ARAŞTIRMA SONUÇLARININ YORUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA SONUÇLARININ YORUMU"

Transkript

1 ARAŞTIRMA SONUÇLARININ YORUMU Navigasyon aleti olmaksızın Türk Bilge Kaan ın söylediği gibi Dağın arkasını gören ve başa geleceği bilen bir akla kavuşmak mümkün değildir. Bu araştırma çok düşük olsa da belli bir yanılma payına rağmen hedef kitleyi okumada, içinden geçilen dönemde özellikle şirketlerin iletişim stratejilerini gözden geçirmelerine bir nebze olsun katma değer getirmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. İletişim adına yapılabilecek tespitler belki şöyle sıralanabilir: 1. Kurum, kuruluş ve kişiler sıcak günlerde ve soğuma dönemlerinde hangi açıklamayı yaparlarsa yapsınlar, iki taraftan birinin mutlaka şiddetli muhalefeti (bazı durumlarda her iki tarafın muhalefeti) ile karşılaşabilirler. Herhangi bir ticari kuruluş ya da kişinin siyasi boyut kazanmış olaylarla ilgili yapacağı herhangi bir açıklama hoş karşılanmamakta, hatta alay konusu bile edilebilmektedir. 2. Soğuma dönemlerine girdiğimiz bu günlerde ise şirketlerin kendi iletişim faaliyetlerini durdurmaları hoş karşılanmamaktadır. Siyasi açıklamada hasar görme ihtimali ortaya çıkarken, reklam ve PR faaliyetlerinin durdurulması taraflardan birine verilecek destek olarak algılanmakta, abartılı bir içerik ve frekansla yürütülecek çalışmalar ise diğer tarafın yanında olmak şeklinde kabul görebilmektedir. 3. Hasar tespit çalışması yapmadan, daha da ötesi sadece hasarın var olduğu tahmini ileri sürülerek yapılan savunmacı açıklamalar ve alınan aksiyonlar tam tersine var olan küçük krizleri büyütmüş; ya da olmayan krizleri yaratmıştır. Durum değerlendirmelerini, olayların gündemde ne kadar yer aldığına da bakarak yapmak gerekmektedir. Bu noktada da an a göre pozisyon almak önem taşımaktadır.

2 4. Ticari kuruluşların iki arada bir derede kalmamak adına yapmaları gereken şey, tabii eğer risk almak istenmiyorsa, yaratılmak istenen taraflardan herhangi birini tercih ediyormuş algısı oluşturmaktan kaçınmaktır. Burada soyut bir tarafsızlık kastedilmemekte, tersine tek tarafın Türkiye olduğu vurgusunun iletişim boyutunda yapılmasının yerinde olacağı ifade edilmektedir. 5. Kurum, kuruluş ve kişiler dijital iletişim alanında hedef kitlelerinin birikimlerinin gerisinde kalmışlardır. Bu alanı ihmal etmiş ya da yeterince kapsamamış olmalarının faturası ileride önlem almazlarsa daha da ağır olabilir. 6. Geleneksel iletişim dünyasında Asıl olan satış ve ürünlerin markası ve reklamıdır düşüncesi, çağın gereklerini kapsamamaktadır. Kurumsal marka algısının hasarlara karşı sağlam bir zemine oturtulması bir ileri iletişim modeli olmaktan çok öteye, sıradan bir zorunluluk haline gelmiştir. 7. ÖZETLE: Kriz iletişimi delege edilemez; en üst düzeyde yönetilir. Zamana yayılamaz; ertelenemez. Zaman, kritik başarı faktörüdür. Verilecek tepki ve yönetim tarzı hasarın oranına göre düzenlenir. Gereksiz dozda tepki, bizzat krizi tetikler. Gündemi takip etmek ve ona göre pozisyon almak gerekir. Sosyal medya ortamı kesinlikle ciddiye alınmalı ancak genel algı boyutunun oluştuğu hedef kitlenin bütünü üzerine araştırmaların sonuçları gerektiğince önemsenmeli. Öte yandan toplumsal olaylarda ve siyasi tercihlerde bireyler belki ne olursa olsun diye hareket edebilirler; ancak şirketler hiçbir zaman iletişimi durdurup her şeyi oluruna bırakamazlar. Nasıl siyasiler haftalık ölçümlemelerle kamuoyu ve kamu vicdanının nabzını tutmaktadırlar, benzer bir refleksle şirketler de kendileri ile ilgili algıyı izlemelidir. Sadece satış rakamlarını izleyerek (onu da izlemeleri şarttır tabi ki) itibarlarını yönetemezler. Bir kurumun itibarı ise o kurumun her şeyidir.

3 Görüldüğü kadarıyla bir toplumsal kriz olarak lanse edilmeye çalışılmış olan olaylar soğuma dönemine girmiştir. Benzer dönemlerin aslında stratejik iletişim adına tehdit içerdiği gibi, fırsat alanlarını da doğurduğu gözlemlenmiştir. Mevcut durumu gerçekçi bir şekilde okumak, kuruluş algısı için iletişim boyutunda rekabetçi avantaja dönüştürmek ise ancak güçlü navigasyon aletleri ve sağlam bir gösterge tablosu ile mümkündür. Saygılarımızla, Selim Oktar StratejiCo. Yönetim Kurulu Başkanı Arın Saydam Bersay İletişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı

4 ARAŞTIRMA ŞİRKETİ YORUMU Yapılan Gezi Parkı araştırmasında, Gezi Parkı eylemlerini destekleyenler ve desteklemeyenler arasında iş dünyası ile hükümetin ilişkisi, marka tüketim tercihleri ve kurumlara duyulan güven konularında önemli farklar oluştuğu görülüyor. Sonuçlar kamuoyunun, Gezi Parkı eylemlerine bakışına göre ayrıştığını gösteriyor. Araştırmaya göre İstanbul genelinde Gezi Parkı eylemlerini destekleyenler toplam %43 ü oluştururken, desteklemeyenlerin oranı %32 yi bulmuş durumda; %25 lik bir kesim ise kararsız. Hükümetin eylemler konusundaki tutumunu destekleyenler, desteklemeyenlerin yarısı kadar. Buna göre hükümetin tutumuna %24 lük bir destek varken, tutumunu desteklemediğini söyleyenler ise %48 i buluyor. Bilindiği gibi eylemler sırasında en çok tartışılan konulardan biri de markaların tavrıydı. Merak edilenlerin başında, bazı markaların olaylar sırasındaki tutumundan dolayı tüketici tercihlerinin değişip değişmeyeceğiydi. Araştırmada elde edilen veriler incelediğinde ise ilk bakışta, kaba bir değerlendirme ile birçok markanın krizi iyi yönetemediği için itibar kaybettiği gözüküyor. Gösterilerdeki tutumları nedeniyle tüketicilerin beğenisinin en çok değiştiği alan medya sektörü olarak karşımıza çıkıyor. HaberTürk, CNNTürk, NTV, Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi nin eylem destekçileri arasında beğeni oranı düşerken, eylemlere karşı olanlardan beğeni topladıkları ortaya çıkıyor. Destekçiler açısından en çok puan toplayan kurum ise gösterileri ilk günden itibaren canlı olarak yayınlayan Halk TV. Araştırmada ilginç bir ayrıntı dikkati çekiyor. Göstericilere ilk günden itibaren kapılarını açan, bu yüzden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dan tepki alan Divan Oteli nin ve Koç Holding in beğeni oranında eylemleri destekleyenler ve desteklemeyenler arasında önemli bir fark

5 bulunmuyor. Hatta eylemlere karşı olanların Koç Holding i az farkla da olsa, daha fazla beğendiği görülüyor. Ancak araştırmadan çıkan sonuca göre eylemlere destek olanların bundan sonra Koç Holding markasına daha fazla yöneleceği anlaşılıyor. Eylemlere karşı olanlar ise, büyük fark ile Ülker markasını beğendiğini belirtiyor. Özellikle Doğuş Holding, Sabancı Holding, Garanti Bankası, Kahve Dünyası, Saray Muhallebicisi ve MADO gibi markaların krizi iyi yönetemeyerek, tüketici gözünde itibar kaybettikleri göze çarpıyor. Araştırmaya göre eylemlere destek olanlar açısından beğeni oranı en çok düşmüş marka ise tartışmasız Starbucks. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri de, Gezi Parkı eylemlerini destekleyenlerin devletin özel sektör üzerindeki etkisinden rahatsız olması durumu. Gösterileri destekleyenler çoğunlukla özel sektörün bağımsızlığından yana bir tutum takınıyor. Eylemlere karşı olanlar ise devletin bazı özel kuruluşlarına yakın davranarak teşvik vermesini; bazılarını ise eleştirmesini doğru buluyor. Destekçilerin %81 i devletin özel sektör kuruluşlarına eşit mesafede durması gerektiğini düşünürken, bu oran eylemlere karşı olanlarda %62 ye düşüyor. İki kesim arasındaki fark, devletin bazı şirketlere teşvik vermesine gelince oldukça artıyor. Destekçiler arasında teşvikleri yanlış bulanlar %65 iken, eylemlere karşı olanların sadece %38 i teşvikleri yanlış buluyor. Eylemlere destek olanlar genel olarak devlet kurumlarına güvenmezken, eylemlere karşı olanların hükümete ve devlet kurumlarına olan güveni artmış görünüyor. Gezi Parkı destekçilerinin en çok güvendikleri kurum ise Ordu. Ancak bu güven oranı destekçilerde %50 iken, eylemlere karşı olanlarda %92 ile en yüksek seviyesine ulaşıyor. Diğer bir ifadeyle, eylemlere karşı olanlar, destekleyenlere göre orduya çok daha fazla güveniyor. Gezi Parkı destekçileri ile eylemi desteklemeyenler arasındaki en büyük fark ise %69 ile hükümete

6 güvende ortaya çıkıyor. İki grup nezdinde de en güvenilmez kurum basın ve televizyon. Destekçilerde bu oran %11 ile en düşük seviyesine geliyor. * ERA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen bu araştırma İstanbul da yaşayan halkın genelinin görüşlerini almaya yönelik tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı, kentin bu dönemde gündeme gelen markalara yönelik algısını belirlemeye yöneliktir. Araştırma kapsamında gezi olaylarını destekleyen ya da desteklemeyen kesimin profilinin ve özelliklerinin belirlenmesi ise bu çalışmanın hedefinde bulunmamaktadır. İstanbul un tüm 37 ilçesinde yapılan bu araştırmada, 15 yaş üzeri çeşitli meslek gruplarından, 147 kadın 160 erkek toplam 307 kişi ile konuşulmuştur. Araştırma örnekleminin %95 güven düzeyinde hata payı ±%5.7 dir. Bu hata payı toplam grup bazında yapılan algısal ölçümlemeler için kabul edilebilir hata payı sınırları içindedir. Sonuçların herhangi bir demografik alt kırılım bazında incelenmesi istendiğinde örneklem büyüklüğünde genişletmeye gidilmelidir.

7 Gezi Parkı Gündem Araştırması Raporu - İstanbul Halkı - 21 Haziran 2013

8 Proje Yönetimi Elvan OKTAR Nazlı YÜKSEL Ela ERTEGÜN ERA, ESOMAR (Dünya Araştırmacılar Birliği) ile Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesi ve IriS (International Research Institutes) network Türkiye ortağıdır. 12 2

9 Amaç ve Kapsam

10 Amaç ve Kapsam Çalışmada ana amaç, İstanbul halkının geçtiğimiz iki haftada gelişen Gezi Parkı olaylarına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Bu amaç kapsamında çalışmada aşağıdaki konular incelenmiştir: Son iki hafta içinde gündeme gelen kurum ve markalara ilişkin algı İş dünyasının direnişe yönelik tutumuna ilişkin görüşler Gezi Parkı direnişini ve hükümetin direnişe yönelik tutumunu destek düzeyi Kurumlara duyulan güven düzeyi 4

11 Yöntem ve Örnek Yapısı

12 Yöntem ve Örnek Yapısı Çalışmada telefonla anket yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler İstanbul genelinde yaşayan 15 yaş ve üzeri 307 kişiyle yapılmıştır. Örneklemin hata payı %95 güven düzeyinde ±%5.6 dır. Saha çalışması Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ERA Research & Consultancy Proje Ekibi kontrol ve denetiminde konusunda deneyimli görüşmeci kadrosu tarafından gerçekleştirilmiştir. Görüşmeciler ERA Research & Consultancy Proje Ekibi tarafından eğitilmiştir. 6

13 Sonuçlar

14 Gezi Parkı Direnişi Destek Taksim Gezi Parkındaki direnişi ne derece destekliyorsunuz? Hiç desteklemiyorum 16 Desteklemiyorum 16 Ne destekliyorum ne de desteklemiyorum 24 Destekliyorum 21 Tamamen destekliyorum 23 8 % Baz = 307

15 Hükümetin Tutumuna İlişkin Destek Hükümetin Taksim Gezi Parkı direnişine yönelik tutumunu ne derece destekliyorsunuz? Hiç desteklemiyorum 28 Desteklemiyorum 20 Ne destekliyorum ne de desteklemiyorum 29 Destekliyorum 8 Tamamen destekliyorum 16 9 % Baz = 307

16 İş Dünyası ve Siyaset İlişkisine Bakış İfadeye Katılanların Oranı Geziyi Destekleyen Geziyi Desteklemeyen Devlet, şirket yöneticilerinin siyasi tercihi ne olursa olsun şirketlere eşit mesafede durmalıdır %81 %62 Siyasi tercihlerine göre bazı şirketlerin devlet tarafından teşvik edilmesi yanlıştır %65 %38 Gezi parkı olaylarında direnişi destekleyen şirketlerin kamuoyunca boykot edilmesi yanlıştır %61 %49 Gezi parkı olaylarında direnişi destekleyen şirketlerin kamuoyunca desteklenmesi yanlıştır %46 %41 İş dünyasının siyasete karışmasını doğru bulmuyorum %42 %46 10 Şirket sahiplerinin siyasi tercihlerinden dolayı eleştirilmeleri yanlıştır %38 %52

17 İş Dünyası ve Siyaset İlişkisine Bakış İfadeye Katılanların Oranı Hükümetin Tutumunu Destekleyen Hükümetin Tutumunu Desteklemeyen Devlet, şirket yöneticilerinin siyasi tercihi ne olursa olsun şirketlere eşit mesafede durmalıdır %66 %73 Şirket sahiplerinin siyasi tercihlerinden dolayı eleştirilmeleri yanlıştır %64 %39 Gezi parkı olaylarında direnişi destekleyen şirketlerin kamuoyunca boykot edilmesi yanlıştır %54 %59 İş dünyasının siyasete karışmasını doğru bulmuyorum %50 %46 Gezi parkı olaylarında direnişi destekleyen şirketlerin kamuoyunca desteklenmesi yanlıştır %49 %44 11 Siyasi tercihlerine göre bazı şirketlerin devlet tarafından teşvik edilmesi yanlıştır %42 %63

18 Ölçümlenen Markalar Artıbir TV Coca-Cola Cnntürk Divan Oteli Doğuş Holding Garanti Bankası Habertürk TV Halk TV Hürriyet Gazetesi Kahve Dünyası Kızılkayalar Kitchenette Koç Holding MADO NTV Sabah Gazetesi Sabancı Holding Saray Muhallebicisi Starbucks Ülker Tanıyanların bazı düşük olduğundan raporlamaya dahil edilmemiştir 12

19 Markalar Tanınma ve Beğeni 13

20 Markaları Gelecekte Kullanım Eğilimi Net Kullanım Eğilimi % Halk TV Koç Holding Sabancı Holding Ülker Garanti Bankası MADO Habertürk TV Doğuş Holding NTV Divan Oteli Kahve Dünyası Cnntürk Hürriyet Gazetesi Saray Muhallebicisi Coca-Cola Sabah Gazetesi Starbucks Geziyi Destekleyenler Geziyi Desteklemeyenler Net Kullanım: Kullanırım% (4+5) Kullanmam% (1+2) Baz = 307

21 Kurumlara Duyulan Güven Güven Duyan% Ordu Sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanlığı Mahkemeler Dini kurumlar Polis Meclis Hükümet Belediyeler Basın ve televizyon Geziyi Destekleyen % Baz = 307 Geziyi Desteklemeyen

ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI. MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar

ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI. MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar mart 2010 ORTADOĞU DA TÜRKİYE ALGISI ISBN 978-605-5832-29-2 TESEV YAYINLARI Birinci Basım: Aralık 2009 İkinci Basım: Mart

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - 2012 Türkiye Ekonomik

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin. "Sektörleri ilgilendiren düzenlemelerde mutlaka etki analizi yapılmalı"

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin. Sektörleri ilgilendiren düzenlemelerde mutlaka etki analizi yapılmalı MART 2014 SAYI: 58 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin "Sektörleri ilgilendiren düzenlemelerde mutlaka etki analizi

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede?

Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede? rı la uç on ıs as ırm şt ra A yu uo Mart 2015 Ka m Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede? 1 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik

Detaylı

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi OYDER DEN HABERLER OTOMOTİV DÜNYASI SEKTÖRDEN HABERLER SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv Ticaretinde Vergi Yaklaşımları Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi. FullCharger, dünyadaki bir ilki gerçekleştirdi ve

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003

Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003 Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003 Dr. Emre Erdoğan 1999 yılı sonbaharında STRATEJİ MORI, IRI (International Republican Institute) ve ARI Hareketi nin katılımıyla bir çalışma yürütülmüştü. Bu

Detaylı

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa www.boryad.org Aralık - Ocak - Şubat Yıl: 10 Sayı: 57 Pages, 51-62 AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO su Meral Eredenk Kurdaş 2015 te Yatırımcıları Neler Bekliyor? BIST Özel Pazar a Yakın Bakış Anadolu Isuzu

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖR RAPORU İSTİHDAM ANALİZİ. Kariyer.net verileri ve uzman görüşleri kullanılarak hazırlanmıştır.

PERAKENDE SEKTÖR RAPORU İSTİHDAM ANALİZİ. Kariyer.net verileri ve uzman görüşleri kullanılarak hazırlanmıştır. PERAKENDE SEKTÖR RAPORU İSTİHDAM ANALİZİ Kariyer.net verileri ve uzman görüşleri kullanılarak hazırlanmıştır. bir dönüşüm fotoğrafı! Perakende ülkemiz ekonomisinin en güçlü lokomotif sektörlerinden biri.

Detaylı

Stratejik Düşünme. İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies. ilkaygultas@gmail.com +90 543 646 86 55

Stratejik Düşünme. İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies. ilkaygultas@gmail.com +90 543 646 86 55 Stratejik Düşünme İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies ilkaygultas@gmail.com +90 543 646 86 55 Stratejik Düşünme Uzun vadeli Geleceği öngörme Farklı bakabilme

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ TEMMUZ 2014 Bu çalışma, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Detaylı

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 197-205, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler 1 Veysel Eren 2 Abdullah Aydın

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

ÖNSÖZ, Merhabalar, Bu sayımızda da öncelikli olarak genel ekonomide meydana gelen, ancak kamuoyunda çok fazla yer almayan konular hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu kapsamda, Rusya dan Türkiye ye yönelen

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması

Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması YAZARLAR: İlhan Kaya, Hasan Aydın, Metin Gültekin 1 YAYINLARI www.ukam.org Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması YAZARLAR: İlhan Kaya, Hasan Aydın, Metin

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı