Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1.Giriş Kurumsal Yönetim İnternet Sitesi Ve Bilgi Toplumu Tek Pay Sahipli Ve Tek Ortaklı Şirket Şirketler Topluluğu Kavramı Şirketlerde Yapısal Değişiklikler Ticari Defterlerin Yeni Düzeni Denetim Ve Finansal Raporlama İç Denetim Anonim Şirket Ve Limited Şirket... 14

2 1.GİRİŞ Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türk Şirketleri nin Avrupa Birliği tarafından kabul edilen kriterlere ve uluslararası rekabete uyum sağlaması amacıyla hazırlanmış bir kanundur. Bu kanun büyük şirketler ve kobilere birçok yeni düzenleme ve zorunluluk getirmektedir. Bu çalışmada Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Şirketlere getirilen ve önemli gördüğümüz yeniliklere yer verilmiştir. 2.KURUMSAL YÖNETİM Dünyada hızla yayılan bir trend olan Kurumsal Yönetim, şirkete ilişkin hak ve sorumlulukların ortaklar, yöneticiler ve menfaat sahipleri arasında dağılımını düzenleyen, şirketlerin yönetim ve kontrolüne ilişkin bir sistemdir. Sözkonusu fonksiyonların ayrılığı prensibi ile yönetilen işletmeler küreselleşen dünyada ortaya çıkan kriz ortamlarının zor şartlarında daha başarılı performans göstermektedirler. Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır: Şirketler profesyonel yönetim kurulu sayesinde daha iyi yönetilmekte ve risk alan sermayedar ile karar veren profesyonelin çıkar çelişkisi kurallara bağlanarak kontrol altına alındığından çıkar çatışmalarının önüne geçilmektedir. Şirket kaynaklarının verimli kullanılması nedeniyle karlılığı ve şirket performansını arttırmaktadır. 1

3 Şirket bilgilerinin şeffaf olması nedeniyle üçüncü kişilerin şirkete olan güvenleri artmaktadır. Bu şekilde düşük maliyetli kredi temin edilebilmekte, yeni ortaklıklar daha kolay kurulabilmektedir. Türkiyede kurulu şirketlerin; %90 ı aile şirketidir ve bunların kurucuları yaş kategorisindedirler. Bu şirketlerin % 70 i, aile üyeleri arasındaki beklenti çatışması, güç ve otoritenin devri, kurumsallaşma alt yapısı eksikliği gibi nedenlerle üçüncü kuşağa erişemeden yok olmaktadır. Bu nedenle yakın gelecekte şirketleri kimlerin ve nasıl yöneteceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Yeni TTK Türkiye deki aile şirketlerinin kurumsal bir yapıya kavuşması ve dolayısıyla yönetimin kurallarını belirlemesi açısından önem arz etmektedir. Yeni TTK Tasarısı ile amaç, yatırımcıya güven vermek ve işletmelerde sürdürülebilir gelişme sağlamaktır. Tasarıda, Kurumsal Yönetim de 4 temel ilke benimsenmiştir; (1) Şeffaflık, (2) Adillik, (3) Hesap verilebilirlik, (4) Sorumluluk. 2

4 Ayrıca; Azlık hakları zenginleştirilmiş, İmtiyazlı paylar sınırlandırılmış, Yönetim Kurulu nda pay sahipleri grupları ile azınlığın temsil edilmesi olanakları arttırılmış, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) kurumsal yönetim kodeksi yapma yetkisine sahip tek kurum olarak belirlenmiş, Halka Açık Şirketler de Kurumsal Yönetim raporu yayımlama zorunluluğu getirilmiş ve Şirket organlarında profesyonelliğe ve uzmanlaşmaya önem verilmiştir. 3. İNTERNET SİTESİ ve BİLGİ TOPLUMU Tüm sermaye şirketlerine, Internet Sitesi açma ve mevcut internet sitelerinin belli bir kısmını Bilgi Toplumu hizmetlerine sunma zorunluluğu getirilmektedir. İnternet sitesine; a. Şirketle ilgili olup, pay sahibini, küçük yatırımcıyı, alacaklıyı ve şirkette menfaati olan kişileri ilgilendiren tüm bilgiler, b. Genel Kurul ( GK ) toplantısı belgeleri ve çağrıları, c. Yıl sonu ve ara dönem finansal tabloları ile birleşme, bölünme bilançoları, d. Denetleme raporları (denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi ve benzeri raporları), e. Değerleme raporları, 3

5 f. Rüçhan hakkı kullanma çağrıları, g. Tasfiyeye ilişkin ilanlar, h. İptal davası ilanları ve benzeri bilgiler konulur. İnternet sitesine erişim açık ve engelsizdir. Bu site elektronik ortamda Genel Kurul u ( GK ) ve Yönetim Kurulu nu ( YK ) gerçekleştirir, oy kullanımını sağlar. 4.TEK PAY SAHİPLİ ve TEK ORTAKLI ŞİRKET Kanun tasarısındaki en önemli yeniliklerden biri Tek Pay veya Tek Ortak olgusudur. Yeni tasarıya göre Tek Pay sahipli Anonim Şirket ve Tek Ortaklı Limited Şirket kurulabilir. Şirket tek pay sahibi ile kurulmuşsa, Ticaret Sicili ne bu nitelik kaydedilir ve ilan edilir. Tek Pay sahibi veya ortak; Genel Kurul un tüm yetkilerine sahip olarak karar alabilir; ancak tüm kararların yazılı olma şartı vardır. Şirket birden çok pay sahibiyle veya ortakla kurulmuş olup da, daha sonra pay devri, çıkma ya da çıkarılma gibi işlemlerle pay sahibi veya ortak sayısı bire düşmüşse, şirket, faaliyetine aynen devam eder ve tüzel kişiliğini korur. Halihazırda yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu nun aksine, bu halde fesih davası açılamaz. Ayrıca, bu durum hemen ticaret siciline tescil ve ilan edilir ve tek ortak haline gelen kişiye ilişkin kimlik bilgileri verilir. 4

6 5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI Tasarının getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de Şirketler Topluluğu kavramıdır. Tasarının 195. maddesine göre eğer bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin; Doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya, Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilme hakkına haizse veya, Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Ayrıca, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa; yine birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye de ise, bu kanundaki Şirketler Topluluğu na ilişkin hükümler uygulanacaktır. Tasarıyla hakim ve bağlı şirket ilişkilerinin bu her iki şirket Yönetim Kurulu nca her yıl bir rapora bağlanması zorunluluğu getirilmektedir. Bu yöntemle şirketlerin Yönetim Kurulları, bağlı şirketlerinin durumunu daha iyi analiz edebilecek ve 5

7 bu şekilde Şirketler Hukuku nun Şeffaflık İlkesi de yerine getirilmiş olacaktır. Tasarı, bağlı şirketteki, topluluğa dahil olmayan pay sahiplerini, çeşitli dava hakları ve diğer mekanizmalarla korumuştur. Bu koruma mekanizmaları arasında Sell-Out adı verilen topluluk dışındaki pay sahiplerinin paylarını hakim ortağa satarak bağlı şirketten ayrılmaları olanağını öngören hükümler de yer almaktadır. Tasarı, hakim şirketin hakimiyetini kötüye kullanmasına ilişkin örneklere yer vermiştir. Bunlar ; Bağlı şirketin, işinin bir kısmını, fonlarını, personelini, üretim araçlarını, karını, topluluktaki başka bir bağlı şirkete veya hakim şirkete devretmesi, Bağlı şirketin, üretim birimlerini, topluluğun başka bir bağlı şirketi lehine kapatması, yenilememesi, kapasitesini artırmaması veya bağlı şirketin Topluluğun başka bir şirketi lehine olacak şekilde ihaleye girmemesi, Bağlı şirketin, topluluğun başka bir şirketi veya ana şirket için kefil olması, garanti vermesi, borç yüklenmesi, Hakimiyet kullanılarak bağlı şirketin başka bir veya birkaç topluluk şirketiyle birleştirilmesi, Bir topluluk şirketinin bunlar lehine bölünmesi, 6

8 Bir topluluk şirketinin haklı bir sebep yokken topluluk menfaati için tür değiştirmesi, Bir topluluk şirketinin topluluk menfaati için menkul kıymet çıkarması ve Bir bağlı şirketin topluluk menfaati için esas sözleşmesini değiştirmesidir. 6. ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER Yeni Tasarı da Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri 60 madde halinde ayrıntılı bir şekilde ve Avrupa Birliği Yönergeleri ne uygun olarak düzenlenmiştir. Getirilen yeni hükümlerle sadece sözkonusu yapısal değişikliklerin güvenli, şeffaf ve basit bir işlemler zinciri içinde gerçekleşmeleri sağlanmakla kalınmamış, aynı zamanda, tüm hak sahiplerine inceleme hakkı verilmiş, alacaklılar ve diğer hak ve menfaat sahipleri de korunmuştur. Ayrıca, işçilerin devralan şirkete geçişleri, hakları ve sorumlulukları da ayrıntılı hükümlere bağlanmıştır. Ek olarak yapısal değişikliklere ilişkin özel bir iptal davası ve sorumluluk öngörülmüştür. Tasarıda, yapısal değişikliklerin bilanço bağlamında gerçekleştirilmesi öngörülmüş olup, değişikliklerin işlem denetçisi aracılığıyla denetlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. 7

9 Bölünme Bölünmeye ilişkin hükümlerin düzenlenmesinde İsviçre Şirket Yapılanmaları Kanunu ve AB nin 6. Şirketler Hukuku Yönergesi göz önüne alınmıştır. Bölünme, tasarıda Tam ve Kısmi Bölünme, Simetrik (oranların korunduğu) ve Asimetrik Bölünme (oranların korunmadığı), ortakların bölünen şirkette ortak oldukları veya yavru ortak oluşturan bölünme olarak türlere ayrılmıştır. Tam veya kısmi bölünen şirketin ortaklarının devralan şirketlerde bölünen şirketteki paylarının tam oransal karşılığını almaları durumunda Simetrik Bölünme aksi durumda ise Asimetrik bölünme gerçekleşmiş olmaktadır. Devralan şirkette, bölünen şirketin kendisinin ortak olması durumunda ise yavru şirket oluşmaktadır. Bölünmede; Devrolunan şirketlerin ortaklarının ortaklık hakları ve ortaklık payları devralan şirkette aynen devam ettirilmiştir. İmtiyazlı payların devri mümkün kılınmıştır. İntifa senedi sahibine eşdeğer hak bahşedilmiş veya senedin satın alınması hükme bağlanmıştır. Bölünmeye katılmak istemeyen ortağa, bu konuda anlaşma olursa ayrılma akçesi alarak şirketten ayrılma olanağı tanınmıştır. Yönetim organlarınca bölünme sözleşmesinin hazırlanması zorunludur. 8

10 Birleşme Tasarı, Birleşme nin her iki türünü de dikkate almaktadır. Bunlar devralma ve yeni kuruluştur. Tasarıyla getirilen önemli bir yenilik de, Şirket Birleşmeleri nin aynı nev iden olmayan şirketler arasında da yapılabilmesidir. Tasarıda koruyucu hükümler, bazı farklılıklar olmakla birlikte Bölünmedeki hükümlere oldukça yakındır. Birleşmede bölünmeden farklı olarak; 1. Birleşme sözleşmesi veya birleşme raporu, denetleme raporu ve son üç yılın finansal tabloları, gereğinde ara dönem finansal tabloları, birleşmeye katılan ortaklıkların ortakları ile birlikte intifa senedi sahiplerininin, menkul kıymet hamillerinin ve menfaati bulunan diğer ilgililerin incelemesine sunulur. 2. Bu inceleme hakkı, tüm ortakların onaylaması halinde, küçük ölçekli ortaklıklarda kaldırılabilir. 3. Birleşmeye katılan ortaklıkların alacaklıları, birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 ay içinde taleplerini şirkete iletmelidirler ( Süre Ticaret Sicili Gazetesinde yayından itibaren başlar). 9

11 Tür Değiştirme Tür Değiştirme, tasarıda bir şirketin hukuki şeklini değiştirebilmesi olarak tanımlanmış olup yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin bir devamı olarak nitelendirilmiştir. Hükümleri Birleşme ve Bölünmeye benzer düzenlemeler ve koruyucu mekanizmalar öngörmektedir. Tür değiştirme sürecinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetime tabidir. Bölünme ye katılan ortaklıkların yönetim organlarının bölünme raporu hazırlamaları şarttır. Yeni ortaklık kuruluyorsa onun ortaklık sözleşmesi de bölünme sözleşmesine eklenir. Bölünmeye katılan ortaklıkların, bölünme sözleşmesini veya bölünme raporunu ve bölünmeye esas oluşturan bilançoyu bağımsız denetçiye denetlettirmeleri öngörülmüştür. Bölünmeye katılan ortakların, bölünme sözleşmesini, bölünme raporunu, denetleme raporunu, son üç yıllık finansal tabloları, faaliyet raporlarını inceleme hakları mevcuttur. Bölünmeye katılan ortaklıkların alacaklıları, tasarıda düzenlendiği şekilde güvence altına alınmak ya da bunların alacakları ödenmek zorundadır. Bölünmeye herhangi bir şekilde katılmış kişilerle, denetleme yapmış olanlar, ortaklıklara, ortaklara ve alacaklılara karşı, kusurlarıyla verdikleri zararlardan sorumludur. 10

12 Tüm bölünme işlemlerinin şeffaflık ilkesi gözetilerek yapılması gerekir. 7. TİCARİ DEFTERLERİN YENİ DÜZENİ Tasarının ticari defterlere ilişkin bölümü ile, sermaye şirketlerinin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarına ve yönetim kurulunun yıllık raporuna dair hükümleri köklü değişiklikler içermektedir. Defter tutma yükümlülüğü, envanter, açılış bilançosu, finansal tablolar, bilanço ilkeleri, aktifleştirme yasağı, karşılıklar, değerleme, dönem ayırıcı hesaplar ile saklama ve ibraz hakkındaki hükümleri tamamıyla yenidir. Tasarı ayrıca artık modern kanunlarda rastlanılmayan ticari defterlerle ispat usulü hakkındaki hükümlere de yer vermemiştir. 8. DENETİM VE FİNANSAL RAPORLAMA Kural olarak denetim, Bağımsız Denetleme Kuruluşları tarafından yapılacaktır. Ancak YMM ve/veya SMMM ler de bu kapsamda denetim yapabilecektir. Bağımsız Denetleme Kuruluşu ortak ve pay sahipleri ancak YMM ve/veya SMMM olabilmektedir. Bağımsız Denetleme Kuruluşları, tasarıya uygun olarak yeni bir tüzükle düzenlenecektir. 11

13 Denetçinin bağımsızlığı tam olmalıdır. Denetlenmemiş finansal tablo hukuken yok sayılmıştır. Denetlenip olumlu görüş almayan finansal tablolara dayanarak hiç bir organ hiçbir karar alamayacaktır. Alsa dahi bu kararlar batıl sayılacaktır. Denetlenip finansal tabloları olumlu görüş almayan Yönetim Kurulu göreve devam edemeyecektir. Bu gibi durumlarda Yönetim Kurulu nun istifa etmesi gerekmektedir. Denetim sonuçları şirketlerin internet sitesine konacak ve 3 yıl süreyle sitede yayınlanacaktır. (Her sermaye şirketinin internet sitesi bulundurması zorunlu hale getirilmiştir). Şirketler tarafından faaliyet raporları düzenlenecek ve bu raporlar ile finansal tabloların uyumluluğu denetlenecektir. Denetçi Kuruluş ile Şirket Yönetim Kurulu nun, finansal tablolar üzerinde mutabakat sağlayamaması halinde konu Asliye Ticaret Mahkemeleri nce çözüme kavuşturulacaktır. Dava giderleri şirkete ait olacaktır. Denetçinin topluluk içi işlemlere ilişkin sınırlı görüş vermesi veya görüş bildirmekten kaçınması, Yönetim Kurulu nun şirketin diğer topluluk şirketleri tarafından zarara uğratıldığını açıklaması hallerinde herhangi bir pay sahibinin talebi ile mahkemece atanan özel denetçi bu hususu denetleyecektir. 12

14 Yeni TTK da Yönetim Kurulu nun devredilemez görev ve yetkileri içerisinde yer alan finans denetimi, iç denetim faaliyetini de kapsamaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu nun finansal denetim için gerekli düzeni kurması gerekmektedir. Yönetim kurulu, şirket için belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için karşılaşılacak riskleri önleyecek etkin bir iç kontrol sisteminin, gözetim rolü aracılığı ile oluşturulmasını sağlamalıdır. 9. İÇ DENETİM Yönetim Kurulu nun sorumlulukları; İç kontrol sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, Riskleri dönemsel olarak belirlemek ve sonuçları değerlendirmek, Tespit edilen risklerin etkin olarak yönetilebilmesi için yeterli kontrol ortamını sağlamak, Karşılaşılabilecek zaafların hızlı bir şekilde çözülebilmesi için acil eylem planlarını hazırlamak, İç kontrol sistemlerini gözlemlemek, işleyişi takip etmek ve İç kontrolden kaynaklanacak hataların mali tablolar üzerindeki etkisini tespit etmektir. Güvenli ve yeterli bir iç kontrol sisteminin oluşturulamaması durumunda karşılaşılabilecek muhtemel sonuçlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir; 13

15 Stratejik ve operasyonel karar vermede bilgi eksikliği ve Mal ve hizmet tedarik edilen işletmelerin güvenlerinin bozulması nedeniyle vade avantajlarının kaybedilmesi. Verimli ve etkin çalışmanın sağlanamaması nedeniyle oluşan ticari ve mali zararlar ve buna bağlı olarak şirket hisselerinin değer kaybı, İşlemlerin zamanında takip edilememesi nedeniyle kaybedilen iş fırsatları ve mevcut müşterilerin memnuniyetsizliği nedeniyle pazar kaybı, İflas ya da işlerin durma noktasına gelmesi. 10. ANONİM ŞİRKET ve LİMİTED ŞİRKET Anonim Şirket Anonim Şirketler e getirilen değişiklikler aşağıdaki gibidir: a- Kuruluş Tedrici kuruluş kaldırılmıştır. Tasarı 346. maddede Sermayenin bir kısmının nakdi paylara dönüştürülerek şirketin kurulmasından itibaren 2 ay içinde halka arz edilmesi sistemini getirmiştir. Bu sistem Tedrici kuruluşa nazaran çok daha pratik ve gerçekçidir. Kuruluşun esası olan kurucular beyannamesi ile öz denetim hukukumuza getirilmiştir. 14

16 Kuruluş, işlem denetçisi tarafından denetlenir. Anonim Şirket in kuruluşu, sermayenin artırılması, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemleri denetleyen kişiye işlem denetçisi denir. Bu denetçi, yıllık finansal tabloları denetleyen denetçilerden ayrı olup sadece kuruluşu denetler. Tasarı halka açık, kapalı ayrımı yapmaksızın her türlü Anonim Şirket için tasarlanmış olup bu şekilde Türk Ticart Kanunu ile Sermeye Piyasası Kanunu arasındaki düzen ve sistem değişiklikleri giderilmeye çalışılmıştır. b- Anonim Şirket Sermayesi ve Payları Tasarı yürürlükteki kanundan farklı olarak esas sermaye ve kayıtlı sermaye sistemini halka açık olsun veya olmasın bütün Anonim Şirket ler için kabul etmiştir: Halka açık olmayan Anonim Şirketler de kayıtlı sermayenin sağlayacağı yararlar aynen halka açık Anonim Şirketlerde olduğu gibidir. Halka açık olmayan Anonim Şirketler de minimum esas sermaye YTL, kayıtlı sermaye YTL olarak belirlenmiştir. Halka açık Anonim Şirketler de de minimum sermaye YTL dir. Kayıtlı sermaye SPK nın tebliğleri ile belirlenmektedir. Tasarıda 342. madde ile hangi tür malvarlığı unsurlarının ayni sermaye olarak konulabileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda fikri mülkiyet 15

17 haklarının ayni sermaye olarak konulabileceği açık bir hükümle düzenlenmiş ve sanal ortamların ayni sermaye olarak konulmasına imkan tanınmıştır. Ancak hizmet edimleri, kişisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. Ayni Sermaye konulabilmesi için Aynın üzerinde tedbir, rehin gibi sınırlayıcı haklar bulunmamalıdır. c. Ultra Vires İlkesi nin kaldırılması Tasarının 125. maddesi ile Ultra Vires İlkesi kaldırılmıştır. Böylece ticaret şirketlerinin şirket sözleşmesinde yer alan konuları dışındaki alanlarda hak edinmesine ve borçlar üstlenmesine zemin hazırlayan hukuki işlemler geçerli sayılacaktır. d. Bir Anonim Şirket in Kendi Hisse Senetlerini İktisap Veya Rehin Olarak Kabul Edebilmesi Tasarı ya göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul dan yetki almak ve yetkisini en çok 18 ay içinde kullanmak şartı ile, şirket sermayesinin en çok %10 u oranında kendi hisse senetlerini iktisap veya rehin olarak kabul edebilir. Kullanılmayan yetki yenilenebilir. Genel Kurul, %10 sınırı içinde, iktisap edilecek oranı, bedeli ve iktisabın amacını saptar. Yönetim Kurulu yetkisini salt ticari amaçla kullanamaz; spekülatif işlem yapamaz. 16

18 Yönetim Kurulu, şirket için yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığı halinde, yukarıdaki %10 sınırı ile bağlı olmaksızın ve yetki almaya gerek bulunmaksızın kendi hisse senetlerini iktisap edebilir. Yakın ve ciddi tehlikeye en iyi örnek borsada şirketin manipülasyonlara karşı korunmasıdır. Bu hallerde şirket piyasa yapıcı rolünü üstlenir. Şirket, sermaye azaltılmasında, külli veya cüz i halefiyetin sözkonusu olduğu (birleşme, bölünme gibi) hallerde ve kanuni bir satın alma yükümlülüğü varsa, bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartı ile hisse senetlerinin cebri icradan alınması halinde ya da, bir alacağının tahsili amacıyla hisse senetlerinin (payların) iktisap edilmesi hallerinde kendi hisse senetlerini iktisap edebilir. Yasak, şirket bir menkul kıymetler şirketiyse uygulanmaz. Hisse senetlerinin alınmasında serbest kaynakların kullanılması zorunludur. Hisse senetlerinin bedelleri, kullanılması serbest olan fonlardan karşılanabilir. Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları Genel Kurul toplantı nisabının hesaplanmasında hesaba katılmaz. Bedelsiz payların iktisabı hariç şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar donar. Sermaye payları nakit ve ayın karşılığı olabilir. 17

19 Ayni sermaye karşılığı payların iki yıl devredilemeyeceğine ilişkin yasak tasarıda yer almamaktadır. Asgari itibari değer 1 Yeni Kuruş tur. Tasarıda imtiyazlı paylar mevcut Ticaret Kanunu ndan farklı olarak imtiyaz kavramının tanımlanması ile düzenlenmiştir. Ancak oyda imtiyaz sınırlandırılmıştır. Bir paya en çok 15 oy verilebilir. Oyda imtiyazın bir diğer sınırı da bazı kararlarda oyda imtiyazın kullanılamamasıdır. Bu kararlar, Esas Sözleşme değişikliği, işlem denetçilerinin seçimi, ibra ve sorumluluk davası açılmasıdır. En çok 15 oy sınırı mahkeme kararı ile genişletilebilir Oyda imtiyazlı payların sermaye artırımını bloke etmesi olanağı kaldırılmıştır. İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun toplantıya çağrılması, çalışması, karar alması açık kurallara bağlanmış ve yetkileri daraltılmıştır. e. Yönetim Kurulu (YK) Tasarının YK ile ilgili yenilikleri aşağıdaki gibidir: Tek üyeli YK olanağı Türk Hukuku na getirilmiştir. YK üyesinin görevine başlayabilmek için pay sahibi olması şartı kaldırılmıştır. Tüzel kişinin de YK üyesi olabilmesi olanağı sağlanmıştır. 18

20 Profesyonel YK açılımı gerçekleştirilmiştir. Tasarı, YK üyelerinin dörtte biri için yüksek öğrenim şartını aramaktadır. Profesyonel YK demek çeşitli menfaat sahiplerinin temsil edildikleri bir YK değildir. Profesyonel YK sermayeden bağımsız, piyasanın ve işin gereklerine göre hareket edebilen, karar alabilen, iç denetim mekanizmalarını işletebilen ve risk yönetimine hazırlıklı YK dır. Pay sahibi gruplarının YK da temsil edilebilmesinin kanuni alt yapısı oluşturulmuştur. YK ile yönetim (Management) kavramları arasındaki farkı ortaya koyan sistem hükme bağlanmıştır. f. Genel Kurul (GK) Tasarıda; GK yı toplantıya çağırmaya yetkili olanlar yeniden düzenlenmiştir. Yetkililer arasından, denetçi doğal olarak çıkarılmış, azlığın çağrı yetkisi onun lehine kesin sürelere bağlanmıştır. Ayrıca, azlığın talebi üzerine belirli sürelerin cevapsız geçirilmesi halinde doğan çağrı yetkisi için hükümler getirilmiştir. GK toplantılarının toplantı başkanlığı tarafından yönetimine ilişkin bir iç tüzüğün Anonim Şirket tarafından düzenlenmesi zorunluluğuna yer verilmiştir. Toplantı başkanlığı veya başkan bu iç tüzüğe göre toplantıyı yönetmek zorundadır. Bu iç tüzükte ayrıca olumsuz oy kullananlar için şerh 19

21 vermeye tutanak ve tutanağın imzalanmasına ilişkin uygulama hükümleri yer alacaktır. Pay sahibinin GK da bilgi alma hakkı yeniden düzenlenirken bu hakkın sınırları bir taraftan genişletilmiş diğer taraftan kesin çizgilerle belirlenmiştir. Ayrıca, pay sahibine, gerekli bilgiyi alamaması halinde başvuracağı hukuk yolları gösterilmiştir. Bilgi alma hakkı işleyebilir bir düzene bağlanmış ve oy kullanma süreci aydınlatabilir bir içeriğe sokulmuştur. Özel denetim yeni esaslara bağlanmış, pay sahipleri demokrasisine uygun olarak yeni bir pay sahipliği ve azlık hakkı oluşturulmuştur. GK da temsil, Borçlar Hukuku na ilişkin temsil kurumunun kalıplarından kurtarılmış ve kurumsal temsilci kavramı altında temsil yetkisinin bir anlamda kitlesel örgütlenmesine ilişkin ilk adımlar atılmıştır. ABD hukukunun Proxy sistemi hukukumuza bir ölçüde- yansıtılmıştır. Böylece, GK da, Genel Kurul a pay sahiplerinin katılmaması yoluyla oluşan güç boşluğunu ortadan kaldırıcı önlemler alınmıştır. Güç boşluğunun önlenmesi amacıyla pay sahibinin genel kurulda temsili tasarının 427 vd. maddelerinde ele alınmıştır. Bu bağlamda temsilciler organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu düzenlemenin amacı Genel Kurul da pay sahiplerinin menfaatlerinin temsil yoluyla hayata geçirilmesini sağlamak, aynı zamanda temsilcinin yetkilerinin sınırlarını belirlemektir. 20

22 g. Sermaye Artırımı Tasarı sermaye artırımını üç şekilde düzenlemiştir; Yeni Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin Artırılması : Bu türde, şirkete nakdi veya ayni yeni sermaye konulduğu, yani pay sahiplerinden ve/veya üçüncü kişilerden gelen yeni katkılarla öz varlık büyüdüğü için bu türe efektif artırım da denilir. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı: İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında, belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler, kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısmı ve kanunen izin verilen fonlar sermayeye dönüştürülür. Şirkete yeni sermaye girmez, çoğu zaten öz varlık içinde bulunan kalemler sermayeye eklenir. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı: Bu tür sermaye artırımında, sermaye ne Yönetim Kurulu ne Genel Kurul kararı ile artırılır ne de artırılan sermaye belirli kişiler tarafından taahhüt edilir. Sermaye artırımının dayanağı bir esas sözleşme hükmüdür. Bu hüküm sadece bir dayanak değildir, aynı zamanda da sermayenin nasıl, hangi tutarda, hangi süreler içinde ve nasıl gerçekleşeceğini gösterir. Bu esas sözleşme hükmü parça parça tükenir ve tamamen tükenince Yönetim Kurulu tarafından esas sözleşmeden çıkarılır. Sermaye, bir şirket organının kararıyla değil, bazı borçlanma senetleri hamillerinin değiştirme haklarını ve alım hakkı sahiplerinin bu alım haklarını kullanmalarıyla, kullanan temelinde, adeta damla damla artar. Artırımın aktörleri 21

23 h. Sorumluluk değiştirme ve alım hakkı sahipleridir. Değiştirme hakkı sahiplerinin, hamili oldukları borç senetlerinin itfa bedelleri ile yeni payları alma, alım hakkı sahiplerinin de bu haklarına dayanarak şirketin hisse senetlerini ödeme hakları vardır. Her pay sahibi yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. Bu hak, haklı sebepler varsa ve en az sermayenin yüzde 60 ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir. Tasarı sermayenin azaltılmasında bir yenilik getirmemiştir. Tasarı, Anonim Şirket lerde çeşitli işlem, karar, beyan veya hazırlanan belgelerden doğan hukuki (m. 549) ve cezai sorumluluğu (m. 562) düzenlemiştir. Anonim Şirket lere ilişkin hükümlerin sonunda bütünlük arzeden bir bölüm halinde düzenlenmiş bulunan sorumluluğa ilişkin bölümler dışında bazı özel hukuki sorumluluk halleri için Tasarı nın çeşitli yerlerinde öngörülmüş münferit kurallar bulunmaktadır. Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu (m. 404) gibi. Hukuki Sorumluluk : Tasarı hukuki sorumluluğu altı ayrı kategoriye ayırmıştır. Ayrıca Tasarı da bu altı kategoriye kısmen uygulanabilen 22

24 ortak hükümler (m ) yer almaktadır. Bu altı bölüme uygulanabilecek ortak hükümler yoktur. Bu hükümler arasında teselsülü düzenleyen Tasarı nın 557. maddesi özellik gösterir. Bu hüküm tüm sorumluluk hallerine doğrudan uygulanamaz, şartları varsa veya bir madde müteselsil sorumluluğu öngörmüşse uygulanır. 1. Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasından doğan sorumluluk, 2. Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, 3. Ayni sermaye unsurlarına değer biçilmesinden doğan sorumluluk, 4. Halktan para toplanmasından doğan sorumluluk (SPK dan izin alınmadan), 5. Kurucuların, Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu ve 6. Denetçinin sorumluluğu. Cezai Sorumluluk: Tasarının 562. maddesinde suçlar ve cezalar düzenlenmiştir. Bu maddeye istinaden belirlenen suçlar re sen takip olunur. Limited Şirket Tasarı Limited Şirketi Anonim Şirkete yaklaştıran düzenlemeler getirmektedir. Limited Şirket, Anonim Şirket e benzer bir yapıya, yönetim ve karar mekanizmalarına sahip hale getirilmiştir. 23

25 Sermaye en az (yirmi beş bin) YTL dir. Ayni sermaye konulabilir. Nakdi sermaye payı bir defada ödenir. Taşınırlar re sen Limited Şirket adına tapuda tescil edilir. Yetki ve görev ticaret sicili memuruna aittir. Sermayenin yerini tutan ortak ödünçlerine imkan tanınmıştır. Bilanço zararlarının ek ödeme yükümlülükleriyle kapatılması olanağı ortaklara tanınmıştır. Ortaklar (Kurucular) sermaye payının devrini istedikleri gibi düzenleyebilirler. Şirket sözleşmesiyle devri kolaylaştırabilirler. Ortaklar yarı kapalı bir şirket amaçlıyorlarsa, devri zorlaştırır, yasaklayabilirler. Anonim Ortaklık larda pay kolaylıkla devredilebilirken Limited Şirket te Anonim Şirket ten farklı olarak diğer ortakların onayı zorunluluğu getirilmiştir. Pay devrine izin verilmeyen ortağa ise devre onay vermeyen Limited Şirket ten çıkma olanağı verilmiştir. Sermaye payı, nama yazılı kıymetli evraka bağlanarak hem ortaklığın ispatlanması kolaylığı sağlanmış hem de yükümlülüklerin senede yazılması ile şeffaflık gerçekleştirilmiştir. Böylece pay defteri de kısmen de olsa senede yansıyacaktır. Limited Şirket, ortağının kişisel alacaklısının şirketi feshedebilmesi riskinden korunmuştur. Ortağın kişisel alacaklısı Limited Şirket i feshetmeden sadece ortağın sermaye payını haczettirip paraya çevirebilir. 24

26 Sermaye payının şirketler topluluğu içinde devrinde basitlik sağlanmıştır. Şirkete yeni ortak alınması kolaylaşmıştır. Tasarı Limited Şirket için intifa senetleri çıkarılmasına olanak vermemektedir. Ticaret Kanunu na göre, şirket sözleşmesiyle veya bir ortaklar kararı ile şirketi yönetecek ortaklar ve/veya üçüncü kişiler belirlenmemişse, tüm ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirketi yönetmeye hem yetkili hem zorunludur. Tek ortaklı Limited Şirket e olanak tanınmıştır. Şirket sözleşmesinde öngörülmesi şartıyla sermaye payının alımı, önalımı, geriye alımı, olanakları getirilmiştir. Ek ve yan ödeme yükümlülükleri öngörülmüştür. Bazı ortaklara veto ve üstün oy hakkı tanınmasının yolu açılmıştır. Ortaklara ağırlaştırılmış rekabet yasağı yükletilebilecektir. Ortağa çıkma hakkı verilmiştir. Haklı sebeplerle çıkma davasında ortağa sermaye payının gerçek değerinin ödenmesi güvence altına alınmıştır. Çıkmak isteyen veya bu amaçla dava açan ortağın haklarından bazılarının dondurulması sistemi kabul edilmiştir. Çıkarılma sebeplerinin şirket sözleşmesinde öngörülmesi zorunluluğu getirilmiştir. Haklı sebeplerin varlığı halinde Ortağın mahkeme kararıyla Limited Şirket den çıkarılması olanağı sağlanmıştır. 25

27 Oy hakkının hesaplanmasında ve kar payının dağıtımında kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler yapılabilecektir. Payın devri basitleştirilmiştir. Yeni Limited Şirket in ortağa sağladığı en güçlü güvence, küçük ölçekli Limited Şirket ler için özel standartlara ve diğer Limited Şirket ler için UFRS ye göre hazırlanmış finansal tablolar ve bunların Uluslararası Denetim Standartları na göre denetlenmesi sistemini getirmiş olmasıdır. 26

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme

Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme 25 Aralık 2008 PwC Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Gökhan Yüksel Ortak Denetim

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi:

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi: Şirket Bölünmeleri 1 Güncellenme Tarihi: 17.06.2014 İlk Bakış Eski Türk Ticaret Kanunu'nda yer almayan şirket bölünmeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Ka u u u TTK 159. ve 179. Maddeleri arası da kapsa lı

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur.

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE 134-194) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Yapısal Değişiklikler Birleşme (TTK m. 136-158 ve

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme. Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014

Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme. Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014 Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014 0 İLGİLİ DÜZENLEMELER 6102 sayılı TTK 136-158 arasındaki maddeler- Birleşme, 159-179

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Önceki haftalarda yayımlanan yazılarımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim Limited Şirketler Yeni Türk Ticaret

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? Soner ALTAŞ * Öz 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu nda anonim ve limited şirket arasında belirgin farklar var iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ?

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) Özet KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Limited ve anonim şirketlerin aktifine kayıtlı olan malların mevcut veya yeni kurulacak

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı