Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:..."

Transkript

1 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Kenar uzunlukları 24 cm, 15 cm ve 45 cm dikdörtgen şeklindeki olan bir kap tamamen su ile doludur. Kaptaki suun tamamı arıçapları 2 cm ve ükseklikleri 3 cm olan silindir şeklindeki bardaklara boşaltılıor. Bunun için kaç tane bardak gereklidir. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: bölmeli eşit kollu terazinin sol kefesinde cismi, sağ kefesinde 6 g konularak binici 7. sağ aralığa erleştirildiğinde denge sağlanıor. Terazinin sol kefesinde 8 g olan bir cismi, sağ kefesinde cismi konulursa ve binici 3. sol aralığa erleştirilirse denge ine sağlanıor. Binicinin kütlesi kaç gramdır? Bir dereceli silindirin içinde bulunan su seviesi ve bu silindire beş tane özdeş küre atıldıktan sonraki su seviesi şekildeki gibidir. Buna göre kürelerin üze alanları kaç cm 2 dir? 5 m g 5. Şekildeki eşit kollu terazi dengededir. Binicinin kütlesi 20 g olduğuna göre, m kütlesi kaç gramdır? 2 h h K L 3. Boş bir su varilini K mus-luğu tek başına dakikada dolduruor. Varilin ortasında bulunan M musluğu ise kendi seviesine kadar olan suu 6 dakikada boşaltıor. Varil boş iken iki musluk anı anda açılırsa varil kaç dakikada dolar? 6 g 7 g Şekil 1. Şekil Kütlesi 2 g olan binici ile cisimler eşit kollu terazi üzerinde Şekil 1. deki gibi dengededir. Terazinin Şekil 2. deki gibi dengede kalabilmesi için binici kaçıncı bölme üzerinde konulmalıdır?

2 m (g) z V cm ( ) 3 7. Anı sıcaklıkta bulunan, ve z sıvıların kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvılar eşit kütlede homojen olarak karıştırılırsa karışımın özkütlesi kaç g/cm 3 tür?. Kütlesi 150g olan bir cisim su dolu kabı 125 g ağırlaştırıor. Anı cisim alkol dolu kaba bırakılırsa kabı kaç gram ağırlaştırır?( su=1 g/cm 3, alkol=0,8g/cm 3 ) m (g) h V ( cm3 ) m r 8. Yarıçapı 3 cm olan bir kürenin kütlesi 630 g, apıldığı maddenin özkütlesi 7 g/cm 3 olduğuna göre cismin içindeki boşluğun hacmi kaç cm 3 tür? 11. ve sıvıların kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. sıvısından belli miktar alınıp kütlesi m=200 g, arıçapı r=5 cm ve üksekliği h=20 cm olan bir silindirik kabın içine dökülüor. Bu durumda kabın toplam kütlesi 2900 g oluor. Kabın kalan kısmı tamamen sıvısı ile doldurulursa kaç kabın toplam kütlesi kaç gram olur? 9. Bir kabın dörtte birisi =1,5 g/cm 3 özkütleli sıvısı, diğer kalan kısmı ise özkütleli sıvısı ile doludur. Homojen karışımın özkütlesi k=1,2 g/cm 3 olduğuna göre sıvısının özkütlesi kaç g/cm 3 tür? X 2 4V K Y 2V L 12. Şekilde kesitleri verilen K ve L kaplarında sırasıla hacimleri 4V ve 2V, özkütleleri 2 ve birbirine karışabilen X ve Y sıvılar bulunmaktadır. K kabından L kabına bir miktar sıvı aktarıldığında kaplardaki sıvıların kütleleri eşit oluor. Buna göre aktarılan sıvının hacmi kaç V dir? Her soru puandır. BAŞARILAR

3 CEVAP ANAHTARI cm dak 4. 12,5 g g ,9 g/cm cm ,1 g/cm g g 12. 3V

4 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: Bir dereceli silindirin içinde bulunan su seviesi ve bu silindire 45 cm 3 kuru kum atıldıktan sonraki su seviesi şekildeki gibidir. Buna göre kum tanecikleri arasındaki havanın hacminin kumun gerçek hacmine oranı nedir? 4. Her kolu 15 eşit bölmee arılmış eşit kollu terazinin sol kefesinde 14,9 g, sağ kefesinde 14,1 g konularak binici 4. sağ bölmee erleştirildiğinde denge sağlanıor. Binicinin kütlesi kaç gramdır? z z 2. Bir küpün kenarı 20 cm dir. Küpün içine içten teğet olarak bir silindir erleştirilior. Boşluğun hacmi kaç cm 3 tür? Şekil 1. Şekil bölmeli eşit kollu terazinin binicisi ile kütlesi =14 g, ve kütlesi z=2 g olan cisimler Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi dengededir. Binicinin kütlesi kaç gramdır? 3. Bir kürenin içinde koni erleştirilior. Koninin tabanın merkezi ile kürenin merkezleri çakışıktır. Koninin tepe noktası küree temas etmektedir. Kürenin hacmi V 1, koninin hacmi V V 2 ise 1 V 2 oranı nedir? bölmeli eşit kollu terazinin kefelerinde bulunan ve cisimler ile er değiştirmesi 3 g olan binici saesinde şekildeki gibi dengededir. Binicinin kütlesi cismin kütlesine eşit olduğuna göre kaç gramdır?

5 7. Özkütlesi en büük olan element osmium olup özkütlesi 22,59 g/cm 3 tür. Osmiumdan apılmış kenarı 20 cm homojen olan bir küpün ağırlığı kaç N dur?. Bir kap taşma çizgisine kadar özkütlesi olan sıvı doludur. Bu kaba her birinin özkütlesi 3, kütlesi m olan içi dolu bilelerden kaç tane atılırsa kabın kütlesi 4m artar? 8. Hacmi V olan bir kap 2 özkütleli bir sıvı ile doludur. Bu kap bir miktar boşaltılarak 5 özkütleli sıvı ile tekrar dolduruluor. Karışımın özkütlesi 4 olduğuna göre, boşaltılan hacim kaç V dir? m (g) z p V cm ( ) Anı sıcaklıkta bulunan,, z ve p sıvıların kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvılar eşit kütlede homojen olarak karıştırılırsa karışımın özkütlesi kaç g/cm 3 olur? Koni şeklinde olan bir kap üç eşit ükseklikli parçalara kesilior. Kabın alt kısmı özkütlesi 2 olan sıvı ile dolduruluor. Elde edilen orta kısmın tabanına bir kapak konulup özkütlesi 5 olan sıvı ile dolduruluor. elde edilen en küçük kısmı ise ters çevrilip özkütlesi 8 olan sıvı ile dolduruluor. Bu birbirile karışabilen üç sıvı eterince büük ve boş olan bir kaba aktarılıor. Oluşan homojen karışımın özkütlesi kaç dur? 2r X X r Y Y 12. Yarıçapı 2r ve özkütlesi olan bir X arıkürenin kütlesi, arıçapı r ve özkütlesi olan bir Y kürenin kütlesine eşittir. X oranı nedir? Y Her soru puandır. BAŞARILAR

6 CEVAP ANAHTARI cm g g g ,2N 8. 2V ,2 g/cm

7 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Kenarları 64 cm, 48 cm ve 24 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir prizmanın içine kenarı 8 cm olan kaç tane küp dizilebilir? Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: Eşit kollu terazinin sol kefesine A cismi, sağ kefesine B cismini konularak binici 6. bölmee erleştirildiğinde denge sağlanıor. A cisminin kütlesi B cisminin 4 katı olduğuna göre her cismin kütlesini bulunuz. Binicinin her aralıktaki er değiştirmesi 0,5 gramdır. 2. İçi boş silindirin taban çapı 20 cm ve üksekliği 40 cm dir. Silindirin içine çapı 2 cm olan 500 bile erleştirilior. Silindirin içine taşmadan dökülen suun hacmi kaç cm 3 tür? z Şekil 1. Şekil bölmeli eşit kollu terazinin 15 g olan binicisi ile kütleleri =38 g, ve z olan cisimler Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi dengededir. z cismin kütlesi kaç gramdır? K D 3D M L 2D 3. Debileri D, 2D ve 3D olan K, L ve M musluklarından K ve M muslukları bir havuzu doldurmakta, L musluğu ise havuzu boşaltmaktadır. Sadece K açılırsa havuzu tek başına dört saatte dolduruor. Üç musluk anı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? bölmeli eşit kollu terazinin kefelerinde bulunan ve cisimler ile er değiştir-mesi 2 g olan binici saesin-de şekildeki gibi dengededir. Binicinin kütlesi cismin kütlesine eşit olduğuna göre kaç gramdır?

8 7. Hacimleri eşit 3m ve 5m kütleli iki sıvı karıştırıldıklarında karışımın özkütlesi 4 dur. 3m kütleli sıvının özkütlesi 3 ise 5m kütleli sıvının özkütlesi kaç dur?. Boş iken kütlesi 8 g olan bir kabın hacmi 750 cm 3 tür. Kap tamamen bir sıvı ile doldurulursa kap 1500 g gelior. Sıvının özkütlesi kaç g/cm 3 tür? 8. Özkütlesi 2,5 g/cm 3 sıvı ile oluk hizasına kadar dolu taşırma kabın içine, kütlesi 90 g ve özkütlesi 3 g/cm 3 homojen olan bir cisim atılırsa, kabın kütlesi kaç gram artar? 11. Kütlece %40 ı özkütlesi 1,6 g/cm 3, % 60 ı özkütlesi 1,2 g/cm 3 olan ve sıvılardan elde edilen ve kütlesi 800 g homojen olan bir karışımın özkütlesi kaç g/cm 3 tür? m (g) V cm ( ) 9. ve maddelerin kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu maddelerden m ve m kütleleri alınıp karıştırılıor. Karışımın özkütlesi 3,5 g/cm 3 olduğuna göre m ora- m nı nedir? 6r 3r 2r 3 2 m 3 m 2 m Eşit ükseklikte ve silindir şeklindeki olan cisimlerin taban arıçapları 6r, 3r ve 2r, özkütleleri ise, 2 ve 3 olarak verilior. Bu cisim-lerin kütleleri m 1, m 2 ve m 3 ise m 1:m 2:m 3 oranı nedir? Her soru puandır. BAŞARILAR

9 CEVAP ANAHTARI cm h 4. 4 g 5. 14,4 g g g ,92 g/cm ,33 g/m :3:2

10 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Yarıçapı 36 cm olan demir küreden anı arıçaplı bir silindir apılmaktadır. Bu silindirin üksekliği kaç cm dir? Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: Eşit kollu terazinin sol kefesinde 3,8 g, sağ kefesinde 3,2 g konularak binici 3. sağ bölmee erleştirildiğinde denge sağlanıor. İki cisim sol kefee konuluor ve binici sol 4. bölme üzerine getirilior. Dengei sağlamak için sağ kefee konulacak cismin kütlesi kaç gram olmalıdır? 2. Bir küpün büük köşegeni 8 3 cm dir. Bu küpün hacmi kaç cm 3 tür? z Şekil 1. Şekil bölmeli eşit kollu terazinin 6 g olan binicisi ile kütlesi =24 g, ve z olan cisimler Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi dengededir. z cismin kütlesi kaç gramdır? K 3r 3h 3. Birbirine eklenmiş şekildeki iki silindirik kapların arıçapları r ve 3r, ükseklikleri ise h ve 3h olarak verilior. K musluğu küçük boş silindirik kabı t sürede doldurduktan sonra debisi üç katına çıkarılıor. Musluk büük silindirik kabı kaç t sürede doldurur? r h bölmeli eşit kollu terazinin kefelerinde bulunan ve cisimler ile binici saesinde şekildeki gibi dengededir. Binicinin kütlesi cismin kütlesine eşit olduğuna göre oranı nedir?

11 7. Birbirile karışabilen iki sıvıdan birinin özkütlesi diğerinin beş katıdır. Sıvılardan eşit hacimler alınarak oluşturulan karışımın özkütlesi dir. Özkütlesi küçük olan sıvının özkütlesi kaç dur?. Bir ölçme silindirin içinde 90 cm 3 su bulunmaktadır. Kabın içine özdeş bile atıldığında su seviesi 170 cm 3 olmaktadır. Bilelerin özkütleleri 3,5 g/cm 3 ise bir bilenin kütlesi kaç gramdır? 8. VÖzkütleleri 3 1=1,1 g/cm 3 ve 2=1,2 g/cm 3 olan iki sıvı 1 V = 2 oranında karıştırılıorlar ve kütlesi 580 g olan bir 2 boş kaba konuluorlar. Kabın kütlesi sıvı ile birlikte 1264 g gelmektedir. Kabın hacmi kaç cm 3 tür? 11. A, B, C ve D sıvılarının özkütleleri sırasıla 2, 3, 4 ve 5 g/cm 3 tür Bir kaba A sıvısından V hacim, B sıvısından 2V hacim konulduğunda kabın kütlesi 800 g artıor. Kaba her sıvıdan V kadar hacim konursa kabın kütlesi kaç gram artar? 120 m (gr) V ( cm3 ) 9. ve maddelerinin kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. maddesinden 240 g ve maddesinden 600 cm 3 karıştırılıor. Oluşturulan türdeş karışımının özkütlesi kaç g/cm 3 tür? m 1 2r m 2 r 12. Yarıçapları 2r ve r homojen olan iki kürenin kütleleri birbirine eşit ise bu kürlerin özkütlelerin 1 oranı nedir? 2 Her soru puandır. BAŞARILAR

12 CEVAP ANAHTARI cm cm t 4. 7,8 g 5. 5,2 g cm ,9 g/cm g g

13 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Kenarı 14 cm olan bir küpün içinde arıçapı 6 cm küresel şeklinde olan bir boşluk bulunmaktadır. Bu küpün apıldığı maddenin hacmi kaç cm 3 tür? Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: Her kolu eşit bölmee arılmış eşit kollu terazinin sol kefesinde cismi, sağ kefesinde ise =50 g olan ikinci bir cismi dengelenmiştir. Binici sol 7. bölme üze-rinde ise cismin kütlesi kaç gramdır? (Binicinin kütlesi 8 gramdır.) Şekildeki eşit kollu terazi dengededir. Binicinin kütlesi kaç gramdır? 6 g 2. Kenar uzunluğu 12 cm olan küpün içinden küpün geometrik ekseni bounca arıçapı 5 cm ve üksekliği küpün kenarı kadar olan silindirik bir parça çıkartılıor. Küpten gerie kalan parçanın hacmi kaç cm 3 tür? z z r h 3. Taban arıçap r ve üksekliği h=2r olan bir silindirin üze alanının hacmine oranı nedir? Şekil 1. Şekil bölmeli eşit kollu terazinin binicisi ile kütleleri =12 g, ve z=5 g olan cisimler Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi dengededir. Binicinin kütlesi kaç gramdır?

14 7. Özkütlesi 3,5 g/cm 3 olan bir kaa parçası oularak hacmi 150 cm 3 olan bir çukur açılıor. Bu çukur tama-men su ile doldurulursa sonuçta kaa parçasının ağırlığı nasıl değişir? Suun özkütlesi 1 g/cm 3 tür.. ve sıvılarından eşit hacimlerde alınarak oluşturulan karışımın özkütlesi 3 olarak verilior. Bu sıvılardan 'in kütlesi m, özkütlesi 2 olduğuna göre; sıvısının kütlesi kaç m'dir? 8. Özkütleleri 1=1,2 g/cm 3, 2=1,4 g/cm 3 ve 3=1,6 g/cm V üç sıvıdan ilk iki sıvı V = 3 oranında karıştırılıorlar ve 2 kütlesi 360 g olan bir boş kaba konuluorlar. Kap sıvı ile birlikte 20 g gelmektedir. Üç sıvı eşit hacimde karıştırılıp anı kaba konulursa kabın kütlesi sıvılarla birlikte kaç gram olur? gramlık katı bir cisim su dolu kaba bırakılınca kabı 250 gram ağırlaştırıor. Anı cisim özkütlesi 0,8 g/cm 3 alkol dolu kaba atılınca kabı ne kadar ağırlaştırır? m (g) V ( cm3 ) 9. Birbirine karışabilen K ve L sıvılarından eşit hacimlerde alınıp karıştırıldığında karışımın kütle hacim grafiği, eşit kütlelerde alınıp karıştırıldığında karışımın kütle hacim grafiği şekilde gösterildiği gibi oluor. Buna göre K ve L sıvılarının özkütleleri K ve L ise K L oranı nedir? 12. Özkütlesi s=1,2 g/cm 3 sıvı ile oluk hizasına kadar dolu s olan bir taşırma kabın içine bir c cisim bırakılıor. Taşırma kabından taşan sıvı ikinci bir kapta toplanıor. Taşan sıvının kütlesi 90 gramdır. Taşırma kabı 2 g ağırlaştığına göre cismin özkütlesi c kaç g/cm 3 tür? Her soru puandır. BAŞARILAR

15 CEVAP ANAHTARI cm cm r 4. 44,4 g 5. g g g azalır g m gr g/cm 3

16 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: bölmeli eşit kollu terazinin sol ve sağ kefeleri boştur. Terazi üzerinde bulunan binici terazinin ortasından sağ kefenin üzerine getirilior. Dengei sağlamak için sol kefee kütlesi 2 g olan bir cisim ilave edilior. Sol kefee bir cisim konulursa, sağ kefee kütlesi 14 g olan bir cisim konulup, binici sağ 3. bölme üzerinde erleştirilip denge sağlanıor. Cismin kütlesi kaç gramdır? 4 cm 1. Kenar uzunluğu 4 cm küp şeklinde olan bir sünger dereceli bir silindirde bulunan suun su sevieleri silindire atmadan önce ve atıldıktan sonra şekildeki gibi-dir. Buna göre, süngerin hacminin % kaçı havadır? g 1,8 g 5. Eşit bölmeli eşit kollu terazi kütlesi 2 g olan bir binici ile cisimler şekildeki gibi dengededir. cismin kütlesi kaç gramdır? 2. Taban arıçapı 8 cm ve üksekliği 16 cm içi boş olan bir koninin içine arıçapı 3 cm olan bir küre erleştirilior. Boşluğun hacmi kaç cm 3 tür? 3 5 A B Şekil 1. Şekil Kenarı 6a olan bir küpün içine 512 tane küçük küp büük küpü tamamen dolduracak şekilde erleştirilior. Küçük küpün kenarı kaç a dır? B Şekil Eşit kollu terazinin kefelerinde,, A ve B cisimler Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi dengededir. Bu cisimler Şekil 3. deki gibi dengede olabilmeleri için binici kaçıncı bölme üzerine getirilmelidir? A

17 7. Özkütlesi =1,2 g/cm 3 sıvı ile oluk hizasına kadar dolu bir kabın içine bir cisim atıldığında kabın kütlesi m kadar artmakta ve taşan sıvının kütlesi 3m kadar olmaktadır. Cismin özkütlesi kaç g/cm 3 tür?. Bir kap boşken 0 g, arısına kadar su ile dolu iken 140 g, üzeri bir sıvı ile doldurulunca 260 g gelior. Buna göre kaptaki karışımın özkütlesi kaç g/cm 3 tür? 8. Özkütleleri 3 g/cm 3 ve 4 g/cm 3 olan iki sıvıdan sırasıla, m 1, m 2 kütleleri alınıp karıştırılıor. Karışımın özkütlesi 7 2 g/cm 3 olduğuna göre m m 1 2 oranı kaçtır? 11. Oluk hizasına kadar dolu iki özdeş kabın içinde özkütleleri =1,2 g/cm 3 ve =1,8 g/cm 3 olan ve sıvıları bulunmaktadır. sıvısı ile dolu olan kaba özkütlesi c=3,6 g/cm 3 olan bir cisim konulduğunda kabın kütlesi 360 g artmaktadır. Anı cisim sıvısı ile dolu kabın içine atılırsa kap kaç gram ağırlaşır? m (gr) V ( cm3 ) 9. ve maddelerinin kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kütlesi 50 gr olan boş kap sıvısı ile doldurulunca 1 g gelior. Anı kap ve sıvısı ile eşit hacimde doldurulursa kaç gram gelir? m 1 2r 4m 2 r 12. Yarıçapları 2r ve r homojen olan iki kürenin kütleleri m ve 4m 1 olduğuna göre özkütleleri 2 oranı nedir? Her soru puandır. BAŞARILAR

18 CEVAP ANAHTARI 1. % cm a ,6 g g ,6 g/ g. 3 g/cm g

19 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Dış arıçapı 8 cm, iç arıçapı 6 cm, üksekliği 15 cm olan silindir şeklindeki demir borunun demir kısmının hacmi nedir? (π=3) Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: eşit bölmeli eşit kollu terazinin, sol kefesinde m kütleli, sağ kefesinde ve kütleli cisimler varken dengei sağlamak için binici 5. sağa bölmededir. cismi sol kefee konulduğunda ve binici 9. sağa bölmee getirilirse ine denge sağlandığına göre, nin kütlesi kaç gramdır? (Binicinin kütlesi 1 gramdır) 2. Dikdörtgen prizma şeklindeki bir abın tabanın kenarları cm ve 9 cm, üksekliği 30 cm dir. Kapta 17 cm ükseklikte su bulunmaktadır. Kabın içine beş tane özdeş küre atıldığında suun seviesi 23 cm oluor. bu kürelerin arıçapı kaç cm dir g 62 g 5. Eşit kollu terazi şekildeki gibi dengede ise binicinin kütlesi kaç gramdır? K L 3. Hacmi 320 litre olan bir su varilini K musluğu tek başına 5 saatte, L musluğu ise tek başına 3 saatte dolduruor. İki musluk anı anda açılırsa varil dolduğunda L musluğu kaç litre su akıtmış olur? Şekil 1. Şekil Şekil Beş bölmeli eşit kollu bir terazi cisimleri ile cismi Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi arı arı dengelenmiştir. Anı terazide Şekil 3. deki denge durumunu elde edebilmek için binici kaçıncı bölmede olmalıdır?

20 7. Hacmi 4V olan kaba V hacminde, 2V hacminde 2 kalan kısmına da özkütleli sıvı konulunca karışımın özkütlesi 2 oluor. Buna göre özkütlesi nedir?. Kütlesi 200 g olan bir cisim ağzına kadar 2 g/cm 3 özkütleli sıvı ile dolu taşırma kabına atılınca kaptan 0 g sıvı taşıor. Buna göre cismin özkütlesi kaç g/cm 3 'tür? 8. Özkütleleri =1,8 g/cm 3 ve =0,8 g/cm 3 olan iki sıvı V =200 cm 3 ve V =350 cm hacimlerinde alınarak anı sıcaklıkta bir karışım oluşturuluor. Karışımın 80 gramında kaç gram sıvısı vardır? 11. Özkütlesi 2 g/cm 3 olan 4 özdeş katı cisim özkütlesi 0,8 g/cm 3 alkol dolu taşırma kabından 40 gram sıvı taşırıor. Bu cisimlerden bir tanesinin kütlesi kaç gramdır? m (g) V ( cm3 ) 9. Boş iken kütlesi 90 g olan bir kap özkütlesi 0,9 g/cm 3 olan bir sıvı ile doluken kütlesi 630 g olarak verilior. Kütle-hacim grafiği verilen ve sıvılardan eşit hacimler alınarak oluşturulan homojen karışımın kütlesi kaç gram gelir? s 12. Hacmi 60 cm 3 olan bir oluklu kapta özkütlesi s=0,8 g/cm 3 ve hacmi 40 cm 3 olan sıvı bulunmaktadır. Kap sıvı ile birlikte 120 g gelmektedir. Kabın içine özdeş iki bile atılınca sıvı seviesi 50 cm 3 e çıkmakta ve kabın toplam kütlesi 160 g olmaktadır. Anı özdeş bilelerden daha 4 tane atılırsa kabın son kütlesi kaç gram olur? Her soru puandır. BAŞARILAR

21 CEVAP ANAHTARI cm cm lt 4. 0,2 g g g g. 4 g/cm gr g

22 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: Dereceli bir silindir içinde 93 cm 3 su bulunmaktadır. Silindirin içine bir küre atılırsa su seviesi 125 cm 3 oluor. Kürenin arıçapı kaç cm dir? 2 9,6 g 8 g 4. Her kolu eşit bölmee arılmış eşit kollu terazinin sol kefesinde 9,6 g, sağ kefesinde ise 8 g kütleli cisim erleştirilirse şekildeki gibi dengededir. Terazinin hassasieti nedir? 2. Kenarı a olan bir küpün kenarları %50 kadar arttırılmaktadır. Bu küpün hacmi üzde kaç artar? bölmeli eşit kollu terazinin kefelerinde bulunan ve cisimler ile binici saesinde şekildeki gibi dengededir. Binicinin kütlesi cismin kütlesine eşit olduğuna göre oranı nedir? h 3. Yarıçapı r=30 cm ve üksekliği h=120 cm olan bir silindirik kaba arıçapı ve üksekliği anı olan koni şeklinde olan bir cisim konuluor. Kabı doldurmak için dökülmesi gereken suun hacmi kaç litredir? 3 9 r z z z Şekil 1. Şekil Eşit kollu terazinin binicisinin hassasieti 1 g olup terazi Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi dengededir. z cismin kütlesi kaç gramdır?

23 7. Özkütleleri sırası ile 1=1,2 g/cm 3, 2=0,8 g/cm 3 ve 3=1,4 g/cm 3 sıvılardan m 1=72 g, m 2=64 g ve m 3=56 g alınarak oluşturulan homojen karışımın özkütlesi kaç g/cm 3 tür?. Bir kabın içine özkütleleri 1=0,75 g/cm 3 ve 2=1 g/cm 3 sıvılar eşit hacimde homojen olarak karıştırılırsa kabın kütlesi 980 g artmaktadır. Bu kabın içine iki sıvı eşit kütlede karıştırılıp konulursa kabın kütlesi kaç gram artar? 8. Özkütlesi olan sıvı ile arısına kadar dolu bir kabın kütlesi 8m, diğer arısı özkütlesi 2 sıvı ile doldurulduğunda kütlesi 18m gelmektedir. Kabın kütlesi kaç m gelir? 11. Özkütlesi 2 g/cm 3 olan ve suda erimeen katı maddeden apılmış özdeş bile, içinde 50 cm 3 su bulunan bölmeli bir kaba konulduğunda, suun düzei 80 cm 3 çizgisine kadar ükselior. Bilelerden bir tanesinin kütlesi kaç gramdır? m (kütle) 3m karışım 2m m V 2V 3V V(hacim) 9. ve sıvıları ile bunların karışımının kütle-hacim grafiği verilmiştir. Buna göre V karışımda hacim oranı V nedir? 12. bölmeli eşit kollu terazide, duarlılığı 4 g olan bir binici saesinde oluk hizasına kadar su 240 gr su ile dolu bir kap ile kütlesi 240 g olan bir ağırlık saesinde şekildeki gibi 4 dengededir. Kabın içine kütlesi m =80 g ve özkütlesi =4 g/cm 3 olan bir cismi konulup binici sağa 9. bölme üzerine getirilior. Dengenin sağlanması için kefee konulacak kütle kaç gramdır? Suun özkütlesi 1 g/cm 3 olarak verilior. Her soru puandır. BAŞARILAR

24 CEVAP ANAHTARI 1. 2 cm 2. %237, lt 4. 0,8 g g 7. 0,96 g/cm m g g g

25 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Silindir şeklindeki bir benzin bidonun taban arıçapı 20 cm ve üksekliği 55 cm dir. Bidonun üçte ikisi benzin ile doludur. Bidonda kaç litre benzin vardır? Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: Kütlesi 70 g olan cismi, 6 cismi ile kütlesi 9 g olan z cismi ve sağ kolunun 6. bölme üzerinde bulunan, her z bölme hareketi 1 g olan bir binici eşit kollu terazide şekildeki gibi dengededir. Kefeler boşaltılıp kütlesi sol kefee ve kütlesi 47 g olan bir cisim sağ kefee konulduğunda dengenin eniden sağlanması için binici hangi kola ve hangi bölmee getirilmelidir? Kenarı 12 cm olan bir küpün arısı su ile doludur. Küpün içine bir cisim atıldıktan sonra suun üksekliği kenarın üçte ikisi kadar olmaktadır. Bu cismin üçte biri kadar suda üzmekte ise cismin hacmi nedir? 20 g 18 g 20 g Şekil 1. Şekil Eşit kollu bir terazi Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi ise cisminin kütlesi kaç gramdır? 1 5 5r 3r 3. Yarıçapı 5r olan homojen bir küreden arıçapı r olan bir silindirik parça şekildeki gibi çıkarılıor. Küreden gerie kalan kısmın hacmi çıkarılan silindirin hacmine oranı nedir? z z Şekil 1. Şekil 2. 7 z Şekil Eşit kollu terazinin hassasieti 1 g olup terazi Şekil 1., Şekil 2. ve Şekil 3. deki gibi dengededir., ve z cisimlerin kütleleri kaç gramdır?

26 7. Hacmi V olan bir kap özkütleli bir sıvı ile doludur. Bu kap bir miktar boşaltılarak 2 özkütleli sıvı ile tekrar dolduruluor. Karışımın kütlesi 1,5V olduğuna göre, boşaltılan hacim kaç V kadardır?. Özkütlesi 2 g/cm 3 olan ve suda erimeen katı maddeden apılmış bir cisim, içinde 50 cm 3 su bulunan bölmeli bir kaba konulduğunda, suun düzei 80 cm 3 çizgisine kadar ükselior. Cismin kütlesi kaç gramdır? 8. Boş iken kütlesi 120 g ve içten içe kenar uzunluğu 5 cm küp şeklindeki bir kutu, kum ile doldurulduğunda 440 g gelior. Kumu tamamen örtecek şekilde kutua su dökülürse 25 cm 3 su kullanılıor. Buna göre kumun özkütlesi kaç g/cm 3 tür? 11. Oluk hizasına kadar dolu iki özdeş kabın içinde özkütleleri s ve olan su ve sıvısı bulunmaktadır. Su ile dolu olan kaba kütlesi 30 g olan bir cisim konulduğunda kaptan 5 g su taşıor. Anı cisim sıvısı ile dolu kabın içine atılırsa bu kaptan 15 g sıvısı taşıor. Bu sıvısının özkütlesi kaç g/cm 3 tür? m (g) V ( cm3 ) 9. Kütle-hacim grafiği verilen ve sıvılarından sırasıla 'ten cm 3 'den g alınarak bir karışım oluşturuluor. Böle bir karışımın 300 gramında kaç cm 3 Y sıvısı vardır? 3 Y X X V 2V K L 12. 4V hacimli özdeş K ve L kaplarında V hacminde özkütlesi olan X sıvısı ve 2V hacminde özkütlesi 3 olan Y sıvısı bulunmaktadır. Her iki kap X ve Y sıvıları ile karışabilen 2 özkütleli sıvıları ile tamamen doldurulduğunda oluşan homojen karışımların kütleleri eşit oluor. Buna göre başlangıçta birinci kaptaki X sıvısının özkütlesi kaç dur? Her soru puandır. BAŞARILAR

27 1. 44 Litre CEVAP ANAHTARI cm sağ g 6. 6 g 7. V ,2 g/cm g. 60 g 11. 4

28 ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: Kenarları 45 cm, 30 cm ve 20 cm içi boş dikdörtgen prizma şeklindeki bir kabın içine arıçapı 3 cm arımküre şeklindeki bir fincanla kaç bardak konulursa boş kap dolar? 80g 8 4. Her kolu eşit bölmee arılmış eşit kollu terazinin sol kefesinde kütlesi 80 g olan bir cisim, sağ kefesinde ise dört özdeş cisim erleştirilmiş olup her bölme hareketi 0,5 g olan bir binici saesinde şekildeki gibi dengelenmiştir. Bir cismin kütlesi kaç gramdır? 2. Bir dikdörtgen prizmanın uzunluğun ve genişliğin toplamı 13 cm, uzunluğun ve üksekliğin toplamı 12 cm, genişliğin ve üksekliğin toplamı 8 cm olarak verilior. Bu prizmanın hacmi nedir? 2 6 g 9 g 4 Şekil 1. Şekil eşit bölmeli eşit kollu terazi Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi denge ise binicinin kütlesi kaç gramdır? r 2r 3. Yarıçapı r olan kürenin üze alanın hacmine oranı k 1 dir. Yarıçapı 2r olan kürenin merkezinden geçen kesitini alanı kürenin hacmine k oranı k 2 ise 1 oranı k2 nedir? 8 Şekil 1. Şekil Eşit kollu terazinin kütlesi 3 g olan bir binici ile ve cisimler Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi dengededir. cismin kütlesi kaç gramdır? 3

29 7. 4V hacimli bir kabın içerisi 2 özkütleli sıvı ile dolu olup sıvının kütlesi m dir. Kabın arısı boşaltılarak önce özkütleli sıvıdan V hacminde sonra geri kalanı 3 özkütleli sıvı ile doldurulursa karışımın kütlesi kaç m olur?. Özkütlesi 0,8 g/cm 3 olan 80 g sıvısı ile özkütlesi 1,2 g/cm 3 olan 120 gram sıvısı karıştırılarak homojen bir karışım oluşturuluor. Karışımın cm 3 ünde kaç gram sıvısı vardır? 8. Özkütlesi 1,2 g/cm 3 olan sıvısından 0 cm 3 hacminde alınıp, 180 cm 3 hacminde su ile karıştırılıor. Bu karışımın 60 gramında kaç gram su vardır? 11. Bir kabın arısı su ile dolu iken geri kalan kısmı eşit hacimde su ve alkol akıtan musluklar açılıp dolduruluor. Kaptaki su miktarı 600 g ise alkol miktarı kaç gramdır? Alkol özkütlesi 0,8 g/cm 3 olarak verilior. m (g) V ( cm3 ) 9. Kütle-hacim grafiği verilen ve sıvılarından oluşturulan karışımının özkütlesi 1,6 g/cm 3 'tür. Buna göre karışıma katılan sıvıların hacimlerin V V oranı nedir? m Şe kil 1. Şekil Kütlesi m 1 olan cismin özkütlesi 4 dur. Bu cisim özkütlesi 2 olan sıvı ile oluk hizasına kadar dolu kaba konulduğunda kabın kütlesi m 2 kadar artıor. Cisim özkütlesi 3 olan sıvı ile oluk hizasına kadar dolu kaba konulduğunda kabın kütlesi m 3 kadar artıor. m 1:m 2:m 3 oranı nedir? Her soru puandır. BAŞARILAR

30 CEVAP ANAHTARI cm g 5. 5 g 6. 0,6 g 7. m g g g 12. 4:2:1

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ KÜTLE VE TERAZİ SORULARI Öğretmenin Adı: FAHRETTİN KALE BÖLÜM :FİZİK 1.Soru: 2 gramlık binici sağ kolda 6. bölmede iken x cismi 13 gr la dengeleniyor. Kol uzunluğu

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür?

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT:... a) Madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı... tir. b) Işık şiddeti.. birimi ile ölçülür. c) ütle, zaman ve uzunluk fizik biliminin....

Detaylı

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar?

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar? FİZİK DÖNEM ÖDEVİ (HACİM SORULARI) 1.Dereceli bir silindirde bulunan 60 cm 3 çizgi-sindeki kuru kumun üzerine 10cm 3 hacminde su konulduğunda su seviyesi kum ile eşitleniyor. Buna göre, l. Kuru kumun içinde

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3 KONU:MADDE E ÖZELLİKLERİ- 9.Sınıf enbuyufizikci@hotmail.com 0507980746 Hazırlayan ve Soru Çözümleri: AHMET SELAMİ AKSU Fizik Öğretmeni www.fizikvefen.com S.. Üst yüzeyi 000 cm çizgisinde su dolu dereceli

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: OADI: No: ınıfı: ari.../.../... ADIĞI NO:... r r. aban yarıçapları r ve r olan ilindirik kaplarda bulunan ve ıvıların kütleleri m ve m dir. Buna göre kapların tabanlardaki F ıvı baınç kuvvetlerin

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi   MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ Maddelerin duyu organlarımızla belirlediğimiz büyüklük, Ģekil, koku,

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir.

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir. Geometrik Cisimlerin Hacimleri Uzayda yer kaplayan (üç boyutlu) nesnelere cisim denir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimleri bağıntılar yardımıyla bulunur. Eğer cisim düzgün değilse cismin hacmi cismin

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

KARIŞIM PROBLEMLERİ Test -1

KARIŞIM PROBLEMLERİ Test -1 KRIŞIM PROLEMLERİ Test -1 1. Tuz oranı %40 olan 70 gramlık tuzlu su karışımının kaç gramı tuzdur? ) 4 ) 8 C) 0 D) 40 E). Yoğurt oranı % olan bir ayranda, su miktarı yoğurt miktarından 4 lt fazladır. una

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

FİZİK / Z. TUĞÇE USLU. Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 850 DÖNEM ÖDEVİ

FİZİK / Z. TUĞÇE USLU. Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 850 DÖNEM ÖDEVİ FİZİK / Z. TUĞÇE USLU Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 80 DÖNEM ÖDEİ ÖZKÜTLE Bir addenin biri hacinin kütlesine özkütle denir. d ile gösterilir. Birii gr/c veya kg/ tür. gr/c = 000 kg/ c su gr dır.

Detaylı

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... 1. a) Aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir? A) Hava bugün çok sıcak B) Bizim sınıf daha kalabalık C) Fenerbahçe iyi bir takımdır. D)

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

m (kütle) 4m 3m 2m V(hacim) Şekil 2. m (kütle) 4m 3m 2m m ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

m (kütle) 4m 3m 2m V(hacim) Şekil 2. m (kütle) 4m 3m 2m m ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. a) Homojen olan bir cismin kütlesi iki katına çıkarılırsa; I. Özkütlesi iki katına çıkar. II. Hacmi iki katına çıkar. III. Erime noktası arıa düşer. argılarından hangisi a da

Detaylı

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ ÜNİE - S I IARDA ADIRA UEİ yun içine ağaç yüzmesi, su içineki taşın aha kolay kalırılması, suyun kalırma kuvveti oluğunu göstermekteir. Askıa alma: Sıvı olu kaba cisim bırakılığına sıvı içine engee ise:

Detaylı

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİĞİ Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır.

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

.300 15 gram şeker vardır.

.300 15 gram şeker vardır. KARIŞIM PROBLEMLERİ Kural 1. Kütlece şeker oranı % A olan x gramlık karışımdaki A şeker miktarı. x tir.. Bir tuzlu su karışımındaki tuzun oranı % A ise, suyun oranı % ( A ) dır. 3. Karışıma giren madde

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? . + c m 9 + c9 m 9 9 20 ) ) 9 ) 27 ) ) 82 9 5. a, b, c gerçel saıları için 2 a = b = c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? ) ) 2 ) ) ) 5 6. a, b, c gerçel saıları için, a.c = 0 a.b 2 > 0 2. 2 2 +

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER 9. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER Siz Yap n Sorular n n Çözümleri 81-84. sayfalar aras Örnek nin çözümü Yar çap 6 m olan

Detaylı

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME ÇEMBER ÇEMBER - GEMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME Çemberin Merkezi, Yarıçapı ve Çapı Çemberin Merkezi M Bisiklet tekerleğinin ortasındaki pim ve saatin ortasındaki pim çemberin merkezidir. Merkez nokta, çember

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Ad Soyad: Numara: 1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? A Karbondioksit

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

ünite5 KATI CİSİMLER Prizma Silindir Piramit Koni Küre

ünite5 KATI CİSİMLER Prizma Silindir Piramit Koni Küre ünite5 S = 1 Prizma Silindir Piramit oni üre 0 1 S 1 S PZ 1. x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere, bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzünün alanları, x y, x 5 ve x y dir. 5. una göre, bu prizmanın

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI PİRAMİT, KNİ VE KÜRENİN ALANLARI KAZANIMLAR Piramit kavramı Piramitin yüzey alanı Kesik piramitin yüzey alanı Düzgün dörtyüzlü kavramı Piramitin dönme simetri açısı Koni kavramı Koninin yüzey alanı Kesik

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c gerçel sayıları için. 2 a = 3. 3 b = 4. 4 c = 8. olduğuna göre, a b c çarpımı kaçtır? 6. a, b, c gerçel sayıları için

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c gerçel sayıları için. 2 a = 3. 3 b = 4. 4 c = 8. olduğuna göre, a b c çarpımı kaçtır? 6. a, b, c gerçel sayıları için SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. Đlk 45 soru Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 45 soru Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. YGS DENEESİ 2 1) U ESE EEL AEAİK VE GEOERİ OLAK ÜERE, OPLA ADE SORU VARDIR. 2) U ESİN CEVAPLANASI İÇİN AVSİYE EDİLEN SÜRE DAKİKADIR. 1) 2,.(!+1!+2!) =?, 1 A) ) 1 C) 2 D) ) +8 ( 2 + 1) ( 2 2+ 2 ) hangisidir?

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET G CİSİMLERİN YÜZME KOŞULLARI (ŞARTLARI) (6 SAAT) 1 Sıvı İçerisineki Cisimlere Etki Een Kuvvetler 2 Cismin Sıvı İçerisineki Durumları 3 Yüzme veya

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96 Madde Öz Isı (Cal gr/ C) K 0,96 L 0,63 M 0,78 N 0,81 1. Tabloda öz ısıları verilen ilk sıcaklıkları eşit olan K,L,M ve N sıvılarına özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verildiğinde hangi maddenin son sıcaklığı

Detaylı

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal.

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal. TI İSİM İZM İZM irbirine paralel iki düzlem içinde yer alan iki eş çokgensel bölgenin tüm noktalarının karşılıklı olarak birleştirilmesiyle elde edilen cisme İZM denir. İ İZMIN N V HİMİ Tüm dik rizmalarda

Detaylı

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr.

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr. Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 gr şeker, 0 gr tuz, 5 gr su karıştırılıyor. Şeker oranı II. 70 gr tuz ile 130 gr su karıştırılıyor. Su oranı yüzde a) su oranı = = b) şeker oranı

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 5. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 5. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018, 10.00 13.00 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

50 40 ----------30 20 10

50 40 ----------30 20 10 HACİM Maddenin uzayda kaplamış olduğu yedi.bi cismin kapladığı yei aynı anda başka bi cisim kaplayamaz.hacim biimlei m3 veya cm3 tü.ayıca sıvıla için Lite kullanılı. 1 Lite=1 dm3 1 ml=1cm3=1cc A)Katılaın

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur.

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur. Mae ve Özkütle ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur.. kaba giren kütle, çıkan kütle ( ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur. Kaplaraki kütle artışlarının büyüklük ilişkisi, Test in Çözüleri çıkan kütle

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher YOĞUNLUK DENEYİ TANIM VE AMAÇ: Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir. Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alınırsa, yoğunluk birimi g/cm3 olur. Bir maddenin kütlesi

Detaylı

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1 1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. B) Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar. 4. Tek bir çivi

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

Toplam

Toplam Gerçek basittir ama basit görülmez. Blaise Pascal Ad Soyad: Okul: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam /6 /7 /12 /10 /11 /8 /10 /12 /10 /14 /100 SINAV KURALLARI 1) Sınav toplam 5 sayfadan oluşmaktadır, lütfen sınava

Detaylı

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI ELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BAINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TET KİTABI BAINÇ Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetir. P ile gösterilir.birimleri gf/cm2, N/m2 (pascal), kgf/cm2 (atm).

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6.

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6. ik Prizmalar 8. Sınıf Matematik Soru ankası TEST 75 1. yrıtlarının uzunlukları, 1 cm ve 1 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kolinin bütün yüzeyleri kağıt ile kaplanacaktır. 4. 8 cm 1 una göre,

Detaylı