HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ"

Transkript

1 1 1. YATAK PUANLARI Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50, Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar ile birlikte Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 70, Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar ile birlikte 100,34 Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.bu kod ile birlikte Yoğun bakım monitörizasyon, hastanın mekanik ventilatöre bağlanması, ventilatör ile takip, nebülizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal 175,38 aspirasyon ücreti ayrıca Steril oda Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.iki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalar için faturalandırılır. 225, İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101, Gündüz yatak tarifesi Günübirlik tedaviler, 24 saatten kısa süren yatarak tedaviler, acil müşahade için faturalandırılır. Yemek hizmetleri dahildir. 10, Refakat Yemek ve yatak hizmetlerini kapsar. 16, HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR Konsültasyon (Her bir hekim için) Hekim branşı yazılmalıdır. 10, Acil poliklinik muayenesi 26, Yeşil alan muayenesi SUT ve eklerinde yer alan diğer işlemlerle birlikte 33, Normal poliklinik muayenesi 26, Sağlık kurulu raporu İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti faturalandırılır. 5, Uzman hekim raporu 1,69 Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile Kurumca sevk Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu 84,32 edilen hastalar için devlet üniversite hastanelerince faturalandırılır Genel anestezi altında muayene 75, Birinci basamak poliklinik muayenesi Birinci basamak sağlık kuruluşlarında 16, Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi 5, GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER Anne sütü sağılması Günde sekiz defadan fazla 1, Apse veya hematom drenajı, derin Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile (Organ ve derin yumuşak doku) faturalandırılır. 150,08 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile ,08 (Deri ve subkütan dokular) faturalandırılır Biyopsi, iğne , , ile birlikte 90, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Biyopsi, derin (Cerrahi) , , , , , , , 170, , , , , , , , , , , , ile birlikte , , , , , , , , , , , , , , , , , , Biyopsi, yüzeyel (Deri veya derialtı) , , , , , , 83, , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte Damar yolu açılması Günde bir defadan fazla ve ile birlikte 8, Diyabetli hasta eğitimi Bir hasta için, ömrü boyunca bir defa faturalandırılır. 3, Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi 5, Enteral hiperelimentasyon takibi Günde en fazla bir defa faturalandırılır.birlikte total parenteral nutrisyon 20, Fototerapi, seans Günde altı defadan fazla 6, Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması Faturaya , , , işlemlerinden en az biri eşlik etmelidir. Tek başına 50, İntramusküler enjeksiyon Günde üç adetten fazla 3, İntravenöz enjeksiyon Günde üç defadan fazla ve , ile birlikte 4, İntravenöz ilaç infüzyonu Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 15, Kan gazları takibi Günde en fazla bir defa faturalandırılır. Noninvaziv yöntem ile yapılanlar 21, Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba başına 15, Kesi onarımı 84, Kist ponksiyonu Tek başına faturalandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile 40, Kist veya benign tümör çıkarılması 84, Lavman Günde en fazla 3 defa faturalandırılır. 15, , , , , , , Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu , , , , , , , , , , , , 150, ile birlikte Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu 40, Lokal anestezi Her bir lokal girişim için, bir defa faturalandırılır. 15, Lomber ponksiyon Pansuman dahil 59, Mesane sonda uygulaması 15, Mide yıkama ile birlikte 30, Monitörizasyon Günde en fazla bir defa faturalandırılır ile birlikte 30,02 Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir Nazogastrik sonda uygulaması parçası olarak kabul edilir ve ayrıca bu kod üzerinden 20,07 Günde bir defadan fazla Nebülizatör ile ilaç uygulaması Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 15, Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik Günlük en fazla 16 saat ödenir. Bir saatin altında uygulanması halinde tek ödeme yapılır. Epikrizde süre belirtilmelidir. 2, Parasentez, tanısal ile birlikte aynı gün içinde Günde bir defadan fazla 50, Parasentez, terapötik kodlu işlem ile ve günde bir defadan fazla 75, Subkütan enjeksiyon Günde en fazla üç defa faturalandırılır. 4, Sütür alınması Pansuman dahil, alınan tüm sütürler için toplam. 10, Torasentez, tanısal , ile birlikte aynı gün içinde ve günde bir defadan fazlası 50,08 1/72

2 , ile birlikte aynı gün içinde ve günde bir defadan Torasentez, tanısal 55,65 fazlası Torasentez, terapötik , ile birlikte aynı gün içinde 75, Torasentez, terapötik , ile birlikte aynı gün içinde 100, Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat ile birlikte 40, Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip dahil, test hariç 20, Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil 100, Ventilatör ile takip Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 75, Yanık debritmanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında Pansuman dahil, 2 günde bir faturalandırılır. 200, Yanık debritmanı, küçük %10 dan küçük vücut yüzey alanında Pansuman dahil, 2 günde bir faturalandırılır. 64, Yanık debritmanı, orta %10-30 arası vücut yüzey alanında Pansuman dahil, 2 günde bir faturalandırılır. 107, Yanık pansumanı, küçük %10 dan küçük vücut yüzey alanında Günde bir defadan fazla 20, Yanık pansumanı, orta %10-30 arası vücut yüzey alanında Günde bir defadan fazla 25, Yanık pansumanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında Günde iki defadan fazla 30, Yara debritmanı Pansuman dahil Günde bir defadan fazla 64, Dekübit yara debritmanı Pansuman dahil Günde bir defadan fazla 75, Yara pansumanı Diğer ameliyat ve yaralarda Günde bir defadan fazla 7, Dekübit yara pansumanı Diğer ameliyat ve yaralarda Günde bir defadan fazla 10, İntradermal test Değerlendirme dahil. 11,47 74 KATETER İŞLEMLERİ Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir Arter kateterizasyonu 4 günde en fazla bir defa faturalandırılır. 90, Hood içi oksijen ölçümü 8, İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 4 günde en fazla bir defa faturalandırılır. 100, İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden faturalandırılır. 177,40 Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı Kalıcı tünelli kateter çıkarılması 75,04 çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkütan tünelle yerleştirilmesi. 250, Kateter pansumanı ve bakımı Günde bir defa faturalandırılır. 10, Kateter revizyonu ve/veya değişimi Aksi sebep belirtilmedikçe 14 günde bir defa faturalandırılır. 75, Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir defa faturalandırılır. 20, Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması 357, Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması 200, Periton diyalizi için kateter yerleştirme 118, Perkütan silastik kateterizasyon 30, Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan) 88, Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan) 112, Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan) 59, Subklavyen kateter takılması 177, Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi 50, Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi Günde üç defadan fazla 150,08 94 YENİ DOĞAN UYGULAMALARI Endotrakeal entübasyon, yenidoğan 40, Exchange transfüzyon, yenidoğan 181, Göbek arter kateterizasyonu 100, Göbek granülomu koterizasyonu 4, Göbek ven kateterizasyonu 100, Göz pansumanı, yenidoğan Günde iki defadan fazla 1, İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan Günde üç defadan fazla 4, İntravenöz mayi takılması, yenidoğan Günde üç defadan fazla 16, İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan ile birlikte ve günde üç defadan fazla 5, Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 59, Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan 90, Subdural illüminasyon 5, Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 50, Transport küvözle hastane dışı nakil 50, Transport küvözle hastane içi nakil 20, Vücut temizliği, yenidoğan Göbek bakımı dahil Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 7, Yenidoğan monitörizasyonu ile birlikte Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 15, Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 3, AMELİYATLAR 114 AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI Birim 115 A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum 122 tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir Yenidoğan ek puanı A1 grubu 1.250, Yenidoğan ek puanı A2 grubu 750, Yenidoğan ek puanı A3 grubu 500, Yenidoğan ek puanı B grubu 300, Yenidoğan ek puanı C grubu 200, Yenidoğan ek puanı D grubu 100, Yenidoğan ek puanı E grubu 50,08 2/72

3 130 Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi işlem puanı uygulanır. Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler ameliyat fiyatına dahildir ANESTEZİ VE REANİMASYON 132 TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR Anestezi öncesi muayene Anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde 21, Apne testi 200, Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 25, Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 20, Günde en fazla bir defa faturalandırılır. (Özel programlanabilir bir Hasta kontrollü analjezi cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik (Epidural veya intravenöz vb.) uygulama yöntemi) 30,00 Kateterizasyon hariç İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 60,03 Günde dört defadan fazla Kardiyopulmoner resüsitasyon , , , , ile birlikte 200, Laringeal maske uygulaması (LMA) 35, Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 100, Muayene anestezisi, ameliyathanede 50, Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 30, Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 20, ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ , , ile birlikte aynı gün Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1.200, Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 750, Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 450, Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 210, Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 120, Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75, Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 50, Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (Aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+...veya %100+%30...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır. Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,05 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu 1.800, Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu 1.129, Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu 671, Yeni doğan anestezi puanı B grubu 314, Yeni doğan anestezi puanı C grubu 178, Yeni doğan anestezi puanı D grubu 110, Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75,04 Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi 169 ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca faturalandırılır. 170 Enjeksiyonlar Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 150, Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Toplam sayı dahil 35, Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Toplam sayı dahil 75, Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme 150, Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 75, Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans 15, Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi Aksiller pleksus sinir bloğu 100, Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 30, Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 30, Faset mediyan sinir bloğu, tek Toplam sayı dahil 50, Fasiyal sinir sinir bloğu 75, Femoral sinir bloğu, üçlü 75, Gasser gangliyon sinir bloğu Toplam sayı dahil 200, Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu 100, Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Toplam sayı dahil 50, İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri 15, İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri 15, İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu 75, İnterkostal sinir bloğu, tek seviye Bir defa faturalandırılır. 30, İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye ile birlikte faturalandırılır. 15, İnterskalen sinir bloğu 100, Laringeal sup/rek sinir bloğu 75, Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 50, Maksiller/mandibüler sinir bloğu 50, Paraservikal sinir bloğu, tek 75, Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu 50, Pudental sinir bloğu 50, Radial/ulnar/medial sinir bloğu 50, Sakral / koksigeal sinir bloğu 50, Selektif sinir kökü bloğu, tek 75, Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu 100,17 3/72

4 Siyatik sinir bloğu 75, Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 50, Supraskapüler sinir bloğu 50, Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 200, İmpar ganglion sinir bloğu 150, Paravertebral torakal/ lomber/ psoas kompartman sinir bloğu, tek 75, Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu Toplam sayı dahil 150, Splanknik blok 200, Stellat gangliyon sinir bloğu 75, İntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı) 300,17 Epidural analjezi uygulanırken komplikasyon olarak dura deliği Epidural kan veya serum yaması nedeniyle ortaya çıkan başağrısı tedavisinde hastaya otolog kanının 100,17 epidural mesafeden verilmesi. Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü) uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile 175,21 uygulanması Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon 150, Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon 170, Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile 300, Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile 75, Subaraknoid kateterizasyon 150, Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması. 170, Perinöral kateterizasyon 170, Sinir Blokları-Destruktif/ Nörolitik Hipofiz adenolizisi 400, Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu. 200, Nörolitik sinir bloğu, epidural Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural (Servikal-torakal) nörolitik ajan enjeksiyonu. 300, Nörolitik sinir bloğu, epidural Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural (Lomber-kaudal ) nörolitik ajan enjeksiyonu. 250, Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu. 75, Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu. 30, Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu. 200, Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu 125, Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber ) Lomber sempatik blokları da içerir. 125, Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır. 300, Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu 250, Nörolitik periferik sinir bloğu, tek 75, Nörolitik Splanknik sinir bloğu 300, Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) Anüloplasti RFT 350, Faset Eklem RFT, tek Toplam sayı dahil 250, Glossofaringeal RFT Toplam sayı dahil 350, Paravertebral RFT, lomber Toplam sayı dahil 250, Paravertebral RFT, torakal Toplam sayı dahil 250, Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek Toplam sayı dahil 250, Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması- IDET 250, PİRFT, intradiskal 250, RFT Nörotomi 250, Sakroiliyak eklem RFT, tek 200, Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) 250, Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye) 250, Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye) 250, Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye) 250, Spenopalatin gangliyon RFT 300, Stellat gangliyon RFT 250, Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT 300, Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 300, Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte bir defa faturalandırılır. 300, Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte bir defa faturalandırılır. 300, Nöromodülasyon Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 300,17 implante edilen ağrı pompaları. Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık İmplantasyon spinal-epidural 300,17 tünelize edilmiş kateterler Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez. 20, Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 150, Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 350, Periferik sinir elektrot implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem. 350, Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması 100, Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu 350, Pompa veya port programlanması veya doldurulması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulması için 20, Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi işlemi 150, Diğer Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu 20, Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla üç defa faturalandırılır. 15, Epidural blok, kontinü 200, Epidural veya spinal diferensiyel blok 200, Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 30, Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda. Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 20, İntravenöz lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde. 20, İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü 150, İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 75, Kontinü perinöral opiat analjezisi 60,03 4/72

5 Aynı gün genel anestezi ile birlikte Lokal ya da SEDO-analjezi rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize 28,67 edilmesi amacıyla uygulanır. Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile TSK ya bağlı Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında hipoksik iskemik ensefalopati tanısında uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç 151,92 defa yenidoğan veya erişkin-çocuk yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır CERRAHİ UYGULAMALAR DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ 286 DERİ Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, Dermabrazyon, bir alanda 200,17 bir alan ile sınırlı abraziv yaklaşım Dermabrazyon, tüm yüze Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm yüz için abraziv yaklaşım 400, İntralezyonel steroit enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15, Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için 500, , , , , , , , Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile , , , , , , , , , , , , ile 400,17 birlikte Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür ile 200, Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, her bir seans 50, Yanıkta eskarektomi Toraks hariç. Her bir anatomik alan için. 150, Yanıkta toraks eskarektomisi 200, Yanıkta eskarotomi Her bir anatomik alan için 100, Yanıkta fasiyotomi Her bir anatomik alan için 150, Yanıkta fasiyotomi kapatma Her bir anatomik alan için 150, Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması 100 cm 2 lik bir bölge için 250, Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama İlave her 100 cm2 lik alan için, 250 birime ilave 30, Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyonu veya kriyoterapisi Genel anestezi ile 350, DERİ VE DERİALTI Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 150, Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım 550, Skar revizyonu 168, Hemanjiyom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu 252, Hemanjiyom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700, Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu 200, Split thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük 200, Split thickness deri grefti, orta 5-10 cm 2 300, Split thickness deri grefti, büyük 10 cm 2 den büyük 400, Full thickness deri grefti, küçük 5 cm2 den küçük 300, Full thickness deri grefti, büyük 5 cm2 den büyük 400, GREFTLER Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı ile birlikte 455, Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave 67, Kompozit greft uygulaması 200, Mukoza grefti alınması 100, Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı 298, Yağ grefti uygulaması 250, FLEPLER Abbe flebi, birinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu birinci seansı 300,17 Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu ikinci Abbe flebi, ikinci seans 150,08 seansı Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600, Alın flebi, birinci seans 450, Alın flebi, ikinci seans 150, Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri 603, Çapraz bacak flebi, birinci seans Cross-leg flep 400, Çapraz bacak flebi, ikinci seans Cross-leg flep 150, Çapraz parmak flebi, birinci seans Cross-finger flep 300, Çapraz parmak flebi, ikinci seans Cross-finger flep 150, Dil flebi, birinci seans 400, Dil flebi, ikinci seans 150,08 Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm Doku genişletme uygulamaları, birinci seans 500,34 genişletme enjeksiyonları dahil Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans 500,34 eksizyonu dahil Fasiyokütan flep 421, İki farklı doku içeren serbest kompozit flep Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb 3.111, İki farklı doku içeren serbest kompozit flep Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb 3.422, İki loblu flep 350, İnterpolasyon flepleri, birinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklaviküler flep vb. 548, İnterpolasyon flepleri, ikinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklaviküler flep vb. 261, Kas flebi 725,13 5/72

6 Kas flebi ile birlikte deri grefti 677, Kas-deri flebi 816, K-M plasti 539, Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları 300, Mukoza flebi 408, Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 300, Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti 573, Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 573, Tek bir doku içeren serbest flep Fibula flebi, kasık flebi, Grasilis kas flebi vb , Tek bir doku içeren serbest flep Fibula flebi, kasık flebi, Grasilis kas flebi vb , Tek loblu lokal deri flebi Nota flebi, Banner flebi vb. 534, Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep Subskapüler arter tabanlı osteomuskülokütan flep 3.440, ) Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep Subskapüler arter tabanlı osteomuskülokütan flep 3.784, V-Y ilerletme deri flebi 475, Z-Plasti (Bir tek Z-plasti) 338, LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI Vasküler lezyon, lazer Medikal tedavi olmaksızın uygulanabilir. En fazla 5 seans ücreti faturalandırılır. 168, Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 168, Deri tümörlerinde eksizyonel lazer 202, Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer Medikal tedavi sonrası uygulanabilir.tümöral olmayan lezyonlar içindir. En fazla 3 seans ücreti faturalandırılır. 168, BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 500, Etmoidal arter ligasyonu Aynı faturada ikiden fazla yer almaz. 300, Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400, Fronto-orbital ilerletme Kraniyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kraniyal volüm artırımı vb , Habitüel Temporomandibüler (TME) dislokasyonları için eminektomi 350, Kafatası kemiği ekstensif tümör ameliyatları 450, Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri Eksize edilen bütün tümöral kitleler dahil 168, Kalvaryal şekillendirme, total 1.554, Kistik lenfanjiyom eksizyonu 800, Kondilektomi Temporomandibüler eklem kondilar operasyon 400, Kraniyal ansefalosel ameliyatları, diğer Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler 600, Kraniyoplasti ameliyatları, otojen greft ile Kostaplasti vb. Kot alınması hariç 600, Kraniyoplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 400, Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile 903, Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu 800, Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 600, Le Fort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 900, Le Fort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 700, Le Fort III osteotomisi ve/veya kemik grefti 1.416, Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 531, Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit 295, Maksillektomi, parsiyel 887, Maksillektomi, total 1.180, Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile 600, Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj 300, Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu 600, Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu 350, Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon 944, Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarım 1.548,06 Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi 1.548,00 faturalandırılır Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarım 1.062, Mandibüler osteotomi, deformite onarımı için 600, Mandibüler osteotomi, tümör rezeksiyonu için 472, Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit 600, Orbital distopi düzeltilmesi 800, Orbital hipertelörizm düzeltilmesi 1.200, Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması 400, Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 600, TME ankilozu için gap artroplastisi 590, TME artroplasti 590, TME lüksasyonu kapalı redüksiyon 50, Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu 1.000, Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400, Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 200, Burun Burun tamponu konulması ve çıkarılması burun operasyonlarında ayrıca , ve ile birlikte Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon 500,34 Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Alın flebi ile total burun kaybı onarımı, ikinci seans 400, Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya flep ile Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında. 400, Burun eksternal cerrahisi Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında. 200, Burun içi konka elektrokoterizasyonu Bir yıl içerisinde iki defadan fazla ve iki taraf için ayrı 150, Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 100, Burun mukozası koterizasyonu 20, Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 400, Burun rekonstrüksiyonu, total Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 706, Burun tamponu konması, arka ile birlikte 100, Burun tamponu konması, ön ile birlikte 10,12 6/72

7 Burundan yabancı cisim çıkarılması 40, Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 150, , ve , ile birlikte faturandırılmaz Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır saddle nose deformitesi onarımı 600,34 Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraf 400, Konka lateralizasyonu , ile birlikte faturandırılmaz. 66, Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf , ile birlikte faturandırılmaz. 75, Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf , ile birlikte faturandırılmaz. Aynı faturada iki defa kodlanmaz. 50, Septal fraktür onarımı ile birlikte 320, Nazal ensefalosel, kraniyotomi ile 750, Nazal fraktür onarımı 66, , , , , , , Nazal polipektomi , , , , , , 200, , , ile birlikte Nazal septal perforasyon onarımı 400, Nazal septal buton tatbiki 70, Nazal valv cerrahisi, iki taraf 300, Nazal valv cerrahisi, tek taraf Aynı faturada ikiden fazla yer almaz. 150, Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans 450, Rinofima eksizyonu ve alın flebi, ikinci seans 150, Rinofima eksizyonu ve deri grefti 350, Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması 200, Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızın Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 400, Rinoplasti komplike, greft ile Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 600, Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR) , , , , ile birlikte 300, Septorinoplasti Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 500, Şinesi, veb açılması 33, Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans 800, , , , ile birlikte Yalnızca kıkırdak kaybı içeren saddle nose deformitesi onarımı Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe 400,17 belirtilmelidir. 444 Boyun ve Larinks Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 400, Aritenoidektomi, endolaringeal 550, Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf 700, Boyun eksplorasyonu 400, Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu 600, Damak fistülü onarımı 350, Eksternal karotid arter ligasyonu 300, Endolaringeal lazer cerrahisi 750, Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb için, yapılan eksizyon dahil. 300, Faringolarinjektomi , ile birlikte 900, Faringolaringoözefajektomi , ile birlikte 1.500, Hiyoid suspansiyonu 600, İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon ile birlikte 400, Kordektomi veya stripping 400, Kosta grefti alınması 200, Krikotiroidopeksi 600, Laringeal fraktür tedavisi, kapalı 200, Laringeal reinnervasyon, nöromusküler flep ile 700, Laringofissür Kordektomi ve larinks papillom eksizyonu dahildir, birlikte başka bir larinks operasyonu 500, Laringoplasti (Fraktür için açık redüksiyon) 450, Laringoplasti (Medializasyon, tek taraf) 600, Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon) 600, Laringeal stenoz cerrahisi 600, Laringosel çıkarılması 600, Laringoskopi, direkt 151, Laringoskopi ve biyopsi 250, Laringoskopi, fleksible fiberoptik 50, Laringostroboskopi 40, Larinjektomi, parsiyel , ve ile birlikte 1.064, Larinjektomi, total , ve ile birlikte 1.004, Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 86, Larinks papillomu 450, Larinksten yabancı cisim çıkarılması 180, Larinksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 249, Larinkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi 500, Lateral rinotomi ile yaklaşım Tümör, perforasyon cerrahisi vb. 400, Maksiller arter ligasyonu 600, Obturator tatbiki 20, Suprahyoid boyun diseksiyonu 300, Tirohyoid suspansiyon 500, Tiroplasti 550, Trakeoözofajial fistül açılması, primer 130, Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 350, Tortikollis düzeltilmesi 300,17 Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri 489 Paranazal Sinüsler kabul edilerek bütün ikincil ameliyatlar %30 oranında faturalandırılacaktır Antrokoanal polip eksizyonu 200, BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım 500, Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraf , , ile birlikte Aynı faturada ikiden fazla yer almaz. 250, Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraf , , ile birlikte 350, Eksternal etmoidektomi 350, Frontal sinozotomi, trepanasyon 250, Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraf Obliterasyon dahildir. 500, Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraf Obliterasyon dahildir. Aynı faturada iki defa kodlanmaz. 400, Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 50, Ozenaya cerrahi girişim 300, Piterigopalatin fossa cerrahisi 500,34 7/72

8 Transnazal etmoidektomi 350, Endoskopi Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi , , , , ile birlikte 600, Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi , , , , ile birlikte 800, Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) 400, Endoskopik frontal sinüs cerrahisi , , , ile birlikte 600, Endoskopik koanal atrezi açılması 450, Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 350, Endoskopik konka redüksiyonu 300, Endoskopik medial maksillektomi , , , , ile birlikte 500, Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi , , , , ile birlikte 500, Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için , , ile birlikte 700, Endoskopik orbita dekompresyonu Aynı taraf için ile birlikte faturalanamaz 700, Endoskopik septoplasti 350, Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için , , , ile birlikte 500, Fleksibl fiberoptik nazofaringoskopi ile birlikte 33, , , , , , , , Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf , , , , ile birlikte 500, , , , , , , , Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf , , , , ile birlikte 350, Maksiller sinüse endoskopik müdahale 300, Nazofarinks biyopsisi ile birlikte 75, Temporomandibuler eklem endoskopisi, diyagnostik Aynı taraf için , , ile birlikte 140, Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için , , ile birlikte 350, Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler Adenoidektomi , , , , ile birlikte 200, Adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte 300, Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 250, Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması 400, Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 100, Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri 850, Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 100, Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 300, Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu Lazer, şimik, termal 100, Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 150, Alveolar yarık onarımı , , , , , ile birlikte 472, Anterior damak fistülü onarımı 472, Damağa radyofrekans uygulanması Polisomnografi raporu gerekir. RF ve lazer uygulamaları için yılda 3 uygulamadan fazlası 150, Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 150, Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 300, Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 600, Damak yarığı onarımı, inkomplet 400, Damak yarığı onarımı, komplet 450, Deri grefti kullanarak sulkoplasti 300, Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 200, Dil köküne radyofrekans uygulanması 150, Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması 400, Dil lezyonu eksizyonu 200, Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 400, Dil ve ağız tabanından apse, kist, hematom vb. çıkarılması 100, Dudak adezyonu 250, Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Berdnard vb. flep ile 750, Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Berdnard vb. flep kullanımı 550, Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi 350, Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 350, Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz 350, Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 400, Dudak yarığı onarımı, tek taraf 573, Dudak yarığı onarımı, iki taraf 413, Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı 649, Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi 708, Faringeal flep 400, Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, miyokütan flep ile 1.000, Frenilum linguale plastiği 100, Genioglossal ilerletme 400, Genioplasti, implant ile 350, Genioplasti, osteotomi ile 400, Glossektomi, parsiyel , ile birlikte 350, Glossektomi, total , ile birlikte 850, Hemiglossektomi , ile birlikte 500, Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 200, Islık çalan ağız deformitesi onarımı 300, Kolumella uzatılması 300, İntraoral tümör eksizyonu, mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando ameliyatı) ile birlikte 850, Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 950, Lazer asiste uvulektomi 300, Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 400, Lingual tonsil eksizyonu 270,15 8/72

9 Mentoplasti Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir. 700, Nadir yüz yarığı onarımı 600, Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 1.500, Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 400, Nazolabial fistül onarımı 300, Onarılmış dudak yarığı revizyonu 350, Oro-antral fistüllerin onarımı 350, Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 200, Peritonsiller apse açılması 100, Posterior damak fistülü onarımı 300, Premaksiller segmentin geri alınması 400, Ranulaya girişim 300, Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 200, Sert damaktan tümör eksizyonu ve onarım, greft ile 800, Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600, Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu 420, Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile 670, Tonsillektomi , , , , ile birlikte 400, Tonsillektomi ve adenoidektomi , , , , ile birlikte 400, , , , , ile birlikte Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 425, Tonsillektomi ve tüp , , , , ile birlikte 400, Transpalatal ilerletme 500, Uvulektomi 380, Uvulofaringoplasti , , , , ile birlikte 300,17 Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal Vestibüloplasti, tek veya iki taraf greft uygulanması işleme dahildir ile birlikte 250,25 Aynı faturada birden fazla kodlanmaz. 602 Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu 300, Parotidektomi, total Aynı taraf için ile birlikte 600, Parotidektomi, yüzeyel Aynı taraf için ile birlikte 500, Parotis apse drenajı 100, Siyalolitotomi, cerrahi 175, Sublingual tükrük bezi eksizyonu 300, Submaksiller veya sublingual apse drenajı 200, Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 400, Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 300, GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER 613 TORAKS DUVARI Geç sternal dehiscence onarımı Mediastenin tekrar açılma işlemi ve tel uygulaması dahil 600, Fasiyatomi 200, Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 480, Kot fraktürü tedavisi, açık Herhangi bir seviye 300, Kot fraktürü tedavisi, kapalı Herhangi bir seviye 50, Kot rezeksiyonu, ekstraplevral Tüm seviyeler (Miyoplasti için) 600, Kot rezeksiyonu, parsiyel 300, Mediastinal kist veya tümör eksizyonu Sternotomi, torakotomi dahil 1.176, Mediastinal tümör eksizyonu, malign Sternotomi, torakotomi dahil 1.416, Mediastinoskopi 236, Mediastinoskopi 472, Mediastinotomi ile eksplorasyon Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için 600, Sternal debritman 400, Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protez ile Osteomyelit ve tümör için 1.600, Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz Osteomyelit ve tümör için 1.200, Sternal tel çıkarılması 100, Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 500, Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 250, Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte 1.200, Torakoplasti, Schede tipi veya ekstraplevral Tüm seviyeler 800, Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum 1.421, Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile 1.800, Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 1.656, TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahildir. 900, Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner 800, Tümör veya kist eksizyonu Yumuşak doku, subkütan, derin, subfasiyal, intramusküler (Benign cilt lezyonları hariç) 500, GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında Abdominoplasti vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu 500,34 fazlalıkları içindir Gastroşizis onarımı 1.200, Göbek granülomu veya polipi eksizyonu 50, Karın duvarı benign tümörleri için girişim Deri hariç 200, Karın duvarı malign tümörleri için girişim Deri hariç 300, Kloakal ekstrofi onarımı 2.000, Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı 500, Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu 600, Omfalosel primer onarımı 5 cm den büyük çaplı 1.200, Rektus diyastazı onarımı 400, Rektus kılıfı hematomu için girişim 100, Meme Büyütme mammoplastisi, iki taraf Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 500, Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf ile birlikte Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 500, ile birlikte Sağlık kurulu raporu ile Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 300,17 Aynı faturada ikiden fazla yer almaz. 9/72

10 Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması olmaksızın, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan; (N64.4), (L30.4), (M54), (M75.9), (M40.1) (M70.8), (E66.8) (E66.9) ICD Küçültme mammoplastisi, iki taraf 10 kodlu hastalıklardan en az üçünün veya (Q83.9), (N60) ICD- 750,42 10 kodlu hastalıklardan en az birinin varlığının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması halinde Kurumca karşılanır Mastektomi, basit 500, Mastektomi, basit 750, Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil 1.004, ) Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil 1.301, Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil 750, Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil 1.100, , , ve ile birlikte Meme asimetrisinin düzeltilmesi Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe 600,34 belirtilmelidir Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile 1.200, Meme rekonstrüksiyonu,latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile 1.000, Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu 1.500, Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 400, Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile 750, Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 300, Segmental mastektomi Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil Pataloji raporu gerekir. 413, Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil Segmental mastektomi 500,00 Pataloji raporu gerekir Memeden kist-benign tümör çıkarılması 134, Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu 537, Segmental mastektomi ile birlikte aksiler diseksiyon 537, Meme duktoskopi ve duktal lavaj Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır. 200, Meme duktus eksizyonu Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır. 134, Tüberoz meme onarımı 600, Herniler ile birlikte faturalanamaz Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 500, Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 500, Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf 400, Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf 400, Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf 520, Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf 600, İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 600, İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 961, Greftsiz insizyonel herni onarımı 400, Greftli insizyonel herni onarımı 400, Greftli femoral herni onarımı, tek taraf 500, Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf 500, Greftli femoral herni onarımı, iki taraf 650, Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf 650, Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 500, Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 650, Lomber herni onarımı Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme 300, Parastomal herniasyonda girişim 450, Spiegel hernisi onarımı 300, Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik 300, Greftsiz umblikal herni onarımı 350, Greftli umblikal herni onarımı 350, Umblikal herni onarımı, laparoskopik 454, Greftli epigastrik herni onarımı 440, Greftsiz epigastrik herni onarımı 440, Epigastrik herni onarımı, laparoskopik 659, Greftli perineal herni onarımı 600, Umblikal kord hernisi onarımı 500, Greft/Mesh çıkarılması 200, Ventral herni onarımı Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına sekonder 2.360, DİYAFRAGMA CERRAHİSİ Bochdalek hernisi onarımı, abdominal 1.000, Bochdalek hernisi onarımı, torakal 1.000, Diyafragma laserasyonu, primer onarım 839, Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla Özefajiyal, hiatal 1.000, Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla Özefajiyal, hiatal 800, Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, akut) Yenidoğan dışında 897, Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, kronik) Yenidoğan dışında 1.000, Diyafragmatik herni onarımı, greft ile (Travmatik, kronik) Yenidoğan dışında 1.200, Diyafragma evantrasyonu, primer onarım 708, Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli 1.200, Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 848, Diyafragmatik pace uygulaması 750, Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi 677, Morgagni hernisi onarımı 1.000, PERİTON BOŞLUĞU Apendiks epiploika torsiyonu 350,25 10/72

11 Laparoskopi, tanısal Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte 250, Laparostomi 350, Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi 450, Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı. 590, Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla 413, Laparotomi, tanısal Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte 250, Laparotomi- packing Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte 250, Omentektomi Omentum torsiyonunda. 400, Omentum kisti veya tümörü eksizyonu 450, Periton lavajı, tanısal 100, Peritoneal tuvalet ve debritman, her bir seans 300, Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu 400, Peritoneo-venöz şant yapılması Asit tedavisinde , Plöroperitoneal şant uygulaması 500, Radikal peritoneal debritman, her bir seans 400, Sitoredüktif cerrahi ile birlikte hipertermik intraperitoneal kemoterapi Sağlık Bakanlığına ve TSK ya bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır , RETROPERİTON Retroperitoneal tümörden biyopsi Böbrek ve adrenal bez dışında ile birlikte 350, Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu Böbrek ve adrenal bez dışında , ile birlikte 1.003, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD Perikardiyosentez 100, Tüp perikardiyostomi Perikardiyal tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 236, Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer 787, Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 843, Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 993, Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile 1.160, Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 897, KALP TÜMÖRLERİ İntrakardyiak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile Miksoma vb , Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu 1.416, Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner bypass ile 1.400, Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner bypass olmaksızın 1.416, KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD) AICD yastıkları ve elektrotlarının revizyonu veya çıkarılması 880, Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner bypass ile 920, Kalıcı pacemaker çıkartılması 200, Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi, torakotomi ile 991, Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile 708, Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu Sensing elektrodtları ile birlikte veya değil 1.120, Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte 1.280, Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 320, Pacemaker onarımı, sadece elektrotlar 280, Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 200, Sadece pil veya AICD takılması veya tekrar yerleştirilmesi 240, Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın ve ile birlikte , Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ve ile birlikte , Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile, kardiyopulmoner bypass birlikte 1.300, Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile 840, KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.800, Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın 1.440, Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner bypass ile 2.644, Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner bypass olmaksızın 1.800, Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.320, Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.133, Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil 1.600, Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner by-pass Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil 2.000, Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile 2.000, Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ile birlikte Yabancı cisim çıkarılmasını kapsar , Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın ile birlikte Yabancı cisim çıkarılmasını kapsar. 960, KALP KAPAKLARI-AORTİK KAPAK Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 2.000, AVR, aortik anülüs genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp 2.172, AVR, aortik anülüs genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp 2.276, AVR, transventriküler aortik anülüs genişletmesi ile birlikte Konno 2.000,84 Diskret subvalvüler aort darlığında subvalvüler rezeksiyon veya ,67 insizyon İHSS (Asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (Myektomi) 1.700,67 11/72

12 İHSS (Asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (Myektomi) 2.124, Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte) 1.801, Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte) 2.124, Ross ameliyatı 2.501, Ross ameliyatı 2.580, Supravalvüler stenozda aortoplasti 1.700, Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.700, Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.821, Valvüloplasti, aort kapağı, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.600, Valvüloplasti, aort kapağı, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2.124, KALP KAPAKLARI-MİTRAL KAPAK Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi 1.280, Valvotomi, mitral kapak, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.650, Valvotomi, mitral kapak, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2.124, Valvüloplasti, mitral kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.650, Valvüloplasti, mitral kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2.124, Valvüloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.650, Valvüloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2.124, Valvüloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon Ring ile veya değil 1.650, Valvüloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon Ring ile veya değil 2.124, Replasman, mitral kapak (MVR) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.700, Replasman, mitral kapak (MVR) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.973, Replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.800, Replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2.124, KALP KAPAKLARI-TRİKÜSPİT KAPAK Valvotomi, triküspit kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.600, Valvotomi, triküspit kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.517, Valvüloplasti veya annüloplasti, triküspit kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.600, Valvüloplasti veya annüloplasti, triküspit kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.669, Replasman, triküspit kapak 1.640, Replasman, triküspit kapak 1.821, Ebstein anomalisinde triküspit kapak repozisyonu veya plikasyonu 1.900, KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım 1.400, Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu 2.100, ) Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak ,10 rekonstruksiyonu Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı 2.250, Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı 2.580, Çift kapak replasmanı 2.100, Çift kapak replasmanı 2.428,33 Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvüloplasti, ring ile birlikte ,01 veya değil Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvüloplasti, ring ile birlikte ,79 veya değil İnfundibüler stenozda sağ ventriküler rezeksiyon Komissürotomi ile birlikte veya değil 1.680, Outflow trakt büyütmesi (Yama) Valvotomi veya infundubüler rezeksiyon ile birlikte veya değil 1.680,78 12/72

13 Pulmoner arter anevrizması 1.500, Üç kapak replasmanı 2.501, Üç kapak replasmanı 2.580,10 İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvüloplasti, ring ile veya ,17 değil 816 İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvüloplasti, ring ile veya ,33 değil Valvotomi, pulmoner kapak, açık Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.600, Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile Komissurotomi 1.639, Pulmoner kapak replasmanı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.700, Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (Transventriküler) Komissurotomi 1.400, KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER Epikrizde mutlaka by-pass yapılan damarlar açık olarak belirtilecek, aksi taktirde bir koroner by-pass karşılanacaktır Anormal koroner arter, greft ile Kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.240, Anormal koroner arter, greft ile Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.600, Anormal koroner arter, ligasyon 1.120, Koroner anjiyoplasti, koroner by-pass ile birlikte Endarterektomi 1.200, Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti 2.200,00 Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), dört ve daha çok Kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.840,81 koroner grefti Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), iki koroner grefti Kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.600, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), tek koroner grefti Kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.480, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), üç koroner grefti Kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.720, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2.000, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2.100, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1.900, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1.700, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1.600, Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1.800, Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.500, Myokardiyal rezeksiyon (ÖR/ Ventriküler anevrizmektomi) Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir , Postinfarkt VSD onarımı, miyokardiyal rezeksiyon ile birlikte veya değil Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir , Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) 2.951, SEPTAL DEFEKT Sekundum atriyal septal defekt onarımı, primer ve ile birlikte 1.400, Sekundum atriyal septal defekt onarımı, yama ile ve ile birlikte 1.656, , ile birlikte Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile 1.480,61 Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok Atriyal septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile ile birlikte 1.500, Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile , ile birlikte Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok 1.720, Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile , ile birlikte 1.880, Komplet atriyoventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın , ile birlikte 2.271, , , ve ile birlikte Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer 1.440, , , ve ile birlikte Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile 1.500, , , , ve ile birlikte Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund ,71 rezeksiyonu VSD kapatılması ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile veya , , , ve ile birlikte ,71 yama olmaksızın Pulmoner arterin bantlanması 1.344, Pulmoner arterin bantlanması 1.300, Kateter ile ASD ve VSD kapatılması , , , , ile birlikte 1.000, DİĞER DOĞUMSAL OLGULAR Cor triatriatum 1.400, Triküspit atrezisi onarımı (ÖR/ Fontan, Modifiye Fontan işlemleri) 2.360, Korrekte TGA'da VSD 1.600, Korrekte TGA da kapak plastisi 1.900, Korrekte TGA'da kapak replasmanı 1.900, Korrekte TGA'da PS ile birliktevsd 2.360, Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannüler yama olmaksızın 2.077, Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannüler yama ile birlikte 2.124, Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte 2.487, Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi 2.596, SİNÜS VALSALVA Sinüs valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.600, Sinüs valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte , ve ile birlikte 1.760, Sinüs valsalva anevrizması onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.640, Aortikoventriküler tünel onarımı 1.600, TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DRENAJ Anormal venöz dönüşün komplet onarımı Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler 2.065, SHUNT İŞLEMLERİ 13/72

14 Atriyal septektomi veya septostomi, kapalı Blalock-Hanlon tipi operasyon 1.477, Atriyal septektomi, açık 1.120, Shunt, subklavyen-pulmoner arter Blalock-Taussig tipi operasyon 1.548, Shunt, asendan aorta-pulmoner arter Waterston tipi operasyon 1.200, Shunt, desendan aorta-pulmoner arter Potts-Smith tipi operasyon 1.548, Shunt, santral, prostetik greft 1.342, Shunt, vena cava-pulmoner arter Glenn tipi operasyon 1.548, Bidirectional kavopulmoner anastomoz Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.656, BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2.382, Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal Baffle işlemi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2.100,84 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal Baffle işlemi, ,69 ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal Baffle işlemi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte 2.200, Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (Jaten) 2.951, Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkarılması ile birlikte 3.010, Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması 3.069, Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması 2.551, Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu 2.951, İntraventriküler re-routing ameliyatları 2.601, TRUNKUS ARTERİOSUS Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat 2.655, AORTİK ANOMALİLER Aberan damar divizyonu Vasküler ring 1.247, Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte Vasküler ring 1.458, Aort koarktasyonu eksizyonu ve greft ile rekonstrüksiyon (PDA var veya yok) 1.320, Aort koarktasyonu eksizyonu ve uç-uca anastomoz (PDA var veya yok) 1.561, Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.500, Aort koarktasyonu, greft ile by-pass 1.431, Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti 1.716, Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti 1.716, Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.560, Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.120, Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı 2.362, Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile onarım 1.947, Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu 1.198, Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte 1.520, Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer 910, Trakea dekompresyonu için aortik suspansiyon Aortopeksi 800, TORASİK AORT ANEVRİZMASI ONARIMI Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner implant var 2.701,01 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner ,84 implantasyon dahil, kapak replasmanı olmadan Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı olmadankapak suspansiyon var/yok 2.145, Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte 2.200, Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte 2.200,84 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var veya yok, kapak replasmanı olmadan ve 2.701,01 transvers aort ark grefti, arkus damarlarına by-pass ile birlikte Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, ,01 kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var veya yok, kapak replasmanı olmadan ve 3.069,14 transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var veya yok, arkus damarlarına by-pass ile birlikte 2.601,01 transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak suspansiyon var veya yok, kapak replasmanı olmadan ve 2.501,01 transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers 3.305,23 aort ark grefti Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak greft implantasyonu median sternotomi ve kardiyopulmoner by-pass ile ÖR/ Elephant trunk 2.801,18 vb. Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner bypass ,67 var/yok Torakoabdominal aort anevrizması,torasik veya torakoabdominal insizyonla, greftli, kardiyopulmoner by-pass var veya yok 2.000, Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1.416, Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2.240, Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile arkus damarlarına bypass birlikte 2.401, PULMONER ARTER Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ile birlikte 1.520,57 14/72

15 Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1.080, Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ile birlikte Embolektomi var/yok , (Mülga: RG- 12/11/ / 14 md. Yürürlük: 01/08/2013) Pulmoner banding 1.300, DİĞER İŞLEMLER IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greftsiz 320, İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) Sadece yerleştirme 400, Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi yapılmış veya değil 4.080, Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte 5.438, (Mülga: RG- 01/08/ / Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım Günde en fazla bir defa faturalandırılır. 650,93 md. Yürürlük: 01/08/2013) Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil Ek cerrahi işlem olmaksızın 993, Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkarılması 1.475, ARTERYEL EMBOLEKTOMİ VEYA TROMBEKTOMİ Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter boyun insizyonu ile, katater var veya yok 800, Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter torasik insizyon ile, katater var veya yok 800, Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subklavyen arter kol insizyonu ile, katater var veya yok 320, Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter kol insizyonu ile, katater var veya yok 320, Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoilyak arter abdominal insizyon ile, katater var veya yok 800, Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoilyak arter bacak insizyonu ile, katater var veya yok 475, Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile, kateter var veya yok 720, VENÖZ TROMBEKTOMİ Trombektomi, vena kava, ilyak ven, abdominal insizyon ile , ile birlikte 480, Trombektomi, vena cava, ilyak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile , ile birlikte 320, Trombektomi, vena kava, ilyak ven, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abdominal insizyon ile , ile birlikte 600, Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile 400, Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile 280, Trombektomi, diğer Akut eksternal tromboze hemoroidde vb. 84, VENÖZ REKONSTRÜKSİYON Valvüloplasti, femoral ven 480, Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven 600, Venöz sisteme cross-over ven grefti 1.000, Safenopopliteal ven anastomozu 680, Vena kava superior sendromunda by-pass 1.000, DİREKT ANEVRİZMA ONARIMI VEYA EKSİZYONU Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1.500,67 Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında ,34 endovasküler greft implantasyonu Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ,40 ile Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da Mezenterik, çölyak, renal 1.600,67 içeren abdominal aorta lezyonu Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter 720, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, ilyak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal 1.500, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, ilyak arter Common, hipogastrik, eksternal 1.000, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, vertebral arter 500, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, innominate arter, subklavyen arter, torasik insizyon ile 720, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, abdominal aorta 1.400, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, diğer arterler 720, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik arter 1.200, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, popliteal arter 800, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, radiyal, ulnar arter 720, Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, splenik arter 900,34 Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu, parsiyel veya total ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subklavyen arterde anevrizma veya oklüziv hastalık, patch greft ile veya değil, boyun 800,34 insizyonu ile Rüptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel-femoral arter 880, Rüptüre anevrizma, abdominal aorta 1.900, Rüptüre anevrizma, abdominal aorta 2.090, Rüptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile 920, Rüptüre anevrizma, diğer arterler 720, Rüptüre anevrizma, hepatik-çölyak-renal veya mezenterik arter 1.400, Rüptüre anevrizma, ilyak arter Common, hipogastrik, eksternal 1.120, Rüptüre anevrizma, ilyak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal 2.000, Rüptüre anevrizma, ilyak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal 2.200, Rüptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile 920, Rüptüre anevrizma, karotit-subklavyen art, boyun insizyonu ile 1.000, Rüptüre anevrizma, popliteal arter 1.000, Rüptüre anevrizma, splenik arter 1.300,51 15/72

16 Rüptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Mezenterik, çölyak, renal 2.000, Rüptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta Mezenterik, çölyak, renal 2.200,93 lezyonu 993 ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL ONARIMI Arteriyövenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun 800, Arteriyövenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen 1.040, Arteriyövenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler 800, Arteriyövenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun 880, Arteriyövenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen 1.280, Arteriyövenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 880, Arteriyövenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu 800, FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI Patch greft ile veya değil Damar onarımı, direkt, boyun 840, Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 758, Damar onarımı, direkt, el, parmak 991, Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile 1.320, Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil 960, Damar onarımı, direkt, intraabdominal 1.274, Damar onarımı, direkt, alt ekstremite 640, Ven grefti ile damar onarımı, boyun 1.040, Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite 1.040, Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 1.480, Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil 1.000, Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal 1.300, Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite 900, Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun 640, Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite 640, Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 1.280, Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın 880, Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal 800, Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite 760, TROMBOENDARTEREKTOMİ Tromboendarterektomi, karotit, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil 1.180, Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile 1.000, Tromboendarterektomi, aksiller,brakiyal 720, Tromboendarterektomi, abdominal aorta 960, Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal 880, Tromboendarterektomi, ilyak 880, Tromboendarterektomi, ilyofemoral 920, Tromboendarterektomi, kombine aortoilyak 960, Tromboendarterektomi, kombine aortoilyofemoral 1.040, Tromboendarterektomi, common femoral 720, Tromboendarterektomi, derin (Profunda) femoral 760, Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibiyoperoneal 800, Tromboendarterektomi, femoral süperfisyel, lokalize 720, BY-PASS GREFT-VEN By-pass greft, ven ile, karotit 900, By-pass greft, ven ile, karotit-subklavyen 900, By-pass greft, ven ile,subklavyen-karotit 900, By-pass greft, ven ile, karotit-subklavyen 900, By-pass greft, ven ile, karotit-karotit 900, By-pass greft, ven ile,subklavyen-subklavyen 900, By-pass greft, ven ile,subklavyen-vertebral 900, By-pass greft, ven ile,subklavyen-aksiller 900, By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller 900, By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral 1.000, By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotit 1.200, By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik 1.200, By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral 1.200, By-pass greft, ven ile, splenorenal 1.100, By-pass greft, ven ile, aortoiliyak 1.000, By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral 1.000, By-pass greft, ven ile, aortoiliyofemoral, tek taraf 1.040, By-pass greft, ven ile, aortoiliyofemoral, iki taraf 1.120, By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal 1.200, By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal 1.040, By-pass greft, ven ile, femoral-femoral 880, By-pass greft, ven ile, aortorenal 1.100, By-pass greft, ven ile, iliyoiliyak 960, By-pass greft, ven ile, iliyofemoral 1.100, By-pass greft, ven ile, femoral-anteriyor tibiyal, posteriyor tibiyal, peroneal arter veya distal damarlar 1.040, By-pass greft, ven ile, popliteal-tibiyal, peroneal arter veya diğer distal damarlar 1.000, İNSİTU VEN BY-PASS İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal Sadece femoropopliteal kısmı insitu 960, İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal 920, İnsitu ven by-pass, femoral-anteriyor tibiyal, posteriyor tibiyal veya peroneal arter 960, İnsitu ven by-pass, popliteal-tibiyal, peroneal 960, BY-PASS GREFT, VEN DIŞINDAKİLERLE By-pass greft, ven dışındakilerle, karotit 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, karotit-subklavyen 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotit 1.120, By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal 1.120, By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal 1.120,57 16/72

17 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotit transpozisyonu 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen transpozisyonu 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliyak 1.280, By-pass greft, ven dışındakilerle, karotit-vertebral 1.280, By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral 1.280, By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral 1.400, By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller 880, By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal 1.300, By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral 1.120, By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal 1.000, By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral 800, By-pass greft, ven dışındakilerle, iliyoilyak 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, iliyofemoral 960, By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anteriyor tibiyal, posteriyor tibiyal veya peroneal 1.040, By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibiyal veya peroneal arter 960, By-pass greft, kompozit (Greft + ven) 960, EKSPLORASYON Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil 260, Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotit arter 180, Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter 180, Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter 180, Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar 220, POSTOPERATİF EKSPLORASYON Kanama, tromboz veya enfeksiyon için Arteriyel veya venöz greftle trombektomi ve/veya onarım 520, Enfekte greftin eksizyonu, abdominal 600, Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite 320, Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte 1.000, Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoralanteriyor tibiyal, posteriyor tibiyal veya peroneal arter 1.040, Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibiyal veya peroneal arter 960, Greft-enterik fistül onarımı 1.400, Postoperatif eksplorasyon, abdomen 600, Postoperatif eksplorasyon, boyun 400, Postoperatif eksplorasyon, ekstremite 360, Postoperatif eksplorasyon, göğüs 800, İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM) Arteriyovenöz anevrizmanın plastik onarımı 840, Arteriyovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen veya nonotojen greft ile 560, Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması 350, (Değişik:RG- 01/08/ / 15 md. Yürürlük: 01/08/2013) Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) yerleştirilmesi (ECMO) Kardiyopulmoner Yetmezlikte/ Kardiyopulmoner By-Pass Cerrahi İşlem Sonrası Uzamış 440,30 Ekstrakorporeal Dolaşım İçin Kanül(ler) Yerleştirilmesi (ECMO) 1114 Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için ,30 kanül (ler) yerleştirilmesi ve dolaşım desteğinin sağlanması 1115 (Mülga: RG- 01/08/ / Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı 1.050,42 md. Yürürlük: 01/08/2013) 1116 TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİYOPSİ Transkateter biyopsi 320, Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon 480, Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon Herhangi bir tip. 7 günde en fazla bir defa faturalandırılır. 350, LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu, her bir enjeksiyon 8, İnternal juguler ven ligasyonu 400, İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (Umbrella cihazı) yolla vena ca 600, İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin 280, İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliyak venin 400, Kanayan küçük arter, ven bağlanması 50, Karotit body tümör çıkarılması 900, Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 70, Ligasyon, eksternal karotit arter 300, Ligasyon, internal veya common karotit arter Kademeli oklüzyon ile Selverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi 400, Ligasyon, internal veya common karotid arter 320, Ligasyon, major arter, abdomen 600, Ligasyon, major arter, boyun 320, Ligasyon, major arter, ekstremite 400, Ligasyon, major arter, göğüs 400, Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal 800, Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri En fazla 4 ligasyon faturalandırılır. 50, Rekürren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyonu 50, Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar 160, V. safena magna ve parvanın ligasyon (İkisi birden), divizyon ve komplet strippingi 400, Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri En fazla 4 pake faturalandırılır. 100, Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans 40, Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi 300,17 17/72

18 Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer) 300,00 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite 700,34 kominikan venlerin bağlanması, derin fasiya eksizyonu ile birlikte Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu Ayrı işlem 80, KAN VE LENF SİSTEMLERİ 1148 DALAK Splenorafi , ile birlikte 858, Splenektomi, parsiyel , ile birlikte 937, Splenektomi, parsiyel, laparoskopik 937, Splenektomi, total , ile birlikte 600, Splenektomi, total, laparoskopik 600, LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR 1155 İNSİZYON Boyun diseksiyonu, tek taraf 826, İliyoinguinal lenf nodu disseksiyonu 500, Koltuk altı diseksiyonu 354, Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 40, Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın 80, Lenfanjiyotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler 200, Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu 1.200, Sentinel lenfadenektomi 236, Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım ile 560, Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile 200, Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile 560, EKSİZYON Diseksiyon, derin jugüler nodlar 283, Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (Ayrı işlem), pelvik ve paraaortik 400, Kistik higroma eksizyonu, basit Derin nörovasküler diseksiyon olmadan 323, Kistik higroma eksizyonu, kompleks 519, Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar 177, Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (Ayrı işlem) , , , ile birlikte 275, Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar 259, Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 96, ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu 590, Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi diseksiyonu 708, Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uyluk bölgesinde 1.416, Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı bir alanda 472, Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı 600, Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant 600, Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti 900, Lenfödem için omentum transpozisyonu 750, MİKROCERRAHİ Damar onarımı 758, Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler 1.318, SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ 1189 TRAKEA VE BRONŞ Bronkobiliyer fistül onarımı 1.500, Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var veya yok 1.416, Bronkoplasti, travmatik rüptür 1.180, Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı Fibrin glue, syanoakrilat vb 354, Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil Genel anestezi ile yapıldığında anestezi ücreti faturalandırılır. 177, Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 295, Bronkoskopik lazer veya koter veya diatermi veya kriyoterapi ile birlikte Bronkoskopi işlem puanı dahil 590, Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metotla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması 708, Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte 472, Bronkoskopi, trakeal veya bronşiyal dilatasyon ile birlikte 295, Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte 150, Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim Bronkoskopi ayrıca 500, Bronkoskopik fırçalama Bronkoskopi ayrıca 295, Transkarineal /bronşiyal iğne aspirasyonu Bronkoskopi ayrıca 295, Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte 236, Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan 141, Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür 1.298, Karinal rekonstrüksiyon 2.360, Pretrakeal fasya açılması Ciddi mediyastinal amfizemde 118, Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var veya yok 1.416, Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var veya yok 1.400, Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz,servikal, greft onarımı var veya yok 1.416, Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok 1.652, Trakeofaringeal fistül onarımı 1.416, Trakeoözefagial fistül primer onarımı 1.416, Trakeostomi stenozu açılması 236, Trakeotomi açılması, acil 295, Trakeotomi açılması, planlı 236, AKCİĞERLER VE PLEVRA Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile 1.500, Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu 1.920, Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli veya protezsiz 1.920,74 18/72

19 Akciğer transplantasyonu, global , Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi) 1.000, Bronkial sleeve lobektomi , , , ile birlikte 1.600, Bronkovasküler sleeve lobektomi , ile birlikte 2.000, Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel 839, Dekortikasyon, pulmoner, total 1.198, Ekstended akciğer rezeksiyonları Göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb , İntraplöral lavaj, her tür teknikle 300, Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama 178, Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenecek 100, Kist hidatik ameliyatları, akciğer 887, Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf 1.799, Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu 1.290, Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte 1.639, Lobektomi veya segmentektomi 1.176, Lobektomi veya segmentektomi 1.500, Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması 1.200, Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları 2.160, Pnömonektomi 1.654, Pnömonektomi ekstraplevral 2.040, Pnömonektomi ve major damar cerrahisi VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte 3.541, Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte 700, Sleeve pnömonektomi , ile birlikte 3.000, Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte 300, Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte Plevral işlem var veya yok 959, Torakotomi, intraplevral yabancı cisim 839, Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte 944, Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı 832, Torakotomi, kardiyak masaj ile birlikte 944, Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte 720, Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü 720, Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için ile birlikte 600, Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraf 1.440, Tüp torakostomi, tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı drenajı) Torakal cerrahi işlemlerle birlikte 300, Tüp ve kateter torakostomi takibi Günde 1 kez faturalandırılır. Pansuman dahil 25, Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte 839,80 Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte Videotorakoskopi, ekploratris 600, Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte Videotorakoskopi, ekploratris 750, Videotorakoskopi, lobektomi 1.400, Videotorakoskopi, pnömonektomi 1.600,67 Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır Videotorakoskopi, torakal sempatektomi Hiperhidroz için sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe 832,73 belirtilmelidir.diğer endikasyonlar hariç Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon 1.079, Wedge rezeksiyon, tek veya çok sayıda ile birlikte Aynı faturada bir defadan fazla kodlanmaz. 900, Plevra biyopsisi, perkütan 210, Transbronşiyal akciğer biyopsisi Bronkoskopi ayrıca 379, SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ 1266 KARACİĞER Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu 300, Hepatikojejunostomi 1.004, İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar 1.250, Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (Komplike) drenajı, laparatomi ile 800, Karaciğer tek basit apse drenajı, laparotomi ile 400, Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj 450, Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj 500, Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomi ile birlikte poş küçültücü işlemler Kapitonaj, omentopeksi 600, Karaciğer Kist hidatiğinde total perikistektomi 600, Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon 600, Karaciğer konjenital kistlerinde internal veya eksternal drenaj veya kistektomi 750, Karaciğer segmentektomi, her bir segment Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde üzerinden faturalandırılır , Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparoskopik Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde üzerinden faturalandırılır , Karaciğer Transplantasyonu Tüm cerrahi işlemler dahil 4.080, Karaciğer basit yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon 350, Karaciğerin büyük damar veya safra yolu ile ilişkili yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda 750, Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasyonu 845, Lobektomi veya hepatektomi, subtotal 2.000, Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik 2.000, Metastazektomi, her bir metastaz Aynı faturada iki defadan fazla kodlanmaz. 400, Metastazektomi, her bir metastaz, laparoskopik Aynı faturada iki defadan fazla kodlanmaz. 520, Karaciğer biyopsisi 280, Portoenterostomi 1.500, SAFRA YOLLARI İntraoperatif kolanjiyografi 50, İntraoperatif koledokoskopi 150,08 19/72

20 İntraoperatif safra yolları basınç çalışması 70, İntraoperatif ultrasonografi 70, Koledok darlıkları ve kisti için girişimler 750, Koledokoenterostomi 1.500, Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon 1.500, Koledokotomi koledokoduodenostomi 800, Koledokotomi sfinkterotomi veya sfinkteroplasti 800, Koledokotomi ile birlikte T- drenaj 600, Kolesistektomi 500, Kolesistektomi, laparoskopik 625, Kolesistektomi, laparoskopik 750, Kolesistoenterostomi 400, Kolesistostomi 350, Safra fistülleri için girişimler, basit 750, Safra fistülleri için girişimler, komplike 1.000, Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler 750, PANKREAS Aberan pankreas eksizyonu 800, Adacık hücre transplantasyonu 1.359, Akut pankreatitte, debritman, lavaj ve drenaj 600, Distal pankreatektomi, parsiyel 887, Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi 900, Pankreas adenomlarında total eksizyon 1.079, Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik 1.079, Pankreas fistülü onarımı 1.000, Pankreas kistlerinde eksternal drenaj 450, Pankreas kistlerinde internal drenaj 600, Pankreas kistlerinde total eksizyon 750, Pankreas transplantasyonu, total Tüm işlemler dahil 3.399, Pankreas yaralanmalarında drenaj 600, Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal 1.180, Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total 1.250, Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi 1.000, Pankreatektomi, subtotal 1.770, Pankreatektomi, subtotal 1.947, Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte 2.065, Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte 2.272, Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, laparoskopik 2.065, Whipple operasyonu Tüm işlemler dahil 2.362, Whipple operasyonu Tüm işlemler dahil 2.598, ÖZEFAGUS Asitte peritoneovenöz şant uygulaması 600, Distal özefagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu sol torakofrenotomi ve intratorasik anastomoz ile 1.856, Distal özefagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu sol torakofrenotomi ve ,33 intratorasik anastomoz ile Özefajektomi, transhiatal 1.726, Özefajektomi, transhiatal 1.899, Özefajektomi, laparoskopik 1.726, Özefajiyal tüp veya balon uygulaması, özefagus varis kanamasında 190, Özefagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda 1.198, Özefagogastromyotomi Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil 905, Özefagogastromyotomi, laparoskopik Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil 905, Özefagostomi, servikal 1.198, Özefagus atrezisi primer onarımı 1.421, Özefagus cerrahisi, benign patolojiler için 1.679, Krikofaringeal myotomi 700, Özefagus darlıklarında cerrahi girişim 1.200, Özefagus divertikül eksizyonu, servikal 700, Özefagus divertikül eksizyonu, torakal 900, Özefagus fistülü onarımı, servikal, torakal 1.200, Özefagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal 1.419, Özefagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları 2.950, Özefagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları 3.245, Özefagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi , , ile birlikte 720, Özefagus varisinde özefajiyal transection 1.000,51 20/72

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ Tiroplasti 550 Laringofissür kordektomi 800 Supraglottik larenjektomi 1000 Near total larenjektomi 1100 Total larengofarenjektomi 1300 Lerinjektomi, total 1200 Krikofarengeal

Detaylı

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi  Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI KURUM 200% ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.yılda bir

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 KODU ADI AÇIKLAMA 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz 4 510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı 5 510.090

Detaylı

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte faturalandırılmaz.günde

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. YÖK GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ SIRA 1 510010 Standart yatak tarifesi 0 2 510070 Kuvöz 0 3 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 4 510090 Yoğun bakım 0 5 510100 Steril oda 0 6 510110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA 1 1. YATAK ÜCRETLERİ 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini

Detaylı

Girişimsel İşlemler Listesi

Girişimsel İşlemler Listesi Girişimsel İşlemler Listesi 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) PUANI 1. YATAK ÜCRETLERİ 51.1 1. sınıf banyolu tek yataklı

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ EK-8 SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ SIRA NO KODU ĐŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 1 1. YATAK ÜCRETLERĐ 2 510.010 Standart yatak ücreti Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 15,00 3 510.070 Küvoz (günlük)

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ SIRA NO ADI AÇIKLAMA * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ ADI TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ P600040 P600050 P600060 P600150 P600160 P600170 P600200 P600230 P600300 P600330 P600350 P600360 P600370 P600400 P600410 P600420 P600430 P600440 P600450 P600460 P600470 P600480 P600490 P600500 P600510 P600520

Detaylı

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES KODU LEM ADI AÇIKLAMA:* ("Ücret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) ** (Evde bak m hizmeti kapsam nda yap lan giri imsel i lemlerin

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI EK-9 TANIYA DAYALI LĐSTESĐ SIRA PAKET ADI GRUBU * 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI 3 P552010 Haftanın ilk günü Đlk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 1/182 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 52,50 3 S100010 Sağlık

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ SIRA 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu

Detaylı

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli İşlem Puanı 401010 Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 401030 Diş Hekimi Konsültasyonu 3 402010 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 60 402020

Detaylı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 Diş Hekimi Konsültasyonu 6 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 58 Amalgam dolgu (iki yüzlü)

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı: 488 28.12.2010 Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Cerrahi için ekte belirtilen işlemlerin Sağlık Uygulama

Detaylı

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA BENİGN TÜMÖR ÇIKARILMASI 5 530270 LENF BEZİ BİYOPSİSİ VEYA

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU Sayfa 1 / 14. /. /.. (UEMS, ACGME ve TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Bu form internetten word belgesi olarak indirilerek asistan temsilcisi tarafından tüm

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013 MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.282 Çift Balonlu Enteroskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri P600740

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ Resmi Kodu EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İşlem Adı 1.TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI MESAİ DIŞI FİYAT LİSTESİ 401010 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ (DİŞ TABİBİ) 18,20 401030 KONSÜLTAN DİŞ HEKİM MUAYENESİ 401051

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) 1 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 401.030 Konsültan diģhekimi muayenesi 4,00 401.050 Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4,00

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? 1 İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00. 15-251-18 Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 28223*25.07.2008 GENELGE 2008/53.....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ULUSAL BİLDİRİLER 1. Işık, S., Selmanpakoğlu, N., Demiroğulları, M., Açıkel, C., Nişancı, M. Yanık Yarasının Tedavisinde Ekspande Oto-Homogreft Uygulaması, 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi,

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Genel Bilgi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, doğuştan veya sonradan olan doku kaybı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

KBB-BBC DERNEĞĠ 2016-2017 DÖNEMĠ BAġ BOYUN - TĠROĠD CERRAHĠSĠ, LARĠNKS CERRAHĠSĠ, LARĠNGOLOJĠ TAZE DONMUġ KADAVRA DĠSEKSĠYON KURSU EĞĠTĠM PROGRAMI Kurs Direktörü Kurs Direktör Yardımcısı Prof. Dr. ġefik

Detaylı

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI r KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETEİK CERRAHİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETEİK CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Yrd. Doç. Dr. Elif SARI /1 1. GİRİŞ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, bireylerin doğumsal olarak ya da travma, hastalıklar, deformiteler ve yaşlanmaya

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 İLGİ:a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik b)26.06.2000gün ve 9170 sayılı Genelge c)08.01.2002 gün ve 256 sayılı Genelge

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konu:Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 09.08.2007/21291.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 İLGİ:

Detaylı