T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ HARİTALAR DİZİNİ RESİMLER DİZİNİ I IV VI VII A.COĞRAFİK KAPSAM 1 A.1. Giriş 1 A.2. İl ve İlçe Sınırları 1 A.3. İlin Coğrafi Durumu 4 A.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 5 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 7 B. DOĞAL KAYNAKLAR 16 B.1. Enerji Kaynakları 16 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 17 B.3. Toprak 17 B.4. Su Kaynakları 18 B.5. Mineral Kaynakları 20 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) 21 C.1. İklim ve Hava 21 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları 26 C.3. Atmosferik Kirlilik 27 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 28 D. SU 30 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 30 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 39 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 39 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikalar 40 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 41 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 42 E.1. Genel Toprak Yapısı 42 E.2. Toprak Kirliliği 44 E.3. Arazi 45 F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER 54 F.1. Ekosistem Tipleri 54 F.2. Flora 66 F.3. Fauna 67 F.4. Hassas Yöreler 71 I

3 G. TURİZM 134 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 134 G.2. Turizm Çeşitleri 165 G.3. Turistik Alt Yapı 168 G.4. Turist Sayısı 170 G.5. Turizm Ekonomisi 172 G.6. Turizm Çevre İlişkisi 172 H. TARIM VE HAYVANCILIK 173 H.1. Genel Tarımsal Yapı 173 H.2. Tarımsal Üretim 173 H.3. Organik Tarım 179 H.4.Tarımsal İşletmeler 179 H.5. Tarımsal Faaliyetler 180 I. MADENCİLİK 181 I. 1. Madenler 181 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 186 I. 3. Cevher Zenginleştirme 186 I. 4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 186 I.5.Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacı İle Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları 186 J. ENERJİ 187 J.1. Birinci Enerji Kaynakları 187 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 188 J.3. Enerji Tüketiminin Sektöre Göre Dağılımı 189 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 191 K.1. Kentte Sanayiinin Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etmenler 191 K.2. Global Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 192 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 193 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İş Yeri Sayıları ve İstihdam Durumu 193 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı 193 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 194 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 195 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 197 L.1. Altyapı 197 L.2. Ulaşım 199 L.3. Haberleşme 201 L.4. İlin İmar Durumu 202 L.5. İldeki Baz İstasyonları 202 II

4 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS 203 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 203 M.2. Altyapı 205 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri 205 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 207 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 210 M.6. Nüfus 211 N. ATIKLAR 212 N.1. Evsel Katı Atıklar 212 N.2. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar 212 N.3. Özel Atıklar 212 N.4. Diğer Atıklar 213 N.5. Atık Yönetimi 214 N.6. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 214 N.7 Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi 214 N.8. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkisi 214 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 216 O.1. Gürültü 216 O.2. Titreşim 219 P. AFETLER 220 P.1. Afet Olayları 220 P.2. Diğer Afetler 226 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 226 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 231 R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 231 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskler 233 S. ÇEVRE EĞİTİMİ 237 S.1. Kamu Kurumlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 237 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 237 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA 239 T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 239 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı Korunması ve Geliştirilmesi 240 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması 241 T.4. Çevrenin İnsan-Psikososyal İhtiyaçlarına Uyumun Sağlanması 241 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 242 T.6. Çevresel Etki Değerlend III

5 TABLOLAR DİZİNİ TABLO B.1. Aksaray Eğim Gruplarına Göre Rüzgar Erozyonu ve Toprak Derinliği 19 TABLO C.1. Aksaray İli 2011 Yılı Yerel Basınç Değerleri 21 TABLO C Yılı Aksaray İli Nem Oranı (%) 21 TABLO C Yılı Aksaray İli Buhar Basıncı Oranı (%) 21 TABLO C.4. Aksaray İli 2011 Yılı Aylara Göre Asgari Sıcaklıklar Ortalamaları ( C) 22 TABLO C.5. Aksaray İli 2011 Yılı Aylara Göre Azami Sıcaklıklar Ortalamaları ( C) 22 TABLO C.6. Aksaray İli 2011 Yılı Aylara Göre Ortalama Sıcaklıkları ( C) 22 TABLO C.7. Aksaray İli Aylara Göre Ortalama Buharlaşma Miktarı (Mm) 22 TABLO C Yılı Aksaray İli Yağış Miktarı (mm) 23 TABLO C Yılında İlimizde Karlı Gün Durumu 23 TABLO C Yılında İlimizde sisli Gün Durumu 23 TABLO C Yılında İlimizde Kırağılı Gün Durumu 23 TABLO C Yılında İlimizde Donlu Gün Durumu 23 TABLO C Yılı Konut ve İşyerlerinde Isınmada Kullanılan Yakıtların Cinslerine Göre Dağılım Tablosu 26 TABLO D.1. Aksaray İli ndeki Akarsu Kaynaklarının Fiziksel Özellikleri 33 TABLO D.2. Helvadere Göletinin Fiziksel Özellikleri 34 TABLO D.3. Balcı Göletinin Fiziksel Özellikleri 34 TABLO D.4. Çiftevi Göletinin Fiziksel Özellikleri 34 TABLO D.5. Sarıbük Göletinin Fiziksel Özellikleri 35 TABLO D.6. Göletinin Fiziksel Özellikleri 35 TABLO D.7. Ortaköy Cumalı Göletinin Fiziksel Özellikleri 35 TABLO D.8. Sarılıgödeler Göletinin Fiziksel Özellikleri 36 TABLO D.9. Çavdarlılar Göletinin Fiziksel Özellikleri 36 TABLO D.10. Sarıyahşi-Boğazköy Göletinin Fiziksel Özellikleri 36 TABLO D.11. Ağaçören Camili Köyü Göletinin Fiziksel Özellikleri 36 TABLO D.12. Tuz Gölü nün Boylam ve Enlemleri 38 TABLO E.1. Aksaray İli Arazi Varlığı 43 TABLO E.2. Arazi Kullanma Durumu 45 TABLO E.3. Eğim-Derinlik-Taşlılık-Kayalık 46 TABLO E.4. Aksaray Eğim Gruplarına Göre Rüzgar Erozyonu ve Toprak Derinliği 47 TABLO E.5. Arazi Sınıfları ve Kullanma Şekillerine Göre Rüzgar Erozyonu 48 TABLO E.6. Aksaray Kullanma Şekillerinde Yaşlık ve Çoraklık Sorunlarına Göre Arazi Sınıfları 48 TABLO E.7. Aksaray Arazi Sınıfları ve Toprak Derinliğine Göre Kullanma Şekilleri 49 TABLO E.8. Aksaray Arazi Sınıfları ve Eğim Gruplarına Göre Kullanma Şekilleri 50 TABLO E.9. Aksaray Arazi Kullanma Şekillerinin Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı 51 TABLO E.10. Aksaray Eğim Gruplarına Göre Rüzgar Erozyonu ve Toprak Derinliği 52 TABLO F.1 Orman Alanı Miktarı 55 TABLO F.2 Aksaray İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Orman Alanları 58 TABLO F.3 Aksaray İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ağaçlandırma Çalışmaları 60 TABLO F.4. Aksaray İli Mera Ot Verimi 65 TABLO F.5. Bitki Türleri 66 TABLO F.6. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Amfibia (Çift Yaşamlılar) 67 TABLO F.7. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Reptial (Sürüngenler) 68 TABLO F.8. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Aves (Kuşlar) 68 TABLO F.9. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Mamalia (Memeliler) 68 IV

6 TABLO F.10. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, İnsecta (Böcekler) 68 TABLO F.11. Bölgede Bulunan Kürklü Hayvanlar Listesi 68 TABLO F.12. Bölgede Bulunan Kuş Türleri Listesi 69 TABLO F.13. Arkeolojik sit alanları 73 TABLO F.14. Kentsel Sit Alanı Listesi 85 TABLO F.15. Anıtsal Yapılar 86 TABLO F.16. Doğal Sitler ve Anıt Ağaçların Listesi 116 TABLO F.17. İl Kültür ve Çevre Envanterinde Yer Alması Gereken Tarihsel ve Doğal Değerler 118 TABLO F.18. Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınır Koordinatları 124 TABLO F.19. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınır Koordinatları 126 TABLO G.1. İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 168 TABLO G.2. Yatırım Belgeli Tesisler 169 TABLO G.3. Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri 169 TABLO G Yılında İlimizde İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişilerin Milliyetlere Göre Dağılımı 170 TABLO H.1. İlin Arazi Varlığı 173 TABLO H.2.İlin Tarım Arazisi Dağılımı 173 TABLO H.3. İlçeler İtibariyle Tarım Alanlarının Kullanım Amacıyla Dağılımı 174 TABLO H.4. Buğdaygiller 174 TABLO H.5. Baklagiller 175 TABLO H.6. Yem Bitkileri 175 TABLO H.7. Endüstriyel Bitkiler 175 TABLO H.8. Meyve Üretimi Sulu Kuru 176 TABLO H.9. Sebze Türlerinin Üretim Miktarları 176 TABLO H.10. İlin Hayvan Varlığı 178 TABLO H.11. Kanatlı Hayvan Varlığı 179 TABLO H Yılında İlimizde Bitki Koruma Faaliyetlerinde Kullanılan Pestisitlerin Cins ve Miktarlarını Gösterir Cetvel 180 TABLO H Yıında Gübre Kullanım Miktarları 180 TABLO J Yılı İl ve İlçe Bazında Mevcut Abone Sayıları ve Enerji Tüketimlerinin Sektörel Dağılımı (Kwh) 189 TABLO J Yılı Enerji Tüketimlerinin Sektörel Dağılımı (Kwh) 190 TABLO L.1. Aksaray İli Elektrik İletim Hatları 197 TABLO L Yılı İl Geneli Araç Sayıları 201 TABLO M.1. İilimizde İlk ve Orta öğretim Okulları Durumu 205 TABLO M Yılı Meslek veya Meslek Grubu Sayısı 207 TABLO M yılı Cinsiyete Göre Göç 208 TABLO M Yılı Aksaray İli İlçelere Göre Nüfus Dağılımı 211 TABLO R.1. İlimizde Sağlık Kurumlarının Durumu TABLO R Yılı İçme Suyu Değerlendirilmesi 232 TABLO R Yılı Aile Planlaması Çalışmaları 233 V

7 HARİTALAR DİZİNİ HARİTA A.1. Aksaray İl Haritası 2 HARİTA A.2. Aksaray Jeoloji Haritası 14 HARİTA A.3. Aksaray İli Deprem Haritası 15 HARİTA I.1. Aksaray İli Maden Haritası 182 HARİTA L.1. Aksaray İli Elektrik İletim Hatları Haritası 198 HARİTA L.2. Aksaray İli Hacim Haritası 200 HARİTA P.1. Aksaray İli Deprem Haritası 221 HARİTA P.2. Deprem Bölgeleri Haritası 222 HARİTA P.3. Aksaray İli Fay Hattı Haritası 223 VI

8 RESİMLER DİZİNİ RESİM A.1. tan Görünüm 4 RESİM A.2. Ihlara Vadisi Genel Görünüm 6 RESİM A.3. Ihlara Vadisi içinden geçen Melendiz Çayı (Uluırmak) 7 RESİM A.4. Hasandağı 11 RESİM D.1. Ziga Kaplıcası Su Çıkış Noktası 32 RESİM D.2. Tuz Gölü 37 RESİM F.1. Aksaray İli Orman Yapısı 54 RESİM F.2. Maliye Ormanı (Yenipınar) Ağaçlandırma Sahası 61 RESİM F.3. Hicip Nevşehir Yolu Mb Trackt İle Üst Toprak İşlemesi 62 RESİM F.4. Ekecik Fidan Bakımı 62 RESİM F.5. Hicip Hamam Boğazı Ailanthus Korusu 62 RESİM F.6. Sapmaz - Tohum Ekimleri 63 RESİM F.7. Arazi Hazırlığı Bozkır Kasabası 63 RESİM F.8. Ihlara Vadisinden Görünüm 125 RESİM F.9. Hasandağı Ormaniçi Dinlenme Yeri 132 RESİM F.10. Gökçebarajı Ormaniçi Dinlenme Yeri 132 RESİM G.1. Eğritaş Kilisesi 137 RESİM G.2. Ağaçaltı Kilisesi 137 RESİM G.3. Sümbüllü Kilisesi 138 RESİM G.4. Yılanlı Kilisesi 138 RESİM G.5. Pürenliseki Kilisesi 139 RESİM G.6. Kırkdamatlı Kilisesi 139 RESİM G.7. Kiliselerde işlenen freskler 140 RESİM G.8. Kilise Camii 141 RESİM G.9. Yüksek Kilise 141 RESİM G.10. Kızıl Kilise 142 RESİM G.11. Sivişli Kilisesi 142 RESİM G.12. Çukurören Köyü Yer altı Şehri 146 RESİM G.13. Pir Ali Türbesi 147 RESİM G.14. Selime Sultan Türbesi 148 RESİM G.15. Öresin Han 149 RESİM G.16. Ağzıkara Han 150 RESİM G.17. Yunus Emre Türbesi 155 RESİM G.18. Eğri Minare 157 RESİM G.19. Ulu Camii 157 RESİM G.20. Eski Evlerin Mimari Yapısı 159 RESİM G.21. Taşpınar Halıları 161 RESİM K.1. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 192 RESİM M.1. Aksaray Kapalı Çarşı 206 VII

9 A. COĞRAFİK KAPSAM A.1. Giriş Kapadokya Bölgesi içinde yer alan Aksaray ili M.Ö. 8 binden itibaren iskan edilmiştir. Aşıklı Höyük, Akeramik Neolitik Döneme ait Anadolu'daki ilk köy yerleşimlerinden birisidir. Tarihi süreç içerisinde Aksaray çeşitli medeniyetlere beşiklik yapmıştır. M.Ö yılları arasında Asur Ticaret Kolonileri Devrinde en önemli ticaret merkezlerinden birisi kent merkezi yakınlarındaki Acemhöyük'tür. İlde daha sonra Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri yaşanmıştır Hititler Asur Ticaret Kolonileri, Frigyalılar, Lidyalılar, Medler, Persler, Kapadokyalılar ve Romalılar Aksaray ve çevresinde hükümranlık sürdüren önemli devletler olarak karşımıza çıkarlar. Kapodokya Krallığı zamanında Garsaurua denilen şehir Archalaus un Kapdokya Kralı olmasından dolayı buraya özel bir önem vermesi ve yeniden imar ettirmesi sonucu Türkler tarafından Archalaus un adıyla Arçhalis veya Colonia Archalais olarak anılmıştır. Türklerin Anadolu yu fethiyle birlikte Melik Danişmend Ahmet Gazi, bütün Kapadokya ile birlikte Aksaray ı da ele geçirmiş ve Aksaray Anadolu Selçuklu Devletinin kurulmasıyla bu devletin önemli merkezleri arasına girmiştir yılında Fatih Sultan Mehmet Han kumandanlarından İshak Paşa tarafından Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştır. İshak Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han emriyle halkın bir bölümünü İstanbul un bugün de Aksaray adıyla anılan semtine naklettirmiştir yılında Aksaray Vilayet olmuştur yılına kadar 13 yıl vilayetlik yaptıktan sonra vilayetliği lağvedilmiştir tarihinde 2197 sayılı kanunun 3. maddesi ile Niğde ye ilçe olarak bağlanmıştır.1989 yılının 15 Haziran gününe kadar 56 yıl kaza olarak kalmış olan Aksaray, bu tarihte eski hakkı iade edilmek suretiyle tekrar vilayet olmuştur. A.2. İl ve İlçe Sınırları Aksaray ili Orta Anadolu nun ortasında 33-35º doğu meridyenleri 38-39º kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. İlin kuzeyinde Kırşehir, Ankara, doğusunda Nevşehir, Güney doğusunda Niğde, batısında Konya, kuzey batısında Tuz Gölü yer almaktadır. İlin yüzölçümü km.dir. Bölgede Hasandağı, Melendiz Dağları ve Ekecik Dağı gibi volkanik dağlar ile lavların meydana getirdiği platolar vardır. Batıda ise Konya Ovası nın büyük bir kesimi Aksaray sınırları içerisinde kalmaktadır. Melendiz Dağları ndan çıkarak Tuz Gölü ne dökülen Uluırmak, geniş bir plato meydana getirmektedir. İlin önemli dağları Hasandağı (3268 m), Küçük Hasandağı (3040 m) ve Ekecik Dağı (2033 m) dır. 1

10 HARİTA A.1. Aksaray İl Haritası. 2

11 Aksaray ın deniz seviyesinden yüksekliği 980 m.dir Aksaray İli nde İlçe dahil 7 İlçe bulunmaktadır. Bağlı İlçeler;, Ağaçören, Eskil, Gülağaç,, Ortaköy, Sarıyahşi dir. 1. İlçe Yüzölçümü km 2 olup, merkez ilçenin toplam nüfusu , köy nüfusu dir. 2. Ağaçören Ağaçören İlçesi İç Anadolu nun Orta Kızılırmak Bölümü nün Güney doğusunda yer almakta olup, kuzey ve doğu komşusu Aksaray İli nin Ortaköy İlçesi, Güneyi Ankara İli nin Şereflikoçhisar İlçesi, batısı ise Aksaray İli nin Sarıyahşi İlçesi dir. İlçenin toplam nüfusu dir. Yüzölçümü 430 km 2 olup rakım yüksekliği metredir. İlçe bir plato görünümünde olup doğu yakası Hasandağı nın volkan tüfleri ile kaplı olup, genelde yapısı tozlu ve çoraktır. Hakim bitki örtüsü bozkır bitki örtüsüdür. Ağaç türü bitkiler küçük akarsu boylarında yetişen söğüt, kavak ve iğde ağaçlarıdır. İlçenin belli başlı tek akarsuyu peçeneközü çayıdır, tuz gölüne yakın olmasından dolayı gölün buharlı ve tuzlu havasından etkilenmektedir. Halk genelde tarımla uğraşmaktadır: Buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı yetiştirmektedir. 3. Eskil Eskil İlçesi Tuz Gölü nün Güneyinde, Tuz Gölü nün güneyinde Aksaray İli ne 67 km. Konya İli ne 115 km. uzaklıkta düz bir ova üzerinde kurulmuştur. Kuzeyinde Tuz Gölü, batısında Konya İl sınırı, Güneyinde Konya Karapınar İlçesi, doğusunda Aksaray İli ne bağlı Köy ve Kasabalar bulunmaktadır. İlçenin toplam nüfusu dür. Yüzölçümü Km 2 dir. Eskil halkı genelde çifçilikle uğraşmakta olup, Buğday, arpa ve şekerpancarı yetiştirmektedir. 4. Gülağaç Gülağaç İlçesi İç Anadolu Bölgesi nin Orta Kısmında, doğusunda Niğde ve Nevşehir il hudutları, Güneyinde ve batısında Aksaray İlçe hudutları ile sınırlandırılmıştır. İlçenin yüzölçümü 341 km 2 olup, rakım yüksekliği 1170 metre ve toplam nüfusu dir. Geçim kaynağı genelde tarımdır. Doğal su kaynakları boldur. 5. İlçesi İç Anadolu Bölgesi nin Kapadokya Bölümü içerisinde yer almaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Ihlara Vadisi, İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. ve civarı günümüzde çok iyi tanınan Kapadokya bölgesinin tüm özelliklerini üzerinde toplar. Manastır Vadisi, iki taraflı yüksek kayaların arasında olan su ve söğüt ağaçları, ayrıca pek çok kiliseler Ihlara Vadisi Analipsis tepesi civarındaki Peri bacaları, Göreme, Zelve gibi Kapadokya bölgesi yüzey şekillerine iyi bir örnektir. İlçe kuzeyinde Gülağaç İlçesi, Güneyinde Niğde İl sınırı, batısında Aksaray hudutlarıyla sınırlandırılmıştır. İlçenin yüzölçümü 355 km 2, rakım yüksekliği metre ve toplam nüfusu dir. 3

12 RESİM A.1. tan Görünüm. 6.Ortaköy Ortaköy İlçesi İç Anadolu Bölgesi nin Orta Kızılırmak Kesiminde yer alır. Doğusunda Nevşehir İl sınırı batısında Ağaçören İlçesi, Güneyinde Aksaray ve kuzeyinde Kırşehir il sınırları ile çevrilidir. İlçe yüzölçümü 750 km 2, rakım yüksekliği metre ve toplam nüfusu dir. 7. Sarıyahşi Sarıyahşi İlçesi İç Anadolu Bölgesi nin Orta Kızılırmak Bölümü nün güneyinde Hirfanlı Baraj Gölü ne 5 km mesafede yer almaktadır. Kuzeyinde Kırşehir İl sınırı, doğusunda Ağaçören İlçesi, batısında Şereflikoçhisar İlçesi, Güneyinde ise Aksaray İli bulunmaktadır. İlçe yüzölçümü 214 km 2, rakım yüksekliği 870 metre, toplam nüfusu tür. Halkın geçim kaynağı büyük ölçüde tarıma, birazda hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ürünleri, buğday, arpa, nohut, şekerpancarıdır. Sebzeler domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulyedir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvan olarak koyun, biraz da Hirfanlı Barajı gölü kıyılarında balık avcılığı yapılmaktadır. A.3. İlin Coğrafi Durumu Aksaray İli, Orta Anadolu nun ortasında, kuzey-güney, doğu-batı doğrultusunda bulunan karayollarının ortak noktasındadır derece doğu meridyenleri ile derece kuzey paralel paralelleri arasında yer alan Aksaray ın kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, doğusunda Nevşehir, güneydoğusunda Niğde, güneyinde ve batısında Konya, kuzeybatısında Tuz Gölü bulunmaktadır. Aksaray İli yüzey şekilleri itibarı ile düz bir arazi yapısına sahiptir. Karadeniz Akdeniz e, Doğu Anadolu Batıya Aksaray dan ulaşır. İlin orta kesimleri, kuzeyi ve güneyi tamamen ovalıklarla kaplıdır. Aksaray İli Tuz Gölü kapalı havzası içerisinde bulunmaktadır. 4

13 Bu nedenle Aksaray da akarsular denize ulaşmaz. Tuz Gölü yakınlarında yer altına inerek kaybolurlar. İlimizde iklim, tipik karasal iklimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Bitki örtüsü step iklimlinin tipik bitki örtüsü olup, daha çok kökü derine inmeyen ot ve bodur bitkiler görülür. A.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu Aksaray Ovası nın rakımı 900 ile 1100 arasında değişmektedir. Genel topoğrafik yapısı özellikle arızalı olan ovayı, doğudan Hasandağı, kuzey doğudan Tavşan ve Ekecik Dağları ile kuzeyde Tuz Gölü, batıda Boz Dağı ve Balık Dağı ile Güneyden Karaca Dağı silsilesi sınırlar. Bölgenin en yüksek rakımı 3253 metre, en düşük rakımı ise 905 metredir. Ovanın doğu ve kuzeydoğu kısımlarında arızalı bir arazi durumu mevcuttur. Sahanın merkezi kısmı ise düzlükler halindedir. 1-Dağlar Aksaray İli sınırları içerisinde önemli dağlar vardır. Bunlardan en önemlisi sönmüş volkanik bir dağ olan Melendiz dağları silsilesi içinde yer alan Hasandağı dır. (Yüksekliği 3268 m). Hasandağı nın yanında Küçük Hasandağı (Yükseklik 3069 m), Ekecik Dağı (Yükseklik 2137 m ) önemli dağlardır. 2-Vadiler Ihlara Vadisi: Ihlara Bölgesi, güneyde Ihlara Kasabası sınırından (vadinin güney ucu) Yaprakhisar, Belisırma köylerini içine alarak Selime nin kuzeyde bulunan üst sınırına kadar uzanmaktadır. Vadinin en düşük kotundan bu dört yerleşiminin kenarında yer aldığı Melendiz Çayı akmaktadır. Denizden 1220 m yükseklikte bulunan yöre, Jeolojik olarak Pliyosen devrinde Hasandağı ve Erciyes Dağı nın volkanik aktiviteleri sonucu oluşan kayaçlarla örtülüdür. Yörede mevcut kayaçlar tüf, ignimbrit ve volkanik küllerden ibarettir. Yaklaşık 14 km uzunluğunda olan Ihlara Vadisi tektonik açıdan doğrumlu atımlı fay şeklinde bir yapıya sahiptir. Ihlara, Kapadokya Bölgesi nin bir bölümünü oluşturur ve tarihçesi M.Ö yıllarına kadar uzanır. Ancak günümüze kadar ulaşan uygarlık izleri Bizans İmparatorluğu döneminden kalmadır. M.S. 4. yy.da kayaların oyulması sonucunda çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Ayrıca, 5 milyon insanı barındırabilecek mağara ve inlere sahip olan yörede daha sonraki dönemlerde Danişmetli, Selçuklu, Osmanlı yönetimlerinin izleri ve eserleri görülmektedir. 5

14 RESİM A.2. Ihlara Vadisi Genel Görünüm. 3-Ovalar Aksaray ın orta kesimleri kuzeyi, güneyi tamamen ovalıklarla kaplıdır. Güneyde Obruk Platosu nun uzantısı ve Aksaray Ovası bulunur. 4-Akarsular En Önemli akarsuyu Melendiz dağlarından doğan Melendiz Çayı (Uluırmak) dır. Karasu ve Eşmekaya diğer önemli akarsulardır. Bu akarsuların yanında yazları tamamen kuruyan bir çok dere bulunmaktadır. Pınarbaşı köyü yakınlarında Hıcıp, Sultanhanı yakınlarında Kırk delik suyu önemli derelerdir. 6

15 RESİM A.3. Ihlara Vadisi içinden geçen Melendiz Çayı (Uluırmak). 5-Göller Aksaray ın en önemli gölü Konya ve Ankara ile müşterek sınırlara sahip olan Tuz Gölü dür. Tuz Gölü ülkemizin Van Gölü nden sonra en büyük ikinci gölüdür. Yurdumuzun en önemli tuz kaynaklarından biridir. Yüz ölçümü 1500 km² dir. Aksaray sınırları içerisinde yer alan diğer önemli göller ise; Gelveri () yakınlarında Nar Gölü (Sofular-Acı göl), Koca Göl, Hasandağı çevresinde Kartal Gölü, Öküz Gölü, Sarıgöl, Uyuz Gölü dür. Bu tabii göller yanında sulama, taşkınlardan korunma amaçlı göletler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Melendiz Çayı üzerinde bulunan Mamasun Baraj Gölü dür. Ortaköy yakınlarındaki Kültepe ve Bozkır baraj gölleri yanında D.S.İ. tarafından tamamen sulama amaçlı olarak yapılan Ortaköy-Balcı Göleti, Helvadere Göleti, Ortaköy Çiftevi Göleti, Göleti gibi göletlerde vardır. A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Aksaray İli İç Anadolu bölgesinde göller hariç km 2 alana sahiptir. İlde karasal iklim hüküm sürdüğünden Türkiye ortalamasının altında yağış almaktadır. Melendiz Çayı ve Karasu haricinde akarsu ve nehir yoktur. Doğal bitki örtüsü az olduğundan insan eliyle yetiştirilen bahçeler önem kazanmıştır. Aksaray İli sınırları içerisinde mağmatik, metomorfik sedimenter ve karasal kökenli kayalar mevcut olup bunlar metomorfik kayaşlar, plütonik kayaşlar, sedimanter kayaşlar, volkanik kayaşlar, gilsel ve volkanosedimenter kayaşlar, güncel oluşuklar, allokton ofiyolit karmaşığıdır. Stratigrafik olarak en altta metomorfik kayaçlar üzerine volkanosedimanter kayaçlar ve volkanik kayaçlar, tüm bu kayaçların üzerinde ise Holosen yaşlı alüvyon çökeller gelmektedir. 7

16 Stratigrafi 1- Bozçaldağ Metamorfiti Aksaray civarında 1152 m rakımlı Mermerlik Tepe ve yakın civarında yüzeylenmiştir. Bu metamorfit gnays ve kuvarsit ile temsil edilir. Bozçaldağ metamorfiti, gri-beyaz, pembe dış görünüm renkli, orta kalın tabakalı, çatlaklı ve erime boşlukludur. Karstlaşmanın yaygın gözlemlendiği yerlerde aragonit minerali kristallenmiştir. Yer yer orta iri kristalli olan mermer, bazı mevkilerde granit ve granodiyorit tarafından kesilmiş buralarda formasyonun esas metamorfizmasından ayrı olarak, kontakt metamorfizmaya uğramış, silisleşme ile yeniden kristallenmelere maruz kalmıştır. Ayrıca, metamorfit içerisindeki kırık hatları boyunca milonitik zonlar oluşmuştur. Metamorfitin gerçek kalınlığı, bir karasal dönem yaşayarak erozyona uğraması nedeni ile kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Aynı şekilde paleontolojik bulguların olmaması, stratigrafik verilein ise çok yetersiz kalması sebebiyle bu formasyonun yaşı Alt Paleozoyik olarak kabul edilmektedir. 2- Mezgit Formasyonu Aksaray ın doğusunda geniş olarak yüzeylenmiştir. Birim alttan üste doğru karasal çakıltaşı, kırmızı rebnkli kumtaşı, çakıltaşı çamurtaşı ve kiltaşından oluşmuştur. Hakim renk kirli sarı ve kahverengidir. Mezgit formasyonunun doğu dokanağı genç tektonizmadan etkilenmiş, dokanak yer yer faylanmış fay düzlemleri ve kayma çizikleri oluşmuştur. Dokanak boyunca çakıltaşı ve kumtaşı tabakaları derece B-GB yönünde eğim kazanmıştır. Tabakaların eğimi Tuz Gölü fayına doğru azalır. Birim fosil içermemektedir. Tabanda Eosen yaşlı kireçtaşı çakılları içermesi, üzerine Alt Pliyosen yaşlı Uzunkaya Formasyonu nun gelmesi bigi veriler dikkate alındığında birimin yaşının Oligo-Miyosen olduğu ifade edilebilir. Birim göl ve akarsu ortamında teşekkül etmiştir. 3- Göstük İgnimbiriti En iyi göstük yöresinde görüldüğünden Göstük ignimbiriti, dış görünüşü beyaz, gri, mor ve pembe renkli olan birim andezitik bileşiminden olup, ince ile kaba aglomeratik yapıya sahip ignimbirit ile temsil edilir. İgnimbirit, pumis elemanlarının zenginliğinden dolayı küçük peri bacaları oluşturması bakımından karakteristiktir ve bu özelliği ile diğer birimlerden ayırt edilmesi de çok kolaydır. Göstük ignimbiriti tabanında beyaz renkli ve ince taneli vitrik tüfle başlar. Üste doğru ignimbirit özelliği kazanarak devam eder. Alttaki tüf seviyesi yaklaşık 3-5 m arasında değişen kalınlığa sahiptir. Litolojik özellikleri dolayısıyla yörede oldukça önem kazanmış olan bu birim kolay oyulması nedeniyle depo olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, kolayca kesilip işlenmesi ve yer altı sularının etkisiyle çeşitli renkte desenler kazanması sebebiyle de binalarda yapı ve kaplama (süsleme) taşı olarak da kullanılmaktadır. Bu birim üzerine uyumsuz olarak Uzunkaya formasyonu gelmektedir. Birimin yaşının Orta-üst Miyosendir. 4- Uzunkaya Formasyonu Birim sarımsı yeşilimsi ve açık kahverengi alacalı renklerde gözlenmektedir. Birimin taban seviyeleri blok boyutunda malzemenin yoğun olduğu çok kalın, oldukça kötü boylanmalı ve kütle akması tarzında gelişmiş bir iç yapı sunar. Gevşek tutturulmuş taneler 8

17 oldukça dağılgandır. Üst seviyelere doğru yüksek ve düşük enerji dönemlerine ait iri çakıltaşı ve ince taneli kumtaşları ardalanması gözlenir. Kumtaşlarında düzlemsel çapraz tabakalanma gelişmiştir. Açık gri-beyaz, açık pembe renkli iri kumtaşı niteliğindeki yatay tabakalı seviyeler tamamen kuvars ve feldispat tanelerinden oluşmaktadır. Taneler çok zayıf çimentolu olup oldukça dağılgandır. Çok sık gelişmiş sel yarıntıları gözlenir. Sel yalıntılarının önünde güncel alüvyal yalpaze gelişimi sözkonusudur. Birimin mezgit formasyonu ile olan dokanağı yer yer tektoniktir. Bu tektonik hat eski bir fay sarplığını yansıtmaktadır. Birim eski bir fay sarplığı önünde alüvyal yelpaze tarzında gelişmiş ve oldukça kalın çökeller halinde depolanmıştır. Serbest kum ve çakıllar günümüzde kum ocağı olarak işletilmektedir. Uzunkaya formasyonu göl ve akarsu ortamında teşekkül etmiş karasal bir oluşuktur. Yaşı Ponsiyendir. 5- Melendiz Volkaniti Killi kireçtaşı, kumlu kireçtaşları ile piroklastikler ile kopmaktır. Üsteten alta doğru andezit, andezito-bazalt birleşimindeki lavlar ve bunların farklı boyuttaki piroklastikler ise patlama merkezinin iç kısımlarında izlenir. Piroklastikler, sarımsı yeşilimsi renkli tüf, aglomeralardan oluşur ve yoğun alterasyon izleri görülür. Tüfler limonitize olmuşlardır ve yersel olarak silisleşme ve opalleşme görülür. Alt dokanağı belli olmayan Melendiz volkanitlerinden alınan örneklerde volkanitlerin yaşı 6,5+0,2 ve 13,7+0,3 milyon yıl olarak bulunmuştur. 6- Selime Tüfü En iyi görüldüğü Selime Köyü nden ismini alan ve tüf ile temsil edilen bu birim, beyaz, pembe dış görünüm rengi ve oluşturduğu peri bacaları ile, Neojen yaşlı birimler içerisinde çok karasteristik olarak uzun mesafeler boyunca kesiksiz devam eder. Kalınlıkları birkaç metreden 100 m ye kadar değişir. Kuzeyde Göstük Köyü çevresinde m kalınlıkları çok azdır. Tüfler üzerine gelen Kızılkaya ignimbiritleri ile birlikte aşındıklarından masa şekilli tepeler meydana gelmiştir. Selime tüfü, Yaprakhisar ve Acıgöl mevkilerinde peribacaları ile dikkati çeker. Selime köyü civarında Kızılkaya ignimbiritlerinin koruyucu etkisiyle çok iyi gelişmiş peribacalarının oluşumunu sağlamıştır. Kırık düzmelmerl ile soğuma çaylaklarından sızan suların sebeb olduğu aşındırma sonucu piramit şeklini alan blokların teşekkülü bunu takiben aşınan materyalin oluşan piramitlerin yüzeyerindeki gözenek ve boşlukları doldurarak koruyucu etki meydana getirmesi peribacalarının uzun süre dayanımlı kalmasını sağlamıştır. Birim kızılkaya ignimbiriti ile uyumlu olarak örtülmekte Uzunkaya formasyonu üzerinde uyumsuz olarak gelmektedir. Birimin yaşı Alt Pliyosen olarak belirtilmiştir. 7- Gelveri Lavı Aksaray ın ile Sivrihisar arasında mostra vermektedir. Dış görünümü yeşilimsi, gri renkte olan lavın üst yüzeyine yakın olan kesimlerinde bol miktarda gaz gözenekleri bulunmaktadır. Gelveri lavında demir oksit ve hidroksitleri ile boyanma perlitleşme, kloritleşme şeklinde alterasyon mevcut olup lav andezitik bileşimlidir. Kızılkaya ignimbiriti tarafından örtülür. Kızılkaya ignimbiritinin alt seviyelerinde bu lavın blok ve çakılları yer anlaktadır. Kanallığı yanal olarak 5-20 m arasında değişen Gelveri lavının yöredeki diğer volkanik kayalara kıyasla daha ileri derecede ayrışma gösterdiği tespit edilmiştir. 9

18 8- Kızılkaya İgnimbiriti Tip yeri Kızılkaya ve çevresidir. Yataya yakın konumlu masa tepeler şeklindeki görünümleri ile karakteristiktir. Taşkestik Tepe, Kanlıkaya Tepe, Ortasey Tepe, Boztepe ve Kayabaş Tepe, Akhisar ve Boğazköy Köyü yörelerinde yüzeylenmiştir. Genel olarak beyaz ve açık gri dış görünüm renkli olup, bozuşma yüzeyleri pembemsi renk almış olup, riyodasit ile andezitik bileşimlidir. Düşey yönde gelişen soğuma çatlakları nedeniyle sütunsu bir yapı gösterir. Taban seviyesinde iriliği cm ye varan süngertaşı parçaları içerir. Pürüzlü ve sık dokuludur. Üste doğru süngertaşı parçalarının oranı azalır, gevşek dokulu ve homojen görünümlüdür. Birim genç tektonikten oldukça etkilenmiştir. KB-GD gidişli Tuz Gölü fayının doğrultusuna paralel konumlu eğim atımlı normal faylarla kesilmiştir. Fay düzlemi B-GB yönünde eğimlidir. Basamak şeklinde fay topografyası, özellikle Bogazkaya köyü civarında tipik olarak izlenir. Kızılkaya ignimbiritinde düşey yönlü gelişen soğuma çatlakları zaman zaman kaya blokları düşmesine sebeb olmaktadır. Günümüzden yıl öncesinde kaya blokları düşmesi sonucu, Akhisar Köyü bulunduğu yerden kaldırılmıştır. Günümüzde de kaya bloklarının düşme tehlikesi halen söz konusudur. Alt seviyelerinde irilği 30 cm.ye ulaşan süngertaşı parçaları içeren Kızılkaya ignimbiritinin orta seviyeleri açık pembe, üst seviyeleri beyaz, açık gri renkli ve orta kısımları kuvvetli üst kısımlar zayıf kaynaklıdır. Düşey yönde oluşmuş çatlaklar nedeniyle sütunsu bir yapı gösterir. Kızılkaya ignimbiritlerinin yaşı biyotitlerde yapılan K/Ar yöntemi ile 4,9-5,5 yıl olarak bulunmuştur. 9- Hasandağı Külleri Hasandağı kül formasyonu, değişik kesimlerde farklı kalınlıklara sahiptir. Hasandağı nın güney ve güneybatısında mostra veren Hasandağı kül formasyonu geniş alanlar kaplar. Göl ortamında teşekkül eden birimlerle volkanizma ürünü olan birimlerin ardalanmasından oluşmuştur. Formasyonu oluşturan kayaç türleri birbirleriyle tedrici geçişlidir. Stratigrafik olarak Hasandağı kızgın akma çökellerinin üzerinde yer alan ve üstte Göllüdağ kül akıntısı tüfleri ile örtülen Hasandağı kül formasyonu, değişik kesimlerde farklı kayaçlarla temsil edilmiştir. Hasandağının güney ve güneybatısında gri-beyaz renkli kül ve lapilliden oluşan formasyon, beyaz renkli vitrik kül matriksinin içinde kaba kum boyunda iriliği 5-6 cm ye ulaşan obsidyen, pomza ve az miktarda da lav parçaları içeriri. Burada pomza parçaları tabandan tavana doğru fazlalaşmıştır. Çaykara tepede beyaz dış görünümün rengi ve drenaj sistemi ile dikkati çeken formasyon İncesu çiftliği yöresinde, üst seviyelerinde yuvarlaklaşmış pomza çakılları içerir. Kanlı tepe ve civarında, Mezgit formasyonunu örten Hasandağı kül formasyonu, burada dere yamaçlarında küçük yarlar oluşturmuştur. Andezit bazalt ve tüf bloklarının dere 10

19 eteklerinde koruyucu görev yaptığı bu kesimde, küller yöre halkı tarafından pekmez yapımında kullanılmaktadır. Taşpınar, Gidiriç ve Kanlıyarık tepe civarında göstük tüfitini örten Hasandağı kül formasyonu, Ömerozatan yaylası ile Büyük yayla mevkilerinde Karakaya formasyonunu, Belisırma, Yeşilköy (Ihlara) ve Gerdiçderede de Kızılkaya ignimbiritini örter. Üzerinde ise, genç andezit-bazaltlar, Göllüdağ kül tüfleri ve alüvyon malzemeleri yer alır. Alt Pleyistosen yaşlıdır. RESİM A.4. Hasandağı. 10- Göllüdağ Volkaniti Kavutkaya Tepe ile Gösterli arasında ve Menezidağ da görülmektedir. Taban ve tabana yakın kısımları tabakasız ve fazlaca ayrışmalı olan birim, üst seviyelere doğru tabakalı bir yapı kazanır. Göllüdağ kül akıntı tüflerinin alt seviyeleri, perlitik doku göstermekte olup, % 80 asit karakterli volkanik camdan oluşmuştur. Azmiktarda karbonatlaşmış, killeşmiş plajiyoklas parçaları içermektedir. Göllüdağ eteklerinde bol obsidyen içeren bu birim, küçük yarlar oluşturmuştur. Siyah ve koyu gri dış görünüm renklidir. Bu özelliği ile de uzaklarda bile diğer birimlerden eyırt edilebilmektedir. Birim Hasandağı kül formasyonu ile Selime tüfünün üzerinde yer almaktadır. Birimin yaşı Orta Pleyistosen dir. 11- Gösterli Volkaniti Tipik olarak Gösterli Köyü ve çevresinde gözlenmektedir. Bu birim 0,2 milyon yıl Kuvarterner yaşlı bazalt ve andezitleri adı altında anlatılan Volknitler kül ve lav üyesi olarak ikiye ayrılmıştır. 11

20 11.1- Kızıltepe Üyesi Siyahımsı, kahverengimsi renkte gözlenen üyeyi, değişk boyutta volkan bombaları, küller, olivinli bazaltik lav parçaları vecuruf konileri temsil etmektedir. Küller Acıgöl kuzeyinde çok yaygındır. Bazaltik curuf konileri, Gösterli köyü kuzey ve doğusunda yer alan Keçikıran tepe ve Kızıltepe oluşturur. Konilerin taban dairelerinin eksen çapları m arasında değişmektedir. Konilerin yamaç eğimleri ise derece arasında değişir. Çeşitli boyutlardaki küller içerisinde bazaltik lav parçaları oldukça yaygındır Evliya Tepe Üyesi Üyeyi bazaltik bieşimli lavlar oluşturmaktadır. Dış görünümleri koyu siyah renkli, çok sert, ince taneli gaz boşlukludur. 12- Tarverten Derinden gelen sıcak suların yüzeye çıkarken bünyesinde bulundurdukları Ca(HCO) 3 dan CO 2 nin uçması sonucu CaCO 3 çökelmesi ile oluşmaktadır. Travertenler beyazımsı sarı oyuklu ve boşluklu bir yapıya sahip olup kalınlıkları 1-30 m arasında değişim gösterir. Selime tüflerini üzerlemekte olup, tüfler içerisindeki kırıklardan geçerek yüzeye ulaşan sıcak sular, zamanla buralarda kalınlıkları cm den bir metreye ulaşan kalsit damarları oluşturmuşlardır. Bu oluşuklar sıcak suların yüzeye çıktığı Yaprakhisar çevresine yayılmıştır. Bu çıkışların devam ettiği kırık ve çatlaklarda, traverten oluşumları devam etmektedir. Travertenler çökeldiği topagrafyaya uygun bir eğim göstererek yayıldıkları alandaki tüm birimleri örtmektedir. Ziga kaplıcasında fay hattı boyunca su çıkışları traverten oluşumunu devam ettirmektedir. Travertenler Holosen yaşlıdır. 13- Alüvyon Alüvyon malzemeleri akarsu ve derelerin vadilerinde başta sular olmak üzere, çeşitli etkenlerle taşınarak vadi içerisinde depolanmış bulunan çakıl-kum ve silt mevcut olup bunlar birlikte alüvyon adı altında isimlendirilmiştir. İçlerinde volkanik parçalara da rastlanılan alüvyonların dere yataklarındaki kalınlıkları azdır. Alüvyon Holosen yaşlıdır. Alüvyon malzemeleri en genç oluşuklar olup, günümüzde de çökelmeye devam etmektedir. A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma Aksaray ve çevresinde temeli teşkil eden şist ve mermerler, Alt Palezoyik veya daha yaşlı bir denizin çökelleridir. Bu çökellerin kıvrımlanıp kırıklanmaları ve denizin bölgeden çekilmesi ile, çalışma alanı, Eosene kadar devam eden uzun bir karasal dönem yaşamıştır. Bu karasal dönemde, Üst Kretase esnasında plütonizma olaylarına bağlı olarak Plütonlarla damar kayaçları teşekkül etmiş ve şist ve mermerleri etkileyen bu kayaçlar, onların içerisine damarlar halinde yerleşip, onları kantakt metamorfizmaya uğratmıştır. Gene Üst Kretase esnasında Ofiyolitik karmaşık olarak isimlendirilen ofiyolitik kayaçların bölgeye tektonik olarak yerleşmesi, Karakaya ultramafiti ile Baranadağ granit-grandioritlerinin bunları kesmesi, bu dönemde meydana gelen önemli jeolojik olayları oluşturmuştur. Tüm bu olaylar teşekkül ederken, bölge kara halinde olduğundan, aşınma, taşınma, ayrışma ve depolama olaylarında aralıksız olarak cereyan etmiştir. 12

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 I T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 II AKSARAY İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU 2009-2010 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009-2010 ii Çevreyi korumak, aklın

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU (2006 YILI)

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU (2006 YILI) T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU (2006 YILI) Aksaray İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Adres : Zafer Mah. Nevşehir Cad. No:130 68100 Merkez/AKSARAY Tel : 0 382 212

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. AKSARAY İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar 1. Magmatik Kayaçlar Magmanın arz kabuğunun çeşitli derinliklerinde

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI Yoncalı Ovası Kütahya ovası kuzeydeki "Yoncalı Depresyonu"ndan bir eşik alanıyla ayrılmaktadır. Zengin linyit yataklarının içinde yer aldığı neojen bir düzlük olan Yoncalı Depresyonu, Kütahya Ovası'ndan

Detaylı

KIRŞEHİR AFET DURUMU RAPORU

KIRŞEHİR AFET DURUMU RAPORU 2013 KIRŞEHİR AFET DURUMU RAPORU KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ GÖKHAN GÖMCÜ 1 1.1 JEOMORFOLOJİK DURUM İl toprakları güney ve güneybatıda Kızılırmak, batı ve kuzeybatıda Kılıçözü deresi, kuzey ve kuzeydoğuda

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırşehir ili, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. İl topraklarını doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde ise Niğde ve Aksaray, batı ve

Detaylı

Toprak oluşumu ve toprak türleri

Toprak oluşumu ve toprak türleri On5yirmi5.com Toprak oluşumu ve toprak türleri Toprak oluşumu ve toprak türleri nelerdir? Yayın Tarihi : 13 Kasım 2012 Salı (oluşturma : 3/1/2017) -Toprağın oluşması için önce kayaların çözünmesi gerekir.

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı