BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ"

Transkript

1 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ Meslekiçi Eğitim Semineri BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Prof. Dr. Kadir GÜLER İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 17 Kasım 2012 DİYARBAKIR 1

2 BAŞLICA DEPREM HASARI NEDENLERİ Taşıyıcı sistemin kötü seçilmiş olması Donatı düzeninin uygun olmaması Beton dayanımının düşük olması Zeminle ilgili hasarlar Deprem hasarı, genellikle yukarıdaki hususlardan sadece bir tanesi nedeniyle oluşmaz K. Güler 2

3 DONATI Betonun çekme dayanımı çok küçük, çekme kuvvetlerinin donatı tarafından taşındığının kabul edilmesi Eğilme ve çekme ile zorlanan yapı elemanlarında çekme kuvvetlerini almak, çekme bölgelerine donatı yerleştirmek - boyuna donatı (eğilme / eksenel çekme) - enine donatı (kesme / burulma) Kesit hesabının gerektirdiği durumlarda basınç bölgesine de donatı koymak (kolonlar, basınç donatılı kirişler gibi) K. Güler 3

4 DONATI Sıcaklık değişimi, rötre gibi etkilerden oluşan çekme gerilmelerinin karşılanması ve çatlak genişliklerinin sınırlı kalmasının sağlanması Kolonlarda donatı basınç kuvveti ile zorlanan betonun taşıma kapasitesini arttırır Narin kolonlarda burkulmaya karşı güvenlik sağlar Büyük çatlakları önler ve ortaya çıkan eğilme momentlerini karşılar K. Güler 4

5 K. Güler 5

6 DONATI Basınç donatısı olarak betonun sünme ve rötre şekildeğiştirmelerini azaltır Sadece basınç gerilmeleri ile zorlanan ve burkulma tehlikesi olmayan yapı elemanlarında, betonun yüksek basınç dayanımı nedeniyle donatının önemi fazla değilse de, yüksek basınç gerilmelerine maruz betonarme elemanlarda yarılmalara karşı enine donatı veya fret donatısı kullanılır Enine donatı betonun göçme şekildeğiştirmesinin büyümesini sağlayarak sünekliği arttırır - Sargı donatısı (spiral / etriye) - Basınç donatısı (kiriş) K. Güler 6

7 Değişik çelik türlerinde Gerilme-Şekildeğiştirme eğrisi K. Güler 7

8 Donatının sünekliği Gerilme-şekil değiştirme diyagramından görüleceği gibi: S220 (BÇI) ve S420a (BÇIIIa) de iyi S420b (BÇIIIb) ve S500 (BÇIV) de yetersizdir Süneklik gerektiren durumlarda ilk ikisi kullanılmalıdır (DBYBHY) K. Güler 8

9 Donatı Mekanik Özellikleri Çelik sınıfı Minimum akma sınırı f yk ; f 0.2 (MPa ) Minimum çekme dayanımı f su ( MPa) Minimum kopma uzaması ε su S220(a) Doğal sertlikte düz yüzeyli beton çeliği S420(a) Doğal sertlikte nervürlü beton çeliği S420(b) Soğukta işlenmiş nervürlü beton çeliği S500(bs) Doğal sertlikte çelik hasır S500(bk) Soğukta işlenmiş çelik hasır K. Güler 9

10 Beton K. Güler 10

11 Beton dayanımı ve sünekliği Tek eksenli ve iki ya da üç eksenli gerilme durumunda farklıdır Yanal basınç şekilde görüldüğü gibi basınç dayanımını ve sünekliği artırır Sargılama, bu nedenle, hem basınç dayanımı hem de göçme şekil değiştirmesinin artmasını sağlar K. Güler 11

12 Sargı etkisi K. Güler 12

13 K. Güler 13

14 K. Güler 14

15 Enine donatı ile sargılamada Sargılanamayan beton hacmi dairesel kesitte en azdır Kare kesitte sargılama etkisi dikdörtgenden daha iyi Enine donatı aralığı azaldıkça sargılanamayan beton hacmi de azalır K. Güler 15

16 K. Güler 16

17 Basit eğilmede çatlama K. Güler 17

18 Çatlama Betonun gevrekliği nedeni ile betonarmede çatlak oluşması doğaldır, beklenir Çatlakların zararlı düzeye çıkmaması, uygun yerleştirilmiş donatı ile sağlanır Donatı çatlamayı önlemez, sınırlar K. Güler 18

19 Beton Örtüsü faydalı yükseklik etriye paspayı çekme donatısı ağırlık merkezi net beton örtüsü K. Güler 19

20 Beton Örtüsü TABLO 2: Beton örtü tabakası kalınlıklar (TS500) Eleman Zeminle doğrudan ilişkide olan elemanlarda Hava koşullarına açık kolon ve kirişlerde Yapı içinde dış etkilere açık olmayan kolon ve kirişlerde Perde duvar ve döşemelerde Kabuk ve katlanmış plaklarda c c 50mm c c 25mm c c 20mm c c 15mm c c 15mm K. Güler 20

21 Çekip çıkarma deneyi Sürtünme kuvvetleri Donatı gerilmeleri değişimi Aderans gerilmeleri değişimi P=As fyd=pi Ф2/4 fyd P= pi Ф fctd lb=pi Ф2/4 fyd lb= Ф/4 (fyd/fctd) K. Güler 21

22 Değişik konumlarda aderans K. Güler 22

23 Konum II Konum I deki donatıların düz kenetlenmesinde kenetlenme boyu %40 arttırılmalıdır.

24 Çekip çıkarma deneyi Aderansın konuma göre ve donatı yüzey durumuna göre değiştiği Nervürlü donatının düz yüzeyliye, a konumunun c ye göre yaklaşık iki kat iyi olduğu Betonun oturması nedeni ile c konumunun en düşük aderans düzeyinde olduğu görülüyor K. Güler 24

25 Nervürlü donatının yarılma etkisi K. Güler 25

26 Yetersiz donatı aralığı ve beton örtüsü durumlarında çatlama ya da yarılma etkisi oluşturabilir Yetersiz beton örtüsü yarılma yarılma K. Güler 26

27 K. Güler 27

28 DONATININ KENETLENMESİ Düz kenetlenme Kancalı kenetlenme Fiyong ile kenetlenme Mekanik kenetlenme K. Güler 28

29 K. Güler 29

30 Nervürlü ve düz yüzeyli donatıda kenetlenme boyu l b =0.12 (f yd /f ctd ) Φ 20 Φ (nervürlü donatı) l b =0.24 (fyd/fctd) Φ 40 Φ (düz yüzeyli donatı) 32mm<Φ 40mm lb=(100/(132-φ)) lb P=As fyd=pi Ф2/4 fyd P= pi Ф fctd lb=pi Ф2/4 fyd lb= Ф/4 (fyd/fctd) K. Güler 30

31 K. Güler 31

32 Bindirme ekinde şaşırtma Eklerin ayni kesitte yapılmamasına çalışılmalıdır. l 0 = 1 l b ifadesine 1 katsayısı ayni kesitte eklenen donatının oranına göre değişir, kanca yapıldığında %75 ine kadar azaltılabilir l o = 1 l b 1 = r ; r ayni kesitte eklenen donatının toplam donatıya oranıdır Eksenel çekmede 1 =1.8 K. Güler 32

33 Standart kanca ve fiyonglar K. Güler 33

34 Demet donatı düzenlenmesi K. Güler 34

35 Nervürlü donatı 90 dereceden fazla bükülmemelidir Bu düşünce ile kanca da yapılmamalıdır En az büküm çapı 5ø olabilir Etriye kancasının 135 derece olması tercih edilmelidir K. Güler 35

36 Enine Donatı K. Güler Özel deprem etriyeleri ve deprem çirozları 36

37 Etriyelerde kancalı kenetlenme K. Güler 37

38 Çelik hasırda kenetlenme K. Güler 38

39 Basınç donatısında kanca etkisiyle burkulma Basınç donatısında kanca yapılmaması daha doğrudur Sık etriye ile sarma burkulmayı önler K. Güler 39

40 Burulma etkisinde iç kuvvetler ve zorlanan köşe K. Güler 40

41 Burulma etkisi altında iç kuvvetler Beton basınç kuvvetleri köşegenlerde Donatı çekme kuvvetleri etriye ve boyuna donatıda olmak üzere bir uzay kafes gibi Zorlanan köşede etkiler, yeterli etriye kesiti ile karşılanır Hem etriye hem de boyuna donatı olmaksızın burulma etkisi karşılanamaz K. Güler 41

42 K. Güler 42

43 Bir doğrultuda çalışan döşemede Dış ve ara mesnet olan kısa kenarlarda mesnet donatısı bulunmalıdır Donatı büküm yerleri ve uzatılma boyları Betonlama sırasında donatının yerinde kalmasını sağlamaya özen gösterilmelidir K. Güler 43

44 K. Güler 44

45 Tek doğrultuda çalışan döşemede donatı düzeni K. Güler 45

46 Kısa kenar mesnet donatısı K. Güler 46

47 Döşeme kısa kenarında İç mesnetlerde eğilme momenti, açıklık momenti düzeyinde olabilir (örnekte uzun kenarlar basit mesnetli) Döşemelerde dağıtma donatısı ana donatını bulunduğu tarafta olmalı, gerçekte bu donatını işlevi dağıtma değil, eğilme momenti taşımadır (Mxµ) K. Güler 47

48 K. Güler 48

49 İki doğrultuda çalışan döşemede donatı düzeni K. Güler 49

50 Konsol plakta tekil yük ve donatı a)ana donatı yanında buna dik doğrultudaki eğilme etkisi de gözönünde tutulmalı b)serbest plak kenarında donatı: 2h kadar alta bükülmelidir K. Güler 50

51 Tekil yük etkisinde a)ana donatı yanında buna dik doğrultudaki eğilme etkisi de gözönünde tutulmalı b)serbest plak kenarında donatı: 2h kadar alta bükülmelidir K. Güler 51

52 Saçak döşemesi donatısı a) Asal moment yörüngeleri b) mx değişimi c) Sehim d) x doğrultusu için donatı K. Güler 52

53 Döşemede küçük boşluk ve donatı Eğilme momenti yörüngeleri ve delik civarında ek donatı K. Güler 53

54 Sürekli döşemede köşe donatıları Köşe donatısı serbest köşede burulma momentini karşılamak için konur Yüzeysel taşıyıcı elemanlarda burulma momenti çubuk sistemlerdekinden farklı donatı düzeni gerektirir Bir doğrultuda sürekli köşede burulma momenti serbest köşenin yarısı kadardır, donatı azaltılır, altta ana donatının yarısı var olduğundan ek gerekmeyebilir K. Güler 54

55 Sürekli döşeme köşe donatısı K. Güler 55

56 Döşemelerde Çelik Hasır (S500) Kullanılması 56

57 Bir doğrultuda çalışan döşeme, R hasırı (açıklık) Alt Donatı 57

58 Bir doğrultuda çalışan döşeme, R hasırı (mesnet) Üst Donatı 58

59 Döşemelerde Çelik Hasır (S500) Kullanılması 59

60 İki doğrultuda çalışan döşeme, Q hasırı (açıklık) Alt Donatı 60

61 İki doğrultuda çalışan döşeme, R hasırı (mesnet) Q hasırı (köşelerde) Üst Donatı 61

62 Standart Çelik Hasır 62

63 Çelik hasır donatı için bindirme boyları K. Güler 63

64 Çelik hasırda bindirme eki K. Güler 64

65 Dişli Döşemeler Kirişlerdeki kurallar geçerli. Basınç donatısı gerekmeyecek şekilde eğilme donatısı Minimum kayma donatısı olacak şekilde kesit boyutu K. Güler 65

66 Kirişsiz döşeme zımbalama donatısı örnekleri Zımbalama kontrolünün donatısız sağlanması tercih edilmelidir Zımbalama dayanımı için donatı zorunlu olduğunda plak kalınlığı en az 250 mm olmalıdır Donatı ile sağlanan dayanım artımı %50 yi aşmamalıdır K. Güler 66

67 Kirişsiz döşeme zımbalama donatısı örnekleri K. Güler 67

68 K. Güler 68

69 K. Güler 69

70 Kolonlarda donatı bölgeleri K. Güler 70

71 Kolonlarda etriye düzeni etriye etriye Uygun değil K. Güler 71

72 Süneklik düzeyi yüksek kolonlarla ilgili konstrüktif kurallar Tanım TS500 Deprem Yönetmeliği max N d 0.6 f ck A c 0.5 f ck A c min b - 250mm max ( h / b ) max a - 25φ h max s o 200mm ; 12φ l 200mm ; b / 2 ; h / 2 min s o - 50mm max s c - 100mm ; b / 3 ; h / 3 max s cj - 150mm (kuşatılmış) ; 100mm (kuşatılmamış) max l c - 500mm ; h ; b ; l n / 6 min φ h ; min φ c φ l / 3 8mm min ρ toplam max ρ toplam min A s 4φ14 4φ16 veya 6φ14 min A c mm 2 min dışmerkezlik 0.1 h ; 25mm - K. Güler 72

73 Kolon donatısı bindirme eki Alt donatı 1/6 dan daha az eğimle üste çıkabiliyorsa ilk iki şekil uygun Daha büyük eğim gerekiyorsa üçüncü şekilde olduğu gibi ek filiz donatısı konmalıdır K. Güler 73

74 Kolon kesitinin değişmesi b c b 1 6 e a e a (a+b) 1.5 l b (a+b) 40 b 12 e 1.5 l b e 40 Şekil 6 (a+b+c) 1.5 l b (a+b+c) 40 c 12 K. Güler 74

75 Birleşim bölgesinde etkiler ve donatı düzeni a) ve b) düşey ve yatay yük etkisinde iç kuvvetleri gösteriyor c) donatı düzeni: kolon etriyesi birleşim bölgesinde de var, kiriş donatıları gönye şeklinde bükülmeli ve gönye etriye içinde kalmalıdır K. Güler 75

76 Aynı genişlikli kolon-kiriş birleşimi K. Güler 76

77 Aynı genişlikli kolon-kiriş birleşimi K. Güler 77

78 Aynı genişlikli kolon-kiriş birleşimi K. Güler 78

79 Kirişin kolondan daha dar olması (kesit) K. Güler 79

80 Perde donatı düzeni uç bölgesi düşey donatısı b l min 4o14 w w 250mm 250mm min o 8 s 200mm s b w uç bölgesi düşey donatısı b w l min 4o14 50mm s 100mm s b /2 w s w perde uç bölgesi perde uç bölgesi l w 7 bw perde gövdesi perde uç bölgesi kritik perde yüksekliği H c r b w a 25 o etr a l uç l uç K. Güler 80

81 K. Güler 81

82 Süneklik düzeyi yüksek perdelerle ilgili konstrüktif kurallar Tanım TS500 Deprem Yönetmeliği min l w - 7 b w min b w 150mm 200mm ; kat yüksekliği / 15 max s w ; max s h 300mm ; b w ; l w /3 250mm min φ w ; min φ h - 8mm min ρ v ; min ρ h min ρ uç = A s uç / ( b w l w ) min A s uç - 4φ14 min l uç [ H cr içinde (dışında)] (0.1) l w ; 2.0 (1.0) b w max s uç (200) mm ; 0.5 (1.0) b w [ H cr içinde (dışında)] min φ uç - 8mm K. Güler 82

83 Boşluklu perdede bağ kirişi davranışı Bağ kirişi bağıl rijitliğine göre yatay yük momentinin perdelerde oluşturduğu eğilme momenti ve eksenel yük oranları: Kiriş rijitliği arttıkça eksenel yük ve kiriş kesme kuvveti büyür perde eğilme momenti küçülür K. Güler 83

84 Perde bağ kirişinin değişik donatı biçimlerinde göçme türü a: klasik donatı, kesme kuvveti etkisi ile göçme, gevrek kırılma b: sık etriye, mesnetlerde eğilme göçmesi, tek yönlü etkide iyi olsa da iki yönlü etkide eğilme çatlaklarının birleşmesi sonucu kesme kırılması c: köşegen donatı, iki yönlü etki altında çekme ve kuvvetleri taşır, sünek davranış K. Güler 84

85 Bağ kirişi donatısı A sd = V d / (2 f yd sin ) Çapraz donatı demetlerinde en az dört adet donatı bulunacak ve bu donatılar perde parçalarının içine doğru en az 1.5 l b kadar uzatılacaktır. Donatı demetleri özel deprem etriyeleri ile sarılacak ve kullanılacak etriyelerin çapı 8 mm den, aralığı ise çapraz donatı çapının 6 katından ve 100 mm den daha fazla olmayacaktır. K. Güler 85

86 Bağ kirişi donatı düzeni K. Güler 86

87 Kiriş donatısı K. Güler 87

88 Kiriş donatısı K. Güler 88

89 K. Güler 89

90 K. Güler 90

91 Tanım TS500 Deprem Yönetmeliği min b w - 250mm max b w - kolon genişliği + h min h - 300mm ; 3 h f max h - l n /4 ; 3.5 b w min l c - 2 h min l 2 - l n / 4 min (l b1 + l b1 ) - l b ; (0.4 l b + 12 φ) ; 50 φ (l b2 =0 ise) min l 3 - l b max s c - h / 4 ; 8 φ l ; 150mm min ρ 1 - f ctd / f yd min ρ / f yd [MPa] - max ρ 1 ; max ρ ρ b 0.02 min ρ 1 ' ρ 1 (1. ve 2. ) ; 0.3 ρ 1 (3.ve 4.deprem bölgesinde) min ρ 2 ' - ρ 1 / 4 min φ l - 12mm min φ h - 8mm K. Güler 91

92 Kısa konsol Prefabrike yapılarda ve kren kirişlerinde gerekli olur (a/d<1. => kısa konsol) Donatı klasik konsol gibi olmamalıdır Oluşacak büyük çekme kuvvetleri doğrultusunda konmalı ve kenetlenmeye yönelik biçim seçilmelidir K. Güler 92

93 Kısa konsol davranışı K. Güler 93

94 Kısa konsol donatısı K. Güler 94

95 Kısa konsol donatısı K. Güler 95

96 Yüksek Kiriş K. Güler 96

97 Yüksek kirişte donatı düzeni K. Güler 97

98 Köşelerde donatı düzeni İçbükey köşelerde çekme donatısı paspayını koparabilir Bu nedenle her kenara ayrı donatı konarak kenetlenmesi sağlanmalıdır Zorunlu durumda uygun etriye konarak da sorun çözülebilir K. Güler 98

99 Köşelerde donatı düzeni K. Güler 99

100 K. Güler 100

101 K. Güler 101

102 K. Güler 102

103 K. Güler 103

104 Duvar altı temeli Eğilme momentinin etkisi yalnız beton tarafından taşınabiliyorsa 4ø10 boyuna donatı ve 2h aralığını aşmayan etriye Temellerde paspayı en az 50mm olmalı K. Güler 104

105 Tekil temel Kemer davranışına uygun donatı: çekme donatısı + çember donatı Çekme donatısının gönye ile yukarı bükülmesi çember donatısının etkinliğini de artırır Temellerin farklı yatay yerdeğiştirmesini önlemek için bağ kirişleri özellikle deprem etkisinde önem taşır K. Güler 105

106 Tekil temel: kemerlenme ve çember donatısı K. Güler 106

107 K. Güler 107

108 Bağ kirişleri K. Güler 108

109 Bağ kirişleri; minimum koşullar Deprem bölgesi Boyut 1. ve 2. Hesap çekme kuvveti / Bağladıkları kolonarın düşey yüklerinden büyüğü Minimum en kesit (mm 2 ) Minimum boyuna donatı Minimum boyut (mm) 3. ve 4. Hesap çekme kuvveti / Bağladıkları kolonarın düşey yüklerinden büyüğü Minimum enkesit (mm 2 ) Minimum boyuna donatı Minimum boyut (mm) Zemin grubu (Tablo 19.5.e göre) A B C D φ φ φ φ φ φ φ φ K. Güler 109

110 Sürekli Temel K. Güler 110

111 Kazıklı kolon temeli K. Güler 111

112 Kazık başlığında Beton basınç çubukları ve donatı çekme çubuğunun oluşturduğu kafes sistem, PL/4 le hesaplanacak kuvvete eşdeğer sonuç verir Basınç çubuklarının kazık başında verdiği yatay bileşen nedeni ile donatıda gönye yapılması K. Güler 112

113 Üç ve dört kazıkta çekme şeritleri ve donatı Şekilde verilenlerin ana donatıya karşı geldiği, bütünlüğü sağlayan yardımcı donatıların da gerekli olduğu unutulmamalıdır K. Güler 113

114 Perde kazıklı temeli ve donatısı Kolondakine benzer durum var Perde düzlemi doğrultusunda daha küçük de olsa çekme kuvveti oluşacaktır (b-b kesiti) K. Güler 114

115 Yeni donatı ekleyerek onarım mevcut kolon ek etriye ve kolon kaynaklı birleşim ek kısım

116 Kolon mantolama kaynaklı bağ elemanı

117 Katlar arasında mantolamanın devamı A A Kesit A - A kirişte elemanı

118 Birleşim bölgesinin mantolama ile güçlendirilmesi boyuna kesit enine kesit plan

119 Perdenin güçlendirilmesi kaynaklı bağ elemanı ek perde kenetlenme donatısı

120 Eksenel perde ilavesi veya a min Ø16/400 mm min Ø10/200 mm iki yüzde min Ø16/400 mm a max 100 mm 200 mm min 200 mm min 150 x 150 mm veya 200 x 200 mm Kesit a-a

121 mevc İlave perde-mevcut kolon perde

122 Güçlendirme perdesi temeli

123 BAZI SONUÇLAR Tasarımın iyi bir donatı düzenlenmesi ile sona ermemesi durumunda, hesabın boşa gittiği söylenebilir. İyi bir donatı düzenlemesi için, eleman ve sistem davranış bilgisi gerekir. Profesyonel bir uygulama için Yönetmelik kurallarının gerekçeleri ile bilinmesi gerekir. Alışılmışın dışında bir tasarım durumunda, uygun donatı düzenlemesi için davranış bilgisi öne çıkar. K. Güler 123

124 BAZI SONUÇLAR Donatı yerleşimi için eleman boyutlarının uygun olması, donatı düzeninin betonlamaya imkan sunması, konstrüksiyon!... Kullanılan yazılımların verdiği donatı çizimleri ve detayları genellikle eksik yetersiz olduğundan, yapılacak müdahale ile gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Etriye donatılarının şantiye tezgahlarında değil de, uygun makinalar ile hazırlanması önemlidir. Yaygın olan tasarım yönteminden vazgeçilmesi (mimari proje tanımlanarak taşıyıcı sistem tasarımının tamamlanması), yapılacak analizler sonucunda elde edilecek elverişsi etkilere göre taşıyıcı elemanların boyutlandırılması ve donatı detaylarının hazırlanması Meslek Etiği!.. K. Güler 124

125 BAZI KAYNAKLAR 1. TS 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Betonarme I, 1978, K. Özden. 4. Betoanme, 1985, U. Ersoy. 5. Betonarme Yapılar, 2004, Z. Celep, N. Kumbasar. 6. Betonarme elemanlarda donatı düzenlenmesi, 2006, T. Tankut 7. Betonarmede donatı düzenlenmesi ilkeleri, 2005, N. Kumbasar Deprem Yönetmeliği nde betonarme perde, kolon ve kiriş boyutları üzerine bir değerlendirme, İMO İstanbul Bülten, 2004, K. Güler, M. Altan. K. Güler 125

126 İLGİ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER K. Güler 126

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR 6.. YURDUMUZDAKİ YIĞMA BİNALAR I.6/2 6.2. DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YIĞMA BİNA I.6/2 6.2.. Genel Kurallar I.6/3 6.2.2. Düşey ve Deprem Yükü Altında Duvar Gerilmeleri

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır.

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan

Detaylı

Betonarme Taşıyıcı Sistem Seçimi Temel Kavramlar-Doğrular-Yanlışlar-Hasarlar

Betonarme Taşıyıcı Sistem Seçimi Temel Kavramlar-Doğrular-Yanlışlar-Hasarlar 1954 Betonarme Taşıyıcı Sistem Seçimi Temel Kavramlar-Doğrular-Yanlışlar-Hasarlar Son 40 Yılda Değişimler: Elastik Yöntem-Taşıma gücü, İstenmeyen Düzensizlikler Doğrular - Yanlışlar Hasarlar (fotoğraflar)

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Süleyman YALÇIN * Ahmet TOPÇU ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARME II. Ders Notları

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARME II. Ders Notları HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARME II Ders Notları Dersten Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kâzım TÜRK ŞANLIURFA, Eylül 2011 1 TEŞEKKÜR Bu ders notlarının

Detaylı

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 COMPUTERS & ENGINEERING SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 ISO SAP093011M26 Rev. 0 Version 15 - Oct. 2011 Berkeley,

Detaylı

«DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ»

«DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ» Ana Tema: Depremde Çökmeyen bina «DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ» TMMOB MİMARLAR ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ 22 Ağustos 2013 Deprem Etkisi (Mw, t, R, Site) Deprem

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Türkiye nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi işbirliği programı 2014-2020 döneminde de devam edecektir. Bir önceki dönemde olduğu gibi,

Detaylı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı idestatik IDS - NC İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı TEKNİK DOKÜMAN Bu kitap, idestatik IDS / NC 99 programlarıyla ile ilgili açıklamaları içermektedir

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2 İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1 1.2 Tarifler... 2 1.2.1 Beton Çelik Çubuğu... 2 1.2.2 Düz Yüzeyli Çelik Çubuklar... 2 1.2.3 Nervürlü Çelik Çubuk... 2 1.3 İlgili Standartlar...

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı