2. Öğrenci Kılavuzu. 1. Öğretmen Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Öğrenci Kılavuzu. 1. Öğretmen Kılavuzu"

Transkript

1 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları k. Öğrenci Kılavuzundaki Soruların Cevapları l. Kaynaklar 2. Öğrenci Kılavuzu a. Genel Bilgi b. Deney Süresince Uyulması Gereken Kurallar c. Deneyin Yapılışı d. Sorular 1

2 Canlı organizmaların en önemli enerji kaynaklarından birisi olan lipitler; eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen, apolar veya hidrofobik organik bileşiklerdir. Kit, yağ spot testi, çözünürlük testi, sudan IV testi, sabunlaşma testi, emülsiyon testi ve lipid parçalama testi olmak üzere 6 farklı test sistemini içermektedir. Kit içeriği 10 öğrencinin deneyi yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir. a) Konu Öğrenciler; Yapılacak bu 6 farklı deneyle farklı tiplerdeki lipitlerin tanımlanması, aralarındaki farklar ve sindirimleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. b) Kullanıcı Kitlesi Lipit kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur. c) Deney Süresi Yağ Spot Testi: 15 dakika Çözünürlük Testi: 15 dakika Sudan IV Testi: 15 dakika Sabunlaşma Testi: 30 dakika Emülsiyon Testi: 15 dakika Lipid Parçalama Testi: 30 dakika d) Materyaller Yağ Spot Testi Filtre kağıdı: 10 tane Mineral yağı: 1ml Fındık yağı: 1ml Zeytin yağı: 1ml Pamuk tohumu yağı: 1ml Gliserol: 1ml Çözünürlük Testi Mineral yağı: 15ml Fındık yağı: 15ml Zeytin yağı: 15ml Pamuk tohumu yağı: 15ml Gliserol: 15ml Etil asetat: 15ml Aseton: 15ml Sudan IV Testi Mineral yağı: 10ml 2

3 Fındık yağı: 10ml Zeytin yağı: 10ml Pamuk tohumu yağı: 10ml Gliserol: 10ml Sudan IV: 10ml Etanol: 15ml Sabunlaşma Testi Mineral yağı: 10ml Fındık yağı: 10ml Zeytin yağı: 10ml Pamuk tohumu yağı: 10ml Gliserol: 10ml Sodyum hidroksit-1: 10ml Dereceli silindir: 10 tane Emülsiyon Testi Fındık yağı: 10ml Zeytin yağı: 10ml Pamuk tohumu yağı: 10ml Deterjan çözeltisi: 100ml (distile su ile hazırlanacak) Safra tuzu çözeltisi: 50ml (distile su ile hazırlanacak) Lipid Parçalama Testi Fındık yağı: 50ml Zeytin yağı: 50ml Pamuk tohumu yağı: 50ml Fenolftalein indikatörü: 5ml Sodyum hidroksit-2: 40ml Safra tuzu: 10g Pankreatin çözeltisi: 120ml (distile su ile hazırlanacak) 6 deneyde de ortak kullanılacak malzemeler Test tüpü: 60 tane Pastör pipeti: 50 tane Eldiven: 20 tane 3

4 Kit içerisinde bulunmayan kullanılacak aletler ve malzemeler Bunsen beki 3 ayak Tahta maşa Isıya dayanıklı kap Kurşun kalem Test tüpü rakı Distile su e) Güvenlik Laboratuvarda uyulması gereken genel kurallara dikkat edilmelidir. Deney süresince öğrenciler eldiven kullanmalıdır. Deney süresince kullanılan kimyasallar ile istenmeyen bir temas olması durumunda bulaşan bölge bol sabun ve su ile yıkanmalıdır. Kullanılan kimyasalların solunmamasına özen gösterilmeli, deneyin yapıldığı laboratuvar havalandırılmalıdır. Laboratuvar sorumlusu olmadan kit kullanılmamalıdır. f) Genel Bilgi LİPİTLER Canlı organizmaların en önemli enerji kaynaklarından birisi olan lipitler, biyolojik kaynaklı organik bileşiklerdir. a)yapısal Özellikleri ve Fonksiyonları Lipitler, suda çözünmeyen, apolar veya hidrofobik bileşiklerdir. Ancak yapılarında hidroksil ( OH) ve karboksil ( COOH) grupları gibi polaritesi fazla olan hidrofilik grupları fazla miktarda içeren lipitler suda kısmen çözünebilirler. Esas olarak eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik biyomoleküllerdir. Lipitlerin yapılarında C, H, O elementleri bulunur; bazı lipitlerin yapısına N, P, S gibi elementler de girer. Lipitlerin temel yapı taşları yağ asitleridir. Lipitler yağ asitlerinin esteridirler ya da yağ asitleriyle esterleşebilirler. Lipitler organizmaya büyük oranda dışarıdan alınırlar, az bir kısmı da doğrudan organizmada sentez edilebilir. Canlı organizmalarda enerji için depo ve transport maddesi olarak kullanılırlar. 4

5 Yağların hücrelerde enerji eldesi için oksijenli solunumda kullanılmasıyla çok miktarda metabolik su açığa çıkar. Kış uykusuna yatan, çölde yaşayan ve uzun göç yollarını kullanan hayvanlar; ihtiyaç duydukları enerjiyi vücutlarında depo ettikleri yağın yakılmasıyla sağlarken açığa çıkan metabolik suyla da su ihtiyaçlarının bir kısmını karşılarlar. Biyolojik membranların önemli yapıtaşlarıdır. Deri altında ve bazı organların çevresinde ısı yalıtıcısı olarak görev yaparlar. Pek çok canlı organizmanın dışında koruyucu bir kılıf teşkil ederler. Vitamin A,D,E,K gibi vücut için gerekli olan vitaminler yağda eridikleri için yağlarla birlikte alınmalıdır. Elektriksel yalıtıcı olarak, miyelinli sinir boyunca depolarizasyon dalgalarının hızla ilerlemesini sağlarlar. Hücre yüzey komponenti olarak hücrelerin birbirini tanımasında, tür özgüllüğünde ve doku immünitesinde önemli rolleri vardır. Nispeten küçük miktarlarda bulunan bazı lipitler; enzim kofaktörleri, elektron taşıyıcıları, ışık absorbe eden pigmentler, hormonlar gibi çok önemli fonksiyonlara sahiptirler. Birçok bakteri ve yüksek organizasyonlu bitkilerin yaprak, meyve vb. yapıların dış yüzeyi hücre duvarlarının, böceklerin dış iskeletinin bileşenleridirler. b) Lipitlerin Sınıflandırılması Lipitleri pek çok şekilde sınıflandırmak mümkündür. Kaynağa, fiziksel özelliklere, kimyasal yapı veya fizyolojik fonksiyonlara göre sınıflandırılabilirler. Mumlar ve bazı pigmentler de lipitlere dahil olmakla birlikte, en önemli lipit aileleri olan triaçilgliseroller, fosfolipitler ve steroidler üzerinde durulacaktır. i. Triaçilgliseroller (Trigliserid) Polimer olmamakla birlikte, büyük moleküllerdir ve dehidrasyon tepkimeleriyle küçük moleküllerin bir araya gelmeleriyle oluşurlar. Triaçilgliseroller 2 tip küçük molekülden oluşur: gliserol ve yağ asitleri. 5

6 Trigliserid oluşumunda 3 molekül yağ asidi 1 molekül gliserol ile ester bağıyla bir araya gelir. Gliserol 3 karbonlu bir alkol olup, her karbonunda bir hidroksil grubu içerir. Bir yağ asidi genellikle 16 ya da 18 karbon içeren uzun bir karbon iskeletine sahiptir. Yağ asidi olarak adlandırılması, bir ucunda içerdiği karboksil grubundan kaynaklanmaktadır. Bu fonksiyonel gruba bağlı uzun bir hidrokarbon zinciri vardır. Yağ asitlerinin hidrokarbon zincirlerindeki polar olmayan C-H bağları, yağların hidrofobik olmasının nedenidir. Yağ sudan ayrılır; çünkü su molekülleri birbirleriyle hidrojen bağı kurar ve yağları dışlar. Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki grupta incelenir. Doymuş ve doymamış yağ asitleri terimleri, yağ asitlerindeki hidrokarbon zincirlerinin yapısını anlatmaktadır. Eğer zinciri oluşturan karbon atomları arasında hiç çift bağ yok ise, bu durumda karbon iskeletine mümkün olan en fazla sayıda hidrojen atomu bağlanır. Böyle bir yapının hidrojen ile doymuş olduğu söylenir ve doymuş yağ asidi olarak adlandırılır. Doymamış yağ asidi ise bir ya da daha fazla çift bağ içerir. Bu çift bağlar, karbon iskeletinden hidrojen atomlarının uzaklaştırılmasıyla oluşur. Hayvansal yağların çoğu doymuş yağlardır. İç yağı veya tereyağı gibi hayvansal yağlar, oda sıcaklığında katı haldedir. Buna karşılık Ayçiçek yağı veya mısırözü yağı gibi bitkisel yağlar doymamış yağlardır ve oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar. Margarin, doymamış yağların hidrojen eklenmesiyle sentetik olarak doymuş yağlara dönüştürülmüş halidir. Doymuş yağlar açısından zengin diyetler, aterosklerozis adı verilen kalp ve damar hastalığına neden olan etmenlerden biridir. Bu hastalıkta kan damarlarının iç çeperinde plak adı verilen yağ birikintileri oluşur. Bu plaklar kan akışını engeller ve damarların esnekliğini azaltır. Triaçilgliseroller lipitlerin depo formudur. İnsanlar ve diğer memeliler uzun dönemli besin depolarını yağ (adipoz) hücrelerinde saklar. Adipoz doku enerji deposuna ek olarak hayati organlar için yastık görevi yapar ve deri altındaki yağ tabakası vücut için izolasyon sağlar. Deri altındaki bu yağ tabakası özellikle balina, fok ve diğer deniz memelilerinde oldukça kalındır. ii. Fosfolipitler Proteinlerle birlikte hücre zarının yapısına katılan fosfolipitler, fosfat grubu içeren bir baş ile buraya bağlı iki yağ asidinden oluşur. Fosfolipitler suya karşı iki yönlü davranış sergilerler: hidrokarbonlardan oluşan kuyruk kısımları hidrofobik olup sudan kaçar; fosfat grubu içeren baş kısmı ise su ile etkileşebilir, yani hidrofilik karakterdedir. Hücre zarının yapısına katılan fosfolipitler çift katlı bir tabaka şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle hücre zarının yapısı 6

7 oluşurken hidrokarbonlardan oluşan kuyruk kısmı içte, hidrofilik olan baş kısım ise dışarıda olacak şekilde konumlanmaktadır. Çift tabakalı fosfolipid, hücre ile onun dış ortamı arasında bir sınır oluşturur. iii. Steroidler Steroidler birbirleriyle kaynaşmış dört adet halka içeren karbon iskeletine sahip lipitlerdir. Halkalardan oluşan yapıya farklı fonksiyonel grupların bağlanması, farklı steroidlerin oluşmasına neden olur. Bir steroid olan kolestrol hem hayvan hücre zarlarının bir bileşenidir, hem de diğer steroidlerin sentezine öncüllük eder. Cinsiyet hormonlarının da içinde bulunduğu pek çok hormonun öncülü steroidlerdir. Bu nedenle kolestrol hayvanlar için önemli bir moleküldür, ancak fazlalığı aterosiklerozise neden olabilir. g) Deney Öncesi Hazırlık 1. Kit kitapçığı öğretmen ve öğrenci kılavuzu olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Uygulama öncesi öğrenci kılavuz bölümü öğrencilere çoğaltılıp verilecektir 2. Deneyde kullanılan ayırma yöntemlerinde gerçekleşen reaksiyonların bilgisi sadece öğretmen kılavuzuna koyulmuştur. Öğrenci kılavuzunda deney sonunda reaksiyonlar ile ilgili sorular verilerek, öğrencilerin akıl yürütmesi ve araştırması hedeflenmiştir. 3. Kullanılan kimyasalların ortam koşullarından etkilenmesi sebebiyle deneyde kullanılacak su banyosu süresi minimum sıcaklık koşulları baz alınarak belirlenmiştir. h) Ön Bilgi Deneylerde kullanılacak olan çözeltiler için kimyasallar katı formda verilmiş olup kullanılmadan hemen önce distile su ile çözülmesi gereklidir. Deterjan çözeltisi: Kullanılmadan hemen önce şişe üzerine 95ml distile su eklenmesi ve iyice karıştırılması gereklidir Safra tuzu çözeltisi: Kullanılmadan hemen önce şişe üzerine 47,5ml distile su eklenmesi ve iyice karıştırılması gereklidir Pankreatin çözeltisi: Kullanılmadan hemen önce şişe üzerine 114 ml distile su eklenmesi ve iyice karıştırılması gereklidir. Pankreatin çözeltisi hazırlandıktan sonra kullanılana kadar +4 de tutulmadır. Etanol buzdobında -20 de saklanmalıdır. 7

8 i) Deneyin Yapılışı Yağ Spot Testi Şekilde görüldüğü gibi kit içerisinde verilmiş olan filtre kağıdı; 6 ayrı alana ayrılır. Belirtilen alanlara her bir örnekten pastör pipeti yardımıyla 2 şer damla damlatılır. 3-4 dakika beklenir. Kağıt ışığa tutularak gözlem yapılır ve elde edilen sonuçlar verilen tabloya yazılır. Çözünürlük Testi Kit içerisinde verilmiş olan 5 adet test tüpüne ayrı ayrı mineral yağı, fındık yağı, zeytinyağı, pamuk tohumu yağı ve gliserol örneklerinden pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her bir test tüpündeki örneğin üzerine pastör pipeti yardımıyla 1 ml su eklenir ve her tüp iyice karıştırılır. Deney sonucu her test tüpündeki örneğin, suda çözünüp çözünmediği verilen tabloya yazılır. Deneyin ikinci kısmında yine aynı örneklerden, her bir test tüpüne ayrı ayrı pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her bir test tüpündeki örneğin üzerine pastör pipeti yardımıyla 1 ml etil asetat eklenir ve her bir tüp iyice karıştırılır. Deney sonucu her bir test tüpündeki örneğin, etil asetatta çözünüp çözünmediği verilen tabloya yazılır. Deneyin üçüncü kısmında yine aynı örneklerden, her bir test tüpüne ayrı ayrı pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her bir test tüpündeki örneğin üzerine pastör pipeti yardımıyla 1 ml aseton eklenir ve her bir tüp iyice karıştırılır. Deney sonucu her bir test tüpündeki örneğin, etil asetatta çözünüp çözünmediği verilen tabloya yazılır. 8

9 Sudan IV Testi Kit içerisinde verilmiş olan 5 adet test tüpüne ayrı ayrı mineral yağı, fındık yağı, zeytinyağı, pamuk tohumu yağı ve gliserol örneklerinden pastör pipeti yardımıyla 1 er ml koyulur. Her test tüpüne pastör pipeti yardımıyla sudan IV boyası ilave edilir. Her test tüpüne pastör pipeti yardımıyla -20 de buzdolabında saklanan etanolden ilave edilir ve tüpler iyice karıştırılır. Her test tüpüne pastör pipeti yardımıyla 5 er ml distile su ilave edilir ve tüpler iyice karıştırılır dakika beklendikten sonra deney sonuçları tartışılır. Sabunlaşma Testi Kit içerisinde verilmiş olan 5 adet test tüpüne ayrı ayrı mineral yağı, fındık yağı, zeytinyağı, pamuk tohumu yağı ve gliserol örneklerinden pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her test tüpüne pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla sodyum hidroksit-1 çözeltisinden ilave edilir. Her tüp kaynar suda dakika bekletilir. Kaynar suda bekletilmiş olan tüpler oda sıcaklığına kadar soğutulur. Her test tüpü içerisine dereceli silindir yardımıyla 5 er ml distile su ilave edilir. Tüpler başta sabit tutulup, sonra da iyice çalkalanarak gözlemlenir. Elde edilen sonuçlar verilen tabloya yazılır. Emülsiyon Testi Kit içerisinde verilmiş olan 3 adet test tüpünün içine, bitkisel yağlardan biri seçilerek (fındık yağı, zeytinyağı, pamuk tohumu yağı) pastör pipeti yardımıyla 1 er ml koyulur. 1. test tüpüne 3 ml su, 2. test tüpüne 3 ml deterjan çözeltisi, 3. test tüpüne 3 ml safra tuzu çözeltisi ilave edilir. Her bir test tüpü kısa bir süre sabit tutulduktan sonra 1 dakika boyunca iyice karıştırılır. Deney sonuçları verilen tabloya yazılır. 9

10 Lipid Parçalama Testi Kit içerisinde verilmiş olan 3 adet test tüpünün içine, bitkisel yağlardan biri seçilerek (fındık yağı, zeytinyağı, pamuk tohumu yağı) pastör pipeti yardımıyla 5 er ml koyulur. Her test tüpüne pastör pipeti yardımıyla 3-4 damla fenolftalein indikatörü eklenir. Her test tüpündeki renk, pembe olana kadar sodyum hidroksit-2 çözeltisinden ilave edilir ve karıştırılır. NOT: Sodyum hidroksit-2 çözeltisinin ilavesi yavaş bir şekilde yapılmalı ve tüpler ilave sırasında sürekli karıştırılmalıdır. 1. test tüpüne 5 ml distile su ve bir tutam safra tuzu, 2. test tüpüne 5 ml pankreatin çözeltisi, 3. test tüpüne 5 ml pankreatin çözeltisi ve bir tutam safra tuzu ilave edilir. Her test tüpü iyice karıştırıldıktan sonra sabit tutularak oda sıcaklığında 3-5 dakika bekletilir. Her tüp kaynar suda dakika bekletilir. Renk değişimleri ve renk değişimlerinin zamanları verilen tabloya yazılır. j) Deney Sonuçları Yağ Spot Testi Örnekler Mineral Yağı Fındık Yağı Zeytin Yağı Deney Sonuçları Yarı saydam nokta Yarı saydam nokta Yarı saydam nokta Pamuk Tohumu Yağı Gliserol Su Yarı saydam nokta Yarı saydam nokta Nokta yok Oda sıcaklığında su, kimyasal yapısı ve moleküler ağırlığı sebebiyle kolaylıkla buharlaşırken, gliserol lipit yapısında olmamasına rağmen (trihidroksi alkoldür) yağlar ile benzer özellik göstermektedir. Bunun sebebi kimyasal yapısının farklılığıdır. Gliserolde suya göre çok daha 10

11 fazla hidrojen bağı mevcuttur ve bileşik, konfigürasyon olarak suya göre çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir; bu da vizkozitesinin suya göre çok daha yüksek olmasına, dolayısıyla buharlaşma ısısının suya göre çok daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Yapılan deneyde gliserolün yağlar gibi yarı-saydam gözükmesinin nedeni budur. Çözünürlük Testi Örnekler Su Etil asetat Aseton Çözünmez Çözünür Çözünür Mineral Yağı Çözünmez Çözünür Çözünür Fındık Yağı Çözünmez Çözünür Çözünür Zeytin Yağı Çözünmez Çözünür Çözünür Pamuk Tohumu Yağı Çözünür Çözünmez Çözünmez Gliserol Lipitler, suda çözünmeyen, apolar veya hidrofobik bileşiklerdir. Ancak yapılarında hidroksil ( OH) ve karboksil ( COOH) grupları gibi polaritesi fazla olan hidrofilik grupları fazla miktarda içeren lipitler suda kısmen çözünebilirler. Esas olarak eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde çözülmektedirler. Alkoller ise suda çözünürken, organik çözücülerde çözünmemektedir. Sudan IV Testi Sudan IV, yağda çözünen bir boyadır. Dolayısıyla ortamına su ilave edildiğinde yağlarla birlikte hareket ederek oluşan 2 ayrı katmanda yağların bulunduğu alanda kırmızı renk vermektedir. Gliserol bir alkol olduğundan yağlardaki gibi katman oluşumu gözlenmez. Sabunlaşma Testi Örnekler Mineral Yağı Fındık Yağı Zeytin Yağı Pamuk Tohumu Yağı Gliserol Deney Sonuçları Köpüklü bulanık solüsyon Köpüklü bulanık solüsyon Köpüklü bulanık solüsyon Köpüklü bulanık solüsyon Berrak solüsyon 11

12 Emülsiyon Testi Örnekler Bitkisel Yağ + Su Bitkisel Yağ + Deterjen Çözeltisi Bitkisel Yağ + Safra Tuzu Çözeltisi Deney Sonuçları 2 Ayrı katman oluşur; yağ üst katmandadır Baloncuklu, küçük yağ damlacıkları dağılmış halde Baloncuklu, küçük yağ damlacıkları dağılmış halde Lipid Parçalama Testi Örnekler Renk Değişiminin Varlığı Renk değişiminin Zamanı Pembe Kaynatma sonuna Yağ + Su + Safra Tuzu kadar Pembeden renksizliğe Kaynatma sonuna Yağ + Pankreatin Çözeltisi doğru bir geçiş doğru görülür; açık pembe Renksiz Kaynatmanın Yağ + Pankreatin Çözeltisi + Safra ortasında Tuzu k) Öğrenci Kılavuzundaki Soruların Cevapları 1. Yağların hücrelerde enerji eldesi için oksijenli solunumda kullanılmasıyla çok miktarda metabolik su açığa çıkar. Kış uykusuna yatan, çölde yaşayan ve uzun göç yollarını kullanan hayvanlar; ihtiyaç duydukları enerjiyi vücutlarında depo ettikleri yağın yakılmasıyla sağlarken açığa çıkan metabolik suyla da su ihtiyaçlarının bir kısmını karşılarlar. Biyolojik membranların önemli yapıtaşlarıdır. Deri altında ve bazı organların çevresinde ısı yalıtıcısı olarak görev yaparlar. 2. Fosfolipitler: yapısal; triaçilgliseroller: depo; steroidler: hormon 3. Kaynaklar Campbell Biology; 10th Edition; Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson. Lehninger Principles of Biochemistry; Fifth edition; David L. Nelson, Michael M. Cox. 12

13 Ad-Soyad: Öğrenci Kılavuzu Tarih: Canlı organizmaların en önemli enerji kaynaklarından birisi olan lipitler; biyolojik kaynaklı, esas olarak eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen, apolar veya hidrofobik organik bileşiklerdir. Yapılacak olan 6 farklı deneyle, farklı tiplerdeki lipitlerin tanımlanması, aralarındaki farklar ve sindirimleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır. a) Genel Bilgi LİPİTLER Canlı organizmaların en önemli enerji kaynaklarından birisi olan lipitler, biyolojik kaynaklı organik bileşiklerdir. a)yapısal Özellikleri ve Fonksiyonları Lipitler, suda çözünmeyen, apolar veya hidrofobik bileşiklerdir. Ancak yapılarında hidroksil ( OH) ve karboksil ( COOH) grupları gibi polaritesi fazla olan hidrofilik grupları fazla miktarda içeren lipitler suda kısmen çözünebilirler. Esas olarak eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik biyomoleküllerdir. Lipitlerin yapılarında C, H, O elementleri bulunur; bazı lipitlerin yapısına N, P, S gibi elementler de girerler. Lipitlerin temel yapı taşları yağ asitleridir. Lipitler yağ asitlerinin esteridirler ya da yağ asitleriyle esterleşebilirler. Lipitler organizmaya büyük oranda dışarıdan alınırlar, az bir kısmı da doğrudan organizmada sentez edilebilir. Biyolojik enerji için depo ve transport maddesi olarak kullanılırlar. Yağların hücrelerde enerji eldesi için oksijenli solunumda kullanılmasıyla çok miktarda metabolik su açığa çıkar. Kış uykusuna yatan, çölde yaşayan ve uzun göç yollarını kullanan hayvanlar; ihtiyaç duydukları enerjiyi vücudunda depo edilen yağın yakılması sonucu enerji sağlanırken açığa çıkan metabolik suyla su ihtiyacının bir kısmı karşılanır. Biyolojik membranların önemli yapıtaşlarıdır. Deri altında ve bazı organların çevresinde ısı yalıtıcısı olarak görev yaparlar. Pek çok canlı organizmanın dışında koruyucu bir kılıf teşkil ederler. Vitamin A,D,E,K gibi vücut için gerekli olan vitaminler yağda eridikleri için yağlarla birlikte alınmalıdır. Elektriksel yalıtıcı olarak, miyelinli sinir boyunca depolarizasyon dalgalarının hızla ilerlemesini sağlarlar. 13

14 Öğrenci Kılavuzu Hücre yüzey komponenti olarak hücrelerin birbirini tanımasında, tür özgüllüğünde ve doku immünitesinde önemli roller oynarlar. Nispeten küçük miktarlarda bulunan bazı lipitler; enzim kofaktörleri, elektron taşıyıcıları, ışık absorbe eden pigmentler, hormonlar gibi çok önemli fonksiyonlara sahiptirler. Birçok bakteri ve yüksek organizasyonlu bitkilerin yaprak, meyve vb. yapıların dış yüzeyi hücre duvarlarının, böceklerin dış iskeletinin bileşenleridirler. b) Lipitlerin Sınıflandırılması Lipitleri pek çok şekilde sınıflandırmak mümkündür. Kaynağa, fiziksel özelliklere, kimyasal yapı veya fizyolojik fonksiyonlara göre sınıflandırılabilirler. Mumlar ve bazı pigmentler de lipitlere dahil olmakla birlikte, en önemli lipit aileleri olan triaçilgliseroller, fosfolipitler ve steroidler üzerinde durulacaktır. iv. Triaçilgliseroller (Trigliserid) Polimer olmamakla birlikte, büyük moleküllerdir ve dehidrasyon tepkimeleriyle küçük moleküllerin bir araya gelmeleriyle oluşurlar. Triaçilgliseroller 2 tip küçük molekülden oluşurlar: gliserol ve yağ asitleri. Trigliserid oluşumunda 3 molekül yağ asidi 1 molekül gliserol ile ester bağıyla bir araya gelir. Gliserol 3 karbonlu bir alkol olup, her karbonunda bir hidroksil grubu içerir. Bir yağ asidi genellikle 16 ya da 18 karbon içeren uzun bir karbon iskeletine sahiptir. Yağ asidi olarak adlandırılması, bir ucunda içerdiği karboksil grubundan kaynaklanmaktadır. Bu fonksiyonel gruba bağlı uzun bir hidrokarbon zinciri vardır. Yağ asitlerinin hidrokarbon zincirlerindeki polar olmayan C-H bağları, yağların hidrofobik olmasının nedenidir. Yağ sudan ayrılır; çünkü su molekülleri birbirleriyle hidrojen bağı kurar ve yağları dışlar. Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki grupta incelenir. Doymuş ve doymamış yağ asitleri terimleri, yağ asitlerindeki hidrokarbon zincirlerinin yapısını anlatmaktadır. Eğer zinciri oluşturan karbon atomları arasında hiç çift bağ yoksa, bu durumda karbon iskeletine mümkün olan en fazla sayıda hidrojen atomu bağlanır. Böyle bir yapının 14

15 Öğrenci Kılavuzu hidrojen ile doymuş olduğu söylenir ve doymuş yağ asidi olarak adlandırılır. Doymamış yağ asidi ise bir ya da daha fazla çift bağ içerir. Bu çift bağlar, karbon iskeletinden hidrojen atomlarının uzaklaştırılmasıyla oluşur. Hayvansal yağların çoğu doymuş yağlardır. İç yağı veya tereyağı gibi hayvansal yağlar, oda sıcaklığında katı haldedir. Buna karşılık Ayçiçek yağı veya mısırözü yağı gibi bitkisel yağlar doymamış yağlardır ve oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar. Margarin, doymamış yağların hidrojen eklenmesiyle sentetik olarak doymuş yağlara dönüştürülmüş halidir. Doymuş yağlar açısından zengin diyetler, aterosklerozis adı verilen kalp ve damar hastalığına neden olan etmenlerden biridir. Bu hastalıkta kan damarlarının iç çeperinde plak adı verilen yağ birikintileri oluşur.bu plaklar kan akışını engeller ve damarların esnekliğini azaltır. Triaçilgliseroller lipitlerin depo formudur. İnsanlar ve diğer memeliler uzun dönemli besin depolarını yağ (adipoz) hücrelerinde saklar. Adipoz doku enerji deposuna ek olarak hayati organlar için yastık görevi yapar ve deri altındaki yağ tabakası vücut için izolasyon sağlar. Deri altındaki bu yağ tabakası özellikle balina, fok ve diğer deniz memelilerinde oldukça kalındır. v. Fosfolipitler Proteinlerle birlikte hücre zarının yapısına katılan fosfolipitler, fosfat grubu içeren bir baş ile buraya bağlı iki yağ asidinden oluşur. Fosfolipitler suya karşı iki yönlü davranış sergilerler: hidrokarbonlardan oluşan kuyruk kısımları hidrofobik olup sudan kaçar; fosfat grubu içeren baş kısmı ise su ile etkileşebilir, yani hidrofilik karakterdedir. Hücre zarının yapısına katılan fosfolipitler çift katlı bir tabaka şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle hücre zarının yapısı oluşurken hidrokarbonlardan oluşan kuyruk kısmı içte, hidrofilik olan baş kısım ise dışarıda olacak şekilde konumlanmaktadır. Çift tabakalı fosfolipid, hücre ile onun dış ortamı arasında bir sınır oluşturur. vi. Steroidler Steroidler birbirleriyle kaynaşmış dört adet halka içeren karbon iskeletine sahip lipitlerdir.halkalardan oluşan yapıya farklı fonksiyonel grupların bağlanması, farklı steroidlerin oluşmasına neden olur.bir steroid olan kolestrol hem hayvan hücre zarlarının bir bileşenidir, hem de diğer steroidlerin sentezine öncüllük eder. Omurgalılarki cinsiyet hormonlarının da içinde bulunduğu pekçok hormon steroidlerden oluşturulmuştur. Bu nedenle kolestrol hayvanlar için önemli bir moleküldür, ancak fazlalığı aterosiklerozise neden olabilir. 15

16 Öğrenci Kılavuzu b) Deney süresince uyulması gereken kurallar Laboratuvar dersinde uyulması gereken genel kurallar dışında kit içerisinde bulunan kimyasal malzemeler eldiven kullanılmaksızın kullanılmamalıdır. Deney süresince kullanılan kimyasallar ile istenmeyen bir müdahale olması durumunda bulaşan bölge bol sabun ve su ile yıkanmalıdır. Kullanılan kimyasalların solunmamasına özen gösterilmeli, deneyin yapıldığı laboratuvar havalandırılmalıdır. Deneyler tamamlandıktan sonra verilen tablolara sonuçları yazılmalı ve üzerinde tartışılmalıdır. Deney sonu verilen sorular işlenen konuyu ve yapılan deneyi pekiştirici niteliktedir. Deney tamamlandıktan sonra soruların çözülmesi ve cevaplarının tartışılması önerilmektedir. Laboratuvar sorumlusu olmadan kit kullanılmamalıdır. c) Deneyin Yapılışı Yağ Spot Testi Şekilde görüldüğü gibi kit içerisinde verilmiş olan filtre kağıdı; 6 ayrı alana ayrılır. Belirtilen alanlara her bir örnekten pastör pipeti yardımıyla 2 şer damla damlatılır. 3-4 dakika beklenir. Kağıt ışığa tutularak gözlem yapılır ve elde edilen sonuçlar verilen tabloya yazılır. Örnekler Deney Sonuçları Mineral Yağı Fındık Yağı Zeytin Yağı Pamuk Tohumu Yağı Gliserol Su 16

17 Öğrenci Kılavuzu Çözünürlük Testi Kit içerisinde verilmiş olan 5 adet test tüpüne ayrı ayrı mineral yağı, fındık yağı, zeytin yağı, pamuk tohumu yağı ve gliserol örneklerinden pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her bir test tüpündeki örneğin üzerine pastör pipeti yardımıyla 1 ml su eklenir ve her bir tüp iyice karıştırılır. Deney sonucu her bir test tüpündeki örneğin, suda çözünüp çözünmediği verilen tabloya yazılır. Deneyin ikinci kısmında yine aynı örneklerden, her bir test tüpüne ayrı ayrı pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her bir test tüpündeki örneğin üzerine pastör pipeti yardımıyla 1 ml etil asetat eklenir ve her bir tüp iyice karıştırılır. Deney sonucu her bir test tüpündeki örneğin, etil asetatta çözünüp çözünmediği verilen tabloya yazılır. Deneyin üçüncü kısmında yine aynı örneklerden, her bir test tüpüne ayrı ayrı pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her bir test tüpündeki örneğin üzerine pastör pipeti yardımıyla 1 ml aseton eklenir ve her bir tüp iyice karıştırılır. Deney sonucu her bir test tüpündeki örneğin, etil asetatta çözünüp çözünmediği verilen tabloya yazılır. Örnekler Su Etil asetat Aseton Mineral Yağı Fındık Yağı Zeytin Yağı Pamuk Tohumu Yağı Gliserol Sudan IV Testi Kit içerisinde verilmiş olan 5 adet test tüpüne ayrı ayrı mineral yağı, fındık yağı, zeytin yağı, pamuk tohumu yağı ve gliserol örneklerinden pastör pipeti yardımıyla 1 er ml koyulur. Her bir test tüpüne pastör pipeti yardımıyla sudan IV boyası ilave edilir. 17

18 Öğrenci Kılavuzu Her bir test tüpüne pastör pipeti yardımıyla -20 de buzdolabında saklanan etanolden ilave edilir ve tüpler iyice karıştırılır. Her bir test tüpüne pastör pipeti yardımıyla 5 er ml distile su ilave edilir ve tüpler iyice karıştırılır dakika beklendikten sonra deney sonuçları tartışılır. Sabunlaşma Testi Kit içerisinde verilmiş olan 5 adet test tüpüne ayrı ayrı mineral yağı, fındık yağı, zeytin yağı, pamuk tohumu yağı ve gliserol örneklerinden pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla koyulur. Her bir test tüpüne pastör pipeti yardımıyla 10 ar damla sodyum hidroksit-1 çözeltisinden ilave edilir. Her bir tüp kaynar suda dakika bekletilir. Kaynar suda bekletilmiş olan tüpler oda sıcaklığına kadar soğutulur. Her bir test tüpü içerisine dereceli silindir yardımıyla 5 er ml distile su ilave edilir. Tüpler başta sabit tutulup, sonra da iyice çalkalanarak gözlemlenir. Elde edilen sonuçlar verilen tabloya yazılır. Örnekler Deney Sonuçları Mineral Yağı Fındık Yağı Zeytin Yağı Pamuk Tohumu Yağı Gliserol Emülsiyon Testi Kit içerisinde verilmiş olan 3 adet test tüpünün içine, bitkisel yağlardan biri seçilerek (fındık yağı, zeytin yağı, pamuk tohumu yağı) pastör pipeti yardımıyla 1 er ml koyulur. 18

19 Öğrenci Kılavuzu 1. test tüpüne 3ml su, 2. test tüpüne 3 ml deterjan çözeltisi, 3. test tüpüne 3ml safra tuzu çözeltisi ilave edilir. Her bir test tüpü kısa bir süre sabit tutulduktan sonra 1 dakika boyunca iyice karıştırılır. Deney sonuçları verilen tabloya yazılır. Örnekler Deney Sonuçları Bitkisel Yağ + Su Bitkisel Yağ + Deterjen Çözeltisi Bitkisel Yağ + Safra Tuzu Çözeltisi Lipid Parçalama Testi Kit içerisinde verilmiş olan 3 adet test tüpünün içine, bitkisel yağlardan biri seçilerek (fındık yağı, zeytin yağı, pamuk tohumu yağı) pastör pipeti yardımıyla 5 er ml koyulur. Her bir test tüpüne pastör pipeti yardımıyla 3-4 damla fenolftalein indikatörü eklenir. Her bir test tüpündeki renk, pembe olana kadar sodyum hidroksit-2 çözeltisinden ilave edilir ve karıştırılır. NOT: Sodyum hidroksit-2 çözeltisinin ilavesi yavaş bir şekilde yapılmalı ve tüpler ilave sırasında sürekli karıştırılmalıdır. 1. test tüpüne 5 ml distile su ve bir tutam safra tuzu, 2. test tüpüne 5 ml pankreatin çözeltisi, 3. test tüpüne 5 ml pankreatin çözeltisi ve bir tutam safra tuzu ilave edilir. Her bir test tüpü iyice karıştırıldıktan sonra sabit tutularak oda sıcaklığında 3-5 dakika bekletilir. Her bir tüp kaynar suda dakika bekletilir. Renk değişimleri ve renk değişimlerinin zamanları verilen tabloya yazılır. 19

20 Örnekler Renk Değişiminin Varlığı Renk değişiminin Zamanı Yağ + Su + Safra Tuzu Yağ + Pankreatin Çözeltisi Yağ + Pankreatin Çözeltisi + Safra Tuzu d) Sorular 1. Lipidlerin hücredeki görevleriyle ilgili 3 örnek veriniz ve bu örnekleri açıklayınız 2. Aşağıda verilmiş olan eşleşmeyi yapınız. a) Depo 1) Fosfolipitler b) Steroid hormon 2)Triaçilgliseroller c) Yapısal bileşen 3) Steroidler 20

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur.

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Yağların suda çözünmemesi canlılığın devamı içi önemlidir. Çünkü

Detaylı

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı j. Deney Sonuçları k. Öğrenci Kılavuzundaki

Detaylı

PROTEİN. Mısırdan. İzolasyon Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu

PROTEİN. Mısırdan. İzolasyon Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu Mısırdan PROTEİN İzolasyon Kiti Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı j. Deney

Detaylı

Vitamin C. Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu

Vitamin C. Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu Vitamin C Kiti Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları

Detaylı

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları k. Öğrenci

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar Metabolize edilmeleriyle

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

DNA. İzolasyon Kiti. Mısırdan. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu

DNA. İzolasyon Kiti. Mısırdan. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu DNA Mısırdan İzolasyon Kiti Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı j. Deney Sonuçları

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

LİPİDLER VE METABOLİZMASI

LİPİDLER VE METABOLİZMASI LİPİDLER VE METABOLİZMASI Lipidler bitki ve hayvan dokusunda bulunup, suda çözünmeyen, fakat eter, aseton, kloroform ve benzen gibi polar olmayan çözücülerde çözünen organik bileşiklerdir. Lipidler Weende

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

LİPİTLER. Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen

LİPİTLER. Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen LİPİTLER Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen biyomoleküllerdir. En önemli görevleri; (1) Hücre zarlarının yapısında yer alırlar. Zarlarda yapısal ve işlevsel

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Membran Organizasyonu

Membran Organizasyonu Membran Organizasyonu Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Tıp Fakültesi Biyofizik AD Biyolojik Zarlar plazma zarları mitokondri, kloroplast, lizozom gibi organelleri sitoplazmadan ayıran hücre içi zarlar mitokondri

Detaylı

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları k. Öğrenci

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği DNA izolasyonu DNA hakkında 2 DNA İzolasyonu

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

KARBOKSİLLİ ASİT TÜREVLERİ-I

KARBOKSİLLİ ASİT TÜREVLERİ-I KARBOKSİLLİ ASİT TÜREVLERİ-I KARBOKSİLLİ ASİT VE TÜREVLERİ (OH grubunun kopması ile oluşan bileşikler) Su ile etkileştiğinde karboksil asit oluşumuna neden olan organik bileşiklere karboksilik asit türevleri

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

Yağlar ve Proteinler

Yağlar ve Proteinler Yağlar ve Proteinler Yağlar Yağlar, yağ asitleri ve gliserolden oluşmuş organik bileşiklerdir. Yağlar en ekonomik enerji kaynaklarıdır. Yağlar aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerin iki katından

Detaylı

Lipidlerin yapıları: Yapılarında bulunan hidrokarbon zincirlerinin (-CH 2 - CH 2

Lipidlerin yapıları: Yapılarında bulunan hidrokarbon zincirlerinin (-CH 2 - CH 2 Lipidlerin yapıları: Yapılarında bulunan hidrokarbon zincirlerinin (-CH 2 -CH 2 - CH 2 -) fazlalığı nedeniyle lipidler hidrofobik bileşiklerdir. Bu özelliklerinden dolayı suda çok az çözünürler veya hiç

Detaylı

FARMAKOGNOZİ II UYGULAMA İYOT İNDEKSİ TAYİNİ PEROKSİT SAYISI TAYİNİ ASİTLİK İNDEKSİ TAYİNİ SABUNLAŞMA İNDEKSİTAYİNİ

FARMAKOGNOZİ II UYGULAMA İYOT İNDEKSİ TAYİNİ PEROKSİT SAYISI TAYİNİ ASİTLİK İNDEKSİ TAYİNİ SABUNLAŞMA İNDEKSİTAYİNİ FARMAKOGNOZİ II UYGULAMA İYOT İNDEKSİ TAYİNİ PEROKSİT SAYISI TAYİNİ ASİTLİK İNDEKSİ TAYİNİ SABUNLAŞMA İNDEKSİTAYİNİ GİRİŞ Lipitleri içeren droglardan, farmakognozi yönünden en önemli olanları sabit yağlardır.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları k. Öğrenci

Detaylı

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi.

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. ORGANİK KİMYA 1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. 2- b. Amaç: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKİNLER. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKİNLER. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKİNLER Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKiNLER Karbon atomları arasında en az bir üçlü bağ içerdiklerinden doymamış hidrokarbonlardır. Üçlü bağdan biri sigma, diğerleri pi bağıdır.

Detaylı

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi 1 Anlatım Planı 1. Makromoleküller ve Su 2. Amino asitler ve Peptidler 3. Proteinler 4. Enzimler 5. Karbohidratlar 6. Nükleik

Detaylı

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır 9.Sınıf Biyoloji 1 Akıllı Defter vitaminler,hormonlar,nükleik asitler sembole tıklayınca etkinlik açılır sembole tıklayınca ppt sunumu açılır sembole tıklayınca video açılır 1 VİTAMİNLER ***Vitaminler:

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi.

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi. DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER Resim 1. Ciriş bitkisi. 1 4. ÇÖZÜCÜLER Çözücüler normal sıcaklık ve basınçta sıvı halde bulunan organik maddelerdir. Organik olmayan fakat herkes tarafından bilinen su da bir çözücüdür.

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKENLER. Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKENLER. Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKENLER Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKENLER Karbon atomları arası en az bir çift bağ içerdiklerinden doymamış hidrokarbonlardır,. Çift bağdan biri sigma, diğeri pi bağıdır. Çift bağlı

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ 1 Yağ ğ asitleri i Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin i i i ucunda karboksil k grubu bulunur.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

LİPİTLER SINIFLANDIRILMALARI VE ÖZELLİKLERİ

LİPİTLER SINIFLANDIRILMALARI VE ÖZELLİKLERİ LİPİTLER SINIFLANDIRILMALARI VE ÖZELLİKLERİ LİPİTLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ v Su ile karışmayan organik maddelerdir ve v Kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. v Alkollerin ve

Detaylı

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER İnsan vücudunun yaklaşık %4-5 i minareldir.bununda yarıya yakını Ca, ¼ ü fosfordur. Mg, Na, Cl, S diğer makro minerallerdir. Bunların dışında kalanlar

Detaylı

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Suda çözünmeyen fakat kloroform gibi polar olmayan organik çözücülerde çözünebilen bileşiklerin heterojen

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir.

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Proteinlerin yapısında; Karbon ( C ) Hidrojen ( H ) Oksijen

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

AROMATİK BİLEŞİKLER

AROMATİK BİLEŞİKLER AROMATİK BİLEŞİKLER AROMATİK HİDROKARBONLAR BENZEN: (C 6 H 6 ) Aromatik moleküllerin temel üyesi benzendir. August Kekule (Ogüst Kekule) benzen için altıgen formülü önermiştir. Bileşik sınıfına sistematik

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ Polimerlerin yapısı Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapıtaşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları uzun bir moleküldür. Polimerlerin yapıtaşı olarak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil ORGANİK ASİTLER Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil (COOH) grubu bulunması nedeniyle karboksilli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Su bitkinin yaşamında yaşamsal bir rol oynar. Bitki tarafından yapılan her gram başına organik madde için kökler tarafından 500 gr su alınır. Bu su, bitkinin bir ucundan

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

Karbonhidratlar ve yağlar

Karbonhidratlar ve yağlar Karbonhidratlar ve yağlar A) KARBONHİDRATLAR (ŞEKERLER) Karbonhidratlar öncelikle yeşil bitkilerin fotosentezi sonucu oluşmaktadır. Yapılarında C, H, O atomları vardır. Karbonhidratlar yapılarındaki şeker

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

ALKOL ELDE EDİLME TEPKİMELERİ ALKOL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ALKOL ELDE EDİLME TEPKİMELERİ ALKOL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKOL ELDE EDİLME TEPKİMELERİ ALKOL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Alkollerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Alkil Halojenürlerin Bazlarla Tepkimesi: Alkil halojenürlerin seyreltik NaOH ya da KOH gibi bazlarla ısıtılması

Detaylı

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER Biyokimyanın tanımı yaşamın temel kimyası ile ilgilenen bilim dalı (Bios, Yunancada yaşam demektir.) canlı sistemin yapısını ve fonksiyonlarını kimyasal

Detaylı

SU VE HÜCRE İLİŞKİSİ

SU VE HÜCRE İLİŞKİSİ SU VE HÜCRE İLİŞKİSİ Oluşturacağı her 1 g organik madde için bitkinin 500 g kadar suyu kökleriyle alması ve tepe (uç) noktasına kadar taşıyarak atmosfere aktarması gerekir. Normal su düzeyinde hayvan hücrelerinin

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu

Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Yeryüzündeki yaşam su içinde ortaya çıkmış ve canlıların karalar üzerine yayılışından önceki 3 milyar yıl boyunca su içinde

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER»

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» Uygun bir çözücü içerisinde bir ya da birden fazla maddenin çözündüğü veya moleküler düzeyde disperse olduğu tektür (homojen: her tarafta aynı oranda çözünmüş veya dağılmış

Detaylı

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ ANKARA -2009 KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ KARBONHĐDRAT Pek çok karbonhidratın formülü (CH 2 O) n veya C n (H 2 O) m (karbonun hidratı

Detaylı

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır.

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır. ORGANİK BİLEŞİKLER **Organik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenirler. Yapılarında C, H, atomlarını bulundururlar. Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik

Detaylı

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM HÜCRE ZARINDA TAŞINIM Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK AD Küçük moleküllerin zardan geçişi Lipid çift tabaka Polar moleküller için geçirgen olmayan bir bariyerdir Hücre içindeki suda

Detaylı

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz LİPİTLER Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform gibi yağ çözücülerinde eriyen bölümlerine ham lipit denir. Organizmanın başlıca besin kaynağını oluştururlar, enerji verme ve depolama yönünden

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı