Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günlük Bülten DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 ABD TÜFE nin beklentileri aşarak 2008 ten bu yana en yüksek seviyeye çıkması sonrası küresel risk iştahının zayıfladığını görüyoruz. Bugün de ABD vadelileri ve Asya borsalarında kısmi düşüş g örüyoruz. Yeni Zelanda Merkez Bankası, tahvil alım programına son veren ilk merkez bankası oldu. ABD TÜFE sonrası Fed Başkanı Powell ın bugünkü sunumunda özellikle enflasyona dair ifadeleri izlenecek. Ayrıca ABD ÜFE, İngiltere TÜFE, Euro Bölgesi sanayi üretimi ve Kanada Merkez Bankası faiz kararı bugünün öne çıkan başlıkları. Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, beklentilerin üzerinde yıllık %40,7 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyümeye ilişkin öncü göstergelerdeki olumlu performansla birlikte yıl sonu %7 civarı büyüme beklediklerini belirtti. Bugün PPK toplantısı izlenecek ve karar metnindeki değişiklere odaklanılacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Duygu Altınsoy Gürol Atay Sercan Koyunlu ABD de haziran ay ına ilişkin TÜFE verilerinin beklentileri aşarak yükselişini sürdürmes i ve Fed Baş kanı Jerome Pow ell ın, bugün Tems ilciler Meclisi Finansal Hiz metler Komitesi'nde vereceği mesajlara odaklanılmasının etkisiyle ABD hisse senedi borsalar ı dünü hafif düşüşlerle kapattı. Bugün Bank of Amer ica, Citigroup, Wells Fargo ve BlackRock ikinci çeyrek bilançolar ını aç ıklayacak. Yeni Zelanda Merkez Bankası, ekonomik şartlar ın 2020 y ılı sonundan bu yana öngörülenden daha güçlü olmasıyla tahvil alım programına son veren ilk merkez bankası oldu. İran ile nükleer enerji müzakerelerinin İran ın yeni Cumhurbaş kanı nın kabinesini oluştur ma süreci dolay ıs ıyla ertelenebileceği görülmekte, bu durum ise OPEC+ ın arz artır ımı konusunda anlaş mazlığının devam ettiği bir dönemde İran ın da petrol piyasalar ına dönüşünün gecikebileceğine işaret ediyor. Bu görünümle uyumlu olarak da Brent petrolün varil fiyatı, dün 76,6 USD seviyesine kadar yükseldi ve bugün saat 8.30 c ivarı %0,2 düşüşle 76,3 USD seviyesinde. Dolar endeksi TÜFE verisiyle birlikte dün %0,5 yükselirken, bugün % 0,1 ekside 92,7 lerde seyrediyor. ABD 10 y ıllıklar ın faizi, dün dalgalı bir görünüm izledi, hem TÜFE hem de tahvil ihales i belirleyici oldu. %1,42 seviyesine kadar yükselen 10 yıllıklar, sabah saatlerinde %1,39 larda. Dün enflasyon verisi öncesi 8,58 seviyesine kadar gevşeyen kur, veri ile birlikte yönünü yukarı çevirdi, bugün 8,62 seviyelerinde. 5 yıllık CDS, yatay seyirle 391 baz puanda. ABD de TÜFE h aziran ayında yıllık %5,4 e yükseldi ve 2008 den beri en yüksek seviyeye işaret etti, aylık ise %0,5 olan beklentilerin üzerinde %0,9 arttı. Veriye bakıldığında enflasyonda genele yay ılan bir durum söz konusu. Kısıtlamaların kaldır ılmas ı ve nor malleş me adımlar ıyla artan mobilitenin yanında otomotiv sektöründe yaşanan çip s ıkıntıs ının da etkisiyle ikinc i el araba fiyatlar ı %10,5 arttı, gıda, enerji, uçak bileti ve konaklama fiyatlar ı da keskin şekilde arttı. Geçici fiyat değişimler ini dışlayan çekirdek TÜFE de aylık %0,9 artarken (beklenti:%0,4), y ıllık % 3,8 den %4,5 e yükseldi. Fed enflasyondaki yükselişe neden olan sebeplerin geçici olacağını ve ekonomide nor malleş me adımlar ı atıldıkça fiyat artışlar ının azalacağını ve 2022 de %2 ye yakınsayacağı yönünde yönlendir me yapmakta fakat bazı Fed yetkilerinin konuş malar ında enflasyondaki yüksek seviyelerin beklenenden fazla sürebileceği yönünde aç ıklamalar da bulunmakta. Dün Fed yetkililerinin konuşmaları izlendi. St Louis Fed Baş kanı Bullard önceki gün konuşan New York Fed Başkanı Williams ve Richmond Fed Başkanı Bar kin in aksine teşvik önlemlerinin çekilmesi için doğru zaman olduğunu vurguladı ve varlık alımını azaltmada iyi bir pozisyonda olduklarını düşündüğünü belirtti ve 2022 sonuna kadar faiz artır ımı beklemediğini belirtti. San Francisco Fed Başkanı Daly de yıl sonuna doğru varlık alımı azaltmada doğru pozisyonda olacaklarını ve tartış maya başlamanın şu anda uygun olduğunu belirtti, fakat faiz artır ımını konuş manın erken olduğunu ifade etti. Enflasyondaki yükselişin geçic i olduğunu vurgular ken, salgının hala sona er mediğini ve Delta varyantının ris k olduğunu belirtti. Fed toplantılar ında bu sene için Daly nin oy hakkı bulunurken, Bullard ın oy hakkı bulunmamakta.

2 Yurt içinde mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, beklentilerin üzerinde yıllık %40,7 artarken (Foreks Anketi nde beklenti %38,8), mevsim ve takvim etkisinden arındır ılmış sanayi üretimi ise aylık %1,3 arttı ve y ılın en iyi rakamına işaret etmekte, arındır ılmamış sanayi üretim endeksi ise beklentilerin üzerinde yıllık %39,5 (Foreks Anketi nde beklenti %38,4) arttı. Mayıs ay ındaki kapanma, finansal koşullardaki s ıkılaş ma, imalat PMI ver isindeki daralma ve anket göstergeler indeki düşüş sanayi üretiminde nisan ayında gördüğümüz aylık bazdaki düşüşün devam edebileceğini düşündür müştü, fakat sanayi üretimi aylık %1,3 arttı. Haziran ayında ise imalat PMI tekrar geniş leme bölgesinde, ihracat haziran ayında 19,8 milyar USD ile rekor seviyede, RKGE ve diğer sektörel güven endeksler inde ise aylık artış gördük ve elektrik tüketiminde de artış görülmekte. Bu açıdan haziran ay ında sanayi üretimi aç ıs ından daha olumlu bir görüntü mevcut. Hatırda Kalması Gerekenler: Sanayi üretimini aylık bazdaki katkılara göre incelediğimizde en belirgin katkıy ı ara malı %1,6 ile ver irken, dayanıks ız tüketim malı %0,2 katkı verdi ve ser maye malı % 0,4, dayanıklı tüketim malı ise %0,1 üretimi aşağı çekti. Y ıllık bakıldığında ise baz etkisinin de katkıs ıyla bütün kalemler üretime katkı yaptı. Son 9 aydır olduğu üzere en yüksek katkıyı %20 ile ara malı verdi, dayanıksız tüketim malı ise %8,2 katkı yaparken, yatırımlara ilişkin bir gösterge olan sermaye malı %7,3 ile üretimi desteklemeye devam etti. Kaynak: TÜİK. Elektrik tüketimini ve imalat PMI verisini sanayi üretimindeki görünüme dair fikir ver mesi aç ıs ından takip etmekteyiz. İki veri de haziranda sanayi üretiminin güçlendiğine işaret ediyor. Kaynaklar: YTBS, TÜİK, İSO. Nisan ay ında sanayi üretiminde aylık bazda düşüş gör müştük. May ıs ayı verileri bu durumun geçici olduğunu gösterdi. Aşılama sürecindeki ilerleme ve nor malleş me süreci ile artan iç talep üretimi destekleyecektir fakat BDDK nın uygulamaya koyduğu makro ihtiyati tedbir ler ve finansal sıkılık iç talebin büyümeye katkıs ını sınır layabilir. Net ihracatın ise yılın geri kalanında üretimi destekleyici unsur olmaya devam etmesi beklenebilir.

3 Büyümenin talep yönünü göstermesi açısından takip ettiğimiz bir gösterge olan perakende satış hac mi y ıllık %27 artış ile güçlü bir artış sergiledi fakat mevsim ve takvim etkisinden ar ındır ılmış endekste aylık %6,1 düşüş var, bu da finansal koşullardaki s ıkılaş manın ve tam kapanmanın may ıs ay ında da tüketim talebinde de etkili olmaya devam ettiğini göstermesi açısından önemli. İç talebe yönelik fikir ver mesi adına perakende satış hac minin yanında, TCMB nin yay ınladığı banka ve kredi kartı harcamalar ı verilerini de iz lemektey iz. Enflasyondan arındırdığımız kredi kartı harcamaları haziran ayında belirgin artış gösterdi. Bu açıdan son iki ayda perakende satış hacminde gördüğümüz aylık düşüş, haziranda yerini artışa bırakabilir. Ciro endekslerinde yıllık bazda artış baz etkisiyle mayısta da devam etmekte. Dikkat çekici olarak kapanmaya rağmen aylık bazda ciro endekslerinde nisan ayına göre belirgin artış var. Sanayi ciro endeksi y ıllık %99, aylık bazda %4,9 yükseldi. Ticaret ciro endeksi y ıllık %69,8 artarken, aylık %2,4 arttı, hiz met sektörü ciro endeks i y ıllık %74,1 arttı aylık ise % 1,5 arttı ve inşaat sektörü ciro endeksi ise y ıllık %50,4 artar ken, konut satışlarındaki düşük seyre rağmen aylık %6 arttı. Kaynak: TCMB, TÜİK, Ziraat Bankası. *Kredi kartı harcamalarının haziran ayı verisi haftalık verilerin enflasyondan arındırılmış halinin ortalamasının endekslenmiş halidir. Kaynak: TÜİK. Öte yandan, yurt içinde dün mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri yayınlandı. Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu may ısta, aylık 3,84 milyar USD artışla (finans sektörü 0,73 milyar USD azalış ve finans dış ı sektör 4,58 milyar USD artış la) 166 milyar USD seviyesine ve kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise aylık 0,03 milyar USD sınırlı artışla (finans sektörü 0,07 milyar USD artış ve finans dış ı sektör 0,04 milyar USD azalışla) 9,6 milyar USD seviyesine yükseldi. Özel sektörün yurt dış ından sağladığı kredi borcuna 2020 yıl sonundan bu yana bakıldığında ise, uzun vadeli kredi borcu may ıs itibarıy la, 2,17 milyar USD artış (finans sektörü 2,66 milyar USD azalış ve finans dış ı sektör 4,83 milyar USD artış) sergiler ken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise aynı dönemde 0,13 milyar USD sınırlı azalış (finans sektörü 0,10 milyar USD azalış ve finans dış ı sektör 0,03 milyar USD azalış) kaydetti. Ayrıca borcun sektörel dağılımına bakıldığında, 166 milyar USD tutar ındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %41,1 ini finans sektörü borcu ve %58,9 unu ise finans dış ı sektör borcu oluşturdu. 9,6 milyar USD lik kısa vadeli toplam kredi borcunun ise % 84,2 sini finans sektörü borcu ve %15,8 ini ise finans dış ı sektör borcu oluşturdu.

4 Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu, en yüksek seviyeyi 220,1 milyar USD seviyesiyle 2017 yılında gör müştü, o dönemden bu yana uzun vadeli kredi borcunun 54,1 milyar USD azaldığı görülüyor. Özel sektörün kısa vadeli kredi borcu ise en yüksek seviyeye 44,1 milyar USD seviyesiyle 2014 y ılında ulaş mıştı, ilgili dönemden bu yana düşüş 34,5 milyar USD yi bulmuş durumda. Bugünkü veri takvimine bakıldığında, Kaynak: TCMB. TSİ 19 da Pow ell ın, Fed in politikasına ve ekonomiye yönelik yarıyıl gözden geçirmesi sunumu izlenecek. Bugün Pow ell'ın Kongre'de sunacağı Fed Yarıyıl Para Politikası Raporu geçen hafta önceden yayınlanmıştı. Raporda, bu yılın ilk yarıs ında aşılamadaki ilerlemenin ekonominin yeniden nor malleş mesine ve destekleyici para ve maliye politikas ıyla güç lü bir ekonomik büyümeye neden olduğu, buna karş ın istihdamın salgın öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığı ifade edildi. Salgının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam edildiği ve yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığı belirtildi. Özellikle, tedarik zincir i darboğazlarından etkilenen ürünlerin fiyatlar ının uzayan ancak halen geçici olan enflasyon üzerinde yukar ı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi. Ayrıca TSİ da ABD de haziran ayına ilişkin ÜFE verileri açıklanacak. May ısta üretici fiyatlar ı tarafında y ıllık ÜFE %6,2 den %6,6 ya yükselmiş ve 2009 sonras ı en yüksek seviyeyi gör müştü. Çekirdek ÜFE de y ıllık %4,1 den %4,8 e yükselmişti. Haziranda ise ÜFE nin yıllık bazda yükselişini sürdürerek %6,6 dan %6,8 seviyesine yükselmes i beklenirken, çekirdek ÜFE nin ise %4,8 den %5,1 seviyesine yükselmes i bekleniyor. TSİ 21 de Fed in 12 adet bölge başkanlıklar ından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD de ilgili bölgelerdeki ekonomik topar lanmanın seyrine ve gelecek dönem beklentilerine yönelik değerlendir meler izlenecek. Diğer yandan, TSİ da Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin konuşması takip edilecek. TSİ 12 de Euro Bölgesi nde mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisi açıklanacak. Ayrıca TSİ 9 da İngiltere de haziran ayına ilişkin TÜFE verisi açıklanacak. May ıs ay ına ilişkin TÜFE, hızlanan aş ılamalar ın ve ekonominin açılmas ının etkis iyle aylık bazda %0,3 oranında artmas ı beklenirken %0,6 oranında artışla beklentileri aşarken, y ıllık bazda ise baz etkisinin belirginleş mes iyle % 2,1 seviyesine yükselerek Temmuz 2009 dan bu yana en yüksek seviyeye ulaş mıştı. TÜFE nin haziranda ise aylık bazda % 0,2 oranında artmas ı beklenirken, yıllık bazda ise %2,2 seviyesinde gerçekleş mesi bekleniyor. Bunun yanında, ECB nin yeni enflasyon hedefi belirlemesi sonrası TSİ te ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in konuşması takip edilecek. Ayrıca TSİ 17 de Kanada Merkez Bankası nın toplantısı takip edilecek. Varlık alım programı önceki toplantıdaki 1 milyar Kanada dolarlık azaltımın ardından son toplantıda haftalık 3 milyar Kanada dolarlık hedef hızda tutulmuştu. Bankanın bugünkü toplantıs ında faiz oranını sabit tutmas ı bekleniyor, varlık alımlar ına ilişkin yönlendir mesi ise dikkatle takip edilecek. Yurt içi tarafta ise, TSİ 14 te TCM B nin PPK toplantısı takip edilecek. Foreks Anketi'ne göre TCMB'nin bu toplantısında değişiklik yapması beklenmemekte. (21 ekonomistin tamamı sabit bırakılacağını tahmin etmekte). Son Piyasa Katılımc ıları Anketi ne göre de bu toplantıda TCMB den herhangi bir faiz değiş ikliği beklenmemekte. Cuma günü açıklanan ankette artan enflasyonist baskılarla faiz indirim beklentilerinin azaldığını görmüştük. Son ankette TCMB den faiz indirim beklentisinin gelecek 3 ay içerisinde ortalama 28 baz puana, gelecek 6 ay içerisinde ise politika faizinin 189 baz puana gerilediğini gördük.

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Ülke Bayrak Saat (TSİ) Veri Gerçekleşme Beklenti Önceki 12 Tem Türkiye 10:00 Konut Satışları (Adet, Aylık, Haziran) :00 Konut Satışları (Yıllık Değişim, Haziran) -29,1% 16,2% 10:00 İşsizlik Oranı (Mayıs) 12,4% 12,9% Japonya 02:50 ÜFE (Yıllık Değişim, Haziran) 5,0% 4,8% 5,1% Euro Bölgesi 16:00 Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı (Eurogroup) 12:00 ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un Konuşması ABD 16:30 New York Fed Başkanı John Williams'ın Konuşması 19:00 Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin Konuşması 13 Tem Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık, Mayıs) 1,3% -0,8% 10:00 Sanayi Üretimi (Takvim Etkisinden Arındırılmış,Yıllık, Mayıs) 40,7% 38,8% 66,3% 10:00 Perakende Satış Endeksleri (Mayıs) 10:00 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu (Milyar Dolar, Mayıs) Çin 06:00 İhracat (Milyar Dolar, Yıllık Değişim, Haziran) 32,2% 23,1% 27,9% 06:00 İthalat (Milyar Dolar, Yıllık Değişim, Haziran) 36,7% 30,0% 51,1% Almanya 15:00 TÜFE (Nihai Veri, Yıllık Değişim, Haziran) 2,3% 2,3% 2,5% ABD 15:30 TÜFE (Yıllık Değişim, Haziran) 5,4% 4,9% 5,0% 15:30 Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, Haziran) 4,5% 4,0% 3,8% 19:00 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin Konuşması 21:50 Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in Konuşması IEA 11:00 Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Aylık Raporu'nu Yayınlaması 14 Tem Türkiye 14:00 TCMB Faiz Kararı (PPK Toplantısı) 19,00% 19,00% Yeni Zelanda 05:00 Merkez Bankası Faiz Kararı 0,25% 0,25% 0,25% Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Nihai Veri, Yıllık, Mayıs) 21,1% 15,8% İngiltere 09:00 TÜFE (Yıllık Değişim, Haziran) 2,2% 2,1% Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi (Yıllık, Mayıs) 22,2% 39,3% 15:45 ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in Konuşması ABD 15:30 ÜFE (Yıllık Değişim, Haziran) 6,8% 6,6% 15:30 Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, Haziran) 5,1% 4,8% 19:00 Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde Sunumu 21:00 Fed'in Bej Kitap Raporu'nu Yayınlaması 20:30 Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin Konuşması Kanada 17:00 Merkez Bankası Faiz Kararı 0,25% 0,25% 15 Tem Güney Kore 04:00 Merkez Bankası Faiz Kararı 0,50% 0,50% Çin 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık, Haziran) 8,0% 8,8% 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık, Haziran) 10,9% 12,4% 10:00 Sabit Sermaye Yatırımları (Yıllık, Haziran) 12,0% 15,4% 10:00 İşsizlik Oranı (Haziran) 5,2% 05:00 GSYH Büyümesi (Çeyreklik, 2. Çeyrek) 1,0% 0,6% 05:00 GSYH Büyümesi (Yıllık, 2. Çeyrek) 8,0% 18,3% ABD 15:30 İhracat Fiyat Endeksi (Aylık, Haziran) 1,3% 2,2% 15:30 İthalat Fiyat Endeksi (Aylık, Haziran) 1,1% 1,1% 15:30 New York Fed Empire State İmalat Sanayi Endeksi (Temmuz) 19,0 17,4 15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi (Temmuz) 27,5 30,7 16:15 Sanayi Üretimi (Aylık, Haziran) 0,6% 0,8% 16:15 Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 75,6% 75,2% 15:30 Yeni İşsizlik Başvuruları (Bin Kişi, 10 Temmuz) :00 Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın Konuşması 16:30 Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Senato Bankacılık Komitesi'nde Sunumu OPEC 14:30 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Aylık Petrol Piyasası Raporu'nun Yayınlanması 16 Tem Türkiye 10:00 TOBB Kurulan ve Kapanan Şirketler İstatistikleri (Haziran) 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Mayıs) 11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyar TL, Haziran) -13,4 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık, Mayıs) 32,39% Japonya 06:00 BOJ Faiz Kararı -0,10% -0,10% 09:30 BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın Konuşması Euro Bölgesi 12:00 TÜFE (Nihai Veri, Yıllık Değişim, Haziran) 1,9% 2,0% 12:00 Çekirdek TÜFE (Nihai Veri, Yıllık Değişim, Haziran) 0,9% 1,0% 12:00 Dış Ticaret Dengesi (Milyar Euro, Mayıs) 10,9 ABD 15:30 Perakende Satışlar (Aylık, Haziran) -0,6% -1,3% 16:00 New York Başkanı John Williams'ın Konuşması 17:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Öncü Veri, Temmuz) 86,5 85,5 UYARI: Bu bülten Ziraat Bankası taraf ından, kamuya ilan edilen v eriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan y azı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen v eya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Asya borsaları, Wall Street'in cuma gününü kazanımlarla kapatmasını izleyerek bugün alıcılı seyrediyor. BIST 100 endeksi de güne yatay başlayabilir. Yurtiçinde veri takvimi bugün yoğun, işsizlik

Detaylı

Günlük Bülten 17 Eylül 2013

Günlük Bülten 17 Eylül 2013 Bülten 17 Eylül 13 PİYASALAR Döviz Piyasası Summers'ın FED Başkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından FED'in gevşek para politikasının devam edeceği beklentisi ve Suriye'ye yönelik endişelerin azalmasıyla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten 17 Mart 2014

Günlük Bülten 17 Mart 2014 Bülten 7 Mart PİYASALAR Döviz Piyasası Kırım daki gerilim sebebiyle güne, seviyesinden başlayan USD/TL kuru, gelişmekte olan ülkelere yaşanan giriş ve paritedeki yükselişe paralel gün boyu aşağı bir seyir

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME İtalya daki popülist partiler koalisyon hükümeti için programı tamamlarken; ile Çin in ticaret müzakerelerinde ikinci tur takip ediliyor. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.50 Altın (USD) 1,225 Ekim 18 EUR/TRY 6.24 Petrol (Brent) 76.2 BİST - 100 90,201 Gösterge Faiz 24.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% -11.0% 25.2% 10.8%

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Asya borsaları, Wall Street in ekside kapanması ardından bugünkü PMI verilerini, kar realizasyonları ile birlikte temkinli bir görünümde bekliyor. Yarınki Paskalya tatili öncesi hacimlerde

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015

HAFTALIK BÜLTEN 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015 HAFTANIN ÖZETİ Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta Merkez Bankalarının aldığı kararlar ile yön buldu. Hafta başında Japonya Merkez Bankası ndan gelecek verilere odaklanan piyasalar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olan birçok piyasa ile birlikte haftanın son iş gününde işlem hacminin sınırlanması bekleniyor. Asya borsalarında bugün karışık bir görünüm hakim. Yurtiçinde

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Ortadoğu daki gelişmelere odaklanan küresel piyasalarla birlikte yurtiçinde işsizlik ve bütçe rakamları izlenecek. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363 1134 Gülhan Kaya gulkaya@ziraatbank.com.tr

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Yarınki Çin büyüme verisinin beklenmesi ve bunun yanında kâr rakamlarının takip edilmesiyle Asya borsaları bugün pozitifliğini hafifleterek de olsa koruyor. Bugün yurtiçinde şubat ayına ait

Detaylı

Günlük Bülten 10 Nisan 2012

Günlük Bülten 10 Nisan 2012 Bülten 10 an 20 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Pazartesi gününe 1,7950 seviyesinden başladı. Gün içinde yatay bir seyir izleyen kur günü

Detaylı

%7.26 Aralık

%7.26 Aralık ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar (Mart 2018) USD/TRY 3.95 Altın (USD) 1,324 EUR/TRY 4.87 Petrol (Brent) 69.0 BİST - 100 114,930 Gösterge Faiz 14.07 Büyüme %7.26 Aralık 2017 Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik

Detaylı

04 Mayıs 2017 FED POLİTİKA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ. 04 Mayıs 2017

04 Mayıs 2017 FED POLİTİKA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ. 04 Mayıs 2017 9 FED POLİTİKA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya da açıklanan Nisan ayı İşsizlik oranı yüzde 5.8 ile beklentileri karşıladı. Euro Bölgesi nde açıklanan 1.çeyrek

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. Piyasalar, Fed in para politikasındaki sıkılaştırmayla faiz patikasını nasıl şekillendireceğini bekliyor.

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. Piyasalar, Fed in para politikasındaki sıkılaştırmayla faiz patikasını nasıl şekillendireceğini bekliyor. DEĞERLENDİRME Piyasalar, Fed in para politikasındaki sıkılaştırmayla faiz patikasını nasıl şekillendireceğini bekliyor. Asya borsaları, Fed in faiz patikasına yönelik vereceği mesajlar öncesi karışık bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 213Q3 213Q4 214Q1 214Q2 214Q3 214Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 217Q3 217Q4 218Q1 218Q2

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 27 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK STRATEJİ. 12 Kasım 2018 Pazartesi. 12 Kasım 2018 Pazartesi HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

HAFTALIK STRATEJİ. 12 Kasım 2018 Pazartesi. 12 Kasım 2018 Pazartesi HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ 12 Kasım Pazartesi Türkiye Cari İşlemler Dengesi, Eylül 13 Kasım Salı Almanya TÜFE, Ekim ve ZEW Anketi İtalya nın 2019 bütçesini AB ye vermesi için son gün 14 Kasım Çarşamba

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 4 Nisan 2016, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 4 Nisan 2016, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 4 Nisan 2016, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Kore zirvesinin iptal edilmesine karşın Kuzey Kore tarafının ılımlı yaklaşımıyla bugün Asya borsaları hafif satıcılı bir görünümde. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363 1134

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Temmuz 2017, Sayı: 29. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Temmuz 2017, Sayı: 29. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 29 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 31 Ekim 2016, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 31 Ekim 2016, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 42 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.63 Altın (USD) 1,295 Mart 19 EUR/TRY 6.32 Petrol (Brent) 68.4 BİST - 100 93,784 Gösterge Faiz 22.8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -7.3% 19.7% 13.5%

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Mar) ORTA 12,6% 10:15 CHF Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May) ORTA -0,1% -0,2% 10:30 CHF İsviçre

Detaylı

21 Aralık Aralık Bugün, Gözler ABD 3.Çeyrek Büyüme Verisinde Olacak

21 Aralık Aralık Bugün, Gözler ABD 3.Çeyrek Büyüme Verisinde Olacak 21 Aralık 2017 21 Aralık 2017 Bugün, Gözler ABD 3.Çeyrek Büyüme Verisinde Olacak Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD Senatosu nda yapılan oylamada, vergi reformu yasa tasarısını 48 e karşı 51 oy

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER.

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5,32 Altın (USD) 1.319 Şubat 19 EUR/TRY 6,06 Petrol (Brent) 66,0 BİST - 100 104.530 Gösterge Faiz 18,8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -10.0% 19.7% 13.5%

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. ABD ile Çin ticaret savaşında gerilimin azalabileceği beklentisi fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürüyor.

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. ABD ile Çin ticaret savaşında gerilimin azalabileceği beklentisi fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürüyor. DEĞERLENDİRME ABD ile Çin ticaret savaşında gerilimin azalabileceği beklentisi fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürüyor. İngiltere tarafında zaman daralıyor. Brexit Bakanının istifasıyla anlaşmasız

Detaylı

Günlük Bülten 16 Mayıs 2013

Günlük Bülten 16 Mayıs 2013 Bülten 1 Mayıs PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,8 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, paritedeki düşüş ve PPK toplantısında faizlerin indirileceği yönündeki beklentiyle yükselerek günü 1,8191 seviyesinden

Detaylı

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013 Bülten Temmuz 13 PİYASALAR Döviz Piyasası Çarşamba günü USD, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken yurtiçinde kurumsal döviz talebinin de USD/TL kurunun yükselişine destek vermesiyle

Detaylı

Günlük Bülten 16 Nisan 2013

Günlük Bülten 16 Nisan 2013 Bülten 1 Nisan PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,71 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, bugün öğleden sonra açıklanacak olan PPK kararının beklenmesiyle gün boyunca dar bantta hareket etti ve günü 1,7919

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1.56% -4.1% 20.3% 11.4% % Kasım 18 Ekim 18 Kasım 18 Aralık 18

1.56% -4.1% 20.3% 11.4% % Kasım 18 Ekim 18 Kasım 18 Aralık 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.29 Altın (USD) 1,258 Aralık 18 EUR/TRY 6.05 Petrol (Brent) 51.9 BİST - 100 91,527 Gösterge Faiz 20.9 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 1.56% -4.1% 20.3% 11.4%

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 26 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU İsviçre Merkez Bankası negatif faize devam edecek İsviçre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fritz Zurbruegg, "Faiz oranlarını para politikası bunu gerektirdiği

Detaylı

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz. /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN USD / TRY Dün yurt içinde açıklanan ticaret dengesi verilerinde ihracat 2018 Aralık ayında 2017 Aralık ayına göre

Detaylı

Günlük Bülten 25 Mart 2014

Günlük Bülten 25 Mart 2014 Bülten Mart 01 PİYASALAR Döviz Piyasası Yaklaşan seçimler nedeniyle bir süredir gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL haftanın ilk gününde de Dolar karşısında değer kaybeden para birimlerinden

Detaylı

Teknik Bülten 24 Mart 2017 Cuma

Teknik Bülten 24 Mart 2017 Cuma Güne Başlarken San Francisco Fed Başkanı John Williams, yaptığı açıklamasında 2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı beklediğini belirtti. Williams, faiz artışlarının ekonomik veriye bağlı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Mart 2017, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Mart 2017, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2013-05-01 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 02:00 G.Kore Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI 52.0 02:00 G.Kore Nisan TÜFE(Aylık) -0.2% 05:00 G.Kore Nisan Ticaret Dengesi($) 3.36MLR 08:00 Hindistan Nisan

Detaylı

GÜVEN ENDEKSLERİ. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ

GÜVEN ENDEKSLERİ. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ M A R T 17 ayında 97 seviyesine gerileyen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Şubat ta 1, düzeyine yükselerek yeniden iyimser kanada geçti. Bu dönemde RKGE alt endekslerinde, son aydaki sipariş miktarı haricindeki

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009 GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı

Detaylı

7.36% 7.0% 15.8% 9.6% % Haziran 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18

7.36% 7.0% 15.8% 9.6% % Haziran 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4.90 Altın (USD) 1,221 Temmuz 18 EUR/TRY 5.75 Petrol (Brent) 74.3 BİST - 100 96,952 Gösterge Faiz 20.6 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.36% 7.0% 15.8% 9.6%

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. Çin PMI verisinin güçlenmesi ve İtalya da sakinleşen ortamla küresel piyasalar bugün alıcılı bir görünümde.

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. Çin PMI verisinin güçlenmesi ve İtalya da sakinleşen ortamla küresel piyasalar bugün alıcılı bir görünümde. DEĞERLENDİRME Çin PMI verisinin güçlenmesi ve İtalya da sakinleşen ortamla küresel piyasalar bugün alıcılı bir görünümde. İtalya ya dair endişelerin hafiflemesiyle birlikte Almanya verilerinin beklentilerden

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:00 EUR Cari Hesap (Mar) AZ 19,6B 19,0B 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis) ORTA 1,9% 1,8% 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar

Detaylı

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz. /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN USD / TRY Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. ABD tarafında gözler gelecek verilerde idi. Tarım dışı istihdam

Detaylı

Günlük Bülten 02 Nisan 2013

Günlük Bülten 02 Nisan 2013 Bülten 02 Nisan 20 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,84 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, yurtdışı piyasaların tatil olması sebebiyle hacimsiz geçen günü %0,2 düşüşle 1,4 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara

Detaylı

7.36% 2.9% 17.9% 9.7% % Temmuz 18 Nisan 18 Temmuz 18 Ağustos 18

7.36% 2.9% 17.9% 9.7% % Temmuz 18 Nisan 18 Temmuz 18 Ağustos 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 6.56 Altın (USD) 1,202 Ağustos 18 EUR/TRY 7.65 Petrol (Brent) 77.4 BİST - 100 92,723 Gösterge Faiz 24.5 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.36% 2.9% 17.9% 9.7%

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Ocak 2017, Sayı: 4. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Ocak 2017, Sayı: 4. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 4 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten 29 Nisan 2013

Günlük Bülten 29 Nisan 2013 Bülten 9 Nisan PİYASALAR Döviz Piyasası Güne,79 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, cuma sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket etti. Öğleden sonra ABD büyüme verisinin piyasa beklentisinin altında gelmesiyle

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya İhracatları (Aylık) (May) AZ 0,3% 0,9% 09:00 EUR Almanya İthalatları (Aylık) (May) AZ 0,5% 1,2% 09:00 EUR Almanya Ticaret Dengesi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Çin'in, ABD'nin ticaret taleplerine yazılı cevap gönderdiği haberleri sonrası, ticaret müzakerelerinin tekrar başlayabileceği ihtimali bugün Çin borsalarını destekliyor. Yurtiçinde, yoğun

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME PMI ve Fed toplantı tutanaklarının izleneceği bugüne küresel piyasalar Trump ın risk iştahını azaltan açıklamalarıyla başlıyor. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363 1134 Gülhan

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. ABD tahvil piyasasındaki hareketliliğin devam ettiği ortamda İtalya ile ilgili gelişmeler izleniyor.

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. ABD tahvil piyasasındaki hareketliliğin devam ettiği ortamda İtalya ile ilgili gelişmeler izleniyor. DEĞERLENDİRME tahvil piyasasındaki hareketliliğin devam ettiği ortamda İtalya ile ilgili gelişmeler izleniyor. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363 1134 Gülhan Kaya gulkaya@ziraatbank.com.tr

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Bugün küresel arenada TÜFE verilerinin seyri öne çıkarken; yurtiçinde döviz piyasasındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363 1134 Gülhan Kaya

Detaylı

Haftalık Gelişmeler

Haftalık Gelişmeler 09.10.2017 13.10.2017 Haftalık Gelişmeler Geride bırakmayı hazırlandığımız 09-13 Ekim haftasında ABD li bankaların bilanço açıklama dönemi başlamış ve bununla birlikte piyasa oyuncularının dikkatleri FED

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ağustos 2009 GÜNE BAŞLARKEN 6 Ağustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, dünkü spot kapanışa göre kayda

Detaylı

Günlük Bülten 02 Haziran 2014

Günlük Bülten 02 Haziran 2014 Bülten Haziran 1 PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru haftanın son günü,-, bandında hareket etti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunluğunun Dolar karşısında değer kaybettiği günü kur %, yükselerek,

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Çin büyüme verisiyle güne sakin başlayan yurtdışı piyasalarla birlikte yurtiçinde Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantıları takip edilecek. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:45 CHF Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) ORTA 1,8% 2,0% 09:45 CHF Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)

Detaylı

Günlük Bülten 16 Nisan 2014

Günlük Bülten 16 Nisan 2014 Bülten Nisan PİYASALAR Döviz Piyasası Haftanın ikinci gününde küresel piyasalarda Ukrayna tarafındaki gerilim ve ABD'den gelen olumlu TÜFE verisiyle USD/TL kuru, seviyesini aştı ve günü, seviyesinden tamamladı.

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Cari Hesap (USD) (May) AZ -2,81B -2,96B 10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) AZ 1,0% 0,7% 10:15 CHF Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık)

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) ORTA 11,30% 11,72% 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) ORTA 0,10% 0,45%

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Ticaret savaşları endişesi sürerken; ABD müttefiklerinden Kasım ayından itibaren İran'dan petrol ithalatını kesmeleri için talepte bulundu. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017 Kas.12 Şub.13 May.13 Ağu.13 Şub.14 May.14 Ağu.14 Şub.1 May.1 Ağu.1 Kas.1 Şub.16 May.16 Ağu.16 Kas.12 Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 Oca.14 Mar.14 May.14 Tem.14 Eyl.14 Oca.1 Mar.1 May.1 Tem.1 Eyl.1

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:55 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) YÜKSEK 54,4 54,4 12:00 EUR İtalya Aylık İşsizlik (Eki) AZ 11,6% 11,7% 12:00

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Mayıs 2017, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Mayıs 2017, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4,56 Altın (USD) 1.250 Haziran 18 EUR/TRY 5,31 Petrol (Brent) 79,4 BİST - 100 96.520 Gösterge Faiz 19,2 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7,36% 5,1% 15,4% 10,1%

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ABD ile Çin ticaret görüşmeleri başlıyor. Çin, yıla teşviklerini sürdürerek başladı ve zorunlu karşılığını 100 baz puan indirdi. Fed Başkanı Powell faiz artışları konusunda sabırlı mesajıyla

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Ticaret savaşı temalı haber akışı ve Fed Başkan Yardımcısının küresel ekonominin yavaşladığına dair ifadeleri, Black Friday haftasına başlangıç yaparken; fiyatlamalarda belirleyici oluyor.

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Kuzey Kore- görüşmelerinin iptal edilebileceği endişesiyle küresel piyasalar dünkü negatif havayı bugün de nispeten sürdürüyor. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363 1134 Gülhan

Detaylı

30 Ekim Bugün, ABD de Açıklanacak Olan PCE Verisi Yakından Takip Edilecek

30 Ekim Bugün, ABD de Açıklanacak Olan PCE Verisi Yakından Takip Edilecek 9 30 Ekim 2017 Bugün, ABD de Açıklanacak Olan PCE Verisi Yakından Takip Edilecek Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya da açıklanan Eylül ayı ithalat fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9

Detaylı

28 Temmuz Temmuz Bugün, ABD de Açıklanacak Olan 2.Çeyrek Öncü Büyüme Verisi Takip Edilecek.

28 Temmuz Temmuz Bugün, ABD de Açıklanacak Olan 2.Çeyrek Öncü Büyüme Verisi Takip Edilecek. 9 28 Temmuz 2017 Bugün, ABD de Açıklanacak Olan 2.Çeyrek Öncü Büyüme Verisi Takip Edilecek. Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi beklentinin üzerinde 10,8

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 06 Mart 2018

HAFTALIK RAPOR 06 Mart 2018 Eki.6 Mar.7 Ağu.7 Haz.8 Kas.8 Nis.9 Eyl.9 Şub. Tem. Ara. May.11 Eki.11 Mar.12 Ağu.12 Haz.13 Kas.13 Nis.14 Eyl.14 Şub.1 Tem.1 Ara.1 May.16 Eki.16 Mar.17 Ağu.17 Tem.6 Oca.7 Tem.7 Tem.8 Oca.9 Tem.9 Tem. Tem.11

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Kasım 2017, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Kasım 2017, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 43 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten 28 Mayıs 2013

Günlük Bülten 28 Mayıs 2013 Bülten 8 Mayıs 0 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,8481 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ABD piyasalarının tatil olduğu günde %0,1 gerileyerek günü 1,8438 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 4 May 7 May $/TL

Detaylı

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz. /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN USD / TRY Dün Türkiye de işsizlik oranı Ekim ayında % 11.6 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılımın artmasının yanında

Detaylı

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. Haftanın ikinci gününde Trump ın İran kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell ın konuşmasına odaklanacağız.

Günlük Bülten DEĞERLENDİRME. Haftanın ikinci gününde Trump ın İran kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell ın konuşmasına odaklanacağız. Bülten DEĞERLENDİRME Haftanın ikinci gününde Trump ın İran kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell ın konuşmasına odaklanacağız. Duygu Akkoca dakkoca@ziraatbank.com.tr +90 212 363 1134 Gülhan Kaya gulkaya@ziraatbank.com.tr

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 27 Ağustos 2018

HAFTALIK RAPOR 27 Ağustos 2018 Ara.13 Mar.14 Eyl.14 Ara.14 Eyl. Ara. Eyl.16 Ara.16 Eyl.17 Ara.17 Ara.13 Mar.14 Eyl.14 Ara.14 Eyl. Ara. Eyl.16 Ara.16 Eyl.17 Ara.17 Eyl.14 Ara.14 Eyl. Ara. Eyl.16 Ara.16 Eyl.17 Ara.17 HAFTALIK RAPOR 27

Detaylı

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz. /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN USD / TRY Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak TCMB 13 Aralık ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının

Detaylı