ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ Yapılan İş Adet Gelen Evrak 3152 Giden Evrak 2512 Encümen'e GSM ruhsatının bulunmaması nedeni ile kapatılması için teklif edilen işletme sayısı 167 Mühürlenen veya mühür fekki yapması nedeni ile TEDAŞ'a yazılan işletme sayısı 2 İZSU'ya yazılan işletme sayısı 42 GSM Şefliği'ne giden evrak sayısı 109 İktisat Şefliği'ne giden evrak sayısı - Mühür fekki yapması nedeni ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilen işletme sayısı 55 Kirlilik yaratması nedeniyle Başkanlık Makamı'na para cezası için teklif edilen işletme (gemi) sayısı 5 Gelir Müdürlüğü'ne para cezasının tahsili yazısı yazılan işletme (gemi) sayısı 5 Çevre İl Müdürlüğü'ne cezai işlem uygulanması istemi ile yazılan yazı sayısı 103 Eğlence yerleri vb. işyerlerinin canlı müzik yayını ve ruhsat aşamasında gürültü raporu isteği için değerlendirilen müracaat sayısı 422 Değerlendirilen şikayet neticesinde şikayetçiye ve yetkili yerlere bilgi verilen evrak sayısı 439 G.S.M. (GAYRİ SIHHİ MÜESSESE) RUHSAT ŞUBESİ Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin, 3030 sayılı yasa ve bu yasaya dayalı olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 19.maddesinin son fıkrası uyarınca hazırlanan "Çevre Korunması ve Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" çerçevesinde, GSM ruhsat müracaatlarını alıp, GSM İnceleme Kurulu nun yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırılmasına veya kapatılmasına ilişkin işlemleri yürütür. 221 Ruhsat Müracaatı Yapılmış, 237 Ruhsat Verilmiş ve toplam TL harç tutarı elde edilmiştir. G.S.M. Ruhsat Şubesi yıllarında yapılan çalışma özeti GSM (GAYRİ SIHHİ MÜESSESE) İNCELEME KURULU Çevre ve toplum sağlığının korunması, kırsal ve kentsel alanda doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve kirlenmesinin önlenmesi, gürültü ve benzeri olumsuz etkilerinin engellenmesi, çevreye doğrudan ya da dolaylı olarak zarar ve rahatsızlık veren tüm etkenlerin yok edilmesi ya da en az düzeye düşürülmesi açısından çok önemli olan Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini amaçlar. GSM İnceleme Kurulu, Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürünün (İlçe Belediyelerinde ruhsat veren müdürün) ya da onun yetkili ve sorumlu kılacağı bir hekim yada mühendisin başkanlığında, bir teknik personel ve bir sağlık personelinden oluşur. GSM nin ya da bulunduğu yerin özelliğine göre ilgili kuruluşlardan teknik elemanlar kurulda görevlendirilebilir. Gerekli görülürse birden çok GSM inceleme kurulu kurulabilir.

2 Yıl İçinde toplam işlem gören dosya sayısı yılında rutin çalışmalardan ayrı olarak, kent içindeki tüm LPG istasyonları kent güvenliği açısından denetlenmiş, ruhsatsız olarak açılmış, çevre ve insan sağlığını tehdit eder nitelikteki istasyonlar kapatılmış ve Türkiye de yalnızca ilimizde 11 adet istasyonun söktürülerek kapatılması sağlanmıştır YILI PROGRAMI VE HEDEFLERİ İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsata bağlanması, ruhsatlı müesseselerin denetlenerek ruhsat şartlarının devamlılığının sağlanması. Yürürlükte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması ve GSM Yönetmeliğinin gelişen teknoloji ve günün koşullarına göre revize edilmesi. HAVA KİRLİLİĞİ DENETİM EKİBİ Hava kirliliği Denetim Ekibi; İzmir ili mücavir alanında Çevre Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda il içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda denetim ve proje çalışmalarını yürütmektedir. Kent içinde konut ısınmasından kaynaklanan mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda rutin ve şikayet kaynaklı denetimler: Şehir içinde gerek kalitesiz yakıt kullanılması gerekse kazan-baca bakım ve temizliklerinin yapılmayışı hava kirliliğini arttırıcı etki yapmaktadır. Bu nedenle her yıl Mahalli Çevre Kurul Kararlarıyla şehir içinde kullanılacak yakıt kalitesi ve yakma saatleri belirlenmektedir. Belirlenen kararlar doğrultusunda her yıl kış sezonunda şehir içi devriye ekipleri gece gündüz ve hafta sonları da dahil olmak üzere; kazan-baca bakım ve temizliklerinin yapılması, yakma saatlerine uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılması, kaloriferli apartmanlarda ve kömür depolarında bulunan kömürlerin "Satış İzin Belgeleri"nin kontrollerinin yapılması ve bu kömürlerin kalite kontrollerinin yapılması amacıyle numuneler alınması gibi çalışmaları yürütmektedir. Yapılan uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayan apartmanlar ve satıcılar, cezai işlem uygulanmak üzere Çevre İl Müdürlüğü'ne bildirilmektedir. Kent içinde sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi konusundaki denetimler: 2 Kasım 1986 tarihinde yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri aldığı ve yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen işletmelere emisyon izinleri Müdürlüğümüzce verilmekte idi. Ancak tarih ve25142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun gereği mevcut ve yeni kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni verme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığı na verilmiştir. Kent içinde hava kirliliğinin tespiti amacıyla atmosfer ölçüm istasyonlarının kurulması ve işletilmesi: İzmir ili hava kirliliğinin ölçümü için kurulan 3 adet (Bornova,Karşıyaka, Konak olmak üzere) tam otomatik cihazlardan oluşan (kükürtdioksit ve tozluluk) hava kirliliği ölçüm istasyonları 1997 Ocak ayından itibaren 24 sasat sürekli olarak çalışmaktadır. Ayrıca 1998 yılı Temmuz ayında mevcut 3 ölçüm istasyonuna ilave olarak kükürtdioksit ve tozluluk ölçümlerinin yanında azotoksitler, karbonmonoksit ozon ve meteorolojik parametrelerinin de ölçümünün yapıldığı yeni bir istasyon Alsancak bölgesinde faaliyete geçirilmiştir. Hava kirliliği denetim ekibince 2003 yılında yapılan denetimler ve sayıları 2003 yılında sanayi denetim yetkisi İL Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilmiştir.

3 Küçük Sanayi ve, Konut ve Kömür Deposu olmak üzere 2164 yerde denetim yapılmış, 628 ihtar verilmiştir. 31 dosya için görüş verilmiş ve 20 cezai işlem uygulamak üzere bildiride bulunulmuş. 6 para cezası işlemi uygulanmıştır yılı içinde aylık ortalama tozluluk değeri 300 pg/m2 Yıllık Ortalama Sınır Değeri 150 pg/l yılı içinde aylık ortalama kükürtdioksit değeri 400 pmg/m3 Yıllık Ortalama Sınır Değeri 150 pg/m YILI HEDEFLERİ Program dahilinde yürütülen hava kirliliğini önleme çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması. Hava kirliliğinin önlenmesi yönünde halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarının sayısının arttırılması ve yeni teknolojiye uyumlu programlar alınarak verilerin kullanım alanının genişletilmesi. İlimizdeki ısınma kaynaklı hava kirliliğinin daha da azaltılması yönünde, alternatif enerji kaynakları(jeotermal, güneş, rüzgar vb.) kullanım olanaklarının araştırılması. GÜRÜLTÜ DENETİM EKİBİ 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği; ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre işletmelerin faaliyetleri esnasında yönetmeliklere uygun çalışıp Gürültü Kirliliği yaratmamalarını, işletmelerin civarında ikamet eden kişilerin gürültü kirliliğine maruz kalmamalarını sağlamaktadır. Eğlence yerlerinin Kaymakamlık aracılığıyla ruhsatlandırma aşamasındaki müracaatları Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü / Gürültü Denetim Ekibimizce değerlendirilir. Eğlence Yerleri Denetim Ekibi Eğlence Yerleri Denetim Ekibi nin 2003 Yılı İçinde Yapmış Olduğu Çalışmalarının Sayısal Dökümü 626 işyeri denetimi, 217 monitör mühürleme, 7 Çevre İl Müdürlüğü'ne cezai işlem bildirisi, 142 canlı müzik raporu, 31 içkili yer raporu, 51 şikayet evrağı olmak üzere toplam 1074 işlem Motor Kaynaklı Gürültü Denetim Ekibi Gürültü Kontrol Denetimi, 09 Ağustos 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 14. Maddesi hükmüne dayanılarak Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü nce yayımlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. Hemşeri İletişim Merkezi nden gelen veya dilekçe ile gelen şikayetlerin Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre yerinde değerlendirilmesi Gürültü Kontrol Yönetmeliği nce yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetmeliğe uyanlar hakkında Olumlu Rapor hazırlanır, uymayanlar hakkında ise 3301 Sayılı Çevre Kanunu'na göre cezai işlem uygulanır. GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'ye esas olmak üzere işyeri hakkında Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre Gürültü Ölçüm Raporunun hazırlanması GSM ye tabii işletmeler Gürültü Kontrol Yönetmeliği nce değerlendirilerek işletmeler hakkında hazırlanan Olumlu ya da Olumsuz Raporlar GSM Ruhsatına esas teşkil edecek şekilde Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü nce değerlendirilir. Gürültü Ölçüm Raporlarında;

4 Kaynak gürültüsü İşyeri ortam gürültüsü Gürültüden etkilenen konut ya da işyerinin iç hacim gürültüleri Gürültü kaynağına en yakın konutun 1 m. uzağındaki gürültü Gürültü kaynağından kaynaklanan vibrasyon (Titreşim) Faaliyetten kaynaklanan darbe gürültüsü gibi parametrelerin bir kısmı ya da tamamı yer alır. Motor Kaynaklı Gürültü Kontrol Ekibi nin 2003 Yılı İçinde Yapmış Olduğu Çalışmalarının Sayısal Dökümü 661 denetim, 163 ihtarneme, 108 cezai işlem için tutanak, 129 olumlu rapor, 109 olumsuz rapor, 11 motor ruhsatı verilen işletme, 9 gürültü ölçüm raporu düzenlenen işyeri, 12 gürültü yönünden değerlendirilen ruhsat dosyası ve cezai işlem için 80 valiliğe bildiri. Kahvehane ve İnternet Kafe vb. Yerlerden Kaynaklanan Gürültü Denetim Ekibi Emniyet Müdürlüklerinin vermiş olduğu ruhsatlara esas olmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüklerince "kahvehane, internet kafe vb. oyun salonları" için 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi uyarınca hazırlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği nin 17. maddesine göre istemiş olduğu gürültü yönünden sakınca olmadığına dair raporları Gürültü Denetim Ekibince yerinde incelenerek verilmektedir. Kahvehane ve İnternet Kafe vb. Yerlerden Kaynaklanan Gürültü Denetim Ekibi 2003 yılı Çalışma Özeti 188 denetim, 107 tespit tutanağı, 12 eksik bildirim tutanağı, 114 olumlu rapor 2004 YILI PROGRAMI VE HEDEFLERİ Yürürlükte bulunan Gürültü Kontrol Yönetmeliği nin gelişen teknoloji ve günün koşullarına göre revize edilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak görüş ve önerilerimizin Çevre Bakanlığı na bildirilmesi. Çevre Bakanlığı nca yayınlanacak yeni mevzuat kapsamında İzmir ili Gürültü Kirliliği Haritası nın hazırlanması. ÇEVRE ZABITA AMİRLİĞİ Çevre Zabıta Amirliği Çalışma Özeti 2256 adet işyeri denetimi, 492 ihtar, 268 kapatma düzenlemesi tutanağı, 211 encümene tebliğ, 192 uygulanan encümen cezası, tanzim edilen mühür fekki 108, 17 tespit tutanağı ve ceza, 1121 duyuru belgesi, 460 kontrol amaçlı denetim HAŞERE MÜCADELE EKİBİ 3030 sayılı yasanın Büyükşehir Belediyelerine vermiş olduğu Çevre Sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler içerisinde mücavir alan dahilinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare, bit, pire vb. haşerelerle mücadele yapmak sorumluluk alanını oluşturur. Haşere mücadelesinde 60 filit işçisi (12 ilçe belediye personeli) 11 ekipbaşı, 1 Başşöför (Memur), 1 Kontröl (Memur), 19 şoför (10 u kadrolu), 2 atölye personeli çalışmaktadır. Filit işçileri bölgelerin konumuna göre 11 ayrı ekipten oluşmuştur. Her bölgede 1 sabit ekip mevcuttur. Söz konusu ekipler yıl boyunca sivrisinek larva ve uçkun mücadelesi yapar. Dere, kanal, PTT Menholü, sulu bodrum, foseptik gibi yerlerde periyodik kontroller yapılarak, gerekli yerlerde ilaçlama yapılır. Ayrıca fare, karasinek, yakarca, hamamböceği vb. haşerelerin üreme alanları periyodik kontrol edilip ilaçlama yapılmaktadır. Yaz aylarında mevcut çalışmalara ilaveten sabah akşam saatleri arasında araçlarla ULV ilaçlamaları yapılmaktadır yılı yaz aylarında uçakla havadan 50 adet

5 ilaçlama gerçekleştirilmiştir. Başkanlığın talimatları doğrultusunda haşere mücadele çalışmalarında ilçe belediyeleriyle koordinasyon sağlanıp ilaç, araç eleman takviyeleriyle ilçelerin çalışmalara katkıları sağlanmıştır. Kullandığımız ilaç ve cihazlar Uluslararası Standartlarda olup uygulamalarımız yine Uluslar arası standartlara uyan teknik ve bilimsel çerçeve içinde sürdürülmektedir. Teknik Ekibimizce, zaman zaman çalışanlara eğitim seminerleri verilmekte ve ilaçlarla ilgili etkinlik testleri yapılmaktadır. Haşere Mücadele Çalışmaları için Alınan Malzemeler ve Maliyetleri Cihaz, yedek parça, uçakla mücadele, larvasit ve erişkin sinek, kapalı alan ve fare ilacı olmak üzere Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları Larvasit lt, Erişkin İlacı lt. Fare İlacı lt. Kapalı Alan İlacı 143 kg Dezenfektan 16.5 lt Kapalı Alan ve Değerlendirilen Şikayet İlaçlaması Sinema Dispanser Konut YILI PROGRAMI VE HEDEFLERİ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve çevresinde haşere şikayetlerini en aza indirmek, çevre sağlığını bozmadan fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadeleyi entegre biçimde uygulamak, ilçe ve muhtarlarla işbirliği yaparak mücadele çalışmalarında verimliliği arttırmak, ilaçlama cihaz ve ekipmanlarında modernizasyonu sağlamak, Havadan ilaçlama çalışmalarını programlayarak daha etkin bir ilaçlama sistemi geliştirmek. KÖRFEZ DENETİM EKİBİ 2872 sayılı Çevre Kanunu nda değişiklik yapan 3301 sayılı kanuna dayanarak, Çevre ve Su Kirliliği yaratan kişi veya kuruluşlar hakkında yasal işlemler yapmaktadır. Körfez Denetim Ekibi, çalışmalarına 1987 yılında başlamış ve 1 adet kontrol botu alınarak denetimlerin sürekliliği sağlanmıştır. Halen bu denetimler 1987 yılında alınan Mavi Körfez I botuyla sürdürülmektedir yılında alınan Çevre I çöp toplama teknesi ile de denizden yüzer çöpler toplanmaktadır. Ayrıca çöp toplama çalışmaları 2003 Ekim ayından itibaren kiralanmış olan Deniz Süpürgesi ile birlikte devam etmektedir. Göreve Çıkılan Gün: 315 Denetlenen Gemi Sayısı: 1827 Uyarı: 22 Cezai İşlem:5 Toplam Para Cezası: TL. Toplanan çöp miktarı(ton): 190 ton PROJELER Büyük Kanal Projesinin başlaması ve Ragıp Paşa Dalyanının yıkılmasıyla birlikte İzmir İç Körfez deki su kalitesinin değişimini incelemek için ayda 1 kez olmak üzere tarihinden itibaren, İzmir iç körfezinde sabit 5 istasyondan yüzeyden ve dipten deniz suyu numuneleri alınarak Askıda Katı madde, Bulanıklık ve Koli basili düzeylerini incelemek amacıyla başlatılan projeye 2003 yılı Temmuz ayından itibaren veri alanı genişletilerek istasyon sayısı 11 e çıkartılmış ve daha kapsamlı araştırmalar için ortam

6 sağlanarak 2003 yılında da numune alınması sürdürülmüştür. Numuneler Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuarlarında analiz ettirilmiştir. Körfezdeki su kalitesinin değişiminin denizde yaşayan canlılardan balıklara etkisini tespit etmek anacıyla tarihinde başlatılan projeye 2003 yılında da devam edilmiştir. Bu proje kapsamında zaman zaman körfezden çeşitli balık türleri avlanarak bunların ağır metal ve mikrobiyal kirlilik analizleri Hıfzısıhha Enstitüsüne yaptırılmıştır. Güzelbahçe de açılması planlanan 4 adet plajın su kalitesinin değişimini incelemek amacıyla Nisan-Temmuz aylarında 15 er günlük arayla deniz suyu numunesi alınarak Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuarlarında Koli basili, Askıda Katı Madde analizleri yaptırılmış, ayrıca tarafımızca da yerinde Sıcaklık, Oksijen ve Secchi disk ölçümleri yapılmıştır. İzmir(iç) Körfezi sınırları içinde çeşitli yerlerde yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı veya sıvı atığın en modern ve çağdaş yöntemlerle temizlenmesi için 1 yıllık periyotta çalıştırılmak üzere Deniz Süpürgesi kiralanarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Deniz süpürgesi; katı veya sıvı atıkların rüzgar, akıntı ve yağmur durumlarına göre biriktiği yerlerde, açıkta, kıyıda, köşelerde ve çeşitli iskelelerde (Alsancak, Karşıyaka, Pasaport, Bostanlı, Göztepe, Üçkuyular) çalışmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri, gönüllüler ve bazı okulların katılımı ile körfezde dipte bazı noktalarda birikmiş olan çöpler çıkarttırılarak temizlik çalışmaları yapılmıştır YILI HEDEFLERİ Büyük Kanal Projesinin başlaması ve Ragıp Paşa Dalyanının yıkılmasıyla birlikte İzmir İç Körfez deki su kalitesinin değişimini incelemek için ayda 1 kez olmak üzere numune alınarak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile yapılan izleme projesi devam edecektir. Körfezdeki su kalitesinin değişiminin denizdeki yaşayan canlılardan balıklara etkisini tespit etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında çeşitli balık türlerinde ağır metal ve mikrobiyal kirlilik analizleri projesine devam edilmesi hedeflenmektedir. Güzelbahçe plajlarına alınması düşünülen Mavi Bayrak ile ilgili çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Körfezi ziyaret eden gemilerden deniz suyuna kirli balast ve sintine tahliyesi sonucu kaynaklanan kirliliğe karşı denetim çalışmaları artarak devam edecektir. Deniz Süpürgesi hizmet alımının devamlılığının sağlanması. Körfezdeki su kalitesinin değişiminin dipte yaşayan canlıların mevcudiyeti hakkında bilgi edinebilmek ve dip yüzeyinin durumu hakkında bilgi sahibi olabilmek için deniz dibine dalgıç daldırılarak video ve fotoğraf çekimi yaptırılması hedeflenmektedir. Çevre bilincinin ve deniz temizliğinin önemini vurgulamak için Sivil Toplum Örgütleri, gönüllüler ve okulların katılımı ile; kıyılarda biriken çöplerin toplanması için; zaman zaman organizasyonlar temizlik çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. HAYVANAT BAHÇESİ Hayvanat Bahçesi, Ekim ayı içerisinde her yıl düzenlenen PET Flora Fuarı na ( ), önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iştirak ederek bahçemizden; amazon papağanı, cennet papağanı, kaplan pitonu, ağ desenli piton, muhabbet kuşu, kanarya, cüce keçi,yeni zellanda ve ada tavşanı, mandarin kuşu, Afrika mahmuzlu kaplumbağa, iguana gibi hayvanlar teşhir edilmiştir. Stand ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmiş, ayrıca stantta ziyaretçilere hayvanlarla ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Hayvanat Bahçesi nde ESHOT Genel Müdürlüğü nce; ayı barınağında sökülen taşlar yeniden yapılarak restore işleri tamamlanmış, ayı barınağı giriş kapısına duvar örülmüş, küçük fil ve ceylan barınağı etrafı saç ile kapatılmıştır. Güvercin barınağında yeni yuvalıklar, muhabbet kuşları barınağının duvar sıvaları, kanatlı türleri barınakları ve timsah barınaklarında dekoratif amaçlı ahşap kaplama yapılmıştır. Maymun barınaklarının kafes telleri yenilenmiş, hayvanlara ait tanıtıcı bilgi içeren tabelalar değiştirilmiştir. Hayvanat Bahçesi nde bahçe düzenlemeleri ve çiçeklendirme işleri İZFAŞ Park Bahçeler tarafından yapılmıştır. Hayvanat Bahçesi nde Uluslararası İzmir Fuarı öncesinde İzmir Cumhuriyet Meslek

7 Lisesi resim bölümü öğrencilerinin işçiliğini üstlenmesi ile yağlı boya ve malzemeleri İZFAŞ tarafından temin edilerek idari bina dış cephesi ve birçok bölüm duvarları değişik figür ve hayvan resimleri ile süslenmiştir Yılı Çalışma Özeti Ziyaretçi Sayısı: 395 bin kişi Gişe Geliri TL Satılan Hayvan ve Yumurta Geliri: TL Bağış ile temin edilen hayvan sayıs ı: 130 adet Doğan hayvan sayısı: 46 adet ölen hayvan sayısı: 22 adet Kuluçka Makinasından Elde Edilen Civciv 1470 Eğitim Semineri Verilen Öğrenci Sayısı 2800 kişi 2003 Yılında Hayvanat Bahçesi ne Alınan Gıdaların Maliyetleri At Merkep TL Bayat Ekmek TL Ot -Tahıl TL Sebze Meyve TL KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropol Alanı içerisinde oluşan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmadan bertarafını ve değerlendirilmesini sağlamak ile bu konudan ileriye dönük yeni projeler üretmektir. Rutin Çalışmalar Şehrimizde bulunan 390 adet hastane ve diğer sağlık kurumlarından kaynaklanan tıbbi atıklar 5 adet özel yapım aracımızla toplanarak, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ne taşınmakta, orada kireçli çukurlarda gömülmektedir yılında başlatılan küçük ölçekli sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların tüm metropol alanda (muayenehane; veteriner hekim klinikleri, poliklinik vs.) diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertaraf çalışmaları devam etmekte olup " " nolu "ALO TIBBİ ATIK HATTI" ile İzmir geneline yayılması sağlanmıştır. GSM Ruhsatı almak için başvuran işletmenin katı atık yönünden denetimleri yapılarak Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olan işletmelere olumlu rapor yazılmış, uygun olmayan işletmelerin ise yönetmelik şartlarını yerine getirmesi sağlanmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen işletmeler, GSM Ruhsatı ve kirlilik önlemi alması açısından incelenerek uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Katı Atık şikayet evrakları ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi nde çöplerin serilmesi, sıkıştırılması, toprak ile örtülmesi ve sızıntı suyu arıtım işinin ihalesi yapıldı. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi nde Atık Su arıtma tesisinde kullanılan kireç için ihale yapıldı. Moloz ve inşaat atıklarının bertarafı ile ilgili Teknik Rapor hazırlanarak Başkanlığa sunuldu. Kentimizde atıkların geri kazanma çalışmalarına devam edilerek atık kağıtların, pillerin ve hurda camların ayrı toplanması sağlanmıştır. Ayrıca, geri kazanılan malzemelerle ilgili son 5 yıla ait tablomuz aşağıda verilmiştir; TOPLANAN GERİ KAZANILABİLİR ATIK MİKTARI (kg) Hurda Cam Atık Kağıt

8 Pil: Yılında Gerçekleştirilen Çalışmalar Uzundere Kompost Fabrikasının işletilmesi ile Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ne gelen çöplerin ayıklanması, ayıklanma tesisi kurulması ve işletilmesinin kiralama usulüyle ihalesi yapıldı, Tanık Temizlik Ltd Şti. ihaleyi aldı. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi nde biyogazdan enerji elde edilmesi işine ait ihale yapıldı. Transtek Ltd Şti. ihaleyi alarak Harmandalı da çöp dökümüne kapatılmış alanlarda fizibilite çalışmalarına esas olacak bacaların çakılması tamamlandı. Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi nde Türkiye de ilk ve tek olarak kurulacak olan Katı Atık Geri Kazanım (Ayıklama) Tesisi nin inşaatına Tanık Temizlik Ltd Şti. tarafından başlandı. Uzundere Kompost Tesisi ndeki depolama sahasının kapatılarak tesisten çıkan deşenin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ne nakledilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili ÇEVKO ve ilçe Belediyeler ile çalışmalara başlandı. 5 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde Yeni Asır Gazetesi işbirliği ile Atık Pil toplama kampanyası düzenlendi. HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSİ 2003 YILI ÇALIŞMALARI Çalışılan Gün: 365 gün Çalışan Personel Sayısı:12 (K. İşçi: 6, Ş. İşçisi:3, Memur:3) Kullanılan Elektrik: kwh (Aktif) Kullanılan Akaryakıt: lt. Düzenli depolama şartlarının sağlanması amacıyla çöplerin serilmesi, sıkıştırılması ve örtülmesi işi için müteahhit firmaya (İZBETON A.Ş.) ödenen bedel: 2.6 trilyon TL YILI HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSİNDE BERTARAF EDİLEN ATIK MİKTARI VE ELDE EDİLEN GELİRLER Sanayi Atığı, İmha Atığı, Enfekte Atık, Biyolojk ve Kimyasal Çamur ve Tartı Olmak Üzere TL UZUNDERE KOMPOST TESİSİ 2003 YILI ÇALIŞMALARI Çalışılan Gün: 145 gün (Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmiştir). Encümenimiz tarih ve / sayılı kararıyla Tanık Temizlik Tic. ve San.Ltd.Şti. Uzundere Kompost Tesisini kiralamıştır tarihinde firmaya yer teslimi yapılmıştır. 123 gün Tanık Temizlik Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından çalıştırılmıştır. Ayrıca, tarihi ile tarihleri arasında bakım nedeni ile tesiste çalışma yapılmamıştır. Çalışma Saati: saat İşlenen Çöp Miktarı: kg. (Ocak 3 Temmuz 2003) Çalışan Personel Sayısı: (K. İşçi: 23, Ş. İşçisi:8, Memur:6) Kullanılan Elektrik: kwh Kullanılan Akaryakıt: lt. Kullanılan Madeni Yağ: 889 lt. Uzundere Kompost Tesisi 2003 Yılı Gelirleri Güber, Plastik, KAğıt, Evsel Nitelikli Atık, Hurda Cam ve Tartı olmak üzere toplam; HALKAPINAR TRANSFER İSTASYONU 2003 YILI ÇALIŞMALARI

9 Çalışılan Gün : 365 Gün Toplam Çöp Miktarı : kg. Çalışan Personel Sayısı: (K. İşçi: 22 (Konak Bel:13- Konak Merbel: 5- Buca Bel:11 Ş. İşçisi: 28, Memur: 8) Kullanılan Elektrik : kwh Kullanılan Akaryakıt: lt. Kullanılan Benzin : lt. Kullanılan Madeni Yağ: lt. GEDİZ TRANSFER İSTASYONU 2003 YILI ÇALIŞMASI Toplam Çöp Miktarı : kg. KISIK TRANSFER İSTASYONU 2003 YILI ÇALIŞMASI Toplam Çöp Miktarı : kg YILI HEDEFLERİ Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin ekonomik ömrünü uzatmak için alternatif bertaraf yöntemlerinin araştırılmasını sağlamak. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanından kaynaklanan biogazın toplanarak, enerjiye dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlanmasını sağlamak. Geri Kazanabilir atıkları kaynakta ayrı toplama çalışmalarının yapılması amacı ile; İlçe Belediyelerin ilgili müdürlükleri ile ortak çalışmalar yapmak ve gerekli organizasyonu sağlamak. Kentimizden kaynaklanan moloz atıklarının kontrollü olarak toplanması ve değerlendirilmesini sağlamak. Tıbbi atıkların daha sağlıklı şekilde bertarafı için alternatif yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamak. İlçe Belediyelerince toplanan evsel nitelikli katı atıklarının transfer istasyonları vasıtasıyla Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine taşınmasının sağlanması için kullanılan mevcut araç filomuzun yenilenmesini ve arttırılmasını sağlamak. Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü olarak yapılan faaliyetlerin gerek broşürlerle, gerekse yapılan anket çalışmaları ile kamuoyuna duyurmak ve halkı bu konuda bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek. VETERİNER İŞLERİ VE HALK SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilçe belediyeler ile birlik, beraberlik ve koordinasyonu sağlayarak hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili her türlü denetimi yapmak. (28 Haziran 1995 tarih ve 560 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile gıda satış yerlerini denetleme yetkisi belediyelerden aınarak Sağlık Bakanlığı na verilmiştir). Ayrıca çevre ve halk sağlığı hizmetlerini üst düzeyde ele alarak yürütmektedir. KÜÇÜK HAYVAN POLİKLİNİĞİ Nisan 1996 yılından itibaren faaliyet gösteren Küçük Hayvan Polikliniği nde evcil hayvanların hastalıklarının teşhis, tedavi ve operasyonları yapılmakta tüm aşı programları uygulanmakta, bazı laboratuvar analizleri yapılmakta olup iki muayene odası, bir ameliyathane bir laboratuvarla hizmet vermektedir. Barınaktan operasyon için gelen hayvanlar ücretsiz sahipli hayvanlar da Büyükşehir Belediye Meclisi nin almış olduğu ücret tarifesi doğrultusunda muayene ve ameliyat yapılmaktadır yılı Dünya Hayvanları Koruma Günü nde iki gün süreyle ücretsiz muayene yapılmıştır. Sokak kedi ve köpeklerinin üremesini kontrol altına almak amacıyla her yıl kısırlaştırma kampanyası düzenlenmekte, hayvanseverlerin getirdiği kedi ve köpekler, ücretsiz olarak kısırlaştırılmaktadır yılında da 2 ay süreli kısırlaştırma kampanyası yapılmıştır.

10 HAYVAN BARINAĞI Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihinde almış olduğu kararla Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinin bulunduğu bölgede 1000 köpek kapasiteli sokak köpeklerine yönelik barınak Temmuz 2000 tarihinde hizmete girmiştir. Barınağa ilçe belediyeler tarafından toplanan köpekler alınmaktadır. Sahibi tarafından bakılamayan köpekler de kabul edilmektedir. Barınağa getirilen köpek karantinaya alınmakta iç ve dış parazitlere karşı ilaç uygulanmaktadır. 10 günlük müşahede sonrasında kuduz ve karma aşıları yapılmakta yıllık ve aylık periyotlar şeklinde aşılamalar devam etmektedir. Tedavi edilmesi gereken hayvanlar tedaviye alınmaktadır. Her hayvana bir tasma numarası verilerek bilgisayara kayıt edilmektedir. Barınaktaki hayvanların yiyecek ihtiyaçları kuru mama ve ilave olarak ekmek, tavuk vb. yiyeceklerle karşılanmaktadır. Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyen insanlara aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış ve sağlık karnesi ile birlikte hayvan verilmektedir. Büyükşehir Belediyesi (www.izmir-bld.gov.tr) internet adresinden resimleri ve özellikleri bulunan köpekler seçilebilmektedir yılı içinde barınak bölme sayısı arttırılmış, soğuk ve rüzgara karşı kuzey taraf kapatılmış, kapalı alan zemini betonla kaplanmış ve eğim verilmiş, su tahliye kanalları yapılmış olup daha sağlıklı bir ortam sağlanmıştır yılı Dünya Hayvanları Koruma Günü nde tüm hayvanseverlere bir kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca barınağın her tarafına çit çekilerek hayvanların kaçması önlenmiştir yılında barınağın yer döşemeleri tamir edilmiştir Yılında 924 hayvan muayene edilmiş ve TL gelir elde edilmiştir. 215 hayvan kısırlaştırılmıştır. 391 Hayvan barınağa gelmiş, 257 adedi sahiplendirilmiş, 182 hayvan ölmüş, 500 hayvan kuduza karşı aşılanmıştır. ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde her türlü sahipli hayvan ve hayvan damları ile ilgili şikayetleri değerlendirilmektedir. Şikayete konu olan hayvan sahiplerine ihtar verilmekte, şikayet konusu giderilmediği taktirde cezai işlem için tutanak tutularak belediyenin ceza vereceği konular belediyemiz Encümenine (imar yasası, ev ve süs hayvanları yönetmeliği), Valiliğin ceza vereceği konular ( Çevre Kanunu) Valiliğe bildirilmektedir tarih sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi nce kabul edilen Ev ve Süs Hayvanları Yönetmeliği çerçevesinde kedi, köpek vb. ev ve süs hayvanlarından kaynaklanan gürültü, pislik vb. şikayetler ilgili ilçe belediyelerine bildirilmektedir. Bu şikayetler ilçe belediyeleri tarafından değerlendirilmektedir. Sahipli hayvan şikayetleri mevzuat gereği 2000 yılından itibaren İlçe Belediye Başkanlığı na yönlendirilmektedir. Ayrıca yıllarında yapılan sıkı denetimler sonucu hayvan damlarının çoğunluğunun kaldırılması sağlanmıştır. 183 adet şikayet değerlendirilmiştir. KAÇAK VE KESİK ET MUAYENE MERKEZİ Kaçak ve Kesik Et Muayene Merkezi ne şehir dışında kesilen etler getirilerek kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca şehir içindeki et satış yerlerinde kaçak olarak kesilen damgasız etler zabıta tarafından tespit edildiği zaman bu etlerin sağlık kontrolleri yapılıp kaçak kesim yapan kişiye cezai işlem uygulanmaktadır yılında Pınarbaşı eski Tansaş soğuk hava depolarının olduğu yerde şüpheli ve sahipsiz etlerin korunması amacıyla bir adet soğuk hava odası yaptırılmıştır. Gıda Denetim Ekiplerince yapılan denetimde imha edilen ürünler ve miktarları Hazır kıyma : 98 kg Hazır köfte : 4 kg

11 Kuzu : 37 kg Sucuk : 232 kg Salam : 37 kg Hindi : 124 kg Ciğer : 5 kg Sosis : 3.5 kg adet büyükbaş, adet küçükbaş muayene edilmiş, TL gelir elde edilmiştir. CANLI HAYVAN SATICILARI VE ADAKÇILAR Şehrimizin belli bölgelerinde kontrolsüz, kaçak olarak hayvan satışı ve adaklık adı altında kesim yapan kişilere karşı denetimler sürdürülmüştür. Denetimler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ile beraber yapılmış cezai işlem için Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ne gerekli bilgiler iletilmiştir. KURBAN BAYRAMI HİZMETLERİ Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını uygum ortamlarda seçebilmeleri ve hijyen kurallarına uygun olarak kesebilmeleri için ilçe belediyeler ile işbirliğine gidilmiştir. Bu amaçla son dört yılda belli merkezlerde kurbanlık hayvan satış yerleri ve kurban kesim yerleri tespit edilmiş ve halka duyurulmuştur yılından itibaren her yıl 60 adet kesim ve satış yerinin Belediyemizce (çadır kurulması, su temini, foseptik çukuru açılması, kompresör temini, vb.) düzenlenmesi kapsamındaki organizasyon Müdürlüğümüzce yürütülmüştür YILI HEDEFLERİ 2004 yılında küçük hayvan polikliniğine ultrason, röntgen, kan sayım cihazı alınarak teşhis ve tedavide daha iyi hizmet vermek amaçlanmaktadır. Ücretsiz kedi kısırlaştırma çalışmaları devam edecektir. Son dört yılda olduğu gibi 2004 yılında da Kurban bayramında halka daha iyi hizmet vermek amacıyla kesim yerleri ve satış yerleri konusunda çalışmalar yapılacaktır. Et hali kurulması için gerekli çalışmalar ve görüşmeler sürmektedir. Hayvan pazarı kurulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye de bir ilk olarak hayvan mezarlığı projesi için yer tespiti konusunda Etüt Proje ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Şu andaki mevcut köpek barınağımızın günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve modernize edilmesi çalışmaları devam edecektir. Çift kabinli Frigofirik araç alımı ile ilgili yazışmalarımız devam etmektedir

KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ

KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropol Alanı içerisinde oluşan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmadan bertarafını ve değerlendirilmesini sağlamak ile, bu konuda ileriye

Detaylı

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yazı İşleri Şf ve GSM Ruhsat Şb-İnceleme Kurulu YAZI İŞLERi ŞEFLİĞİ 2004 YILI FAALiYETLERİ Yapılan iş Adet Gelen Evrak 2936

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat Şubesi Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 Veteriner İşleri Müdürlüğü, 1 müdür 1 veteriner hekim(sözleşmeli) 3 daimi işçi, hizmet alımı kapsamında 1 veteriner sağlık teknikeri 1 yakalama görevlisi 5 bakıcı dan

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ ve RUHSAT ŞEFLİĞİ Görev Tanımı: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Konak Belediyesi

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü 198 Sağlık İşleri Müdürlüğü I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir

Detaylı

Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme

Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme Faaliyet ve Proje Bilgileri Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme 1. 10.08.2005 tarih ve 25902(değişik:25.07.2010-27652) sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri: Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı

Detaylı

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre ve toplum sağlığının korunması, kırsal ve kentsel alanda doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve kirlenmesinin önlenmesi, gürültü ve benzeri olumsuz

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi: Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:01.08.2017 T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYET KONULARI 1. GÜRÜLTÜ 2. ŞEHİR İÇİNDE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3. ATIKSU VE KANALİZASYONA BAĞLANTI PROBLEMLERİ 4. FIRINLAR 5. APARTMANLARDAN KAYNAKLI BACA GAZI ŞİKAYETLERİ

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GEREKEN İÇ HİZMET ENVANTERİ 2 92560801 SIHHİ işyerlerine SIHHİ İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI, RUHSATI, 2-Vergi Levhası 3-Oda Kaydı 4-Kira Kontratı 5-Mesleki Yeterlilik Belgesi 6-Sağlık raporu

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ BÖLÜMÜ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 1 / 33 Amaç Bu raporun amacı belediyemizin veterinerlik hizmetlerini değerlendirmek ve diğer belediyelerle kıyaslama çalışmalarını

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, a) Balçova Belediyesi

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı,mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle sokak ve caddeler,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01/04/ /04/2015 TARİHLERİ FAALİYET RAPORUDUR

MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01/04/ /04/2015 TARİHLERİ FAALİYET RAPORUDUR MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ FAALİYET RAPORUDUR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN DENETİMLER İlçemizde faaliyet gösteren 18 adet ekmek fırını, gramaj ve genel temizlik

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliği amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2012-İZMİR BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç ve Kapsam: Madde

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz.

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL: 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE 2009 YILINDA

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü Çeşme/ İZMİR,2015 2 3 2014 YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE İlçe Sayısı: 5 Nüfus:

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZİN BAŞLICA SORUNLARI -Hava Kirliliği -Katı Atıkların Toplanması ve Depolanması -Su ve Toprak

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı