ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1990 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1992 Doktora İşletme-Yön ve Org. İstanbul Üniversitesi Akademik Unvanlar Araştırma Görevlisi İşletme-Yönetim ve Organizasyon Erciyes Üniv Yardımcı Doçent İşletme-Yönetim Organizasyon Erciyes Üniv Doçent İşletme-Yönetim Organizasyon Erciyes Üniv Profesör İşletme-Yönetim ve Organizasyon Erciyes Ünv Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl Yüksek Lisans Küçük ve Orta Boy Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı 1992 İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Sorunları Doktora Anakent (Büyükşehir) Prof. Dr. Erol Eren 1998 Belediyelerinde Stratejik Planlama Özgün Doçentlik Tezi Örgütsel Adalet: Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7.1 Yüksek Lisans Tezleri Göğer, Cem, Renklerin, ısının ve müziğin çalışanların temel duyguları ile ilişkileri: Kayseri de büro çalışanları ile bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhammed Erdal, Örgüt kültürünün davranış bozuklukları üzerindeki etkisinde insan ilişkileri iklim boyutunun aracılık etkisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ammar Muhammed Tuzlu Örgüt kültürü ve psikolojik iklimin politik davranış algılamaları üzerindeki etkileri: Kayseri de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahmut Yaşar, Entelektüel zeka ve sporcu performansı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2 Tuncay Şahan, Takım ve bireysel sporlarda motivasyonu etkileyen faktörler, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ercan Sandıkçı, Stresin tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisi: Diyarbakır ilinde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, M. Ertan Tabuk, Elit sporcularda iş-aile çatışmasın ile yaşam tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yasemin Yalçın, Bay ve bayan antrenör gözetiminde çalışan sporcuların stres, saldırganlık ve spor tatmini düzeyleri arasındaki farklılıklar: Antalya ili örneği, Harun Kat, Takım ve bireysel sporcularda stres altında problem çözme becerilerinin karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sevgi Kanıgür, Çalışanların ilişki ve görev yönelimli liderlik algılamalarının performans üzerindeki etkileri, Nihal Çakmak, Organizasyonlarda iş-aile ve aile-iş çatışmalarının bireylerin performansı üzerine etkisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinem Erdem, Organizasyonlarda lider-üye etkileşiminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinde, izlenim yönetimi davranışının rolü: Kayseri de hizmet sektöründe bir araştırma Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Karaca, Organizasyonlarda saldırgan davranışlara maruz kalma ve mağdurların kişiliğiyle ilişkisi: Kayseri'de imalat sektöründe bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cenk Alp Ergin, Organizasyonlarda disiplinsiz davranışlar ve disiplinsiz davranışlar ile kişilik arasındaki ilişkisinin belirlenmesine yönelik Kayseri'de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007 Yakup Baştemur, İş tatmini ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiler: Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yasemin Doğan, Organizasyonlarda pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların görev ve bağlamsal performansları üzerine etkisini belirlemeye yönelik Kayseri' de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kıymet Akçe, Kriz sürecindeki işletmelerde örgütsel küçülme (Downsizing) uygulamaları ve Kayseri ilinde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldırım Açıkel, Duygusal zekanın askeri eğitiminin başarısına etkisi ve uçuş eğitimi alan pilot adayları üzerinde bu etkiyi ölçen bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zeki Ateş, Organizasyonlarda algılanan örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri ve Kayseri'de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Salim Yılmaz, Örgütsel öğrenme kavramının askeri endüstriyel kuruluşlar açısından değerlendirilmesi ve bir askeri endüstriyel kuruluşta araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gülsüm Vural, Entelektüel sermaye yönetimi ve Kayseri`deki büyük ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezleri Serdar Sucan, Psikolojik Performans ve Yaşam Kalitesi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,

3 Fatma İnce, Kültürel sinerji yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisi: Çin ve Türkiye üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Mehmet Biçkes, Örgütsel öğrenme, inovasyon ve firma performansı arasındaki ilişkiler: İSO 1000 örneğinde yapılan bir analiz, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yasemin Kaya, Örgütsel yaşamda kişilik, duygular ve davranışlar, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Gül Yiğitoğlu, Organizasyonlarda politik davranış algılamaları ve verimlilik azaltıcı davranış üzerindeki etkileri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, devam ediyor. Onur Ünlü, Pozitif Sapkın Davranışlar: Nedenleri ve Sonuçları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor. Tuğba Dedeoğlu, Örgütsel Düşünme Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları, Devam ediyor. Mustafa Karaca, Girişimcilik türleri itibariyle kişilik özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor. Ali Bayram, Örgütlerde enerji yönetimi: Öncüllerin belirlenmesine yönelik bir araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor. 9. Yayınlar 8.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Özdevecioglu, M. ve Ö. Demirtaş, The Relationship Between Cognitive Regulation and Job Stress: Moderation Role of Social Support, 21st Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Stress and Behavior Conference, St. Petersburg, Özdevecioğlu, M., Kaya, Y. and Coşkun, A. The Effects of Employee's Revenge Intention on Performance: The Mediating Role of Cognitive Ability 15. IAMB Conference, Lisbon, April, Akın, M., Özdevecioğlu, M. and İnce Balcı, F., Employee's Energy Management at Work: A Theoretical Framework, 15. IAMB Conference, Lisbon, April, Özdevecioğlu M., Yürür S. and Kurt M. Strategic Orientation and Survival of the Firms: Evidence From Turkey, 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, Barcelona Spain, Karadal, H. C. Çelik and M. Özdevecioğlu, The Influence of Perceived Organizational Justice on Social Loafing: The Mediating Role of Self Control, IAMB Warsaw 2012 Conference, Akın, M and M. Özdevecioğlu, The Influence of Workplace Exclusion on Workplace Deviance Behaviors: The Role of Employees Regulatory Focus, IAMB Warsaw 2012 Conference, Özdevecioğlu, M, Ünlü O. and Günel Ö.D. Does Managers Gender Matter in Employee Burnout? 8. IAMB Spain Conference IAMBSP/MS/198%20Ozdevecioglu_A.pdf Küçük, E. and Özdevecioğlu, M. The Relationship Between Learning Oriented Climate and Work Life Quality in Accounting Offices in Turkey 8. IAMB Spain Conference

4 Özdevecioğlu, M. The Mediating Effect of Employee Positive Moods in the Effects of the Perceived Proçedural Injustices on Both Intrinsic and Extrinsic Motivation, CEM09 Congress (Cognition, Emotion & Motivation 2009), 2009, Hammamet, Tunusia. Ünlü, O., Özdevecioğlu, M., Yürür, S. and Demirtaş Ö. The Mediating Role of Perceived Humour in the Effects of the Positive and Negative Affectivity on Employee Task and Contextual Performance at Workplace, CEM09 Congress, 2009, Hammamet, Tunusia. Özdevecioğlu, M. and Akın, M. Organizational Culture and Inter-organizational Citizenship Behavior, The International Academy of Management and Business, 2009 Fall Conference, İstanbul, Turkey, Proceedings Book, ss Vural, İ. and Özdevecioğlu, M. The Impact of Internal Marketing on Incivility Behavior and Counterproductive Behavior at Workplace, The International Academy of Management and Business, 2009 Fall Conference, İstanbul, Turkey, Proceedings Book, ss Özdevecioğlu, M. Work-Family Conflict, Mental Health and Physical Health: The Test of Mediating Effects of Locus of Control, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, IAMB/Proc_IAMB09_authors.pdf. Özdevecioğlu, M. and S. Erdem, The Relationship Between Impression Management Behaviors and Organizational Citizenship Behaviors: A Research in Turkey, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, Özdevecioğlu, M.; A. Özkan and T. Torun., The Effects of Finance and Accountant Managers Occupational Stress on Mental and Physical Health at Workplace, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, Vural, İ.; M. Özdevecioğlu and C. Çelik, The Effects of Marketing Performance on Firms Innovation Performance: A Research in Turkey, The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, Özdevecioğlu, M., Strategic Human Resource Management Practices and Organizational Innovation, 23. Workshop on Strategic Human Resource Management, Slovenia, Özdevecioğlu, M., and Yasemin Kaya, Technical and Strategic Human Resource Management Effectiveness and Perceptions of Organizational Performance, 23. Workshop on Strategic Human Resource Management, Slovenia, Özdevecioğlu, M., Are Personality Characteristics The Determinative of the Organizational Citizienship Behaviour?, 13. Europian Congress of Work and Organizational Psycology (EAWOP), Stockholm, Sweeden, Can, Y., M.Özdevecioğlu, H.Güven, A.Ayaz, Takım Sporlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Boyutların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi-Muğla, 3-5 Kasım Özdevecioğlu, M., Y. Can, İ. Çakır, and K.Kaynak, Algılanan Motivasyonel İklim Ve Sporcuların Takım İçinde Maruz Kaldıkları Saldırgan Davranışlar 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Muğla, 3-5 Kasım Özdevecioğlu, M., The Relationship Between Perceived Organizational Citizenship and Victimization at Workplace, Workshop on Organizational Citizenship Behavior (OCB): Future Challenges in OCB Theory and Research, Ben-Gurion University 4

5 Campus, Sponsored By The Organızatıonal Behavior Division Of The Academy Of Management Eilat, Israel, Uluslararası Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Özkan, A ve M. Özdevecioğlu, The effects of occupational stress on burnout and life satisfaction: A study in accountants, Quality&Quantity, DOI /s Akın, M, M. Özdevecioğlu ve O. Ünlü, Örgütlerde İntikam Niyeti ve Affetme Eğiliminin Çalışanların Ruhsal Sağlıkları ile İlişkisi Amme İdaresi Dergisi, 45(1), ss.77-97, Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Ünlü, O., M. Özdevecioğlu, Ö. Demirtaş ve S. Yürür, The Mediating Role of Perceived Humor on the Effects of the Positive and Negative Affectivity on Employees Task and Contextual Performance International Journal of Advances in Management and Economics, Jan.-Feb. Vol.3 Issue , Özdevecioğlu, M ve Ö. Demirtaş, Psychological Performance at Work: Theoretical Framework, American Journal of Social Sciences, Arts and Literature Vol. 1, No. 1, January, pp: 01-14, Özdevecioğlu, M., C. Çelik, M. Akın ve F. İnce Balcı,, Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yönetici Cinsiyetinin Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, Akın, M. ve M. Özdevecioğlu, Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışı Algılamaları, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, Özdevecioğlu, M., M. Akın, M. Karaca ve B. İştahlı, Kötü Niyetli Yönetim Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekanın Rolü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, Kültürel Sinerji Yönetimi: Kavramsal Çerçeve, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 2011 ss Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, Algılanan İçsellik Statüsünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 37, Ocak-Haziran, 2011 ss Özdevecioğlu, M ve M. Biçkes, Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi: Kayseri de Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi. Özkan, A. ve Özdevecioğlu, M. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Streslerinin Sağlıkları Üzerindeki Etkisi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2011, 13(3): Özdevecioğlu, M. İflasın Ertelenmesi Sürecinde Şirket İyileştirme Projeleri: İşletmecilik Açısından Bir Değerlendirme İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2010, 1(3): Özdevecioğlu, M ve Y.Yalçın, Spor Tatmininin Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1): Özdevecioğlu, M. Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları: Teorik Çerçeve ve Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayı:33, 47-67,

6 Özdevecioğlu, M. ve S. Kanıgür, Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(16):53-82, Özdevecioğlu, M. ve N. Çakmak Doruk, Organizasyonlarda İş-Aile Ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayı:33, 69-99, Doğan, Y. Ve M. Özdevecioğlu, Pozitif ve Negatif Duygusallığın Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18): , Özdevecioğlu M. ve A. Cingöz, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:32, 81-95, Özdevecioğlu, M. ve C. Çelik, Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1): Y. Kaya, ve Özdevecioğlu, M. Algılanan Mağduriyetin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1):19-37, Özdevecioğlu, M., A. Aktaş, Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık Ve Örgütsel Bağlılığın Yasam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28:1-20, Özdevecioğlu, M. ve Aksoy, M. S., Organizasyonlarda Sabotaj: Türleri, Amaçları, Hedefleri ve Yönetimi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1):95-109, Özdevecioğlu, M. ve Y. Kaya, Cinsiyete Dayalı Dlarak Yöneticilerin Disiplin Anlayışları Arasındaki Farklılıkları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 34(1):41-67, Özdevecioğlu, M., Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(3): , (2004). Özdevecioğlu, M., Sosyal Destek ve Yaşam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri: Kayseri de Faaliyet Gösteren İşletme Sahipleri İle Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1): , (2004). Özdevecioğlu. M., Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Amme İdaresi Dergisi, 37(4):97-115, (2004). Özdevecioğlu, M., Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Önündeki Bazı Engeller, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), ,(2004). Özdevecioğlu, M., Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 21:77-96, (2003). Özdevecioğlu, M., Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), (2003). Özdevecioğlu, M., Organizasyonlarda Saldırgan Davranışlar ve Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1): , (2003). 6

7 Özdevecioğlu, M., Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 20: , (2003). Özdevecioğlu, M., A. Bulut, Y. Çirli, T. Gemici, M. Tozal ve Y. Doğan, Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altında Çalışanların İş Tatmini, Motivasyon ve Stres Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2): , (2003). Özdevecioğlu, M., Aile Dışı Yönetici Kavramı ve Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2): , (2003). Özdevecioğlu, M., Öğrenen Organizasyon Olmanın Emniyet Teşkilatı Açısından Önemi ve Avantajları, Polis Bilimleri Dergisi, 5(3-4): 23-37, (2003). Özdevecioğlu, M., Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Davranışsal Çalışma Koşulları ve Kişilik Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 19: , (2002). Özdevecioğlu, M., Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 19: , (2002). Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu, Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9): 56-74, (2002). Özdevecioğlu, M., Örgütsel Etkinlik, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8: , (1999). Özdevecioğlu, M., Belediyelerde Yönetimi Geliştirme Çabaları, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7(2): 64-70, (1998). Kaldırımcı, N. ve Özdevecioğlu, M., Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yönetimleri Üzerinde Bazı Düşünceler ve Kayseri Ticaret Odası Seçimleri ile İlgili Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10: , (1993) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Demirtaş, Ö., A. Bayram ve M. Özdevecioğlu, Boş Zaman (Dinlenme) Davranışlarının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisi, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Özdevecioğlu, M., M. Karaca, Ö. Demirtaş ve A. Bayram, Mesleki Stres ve Tükenmişliğin Zihinsel Kayıplar (Cognitive Failures) Üzerindeki Etkisi, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Özdevecioğlu, M. Y. Kaya ve T. Dedeoğlu, Haftasonu Tatilleri Çalışanları Şarj Etmekte midir? Stres, Motivasyon ve Negatif Duygusallık Açısından Bir Araştırma, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Özdevecioğlu, M., M. Akın ve A. Bayram, Çalışanların Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Enerji Yönetimi Taktikleri, 12. İşletmecilik Kongresi, Marmaris, Özdevecioğlu, M., Y. Kaya ve T. Dedeoğlu, Kişilik Özelliklerinin İzleyici Etkisi Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss , Kütahya,

8 Özdevecioğlu, M., Akın, M., Karaca, M ve İştahlı, B. Kötü Niyetli Yönetim (Abusive Supervision) Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal zekanın Rolü, 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss.10-15, Kütahya, Oflazer, S, T. Dedeoğlu ve M. Özdevecioğlu, Örgütlerde İş İle İçli Dışlı Olmanın (Job Embeddedness) Çalışanların İş Hayatı ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İyimserliğin Rolü, 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Özdevecioğlu, M., Y. Kaya, F. İnce Balcı ve O. Ünlü, Zihinsel İşyükünün Çalışanların Davranış Bozuklukları Belirtileri Üzerindeki Etkisi, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Özdevecioğlu, M, Akın, M. ve Kaya Y. Duygusal Yaratıcılık, İntikam Niyeti ve Affetme Eğilimi Arasındaki İlişkiler, 19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Akın, M., Özdevecioğlu, M. ve Ünlü, O. Örgütlerde İntikam ve Affetme Niyetinin Çalışanların Ruhsal Sağlıkları Üzerindeki Etkileri, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana. 2010, ss Özdevecioğlu, M., Çelik, C., Akın, M. ve İnce F. Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıkları ve Yöneticilerin Cinsiyeti: Bankacılık Sektörü Örneği, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, Eskişehir, 2009, ss Özdevecioğlu, M., Demirtaş, Ö. ve Ünlü O., İnsan Kaynakları Uygulamalarının İşletmelerin İnovasyon Performansları Üzerindeki Etkisi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, Eskişehir, 2009, ss Özdevecioğlu, M., Organizasyonlarda İntikam Niyeti (Revenge Intention) ve Adalet Algılamasının Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2008, ss Özdevecioğlu, M., S. Sucan, M. Akın, Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki etkisini Belirlemeye Yönelik Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2008, ss Özdevecioğlu, M., Y. Can, M. Akın, Organizasyonlarda Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeyinin Çalışanların Duyguları ve Saldırgan Davranışları Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2007, ss Özdevecioğlu, M. ve F. İnce, Hacılarda Girişimciliği Tetikleyen Faktörler, Birinci Hacılar Sempozyumu, Mayıs Aksoy, S., M. Özdevecioğlu, Organizasyonlarda İnsan Kaynaklarının Dışarıdan Hizmet Alımı Yolu ile Temininin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Performans Açısından Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2006, ss Akdoğan A. A., M. Özdevecioğlu, ve S. Mirap,, Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Duyguların Çalışanların Performansları üzerindeki Etkileri, 13. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss , İstanbul, Özdevecioğlu, M., Kayseri nin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi, Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2 Kitapçığı, , Özdevecioğlu, M., İş Tatmini ile Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 11. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Afyon, Özdevecioğlu, M., İşletme Sahipleri Açısından Başarılı Yönetici Kimdir?, 10. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Antalya,

9 Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu, Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma, 1. Orta Anadolu Kongresi, , Nevşehir, Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Özdevecioğlu, M. Kayseri Tüccar Profili: KTO Yayınları, Baskıda, Özdevecioğlu, M., Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik, Ed. Himmet Karadal, Beta Basım-Yayım, İstanbul, ss.1-15, Özdevecioğlu, M., Sonuç ve Değerlendirme, Girişimcilik, Ed. Himmet Karadal, Beta Basım-Yayım, İstanbul, ss.1-15, Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, İş Arama Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama, İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, Özdevecioğlu, M., Y. Kaya ve F. İnce Balcı, Temel Girişimcilik, İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, Özdevecioğlu, M. ve Y. Kaya, Zaman Yönetimi, İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, Özdevecioğlu, M. (ed.), İşletmecilik, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Ders Kitabı, Özdevecioğlu, M. (ed.), Girişimcilik, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Ders Kitabı, Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal, (ed.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, İlke Yayınevi, Ankara, Şubat Özdevecioğlu, M. ve S. Erdem, İzlenim Yönetimi Davranışları: Teorik Çerçeve, Ed. M. Özdevecioğlu ve H. Karadal, Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, Ankara: İlke Yayınevi, 2008, ss., Özdevecioğlu, M., KOSGEB Destekli Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve Erciyes Üniversitesi Deneyimleri, ed. Rıfat Yıldız, Hayriye Atik, Üniversitelerdeki araştırma uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Detay Yayıncılık, Ankara, Ağustos 2007, ss Özdevecioğlu, M., Kurumsal Adalet, Ed. Coşkun Can Aktan, Kurumsal Kültür, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, ss , Özdevecioğlu, M., Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, ed. Aşkın Keser, Çalışma Yaşamına Dönüşümler: Örgütsel Bakış, Nobel Yayınları, 2. Basım, Ağustos 2005, Özdevecioğlu, M., Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması: 2001 ve 2002 Yılları Karşılaştırmalı Olarak, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Özdevecioğlu, M. ve S. Oflazer, Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği, Kayseri, Sözen, C. ve M. Özdevecioğlu, Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim, Nobel Yayınevi, Diğer Yayınlar Özdevecioğlu, M. Büyüyen İşletmelerde Sorunlar, İş te Kayseri Dergisi, Özdevecioğlu, M. Kurumsallaşma ve Profesyonelleşme, İş te Kayseri Dergisi,

10 Özdevecioğlu, M. İşadamları Bilimsel Araştırmalara Neden Soğuktur, GESİAD Bakış, 3, 2008, ss Özdevecioğlu, M., Örgütsel Adalet: Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Özgün Doçentlik Çalışması), Kayseri, Özdevecioğlu, M. Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakış ve Değerlendirmesi Araştırması, Kayseri Ticaret Odası Yayını, Özdevecioğlu, M ve S. Oflazer, Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yayını, Özdevecioğlu, M. Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakış ve Değerlendirmesi Araştırması: Karşılaştırma, Kayseri Ticaret Odası Yayını, Özdevecioğlu, M., Kayseri Tüccar Profili Araştırması, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Özdevecioğlu, M., Gürbüz Sağlık Merkezi, Örnek Olay Çalışması, Projelerdeki Görevler Birimi Proje Adı Görevi Görev Süresi Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Komisyon Üyesi Projesi KTO, AB Projesi PEDAL Projesi Eğitmen 2004 GESİAD, AB Projesi Kafes Balıkçılığı Projesi Eğitmen 2006 Melikgazi Kaymakamlığı, AB Projesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Erciyes Üniversitesi- Kosgeb-Akdeniz İhracatçılar Birliği Projesi Yeşil Kart Sahiplerine Meslek Edindirme ve Girişimcilik Projesi Kayseri Emniyet Teşkilatında Çalışan Personelin Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm önerileri geliştirilmesi projesi Kayseri Emniyet Teşkilatında Performans Değerlendirme Sistemi Kurulması Projesi İstihdam Garantili Ve Sertifikalı Dış Ticaret Okulu Eğitmen 2007 Proje Danışmanı 2004 Proje Danışmanı 2006 Proje Koordinatörü Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Erciyes Üniversitesi BAP Erciyes Üniversitesi BAP Performans değerlendirme sistemi kurulması projesi Organizasyonlarda Politik Davranış Algılamaları Ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar Üzerindeki Etkileri Düşünce Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları, Proje Koordinatörü Araştırma Yürütücüsü Araştırma Yürütücüsü

11 Erciyes Üniversitesi KAYSERİDER KAYMEK Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü ERSEM ERSEM Kayseri İstihdam Merkezi AB Projesi Eğitmen Kayseri Turizm Çalıştayı Akademik 2012 Kayseri Sanayi Çalıştayı Koordinatör 2013 KOSGEB Uygulamalı Eğitmen Girişimcilik Eğitimi Stratejik Planlama Danışman Stratejik Planlama Danışman Kayseri ve Sivas da Öne Çıkan 5 sektörde Rekabet Gücünün Belirlenmesi Ara Malı İthalatını Azaltmaya Yönelik Kayseri de Bir Araştırma ve Potansiyel Belirleme Araştırmacı Araştırmacı İdari Görevler Görev Yeri Görev Birimi Görevi Görev Süresi Erciyes Üniversitesi Develi MYO Yön. Kr. Üyesi Erciyes Üniversitesi BESYO Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi ERSEM Yön. Kr. Üyesi Erciyes Üniversitesi BESYO Yön. Kr. Üyesi Erciyes Üniversitesi Rektörlük-Norm Kadro Komisyonu Üye Erciyes Üniversitesi Rektörlük-St. Pl. Kom. Üyesi Üye Kent Konseyi AB Projeleri ve Yatırımlar Kom. Kom. Bşk TÜBİTAK Bilim ve Toplum Prog. Değ. Kurulu Üye Erciyes Üniversitesi Rektörlük-Fiyat Tes. ve Takdir Kom. Kom. Bşk Erciyes Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fak. St. Pl. Kom. Kom. Bşk Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araş. Projeleri Birimi (BAP) Üye Erciyes Üniversitesi İİBF-Fakülte Kurulu Üye Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yön. Kr. Üyesi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Kurumları İçin İşletmecilik Dersi Kitap Yazma Komisyonu Editör Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları İçin Uzman ve

12 Orta Öğretim Genel Girişimcilik Programı Hazırlama ve Editör Müdürlüğü Kitap Yazma Komisyonu Kent Konseyi Stratejik Planlama Komisyonu Üye Melikşah Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üye Melikşah Üniversitesi Senato Üye Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Erciyes Üniversitesi İnovasyon ve Ar-Ge Üst Kurulu Kurul Üyesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Hakemlikler Uluslararası Hakemlikler - IAMB Conferences - Review Committee of Academy of Management Conferences, - Member of Advisory Board and Review Committee of the International Strategic Management Conferences, - African Journal of Business Management Dergisi Hakemliği, - Academy of Management OB Division Hakemliği, Ulusal Hakemlik Yapılan Dergiler - Yönetim Bilimi Dergisi - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, - Turgut Özal Üniversitesi, İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi Dergisi - İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, - Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, - İşletme ve Ekonomi Araştırmaları, - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, - Yönetim Bilimi Dergisi, - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, - Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, - Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, - Sakarya Üniversitesi İİBF dergisi, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler - Örgütsel Davranış Kongresi Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeliği,

13 - IAMB Rome Conference 2014, Organizing Committee - TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Programları, Değerlendirme Kurulu Üyeliği, IAMB Fall 2009-İstanbul, Organizing Committee - IAMB İstanbul Conference 2011, Organizing Committee - IAMB Warsaw Conference 2012, Organizing Committee - IAMB Lisbon Conference, 2013, Orgazing Committee - IAMB San Anotio Conference, 2013, Organizing Committee - CEM09 (Cognition, Emotion & Motivation 09)- Tunusia, Organizing Committee - International Academy of Management and Business (IAMB) Advisory Board, (2009.-) - International Strategic Management Conferences, Advisory and Review Board Member, EIASM, EAWOP, Academy of Management, Başkanlıklar 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kongre Dönem Başkanı, Ödüller Kayseri Valiliği Takdirname 2007 Kayseri Valiliği Takdirname 2008 Milli Eğitim Bakanlığı Teşekkür 2009 Milli Eğitim Bakanlığı Teşekkür 2010 Milli Eğitim Bakanlığı Başarı Belgesi 2012 Açık Öğretim Fakültesi Onur Belgesi Başlıca Seminer Konuları İnsan Davranışları ve Beyin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Modern Yönetim Teknikleri SWOT Analizi ve Stratejik Planlama Takım Ruhu ve Takım Çalışması Motivasyon Liderlik Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması Hasta-Hekim İlişkileri Şirket ve Aile Anayasası İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 15. Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayın Komisyonu Üyeliği Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yayın Komisyonu Üyeliği, (2004- ). 16. Editörlük İş te Kayseri Dergisi, Editör Kurulu Üyeliği, Üniversite Destekli Araştırma Projeleri (BAP) 13

14 Özdevecioğlu, M. ve G. Yiğitoğlu Organizasyonlarda Politik Davranış Algılamaları ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar Üzerindeki Etkileri, Erciyes Üniversitesi BAP Projesi, Erciyes Üniversitesi, Proje no: SBD Özdevecioğlu, M. ve T. Dedeoğlu, Düşünce Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları, BAP Projesi. Erciyes Üniversitesi. Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması, Kayseri Ticaret Odası, Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler Dersin Adı Genel İşletme (Lisans) Yönetim Teorileri (Doktora) Davranış Bilimleri 1 (Lisans) İşletme Yönetimi (Lisans) Örgütsel Davranış 1 (Yüksek Lisans) Girişimcilik (Doktora) Davranış Bilimleri 2 (Lisans) Örgütsel Davranış 2 (Yüksek Lisans) Örgütlerde İnsan Davranışları ve Sorunları (Doktora) Örgütlerin Sosyolojisi (Doktora) Örgütsel Psikoloji ve Sosyoloji(MBA) 19. Başlıca Çalışma Alanları Örgütsel Davranış Davranış Bilimleri İşletme Yönetimi ve Organizasyon Örgütsel Psikoloji ve Sosyoloji Girişimcilik Stratejik Yönetim Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Aile Anayasası Sporda Psiko-Sosyal Alanlar İnsan Beyni ve Davranışlar 20. Yabancı Dil ve Puanı İngilizce-75 (KPDS) 14

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 14.07.2014 Cilt: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 303-324 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi

Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi Yönetim ve Ekonomi 15/1 (2008) 131-148 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA 131 Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi Yrd. Doç. Dr. Güler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı