İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile"

Transkript

1 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN Standart yatak tarifesi Kuvöz Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım Yoğun bakım Steril oda İzole radyoaktif tedavi odası Gündüz yatak tarifesi Refakat Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta ile için birlikte puanlandırılmaz Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, Ameliyat her hasta olan içinhastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için puanlandırılmaz ile birlikte puanlandırılmaz Konsültasyon, diğer Konsültasyon, acil Acil poliklinik muayenesi Yeşil alan muayenesi Normal poliklinik muayenesi İcapçı nöbetinde yapılan muayene Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal 33uzmanınca yapılan muayenele Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir Meslek hastalıkları muayenesi Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir Sağlık kurulu raporu Genel kurul oturumu yapılan raporlar için geçerlidir..herbir üye için, hasta başına, puanlanır Uzman hekim raporu Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Genel anestezi altında muayene ve kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır Biyopsi, iğne , , ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Biyopsi, derin (cerrahi) , , , , , , , , , , , , , , , Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı) , , , , , , , , , , , , , , , Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için) Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin 700Cerrahisi, Anestezi Uzmanı o Kadavra donör bakımı (Organ nakli için) Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde puanlandırılır Transplantasyon hazırlığı Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona 600 hazırlayan sorumlu uzman hekim Kadavradan nakil aday hazırlığı Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için puanlandırılır Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (günde en az iki kez yapılan hasta başı Transplantasyon vizit, günlük her sonrası hasta için) hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede puanlandırılır. İşlem paket 80puanı ile birlikte puanlanmaz Damar yolu açılması Diyabetli hasta eğitimi Endokrinolji uzmanları için, yılda iki kez puanlandırılır Elektrokardiyogram Enteral hiperalimantasyon takibi Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması , , , kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte puanlandırılır. Tek başına puanlandırılmaz İntramusküler enjeksiyon İntravenöz enjeksiyon İntravenöz ilaç infüzyonu Kan gazları takibi Kan veya ürünleri transfüzyonu Kesi sütürasyonu, büyük 10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez puanlandırılır ve ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut 100 ve sayı bilgisi Hastane bilg Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır ve ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve 40sayı bilgisi Hastane bilgi yönet Kesi sütürasyonu, orta 5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır ve ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı 80 bilgisi Hastane bilgi yönetim Kist ponksiyonu Tek başına puanlandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet ile birlikte puanlandırılmaz Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte puanlandırılmaz Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu , , , , , , , , , , , , , , , Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu Lokal anestezi Lomber ponksiyon Pansuman dahil BOS yayması değerlendirilmesi Mesane sonda uygulaması Mide yıkama ile birlikte puanlandırılmaz Monitorizasyon Nazogastrik sonda uygulaması Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden 20 puanlandırılmaz. Günde bir Nebülizatör ile ilaç uygulaması Oksijen inhalasyon tedavi seansı, saatlik Parasentez, tanısal , ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Parasentez, terapötik , ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Subkutan enjeksiyon Sütür alınması Torasentez, tanısal Aynı gün içinde , ve ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Torasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı testler , , , Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil Ventilatör ile takip Yoğun bakım dışında takip edilen hastalar için,yoğun bakım hastası gibi ve günde bir kez puanlanır Yanık debridmanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte 200 puanlandırılmaz Yanık debridmanı, küçük %10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte 64 puanlandırılmaz Yanık debridmanı, orta %10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık pansumanı, küçük %10 dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık pansumanı, orta %10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yanık pansumanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Yara debridmanı Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz. Sadece cerrahi branşlar için puanlanabilir Dekübit yara debridmanı Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Yara debridmanı, anestezi altında Günde bir kez ve cerrahi branşlarda puanlandırılır Yara pansumanı Günde bir kez puanlandırılır Dekübit yara pansumanı Günde bir kez puanlandırılır İntradermal test Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve sonucun raporlanması halinde, panel başına ve bir kez 40puanlandırılır Ria takılması Ria çıkarılması Arter kateterizasyonu 4 günde bir kez puanlandırılır , ile birlikte puanlandırılmaz Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 4 günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden puanlandırılır Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların çıkarılması, açık cerrahi girişim ile 75ameliyathanede gerçekleştiri Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkutan tünelle yerleştirilmesi Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez puanlandırılır. Aksi takdirde tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte puanlandırılmaz Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir kez puanlandırılır. 20

2 Periton dializi için kalıcı kateter takılması Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyon Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi Günde en fazla 3 kez puanlandırılır Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan Günde bir kez puanlandırılır Transport küvezle hastane dışı nakil Transport küvezle hastane içi nakil Vücut temizliği, yenidoğan Yenidoğan monitörizyonu Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü Yenidoğanın canlandırılması Doğumhanede, yenidoğanlar için Yenidoğanın ilk muayenesi Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Normal doğum veya sezaryen 30sonrası bebeğin ısıtılması, hav Yenidoğan ek puanı, A1 grubu Yenidoğan ek puanı, A2 grubu Yenidoğan ek puanı, A3 grubu Yenidoğan ek puanı, B grubu Yenidoğan ek puanı, C grubu Yenidoğan ek puanı, D grubu Yenidoğan ek puanı, E grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu Anestezi öncesi muayene Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde puanlandırılır. Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz Apne testi ile birlikte puanlanamaz Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Günde bir kez puanlandırılır Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Günde bir kez puanlandırılır Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.) Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezi uygulama yöntemidir. Günde en 20az iki kez yapılan hasta başı a İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Kateterizasyon hariç. Günde bir kez puanlandırılır Kardiyopulmoner ressüsitasyon , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Laringeal maske uygulaması (LMA) Muayene anestezisi, ameliyathane dışında Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu 100gerektirecek düzeyde aneste Muayene anestezisi, ameliyathanede Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu 50gerektirecek düzeyde aneste Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Anestezi puanı, A1 grubu Anestezi puanı, A2 grubu Anestezi puanı, A3 grubu Anestezi puanı, B grubu Anestezi puanı, C grubu Anestezi puanı, D grubu Anestezi puanı,e grubu Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu Yeni doğan anestezi puanı, B grubu Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, C grubu Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, D grubu Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, E grubu Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset mediyan sinir bloğu Total sayı dahil Fasiyal sinir sinir bloğu Femoral sinir bloğu, üçlü Gasser gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil 200

3 Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal sinir bloğu, tek seviye Bir kez puanlandırılır İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye işlemine ilave puanlandırılır İnterskalen sinir bloğu Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (serviks) sinir bloğu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Penil blok Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral/koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü bloğu, tek Servikal/brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu İmpar gangliyon sinir bloğu Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil Splanknik blok Stellat gangliyon sinir bloğu Epidural blok (kateter ve port veya pompa implantı) Epidural kan veya serum yaması Otolog kanın epidural mesafeden verilmesi Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu) Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile 175 uygulanması Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile Subaraknoid kateterizasyon Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması Perinöral kateterizasyon Hipofiz adenolizisi Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal) Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal) Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber) Lomber sempatik blokları da içerir Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu Nörolitik periferik sinir bloğu, tek Nörolitik splanknik sinir bloğu Anuloplasti RFT Faset eklem RFT, tek Toplam sayı dahil Glossofaringeal RFT Toplam sayı dahil Paravertebral RFT, lomber Toplam sayı dahil Paravertebral RFT, torakal Toplam sayı dahil Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek Toplam sayı dahil Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması - IDET PİRFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem RFT, tek Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Sfenopalatin gangliyon RFT Stellat gangliyon RFT Trigeminal veya gasser gangliyon RFT Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları İmplantasyon spinal-epidural Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu Pompa veya port programlaması veya doldurması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve/veya programlama işlemi Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla 1 kez puanlandırılır. Anestezi uygulamaları ile birlikte puanlandırılmaz Epidural blok (kontinu) Epidural veya spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde bir kez puanlandırılır Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda, Anestezi uzmanınca günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması 20 sonucunda, gün İntravenöz lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü İntravenöz rejyonel blok (RİVA) Kontinu perineural opiat analjezisi SEDO-analjezi Aynı gün genel anestezi ile birlikte puanlandırılmaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan 29 hastalara ayrıca tanı veya teda Basamak yoğun bakım viziti Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan 60 girişi yapılamaz Basamak yoğun bakım viziti Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan 120 girişi yapılamaz Basamak yoğun bakım viziti Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan 250 girişi yapılamaz Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık tesislerinde, hipoksik iskemik ensefalopati 100 tanısında uygulanır. Aynı yatış Dermabrazyon, bir alanda Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir alan ile sınırlı abraziv yaklaşım Dermabrazyon, tüm yüze Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm yüz için abraziv yaklaşım 400

4 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için, patoloji raporu gereklidir Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile Patoloji raporu gereklidir , , , , , , , , , , , , Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile Patoloji raporu gereklidir Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, bir seans Yanıkta eskarektomi Toraks hariç, her bir anatomik alan için Yanıkta toraks eskarektomisi Yanıkta eskarotomi Her bir anatomik alan için Yanıkta fasiyotomi Her bir anatomik alan için Yanıkta fasiyotomi kapatma Her bir anatomik alan için Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması 100 cm² lik bir alan için Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama İlave her 100 cm² lik alan için işlemine ilave puanlandırılır Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/ kriyoterapisi Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım Skar revizyonu, küçük 3 cm'den küçük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz Skar revizyonu, orta 3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz Skar revizyonu, büyük 10 cm'den büyük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm'den küçük Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-10 cm Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 10 cm'den büyük Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Split thickness deri grefti, küçük 5 cm² den küçük Split thickness deri grefti, orta 5-10 cm² Split thickness deri grefti, büyük 10 cm² den büyük Full thickness deri grefti, küçük 5 cm² den küçük Full thickness deri grefti, büyük 5 cm² den büyük Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 10 cm² den büyük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra ile birlikte puanlandırılmaz Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta 5-10 cm². Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 5 cm² den küçük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave İlave her el ayası kadar alanın onarımı Kompozit greft uygulaması Mukoza grefti alınması Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 5 cm² den büyük Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 5 cm² den küçük Yağ grefti uygulamalası İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Abbe flebi, birinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu Abbe flebi, ikinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler Alın flebi, birinci seans Alın flebi, ikinci seans Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri ile birlikte puanlandırılmaz Çapraz bacak flebi, birinci seans Çapraz bacak flebi, ikinci seans Çapraz parmak flebi, birinci seans Çapraz parmak flebi, ikinci seans Dil flebi, birinci seans Dil flebi, ikinci seans Doku genişletici uygulamaları, birinci seans Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm genişletme enjeksiyonları dahil Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu dahil Fasiyokütan flep İki farklı doku içeren serbest kompozit flep Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb İki loblu flep İnterpolasyon flepleri, birinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb İnterpolasyon flepleri, ikinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb Kas flebi Kas flebi ile birlikte deri grefti Kas-deri flebi K-M plasti Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları Mukoza flebi Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi Tek bir doku içeren serbest flep Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi vb Tek loblu lokal deri flebi Bir flep için (Nota flebi, banner flebi vb.) Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için işlemine ilave puanlandırılır Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep Subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep V-Y ilerletme deri flebi Z-Plasti, tekli Bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Vasküler lezyon, lazer En fazla 5 seans puanlandırılır Vasküler lezyon, eksizyonel lazer Deri tümörlerinde eksizyonel lazer Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. Tümöral olmayan lezyonlar içindir. En fazla 3 seans puanlandırılır Etmoidal arter ligasyonu Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Fronto-orbital ilerletme Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volüm artırımı vb Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için eminektomi Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Kalvarial şekillendirme, total Kistik lenfangiom eksizyonu Kondilektomi Temporomandibular eklem kondilar operasyon Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile Kostaplasti vb. Kot alınması hariç Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit Maksillektomi, parsiyel Maksillektomi, total 1400

5 Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde puanlandırılır Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit Orbital distopi düzeltilmesi Orbital hipertelorizm düzeltilmesi Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu TME ankilozu için 'gap' artroplastisi TME artroplasti TME luksasyonu kapalı redüksiyon Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , ve ile birlikte puanlandırılmaz Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında Burun eksternal cerrahisi Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında Burun içi konka elektrokoterizasyonu Tek veya çift taraflı. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. Bir yıl içerisinde en fazla iki kez puanlandırılır Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu Burun mukozası koterizasyonu Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır Burun rekonstrüksiyonu, total Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır Burun tamponu çıkarılması Burun tamponu konması, arka ile birlikte puanlandırılmaz Burun tamponu konması, ön ile birlikte puanlandırılmaz Burundan yabancı cisim çıkarılması İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi onarımı Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , ve ile birlikte puanlandırılmaz Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı Konka lateralizasyonu , ile birlikte puanlandırılmaz Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf , ile birlikte puanlandırılmaz Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf , ile birlikte puanlandırılmaz Septal fraktür onarımı ile birlikte puanlandırılmaz Nazal ansefalosel, kraniotomi ile Nazal fraktür onarımı Nazal polipektomi , , , , , , , , , , , , , , ile bir Nazal septal perforasyon onarımı Nazal septal buton tatbiki Nazal valv cerrahisi, iki taraf Nazal valv cerrahisi, tek taraf Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans Rinofima eksizyonu ve deri grefti Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Rinoplasti komplike, greft ile Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR) , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Septorinoplasti Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Sineşi, veb açılması Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , , ile birlikte puanlandırılmaz Alar defektlerin rekonstrüksiyonu Aritenoidektomi, endolaringeal Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf ile birlikte puanlandırılmaz Boyun eksplorasyonu ile birlikte puanlandırılmaz Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Patoloji raporu gereklidir Damak fistülü onarımı Eksternal karotid arter ligasyonu Endolaringeal lazer cerrahisi Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb. için, yapılan eksizyon dahil Faringolarinjektomi , ile birlikte puanlandırılmaz Faringolarinjoözefajektomi , ile birlikte puanlandırılmaz Hiyoid süspansiyonu İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon ile birlikte puanlandırılmaz Kordektomi veya stripping Kosta grefti alınması Krikotiroidopeksi Laringeal fraktür tedavisi, kapalı Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile Laringofissür Kordektomi ve larenks papillom eksizyonu dahildir. Başka bir larenks operasyonu ile birlikte puanlandırılmaz Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon Laringeal stenoz cerrahisi Laringosel çıkarılması Laringoskopi, direkt , ile birlikte puanlandırılmaz Laringoskopi ve biyopsi ile birlikte puanlandırılmaz Laringoskopi, fleksible fiberoptik Laringostroboskopi Larinjektomi, parsiyel , ve ile birlikte puanlandırılmaz Larinjektomi, total , ve ile birlikte puanlandırılmaz Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile Larinks papillomu Larinksten yabancı cisim çıkarılması Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi Lateral rinotomi ile yaklaşım Tümör, perforasyon cerrahisi vb Maksiller arter ligasyonu Obturator tatbiki Suprahyoid boyun diseksiyonu 300

6 Tirohyoid suspansiyon Tiroplasti Trakeoözofajial fistül açılması, primer Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder Tortikollis düzeltilmesi Antrokoanal polip eksizyonu BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı , ve ile birlikte puanlandırılmaz Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı , ve ile birlikte puanlandırılmaz Eksternal etmoidektomi Frontal sinusotomi, trepanasyon Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı Obliterasyon dahildir Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı Obliterasyon dahildir ile birlikte puanlandırılmaz. Bir kez puanlandırılır Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı Ozenaya cerrahi girişim Piterigopalatin fossa cerrahisi Transnazal etmoidektomi Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) Endoskopik frontal sinüs cerrahisi , , , ile birlikte puanlandırılmaz Endoskopik koanal atrezi açılması Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu Endoskopik konka redüksiyonu Endoskopik medial maksillektomi , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için , , ile birlikte puanlandırılmaz Endoskopik orbita dekompresyonu Aynı taraf için ile birlikte puanlandırılmaz Endoskopik septoplasti Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için , , , ile birlikte puanlandırılmaz Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi ile birlikte puanlandırılmaz Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf , , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlandırılm Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf , , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlandırılm Maksiller sinüse endoskopik müdahale Nazofarinks biyopsisi ile birlikte puanlandırılmaz Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için , , ile birlikte puanlandırılmaz Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için , , ile birlikte puanlandırılmaz Adenoidektomi , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması Patoloji raporu gerekir Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri Patoloji raporu gerekir Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu Lazer, şimik, termal Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı Alveolar yarık onarımı , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Anterior damak fistülü onarımı ile birlikte puanlandırılmaz Damağa radyofrekans uygulanması Polisomnografi raporu gerekir. Yılda en fazla 3 kez puanlandırılır Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile Damak yarığı onarımı ve faringeal flep Damak yarığı onarımı, inkomplet Damak yarığı onarımı, komplet Deri grefti kullanarak sulkoplasti Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması Dil köküne radyofrekans uygulanması Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması Dil lezyonu eksizyonu Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması Dudak adezyonu Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Bernard vb. fleb ile Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. flebi kullanımı Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile Dudak yarığı onarımı, tek taraf Dudak yarığı onarımı, iki taraf Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi Faringeal flep Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile Frenilum linguale plastiği Genioglossal ilerletme Genioplasti, implant ile Genioplasti, osteotomi ile Glossektomi, parsiyel , ile birlikte puanlandırılmaz Glossektomi, total , ile birlikte puanlandırılmaz Hemiglossektomi , ile birlikte puanlandırılmaz Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi Islık çalan ağız deformitesi onarımı Whistling deformitesi Kolumella uzatılması İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando ameliyatı) ile birlikte puanlandırılmaz Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu Lazer asiste uvulektomi Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti Lingual tonsil eksizyonu Mentoplasti Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir Nadir yüz yarığı onarımı Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal Nazolabial fistül onarımı Onarılmış dudak yarığı revizyonu Oro-antral fistüllerin onarımı Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim 200

7 Peritonsiller apse açılması Posterior damak fistülü onarımı Premaksiller segmentin geri alınması Ranulaya girişim Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile Tonsillektomi , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Tonsillektomi ve adenoidektomi , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Tonsillektomi ve tüp , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Transpalatal ilerletme Uvulektomi Uvulofaringoplasti , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Vestibuloplasti, tek veya iki taraf Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme dahildir ile birlikte 250 puanlandırılmaz Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu Parotidektomi, total Aynı taraf için ile birlikte puanlandırılmaz Parotidektomi, yüzeyel Aynı taraf için ile birlikte puanlandırılmaz Parotis apse drenajı Sialolitotomi, cerrahi Sublingual tükrük bezi eksizyonu Submaksiller veya sublingual apse drenajı Submandibuler tükrük bezi eksizyonu Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti Geç sternal dehiscence onarımı Mediastenin tekrar açılması ve tel uygulaması dahil Fasiyatomi Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı Kot fraktürü tedavisi, açık Herhangi bir seviye Kot fraktürü tedavisi, kapalı Herhangi bir seviye Kot rezeksiyonu, ekstraplevral Tüm seviyeler (miyoplasti için) Kot rezeksiyonu, parsiyel Mediastinal kist veya tümör eksizyonu Sternotomi, torakotomi dahil Mediastinal tümör eksizyonu, malign Sternotomi, torakotomi dahil Mediastinoskopi Mediastinotomi ile eksplorasyon Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için Sternal debridman Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli Osteomyelit ve tümör için Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz Osteomyelit ve tümör için Sternal tel çıkarılması Sternum fraktürü fiksasyonu, açık Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral Tüm seviyeler Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için cerrahi girişim Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında) Yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç). İşlemin tamamı için, bir kez 200 puanlandırılır Abdominoplasti Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu 500 fazlalıkları içindir Gastroşizis onarımı Göbek granülomu veya polipi eksizyonu Karın duvarı benign tümörleri için girişim Deri hariç. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Karın duvarı malign tümörleri için girişim Deri hariç Kloakal ekstrofi onarımı Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu Omfalosel primer onarımı 5 cm'den büyük çaplı Rektus diyastazı onarımı Rektus kılıfı hematomu için girişim Büyütme mammoplastisi, iki taraf Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte puanlandırılmaz Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir ile birlikte puanlandırılmaz Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir , ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı seansta 309 bir kez puanlandırılır Küçültme mammoplastisi, iki taraf Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması olmaksızın, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan; 773 (N64.4), (L30.4),(M54),(M Mastektomi, basit ile birlikte puanlandırılmaz Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte puanlandırılmaz Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte puanlandırılmaz Meme asimetrisinin düzeltilmesi Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , ve ile birlikte puanlandırılmaz Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe belirtilmelidir Segmental mastektomi Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil. Patoloji raporu gerekir , ile birlikte puanlandırılmaz Memeden kist-benign tümör çıkarılması Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon Meme duktoskopi ve duktal lavaj Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır Meme duktus eksizyonu Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır Tüberoz meme onarımı ile birlikte puanlandırılmaz Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik Greftsiz insizyonel herni onarımı Greftli İnsizyonel herni onarımı Greftli femoral herni onarımı, tek taraf Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf Greftli femoral herni onarımı, iki taraf Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 618

8 Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik Lomber herni onarımı Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme Parastomal herniasyonda girişim Spiegel hernisi onarımı Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik Greftsiz umblikal herni onarımı Greftli umblikal herni onarımı Umblikal herni onarımı, laparoskopik Greftli epigastrik herni onarımı Greftsiz epigastrik herni onarımı Epigastrik herni onarımı, laparoskopik Greftli perineal herni onarımı Umblikal kord hernisi onarımı Greft/Mesh çıkarılması Ventral herni onarımı Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına sekonder Bochdalek hernisi onarımı, abdominal Bochdalek hernisi onarımı, torakal Diyafragma laserasyonu, primer onarım Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla Özefajiyal, hiatal Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla Özefajiyal, hiatal Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut Yenidoğan dışında Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik Yenidoğan dışında Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile Yenidoğan dışında Diyafragma evantrasyonu, primer onarım Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz Diyafragmatik pace uygulaması Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi Morgagni hernisi onarımı Apendiks epiploika torsiyonu Laparoskopi, tanısal Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz Laparostomi Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla Laparotomi, tanısal Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz Laparotomi, packing Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz Omentum torsiyonunda omentektomi Herniler başlığı altındaki arasındaki işlemler ile birlikte puanlandırılmaz Omentum kisti veya tümörü eksizyonu Periton lavajı, tanısal Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu Peritoneo-venöz şant yapılması Asit tedavisinde Pleuroperitoneal şant uygulaması Radikal peritoneal debridman, her bir seans Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi Üçüncü basamak sağlık tesislerinde birlikte Debulking ve peritonektomi uygulandığında puanlandırılır Retroperitoneal tümörden biyopsi Böbrek ve adrenal bez dışında ile birlikte puanlandırılmaz Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu Böbrek ve adrenal bez dışında ve ile birlikte puanlandırılmaz Perikardiyosentez Tüp perikardiyostomi Perikardial tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile Miksoma vb Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile Kalıcı pacemaker çıkartılması Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu Sensing elektrodları ile birlikte veya değil Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu kardiyopulmoner by-pass ve olmaksızın ile birlikte puanlandırılmaz Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ve ile birlikteile birlikte puanlandırılmaz Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner by-pass Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte puanlandırılmaz Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte puanlandırılmaz Apiko-aortik konduit konstruksiyonu AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte Konno Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi (myektomi) Aort kapağı replasmanı (AVR)(Kardiopulmoner by-pass ile birlikte) Ross ameliyatı Supravalvular stenozda aortoplasti Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, aort kapağı, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi Valvotomi, mitral kapak, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1650

9 Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon Ring ile veya değil Replasman, mitral kapak (MVR) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Replasman mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvotomi, triküspid kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Replasman, triküspit kapak (TVR) Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı Çift kapak replasmanı Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile birlikte veya değil İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon Komissurotomi ile birlikte veya değil Outflow trakt büyütmesi (yama) Valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil Pulmoner arter anevrizması Üç kapak replasmanı İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile veya değil Valvotomi, pulmoner kapak, açık Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile Komissurotomi Pulmoner kapak replasmanı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler) Komissurotomi Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Anormal koroner arter, ligasyon Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte Endarterektomi Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), dört ve daha çok koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi) Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım ve ile birlikte puanlandırılmaz Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile ve ile birlikte puanlandırılmaz Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok , ile birlikte puanlandırılmaz Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile ile birlikte puanlandırılmaz Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok , ile birlikte puanlandırılmaz Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile , ile birlikte puanlandırılmaz Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın , ile birlikte puanlandırılmaz Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer , , ve ile birlikte puanlandırılmaz Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile , , ve ile birlikte puanlandırılmaz Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu , , ve ile birlikte puanlandırılmaz VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile/olmaksızın , , ve ile birlikte puanlandırılmaz Pulmoner arterin bandlanması Kateter ile ASD ve VSD kapatılması , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Cor triatriatum Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi) Korrekte TGA'da VSD Korrekte TGA'da kapak plastisi Korrekte TGA'da kapak replasmanı Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte , ve ile birlikte puanlandırılmaz Sinus valsalva anevrizması onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Aortikoventriküler tünel onarımı Anormal venöz dönüşün komplet onarımı Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler Atrial septektomi veya septostomi, kapalı Blalock-Hanlon tipi operasyon Atrial septektomi, açık Shunt, subklavyen-pulmoner arter Blalock-Taussig tipi operasyon Shunt, asendan aorta-pulmoner arter Waterston tipi operasyon Shunt, desendan aorta-pulmoner arter Potts-Smith tipi operasyon Shunt, santral, prostetik greft Shunt, vena cava-pulmoner arter Glenn tipi operasyon Bidirectional kavopulmoner anastomoz Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten) Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu İntraventriküler re-routing ameliyatları Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat Aberan damar divizyonu Vasküler ring Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte Vasküler ring Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile rekonstrüksiyon Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Aort koarktasyonu, greft ile by-pass Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1120

10 Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile onarım Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer Trakea dekompresyonu için aortik suspension Aortopeksi Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner implant var Asendan aorta grefti, kardiyo-pulmoner by-pass ile, koroner implantasyon dahil, kapak replasmanı olmadan Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı olmadan, kapak suspansiyon var/yok Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına by-pass ile birlikte Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu, median sternotomi ve kardiyopulmoner by-pass ile (Elephant trunk vb.) Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok Torakoabdominal aort anevrizması, torasik veya torakoabdominal insizyon ile, greft ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ile birlikte puanlandırılmaz Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Embolektomi var/yok ile birlikte puanlandırılmaz Pulmoner banding Donör kardiektomi Homogreftin hazırlanması ile birlikte Donör kardiyo-pnömonektomi Homogreftin hazırlanmasıyla birlikte IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greftsiz İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) Sadece yerleştirme Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinde Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım Günde bir kez puanlandırılır Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil Ek cerrahi işlem olmaksızın Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter, boyun insizyonu ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya innominate arter, torasik insizyon ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subclavyen arter, kol insizyonu ile, katater var veya yok Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol insizyonu ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoiliak arter, abdominal insizyon ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter, bacak insizyonu ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile kateter var veya yok Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile , ile brilikte puanlandırılmaz Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile , ile brilikte puanlandırılmaz Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abdominal , insizyon ile ile birlikte puanlandırılmaz Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile Trombektomi, diğer Akut eksternal tromboze hemoroidde vb Valvuloplasti, femoral ven Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven Venöz sisteme cross-over ven grefti Safenopopliteal ven anastomozu Vena kava superior sendromunda by-pass Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da içeren abdominal Mezenterik, aorta çölyak, lezyonu renal Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal Common, aorta lezyonu hipogastrik, eksternal Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter Common, hipogastrik, eksternal Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter Anevrizma, false anevrizma/ veya oklusif hastalık, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik arter Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subklavyen arterde anevrizma veya oklusif hastalık, patch greft ile veya değil, 800boyun insizyonu ile Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter Ruptüre anevrizma, abdominal aorta Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile Ruptüre anevrizma, diğer arterler Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter Ruptüre anevrizma, iliak arter Common, hipogastrik, eksternal Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile Ruptüre anevrizma, popliteal arter Ruptüre anevrizma, splenik arter Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Mezenterik, çölyak, renal Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu Damar onarımı, direkt, boyun Damar onarımı, direkt, üst ekstremite Damar onarımı, direkt, el, parmak Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil Damar onarımı, direkt, intraabdominal Damar onarımı, direkt, alt ekstremite Ven grefti ile damar onarımı, boyun Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite 1040

11 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass ile Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile Tromboendarterektomi, aksiller, brakial Tromboendarterektomi, abdominal aorta Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal Tromboendarterektomi, iliak Tromboendarterektomi, iliofemoral Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral Tromboendarterektomi, common femoral Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibioperoneal Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize By-pass greft, ven ile, karotid By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral By-pass greft, ven ile, karotid-karotid By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral By-pass greft, ven ile, splenorenal By-pass greft, ven ile, aortoiliak By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal By-pass greft, ven ile, femoral-femoral By-pass greft, ven ile, aortorenal By-pass greft, ven ile, ilioiliak By-pass greft, ven ile, iliofemoral By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal Sadece femoropopliteal kısmı insitu İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen transpozisyonu By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter By-pass greft, kompozit (greft + ven) Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım Enfekte greftin eksizyonu, abdominal Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial veya peroneal arter Greft-enterik fistül onarımı Postoperatif eksplorasyon, abdomen Postoperatif eksplorasyon, boyun Postoperatif eksplorasyon, ekstremite Postoperatif eksplorasyon, göğüs Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen veya nonotojen greft Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler) yerleştirilmesi, ECMO Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı 1050

12 Transkateter biyopsi Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon Herhangi bir tip. 7 günde bir kez puanlandırılır Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır İnternal jugular ven ligasyonu İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena kavanın İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin Kanayan küçük arter, ven bağlanması Karotid body tümör çıkarılması Ligasyon veya biyopsi, temporal arter Ligasyon, eksternal karotid arter Ligasyon, internal veya common karotid arter, kademeli oklüzyon ile Silverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi Ligasyon, internal veya common karotid arter Ligasyon, major arter, abdomen Ligasyon, major arter, boyun Ligasyon, major arter, ekstremite Ligasyon, major arter, göğüs Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri En fazla 4 ligasyon puanlandırılır Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya divizyonu Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar Vena safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri En fazla 4 pake puanlandırılır Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer) Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fasiya eksizyonu 700 ile birlikte Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu Ayrı işlem Splenorafi , , , ile birlikte puanlandırılmaz Splenektomi, parsiyel , , , ile birlikte puanlandırılmaz Splenektomi, parsiyel, laparoskopik , , , ile birlikte puanlandırılmaz Splenektomi, total , , , ile birlikte puanlandırılmaz Splenektomi, total, laparoskopik , , , ile birlikte puanlandırılmaz Boyun diseksiyonu, tek taraf İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Koltuk altı diseksiyonu Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu Sentinel lenfadenektomi Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım ile Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile Diseksiyon, derin jugular nodlar Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik Kistik higroma eksizyonu, basit Derin nörovasküler diseksiyon olmadan Kistik higroma eksizyonu, kompleks Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem) , , , ile puanlandırılmaz Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi diseksiyonu Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uyluk bölgesinde Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı bir alanda Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti Lenfödem için omentum transpozisyonu Mikrocerrahi ile damar onarımı Mikrocerrahi ile damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişim Bronkobiliyer fistül onarımı Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var veya yok Bronkoplasti, travmatik rüptür Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı Fibrin glue, syanoakrilat vb Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil Diğer bronkoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 5 yaştan küçükler için % 25 artırılarak uygulanır Bronkoskopik laser veya koter veya diatermi veya kriyoterapi Bronkoskopi puanı dahil ile birlikte puanlandırılmaz Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz Bronkoskopik fırçalama Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür Karinal rekonstrüksiyon Pretrakeal fasya açılması Mediastinal amfizemde Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var veya yok Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var veya yok Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal, greft onarımı var veya yok Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok Trakeofaringeal fistül onarımı Trakeoözofageal fistül, primer onarımı Yenidoğanda Trakeostomi stenozu açılması Trakeotomi açılması, acil Trakeotomi açılması, planlı Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli veya protezsiz Akciğer transplantasyonu, global Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka p Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi) Bronkial sleeve lobektomi , , , ile birlikte puanlandırılmaz Bronkovasküler sleeve lobektomi , ile birlikte puanlandırılmaz. 2000

13 Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel Dekortikasyon, pulmoner, total Donör pnömonektomi Ekstended akciğer rezeksiyonları Göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb İntraplöral lavaj, her tür teknikle Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama ile birlikte puanlandırılmaz Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenecek Kist hidatik ameliyatları, akciğer Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte Lobektomi veya segmentektomi Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları Pnömonektomi Pnömonektomi ekstraplevral Pnömonektomi ve major damar cerrahisi VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte Sleeve pnömonektomi , ile birlikte puanlandırılmaz Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte Plevral işlem var veya yok Torakotomi, intraplevral yabancı cisim Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için ile birlikte puanlandırılmaz Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı), tek taraf Torakal cerrahi işlemlerle birlikte puanlandırılmaz ile birlikte puanlandırılmaz Tüp ve katater torakostomi takibi Günde 1 kez puanlandırılır. Pansuman dahil Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte Videotorakoskopi, ekploratris Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz , , , , ile birlikte puanlandır Videotorakoskopi, lobektomi Videotorakoskopi, pnömonektomi Videotorakoskopi, torakal sempatektomi Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır. Hiperhidroz (diğer endikasyonlar hariç) için sağlık kurulu raporu 770 ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda) İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Plevra biyopsisi, perkütan Transbronşiyal akciğer biyopsisi Bronkoskopi dahildir Hepatektomi, total Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu Hepatikojejunostomi İntrahepatik bilioenterik diversiyonlar Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (komplike) drenajı, laparatomi ile Karaciğer tek basit apse drenajı, laparatomi ile Karaciğer kist hidatiğinde dışa drenaj Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomiyle ile birlikte poş küçültücü işlemler Kapitonaj, omentopeksi Karaciğer kist hidatiğinde total perikistektomi Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon Karaciğer konjenital kistlerde internal veya eksternal drenaj veya kistektomi Karaciğer segmentektomi, her bir segment Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde üzerinden puanlandırılır Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparoskopik Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde üzerinden puanlandırılır Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi işlemler dahil Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka p Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasyonu Lobektomi veya hepatektomi, subtotal Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik Metastazektomi, her bir metastaz İkiden fazla puanlandırılmaz Metastazektomi, laparoskopik İkiden fazla puanlandırılmaz Karaciğer biyopsisi Biyopsi yapan öğretim üyesi için puanlanır Portoenterostomi İntraoperatif kolanjiyografi İntraoperatif koledokoskopi İntraoperatif safra yolları basınç çalışması İntraoperatif safra yolları ultrasonografi Koledok darlıkları ve kisti için girişimler Koledokoenterostomi Roux-n-y diversiyon Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon Koledokotomi-koledokoduodenostomi Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti Koledokotomi ile birlikte T-drenaj Kolesistektomi Kolesistektomi, laparoskopik Kolesistoenterostomi Kolesistostomi Safra fistülleri için girişimler, basit Safra fistülleri için girişimler, komplike Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler Aberan pankreas eksizyonu Adacık hücre transplantasyonu Akut pankreatitte, debridman, lavaj ve drenaj Distal pankreatektomi, parsiyel Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi Pankreas adenomlarında total eksizyon Enükleasyon Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik Pankreas fistülü onarımı Pankreas kistlerinde eksternal drenaj Pankreas kistlerinde internal drenaj Pankreas kistlerinde total eksizyon Pankreas transplantasyonu, total Tüm işlemler dahil, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yat Pankreas yaralanmalarında drenaj Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi Pankreatektomi, subtotal 1800

14 Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, laparoskopik Whipple operasyonu Tüm cerrahi işlemler dahil Asitte peritoneovenöz şant uygulaması Distal özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, sol torakofrenotomi ve intratorasik anastomoz ile Özefajektomi, transhiatal Özefajektomi, laparoskopik Özofagial tüp veya balon uygulaması, özofagus varis kanamasında Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda Özofagogastromyotomi Heller ameliyatı; abdominal yada torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil Özefagogastromyotomi, laparoskopik Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil Özofagostomi, servikal Özofagus atrezisi primer onarımı Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için Krikofaringeal myotomi Özofagus darlıklarında cerrahi girişim Özofagus divertikül eksizyonu, servikal Özofagus divertikül eksizyonu, torakal Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi , , ile birlikte puanlandırılmaz Özofagus varisinde özofageal transection Özofajektomi, transtorakal Parsiyel özofajektomi ve rekonstrüksiyon Laparatomi ve sağ torakotomi ile intratorasik anastomoz Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda Total faringolaringoözofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu Laparatomi, servikal kesi ve transmediastinal yaklaşım, ile kalıcı trakeostomi, ve servikal anastomoz , ile birlikte puanlandırılmaz Totale yakın özofajektomi ve rekonstrüksiyon Sağ torakotomi, laparatomi ve servikal kesi, ile servikal anastomoz Transözofageal varis ligasyonu Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması,laparotomi ile Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım, laparoskopik Travmatik duedonum perforasyonunda primer onarım Dumping veya diarede reverse loop operasyonları Duodenoenterostomi Duodenum divertikülü eksizyonu Duodenum yaralanmasında primer onarım Duodenumdan lokal tümör eksizyonu Fundoplikasyon Fundoplikasyon, laparoskopik LES gevsekliğinde, krurafi posterior dahil Hiatal herni operasyonu (fundoplikasyon dahil), laparoskopik Gastrektomi, radikal, total , , ile birlikte puanlandırılmaz Gastrektomi, radikal, subtotal Gastrektomi radikal, total, laparoskopik Gastrektomi, subtotal Gastrektomi subtotal, laparoskopik Gastroenterostomi Gastropeksi, mide volvulusunda Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi Mide divertikülü eksizyonu Midede wedge rezeksiyon Midede wedge rezeksiyonu, laparoskopik Mideden benign tümör eksizyonu Obezite, by-pass, laparoskopik veya açık cerrahi ile BMI 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu 1585 ile belgelenmesi halinde puan Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile BMI 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu 1500 ile belgelenmesi halinde puan Obezite, banding, laparoskopik veya açık cerrahi ile BMI 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu 1415 ile belgelenmesi halinde puan Duedonal switch ve biliopankreatik diversiyon, laparoskopik veya açık cerrahi ile BMI 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu 1585 ile belgelenmesi halinde puan Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarımtotal sütur sayısı dahil Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım, laparoskopik Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım, trunkal vagotomi ve drenaj Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte arter ligasyonu Selektif vagotomi ve antrektomi Selektif vagotomi ve drenaj Yüksek selektif vagotomi Trunkal vagotomi ve drenaj Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve ileal Beslenme jejunotomisi Beslenme jejunotomisi, laparoskopik Bilier intestinal diversiyonlar Roux-n-y diversiyon Enterokütan fistül ameliyatları Gastrointestinal diversiyonlar Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal İnce barsak perforasyonunda primer sütür İnce barsak transplantasyonu Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka p İnvaginasyon rezeksiyonu İnvaginasyonda manüel redüksiyon Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparoskopik Striktüroplasti Jejunum, ileum enterostomi kapatılması Jejunum, ileum enterotomi ve enterostomi Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda Brid ileusta laparatomi ve bridektomi Brid ileusta bridektomi, laparoskopik Laparatomi, ileusta Midgut volvulus (orta barsak) düzeltilmesi Meckel divertikülü eksizyonu Appendektomi Akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi 470 işleme ek olarak yapıldığında p Appendektomi, laparoskopik Hemikolektomi, sağ veya sol ile birlikte puanlandırılmaz Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik ile birlikte puanlandırılmaz Segmenter kolon rezeksiyonu ile birlikte puanlandırılmaz Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik ile birlikte puanlandırılmaz Kolektomi, subtotal ile birlikte puanlandırılmaz. 1030

15 Kolektomi, subtotal ve ileoproktostomi ile birlikte puanlandırılmaz Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopik ile birlikte puanlandırılmaz Kolektomi total ve ileal poş yapılması ile birlikte puanlandırılmaz Kolektomi total ve ileal poş yapılması, laparoskopik Kolektomi total ve ileoanal anastomoz Kolektomi total ve ileoanal anastomoz, laparoskopik Kolektomi total ve terminal ileostomi ile birlikte puanlandırılmaz Kolektomi total ve terminal ileostomi, laparoskopik ile birlikte puanlandırılmaz Kolokütanöz fistül kapatılması Kolon duplikasyonu total eksizyonu ile birlikte puanlandırılmaz Kolon invaginasyonda manüel redüksiyon Kolon perforasyonda primer sütür İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Kolon Pull-through, abdominoperineal veya perineal yaklaşımla ile birlikte puanlandırılmaz Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları Kolostomi açılması Kolektomi operasyonlarıyla birlikte puanlandırılmaz , ile birlikte puanlandırılmaz Kolostomi revizyonu Mevcut kolostominin revize edilmesi Kolostomi bakımı Kolostomi kapatılması Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması Sigmoid volvulus redüksiyonu Total barsak irrigasyonu Preoperatif mekanik temizlik amacıyla yüksek sulu lavman Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik Abdomino perineal rezeksiyon Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta Rektal polip eksizyonu, anal yolla Rektal myektomi-hirschsprung hastalığı Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon ile birlikte puanlandırılmaz Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon, laparoskopik ile birlikte puanlandırılmaz Rektal prolapsusta sakroperineal onarım Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı Rektal prolapsusta transabdominal onarım Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparoskopik Transanal rektal prolapsus tamiri Anal stenozda dilatasyon Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Anoplasti Fissürektomi Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir Hemoroidde elektrokoagülasyon Hemoroidde lastik band ligasyonu Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri Günde en fazla üç kez puanlandırılır Hemoroidektomi Tüm pakeler dahildir Hemoroidektomi ile birlikte sfinkterotomi , ile birlikte puanlandırılmaz Hemoroidopeksi Grade 3 veya 4 hemoroidde veya rektal mukozal prolapsusta puanlandırılır , , , ile 340 birlikte puanlandırılmaz İnfrared ile hemoroid tedavisi İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu Perianal apse drenajı Perianal fistülotomi veya fistülektomi Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Anal fistülde seton uygulaması ile birlikte puanlandırılmaz Perianal sinüs eksizyonu Perineoplasti Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda Sfinkterotomi Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma Anal transpozisyon operasyonu Konjenital anomalilerde Pilonidal sinüs eksizyonu Gövde alçısı (minerva) Gövde-ekstremite alçısı Torakobrakial Pelvipedal alçı (10 yaş altı) Pelvipedal alçı (10 yaş üstü) Kısa kol alçı (Dirsek altı) Kısa kol atel (Dirsek altı) Uzun kol alçı (Dirsek üstü) Uzun kol atel (Dirsek üstü) Kısa bacak alçı (Diz altı) Kısa bacak atel (Diz altı) Uzun bacak alçı (Diz üstü) Uzun bacak atel (Diz üstü) Parmak ateli (alüminyum) veya alçısı Cast-brace PTB alçısı Alçı çıkarma Sirküler alçı çıkarma puanlandırılır. Atel hariç Sekiz bandajı, Jones bandajı Velpeau (Kol gövde) bandajı ile birlikte puanlandırılmaz U ateli veya atel + velpeau ile birlikte puanlandırılmaz ESWT Ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi İskelet traksiyonu geçilmesi Cilt traksiyonu uygulanması Halo-femoral veya halo traksiyon Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlan Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil) Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlan Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlan Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlan Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlan Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte puanlan Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 1 cm'ye kadar Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 10 cm'den büyük Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 1-10 cm Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil 495

16 Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, kapalı IMN Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu Perkütan pinleme dahil Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil Önkol çift kemik kırığı Perkütan pinleme dahil Pilon kırığı cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil Küçük eklem çıkığı, açık redüksiyon Küçük eklem kırıklı çıkığı, açık redüksiyon ve fiksasyon Aynı anatomik alan için ile birlikte puanlandırılmaz Orta eklem çıkığı, açık redüksiyon Orta eklem kırıklı çıkık, açık redüksiyon ve fiksasyon Aynı anatomik alan için ile birlikte puanlandırılmaz Büyük eklem çıkığı, açık redüksiyon Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri) ilave edilecek puan Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu Hindquarter amputasyonu, dezartikülasyonu Hemipelvektomi, eksternal Hemipelvektomi, internal Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon Orta kemik osteotomi ve fiksasyon Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon Pin çıkarma Eksternal fiksatör çıkarma Büyük kemik implant çıkarma ile birlikte puanlandırılmaz Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması ile birlikte puanlandırılmaz Orta kemik implant çıkarma Malleolden veya epikondilden implant çıkarma ile birlikte puanlandırılmaz Küçük kemik implant çıkarma ile birlikte puanlandırılmaz Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler Tendon kılıfı, eklem içi, derin adele içi yabancı cisim çıkarılması. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Yumuşak doku laserasyonu, fasiyotomi kapatma Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyotomisi Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılması İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır Kemik grefti alınması Kıkırdak grefti alınması Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon Ampute parmak için güdük onarımı Kemiğe müdahale halinde Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu Ayaktan ele parmak nakli Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu Botulinum toksini uygulama derin kas, her bir kas için Genel anestezi altında Botulinum toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için Bunion-Bunionette eksizyonu Bu kod halluks valgus cerrahisinde birinci metatarsın osteotomisini ve ayrıca gerekli olduğu durumlarda internal fiksasyonunu 270 içermektedir Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi Çekiç parmak için açık redüksiyon Çekiç parmak için kapalı redüksiyon Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı Distal radioulnar eklem operasyonları Dupuytren cerrahisi Eklem faresi çıkartılması El bileği gangliyon eksizyonu Flep ayrılması Gangliyon eksizyonu, büyük eklem Gangliyon eksizyonu, küçük eklem Güdük kapatılması Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları Bunyonektomi dahil Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu İnguinal ve subpektoral lambo Karpal instabilite cerrahisi Karpal kemik rezeksiyonları Kontraktür açılması, büyük eklem Kontraktür açılması, küçük eklem Kontraktür açılması, orta eklem Majör replantasyonlar El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon olarak kabul edilir Mallet finger cerrahisi Minör replantasyonlar MP eklemden el ve/veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör replantasyon olarak kabul edilir Parmak replantasyonu, tek bir parmak Mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak replantasyonu olarak kabul edilir Parmak replantasyonu, ilave her parmak için işlemine ilave puanlandırılır Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları Pediküllü kas ve kemik nakli PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı Pollisizasyon Pulley rekonstrüksiyonu Pulley sistemi kaybının onarımı Rhizotomi Serbest doku nakilleri Kemik, kas, ayaktan ele nakiller Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için ile birlikte puanlandırılmaz Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon için Aşil/patellar/quadriceps tendon tamiri, tek bir tendon için Tendon onarımı, ilave her tendon için , işlemine ilave puanlandırılır Tendon protezi uygulanması Tendon transferi, tek tendon Tendon transferi, ilave her tendon için işlemine ilave puanlandırılır Tenodezler Tenoliz Aynı anatomik bölge için başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz. 270

17 Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek ile birlikte puanlandırılmaz Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok ile birlikte puanlandırılmaz Tenotomi, myotomi Tetik parmak cerrahi tedavisi Tırnak çekilmesi, her biri Tırnak yatak revizyonu, her biri Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep Topuk defektleri için ters akımlı sural flep Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (kübital ve tarsal tünel vb.) Endoskopi dahil , ve ile birlikte puanlandırılmaz Vasküler saplı ada flebi Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı Yumuşak doku sinovektomileri Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu Makrodaktili cerrahi tedavileri Polidaktili eksizyonu, basit Polidaktili eksizyonu, komplike Radial club hand cerrahi tedavileri Sindaktili düzeltilmesi, basit Sindaktili düzeltilmesi, komplike Ulnar agenezi cerrahi tedavileri Yüksek skapula rekonstrüksiyonu Antibiyotikli hazır spacer uygulanması Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total Ayak bileği artroplastisi, total Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma ile birlikte puanlandırılmaz Basit Core-dekompresyon ameliyatı Büyük eklem parsiyel protezleri, primer Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi Kalça eklemi total protezleri, primer Büyük trokanterin osteomisi ve transferi Core-dekompresyon ve greftleme Core-dekompresyon ve vaskülarize greft Dirsek artroplastisi çıkartma, total Dirsek artroplastisi revizyonu, total Dirsek artroplastisi, total ile birlikte puanlandırılmaz Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az hareketli dirsekte veya 20 dereceden fazla Bu kod kemik dirsek deformitesinde artroplastisinin çıkarılmasını da içermektedir ile birlikte puanlandırılmaz Diz artroplastisi, total Diz artroplastisi, total protez çıkarma Diz revizyon artroplastisi, total Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral komponent) Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total , , , ile birlikte puanlandırılmaz Kalça asetebular revizyonu (parsiyel) , , , ile birlikte puanlandırılmaz Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel) , , , ile birlikte puanlandırılmaz Kalça revizyon artroplastisi, total Her iki komponent allogreft kullanılmadan , , , ile birlikte puanlandırılmaz Kalça revizyon artroplastisi, total Her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanılarak , , , ile birlikte puanlandırılmaz Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması , , ile birlikte puanlandırılmaz Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi Omuz artroplastisi çıkartılması Omuz artroplastisi revizyonu Omuz total artroplastisi Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer Unikompartmantal diz artroplastisi Büyük eklem artrodezi Orta eklem artrodezi Küçük eklem artrodezi Büyük kemik osteomyelit tedavisi Orta kemik osteomyelit tedavisi Küçük kemik osteomyelit tedavisi Artroskopi, tanısal Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde , , , , , , , , , , Artroskopi, girişimsel Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde , , , , , , , , , , Artroskopik mozaikplasti Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde , ile birlikte puanlandırılmaz Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde , ile birlikte puanlandırılmaz Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde , , , , , , , , , , Artroskopik artrodez Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde , , , , , , , , , , Artroskopik menisküs onarımı, diz Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz Artroskopik lateral gevşetme ve medial plikasyon, diz Artroskopik eminensia fiksasyonu, diz Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz Artroskopik SLAP onarımı, omuz SLAP: Superior labrum anteroposterior lezyonu, ankor ile Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz Artroskopik bankart onarımı, omuz Artroskopik rotator kılıf debridmanı, omuz Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz Debridman dahil Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz Artroskopik akromioplasti, omuz Bursektomi dahil, ile birlikte puanlandırılmaz Artroskopik akromioklaviküler eklem rezeksiyonu Bursektomi dahil, ile birlikte puanlandırılmaz Artroskopik radius başı rezeksiyonu Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debridmanı Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu Akromioplasti Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu Ayak bileği kollateral ligament primer onarım Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu Büyük eklem debridmanı , ile birlikte puanlandırılmaz Yara evantrasyonunda revizyon Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu 405

18 Diz dış yan bağ, primer onarımı Diz dış yan bağ, rekonstrüksiyonu Diz iç yan bağ, primer onarımı Sadece diz çıkığında Diz iç yan bağ, rekonstrüksiyonu Eklem ponksiyonu ve ilaç verme Eminensiya kırık fiksasyonu Greft alınması (Patellar tendon, hamstring veya fasia lata) Kondral debridman Drill ve mikrokırık dahil Korakoakromial ligament rekonstrüksiyonu Küçük eklem debridmanı Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu Menisektomi Menisküs kisti eksizyonu Menisküs onarımı Menisküs transplantasyonu Mozaikplasti Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu Orta eklem debridmanı Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi Patella distal dizilim cerrahisi Patella proksimal dizilim cerrahisi Rotator kılıf onarımı Septik artrit, büyük eklem cerrahisi ile birlikte puanlandırılmaz Septik artrit, küçük eklem cerrahisi ile birlikte puanlandırılmaz Septik artrit, orta eklem cerrahisi ile birlikte puanlandırılmaz Sinovektomi, büyük eklem ile birlikte puanlandırılmaz Sinovektomi, küçük-orta eklem , ile birlikte puanlandırılmaz Büyük eklem habitüel çıkık onarımı Orta eklem habitüel çıkık onarımı Küçük eklem habitüel çıkık onarımı Aşiloplasti Aşiloplasti ve posterior kapsül gevşetmesi ile birlikte puanlandırılmaz Ayak komplet subtalar gevşetme Ayak posteromedial gevşetme Chiari osteotomisi Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon Gelişimsel kalça çıkığı, kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçı , , ile birlikte puanlandırılmaz Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil , ile birlikte puanlandırılmaz Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotomiler, Ganz vb , ile birlikte puanlandırılmaz Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon (açık redüksiyon ile pelvik ve femoral osteotomiler , dahil) ile birlikte puanlandırılmaz Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomiler, Steel vb Osteoklazi Pes Ekinovarus (PEV) alçısı (manipülasyon dahil) Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi Shelf osteotomisi Üçlü artrodez Trokanter majör transferi Vertikal talus ameliyatları Tenotomi, kalça adduktorları, kapalı, subkutan Tenotomi, kalça adduktorları, açık Tenotomi, iliopsoas, açık Anterior girişim ile vertebra abse drenajı Torakotomi, laparatomi dahil Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme , , ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-Laparatomi Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior enstrümentasyon , , , , ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile 1575 birlikte strut greft Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon , , , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi 1800 ve korpektomi ile bi Posterior girişim ile vertebra abse drenajı Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme , , ile birlikte puanlandırılmaz Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon , , , , , , , ile birlikte puanlandırılmaz. Korpektomi 1800 ile birlikte strut greftleme Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti Posterior elemanlar ve anterior korpusu da içeren osteotomiler Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile Konkav veya konveks kosta osteotomisi, her seviye için Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya traksiyonsuz Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla Alçı veya breys, gerektiren ve içeren Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadartorakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazlatorakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadartorakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazlatorakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon, enstrümentasyon ve füzyon (4 Torakal seviyeye ve/veya kadar) lomber ile birlikte vertebra posterior enstrümentasyon ve füzyon Otogreft alınması, iliak kanat Nonvaskülarize fibular strut greft alınması Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla Clivus, C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan Artrodez anterior, interbody tekniği ile C2 altı tüm vertebralar için tek seviye Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti için C2 altı tüm vertebralar Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile Oksiput-C2 vertebra Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile C1-C2 vertebra Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile Tek seviye C2 altı vertebralar Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile C2 altı vertebralar Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment Artrodez posterior, tek disk aralığı İnterbody veya transforaminal interbody tekniği ile. Bir kez puanlandırılır. İlave aralıklar kodlu işlem üzerinden 450 puanlandırılır Artrodez posterior, her disk aralığı İnterbody veya transforaminal interbody tekniği Spinal füzyon eksplorasyonu Herhangi bir spinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar Aynı seansta bir kez puanlandırılır Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti Aynı seansta bir kez puanlandırılır Anterior odontoid fiksasyonu Tek veya iki vida ile Anterior sakroiliak fiksasyon Crutchfield takılması Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla Aynı seansta bir kez puanlandırılır Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar Aynı seansta bir kez puanlandırılır Halo fiksasyon uygulanması Stabilizasyon veya traksiyon amaçlı Pelvik fiksasyon, sakrum dışında (Spinal enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik yapılara tespiti) Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon Servikal 0-2 vertebralarda 1080

19 Posterior sakroiliak fiksasyon Perkütan veya açık Posterior segmental enstrumantasyon, 2 ila 6 vertebra segmenti Aynı seansta bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla vertebra segmenti Aynı seansta bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Posterior segmental olmayan enstrumantasyon Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon Translaminar faset eklem vida fiksasyonu, tek seviye Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi Allogreft, otogreft, cage, çimento dahil Kifektomi Vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil Spondilolizis pars kırık onarımı Sakretomi, parsiyel Sakrektomi, total Vertebroplasti, tek seviye Kifoplasti, her seviye için Faset eklem blokajı Tüm blokaj uygulamaları dahil. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır Spondilolistezis cerrahi redüksiyon Diğer işlemlere ilave Büyük kemik, bifokal Büyük kemik, defektli psödoartrozu 3 cm'den fazla Büyük kemik, psödoartrozu Küçük kemik, defektli psödoartrozu 1 cm'den fazla Küçük kemik, psödoartrozu Orta kemik, defektli psödoartrozu 2 cm'den fazla Orta kemik, psödoartrozu Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi Hemikondrodiastazis büyük kemik Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi Diğer açık girişimler dahil Büyük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma Orta kemik, eksternal fiksatör ile uzatma Küçük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi Benign yumuşak doku tümörü, derin, 1-3 adet ile birlikte puanlandırılmaz Benign yumuşak doku tümörü, derin, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte puanlandırılmaz Benign yumuşak doku tümörü, kompleks (Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumu) Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 1-3 adet ile birlikte puanlandırılmaz Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte puanlandırılmaz Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu Pelvis veya vertebraların benign kemik tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu Pelvis veya vertebraların malign kemik tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem Damarlı kemik transplantasyonu Eklem transplantasyonu, total Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumlu Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon Kısmi eklem transplantasyonu Masif allogreft ile rekonstrüksiyon Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem Rezeksiyon artrodezi, orta eklem Segmental greft ile rekonstrüksiyon Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu Ventriküler ponksiyon Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi Uzun süreli video EEG amaçlı subdural elektrod konması için cerrahi girişim Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim PEG elektrod Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim Kortikal stimülasyon Elektrokortikografi Ameliyata ek olarak puanlandırılır Vestibüler nörektomi, transkanal MAI dekompresyonu BOS fistüllerinin onarımı Temporal kemik tümör eksizyonu Akustik tümör eksizyonu Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter Dekompresyon ameliyatı (AICA) Açık kordotomi Laminektomiye ek Baklofen pompa implantasyonu Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı Dorsal kolon stimülasyonu Eksternal radyoşirürji Faset denervasyonu Tüm denervasyon uygulamaları dahil, bir kez puanlandırılır Mikroelektrod kayıt , , , , ile birlikte puanlandırılmaz Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, iki taraflı Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, iki taraflı Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu ile birlikte puanlandırılmaz Mikrovasküler dekompresyon Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu 2035

20 Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu Perkütan kordotomi Perkütan sempatik blokaj Perkütan traktotomi Selektif dorsal rizotomi Stereotaksik biyopsi ile birlikte puanlandırılmaz Stereotaksik brakiterapi Stereotaksik talamotomi, iki taraflı Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Stereotaksik talamotomi, tek taraflı Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Stereotaktik kateterizasyon Stereotaktik kraniotomi Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi Trigeminal nörektomi Vestibüler neurotomi Hidrosefali ameliyatları, şant Hidrosefali ameliyatları, üçüncü ventrikulostomi BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları, transkraniyal yolla BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile Dekompresif kraniektomi Chiari malformasyonu dekompresyon ve duraplasti Kisto-peritoneal şant takılması Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması Syringomyeli şantları Endoskopik tümör biyopsisi Endoskopik aquaduktoplasti Burr Hole eksplorasyonu, tek Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf Günde bir kez puanlandırılır ile birlikte puanlandırılmaz Depresyon fraktürü, basit Depresyon fraktürü, komplike Duraplasti, galeal greft ile Duraplasti, diğer greftler ile (sentetik vb) Duraplasti, fasia lata grefti ile ventrikül içi tümörleri Anevrizma ameliyatları, aynı keside çoklu ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır Anevrizma ameliyatları, ayrı keside çoklu ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır Anevrizma ameliyatları, tek Arteriovenöz malformasyon ameliyatları Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile Servikal ve kranial yaklaşım ile Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması Glial tümör eksizyonu Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknik ile Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesi ile İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile İntraserebral hematom boşaltılması, kraniotomi ile Kaide tümörleri Karotid endarterektomi Karotikokavernöz fistül veya anevrizması Konveksite tümörleri cerrahisi Köşe tümörleri cerrahisi Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerrahisi Pineal kitle ameliyatları Posterior fossa tümörleri cerrahisi Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi Petroklival bölge tümör cerrahisi Kavernöz sinus tümör cerrahisi Kavernom ameliyatları Mikrocerrahi kist fenestrasyonu Subdural veya epidural abse ameliyatları Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu Serebral by-pass ameliyatları Transsfenoidal hipofizektomi Adenomektomi Ekstratemporal rezeksiyonlar Hemidekortikasyon Hemisferektomi Korpus kallozotomi Selektif amigdalohipokampektomi Subpial insizyon Serebral lobektomi total, mediyal veya lateral Vagal stimülatör takılması Spinal meningosel eksizyonu Spinal meningomyelosel eksizyonu Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları Diastematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale Sakrokoksigeal teratom eksizyonu Diskografi tek seviye İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı Lomber intradural tümör eksizyonu Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil ile birlikte puanlandırılmaz Lomber spinal kord AVM eksizyonu Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil ile birlikte puanlandırılmaz Myelografi Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil ile birlikte puanlandırılmaz Servikal intramedüller tümör eksizyonu Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil ile birlikte puanlandırılmaz Servikal spinal kord AVM eksizyonu Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil ile birlikte puanlandırılmaz Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu Laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil , , ile birlikte puanlandırılmaz Servikal anterior oblik korpektomi, tek omurga Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil ile birlikte puanlandırılmaz Torakal intramedüller tümör eksizyonu Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil ile birlikte puanlandırılmaz. 924

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ Tiroplasti 550 Laringofissür kordektomi 800 Supraglottik larenjektomi 1000 Near total larenjektomi 1100 Total larengofarenjektomi 1300 Lerinjektomi, total 1200 Krikofarengeal

Detaylı

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. YÖK GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ SIRA 1 510010 Standart yatak tarifesi 0 2 510070 Kuvöz 0 3 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 4 510090 Yoğun bakım 0 5 510100 Steril oda 0 6 510110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi  Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI KURUM 200% ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.yılda bir

Detaylı

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte faturalandırılmaz.günde

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 KODU ADI AÇIKLAMA 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz 4 510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı 5 510.090

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

Girişimsel İşlemler Listesi

Girişimsel İşlemler Listesi Girişimsel İşlemler Listesi 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) PUANI 1. YATAK ÜCRETLERİ 51.1 1. sınıf banyolu tek yataklı

Detaylı

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA 1 1. YATAK ÜCRETLERİ 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ EK-8 SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ SIRA NO KODU ĐŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 1 1. YATAK ÜCRETLERĐ 2 510.010 Standart yatak ücreti Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 15,00 3 510.070 Küvoz (günlük)

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES KODU LEM ADI AÇIKLAMA:* ("Ücret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) ** (Evde bak m hizmeti kapsam nda yap lan giri imsel i lemlerin

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ SIRA NO ADI AÇIKLAMA * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ ADI TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ P600040 P600050 P600060 P600150 P600160 P600170 P600200 P600230 P600300 P600330 P600350 P600360 P600370 P600400 P600410 P600420 P600430 P600440 P600450 P600460 P600470 P600480 P600490 P600500 P600510 P600520

Detaylı

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI EK-9 TANIYA DAYALI LĐSTESĐ SIRA PAKET ADI GRUBU * 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI 3 P552010 Haftanın ilk günü Đlk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün

Detaylı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı: 488 28.12.2010 Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Cerrahi için ekte belirtilen işlemlerin Sağlık Uygulama

Detaylı

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli İşlem Puanı 401010 Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 401030 Diş Hekimi Konsültasyonu 3 402010 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 60 402020

Detaylı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 Diş Hekimi Konsültasyonu 6 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 58 Amalgam dolgu (iki yüzlü)

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 1/182 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 52,50 3 S100010 Sağlık

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ SIRA 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU Sayfa 1 / 14. /. /.. (UEMS, ACGME ve TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Bu form internetten word belgesi olarak indirilerek asistan temsilcisi tarafından tüm

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA BENİGN TÜMÖR ÇIKARILMASI 5 530270 LENF BEZİ BİYOPSİSİ VEYA

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) 1 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 401.030 Konsültan diģhekimi muayenesi 4,00 401.050 Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4,00

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ Resmi Kodu EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İşlem Adı 1.TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI MESAİ DIŞI FİYAT LİSTESİ 401010 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ (DİŞ TABİBİ) 18,20 401030 KONSÜLTAN DİŞ HEKİM MUAYENESİ 401051

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00. 15-251-18 Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 28223*25.07.2008 GENELGE 2008/53.....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

KBB-BBC DERNEĞĠ 2016-2017 DÖNEMĠ BAġ BOYUN - TĠROĠD CERRAHĠSĠ, LARĠNKS CERRAHĠSĠ, LARĠNGOLOJĠ TAZE DONMUġ KADAVRA DĠSEKSĠYON KURSU EĞĠTĠM PROGRAMI Kurs Direktörü Kurs Direktör Yardımcısı Prof. Dr. ġefik

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 İLGİ:a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik b)26.06.2000gün ve 9170 sayılı Genelge c)08.01.2002 gün ve 256 sayılı Genelge

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konu:Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 09.08.2007/21291.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 İLGİ:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013 MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.282 Çift Balonlu Enteroskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri P600740

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? 1 İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI r KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Genel Bilgi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, doğuştan veya sonradan olan doku kaybı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi

Detaylı

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ULUSAL BİLDİRİLER 1. Işık, S., Selmanpakoğlu, N., Demiroğulları, M., Açıkel, C., Nişancı, M. Yanık Yarasının Tedavisinde Ekspande Oto-Homogreft Uygulaması, 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi,

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı