KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropol Alanı içerisinde oluşan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmadan bertarafını ve değerlendirilmesini sağlamak ile, bu konuda ileriye dönük yeni projeler üretmektir.bu kapsamda görevlerimiz ; Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi; İzmir Metropol alanı içerisinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların, endüstrilerden kaynaklanan sanayi atıklarının ve arıtma çamurları ile sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıkların depolama suretiyle bertarafını gerçekleştirmektir. Halkapınar Transfer İstasyonu; İlçe belediyelerin küçük tonajlı araçları buraya gelmekte, evsel nitelikli katı atıklarını tırlara boşaltmakta, daha sonra bu atıklar Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine taşınmaktadır. Burada amaç; çöp kamyonlarının şehir trafiğine artı yük getirmesini önlemek ve ekonomik yönden tasarruf sağlamaktır. Uzundere Kompost Fabrikası; Evsel nitelikli katı atıklar işlenerek, organik atıklardan tarımda kullanılmak üzere gübre elde edilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirirken değerlendirilebilir atıklar ayıklamak suretiyle ülke ekonomisine geri kazandırılmaktadır. Kısık Transfer Rampası; Tahtalı Havzası içinde kalan yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar, tırlar vasıtası ile Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine taşınmaktadır. Gediz Transfer İstasyonu: kentimizin güney bölgesinde yer alan ilçe belediyelerin küçük tonajlı çöp toplama araçları ile toplanan atıkların tırlar vasıtasıyla Harmandalı Düzenli Depolama Tesisine taşınması için kullanılmaktadır. Katı Atık Proje ve Denetim Ekibi Katı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, İzmir kenti mücavir alan sınırları içerisinde, Katı Atık Yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla gerekli araştırma ve proje çalışmalarını yaparak, uygulamaya koymak ve yapılan çalışmaları denetlemekten sorumludur. Şehrimizde bulunan sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıklar, 4 adet özel yapım aracımızla toplanarak, Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine taşınmakta, orada bertaraf edilmektedir. Ayrıca tüm sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için çalışmalar yapmaktır. Belediyemizin çeşitli müdürlüklerinden gelen ekonomik değeri olan hurda malzemeler ve Uzundere Kompost Tesisimizde katı atık içerisinden ayıklanarak geri kazanılan maddelerin satılmasını sağlamaktır. Tahtalı Havzası gibi koruma alanlarındaki atıkların toplanıp taşınmasına 3030 sayılı yasa çerçevesinde destek sağlamak ve mevcut eski katı atık dökü sahalarının rehabilitasyonu gerçekleştirmektir.

2 Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı çalışmalarını yürütmek amacıyla ayrı toplama işlemini kaynağında başlatmak üzere pilot bölgelerde projeler geliştirerek bu organizasyonun şehir genelinde gerçekleşmesini sağlamaktır. YAPILAN ÇALIŞMALAR Şehrimizde bulunan 320 hastane ve diğer sağlık kurumlarından kaynaklanan tıbbı atıklar 5 adet özel yapım aracımızla toplanarak, Harmandalı Düzenli Katı Depolama Tesisine taşınmakta, orada kireçli çukurlarda gömülmektedir. Denetimler sonucun da, geçici tıbbı atık depolarında Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ndeki standartları sağlayan hastanelere Geçici Atık Deposu Kullanma İzin Belgesi verildi yılında başlatılan küçük ölçekli sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbı atıkların Alsancak pilot bölgede ( muayenehane, veteriner hekim klinikleri, poliklinik vs.) diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertaraf çalışmaları devam etmektedir Numaralı Alo Tıbbı Atık Hattı ile İzmir geneline yayılması sağlanmıştır. GSM Ruhsatı almak için baş vuran işletmenin katı atık yönünden denetimleri yapılarak K.A.K.Y ne uygun olan işletmelere olumlu rapor yazılmakta, uygun olmayan işletmelere ise yönetmelik şartlarını yerine getirmesi sağlanmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğü nden bildirilen işletmeler, GSM Ruhsatı ve kirlilik önlemi alması açısından incelenerek uygun hale getirilmesi sağlandı. Kentimizde atıkların geri kazanma çalışmalarına devam edilerek atık kağıtların, pillerin ve hurda camların ayrı toplanması sağlanmıştır. Ayrıca geri kazanılan malzemelerle ilgili son dört yıla ait tablomuz aşağıda verilmiştir. Toplanan geri kazanılabilir atık miktarı (kg) Yıllar Hurda Cam Atık Kağıt Pil Fabrikalara sanayi atık denetimleri yapılarak atık beyan formları doldurulmaya başlandı. AYKOME tarafından belirlenen moloz döküm sahalarından buca Üniversite Kampüsü inşaat alanı ve Çiğli Pompa İstasyonu yakınında bulunan yerlere Mermer İşletmeleri atıklarının ve çamurlarının yönlendirilmesi sağlandı Şikayet evrakları değerlendirildi. Buca Transfer İstasyonu yeri için 9 Eylül Üniversitesi ne ön CED raporu hazırlatılarak Çevre Bakanlığından onay alındı. Uzundere Depolama Alanında oluşan deponi gazının toplanarak yakılması için portatif gaz yakma tesisinin kurulması ve Harmandalı Düzenli Depolama Tesisinde döküme kapatılan sahalarda oluşan deponi gazının yakma tesisine iletilerek yakılması işinin yapımı ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi projesi ile ilgili ihale dosyası hazırlandı. Harmandalı Düzenli Depolama Tesisinde çöplerin serilmesi, sıkıştırılması ve toprak ile kapatılması

3 işinin ihalesi yapıldı yılı için ihale dosyası hazırlandı. Enfekte atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertarafını sağlanması amacıyla araştırma yapılarak ihale dosyası hazırlandı. Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi ve Halkapınar Transfer İstasyonunda bilgisayarlı elektronik kantar sistemi kuruldu. Uzundere de bulunan mevcut kantar sistemi iyileştirilerek elektronik hale getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünün organize ettiği Nisan 2001 tarihleri arasında düzenlenen 1. Ulusal Katı Atık Kongresine katılım sağlandı. T.M.M.O.B. Kimya Mühendisleri Odası ve Katı Atık Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi tarafından Nisan 2001 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi nde düzenlenen Katı Atıkların Yönetimi Teknik okuluna katılım sağlandı. İzmir Çevre İl Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Hipermarketlere konulan kağıt, metal, ve plastik kumbaraları ile geri kazanım faaliyetleri sürdürüldü. 5 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde Yeni Asır Gazetesi işbirliği ile Atık Pil toplama kampanyası düzenlendi. Şehrin çeşitli yerlerinde yerleştirmek amacıyla atık kağıt ve atık pil toplama kumbaraları yaptırıldı.

4 Uzundere Kompost Tesisinde kullanılmak üzere satın alınacak olan çöp Aktarma (Windrow) makinesi ile ilgili ihale dosyası hazırlandı. Tıbbi Atık araçlarının ve bu işte çalışan personelin dezenfeksiyonu amacıyla dezenfektan madde alınarak kullanılmaya başlandı. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanından kaynaklanan çöp sızıntı suyunun arıtıldıktan sonra kentsel atık su kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılmıştır. İlçe Belediyelerince Çöp toplama Hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteyneri alımı ihalesi yapıldı. Uzundere Kompost Tesisinde daha kaliteli kompost üretilmesi ve kapasitesinin artırılarak 500 ton/gün e çıkarılıp ilçe belediyeleri tarafından daha etkin ve verimli çöp toplama hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla,tesiste iyileştirme çalıştırmaları yapılmış olup bu kapsamda fermantasyon sahasının üzeri çatı ile kaplanmış ve su toplama ve havalandırma kanalları, atıksu toplama haznesi ile dereye bağlantısı yapılmıştır. Halkapınar çöp Transfer İstasyonundan kaynaklanan koku atık su ve benzeri çevresel problemlerin ortadan kaldırılarak daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılabilmesi amacıyla atık transfer platformu yeniden düzenlenerek, kapalı hale getirilmiş ayrıca işletme binası yenilenmiştir. Konak belediyesine ait Gediz Transfer İstasyonu işletilmesi belediyemiz tarafından yapılmakta olup tesisin yenilenme çalışmaları devam etmektedir. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin kapasitesinin artırılması ve yönetmeliklere uygun atık depolanmasının yapılabilmesi amacıyla hazırlatılan işleme projesinin uygulanması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır YILI ÇALIŞMALARI Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi 2001 Yılı Çalışmaları Çalışılan Gün : 365 Çalışan Personel Sayısı : 16 (K. İşçi :9, Ş. İşçi :3, Memur :4) Kullanılan Elektrik : kwh Kullanılan Akaryakıt : lt. Çalıştırılan Araç - İş Makinası : Kamyonet : 1 BMC Kamyon (Su Tankeri) : 1 Bedford Servis Aracı : 1 Minibüs : 1 BMC Kamyon : 2 Ekskavator : 1 Bertaraf Edilen Atık Miktarı Ve Elde Edilen Gelirler (2001)

5 CİNSİ MİKTARI ( TON ) TUTARI ( TL ) EVSEL ATIK SANAYİ ATIĞI İMHA ATIĞI ENFEKTE ATIK BİYOLOJİK ÇAMUR KİMYASAL ÇAMUR TARTI TOPLAM Not : Tabloda; Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde Depolanan evsel, sanayi, arıtma çamurları, imha ve enfekte atık miktarlarını göstermektedir. Metropolitan alan içerisindeki Sanayi kuruluşlarının ve Sağlık kurumlarının atıklarını bertaraf etme karşılığı elde edilen gelirlerde gösterilmektedir. Bertaraf gelirine tartı ücretleri de dahil edilmiştir yılı bertaraf gelirine enfekte atık bertaraf ücretleri de dahil edilmiştir. ( 2001 yılı enfekte atık bertaraf ücreti TL./ kg dır. ) Uzundere Kompost Tesisi 2001 Yılı Çalışmaları Çalışılan Gün : 169 gün ( ) Çalışma Saati İşlenen Çöp Miktarı : saat : kg Çalışan Personel Sayısı : 43 ( Kadrolu işçi:28, Şirket İşçisi:9, Memur:6 ) Kullanılan Elektrik Kullanılan Akaryakıt Kullanılan Muhtelif Madeni Yağ : Kwh : lt. : lt. Çalıştırılan Araç - İş Makinası : Yükleyici :4 Minibüs : 1 Windrow : 1 Dozer : 1 Damperli Kamyon :4 Bedford : 1 Forklift : 1 Kamyonet : 2 Paletli Yükleyici : 1 Uzundere Kompost Tesisi 2001 Yılı Gelirleri CİNSİ MİKTARI (kg) TUTARI ( TL ) GÜBRE

6 PLASTİK KAĞIT EVSEL NİT.SANAYİ AT. *** HURDA CAM SANAYİ ATIĞI TARTI TARTI TOPLAM ***; Özel Firmalardan gelen evsel nitelikli sanayi atığıdır. esisin bakımı yapılarak Haziran 2001 yılından itibaren çalışmaya başlanılmıştır. abrikamızdan 2001 yılı boyunca toplam kg gübre, başkanlık olurlarına istinaden ücretsiz olarak verilmiştir. (Gübre ücreti 2001 yılı için: TL.-/ton, Parasal değeri: TL.) Halkapınar Çöp Transfer İstasyonu 2001 Yılı Çalışmaları Çalışılan Gün Transfer Edilen Çöp Miktarı : 365 gün : kg Toplanıp Taşınan Enfekte Atık Miktarı : kg Çalışan Personel Kullanılan Elektrik Kullanılan Akaryakıt Kullanılan Muhtelif Madeni Yağ Kullanılan Yağ ( Muhtelif ) : 47 ( K. İşçi:18, Ş. İşçi:22, Memur:7) : kwh : lt. : 8786 lt. : 447 lt. Çalıştırılan Araç - İş Makinası : Konteynır : 18 Enfekte Aracı : 5 Tır : 13 Kamyonet : 2 Kamyon : 1 Lastik Tekerlekli Kepçe : PROGRAMI VE HEDEFLER Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisini yönetmeliklere uygun olarak yapılan rehabilitasyon projesi kapsamında, gerçek anlamda düzenli depolamanın yapıldığı bir tesis haline getirmek ve tesisin kapasitesini arttırmak için bu projenin uygulanmasını sağlamak. Harmandalı Tesisimizin kuzey doğusundaki alana, 1000 ton/gün kapasiteli Katı Atık Ayırma ve Kompost Fabrikasını yaptırmak, bu yolla; Harmandalı depolama tesisinin ömrünü uzatmak. ekonomik değeri olan maddelerin geri kazanılmasını sağlamak ve elde edilecek gübreden yöre halkını faydalandırmak. Taşıma maliyetini en alt düzeye çekmek için, Bornava bölgesinde ortalama 500 ton/gün kapasiteli transfer istasyonu yaptırmak

7 Geri Kazanabilir atıkları Kaynakta ayrı toplama çalışmalarının yapılması amacı ile; İlçe Belediyelerin ilgili müdürlükleri ile ortak çalışmalar yapmak ve gerekli organizasyonu sağlamak. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisimizdeki eski çöp alanlarında oluşan metan gazının bertarafını sağlamak için söz konusu alanlara bacalar çakılmasını ve mevcut Biogaz Yakma Tesisine eklenmesini sağlamak. Tıbbı atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertarafını sağlamak için Halkapınar Transfer İstasyonu sahası içinde sterilizasyon tesisi kurmak. İlçe Belediyelerince toplanan evsel nitelikli katı atıkları tümünün transfer istasyonları vasıtasıyla Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine taşınmasının sağlanması ve bunun için mevcut araç filomuzun artırılmasını sağlamak. Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü olarak yapılan faaliyetlerin gerek broşürlerle, gerekse yapılan anket çalışmaları ile kamuoyuna duyurmak ve halkı bu konuda bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2013 Yılı Çalışma Programı 1.1. Elektrik Yatırımı YATIRIMLAR Elektrik dağıtım şebekesinde, oluşabilecek ihtiyaçların karşılanması için yedek malzemelerin hazırda bulundurulmasına ihtiyaç vardır. Bu malzemelerden;

Detaylı

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da 3000 1935 Genel Nüfus Sayımında 4599 a 1941 205.208

KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da 3000 1935 Genel Nüfus Sayımında 4599 a 1941 205.208 KIRIKKALE KIRIKKALE Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür. 1925 lerde Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılması, DDY buradan geçmesi gibi unsurlar şehrin oluşmasında önemli rol

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı