıların hangisinden geçmez? A) Lenf kılcalları ) Sol köprücük altı toplardamar C) Üst ana toplardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Peke sarnıcı 8. İnsanda sindirim organları tarafından üretilen; I. Sekretin II. Gastrin III. Kolesistokinin IV. Enterogastrin verilen hormonlardan hangileri pankreas öz suyu salgısının artmasına yönelik uyarıcı etkiye sahiptir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 9. İnsanda ince bağırsak, hidroliz tepkimelerinin sonlandığı organ olmakla birlikte aynı zamanda sindirim ürünlerinin emiliminin tamamlandığı organ olarakta önemlidir. Karbonhidrat, yağ ve protein besinlerine ait yapıtaşları ince bağırsak villuslarınca emilerek kan ve lenf yoluyla dolaşıma katılır. una göre üç farklı besin grubundan kan yoluyla dolaşıma katılanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 11. Safra taşlarının etkisiyle koledok kanalı tıkanan bir insanın sindirim sisteminde aşağıda verilen besinlerden hangisinin kimyasal sindirim süreci olumsuz etkilenir? A) Nişasta ) Yağ C) Protein D) Glikojen E) Vitamin 12. Aşağıda verilen organlardan hangisinin sindirim kanalına hidrolitik enzim salgılama görevi yoktur? A) Ağız ) Mide C) İnce bağırsak D) Pankreas E) Karaciğer A) Glikoz, Yağ asidi, ADEK vitaminleri ) Fruktoz, Yağ asidi, ADEK vitaminleri C) Aminoasit, Gliserol, ve C vitaminleri D) Glikoz, Aminoasit, ve C vitaminleri E) Gliserol, Yağ asidi, ADEK vitaminleri Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

7 12. SINIF Solunum Sistemi I 1. Tüm hayvan türlerinde solunum yapılan yüzey ile ilgili olarak ; I. İncedir. II. Genişlemiştir. III. Gaz alış-verişi difüzyonla olur. IV. Kılcal damar bakımından zengindir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? TEST 4 5. Aşağıda verilen omurgalı hayvanlardan hangisinin solunum sisteminde bir ucuyla akciğerlere bağlı ve kemik içi boşluklara kadar uzanabilen hava kesesi yapıları bulunur? A) Köpek alığı ) Semender C) Yılan D) Şahin E) Yarasa A) Yalnız I ) Yalnız IV C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 2. Aşağıda verilen canlıların hangisinde akciğer ve deri solunumu birlikte gerçekleşir? A) Yılan ) Kurbağa C) Kuş D) Solucan E) Timsah 3. Kapalı kan dolaşımı gösteren canlıların kan hücreleri ya da plazmalarında bulunan solunum pigmentleri bu canlılarda kanın renkli olmasına neden olur. una göre aşağıda verilen canlılardan hangisinin kanının renksiz olması beklenir? A) Toprak solucanı ) Sivrisinek C) Kertenkele D) Ahtapot E) Kurbağa 4. Aşağıda verilen canlılardan hangisi hücresel solunum tepkimeleri için gerekli olan oksijeni sudan almaz? A) Kurbağa larvası ) Midye C) Yunus D) Ahtapot E) Mürekkep balığı 6. I. Gırtlak II. ronş III. Alveol IV. Pleura V. Periton Yukarıda verilen yapılardan hangisi bir insanın solunum sistemini oluşturan organlara özel oluşumlardan biri değildir? A) I ) II C) III D) IV E) V 7. Aşağıda verilenlerden hangisi memeli bir canlıda soluk alış-veriş hızının artmasına neden olan faktörlerden biri değildir? A) Kan asitliğinin artması ) Ortam ısısının düşmesi C) Ateşli hastalık durumunun yaşanması D) Ortamdaki oksijen miktarının artması E) Adrenalin hormonunun kandaki değerinin yükselmesi 8. Solungaçlar için; I. Kılcal damar yönünden zengindir. II. Vücut içine veya dışına doğru genişleyebilir. III. Atmosferin serbest oksijenini çözünmüş hale getirebilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II Î

8 TEST 4 Solunum Sistemi I 9. Alveol kılcallarından kanın geçişi sırasında ; 11. Stigma O2 Alyuvar Trake Trakeol Doku hücreleri I zaman II zaman CO2 Yukarıda şematize edilen solunum yapısı ile ilgili olarak seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? III zaman verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri gözlenir? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. Aşağıdaki canlılardan hangisinin akciğer solunum kapasitesi diğerlerine oranla daha geniştir? A) Serçe ) Fare C) Timsah D) Penguen E) Kurbağa A) öceklerde görülür. ) Trakeoller, içerisinde oksijenin çözünmesini sağlayan sıvı bulundurur. C) Trake borusunda gaz alış-verişi olmaz. D) Trakeol yapıları vücut içerisinde dallanarak solunum yüzeyini artırır. E) Havadaki serbest oksijenin kana verilmesini sağlar. 12. I. Goblet hücreleri II. Silli epitel doku III. Kıkırdak halkalar IV. Çizgili kas Yukarıda verilenlerden hangileri insan soluk borusuna ait yapılardan biri değildir? A) Yalnız III ) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I ve III Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO :... Puan :...

9 12. SINIF Solunum Sistemi II 1. Spor yapan bir insanın vücudunda meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? 3. İnsan solunum sisteminde görülen; I. Hb + O 2 HbO 2 TEST 5 II. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 III. H + + HCO 3 H 2 CO 3 A) ) IV. HbH + Hb + H + verilenlerden hangileri doku kılcal damarlarında gerçekleşir? A) Yalnız II ) Yalnız IV C) I ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV zaman zaman C) D) E) zaman zaman zaman 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk verme sırasında gerçekleşmez? A) Göğüs boşluğunda hacmin azalması ) Kaslı diyaframın kubbeleşmesi C) Karın boşluğunda basıncın artması D) Göğüs boşluğunda basıncın artması E) Kaburga kaslarının gevşemesi 5. Aşağıdakilerden hangisi solunum pigmentlerinin ortak özelliklerinden değildir? A) Yapılarında protein ve metal iyonu bulundurma ) Kana renk verme C) Kanın gaz taşıma kapasitesini artırma D) Alyuvar içerisinde bulunma E) Solunum gazlarıyla kararsız bağlanma 2. Soluk alma sırasında; I. Diyaframın kasılması II. Göğüs boşluğunda basıncın azalması III. Karın boşluğunda basıncın azalması IV. Göğüs boşluğunun genişlemesi olaylarından hangileri gerçekleşir? 6. İnsanda karbonmonoksit zehirlenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hücrelerde enzimlerin yapısını bozması ) Alyuvarların parçalanmasına neden olması C) Hemoglobinle hızlı birleşip zor ayrılması D) Alveollerin yapısını bozması E) Solunum merkezini tahrip etmesi A) I ve III ) II ve IV C) I, III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV Î

10 TEST 5 Solunum Sistemi II 7. Oksihemoglobin zaman Kandaki oksihemoglobin miktarı yukarıda verilen grafikteki gibi değişiyor ise kan bu sırada seçeneklerdeki organların hangisinden geçmektedir? A) Akciğer ) Karaciğer C) eyin D) Kalp E) Mide 10. Koşan bir sporcuda; I. Kanda ph nın düşmesi II. Omurilik soğanının uyarılması III. Kas faaliyetlerinin artması IV. Soluk alışverişinin hızlanması verilen olayların meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? A) III- II - I - IV ) IV - I - III- II C) III - I - II- IV D) II - III - IV - I E) I - II - III - IV 8. Aşağıda verilen grafikte bir insanın karın boşluğu iç basıncında gözlenen değişim gösterilmiştir. zaman una göre, hangi zaman dilimlerinde soluk alma gerçekleşmektedir? A) I ve II ) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV 9. Alveoller ile akciğer kılcal damarları arasında O 2 ve CO 2 geçişi; I. Osmoz II. Difüzyon III. Aktif taşıma verilen olaylardan hangisi ile gerçekleşir? 11. I. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 II. HbO 2 Hb + O 2 III. H + + HCO 3 H 2 CO 3 Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde karbonik anhidraz enzimi görev alır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 12. Aşağıdaki solunum organı canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Solungaç - Ahtapot ) Trake - Çekirge C) Akciğer - Penguen D) Solungaç - Yunus E) Deri - Toprak Solucanı A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

11 12. SINIF Dolaşım Sistemi I 1. Gelişmiş hayvanların dolaşım sistemi, I. Metabolik atıkların taşınması, II. Sindirim enzimlerinin taşınması, III. Vücut ısısının düzenlenmesi, IV. Hormonların taşınması, verilen faaliyetlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A) Yalnız I ) I ve II C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV TEST 6 4. Omurgalı hayvanların dolaşım sistemleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tamamı kapalı dolaşım sistemine sahiptir. ) alıklarda sürekli kirli kan bulunan iki odacıklı kalp bulunur. C) Timsah dışındaki sürüngenlerde kalp üç odacıklıdır. D) Kuşlar ve memelilerin kalplerinde temiz ve kirli kan karışmaz. E) Tamamında küçük kan dolaşımı görülür. 2. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde kapalı kan dolaşımı görülmez? A) Halkalı solucan ) Mürekkep balığı C) Yılan D) Örümcek E) Semender 3. Açık kan dolaşımı gösteren canlılarda, I. oşaltım ürünleri, II. Hormonlar III. Solunum gazları IV. Sindirim ürünleri verilenlerden hangileri kan yoluyla taşınmaz? A) Yalnız I ) Yalnız III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 5. I. üyük kan dolaşımı II. Üç bölmeli kalp III. Değişken vücut ısısı IV. Vücutta karışık kan taşıma Yukarıda verilen özelliklerden hangileri balık ve kurbağalarda ortak olarak görülür? A) I ve III ) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 6. Memelilerin kalbine ait, I. Sol kulakcık II. Sol karıncık III. Sağ kulakcık IV. Sağ karıncık verilen bölmelerdeki oksijen derişimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır? A) I > II > III > IV ) I = II > III = IV C) I > III = II > IV D) III = IV > I = II E) II = IV > I = III Î

12 TEST 6 Dolaşım Sistemi I 7. öceklerin dolaşım sisteminde, I. Kalp II. Atardamar III. Toplardamar IV. Kılcal damar verilen yapılardan hangileri bulunur? 10. Kapalı kan dolaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kan basıncı ve akış hızı yüksektir. ) Atardamar, toplardamar ve kılcal damardan oluşur. C) Solunum gazlarını taşıyan pigment bulunur. D) Omurgalı hayvanlara özeldir. E) Kan damar dışına çıkmaz. A) I ve II ) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 8. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde solunum organında temizlenen kan doğrudan vücuda pompalanır? 9. A) alıklar ) İki Yaşamlılar C) Sürüngenler D) Kuşlar E) Memeliler Yukarıda şematize edilen kalp yapısına sahip canlılar için, I. Vücutlarında karışık kan bulunur. II. Küçük kan dolaşımı görülür. III. Değişken vücut ısısına sahiptir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 11. Dört bölmeli kalp yapısına sahip omurgalı canlılar için aşağıda verilen ifadelerden hangisi ortak değildir? A) Vücut ısısının sabit olması ) Küçük ve büyük kan dolaşımının bulunması C) Kalpte temiz ve kirli kanın karışmaması D) Kirli kanın akciğerde temizlenmesi E) Aort atardamarının soldan kanı taşıması 12. Omurgalı hayvanlarda gözlenen dolaşım sistemi ile ilgili; I. Kalplerinin bölmelerden oluşması II. Olgun alyuvarlarında çekirdeğin bulunması III. Sabit vücut ısısına sahip olması verilenlerden hangileri ortaktır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve III A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

13 12. SINIF 1. I. Düz kas Dolaşım Sistemi II II. Tek katlı epitel doku III. Elastik lif IV. Tek yönlü açılan kapakçık Yukarıda verilen yapılardan hangileri tüm damar çeşitlerinde ortak olarak bulunur? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV TEST 7 4. Aşağıda verilen damarlardan hangisinde karbondioksit bakımından zengin kan taşınır? A) Akciğer toplardamarı ) Mide atardamarı C) öbrek atardamarı D) Akciğer atardamarı E) ağırsak atardamarı 2. Toplar damar içerisindeki kanın taşınmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir? A) Yer çekimi ) Tek yönlü açılan kapakçıklar C) Yapısındaki düz kasların kasılması D) Kulakçıkların emme kuvveti E) Karıncıkların gevşemesi 3. Atardamardaki kanın hareketini, I. Yer çekimi II. Karıncık kasılmasıyla oluşan basınç III. Yapısındaki düz kasların kasılması IV. Tek yönlü açılan kapakçıklar verilen faktörlerden hangileri sağlar? 5. Aşağıda verilen atardamarlardan hangisinin ağız kısmında yarım ay kapakçıkları vardır? A) Akciğer toplardamarı ) Akciğer atardamarı C) Alt ana toplardamar D) Üst ana toplardamar E) öbrek atardamarı 6. Aşağıda doku sıvısı ile kan damarları arasındaki madde alış-verişi şematize edilmiştir. Atardamar ucu K O Toplardamar ucu A) I ve II ) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV una göre; I. Osmotik basınç damar boyunca sabittir. II. Kan basıncı damar boyunca sabittir. III. Kan basıncının yüksek olduğu bölümlerde kandan CO 2 ve NH 3 çıkışı olur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Î

14 TEST 7 Dolaşım Sistemi II 7. I. Alyuvar II. Akyuvar III. Kan pulcukları Yukarıda verilen kan hücrelerinden hangileri kılcal kan damarından doku sıvısına geçebilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve III 10. Aşağıdaki grafikte kılcal damardaki kan basıncı ve protein osmotik basınç değişimi verilmiştir Atardamar ucu Toplardamar ucu 8. Aşağıdaki grafikte karaciğer damarlarından geçmekte olan kanın oksijen yoğunluğu verilmiştir. O2 una göre K, L ve M damarlarındaki kan basıncı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır? A) M - L - K ) L - M - K C) K- M - L D) K - L - M E) L - K - M 9. I. Adrenalin II. Tiroksin III. Asetil Kolin IV. Karbondioksit Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin kandaki miktarının artması kalbin çalışmasını hızlandırır? A) I ve IV ) II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV una göre; I. A > ise kılcal damardan doku sıvısına madde geçer II. A < ise doku sıvısından kılcal damarlara madde geçer. III. A = ise madde geçişi olmaz. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II 11. Sağlıklı bir insanda karıncıkların kasılmasıyla ilgili, I. Kulakcıklar kanla dolar, II. Aort damarına kan gider, III. Akciğer toplardamarından kan gelir, verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II 12. Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması veya daralmasına bağlı kalp hücrelerinin beslenememesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? A) Nabız ) Yüksek tansiyon C) Kalp krizi D) Düşük tansiyon E) Endokart Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

15 12. SINIF Dolaşım Sistemi III 1. I. Akciğer atardamarı II. Aort III. Akciğer toplardamarı IV. Üst ana toplardamarı İnsanda yukarıda verilen damarlardan hangileri küçük kan dolaşımında görev alır? A) I ve II ) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV TEST 8 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi kan plazmasında bulunmaz? A) Antikor ) Hormon C) Amonyak D)Sindirim enzimi E) Fibrinojen 5. Aşağıda verilen şekilde santrifüje uğratılmış kanın tüp içerisinde yoğunluğuna göre ayrışması özetlenmiştir. 2. I. Kalp II. Akciğer III. öbrek öbrek toplardamarına verilen işaretli bir alyuvar hücresi tekrar aynı organa gelinceye kadar yukarıdaki yapılardan hangi sıraya göre geçer? A) II - I - III - I ) I - II - III - II C) I - II - III - I D) I - II - I - III E) III - I - II - I 3. Aşağıda bir doku kılcalı şematize edilmiştir. Atardamar Toplardamar Kan Plazma (%55) Kan hücreleri (%45) Trombosit Akyuvar Alyuvar una göre kanın içerisinde bulunan yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Alyuvarın yapısında hemoglobin pigmenti bulunur. ) Akyuvarın içeriğinde çekirdek vardır. C) üyük kemik iliği hücrelerinin parçalanması ile trombositler oluşur. D) Plazma içerisinde kan proteinleri bulunur. E) Plazmada hormon, su, mineral ve sindirim enzimleri bulunur. una göre kılcal damar boyunca; I. Hemoglobin II. Glikoz III. Oksijen verilen maddelerden hangilerinin miktarında değişme olmaz? A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II 6. İnsana ait olgun alyuvar hücrelerinde; I. Mitoz bölünme II. Enzim kullanımı III. Enerji tüketimi IV. Aktif hareket verilenlerden hangileri gerçekleşir? A) I ve IV ) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV Î

16 TEST 8 Dolaşım Sistemi III 7. Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir? A) Sindirim ürünlerini hücrelere taşımak. ) oşaltım organlarına metabolik atıkları taşımak. C) Hormonları hedef hücrelere taşımak. D) Alyuvar ile vücut savunmasını sağlamak. E) Vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlamak. 11. Ali, Ahmet ve Ayşe den alınan kan üzerine sırasıyla anti - A, anti- ve anti-d serumları damlatıldıktan sonra şekildeki durum ortaya çıkmıştır. Çökelme yok Çökelme var 8. Aşağıda bir kalp atışında gerçekleşen olaylar ve süreleri verilmiştir. Kalbin dinlenmesi 0,40sn 0,15sn 0,30sn una göre; I. Karıncıklar kasılı iken kulakçıklar gevşemiştir. II. Kulakçıklar kasılırken üçlü kapakçıklar kapanır. III. Karıncıkların kasılması ile atardamarlara kan dolar ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. Kulakçıkların kasılı olduğu anda kalpte aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Sol karıncığın temiz kanla dolması ) Karıncıkların gevşemesi C) iküspit ve triküspit kapakçıkların açılması D) Kulakçıkların kan pompalaması E) Yarım ay kapakçıklarının açılması 10. Alyuvar zarında antijeni, kan plazmasından Rh antikoru taşıyan kan grubu aşağıdakilerden hangisidir? una göre; I. Ayşe nin kan grubu 0 Rh + dır. II. Ali ve Ahmet arasında kan alışverişi olmaz. III. Ahmet in alyuvarlarından A ve Rh antijeni vardır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 12. Yukarıdaki şekilde kanın pıhtılaşma mekanizması verilmiştir. Doku zedelenmesi Protrombin Ca ++ Tromboplastin Fibrinojen Trombin Fibrin una göre pıhtılaşmanın gerçekleşmesi sırasında; I. Alyuvar II. Akyuvar III. Kan Pulcukları verilen kan hücrelerinden hangileri görev alır? A) A Rh + ) Rh - C) Rh + D) 0 Rh - E) A Rh + A) Yalnız III ) Yalnız II C) I ve II Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

17 12. SINIF Lenf Dolaşımı ve ağışıklık 1. Dolaşım sisteminde bulunan; I. Atardamar II. Toplardamar III. Kılcal damar damarlardan hangileri lenf sisteminde de bulunur? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II TEST 9 4. I. Kanda osmotik basıncın düşmesi II. Lenf damarlarının tıkanması III. Doku osmotik basıncının artması Yukarıda verilen faktörlerden hangileri dokularda ödem oluşumuna neden olur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve III 2. Toplardamarlar içerisindeki kanın kalbe taşınmasında etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır; I. Yer çekimi II. Kulakcıkların emme basıncı III. Karıncıkların kasılması ile oluşan basınç IV. İskelet kaslarının kasılması u faktörlerden hangileri lenf sıvısının kalbe taşınmasında etkili değildir? A) Yalnız III ) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, II ve IV 3. Lenf sıvısının içerisinde aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? A) Yağ asidi ) Kan proteinleri C) ve C vitamini D) Akyuvar E) Hemoglobin 5. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudun üçüncü savunma hattı içerisinde değerlendirilen spesifik bağışıklığa örnektir? A) Ağızdaki lizozim enzimi ile mikropların yok edilmesi ) İmmunoglobülinler yardımıyla alerjik etki gösteren kimyasalların yok edilmesi C) Derinin yapısal özelliğinden dolayı mikrop geçirmemesi D) Kızamık virüsüne karşı lenfositlerin antikor üretmesi E) Mide sıvısının asit özelliğinden dolayı mikropları öldürmesi 6. Lenf dolaşımı ile ilgili; I. Dokularda biriken fazla sıvı dolaşıma verilir. II. Yağın monomerleri taşınır. III. Lenf düğümlerinde lenfosit üretilir. IV. Solunum gazları hücrelerden uzaklaştırılır. verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II ) Yalnız IV C) I ve III D) II, III ve IV E) I, III ve IV Î

18 TEST 9 Lenf Dolaşımı ve ağışıklık 7. Sağ ve sol lenf kanalı ile kalbe getirilen sıvılar hangi damarla sağ kulakçığa verilir? A) Üst ana toplardamarı ) Alt ana toplardamarı C) Kapı toplardamarı D) Akciğer atardamarı E) Aort atardamarı 10. İnsan kan plazmasında bulunan, I. Glikoz II. Hormon III. Fibrinojen IV. Heparin moleküllerden hangileri kan serumunda bulunmaz? A) Yalnız III ) Yalnız IV C) I ve II D) II, III ve IV E) I, II ve IV 8. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Lenf kılcal damarı IV. Kilus boruları V. Sol köprücük altı toplardamarı İnce bağırsak tarafından emilen yağ monomerleri kalbin sağ kulakcığına gelinceye kadar yukarıda verilen yapılardan hangi sıraya göre geçer? A) IV-III-II-I-V ) III-IV-I-II-V C) III-IV-II-I-V D) III-I-IV-II-V E) V-IV-II-III-I 9. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi aşıya ait değildir? A) İçerisinde antijen bulundurur. ) Sağlıklı bireylere uygulanır. C) Aktif bağışıklık sağlar. D) Hasta bireyleri tedavi eder. E) Etkisini uzun süre gösterir. 11. Doku hücreleri arasındaki sıvının normalden fazla bulunmasına ödem adı verilir. u durumun oluşmasına; I. Kılcal damarda kan basıncının artması II. Kanın osmotik basıncının artması III. Lenf kılcal damarların geçirgenliğinin artması verilenlerden hangileri neden olur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve III 12. İnsanda pasif bağışıklık, I. Vücuda zayıflatılmış antijen verilmesi II. Anne sütü ile bazı antikorların alınması III. Hastalık sırasında hazır antikor verilmesi durumlarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

19 12. SINIF 1. ağışıklık ve Virüsler Anne aba ebekler I Rh + Rh - Rh + II Rh - Rh + Rh - III Rh - Rh + Rh + Yukarıda verilen kan gruplarına sahip ailelerden hangilerinde kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II TEST I. Mutasyon geçirme II. Enzim bulundurma III. Dış ortamda kristalleşme IV. Çoğalma Yukarıda verilenlerden hangileri virüslerin canlılara benzeyen özelliklerindendir? A) I ve II ) I ve IV C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 2. I. Konak hücre dışında kristal yapıya dönüşme II. Hücre zarı, çekirdek ve organel taşımama III. Konak hücrenin metabolizmasını kullanma Yukarıda verilenlerden hangileri virüslerin zorunlu hücre içi paraziti olmalarının nedenidir? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II 3. ağışıklık sisteminin penisilin, polen, hayvan zehirleri, yumurta ve benzeri durumlara karşı aşırı tepki vermesine alerji adı verilir. una göre alerjenler; 5. Vücudun herhangi bir hastalık etkenine karşı doğuştan dirençli olmasına doğal bağışıklık adı verilir. una göre aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklık değildir? A) Yiyecekle alınan mikropların midede ölmesi ) Siyahilerin sarıhumma hastalığına yakalanmaması C) İnsanlarda tavuk kolerasının etkili olmaması D) Vücuda zayıflatılmış kabakulak mikrobu verilmesi E) Hayvanların kabakulak hastalığına karşı dirençli olması 6. I. Protein kılıf II. Enzim III. DNA ve RNA Yukarıda verilen yapılardan hangileri virüslerde bulunur? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II I. Deriden temas yolu ile II. Solunum yolu ile III. eslenme yolu ile verilenlerden hangileri ile vücuda geçebilir? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II 7. Aşağıdaki organizmalardan hangisi basit yapılı oluşundan dolayı çok hızlı mutasyon geçirir? A) Virüs ) akteri C) Amip D) Öglena E) Cıvık mantar Î

20 TEST 10 ağışıklık ve Virüsler Şekildeki deney tüplerinin içerisine bakteriyofaj eklenerek bir süre beklenmiştir. A C Günler X Antijeni Grafikte bir bireyin X antijenine karşı kanında bulunan antikor miktarının değişimi verilmiştir. Su Mineral Vitamin Su Glikoz Gliserol Su akteri 9. una göre; I. irey X antijeni ile ilk kez karşılaşmıştır. II. ireyin X antijenine aktif bağışıklığı vardır. III. irey aynı antijenle tekrar karşılaşırsa daha hızlı ve güçlü tepki verir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II Zaman una göre zamanla bakteriyofaj sayısındaki değişim aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilmiştir? A) ) A C) D) C C E) Zaman A ve Zaman C A Zaman A C Zaman A++C Zaman Yukarıdaki grafikte bir kişinin kanında bulunan interferon miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. una göre; I. Kişi mikropla ilk defa karşılaşmamıştır. II. İnterferon virüsleri t 2 zamanda yok etmiştir. III. Kişinin hastalığa karşı aktif bağışıklığı vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 11. I. Aminoasit II. Enzim sistemi III. DNA IV. m-rna V. Ribozom akteriyofajın çoğalması sırasında bakteriye ait yukarıdaki yapılardan hangileri kullanır? A) I, III ve IV ) I, II ve V C) II, III ve V D) III, IV ve V E) II, IV ve V Adı :... Soyadı : Sınıf :... NO :... Puan :...

21 12. SINIF oşaltım Sistemi I 1. I. Protonefridyum II. Nefridyum III. Malpighi tüpleri IV. öbrek Yukarıda verilen boşaltım organlarından hangileri sadece omurgalı hayvanlarda bulunur? TEST I. Amonyak II. Üre III. Ürik asit Yukarıda verilen boşaltım ürünleri vücut dışına atılırken kaybedilen su miktarı azdan çoğa doğru nasıl sıralanır? A) Yalnız I ) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV A) I - II - III ) III - II - I C) II - III - I D) III - I - II E) I - III - II 2. I. Glomerulus yumağının büyük olması II. Henle kulpunun uzun olması III. Hipertonik idrar oluşturma IV. NH 3 ün çoğunu solungaçla atma Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tatlı su balıklarında görülür? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV 5. I. Planarya II. Halkalı solucan III. Kelebek Yukarıda verilen canlılarda görülen boşaltım şekli ve organları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Planaryadaki boşaltım organının esas görevi su dengesini sağlamaktır. ) Halkalı solucanın boşaltım organı nefridyumdur. C) Planaryanın boşaltım organı protonefridyumdur. D) Kelebekte azotlu atıklar bol su ile beraber uzaklaştırılır. E) Kelebeklerin boşaltım organı malpighi tüpleridir. 3. Aşağıdaki canlılardan hangisinin boşaltım organı yanlış verilmiştir? A) öcek Malpighi tüpleri ) Toprak solucanı Nefridyum C) Semender öbrek D) Sünger Protonefridyum E) Güvercin öbrek 6. Aşağıdakilerden hangisi insanların boşaltım sisteminin elemanı değildir? A) öbrek ) Havuzcuk C) Üretra D) Nefridyum E) Henle kulpu Î

22 TEST 11 oşaltım Sistemi I 7. Aşağıda nefronun yapısında bulunan kısımlar verilmiştir. I. Malpighi cisimciği II. Proksimal tüp III. Henle kulpu IV. Distal tüp V. İdrar toplama kanalı una göre verilenlerden hangileri böbreğin kabuk kısmında bulunur? 10. A) I - II - IV ) II - III - V C) I - III - V D) II - III - IV E) I - II - V Yukarıdaki grafiğe göre; I. K, ürik asittir ve suda çok az çözünür. II. L, amonyaktır ve bol su ile atılır. III. M, üredir ve memelilerin boşaltım ürünüdür. ifadelerinden hangileri doğrudur? 8. Toprak solucanlarının boşaltım organı nefridyum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Etrafı kılcal damarlarla çevrilidir. ) Her halkada bir çift nefridyum bulunur. C) İki ucu açık bir boru şeklindedir. D) Amonyağı üreye çevirir. E) Vücut boşluğuna bakan kısmında kirpikli huni vardır. 9. Aşağıdaki canlılardan hangisinin boşaltım ürünü yanlış verilmiştir? A) alık NH 3 ) Planarya NH 3 C) Kartal Ürik asit D) öcek Ürik asit E) Yunus NH 3 A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II 11. Glomerulus kılcal damar yumağı için, I. İki atardamar arasında bulunur. II. Kan basıncı kılcal damar boyunca sabittir. III. Çift katlı epitel tabakadan oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve III 12. Aşağıdaki şekilde nefronun bir kısmı verilmiştir. Getirici atardamar (A) owman kapsülü Götürücü atardamar () Şekle göre A ve damarlarında aşağıdaki maddelerden hangisi eşittir? A) Glikoz ) Hormon C) Akyuvar D) Üre E) Kreatin Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

23 12. SINIF oşaltım Sistemi II 1. Kalpten pompalanarak böbreğe gelen kan glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne geçer. u olaya süzülme denir. Aşağıdakilerden hangisi süzülme ile bowmana geçmeyen maddelerden biridir? A) İyon ) Glikoz C) Vitamin D) Aminosasit E) Kan proteini TEST Aşağıda böbreğin bazı kısımları ve görevleri ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Nefron kanalcığının genişlemiş başlangıç a Nefron kısmıdır. II. Atardamar uçlarından oluşmuş kılcal Damar yumağıdır. b Glomerulus III. öbreğin yapı ve görev birimidir. c owman kapsülü una göre verilen terim açıklamalarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? 2. öbrekler idrar oluşturmanın dışında; I. Alyuvar yapımını düzenleme II. Karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz sentezleme III. Zararlı maddeleri zararsız hale getirme verilen görevlerden hangilerini de gerçekleştirir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin görevlerinden değildir? A) Hormon sentezlenmesi ) Üre sentezlenmesi C) Alyuvar yapımının düzenlemesi D) Kanın süzülmesi E) Homeostasi sağlaması I II III A) a b c ) b a c C) b c a D) c a b E) c b a 5. Günlük su ihtiyacını deniz suyundan karşılayan bir insanın vücudunda bir süre sonra, I. Doku sıvısından kana su geçer. II. Hücreler plazmoliz olur. III. Kandaki tuz miktarı artar. verilenlerden hangileri gözlenir? A) Yalnız II ) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 6. Aşağıda boşaltım sistemi ile ilgili yapılardan hangisinde bulunan sıvının yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? A) Havuzcuk ) Üreter C) Üretra D) İdrar kesesi E) owman kapsülü Î

24 TEST 12 oşaltım Sistemi II 7. Suyun büyük bölümü nefron kanallarında henle kulpunun inen kısmından geçerken emilerek kana geçer. İki farklı memeli hayvanın nefron yapıları şematik olarak aşağıda gösterilmiştir. A) 9. İnsan vücudunda metabolik olaylar sonucu oluşan maddeler olan CO 2, NH 3, H 2 O nun vücuttan uzaklaştırıldıkları organlar ile ilgili; I. CO 2 : Akciğer, deri, böbrek II. H 2 O : Akciğer, deri, böbrek III. NH 3 : Deri, böbrek, akciğer verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III una göre; 10. Aşağıda bir insana ait nefron şeması verilmiştir. I. canlısı kurak bölgede yaşamaya uyumludur II. A nın glomerulusu ye göre küçüktür. III. A canlısının idrarı daha yoğundur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III x ile gösterilen nefron kısmı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İki atardamar arasında yer alır ) Kan basıncı düşüktür C) Çift katlı epitel tabakadan oluşur. D) Kılcal damarlardan oluşmuştur. E) Kanın süzüldüğü yerdir. 8. Antidiüretik hormon idrar çıkışını ve idrardaki su miktarını azaltarak kanın osmotik basıncının yükselmesine engel olan bir hormondur. Kandaki su miktarı azaldığında; I. Hipotalamustan ADH hormonu üretimi artar II. öbrekteki kanalların suya geçirgenliği azalır. III. Atılan idrarın yoğunluğu artar. verilen olaylardan hangileri meydana gelir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 11. Canlılardaki azotlu metabolik ürünler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Atıklarını NH 3 şekilnde atan hayvanlar fazla oranda suya ihtiyaç duyar. ) Canlılarda üre; NH 3 ile CO 2 in birleşmesi sonucu oluşur. C) Metabolik atıkların dışarı atımında en az su isteyen üre iken en fazla NH 3 dür. D) NH 3 atımında fazla su tüketilmesi, üre oluşumunda da enerji tüketimi dezavantajdır. E) Ürik asit NH 3 e göre daha az zehirli iken, NH 3 en zehirli metebolik atıktır. Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir.

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Mekanik Sindirim: Besinlerin dil, di ve kaslar yardımı ile küçük

Detaylı

İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9

İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9 İNSANDA SİNDİRİM İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere 9 bölümden oluşmuştur. Ağız; dil, diş ve tükürük bezlerinden

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

SİNDİRİM. . canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir.

SİNDİRİM. . canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir. SİNDİRİM. canlılarda dışarıdan alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekir. Sindirim : Büyük moleküllü besin maddelerinin. ayrılarak hücre zarından geçebilecek

Detaylı

BOŞALTIM SİSTEMİ ÜN TE 15

BOŞALTIM SİSTEMİ ÜN TE 15 ÜN TE 15 Canlıların iç dengelerini kararlı tutmak için bazı maddeleri belirli oranlarda atmalarına boşaltım denir. Boşaltımda amaç homeostasiyi sağlamaktır. y CO2 y H2 y O2 Tuz Üre Ürik asit Amonyak Safra

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (, yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. Aşağıda verilen resimde sindirim sistemi organlarının

Detaylı

İNSANDA DOLAŞIM SİSTEMİ

İNSANDA DOLAŞIM SİSTEMİ İNSANDA DOLAŞIM SİSTEMİ İnsanda dolaşım sistemini oluşturan organlar; kalp, atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlardır. 1. KALP: Kalp göğüs boşluğunda sol akciğer üzerine hafif yaslanmış koni şeklinde

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

solunum >solunum gazlarının vücut sıvısı ile hücreler arasındaki değişimidir.

solunum >solunum gazlarının vücut sıvısı ile hücreler arasındaki değişimidir. GAZ ALIŞVERİŞİ O2'li solunum yapan canlıların bazılarında O2'in alınıp CO2'in atılmasını sağlayan yapılar bulunur.bu yapı ve organlar solunum sistemini oluşturur. solunum ------>solunum organlarıyla dış

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır.

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. SOLUNUM SİSTEMLERİ Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. 1. Dış Solunum Solunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir.

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sistemi Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sisteminin ana organları ve yan organları bulunmaktadır.

Detaylı

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMLERİ Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. A. SİNDİRİM ŞEKİLLERİ 1. Mekanik Sindirim Fiziksel etkilerle besinlerin daha küçük

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

12-A. Alt Bilim Dalları TEST

12-A. Alt Bilim Dalları TEST 12-A B TEST 1 Alt Bilim Dalları 1. Aşağıda biyolojiye ait bazı alt bilim dallarının görevleri verilmiştir. X : Doku ve organların çalışmasını, işlevini inceleyen bilim dalıdır. Y : Canlılardaki yapıların

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

Genel Sindirim Tipleri Hayvanlarda sindirim enzimlerinin etkisi ya vücut dışında (ekstraintestinal) ya da vücut içinde (intraintestinal) olur.

Genel Sindirim Tipleri Hayvanlarda sindirim enzimlerinin etkisi ya vücut dışında (ekstraintestinal) ya da vücut içinde (intraintestinal) olur. HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ Canlıların hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için gerekli besin maddelerinin (protein, yağ, karbohidrat, mineral madde, su ve vitamin) dışarıdan alınması işlemine

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... ÇNDEKLER 1. ÜNTE Vücudumuzdaki Sistemler SNDRM SSTEM... 12 Ölçme ve Deðerlendirme. 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 BOÞALTIM SSTEM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme. 23 Kazaným Deðerlendirme Testi -

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Et ırklarında vücut yapısı Et ırklarında iri, dolgun, uzunluk ve genişlik ölçüleri yönünden iyi gelişmiş vücut

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

FEN BİLİMLERİ. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi. Sınıf Test-01 I II III

FEN BİLİMLERİ. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi. Sınıf Test-01 I II III Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi 6. Sınıf Test-01 FEN BİLİMLERİ 4. 1. I II III Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir. Yukarıda verilenlere göre, Sevim Hanım'ın hangi

Detaylı

HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR

HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR HİPOFİZ ÖN LOB HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR ENDOKRİN BEZ HORMONU HORMONUN VÜCUTTAKİ ETKİSİ ETKİLEDİĞİ HORMON/Bölge; KONTROLÜ STH *Polipeptid özelliktedir. Hipofiz bezi *Organizmada

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

1- Kulakçıklar Gevşer, Karıncıklar Kasılır :

1- Kulakçıklar Gevşer, Karıncıklar Kasılır : DOLAŞIM SİSTEMİ : Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden sağlanır. Canlıların hücrelerinde enerjinin üretilebilmesi için gerekli

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 ADIM ADIM YGS LYS 184. Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 2) Geri Emilim (Reabsorpsiyon) Bowman kapsülüne gelen süzüntü geri emilim olmadan dışarı atılsaydı zararlı maddelerle birlikte yararlı maddelerde kaybedilirdi.

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi

Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi A. GAZ ALIŞ VERİŞİ Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi Canlılarda hayatsal olayların sürdürülebilmesi için gerekli olan enerji hücresel solunumla elde edilir. Genellikle oksijenli olarak gerçekleşen

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM ÖZEL EGE LİSESİ BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Sıla Avar DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem Günel İZMİR 2012 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.. 3 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM. 3 4. ÖN BİLGİLER... 3 5.

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KORONER YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE UYGULANMASI OLASI TEDAVİ VE GİRİŞİMLER İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KORONER YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE UYGULANMASI OLASI TEDAVİ VE GİRİŞİMLER İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KORONER YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE UYGULANMASI OLASI TEDAVİ VE GİRİŞİMLER İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir?

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir? METABOL ZMA Canlıda olu an ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümüne birden metabolizma adı verilmektedir Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz içerir; bu iki faz arasındaki

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Mekanik zedelenmelerde nazik olan solunum yüzeylerinin korunması

Mekanik zedelenmelerde nazik olan solunum yüzeylerinin korunması SOLUNUM SİSTEMLERİ Hücre işlevlerinin yürütülmesi için gerekli enerji, genellikle biyolojik oksidasyonlardan elde edilir. Hücresel solunumda besin maddeleri parçalanarak enerji elde edilir. Burada O 2

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI MALZEME KUSURLARI Deformasyonda Birinci Özelliğe Sahip Hatalar: A. Noktasal Hatalar: Kafes düzeninin çok küçük bölgelerindeki (1-2 atom boyutu) bozukluğa verilen addır. Bunlar ; 1. Boşluklar : Kafeslerde

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

İnsanda Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması

İnsanda Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması İnsanda Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması A. DOLAŞIM SİSTEMİ Gelişmiş canlılarda hücrelerin gereksinim duydukları maddeleri hücreye taşıyan, hücrede oluşan artıkları hücreden uzaklaştırarak sabit

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMLERİ (27)

DOLAŞIM SİSTEMLERİ (27) DOLAŞIM SİSTEMLERİ (27) 1. Kan besin, O 2, CO 2, atık ve hormon gibi maddeleri taşır. Vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur. Akyuvarlar sayesinde vücudu mikroplara karşı korur ve savunur. 6. Soğukta

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı