ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ Yapılan İş Adet Gelen Evrak 3152 Giden Evrak 2512 Encümen'e GSM ruhsatının bulunmaması nedeni ile kapatılması için teklif edilen işletme sayısı 167 Mühürlenen veya mühür fekki yapması nedeni ile TEDAŞ'a yazılan işletme sayısı 2 İZSU'ya yazılan işletme sayısı 42 GSM Şefliği'ne giden evrak sayısı 109 İktisat Şefliği'ne giden evrak sayısı - Mühür fekki yapması nedeni ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilen işletme sayısı 55 Kirlilik yaratması nedeniyle Başkanlık Makamı'na para cezası için teklif edilen işletme (gemi) sayısı 5 Gelir Müdürlüğü'ne para cezasının tahsili yazısı yazılan işletme (gemi) sayısı 5 Çevre İl Müdürlüğü'ne cezai işlem uygulanması istemi ile yazılan yazı sayısı 103 Eğlence yerleri vb. işyerlerinin canlı müzik yayını ve ruhsat aşamasında gürültü raporu isteği için değerlendirilen müracaat sayısı 422 Değerlendirilen şikayet neticesinde şikayetçiye ve yetkili yerlere bilgi verilen evrak sayısı 439 G.S.M. (GAYRİ SIHHİ MÜESSESE) RUHSAT ŞUBESİ Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin, 3030 sayılı yasa ve bu yasaya dayalı olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 19.maddesinin son fıkrası uyarınca hazırlanan "Çevre Korunması ve Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" çerçevesinde, GSM ruhsat müracaatlarını alıp, GSM İnceleme Kurulu nun yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırılmasına veya kapatılmasına ilişkin işlemleri yürütür. 221 Ruhsat Müracaatı Yapılmış, 237 Ruhsat Verilmiş ve toplam TL harç tutarı elde edilmiştir. G.S.M. Ruhsat Şubesi yıllarında yapılan çalışma özeti GSM (GAYRİ SIHHİ MÜESSESE) İNCELEME KURULU Çevre ve toplum sağlığının korunması, kırsal ve kentsel alanda doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve kirlenmesinin önlenmesi, gürültü ve benzeri olumsuz etkilerinin engellenmesi, çevreye doğrudan ya da dolaylı olarak zarar ve rahatsızlık veren tüm etkenlerin yok edilmesi ya da en az düzeye düşürülmesi açısından çok önemli olan Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini amaçlar. GSM İnceleme Kurulu, Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürünün (İlçe Belediyelerinde ruhsat veren müdürün) ya da onun yetkili ve sorumlu kılacağı bir hekim yada mühendisin başkanlığında, bir teknik personel ve bir sağlık personelinden oluşur. GSM nin ya da bulunduğu yerin özelliğine göre ilgili kuruluşlardan teknik elemanlar kurulda görevlendirilebilir. Gerekli görülürse birden çok GSM inceleme kurulu kurulabilir.

2 Yıl İçinde toplam işlem gören dosya sayısı yılında rutin çalışmalardan ayrı olarak, kent içindeki tüm LPG istasyonları kent güvenliği açısından denetlenmiş, ruhsatsız olarak açılmış, çevre ve insan sağlığını tehdit eder nitelikteki istasyonlar kapatılmış ve Türkiye de yalnızca ilimizde 11 adet istasyonun söktürülerek kapatılması sağlanmıştır YILI PROGRAMI VE HEDEFLERİ İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsata bağlanması, ruhsatlı müesseselerin denetlenerek ruhsat şartlarının devamlılığının sağlanması. Yürürlükte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması ve GSM Yönetmeliğinin gelişen teknoloji ve günün koşullarına göre revize edilmesi. HAVA KİRLİLİĞİ DENETİM EKİBİ Hava kirliliği Denetim Ekibi; İzmir ili mücavir alanında Çevre Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda il içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda denetim ve proje çalışmalarını yürütmektedir. Kent içinde konut ısınmasından kaynaklanan mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda rutin ve şikayet kaynaklı denetimler: Şehir içinde gerek kalitesiz yakıt kullanılması gerekse kazan-baca bakım ve temizliklerinin yapılmayışı hava kirliliğini arttırıcı etki yapmaktadır. Bu nedenle her yıl Mahalli Çevre Kurul Kararlarıyla şehir içinde kullanılacak yakıt kalitesi ve yakma saatleri belirlenmektedir. Belirlenen kararlar doğrultusunda her yıl kış sezonunda şehir içi devriye ekipleri gece gündüz ve hafta sonları da dahil olmak üzere; kazan-baca bakım ve temizliklerinin yapılması, yakma saatlerine uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılması, kaloriferli apartmanlarda ve kömür depolarında bulunan kömürlerin "Satış İzin Belgeleri"nin kontrollerinin yapılması ve bu kömürlerin kalite kontrollerinin yapılması amacıyle numuneler alınması gibi çalışmaları yürütmektedir. Yapılan uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayan apartmanlar ve satıcılar, cezai işlem uygulanmak üzere Çevre İl Müdürlüğü'ne bildirilmektedir. Kent içinde sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi konusundaki denetimler: 2 Kasım 1986 tarihinde yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri aldığı ve yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen işletmelere emisyon izinleri Müdürlüğümüzce verilmekte idi. Ancak tarih ve25142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun gereği mevcut ve yeni kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni verme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığı na verilmiştir. Kent içinde hava kirliliğinin tespiti amacıyla atmosfer ölçüm istasyonlarının kurulması ve işletilmesi: İzmir ili hava kirliliğinin ölçümü için kurulan 3 adet (Bornova,Karşıyaka, Konak olmak üzere) tam otomatik cihazlardan oluşan (kükürtdioksit ve tozluluk) hava kirliliği ölçüm istasyonları 1997 Ocak ayından itibaren 24 sasat sürekli olarak çalışmaktadır. Ayrıca 1998 yılı Temmuz ayında mevcut 3 ölçüm istasyonuna ilave olarak kükürtdioksit ve tozluluk ölçümlerinin yanında azotoksitler, karbonmonoksit ozon ve meteorolojik parametrelerinin de ölçümünün yapıldığı yeni bir istasyon Alsancak bölgesinde faaliyete geçirilmiştir. Hava kirliliği denetim ekibince 2003 yılında yapılan denetimler ve sayıları 2003 yılında sanayi denetim yetkisi İL Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilmiştir.

3 Küçük Sanayi ve, Konut ve Kömür Deposu olmak üzere 2164 yerde denetim yapılmış, 628 ihtar verilmiştir. 31 dosya için görüş verilmiş ve 20 cezai işlem uygulamak üzere bildiride bulunulmuş. 6 para cezası işlemi uygulanmıştır yılı içinde aylık ortalama tozluluk değeri 300 pg/m2 Yıllık Ortalama Sınır Değeri 150 pg/l yılı içinde aylık ortalama kükürtdioksit değeri 400 pmg/m3 Yıllık Ortalama Sınır Değeri 150 pg/m YILI HEDEFLERİ Program dahilinde yürütülen hava kirliliğini önleme çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması. Hava kirliliğinin önlenmesi yönünde halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarının sayısının arttırılması ve yeni teknolojiye uyumlu programlar alınarak verilerin kullanım alanının genişletilmesi. İlimizdeki ısınma kaynaklı hava kirliliğinin daha da azaltılması yönünde, alternatif enerji kaynakları(jeotermal, güneş, rüzgar vb.) kullanım olanaklarının araştırılması. GÜRÜLTÜ DENETİM EKİBİ 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği; ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre işletmelerin faaliyetleri esnasında yönetmeliklere uygun çalışıp Gürültü Kirliliği yaratmamalarını, işletmelerin civarında ikamet eden kişilerin gürültü kirliliğine maruz kalmamalarını sağlamaktadır. Eğlence yerlerinin Kaymakamlık aracılığıyla ruhsatlandırma aşamasındaki müracaatları Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü / Gürültü Denetim Ekibimizce değerlendirilir. Eğlence Yerleri Denetim Ekibi Eğlence Yerleri Denetim Ekibi nin 2003 Yılı İçinde Yapmış Olduğu Çalışmalarının Sayısal Dökümü 626 işyeri denetimi, 217 monitör mühürleme, 7 Çevre İl Müdürlüğü'ne cezai işlem bildirisi, 142 canlı müzik raporu, 31 içkili yer raporu, 51 şikayet evrağı olmak üzere toplam 1074 işlem Motor Kaynaklı Gürültü Denetim Ekibi Gürültü Kontrol Denetimi, 09 Ağustos 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 14. Maddesi hükmüne dayanılarak Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü nce yayımlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. Hemşeri İletişim Merkezi nden gelen veya dilekçe ile gelen şikayetlerin Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre yerinde değerlendirilmesi Gürültü Kontrol Yönetmeliği nce yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetmeliğe uyanlar hakkında Olumlu Rapor hazırlanır, uymayanlar hakkında ise 3301 Sayılı Çevre Kanunu'na göre cezai işlem uygulanır. GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'ye esas olmak üzere işyeri hakkında Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre Gürültü Ölçüm Raporunun hazırlanması GSM ye tabii işletmeler Gürültü Kontrol Yönetmeliği nce değerlendirilerek işletmeler hakkında hazırlanan Olumlu ya da Olumsuz Raporlar GSM Ruhsatına esas teşkil edecek şekilde Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü nce değerlendirilir. Gürültü Ölçüm Raporlarında;

4 Kaynak gürültüsü İşyeri ortam gürültüsü Gürültüden etkilenen konut ya da işyerinin iç hacim gürültüleri Gürültü kaynağına en yakın konutun 1 m. uzağındaki gürültü Gürültü kaynağından kaynaklanan vibrasyon (Titreşim) Faaliyetten kaynaklanan darbe gürültüsü gibi parametrelerin bir kısmı ya da tamamı yer alır. Motor Kaynaklı Gürültü Kontrol Ekibi nin 2003 Yılı İçinde Yapmış Olduğu Çalışmalarının Sayısal Dökümü 661 denetim, 163 ihtarneme, 108 cezai işlem için tutanak, 129 olumlu rapor, 109 olumsuz rapor, 11 motor ruhsatı verilen işletme, 9 gürültü ölçüm raporu düzenlenen işyeri, 12 gürültü yönünden değerlendirilen ruhsat dosyası ve cezai işlem için 80 valiliğe bildiri. Kahvehane ve İnternet Kafe vb. Yerlerden Kaynaklanan Gürültü Denetim Ekibi Emniyet Müdürlüklerinin vermiş olduğu ruhsatlara esas olmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüklerince "kahvehane, internet kafe vb. oyun salonları" için 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi uyarınca hazırlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği nin 17. maddesine göre istemiş olduğu gürültü yönünden sakınca olmadığına dair raporları Gürültü Denetim Ekibince yerinde incelenerek verilmektedir. Kahvehane ve İnternet Kafe vb. Yerlerden Kaynaklanan Gürültü Denetim Ekibi 2003 yılı Çalışma Özeti 188 denetim, 107 tespit tutanağı, 12 eksik bildirim tutanağı, 114 olumlu rapor 2004 YILI PROGRAMI VE HEDEFLERİ Yürürlükte bulunan Gürültü Kontrol Yönetmeliği nin gelişen teknoloji ve günün koşullarına göre revize edilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak görüş ve önerilerimizin Çevre Bakanlığı na bildirilmesi. Çevre Bakanlığı nca yayınlanacak yeni mevzuat kapsamında İzmir ili Gürültü Kirliliği Haritası nın hazırlanması. ÇEVRE ZABITA AMİRLİĞİ Çevre Zabıta Amirliği Çalışma Özeti 2256 adet işyeri denetimi, 492 ihtar, 268 kapatma düzenlemesi tutanağı, 211 encümene tebliğ, 192 uygulanan encümen cezası, tanzim edilen mühür fekki 108, 17 tespit tutanağı ve ceza, 1121 duyuru belgesi, 460 kontrol amaçlı denetim HAŞERE MÜCADELE EKİBİ 3030 sayılı yasanın Büyükşehir Belediyelerine vermiş olduğu Çevre Sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler içerisinde mücavir alan dahilinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare, bit, pire vb. haşerelerle mücadele yapmak sorumluluk alanını oluşturur. Haşere mücadelesinde 60 filit işçisi (12 ilçe belediye personeli) 11 ekipbaşı, 1 Başşöför (Memur), 1 Kontröl (Memur), 19 şoför (10 u kadrolu), 2 atölye personeli çalışmaktadır. Filit işçileri bölgelerin konumuna göre 11 ayrı ekipten oluşmuştur. Her bölgede 1 sabit ekip mevcuttur. Söz konusu ekipler yıl boyunca sivrisinek larva ve uçkun mücadelesi yapar. Dere, kanal, PTT Menholü, sulu bodrum, foseptik gibi yerlerde periyodik kontroller yapılarak, gerekli yerlerde ilaçlama yapılır. Ayrıca fare, karasinek, yakarca, hamamböceği vb. haşerelerin üreme alanları periyodik kontrol edilip ilaçlama yapılmaktadır. Yaz aylarında mevcut çalışmalara ilaveten sabah akşam saatleri arasında araçlarla ULV ilaçlamaları yapılmaktadır yılı yaz aylarında uçakla havadan 50 adet

5 ilaçlama gerçekleştirilmiştir. Başkanlığın talimatları doğrultusunda haşere mücadele çalışmalarında ilçe belediyeleriyle koordinasyon sağlanıp ilaç, araç eleman takviyeleriyle ilçelerin çalışmalara katkıları sağlanmıştır. Kullandığımız ilaç ve cihazlar Uluslararası Standartlarda olup uygulamalarımız yine Uluslar arası standartlara uyan teknik ve bilimsel çerçeve içinde sürdürülmektedir. Teknik Ekibimizce, zaman zaman çalışanlara eğitim seminerleri verilmekte ve ilaçlarla ilgili etkinlik testleri yapılmaktadır. Haşere Mücadele Çalışmaları için Alınan Malzemeler ve Maliyetleri Cihaz, yedek parça, uçakla mücadele, larvasit ve erişkin sinek, kapalı alan ve fare ilacı olmak üzere Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları Larvasit lt, Erişkin İlacı lt. Fare İlacı lt. Kapalı Alan İlacı 143 kg Dezenfektan 16.5 lt Kapalı Alan ve Değerlendirilen Şikayet İlaçlaması Sinema Dispanser Konut YILI PROGRAMI VE HEDEFLERİ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve çevresinde haşere şikayetlerini en aza indirmek, çevre sağlığını bozmadan fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadeleyi entegre biçimde uygulamak, ilçe ve muhtarlarla işbirliği yaparak mücadele çalışmalarında verimliliği arttırmak, ilaçlama cihaz ve ekipmanlarında modernizasyonu sağlamak, Havadan ilaçlama çalışmalarını programlayarak daha etkin bir ilaçlama sistemi geliştirmek. KÖRFEZ DENETİM EKİBİ 2872 sayılı Çevre Kanunu nda değişiklik yapan 3301 sayılı kanuna dayanarak, Çevre ve Su Kirliliği yaratan kişi veya kuruluşlar hakkında yasal işlemler yapmaktadır. Körfez Denetim Ekibi, çalışmalarına 1987 yılında başlamış ve 1 adet kontrol botu alınarak denetimlerin sürekliliği sağlanmıştır. Halen bu denetimler 1987 yılında alınan Mavi Körfez I botuyla sürdürülmektedir yılında alınan Çevre I çöp toplama teknesi ile de denizden yüzer çöpler toplanmaktadır. Ayrıca çöp toplama çalışmaları 2003 Ekim ayından itibaren kiralanmış olan Deniz Süpürgesi ile birlikte devam etmektedir. Göreve Çıkılan Gün: 315 Denetlenen Gemi Sayısı: 1827 Uyarı: 22 Cezai İşlem:5 Toplam Para Cezası: TL. Toplanan çöp miktarı(ton): 190 ton PROJELER Büyük Kanal Projesinin başlaması ve Ragıp Paşa Dalyanının yıkılmasıyla birlikte İzmir İç Körfez deki su kalitesinin değişimini incelemek için ayda 1 kez olmak üzere tarihinden itibaren, İzmir iç körfezinde sabit 5 istasyondan yüzeyden ve dipten deniz suyu numuneleri alınarak Askıda Katı madde, Bulanıklık ve Koli basili düzeylerini incelemek amacıyla başlatılan projeye 2003 yılı Temmuz ayından itibaren veri alanı genişletilerek istasyon sayısı 11 e çıkartılmış ve daha kapsamlı araştırmalar için ortam

6 sağlanarak 2003 yılında da numune alınması sürdürülmüştür. Numuneler Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuarlarında analiz ettirilmiştir. Körfezdeki su kalitesinin değişiminin denizde yaşayan canlılardan balıklara etkisini tespit etmek anacıyla tarihinde başlatılan projeye 2003 yılında da devam edilmiştir. Bu proje kapsamında zaman zaman körfezden çeşitli balık türleri avlanarak bunların ağır metal ve mikrobiyal kirlilik analizleri Hıfzısıhha Enstitüsüne yaptırılmıştır. Güzelbahçe de açılması planlanan 4 adet plajın su kalitesinin değişimini incelemek amacıyla Nisan-Temmuz aylarında 15 er günlük arayla deniz suyu numunesi alınarak Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuarlarında Koli basili, Askıda Katı Madde analizleri yaptırılmış, ayrıca tarafımızca da yerinde Sıcaklık, Oksijen ve Secchi disk ölçümleri yapılmıştır. İzmir(iç) Körfezi sınırları içinde çeşitli yerlerde yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı veya sıvı atığın en modern ve çağdaş yöntemlerle temizlenmesi için 1 yıllık periyotta çalıştırılmak üzere Deniz Süpürgesi kiralanarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Deniz süpürgesi; katı veya sıvı atıkların rüzgar, akıntı ve yağmur durumlarına göre biriktiği yerlerde, açıkta, kıyıda, köşelerde ve çeşitli iskelelerde (Alsancak, Karşıyaka, Pasaport, Bostanlı, Göztepe, Üçkuyular) çalışmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri, gönüllüler ve bazı okulların katılımı ile körfezde dipte bazı noktalarda birikmiş olan çöpler çıkarttırılarak temizlik çalışmaları yapılmıştır YILI HEDEFLERİ Büyük Kanal Projesinin başlaması ve Ragıp Paşa Dalyanının yıkılmasıyla birlikte İzmir İç Körfez deki su kalitesinin değişimini incelemek için ayda 1 kez olmak üzere numune alınarak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile yapılan izleme projesi devam edecektir. Körfezdeki su kalitesinin değişiminin denizdeki yaşayan canlılardan balıklara etkisini tespit etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında çeşitli balık türlerinde ağır metal ve mikrobiyal kirlilik analizleri projesine devam edilmesi hedeflenmektedir. Güzelbahçe plajlarına alınması düşünülen Mavi Bayrak ile ilgili çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Körfezi ziyaret eden gemilerden deniz suyuna kirli balast ve sintine tahliyesi sonucu kaynaklanan kirliliğe karşı denetim çalışmaları artarak devam edecektir. Deniz Süpürgesi hizmet alımının devamlılığının sağlanması. Körfezdeki su kalitesinin değişiminin dipte yaşayan canlıların mevcudiyeti hakkında bilgi edinebilmek ve dip yüzeyinin durumu hakkında bilgi sahibi olabilmek için deniz dibine dalgıç daldırılarak video ve fotoğraf çekimi yaptırılması hedeflenmektedir. Çevre bilincinin ve deniz temizliğinin önemini vurgulamak için Sivil Toplum Örgütleri, gönüllüler ve okulların katılımı ile; kıyılarda biriken çöplerin toplanması için; zaman zaman organizasyonlar temizlik çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. HAYVANAT BAHÇESİ Hayvanat Bahçesi, Ekim ayı içerisinde her yıl düzenlenen PET Flora Fuarı na ( ), önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iştirak ederek bahçemizden; amazon papağanı, cennet papağanı, kaplan pitonu, ağ desenli piton, muhabbet kuşu, kanarya, cüce keçi,yeni zellanda ve ada tavşanı, mandarin kuşu, Afrika mahmuzlu kaplumbağa, iguana gibi hayvanlar teşhir edilmiştir. Stand ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmiş, ayrıca stantta ziyaretçilere hayvanlarla ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Hayvanat Bahçesi nde ESHOT Genel Müdürlüğü nce; ayı barınağında sökülen taşlar yeniden yapılarak restore işleri tamamlanmış, ayı barınağı giriş kapısına duvar örülmüş, küçük fil ve ceylan barınağı etrafı saç ile kapatılmıştır. Güvercin barınağında yeni yuvalıklar, muhabbet kuşları barınağının duvar sıvaları, kanatlı türleri barınakları ve timsah barınaklarında dekoratif amaçlı ahşap kaplama yapılmıştır. Maymun barınaklarının kafes telleri yenilenmiş, hayvanlara ait tanıtıcı bilgi içeren tabelalar değiştirilmiştir. Hayvanat Bahçesi nde bahçe düzenlemeleri ve çiçeklendirme işleri İZFAŞ Park Bahçeler tarafından yapılmıştır. Hayvanat Bahçesi nde Uluslararası İzmir Fuarı öncesinde İzmir Cumhuriyet Meslek

7 Lisesi resim bölümü öğrencilerinin işçiliğini üstlenmesi ile yağlı boya ve malzemeleri İZFAŞ tarafından temin edilerek idari bina dış cephesi ve birçok bölüm duvarları değişik figür ve hayvan resimleri ile süslenmiştir Yılı Çalışma Özeti Ziyaretçi Sayısı: 395 bin kişi Gişe Geliri TL Satılan Hayvan ve Yumurta Geliri: TL Bağış ile temin edilen hayvan sayıs ı: 130 adet Doğan hayvan sayısı: 46 adet ölen hayvan sayısı: 22 adet Kuluçka Makinasından Elde Edilen Civciv 1470 Eğitim Semineri Verilen Öğrenci Sayısı 2800 kişi 2003 Yılında Hayvanat Bahçesi ne Alınan Gıdaların Maliyetleri At Merkep TL Bayat Ekmek TL Ot -Tahıl TL Sebze Meyve TL KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropol Alanı içerisinde oluşan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmadan bertarafını ve değerlendirilmesini sağlamak ile bu konudan ileriye dönük yeni projeler üretmektir. Rutin Çalışmalar Şehrimizde bulunan 390 adet hastane ve diğer sağlık kurumlarından kaynaklanan tıbbi atıklar 5 adet özel yapım aracımızla toplanarak, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ne taşınmakta, orada kireçli çukurlarda gömülmektedir yılında başlatılan küçük ölçekli sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların tüm metropol alanda (muayenehane; veteriner hekim klinikleri, poliklinik vs.) diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertaraf çalışmaları devam etmekte olup " " nolu "ALO TIBBİ ATIK HATTI" ile İzmir geneline yayılması sağlanmıştır. GSM Ruhsatı almak için başvuran işletmenin katı atık yönünden denetimleri yapılarak Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olan işletmelere olumlu rapor yazılmış, uygun olmayan işletmelerin ise yönetmelik şartlarını yerine getirmesi sağlanmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen işletmeler, GSM Ruhsatı ve kirlilik önlemi alması açısından incelenerek uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Katı Atık şikayet evrakları ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi nde çöplerin serilmesi, sıkıştırılması, toprak ile örtülmesi ve sızıntı suyu arıtım işinin ihalesi yapıldı. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi nde Atık Su arıtma tesisinde kullanılan kireç için ihale yapıldı. Moloz ve inşaat atıklarının bertarafı ile ilgili Teknik Rapor hazırlanarak Başkanlığa sunuldu. Kentimizde atıkların geri kazanma çalışmalarına devam edilerek atık kağıtların, pillerin ve hurda camların ayrı toplanması sağlanmıştır. Ayrıca, geri kazanılan malzemelerle ilgili son 5 yıla ait tablomuz aşağıda verilmiştir; TOPLANAN GERİ KAZANILABİLİR ATIK MİKTARI (kg) Hurda Cam Atık Kağıt

8 Pil: Yılında Gerçekleştirilen Çalışmalar Uzundere Kompost Fabrikasının işletilmesi ile Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ne gelen çöplerin ayıklanması, ayıklanma tesisi kurulması ve işletilmesinin kiralama usulüyle ihalesi yapıldı, Tanık Temizlik Ltd Şti. ihaleyi aldı. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi nde biyogazdan enerji elde edilmesi işine ait ihale yapıldı. Transtek Ltd Şti. ihaleyi alarak Harmandalı da çöp dökümüne kapatılmış alanlarda fizibilite çalışmalarına esas olacak bacaların çakılması tamamlandı. Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi nde Türkiye de ilk ve tek olarak kurulacak olan Katı Atık Geri Kazanım (Ayıklama) Tesisi nin inşaatına Tanık Temizlik Ltd Şti. tarafından başlandı. Uzundere Kompost Tesisi ndeki depolama sahasının kapatılarak tesisten çıkan deşenin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ne nakledilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili ÇEVKO ve ilçe Belediyeler ile çalışmalara başlandı. 5 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde Yeni Asır Gazetesi işbirliği ile Atık Pil toplama kampanyası düzenlendi. HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSİ 2003 YILI ÇALIŞMALARI Çalışılan Gün: 365 gün Çalışan Personel Sayısı:12 (K. İşçi: 6, Ş. İşçisi:3, Memur:3) Kullanılan Elektrik: kwh (Aktif) Kullanılan Akaryakıt: lt. Düzenli depolama şartlarının sağlanması amacıyla çöplerin serilmesi, sıkıştırılması ve örtülmesi işi için müteahhit firmaya (İZBETON A.Ş.) ödenen bedel: 2.6 trilyon TL YILI HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSİNDE BERTARAF EDİLEN ATIK MİKTARI VE ELDE EDİLEN GELİRLER Sanayi Atığı, İmha Atığı, Enfekte Atık, Biyolojk ve Kimyasal Çamur ve Tartı Olmak Üzere TL UZUNDERE KOMPOST TESİSİ 2003 YILI ÇALIŞMALARI Çalışılan Gün: 145 gün (Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmiştir). Encümenimiz tarih ve / sayılı kararıyla Tanık Temizlik Tic. ve San.Ltd.Şti. Uzundere Kompost Tesisini kiralamıştır tarihinde firmaya yer teslimi yapılmıştır. 123 gün Tanık Temizlik Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından çalıştırılmıştır. Ayrıca, tarihi ile tarihleri arasında bakım nedeni ile tesiste çalışma yapılmamıştır. Çalışma Saati: saat İşlenen Çöp Miktarı: kg. (Ocak 3 Temmuz 2003) Çalışan Personel Sayısı: (K. İşçi: 23, Ş. İşçisi:8, Memur:6) Kullanılan Elektrik: kwh Kullanılan Akaryakıt: lt. Kullanılan Madeni Yağ: 889 lt. Uzundere Kompost Tesisi 2003 Yılı Gelirleri Güber, Plastik, KAğıt, Evsel Nitelikli Atık, Hurda Cam ve Tartı olmak üzere toplam; HALKAPINAR TRANSFER İSTASYONU 2003 YILI ÇALIŞMALARI

9 Çalışılan Gün : 365 Gün Toplam Çöp Miktarı : kg. Çalışan Personel Sayısı: (K. İşçi: 22 (Konak Bel:13- Konak Merbel: 5- Buca Bel:11 Ş. İşçisi: 28, Memur: 8) Kullanılan Elektrik : kwh Kullanılan Akaryakıt: lt. Kullanılan Benzin : lt. Kullanılan Madeni Yağ: lt. GEDİZ TRANSFER İSTASYONU 2003 YILI ÇALIŞMASI Toplam Çöp Miktarı : kg. KISIK TRANSFER İSTASYONU 2003 YILI ÇALIŞMASI Toplam Çöp Miktarı : kg YILI HEDEFLERİ Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin ekonomik ömrünü uzatmak için alternatif bertaraf yöntemlerinin araştırılmasını sağlamak. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanından kaynaklanan biogazın toplanarak, enerjiye dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlanmasını sağlamak. Geri Kazanabilir atıkları kaynakta ayrı toplama çalışmalarının yapılması amacı ile; İlçe Belediyelerin ilgili müdürlükleri ile ortak çalışmalar yapmak ve gerekli organizasyonu sağlamak. Kentimizden kaynaklanan moloz atıklarının kontrollü olarak toplanması ve değerlendirilmesini sağlamak. Tıbbi atıkların daha sağlıklı şekilde bertarafı için alternatif yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamak. İlçe Belediyelerince toplanan evsel nitelikli katı atıklarının transfer istasyonları vasıtasıyla Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine taşınmasının sağlanması için kullanılan mevcut araç filomuzun yenilenmesini ve arttırılmasını sağlamak. Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü olarak yapılan faaliyetlerin gerek broşürlerle, gerekse yapılan anket çalışmaları ile kamuoyuna duyurmak ve halkı bu konuda bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek. VETERİNER İŞLERİ VE HALK SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilçe belediyeler ile birlik, beraberlik ve koordinasyonu sağlayarak hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili her türlü denetimi yapmak. (28 Haziran 1995 tarih ve 560 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile gıda satış yerlerini denetleme yetkisi belediyelerden aınarak Sağlık Bakanlığı na verilmiştir). Ayrıca çevre ve halk sağlığı hizmetlerini üst düzeyde ele alarak yürütmektedir. KÜÇÜK HAYVAN POLİKLİNİĞİ Nisan 1996 yılından itibaren faaliyet gösteren Küçük Hayvan Polikliniği nde evcil hayvanların hastalıklarının teşhis, tedavi ve operasyonları yapılmakta tüm aşı programları uygulanmakta, bazı laboratuvar analizleri yapılmakta olup iki muayene odası, bir ameliyathane bir laboratuvarla hizmet vermektedir. Barınaktan operasyon için gelen hayvanlar ücretsiz sahipli hayvanlar da Büyükşehir Belediye Meclisi nin almış olduğu ücret tarifesi doğrultusunda muayene ve ameliyat yapılmaktadır yılı Dünya Hayvanları Koruma Günü nde iki gün süreyle ücretsiz muayene yapılmıştır. Sokak kedi ve köpeklerinin üremesini kontrol altına almak amacıyla her yıl kısırlaştırma kampanyası düzenlenmekte, hayvanseverlerin getirdiği kedi ve köpekler, ücretsiz olarak kısırlaştırılmaktadır yılında da 2 ay süreli kısırlaştırma kampanyası yapılmıştır.

10 HAYVAN BARINAĞI Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihinde almış olduğu kararla Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinin bulunduğu bölgede 1000 köpek kapasiteli sokak köpeklerine yönelik barınak Temmuz 2000 tarihinde hizmete girmiştir. Barınağa ilçe belediyeler tarafından toplanan köpekler alınmaktadır. Sahibi tarafından bakılamayan köpekler de kabul edilmektedir. Barınağa getirilen köpek karantinaya alınmakta iç ve dış parazitlere karşı ilaç uygulanmaktadır. 10 günlük müşahede sonrasında kuduz ve karma aşıları yapılmakta yıllık ve aylık periyotlar şeklinde aşılamalar devam etmektedir. Tedavi edilmesi gereken hayvanlar tedaviye alınmaktadır. Her hayvana bir tasma numarası verilerek bilgisayara kayıt edilmektedir. Barınaktaki hayvanların yiyecek ihtiyaçları kuru mama ve ilave olarak ekmek, tavuk vb. yiyeceklerle karşılanmaktadır. Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyen insanlara aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış ve sağlık karnesi ile birlikte hayvan verilmektedir. Büyükşehir Belediyesi (www.izmir-bld.gov.tr) internet adresinden resimleri ve özellikleri bulunan köpekler seçilebilmektedir yılı içinde barınak bölme sayısı arttırılmış, soğuk ve rüzgara karşı kuzey taraf kapatılmış, kapalı alan zemini betonla kaplanmış ve eğim verilmiş, su tahliye kanalları yapılmış olup daha sağlıklı bir ortam sağlanmıştır yılı Dünya Hayvanları Koruma Günü nde tüm hayvanseverlere bir kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca barınağın her tarafına çit çekilerek hayvanların kaçması önlenmiştir yılında barınağın yer döşemeleri tamir edilmiştir Yılında 924 hayvan muayene edilmiş ve TL gelir elde edilmiştir. 215 hayvan kısırlaştırılmıştır. 391 Hayvan barınağa gelmiş, 257 adedi sahiplendirilmiş, 182 hayvan ölmüş, 500 hayvan kuduza karşı aşılanmıştır. ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde her türlü sahipli hayvan ve hayvan damları ile ilgili şikayetleri değerlendirilmektedir. Şikayete konu olan hayvan sahiplerine ihtar verilmekte, şikayet konusu giderilmediği taktirde cezai işlem için tutanak tutularak belediyenin ceza vereceği konular belediyemiz Encümenine (imar yasası, ev ve süs hayvanları yönetmeliği), Valiliğin ceza vereceği konular ( Çevre Kanunu) Valiliğe bildirilmektedir tarih sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi nce kabul edilen Ev ve Süs Hayvanları Yönetmeliği çerçevesinde kedi, köpek vb. ev ve süs hayvanlarından kaynaklanan gürültü, pislik vb. şikayetler ilgili ilçe belediyelerine bildirilmektedir. Bu şikayetler ilçe belediyeleri tarafından değerlendirilmektedir. Sahipli hayvan şikayetleri mevzuat gereği 2000 yılından itibaren İlçe Belediye Başkanlığı na yönlendirilmektedir. Ayrıca yıllarında yapılan sıkı denetimler sonucu hayvan damlarının çoğunluğunun kaldırılması sağlanmıştır. 183 adet şikayet değerlendirilmiştir. KAÇAK VE KESİK ET MUAYENE MERKEZİ Kaçak ve Kesik Et Muayene Merkezi ne şehir dışında kesilen etler getirilerek kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca şehir içindeki et satış yerlerinde kaçak olarak kesilen damgasız etler zabıta tarafından tespit edildiği zaman bu etlerin sağlık kontrolleri yapılıp kaçak kesim yapan kişiye cezai işlem uygulanmaktadır yılında Pınarbaşı eski Tansaş soğuk hava depolarının olduğu yerde şüpheli ve sahipsiz etlerin korunması amacıyla bir adet soğuk hava odası yaptırılmıştır. Gıda Denetim Ekiplerince yapılan denetimde imha edilen ürünler ve miktarları Hazır kıyma : 98 kg Hazır köfte : 4 kg

11 Kuzu : 37 kg Sucuk : 232 kg Salam : 37 kg Hindi : 124 kg Ciğer : 5 kg Sosis : 3.5 kg adet büyükbaş, adet küçükbaş muayene edilmiş, TL gelir elde edilmiştir. CANLI HAYVAN SATICILARI VE ADAKÇILAR Şehrimizin belli bölgelerinde kontrolsüz, kaçak olarak hayvan satışı ve adaklık adı altında kesim yapan kişilere karşı denetimler sürdürülmüştür. Denetimler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ile beraber yapılmış cezai işlem için Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ne gerekli bilgiler iletilmiştir. KURBAN BAYRAMI HİZMETLERİ Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını uygum ortamlarda seçebilmeleri ve hijyen kurallarına uygun olarak kesebilmeleri için ilçe belediyeler ile işbirliğine gidilmiştir. Bu amaçla son dört yılda belli merkezlerde kurbanlık hayvan satış yerleri ve kurban kesim yerleri tespit edilmiş ve halka duyurulmuştur yılından itibaren her yıl 60 adet kesim ve satış yerinin Belediyemizce (çadır kurulması, su temini, foseptik çukuru açılması, kompresör temini, vb.) düzenlenmesi kapsamındaki organizasyon Müdürlüğümüzce yürütülmüştür YILI HEDEFLERİ 2004 yılında küçük hayvan polikliniğine ultrason, röntgen, kan sayım cihazı alınarak teşhis ve tedavide daha iyi hizmet vermek amaçlanmaktadır. Ücretsiz kedi kısırlaştırma çalışmaları devam edecektir. Son dört yılda olduğu gibi 2004 yılında da Kurban bayramında halka daha iyi hizmet vermek amacıyla kesim yerleri ve satış yerleri konusunda çalışmalar yapılacaktır. Et hali kurulması için gerekli çalışmalar ve görüşmeler sürmektedir. Hayvan pazarı kurulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye de bir ilk olarak hayvan mezarlığı projesi için yer tespiti konusunda Etüt Proje ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Şu andaki mevcut köpek barınağımızın günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve modernize edilmesi çalışmaları devam edecektir. Çift kabinli Frigofirik araç alımı ile ilgili yazışmalarımız devam etmektedir

KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ

KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropol Alanı içerisinde oluşan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmadan bertarafını ve değerlendirilmesini sağlamak ile, bu konuda ileriye

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Görev Tanımı 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi Hakkari Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta Müdürlüğü ile Bağlı Bulunan Birimlerin 2009 ve 2010 Yıllarına ait 2 Yıllık Faaliyet Raporudur. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Zabıta Müdürlüğünde 1 Zabıta Müdürü

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2014 "Mersinliler; Mersine sahip çıkınız... Mersine yaptığımız hizmetler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir.

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM FAALİYETLERİ İlçede faaliyet gösteren gıda üretim yerleri

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 Genel Yay n Yönetmeni Nam k ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Haz rl k Veli KILIÇ Mesut BAL Foto raflar Zafer OKTAY Tasar m - Bask

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ)

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) T.C. KIRŞEHİR BELEDİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...4 ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ.5.6 BAŞKANDAN.8 1. MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 9 1.1. KIRŞEHİR BELEDİSİNİN

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Diyarbakır binlerce yıl boyunca yaşamın kesintisiz devam ettiği, bu süreç boyunca farklı dinleri, kültürleri ve uygarlıkları bağrında

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Arkadaşlarım; Bodrum Belediye Başkanı olarak; Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile Dünyanın en önemli turistlik merkezlerinden biri

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı