Protein, karbonhidrat ve lipidler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Protein, karbonhidrat ve lipidler"

Transkript

1 3 Protein, karbonhidrat ve lipidler

2 3 Protein, karbonhidrat ve yağlar 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? 3.2 Proteinlerin kimyasal yapısı ve görevleri nelerdir? 3.3 Karbonhidratların kimyasal yapısı ve görevleri nelerdir? 3.4 Lipidlerin kimyasal yapısı ve görevleri nelerdir?

3 3 Protein, karbonhidrat ve lipidler Örümcek ağı ipliği proteinden oluşur. Farklı tip ipek/ağ proteinleri farklı özellik ve görevlere sahiptir. Açılış sorusu: Örümcek ağı protein yapısının bilinmesi pratiğe uygulanabilir mi?

4 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Canlıları oluşturan moleküller: Proteinler Karbonhidratlar Lipidler Nükleik asitler Çoğunluğu monomer denilen küçük moleküllerin birleşimiyle oluşan polimerlerdir.

5 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Proteinler: 20 amino asitin kombinasyonlarıdır. Karbonhidratlar: şeker monomerleri (monosakkaritler) polisakkaritleri oluşturmak üzere birleşir. Nükleik asitler: 4 çeşit nükleotit monomeri. Lipidler: lipid monomerlerinin bir arada durmasını kovalent olmayan bağlar sağlar.

6 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Makromoleküller: moleküler ağırlığı >1,000 olan polimerler. Makromolekülün görevi fonksiyonel gruplarının belirli kimyasal özellikte ve sürekli aynı davranışı sergileyen atom grupları özelliğine bağlıdır. Tek bir makromolekül birden fazla farklı fonksiyonel gruba sahip olabilir.

7 Figure 3.1 Canlı sistemler için önemli olan bazı fonksiyonel gruplar Fonksiyonel grup Bileşik sınıfları ve bir örnek Özellikler Polar. Suyla hidrojen bağları yapar: Molekülün çözünmesini sağlar. Hidroksil Etanol C=O grubu çok reaktiftir. Molekül yapımında ve enerji açığa çıkaran tepkimelerde önemlidir Aldehit Asetaldehit C=O grubu karbonhidratlar ve enerji tepkimelerinde önemlidir Asetone

8 Figure 3.1 Canlı sistemler için önemli olan bazı fonksiyonel gruplar Fonksiyonel grup Bileşik sınıfları ve bir örnek Özellikler Karboksilik asitler Asitik. Canlı dokularda COOO- ve H+ ya iyonize olur. Bazıları enerji açığa çıkaran tepkimelerde önemlidir Karboksil Asetik asit Aminler Bazik. NH3+ oluşturmak için canlı dokularda H+ alır. Amino Metilamin

9 Figure 3.1 Canlı sistemler için önemli olan bazı fonksiyonel gruplar Fonksiyonel grup Bileşik sınıfları ve bir örnek Özellikler Organik fosfatlar Asitik. Başka bir fosfatla bağ halindeyken bu bağın kırılması çok fazla enerji açığa çıkarır. Fosfat Tiyol -SH grupları H vererek tepkimeye girer ve disülfit köprüsü oluşturur. Bu protein yapısını sabitler Sülfadril Merkaptoetanol

10 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? İzomerler: aynı kimyasal formüle sahip fakat atomları farklı şekilde konumlanmış moleküller. Yapısal izomerler sis-trans izomerleri Optik izomerler

11 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Yapısal izomerler: Atomlarının bağlantıları açısından fark gösterirler. Bütan İzobütan

12 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? sis-trans izomerleri: bir çift bağ etrafındaki farklı yönelmeler. sis-bütan trans-bütan

13 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Optik izomerler: bir karbon atomuna 4 farklı atom veya grup bağlanmasıyla oluşur (asimetrik karbon). Optik izomerlerin biriyle etkileşime giren bazı biyokimyasal moleküller diğer izomerle etkileşemez.

14 Figure 3.2 İzomerler Molekül El Ayna görüntüsü Ayna görüntüsü

15 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Biyokimyasal bütünlük: Dört çeşit makromolekül tüm canlı organizmalarda aynı oranlarda bulunur ve benzer görevleri vardır. Organizmalar ihtiyaçları olan makromolekülleri diğer organizmaları yiyerek veya kendileri sentezleyerek edinirler.

16 Figure 3.3 Canlı dokularda bulunan makromoleküller Makromoleküller Proteinler (polipeptitler) Su Nükleik asitler Karbonhidratlar (polysakkaritler) İyonlar ve küçük moleküller Lipidler

17 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Makromoleküllerin görevleri, onların 3 boyutlu şekilleri, monomerlerin dizilimi ve kimyasal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir.

18 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Polimerler yoğunlaşma tepkimeleri ile oluşurlar. Monomerler kovalent bağlarla bağlanır, bu sebeple enerji gerekir. Bir su molekülü açığa çıkar. Bu sebeple bu tepkimelere dehidrasyon tepkimeleri de denir.

19 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? Hidroliz tepkimeleri ile polimerler monomerlerine ayrılır (hidro=su, liz=parçalanma). Hidroliz enerji açığa çıkarır.

20 Figure 3.4 Polimerlerin yoğunlaşma ve hidrolizi Yoğunlaşma Hidroliz

21 3.2 Proteinler Proteinlerin çok çeşitli görevleri vardır. Sadece enerji depolama ve bilgi depolama işleri proteinler tarafından gerçekleştirilmez.

22 Table 3.1 Proteinler ve görevleri Kategori Enzimler Yapısal proteinler Savunma proteinleri Sinyal proteinleri Reseptör proteinler Zar içi taşıyıcı proteinler Depo proteinleri Taşıyıcı proteinler Gen düzenleyici proteinler Görev Kimyasal tepkimeleri katalizlerler (hızlandırırlar) Fiziksel kararlılık ve hareket sağlar Kendinden olmayan maddeleri tespit eder ve cevap verir (ör: antikorlar) Fizyolojik süreçleri kontrol eder (ör: hormonlar) Kimyasal sinyalleri alır ve cevap verirler Maddelerin hücre zarından geçişlerini düzenlerler Amino asitleri daha sonra kullanım için depolar Maddelere bağlanır ve organizma içinde taşırlar Bir genin ifade hızını belirlerler

23 3.2 Proteinler Proteinler 20 farklı amino asitin polimerleridir. Polipeptit dizisi: dallanma yapmayan, tek bir zincirden oluşan amino asit dizisi. Proteinler bir ya da daha fazla polipeptit zincirinden oluşur. İçerdikleri amino asit dizilişine göre değişen 3 boyutlu şekillere katlanırlar.

24 3.2 Proteinler Amino asitler karboksil ve amino grupları içerirler hem asit hem de baz olarak görev yapabilirler. α karbon IN-TEXT art, p. 5 Amino grubu Karboksil grubu Yan zincir

25 3.2 Proteinler α karbon atomu asimetriktir. Amino asitler 2 izomer şeklinde bulunur: D-amino asitler (dextro, sağ) L-amino asitler (levo, sol) canlılarda bu form bulunur

26 3.2 Proteinler Yan zincirler yani R-gruplar da fonksiyonel gruplara sahiptir. Amino asitler yan zincirlerine göre gruplanabilir.

27 3.2 Proteinler 20 amino asit Elektriksel yük taşıyan hidrofilik yan zincirli amino asitler Arjinin Histidin Lizin Aspartik asit Glutamik asit Bu hidrofilik amino asitler karşı yükteki iyonları çekerler.

28 Table 3.2 (Part 2) 20 amino asit Polar fakat yüksüz yan zincirli amino asitler (hidrofilik) Serin Treonin Asparajin Glutamin Tirozin Özel durumlar Sistein Glisin Prolin Non Polar hidrofobik yan zincirli amino asitler Alanin İzolösin Lösin Metiyonin Fenilalanin Triptofan Valin

29 3.2 Proteinler Polar fakat yüksüz yan zincirli amino asitler (hidrofilik) Serin Treonin Asparajin Glutamin Tirozin Polar fakat yüksüz yan zincirlere sahip hidrofilik amino asitler hidrojen bağ yaparlar.

30 3.2 Proteinler Non Polar hidrofobik yan zincirli amino asitler Alanin İzolösin Lösin Metiyonin Fenilalanin Triptofan Valin Hidrofobik amino asitler

31 Table amino asit Özel durumlar Sistein Glisin Prolin

32 3.2 Proteinler Sisteinin SH grubu diğer bir sistein ile bağ kurarak disülfid köprüleri oluşturur ( S S ). Bu bağlar proteinlerin 3 boyutlu şekilleri oluşurken çok önemlidir

33 Figure 3.5 Disülfid köprü

34 3.2 Proteinler Glisin çok küçüktür ve proteinlerin iç kısımlarında bulunan dar köşelere kolaylıkla sığar. Prolin yan zinciri α-karbon etrafında dönmesini ve hidrojen bağ yapmasını zorlaştıran bir halka oluşturur. Genellikle bir proteinin kıvrıldığı veya döndüğü yerlerde bulunur.

35 3.2 Proteinler Amino asitler yoğunlaşma tepkimeleri ile birbirleriyle peptit bağı yaparlar.

36 Figure 3.6 Peptit bağ oluşumu Amino grubu Karboksil grubu Peptit bağı N ucu C ucu N ucu C ucu

37 3.2 Proteinler Bir polipeptit zinciri bir cümle gibidir: Baştaki büyük harf ilk amino asitin amino grubudur N ucu. Nokta ise son amino asitin karboksil grubudur C ucu.

38 3.2 Proteinler Bir proteinin birincil yapısı amino asit dizisidir. Bu dizi ikincil ve üçüncül yapıları belirler proteinin nasıl katlandığı. 20 tane amino asit kullanılarak yapılabilecek protein sayısı çok fazladır!

39 Figure 3.7 Protein yapısının 4 seviyesi (Part 1) Birincil yapı Amino asit monomerleri Peptit bağ

40 3.2 Proteinler İkincil yapı: α sarmal sağ el dönüşlü bir burgu. Bir amino asitin N H grubu ile diğer amino asitin C=O grubu arasındaki hidrojen bağlardan kaynaklanır. β katlamalı yaprak 2 ya da daha fazla polipeptit zinciri hizalanır ve aralarında hidrojen bağlar kurulur.

41 Figure 3.7 Protein yapısının 4 seviyesi İkincil yapı α sarmal β katlamalı yaprak Hidrojen bağ Hidrojen bağ

42 Figure 3.8 Sağ ve sol el dönüşlü sarmallar

43 3.2 Proteinler Üçüncül yapı: Kıvrılma ve katlanmalar belirli bir üç boyutlu yapıya sahip bir makromolekülü oluşturur. Dış yüzeyler başka moleküllerle etkileşebilecek fonksiyonel grupları barındırır.

44 Figure 3.7 Protein yapısının 4 seviyesi Üçüncül yapı β katlamalı yaprak Hidrojen bağ α sarmal Disülfit bağ

45 3.2 Proteinler Üçüncül yapı R-gruplarının etkileşimleriyle ortaya çıkar: Disulfit köprüler Hidrojen bağlar Hidrofobik yan zincirlerin biraraya gelmesi İyonik bağlar

46 3.2 Proteinler İyonik etkileşimler artı ve eksi yüklü amino asitler arasında tuz köprüleri yapar.

47 Figure 3.9 Lizozim enziminin farklı modellerde gösterilişi Çoğu protein için tam üçüncül yapıları ortaya çıkarılmıştır

48 3.2 Proteinler Eğer bir protein ısıtılırsa ikincil ve üçüncül yapılar bozulur: buna proteinin denatüre olması denir. Soğutulduğu zaman normal üçüncül yapıya geri döner. Bu durum protein şekliyle ilgili bilginin birincil yapıda olduğunu kanıtlar.

49 Figure 3.10 Birincil yapı üçüncül yapıyı belirler HİPOTEZ: Hücre içeriğini taklit eden kontrollü koşullarda, denatüre olmuş bir protein kendi üç boyutlu yapısına yeniden katlanabilir. YÖNTEM: Bir proteini kimyasal olarak denatüre edin. Sadece birincil yapı olan polipeptit zincir kalsın. İşlem tamamlanınca kimyasalları ortamdan çekin. α sarmal β katlamalı yaprak Disülfit köprü grubu Denatüre olmuş protein

50 Figure 3.10 Birincil yapı üçüncül yapıyı belirler Sonuçlar: yapıyı bozan kimyasallar uzaklaştırıldığında 3 boyutlu yapı yeniden oluştu ve protein tekrar işlevseldi. YARGI: Normal hücresel koşullarda bir proteinin birincil yapısı, 3 boyutlu işlevsel yapıya nasıl katlanacağının bilgisini taşır.

51 3.2 Proteinler Dördüncül yapı: ayrı zincirlerden oluşan alt ünitelerin arasında oluşan hidrofobik çekim, van der Waals çekimi, iyonik bağ veya hidrojen bağ ile meydana gelir. Her alt ünitenin kendine özgü üçüncül yapısı vardır.

52 Figure 3.7 Protein yapısının 4 seviyesi Dördüncül yapı 1. alt ünite 2. alt ünite 3. alt ünite 4. alt ünite

53 Figure 3.11 Dördüncül yapı

54 3.2 Proteinler Proteinler belirli moleküllere kovalent olmayan bağlarla bağlanırlar. Özgünlüğü belirleyen faktörler: Şekil Proteinin 3-D yapısı ile diğer molekül arasında şekil olarak bir uyum olmalıdır. Kimya Yüzeydeki R grupları diğer moleküllerle iyonik, hidrofobik veya hidrojen bağ yaparlar.

55 Figure 3.12 Proteinler ve diğer moleküller arasındaki kovalent olmayan etkileşimler

56 3.2 Proteinler İkincil ve üçüncül yapıları etkileyen koşullar: Yüksek sıcaklık ph değişimleri Yüksek konsantrasyonda polar moleküller Nonpolar maddeler

57 3.2 Proteinler Protein şeklini değiştiren etmenler: Başka moleküllerle etkileşim Ör: Bir enzimin şekli, tepkiyen maddelerle temas ettiğinde değişir. Kovalent bağlarda değişim bir amino asite bir kimyasal grup eklenmesi.

58 Figure 3.13 Protein Structure Can Change Serbest molekül Bağlanmış molekül Değişmemiş amino asit Değişmiş amino asit

59 3.3 Karbonhidratlar Karbonhidratların genel formülü C m H 2n O n. Görevleri: Depolanmış enerji kaynağı Depolanmış enerjinin taşınması için kullanılır Pek çok diğer molekül için karbon iskelet

60 3.3 Karbonhidratlar Monosakkaritler: basit şekerler. Disakkaritler: kovalent bağ ile bağlı iki basit şeker. Oligosakkaritler: 3-20 monosakkarit. Polisakkarit: yüz veya binlerce monosakkarit ör: e.g. nişasta, glikojen, selüloz.

61 3.3 Karbonhidratlar Tüm hücreler enerji kaynağı olarak glukoz (monosakkarit) kullanır. Düz zincir veya halka yapıda bulunur. Halka formu daha yaygın görülür çünkü daha kararlıdır. Halka formu α- veya β-glukoz olarak bulunur ve bunlar birbirlerine dönüşebilir.

62 Figure 3.15 Glukozun bir formundan diğerine geçiş Aldehit grubu Hidroksil grubu α yerleşim β yerleşim Düz zincir formu Ara form α-d-glukoz β-d-glukoz

63 3.3 Karbonhidratlar Monosakkaritler farklı sayıda karbon atomu içerirler: Heksozlar: altı karbon yapısal izomerlerdir. Pentozlar: beş karbon.

64 Figure 3.16 Monosakkaritler basit şekerlerdir Üç karbonlu şeker Beş karbonlu şekerler (pentozlar) Gliseraldehit Altı karbonlu şekerler (heksozlar) Riboz Deoksiriboz Mannoz Galaktoz Fruktoz

65 3.3 Karbonhidratlar Monosakakritler yoğunlaşma tepkimeleri ile biraraya gelerek glikosidik bağ yaparlar Bu bağlar α veya β olabilir.

66 Figure 3.17 Disakkaritler glikosidik bağ ile oluşurlar α-1,2 Glikosidik bağ α bağının oluşumu α-d-glukoz Fruktoz α-d-glukoz Fruktoz Sukroz

67 Figure 3.17 Disakkaritler glikosidik bağ ile oluşurlar α-1,4 Glikosidik bağ α bağının oluşumu α-d-glukoz α-d-glukoz α-d-glukoz β-d-glukoz Maltoz

68 Figure 3.17 Disakkaritler glikosidik bağ ile oluşurlar β bağının oluşumu β-1,4 Glikosidik bağ β-d-glukoz β-d-glukoz β-d-glukoz β-d-glukoz Selebiyoz

69 3.3 Karbonhidratlar Oligosakkartiler farklı fonksiyonel gruplar da içerebilirler. Genellikle hücre yüzeylerindeki lipid ve proteinlere kovalent bağlı olarak bulunurlar ve tanımlama sinyali olarak görev yaparlar. İnsan kan grupları bu oligosakkarit zincirler ile tanımlanır.

70 3.3 Karbonhidratlar Polisakkaritler çok büyük monosakkarit polimerleridir. Nişasta: bitkilerde glukoz deposu. Glikojen: hayvanlarda glukoz deposu. Selüloz: çok kararlı bir yapısı vardır.yapısal bileşenler için kullanılır.

71 Figure 3.18 Polisakkaritler Moleküler yapı Selüloz Nişasta ve glikojen

72 3.3 Karbonhidratlar Karbonhidratlar farklı fonksiyonel grupların eklenmesiyle değiştirilebilir: Şeker fosfatlar Amino şekerler Kitin

73 Figure 3.19 Kimyasal olarak değişmiş karbonhidratlar Şeker fosfat Fosfat grupları Fruktoz Fruktoz 1,6-bisfosfat

74 Figure 3.19 Kimyasal olarak değişmiş karbonhidratlar Amino şeker Glukozamin Amino grubu Galaktozamin

75 Figure 3.19 Kimyasal olarak değişmiş karbonhidratlar Kitin Glukozamin N-asetil grubu N-asetil glukozamin Kitin

76 3.4 Lipidler Lipidler polar olmayan hidrokarbonlardır; suda çözünmezler. Birbirlerine yeterince yaklaşırlarsa zayıf fakat artan van der Waals güçleri molekülleri bir arada tutar. Aslında gerçek anlamda polimer değillerdir çünkü kovalent bağlarla bağlı değillerdir.

77 3.4 Lipidler Yağlar enerji depolar. Fosfolipidler hücre zarında yapısal görevler. Karoten ve klorofil bitkilerde ışık enerjisini depolarlar. Steroidler ve değişmiş yağ asitleri hormon ve vitaminler.

78 3.4 Lipidlier Hayvan yağları ısı yalıtımı. Sinirler etrafındaki lipid kaplama elektriksel yalıtım sağlar. Deri, kürk ve tüyler üzerindeki yağ veya mumsu tabaka suyu uzaklaştırır.

79 3.4 Lipidler Yağlar trigliserittir: 3 yağ asiti ve bir gliserol Gliserol: üç adet OH grubu bulunur (bir alkoldür). Yağ asiti: bir polar karboksil grubu bulunan nonpolar hidrokarbondur. Karboksiller hidroksillerle ester bağları yaparak trigliseriti oluşturur.

80 Figure 3.20 Trigliserit sentezi Gliserol Ester bağı Yağ asiti molekülü Trigliserit

81 3.4 Lipidler Doymuş yağ asitleri: karbonlar arasında çift bağlar yoktur molekül H atomlarına doymuştur. Doymamış yağ asitleri: karbon zinciri boyunca bir veya daha fazla çift bağ vardır.

82 Figure 3.21 Doymuş ve doymamış yağ asitleri Palmitik asit Oksijen Hidrojen Karbon Linoleik asit

83 3.4 lipidler Hayvansal yağlar doymuş olma eğilimindedirler: birbirlerine sıkıca bağlı; oda sıcaklığında katı. Bitkisel yağlar doymamış olma eğilimindedirler: zincirdeki bükülmeler sıkı paketlenmeyi engeller: oda sıcaklığında sıvıdırlar.

84 In-Text Art, Ch. 3, p. 57

85 3.4 Lipidler Yağ asitleri amfipatiktir: birbirine zıt kimyasal özellikleri vardır Karboksil grubu iyonlaştığında COO oluşturur ve fazlasıyla hidrofiliktir: diğer uç ise hidrofobiktir.

86 3.4 Lipidler Fosfolipidler: gliserole bağlı yağ asitlerinde bir yağ asiti yerine fosfat grubu geçer Kafa grubu fosfattır hidrofilik Kuyruklar yağ asiti zincirleridir hidrofobik Bunlar da amfipatiktir

87 Figure 3.22 Phospholipids (Part 1) Fosfatidil kolin kolin Fosfat Hidrofilik kafa grubu Artı yük Eksi yük gliserol Ester bağı Hidrokarbon zincirleri Hidrofobik kuyruk

88 3.4 Lipidler Fosfolipidler suda, hidrofobik kuyruk kısımları içte, hidrofilik kafa kısımları dışa bakacak şekilde çift katman oluştururlar. Biyolojik zarlar bu şekilde bir çift katmanlı fosfolipid yapıya sahiptir.

89 Figure 3.22 Phospholipidler Fosfolipid çift tabaka Su Hidrofilik kafa grupları Hidrofobik yağ asiti kuyruk grupları Hidrofilik kafa grupları Su

90 3.4 Lipidler Karotenler: ışığı emen pigmentler In-text art p. 20, (b-carotene and vitamin A) β-karoten A vitamini

91 3.4 Lipidler Steroidler: pekçok halka karbon atomlarını paylaşır. Kolesterol biyolojik zarlarda önemli bir steroiddir. Diğer steroidler hormon olarak görev yapar. Kolesterol

92 3.4 Lipidler Vitaminler vücut tarafından sentezlenemeyen, besinlerle birlikte alınması gereken küçük moleküller. Mumlar nonpolar ve su geçirmez.

93 3 Açılış sorusunun cevabı Örümcek ipeği çok güçlüdür ve ameliyat ipliklerinden kurşun geçirmez yeleklere kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. İpek böcekleri ve bakterilerin genleri genetik mühendisliği ile değiştirilmiş ve örümcek ipeği proteinlerini üretmeleri sağlanmıştır.

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır.

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır. ORGANİK BİLEŞİKLER **Organik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenirler. Yapılarında C, H, atomlarını bulundururlar. Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ Polimerlerin yapısı Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapıtaşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları uzun bir moleküldür. Polimerlerin yapıtaşı olarak

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur.

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Yağların suda çözünmemesi canlılığın devamı içi önemlidir. Çünkü

Detaylı

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin III.PROTEİNLER Karbon,hidrojen,oksijen ve azot elementlerinden oluşmuş organik bileşiklerdir.yapısında bazen sülfür,fosfor veya demir de bulunabilir. Proteinler canlılarda en fazla bulunan organik madde

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı 9.Sınıf Biyoloji 1 Yaşam Bilimi Biyoloji cevap anahtarı 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ *Canlıların temel bileşenleri: Canlıların temel bileşenleri; organik ve inorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino Asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. 1 Fizyolojik ph da, amino asitlerin amino grubu proton taşır ve pozitif yüklüdür;

Detaylı

Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-COOH) içeren

Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-COOH) içeren AMİNO ASİTLER Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-) içeren bileşiklerdir. Amino asitler, hem bir asidik

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER Biyokimyanın tanımı yaşamın temel kimyası ile ilgilenen bilim dalı (Bios, Yunancada yaşam demektir.) canlı sistemin yapısını ve fonksiyonlarını kimyasal

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

8. Hafta Amino Asitler, Peptidler ve Proteinler: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI PEPTİT BAĞI

8. Hafta Amino Asitler, Peptidler ve Proteinler: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI PEPTİT BAĞI 8. Hafta Amino Asitler, Peptidler ve Proteinler: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI PEPTİT BAĞI Bir amino asidin -amino grubu 2. bir amino asidin -karboksil grubuyla reaksiyona girince bir molekül su ayrılarak

Detaylı

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ KARBOHİDRATLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Karbohidratlar (CHO) şeker, nişasta, glikojen ve selüloz olarak canlılar aleminde en geniş yeri kaplayan makromoleküllerdir. İnsanlar, hayvanlar ve mikroorganizmalar

Detaylı

Membran Organizasyonu

Membran Organizasyonu Membran Organizasyonu Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Tıp Fakültesi Biyofizik AD Biyolojik Zarlar plazma zarları mitokondri, kloroplast, lizozom gibi organelleri sitoplazmadan ayıran hücre içi zarlar mitokondri

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası ORGANİK BİLEŞİKLER Canlı Organizmalarda bulunan büyük ve karışık yapılı moleküller yani makromoleküllerdir Makromoleküllerin hepsinde karbon vardır. Karbon Dünyası Makromoleküller birbirlerine kovalent

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

Amino asitlerin sınıflandırılması

Amino asitlerin sınıflandırılması Amino asitlerin sınıflandırılması Biyolojik açıdan önemli olan amino asitler farklı R grupları taşımaktadır. R grupları kimyasal olarak çok değişken olduğu ve bu değişkenliğin fonksiyonel gruplar ile arttığı

Detaylı

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik materyal; Kendini çoğaltır. Bilgi depolar. Bilgiyi ifade eder. Mutasyonla varyasyonlara izin verir. Genetik Tarihçe

Detaylı

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır 9.Sınıf Biyoloji 1 Akıllı Defter vitaminler,hormonlar,nükleik asitler sembole tıklayınca etkinlik açılır sembole tıklayınca ppt sunumu açılır sembole tıklayınca video açılır 1 VİTAMİNLER ***Vitaminler:

Detaylı

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi 1 Anlatım Planı 1. Makromoleküller ve Su 2. Amino asitler ve Peptidler 3. Proteinler 4. Enzimler 5. Karbohidratlar 6. Nükleik

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Proteinler, tüm hücrelerde ve hücrelerin tüm bölümlerinde en çok bulunan biyolojik makromoleküllerdir ve canlının kuru ağırlığının % 50 veya daha fazlasını kapsarlar.

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Canlı hücrelerin bilinen kimyasal yapı taşları

Canlı hücrelerin bilinen kimyasal yapı taşları anlı hücrelerin bilinen kimyasal yapı taşları rganik maddeler a) Karbonhidratlar b) Proteinler, amino asitler ve peptitler c) Enzimler d) Lipidler e) Nükleotidler ve nükleik asitler f) Vitaminler İnorganik

Detaylı

Temel Biyokimya-I Karbonhidratlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Biyokimya AD Ankara

Temel Biyokimya-I Karbonhidratlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Biyokimya AD Ankara Temel Biyokimya-I Karbonhidratlar Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Biyokimya AD-06110-Ankara I. MAKROMOLEKÜLLER-YAPI VE FONKSİYONLAR Hücreler büyük moleküllü organik moleküllerden

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER * Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER *DNA, RNA ve Protein Moleküllerinin Yapısı ve Evrimi *Burada Moleküler Biyoloji nin temelini oluşturan DNA-RNA, amino asitler ve proteinler gibi moleküllerin yapılarını hatırlayacağız.

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin 1 Giriş Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin tamamlayacağı yazılı, sözlü ve uygulamalı görevler beslenme,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ 3 MAKROMOLEKÜLLER

MİKROBİYOLOJİ 3 MAKROMOLEKÜLLER MİKROBİYOLOJİ 3 MAKROMOLEKÜLLER Canlılardaki Kimyasal Bağlar Canlılarda bulunan temel kimyasal elementler hidrojen, oksijen, karbon, azot, fosfor ve kükürt'tür. Bu elementler canlılardaki molekülleri oluşturmak

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif

Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif formu, fosforik asitle yaptığı esterlerdir Glukoz, galaktoz

Detaylı

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar Metabolize edilmeleriyle

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması PROTEİNLER -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler -Aminoasitler --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması - Esansiyel olan veya olmayan amino asitler -Proteinlerin Kimyasal Özellikleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HÜCRE BİYOLOJİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HÜCRE BİYOLOJİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HÜCRE BİYOLOJİSİ Doç.Dr. Banu Mansuroğlu İstanbul Kaynak:Cooper and Hausman, Hücre Moleküler Yaklaşım. Çeviri Editörleri

Detaylı

Karbonhidratlar ve yağlar

Karbonhidratlar ve yağlar Karbonhidratlar ve yağlar A) KARBONHİDRATLAR (ŞEKERLER) Karbonhidratlar öncelikle yeşil bitkilerin fotosentezi sonucu oluşmaktadır. Yapılarında C, H, O atomları vardır. Karbonhidratlar yapılarındaki şeker

Detaylı

1. PROTEİNLERİN GENEL YAPI VE ÖZELLİKLERİ

1. PROTEİNLERİN GENEL YAPI VE ÖZELLİKLERİ 1. PROTEİNLERİN GENEL YAPI VE ÖZELLİKLERİ Proteinler, amino asit monomerlerinden oluşmuş polimerlerdir ve bilinen en karmaşık yapılı moleküllerdendir. Birçok hücrede kuru ağırlığın %50'den fazlasını oluşturan

Detaylı

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir.

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Proteinlerin yapısında; Karbon ( C ) Hidrojen ( H ) Oksijen

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

Beslenmeden hemen sonra, artan kan glikoz seviyesi ile birlikte insülin hormon seviyesi de artar. Buna zıt olarak glukagon hormon düzeyi azalır.

Beslenmeden hemen sonra, artan kan glikoz seviyesi ile birlikte insülin hormon seviyesi de artar. Buna zıt olarak glukagon hormon düzeyi azalır. Seçmeli Ders: Dokular ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler 1.HAFTA Normal metabolizmada aktif olan günlük akış; Yaşamak için gerekli olan enerji akışı, dışardan alınan gıdalardan elde edilir. Kullanılan

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

BİYOKİMYA I. Ek Notlar-Vize. Yapı-işlev ilişkisi

BİYOKİMYA I. Ek Notlar-Vize. Yapı-işlev ilişkisi BİYOKİMYA I Ek Notlar-Vize Dr. Naşit İĞCİ Temel kaynak olarak kitap kullanılacaktır. Bu notta derste anlatılan ancak kitapta yer almayan konular bulunmaktadır. Sınavda hem kitap hem de ek notlardan sorumlusunuz.

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Proteinlerin moleküler yapılarını hangi kimyasal güçler belirler? Proteinlerin moleküler yapıları Primer yapı Sekonder yapı α-heliks

Detaylı

Biyolojik zarların genel yapısı sıvı mozaik modelle açıklanır.

Biyolojik zarların genel yapısı sıvı mozaik modelle açıklanır. 6 Hücre zarları 6 Hücre zarları 6.1 Biyolojik zarın yapısı nasıldır? 6.2 Hücre zarı, hücre tutunması ve tanımasında nasıl bir rol oynar? 6.3 Zardan madde geçişlerinde pasif taşıma 6.4 Zardan madde geçişlerinde

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

BİYOMOLEKÜLLER. Dr. Fatih Büyükserin

BİYOMOLEKÜLLER. Dr. Fatih Büyükserin BİYOMOLEKÜLLER Dr. Fatih Büyükserin BİYOMOLEKÜLLER Canlı hücrelerde hangi tip moleküller /işlevsel gruplar vardır, ne orandadır? Birbiriyle nasıl etkileşir? Canlılarda sıklıkla meydana gelen tepkimeler

Detaylı

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM HÜCRE ZARINDA TAŞINIM Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK AD Küçük moleküllerin zardan geçişi Lipid çift tabaka Polar moleküller için geçirgen olmayan bir bariyerdir Hücre içindeki suda

Detaylı

Amino Asitler, Peptitler, Proteinler. Dr. Fatih Büyükserin

Amino Asitler, Peptitler, Proteinler. Dr. Fatih Büyükserin Amino Asitler, Peptitler, Proteinler Dr. Fatih Büyükserin Amino Asitler, Peptitler, Proteinler Proteinler, tüm hücrelerde en çok bulunan biyolojik makromoleküllerdir. Tek bir hücrede bile binlerce farklı

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

PROTEİNLERİN GÖREVLERİ

PROTEİNLERİN GÖREVLERİ PROTEİNLER Organizmalarda ve dolayısıyla hücrelerde en bol bulunan organik maddeler proteinlerdir. Çok önemli bileşikler olmaları nedeniyle bunlara bu ad verilmiştir ( proteios : birinci) Yapı ve görevle

Detaylı

Bölüm 02 Dersin Anahatları

Bölüm 02 Dersin Anahatları Bölüm 02 Dersin Anahatları Vücudumuzun Kimyasal Bileşimi Eric P. Widmaier Boston University Hershel Raff Medical College of Wisconsin Kevin T. Strang University of Wisconsin - Madison Copyright The McGraw-Hill

Detaylı

Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir.

Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir. Karbonhidratlar Karbonhidratlar Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir. Bunlar, meristematik dokulara iletildiğinde, bu kısımlarda selüloz, lignin, pektin bileşikleri ve lipitler

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

Temel Makromoleküller ve Moleküler Biyolojinin Merkezi Doktrini

Temel Makromoleküller ve Moleküler Biyolojinin Merkezi Doktrini Temel Makromoleküller ve Moleküler Biyolojinin Merkezi Doktrini Yaşamın Yedi Temel Direği Makromoleküller Merkezi Doktrin ve Genetik Sınıflandırma Paul Selvin ve Arif Altıntaş ın ders notlarından derlenmiştir.

Detaylı

BĐYOKĐMYA BĐYOKĐMYA NE ĐŞĐNĐZE YARAYACAK??? Biyokimya modern moleküler yaşam bilimlerinin en önemli disiplinidir. HĐBRĐT BĐR BĐLĐM DALI

BĐYOKĐMYA BĐYOKĐMYA NE ĐŞĐNĐZE YARAYACAK??? Biyokimya modern moleküler yaşam bilimlerinin en önemli disiplinidir. HĐBRĐT BĐR BĐLĐM DALI BĐYOKĐMYA BĐYOKĐMYA BĐYOLOJĐ HĐBRĐT BĐR BĐLĐM DALI KĐMYA YAŞAYAN ORGANĐZMALAR ATOM ve MOLEKÜLLER 1 YAŞAYAN ORGANĐZMALARDA ATOM ve MOLEKÜLLERĐ ĐNCELEYEN BĐLĐM DALI 2 BĐYOKĐMYA NE ĐŞĐNĐZE YARAYACAK??? 3

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (07.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (07.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (07.03.2014) 1 4. Haftanın Ders İçeriği Biyoteknoloji de Moleküller ph kavramı ve ölçümü

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbohidratlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar Karbonhidratlar q Doğada en bol bulunan organik moleküllerdir.

Detaylı

Karbohidratlar 02.04.2012. Karbonhidratlar. Sınıflandırılması q. Sınıflandırılması. q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar

Karbohidratlar 02.04.2012. Karbonhidratlar. Sınıflandırılması q. Sınıflandırılması. q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar Karbohidratlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbonhidratlar q Doğada en bol bulunan organik moleküllerdir.

Detaylı

Aminoasitler ve proteinler. Assist. Prof.Dr. Sema CAMCI ÇETİN

Aminoasitler ve proteinler. Assist. Prof.Dr. Sema CAMCI ÇETİN Aminoasitler ve proteinler Assist. Prof.Dr. Sema CAMCI ÇETİN Giriş Proteinlerin temel yapı taşları: aminoasitler Bütün canlılardaki proteinler 20 standart amnoasitten yapılmışlardır. Protein nasıl yapılır?

Detaylı

LİPİDLER VE METABOLİZMASI

LİPİDLER VE METABOLİZMASI LİPİDLER VE METABOLİZMASI Lipidler bitki ve hayvan dokusunda bulunup, suda çözünmeyen, fakat eter, aseton, kloroform ve benzen gibi polar olmayan çözücülerde çözünen organik bileşiklerdir. Lipidler Weende

Detaylı

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları k. Öğrenci

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Yard.Doç. Dr. Melike BARAN EKİNCİ MAKÜ Gıda Kimyası Ders Notları

AMİNO ASİTLER. Yard.Doç. Dr. Melike BARAN EKİNCİ MAKÜ Gıda Kimyası Ders Notları AMİNO ASİTLER Yard.Doç. Dr. Melike BARAN EKİNCİ MAKÜ Gıda Kimyası Ders Notları Proteinler Yunanca da birinci sırada anlamına gelen proteois kelimesinden türemiştir. Proteinler canlı bir hücrenin kuru ağırlık

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

BESLENMENİN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ

BESLENMENİN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ BESLENMENİN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ Beslenme ve besin maddeleri Beslenme, büyüme, gelişme ve yaşamın sürdürülmesi için ekzojen maddelerin sağlanmasıdır. Beslenme sırasında besinler alınır. Besinlerde, bazıları

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU

TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU Yağların Oksidasyonu Besinlerle alınan yağlar ince bağırsakta safra asidi tuzları ile önce emülsiyonlaşarak küçük damlacıklar haline getirilir. Sonra

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu

Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Yeryüzündeki yaşam su içinde ortaya çıkmış ve canlıların karalar üzerine yayılışından önceki 3 milyar yıl boyunca su içinde

Detaylı

2008-2009 Güz Yarı Dönemi

2008-2009 Güz Yarı Dönemi BİY315 AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Amino asitlerin yapısı Amino asit yapısındaki karbonlar iki sistemle tanımlanır: Numaralandırma ve sembol. α karbon atomu bir kiral

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

PROTEİN. Mısırdan. İzolasyon Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu

PROTEİN. Mısırdan. İzolasyon Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu Mısırdan PROTEİN İzolasyon Kiti Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı j. Deney

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI

PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI 1-Primer Yapı (1 o ) 2-Sekonder Yapı (2 o ) -Alfa heliks -Beta kırmalı tabaka -Beta bendler (kıvrım, dirsek) -Tesadüfi

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden

Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden Polisakkaritler (glikanlar) Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden oluşan polimerlerdir; (D)-Glukoz,

Detaylı

Suyun Radyasyon Kimyası

Suyun Radyasyon Kimyası Suyun Radyasyon Kimyası Radyobiyolojide ve reaktör teknolojisinde kimyasal işlemlerde su ve sulu çözeltilerin önemi nedeniyle suyun radyasyon kimyası deneysel ve teorik çalışmalarda esas konu olmuştur.

Detaylı