ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS..."

Transkript

1 ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6 Madde 4 Düzey Ġlerleme... 8 Madde 5 Yaz Kursu.10 Madde 6 Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi 10 Madde 7 Uluslararası sınavlar ve YBU Ġngilizce Muafiyet Sınavı. 11 Temel Dil Becerilerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Yöntem ve Stratejiler..12 Dinleme Okuma.. 14 Yazma..14 KonuĢma..15 Dilbilgisi.. 16 Kelime Bilgisi.. 16 Avrupa Dil Portfolyosu ve ADÖÇ.. 18 Avrupa Dil Portfolyosu Düzey Değerlendirme Yabancı Dil Değerlendirme Ölçeği. 33 Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?...36 Bireysel Dil Becerinizi Görün.36 Dil Kapasitenizi Tanıyın..37 ÇalıĢma Becerileri Profili Bağımsız Öğrenme Merkezi 40 ILC deki Kitapların Kullanımı ILC deki Bilgisayarların Kullanımı...41 Temel Dil Becerilerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Materyaller. 43 Önemli Kurallar

2 ILC Kulüpleri 44 ILC Etkinliklerini Takip Etme..46 Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı...47 Misyon Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Birimi Sağlık Hizmetleri Barınma Ġmkânları..48 Ücretsiz Kurslar Öğrenci Kulüpleri Sportif Faaliyetler Beslenme.. 50 Engelsiz YBÜ Birimi...48 Birimin Görevleri Uluslararası Öğrenciler Sözlük..54 ĠletiĢim. 56 2

3 ÖNSÖZ GeçmiĢten Geleceğe Bilim Kapısı 2010 yılında kurulmuģ genç bir devlet üniversitesi olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nin vizyonu ülkemizde yüzyılı aģkın bir geçmiģe sahip ve son yıllarda hızla büyüyen yükseköğretim sektörünün deneyimlerinden ve baģkent Ankara nın sunduğu avantajlardan yararlanarak Türkiye de ve Dünyada rekabetçi bir konum elde etmek ve bu konumu sürdürmektir. KurumsallaĢmasına 2011 yılında baģlamıģ ve Eğitim Öğretim Yılında, yani henüz kuruluģunun birinci yılında 5 fakültesi ve 28 lisansüstü programına öğrenci kabul etmiģtir. Üniversitemiz 10 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 4 enstitü ve birçok Uygulama ve AraĢtırma merkezine sahiptir. Bine yakın akademik kadromuz, lisans ve lisansüstü düzeyde 6500 ün üzerinde öğrencimize, baģkent Ankara nın merkezinde eğitim vermektedir. Uluslararası bir Üniversite Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kuruluģundan itibaren; akademik kariyerlerini Türkiye nin ve dünyanın değiģik bölgelerindeki seçkin üniversitelerde yapmıģ; alanlarında söz sahibi akademisyenleri bünyesine katmaya özen göstermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde ve yüksek nitelikli öğrencilerin ilgilerini çekerek, elit üniversitelerden biri olma yolunda önemli adımlar atmaktayız. %25 uluslararası öğrenciye sahip olma hedefimiz Ģimdiden 67 farklı ülkeden öğrenciye sahip olarak %9 seviyesinde gerçekleģtirmiģ durumdayız. Programlarımızın çoğunun eğitim dili Ġngilizcedir. TOEFL, Pearson, Oxford Test Merkezi, gibi kuruluģlarla yapmıģ olduğumuz anlaģmalar ile üniversitemiz uluslararası alanda yabancı dil eğitimi veren önemli sınav merkezlerinden biri haline gelmiģtir. Bunlarla birlikte, Erasmus+ ve Mevlana Öğrenci/Öğretim Üyesi DeğiĢim Programları çerçevesinde iģbirliği içinde olduğumuz yüz civarında uluslararası üniversite ile öğretim üyesi, öğrenci ve idari personel hareketliliği sağlanmıģ; tüm birimlerimiz, uluslararası üniversite olma yolunda büyük bir mesafe kat etmiģtir. Rekabetçi AnlayıĢı Esas Alan, GiriĢimciliği TeĢvik Eden bir AraĢtırma Üniversitesi Hiç kuģkusuz, içinde yaģadığımız biliģim çağında bilimsel bilgi, AR-GE ve yenileme, küresel rekabetin belirleyici unsurlarıdır. Bu sebepten Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak, AR-GE ve yeniliğe daha fazla önem veren bir anlayıģ ile üretilen bilimsel bilginin toplumun refahına hizmet edecek alanlara kazandırılması konusunda, öncü üniversiteler arasına girmeyi hedeflemekteyiz. AraĢtırma Üniversitesi olma hedefimizin esas unsurlarından biri, lisansüstü öğrenci oranımızın %50 olmasıdır. Bunun Ģimdiden %35 olmasını amaçlarımıza yakın bir gelecekte ulaģacağımızın göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Kurumsal kimliğimizi geliģtirerek ve ulusal ve uluslararası alanda baģarımızı kanıtlayarak marka bir üniversite olma yolunda ilerlemekteyiz. Lisans eğitiminde kalitenin yüksek tutulmasına; lisansüstü programların tercihinde ise ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu sektörleri tespit edilip, ilgili alanlarda nitelikli öğretim üyesi, araģtırmacı ve bilim insanı yetiģtirilmesine imkân sağlayacak alt yapı çalıģmalarını devam ettirmekteyiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, akademik ve idari kadrosuyla ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde söz sahibi olacak lider kadroların arasında yer almayı hedefleyen, zinde ve iddialı beyinleri hazırlayarak yoluna devam etmektedir. Bu hedefi gaye edinmek isteyen genç arkadaģlarımızı yanımızda görmek arzusundayız. YBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN 3

4 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ GÜZ YARIYILI ORYANTASYON PROGRAMI 24 Eylül 2014 YABANCI DĠL DÜZEY BELĠRLEME (YDDS) VE MUAFĠYET SINAVI (YDMS) BAġVURU TARĠHLERĠ (hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yeni kayıt yaptıran, yatay geçiģ yapan ve YDMS'den muaf olamamıģ ve hazırlık tekrarı yapacak tüm lisans/lisansüstü öğrenciler) Eylül 2014 YABANCI DĠL DÜZEY BELĠRLEME SINAVI (YDDS) 12 Eylül 2014 YDDS SONUCUNUN ĠLANI 12 Eylül 2014 YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) Eylül 2014 YDMS SONUCUNUN ĠLANI 18 Eylül DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ 22 Eylül DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ 14 Kasım DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ 24 Kasım DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ 16 Ocak 2015 YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) BAġVURU Ocak 2015 TARĠHLERĠ (hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yeni kayıt yaptıran, yatay geçiģ yapan ve YDMS'den muaf olamamıģ ve hazırlık programına devam etmeyen tüm lisans/lisansüstü öğrenciler) YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) Ocak 2015 YDMS SONUCUNUN ĠLANI 30 Ocak 2015 BAHAR YARIYILI 3. DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ 16 ġubat DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ 10 Nisan DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ 20 Nisan DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ 12 Haziran 2015 YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) BAġVURU 8-12 Haziran 2015 TARĠHLERĠ ( YDMS'den muaf olamamıģ ve hazırlık programına devam etmeyen tüm lisans/lisansüstü öğrenciler) YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) Haziran 2015 YDMS SONUCUNUN ĠLANI 22 Haziran 2015 YAZ OKULU YAZ OKULU BAġVURU TARĠHLERĠ Haziran 2015 DERSLERĠN BAġLAMA TARĠHĠ 29 Haziran 2015 DERSLERĠN BĠTĠġ TARĠHĠ 7 Ağustos 2015 YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) BAġVURU TARĠHLERĠ ( YDMS'den muaf olamamıģ ve hazırlık programına Temmuz 2015 devam etmeyen tüm lisans/lisansüstü öğrenciler) YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) 6-7 Ağustos 2015 YDMS SONUCUNUN ĠLANI 13 Ağustos 2015

5 Öğretim - Öğrenim Yönergesi MADDE 1- YBU Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) ve YBU Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS) (1) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS): Üniversite ye kayıt yaptırmıģ olan öğrencilerin Temel Ġngilizce bilgi ve becerilerinin belirlenmesi için yapılır. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptırmıģ öğrencilerin Yabancı Dil Muafiyet Sınavına (YDMS)girme hakkı elde etmeleri veya hazırlık sınıfında hangi düzeyde eğitime baģlayacaklarının belirlenmesi; eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptırmıģ öğrencilerin ise zorunlu Ġngilizce (ĠNG101 ve ĠNG 102)derslerinden muaf olabilmeleri için bu sınava girmeleri gerekmektedir. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptırmıģ öğrencilerden YDDS den 59,5/100 ve üstü puan alanlar YDMS ye girme hakkı kazanır,59,5 altında kalanlar ise belirtilen düzeydeki hazırlık sınıflarına yerleģtirilir: 0-39/100: A (Temel), 39,5-59/100: A+ (Temel+). Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptırmıģ öğrencilerden 49,5-69 aralığında puan alanlar ĠNG 101 kodlu dersten, 69,5 ve üstü puan alanlar ise ĠNG 101 ve ĠNG 102 dersinden muaf olarak AA notunu alırlar. (2) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS): Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptırmıģ öğrenciler arasından YDDS sınavından59,5 ve üstü puan alanlar bu sınava girmeye hak kazanırlar. Öğrenciler bu sınava Hazırlık sınıfından ve lisans düzeyinde verilen zorunlu Ġngilizce derslerinden muaf olmak için girerler. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden 69,5alan öğrenciler Hazırlık sınıfından, 79,5 alan öğrenciler lisans düzeyinde verilen zorunlu Ġngilizce (ENG 101) dersinden, 89,5 ve üstü puan alan öğrenciler ise ENG 101 ve ENG 102 kodlu derslerden muaf olarak AA notunu alırlar. Bu sınavda 69,5 puanın altında kalanlar ise aģağıda belirtilen düzeylerdeki hazırlık sınıflarına yerleģtirilir. YDMS Puanı Düzey 49,5-69 Hazırlık sınıfı B+ düzeyi (Bağımsız) 34,5-49 Hazırlık sınıfı B düzeyi (Bağımsız) -34 Hazırlık sınıfı A+ düzeyi (Temel) 5

6 (3) Hazırlıkta tekrar edip, ikinci yılına devam eden öğrenciler: Bu iki yıllık öğrencilerimizin eğitime devam etmek isteyenlerinin Eylül ayında dilekçe vererek devam edeceklerini beyan etmeleri zorunludur. Bu dilekçe ile ilk yılı olan diğer tüm öğrencilerle aynı koģullarda olacaklarını, devam zorunluluğunu ve diğer sorumluluklarını kabul ettiklerini beyan etmiģ olurlar. Devam eden tüm öğrencilerimizin devam zorunluluğu vardır. Eylül ayında belirtilen tarih aralığında dilekçe ile baģvurmamıģ olanların daha sonra dilekçe verme hakkı yoktur. Ġki yıllık öğrencilerimize iki farklı program sunulmaktadır. Tercihe bağlı olarak istedikleri programa devam edebileceklerdir. Birinci program diğer öğrencilerle standart programa dahil olmaktır. Ġkinci program ise haftada 2 gün okula devam ederek diğer günlerde yürütülecek olan online eğitim programına dahil olmaktır. MADDE 2 (1) Devam Zorunluluğu Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları her düzeyin derslerine %80 den az olmamak üzere devam etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam Ģartını yerine getirmeyen öğrenciler baģarısız sayılır ve ilgili düzeyi tekrar eder. Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir. Derslere devam öğretim elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla saptanır.sınıftaki öğretim elemanının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla yükümlüdür. Yüksekokula teslim edilen ve kabul edilen raporlar %20 devamsızlık kapsamındadır. Bir öğrencinin mazeretli (raporlar) ve mazeretsiz devamsızlık hakkı toplamda verilen dersin %20 sini aģamaz. MADDE 3 Bu bölümde uygulanan sınavlara ve diğer değerlendirme esaslarına yönelik iģleyiģ ve kurallar ile ilgili bilgiler mevcuttur. (1) Ara Sınavlar a) Ara Sınavlar okuma, dinleme, yazma, ve/veya konuģma becerilerinin ölçümünün yanı sıra sözcük bilgisi ve dilbilgisi bölümlerinden oluģabilir ve bir düzeyde iki kez verilir. Ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Ara sınavın ilk 30 dakikasında sınava girmemiģ ve 6

7 geç kalmıģ öğrenciler sınava alınmaz. b) Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanının yapıldığı gün itibariyle en geç beģ iģ günü içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimine Ģahsen yapılmalıdır. c) Sağlık Bakanlığına bağlı resmi kurumlar veya vakıf üniversite hastanelerinden alınanen az 5 günlük doktor raporu, ya da resmi olarak belgelenmiģ geçerli bir mazereti bulunmaksızın ara sınava girmeyen veya raporu olduğu halde raporun bitiģ tarihinden sonraki bir hafta içerisinde raporları YDYO sekreterliğine ulaģmamıģ olan öğrenciler, söz konusu sınavdan "0" (sıfır) alırlar. Mazereti geçerli sayılan öğrencilere dönem sonunda önceden duyurulan bir tarihte telafi sınavı verilir. Telafi sınavının telafisi yoktur. (2) Habersiz ve Haberli Küçük Sınavlar a) Habersiz küçük sınavların tarihi, zamanı ya da içeriği önceden duyurulmaz; öğrencilerin bilgisi dıģında herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde verilirler. Bu sınavların süresi genellikle yarım saati geçmez. b) Haberli küçük sınavlar önceden duyuruldukları günün herhangi bir ders saati içinde uygulanır. Habersiz ya da haberli küçük sınavlar yalnızca o anda derste olan öğrencilere verilir. Sınavın baģlamasını takip eden beģ dakika içinde sınava girmeyip geç kalan öğrenciler sınava alınmaz. c) Küçük sınavların telafisi yoktur. Bu sınavlara girmeyenler 0 (sıfır)alırlar. Raporlar haberli ve/veya habersiz ara sınavlara mazeret oluģturmaz. d) Ülkemizi temsil eden milli sporcular veya Üniversitemizi spor müsabakalarında temsil etmek veya bunlara hazırlanmak amacıyla yaptıkları çalıģmalar sırasında öğrenciler mazeretli sayılır ve bu dönemde verilen küçük sınavlar ortalamalarına dahil edilmez. (3) Öğrenci Etkinlik Notu Öğrenci etkinlik notu, ilgili öğretim eleman(lar)ı tarafından verilir. Yazılı ödevler, sözlü sunumlar, konuģma becerisi, eleģtiri/inceleme ödevleri, öğrenci portfolyosu ve on-line ödevler gibi öğeler öğrenci etkinlik notunu oluģturur. 7

8 (4) Sınav Uygulama Kuralları Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili açıklama yapmaları istenemez. Sınav süresince, dinleme bölümü dıģında, sınıf kapıları açık bulundurulur. Öğretim elemanları her sınavdan önce gerekirse kimlik denetimi yapmaya, öğrencilerin yerlerini düzenlemeye, sınav sırasında yerlerini değiģtirmeye, sınavın sağlıklı geçmesi için gerekli her türlü talimatı vermeye ve uyarıyı yapmaya yetkilidir. Sınav sırasında yazılı veya sözlü olarak yardımlaģmak, kopya çekmek veya çekmeye teģebbüs etmek cezai yaptırımı olan bir suçtur. Kurallara ve talimatlara uymayan ya da güçlük çıkaran öğrencilere iliģkin disiplin iģlemi baģlatmak tümüyle öğretim elemanının yetkisindedir. MADDE 4 -Düzey Ġlerleme 1) Ġngilizce düzeyleri Ġngilizce hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin akademik yıl baģında yapılan Ġngilizce Muafiyet Sınavı ve/veya Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre yerleģtirilecekleri 8 haftalık düzeyler aģağıdaki gibidir. Düzeyler Temel A B C Bağımsız Üst A+ B+ C+ Öğrenciler bir üst düzeyde eğitime devam edebilmek için bulundukları düzeydeki derslere %80 den az olmamak koģuluyla devam etmelidir ve devam ettikleri düzey sonunda Tablo-1 de gösterilen değerlendirme kriterlerinden 59,5 puan toplamalıdırlar. Ġlgili düzeyin devam Ģartlarını yerine getirmeyen ve/veya yeterli puanı toplayamayan öğrenciler bulundukları düzeyi tekrar ederler. 8

9 Tablo-1 Hazırlık Sınıfı Değerlendirme Kriterleri Bütün Düzeyler Ara sınavlar 1. Ara sınav %24 2. Ara sınav %40 Haberli/habersiz küçük sınavlar %64 %20 Öğrenci Etkinlik notu Portfolyo %8 On-line ödevler %8 %16 Tablo-2 Toplam %100 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, HAZIRLIK SINIFI DÜZEY İLERLEME TABLOSU GÜZ BAHAR Yaz Kursu Eylül GÜZ 8 Hafta 8 Hafta YDMS 8 Hafta 8 Hafta YDMS 6 Hafta YDMS YDMS 8 Hafta 8 Hafta YDMS 1 A İ A+ İ _ B İ B+ İ Y 1. SINIF 2 A İ A+ İ _ B T B İ T Y 1. SINIF 3 A İ A+ İ _ B T B İ T T Y 1. SINIF 4 A İ A+ T _ A+ İ B İ T T Y 1. SINIF 5 A İ A+ T _ A+ İ B İ T T Y 1. SINIF 6 A T A İ _ A+ İ B T T T T B+ T B+ İ Y 1. SINIF 7 A T A İ _ A+ İ B T T T T B+ İ C İ Y 1. SINIF 8 A T A T _ A İ A+ İ _ T T B İ B+ İ Y 1. SINIF 9 A T A İ _ A+ İ B T T T T B T _ Y 1. SINIF 10 A+ İ B İ _ B+ İ C İ Y 1. SINIF 11 A+ İ B İ _ B+ İ C T T Y 1. SINIF 12 A+ İ B İ _ B+ T B+ İ T _ Y 1. SINIF 13 A+ İ B T _ B İ B+ T T Y 1. SINIF 14 A+ İ B T _ B İ B+ İ T Y 1. SINIF 15 A+ T A+ İ _ B T B İ T T Y 1. SINIF 16 A+ T A+ İ _ B T B İ T T T B+ İ C İ Y 1. SINIF 17 A+ T A+ T _ A+ İ B T _ T T B+ T B+ İ Y 1. SINIF 18 A+ T A+ İ _ B T B T T Y 1. SINIF 19 B İ B+ İ Y 1. SINIF 20 B İ B+ İ T C T C İ Y 1. SINIF 21 B İ B+ T T B+ İ C İ Y 1. SINIF 22 B İ B+ T T B+ T B+ İ T _ Y 1. SINIF 23 B T B İ _ B+ T B+ İ T Y 1. SINIF 24 B T B İ _ B+ T B+ İ T T Y 1. SINIF 25 B T B T _ B İ B+ T T Y 1. SINIF 26 B T B T _ B T Y 1. SINIF 27 B+ İ C İ Y 1. SINIF 28 B+ İ C İ T C+ T C+ İ Y 1. SINIF 29 B+ T B+ İ T C İ C+ İ Y 1. SINIF İ: İlerleme T: Tekrar Y: Yeterli YDMS : Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 9

10 2) Akademik BaĢarı Notunun Hesaplanması: Haziran ve Ocak YDMS sınavları sonucunda 59,5 ile 69 arasında kalan öğrencilerin YDMS sınav sonucu ile dönem içi Akademik BaĢarı Notunun ortalaması alınarak notu tekrar hesaplanır. Akademik baģarı notu Ģu Ģekilde hesaplanır: a) Sınava girmeden önceki son iki periyodun ortalaması baģarılı ya da baģarısız fark etmeksizin alınır. (Ocak YDMS için 1. ve 2. Periyot zorunludur./haziran YDMS için 3. ve 4. Periyot zorunludur.) b) Haziran YDMS için tüm periyotlarda baģarılı olunduysa tüm periyotların ortalaması alınır. Haziran ayında en az 3 periyodun ortalamasının alınması zorunludur. 3. ve 4. Periyot ortalamaları direk ortalamaya katılacaktır, 1. ve 2. Periyotlarda baģarılı olunan periyot dikkate alınacaktır. Değerlendirme aģağıdaki gibidir: Örnekler 1. Periyot (Ocak YDMS Mutlaka alınır) 2. Periyot (Ocak YDMS Mutlaka alınır) 3. Periyot (Haziran YDMS Mutlaka alınır) 4. Periyot (Haziran YDMS Mutlaka alınır) Akademik BaĢarı Notu Ortalaması a) b) (Katılmaz) c) 50 (Katılmaz) d) ,5 e) ,5 f) 50 (Katılmaz) ,6 g) (Katılmaz) ,6 MADDE 5 (1) Yaz Kursu Yaz Kursu, Bahar dönemi sonunda yapılan Ġngilizce Muafiyet Sınavından sonra, YDYO yönetimi tarafından belirlenecek tarihte baģlar.ydms sınavına hazırlık amacıyla yapılan Ġngilizce yaz kursu isteğe bağlı olup katılım zorunlu değildir. Yaz YDMS sınavına tüm öğrenciler katılabilir. Hazırlıktan muaf olmamıģ öğrenciler ve yatay geçiģ baģvurusu yapacak öğrenci adayları da baģvurabilir. MADDE 6 (1) Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi Öğretim elemanı derse gelmediği zaman, yedek öğretim elemanı derse devam eder. Yoklama yedek öğretim elemanı tarafından alınır. Öğrenciler sınıflarına öğretmenleri veya yedek öğretmen gelmediği durumda Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimine haber vermek zorundadırlar. 10

11 MADDE 7 (1) Uluslar arası geçerliliği olan Ġngilizce sınavlarının Senato tarafından kabul edilenybu Ġngilizce Muafiyet Sınavı eģdeğerlilik ve muafiyet puanları YDMS TOEFL PTE Academic IELTS Academic CAE/ CPE FCE OTE IBT CBT PBT + TWE* B B C1 ENG 101 ve 102 den muaf ENG 101 den muaf C C B2 Hazırlık Sınıfından muaf TWE : Test of Written English (PBT ile birlikte alınabilir) YDMS : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı PTE OTE CAE CPE : Pearson Test of English : Oxford Test of English : Cambridge Certificate in Advanced English : Cambridge Certificate of Proficiency in English 1. Tabloda yer alan sınavların geçerlilik süresi 5 yıldır. 2. ETS tarafından verilen TOEFL PBT notu tabloda belirtilen TWE (Test of Written English) notu ile birlikte geçerlidir 11

12 TEMEL DĠL BECERĠLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK YÖNTEM VE STRATEJĠLER 12

13 Dinleme Dinleme stratejilerinizi pekiģtirmek ve geliģtirmek için bir ses veya video kaydı kullanabilirsiniz. Bir parçayı sadece bir kez değil, farklı yöntemler deneyerek birkaç kez dinleyiniz. Örneğin, genel olarak anlamını veya ana fikri anlamaya çalıģarak iģe baģlayabilirsiniz. Bu aģamada sadece anahtar kelimeleri dinlemek veya sık aralıklarla kaydı durdurarak daha sonra ne geleceğini tahmin etmek size yardımcı olur. Daha sonra ise, detaylı bilgi için yoğun dinleme alıģtırmaları yapabilir, not alma pratiğinizi geliģtirebilirsiniz. Metinden takip etmeyi muhtemelen dinlemenin daha sonraki aģamalarında kullanmanız daha faydalı olacaktır. Birkaç dinlemeden sonra parçaya bir anlam yüklemeye çalıģın. Telaffuza odaklanın ve önce gelen kelimelerin sonraki kelimelerin telaffuzunu nasıl etkileyebileceğinin farkına varın. Farklı tonlamaları dinleyin ve cümlelerdeki çeģitli söylem biçimlerini ve vurgulamaları tespit edin. Bunlar konuģmacının duyguları hakkında ipucu içerir. Yarı dilsel; sözlü olmayan (mimik ve jestler, baģ ve göz hareketleri) ipuçlarını yorumlama ve dilsel bakımdan anlayıģ geliģtirmek için video kayıtlarını kullanabilirsiniz. Ġngilizcenin konuģulduğu toplumda beden dili ile ilgili (göz teması, fiziksel mesafe, el hareketleri ve yüz ifadeleri vb.) ne öğrenebilirsiniz? Örneğin sesini kapatıp bir video çekimini izleyin, içeriğini tahmin etmeye çalıģın, kendi yorumunuzu yapıp videoda neler olduğuna dair diyalog da oluģturabilirsiniz, daha sonra videoyu tekrar izleyip kendi yorumunuzla orijinal metni karģılaģtırabilirsiniz. Bir arkadaģınız ile bir video kaydı izleyin. Her bir dinlemeden sonra ne anladığınız ile ilgili olarak birbirinizle fikir alıģveriģinde bulunun ve daha sonraki dinlemeler için birbirinize sorular hazırlayın. Böyle bir iģ birliği akran eğitiminin bir parçasıdır. Akran eğitimi ise sosyal etkileģimi olan, birbirleriyle eģit statüde yer alan, benzer dil, tutum ve davranıģa sahip olan gruplarda bilgi, davranıģ ve tutum değiģtirmek amacıyla yapılan planlı bir eğitim yöntemidir. Bant kaydının bir bölümünü dikte (duyduğunu yazma) alıģtırmaları için kullanabilirsiniz. Yeteri kadar dinleme yaptıktan sonra orijinal metinden doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol ediniz. Bunun yerine, dikte alıģtırması yapmak için altyazılı bir video çekiminin bir bölümünü de kullanabilirsiniz. Ġlk önce altyazıları kapatın ve kendi duyduklarınızı yazmaya çalıģın, daha sonra altyazıları açarak tekrar izleyin ve yazdıklarınızla karģılaģtırın. Unutmayın altyazılar duyduklarınızla bire bir eģleģmeyebilir! Diğer dil becerilerinizi geliģtirmek için de dinleme kaydı kullanabilirsiniz. Örneğin not alabilir ve daha sonra kısa bir özet yazabilirsiniz veya parçayı kelime öğrenmek için dinleyebilirsiniz. Mesela, eğer bir pembe dizi veya bir sohbet programı izliyorsanız baģkasının sözünü bölerek araya girme, soru sorma ve Ġngilizcede bu sorulara cevap verme gibi yönler üzerinde yoğunlaģın. Buna alternatif olarak kayıtları dinlerken sadece telaffuzun bir yönü, örneğin, sadece aksan ve konuģmacılar arasındaki aksan farklılıklarını fark edebilme üzerinde durun. 13

14 Okuma Tahmin etme becerilerinizi geliģtirin. Parçanın baģlığına, alt baģlıklara, ilk ve son paragraflara, ilk birkaç satıra, parçanın resimlerine bakarak konu ile ilgili ne gibi tahminler yapabilirsiniz? Lütfen parçayı ana düģünceyi bulmaya ve genel olarak anlamaya yönelik hızlı bir Ģekilde okuyup kendinize okuma parçasının ne hakkında olduğunu sorun. Bununla ilgili olarak, parçada hangi detaylı bilgiyi bulmak istiyorsunuz? Bu sefer belirli bir bilgiyi bulabilmek için parçayı detaylı bir Ģekilde analiz edin. Çıkarım yapma becerilerinizi geliģtirin. Parçadan bilinmeyen kelimeleri tahmin etmeye çalıģın örneğin: sözcük türü nedir (isim, fiil, sıfat vb.)? Öncesinde veya sonrasında ki kelime bilinmeyen kelimenin ne anlama geldiğini iģaret ediyor? KarmaĢık fikirlerden oluģan cümleleri daha küçük parçalara bölerek üzerinde çalıģın ve kendiniz için buradaki düģünceleri basitçe baģka bir Ģekilde ifade edin. Metin farklılıklarını anlamaya çalıģın. ÇalıĢtığınız dildeki çeģitli metinleri tarz (örnek: resmi dil, günlük dil) açıģından kıyaslayınız- Aynı tarzı paylaģan metinleri hangi biçimsel özellikler betimlemektedir? Yazarın konuya tutumunu belirleyebiliyor musunuz? Hangi dilbilimsel ipuçları bu sonuçlara varmanızı sağladı? Okuma hızınızı artırmak için bilmediğiniz her kelimenin birebir anlamını bulmaya çalıģmadan metnin genelde ne anlatmak istediğini veya ana fikrini anlamaya çalıģın. Yazma Yazı yazarken Ġngilizce düģünmeye çalıģınız. Ana dilinizden çeviri yapmamaya dikkat ediniz. Önceki hatalarınızdan ve öğretmenlerinizin yaptığı düzeltme ve açıklamalardan faydalanmaya çalıģınız. Özellikle dil bilgisi ve kelime kullanımı ile ilgili hatalarınızı kontrol ediniz. Yazım/imla belirsizlikleri için bir sözlük ya da yararlı olabilecek diğer kaynakları kullanınız. Mümkün olduğunca yazma çalıģması yapınız. Yabancı dilde günlük tutma veya öğrenmek istediğiniz dili ana dili olarak kullanan biriyle mailleģmek gibi resmi olmayan yazma aktiviteleri bile yazma becerilerinizin geliģmesine katkı sağlayacaktır. MailleĢmek için yabancı bir öğrenciyle temasa geçebilir, günlük yazıģabilirsiniz. Yazınızın açıklığını ve etkililiğini test etmek için kendinizi okuyucunuzun yerine koymaya çalıģınız. Yazdığınızı tekrar okuyunuz, eğer akademik bir yazı ise: Mantıklı bir Ģekilde düzenlenmiģ mi? GiriĢ, geliģme ve sonuç var mı? Fikirler açıkça ifade edilmiģ mi? Daha fazla örneğe veya açıklamaya ihtiyaç var mı? 14

15 Ġngilizceyi ana dili olarak kullanan birisinin yazı örneklerine bakınız. Örneklerin nasıl yazıldıklarını ve bağlaçların (örneğin, fakat-ama- çünkü gibi) nasıl kullanıldıklarını incelemeye çalıģınız. Kendi ana dilinizde yazılan yazılarla örnekler arasında belirli farklılıklar var mı? Bu farklılıkları, öğretmenlerinizle veya Ġngilizceyi ana dili olarak konuģanlarla tartıģmak faydalı olabilir. Akademik bir yazıyı aģamalar halinde oluģturunuz: 1. Notlar alınız 2. Bir plan, müsvedde daha sonra tekrar müsvedde oluģturunuz. 3. Yazınızın son halini kontrol etmek için tekrar okuyunuz ( belki bir iki gün sonra) Öğrenme aracı olarak kelime-iģletim (Word programı) sistemindeki imla kılavuzunu (sözcük kontrolörünü) kullanınız. Kelimeleri doğru yazıp yazmadığınızı anlamak için hatalarınızı gözlemleyiniz. Ayrıca, sözcük kontrolörünün beraber gruplandırdığı kelimelere dikkat ediniz. KarıĢtırmanızın olası olduğu, yazılıģları benzer fakat anlamları farklı kelimeler var mı? (örneğin, quiet quite). Alternatif kelimeler için The Thesaurus (Ġngilizce eģ anlamlılar sözlüğü) diğer bir faydalı elektronik araçtır. Yazmaya baģlamakta zorlanıyorsanız ya da genel bir dönüt istiyorsanız, dil öğretmenlerinin birinden randevu alınız. KonuĢma Yeni kelimeleri ve tümceleri hem hafızanızda tutmak hem de telaffuzlarını çalıģmak için sesli tekrarlayınız. ĠĢlevsel dilin faydalı öğelerini gruplandırın ve yararlı durumsal anlatımları iyice öğrenmeye çalıģın ve öğrenmenizi desteklemek için bunları kullanabileceğiniz fırsatlar yaratın. Kullanımından emin olmadığınız bir dilbilgisi kuralını ya da bir kelimenin telaffuzunu kontrol etmek için çalıģtığınız dili ana dili olarak konuģanlara danıģın ya da internetteki online sözlük ve online konu anlatımlarından faydalanın. KonuĢma pratiği yapmak için olanakları araģtırın yapabileceğiniz muhtemel hatalara odaklanmak yerine akıcı konuģmanızı geliģtirin. Öğrenmeye çalıģtığınız dili ana dili olarak konuģan birisini bulmaya çalıģın ve ikili ortaklık geliģtirin (internetten chat yaparak ya da turistlerin sık gittiği yerlerde yüz yüze konuģarak bunu gerçekleģtirebilirsiniz). Akıcılığınızı geliģtirmek için konuģmanızı kaydediniz (örneğin; o hafta neler yaptığınıza dair kendiniz hakkında doğal bir konuģma veya araģtırma yaptığınız belirli bir konuda bir konuģma yapabilirsiniz). Daha sonra kaydettiğiniz konuģmayı dinleyin ve kaydınızı eleģtirel bir Ģekilde analiz edin. 15

16 Telaffuz, dil bilgisi, kelime ve duraksamalar ile ilgili hatalarınıza dikkat edin- sonrasında söylemek istediğinizi daha iyi nasıl söyleyebileceğinizi bulmaya çalıģın. Kendinizi konuģmanın bu alanlarına hazırlamak ve öz güveninizi geliģtirmek için tonlama ve çeģitli cümle vurgularına çalıģınız. Öğrendiğiniz dildeki yeni kelimelerin ve tümcelerin telaffuzuna çalıģmak için basılı veya elektronik bir sözlüğün fonetik (sesleri gösteren) alfabesini kullanınız. Daha sonra, kendi telaffuzunuzu elektronik bir sözlükte yer alan kayıtlı telaffuzlarla kıyaslayınız. Dilbilgisi Yeni bir dilbilgisi kuralı öğrendiğinizde onu etkin bir biçimde öğrenmeye çalıģın. Size yeni olan dilbilgisi kurallarını konuģma ve yazmada kullanarak konuyu özümsemenizi sağlayacak fırsatlar yaratmak, hafızanızda konunun kalıcılığını sağlayacaktır. Dilbilgisini metin (okuma parçası) içerisinde öğrenmeye çalıģın. Metin (bağlam) yeni dilbilgisi kuralının kullanımı hakkında ek bilgiler verir ve yeni kuralı daha iyi hatırlamanızı sağlar. Metin sayesinde belirli bir konunun kullanımına dair birçok örneğe bakarak ve kuralı kendiliğinizden çıkararak dilbilgisini daha etkin bir biçimde çalıģabilirsiniz. Daha sonra dilbilgisi kuralı ile ilgili çıkarımlarınızı referans aldığınız bir dil bilgisi kitabında verilen kurallarla karģılaģtırabilirsiniz. Yeni bir dilbilgisi yapısı öğrendiğinizde, Ġngilizce bir okuma parçasında örneklerini bulmaya çalıģın. Bulduğunuz örnekleri öğrenmiģ olduğunuz kuralın kullanımı ile büyük ölçüde iliģkilendirilebiliyor musunuz? BulmuĢ olduğunuz okuma parçasında faydalı olduğunu düģündüğünüz örnekleri toparlayın. Ġlerlemenizi kontrol etmek için cevap anahtarlarına bakın (uygun olduğu durumlarda), bu kopya çekmek değil, kendi baģınıza pratik yapmanızı sağlayacak bir giriģimdir. Tekrar etmek iģe yarar. Kâğıt üzerinde yapılan alıģtırmalardan hoģlanmıyorsanız, bir yazılım programı ya da internet bazlı alıģtırmaları deneyin. Kendi öğrenme stratejilerinizin farkına varmaya çalıģın. Onları not edin ya da diğer öğrencilerle fikir alıģveriģinde bulunun. Kelime Bilgisi Türkçe ve Ġngilizce de aynı kökenden gelen kelimeleri belirleyerek listeleyiniz. Bunlar aynı kökenden geldiği için benzerdirler. Sadece yazılıģlarında farklılıklar olabilir. Gelecekte dilinizin sürçmemesi için yanlıģ kökteģler (bakınız bölüm 4) hakkında bilgi edininiz. Bunlar benzer görünen fakat anlamları farklı olan kelimelerdir. 16

17 Gerektiğinde yararlanabileceğiniz sözcük referans Ģeması geliģtirin- sözcükleri cümledeki yerine göre isim, sıfat, zarf olarak gruplandırın, zıt anlamlılarda dahil olmak üzere ilgili sözcükleri Ģemaya ekleyin. Yeni sözcükleri not ederken fonetik alfabede bulunan telaffuz gibi önemli bilgileri ekleyin, vurgulu heceleri belirtin, mümkünse kelimeleri paragraf ya da cümle içine yerleģtirin, kelimelerin birlikte kullanıldığı sözcüklerle (collocations: KalıplaĢmıĢ söz öbekleri) - ilgili olası ayrıntıları ekleyin, örneğin belirli bir fiilden sonra gelen edat (interested in) ve kelimeleri eģanlamlıları ya da zıt anlamlılarıyla beraber öğrenin. Konusal / Tematik öğrenim: Daha kolay anımsayabilmek için sözcükleri konu baģlığına göre sınıflandırın. (hayvanlar: inek, kedi, köpek-mobilya: sandalye, kanepe, masa vb.), ya da yeni sözcükleri sınıflandırmak için kendi sisteminizi geliģtirin. Ġngilizce de bulunan ana temel sözcük türetme eklerini, (örneğin isimler için son ekler, genellikle sıfatların zıt anlamlısını türetmede kullanılan önekler, gibi) öğrenin (develop development developing underdeveloped). Kullanırken en etkin Ģekilde faydalanmak için sözlüklerde bulunan kısaltma, terimlere ve bellek destekleyici ipuçlarına(mnemonic devices) hakim olun. Ġyi bir sözlük size sözcüğün anlamı ve yazımının yanı sıra, aynı zamanda bir sözcüğün dilbilgisi, telaffuz ve vurgu yapısı ve kullanımı ile ilgili bilgi verecektir. 17

18 AVRUPA DĠL PORTFOLYOSU VE ADÖÇ Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ), yabancı dil öğretimi ve öğrenme düzeyleri için bir göstergeler tablosunu ve geçerliliği onaylanmıģ dil yeterliliği ölçütlerini içerir ADÖÇ ün temel amacı, yabancı dil öğretimini üç temel felsefeye dayandırmaktadır. Bunlar; Öğrenen Özerkliği, Kendini Değerlendirme ve Kültürel ÇeĢitlilik olarak sıralanabilir. Bu üç temel felsefeye dayalı olarak ayrıca, üç ana bölümden oluģan Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) geliģtirilmiģ, ADÖÇ ün felsefesinin tüm ülkelerde aynı biçimde hayata geçirilmesi ve uygulamalara ortak bir standart getirilmesi somut biçimde sağlanmaya çalıģılmıģtır. Avrupa Dil Portfolyosu'nda 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır. Dilsel Durumum ve Önceliklerim A1 Düzeyi Avrupa Dil Portfolyosu Düzey Değerlendirme Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak istediklerinizi belirleyin. Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi iģaretleyiniz. Dinleme Çok yavaģça belirgin bir biçimde konuģulduğunda ve anlamını kavrayabilmem için uzun aralıklar verildiğinde dinlediğimi Çok basit biçimde yapılan yol tariflerini A noktasından B noktasına yaya olarak ya da toplu taģıma araçları ile nasıl gidileceğini Çok yavaģ ve özenli bir biçimde yaklaģıldığında soru ve yönergeleri anlayabilirim ve kısa, basit yönergeleri takip edebilirim. Sayıları, fiyatları ve saatin kaç olduğunu Hedefim Yapabilirim Okuma Gazete metinlerinde kiģiler ile ilgili bilgileri (oturduğu yer, yaģ, vb.) Etkinlik programlarından ya da afiģlerinden bir konser ya da film seçebilir, bununla ilgili yer ve saat bilgilerini Bir formu (bir seyahatte gittiğim bir yerde ya da bir otele kayıt sırasında) kendimle ilgili en önemli bilgileri verecek kadar Günlük hayatta karģılaģtığımız tabelalardaki (Ör. Havaalanı, Park Yeri, Park etmek yasaktır, Sigara içmek yasaktır ) sözcükleri Bilgisayardaki kayıt et, sil, aç, kapa gibi en önemli komutları Hedefim Yapabilirim 18

19 Basit bir dille yazılmıģ kısa yol tariflerini Kart postallardaki kısa ve basit mesajları Ör., tatilden gönderilen selam mesajı Günlük hayatta birlikte çalıģtığım kiģiler ya da tanıdıklar tarafından yazılmıģ kısa ve basit mesajları Ör. Saat 4 de döneceğim. Gazete metinlerinde kiģiler ile ilgili bilgileri (oturduğu yer, yaģ, vb.) Etkinlik programlarından ya da afiģlerinden bir konser ya da film seçebilir, bununla ilgili yer ve saat bilgilerini Bir formu (bir seyahatte gittiğim bir yerde ya da bir otele kayıt sırasında) kendimle ilgili en önemli bilgileri verecek kadar Günlük hayatta karģılaģtığımız tabelalardaki (Ör. Havaalanı, Park Yeri, Park etmek yasaktır, Sigara içmek yasaktır ) sözcükleri KarĢılıklı konuģma Birisini tanıtabilir, basit bir biçimde selamlaģabilir ve vedalaģabilirim. Bildik ya da acil durumlarda sorular sorabilir ve yanıtlar verebilirim, basit bir biçimde kendimi idare edebilir ve konuģana uygun karģılık verebilirim. Eğer konuģtuğum kiģi söylediklerimi yavaģça tekrarlar ya da baģka türlü ifade ederse ve bana söylemek istediğim Ģeyde yardımcı olursa, onunla basit bir biçimde anlaģabilirim. Göstererek ya da jest ve mimik yardımıyla istediğim Ģeyi anlatabildiğim durumlarda basit bir biçimde alıģveriģ yapabilirim. Sayılar, nicelikler, fiyatlar ve saatin kaç olduğu gibi konuların üstesinden gelebilirim. BaĢkalarından bir Ģey rica edebilir ve baģkalarına benden istenen bir Ģeyi verebilirim. BaĢkalarına kendileri ile ilgili bilgi sorabilirim. (Ör. Kimleri tanıdıklarını, nerde oturduklarını, neler yaptıklarını) ve bu tarz sorulara yavaģ ve belirgin konuģulduğunda yanıt verebilirim. Haftaya, Geçen Cuma, Kasımda, Saat 3 te gibi yapılar kullanarak zamanla ilgili konuģabilirim. Hedefim Yapabilirim Sözlü anlatım Kendimle ilgili bilgi verebilirim. (Ör. Adres, Telefon, YaĢ, Ailem, Nereden Geldiğim, Hobilerim). Oturduğum yeri betimleyebilirim. Kendimle ilgili bilgi verebilirim. (Ör. Adres, Telefon, YaĢ, Ailem, Nereden Geldiğim, Hobilerim). Hedefim Yapabilirim 19

20 Stratejiler Bir Ģeyi anlamadığımı söyleyebilirim. Çok basit sözcüklerle bir Ģeyin tekrarlanmasını isteyebilirim. Çok basit sözcüklerle daha yavaģ konuģulmasını isteyebilirim. Hedefim Yapabilirim Yazılı anlatım Bir form doldururken kendimle ilgili bilgiler yazabilirim. (Ör. Meslek, yaģ, oturduğum yer, hobilerim) Bir tebrik kartı yazabilirim (Ör. Doğum günü için). Basit bir kartpostal yazabilirim (Ör. Tatilden selam mesajları). Birine nerede olduğumu ya da nerede buluģacağımızı bildiren bir not yazabilirim. Basit tümcelerle kendimle ilgili bilgiler yazabilirim (Ör. Nerede oturduğumu, ne iģ yaptığımı) Hedefim Yapabilirim Dilsel Durumum ve Önceliklerim A2 Düzeyi Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak istediklerinizi belirleyin. Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi iģaretleyiniz. Dinleme Hedefim Yapabilirim Günlük hayattaki basit konuģmalarla yavaģ ve belirgin bir biçimde benimle konuģulduğunda ve konuģan bununla ilgili gerekli özeni gösterdiğinde onu Çevremde yavaģ ve belirgin bir biçimde konuģulduğunda, konuyu genel olarak Basit içerikli tümceleri, ifadeleri ve sözcükleri (Ör. KiĢilerle ilgili temel bilgiler; aile, alıģveriģ, iģ, yakın çevre). Günlük hayattaki bildik ve tahmin edilebilir konularda çok yavaģ ve belirgin bir biçimde konuģularak yapılmıģ ses kayıtlarındaki ana konuyu TV deki kazaya da değiģik olaylarla ilgili haberler görüntülerle desteklendiğinde ana konuyu Okuma Hedefim Yapabilirim Rakamların ve isimlerin çokça geçtiği, net bir üsluba sahip ve resimlerle desteklenmiģ kısa haberlerdeki ya da gazete metinlerindeki önemli bilgileri Günlük hayattan bir Ģeylerin anlatıldığı ve soruların sorulduğu KiĢisel bir mektubu Tanıdıklarım ya da birlikte çalıģtığım kiģiler tarafından yazılmıģ 20

21 basit mesajları anlayabilirim (Ör. Maç için kaçta buluģulacağı, iģe daha erken gelmem gerektiği). Bir broģürden belli baģlı boģ zaman etkinlikleri, sergiler vb. konulardaki bilgileri Gazetedeki küçük ilanlara göz atabilir, aradığım belli baģlıkları bulabilir ve içerisindeki önemli bilgileri çıkarabilirim (Ör. Kiralık bir evin büyüklüğü ve kira tutarı, ya da satılık bir arabanın bedeli vs.). Basit kullanım kılavuzlarını anlayabilirim(ör. Telefon). Bilgisayarda ortaya çıkan basit mesajları ya da basit yardım mesajlarını Basit bir dil kullanılarak bildik ve güncel konularda yazılmıģ metinleri KarĢılıklı konuģma Hedefim Yapabilirim Mağazalarda, postanede ya da bankalarda basit iģlemlerimi halledebilirim. Otobüs, tren gibi toplu taģıma araçlarını kullanabilir, basit bilgiler sorabilir ve bilet alabilirim. Bir seyahat için basit bilgiler toplaya bilirim. Yiyecek ve içecek sipariģi verebilirim. Basit alıģveriģler yapabilir, ne aradığımı ve ürünün bedelini sorabilirim. Bir yol tarifi sorabilir ve harita yardımıyla yol tarif edebilirim. Bir kiģiyi selamlayabilir ve ona nasıl olduğunu sorabilirim. Birisini davet edebilir ve ben davet edildiğimde konuya uygun konuģabilirim. Birisinden özür dileyebilir ve özür dileyen birisine karģı uygun konuģabilirim. Tercih ettiğim ve etmediğim Ģeyleri söyleye bilirim. BaĢkalarıyla ne yapabileceğimizi ya da nereye gidilebileceğini konuģabilir ve ne zaman nerede buluģulacağına kararlaģtırabilirim. Bir kiģiye iģ yerinde ya da boģ zamanlarında neler yaptığını sorabilir ve bana sorulduğunda uygun cevaplayabilirim. Sözlü anlatım Hedefim Yapabilirim Kendimi, ailemi ve baģkalarını tarif edebilirim. Nerede oturduğumu tarif edebilirim. Kısa ve basit bir biçimde bir olay anlatabilirim. Öğrenimimle ilgili ya da daha önce ya da Ģuan çalıģtığım iģimle ilgili bilgi verebilirim. Basit bir biçimde hobilerimi ve ilgi alanlarımı anlatabilirim. Yaptığım etkinlikleri ve kiģisel tecrübelerimi anlatabilirim(ör. Geçen hafta sonu ya da son tatilim). 21

22 Stratejiler Hedefim Yapabilirim Bir kiģiye hitap edebilirim. Anladığımı belli edebilirim. Basit sözcüklerle bir Ģeyin tekrar edilmesini isteyebilirim. Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar Hedefim Yapabilirim Ezberlediğim tümceler ya da basit ifadeler yardımıyla anlaģabilirim. Basit sözcük gruplarını ve, ama, çünkü gibi bağlaçlarla bağlayabilirim. Bazı tümce örneklerini doğru bir biçimde kullanabilirim. Sözcük dağarcığım basit güncel durumların üstesinden gelmeye yetiyor Yazılı Anlatım Hedefim Yapabilirim Kısa ve basit bir not ya da mesaj yazabilirim. Basit tümcelerle bir etkinliği ya da olayı tarif edebilir, ne zaman, nerede gerçekleģti gibi bilgiler verebilirim (Ör. Bir kutlama, kaza). Basit tümceler ve ifadelerle günlük hayatımdaki Ģeylerden bahsedebilirim (Ör. ĠĢ, okul, aile, hobiler). Kısa bir mektup yazabilir, içerisinde hitap, selam, teģekkür ve rica gibi yapıları kullanabilirim. Basit tümceler yazabilir ve bunları ve, ama, çünkü gibi bağlaçlarla bağlayabilirim. Bir olay anlatırken zamansal sıralamayı doğru yapabilmek için önce, sonra, daha sonra, son olarak gibi sözcük ve ifadeleri kullanabilirim. Dilsel Durumum ve Önceliklerim B1 Düzeyi Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak istediklerinizi belirleyin. Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi iģaretleyiniz. 22

23 Dinleme Hedefim Yapabilirim Belirgin bir biçimde konuģulduğunda gündelik bir konuģmada bana söylenenleri anlayabilirim; ancak bazı kelimelerin ve ifadelerin tekrarlanmasını isteyebilirim. Standart bir dil kullanıldığında ve belirgin bir biçimde konuģulduğunda uzunca bir konuģmayı ana hatlarıyla Kısa bir anlatıda olayın akıģına göre sonraki bölümlerde neler olacağına yönelik tezler oluģturabilirim. YavaĢ ve belirgin konuģulduğunda radyo haberleri ya da basit ses kayıtlarındaki bildik konuları ve ana noktaları YavaĢ ve belirgin konuģulduğunda TV programlarındaki bildik konuları ve ana noktaları Basit teknik bilgileri örneğin günlük kullanılan cihazların kullanma kılavuzlarındaki kullanımla ilgili bilgileri Günlük hayattaki bildik ve tahmin edilebilir konularda çok yavaģ ve belirgin bir biçimde konuģularak yapılmıģ ses kayıtlarındaki ana konuyu TV deki kaza ya da değiģik olaylarla ilgili haberler görüntülerle desteklendiğinde ana konuyu Okuma Hedefim Yapabilirim Güncel ve bildik konularda yazılmıģ kısa gazete metinlerini ana hatlarıyla Gazete ya da dergilerde kiģisel yorumlar içeren makale ve röportajlar okuyabilir, yazının konuyla ilgili temel düģüncelerini Bildik bir konuda yazılmıģ bir metindeki bilinmeyen sözcükleri bağlam içerisinden çıkartabilir ve böylece konuyu Kısa metinlere göz atabilir (Ör. Kısa haberler) ve içerisindeki önemli bilgileri (Ör. Kim, nerede, ne yapmıģ gibi) Gazetedeki küçük ilanlara göz atabilir, aradığım belli baģlıkları bulabilir ve içerisindeki önemli bilgileri çıkarabilirim (Ör.Kiralık bir evin büyüklüğü ve kira tutarı, ya da satılık bir arabanın bedeli vs.). Günlük hayatta sıkça karģılaģılan kısa ve basit broģürlerdeki önemli bilgileri Kısa bilgi mesajlarını ve standart mektupları anlayabilirim (Ör. Kurum ve kuruluģlardan gelen yazılar). Bir mektup arkadaģıyla düzenli olarak yazıģabilecek yeterlilikte, bir özel mektubun içerisinde anlatılan olayları, duyguları ya da dilek ve istekleri Net bir biçimde kaleme alınmıģ bir anlatıdaki önemli bölümleri ve olayları anlayabilir ve bunların metin içerisindeki önemini kavrayabilirim. KarĢılıklı konuģma Hedefim Yapabilirim Birisiyle bildik ya da ilgi alanıma giren konularda basit ya da 23

24 dolaysız bir konuģmayı baģlatabilir, sürdürebilir ve sonlandırabilirim. Bir konuģmaya ya da tartıģmaya katılabilirim, ancak bazen söylemeye çalıģtığım Ģeyleri ifade etmekte zorlanırım. Bir seyahat acentesini bir seyahat için rezervasyon yaptırmak için aradığımda ya da bir seyahatte ki konuģmalarda karģılaģacağım çoğu durumun üstesinden gelebilirim. Yol tarifi sorabilirim ve ayrıntılı bir yol tarifini ġaģırma, sevinç, üzüntü, ilgi gibi duygularımı ifade edebilir ve baģkalarının bu gibi duygularına karģılık verebilirim. Tanıdıklar ve arkadaģlar ile konuģmalarımda karģılıklı olarak kiģisel fikir alıģveriģinde bulunabilirim. Aynı fikirde olduğumu ya da kibarca aynı fikirde olmadığımı söyleyebilirim Sözlü anlatım Hedefim Yapabilirim Bir öykü anlatabilirim. Ayrıntılı bir biçimde yaģadığım tecrübelerden bahsedebilir, duygularım ve tepkilerimi tarif edebilirim. Hayallerimi, umutlarımı ve amaçlarımı tarifede bilirim. Niyetlerimi, planlarımı ya da eylemlerimi açıklayabilir ve gerekçelendirebilirim. Bir film ya da okuduğum bir kitabın konusunu anlatabilir ve tepkilerimi dile getirebilirim. Yazılı bir metinden kısa bir pasajı basit bir biçimde anlatabilirim, bunu yaparken metindeki özgün yapıyı kullanırım. Stratejiler Hedefim Yapabilirim Birisiyle konuģurken birbirimizi anladığımızdan emin olmak için onun söylediklerinden bazı kısımları tekrarlayabilirim. BaĢkalarına az önce söylediklerini açıklamasını, ya da tam olarak ne anlatmak istediklerini söylemelerini rica edebilirim. KonuĢurken, aklıma gelmeyen bir sözcüğün yerine, onun benzeri daha basit bir sözcük kullanabilir ve konuģtuğum kiģiden beni düzeltmesini rica edebilirim. Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar Hedefim Yapabilirim Özellikle uzun konuģmalar yaptığımızda, çok fazla takılmadan kendimi ifade edebilir, ancak söylediklerimi kontrol etmek ve söyleyeceklerimi planlamak için kısa aralıklar verebilirim. Dolaylı olmayan basit bilgiler verebilirim ve hangi noktaların önemli olduğunu belirtebilirim. Günlük hayatımdaki çoğu konuyu, bazen dolaylı anlatımlar yardımıyla anlatabilecek kadar yeterli sözcük dağarcığım bulunmaktadır (Ör. Aile, iģ, ilgi alanları, seyahat, güncel olaylar). Önceden tahmin edilebilir günlük hayattaki bildik durumlarda kendimi oldukça net bir biçimde ifade edebilirim. Maddeler halinde özgeçmiģimi yazabilirim. 24

25 Yazılı anlatım Hedefim Yapabilirim Ġlgi alanlarımı anlattığım basit bir metin yazabilir ve kiģisel görüģlerimi ifade edebilirim. Bir öğrenci ya da kulüp gazetesi için yaģadığım tecrübe ya da olayları anlattığım basit bir metin yazabilirim (Ör. Bir seyahatim hakkında). Tanıdıklarıma ya da arkadaģlarıma kiģisel bir mektup yazabilir, yenilikleri sorabilir, bendeki yenilikleri ve olayları anlatabilirim. Bir kiģisel mektupta, bir film ya da okuduğum bir kitabın konusunu anlatabilir, ya da bir konseri aktarabilirim. Bir mektupta üzüntü, sevinç, ilgi, paylaģım gibi duygularımı ifade edebilirim. Gazetedeki çeģitli ilanlar için bir yazı yazabilir ve ürünlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyebilirim (Ör. Bir araba ya da kurs için). Birlikte çalıģtığım kiģilere ya da arkadaģlarıma fax, e-posta ya da bir not ile kısa bilgi geçebilir ya da bilgi sorabilirim. Dilsel Durumum ve Önceliklerim B2 Düzeyi Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak istediklerinizi belirleyin. Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi iģaretleyiniz. Dinleme Hedefim Yapabilirim Standart bir dil ile konuģulduğunda, çevrede rahatsız eden bir gürültü olsa da, ayrıntılarıyla Kendi alanımda ya da ilgi alanlarımda, bildik bir konuda iyi ve net yapılandırılmıģ bir sunumu takip edebilirim. Radyoda çoğu belgesel yayınları, standart bir dil kullanıldığını anlayabilir, ses tonundan ortamın nasıl olduğunu çıkartabilirim. TV de çıkan röportajları, talk show ları, yarıģmaları ve çoğu filmi her hangi bir aksan kullanılmamıģsa ve standart bir dil kullanılmıģsa Kompleks bir konuģma ya da sunumda, soyut ya da somut konularda eğer standart bir dil kullanılmıģsa, ana noktaları Kendi alanımda yapılan bir tartıģmayı Bir Ģeyi anlamak için çeģitli stratejiler kullanabilirim: Örneğin ana 25

26 noktalara yoğunlaģırım ya da anladığımı sınamak için bağlam içerisindeki açıklamaları kullanabilirim. Okuma Hedefim Yapabilirim Metinle ilgili konularda, ilgi alanımdaki haberlerin, makalelerin ve raporların içeriğini ve önem derecesini hemen anlayabilir ve ayrıntılı bir okuma yapma ya değer olup olmadığına karar verebilirim. Yazarın belli bir görüģü ya da düģünceyi savunduğu ve güncel sorulara yanıt aradığı bir makaleyi ya da bir haberi okuyup Kendi alanımla ilgili ya da ilgi alanımdaki konularda yazılmıģ metinleri ayrıntılı bir biçimde Kendi alanımın dıģına çıkan makaleleri de, kontrol etmek için arada bir sözlüğe bakarak okuyup Kültürel etkinliklerle ilgili eleģtirileri anlayabilir (Ör. Sinema, tiyatro, konser, kitap gibi) ve ana söylemleri çıkartabilirim. Kendi mesleğim öğrenimim ya da ilgi alanımdaki yazıģmaları okuyup ana noktaları Bir yardımcı el kitabına(ör. Bir bilgisayar programıyla ilgili) hızlı bir biçimde göz atabilir ve karģılaģtığım sorunla ilgili açıklamaları ve yardımı bulabilir ve Bir anlatıda ya da tiyatro metnindeki kahramanların rollerini ve konu gidiģatından sonuçları çıkartabilirim. KarĢılıklı konuģma Hedefim Yapabilirim Bir konuģmayı doğal bir biçimde baģlatabilir, sürdürebilir ve sonlandıra bilirim. Bu arada konuģmada etkin bir biçimde konuģmacı ve dinleyici rollerine geçiģ yapabilirim. Kendi alanımda ve ilgi alanlarımda büyük oranda bilgi alıģ veriģinde bulunabilirim. Farklı yoğunluktaki duygularımı dile getirebilir, yaģadığım deneyim ya da baģımdan geçen olaylarda benim için önemli olan Ģeyleri belirtebilirim. Ortak ilgi alanlarını oluģturan konularda yapılan uzunca konuģmalara etkin bir biçimde katılabilirim. Bir tartıģmada görüģlerimi açıklayabilir, delil ve yorumlarla gerekçelendirebilir ve savunabilirim. Bildiğim bir konuda gerçekleģen bir konuģmada konuyla ilgili konuģabilir, anladığımı onaylar ve baģkalarını konuģmaları için yönlendirebilirim. Önceden hazırlığını yaptığım bir röportaj yapabilir, bunu yaparken söyleneni doğru anlayıp anlamadığımı sorabilir ve ilginç yanıtlara eğilebilirim. Sözlü anlatım Hedefim Yapabilirim Ġlgi alanlarımdaki birçok konuda net ve ayrıntılı bilgi ve rapor 26

27 verebilirim. TartıĢma ya da kiģisel düģüncelerin aktarıldığı haber ya da röportajlardan kısa alıntıları anlayabilir ve sözlü olarak özetleyebilirim. Bir film ya da tiyatro oyununun konusunu ve içerisinde geçen olayların sonuçlarını anlayabilir ve sözlü olarak özetleyebilirim. Bir argümantasyonu mantıklı bir biçimde yapılandırabilir ve düģünceleri birbirine bağlayabilirim. Bir sorun karģısında belli bir tutum sergileyebilir ve farklı olasılıkları ile ilgili yarar ve zararlarını dile getirebilirim. Sonuçlara iliģkin tahmin yürütebilir ve varsayılan durumlar hakkında konuģabilirim. Stratejiler Hedefim Yapabilirim Yapacağım konuģmayı formüle edebilmek ya da sözü kendimde tutabilmek için Bu zor bir soru gibi bana zaman kazandıracak yapıları kullanabilirim. BaĢlıca hatalarımı aklımda tutabilir ve konuģmamı buna göre kontrol ederek sürdürebilirim. Fark ettiğim ve yanlıģ anlamalara yol açan hatalı konuģmalarımı ya da hatalarımı fark eder ve düzeltebilirim. Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar Hedefim Yapabilirim Aynı tempoda uzunca bir konuģmayı sürdürebilirim. Belli baģlı yapıları ya da sözcükleri hatırlamak için kararsız davransam da genelde hiç sorun çıkmaz. Ayrıntılı bir bilgiyi güvenilir bir biçimde baģkalarına aktarabilirim. Kendi ilgi alanlarımda ya da genel ilgi uyandıran konularda kendimi ifade edebilecek kadar geniģ sözcük dağarcığına sahibim. Büyük oranda hatasız bir biçimde anlaģabilirim ve yanlıģ anlamalara neden olan hatalarımı düzeltebilirim. Yazılı anlatım Hedefim Yapabilirim Ġlgi alanlarımdaki çeģitli konularda kompozisyon ya da rapor biçiminde net ve ayrıntılı yazılar yazabilirim. Genel ilgi alanlarını oluģturan makalelerin bir özetini yazabilirim. ÇeĢitli kaynaklardan ve basından edindiğim bilgileri yazılı olarak özetleyebilirim. Bir kompozisyonda ya da bir okuyucu mektubunda bir konuyu tartıģabilir; karģı görüģ bildirebilir ve bunu gerekçelendirebilirim. Bir kompozisyonda ya da bir raporda bir konuyu tartıģabilir ve gerekçelerimi destekleyecek önemli noktaları belirtebilirim. Açık ve net anlaģılır bir biçimde çeģitli olaylar ya da gerçek ve ya 27

28 kurmaca öyküler yazabilirim. Bir kitap ya da bir film hakkında kısa bir eleģtiri yazabilirim. KiĢisel bir mektupta çeģitli tutum ve duygular ifade edebilir ve güncel yeniliklerden söz edebilir, bunu yaparken bir olayda benim için önemli olan Ģeyleri yazabilirim. Dilsel Durumum ve Önceliklerim C1 Düzeyi Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak istediklerinizi belirleyin. Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi iģaretleyiniz. Dinleme Hedefim Yapabilirim Uzun konuģmaları iyi bir biçimde yapılandırılmamıģ ya da metnin bağlamı bir bütünlük arz etmiyor olsa bile ÇeĢitli konuģma biçimlerini ya da gündelik dildeki ifade biçimlerini büyük oranda anlayabilir, konuģmanın biçimini ya da yapılan tonlamaları tanıyabilirim. Ses kalitesinin çok kötü olduğu durumlarda yapılan duyurulardaki(ör. Tren garında, havaalanında) ayrıntılı bilgileri Teknik bilgileri karmaģık olsa da anlayabilirim (Ör. Kullanma kılavuzları, ürünler ya da hizmetlerle ilgili teknik bilgiler gibi). Ġçerik olarak ya da dilsel açıdan karmaģık olan, branģımla ilgili olan sunum, konuģma ya da raporları Çok zorlanmadan bir sinema filmini, Sokak Dili ya da birçok ifade biçimleri kullanılmıģ olsa bile Okuma Hedefim Yapabilirim Uzun ve düzeyli yazılmıģ metinleri anlaya bilir ve okuyabilirim. BaĢka konularla bağlantı kuran, düģünce ve yorumları olumlu ve olumsuz karģılaģtıran, kapsamlı yazılmıģ raporları, çözümlemeleri ve raporları okuyabilirim. BranĢımla ilgili yazılmıģ çok kapsamlı bir uzmanlık metninden (ör. Bir araģtırma yazısı) bilgileri, düģünceleri ve yorumları çıkartabilirim. Uzun ve karmaģık olarak yazılmıģ yönerge ve talimatları Ör. Yeni alınan bir cihazın kullanımını, kendi branģım ya da ilgi alanımda olmasa da ancak okumak için yeter ince zamanım olduğunda Her türlü yazıģmayı arada bir sözlüğe baģvurarak Günümüz yazım metinlerini akıcı bir biçimde okuyabilirim. Yazınsal bir metinde anlatılan olayı soyutlayabilir ve içerikteki söylemleri, düģünceleri ve bağlamları 28

29 Yazınsal bir metnin sosyal, politik ve tarihi arka plan bilgisini tanıyabilirim. KarĢılıklı konuģma Hedefim Yapabilirim Öğrendiğim dili konuģanların arasında geçen hararetli bir konuģmaya etken bir biçimde katılabilirim. Genel, mesleki ya da bilimsel birçok konuda etkili, akıcı ve kusursuz bir biçimde konuģabilirim. Öğrendiğim dili gerektiğinde duyguları ifade etmek için, imada bulunmak için ya da ĢakalaĢmak için günlük hayatta etkili ve esnek bir biçimde kullanabilirim. TartıĢmalarda düģünce ve yorumlarımı belirgin ve net bir biçimde ifade edebilir, delillerimi ikna edici bir biçimde savunabilir, baģkalarının karmaģık delillerine etkin bir biçimde karģılık verebilirim. Sözlü Anlatım Hedefim Yapabilirim KarmaĢık içerikli konuları net ve ayrıntılı bir biçimde sunabilirim. Uzun ve zor metinleri sözlü olarak özetleyebilirim. Her hangi bir konuyu sözlü olarak kapsamlı bir biçimde suna bilir ya da rapor verebilirim, bunu yaparken içerikteki farklı noktaları bir birleri ile iliģkilendirebilirim, belli bakıģ açılarını açıklayabilir ve sunumu uygun bir biçimde bitirebilirim. Kendi branģımda ya da ilgi alanımda açık bir biçimde yapılandırılmıģ bir sunum yapabilir, bunu yaparken gerekli olduğunda konunun dıģına çıkabilir ya da dinleyicilerden gelen sorulara anında yanıt verebilirim. Stratejiler Hedefim Yapabilirim KonuĢurken ya da düģünürken sözü kaybetmeden zaman kazanmak için ifadelerimi akıcı bir biçimde farklı biçimlerde uygun sözcük ya da ifade biçimleri ile yönlendirebilirim. Kendi konuģmalarımı uygun bir biçimde baģkalarının konuģmaları ile iliģkilendirebilirim. Hatırlayamadığım bir sözcüğün yerine, fark edilmeyecek bir biçimde benzer anlamda baģka bir sözcük kullanabilirim. Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar Hedefim Yapabilirim Hemen hemen hiç zorlanmadan akıcı bir biçimde kendimi ifade edebilirim. Yalnızca soyut ve zor bir konu hakkında konuģurken ifadedeki doğal akıcılık etkilenebilir. Açık, akıcı ve iyi yapılandırılmıģ bir biçimde konuģabilir, anlatmak istediğim Ģeyde düģünsel ve dilsel anlamda belli bir bağlamda bir bütünlük içerisinde bir metin oluģturacak biçimde gerekli ifade biçimlerini kullanabilirim. Etkin olarak kullandığım çok geniģ bir sözcük dağarcığına sahibim. Bu nedenle bilmediğim bir sözcük olduğunda, onu sorunsuz bir biçimde tarif edebilirim. Bilmediğim bir sözcüğü 29

30 aradığım ya da böyle bir durumda anlatmak istediğimi tam olarak anlatamayacağımı anladığımda, anlatmaktan vazgeçtiğim durumlarla çok ender karģılaģırım. Dilbilgisel hatalar yaptığım durumlarla çok az karģılaģırım. Yazılı anlatım Hedefim Yapabilirim Mesleki alanda ya da genel olarak çeģitli konularda yazılı olarak kendimi açıkça ifade edebilirim ve yazdıklarım rahat bir biçimde okunabilir. Yazdığım bir yazıda ya da raporda karmaģık bir konuyu açıkça bir biçimde yapılandırarak sunabilir ve önemli noktaları vurgulayabilirim. Bir konu ya da olay hakkında yapılan bir yorumda kendi düģüncelerimi ifade edebilir, ana düģünceyi vurgulayabilir ve delillerimi uygun örneklerle destekleyebilirim. ÇeĢitli kaynaklardan bilgi toplayıp bunları bir bağlam içerisinde yazılı olarak özetleyebilirim. KiĢisel mektuplarımda, yaģadığım deneyimleri, duygularımı ve olayları açık bir biçimde anlatabilirim. Bir Ģikâyet mektubu ya da bir konu hakkında taraf ya da tarafsızlığımı bildiren yazılar gibi, resmi yazıları doğru bir biçimde yazabilirim. Hemen hemen kusursuz olarak yazılar yazabilir bu yazılarda yazdığım kiģiye ya da hedef kitleye uygun bir sözcük ve ifade biçimi seçimi yapabilirim. Yazdığım metinleri, hedef kitleye uygun bir biçimde yazabilirim. Dilsel Durumum ve Önceliklerim C2 Düzeyi Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak istediklerinizi belirleyin. Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi iģaretleyiniz. Dinleme Hedefim Yapabilirim Ġster canlı yayında olsun, isterse çok hızlı konuģulsun, konuģma dilini hiçbir zorluk çekmeden Yalnız belli bir aksana alıģmam zaman alabilir. KarĢılıklı konuģma Hedefim Yapabilirim Öğrendiğim dili konuģanlarla, her türlü konuģmaya, tartıģmaya hiç zorlanmadan katılabilirim. 30

31 Okuma Hedefim Yapabilirim Okuduğum metinlerde ifade edilen anlamın dıģında, sözcük oyunları ile iletilmeye çalıģılan asıl anlamı doğru olarak Sokak Dili ile yazılmıģ birçok özgün ifade biçimleri içeren metinleri Birçok bilgi veren kitapları, yönergeleri ve sözleģmeleri, bildik konularda dahi olmasa bile Klasik ya da günümüz yazını olsun, her çeģit yazını (ör. Roman, Ģiir, drama gibi) okuyabilirim. Ġçerisinde birçok Ģeyin dolaylı olarak söylendiği ve çok anlamlı yazınsal metinleri, ya da alay içeren zor anlamları açıklayan metinler okuyabilir ve bunların içerisindeki gizli iletileri Yazınsal yazılarda çeģitli biçimleri tanıyabilir ve bunların metin içerisindeki rolünü anlayabilirim (sözcük oyunları, mecazlar, motifler, semboller, çokanlamlılıklar) Sözlü anlatım Hedefim Yapabilirim ÇeĢitli kaynaklardan topladığım bilgileri özetleyebilir, sunuları, delilleri ve önemli noktaları net bir biçimde bir bağlam içerisinde tekrar anlatabilirim. DüĢünce ve yorumları esnek bir biçimde sunabilir, bunu yaparken belli bir düģünceyi ön plana çıkarabilir, sınırlayabilir ve anlattıklarımdan farklı anlamlar çıkarılmasını engelleyebilirim. Stratejiler Hedefim Yapabilirim Bir Ģeyi ifade etmekte güçlük çektiğimde hemen baģka bir biçimde anlatabilirim ve bunu, dinleyenlerin anlamayacakları kadar kusursuz bir biçimde yapabilirim. Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar Hedefim Yapabilirim Kendimi hiç zorlanmadan ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Ancak doğru sözcükleri(kelimeleri) bulmak için çok kısa düģünürüm. Söylemek istediğim Ģeyi belirginleģtirmek için çok geniģ yelpazede ifade biçimleri kullanarak, ince ayrıntılardaki anlamsal farkları da ifade edebilirim. Gündelik dili ve kullanılan ifade biçimlerini kendimden emin bir biçimde kullanabilir ve oluģan yan anlamların bilincinde olurum. Zor anlatımlarda bile, dikkatim farklı bir yerde olsa da, dilbilgisel açıdan hatasız konuģabilirim. Yazılı anlatım Hedefim Yapabilirim KarmaĢık konularda, iyi yapılandırılmıģ ve iyi okunur rapor ya da 31

32 makaleler yazabilirim. AraĢtırma yaptığım bir konuyu, kapsamlı bir biçimde anlattığım, baģkalarının konu hakkındaki düģüncelerini özetleyerek sunduğum, ayrıntılı bilgiler verdiğim, çeģitli faktörler ve yargılarımla sunduğum bir rapor ya da deneme yazabilirim. Bir proje ya da yapılan bir çalıģma hakkında, düģüncelerimi açık bir biçimde yapılandırarak ve gerekçelendirerek yazabilirim. Kültürel etkinlikler (film, müzik, edebiyat, tiyatro, TV gibi) hakkında eleģtiriler yazabilirim. Yazınsal ya da yazınsal olmayan, gerçek olayları anlatan metinlerin özetini yazabilirim. Deneyimlerimi anlattığım akıcı ve açık bir biçimde yapılandırılmıģ, yazdığım metin türünün diline uygun bir biçim ile öyküler yazabilirim. Güncel anlatıma uygun bir biçimle, açık ve iyi yapılandırılmıģ resmi yazılar yazabilirim (Ör. Dilekçe, kurumlara ve müģterilere teklif gibi). Yazdığım mektuplarda, bilinçli bir biçimde, alaylı, çok anlamlı ya da esprili bir biçimde kendimi ifade edebilirim. 32

33 ANLAMA YABANCI DĠL DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ Beceri A1 A2 B1 B2 C1 C2 Dinleme Okuma Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaģ ve net konuģulduğunda Katalog, duyuru ya da afiģ gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri Beni doğrudan ilgilendiren konularla iliģkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri (Örneğin; En temel kiģisel ve ailevi bilgiler, alıģveriģ, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düģünceyi kavrayabilirim. Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. Ġlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kiģisel mektupları ĠĢ, okul, boģ zaman vb. ortamlarda sürekli karģılaģılan bildik konulardaki net, standart konuģmanın ana hatlarını Güncel olaylar ya da kiģisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaģ ve net olduğunda Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri KiĢisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri Güncel bir konu olması koģuluyla uzun konuģma ve sunumları anlayabilir, karmaģık tümcelerle yapılan tartıģmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara iliģkin programların çoğunu Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu Yazarların belirli tutum ya da görüģü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. ÇağdaĢ edebi düzyazıyı Açıkça yapılandırılmam ıģ ve iliģkiler açıkça belirtilmemiģ sadece ima edilmiģ olsa bile uzun konuģmaları Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaģık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri Ġster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuģma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuģma hızında ise, aksana alıģabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir. Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaģık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve 33

34 KONUġMA Beceri A1 A2 B1 B2 C1 C2 KarĢılıklı KonuĢma Sözlü Anlatım KarĢımdaki kiģinin söylediklerini daha yavaģ bir konuģma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluģturmada bana yardımcı olması koģuluyla, basit yoldan iletiģim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara iliģkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. YaĢadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim. Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alıģveriģini gerektiren basit ve alıģılmıģ iģlerde iletiģim kurabilirim. Genellikle konuģmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaģam koģullarımı, eğitim geçmiģimi ve son iģimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim. Dilin konuģulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla baģa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaģamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iģ, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuģmalara katılabilirim. Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeģitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. DüĢünce ve planlara iliģkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim. Öğrendiğim dili anadili olarak konuģan kiģilerle anlaģmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletiģim kurabilirim. Bildik konulardaki tartıģmalarda, kendi görüģlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. Ġlgi alanıma giren çeģitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. ÇeĢitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüģ bildirebilirim. Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir Ģekilde kullanabilirim. DüĢünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karģımdakilerin konuģmalarıyla iliģkilendirebilir im. KarmaĢık konuları, alt temalarla bütünleģtirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakıģ açıları geliģtirip uygun bir sonuçla konuģmamı tamamlayabiliri m. Hiç zorlanmadan her türlü konuģma ya da tartıģmaya katılabilir; deyimler ve konuģma diline ait ifadeleri Kendimi akıcı bir Ģekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karģılaģırsam, geriye dönüp, karģımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim. Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak Ģekilde konuģmamı etkili ve mantıksal bir Ģekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karģıt görüģ sunabilirim. 34

35 YAZMA Beceri A1 A2 B1 B2 C1 C2 Kısa ve basit Kısa, basit Bildik ya da ilgi tümcelerle notlar ve iletiler alanıma giren kartpostal yazabilirim. konularla yazabilirim. TeĢekkür bağlantılı bir Örneğin; tatil mektubu gibi metin kartpostalıyla çok kısa kiģisel yazabilirim. selam mektupları Deneyim ve göndermek yazabilirim. izlenimlerimi gibi. KiĢisel betimleyen bilgi içeren kiģisel formları mektuplar doldurabilirim yazabilirim. Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi. Yazılı Anlatım Ġlgi alanıma giren çok çeģitli konularda anlaģılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakıģ açısına destek vererek ya da karģı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taģıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim. GörüĢlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmıģ metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düģündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaģık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim. Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaģık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleģtirileri yazabilirim. 35

36 BAĞIMSIZ DĠL ÖĞRENCĠSĠ: BAĞIMSIZ DĠL ÖĞRENCĠSĠ KĠMDĠR?* (1)KENDĠNĠ ĠYĠ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıģ-tutum-yaklaģım-düģünce ve hislerinin farkındadır. (2)DĠL BĠLĠNCĠ VARDIR: Dilin bir iletiģim ve etkileģim aracı olarak son derece düzenli bir sistem ile iģlev gördüğünün farkındadır. (3)KENDĠ ÖĞRENĠM GELĠġĠMĠNĠ DÜZENLĠ ARALIKLARLA ÖLÇÜP DEĞERLENDĠREBĠLĠR: Bireysel geliģimini takip eder, eksikliklerini gidermeye çalıģır. (4)ULAġABĠLECEĞĠ KISA VADELĠ AMAÇ VE HEDEFLERĠ BELĠRLER: Kendi dil öğrenim sürecini ve geliģimini gözetip denetleyebilmesi için kısa vadeli gerçekçi amaç ve hedefler belirler. (5)KENDĠNE ÖZEL ÖĞRENĠM YÖNTEM VE STRATEJĠLERĠ GELĠġTĠREBĠLĠR: Birbirinden farklı değiģik öğrenim stratejilerini ve pratik yapma etkinliklerini deneyip kendine en uygun olanını seçebilir, bunları birleģtirebilir. (6)RĠSK ALIR: Dil öğrenimine etkin biçimde katılır, risk almayı göze alarak dilin kullanımıyla ilgili denemeler yapar. (7) KENDĠNĠ DÜZENLER: Kendine en uygun öğrenim araç ve kaynaklarını düzenleyip kullanabilir, bunlardan azami faydayı sağlamaya çalıģır ve zamanını verimli olarak kullanabilir. *Gail Ellis &Barbara Sinclair den (1987) Bireysel Dil Becerinizi Görün: Öğrenme Stratejileri Tablosu Kendinizi ve dil öğrenimine yaklaģımınızı değerlendirmek, aģağıdaki soruları göz önünde bulundurunuz: Hangi dil öğrenme stratejilerini kullanıyorsunuz (aģağıdaki tabloya bakınız)? AĢağıdaki öğrenme stratejilerinden hangilerini kendi öğrenme stratejileri repertuarınıza ekleyebilirsiniz? Dil öğrenmedeki güçlü ve zayıf yanlarınızı yazar mısınız? AĢağıdaki aktivitelerden hangilerinde iyisiniz, hangilerinde yetersizsiniz? Dil öğrenmek için ayırdığınız zamanı nasıl daha verimli bir hale getirebilirsiniz? 36

37 Bu soruları cevaplarken iģaretleyeceğiniz numaralar; 5: kesinlikle katılıyorum 4: katılıyorum 3: kararsızım 2: katılmıyorum 1: kesinlikle katılmıyorum Dil Kapasitenizi Tanıyın Size uygun olan yerleri iģaretleyiniz Planlı bir Ģekilde dil öğreniyorum. Dil öğrenimi konusundaki geliģimimi düzenli bir Ģekilde denetliyorum. Dil öğrenme aktivitelerini hem farklı kiģilerle (sınıf arkadaģlarım) hem de kendi baģıma çalıģıyorum. KonuĢma akıcılığımı artırmak amacıyla konuģma imkanları yaratıyorum (hatta kendi baģıma bile çalıģıyorum). Bağımsız çalıģma programımı (ders dıģı) düzenli olarak kontrol ediyorum ve yetersiz bulduğumda programı değiģtiriyorum. Kendimi günlük ve dönemlik/ yıllık dil öğrenme hedefleri belirleyerek motive ediyorum. Dil öğrenimim konusunda aktif bir yaklaģım benimsemeye çalıģıyorum, yani sadece çalıģmam gerektiğinde çalıģmıyorum. Hedeflerime ulaģmak için ne yapmam gerektiği konusunda düģünüyorum. Öğrendiklerimi düzenli aralıklarla tekrar ediyorum. Nasıl öğrendiğimi düģünüyorum, böylece öğrenme yöntemlerimi geliģtiriyorum. Dil öğrenimine düzenli bir yaklaģımım var, yani dili içindeki farklı kategoriler, sistemler ve kalıplar (örn: dilbilgisi, iģlev, kelime, ses) bakımından düģünmeye çalıģıyorum. Dil öğrenimimi kiģiselleģtirmeye çalıģıyorum. Yani benim için herkesin nasıl öğrendiği değil benim nasıl öğrendiğim önemli. Dil becerilerimi uygulamak için risk alma ve maceraya atılma konusunda istekliyim. Örneğin, okuma esnasında bilmediğim kelimelerle karģılaģtığımda anlamını bağlamdan çıkarıp tahmin yürütüyorum, telaffuz ya da dilbilgisi hataları yapacak bile olsam sınıfta sorulan soruları cevaplıyorum. 37

38 ÇalıĢma Becerileri Profili GeliĢiminizi değerlendirmek için Profili düzenli olarak kullanmanızı Ģiddetle tavsiye ederiz. Profili ilk kullandığınızda her bir beceride ne kadar ustalaģtığınıza karar verin. Uygun sütuna tarihi yazın. Kendinizi değerlendirdiğiniz bir sonraki sefer ilerleme kaydettiğinizi hissettiğiniz beceriler için sütunlara tarih yazın. Bu size hem ilerlemenizi hem de daha çok çalıģmanızı gerektiren alanları gösterecektir. Bu profili hem sene baģında hem de sene sonunda doldurmanız, kendi geliģiminizi izlemeniz açısından size rehber olacaktır. Beceri Organizasyonel ve kiģisel farkındalık becerileri Yeni kelimeleri düzenli not alırım. Ödevlerin düzgün bir kaydını tutabilirim. Kendi öğrenme stilimin farkındayım. Kendine güvenen bir öğrenciyim. ÇalıĢma ihtiyaçlarımın farkındayım. ÇalıĢma planım vardır. ÇalıĢma planlarımı takip ederim. Evet Kısmen Hayır Fikrim yok Beceri DüĢünme becerileri Hangi konuya çalıģacağımı bilirim. Mantıklı sonuçlara varabilirim. Ġnceleme soruları sorarım. ÇalıĢırken soru sorarım. Ġpucuna dayalı sonuçlar çıkarabilirim. Kelimeleri tam olarak tanımlayabilirim. Gerçek bilgi ile yorumu ayırt edebilirim. Metindeki önyargıyı fark edebilirim. Farklı / Zıt görüģleri açıklayabilirim. Bir Ģeyin neden meydana geldiğini analiz edebilirim. Çok çeģitli sonuçları göz önünde bulundurabilirim. Bir olayın gerçekleģme olasılığını göz önünde bulundurabilirim. Neden-sonuç iliģkilerinin geçerliliğini değerlendirebilirim. Bir grup problem çözme kriteri oluģturabilirim. Olası alternatifleri belirleyebilirim. Evet Kısmen Hayır Fikrim yok 38

39 Beceri Bilgi konumlama becerileri Bir kitap ya da gazetedeki bir bilgiyi nerede bulabileceğimi bilirim. Kendi kütüphanemdeki mümkün olan tüm etkinlikleri bilirim. Kütüphanemdeki bir kitap ya da gazetenin yerini belirleyebilirim. Bir kitabın ilgili bölümlerini belirleyebilirim. Ġhtiyacım olan gazeteyi bulabilirim. Bir konu için bir referans bulabilirim. Bilgiyi nerede bulduğumun kaydını tutabilirim. Makalenin ana fikri için okuma yapabilirim. (ana fikir bulma) Makalenin içindeki detayları bulmak için okuma yapabilirim. (tarama) Evet Kısmen Hayır Fikrim yok Beceri Sınavla baģ etme becerileri Değerlendirme çeģidine uygun stratejiler kullanabilirim. ÇalıĢma zamanını etkili bir biçimde kullanabilirim. Neyi bilmem ve yapmam gerektiğini analiz edebilirim. ÇeĢitli hafıza teknikleri kullanıyorum. Düzgün bir çalıģma rutinim vardır. Sınav öncesi stresiyle baģa çıkabilirim. Sınav zamanını etkili bir biçimde kullanabilirim. Sınav stresiyle baģa çıkabilirim. Sınavdaki hatalarımdan ders alabilirim. Kullanılan planlama sistemini Sınavları kiģisel değerlendirmem için kullanabilirim Evet Kısmen Hayır Fikrim yok 39

40 BAĞIMSIZ ÖĞRENME MERKEZĠ (ILC) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bağımsız Öğrenme Merkezi (ILC) Etlik YerleĢkesi nde 310 numaralı odada yer almaktadır. Merkezde, 2 laboratuarda internete bağlı toplam 40 adet bilgisayar, Bireysel, ikili veya grup çalıģmalarına uygun masalar, 1 kütüphane ve kütüphane içerisinde okuma, dinleme, yazma becerilerine yönelik kaynak kitaplar, dilbilgisi ve kelime çalıģmaları için ek kaynaklar, sözlükler, hikâye kitapları, ġeffaf dosyalar içinde 1 sayfalık dilbilgisi, kelime ve okuma ek çalıģma kâğıtları öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. ILC hafta içleri saatleri arasında açıktır. 40

41 ILC olarak hedefimiz, Ġngilizcenizi mükemmel seviyeye ulaģtırmak için okuma, yazma, dinleme ve konuģma alanlarında akademik becerilerinizi geliģtirmenizi sağlamak; bağımsız çalıģma yeteneği ve etkili çalıģma alıģkanlıkları oluģturmanıza katkıda bulunmaktır. Kendi beceri ve yeteneklerinizi yardıma ihtiyaç duymaksızın, özgürce ve tekrar yaparak geliģtirmek ve dil becerilerinizi güçlendirme fırsatını sağlamaktır. ÇalıĢmalarınızın verimli olması için, yapmanız gereken Ģeyler ILC de sık sık zaman geçirmek, sabırlı olmak ve düzenli çalıģmaktır. BaĢarılı olacağınıza inanmak motivasyonunuzu arttıracaktır. ILC deki Kitapların Kullanımı Kitapların arasında okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliģtirecek ders kitapları ve derslerden bağımsız çalıģma kitapları yer almaktadır. Dilbilgisi ve kelime dağarcığı geliģtirme kitapları da beceri kitaplarında olduğu gibi, A1 den C2 ye kadar her seviyeye hitap etmektedir; kitapların büyük bir kısmı ve bunların CD-Romları bilgisayarlara yüklenmiģ durumda mevcuttur. Sınavlara yönelik strateji geliģtirme kitapları ve sınav soru tiplerine alıģmak açısından ve pratik yapmaya yönelik KET, PET, IELTS, FCE, CAE ve TOEFL türlerinde kitaplar mevcuttur. Bunların dıģında A1 den C1 e kadar her seviyede hikâye kitapları da kullanımınıza sunulmaktadır. Öğrenciler ayrıca sözlüklere ve referans kitaplarına da eriģebilirler. Merkeze geldiğinizde INFO DESK (Kütüphane) bölümüne giderek aradığınız kaynağı ya da ne tür bir çalıģma yapmak istediğinizi belirtiniz. Öğrencilerin kitaplar ile çalıģmasına yönelik iki seçenekleri vardır. Birinci seçenek; kitapları alıp bilgisayar baģında çalıģabilmek, diğeri de kitapları alıp farklı masalarda çalıģmaktır. Çünkü hiçbir Ģekilde dıģarıya materyal çıkarılmasına izin verilmemektedir. Öğrenciler, öğretmen eģliğinde kitap bölümüne geçer ve istedikleri kitabı ve dilerlerse kulaklıkları imza ve kimlik karģılığında alır ve yine imza karģılığında iade ederler ve ILC de geçirdikleri süreyi not ederler. Ġmza listesinde seçilen kitabın adı belirtilmelidir çünkü bu bilgi hem kimin hangi kitabı daha çok kullandığı, hem de hangi kitapların daha sık kullanıldığı açısından tutulan istatistiklere eklenir. Önemli Not: Kitapların üzerine yazılmadığı için öğrencilerin yanlarında mutlaka kalem ve kâğıt bulundurmaları gerekmektedir. ILC deki Bilgisayarların Kullanımı INFO DESK e (Kütüphane) bölümüne gelerek kullanmak istediğiniz laboratuvara göre (LAB1 veya LAB2) bilgisayarın numarasını gösteren kartı alınız. GiriĢ saatinizi de yazarak çizelgeyi imzalayınız. Önce kırmızı, ardından mavi düğmeye basarak bilgisayarınızı açınız. 41

42 Bilgisayarlarda bulunan ILC öğrenme modüllerini kullanabilirsiniz. Bilgisayarlarda internet bağlantısı da sunulmaktadır. Yararlı öğrenme kaynakları hakkında yardım isteyiniz. ÇalıĢmalarınızı bitirdiğinizde lütfen bilgisayarınızı tamamen kapatınız. Klavye kapağı ve mouse unuzu düzenli biçimde yerine bırakınız. Kullandıysanız, kulaklığınızı düzenli biçimde INFO DESK e teslim ediniz ve kimliğinizi geri alınız. Çıkarken kartınızı yerine bırakarak imzanızı atmayı unutmayınız. Nasıl çalıģacağınıza karar veremediğiniz durumlarda yardım isteyiniz. Bilgisayarlar her seviyeye uygun dört temel dil becerisi, dil bilgisi ve kelime öğrenmeye yönelik materyaller içerir. Bunlar ya dijital kopya, ya bağımsız program, ya da kitapların ses kayıtları Ģeklindedir. Yani öğrenci ya programa yüklenmiģ çeģitli alıģtırmaları bağımsız olarak bilgisayar üzerinde yapar ya da kitabı alıp çalıģması gerekir. Örneğin, öğrenci herhangi bir kitap seçip o kitaptaki dinleme (Listening) aktivitesini yapmak isterse o kitaba ait CD-ROM daha önceden sisteme yüklenmiģ durumdadır ve öğrenci Listening programını ana program aracılığı ile açar ve karģısına kitabın Listening aktivitesi çıkar ve buna tıklayıp giriģte imzalayarak aldığı kulaklıkları sayesinde çalıģmasını kitaptan takip ederek gerçekleģtirir. ILC bilgisayarlarında aktiveleri başlatmak isteyen bir öğrenci: 1-Eğer bilgisayar kapalıysa mavi start butonuna basarak bilgisayarı açar. 2-Ekranda masa üstünde görünen Independent Learning Centre (ILC) logosuna tıklayarak programa giriģ yapar. 3-Ekranda YBU Independent Learner Centre ILC yazan mavi kutuya tıklandığında aģağıda tüm programlar liste Ģeklinde ortaya çıkar. 4- Öğrenciler linklerden birini seçerek tıklar ve bu beceriye ait tüm seviyeler tek tek belirir. Öğrenci kendine uygun seviyeyi seçer ve tıklar. Ġstediği kitapla ilgili çalıģmayı seçer ve bağımsız olarak çalıģmaya devam eder. 5- Herhangi bir programda kullanıcı adı veya Ģifre gerekmeksizin içeriğe ulaģabilir. 6- Öğrenciler, odalarda bulunan öğretmenlerden: Seviyelerine uygun kitap seçiminde kararsız kaldıklarında; Ġçeriğe eriģirken yaģadıkları problemlerde; Genel olarak Ġngilizce öğrenme ve dil geliģtirme konusunda, beceri edinimi hakkında; 42

43 Yetersiz oldukları konu ve becerileri belirlemede yardım alabilirler. 7- Öğrenciler odalardaki öğretmenlerle ilgili Ģunları da bilmelidir: Odalardaki öğretmenlerin görevi ders anlatmak kesinlikle değildir. Yaptıkları, okuma, yazma, test veya çeviri alıģtırmalarını kontrol etme görevi odadaki öğretmenlere ait değildir. Bu gibi durumlarda sınıf öğretmenlerine danıģmalıdırlar. Bağımsız Öğrenme Merkezini daha sık ziyaret etmek ve buradaki kaynaklardan faydalanmak dil öğrenme becerinizi kuvvetlendirmekle kalmayacak aynı zamanda da ders baģarınızın artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır. Unutmayın ki dil öğrenimi sürekli devam eden bir süreçtir ve bu süreçten kopmamak öğrenmenin kalıcılığını sürdürmede çok önemli bir etkendir. Temel Dil Becerilerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Materyaller Speaking KonuĢma: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar karģılıklı konuģma stratejileri bulunmaktadır. Listening Dinleme: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar dinleme ile dinleme ve karģılıklı konuģma aktiviteleri içerir. Reading Okuma: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar okuma metinleri ve metne yönelik kelime ve okuma anlama çalıģmaları mevcuttur. Writing Yazma: Hem paragraf hem de makale düzeyinde akademik yazı yazmayla ilgili stratejiler içeren kılavuz kitaplar bulunmaktadır. Grammar Dilbilgisi: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar interaktif ve ses kayıtlarıyla çeģitli alıģtırmalar yer almaktadır. Vocabulary Kelime: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar gerek konuya özel gerek karıģık konularda birçok interaktif alıģtırma, kelime oyunları ve testler yer almaktadır. Pronunciation Telaffuz: Telaffuzunuzu geliģtirmek amaçlı hem kitapların sesli içerikleri hem de alıģtırma yapabilecekleri interaktif içerikler mevcuttur. Coursebooks Ders kitapları: Öğrencilerin okulda takip ettikleri ve çalıģmak istedikleri ders kitaplarının (Language Leader, ya da Northstar gibi) CD leri sisteme yüklenmiģ durumdadır. Ayrıca ek olarak çalıģmak istedikleri çeģitli ders kitapları da sisteme yüklenmiģ durumda bulunmaktadır. Referencing Referans kitapları ve sözlükler: ÇeĢitli seviyelerde tek-dilli sözlükler hem matbu hem de interaktif ve online içerik olarak mevcuttur. Testing KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL, CPE örnek sınavları ve Hazırlık Muafiyet Sınavına yönelik kendi kendine yapabileceği testler mevcuttur. 43

44 Professional English Profesyonel Ġngilizce: Kendi bölümlerine yönelik çalıģma yapabilecekleri kaynaklardan oluģmaktadır. ĠĢletme, Finans, Hukuk, Tıp, HemĢirelik ve Mühendislik gibi bölümlere yönelik çalıģmalar mevcuttur. Readers Öğrenciler BaĢlangıç seviyesinden (Starters), Ġleri (Advanced) düzeye kadar seçtikleri kitapları sisteme yüklenmiģ programlardan sesli olaraktakip etmeolanakları vardır. Web Links Öğrencilerin dört beceriye yönelik kendi baģlarına çalıģabilmeleri için öngörülen çok sayıda eğitim ve haber web sitesi mevcuttur. British Council Web Sitesi ve benzeri pek çok haber sitesi bulunmaktadır. Önemli Kurallar ILC bilgisayar laboratuvarı değildir; bilgisayarların öğrenme amacı dıģında kullanılması kesinlikle yasaktır. Bilgisayarlar ana bilgisayarlar yardımıyla izlenmekte, öğrenme amacı dıģında kullanıldığı takdirde ana bilgisayarlar üzerinden kapatılabilmektedir. Ġnternetin, öğrenme amaçları dıģında kullanılması, bilgisayarlara yazılım/program kurulması, sosyal ağlara veya farklı internet sitelerine girilmesi kesinlikle yasaktır. Bilgisayar klavye kapaklarının içindeki uyarıları okuyunuz. Merkeze yiyecek getirmek yasaktır. ÇalıĢanları rahatsız etmemek amacıyla cep telefonunuzu kullanmayınız. Merkezde eģyaların sahipsiz bırakılması kesinlikle yasaktır. Sorumluluk eģyaların sahiplerine aittir. Kullanıldıktan sonra, sandalyelerin yerine konulmasına ve çalıģma ortamının temiz ve düzenli bırakılmasına özen gösterilmelidir. ILC Kulüpleri ILC sizlere yalnızca kaynak sunmakla kalmaz. ILC de önceden duyurulan çeģitli kulüp etkinlikleri de gerçekleģtirilmektedir. Kulüp etkinlikleri öğrenme sürecinizi ve dil geliģimizi desteklemeyi amaçlar. ILC de 3 farklı kategoride etkinlikler gerçekleģtirilmektedir: ILC Konuşma Kulübü ILC Speaking Club, ders saatlerine ek olarak konuģma pratiği yapmanıza olanak sağlayan ek seanslar sunar. Etkinlik programları sınıf panolarında, ILC ana panolarında ve sanal ortamda paylaģılır (Facebook ve Twitter). 44

45 Her seansta hangi okutmanın görev aldığı, saatleri ve düzeylerine iliģkin bilgiler bulunmaktadır. Size uygun düzeyin etkinliğine katılabilirsiniz. Sınav dönemlerinde Speaking Club, okulumuz sınavlarının konuģma bölümüne hazırlayıcı çalıģmaları kapsayacak biçimde gerçekleģtirilmektedir. Etkinlikler ILC LAB2 de gerçekleģtirilmektedir. Katılım ücretsizdir. ILC Sinema Kulübü ILC Movie Club da, konuģma ve yazma etkinlikleriyle desteklenen film gösterimleri yapılmaktadır. Filmlerin gün ve saatleri haftalık kulüp programında belirtilmekte ve her gösterim için posterler ILC panoları ile Facebook ve Twitter sayfalarında paylaģılmaktadır. Katılım ücretsizdir. Kontenjan sınırı bulunduğundan, gösterimden önce ILC ye gidilerek INFO DESK te rezervasyon yaptırılmalıdır. Kulaklıklar ILC de verilebileceği gibi katılımcılar kendi kulaklıklarını da kullanabilmektedir. ILC Workshops ILC de Speaking ve Movie Club aktivitelerine ek olarak ILC Workshops etkinlikleri de düzenlenmektedir. ILC Workshops konuları dil ve öğrenme yetkinliğinizi artıracak, daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlayacak baģlıklar arasından seçilmekte, sizlerin katılımlarıyla hayata geçirilmektedir yılında 3 workshop düzenlenmiģtir. Katılım ücretsizdir. 45

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI ÖĞRETİM - ÖĞRENİM YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI ÖĞRETİM - ÖĞRENİM YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI ÖĞRETİM - ÖĞRENİM YÖNERGESİ MADDE 1- YBU Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) ve YBU Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Hazırlık Sınıfı Programı Öğretim - Öğrenim Yönergesi MADDE 1- Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) ve YBU Yabancı Dil Sınavı (YDMS) (1) Yabancı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Hazırlık Sınıfı Programı Öğretim - Öğrenim Yönergesi MADDE 1- YBU Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) ve YBU Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS)

Detaylı

Öğretim-Öğrenim Yönergesi

Öğretim-Öğrenim Yönergesi Öğretim-Öğrenim Yönergesi 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Yılı Programı Öğretim - Öğrenim Yönergesi MADDE 1- (1) Öğrencilerin

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK. Önsöz... 3. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi... 4. Öğretim-Öğrenim Yönergesi... 5. Madde 1 - YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK. Önsöz... 3. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi... 4. Öğretim-Öğrenim Yönergesi... 5. Madde 1 - YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz... 3 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi... 4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi... 5 Madde 1 - YDDS ve YDMS... 5 Madde 2 - Devam Zorunluluğu... 6 Madde 3 - Sınav kuralları...

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK. Önsöz Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Öğretim-Öğrenim Yönergesi Madde 1 - YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK. Önsöz Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Öğretim-Öğrenim Yönergesi Madde 1 - YDDS ve YDMS... ORIGINAL DATE: 01.08.2014 REVIEW DATE: 01.08.2015 ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz... 3 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi... 4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi... 5 Madde 1 - YDDS ve YDMS... 5 Madde

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Madde 1- (1) Bu Yönergede geçen; ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Hazırlık Sınıfı Programı Öğretim - Öğrenim Yönergesi a) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI Bu programda okuma, yazma, dinleme, gramer ve konuşma yetilerinizi geliştirerek 6-8-10 kişilik Grup Eğitimi konseptinde İngilizceye yönelik tüm detayları alabilir, Özel (Birebir)

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI. İçerik

ÖĞRENCİ EL KİTABI. İçerik ÖĞRENCİ EL KİTABI Original copy date : 01.08.2014 First review date: 03.08.2015 Second review date: 27.08.2016 Third review date: 20.09.2017 İçerik ÖNSÖZ... 3 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI. İçerik

ÖĞRENCİ EL KİTABI. İçerik ÖĞRENCİ EL KİTABI Original copy date : 01.08.2014 First review date: 03.08.2015 Second review date: 27.08.2016 İçerik ÖNSÖZ... 3 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2012-2013 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Sayfa 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK ve KAPSAM DAYANAK Madde 1 Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci, 21 inci, 49 uncu maddeleri ile 04/12/2008-27074 ve 28/06/2009-27272 sayılı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ ESASLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ ESASLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM 21.09.2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

TARİH. 16 Mart 2015 Pazartesi 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI. 17 Mart 2015 Salı 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI

TARİH. 16 Mart 2015 Pazartesi 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI. 17 Mart 2015 Salı 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI - 9 Şubat 2015 TARİH 3 Kasım 2014 Pazartesi 1.YAZILI SINAVLARI 4 Kasım 2014 Salı 1.YAZILI SINAVLARI 5 Kasım 2014 Çarşamba 1.YAZILI SINAVLARI 6 Kasım 2014 Perşembe 1.YAZILI SINAVLARI 7 Kasım 2014 Cuma 1.YAZILI

Detaylı

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

18. Üniversitemiz Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 29-2 Sayılı Kararı gereği;

18. Üniversitemiz Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 29-2 Sayılı Kararı gereği; YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KAPSAMINDA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRETİM YILI ÖSS EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRETİM YILI ÖSS EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSS EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Kayıt Tarihleri ve Yerleri 2. Kayıt için gerekli belgeler

Detaylı

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28556 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu el kitapçığı, Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

Türkçe dersinin amacı; Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğreterek,dili

Türkçe dersinin amacı; Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğreterek,dili Hangi Derse Nasıl Çalışmalıyız? Türkçe Dersine Nasıl Çalışmalıyız? Türkçe dersinin amacı; Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğreterek,dili doğru kullanmalarını sağlamaktır.türkçe derslerinde

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

1. Derslere devam zorunlu mu? Zorunluysa kaç saat devamsızlık hakkımız var?

1. Derslere devam zorunlu mu? Zorunluysa kaç saat devamsızlık hakkımız var? SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Derslere devam zorunlu mu? Zorunluysa kaç saat devamsızlık hakkımız var? Evet zorunlu. Her kur için 46 saattir. Her öğrenci bulunduğu kurun derslerine % 85 oranında devam etmek

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğrenci El Kitabı 2015-2016 yabancidiller.istanbul.edu.tr Değerli öğrencimiz,, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yabancı dil eğitiminizi alacağınız Yabancı Diller

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin Yabancı Diller

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

YÖNETMELİK. Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Temmuz 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30133 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR A. Muafiyet. B. Eğitim süresi

SIKÇA SORULAN SORULAR A. Muafiyet. B. Eğitim süresi SIKÇA SORULAN SORULAR A. Muafiyet 1. Yabancı dil Hazırlık Programından nasıl muaf olabilirim? 1.1 Hazırlık programına yeni kayıt yaptıran zorunlu fakülte öğrencileri (sadece Mühendislik Fakültesi, İngilizce

Detaylı

SFL HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİN SIKÇA SORDUKLARI SORULAR & CEVAPLARI

SFL HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİN SIKÇA SORDUKLARI SORULAR & CEVAPLARI SFL HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİN SIKÇA SORDUKLARI SORULAR & CEVAPLARI 1. Exit (Hazırlık Programı Çıkış) Sınavı nedir? Hazırlık Atlama Sınavı olarak da bilinen Exit (Hazırlık Programı Çıkış) Sınavı

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

SENATO 2016/1-IV

SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans öğrenci işlemlerine

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

DUYURU. http://www.gedik.edu.tr/uluslararasi/degisim-programlari/erasmus-ogrenci-degisim-programi. Gedik Üniversitesi Kartal YerleĢkesi

DUYURU. http://www.gedik.edu.tr/uluslararasi/degisim-programlari/erasmus-ogrenci-degisim-programi. Gedik Üniversitesi Kartal YerleĢkesi ULUSLARARASI ĠLĠġLĠKER VE ERASMUS + OFĠSĠ DUYURU 2016 / 2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI, GÜZ ve BAHAR YARIYILLARI, ERASMUS+ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM HAREKETLĠLĠĞĠ, PERSONEL DERS VERME / EĞĠTĠM ALMA ve 2017 YAZ DÖNEMĠ ÖĞRENCĠ

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

K T Ü Y D Y O KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI

K T Ü Y D Y O KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI K T Ü Y D Y O KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017-18 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI A1 ELEMENTARY A2 PRE-INTERMEDIATE B1 INTERMEDIATE B1+ UP-INT (ISTEĞE BAĞLI) 1. KUR

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı