sunu Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sunu Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,"

Transkript

1

2 Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması yayınevinin yazılı izni olmadan yapılamaz. sunu ISBN: Yazarlar Bilal Elçi - İlkay Duru Redaksiyon Murat ŞİMŞEK Dizgi - Tasarım Çantada Grafik Atölyesi Grafik - Kapak Çantada Grafik Atölyesi Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler, Okul hayatı boyunca öğrencilerimiz pek çok bilgi öğreniyor. Bilgiyi ifade edebilmek, bilgiyi yazıya dökebilmek ve bilgiyi kalıcı hâle getirmek için, o bilginin pekiştirilmesi gerekir. Pekiştirmek için de soru çözmek etkin bir yoldur. Yalnız özellikle alt sınıflar öğrenci seviyesine ve kazanımlara uygun soruları çözmek çok önelidir. Çanta Yayıncılık ailesi olarak hazırladığımız Kazanım Soru Bankası kitaplarımızda ilkemiz kazanımlara uygun, öğrencinin sadece öğrenmesi gereken bilgileri öğrenip öğrenmediğini ölçen sorular hazırlamaktır. Her kazanım için en az bir test içeren kitabımızdaki soruları çözen öğrencilerimiz hem konuyu pekiştirmekte hem de öğrendiği bilgiyi ifade etmekte hiçbir güçlük yaşamayacaktır. Öğrencilerimiz soruları çözdükçe Fen Bilimleri dersinin günlük hayat ile ilişkisini daha çok fark edip, dersleri ilgiyle takip edeceklerdir. Çözülen her bir sorunun güzel bir hayat yaşamanıza katkıda bulunacağını ümit ederek tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bilal ELÇİ İlkay DURU Baskı Yeri Ankara Özgür Matbaası Erciyes İşyerleri Sitesi 198. Cadde No: 4 Yenimahalle / ANKARA Tel: Fax:

3 içindekiler 1. Ünite: Vücudumuzdaki Bazı Sistemler Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organları Model Üzerinde Göstererek Açıklar Besinlerin Kana Geçebilmesi İçin Fiziksel ve Kimyasal Sindirime Uğraması Gerektiğini Kavrar Enzimlerin Kimyasal Sindirimdeki Fonksiyonlarını Araştırır ve Sunar Sindirim Sisteminin Korunması İçin Yapılması Gerekenleri Araştırma Verilerine Dayalı Olarak Tartışır Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organları Model Üzerinde Göstererek Görevlerini Açıklar Boşaltım Sisteminin Sağlığının Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirleri Araştırma Verilerine Dayanarak Tartışır Sinir Sistemini, Merkezî ve Çevresel Sinir Sistemi Olarak Sınıflandırarak Model Üzerinde Gösterir ve Görevlerini Açıklar İç Salgı Bezlerinin Vücuttaki Yerlerini Model Üzerinde Gösterir ve Görevlerini Açıklar İç Salgı Bezlerinin Sağlığı İçin Yapılması Gerekenleri Araştırma Verilerine Dayalı Olarak Çalışır Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Vücudumuzdaki Diğer Sistemlerin Düzenli ve Eşgüdümlü Çalışmasına Olan Etkisini Tartışır. 41 Duyu Organlarına Ait Yapıları Model Üzerinde Gösterir. (Göz) Duyu Organlarına Ait Yapıları Model Üzerinde Gösterir. (Kulak) Duyu Organlarına Ait Yapıları Model Üzerinde Gösterir ve Açıklar. (Burun-Dil) Duyu Organlarına Ait Yapıları Model Üzerinde Gösterir ve Açıklar. (Deri) Koku Alma ve Tat Alma Duyuları Arasındaki İlişkiyi Tasarladığı Bir Deneyle Gösterir Duyu Organlarındaki Kusurlara ve Bu Kusurların Giderilmesinde Kullanılan Teknolojilere Örnekler Verir Duyu Organlarının Sağlığını Korumak için Alınması Gereken Tedbirleri Tartışır Duyu Organları ve Sağlığı İle İlgili Meslek Gruplarını Araştırır ve Bu Meslek Gruplarının Toplum Açısından Önemini Tartışır Organ Bağışı ve Organ Naklinin Toplumsal Dayanışma Açısından Önemini Kavrar KARMA TESTLER Ünite: Kuvvet ve Enerji Kütleye Etki Eden Yer Çekimi Kuvvetini Ağırlık Olarak Adlandırarak, Ağırlığı Bir Kuvvet Olarak Tanımlar ve Büyüklüğünü Dinamometre İle Ölçer Kütle ve Ağırlık Kavramlarını Karşılaştırır Katı Basıncı Etkileyen Değişkenleri Deneyerek Keşfeder ve Bu Değişkenler Arasındaki İlişkiyi Analiz Eder Sıvı Basıncını Etkileyen Değişkenleri Deneyerek Keşfeder ve Bu Değişkenler Arasındaki İlişkiyi Analiz Eder Katı, Sıvı ve Gazların Basınç Özelliklerinin Günlük Yaşam ve Teknolojideki Uygulamalarına Örnekler Verir Gazların da Sıvılar Gibi Basıncı Vardır Fiziksel Anlamda Yapılan İşin, Uygulanan Kuvvet ve Alınan Yolla Doğru Orantılı Olduğunu Kavrar ve Birimini Belirtir Enerjiyi İş Kavramı İle İlişkilendirir, Kinetik ve Potansiyel Enerji Olarak Sınıflandırır Kinetik ve Potansiyel Enerji Türlerinin Birbirine Dönüştüğünü Örneklerle Açıklar ve Enerjinin Korunduğu Sonucunu Çıkarır Sürtünme Kuvvetinin Kinetik Enerji Üzerindeki Etkisini Örneklerle Açıklar KARMA TESTLER

4 3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Atomun Yapısını ve Yapısındaki Temel Parçacıkları Bilir Geçmişten Günümüze Atom Kavramı İle İlgili Düşüncelerin Nasıl Değiştiğini Sorgular İyonların Nasıl Oluştuğunu Kavrar, Anyon ve Katyonlara Örnekler Verir Aynı ya da Farklı Atomların Bir Araya Gelerek Molekül Oluşturacağını Kavrar Çeşitli Molekül Modelleri Oluşturur ve Sunar Saf Maddeleri, Element ve Bileşik Olarak Sınıflandırarak Örnekler Verir Periyodik Sistemdeki İlk 18 Elementin ve Yaygın Elementlerin İsimlerini ve Sembollerini Bilir Yaygın Bileşik ve İyonların Formül ve İsimlerini Bilir Karışımları, Homojen ve Heterojen Olarak Sınıflandırarak Örnekler Verir Homojen Karışımların Çözelti Olarak da İfade Edilebileceğini Belirtir Günlük Yaşamda Karşılaştığı Çözücü ve Çözünenleri Kullanarak Çözelti Hazırlar Çözünme Hızına Etki Eden Faktörleri Deney Yaparak Belirler Karışımların Ayrıştırılmasında Kullanılabilecek Bazı Yöntemleri Tahmin Eder ve Tahminlerini Test Eder Evsel Atıklarda Geri Dönüştürülebilen ve Dönüştürülemeyen Maddeleri Ayırt Eder Evsel Katı ve Sıvı Atıkların Geri Dönüşümüne İlişkin Proje Tasarlar Geri Dönüşümü, Kaynakların Etkili Kullanımı Açısından Sorgular Yakın Çevresinde Atık Kontrolü Sorumluluğunu Geliştirir Atık Suların Arıtımına Yönelik Model Oluşturur ve Sunar Geri Dönüşüm Tesislerinin Ekonomiye Katkısını Tartışır Yeniden Kullanılabilecek Eşyalarını, İhtiyacı Olanlara İletmeye Yönelik Proje Geliştirir Yakın Çevresindeki Kimya Endüstrisi Alanındaki İşletmelerin, Toplum ve Ü lke Ekonomisine Katkılarını Fark Eder Ülkemizde Kimya Endüstrisinin Gelişimine Katkı Sağlayan Resmî/Özel Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaptığı Çalışmaları Araştırır ve Sunar KARMA TESTLER Ünite: Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması Ayna Çeşitlerini Gözlemler ve Kullanım Alanlarına Örnekler Verir Düz, Çukur ve Tümsek Aynalarda Oluşan Görüntüleri Karşılaştırır Işığın Madde İle Etkileşimi Sonucunda Madde Tarafından Soğurulabileceğini Keşfeder Beyaz Işığın Tüm Işık Renklerinin Bileşiminden Oluştuğu Sonucunu Çıkarır Gözlemleri Sonucunda Cisimlerin Siyah, Beyaz ve Renkli Görünmesinin Nedenini, Işığın Yansıması ve Soğurulmasıyla İlişkilendirir Güneş Enerjisinin Günlük Yaşam ve Teknolojideki Yenilikçi Uygulamalarına Örnekler Verir ve Kaynakların Etkili Kullanımı Bakımından Güneş Enerjisinin Önemini Tartışır KARMA TESTLER Ünite: İnsan ve Çevre İlişkisi Ekosistem, Tür, Habitat ve Popülasyon Kavramlarını Tanımlar ve Örnekler Verir Biyo-Çeşitliliğin Doğal Yaşam İçin Önemini Sorgular Biyo-Çeşitliliği Tehdit Eden Faktörleri, Araştırma Verilerine Dayalı Olarak Tartışır ve Çözüm Önerileri Üretir Ülkemizde ve Dünya da Nesli Tükenen ya da Tükenme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Bitki ve Hayvanları Araştırır ve Örnekler Verir. 215 KARMA TESTLER

5 6. Ünite: Elektrik Enerjisi Seri ve Paralel Bağlamanın Nasıl Olduğunu Keşfeder, Seri ve Paralel Bağlı Ampullerden Oluşan Bir Devre Şeması Çizer Ampullerin Seri ve Paralel Bağlandığı Durumlardaki Parlaklık Farklılıklarını Devre Üzerinde Gözlemler ve Sonucu Yorumlar Elektrik Enerjisi Kaynaklarının Elektrik Devrelerine Elektrik Akımı Sağladığını ve Elektrik Akımının Bir Çeşit Enerji Aktarımı Olduğunu Bilir Ampermetreyi Devreye Seri Bağlayarak Okuduğu Değeri Akım Şiddeti Olarak Adlandırır ve Birimini İfade Eder Voltmetreyi Devreye Paralel Bağlayarak Devre Uçları Arasındaki Gerilimi Ölçer ve Birimini İfade Eder Bir Devre Elemanının Uçları Arasındaki Gerilim ile Üzerinden Geçen Akım Arasındaki İlişkiyi Deneyerek Keşfeder Ampullerin Seri ve Paralel Bağlandığı Durumlardaki Parlaklık Farklılığının Sebebini Elektriksel Dirençle İlişkilendirir Elektrik Enerjisinin Isı ve Işık Enerjisine Dönüştüğüne İlişkin Deneyler Yapar ve Sonucu Gözlemler Elektrik Enerjisinin Isı ve Işık Enerjisine Dönüşümünü Temel Alan Teknolojik Uygulamalara Örnekler Verir Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine, Hareket Enerjisinin de Elektrik Enerjisine Dönüştüğünü Kavrar Güç Santrallerinde Elektrik Enerjisinin Nasıl Üretildiğini Araştırır ve Sunar Elektrik Enerjisinin Bilinçli ve Tasarruflu Kullanılmasının Aile ve Ülke Ekonomisi Bakımından Önemini Tartışır KARMA TESTLER Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi Gök Cisimlerini Çıplak Gözle Gözlemler ve Yaptığı Araştırma Sonucunda Uzayda Gözleyebileceğinden Çok Daha Fazla Gök Cismi Olduğu Sonucuna Varır Bilinen Takımyıldızlarla İlgili Araştırma Yapar ve Sunar Yıldızlar İle Gezegenleri Karşılaştırır Güneş Sistemindeki Gezegenleri, Güneş e Yakınlıklarına Göre Sıralayarak Bir Model Oluşturur ve Sunar Güneş Sistemindeki Gezegenleri Birbirleri İle Karşılaştırır Teleskopun Ne İşe Yaradığını ve Gök Bilimin Gelişimindeki Önemini Açıklar Uzay Teknolojileri Hakkında Araştırma Yapar ve Teknoloji İle Uzay Araştırmaları Arasındaki İlişkiyi Tartışır Gök Bilimci (Astronom) ve Astronot Arasındaki Farkı Kavrar Uzay Kirliliğinin Sebeplerini İfade Ederek Bu Kirliliğin Yol Açabileceği Olası Sonuçları Tahmin Eder KARMA TESTLER Cevap Anahtarı

6

7 Kazanım Soru Bankası Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organları Model Üzerinde Göstererek Açıklar. 1. Sindirim sistemimiz düşünüldüğünde bazı organlar sindirim yaparken bazı organlar sadece sindirilen besinlerin iletimini sağlar Aşağıdaki şekilde sindirim yapıları numaralarla gösterilmiştir. I İnce Bağırsak Yemek Borusu Yutak III Yukarıda verilen sindirim sistemi organlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? II IV A) İnce ve yemek borusu sindirimle görevlidir. B) ve yutak besinlerin yalnızca başka organlara iletimiyle görevlidir. Buna göre l, ll, lll ve IV ile gösterilen yapılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? C) İnce ve mide besinlerin sindiriminde rol oynar. I A) yutak yemek borusu ince mide kalın anüs Kalın İnce B) İnce Kalın C) İnce Kalın D) Kalın İnce Aşağıdaki şekilde bazı sindirim yapıları numaralarla gösterilmiştir. B) yemek borusu yutak ince mide kalın anüs I C) yutak yemek borusu ince kalın mide anüs II D) yutak yemek borusu mide ince kalın anüs A) III Beslenme ve sindirim sürecindeki bazı olaylar aşağıda karışık olarak verilmiştir. I. Besinlerin bulamaç hâline gelmesi Belirtilen kısımlarla ilgili olarak; II. Sindirilen besinlerin kana geçmesi (emilim) I. Besinlerin iletiminde rol alma III. Besinlerin tükürükle ıslatılıp yumuşatılması II. Sindirimde görev alma Buna göre bu oiayiar hangi sıraya göre meydana gelir? III. Sindirimde görev almama A) l ll lll B) II I III A) Yalnız l B) Yalnız ll C) I III II D) III I II C) l ve ll D) l ve lll Vücudumuzdaki Sistemler Sindirim sistemimiz bütün olarak düşünüldüğünde, besinlerin vücuda girmesinden itibaren izlediği yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? IV şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır? 1. ÜNİTE 2. III D) Yutak ve yemek borusu hem sindirim hem besinlerin iletilmesinde görev alır. II 7

8 6. Kalın bağırsağın görevleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Sindirim artıklarının bir süre depolanmasını sağlama B) Yeterince sindirilmemiş olan bazı besin parçalarını son kez parçalayıp küçük parçalara ayırma C) Sindirim atıklarının dışarı atılmak üzere anüse aktarılmasını sağlama D) Besin kalıntılarındaki su ve minerallerin tekrar emilimini sağlama 9. Eyüp aşağıdaki şekilde olduğu gibi sindirim sistemimizin bir bölümünü harflendirerek göstermiş ve harflendirdiği kısımlarla ilgili bazı yorumlar yapmıştır. Y X Z 8 1. ÜNİTE Vücudumuzdaki Sistemler 7. Şekilde bazı sindirim yapı ve organları sembollerle gösterilmiş ve aşağıda görevleri belirtilmiştir. Yiyecekleri küçük parçalara ayırır, bulamaç kıvamına getirir. Burada bulunan bazı yapılar yiyecekleri kesmeye, koparmaya ve öğütmeye yarar. Besinlerin mideye gelmeden önce sindirildiği yerdir. Vitamin, mineral ve suyun sindirime uğramadan emilerek kana geçişini sağlar. Buna göre hangi simgeyle gösterilen organın görevi yanlış verilmiştir? A) B) C) D) 8. Beslendiğimiz zaman, vücuda alınan besinler ilk olarak ağızdan alınır ve belli organları sırasıyla geçer. Son olarak kalan ve posa adı verilen atıklar anüsten dışarı atılır. Beslenme ve sindirim sürecinde, aşağıdaki organların hangisi diğerlerinden daha sonra görev yapar? A) Kalın B) İnce C) D) Yemek borusu Yorum : X ve Z organlarının her ikisi de sindirim yapar. 2. Yorum : X ve Y organlarının her ikisi de besinleri bir süre depolar. Eyüp ün yaptığı yorumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yalnız 1. yorum doğrudur. B) Yalnız 2. yorum doğrudur. C) Her iki yorum da yanlıştır. D) Her iki yorum da doğrudur. nin yapısı ve görevleriyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tüketilen besinler ezilip çalkalanarak birbiriyle karıştırılır. B) Bazı besin içerikleri kana geçer. C) Özelleşmiş sindirim sıvıları sayesinde besinler parçalanır. D) Besinlerin yapısındaki bazı mikroplar midedeki salgılar sayesinde etkisiz hâle getirir.

9 Kazanım Soru Bankası Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organları Model Üzerinde Göstererek Açıklar. 1. Aşağıdaki şekilde sindirim sistemimizdeki organlar numaralarla gösterilmiştir Sindirim sistemi organlarımızdan bazıları aşağıdaki şekilde harflendirilmiştir. 2 X 3 4 Z Y Besin atıkları bir süre depolanır ve posadaki su ve mineraller emilerek kana geçer. Buna göre belirtilen organlar sindirim yapabilenler ve sindirim yapamayanlar şeklinde sınıflandırılırsa, doğru sınıflandırma aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 1, 2, 3 4, 5, 6 B) 3, 4, 5 1, 2, 6 C) 1, 4, 6 2, 3, 5 D) 2, 3, 5 1, 4, 6 Görselde harflendirilen yapılar ve numaralı tanımlardaki özelliklerin doğru şekilde eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Yutak ve yemek borusu için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? A) Besin sindirimi yapma A) X Y Z B) Z Y X C) Y X Z D) Z X Y I. Yutak, besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. ll. Yemek borusunda sindirim olayı gerçekleşmez. lll. Sindirimin amacı besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasıdır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? B) Besin iletimini sağlama C) Besin emilimi yapma D) Su ve mineral emilimi yapma A) Yalnız l B) l ve ll C) l ve lli D) l, ll ve lll Vücudumuzdaki Sistemler A) 1. ÜNİTE Sindirim Yapamayanlar 3. Yapısında bulunan ve villus adı verilen yapılar sayesinde besinlerin kana geçişini sağlar. Sindirim Yapabilenler 2. Besinler çalkalanıp sıkılarak bulamaç hâline getirilir. 9

10 5. Uğurcan sindirim sistemiyle ilgili bir görsel hazırlamış ve görevlerini sınıfta sunmuştur. 7. ŞSG Ortaokuluna gelen bir doktor şekilde gösterdiği organla ilgili öğrencilere bilgi verecektir. Yutak Yemek Borusu Yutak ağızdan gelen besinleri mideye iletir. Yemek borusu, yutaktan gelen besinleri sindirip mideye iletir., besinlerin sindirilip kana geçmesini sağlar. Buna göre Bilal Öğretmen, Uğurcan ın sunumuyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması doğru olur? A) Sindirim sistemi organlarının yerlerini ve görevlerini doğru biliyorsun. B) Sindirim sistemi organlarının yerlerini doğru fakat görevlerini yanlış biliyorsun. C) Sindirim sistemi organlarının yerlerini yanlış fakat görevlerini doğru biliyorsun. D) Sindirim sistemi organlarının yerlerini ve görevlerini yanlış biliyorsun. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doktorun vereceği bilgiler arasında yer almaz? A) Sindirim atıklarının dışarı atılmak üzere anüse aktarılmasını sağlar. B) Besin kalıntılarındaki su, vitamin ve minerallerin tekrar emilimini sağlar. C) Sindirim atıklarının bir süre depolanmasını sağlar. D) Protein sindiriminin son kez gerçekleştiği organdır. 8. Barış ın midesindeki besin miktarında zamanla meydana gelen değişim aşağıda gösterilmiştir ÜNİTE Vücudumuzdaki Sistemler 6. Nazlı, Ayfer ve Rojin sindirimde görevli bazı organlarla ilgili bilgiler veriyor. Nazlı: Yemek borusu ve ince arasında yer alır. Ayfer: Enzimler sayesinde küçük parçalara ayrılmış olan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kana geçmesini sağlar. Rojin: Besin atıklarını bir süre depolar. Buna göre sırasıyla Nazlı, Ayfer ve Rojin in özelliklerini söyledikleri organlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalın İnce B) Yutak Kalın C) İnce Kalın D) Yutak Kalın Buna göre; I. 1. durumda Barış henüz beslenmiştir. II. Besin miktarındaki azalmanın sebebi bazı besinlerin emiliminin sağlanmış olmasından kaynaklanır. III. 3. durumda Barış yine beslenme ihtiyacı hissedebilir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l B) l ve ll C) l ve lll D) l, ll ve lll

11 Kazanım Soru Bankası Besinlerin Kana Geçebilmesi İçin Fiziksel ve Kimyasal Sindirime Uğraması Gerektiğini Kavrar 1. Yumurta, süt, yoğurt gibi gıdalarda bol miktarda protein bulunur. 4. Bu gıdaların vücudumuza alındıktan sonra hangi organımızda fiziksel, hangi organımızda kimyasal sindirimi başlar? Fiziksel Kimyasal A) B) C) İnce Bağırsak D) İnce Bağırsak İnce Bağırsak 03 Aras: İnce ta sadece yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir. Duru: Protein içeren besinlerin fiziksel sindirimi ağızda gerçekleşmez. Yukarıda Aras ve Duru sindirimle ilgili bilgiler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Aras ve Duru için doğrudur? A) İkisi de doğru bilgi vermiştir. B) İkisi de yanlış bilgi vermiştir. C) Aras doğru, Duru yanlış bilgi vermiştir. D) Aras yanlış, Duru doğru bilgi vermiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi hem mide hem de ağız için ortak bir özelliktir? A) Karbonhidratların kimyasal olarak sindirimini sağlarlar. B) Proteinlerin kimyasal olarak sindirimini sağlarlar. C) Besinlerin bir süre depo edilmesini sağlarlar. Aşağıda iki farklı sindirim organımız gösterilmiştir. ûqfh EDýÕUVDN Aşağıdakilerden hangisi bu organların ortak özelliklerinden değildir? A) Proteinleri kimyasal olarak sindirebilme B) Yağların fiziksel sindirimini yapabilme C) Karbonhidratların kimyasal sindirimini yapabilme D) Besinleri belli bir süre bekletme Yiğit Öğretmeni n öğrencilerine yaptığı açıklamadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 1. ÜNİTE 3. Yiğit Öğretmen öğrencilerine; Çocuklar, ekmeğin bol miktarda karbonhidrat içerdiğini biliyorsunuz. Ekmeği önce dişlerimizle çiğneriz. Çiğnenmiş ekmeğin kimyasal sindirimi ağzımızdaki tükürük sıvısı sayesinde gerçekleşir. İyi çiğnemediğimiz ekmeğin kimyasal sindiriminin de zor olduğunu unutmayalım. Ayrıca ekmeğin kimyasal sindirimi ince ta da devam eder. demiştir. A) da fiziksel sindirim gerçekleşir. B) Kimyasal sindirimden önce fiziksel sindirim olur. C) Karbonhidratlar sadece ağzımızda kimyasal sindirime uğrar. D) Fiziksel sindirim, kimyasal sindirimi kolaylaştırır. 5. Vücudumuzdaki Sistemler D) Karbonhidratların fiziksel sindiriminin gerçekleşmesini sağlarlar. 11

12 6. 7. Aşağıda verilen sindirim organlarının hangisinde sadece protein içerikli besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir? A) B) C) İnce Bağırsak D) Kalın Bağırsak 9. Aşağıda sindirim organlarının görevlerinin ya da yapılarının açıklamaları ve sindirim organları karışık bir şekilde verilmiştir. Yapısında villuslar bulunur. I a Sadece proteinlerin kimyasal olarak sindirimini sağlar. II b c Kalın Aşağıda besin içerikleri ve bazı sindirim organları verilmiştir. Sindirim Besin Organı İnce Bağırsak Kalın Bağırsak Karbonhidrat + + Protein + + Yağ + Yapısındaki kaslar sayesinde posanın itilerek anüsten dışarı atılmasını sağlar. III d İnce Buna göre aşağıdakilerden hangisinde eşleştirme doğru yapılmıştır? A) I - b B) I - d Besinlerin kimyasal olarak sindirilebildiği organların karşısına +, sindirilmediği organların karşısına işareti konulmuştur. II - a II - a III - c III - c Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C) I - d A) Proteinli gıdalar ağızda kimyasal olarak sindirilmez. D) I - c II - b II - d III - c III - a B) Kalın ta besinlerin kimyasal sindirimi yoktur. C) Yağlar sadece ince ta kimyasal olarak sindirilir. Vücudumuzdaki Sistemler D) Karbonhidrat içeren gıdalar kimyasal olarak sadece ağızda sindirilir. 10. Aşağıdaki grafikte bir besin içeriğinin sindirim 8. Aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangisi sadece karbonhidratların kimyasal olarak sindirimini gerçekleştirir? A) B) 1. ÜNİTE $ýõ] 0LGH ûqfh EDýÕUVDN Sindirim RUJDQÕ Bu besin içeriğiyle ilgili; ûqfh EDýÕUVDN 12 organlarında kimyasal olarak sindirilme miktarları gösterilmiştir. C) I. Karbonhidrat içeren bir besindir. II. Yapısında protein yoktur. D) III. de fiziksel olarak sindirilemez. ifadelerinden hangileri doğrudur? $ýõ].doõq EDýÕUVDN A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 7.1.1.1. Sindirim sistemini

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF KAZANIMLARI:

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF KAZANIMLARI: FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF KAZANIMLARI: 1.VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER / CANLILAR VE HAYAT Kazanım Sayısı :16 1. SİNDİRİM SİSTEMİ 1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI ÜNİTE 1: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 1.1. SİNDİRİM SİSTEM ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar. Sindirime uğrayan besinlerin

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 7... Sindirim sistemini oluşturan yapı organları model üzerinde açıklar. Sindirime

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Boşluk doldurma alanları... Tudem önlendirme sınavlarında çıkmış sorular... 2 Konuyu

Detaylı

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 7... Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde açıklar. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklarda kana geçtiği vurgulanır. 7... Besinlerin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. Fosillerin oluşumunu

Detaylı

2015 /2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2015 /2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KASIM -6 KASIM 015 EKİM. HAFTA 6-30 EKİM 015 3.HAF. 19-3 EKİM 015. HAFTA 1-16 EKİM 015 1.HAFTA 5-9 EKİM 015 EYLÜL 5.HAFTA 8 ELÜL -3 EKİM 015 HF T SAA T 015 /016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF : 7 / A,B,C

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF : 7 / A,B,C 7 28 ÜNİTE 1: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER / ÖĞRENME ALANI: CANLILAR HAT EYLÜL 28 EYLÜL - 02 EKİM 7. Sınıf Fen Bilimleri müfredatını tanır, ders araç gereçleri ve laboratuar kullanımı hakkında bilgi edinir.

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ 5. SINIF FEN BİLİMLERİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 17 Eylül - Güneş, Dünya ve Ay Güneşin Yapısı ve Özellikleri Güneşin özelliklerini F5111 1 23 Eylül Güneşin

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

CK MTP31 AYRINTILAR. 5. Sınıf Fen Bilimleri. Konu Tarama No. 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri. 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri

CK MTP31 AYRINTILAR. 5. Sınıf Fen Bilimleri. Konu Tarama No. 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri. 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri 5. Sınıf 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri 03 Ay ın Hareketleri ve Evreleri Güneş, Dünya ve Ay 04 Güneş, Dünya ve Ay 05 Canlıları Tanıyalım - I 06 Canlıları Tanıyalım - II

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (, yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. Aşağıda verilen resimde sindirim sistemi organlarının

Detaylı

7. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

7. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 7. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Atasözleri ve Deyimler Eş ve Yakın Anlamlılık Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler 5N K Öznel ve Nesnel Yargılar Sebep-Sonuç ve

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 1) 8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. 4) 8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 2) 8.3.1.2.

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ

3. SINIF FEN BİLİMLERİ 3. SINIF FEN BİLİMLERİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Gezegenimizi Tanıyalım Dünya`nın Şekli Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. F3111 1 Gezegenimizi

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu 16. Hafta Madde ve Türkiye de Kimya Endüstrisi a) Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta 5. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI 2018-2019 17-23 Eylül 24-30 Eylül 01-07 Ekim 08-14 Ekim GÜNEŞ, DÜNYA VE AY Güneş in Yapısı ve Özellikleri Ay ın Yapısı ve Özellikleri

Detaylı

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI 18-22.11.2013 11-15.11.2013 Vücudumuzda Boşaltım 0-08.11.2013 28-31.10/01.11.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinlerin Sindirimi 21-25.10.2013 07-11.10.2013 Besinlerin Sindirimi 30.09/01-0.10.2013

Detaylı

İngilizce Dersi Kazanımları

İngilizce Dersi Kazanımları İngilizce Dersi Kazanımları Talimatları anlayabilir ve kısa, basit yönergeleri takip edebilir. Eşyaların rengini bilir. 'den 0'a kadar olan sayıları bilir. Vucudunun bölümlerini bilir. `Body Parts` ünitesinde

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZETİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZETİ 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZETİ 5. sınıf seviyesinde öğrencilerden besinler ve özellikleri, besinlerin sindirimi, vücudumuzda boşaltım, benzerlik ve farklılıklarıyla canlıları tanıma,

Detaylı

7.SINIF TÜRKÇE (15 SORU) KONULAR Metnin Konusunu ve Ana Fikrini Belirler. Deyimleri anlamlarıyla eşleştirir. Eş ve yakın anlamlı kelimeleri ayırt

7.SINIF TÜRKÇE (15 SORU) KONULAR Metnin Konusunu ve Ana Fikrini Belirler. Deyimleri anlamlarıyla eşleştirir. Eş ve yakın anlamlı kelimeleri ayırt 7.SINIF TÜRKÇE (15 SORU) KONULAR Metnin Konusunu ve Ana Fikrini Belirler. Deyimleri anlamlarıyla eşleştirir. Eş ve yakın anlamlı kelimeleri ayırt eder. Cümledeki örtülü anlamı kavrar. Söyleyişi ve günlük

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek

Detaylı

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar a)sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar. FenLab Etkinlik Kodu 7BS1a1 1.Hafta Sindirim b)sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

7.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR

7.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR 7.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR 1. ÜNİTE : Vücudumuzda Sistemler 2. ÜNİTE : Kuvvet ve Hareket 3. ÜNİTE : Yaşamımızdaki Elektrik 4. ÜNİTE : Maddenin Yapısı ve Özellikleri 5. ÜNİTE : Işık 6. ÜNİTE : İnsan ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... ÇNDEKLER 1. ÜNTE Vücudumuzdaki Sistemler SNDRM SSTEM... 12 Ölçme ve Deðerlendirme. 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 BOÞALTIM SSTEM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme. 23 Kazaným Deðerlendirme Testi -

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.5.1.1.1. Güneş

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ EKİM 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.5.1.1.1 Güneş in özellikleri

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TURGUT REİS ORTAOKULU 6. SINIF BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TURGUT REİS ORTAOKULU 6. SINIF BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013-014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TURGUT REİS ORTAOKULU 6. SINIF BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM- 16-0 3-7 30 4 EKİM 07-11 EKİM 14 5 EKİM 8 EKİM 1 1. Vücudunun bir bütünlük içerisinde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI ARALIK KASIM EKİM BEŞ DUYUMUZ KUVVET VE HAREKET MADDEYİ TANIYALIM 1.1.1 Duyu organlarını tanır. 1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 1.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 06 Cümlenin Anlam Özellikleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) 013-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Songül DUMAN Sınıfı: 6-B Tanı: Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Detaylı

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 07 08 09 10 Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler ve İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

Yukarıda Güneş Sistemimizde bulunan gezegenler Güneş e yakınlıklarına göre sıralanmış ve 1 den 8 e kadar numaralandırılmışlardır.

Yukarıda Güneş Sistemimizde bulunan gezegenler Güneş e yakınlıklarına göre sıralanmış ve 1 den 8 e kadar numaralandırılmışlardır. 8-9 EĞİTİM ÖĞRETİM ILI PUAN Adı :... Soyadı :... Sınıfı :... Numarası :... eneme. 7 8 ukarıda Güneş Sistemimizde bulunan gezegenler Güneş e yakınlıklarına göre sıralanmış ve den 8 e kadar numaralandırılmışlardır.

Detaylı

Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1

Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1 Sindirim Sistemi Etkinlikleri 1 1) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz Besin Türü Kimyasal Sindirime Başladığı Yer Kimyasal Sindirimin Tamamlandığı Yer I Karbanhidrat II İnce Bağırsak

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 28-31.10/01.11.2013 21-25.10.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinlerin Sindirimi 07-11.10.2013 Besinlerin Sindirimi 30.09/01-0.10.2013 23-27.09.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinler ve Özellikleri

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. sınıf seviyesinde öğrencilerden, canlıyı oluşturan temel yapı birimi ve diğer yapılarla ilişkisi, bazı sistemlere ait yapı ve organlar, bitki ve hayvanlardaki

Detaylı

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI DERS PLANI Müfredat sistemimiz ağırlıklı olarak Yapılandırmacı Yaklaşım öğretim stratejisini benimsemiştir. Bu stratejide kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri derse veya konuya göre değişebilmektedir.

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A. 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle gösterilmiştir.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A. 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle gösterilmiştir. 1. Şeffaf özdeş dinamometrelere, üzerine ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında şekillerdeki gibi duruyor. Şekilde. dinamometrenin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. V 3. Ali bir cismi aynı

Detaylı

Sindirim Sistemi. 1 Molekül 9 Molekül. (Fiziksel Kimyasal. Sindirim) Protein Büyük Moleküllü Mineral Küçük Mol. Besin

Sindirim Sistemi. 1 Molekül 9 Molekül. (Fiziksel Kimyasal. Sindirim) Protein Büyük Moleküllü Mineral Küçük Mol. Besin Sindirim Sistemi Sindirim: Arabaların çalışması için enerjiye ihtiyaçları vardır, benzinleri bittiğinde gidip benzin alarak arabalarımıza enerji sağlamış oluruz. Tıpkı arabalar gibi canlıların da hareket

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MERKEZ. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI DİSİPLİN/ GELİŞİM ALANI: UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: - Vücudumuz bilmecesini çözelim - Maddeyi tanıyalım - Kuvvet ve hareket - Işık ve ses - Canlılar dünyasını

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DERS SAATİ 1 KONU ADI DNA ve Genetik Kod Mitoz 3- Mayoz KAZANIMLAR 8.1.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar

Detaylı

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax:

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax: Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da

Detaylı

G.M.P.O FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI A) Cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazın.

G.M.P.O FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI A) Cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazın. A) Cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazın. ( _ ) Su ve mineraller vücutta düzenleyici olarak görev ( ) Yenilen besin maddelerinin kullanılabilir hale gelmesi yaparlar. için sindirim işleminden

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI 016 017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAZANIMLARININ SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI KAZANIMLAR Ay Hafta D. Saati EYLÜL 8.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat 8.1.1. DNA

Detaylı

5. Sınıf FEN BİLİMLERİ

5. Sınıf FEN BİLİMLERİ ÖR NE KL ER İ 5. Sınıf FEN BİLİMLERİ BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ TEST 1 3. Aşağıda verilen besin maddelerinden han- 1. gisinde protein miktarı en azdır? YI N &DQO ODU Q \DüDPODU Q V UG UH ELOPHOHUL E \ \ S

Detaylı

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI 017 018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAZANIMLARININ SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI Ay EYLÜL EKİM Hafta D. Saati 1 KAZANIMLAR 8.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat 8.1.1.

Detaylı

VÜCÜDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTESİ DPYB SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR

VÜCÜDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTESİ DPYB SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR VÜCÜDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTESİ SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilernlerin her ikisi de vücuttaki sıvı atık maddelerin dışarı atılmasını sağlar 1999 A) Böbrek Akciğer B)

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ. İnce Ağız Mide Besin. Bağırsak X Y Z - + +

FEN BİLİMLERİ DERSİ. İnce Ağız Mide Besin. Bağırsak X Y Z - + + 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. ERSİ 1. Kâğıtların geri dönüşümü; hava kirliliğini %70, su kirliliğini %35 oranında azaltırken 1 ton camın geri dönüşümü 100

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden; duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler; canlı ve cansız varlıklar, doğal

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1 K..0 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. K.. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Y..7 Olayları / bilgileri sıraya koyarak anlatır. Y.. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Y..0 Yazıya, konuyla

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri 6 Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Konuyu pekiştiren farklı soru tipleri içeren alıştırma sayfaları... 2 Boşluk

Detaylı

ÖZEL ASFA HALİL NECATİ ORTA OKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL ASFA HALİL NECATİ ORTA OKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 3. (29 EYLÜL 03 EKİM ) 4 EYLÜL 1.ve 2. (15 EYLÜL- 26 EYLÜL) 8 5.1.1.Besinler ve Özellikleri 5.1.1.1. Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. 5.1.1.2.

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-201 7.SINIF FEN SORULARI 1. Kimyanın temel kanunları ile ilgili olarak etkinlikte verilen kişiler ve düşünceleri arasındaki eşleştirme çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 8.1.1.1. Nükleotid,

Detaylı

Beslenme Dersi sunusu

Beslenme Dersi sunusu Beslenme Dersi sunusu Beslenme ile ilgili kavramlar Besin (lat.aliment): Yenebilen bitki ve hayvan dokularıdır. Su, organik ve inorganik ögelerden oluşur. Hayvansal ve bitkisel olarak iki kaynaktan elde

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3. Arabalar... 7

İÇİNDEKİLER. STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3. Arabalar... 7 ED U PL AY İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyonu- Kitabın Yaklaşımı... 2 STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2 Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3 Bölüm 2. Edu Tech

Detaylı

1) AĢağıda verilen cümlelerden doğru olanların baģına D yanlıģ olanların baģına Y yazınız.

1) AĢağıda verilen cümlelerden doğru olanların baģına D yanlıģ olanların baģına Y yazınız. 5. SINIF YARIYIL ÇALIġMA ETKĠNLĠĞĠ 1) AĢağıda verilen cümlelerden doğru olanların baģına D yanlıģ olanların baģına Y yazınız. ( ) Kişinin yaşına, boyuna ve cinsiyetine uygun olarak gerekli besinleri yeteri

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 5. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI 1. "Eğrelti otu ve...,... bitkilerdir. Bu bitkilerin kalıntıları

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR MATERYAL YÖNTEM- TEKNİK. Maketi Gerçek Kişi, 3 Kol ve bacakların vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler.

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR MATERYAL YÖNTEM- TEKNİK. Maketi Gerçek Kişi, 3 Kol ve bacakların vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler. ( 1.Ü N İ T E) VÜCUDUMU Z BİLMECESİNİ ÇÖZELİ M KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- Vücut sistemlerini tanır 1 Başın vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler. İnsan Gövdenin vücudun ana bölümlerinden olduğunu

Detaylı

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 7 ISBN: 978-605-364-307-4

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 7 ISBN: 978-605-364-307-4 Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 7 ISBN: 978-605-364-307-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

Bir Bakışta Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Bir Bakışta Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri 5 Bir Bakışta Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Önemli noktalar... Alınacak notlar için boş alanlar... Tudem Yönlendirme sınavlarında çıkmış sorular... 2 Boşluk doldurma alanları... Konuyu

Detaylı

ünite1 Fen Bilimleri Beş Duyumuz Beş Duyumuz 3. Burundaki kılları koparmak Çok sıcak cisimlere dokunmak

ünite1 Fen Bilimleri Beş Duyumuz Beş Duyumuz 3. Burundaki kılları koparmak Çok sıcak cisimlere dokunmak ünite1 Beş Duyumuz Beş Duyumuz Fen Bilimleri 1. Özgür Selin TEST 1 Kitapları okumamı sağlar. Annemin yaptığı kekin tadını almamı sağlar. Öğrencilerin sözünü ettiği duyu organları hangileridir? Özgür Selin

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddeyi Oluşturan Tanecikler a) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler

Detaylı

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir.

Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sistemi Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sisteminin ana organları ve yan organları bulunmaktadır.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. ADAPTASYON VE EVRİM DNA VE GENETİK KOD 1.ÜNİTE MAYOZ KALITIM MİTOZ KAZANIMLAR 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2 Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

FEN BİLGİSİ. Besin İçerikleri

FEN BİLGİSİ. Besin İçerikleri FEN BİLGİSİ TEST-1 Besin İçerikleri 1. 4. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için gereken enerjiyi öncelikli olarak aşağıdaki besinlerin hangisinden alırız? Besinlerimiz Enerji verici Yapıcı onarıcı...

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 09-1 Ekim 2017 ( 4. ) EKİM 02-06 Ekim 2017 (. ) 4.1.Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim / Canlılar ve Hayat 4.1.2. Soluk Alıp Verme EYLÜL 25-29 Eylül 2017 ( 2. ) EYLÜL 18-22 Eylül 2017 (1.) 4.1.1. Destek

Detaylı

ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER Yeryüzünde bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, büyüme, gelişme, hareket edebilme, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri

Detaylı

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme.

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme. TEKNOLOJİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler

Detaylı