İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş)"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş) Menderes ÇENET 1, Mustafa AYDOĞDU 2, Ahmet İLÇİM 1, Sevil TOROĞLU 1 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş 2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara ÖZET: Çalışma alanı Kahramanmaraşın 22 km güneyinde, Türkoğlu ilçesi ne bağlı İmalı deresi ve çevresindeki Küçük İmalı, Büyük İmalı, Çeçeli, Kızıleniş, Akçalı, Kırmakaya, Uzunsöğüt, Yeşilyöre Köyleri ile Kocadaz (1649m), Ardıçbeli (1562 m), İmalı Sivrisi (1348 m), Karamankaya (800 m), tepelerinin bulunduğu alanı kapsamında olup, vejatasyon döneminde 2 yıl boyunca yörenin florasını çıkarmak amacı ile 1559 bitki örneği toplanmıştır. Çalışma alanı Akdeniz ve Iran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin geçiş kuşağındadır. Çalışma alanında; 63 familyaya ait 262 cins ve 490 takson tespit edilmiştir. Bunlardan 33 takson C6 karesi için yeni kayıttır. En çok takson içeren familyalar Leguminosae (54), Compositae (48), Cruciferae (48), Gramineae (48), Umbelliferae (28), Labiatae (26) şeklindedir. En çok türe sahip olan cinsler Trifolium L. (12), Vicia L. ve Bromus L. (9), Astragalus L., Papaver L., Alyssum L., Veronica L. (8), Geranium L. (7) tür içermektedir. Raunkiaer in hayat formları dağılımında; terofitler % 42, hemikriptofitler % 40, fanerofitler % 9, geofitler % 7, kamefitler % 2 dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir;135 tür (% 27.4) Akdeniz elementi, 73 tür (% 14.8) Iran Turan elementi ve 19 tür (% 3.8) Avrupa-Sibirya elementi, 238 tür (% 48.4) geniş yayılışlı, 25 tür (% 5) dar yayılışlıdır. Endemik türlerin sayısı 49 (% 10) dur. Anahtar Kelimeler: Flora, İmalı Deresi çevresi, Türkoğlu-Kahramanmaraş, Türkiye. The Floristic Investigation of Imalı Stream and Surrounding Hills (Türkoğlu-Kahramanmaraş) ABSTRACT: The study area is 22 km. distant South of the Kahramanmaraş. The study area is include Türkoğlu county, Imalı stream, Küçük Imalı village, Büyük Imalı village, Çeçeli village, Kızıleniş village, Akçalı village, Kırmakaya village, Uzunsöğüt village, Yeşilyöre village, Kocadaz hill (1649 m), Ardıçbeli hill (1562 m), Imalı Sivrisi hill (1348 m), Karamankaya hill (800 m) plant samples have been collected during two years from this area to determine flora of study area. Study area to be found in crossing zone of Mediterranean and Irano-Turanien phytogeographic regions. The flora consists of 63 families, 262 genus and 490 taxa were determined in this study area. Of all collected taxa, 33 taxa are new records for C6 square. The families including the most taxa are: Leguminosae (54), Compositae (48), Cruciferae (48), Gramineae (48), Umbelliferae (28), Labiatae (26). Major genera containing the most species are: Trifolium L. (12), Vicia L. and Bromus L. (9), Astragalus L., Papaver L., Alyssum L., and Veronica L. (8), Geranium L. (7). The distrubution of the Raunkiaer s life forms is: therofits 42 %, hemicryptofits 40 %, phanerofits 9 %, geofits 7 %, camefits 2 %. Distrubution of the taxa according to the phytogeographical elements are: Mediterranean element 135 species (27.4 %), Irano Turanien element 73 species (14.8 %), Euro-Siberian element 19 species (3.8 %), wide spread 238 species (48.4 %), restricted spread 25 species (5 %) are as follow. Numbers of endemic species are 49 (10 %). Key Words: Flora, Imalı Stream and surroundings, Türkoğlu-Kahramanmaraş, Turkey. GİRİŞ Türkoğlu İlçesi Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölümünde yer alan bir ilçedir. İl merkezine uzaklığı 22 km. dir ve yaklaşık olarak denizden yüksekliği 495 m. dir. Coğrafi konumu ise Kuzey enlemi ve Doğu boylamındadır (Şekil 1). Doğusu ve güneyi ovalık, batısında ise Nur Dağları uzanmaktadır. Araştırma alanı olarak Türkoğlu İlçesi'nin batısında bulunan İmalı Deresi ve civarını seçmemizin sebebleri: 1. Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri arasında yer alması ve Anadolu Diyagonalı'nın üzerinde yer alması. 2. "Flora ve vejetasyon yönünden araştırılmamış olması, bu nedenle de flora ve vejetasyon tipleri bakımından araştırılmaya değer olması". 3. "Endemik bitkilerin yoğun olduğu bir bölge olması" (Zohary, 1973) dır. Çalışmanın amacı; araştırma alanının florasının tespiti, alanda bulunan endemik bitkilerin belirlenmesi ve C6 karesi için yeni taksonların ortaya konmasıdır. Çalışma alanımıza yakın bölgelerde yapılan daha önceki çalışmalar ise şunlardır: 1- Duman, H Engizek Dağı (Kaharamanmaraş) vejetasyonu. 2- Duman, H. Aytaç, Z Ahır, Berit, Binboğa ve Öksüz Dağları (Kahramanmaraş - Kayseri) yüksek dağ stepinin flora ve vejatasyonu. 3- Kara, C Yukarı Ceyhan Vadisi Florası (Kahramanmaraş). 4- Varol, Ö.,Çenet, M.,İlçim, A C6 karesinden yeni floristik kayıtlar. Çalışma alanı; İmalı deresi ve çevresindeki Küçük İmalı, Büyük İmalı, Çeçeli, Kızıleniş, Akçalı, Kırmakaya, Uzunsöğüt, Yeşilyöre Köyleri ile Kocadaz (1649 m), Ardıçbeli (1562 m), İmalı Sivrisi (1348 m), Karamankaya (800 m), tepelerini kapsamaktadır.

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Araştırma alanı C6 karesinde yer alır. Ayrıca Akdeniz ve Iran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin geçiş kuşağındadır. Yaptığımız gözlemlere göre; çalışma alanınımızın büyük bir kısmı çalılık ve maki vejetasyonudur, çok az bir kısmı ise step vejetasyonudur. İlçenin batısındaki dağlık kesimde (Karamankaya Tepesi) toplu halde bulunan menengiç (Pistacia terebinthus) ağaçlarından aşılama suretiyle antepfıstığı (Pistacia vera) ağacı elde edilmektedir. Daha yukarı kesimde ise Pinus brutia ve Quercus cocciferae ağaçları seyrek olarak yer almaktadır. Yerleşim alanı çevresinde doğal bir orman dokusu bulunmamaktadır. Bu nedenle oluşturulan ağaçlandırma sahalarında; % 90 oranında Pinus brutia (Kızılçam), % 10 oranında Pinus pinea (Fıstık çamı) ve Cedrus libani (Lübnan sediri) dikimi gerçekleştirilmiştir. Türkoğlu İlçesi nin büyük bir kısmı Tersiyer, az bir kısmı ise Paleozoik ve Mesosoik karekterli ana kayalardan meydana gelir. En eski formasyolar Paleozoik yaşlı şist ve mermerlerdir. Üst Kratase de serpantinler teşekkül etmiştir. Serpantinler şist ve mermerleri kesmektedir. Orta Eosen de denizin derinleşmesiyle kalkerler oluşmuştur. Neojen sonundaki çökmeler sebebiyle ovalar meydana gelmiştir. Burasıda kalker, serpantinlerin üzerinde bulunmaktadır. Araştırma sahasında ovanın en eski formasyonlarını oluşturan metamorfiklerin içinde serpantin, konglomera, kalker, marn, kil, kum ve çakıl bulunmaktadır. Kuaterner yaşlı alüvyonlar ovada geniş alanlar kaplamaktadır. Ova doğusunda oldukça iri elemanlı kum ve çakıllar hakimdir. Ova batısında ilçe merkezine doğru alüvyon malzemesi incelmektedir. İlçe Merkezi nin kuzeyinde Tevekkeli çevresinde, kalınlığı m. civarında olan alüvyonlar kumlu, killi çakıllı seviyeler halinde olup, serpantinler üzerinde bir örtü teşkil etmektedirler. Paleozoik şist ve yarı kristalize mermerlerden oluşmuş dağların eteklerinde muhtelif tabiattaki kalker marn, kil, gre, serpantin ve diğer volkanik elemanlar bulunur (Anonim, 1973). Araştırma alanında genel olarak kahverengi orman toprakları hakimdir. Ayrıca ilçe merkezinde nadassız tarıma elverişli koluvyal topraklar, batı tarafında kırmızı kahverengi akdeniz toprağı ve alüvyal topraklar bulunmaktadır. İlçenin doğu ve güneydoğusunda kurutulan bataklık araziden elde edilen, sulu tarıma elverişli organik topraklar yer alır. Karamankaya Tepesi etekleri ve Ardıçbeli Vadisi nde çıplak kaya ve molozlar görülür. Bu kaya ve taşlar kalkerli, jipsli ve tuzlu olabildiği gibi volkanik tortul ve metamorfik kökenli de olabilir. İlçe merkezinden geçici akarsu özelliği taşıyan İmalı Deresi geçmektedir. Türkoğlu İlçesi nin suları, İmalı Deresi vasıtasıyla Ceyhan Irmağı nın bir kolu olan Aksu Çayı na oradan da Sır Barajına dökülmektedir (Anonim, 1973). Araştırma alanı çevresinde yer alan Kahramanmaraş, Göksun ve Elbistan meteoroloji istasyonları hem sıcaklık hem de yağış rasadı yaptıkları için iklim değerlendirilmesinde bu istasyonların verileri göz önüne alınmıştır (Anonim, 1984). Çalışma alanına en yakın ve değerleri en uygun istasyon Kahramanmaraş tır. Afşin ve Elbistan istasyonlarının iklim verilerinin alınmasının sebebi; çalışma alanımızın Iran-Turan ve Akdeniz fitocoğrafik bölgeleri arasında geçiş kuşağında olmasıdır. Yıllık ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu istasyon C ile K.Maraş tır. Yıllık ortalama sıcaklık Göksun da C Elbistan da ise C dir. De Martonne nin kuraklık indisine göre; K.Maraş "yarı nemli" Elbistan "yarı kurak", Göksun "nemli" bölgeler arasına girmektedir (Erinç, 1988). Emberger metoduna göre Kahramanmaraş "Az yağışlı, serin" Akdeniz biyoiklim katına; Elbistan "Yarı kurak, çok soğuk", Göksun ise "Akdeniz biyoiklim" katına girmektedir (Tablo 2) (Erinç, 1988). Tablo 1. e göre istasyonların yağış rejimleri şöyledir: Kahramanmaraş ve Göksun da K.I.S.Y. Elbistan da ise I.K.S.Y. şeklindedir. Yağış rejimi tipi olarak Doğu Akdeniz yağış rejimi tipinin I. ve II. alt tipine girmektedir (Akman, 1990). Akdeniz yağış rejimi taşıyan Kahramanmaraş ta toplam yağış mm, Göksun da mm., Elbistan da ise 386 mm.dir (Tablo 1),(Anonim, 1984). Tablo 1. K.Maraş, Elbistan ve Göksun'da yağışın mevsimlere göre dağılımı ve yağış rejimi İstasyon İlkbahar Yaz Sonbahar Kış mm % mm % mm % mm % Yıllık Yağış Rejimi Yağış Rejimi Tipi K.Maraş K.I.S.Y Doğu Akdeniz 1.Değişkeni Elbistan I.K.S.Y Doğu Akdeniz 1.Değişkeni Göksun K.I.S.Y Doğu Akdeniz 1.Değişkeni

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Şekil 1. Çalışma alanın yeri (Kahramanmaraş, Türkoğlu) Tablo 2. K.Maraş, Elbistan ve Göksun'un biyoiklim tipleri ve bunlarla ilgili veriler Meteoroloji İstasyonları Yükseklik (m) P (m) M M Q PE ME PE/ME Akdeniz Alt Biyoiklim Tipi K.Maraş Az yağışlı, Serin Elbistan Yarı Kurak, Çok Soğuk Göksun Yarı Kurak, Çok Soğuk MATERYAL ve METOT Bölgenin florasını çıkarmak amacı ile yıllarında çalışma alanından, 2 yıl boyunca 1559 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin teşhisinde Türkiye Florası ndan (Davis, ) ve ilgili makalelerden faydalanılmıştır (Duman, 1985, 1990, 1994). Teşhisi yapılan bitki örnekleri herbaryum materyali haline getirilmiş ve K.S.Ü Fen Edebiyat Fakültesi herbaryumunda muhafaza altına alınmıştır. Bitki listesi verilirken Türkiye Florası ndaki sıraya uyulmuştur (Davis, 1965). Makalede fazla yer tutmaması için bitki toplanan istasyonlar numaralandırılarak liste halinde verilmiştir. Bitki isminden sonra; toplandığı istasyon numarası ve Menderes Çenet e ait bitki numarası verilmiştir. Bitkilerin ait oldukları fitocoğrafik bölgeler verilirken Ir- (Iran Turan), Eu.-Sib. (Avrupa Sibirya), (Akdeniz) ve End. (Endemik) gibi kısaltmalar kullanılmıştır.

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kozmopolit veya fitocoğrafik bölgesi belli olmayanlar içinse herhangi bir kısaltma verilmemiştir. Bitki Toplanan İstasyonlar 1- Türkoğlu girişi tarla kenarları, m. 2- Türkoğlu Üçeveler ve Uzunsöğüt mevki, 550 m. 3- İmalı deresi kenarları m. 4- Türkoğlu ve Köyleri kültür bitkisi, m. 5- Karamankaya Tepesi, m. 6- Karamankaya ve Kocadaz tepeleri m. 7- Karamankaya Tepesi kayalık jipsli arazi, m. 8- Karamankaya ve İmalı Sivrisi, jipsli kayalıklar, m. 9- Küçük İmalı Köyü çıkışı, kayalık kesim, m. 10-K.İmalı Köyü, kumlu, kalkerli topraklar, m. 11-K.İmalı Köyü berisi, Orman Koruma Alanı m. 12- K.İmalı Köyü berisi, tarla kenarları, m. 13- B.İmalı Köyü tarla kenarları, 800 m. 14- B.İmalı çevresi dere kenarları, m. 15- Çeçeli Köyü, Orman Koruma alanı, Türkoğlu ağaçlandırma sahası, m. 16- Ardıçbeli Tepesi, m. 17- Ardıçbeli Tepesi, m. 18- Ardıçbeli Tepesi, kırmızı topraklar, m. 19- Ardıçbeli Vadisi, metamorfik kayalar, m. 20- Ardıçbeli ve Kocadaz Tepeleri etekleri, m. 21- Kocadaz Tepesi, m. 22- İmalı Sivrisi, m. 23- K.Göleti civarı, Orman Koruma Alanı, m m. 24- K. Göleti berisi, dere kenarları, m. 25- Kızıleniş Köyü yol kenarları, m. 26- Yeşilyöre ve Küçük İmalı Köyleri çevresi, m. 27 Yeşilyöre civarı tarla kenarları, m. 28- Yeşilyöre ve Uzunsöğüt köyü bahçe içleri, m. 29- Yeşilyöre ve Karamankaya çevresi, açık alanlar, m. Not: Bitki örneklerinin tamamı C6: Kahramanmaraş: Türkoğlu İlçesi İmalı Deresi ve civarındaki tepeler ve köylerden toplanmıştır. Flora listesi; takson adı, otör adı, adres no, bitki no, endemizm, floristik bölge adı düzeni ile sıralanmıştır. BULGULAR Araştırma Alanının Florası PTERIDOPHYTA EQUISETACEAE Equisetum hyemale L., 5, Çenet E. arvense L., 5, Çenet E. ramossimum Desf., 5, Çenet ADIANTACEAE Adiantum capillus-veneris L. 12, Çenet SPERMATOPHYTA GYMNOSPERMAE PINACEAE Pinus brutia Ten., 10, Çenet 1584, P. pinea L., 15, Çenet 1585, CUPRESSACEAE Cupressus sempervirens L., 16, Çenet Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus., 17, Çenet ANGİOSPERMAE DICOTYLEDONAE RANUNCULACEAE Helleborus vesicarius Aucher., 27, Çenet 1015, End., Nigella arvensis L.var. glauca Boiss., 7, Çenet N. sativa L., 24, Çenet N. unguicularis (Lam.) Spenner, Monogr., 7, Çenet Delphinium dasystachyum Boiss.,17, Çenet 1551, End., Ir- Anemonea blanda Schot & Kotschy., 18, Çenet A. coronaria L., 2, Çenet 1006, End., A. pavonina Lam., Encycl., 19, Çenet Ranunculus demissus DC. subsp. Major Boiss., 1, Çenet 1235, End. R. cornutus DC., 18, Çenet R. muricatus L., 24, Çenet R. arvensis L., 26, Çenet R. ficaria L. var. ficariformis Rouy & Fouc., 26, Çenet 1051,. R. sphaerospermus Boiss. & Blanche., 24, Çenet Ceratocephalus falcatus (L.) Pers., 27, Çenet BERBERIDACEAE Bongardia chrysogonum (L.) Spach., 7, Çenet 1084, Ir- PAPAVERACEAE Glaucium corniculatum (L.) Rud., subsp. corniculatum., 24, Çenet 1212, Papaver fugax Poiret var. fugax., 15, Çenet P. curviscapum Nabelek., 23, Çenet 1205, Ir- P. rhoeas L., 12, Geniş yayılışlı, Çenet P. postii Fedde., 1, Çenet 1515, P. dubium L., 7, Çenet P. clavatum Boiss. & Hausskn. ex Boiss., 15, Çenet 1102, End. P. argemone L., 1, Geniş yayılışlı, Çenet P. minus (Boiv.) Meikle., 10, Çenet 1167, Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida., 21, Çenet Fumaria kralikii Jordan., 28, Çenet 1035, F. clicica Hausskn. 24, Çenet 1225, Ir- F. microcarpa Boiss.ex Hausskn. 17, Çenet F. parviflora Lam., 20, Çenet F. asepala Boiss., 28, Çenet 1029, Ir-

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) Brassica oleraceae L., 4, Çenet B. rapa L. var. rapa., 4, Çenet Eruca sativa Miller., 4, Çenet Raphanus raphanistrum L., 1, Çenet Enarthrocarpus arcuatus Labill., 7, Çenet 1530, Calepina irregularis (Asso.) Thellung., 7, Çenet Crambe orientalis L. var. orientalis.,7, Çenet 1080, Ir- Erucaria hispanica (L.) Brucein., 21, Çenet Lepidium spinosum Ard., 1, Çenet L. sativum L. subsp. sativum Madalski., 4, Çenet L. sativum L. subsp. supinescens (DC.) Tell., 10, Çenet Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba., 28, Çenet Isatis aucheri Boiss., 21, Çenet 1520, End.,Ir- Iberis acutiloba Bertol., 7, Çenet Biscutella didyma L., 22, Çenet Aethionema arabicum (L.) Andrz. ex DC. 24, Çenet A. eunomioides (Boiss.) Bornm., 20, Çenet 1394, End.. Thlaspi perfoliatum L., 28, Çenet T. elegans Boiss., 20, Çenet 1376 End., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 20, Çenet C. rubella Reuter., 2, Çenet 1004 Cochlaria sempervivum Boiss. & Ball. 12, Çenet 1163 End. Ochthodium aegypticum (L.) DC., 21, Çenet 1521 Neslia apiculata Fisch. & Mey., 28, Çenet Bunias erucago L., 11, Çenet Peltaria angustifolia DC., 27, Çenet Fibigia clypeata (L.) Medik., 20, Çenet F. ericocarpa (D.C.) Boiss., 6, Çenet Alyssum linifolium Steph.ex Willd. var. linifolium, 19, Çenet A. desortum Staph. var. desortum, 21, Çenet A. minus (L.)Rothm. var. minus, 2, Çenet A. pseudo-moradicum Hausskn. & Bornm., 24,, Çenet 1336, End. A. lepidoto-stellatum (Hausskn. & Bornm.) Dudley., 19, Çenet 1379 End, Ir- A. filiforme N yar., 18, Çenet 1529 Ir- A. samariferum Boiss. & Hausskn., 28, Çenet A. dubertretii Gombault., 23, Çenet 1527 End. Cypeola jonthlaspi L., 17, Çenet 1121 Arabis caucasica Willd. subsp. brevifolia DC., 17, Çenet 1140 A. hirsuta Scop., 7, Çenet A. nova Vill., 17, Çenet Barbarea plantaginea DC., 16, Çenet B. minor C. Koch subsp. eriopoda Busch., 20, Çenet 1125 Cardamine hirsuta L., 27, Çenet Malcolmia africana (L.) R. Br., 7-22, Çenet Anchonium elichrysifolium DC., Boiss., 1, Çenet Erysimum goniocaulon Boiss., 1, Çenet E. crassipes Fisch. & Mey., 7, Çenet E. smyrnaeum Boiss. & Bal., 7-5, Çenet E. repandum L., 28, Çenet CAPPARACEAE Capparis spinosa L. var. spinosa., 11-10, Çenet VIOLACEAE Viola odorata L., 16, Çenet V. occulta Lehm., 19, Çenet V. modesta Fenzl, 17-19, Çenet CARYOPHYLLACEAE Minuartia mesogitana (Boiss.) Hand., Mazz. subsp. mesogitana., 24, Çenet 1202 M. urumiensis (Bornm.) Bornm., 7, Çenet 1065 Ir- Stellaria media L. subsp. Postii Holmboe., 28, Çenet Cerastium cerastoides (L.) Birt., 5, Çenet C. anomalum Waldst. & Kit., 13, Çenet C. kotschyi Boiss., 5, Çenet C. perfoliatum L., 14, Çenet C. fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas., 21, Çenet C. brachypetalum Pers. subsp. roeseri (Boiss. & Heldr) Nyman., 18, Çenet 1150 Holosteum umbellatum L. var umbelletum., 7, Çenet Sagina apetala Ard., Animadu., 24, Çenet S. marina (L.) Gris., 24, Çenet Dianthus micranthus Boiss. & Heldr., 20, Çenet Saponaria glutinosa Bieb., 17, Çenet 1126 S. tridentata Boiss., 19, Çenet 1364 Ir- Vaccaria pyramidata Medik. var. pyramidata., 24, Çenet V. pyramidata Medik. var. Grandiflora Fisch ex DC., 20, Çenet Silene supina Bieb. subsp. pruinosa (Boiss.)Chowdh., 13, Çenet S. behen L., 24, Çenet Agrostemma githago L., 12, Çenet ILLEBRACEAE Hernaria incana Lam., 5, Çenet POLYGONACEAE Rumex tuberosus L. subsp. tuberosus., 13, Çenet CHENOPODIACEAE Chenopodium botrys L., 1, Çenet 1491 C. foliosum (Moench.) Aschers., 23, Çenet C. murale L., 23, Çenet AMARANTHACEAE Amaranthus retroflexus L., 16, Çenet TAMARICACEAE Tamarix tetrandra Pallas ex Bieb., 14, Çenet T. smyrnensis Burge., 17-18, Çenet CLUBIACEAE Hypericum olympicum L. subsp. olympicum., 1, Çenet 1549

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 MALVACEAE Malva parviflora L., 7, Çenet Alcea digitata (Boiss.) Alef., 12, Çenet 1538 A. setosa (Boiss.) Alef., 12, Çenet 1537 A. apterocarpa (Fenzl) Boiss., 24, Çenet 1333 End., Ir- Gossypium hirsutum L., 4, Çenet G. barbadense L., 4, Çenet LINACEAE Linum mucronatum Bentoll. subsp. glaucescens Boiss., 7, Çenet 1572, Ir- L. tryginum L., 5, Çenet 1291 L. austriacum L. subsp. glaucescens (Boiss.) Davis., 23, Çenet GERANIACEAE Erodium malacoides (L.) L Herit., 21, Çenet 1022 E. cicutarium (L.) L Herit. subsp. cicutarium., 15, Çenet E. acaule (L.) Becherer & Tell., 2, Çenet 1005 Geranium lucidum L., 8, Çenet G. rotundifolium L., 20, Çenet G. molle L. var. molle., 29, Çenet G. columbinum L., 12, Çenet G. tuberosum L. subsp. tuberosum, 7, Çenet G. stepporum Davis., 15, Çenet 1036 Ir- G. libanoticum Shenk., 21, Çenet VITACEAE Vitis sylvestris Gmelin., 4, Çenet 1484, V. vinifera L., 4, Çenet RHAMNACEAE Paliurus spina-christi Miller., 19, Çenet ANACARDIACEAE Cotinus coggyria Scop., 14, Çenet Rhus coriaria L., 21, Çenet Pistacia vera L., 5, Çenet P. terebinthus L. var. palaestina (Boiss.) Engler., 5, Çenet 1263 FABACEAE (LEGUMINOSAE) Spartıum junceum L., 13, Çenet Robinia pseudoacacia L., 4, Çenet Astragalus emarginatus Lab., 21, Çenet 1802 Ir- A. cretaceus Boiss.& Kotschy., 21, Çenet 1803 Ir- A. gummifer Lab., 21, Çenet 1804 Ir- A. amblolepis Fischer., 21, Çenet 1800 Ir- A. vaginans DC., 17, Çenet 1446 End. A. onobrychis L., 21, Çenet A. schizopterus Boiss., 17, Çenet 1123 End., A. sprunerii Boiss. 5, Çenet Glycyrrhiza glabra Reichb. var. glabra., 15, Çenet Psoraleae glutinosa L., 7, Çenet 1448 Phaseolus vulgaris L., 4, Çenet Vicia cypria Kotschy ex Unger & Kotschy., 17, Çenet V. monantha Retz., 15, Çenet V. hirsuta (L.) Gray., 23, Çenet V. assyrica Boiss. 1, Çenet 1444 Ir- V. noena Router ex Boiss.var. noena., 5, Çenet 1445 Ir- V. seriocarpa Kotschy ex Unger & Kotschy., 27, Çenet V. hybrida Scop. var. grandiflora., 23, Çenet 1221 V. barbazitae Guss. var. barbazitae., 5, Çenet 1310 V. grandiflora Scop. var. grandiflora., 5, Çenet 1071 Lens ervoides (Brign.) Grande., 5, Çenet 1442 L. culinaris Medik., 23, Çenet Lathyrus libani Fritsch., 5-7, Çenet 1443 L. niger (L.) Bernh., 19, Çenet 1128 Euro-Sib. L. elongatus (Bornm.) Sirj., 5, Çenet 1441End. L. cicera L., 18, Çenet L. sativus L., 24, Çenet L. chrysanthus Boiss., 21, Çenet 1138 Ir- Trifolium uniflorum L., 2, Çenet 1013 T. isthmocarpum Brot., 24, Çenet T. patens Schreb., 5, Çenet T. aintabense Boiss. & Hausskn., 24, Çenet 1219End., T. resupinatum L. var. microcephalum Zoh., 19, Çenet T. clusii Godr. & Gren., 11, Çenet 1171 End., T. glandaluferum Boiss. var. glanduliferum., 27, Çenet 1027 T. cherleri L., 5, Çenet 1252 T. arvense L var. arvense, 23, Çenet T. purpureum Lois. var. purpureum., 7, Çenet T. pauciflorum D Urv. 1, Çenet 1447 T. globosum L., 5, Çenet Trigonella aurantiaca Boiss., 8, Çenet T. spicata Sibth. & Sm., 24, Çenet 1226 Medicago sativa L. subsp. sativa., 10, Çenet M. praecox DC.,7, Çenet 1241 Lotus angustissumus L., 23, Çenet Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi., 11-12, Çenet 1086 Coronilla emerus L. subsp. emeroides (Boiss. & Sprah.) Uhrova., 11, Çenet C. cretica L., 21, Çenet 1158 C. parviflora Willd., 1, Çenet 1570 Scorpiurus muricatus L. subsp. Subvillosus Fiori & Paol, 5, Çenet 1073 Onobrychis radiata (Desf.) Bieb., 7, Çenet Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Desv., 1, Çenet 1486 Ir- ROSACEAE Cerasus microcarpa (C.A.Meyer) Boiss. subsp. microcarpa., 17, Çenet 1136 Ir- Persica vulgaris Miller., 4, Çenet Rubus caesius L., 25, Çenet Potentilla calycina Boiss., 13, Çenet 1451 End., Sangiosorba minor Scop. subsp. Lasiocarpa (Boiss & Hausskn.) Nordb., 14, Çenet 1452.

7 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rosa pulverulenta Bieb., 13, Çenet R. canina L., 4, Çenet Crataegus curvisepala Lindman., 16, Çenet C. stevenii Pojark., 5-7, Çenet 1450 Sorbus umbellata Fritsch. var. cretica (Lind.) Scheidr., 17, Çenet Cydonia oblonga Miller., kültür, 4, Çenet Malus sylvestris Mill. subsp. orientalis (Ugliztich.) Browicz. var. orientalis., 4, Çenet T. japonica (Hautt.) DC., 1, Çenet T. leptophylla (L.) Reichb., 3, Çenet Caucalis plathycarpos L., 20, Çenet Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1, Çenet Orlaya daucoides (L.) Gaertner., 17, Çenet 1462 Daucus carota L., 23, Çenet ARALIACEAE Hedera helix L., 17, Çenet PUNICACEAE Punica granatum L., 8, Çenet ONOGRACEAE Epilobium hirsitum L., 3, Çenet VALERIANACEAE Valeriana dioscoridis Sm., 22, Çenet 1096, 1048 Valerianella dacthylophylla Boiss. & Hohen., 23, Çenet 1207 Ir- V. vesicaria (L.) Moench, 12, Çenet CUCURBITACEAE Citrillus coloeynthis (L.) Schrader., 3, Çenet C. lanatus (Thunb.) Metsum & Nakai., 10-13, Çenet Ecbalium elaterium (L.) A.Rich., 3, Çenet 1557 Cucurbita pepo L., 4, Çenet C. maxima Duch., 4, Çenet Cucumis melo L., kültür, 4, Çenet C. sativa L., kültür, 4, Çenet CRASSULACEAE Umbilicus erectus DC., 22, Çenet U. horizontalis (Guss.) DC. Prodr. var. intermedius., 17, Çenet Sedum album L., 22, Çenet S. caespitosum (A.U.) D.C.Prodr., 23, Çenet 1200 S. hispanicum L. var. hispanicum., 24, Çenet 1193 Ir- APIACEAE Legoecia cuminoides L., 8, Çenet 1248, 1314 Myrrhoides nodosa (L.) Canon., 19, Çenet Scandix pecten-veneris L., 27, Çenet 1053 S. stellata Banks & Sol., 9-5, Çenet 1188, Smyrnium olusatrum L., 7, Çenet S. connatum Boiss, 7, Çenet 1466 Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn subsp. microcarpum., 24, Çenet 1456 Pimpinella puberula (DC.) Boiss., 13 Çenet 1461 Ir- P. cretica Poiret. var. cretica., 7, Çenet 1247 P. peregrina L., 13, Çenet Kundmannia syriaca Boiss. 3, Çenet 1453 End., Lecokia cretica (Lam.) DC., 21-16, Çenet 1147,1358. Bupleurum falcatum L. subsp. persicum., 8, Çenet Ferula orientalis L., 20, Çenet 1455 Ir- Pastinaca sativa L., 8, Çenet P. pimpinellifolia Bieb., 8, Çenet P. glandulosa Boiss. & Hausskn., 19, Çenet 1468 End. Tordylium hasselquistae DC., 19, Çenet T. syriacum L., 25, Çenet 1309 Ainsworthia trachycarpa Boiss., 22, Çenet 1249 Laserpitium glaucum Post., 16-19, Çenet Torilis nodosa (L.) Gaertner., 23, Çenet 1459 DIPSACACEAE Cephalaria kotschy Boiss. & Hohen., 5, Çenet Knautia integrifolia (L.) Bert. var. bidens (Sm.) Borbas, 7, Çenet 1299 Scabiosa columbara L var. vebbiana (Donn.) Matthews., 23, Çenet S. colocephala Boiss., 23, Çenet 1578 Ir- S. rotata Bieb., 7, Çenet 1300 Ir- ASTERACEAE Xanthium spinosum L., 1, Çenet X. strumarium L. subsp. cavanillesii (Show) D Löve & P.Donsereav., 1, Çenet 1379 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1, Çenet Antennaria dioica (L.) Gaertner., 19, Çenet 1499 Euro- Sib. Helicrysum plicatum DC. Prodr. subsp. plicatum., 8, Çenet Logfia arvensis (L.) Holub., 1, Çenet Bellis prennis L., 12, Çenet 1174 Euro-Sib. B. sylvestris Cyr., 2, Çenet 1014 End., Doronicum oriantale Hofm., 18, Çenet Senecio vulgaris L., 26-27, Çenet 1034, 1183, S. vernalis Waldst. & Kit., 27-24, Çenet, 1046, 1356, Anthemis cretica L. subsp. cassia (Boiss.) Grierson., 2, Çenet A. hausknechtii Boiss. & Reuter., 8, Çenet A. tinctoria L. var. virescens Bornm., 8, Çenet 1293 End., A. halophila Boiss. & Bal., 27, Çenet 1018End., Achillea phrygia Boiss. & Bul., 16, End., Çenet 1508, Ir- A. aleppica DC. Prodr. subsp. aleppica., 24, Çenet A. biebersteinii Afen., 8, Çenet 1290 Ir- Triplospermum oreades Boiss.var. tchitatchemi (Boiss.) E.Hossein., 15, Çenet 1108, T. sevanense ( Manden.) Pobet., 19, Çenet Gundelia tournefortii L.var. armata Freyn & Sint., 23, Çenet 1277 Ir- Cirsium vulgare (Sav.) Ten., 3, Çenet C. elodes Bieb., 24, Çenet Notobasis syriaca (L.) Cass., 8, Çenet 1239, 1280,

8 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Serrutula cerinthifolia (Sm.) Boiss., 13, Çenet Centaurea virgata Lam., Group A., 16, Çenet C. sclerolepis Boiss., 23, Çenet 1513 End., Ir- C. spicata Boiss., 1, Çenet 1505, C. solstitialis L. var. solstitialis., 24, Çenet C. urvillei DC. subsp. urvillei., 23, Çenet 1327, Crupina crupinastrum Moris., 5, Çenet 1512, Cnicus benedictus L. var. Benedictus, 12, Çenet 1178, Xeranthemum inapertum (L.) Miller, Gard., 22, Çenet Echinops vaginatus Boiss. & Hausskn., 5, Çenet 1615 End., Ir- Scolymus hispanicus L., 1, Çenet 1502 Cichorium intybus L., 1-25, Çenet Scorzonera kotschy Boiss., 12, Çenet 1191 Ir- Trogopogon longirostris Boiss. ex Shultz var. longirostris., 22, Çenet T. bupthalmoides (DC.) Boiss. var. bupthalmoides., 22, Çenet 1509 Ir- Rhagadiolus stellatus L. var. edulis Nos., 23, Çenet 1162 R. angulosus (Joup & Spach) Kupich., 12, Çenet 1186, 1501 Ir- Sonchus oleraceus L., 5, Çenet Lapsana communis L. subsp. adenophora., 1, Çenet L. communis L subsp. intermedia (Bieb.) Hayek, 1, Çenet Taraxacum scaturiginosum G. Hagl., 5, Çenet Crepis reuterana Boiss. subsp. reuterana., 2, Çenet 1003 C.foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Celak., 1, Çenet C. sancta (L.) Babcock., 15, Çenet C. aspera L., 1-27, Çenet 1047, CAMPANULACEAE Campanula propinqua Fisch. & Mey., 24, Çenet 1323 Ir- C. rapunculus L. var. rapunculus., 16-20, Çenet Michauxia campanuloides L Herit ex Aiton., 7-5, Çenet 1493 Legousia falcata L., 25, Çenet 1312 L. pentagonia (L.) Thellung., 5-22, Çenet 1251 ERICACEAE Arbutus andrachne L., 20, Çenet PRIMULACEAE Cyclamen persicum Miller., 17, Çenet 1617 STYRACACEAE Styrax officinalis L., 5, Çenet OLEACEAE Jasminium fruticans L., 7, Çenet 1316 Fraxinus ornus L. subsp. clicica Lingelsh., 19, Çenet 1489 End., Olea europeae L., 4, Çenet CONVOLVULACEAE Convolvulus dorycnium L., 23, Çenet 1576 C. arvensis L., 23, Çenet C. stachydifolius Choisy., 17, Çenet 1577 Ir- CUSCUTACEAE Cuscuta planiflora Ten., 20, Çenet BORAGINACEAE Heliotropium circintum Griseb., 1, Çenet 1574 Ir- H. bovei Boiss., 23, Çenet 1575 Myosotis alpestris Fw. Schimid. var. alpestris., 17, Çenet Buglossoides tenuiflora (L.fill.) Johnston., 7, Çenet B. arvensis Johnston., 17, Çenet B. incrassata (Guss.) Johnston., 17-18, Çenet 1393 Echium italicum L., 23, Çenet 1553 Echium plantagineum L., 23, Çenet 1215, 1228 Echium angustifolium Miller, 23, Çenet 1320, 1325 Onosma ovalifolium Kotschy & Boiss., 21, Çenet 1149 O. inexspectatum Teppner., 17, Endemik, Çenet 1354 O. caeruleescens Boiss., 17, Geniş yayılışlı, Çenet 1352, 1353 Ir- O. tauricum Pallas. subsp. tauricum., 5, Çenet Symphytum brachycalyx Boiss., 27, Çenet 1059, 1129 Anchusa leptophylla Roumer & Shulter. subsp. leptophylla., 12, Çenet A. leptophylla subsp. incana (Ledeb.) Chumb., 12, Çenet 1180 End, Ir- A. azurea Miller, var. azurea., 23, Çenet A. strigosa Labill., 27, Çenet SOLANACEAE Solanum dulcamara L., 12, Çenet 1540 Euro-Sib. S. tuberosum L., 4, Çenet S. melongena L., kültür, 4, Çenet Lycopersicon esculentum Miller., kültür, 4, Çenet SCROPHULARIACEAE Verbascum orientale All., 24, Çenet 1562 V. macrosepalum Boiss. & Kotschy., 24, Çenet 1565 End, Ir- Scrophularia scopolii (Hoppe.) Pers. var. scopolii., 13-14, Çenet 1562 S. xanthoglossa Boiss., 23, Çenet 1566 Ir- Anarhinum orientale Bentham, 7, Çenet 1258 Ir- Linaria simplex (Willd.) DC., 17, Çenet 1571 Veronica bozakmanii M.A. Fischer., 12, Çenet, 1192 Ir- V. balansae Stroh., 15, Çenet, 1028, 1105 End, V. arvensis L., 1, Çenet 1230 Euro-Sib. V. polita Fries, 23-24, Çenet, V. filiformis J.E. Simith., 23-24, Çenet 1374 Hyrcano- Euxine.

9 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 V. cymbalaria Bodard, 29, Çenet, 1023 V. anagallis-aquatica L., 24, Çenet V. scutellata L., 23, Çenet OROBANCACEAE Orobanche ramosa L., 16-19, Çenet, O. aegyptica Pers., 23, Çenet ACANTACEAE Acanthus dioscoridis L.var. perringii (Siehe) E. Hossain., 7, Çenet 1278, 1319 End. LAMIACEAE (LABIATAE) Ajuga oriantalis L., 18, Çenet A. chamaepitus (L.) Schreber. subsp. rechingeri (M.Bilik) Davis., 9, Çenet Teucrium polium L., 23, Çenet 1428 Ir- Scutellaria rubicunda Hornem. subsp. pannosula (Reich fil) Edmonson., 17, Çenet, 1434 End. S. orientalis L.subsp. sintenisii (Hausskn & Bornm.) Edmonson., 23, Çenet 1427 End, Ir- Lamium amplexicaule L., 2, Çenet 1010 Euro-Sib. L. truncatum Boiss., 9-21, Çenet 1148 Wiedemenniana orientalis Fisch & Mey., 27, Çenet 1045 End, Ir- Marribium parviflorum Fisch. & Mey. subsp. parviflorum Boiss., 7, Çenet 1433 Ir- Stachys cretica L. var. cassia (Boiss.) Reich. fil., 7, Çenet 1279 S. bombycina Boiss., 7, Çenet 1092 End, Nepeta caesarea Boiss.,16, Çenet 1436 End, N. congesta Fisch. & Mey. subsp. cryptantha (Boiss.) Hedoge & Lemond., 20, Çenet Satureja wiedemanniana (Lallem.) Velen., 5, Çenet 1243 End. Micromeria myrtifolia Boiss & Hohen., 5-6, Çenet 1242, 1267 Thymus kotschyanus Boiss & Hohen. var. glabrescens Boiss., 5, Çenet 1432 Ir- Thymbra spicata L. var. spicata., 20, Çenet 1480 Mentha pulegium L., 24, Çenet M. aquatica L., 22, Çenet Ziziphora capitata L., 7, Çenet 1246 Ir- Salvia bracteata Banks & Sol., 5, Çenet 1429 Ir- S. multicaulis Vahl., 20, Çenet 1479 Ir- S. brachyantha (Bordz.) Pobed., 18, Çenet 1579 Ir- S. sclarea L., 16, Çenet S. aethiopis L., 24, Çenet S. cassia Samuels ex Rech., 24, Çenet 1481 PLANTAGINACEAE Plantago major L. var. major., 24, Çenet P. maritima L., 16, Çenet P. lanceolata L., 24, Çenet ELEAGNACEAE Eleagnus angustifolia L., 10, Çenet EUPHORBIACEAE Euphorbia aleppica L., 16,, Çenet 1532 E. peplus L.var. peplus., 23, Çenet E. falcata L. subsp. falcata var. galileae (Boiss.) Boiss., 16, Çenet E. falcata L. subsp.macrostegia (Bornm.) O.Schwartz., 23, Çenet 1342 End, URTICACEAE Urtica pilulifera L., 1-4, Çenet U. dioica L., 1, Çenet 1625 Euro-Sib. MORACEAE Morus alba L., 4, Çenet M. nigra L., 4, Çenet Ficus carica L. subsp. rupestris (Hausskn.) Browicz., 4, Çenet 1627 Ir- JUGLANDACEAE Juglans regia L., 12, Çenet PLATANACEAE Platanus orientalis L., 14-10, Çenet FAGACEAE Quercus cerris L. var. cerris., 12, Çenet 1401 Euro-Sib. Q. cocciferae L., 16, Çenet 1402 SALICACEAE Salix triandra L. subsp. bornmuelleri (Hausskn.) A. Skv., 13, Çenet 1534 Ir- S. alba L., 10, Çenet 1491 Euro-Sib. Populus nigra L., 9, Çenet RUBIACEAE Sherardia arvensis L., 7-16, Çenet 1040, 1061,1130, 1396 Crucinella imbricata Boiss., 16, Çenet 1387 Asperula arvensis L., 23, Çenet 1203 A. orientalis Boiss. & Hohen., 10-9, Çenet 1295 Ir- Galium shepardii Post., 16, Çenet 1571 End, G. cassium Boiss., 23, Çenet 1328 G. tricornutum Dandy., 19, Çenet 1630 G. hausknechtii Ehredn., 11, , Çenet 1190 Ir- MONOCOTYLEDONAE LILIACEAE Asphodelus aestivus Brot., 2-25, Çenet 1001 Asphodeline lutea (L.) Reichb., 7, Çenet 1294 Allium cepa L., kültür, 4, Çenet A. tauricola Boiss., 7-5., Çenet 1287 End, Ir- A. callydictyon C.A. Meyer ex Kunth, 17, Çenet 1547 End, Ir- A. tchihatchewii Boiss., 7, Çenet A. flavum L. subsp. tauricum Besser ex Reichb. var. tauricum., 7, Çenet 1303 A. robertranum Kollmann., 17, Çenet 1547 End, Ornithogalum sphaerocarpum Kemer., 7, Çenet O. narbonense L. 23, Çenet 1204 Muscari neglectum Gass., 20, Çenet 1134 Euro-Sib. M. inconstrictum Reich., 5-7, Çenet 1426 Ir-

10 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 M. bourgaei Baker., 21, Çenet 1375 End, Bellevalia tauri Feinbrun., 11, Çenet 1164 End, B. gracilis Feinbrun., 5, Çenet 1060 End, Ir- Fritillaria persica L., 21, Çenet 1159 Ir- Tulipa armena Boiss. var. lycica (Baker.) Marais., 16, Çenet 1141 End. Gagea fibrosa (Desf.) Schulz.,19, Çenet AMARYLLIDACEAE Sternbergia clusiana (Kerl.Gawl.) Kerl.Gawl ex Sprenger 7, Çenet Ixillarion tataricum (Pallas.) Herbert., 24, Çenet 1220 Ir- IRIDACEAE Iris aucheri (Baker.) Scaly., 28, Çenet 1017, 115 Ir- ORCHIDACEAE Orchis mario L.subsp. picta (Loisel.) K.Eichter., 16-21, Çenet 1348 CYPERACEAE Carex acutiformis Ehrh, 13, Çenet 1470 Euro-Sib. C. diluta Bieb., 15, Çenet 1632 Ir- C. elata All. subsp. omskiana (Meinsch.) Jalas., 24, Çenet 1543 Euro-Sib. Cyperus longus L. 24, Çenet 1560 POACEAE Eremopyrum boneapartis (Sprengel.) Nevski. subsp. boneapartis., 19, Çenet Aegilops umbellulata Zhukovsky., 7, Çenet 1415 Ir- Triticum dicoccoides (Koern.) Koern., 1, Çenet 1410 Ir- Hordeum geniculatum All. 1, Çenet 1409 Euro-Sib. H.marinum Hudson. var. pubescens (Guss.) Nevski., 27, Çenet 1016 Euro-Sib. H. murinum L. subsp. glaucum (Stevdel.) Tezvelev., 7, Çenet 1284 H. bulbosum L. 4, Çenet 1413 H. spontaneum C. Koch., 1, Çenet 1426 Ir- Taeniatherum caput-medusae (Nevski.) subsp. crinitum (Schreder.) Melderis. 24, Çenet 1332 Ir- Bromus japonicus Thunb., 25, Çenet B. squarosus L., 7, Çenet B. scoparius L., 1, Çenet B. crysopogon Viv., 24, Çenet 1337 B. sterilis L., 25, Çenet B. fasiculatus C.Presl., 23, Çenet 1338 B. cappadocicus Boiss. & Bal. subsp. cappadocicus (Boiss. & Bal.) Nevski, 1, Çenet B. ramosus Hudson., 23, Çenet B. erectus Hudson., 2, Çenet Avena eriantha Durieu., 21, Çenet A. sterilis L. subsp. ludoviciana (Dursev.) Gillet et Magie., 1, Çenet 1412 Gaudiniopsis macra (Bieb.) Eig. subsp. macra (Bieb.) Eig, 23, Çenet 1346 Ir- Koeleria cristata (L.) Pers., 24, Çenet 1315, 1341 Polypogon viridis (Gavon.) Briesti., 23, Çenet 1276 Euro-Sib. P. monspeliensis (L.) Desf., 24, Çenet Gastridium phleoides Nees & Meyen., 23, Çenet 1322 Alepecurus arundinaceus Poiret., 23, Çenet 1407 Euro- Sib. A. aucherii Boiss., 5, Çenet Cornucopiae cucullatum L., 12, Çenet 1160 Lolium tomulentum L.var. tomulentum., 23, Çenet L. rigidum Gaudin. var. rigidum., 19, Çenet Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin., 24, Çenet 1218 V. ciliata Dmorf., 19, Çenet Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbord. ex Dony. subsp. rigidum var. rigidum., 16, Çenet Poa annua L., 1, Çenet 1424 P. supina Shrader., 2, Çenet 1007 Euro-Sib. P. pratensis L., 16, Çenet P. sterilis Bieb., 7, Çenet 1262, P. alpine L. subsp. fallax F. Hermann., 21, Çenet 1101, P. bulbosa L., 11, Çenet Cynosurus effusus Link., 5, Çenet 1421 Briza maxima L., 8, Çenet Stipa bromoides (L.) Dörfler., 23, Çenet 1420 Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon., 8, Çenet Sporobolus virginicus (L.) Kunth., 16, Çenet Crypsis alepecuroides (Piller & Mittep) Schrader., 22, Çenet C. schoenoides (L.) Lam., 3-25, Çenet 1419 Sorghum halepense (L.) Pers. var. halepense., 12, Çenet Zea mays L., 4, Kültür, Çenet TARTIŞMA ve SONUÇ Araştırma alanı C6 karesi içerisinde yer almaktadır (Davis, 1976). Bölgeden 63 familyaya ait 490 takson tanımlanmıştır. 262 cinse ait olan bu taksonların 4 ü Pterodophyta, 486 ü ise Spermatophyta ya aittir. Spermatophyta ya ait taksonlardan 4 ü Gymnospermae alt bölümüne, diğerlerinden 408 si Dicotyledonae ve 74 ü Monocotyledonae sınıfları olmak üzere 486 sı Angiospermae alt bölümüne aittir. Tablo 3. Araştırma alanında bulunan taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı Fitocoğrafik Bölge Tür Sayısı Yüzde (%) Akdeniz İran-Turan Avrupa-Sibirya Geniş yayılışlılar Tablo 3 e göre; kozmopolit türler ve daha sonra Akdeniz bölgesine ait türlerin toplam oranı % 76 ya ulaşması ve çalışma alanının yükseltisinin çok fazla olmayısı ve iklim özelliklerinin Kahramanmaraş

11 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 merkezde olduğu gibi daha çok Akdeniz iklimine yakın olması sonucunda; çalışma alanın Akdeniz Fitocoğrafik bölgesinin özelliklerini daha çok yansıttığını söyleyebiliriz. Tablo 4 e baktığımızda ilk altı sırayı oluşturan familyalar, Akdeniz Bölgesi genel özelliklerine uygun şekilde sıralanmıştır. (Akman, 1993) Tablo 5 de ilk yedi cinsin sıralanışına bakıldığında çoğunluğu terofitlerden ve hemikriptofit oluşan cinslerin takson bakımından üstün olduğu görülmektedir. Tablo 4. Araştırma alanında en çok takson içeren familyalar Familya adı Takson sayısı Oranı % Leguminosae 54 % (Fabaceae) Compositae 48 % 9.77 Cruciferae 48 % 9.77 Gramineae ( Poaceae) 48 % 9.77 Apiaceae 28 % 5.70 Labiatae ( Lamiaceae) 26 % 5.29 Geri kalanlar Familyalar 238 % Anonim, Kahramanmaraş İli Toprak Kaynağı Tablo 5. Araştırma alanında en çok takson ihtiva eden cinsler Cins adı Tür sayısı Trifolium 12 ( % 2.44 ) Vicia 9 ( % 1.83 ) Bromus 9 ( % 1.83 ) Astragalus 8 ( % 1.63 ) Papaver 8 ( % 1.63 ) Alyssum 8 ( % 1.63 ) Veronica 8 ( % 1.63 ) Geri kalan 255 cins 428 ( % 87.34) Çalışma alanında bulunan endemik türlerin sayısı 49 genel sayıya oranı ise % 10 dur. Takson Sayısı Endemik Sayısı Oranı (%) Tablo 6. Çalışma alanınımız ve çevresinde yapılan floristik çalışmaların endemizm oranlarının karşılaştırılması Araştırma Alanları Endemizm % Çalışma alanımız % 10 Ahır, Berit, Binboğa ve Öksüz Dağlarında % 28.3 Engizek Dağı % 15.6 Ceyhan Nehir Vadisi % 6.6 Tablo 6 de yükselti ve flora açısından Ceyhan Nehir Vadisine (Kara, 1995) benzeyen araştırma alanımızın, endemik türler bakımından, Ceyhan Nehir Vadisinden daha zengin olduğu görülmektedir. Buna karşılık Ahır, Berit, Binboğa ve Öksüz Dağları ile Engizek Dağlarındaki endemizm oranın çalışma alanımızdan daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışma alanımızın yüksek dağ stebi olmayışı ve yükseltinin az olaması, bununla beraber iklim verilerinde bu bölgelerden daha ılıman olması, çalışma alanımızda kozmopolit taksonların ağırlıkta ve endemizim oranının daha düşük çıkmasındada etkili olduğunu düşündürmektedir. İmalı Deresi ve Çevresinde yapılan bu çalışma ile araştırılmamış bir bölgenin daha florası ortaya konmuş ve 33 türün C6 karesinde için yeni kayıt olarak yayılış gösterdiği tespit edilmiştir (Varol ve ark. 1998, Duman, 1990, Duman, Aytaç, 1994, Kara, 1995, Davis, , Duman, Aytaç, 1995). KAYNAKLAR Akman, Y İklim ve Biyoiklim Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri). Palme yayınları, Ankara, 97s. Akman, Y Biyocoğrafya, Palme Yayınları, Ankara, s. Envanter Raporları. Toprak Su Genel Müdürlüğü.123s. Anonim, Ortalama, Ekstrem Sıcaklık ve Yağış Değerleri. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bülteni. Ankara, 68s. Davis, P.H Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press, Vol Davis, P.H Turkey; Present state of floristik knowledge, Colloques Intermationaux du La flore du Bassin Mediterraneen, C.N.R.R.S., 235s. Duman, H Engizek dağı (Kahramanmaraş) vejetasyonu. Ankara, Turkısh Journal of Botany 19:2, s. Duman, H Engizek Dağı (Kaharamanmaraş) vejetasyonu. Doktora Tezi, Gazi Unv. Fen Bil. Enst, Ankara. Duman, H. Aytaç, Z Ahır, Berit, Binboğa ve Öksüz Dağları (Kahramanmaraş - Kayseri) yüksek dağ stepinin flora ve vejatasyonu. Ankara. TUBİTAK, TBAG 940. Duman, H., Aytaç, Z New floristic records for the grid squares B6 and C6. Turkısh Journal of Botany. Ankara 19(6): s. Erinç, S Klimotoloji ve Metodları, İst. Üniv, Yay. No:3278. İstanbul 76s. Kara, C Yukarı Ceyhan Vadisi Florası (Kahramanmaraş). Dumlupınar Üniv., Fen Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2-28s. Varol, Ö.,Çenet, M.,İlçim, A C6 karesinden yeni floristik kayıtlar. II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi. (20-22 Mayıs), Kırıkkale. Zohary, M Geobotanical Foundations of the Middle East. Stuttgart. Vol.1-2.

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2002).4.1 Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Berna SANÖN, Fazıl ÖZEN Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böliimii 10100 Balıkesir, TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey)

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) Ahmet Zafer TEL¹, Mehmet Suat ŞAHİN²* ¹Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Y.Y.ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2): 155-164,1992 ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Yasin Altan

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(2),143-154 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) Orhan ÜNAL Mustafa GÖKÇEOĞLU Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, SAMSUN Cilt I, 420-440 (1998) KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ ÖZET Akşehir, Eğridir ve Beyşehir Gölleri arasında kalan Kızıldağ

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ Plants of East Mediterranean Region Deniz KARAÖMERLİOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Atabay DÜZENLİ Biyoloji Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesi nin sahip olduğu

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 169-177 Research article/araştırma makalesi Flora of Dervişli (Eşme, Uşak/Turkey) and its surroundings

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 Research article/araştırma makalesi The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain

Detaylı

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Sayı 1 Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası Necati ÇELİK 1, H. Aşkın AKPULAT 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011003 (15-24) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011003 (15-24)

Detaylı

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe AMAÇ: Araştırma alanının cep şeklinde Sovyetler Birliği toprakları içine doğru girinti yapmasına bağlı olarak Türkiye Florası için yeni olabilecek bitki türlerinin floraya kazandırılması, Floristik açıdan

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ Özet Ümit BUDAK 1, Osman YILMAZ 2 Bu çalışma Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (2): 12-23, 2015 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Mustafa KORKMAZ

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI Sakarya Üni. Fen-Ed. Derg. (2007) 9 (1):47-65 ISSN: 1301-3769 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI 1 Mehmet ÇİÇEK, 2 Gürkan SEMİZ, 3 Ali ÇELİK 1 Ankara Üniversitesi, Fen

Detaylı

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 407-425, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 407-425, 2013 Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası Meryem Sümeyye Yılancı 1* Mehmet Sağıroğlu 1

Detaylı

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 70-93,

Detaylı

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası OT Sistematik Botanik Dergisi 16,1.79-96,2009-ISSN 1300-2953 Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası Olcay CEYLAN Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 48070 Kötekli-Muğla- Türkiye oceylan@mu.edu.tr

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ŞEKEROBA-TÜRKOĞLU ARASINDA KALAN BÖLGENİN FLORİSTİK YÖNDEN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 13.02.2006

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 Research article/araştırma makalesi The flora of Nigde University campus area and Akkaya

Detaylı

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1):9-14 (2011) Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 12 (1):9-14 (2011) Araştırma makalesi Research article Sivrice (Elazığ) Çevresindeki

Detaylı

B3-C3 KARELERİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Geliş tarihi (received)16.i.i996

B3-C3 KARELERİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Geliş tarihi (received)16.i.i996 1 Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1996 / Cilt 17 / 57-79. B. Mutlu (1), S. Erik (1) B3-C3 KARELERİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Geliş tarihi (received)16.i.i996 ÖZET 1993-1995 yılları arasında

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI DOĞAL VE KÜLTÜREL SİT ALANLARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İSHAK ORTAÇ BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit

ÖZET Yüksek Lisans Tezi HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140)

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) Yard.Doç.Dr. Tülay DEMİRKUŞ Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Detaylı

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar 1 Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar Rıdvan POLAT 1, Fatih SATIL 2, Selami SELVİ 3 1 Giresun Üniversitesi, Espiye MYO, Tıbbi

Detaylı

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI Eurasscience Journals Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 29-39 NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI İsmail Şenkardeş 1* ve Ertan Tuzlacı 2 1, 2) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Atatürk Ü.Zir.Fak.Derg. 28 (3), 433-440, 1997 ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hüseyin ZENGİN (1 ) ÖZET:

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 Flora of Duatepe and its environment (Polatlı- Ankara/Turkey) Seher KARAMAN ERKUL *1,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/1 (2012) 43-62

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/1 (2012) 43-62 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 43-62 Research article/araştırma makalesi The flora of region among Ahırlı-Yalıhüyük and Bozkır

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALİ DAĞI VE ZİYARET TEPESİ (ADIYAMAN) VEJETASYONU MEHMET SUAT ŞAHİN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ----------

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ---------- www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/2 (2013) 55-76 Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Abdullah ÇETİN *1, Neslihan ERDOĞAN 2,

Detaylı

Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi. Pollen Analysis of Burdur Region Honeys

Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi. Pollen Analysis of Burdur Region Honeys Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),10-19 Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi Deniz TAŞKIN, Ali İNCE * Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Güvercin (Kahramanmaraş) HES Projesi EkosistemDeğerlendirme Raporu

Güvercin (Kahramanmaraş) HES Projesi EkosistemDeğerlendirme Raporu BERRAK ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Güvercin (Kahramanmaraş) HES Projesi EkosistemDeğerlendirme Raporu Yrd. Doç.Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE Yrd. Doç.Dr. Murat ÜNAL Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA

SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA Zafer FİLİZ tarafından hazırlanan SIRÇALI KANYONU FLORASI

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

SERİK İLÇESİ EV TOZLARINDAKİ POLEN VE MANTAR SPORLARINA EV DIŞINDAKİ METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ

SERİK İLÇESİ EV TOZLARINDAKİ POLEN VE MANTAR SPORLARINA EV DIŞINDAKİ METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 28, 3(1), 1-9 SERİK İLÇESİ EV TOZLARINDAKİ POLEN VE MANTAR SPORLARINA EV DIŞINDAKİ METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ Ali İNCE Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com ARSUİT 080 EC 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl HERBİSİTLER Ürün Detayları: ARSUİT 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı

Detaylı

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 3, 2016 Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology Volume 32, Issue 3, 2016 Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar

Detaylı

ABSTRACT Master Thesis FLORA OF THE REGION BETWEEN AYAŞ, KAZAN AND YENİKENT (ANKARA/TURKEY) Sanem AKDENİZ Ankara University Graduate School of Natural

ABSTRACT Master Thesis FLORA OF THE REGION BETWEEN AYAŞ, KAZAN AND YENİKENT (ANKARA/TURKEY) Sanem AKDENİZ Ankara University Graduate School of Natural ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYAŞ-KAZAN-YENİKENT ARASINDA KALAN BÖLGENİN FLORASI (ANKARA/TÜRKİYE) Sanem AKDENİZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Osman KETENOĞLU

Detaylı

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı & DUOF Herbaryumu TR-81620 Beçiyörükler-Düzce

Detaylı

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ Hasan YILMAZ 1 Faris KARAHAN 2 Özet: Sanayi devriminden sonra kıyısal alanlara ve deniz turizmine doğru talep artışı, dağlık

Detaylı

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMİNER İSTANBUL, 1998 DOÇ.DR. NASİP DEMİRKUŞ: Sayın Vali'm, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yetkilileri, Saygıdeğer Misafirler, Değerli

Detaylı

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 2 / Temmuz 2006 / ss. 57-64 Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Received : 10.02.2006 Revised : 27.11.2006 Accepted :

Detaylı

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II Fazıl ÖZEN Mahmut KILINÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 55139 Kurupelit, Samsun-TURKEY

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2012, 52(3:261-272 Erzurum ili fiğ (Vicia sp. ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları Ġrfan ÇORUH 1 SUMMARY Species, density and frequency of vetch

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):13 28, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey) Ahmet Zafer

Detaylı

Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. The Macrophyte Flora of Akçaova River (Ordu) Riparian Zone

Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. The Macrophyte Flora of Akçaova River (Ordu) Riparian Zone Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,1-13/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,1-13 Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK*, Beyhan TAŞ, Öznur ERGEN

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ Arş.Gör. Đpek SABUNCU, Doç.Dr. Adem BIÇAKÇI, Arş.Gör Sevcan TATLIDĐL, Prof. Dr. Hulusi

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ S. DEMİRCİ *, N.ÖZHATAY

LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ S. DEMİRCİ *, N.ÖZHATAY Istanbul Ecz. Fak. Derg. / J. Fac. Pharm. Istanbul 42(1) 2012 s. 33-42 LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ S. DEMİRCİ *, N.ÖZHATAY İstanbul University, Faculty of Pharmacy, Department

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Tespiti ve Dağılışları

Doğu Karadeniz Bölgesinde Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Tespiti ve Dağılışları Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(2): 49-60 Doğu Karadeniz Bölgesinde Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Tespiti ve Dağılışları Adem BAŞ 1, Murat KARACA 2, Ahmet GÜNCAN 2 1 Gümüşhane

Detaylı

Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası

Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 279-289, 2006 18 (3), 279-289, 2006 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Galip AKAYDIN 1, Edibe ÖZMEN 2 ve Barış

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 Research article/araştırma makalesi Wild plants using as food of Kurucuova Town (Beyşehir,

Detaylı

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : (109-115) TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz Acar KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

Elmalı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası. Flora Of Elmalı Mountain (Kayseri) and Its Surroundings

Elmalı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası. Flora Of Elmalı Mountain (Kayseri) and Its Surroundings Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 2, 2016 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 32, Issue 2, 2016 Elmalı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA)

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) İstanbul Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. İstanbul 40 (2008-2009) 40 (2008-2009) LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) E. ALTUNDAĞ 1, N. ÖZHATAY 2 S U M M A R Y An ethnobotanical

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):37-40 Geliş Tarihi : 04.10.2001 Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 98-122 Research article/araştırma makalesi Vascular Plant Diversity in Geyve Gorge (Sakarya/Turkey)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ AVLAN GÖLÜ (ANTALYA-ELMALI) ÇEVRESİ FLORASI. Pelin KESKE BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ AVLAN GÖLÜ (ANTALYA-ELMALI) ÇEVRESİ FLORASI. Pelin KESKE BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ AVLAN GÖLÜ (ANTALYA-ELMALI) ÇEVRESİ FLORASI Pelin KESKE BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lisans Tezi AVLAN

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 Flora of Tefenni district (Burdur/Turkey) Zekiye Ceren ARITULUK *1, Nurten EZER 1,

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i KISALTMALAR... iii 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon...7.3.2.4-1 7.3.2.4.1. Metodoloji...7.3.2.4-1 7.3.2.4.2. Örnekleme İstasyonları...7.3.2.4-3

Detaylı

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey)

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120 Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) Arzu CANSARAN *1, M.

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey)

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113 Research article/araştırma makalesi Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) Özal

Detaylı

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3): 174-189 Geliş Tarihi (Received): 03.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Islah Yöntemlerinin

Detaylı

Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ Nisan (2016) 42 (1), 84-107 Araştırma Makalesi Geliş (Recieved) :21/04/2016 Kabul (Accepted) :02/05/2016 Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Detaylı

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler Marmara Pharmaceutical Journal 19: 1-11, 2015 DOI: 10.12991/mpj.2015198604 DERLEME Gülay MELİKOĞLU, Sezin KURTOĞLU, Şükran KÜLTÜR ÖZET Astım hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Gelişiminde

Detaylı

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 31-45 Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in

Detaylı

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey)

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Marmara Pharmaceutical Journal 15: 25-29, 2011. DOI: 10.12991/201115441 ORIGINAL RESEARCH Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Gizem Bulut ABSTRACT: In this study, the folk medicinal plants

Detaylı

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Özet a Ali

Detaylı

4.2. Vejetasyona ĠliĢkin Bulgular Braun-Blanquet yöntemine göre yapılan vejetasyon çalıģmalarında vejetasyon bilgilerinin analizi için TURBOVEG,

4.2. Vejetasyona ĠliĢkin Bulgular Braun-Blanquet yöntemine göre yapılan vejetasyon çalıģmalarında vejetasyon bilgilerinin analizi için TURBOVEG, 4.2. Vejetasyona ĠliĢkin Bulgular Braun-Blanquet yöntemine göre yapılan vejetasyon çalıģmalarında vejetasyon bilgilerinin analizi için TURBOVEG, JUICE, SYNTAX ve PCORD yazılımları, bitki toplumlarıyla

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 Research article/araştırma makalesi Flora of North Dunes of Karpaz National Park (Cyprus)

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181 The vascular flora of Katırlı mountain (Bursa/Turkey) Eyüp ERDOĞAN 1, Gönül KAYNAK

Detaylı

Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) çevresinin fulorası

Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) çevresinin fulorası OT Sistematik Botanik Dergisi 24, 2, 117-155, 2017-ISSN 1300-2953 Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) çevresinin fulorası Ömer KILIÇ*, Şinasi YILDIRIMLI** & Kemal KIRANŞAN*** * Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler

Detaylı

Kuşak Dağı Florası (Hadim-Konya)

Kuşak Dağı Florası (Hadim-Konya) S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı 20 (2002) 1-18, KONYA Kuşak Dağı Florası (Hadim-Konya) Hakkı DEMİRELMA 1, Kuddisi ERTUĞRUL 1 Özet: Bu araştırma 1998-1999 yılları arasında Kuşak Dağı (Hadim-Konya)

Detaylı

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 131-135, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Sabahaddin

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64 Flora of Kıbrıs Köyü Valley (Mamak-Ankara, Turkey) Serdar ASLAN *1, Mecit VURAL

Detaylı

The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut KILINÇ 2

The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut KILINÇ 2 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 49-67 The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut

Detaylı