SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI"

Transkript

1 SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F. Haymana Çiftliği nden sağılan sütler günlük olarak gelmektedir. İşletmeye gelen süt, öncelikle platform testleri olarak ifade edilen kurumadde, yağ, asitlik gibi testlerden geçirilerek kabulünün uygun olup olmadığına karar verilmekte ve ardından işlenecek ürüne göre farklı işlem aşamaları uygulanmaktadır. Süt alımında sütün işlemeye uygunluğunu ve kalitesini test etmek için yapılan kontrollere platform testleri denir. Bu testler; sütün sıcaklığı, yoğunluğu, ph değeri, titrasyon asitliği, yağ ve yağsız kurumadde miktarları, görünüş, koku gibi duyusal nitelikler ve hızlı kitler ile yapılan mikrobiyolojik analizler ve antibiyotik aramasını içermektedir. Günlük 3 ton süt işleme kapasitesine sahip işletmede, beyaz peynir, yoğurt, kefir, pastörize süt üretilmektedir. Bunun yanı sıra bazı dönemlerde lor peyniri, dil peyniri ve tereyağı da üretilmektedir. 1

2 1. Süt Alım Platformu: Bu bölümde işletmeye kabulüne karar verilen süt, sap, saman, çöp gibi gözle görülebilecek kaba kirlilik unsurlarından ayrılmak üzere filtre edilir. Aynı zamanda bu ünitede sütler tartılarak kayıt altına alınır. Bu işlem, fiziksel temizlik olarak ifade edilmektedir. 2. Çiğ Süt Depolama Tankları: Gelen süt aynı gün işlenmeyecekse çift cidarlı paslanmaz çelik tanklarda +4 C de depolanmaktadır. 2

3 3. Seperatör: Seperatörden geçirilen çiğ süt, cihazın iki ayrı çıkışından yağsız süt ve krema olarak ayrı ayrı elde edilmektedir. Yağsız süt ve yağın ayrılması işlemine seperasyon denir ve bu işlem merkezkaç kuvveti prensibi ile çalışan seperatörlerde gerçekleştirilir. Seperasyon işlemi ile aynı zamanda, filtrelerle uzaklaştırılamayan gözle görülemeyecek kadar küçük kirlilik unsurları (somatik hücreler, kan pıhtıcıkları, lökositler, bazı mikroorganizmalar, protein topakçıkları) da ayrılmaktadır. 4. Standardizasyon: Süt bileşimindeki kurumadde ve yağın işlenecek ürüne göre istenilen düzeye ayarlanması işlemidir. Seperasyon ile ayrılan krema ve yağsız sütten istenilen oranda karıştırılarak, çiğ sütün ve bu sütten elde edilecek ürünün yağ oranı ayarlanmaktadır. Süt ürünlerinin yağ içerikleri, standartlarda belirtilen yağ içeriklerine uygunluk göstermek zorundadır. Örneğin, yağsız süt % 0.5, yarım yağlı süt % ve tam yağlı süt % yağ oranları ile piyasaya sunulmalıdır. Kurumadde standardizasyonunda, yoğurda işlenecek sütün yağsız kurumadde düzeyi en az %12 olacak şekilde evaporasyon ve/veya süttozu ilavesi yapılmaktadır. 3

4 5. Pastörizasyon Ünitesi: Pastörizasyon süte 100 C nin altındaki bir sıcaklıkta, süte bulaşabilecek patojen mikroorganizmaların tamamını ve diğer mikroorganizmaların %99 unu yok edecek sürede ısıl işlem uygulanmasıdır. Pastörizasyon işlemi çift cidarlı tanklarda veya plakalı ısı değiştiricilerde gerçekleştirilir. Plakalı pastörizatörler beş bölümden oluşur: Isıtıcı, soğutucu, rejenerasyon (gelen süt ile pastörize olmuş sütün karşılaştığı kısım), holder (sütün pastörizasyon sıcaklığında belirli süre bekletildiği kısım), balans tankı (sütün belirli debi ile plakalardan geçişini sağlayan tank). Pastörizasyon sıcaklık ve süresi işlenecek ürüne göre değişmektedir. 6. Peynir Üretim Odası: İşletmede beyaz peynir Bulgar tekniğine göre üretilmektedir. Bu amaçla Bulgar tekneleri kullanılmaktadır. Süt pastörizasyondan sonra teknelere alınmakta ve peynir üretim aşamalarının tamamı (CaCl2, starter kültür ve maya ilavesi, pıhtı kesme, baskılama, tuzlama ) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, beyaz peynirin yanı sıra zaman zaman kaşar, dil, lor peynirleri de üretilmektedir. 4

5 7. Süttozu Ünitesi: İşletmede sadece Süt Teknolojisi Bölümü araştırma ve uygulamalarında süttozu üretimi yapılmaktadır. Belirli kurumadde değerlerine kadar (%40-45) evaporatör ile koyulaştırılan süt, kurutma kulesine gönderilmektedir. Kurutma kulesinde atomizörden püskürtülen süt yaklaşık C sıcaklıktaki hava ile karşılaşarak, sprey yöntemiyle kurutulmaktadır. Kuruyan tozlar siklonda hava ile ayrılmakta ve yaklaşık &95 kurumaddeli süttozu elde edilmektedir. 5

6 8. Süt İşletmesinin Temizliği: Boruların, kapalı hatların ve tankların temizliği için CIP (Cleaning-In-Place=Yerinde temizlik) sistemi uygulanmaktadır. Bu şekilde üretim hatlarının içindeki kirlilik unsurlarını yok etmek için önce alkali karakterde bir solüsyon (yağ ve protein kalıntılarına etkili), ardından asit karakterde bir solüsyon (kireç ve mineral taşlara etki eder) geçirilerek su ile durulama yapılmaktadır. Hattın temizliğinde en son aşama dezenfeksiyondur. Bu amaçla buhar ile ya da bir kimyasalla dezenfeksiyon işlemi yapılır. CIP hattından dezenfektan geçirildikten sonra sistem iyice durulanmaktadır. İlaveten işletmenin zemini de deterjan ve dezenfektan ile temizlenmekte ve işletme tekrar üretim yapmak için hazır hale gelmektedir. 6

7 UYGULAMA 2: SÜTTE ASİTLİĞİN BELİRLENMESİ Süt sağıldığı zaman hafif asidik bir reaksiyon gösterir. Sütte doğal asitlik veya ilk asitlik olarak nitelendirilen bu asitliğin kaynağı; fosfatlar, sitratlar, kazein, albümin, globulin ve CO 2 dir. Süt ilk asitliğini uzun süre koruyamaz. Süte, sağım sırasında ve sonrasında birçok mikroorganizma çeşitli yollarla bulaşır. Başta laktik asit bakterileri olmak üzere bazı asit üreten bakteriler süt şekeri laktozu laktik aside parçalayarak asitliğin artmasına neden olurlar. Söz konusu asitlik sonradan oluştuğu için gelişen asitlik olarak ifade edilmektedir. Sütün doğal asitliği ve gelişen asitliği toplamına toplam asitlik denir ve titrasyon yöntemiyle belirlenir. Süt teknolojisinde çoğunlukla toplam asitlik Soxhelet-Henkel derecesi ( SH) olarak belirlenir. Titrasyon yöntemiyle ortamda hem serbest halde bulunan hem de bağlı halde bulunan H + iyon konsantrasyonu belirlenir. Sütte çözünmüş H + iyon konsantrasyonunun belirlenmesi ile tespit edilen asitlik ise gerçek veya aktif asitlik olarak isimlendirilir. Sütte gerçek asitlik ph-metre ile ölçülür ve ph değeri olarak ifade edilir. ph ile SH arasında matematiksel bir bağlantı yoktur ve birbirlerine dönüştürülemezler. Çizelge 1: Sütün özellikleri ve asit dereceleri Sütün Özellikleri SH derecesi ph-değeri Normal taze süt Asitleşme başlangıcı Isıtmada pıhtılaşma Kesilen süt Sütün ph-değerinin belirlenmesi Bir çözeltinin asitlik veya bazlığı litresindeki aktif OH - iyonları konsantrasyonu ile açıklanır. ph değeri; bir litre çözeltide mol olarak ifade edilen hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritması şeklinde tanımlanır. ph değeri 0-14 aralığında ölçülmektedir. ph 7 den küçük çözeltiler asidik, ph 7 den büyük çözeltiler bazik ve nötr çözeltiler ph 7.00 olarak ifade edilir. Yani asitlik arttıkça ph değeri küçülür, asitlik azaldıkça ph değeri büyür. Sütte ph ölçümünde ph-metre denilen aletlerden yararlanılır. ph-metre bir voltmetredir. Alet sahip olduğu elektrot yardımıyla örnekte bulunan ve hidrojen iyonlarından kaynaklanan 7

8 pozitif yükleri tespit etme özelliğindedir. Bu yükler elektrotta toplanır ve buradan çok hassas olan voltmetreye iletilir ve ph-metrenin dijital ekranından okuma yapılır. Soxhelet-Henkel ( SH) Cinsinden Sütte Toplam Asitliğin Belirlenmesi Fenol fitalein indikatörü katılmış 100 ml sütün asitliğini nötrlemek için N/4 lük (0,25 N) NaOH den ml olarak harcanan miktar SH cinsinden sütün asitliğini verir. Analiz için; iyice karıştırılmış 20 0 C deki 25 ml süt örneği bir erlene konur. Üzerine %95 lik alkolde % 1 lik hazırlanan fenol fitalein indikatöründen 2-3 damla eklenir ve 0,1 N NaOH çözeltisi ile hafif pembe renk oluşuncaya ve 5 s süresince değişmeyene kadar titre edilir. Örnek: 25 ml süt örneğinin 0,1204 N NaOH ile titre edilmesi sonucunda harcama 4 ml olarak tespit edilmiştir. Süt örneğinin asitliği kaç SH dır? N 1 x V 1 = N 2 x V 2 0,1204 N x 4 ml = 0,25 N x V 2 V 2 = 1,9264 ml 8

9 25 ml süt örneği için 0,25 N NaOH den 1,9264 ml harcanırsa 100 ml süt örneği için 0,25 N NaOH den x harcanır. x= 7,7056 ml Sonuç: Süt örneğinin asitliği 7,7056 SH dır. Süt Asidi cinsinden sütte toplam asitlik tayini (% LA) İyice karıştırılmış süt örneğinden 17.6 ml veya 18 g alınır ve üzerine aynı miktar kaynatılmış soğutulmuş saf su ilave edilir. Üzerine 0.5 ml % 1 lik fenol fitalein indikatörü eklenerek N/10 luk NaOH çözeltisi ile hafif pembe renge kadar titre edilir. Aşağıdaki formülden yararlanılarak sonuç hesaplanır. % LA = V x N x 0.09 x 100 Örnek miktarı (g) Not: Örnek ml olarak verilmiş ve sütün yoğunluğu biliniyor ise d=m/v eşitliğinden yararlanılarak g cinsinden süt miktarı bulunarak formülden yararlanılabilir. Sütün laktik asit (süt asidi) cinsinden asitliği SH derecesine dönüştürülebilir. Bu amaçla aşağıdaki formül kullanılmaktadır. % LA = x SH Örnek: 20 g süt örneği 0,1017 N NaOH ile titre ediliyor ve harcama 2 ml olarak belirleniyor. Örneğin asitliğini % LS ve SH cinsinden hesaplayınız. % LA = 2 ml x 0,1017 N x 0,09 x 100 % LA= 0, g 0,0915/ 0,0225 = 4,06 SH 9

10 UYGULAMA 3: GERBER YÖNTEMİ İLE SÜTTE YAĞ TAYİNİ Gerber yöntemiyle sütte yağ tayininde yöntemin prensibi; bütirometre adı verilen özel cam tüplerde, belirli hacimdeki sütün protein ve zor çözünen tuzlarını derişik sülfirik asit ilavesiyle çözdürdükten sonra serbest hale geçen yağı santrifüj ederek ayırmak ve yağ miktarını bütirometrenin skalasından okumaktır. Bütirometrenin skalasından okunan değer 100 ml sütte g yağ olarak değerlendirilir. (g yağ/ 100mL süt, % yağ) Analizin yapılışı Süt bütirometreleri ağızları yukarı gelecek şekilde özel dayanaklarına yerleştirilir. Sonra sırasıyla ve dikkatlice bütirometrenin içine önce 10 ml 1.82 lik H 2 SO 4 (sülfirik asit) sonra 11 ml oda sıcaklığında homojen olacak şekilde iyice karıştırılmış süt örneği ve 1 ml amil alkol konur. Bütirometrenin ağzı iyice kurulanır lastik tıkaç ile kapatılır. Oluşan pıhtı tamamen çözününceye ve ortamda hiçbir beyazlık kalmayıncaya kadar bütirometre yavaş yavaş çalkalanır ve alt üst edilir. Sonra bütirometreler tıkaçlar dış tarafa gelecek şekilde ve dengenin sağlanması için karşılıklı olarak santrifüje yerleştirilir ve 1100 devir/dk da 5 dk süreyle santrifüj edilir. Sonra bütirometrelerin bölüntülü kısmı üstte olacak şekilde santrifüjden 10

11 çıkartılır ve skaladan berrak yağ kısmı okunur. Paralel çalışmalarda sonuçlar arasındaki fark %0.1 i aşmamalıdır. Yağ tayini yaparken aşağıda belirtilen bazı sorunlar ile karşılaşmak mümkündür. Doğru sonuç elde etmek ve rahat okuma yapabilmek için bu hususlara dikkat edilmelidir: - Yağ sütununun bulanık olması, çoğunlukla amil alkol yetersizliğinden kaynaklanır. - Yağ sütunu çok koyu olduğunda; kullanılan asidin yoğunluğu yüksek olabilir veya gereğinden fazla asit konulmuştur. Karıştırma ve çalkalama işleminin yetersiz yapılması da bu hataya neden olabilir. - Bütirometrenin yağ sütununun alt kısmında tortu olması; asidin kirli olmasından, asidin çok kuvvetli olmasından veya asitle sütün ani karıştırılmasından kaynaklanabilir. UYGULAMA 4: SÜTTE KURUMADDE ve ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ Kurumadde tayini, sadece sütün bileşim zenginliğinin belirlenmesi açısından değil aynı zamanda süte hile amacıyla su katılması durumunda bunun tespit edilmesinde önemli olan bir analizdir. Kurumadde değerinin normal değerlerden düşük olması durumunda süte su katıldığından şüphelenilebilir. Bu durumda su katılıp katılmadığını tespit etmek için donma noktası tayini yapılmalıdır. Sütte kurumadde 3 yolla belirlenebilir: 1. Gravimetrik Yöntem 2. Formül ve Tablolar 3. Refraktometre Gravimetrik Yöntem (Etüvde kurutarak): Yöntemin prensibi belirli miktardaki sütün sabit sıcaklıkta değişmez ağırlığa gelinceye kadar suyunun uçurulması ve kalan kısımdan kurumadde hesaplanmasına dayanmaktadır. En hassas yöntemidir ancak uzun zaman gerektirir. 11

12 Isıya dayanıklı kurumadde kapları etüvde 100 C de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulur ve desikatörde 30 dk soğutulur. Darası alınan kapları içine yaklaşık 5 ml süt örneği tartılır ve tartım değeri kaydedilir. Tartımdan sonra sütün suyunun bir bölümünün uçurulması amacıyla kaynayan su banyosu üzerinde 30 dakika bekletilir. Ardından kaplar etüvde 2 saat süreyle 100±2 C de kurutulur. Desikatöre alınan kaplar 30 dk soğutulduktan sonra tartılır. Ardından kaplar tekrar etüve konularak 2 tartım arasındaki fark g dan az oluncaya kadar kurutma işlemine devam edilir. Sonuç aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanır: G 3 -G 1 Kurumadde (%) = x 100 G 2 -G 1 G 1 :Kurutma kabının darası G 2 :Süt örneği + kabın darası G 3 :Kurutulmuş süt örneği + kabın darası Örnek: Kap No Dara Dara+Örnek Dara+KM1 Dara+KM2 Dara+KM , , , , ,5042 (27, ,5046 = 0,0004 < 0,0005) 12

13 (Dara + Örnek) Dara =Örnek 32, ,9836 = 5,28 (Dara + KM3) Dara = KM 27, ,9836 = 0,5206 5,28 g örnekte 0,5206 g KM varsa 100 g örnekte x x= 9,8598 g % 9,86 kurumadde Formül ve tablolar Ackermann Diski kullanarak sütte kurumaddenin belirlenmesi Ackerman diski, sütün laktodansimetre derecesiyle, % yağ oranından yararlanarak kurumaddeyi belirlemek için kullanılır. Ackermann diski üst üste yerleştirilmiş ve sağa sola dönebilen iki daireden oluşmuştur. Dairelerin üzerinde 3 takım bölüntü yer alır. İçteki bölüntüler özgül ağırlığı, ortadakiler yağ oranını ve dıştakiler de kurumadde oranını göstermektedir. İçteki daire döndürülerek özgül ağırlık ile yağ oranına ilişkin değerler aynı doğrultuya getirilir ve dıştaki daireden doğrudan doğruya % kurumadde değeri okunur. 13

14 Refraktometre Refraktometre, her ortamın kırılma indisinin farklı olması prensibi kullanılarak, sıvılarda erimiş olan madde miktarını tayin etmeye yarayan aletlerdir. Refraktometre ile sütte yağsız kurumadde belirlenir. İçinde çözünmüş madde içeren çözeltilerde ışık, yoğunluğu farklı ortamlardan birinden diğerine geçerken kırılır. Işığın kırılması, suda çözünmüş maddenin karakteristik özelliğidir ve onun konsantrasyonunun ölçüdür. Sütte Özgül Ağırlık Tayini Yoğunluk (density), belirli bir hacmin ağırlık olarak ifadesidir. Birimi g/cm 3, kg/dm 3 veya g/ml olarak verilebilir. m ( g) d ( d: Yoğunluk, m: Ağırlık, v: Hacim) v ( ml) Özgül ağırlık ise maddenin belirli sıcaklıktaki ağırlığının aynı hacim ve sıcaklıktaki suyun ağırlığına oranıdır. Farklı bir ifadeyle bir maddenin sudan kaç kat ağır olduğunu gösterir ve oran ifade ettiği için birimsizdir. 14

15 Yoğunluk sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttıkça yoğunluk azalır. Bu nedenle yoğunluk tayininde sıcaklık oldukça önemlidir. Ölçümler C ler arasında yapılmalıdır. Sütün yoğunluğu bileşimindeki maddelere bağlı olarak da değişiklik gösterir. Bileşimine bağlı olarak inek sütü ortalama 20 0 C de g/ml yoğunluğa sahiptir. Farklı tür sütlere ait yoğunluk değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Süt Türü Yoğunluk (g/ml) İnek Sütü Koyun Sütü Keçi Sütü Manda Sütü Protein, laktoz ve mineral maddelerin artması yoğunluğu arttırırken yağ miktarının artması yoğunluğun azalmasına neden olur. Bunun nedeni süt yağının yoğunluğunun (0,93 g/ml) düşük olmasıdır. Buna bağlı olarak yağı alınmış sütlerin yoğunluğu daha yüksektir (yaklaşık 1,036 g/ml). Sütün yoğunluğunun belirlenmesinin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır. 1. Sütün bileşim zenginliği hakkında bilgi sahibi olmak 2. Sütün yağının alınıp alınmadığı veya yağsız süt katılıp katılmadığını belirlemek 3. Süte su katılıp katılmadığı hakkında fikir sahibi olmak 4. Sütün Gıda Kodeksine ve standartlara uygun olup olmadığını belirlemek 5. Yağ oranı belirli ise yoğunluk değerinden yararlanarak sütün kurumadde ve yağsız kurumadde değerini hesaplamak Sütte Laktodansimetre ile Yoğunluk Tayini Genel olarak dansimetrelerin prensibi; aynı cismin yüzdüğü bütün sıvılarda aynı ağırlıktaki sıvı ile yer değiştirmesidir. Süt dansimetresi laktodansimetre olarak adlandırılır. En kısa sonuç veren yöntemdir. Alt bölümü laktodansimetrenin dik durması ve gerekli ağırlığı vermesi için içinde saçma veya cıva bulunan bir kürecik şeklindedir. Üst kısım ise üzerinde 15

16 bölüntüler bulunan ince uzun yapıdadır. Laktodansimetre ile arasındaki yoğunluklar belirlenir. Laktodansimetre Öncelikle süt örneği ölçü silindirine, silindirin ¾ ü dolacak kadar konur. Temiz ve kuru laktodansimetre boyun bölümünden tutularak yavaşça süte daldırılır ve biraz bekledikten sonra serbest bırakılır. Laktodansimetrenin hareketi sabitlenince, eğilerek göz hizasında skaladan okuma yapılır. Ölçümlerin laktodansimetrenin belirtilen sıcaklığının en fazla 5 derece üstünde ya da altındaki sıcaklıklarda yapılması gerekir. Sıcaklık düzeltme faktörü 0.2 dir. Sıcaklık farkı ile düzeltme faktörü çarpılarak bulunan değer; sütün sıcaklığı belirtilen sıcaklıktan yüksek olduğunda laktodansimetre derecesine ilave edilir, düşük olduğunda çıkartılır. Örnek: Okunan Laktodansimetre derecesi 32; sütün sıcaklığı 17 o C ve Laktodansimetrede belirtilen sıcaklık 15 o C ise düzeltme faktörü 2 x 0.2 = 0.4 olur. Buna göre Laktodansimetre derecesi = 32.4 olarak hesaplanır. Laktodansimetre değeri yoğunluk olarak ifade edilmek istenirse; Laktodansimetre Derecesi / 1000 = / 1000 = g/ml Örnek: Okunan Laktodansimetre derecesi 30,5; sütün sıcaklığı 17 o C ve laktodansimetrede belirtilen sıcaklık 20 o C ise düzeltme faktörü 3 x 0.2 = 0.6 olur. Buna göre Laktodansimetre Derecesi = 29.9 olarak hesaplanır. Bu durumda sütün yoğunluğu ( )/1000 = g/ml olur. 16

17 UYGULAMA 5: YOĞURT ÜRETİMİ Yoğurt: Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (2009/25) ne göre, fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus un simbiyotik kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürünü olarak tanımlanır. Yoğurt 2 alt grupta sınıflandırılabilir: 1. Set Yoğurt (pıhtısı kırılmamış): Süt starter kültür ile inoküle edildikten sonra hemen paketlenir ve inkübasyona paketlenmiş olarak girer. 2. Stirred Yoğurt (pıhtısı kırılmış): Bu tip yoğurdun yapımında inokülasyon ve inkübasyon işleminden sonra ürün hemen karıştırılıp soğutulur ve paketlenir. Starter kültür: Yoğurda istenilen duyusal, tekstürel ve reolojik özellikleri kazandıran ve son üründe standart kalite özelliklerinin oluşmasını sağlayan seçilmiş saf mikroorganizmalardır. Yoğurt üretiminde Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus bakterilerini içeren termofilik karakterli (optimum gelişme sıcaklıkları C) karışık kültürler kullanılmaktadır. Bu iki starter bakteri arasında simbiyotik bir ilişki bulunmaktadır yani bu iki bakterinin birlikte kullanımı, çoğalma ve laktik asit oluşturma yeteneklerini güçlendirmektedir. Aktivite: Bir kültürün belirli sıcaklık, süre ve inokulum miktarında geliştirdiği asitlik düzeyidir. İnokulum: Süte katılan kültüre verilen addır. İnokulasyon: Yoğurda işlenecek süte starter kültürün ilave edilmesine inokülasyon denir. Yoğurtta istenilen düzeyde yapı ve aroma elde edilmesi için optimum inokulasyon oranı % 2 olarak belirlenmiştir. İnkübasyon: Belirli sıcaklıkta starter kültür mikroorganizmalarının aktivite göstermeleri için belirli süre bekletme aşamasıdır. 17

18 Starter kültür katılmış sütün inkübasyonu yoğurt starter kültürlerinin optimum gelişme sıcaklıkları olan C de asitlik ph 4,6-4,7 ye ulaşıncaya kadar yapılır. Yoğurdun karakteristik tat-aroma ve tekstürel özellikleri inkübasyon işleminin başarısı ile doğrudan ilişkilidir. GELENEKSEL YOĞURT ÜRETİMİ Süt Kaynatma Soğutma (kontrolsüz) Mayalama (Bir önceki günün yoğurdu ile) İnkübasyon (kontrolsüz) Soğutma Tüketim 18

19 ENDÜSTRİYEL YOĞURT ÜRETİMİ Çiğ Süt Klarifikasyon Ön Isıtma (50-55 C) Yağ Standardizasyonu Kurumadde Standardizasyonu Ön Isıtma (60 70 C) Homojenizasyon ( Bar basınç) Isıl İşlem ( C de dk veya C de 5 10 dk) İnkübasyon Sıcaklığına Soğutma (42 45 C) Stirred yoğurt üretimi Set yoğurt üretimi Tank İçerisinde mayalama (İnokülasyon, %2) İnkübasyon (Kontrollü, C de ph 4,6-4,7 ye kadar) Pıhtının kırılması Meyve /Aroma ilavesi Soğutma Paketleme Depolama ( 4C) Meyveli Sade Stirred Yoğurt Kap içerisinde mayalama (İnokülasyon, %2 ve Paketleme) (Meyve / Aroma ilavesi ) İnkübasyon (Kontrollü, C de ph 4,6-4,7 ye kadar) Soğutma Depolama (4C) Meyveli Sade Set Yoğurt 19

20 Endüstriyel Yoğurt Üretiminin Faydaları Standart kalitede ürün elde edilir. İnkübasyon sıcaklığının kontrolü sürekli sağlandığından starter bakterilerin metabolik aktivitelerinde dalgalanmalar oluşmamaktadır. Aseptik koşullarda çalışıldığından mikrobiyal kontaminasyon riski düşmektedir. Isıl işlem ve kurumadde artırımı sırasında sütün orijinal besin değerine olabildiğince az zarar verildiğinden ve kurumadde artırımı yapıldığı için son ürünün beslenme açısından değeri geleneksel yoğurtlara göre daha yüksek olmaktadır. Yağ Standardizasyonu: Yağsız süte separatörden ayrılan krema ilave edilerek yapılmaktadır. standart bir ürün elde etmek tüketici isteklerini karşılamak mevzuata uygun ürün elde edilmesi gibi nedenlerle yapılır. Yoğurt ve Ayran İçin Yağ Oranları (Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği- 2009/25) Yağ Oranı Tam yağlı yoğurt süt yağı % 3,8 Yarım yağlı yoğurt % 2 > süt yağı % 1,5 Yağsız yoğurt süt yağı % 0,5 %... yağlı yoğurt Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız yoğurt sınıfları dışında kalan süt yağı Tam yağlı ayran süt yağı % 1,8 Yarım yağlı ayran % 1,2 > süt yağı % 0,8 Yağsız ayran süt yağı % 0,5 %... yağlı ayran Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız ayran sınıfları dışında kalan süt yağı Kurumadde Standardizasyonu: Kurumadde standardizasyonu ile sütün yağsız kurumadde içeriğinin arttırılarak son üründe istenilen fiziksel ve duyusal niteliklerin elde edilmesi amaçlanır. Kurumadde standardizasyonu ile sütün protein içeriği artırılır, pıhtı kalitesi iyileşir ve daha kıvamlı bir ürün elde edilir. 20

21 Yoğurt üretiminde yaygın olan uygulama yağsız süttozu kullanılarak sütün kurumaddesinin arttırılmasıdır (Yaklaşık %2 oranında süttozu ilave edilir). Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği ne (Tebliğ No: 2009/25) göre yoğurt ağırlıkça en az %3 protein içermelidir. Yoğurt üretiminde yüksek ısıl işlemin nedeni: Serum proteinleri 60 C den itibaren denatüre olmaya başlar ve C de denatürasyon tamamlanır. Kazeinin ise ph 4,6 da stabilitesi bozulur. Denatüre olan serum proteinleri ile asitlik artışı nedeniyle stabilitesi bozulan kazein arasında fermantasyon ilerledikçe ağ yapısı (pıhtı) oluşur. 21

22 UYGULAMA 6: BEYAZ PEYNİR ÜRETİMİ Çiğ süt Klarifikasyon Seperasyon Homojenizasyon Pastörizasyon (Optimum 72 C/2 dk) Mayalama sıcaklığına soğutma (30 C) Kalsiyum klorür (CaCl 2 ) ilavesi (Optimum %0,02 oranında %40 lık CaCl 2 çözeltisinden) 15 dakika bekleme Starter kültür ilavesi (Optimum %1) Maya ilavesi (30 C) 30 dakika bekleme Maya kuvveti tayini Maya miktarı tayini 90 dakika bekleme Pıhtı kesimi (1 cm 3 büyüklükte) Süzme (PAS ı pıhtıdan ayrıma) 5 dk PAS ın yüzeye çıkması için bekleme Baskı (1/2 saat kendi halinde, sonrasında 1 saat ağırlıkla) Kalıplama (7 cm3 büyüklükte) Salamura tuzlama (%14-16 konsantrasyonda, 16 C de 4-6 saat) Salamura sonrası bekleme Tenekeleme Olgunlaştırma (1-3 ay) Beyaz peynir 22

23 Kalsiyum klorür ilavesi: Isıl işlemin etkisiyle kalsiyum iyonları bağlı hale geçerler. Dolayısıyla pıhtılaşma özelliği ortadan kalkar. Pıhtılaşmayı sağlayabilmek için ortamda serbest halde kalsiyum iyonlarının bulunması gerekmektedir. Pıhtılaşmayı kolaylaştırmak için ısıl işlem sonrası süte %0,02 oranında kalsiyum klorür ilavesi yapılmaktadır. Maya kuvveti: 1 birim mayanın 35 C de 40 dakikada pıhtılaştırabildiği süt miktarıdır. Maya kuvveti tayini: Peynire işlenecek sütten 25 ml erlene alınır. %10 luk maya çözeltisi hazırlanır. (Beherde 1 ml saf maya ile 9 ml saf su karıştırılır.) 30 C lik su banyosunda, içinde süt bulunan erlene %10 luk mayadan 1 ml ilave edilir ve kronometreye basılarak ilk pıhtının görüldüğü an saniye olarak tespit edilir. Hesaplama: 2400 x Süt miktarı Maya kuvveti = Maya miktarı x İlk pıhtının görüldüğü an 2400: 40 dakikanın saniye olarak karşılığı Süt miktarı: Maya miktarı tayini yapılırken kullanılan ml cinsinden süt miktarı. (25 ml) Maya miktarı: 100 ml de 10 ml maya varsa 1 ml de x X= 0,1 ml İlk pıhtının görüldüğü an: Kronometre ile tespit edilen, ilk pıhtının görüldüğü saniye. Maya kuvveti 1/ olarak gösterilir. (1 birim mayanın pıhtılaştırdığı miktar) 2400 x Süt miktarı Peynir sütüne ilave edilecek toplam maya miktarı = Maya kuvveti x Pıhtılaşma süresi 2400: 40 dakikanın saniye olarak karşılığı. Süt miktarı: Peynir üretimi için kullanılacak ml cinsinden toplam süt miktarı. Maya kuvveti: Yukarıda hesaplanan değer. Pıhtılaşma süresi: Peynir pıhtısının elde edilmesi için gerekli saniye cinsinden toplam süre. 23

24 Uygulama dersi için Beyaz peynir üretim akım şeması: Çiğ süt (3000 ml) Pastörizasyon (Optimum 72 C/2 dk) Mayalama sıcaklığına soğutma (30 C) Kalsiyum klorür (CaCl 2 ) ilavesi (Optimum %0,02 oranında %40 lık CaCl 2 çözeltisinden) 5 dakika bekleme Starter kültür ilavesi* (Optimum %1) Maya ilavesi (30 C) 30 dakika bekleme Maya kuvveti tayini Maya miktarı tayini 15 dakika bekleme Pıhtı kesimi (1 cm 3 büyüklükte) Süzme (PAS ı pıhtıdan ayrıma) 5 dk PAS ın yüzeye çıkması için bekleme Baskı (1/2 saat kendi halinde, sonrasında 1 saat ağırlıkla) Kalıplama (7 cm3 büyüklükte) Salamura tuzlama (%14-16 konsantrasyonda, 16 C de 4-6 saat) Salamura sonrası bekleme Beyaz peynir * Beyaz peynir üretiminde starter kültür katılmasının amacı, ürüne tat-aroma kazandırmak, asitliğin gelişmesini sağlayarak mayanın çalışması için uygun ortam hazırlamaktır. 24

25 Kalsiyum klorür katım oranının hesaplanması: 100 ml süte 0,02 gram CaCl 2 katılırsa 3000 ml süte?? = 0,6 gram CaCl 2 katılmalıdır. 100 ml CaCl 2 çözeltisinde 40 gram ise? 0,6 gram? = 1,5 ml CaCl 2 çözeltisi peynir sütüne ilave edilmelidir. Starter kültür katım oranının hesaplanması: 100 ml süte 1 gram ise 3000 ml süte?? = 30 gram starter kültür peynir sütüne ilave edilmelidir. Maya kuvveti tayini: Yapılan maya kuvveti tayini sonucu ilk pıhtının 45. saniyede görüldüğünü varsayarak, maya kuvveti ve toplam pıhtılaşma süresi 15 dakika olabilecek şekilde 3000 ml süte ilave edilecek maya miktarını aşağıdaki şekilde hesaplarız x Süt miktarı 2400 x 25 ml Maya kuvveti = = = Maya miktarı x İlk pıhtının görüldüğü an 0,1 x 45 saniye 2400 x Süt miktarı 2400 x 3000 ml Maya miktarı = = = 2,4 ml Maya kuvveti x Pıhtılaşma süresi x 225 saniye 15 dk x 60 * 4 25

26 * Sürenin ¼ i alınır. Bunun sebebi, peynir sütünde ilk pıhtılaşmanın görüldüğü anın, sütün tamamının pıhtılaşma zamanının ¼ i kadar olması ve maya kuvveti tayininde de ilk pıhtının görüldüğü ana göre hesaplama yapılmasıdır. Yukarıda bulunan sonuca göre 2,4 ml peynir mayası 10 kat sulandırılarak, yani yaklaşık 24 ml su ilave edilerek peynir sütüne ilave edilmelidir. 26

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ Yeni sağılan normal sağlıklı süt asidik reaksiyon gösterir, buna ilk asitlik veya doğal asitlik denir. Bu asitlik birinci derecede bileşimindeki kazein, fosfat ve sitratlardan;

Detaylı

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ GIDALARDA YAĞ TAYİNİ 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı; > Gıdanın kalitesini belirlemek, > Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır. > Ayrıca

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 00-1 / 6 KYS.19 TA 02 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ süt, yarı mamül, nihai ürün ve yardımcı malzemelerin asitliklerini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

Konsantre Elde Edilmesi

Konsantre Elde Edilmesi Süttozu,Üretimi ve Kalite Süt tozu yapımındaki işlem basamakları şunlardır: Süt seçimi ve ön işlemler Homojenizasyon Konsantratın elde edilmesi (koyulaştırma) Kurutma Paketleme Süt Seçimi ve Ön İşlemler

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler Peynir Teknolojisi Peynir: Yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayıkaltı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası denilen uygun proteolitik enzimlerle ve/veya

Detaylı

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre.

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre. PEYNİR TEKNOLOJİSİ Peynir, yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayık altının tek başına veya bunların birkaçının ya da tümünün karışımının peynir mayası dediğimiz uygun proteolitik

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II Ülkemiz kahvaltı kültüründe önemli bir yere sahip olan peynir, üretimi modern süt işleme tesislerinde ve mandıra olarak tabir edilen işletmelerde gerçekleştirilen en temel süt

Detaylı

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ Dersin Modülleri Probiyotik Yoğurt Kefir Kazandırılan Yeterlikler Probiyotik yoğurt üretmek Kefir üretmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI Fermente Süt Ürünleri Üretimi

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II Tereyağ Tereyağı, ağırlıkça % 80-90 oranında süt yağı, en fazla % 2 oranında yağsız süt kuru maddesi, ve en fazla % 16 oranında su içeriğine sahip tuzlu olanlara ise %2 oranında

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI

NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI Asit baz reaksiyonlarından yararlanılarak asidik numunelerin standart baz çözeltisi ile veya bazik numunelerin standart asit çözeltileri ile reaksiyona sokulması yoluyla miktar

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Berrak meyve suları konsantrasyon sırasında yapıdan ayrılan su kadar suyun ve aromanın ilavesi ile hazırlanmaktadır. Meyve nektarları ise meyve suyu konsantesi veya

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KEFİR ÜRETİMİ Kefir, çok eski çağlardan bu yana Kafkasya da üretilmekte olup, buradan dünyaya yayılmış fermente bir süt ürünüdür. Kefir ferahlatıcı, asidik tatta, az miktarda

Detaylı

YOĞURT TEKNOLOJİSİ. Yapım Metodu

YOĞURT TEKNOLOJİSİ. Yapım Metodu YOĞURT TEKNOLOJİSİ Fermentasyon, insanoğlunun elindeki gıdanın raf ömrünü uzatmak için kullandığı en eski yöntemlerden bir tanesidir. Süt ürünlerinde fermentasyonun ilk defa ne zaman kullanıldığını kesin

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

HAZIRLAYAN: ÖĞR.GÖR. ŞEVKİ ÇETİNER

HAZIRLAYAN: ÖĞR.GÖR. ŞEVKİ ÇETİNER HAZIRLAYAN: ÖĞR.GÖR. ŞEVKİ ÇETİNER 1 Yapılan analizlerin doğru sonuç vermesi, öncelikle uygun şekilde numune alınması ile yakından ilgilidir. Kalite kontrolü ve kalite sağlamaya yönelik alınan süt örnekleri

Detaylı

Arş. Gör. Ferhat YÜKSEL

Arş. Gör. Ferhat YÜKSEL ÇİĞ SÜTLERİN TEKNOLOJİK İŞLEME UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ AMACIYLA YAPILAN ANALİZLER Deneyin Adı: Çiğ Sütte Asitlik Tayini Amaç ve Kapsam Süt işletmelerinde uygulanan titrasyon asitliği, alkol testi, kaynatma

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

FERMENTASYON. Bir maddenin bakteriler, mantarlarve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek

FERMENTASYON. Bir maddenin bakteriler, mantarlarve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek FERMENTASYON Bir maddenin bakteriler, mantarlarve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır Fermantasyon anaerobik şartlarda, glikoliz

Detaylı

1.1.Mastitisli Sütlerin Belirlenmesi

1.1.Mastitisli Sütlerin Belirlenmesi 1.1.Mastitisli Sütlerin Belirlenmesi Mastitis genellikle Staphylococcus cinsi bakterilerin neden olduğu bir hastalıktır ve meme iltihabına neden olmaktadır. Çeşitli antibiyotiklerin kullanımıyla bakterilerin

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

Yoğurt, Üretimi ve Kalite. Ham madde. Sütün Temizlenmesi (Klarifikasyon) 6.11.2015

Yoğurt, Üretimi ve Kalite. Ham madde. Sütün Temizlenmesi (Klarifikasyon) 6.11.2015 Yoğurt, Üretimi ve Kalite Yoğurt, simbiyoz olarak yaşayan laktik asit bakterileri ile aşılanmış sütten meydana gelen ekşi bir süt ürünüdür. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği nde yoğurt; fermentasyonda

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ 1 Gıdaların bazı fiziksel özellikleri: Yoğunluk Özgül ısı Viskozite Gıdaların kimyasal bileşimi ve fiziksel yapılarına bağlı olarak BELLİ SINIRLARDA DEĞİŞİR!!! Kimyasal

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI 1. GENEL BİLGİLER PH DEĞERİNİN TAYİNİ ph bir çözeltinin asitlik özelliğinin göstergesi olup, hidrojen iyonunun aktivitesinin eksi logaritmasına ( log [H + ]) eşittir. Çevre Mühendisliği uygulamalarında

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

FARMAKOGNOZİ II UYGULAMA İYOT İNDEKSİ TAYİNİ PEROKSİT SAYISI TAYİNİ ASİTLİK İNDEKSİ TAYİNİ SABUNLAŞMA İNDEKSİTAYİNİ

FARMAKOGNOZİ II UYGULAMA İYOT İNDEKSİ TAYİNİ PEROKSİT SAYISI TAYİNİ ASİTLİK İNDEKSİ TAYİNİ SABUNLAŞMA İNDEKSİTAYİNİ FARMAKOGNOZİ II UYGULAMA İYOT İNDEKSİ TAYİNİ PEROKSİT SAYISI TAYİNİ ASİTLİK İNDEKSİ TAYİNİ SABUNLAŞMA İNDEKSİTAYİNİ GİRİŞ Lipitleri içeren droglardan, farmakognozi yönünden en önemli olanları sabit yağlardır.

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 Peynir in Tanımı Gıda maddeleri içerisinde süt kapsadığı zengin besin öğeleri ile insanlar için değerli bir besin olduğu

Detaylı

Giriş Süt; kapsadığı zengin besin öğeleriyle insanlar için değerli bir besin olduğu kadar mikroorganizmalar için de iyi bir besin kaynağıdır.

Giriş Süt; kapsadığı zengin besin öğeleriyle insanlar için değerli bir besin olduğu kadar mikroorganizmalar için de iyi bir besin kaynağıdır. KAŞAR PEYNİRİ Giriş Süt; kapsadığı zengin besin öğeleriyle insanlar için değerli bir besin olduğu kadar mikroorganizmalar için de iyi bir besin kaynağıdır. Meme dokusunda iken steril olan süt, sağımla

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir.

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir. S a y f a 1 ASİDİTE TAYİNİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Çözünebilir maddelerin hidrolizi ve ayrılmasının bir sonucu olarak örnekte bulunan hidrojen iyonları standart alkali ilavesiyle reaksiyona girerler.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

MILKANA SUPERIOR PLUS

MILKANA SUPERIOR PLUS MILKANA SUPERIOR PLUS inek ve koyun sütünde 6 parametreyi hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde ölçen Ultrasonik Süt Analiz cihazıdır. Ultra-sound teknolojisine dayalı olarak ölçüm yapan bu cihazda, ölçüm

Detaylı

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları 1.Hafta Şeker Tayini Genel Bilgiler Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Meyveler, sebzeler ve ürünleri az veya

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 1 KREMA YOĞURDUNUN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SÜT TOZU İLAVESİ VE DEPOLAMA SÜRESİNİN ETKİLERİ* The Effects of Milk Powder Addition and Storage Period on the Properties of Cream Yogurt Gamze Fulya İPİN Mehmet

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II PEYNİR ÜRETİMİ Peynir, yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayıkaltı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası denilen uygun proteolitik

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan tüketimine yönelik yenilebilir kazeinler

Detaylı

Kurutma teknolojisinde kütle dengesi hesaplamalarına ilişkin uygulamalar

Kurutma teknolojisinde kütle dengesi hesaplamalarına ilişkin uygulamalar Kurutma teknolojisinde kütle dengesi hesaplamalarına ilişkin uygulamalar 1 Örnek 24 : Su içeriği %80 olan kayısılar %18 olana kadar kurutulunca ağırlığının ne kadar azaldığını hesaplayınız. 2 Kayısıların

Detaylı

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 8.1. AMAÇ Bir asidin titrasyonunu yapmak. Poliprotik bir asidin gücünü belirlemek. Bir asidin pka değerlerini

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016 İYON DEĞİŞİMİ DENEYİN AMACI: Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması ve reçinenin iyon değiştirme kapasitesinin incelenmesi TEORİK BİLGİLER İyon değiştirme benzer elektrik yüklü

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE VE İŞLETMELER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE VE İŞLETMELER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE VE İŞLETMELER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Koordinatörlüğü bünyesinde; Fakülte Döner Sermayesine bağlı faaliyet

Detaylı

1. Genel Laboratuar Kuralları

1. Genel Laboratuar Kuralları 1. Genel Laboratuar Kuralları Laboratuarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Laboratuarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, baret gibi)

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĠİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERI ÜRETİMİ

T.C. MİLLÎ EĠİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERI ÜRETİMİ T.C. MİLLÎ EĠİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERI ÜRETİMİ Ankara, 2016 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

U.Ü KARACABEY M.Y.O SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 2010 SÜT KABULÜNDE KALİTE KONTROLÜ

U.Ü KARACABEY M.Y.O SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 2010 SÜT KABULÜNDE KALİTE KONTROLÜ U.Ü KARACABEY M.Y.O SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 2010 SÜT KABULÜNDE KALİTE KONTROLÜ ÖZET: Bileşimi ve niteliği nedeniyle bozulmaya karşı uygun olan bir gıda maddesi olan süt ve mamulleri teknolojisi, bilgi,

Detaylı

SEDİMANTASYON TESTİ :

SEDİMANTASYON TESTİ : 1 SEDİMANTASYON TESTİ : AMAÇ ve PRENSİP: Sedimantasyon testi, buğday ve unun ekmeklik kalitesini belirlemede kullanılan çeşitli testlerin arasında en hızlı ve en kolay olanıdır. Bu test sonucunda elde

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

GIDALARDA ph ve TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ

GIDALARDA ph ve TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ 1 GIDALARDA ph ve TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ Gıdalarda tabii olarak birçok organik asit bulunmaktadır. Bunlar, ya tabii olarak yani yapısal bir bileşik halinde gıdada bulunur ya da fermantasyon yoluyla oluşurlar.

Detaylı

Pastörizatör Nedir? Pastörizatör. Pastörizatör Nasıl Çalışır?

Pastörizatör Nedir? Pastörizatör. Pastörizatör Nasıl Çalışır? Pastörizatör Nedir? Pastörizasyon işlemini yapan makinalardır. Süt, krema, mevye suyu, Gül suyu, ketçap, mayonez, şıra, bira, şarap, meyve sosu gibi birçok ürünün pastörize etmek mümkündür. Pastörizatör

Detaylı

PROJENİN AMACI. İÇEÇEKLERİN ph DEĞERLERİNİN ÖLÇÜLÜP MİDENİN ph DERECESİ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PROJENİN AMACI. İÇEÇEKLERİN ph DEĞERLERİNİN ÖLÇÜLÜP MİDENİN ph DERECESİ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN AMACI İÇEÇEKLERİN ph DEĞERLERİNİN ÖLÇÜLÜP MİDENİN ph DERECESİ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bir toplumun içecek kültürü, yaşam şekliyle yakından ilgilidir. Yaşam şeklinin değişmesi, içecek

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Prof. Dr. Filiz Özçelik. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Filiz Özçelik. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Filiz Özçelik Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mayşenin Süzülmesi Mayşelemeden sonra şıranın, katı kısımlardan (küspe) ayrılması ve küspede kalan ekstraktın

Detaylı

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve suları genel olarak %80-95 düzeyinde su içerirler. Çok iyi koşullarda depolansalar bile, bu süre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ürünün kalitesini

Detaylı

SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU

SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU KONYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Projenin Tanıtımı Projenin Adı: 50 ton/gün kapasiteуe sahip süt işleme tesisi. İşletmeye Verileсek Yаsаl Şekіl: Konyа Damızlık

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..) Madde 1 -(1) Bu Tebliğin amacı, içme sütlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, depolanması,

Detaylı

Ayran Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkisi

Ayran Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkisi 12.Gıda Kongresi Edirne, 05-07 Ekim 2016 Ayran Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkisi Ceren Akal Nazlı Türkmen Celalettin Koçak Ankara Üniversitesi

Detaylı

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu)

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Hüseyin ERTEN 1, Hasan TANGÜLER 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Kütle dengesine dayalı hesaplamalardan:

Kütle dengesine dayalı hesaplamalardan: KÜTLE DENKLİĞİ 1 Kütle dengesine dayalı hesaplamalardan: Reçete düzenlemede (formülasyon), Yeni karışımdaki çeşitli maddelerin konsantrasyonlarının belirlenmesinde, Randıman saptamada, Mekaniki ayırma

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu

Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu Öğretim Görevlisi Gönül AKGÜL Şarapların Berraklaştırılması Durultma This project is co-financed by the Sunum

Detaylı

PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ

PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ 1090204017 ÇİSEM KOKA 1090204025 TUNCAY HAKAN DEMİR 1090204032 MURAT ERTÜRK 1100204023 FERHAT ŞAHİN 1100204036 HÜSEYİN GÖKTAŞ Pastörize Süt Üretimi Akış Şeması Çiğ Süt Alımı

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER A- Soğutmanın süt proteinlerine etkileri Sütün kolloidal dispers fazını kazein miselleri oluşturmaktadır. Çapları

Detaylı

Tescil No : 164 Koruma Tarihi : 01.03.2010 Başvuru No : C2010/010 Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti Başvuru Sahibi

Tescil No : 164 Koruma Tarihi : 01.03.2010 Başvuru No : C2010/010 Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti Başvuru Sahibi Koruma Tarihi : 01.03.2010 Başvuru No : C2010/010 Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti Başvuru Sahibi : Erzurum Ticaret Borsası Başvuru Sahibinin Adresi : Ali Paşa Mah. Musalla Cad. No:19 Erzurum Ürünün

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı