EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMANLAR"

Transkript

1 BÖLÜM 4 EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMNLR Giriş Betonarme yapı sistemlerinin monolitik / birdöküm özelliği nedeni ile bir elemanın salt eksenel yük taşıması mümkün değildir. Eksenel yük taşıyan her eleman, küçük de olsa bir miktar kesme kuvveti ve moment taşır. Özellikle Türkiye gibi arazisinin büyük kısmı deprem kuşağında olan bir ülke için, depremin oluşturaağı atalet/eylemsizlik kuvvetleri nedeni ile bir elemanın moment taşımadığını düşünmek imkansızdır. 1

2 Eksenel Basınç Taşıyan Elemanlar : Kolonlar Yönetmeliklerde bir elemanın salt (sadee) basınç taşıyor gibi tasarlanmasına izin verilmez. Fakat, bunun bir sınır durum oluşturması nedeni ile salt eksenel yük taşıyan elemanların davranış ve dayanımlarının bilinmesinde ayda vardır. En sık rastlanan eksenel yük taşıyan elemanlar kolonlardır. Kolonların temel işlevi, katlara gelen yükleri taşımak ve bunları temele aktarmaktır. Kat yükü kolona kirişler vasıtasıyla ya da kirişsiz döşemelerde olduğu gibidoğrudan döşemelere aktarılır. Kolonlar, deprem ve rüzgar gibi yatay yüklerin taşınmasında da varsa perde duvarlarla birlikte en önemli işlevi üstlenirler. Minimum dış merkezlik / eksantrisite e ile ilgili TS koşulları daha ileride verileektir. 2

3 Kolon Türleri Kolonlar basınç taşıyan elemanlar olduğundan boyutları ayarlayarak tüm eksenel yükü betona taşıtmak ve böylee donatısız kolon yapmak ilk bakışta mantıklı gözükebilir. Fakat, büzülme ve özellikle sünme deormasyonları ile öngörülmeyen eğilme momentlerinin oluşabilme ihtimalleri nedeniyle, yönetmeliklerde buna izin verilmez. yrıa, kolona yerleştirilen boyuna donatı eksenel yükün bir bölümünü de taşır. Betonarme kolonlar, boyuna donatıyı saran enine donatının insine göre iki sınıa ayrılır. a) Boyuna donatısı bireysel etriyelerle sarılmış olanlara Etriyeli Kolon b) Boyuna donatısı spiral şeklinde sürekli dairesel retlerle sarılmış olanlara Fretli Kolon ) Eksenel yükün bir kısmının çelik elemanlarla taşındığı kolonlara ise Bileşik Kolonlar denir. Enine donatı içinde kalan beton alanı çekirdek / göbek alanı, dışında kalan alan ise kabuk alanı olarak adlandırılır. Yapım kolaylığı ve mimari ile uyum açısından uygulamada en çok kullanılan etriyeli kolon kesiti kare veya dikdörtgen, retli kolon kesiti ise daireseldir. nak, mimari gerekçelerle kolon kesitleri L, T, I veya çokgen şekillerde de olabilir. 3

4 Kolon Türleri 4

5 Kolonlar İçin Elastik Teori Ülkemizde elastik teorinin betonarme tasarımında kullanımına izin verilmemekle birlikte; büzülme, sünme ve kullanılabilirlik hesaplarında elastik teoriye dayalı birtakım tanım ve teknikler kullanıldığından, burada bu konu kısaa irdeleneektir. Elastik teoride, beton ve çelik davranışının elastik olduğu varsayılır. Eksenel yük altında gerilmelerin hesaplanmasında Eşdeğer lan kavramından yararlanılır. Buna göre kesitteki toplam boyuna donatı alanı st, modüler oran ( n=e s /E ) ile çarpılarak eşdeğer beton alanına dönüştürülür. Betona dönüştürülmüş eşdeğer alanın taşıyaağı eksenel yük, denge denklemlerinden bulunabilir. N N n s st st n N N ( ) n ( n 1) st st st n = - st st 5

6 Donatıdaki gerilmeler ise yukarıda ormülde bulunan beton gerilmesinin modüler oranla çarpılması ile bulunur. s N n st ( n 1) n N : Eksenel yük : Betondaki gerilme s :Donatıdaki gerilme :Tüm(brüt)betonalanı st : Kesitteki toplam boyuna donatı alanı n :Netbetonalanı n : modüler oran, E s /E 6

7 Yukarıda bulunan denklemler donatı oranı insinden de iade edilebilir. Buna göre: t : Donatı oranı (Donatı yüzdesi) : (Toplam boyuna donatı oranı) t st σ = N / ( ) 1+ ρ n -1 t ; σ s = N / n 1+ ρ n -1 t ( ) Yukarıda gösterilen gerilmelerin betonun zamana bağlı deormasyonları nedeniyle, zamanla büyük ölçüde değişebileeği dahaönebelirtilmişti. Bu nedenle, her iki malzemenin de doğrusal elastik davrandığı varsayımına göre çıkarılan bu denklemler, kesit hesabı için hiçbir zaman kullanılmamalıdır. nak; söz konusu denklemler, büzülme ve sünme nedeniyle oluşaak gerilmelerin kestirilmesinde yararlı olur. 7

8 Yukarıda tanımlanan gerilmeler betonun zamana bağlı deormasyonları (büzülme ve sünme) nedeni ile büyük ölçüde değişeektir. Büzülme ve sünme problemlerinde, çevreye yayılmış olan donatı, eksenel simetriden yararlanılarak kesit ağırlık merkezinde toplanabilir. Eleman deormasyon yapmakta serbest olduğu süree betonda hiçbir gerilme oluşmayaaktır. Betonarme elemanda sünme ve büzülmeden etkilenmeyen donatının varlığı, betonun zamana bağlı deormasyonunu bir miktar sınırlayaağı için her iki malzemede de gerilmeler oluşaaktır. 8

9 şağıdaki şekilde gösterildiği gibi, elemanın serbest kısalması t l olması gerekirken, donatının varlığı nedeni ile deormasyon azalmakta ve s l olmaktadır. Bu durumda betonda gerilme oluşturan deormasyon, engellenen deormasyondur, l = t l s l. Donatıda gerilme oluşturan deormasyon ise, doğrudan s l dir. Burada t, büzülme, sünme veya sıaklık değişimi birim deormasyonlarının her biri veya toplamıdır. Büzülme ve/veya sünme etkisi altındaki betonarme eleman 9

10 Beton ve donatıda oluşan gerilmeler, yazılaak denge ve uygunluk denklemlerinden yararlanılarak hesaplanabilir. Çekme gerilmesi ve birim uzama (-) işaretli olarak yazılaaktır. Denge denklemi : N ( + - N s st = 0 ) σ + st σ s = 0 (1) Uygunluk Denklemi : l l s l t (2) Gerilme - birim deormasyon ilişkisi : / E s s / E s n E E s (3) 10

11 Yukarıda verilen denklemler gerilme hesabı için yeterlidir. Bunun için (1) denkleminde s yerine (3) denkleminden s.e s yazılır ve buradan s yerine (2) denkleminden t - konulur ve yerine de - /E yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa; E st t s ( n 1) st bulunur. Donatı oranı denklem şu şekli alır. t E s t t 1 ( n 1) t st olarak gösterilirse, yukarıdaki ; s (1 t ) 1 Es t ( n t 1) 11

12 Eksenel Yüklü Kolonların Davranışı Kolonun yük taşıma güünün tükenmesi için, mutlaka her iki malzemenin de sınır dayanım değerine ulaşması gerekmektedir. Beton veya donatı sınır dayanımına eriştiğinde kuvvet uyumu oluşmakta ve sınır dayanıma erişmeyen malzeme diğerine yardım etmektedir. Deneylerden elde edilen bilgiler ışığında, eksenel basınç altındaki bir betonarme elemanın taşıma güünün, beton ve donatı kapasitelerinin toplanması ile elde edileeği anlaşılmıştır. N or n k st n st yk Kolon boyutları k yı tanımlayan standart silindir numunesi boyutlarından çok daha büyük olduğundan ve silindirdeki beton çok daha iyi sıkıştırıldığından, bu bağıntıda k yerine 0.85 k alınması daha doğru olur. 12

13 Yapılan deneylerde, eksenel yük sıırdan başlayarak belirli basamaklarla artırıldığında, donatı ve betonda oluşan gerilmelerin elastisite teorisinden elde edilen sonuçlardan azla arklı olmadığı görülmüştür. nak, yük belirli bir aşamada sabit tutulduğu takdirde,zamana bağlı deormasyonlar nedeniyle gerilmeler önemli ölçüde değişmekte ve hesaplanan gerilmeler elde edilen sonuçlarla uyuşmamaktadır. Eksenel yük taşıyan kolonda (M=0) eğer boyuna donatı çeliği S220 ise, donatı akma birim kısalmasına ulaştığında sy = olup, beton henüz maksimum gerilmeye karşılık gelen birim kısalmaya erişmemektedir ( o =0.002). Bu durumda yük artırıldığında, donatı taraından karşılanan kuvvet sabit kaldığından, betonun uygulanan yükten aldığı pay oranı yükselmektedir. Birim kısalma o değerine eriştiğinde, betonun ezilerek dağılmasını önlemek, anak betona taşınan yükün bir bölümünün donatıya aktarılması ile mümkün olur. Bunun nedeni, betonun eğrisinin inelenmesinden anlaşılabilir; 13

14 Yukarıda bir kez daha verilen şekillerden de görüleeği üzere, birim kısalmanın o değerini geçmesi, anak bir gerilme azalması ile mümkün olaaktır. Bu aşamada betondan donatıya kuvvet aktarmak mümkün değildir; çünkü donatı daha öne akma gerilmesine ulaştığı için daha azla yük almayaaktır. Bu durumda kolon taşıma güüne ulaşaak ve artan deormasyonlarla yük düşmeye başlayaaktır. Bu nedenle, taşıma güüne erişildiğinde kolondaki birim kısalma, yaklaşık o =0.002 olaaktır. Kolon boyuna donatısı S420 olduğu durumlarda, donatının akma birim deormasyonu, yaklaşık betonun birim kısalması o yaeşit olaağından ( sy =0.0021), taşıma güündeki birim kısalma yine olaaktır. 14

15 Yukarıda sözü edilen davranış, anak yeterli sargı donatısı ile çekirdekteki betonun dayanımı ve eğrisinin tepe noktasındaki birim kısalma değeri artırılarak ( o >0.002) değiştirilebilir.bu ise, sargı donatısı olarak sürekli dairesel ret kullanmakla mümkündür. Uygulamada dikdörtgen kolonlarda enine donatı olarak kullanılan bireysel etriyelerle buna yakın birsargı etkisinin sağlanabilmesi ve daha sünek bir davranış elde edilmesi ise, tutulmuş boyuna donatılar arasındaki uzaklık olan serbest etriye açıklığı a ve etriye aralığı s azaltılarak ve bunlara göre daha az etkili olsa da, etriye çapı artırılarak mümkündür.bunun nedeni, retteki deormasyonların eksenel rijitliğe, dikdörtgen etriyede ise eğilme rijitliğine bağlı olmasıdır. Kolon davranışına sargı donatısının etkisi Etriyeli kolonun kırılma davranışı Yukarıdaki şekilde verilen yük - deormasyon eğrilerinin inelenmesinden, enine donatının sargı etkisinin artırılmasının kolonlardaki davranışı sünekleştirdiği; dolayısıyla, eğriler altında kalan alanlar kıyaslandığında, enerji tüketme kapasitesini artırdığı açıkça görülmektedir. Bu durum, çok yüksek enerjinin bir anda açığa çıktığı deprem etkisi altındaki kolonlar için son deree önemlidir. 15

16 şağıdaki şekilde, brüt beton ve boyuna donatı alanları aynı olan, etriyeli ve retli iki kolonun yük-deormasyon eğrileri gösterilmiştir. Etriyeli kolonun sargı donatısı oranı ve aralığı, çekirdek alanındaki betonun özelliklerini değiştireek düzeyde değildir. Eksenel yük altındaki kolonların davranışı(etriyeli ve retli kolonlar) Şekilden görüldüğü gibi; tepe noktasına kadar, beton ve boyuna donatı alanları aynı olan etriyeli ve retli kolonların davranışları arasında ark olmayıp, taşınan yük aynıdır. Deneylerden, tepe noktasına erişineye kadar ret ve etriyedeki gerilmelerin sııra yakın olduğu, dolayısıyla sargı donatısının bu noktaya kadar taşıma güüne katkısı olmadığı görülmektedir. Fakat, tepe noktasından sonraki davranış çok arklıdır. Etriyeli kolonda noktasına erişildiğinde beton ve çelik sınırdayanımlarına ulaştığı için, artan 16 deormasyon altında yük düşmektevekolonkırılmaya başlamaktadır.

17 Eksenel yük taşıyan etriyeli bir kolonun kırılması, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi betonun ezilmesi ve iki etriye arasındaki boyuna çubukların burkulmasıyla meydana gelmektedir. Etriyeli kolonun kırılması ODTÜ Deneyleri 17

18 kolon deneyi.wmv Kesit 16x16 m, C20-S220, 412, 8/ Eksenel Yük (ton) ,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 Boyuna Birim Kısalma ( Selçuk Üniversitesi Kolon Deneyleri 18

19 tepe noktasına kadar benzer davranışı gösteren retli kolonun artan deormasyon altındaki davranışı ise, etriyeli kolonunkinden çok arklıdır. Fretli kolonda sargı mekanizması Yukarıdaki şekilde retli kolonun sargı mekanizması görülmektedir. Fretli kolonda tepe noktasından sonra kabuk betonu ezilip dökülür ve ret, Poisson etkisi ile yanlara doğru genişlemeye çalışan çekirdek betonunun genişlemesini engelleyerek, artan deormasyonla beraber çekirdek betonuna çepeçevre basınç uygular. Fretin uyguladığı yanal basınç nedeni ile çekirdekteki beton artık tek yönlü değil, üç yönlü gerilme altındadır ( 2 = 3 =q).( İki yönde eşit yanal basınç altındaki betonun bu yönlere dik uygulanan eksenel basınç altında dayanımının önemli ölçüde artaağı, daha 19 öne anlatılmıştı.)

20 Bu nedenle, retin içinde kalan çekirdek betonunun dayanımının artması sonuu retli kolon noktasında kırılmayaak, artan deormasyonlar altında yük taşımaya devam edeektir. N- eğrisinden izleneeği gibi, kabuk betonunun ezilmesi sonuu yitirilen kapasite nedeniyle, öne yükte bir düşme olaak; daha sonra retin tam etkili olması ile kolon yeniden toparlanaaktır. Fretli kolonun kırılması, birini () tepe noktasına oranla çok daha büyük deormasyonlardan sonra ikini bir tepe noktasında oluşaaktır. noktasından sonra kapasitede düşme miktarı kabuk alanının büyüklüğüne, ikini tepe noktasında taşınan yükün büyüklüğü ise kesitte bulunan ret donatısı oranına bağlıdır. nak, ideal bir sünek davranış için artan deormasyon altında kapasitede önemli bir azalmanın olmaması gerekmektedir. Bu açıdan bir öneki tepe noktasına tekrar bakıldığı zaman ikini tepe noktasında taşınan yükün birini tepe noktasında taşınan yükten az olmaması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayaak ret ise minimum ret olarak adlandırılaaktır. Minimum ret, iki tepe noktasının birbirine eşit olması ilkesi ile hesaplanabilir. 20

21 Öneki şekilden görüldüğü gibi, etriyeli kolon davranışının gevrek olmasına karşın, retli kolon davranışı oldukça sünektir. İki eğri altında kalan alanlar kıyaslandığında, sargı etkisi nedeniyle, retli kolonun enerji tüketme kapasitesinin etriyeliye oranla çok yüksek olduğu görülür. Bu nedenle, deprem etkisi altında, retli kolonlar çok daha sağlıklı davranış gösterir. Uygulamada dikdörtgen kolonlarda enine donatı olarak kullanılan bireysel etriyelerle buna yakın bir sargı etkisinin sağlanabilmesi ve daha sünek bir davranış elde edilmesi ise, tutulmuş boyuna donatılar arasındaki uzaklık olanserbest etriye açıklığı a ve etriye aralığı s azaltılarak ve bunlara göre daha az etkili olsa da, etriye çapı artırılarak mümkündür. 21

22 Etriye aralığı küçüldükçe boyuna donatının serbest boyu da küçülmekte, dolayısıyla N- eğrisinin, tepe noktası aşıldıktan sonra eğimi azalarak, süneklik artmaktadır. Fretli kolonda ikini tepe noktasında taşınan yükün birini tepe noktasında taşınan yüke eşit olmasını sağlayaak ret oranı minimum ret oranı olarak adlandırılır. Çekirdek betonunun dayanımı tepenoktasında k iken, daha öne anlatıldığı gibi, retin sargı etkisi nedeniyle ikini tepe noktasında 1 = k +4 olmaktadır. nak, kolon boyutları k yı tanımlayan standart silindir numunesi boyutlarından çok daha büyük olduğundan ve silindirdeki beton çok daha iyi sıkıştırıldığından, bu bağıntıda k yerine 0.85 k alınması daha doğru olur. Burada retin çekirdek betonuna çepeçevre uyguladığı basınçtır ( q). Buna göre, minimum ret oranı, kabuk betonunun parçalanmasıyla yitirilen eksenel yük kapasitesi, çekirdek betonunun sargı etkisi ile artan yük taşıma kapasitesine eşitlenerek bulunur. 22

23 Yitirilen kapasite (kabuk betonu): N k k ( - k ) kabuk alanıdır. Kazanılan kapasite (çekirdek betonu): İki tepe noktasında taşınan yükün aynı olabilmesi için olmalıdır İne idarlı boru analojisinden, sargı etkisi ile oluşan yanal basınç q ile rette oluşan gerilme arasındaki ilişki, N ( 0.85 ) (4q) 2 k 1 k k 0.85 k ( k 1 k k ) 4q k (4q) N 1 N 2 qr sp 23 t

24 Sınır durumda, sargı görevini yapan ret akma dayanımına ulaşaağından; sp ywk Borunun çapı, betonarme kolonda çekirdek çapı olan D olarak alınmalıdır ( r=d/2 ). Kalınlık t ise, ret kesit alanının ret aralığına bölünmesiyle t= o /s olarak elde edilir. Bu veriler ışığında düzgün yayılı basınç q= 2 olarak aşağıda şekilde bulunur. q D( s) ywk 24

25 ynı bağıntı, 2 nin çekirdekte düzgün yayılı olduğu varsayımı ile aşağıdaki şekilden de elde edilebilir. Düşey yönde kuvvetlerin toplamı aşağıda gösterildiği gibi yazılabilir. 2 ( 2 D) 0 ywk 2 s σ 2 D(s) 0 2 ywk Fretli kolonun serbest isim diyagramı 25

26 Yukarıdaki denklemlerden, gerekli minimum ret alanı; olarak elde edilir. D( s) k 0.85 ywk k Fret donatısının haimsel oranı s, bir halkadaki ret hami, s yüksekliğindeki beton çekirdek hamine bölünerek bulunur. s D0 2 D ( s) 4 4 D( s) Bu iki denklemden yararlanarak iki tepe noktasında taşınan yükü eşit kılaak ret oranı (minimum ret oranı) için şu bağıntı yazılabilir; s k ywk k 0 26

27 Bu denklem Türk yönetmelikleri dahil, bir çok ülke yönetmeliğinde minimum ret oranı olarakyeralmaktadır. nak yönetmelikte bu katsayı yuvarlatılarak; min s k ywk k ( TDY2007 ) alınmıştır. Kolon kabuk kalınlığının çok küçük olduğu durumlarda ise, s çok küçük çıkaağından, TDY2007 de ilave olarak aşağıdaki denklem de verilmiştir. min s 0.12 k ywk ( TDY2007 ) TDY2007 ye göre; bu iki denklemden daha büyük değer vereni hesaplarda esas alınır (kolon sarılma bölgeleri için ve N d > 0.20 k olması durumunda ). 27

28 TDY2007 ye göre; etriyeli kolonlarda sargı etkisinin etkin olarak sağlanabilmesi için, N d > 0.20 k olması durumunda sarılma bölgelerindeki minimum toplam enine donatı alanı, aşağıda denklemlerde verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayaak şekilde hesaplanaaktır. Bu hesapta kolonun eğilme yönüne dik çekirdek boyutu b k,heriki doğrultu için ayrı ayrı gözönüne alınaaktır. sh 0.30 s b k [( / k ) 1] ( k / ywk ) sh s b k ( k / ywk ) sh = İki dik doğrultuda alınan kesitte etriye ve çirozların toplam kesit alanı (İZDÜŞÜM) Hem etriyeli hem de retli kolonlar için sargı bölgeleri dışında bu koşullar biraz hailetilir. 28

29 Etriyeli kolonlarda sh hesabı 29

30 Eksenel Yüklü Kolonların Taşıma Güü Etriyeli ve retli kolonların birini tepe noktasına göre taşıma güü aynıdır. birini tepe noktasına göre eksenel yük taşıma güü şu şekilde yazılabilir. Beton alanı için yaklaşık olarak ( n = st ) yerine alınırsa hata oranı %1 ivarındadır, N = or k n nak, tasarım için taşıma güü hesap değeri bulunmak istendiğinde, bağıntıdaki karakteristik dayanım değerleri ( k ve yk )yerinehesap dayanımı değerleri ( d ve yd ) konulmalıdır. Fretli kolon ikini tepe noktasına eriştiği zaman, kabuk betonu tamamen ezilip dökülmüştür. Sargı tam olarak etkili olduğundan beton dayanımı yükselmiştir. Bu nedenle tüm beton alanı yerine çekirdek alanı ve beton dayanımı k yerine = 1 =0.85 k +4 2 kullanılmalıdır. N N N 0r 2 0r 2 0r 2 1 k ( k k k yk st 4 ) 2 4 k 20 D( s) st k yk yk st ywk 1 st k yk = - n yk st st 30

31 TS 500 ve birçok yönetmelikte, ret kesit alanı olan o yerine eşdeğer alan sp nin kullanımı terih edilmiştir. Eşdeğer ret alanı sp, retin bir halkasının hami, boyu s ile sınırlanan eşdeğer boyuna donatı hamine eşitlenerek bulunabilir. D o = sp (s) ve sp = D o / (s) Yukarıdaki denklemde, o yerine sp (s) / D ve k yerine de D 2 /4 getirilirse, N or2 için aşağıdaki denklem bulunur. N r k k st yk N or2 için iki denklemin sonuu aynı olmakla birlikte, kavramsal açıdan birini denklemin kullanılması daha uygundur. İkini tepe noktasına erişildiğinde, kabuk betonu tamamen ezilip büyük deormasyonlar oluştuğundan, kolonlarda ikini tepe noktası esas alınarak kapasitenin artırılması kullanım açısından sakınalıdır. Bu nedenle, etriyeli ve retli kolonların eksenel yük taşıma güü için birini tepe noktasını esas alan tek bir denklem kullanılır. nak, sargı donatısı ile gelen bu kapasite ve süneklik, deprem gibi aşırı yüklemeler altında çok önemlidir. 31 sp ywk

32 Kolonlar İçin Yönetmeliklerde Öngörülen Koşullar ve Nedenleri Yönetmeliklerde kolon enkesit boyutları için minimum değerler öngörülür. Bunun nedeni, betonun ve donatının yerleştirilmesinde kolaylık sağlamak ve yatay yükler altında minimum bir rijitlik elde etmektir. TS de dikdörtgen kesitli kolonların en küçük enkesit boyutunun 250 mm den ve dairesel kolon çapının da300 mm den az olamayaağı belirtilmiştir. nak, I, T ve L kesitli kolonlarda en küçük kalınlık 200 mm, kutu kesitli kolonlarda ise en küçük et kalınlığı 120 mm olabilir. TDY2007 de ise ilave şart olarak, dikdörtgen kesitli kolonların en kesit alanının da mm 2 den küçük olamayaağı belirtilmiştir. Kolonlarda eksenel yük düzeyi arttıkça süneklik azaldığından, aşırı gevrek davranışı önlemek amaıyla eksenel yük için bir üst sınır getirilir; bir başka deyişle minimum enkesit alanı tanımlanır. Buüstsınır; TS de N dmax 0.9 d (N d 0.6 k ) TDY2007 de N dmax 0.75 d (N d 0.5 k ) olarak verilmiştir. TS e göre, kolonlarda net beton örtüsü/pas payı, dıştaki elamanlarda 25 mm den, içteki elemanlarda 20 mm den az olamaz. Ortam ve kullanım şartlarına göre, donatıyı korumak için bu değerler artırılabilir ve artırılmalıdır. 32

33 Yönetmeliklerde, kolonlardaki minimum toplam boyuna donatı oranı ( tmin ) ve bu donatının minimum çapı da verilmektedir. Minimum boyuna donatının temel amaı, yatay yüklere karşı ve beklenmeyen dış merkezlik(eksantrisite) oluşması durumunda belirli asgari bir moment kapasitesinin sağlanması ve betonun ezilmesi ile oluşaak kırılma gevrekliğinin azaltılmasıdır. TS ve TDY2007 de tmin 0.01 olarak verilmiştir. nak TS e göre, kesitte hesaplanan gerekli donatının en az 1.3 katı sağlanması koşuluyla, bu sınır değerine kadar azaltılabilir. Kolon kesitinin mimari vb. nedenlerle statikçe gerekenden daha büyük yapıldığı durumlarda karşılaşılabileek bu esnekliğe, TDY2007 ye göre deprem bölgelerinde yapılaak yapılar için hiçbir surette izin verilmez. Yönetmeliklerdeki minimum boyuna donatı çapı ise, boyuna donatının burkulma kapasitesini minimum bir düzeyde tutma amaına yöneliktir. TS de kolon için minimum donatı çapı 14 mm (14) olarak belirtilmiştir. TDY2007 ye göre, en az boyuna donatı, dikdörtgen kesitli kolonlarda 416 veya 614, dairesel kolonlarda ise 614 olaaktır. 33

34 yrıa, yönetmeliklerde boyuna donatı oranı için bir üst sınır da getirilmiştir. Bu üst sınırın amaı; a) Betona göre pahalı olan çeliğin kullanımını sınırlandırmak b) Beton ve donatının kolay yerleşmesini sağlamak ) Kesit boyutlarının aşırı küçülerek yatay yüklere karşı olan eğilme rijitliğinin azalmasını önlemek TS ve TDY2007 ye göre, boyuna donatı oranı aşağıdaki değerlerden azla olamaz. Bindirmeli ek bölgeleri dışında tmax 0.04 Bindirmeli ek bölgelerinde tmax 0.06 Türkiye şartları için ekonomik donatı oranının 0.01 ile 0.02 arasında değiştiği söylenebilir. 34

35 Kolon boyuna donatısı, kolon yüksekliği boyuna enine donatı ile sarılır. Yönetmeliklerde etriye ve retler için de bazı sınırlamalar vardır. Bu sınırlandırmalar enine donatının işlevinin bilinmesiyle aydınlığa kavuşur. Bunlar; a) Boyuna donatıyı betonun yerleştirilmesi sırasında yerinde tutmak, b) Kırılma konumunda boyuna donatının burkulma boyunu azaltarak, burkulmayı geiktirmek, ) Çekirdek betonunun sünekliğini ve bazı durumlarda dayanımını artırmak, d) Kesme gerilmesini karşılamak. Dikdörtgen etriyelerin boyuna doğrultudaki aralığı s ve tutulmuş boyuna çubuklar arasındaki serbest açıklığı a ve çapı ne kadar büyük olursa, bu işlevler o kadar iyi yerine getirilmiş olur. Etriye serbest açıklığı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, birden azla etriye veya ara çiroz kullanılarak küçültülebilir. TS e göre, enine donatı çubuk çapı, en büyük boyuna donatı çapının üçtebirindenazolamaz( t max l /3). Enine donatı aralığı da en küçük boyuna çubuk çapının 12katından ve 200 mm den azla olamaz (s 12 min l ve 200 mm). Dikdörtgen kesitli kolonlarda etriye veya aynı aralıkta çirozla tutulmuş olan boyuna donatı çubukları arasındaki uzaklık 300 mm den azla olamaz (a 300 mm). TDY2007 ye göre, kolonlarda den küçük çaplı enine donatı kullanılmayaaktır (min t =8 mm). yrıa, a 25 t olmalıdır. 35

36 Kolonlarda bazı etriye düzenlemeleri 36

37 TDY2007 de boyuna donatının düzenlenmesi ve enine donatı ile ilgili olarak getirilen ilave koşullar, depremde kolonun daha iyi bir sünekliğe sahip olabilmesine yöneliktir.bu koşullar ayrıa belirtileektir. Yönetmeliklerin çoğunluğu, kolon taşıma güünün salt eksenel yüke göre hesaplanmasına izin vermez ve kolonlar için minimum bir dış merkezlik öngörür. Bunun nedeni betonun homojen olmaması, imalat hatalarından doğabileek eksen eğrilikleri, betonarmenin bir döküm olma özelliği ve beklenmeyen yük etkilerinin moment oluşturma olasılığıdır. TS de, yapısal çözümlemeden elde edilen ve tasarımda kullanılaak kolon uç momenti ile hesaplanan dış merkezliğin / eksantrisitenin (15mm+0.03h) dan az olamayaağı belirtilmiştir. Burada h, kolonun eğilme doğrultusundaki mm insinden kesit boyutudur. e min (15mm h ) 37

38 Kolonlar için TDY2007 de öngörülen ilave koşullar Süneklik Düzeyi Yüksek Kolonlar Kolon Boyuna Donatısının Düzenlenmesi (TDY2007) Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, mümkün olabildiğine kolon orta bölgesinde (kolonun alt ve üst uçlarında tanımlanan sarılma bölgeleri arasında kalan bölge) ve her tür donatı için mutlaka kanasız yapılmalıdır. Bu durumda bindirmeli ek boyu, en az TS 500 de çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu l b ye eşit olmalıdır. l 0 l b ve l 0 30 m ( TS500 ) TS 500 de l b ile ilgili aşağıdaki denklem verilmiştir. Düz yüzeyli çubuklarda, nervürlü çubuklar için verilen bu değerin iki katı kullanılmalıdır. Bu konu ileride ayrı bir bölümde açıklanaaktır. l b yd td 38

39 Boyuna donatıların bindirmeli eklerinin kolon alt uunda yapılması durumunda ise, aşağıdaki koşullara uyulaaktır. yrıa, basınç donatısındaki bindirmeli eklerde kana yapılmamalıdır. (a) Boyuna donatıların %50 sinin veya daha azının kolon alt uunda eklenmesi durumunda bindirmeli ek boyu, l b nin en az 1.25 katı olaaktır. l 0 1,25 l b (b) Boyuna donatıların %50 den azlasının kolon alt uunda eklenmesi durumunda bindirmeli ek boyu, l b nin en az 1.5 katı olaaktır. l 0 1,50 l b Temelden çıkan kolon ilizlerinde de bu koşula uyulaaktır. () Yukarıdaki her iki durumda da, bindirmeli ek boyuna sarılma bölgeleri için öngörülen minimum enine donatı kullanılaaktır. 39

40 Kolonlarda bindirmeli ek 40

41 Katlar arasında kolon kesitinin değişmesi durumunda ; Boyuna donatının kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde düşeyegöreeğimi 1/6 dan daha azla olmayaaktır. Kesit değişiminin daha azla olması durumunda veya en üst kat kolonlarında; alttaki kolonun boyuna donatısının karşı tarataki kirişin içindeki kenetlenme boyu, TS500 de çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu l b nin 1.5 katından ve 40 den daha az olmayaaktır. Karşı tarata kiriş bulunmadığı durumlarda kenetlenme, gerekirse kolonun karşı yüzünde aşağıya doğru kıvrım yapılarak sağlanaaktır. 90 dereelik yatay kananın veya aşağıya kıvrılan düşey kananın boyuenaz 12 olaaktır. Yan yana boyuna donatılarda yapılan manşonlu veya kaynaklı eklerin arasındaki boyuna uzaklık 600 mm den az olmayaaktır. 41

42 Kolon-kiriş birleşim bölgesinde kolon boyuna donatısının düzenlenmesi 42

43 Kolonda sarılma bölgesi 43

44 Kolonlarda Enine Donatı Koşulları (TDY2007) TDY2007 madde ya göre (daha ileride kesme güvenliği konusunda anlatılaaktır) daha elverişsiz bir durum elde edilmedikçe, kolonlarda kullanılaak minimum enine donatıya ilişkin koşullar, kolon sarılma bölgeleri ve kolon orta bölgesi için ayrı ayrı verilmiştir. Tüm kolon boyuna, TDY de tanımlanan özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları kullanılaaktır. Her bir kolonun alt ve üst uçlarında özel sarılma bölgeleri oluşturulaaktır. Sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu, döşeme üst kotundan yukarıya doğru veya kolona bağlanan en derin kirişin alt yüzünden başlayarak aşağıya doğru ölçülmek üzere, kolon kesitinin büyük boyutundan (dairesel kesitlerde kolon çapından), kolon serbest yüksekliğinin 1/6 sından ve 500 mm den az olmayaaktır. Sarılma bölgelerinde kullanılaak enine donatıya ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir. Bu donatılar temelin içinde de, 300 mm den ve en büyük boyuna donatı çapının 25 katından az olmayan bir yükseklik boyuna devam ettirileektir. nak, çanak temellere mesnetlenen kolonlarda, sarılma bölgesindeki enine donatı çanak yüksekliği boyuna devam ettirileektir. 44

45 Sarılma Bölgesi Uzunluğu h l n /6 500 (a) Sarılma bölgelerinde 8 den küçük çaplı enine donatı kullanılmayaaktır. Kolon boyuna etriye ve çiroz aralığı s, en küçük enkesit boyutu b nin 1/3 ünden ve 100 mm den daha azla, 50 mm den daha az olmayaaktır. Etriye kollarının ve/veyaçirozların arasındaki yatay uzaklık a, etriye çapının 25katından azla olmayaaktır (a 25 t ). Sürekli dairesel spirallerin (retin) adımı s, 50 mm den büyük ve göbek çapı ( D ) nin 1/5 inden ve 80 mm den azla olmayaaktır. 45

46 Sargı Donatısı (TDY2007 madde ) t 8 s b / mm mm mm (b) Etriyeli kolonlarda N d > 0.20 k olması durumunda sarılma bölgelerindeki minimum toplam enine donatı alanı, aşağıda denklemlerde verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayaak şekilde hesaplanaaktır. Bu hesapta kolonun eğilme yönüne dik çekirdek boyutu b k,herikidoğrultu için ayrı ayrı gözönüne alınaaktır. sh 0.30 s b k [( / k ) 1] ( k / ywk ) sh s b k ( k / ywk ) sh = İki dik doğrultuda alınan kesitte etriye ve çirozların toplam kesit alanı (İZDÜŞÜM) 46

47 Tutulmuş İki Boyuna Donatı rasındaki Uzaklık 47

48 () Spiral donatılı kolonlarda N d > 0.20 k olması durumunda sarılma bölgelerindeki enine donatının minimum haimsel oranı, aşağıdaki denklemlerde verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayaak şekilde hesaplanaaktır. s = 4 0 / (D. s) 0 = Spiral çubuğun kesit alanı s 0.45 [( / k ) 1] ( k / ywk ) s 0.12 ( k / ywk ) Spiral aralığı s D/5 s 80 mm (d) N d 0.20 k olması durumunda, kolon sarılma bölgelerinde yukarıda verilen denklemler ile verilen enine donatıların en az 2/3 ü, minimum enine donatı olarak kullanılaaktır. 48

49 Kolon orta bölgesi, kolonun alt ve üst uçlarında tanımlanan sarılma bölgeleri arasında kalan bölgedir. Kolon orta bölgesinde 8 den küçük çaplı enine donatı kullanılmayaaktır. Kolon boyuna etriye, çiroz veya spiral aralığı, en küçük enkesit boyutunun yarısından ve 200 mm den daha azla olmayaaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, a, etriye çapının 25 katından daha azla olmayaaktır. 49

50 Kolonda enine ve boyuna donatı ( TDY2007 ) 50

51 MOMENT (tm) KOLONLR İÇİN MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİ N=250 ton N=50 ton KOLON 50 x 50 m Boyuna donatı: 826 ETRİYE 2/10 m(yönet.) =200 kg/m2 y=4200 kg/m2 su=5250 kg/m2 t=0.029 BETON:GELİŞTİRİLMİŞ KENT&PRK ss=0.01,su=0.1 Betonun Çekme Diyagramı (İki Doğrusal Eğri) ,000 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 EĞRİLİK (rad/m) s 50 m 50 m Kolonlar için moment - eğrilik ilişkisi 51

52 Özel Deprem Etriyeleri ve Çirozları Bütün deprem bölgelerinde, süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi normal olan tüm betonarme sistemlerin kolonlarında, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde, perde uç bölgelerinde ve kiriş sarılma bölgelerinde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi, çirozlar ise özel deprem çirozu olarak düzenleneektir. Özel deprem etriye ve çirozlarının sağlaması gerekli koşullar aşağıda verilmiştir. Özel deprem etriyelerinin her iki uunda mutlaka kıvrımlı kanalar bulunaaktır. Özel deprem çirozlarında ise bir uçta 90 0 kıvrımlı kana yapılabilir. Bu durumda kolonun veya perdenin bir yüzünde, kana kıvrımları ve 90 0 olan çirozlar hemyatayhemdedüşey doğrultuda şaşırtmalı olarak düzenleneektir. Kana uu çekirdek betonunda kenetlenmelidir (135 0 kana). Kabukta yapılan kenetlenme etkisizdir, çünkü kabuk betonu erken bir aşamada dökülür ve durumda kenetlenme etkisiz olur. Sadee çirozların bir uundaki kana 90 0 yapılabilir. 52

53 Bu durumda kolonun veya perdenin bir yüzünde, kana kıvrımları 135 deree ve 90 deree olan çirozlar hem yatay hem de düşey doğrultuda birer atlayarak düzenleneektir. 135 deree kıvrımlı kanalar, enine donatı çapını göstermek üzere, en az 5 çaplı daire etraında büküleektir. Kanaların boyu kıvrımdaki en son teğet noktasından itibaren, düz yüzeyli çubuklarda 10 ve 100 mm den, nervürlü çubuklarda ise 6 ve 80 mm den az olmayaaktır. Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayaak ve kanaları aynı boyuna donatı etraında kapanaaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olaaktır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları saraaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayaak biçimde sıkıa bağlanaaktır. 53

54 Etriye ve çiroz detayları (TDY2007) 54

55 Süneklik Düzeyi Normal Kolonlar Enkesit ve Boyuna Donatı Koşulları Enkesit boyutlarına ve boyuna donatıya ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için belirtilen koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Boyuna Donatının Düzenlenmesi Boyuna donatının düzenlenmesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için belirtilen koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Boyuna donatı bindirmeli eklerinin kolon alt uunda yapılması durumunda, ek boyuna TDY2007 Madde de tanımlanan minimum enine donatı kullanılaaktır. Enine Donatı Koşulları Kolonlarda kullanılaak minimum enine donatıya ilişkin koşullar, kolon sarılma bölgeleri için aşağıdaki de ve kolon orta bölgesi için de verilmiştir. Tüm kolon bölgelerinde, TDY2007 de tanımlanan özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları kullanılaaktır. 55

56 TDY2007 Madde Kolon sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu için süneklik düzeyi yüksek olan kolonlar için verilen tanım, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Süneklik düzeyi normal olan kolonlarda sarılma bölgesindeki enine donatı aralığı, en küçük enkesit boyutunun 1/3 ünden, en küçük boyuna donatı çapının 8 katından ve 150 mm den daha azla olmayaaktır. TDY2007 Madde Kolon orta bölgesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için TDY2007 Madde de verilen tanım ve minimum enine donatı koşulları ile TDY2007 Madde te verilen koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Kolon orta bölgesindeki enine donatı, e göre belirleneektir. 56

57 Kolonlarda öngörülen minimum koşullar ve önemi Her yapı elemanında olduğu gibi, kolonlarda da öngörülen koşullara uymak ve yapımda gereken özeni göstermek, en az hesaplar kadar önemlidir. Birkolonunçökmesi,tümyapının çökmesi ile sonuçlanabileeğinden, kolonlar için diğer yapı elemanlarına oranla daha da titiz davranmak gerekmektedir. Yıllardır betonarme yapılar üzerinde yapılan inelemelerde, kolonlarda düşey ya da yatay yükler altında oluşan hasar ve çökmelerin genellikle şu dört nedenden kaynaklandığı gözlenmiştir. Bunlar; a) Yetersiz enkesit boyutları b) Yetersiz sargı donatısı ) Boyuna donatıda yapılan bindirmeli eklerde bindirme boyunun yetersizliği d) Beton dayanımının öngörülenden çok düşük olması Depremde ağır hasar görmüş bir betonarme kolon 57

58 Kolonlar için kullanılan bazı semboller 58

59 Kolonlar için minimum koşullar çizelgesi 59

60 Eksenel Çekme Tek katlı, tekaçıklıklı çerçeve veya kemerlerin gergileri, tekil veya sürekli temellerin bağ kirişleri, silo ve dairesel su depolarının duvarları gibi bazı yapı elemanları eksenel çekme taşıma durumundadırlar. Eksenel çekme etkisindeki elemanlarda donatı kesit ağırlık merkezine göre simetrik olarak yerleştirilmeli ve olabildiğine donatıda ek yapılmamalıdır. Ek yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda bindirme boyu normal kenetlenme boyunun iki katı alınmalı ( 2l b ) veya özel ek manşonları kullanılmalıdır. Donatısı simetrik olarak yerleştirilmiş bir betonarme kesite, betonu çatlatmayaak düzeyde bir eksenel çekme uygulandığında bu yük beton ve donatı taraından birlikte taşınır. N t st Eksenel çekme, betonun çekme dayanımını aştığında beton çatlar ve bu durumda yükün tamamı donatı taraından karşılanır. N st s s 60

61 Betonu çatlataak eksenel yük, yaklaşık olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir. N r td Eksenel çekme nedeniyle oluşaak çatlaklar, eleman eksenine dik olarak gelişir ve elemanı çepeçevre sararlar. TS e göre, bütün kesitin çekmeye çalıştığı durumlarda taşıma güü hesabı, beton katkısı dikkate alınmaksızın, sadee boyuna donatı dikkate alınarak şu şekilde hesaplanmalıdır. N d st yd Eksenel çekme altındaki elemanlarda en az gevrek kırılmayı önleyeek kadar ve çatlama dayanımı çatlak sonrası dayanıma eşitlenerek hesaplanabileek minimum bir donatı bulundurulur. tk st yk t min st tk yk 61

62 Karakteristik dayanımlar yerine hesap dayanımları yazılırsa yaklaşık olarak, TS de verilen, aşağıdaki bağıntı elde edilir. Sonuç olarak; t min 1.5 N Eğer ise, yukarıda belirtilen minimum donatının d N r bulundurulması yeterlidir. N r td yd td Eğer ise, gereken donatı aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. N st d N r N d yd t min N d st yd 62

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Çekme çubuklarının temel işlevi, çekme gerilmelerini karşılamaktır. Moment kolunu arttırarak donatının daha etkili çalışmasını sağlamak

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI .5.4.2.1 -.1 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 -.2 - -.5 -.6 -.7 1 .5.4.2.1 -.1 -.2 - -.5 -.6 DBYBHY göre yeni yapılacak binaların Depreme Dayanıklı Tasarımının Ana İlkesi Hafif şiddetteki

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ Meslekiçi Eğitim Semineri BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Prof. Dr. Kadir GÜLER kguler@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi,

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

BETONARME-I 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Tanımlar fc; Beton basınç dayanımı (basınç deneyi ile ölçülmüş dayanımdır) fck; Betonun karakteristik

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

BÖLÜM 2 BETONARME DAVRANIŞI VE HESAP İÇİN TEMEL İLKELER

BÖLÜM 2 BETONARME DAVRANIŞI VE HESAP İÇİN TEMEL İLKELER BÖLÜM 2 BETONARME DAVRANIŞI VE HESAP İÇİN TEMEL İLKELER Betonarme gibi elastik ve doğrusal olmayan, gerilmeleri zamana ve yük geçmişine bağlı bir malzemenin davranışını hesaplara yansıtmak kolay değildir.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Süneklik, Rijitlik, Dayanıklık ve Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Kavramlar Deprem Mühendisliği Deprem Yapı

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR

BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR 3.1. MALZEME I.3/2 3.1.1. Beton I.3/2 3.1.2. Donatı I.3/5 3.1.3. Aderans I.3/6 3.2. DÖŞEMELER I.3/7 3.3. KİRİŞLER I.3/10 3.3.1. Süneklik Düzeyi Yüksek Kirişler

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır.

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. Kafes sistemlerdeki basınç elemanları, yapılardaki

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü GİRİŞ: Betonarme yapılar veya elemanlar servis ömürleri boyunca gerek kendi ağırlıklarından gerek dış yüklerden dolayı moment,

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ DOÇ. DR. ALİ KOÇAK ARALIK, 2007 1 1. Donatının Kenetlenmesi Betonarme

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Yüksek Binalar 2015 Yüksek bina: h>20~40m Düşey yüklerden çok yatay kuvvetler önemli Çelik, BA

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1975 DEPRE YÖNETELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ AAÇ... 14/1 14.1. PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ... 14/1 14.2. BİNA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS IV Dayanım Limit Durumu Enkesitlerin Dayanımı Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Dayanım Limit Durumu Enkesitlerin Dayanımı Çekme Basınç Eğilme Momenti Kesme Burulma

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 27 DEPREM YÖNETMELİĞİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ YÖNETMELİK KOMİSYONU (7/7/23 Tarih ve 8925 Sayılı Bakan Oluru) Nuray Aydınoğlu (BÜ) Nejat Bayülke

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI

B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARE HESAPLARI B-B AKSI KİRİŞLERİ ELVERİŞSİZ OENT DİYAGRALARI 1.. ve 3.Grup yüklemeler için hesap momentleri olarak kolon yüzündeki (x=0) düzeltilmiş moment değerleri esas alınacaktır.

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ F İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ İN 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinorce Concretee Structural Design BÖLÜ 3 - BETONARE BİNALAR İÇİN DEPREE

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

KOLON VE KİRİŞ KALIBI

KOLON VE KİRİŞ KALIBI KOLON VE KİRİŞ KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KOLON VE PERDE KALIPLARI Kirişlerden gelen yükü temele ileten

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı