ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1990 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1992 Doktora İşletme-Yön ve Org. İstanbul Üniversitesi Akademik Unvanlar Araştırma Görevlisi İşletme-Yönetim ve Organizasyon Erciyes Üniv Yardımcı Doçent İşletme-Yönetim Organizasyon Erciyes Üniv Doçent İşletme-Yönetim Organizasyon Erciyes Üniv Profesör İşletme-Yönetim ve Organizasyon Erciyes Ünv Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl Yüksek Lisans Küçük ve Orta Boy Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı 1992 İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Sorunları Doktora Anakent (Büyükşehir) Prof. Dr. Erol Eren 1998 Belediyelerinde Stratejik Planlama Özgün Doçentlik Tezi Örgütsel Adalet: Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7.1 Yüksek Lisans Tezleri Göğer, Cem, Renklerin, ısının ve müziğin çalışanların temel duyguları ile ilişkileri: Kayseri de büro çalışanları ile bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhammed Erdal, Örgüt kültürünün davranış bozuklukları üzerindeki etkisinde insan ilişkileri iklim boyutunun aracılık etkisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ammar Muhammed Tuzlu Örgüt kültürü ve psikolojik iklimin politik davranış algılamaları üzerindeki etkileri: Kayseri de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahmut Yaşar, Entelektüel zeka ve sporcu performansı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2 Tuncay Şahan, Takım ve bireysel sporlarda motivasyonu etkileyen faktörler, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ercan Sandıkçı, Stresin tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisi: Diyarbakır ilinde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, M. Ertan Tabuk, Elit sporcularda iş-aile çatışmasın ile yaşam tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yasemin Yalçın, Bay ve bayan antrenör gözetiminde çalışan sporcuların stres, saldırganlık ve spor tatmini düzeyleri arasındaki farklılıklar: Antalya ili örneği, Harun Kat, Takım ve bireysel sporcularda stres altında problem çözme becerilerinin karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sevgi Kanıgür, Çalışanların ilişki ve görev yönelimli liderlik algılamalarının performans üzerindeki etkileri, Nihal Çakmak, Organizasyonlarda iş-aile ve aile-iş çatışmalarının bireylerin performansı üzerine etkisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinem Erdem, Organizasyonlarda lider-üye etkileşiminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinde, izlenim yönetimi davranışının rolü: Kayseri de hizmet sektöründe bir araştırma Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Karaca, Organizasyonlarda saldırgan davranışlara maruz kalma ve mağdurların kişiliğiyle ilişkisi: Kayseri'de imalat sektöründe bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cenk Alp Ergin, Organizasyonlarda disiplinsiz davranışlar ve disiplinsiz davranışlar ile kişilik arasındaki ilişkisinin belirlenmesine yönelik Kayseri'de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007 Yakup Baştemur, İş tatmini ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiler: Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yasemin Doğan, Organizasyonlarda pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların görev ve bağlamsal performansları üzerine etkisini belirlemeye yönelik Kayseri' de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kıymet Akçe, Kriz sürecindeki işletmelerde örgütsel küçülme (Downsizing) uygulamaları ve Kayseri ilinde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldırım Açıkel, Duygusal zekanın askeri eğitiminin başarısına etkisi ve uçuş eğitimi alan pilot adayları üzerinde bu etkiyi ölçen bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zeki Ateş, Organizasyonlarda algılanan örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri ve Kayseri'de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Salim Yılmaz, Örgütsel öğrenme kavramının askeri endüstriyel kuruluşlar açısından değerlendirilmesi ve bir askeri endüstriyel kuruluşta araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gülsüm Vural, Entelektüel sermaye yönetimi ve Kayseri`deki büyük ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezleri Serdar Sucan, Psikolojik Performans ve Yaşam Kalitesi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,

3 Fatma İnce, Kültürel sinerji yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisi: Çin ve Türkiye üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Mehmet Biçkes, Örgütsel öğrenme, inovasyon ve firma performansı arasındaki ilişkiler: İSO 1000 örneğinde yapılan bir analiz, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yasemin Kaya, Örgütsel yaşamda kişilik, duygular ve davranışlar, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Gül Yiğitoğlu, Organizasyonlarda politik davranış algılamaları ve verimlilik azaltıcı davranış üzerindeki etkileri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, devam ediyor. Onur Ünlü, Pozitif Sapkın Davranışlar: Nedenleri ve Sonuçları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor. Tuğba Dedeoğlu, Örgütsel Düşünme Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları, Devam ediyor. Mustafa Karaca, Girişimcilik türleri itibariyle kişilik özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor. Ali Bayram, Örgütlerde enerji yönetimi: Öncüllerin belirlenmesine yönelik bir araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor. 9. Yayınlar 8.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Özdevecioglu, M. ve Ö. Demirtaş, The Relationship Between Cognitive Regulation and Job Stress: Moderation Role of Social Support, 21st Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Stress and Behavior Conference, St. Petersburg, Özdevecioğlu, M., Kaya, Y. and Coşkun, A. The Effects of Employee's Revenge Intention on Performance: The Mediating Role of Cognitive Ability 15. IAMB Conference, Lisbon, April, Akın, M., Özdevecioğlu, M. and İnce Balcı, F., Employee's Energy Management at Work: A Theoretical Framework, 15. IAMB Conference, Lisbon, April, Özdevecioğlu M., Yürür S. and Kurt M. Strategic Orientation and Survival of the Firms: Evidence From Turkey, 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, Barcelona Spain, Karadal, H. C. Çelik and M. Özdevecioğlu, The Influence of Perceived Organizational Justice on Social Loafing: The Mediating Role of Self Control, IAMB Warsaw 2012 Conference, Akın, M and M. Özdevecioğlu, The Influence of Workplace Exclusion on Workplace Deviance Behaviors: The Role of Employees Regulatory Focus, IAMB Warsaw 2012 Conference, Özdevecioğlu, M, Ünlü O. and Günel Ö.D. Does Managers Gender Matter in Employee Burnout? 8. IAMB Spain Conference IAMBSP/MS/198%20Ozdevecioglu_A.pdf Küçük, E. and Özdevecioğlu, M. The Relationship Between Learning Oriented Climate and Work Life Quality in Accounting Offices in Turkey 8. IAMB Spain Conference

4 Özdevecioğlu, M. The Mediating Effect of Employee Positive Moods in the Effects of the Perceived Proçedural Injustices on Both Intrinsic and Extrinsic Motivation, CEM09 Congress (Cognition, Emotion & Motivation 2009), 2009, Hammamet, Tunusia. Ünlü, O., Özdevecioğlu, M., Yürür, S. and Demirtaş Ö. The Mediating Role of Perceived Humour in the Effects of the Positive and Negative Affectivity on Employee Task and Contextual Performance at Workplace, CEM09 Congress, 2009, Hammamet, Tunusia. Özdevecioğlu, M. and Akın, M. Organizational Culture and Inter-organizational Citizenship Behavior, The International Academy of Management and Business, 2009 Fall Conference, İstanbul, Turkey, Proceedings Book, ss Vural, İ. and Özdevecioğlu, M. The Impact of Internal Marketing on Incivility Behavior and Counterproductive Behavior at Workplace, The International Academy of Management and Business, 2009 Fall Conference, İstanbul, Turkey, Proceedings Book, ss Özdevecioğlu, M. Work-Family Conflict, Mental Health and Physical Health: The Test of Mediating Effects of Locus of Control, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, IAMB/Proc_IAMB09_authors.pdf. Özdevecioğlu, M. and S. Erdem, The Relationship Between Impression Management Behaviors and Organizational Citizenship Behaviors: A Research in Turkey, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, Özdevecioğlu, M.; A. Özkan and T. Torun., The Effects of Finance and Accountant Managers Occupational Stress on Mental and Physical Health at Workplace, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, Vural, İ.; M. Özdevecioğlu and C. Çelik, The Effects of Marketing Performance on Firms Innovation Performance: A Research in Turkey, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, Özdevecioğlu, M., Strategic Human Resource Management Practices and Organizational Innovation, 23. Workshop on Strategic Human Resource Management, Slovenia, Özdevecioğlu, M., and Yasemin Kaya, Technical and Strategic Human Resource Management Effectiveness and Perceptions of Organizational Performance, 23. Workshop on Strategic Human Resource Management, Slovenia, Özdevecioğlu, M., Are Personality Characteristics The Determinative of the Organizational Citizienship Behaviour?, 13. Europian Congress of Work and Organizational Psycology (EAWOP), Stockholm, Sweeden, Can, Y., M.Özdevecioğlu, H.Güven, A.Ayaz, Takım Sporlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Boyutların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi-Muğla, 3-5 Kasım Özdevecioğlu, M., Y. Can, İ. Çakır, and K.Kaynak, Algılanan Motivasyonel İklim Ve Sporcuların Takım İçinde Maruz Kaldıkları Saldırgan Davranışlar 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Muğla, 3-5 Kasım Özdevecioğlu, M., The Relationship Between Perceived Organizational Citizenship and Victimization at Workplace, Workshop on Organizational Citizenship Behavior (OCB): Future Challenges in OCB Theory and Research, Ben-Gurion University 4

5 Campus, Sponsored By The Organızatıonal Behavior Division Of The Academy Of Management Eilat, Israel, Uluslararası Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Özkan, A ve M. Özdevecioğlu, The effects of occupational stress on burnout and life satisfaction: A study in accountants, Quality&Quantity, DOI /s Akın, M, M. Özdevecioğlu ve O. Ünlü, Örgütlerde İntikam Niyeti ve Affetme Eğiliminin Çalışanların Ruhsal Sağlıkları ile İlişkisi Amme İdaresi Dergisi, 45(1), ss.77-97, Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Ünlü, O., M. Özdevecioğlu, Ö. Demirtaş ve S. Yürür, The Mediating Role of Perceived Humor on the Effects of the Positive and Negative Affectivity on Employees Task and Contextual Performance International Journal of Advances in Management and Economics, Jan.-Feb. Vol.3 Issue , Özdevecioğlu, M ve Ö. Demirtaş, Psychological Performance at Work: Theoretical Framework, American Journal of Social Sciences, Arts and Literature Vol. 1, No. 1, January, pp: 01-14, Özdevecioğlu, M., C. Çelik, M. Akın ve F. İnce Balcı,, Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yönetici Cinsiyetinin Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, Akın, M. ve M. Özdevecioğlu, Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışı Algılamaları, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, Özdevecioğlu, M., M. Akın, M. Karaca ve B. İştahlı, Kötü Niyetli Yönetim Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekanın Rolü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, Kültürel Sinerji Yönetimi: Kavramsal Çerçeve, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 2011 ss Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, Algılanan İçsellik Statüsünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 37, Ocak-Haziran, 2011 ss Özdevecioğlu, M ve M. Biçkes, Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi: Kayseri de Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi. Özkan, A. ve Özdevecioğlu, M. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Streslerinin Sağlıkları Üzerindeki Etkisi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2011, 13(3): Özdevecioğlu, M. İflasın Ertelenmesi Sürecinde Şirket İyileştirme Projeleri: İşletmecilik Açısından Bir Değerlendirme İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2010, 1(3): Özdevecioğlu, M ve Y.Yalçın, Spor Tatmininin Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1): Özdevecioğlu, M. Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları: Teorik Çerçeve ve Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayı:33, 47-67,

6 Özdevecioğlu, M. ve S. Kanıgür, Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(16):53-82, Özdevecioğlu, M. ve N. Çakmak Doruk, Organizasyonlarda İş-Aile Ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayı:33, 69-99, Doğan, Y. Ve M. Özdevecioğlu, Pozitif ve Negatif Duygusallığın Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18): , Özdevecioğlu M. ve A. Cingöz, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:32, 81-95, Özdevecioğlu, M. ve C. Çelik, Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1): Y. Kaya, ve Özdevecioğlu, M. Algılanan Mağduriyetin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1):19-37, Özdevecioğlu, M., A. Aktaş, Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık Ve Örgütsel Bağlılığın Yasam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28:1-20, Özdevecioğlu, M. ve Aksoy, M. S., Organizasyonlarda Sabotaj: Türleri, Amaçları, Hedefleri ve Yönetimi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1):95-109, Özdevecioğlu, M. ve Y. Kaya, Cinsiyete Dayalı Dlarak Yöneticilerin Disiplin Anlayışları Arasındaki Farklılıkları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 34(1):41-67, Özdevecioğlu, M., Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(3): , (2004). Özdevecioğlu, M., Sosyal Destek ve Yaşam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri: Kayseri de Faaliyet Gösteren İşletme Sahipleri İle Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1): , (2004). Özdevecioğlu. M., Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Amme İdaresi Dergisi, 37(4):97-115, (2004). Özdevecioğlu, M., Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Önündeki Bazı Engeller, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), ,(2004). Özdevecioğlu, M., Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 21:77-96, (2003). Özdevecioğlu, M., Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), (2003). Özdevecioğlu, M., Organizasyonlarda Saldırgan Davranışlar ve Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1): , (2003). 6

7 Özdevecioğlu, M., Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 20: , (2003). Özdevecioğlu, M., A. Bulut, Y. Çirli, T. Gemici, M. Tozal ve Y. Doğan, Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altında Çalışanların İş Tatmini, Motivasyon ve Stres Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2): , (2003). Özdevecioğlu, M., Aile Dışı Yönetici Kavramı ve Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2): , (2003). Özdevecioğlu, M., Öğrenen Organizasyon Olmanın Emniyet Teşkilatı Açısından Önemi ve Avantajları, Polis Bilimleri Dergisi, 5(3-4): 23-37, (2003). Özdevecioğlu, M., Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Davranışsal Çalışma Koşulları ve Kişilik Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 19: , (2002). Özdevecioğlu, M., Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 19: , (2002). Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu, Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9): 56-74, (2002). Özdevecioğlu, M., Örgütsel Etkinlik, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8: , (1999). Özdevecioğlu, M., Belediyelerde Yönetimi Geliştirme Çabaları, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7(2): 64-70, (1998). Kaldırımcı, N. ve Özdevecioğlu, M., Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yönetimleri Üzerinde Bazı Düşünceler ve Kayseri Ticaret Odası Seçimleri ile İlgili Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10: , (1993) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Demirtaş, Ö., A. Bayram ve M. Özdevecioğlu, Boş Zaman (Dinlenme) Davranışlarının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisi, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Özdevecioğlu, M., M. Karaca, Ö. Demirtaş ve A. Bayram, Mesleki Stres ve Tükenmişliğin Zihinsel Kayıplar (Cognitive Failures) Üzerindeki Etkisi, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Özdevecioğlu, M. Y. Kaya ve T. Dedeoğlu, Haftasonu Tatilleri Çalışanları Şarj Etmekte midir? Stres, Motivasyon ve Negatif Duygusallık Açısından Bir Araştırma, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Özdevecioğlu, M., M. Akın ve A. Bayram, Çalışanların Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Enerji Yönetimi Taktikleri, 12. İşletmecilik Kongresi, Marmaris, Özdevecioğlu, M., Y. Kaya ve T. Dedeoğlu, Kişilik Özelliklerinin İzleyici Etkisi Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss , Kütahya,

8 Özdevecioğlu, M., Akın, M., Karaca, M ve İştahlı, B. Kötü Niyetli Yönetim (Abusive Supervision) Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal zekanın Rolü, 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss.10-15, Kütahya, Oflazer, S, T. Dedeoğlu ve M. Özdevecioğlu, Örgütlerde İş İle İçli Dışlı Olmanın (Job Embeddedness) Çalışanların İş Hayatı ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İyimserliğin Rolü, 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Özdevecioğlu, M., Y. Kaya, F. İnce Balcı ve O. Ünlü, Zihinsel İşyükünün Çalışanların Davranış Bozuklukları Belirtileri Üzerindeki Etkisi, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Özdevecioğlu, M, Akın, M. ve Kaya Y. Duygusal Yaratıcılık, İntikam Niyeti ve Affetme Eğilimi Arasındaki İlişkiler, 19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Akın, M., Özdevecioğlu, M. ve Ünlü, O. Örgütlerde İntikam ve Affetme Niyetinin Çalışanların Ruhsal Sağlıkları Üzerindeki Etkileri, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana. 2010, ss Özdevecioğlu, M., Çelik, C., Akın, M. ve İnce F. Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıkları ve Yöneticilerin Cinsiyeti: Bankacılık Sektörü Örneği, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, Eskişehir, 2009, ss Özdevecioğlu, M., Demirtaş, Ö. ve Ünlü O., İnsan Kaynakları Uygulamalarının İşletmelerin İnovasyon Performansları Üzerindeki Etkisi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, Eskişehir, 2009, ss Özdevecioğlu, M., Organizasyonlarda İntikam Niyeti (Revenge Intention) ve Adalet Algılamasının Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2008, ss Özdevecioğlu, M., S. Sucan, M. Akın, Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki etkisini Belirlemeye Yönelik Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2008, ss Özdevecioğlu, M., Y. Can, M. Akın, Organizasyonlarda Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeyinin Çalışanların Duyguları ve Saldırgan Davranışları Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2007, ss Özdevecioğlu, M. ve F. İnce, Hacılarda Girişimciliği Tetikleyen Faktörler, Birinci Hacılar Sempozyumu, Mayıs Aksoy, S., M. Özdevecioğlu, Organizasyonlarda İnsan Kaynaklarının Dışarıdan Hizmet Alımı Yolu ile Temininin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Performans Açısından Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2006, ss Akdoğan A. A., M. Özdevecioğlu, ve S. Mirap,, Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Duyguların Çalışanların Performansları üzerindeki Etkileri, 13. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss , İstanbul, Özdevecioğlu, M., Kayseri nin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi, Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2 Kitapçığı, , Özdevecioğlu, M., İş Tatmini ile Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 11. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Afyon, Özdevecioğlu, M., İşletme Sahipleri Açısından Başarılı Yönetici Kimdir?, 10. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Antalya,

9 Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu, Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma, 1. Orta Anadolu Kongresi, , Nevşehir, Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Özdevecioğlu, M. Kayseri Tüccar Profili: KTO Yayınları, Baskıda, Özdevecioğlu, M., Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik, Ed. Himmet Karadal, Beta Basım-Yayım, İstanbul, ss.1-15, Özdevecioğlu, M., Sonuç ve Değerlendirme, Girişimcilik, Ed. Himmet Karadal, Beta Basım-Yayım, İstanbul, ss.1-15, Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, İş Arama Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama, İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, Özdevecioğlu, M., Y. Kaya ve F. İnce Balcı, Temel Girişimcilik, İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, Özdevecioğlu, M. ve Y. Kaya, Zaman Yönetimi, İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, Özdevecioğlu, M. (ed.), İşletmecilik, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Ders Kitabı, Özdevecioğlu, M. (ed.), Girişimcilik, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Ders Kitabı, Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal, (ed.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, İlke Yayınevi, Ankara, Şubat Özdevecioğlu, M. ve S. Erdem, İzlenim Yönetimi Davranışları: Teorik Çerçeve, Ed. M. Özdevecioğlu ve H. Karadal, Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, Ankara: İlke Yayınevi, 2008, ss., Özdevecioğlu, M., KOSGEB Destekli Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve Erciyes Üniversitesi Deneyimleri, ed. Rıfat Yıldız, Hayriye Atik, Üniversitelerdeki araştırma uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Detay Yayıncılık, Ankara, Ağustos 2007, ss Özdevecioğlu, M., Kurumsal Adalet, Ed. Coşkun Can Aktan, Kurumsal Kültür, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, ss , Özdevecioğlu, M., Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, ed. Aşkın Keser, Çalışma Yaşamına Dönüşümler: Örgütsel Bakış, Nobel Yayınları, 2. Basım, Ağustos 2005, Özdevecioğlu, M., Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması: 2001 ve 2002 Yılları Karşılaştırmalı Olarak, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Özdevecioğlu, M. ve S. Oflazer, Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği, Kayseri, Sözen, C. ve M. Özdevecioğlu, Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim, Nobel Yayınevi, Diğer Yayınlar Özdevecioğlu, M. Büyüyen İşletmelerde Sorunlar, İş te Kayseri Dergisi, Özdevecioğlu, M. Kurumsallaşma ve Profesyonelleşme, İş te Kayseri Dergisi,

10 Özdevecioğlu, M. İşadamları Bilimsel Araştırmalara Neden Soğuktur, GESİAD Bakış, 3, 2008, ss Özdevecioğlu, M., Örgütsel Adalet: Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Özgün Doçentlik Çalışması), Kayseri, Özdevecioğlu, M. Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakış ve Değerlendirmesi Araştırması, Kayseri Ticaret Odası Yayını, Özdevecioğlu, M ve S. Oflazer, Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yayını, Özdevecioğlu, M. Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakış ve Değerlendirmesi Araştırması: Karşılaştırma, Kayseri Ticaret Odası Yayını, Özdevecioğlu, M., Kayseri Tüccar Profili Araştırması, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Özdevecioğlu, M., Gürbüz Sağlık Merkezi, Örnek Olay Çalışması, Projelerdeki Görevler Birimi Proje Adı Görevi Görev Süresi Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Komisyon Üyesi Projesi KTO, AB Projesi PEDAL Projesi Eğitmen 2004 GESİAD, AB Projesi Kafes Balıkçılığı Projesi Eğitmen 2006 Melikgazi Kaymakamlığı, AB Projesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Erciyes Üniversitesi- Kosgeb-Akdeniz İhracatçılar Birliği Projesi Yeşil Kart Sahiplerine Meslek Edindirme ve Girişimcilik Projesi Kayseri Emniyet Teşkilatında Çalışan Personelin Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm önerileri geliştirilmesi projesi Kayseri Emniyet Teşkilatında Performans Değerlendirme Sistemi Kurulması Projesi İstihdam Garantili Ve Sertifikalı Dış Ticaret Okulu Eğitmen 2007 Proje Danışmanı 2004 Proje Danışmanı 2006 Proje Koordinatörü Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Erciyes Üniversitesi BAP Erciyes Üniversitesi BAP Performans değerlendirme sistemi kurulması projesi Organizasyonlarda Politik Davranış Algılamaları Ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar Üzerindeki Etkileri Düşünce Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları, Proje Koordinatörü Araştırma Yürütücüsü Araştırma Yürütücüsü

11 Erciyes Üniversitesi KAYSERİDER KAYMEK Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü ERSEM ERSEM Kayseri İstihdam Merkezi AB Projesi Eğitmen Kayseri Turizm Çalıştayı Akademik 2012 Kayseri Sanayi Çalıştayı Koordinatör 2013 KOSGEB Uygulamalı Eğitmen Girişimcilik Eğitimi Stratejik Planlama Danışman Stratejik Planlama Danışman Kayseri ve Sivas da Öne Çıkan 5 sektörde Rekabet Gücünün Belirlenmesi Ara Malı İthalatını Azaltmaya Yönelik Kayseri de Bir Araştırma ve Potansiyel Belirleme Araştırmacı Araştırmacı İdari Görevler Görev Yeri Görev Birimi Görevi Görev Süresi Erciyes Üniversitesi Develi MYO Yön. Kr. Üyesi Erciyes Üniversitesi BESYO Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi ERSEM Yön. Kr. Üyesi Erciyes Üniversitesi BESYO Yön. Kr. Üyesi Erciyes Üniversitesi Rektörlük-Norm Kadro Komisyonu Üye Erciyes Üniversitesi Rektörlük-St. Pl. Kom. Üyesi Üye Kent Konseyi AB Projeleri ve Yatırımlar Kom. Kom. Bşk TÜBİTAK Bilim ve Toplum Prog. Değ. Kurulu Üye Erciyes Üniversitesi Rektörlük-Fiyat Tes. ve Takdir Kom. Kom. Bşk Erciyes Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fak. St. Pl. Kom. Kom. Bşk Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araş. Projeleri Birimi (BAP) Üye Erciyes Üniversitesi İİBF-Fakülte Kurulu Üye Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yön. Kr. Üyesi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Kurumları İçin İşletmecilik Dersi Kitap Yazma Komisyonu Editör Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları İçin Uzman ve

12 Orta Öğretim Genel Girişimcilik Programı Hazırlama ve Editör Müdürlüğü Kitap Yazma Komisyonu Kent Konseyi Stratejik Planlama Komisyonu Üye Melikşah Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üye Melikşah Üniversitesi Senato Üye Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Erciyes Üniversitesi İnovasyon ve Ar-Ge Üst Kurulu Kurul Üyesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Hakemlikler Uluslararası Hakemlikler - IAMB Conferences - Review Committee of Academy of Management Conferences, - Member of Advisory Board and Review Committee of the International Strategic Management Conferences, - African Journal of Business Management Dergisi Hakemliği, - Academy of Management OB Division Hakemliği, Ulusal Hakemlik Yapılan Dergiler - Yönetim Bilimi Dergisi - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, - Turgut Özal Üniversitesi, İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi Dergisi - İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, - Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, - İşletme ve Ekonomi Araştırmaları, - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, - Yönetim Bilimi Dergisi, - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, - Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, - Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Sakarya Üniversitesi İİBF dergisi, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler - Örgütsel Davranış Kongresi Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeliği,

13 - IAMB Rome Conference 2014, Organizing Committee - TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Programları, Değerlendirme Kurulu Üyeliği, IAMB Fall 2009-İstanbul, Organizing Committee - IAMB İstanbul Conference 2011, Organizing Committee - IAMB Warsaw Conference 2012, Organizing Committee - IAMB Lisbon Conference, 2013, Orgazing Committee - IAMB San Anotio Conference, 2013, Organizing Committee - CEM09 (Cognition, Emotion & Motivation 09)- Tunusia, Organizing Committee - International Academy of Management and Business (IAMB) Advisory Board, (2009.-) - International Strategic Management Conferences, Advisory and Review Board Member, EIASM, EAWOP, Academy of Management, Başkanlıklar 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kongre Dönem Başkanı, Ödüller Kayseri Valiliği Takdirname 2007 Kayseri Valiliği Takdirname 2008 Milli Eğitim Bakanlığı Teşekkür 2009 Milli Eğitim Bakanlığı Teşekkür 2010 Milli Eğitim Bakanlığı Başarı Belgesi 2012 Açık Öğretim Fakültesi Onur Belgesi Başlıca Seminer Konuları İnsan Davranışları ve Beyin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Modern Yönetim Teknikleri SWOT Analizi ve Stratejik Planlama Takım Ruhu ve Takım Çalışması Motivasyon Liderlik Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması Hasta-Hekim İlişkileri Şirket ve Aile Anayasası İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 15. Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayın Komisyonu Üyeliği Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yayın Komisyonu Üyeliği, (2004- ). 16. Editörlük İş te Kayseri Dergisi, Editör Kurulu Üyeliği, Üniversite Destekli Araştırma Projeleri (BAP) 13

14 Özdevecioğlu, M. ve G. Yiğitoğlu Organizasyonlarda Politik Davranış Algılamaları ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar Üzerindeki Etkileri, Erciyes Üniversitesi BAP Projesi, Erciyes Üniversitesi, Proje no: SBD Özdevecioğlu, M. ve T. Dedeoğlu, Düşünce Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları, BAP Projesi. Erciyes Üniversitesi. Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması, Kayseri Ticaret Odası, Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler Dersin Adı Genel İşletme (Lisans) Yönetim Teorileri (Doktora) Davranış Bilimleri 1 (Lisans) İşletme Yönetimi (Lisans) Örgütsel Davranış 1 (Yüksek Lisans) Girişimcilik (Doktora) Davranış Bilimleri 2 (Lisans) Örgütsel Davranış 2 (Yüksek Lisans) Örgütlerde İnsan Davranışları ve Sorunları (Doktora) Örgütlerin Sosyolojisi (Doktora) Örgütsel Psikoloji ve Sosyoloji(MBA) 19. Başlıca Çalışma Alanları Örgütsel Davranış Davranış Bilimleri İşletme Yönetimi ve Organizasyon Örgütsel Psikoloji ve Sosyoloji Girişimcilik Stratejik Yönetim Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Aile Anayasası Sporda Psiko-Sosyal Alanlar İnsan Beyni ve Davranışlar 20. Yabancı Dil ve Puanı İngilizce-75 (KPDS) 14

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi : 05.01.1968 3. Ünvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU. 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi. 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU. 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi. 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi-Yeri : 05.01.1968-Kayseri/Melikgazi 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdeveci@erciyes.edu.tr mozdevecioglu@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdeveci@erciyes.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yönetim ve Organizasyon Erciyes Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yönetim ve Organizasyon Erciyes Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi : mozdevecioglu@hotmail.com, 3. İletişim mozdevecioglu@gmail.com 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. Ayşe CİNGÖZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Avanos Yolu Üzeri, 50300 Nevşehir +90 384

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEREN GİDERLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ Doğum Yeri Yabancı Dil Elazığ İngilizce Telefon 4242370000-4179 Eposta, Fax 4242188568 Web Sitesi http://www.erkandemirel.com Doç.Dr. Erkan Turan DEMİREL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1.Adı Soyadı :Nilgün ANAFARTA 2.Doğum Tarihi :1962 3.Unvanı :Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Bilimler (İşletme) İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir.

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Harun Doğan 2. Doğum Tarihi : 03 / 03 / 1963 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1985 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.)

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.) Yusuf Soylu YUSUF SOYLU Siirt Üniversitesi- Öğretim Görevlisi Çiftlik Mah. 6350 Sokak No. 29/2 Merkez/Aksaray soylusyusuf@gmail.com Çaykara / Trabzon 18.02.1989 EDUCATION - EĞİTİM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme/Muhasebe ve Finansman

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme/Muhasebe ve Finansman 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Doğum Tarihi: 06-06-1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Detaylı