T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12"

Transkript

1 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M B. 21. Baskı 2005 Renk Spektrofotometrik S.M 2120 C 21. Baskı 2005 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B. 21. Baskı 2005 Toplam Katı Madde Gravimetrik ( C) S.M.2540 B. 21. Baskı 2005 Toplam Çözünmüş Katı Madde Gravimetrik Metot(180 C) S.M.2540 C. 21. Baskı 2005 Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot( C) S.M.2540 D. 21. Baskı 2005 Sabit ve Uçucu Katı Madde Gravimetrik Metot(550 C) S.M E. 21. Baskı 2005 Çökebilen Katı Maddeler Gravimetrik Metot S.M F. 21. Baskı 2005 Karbondioksit Alkaliniteden hesaplama SM-4500 CO 2 D Baskı 2005 Sülfit (SO 2-2- S.M SO 3 ) İodometric Method 3 B. 21.Baskı 2005 Fenol Direct Photometric Method S.M B-D 21. Baskı 2005 Sülfür (S 2- ) (<0.8) Iodometric Method S.M S 2- F 21. Baskı 2005 Anyonlar (F -, Cl -, Br -, NO 2 -N, NO 3 -N, PO 4 -P, İyon kromatografik Yöntem SM 4110 B-D 21. Baskı 2005 SO 2-4 ) Nitrat Azotu(NO 3 -N) Automated Hydrazine Reduction S.M 4500-NO3- H. 21.Baskı Method Nitrit Azotu(NO 2 -N) Colorimetric Method S.M 4500-NO2- B. 21.Bs 2005 Toplam Azot (T.N) Hesaplama Yöntemi S.M 4500-N org -B. 21.Bs.2005 S.M B-D 21. Bs R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (Tablo 4) hariç R.G.No:25999 İçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında RG No: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında

2 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-2/12 Laboratuvarı Florür (F - ) SPADNS Colorimetric Method S.M F-D. 21. Baskı 2005 Klor (Kalıntı, Bakiye Cl) İodometric Method S.M Cl B 21. Baskı 2005 Toplam Organik Karbon(TOC) Yüksek Sıcaklıkta Yakma Yöntemi S.M B. 21. Baskı 2005 Toplam Kjeldahl Azotu(T.K.N) Makro Kjeldahl S.M N org -B. 21. Baskı 2005 Krom 6+ (Cr 6+ ) Colorimetric Method(diphenylcarbazide) S.M Cr B. 21. Baskı 2005 Amonyak Azotu (NH 3 -N), Amonyum Azotu (NH 4 + -N) Distillation and Titrimetric Method S.M NH 3 B-C.21. Baskı 2005 Yüzey Aktif Maddeler(MBAS) Anionic Surfactants MBAS Method.S.M C. 21. Baskı 2005 Su, Atık Su 1,2,3 Orto Fosfat Kalay II Klorür Metodu S.M P D. 21. Baskı 2005 Toplam Fosfor Serbest ve Toplam Siyanür Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Numune Hazırlama Askorbik Asit Metodu Distillation Method Colorimetric Method 5-Günlük BOİ Test Metodu SM 4500-P B 21. Baskı 2005 SM-4500 P E 21. Baskı 2005 S.M CN - C. 21. Baskı.2005 S.M CN - E. 21. Baskı.2005 S.M B. 21. Baskı 2005 S.M O C. 21. Baskı 2005 Kimyasal Oksijen İhtiyacı Açık Reflux Metot S.M B. 21. Baskı 2005 Çözünmüş Oksijen Azide Modification Method S.M O C. 21. Baskı 2005 Balık Biyo deneyi (ZSF) Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri- Kısım 1 SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek R.G.No: Hidrokarbonlar Silica Gel Method S.M F. 21. Baskı R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (Tablo 4) hariç R.G.No:25999 İçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında RG No: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında

3 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-3/12 Laboratuvarı Klorofil-a Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Toplam Klorlu Pestisid Klorofil-A Derişiminin Spektrometrik Tayini Semivolatile Organic Compounds by Isotpe Dilution GC -MS Sıvı-katı ekstraksiyonu (SPE) GC-Gaz Kromatografik Metod GC-MS S.M H. 21. Baskı 2005 EPA Metod 1625 C EPA Method 1625C Toplam Metaller İçin Ön İşlem Asitle Parçalama S.M K 21. Baskı 2005 Su, Atık Su 1,2,3 Bor(B) Curcumin Method S.M 4500-B B 21. Baskı 2005 Al, Ca, Mg, Na, K, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, Zn, Co, Mn, Mo, Sb, Ag, Sn, Be, Ba, Li, Sr, V, As, Se Hg Işık Geçirgenliği Secchi Disk Metod S.M B 21. Baskı 2005 İşletme İçi Mtd.DEU ASL-001 EPA (EPA Volunteer Stream Monitoring:A Methods Manual, Chapter 5:5 Yağ ve Gres Sokshlet Ekstraksiyon Method S.M D. 21. Baskı R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (Tablo 4) hariç R.G.No:25999 İçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında RG No: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında

4 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-4/12 Laboratuvarı Deniz Suyu 1, 2, 3 Parametre Metot adı Standart adı ph Elektrokimyasal Method S.M H + B. 21. Baskı 2005 Renk Spektrofotometrik S.M 2120 C 21. Baskı 2005 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B. 21. Baskı 2005 Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot( C) S.M.2540 D. 21. Baskı 2005 Çözünmüş Oksijen Azide Modification Method S.M O C. 21. Baskı 2005 Parçalanabilir Organik Kirleticiler Ham Petrol ve Petrol Türevleri Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, As Hg 5-Günlük BOİ Test Metodu S.M B. 21. Baskı 2005 Silica Gel Method S.M F. 21. Baskı 2005 S.M B 21. Baskı 2005 İşletme İçi Mtd.DEU ASL R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo-4) - Methods of Seawater Analysis Third Extended Edition-1999(Willey-VCH Klaus Grasshoff) ilave metot olarak kullanılmıştır R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin Ġzlenmesine Ġlişkin Tebliğ Kapsamında R.G No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının ne Ġlişkin Tebliğ Kapsamında

5 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-5/12 Laboratuvarı Deniz Suyu 1, 2, 3 Parametre Metot adı Standart adı Amonyak Azotu (NH 3 -N), Amonyum Azotu (NH 4 + -N) Distillation and Titrimetric Method S.M NH 3 B-C.21. Baskı 2005 Nitrit Azotu(NO 2 -N) Colorimetric Method S.M 4500-NO2- B. 21.Bs 2005 Nitrat Azotu(NO 3 -N) Toplam Azot Toplam Fosfor Klorofil-a Toplam Organik Karbon(TOC) Işık Geçirgenliği Automated Hydrazine Reduction S.M 4500-NO3- H. 21.Baskı 2005 Method. S.M 4500-Norg-B. 21.Bs.2005 Hesaplama Yöntemi S.M B-D 21. Bs Numune Hazırlama SM 4500-P B 21. Baskı 2005 Askorbik Asit Metodu SM-4500 P E 21. Baskı 2005 Klorofil-A Derişiminin Spektrometrik S.M H. 21. Baskı 2005 Tayini Atıkların Özellikleri-Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik TS EN Şubat 2003 Karbon Tayini EPA Secchi Disk Metod (EPA Volunteer Stream Monitoring:A Methods Manual, Chapter 5:5 Tuzluluk Elektriksel İletkenlikten Hesaplama S.M B. 21. Baskı 2005 TRIX Indeksi Hesaplama Yöntemi R.G No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının ne İlişkin Tebliğ R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo-4) - Methods of Seawater Analysis Third Extended Edition-1999(Willey-VCH Klaus Grasshoff) ilave metod olarak kullanılmıştır R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin Ġzlenmesine Ġlişkin Tebliğ Kapsamında R.G No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının ne Ġlişkin Tebliğ Kapsamında

6 Atık 1 (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru, Katı Atık) T.C. Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-6/12 Laboratuvarı Atıkların nitelendirilmesi - Katıdan özütleme Önişlemler analizi- granül katı atıkların ve çamurların katı TS EN : Ocak 2004 özütlemesi için uygunluk deneyi - Bölüm 4 : Sıvı katı oranı 10 L/Kg olan ve parçacık boyutu 4 mm den küçük, yüksek katı madde muhtevalı malzemeler için tek aşamalı parti deneyi ph Elektrometric Method S.M H + B. 21. Baskı 2005 As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn Hg S.M : 21. Baskı 2005 İşletme İçi Mtd.DEU ASL-001 Klorür (Cl - ) İyon Kromotografı SM 4110 A-B 21. Baskı 2005 Florür (F - ) İyon Kromotografı SM 4110 A-B 21. Baskı 2005 Sülfat (S ) Gravimetrik Metod SM 4500 SO 4 2 C Baskı:2005 Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Yüksek Sıcaklıkta Yakma Yöntemi S.M B. 21. Baskı 2005 Toplam Çözünen Katı(TDS) Gravimetrik(180 C) S.M C 21. Baskı 2005 Toplam Organik Karbon(TOC) Mineral Yağlar(Yağ ve Gres) BTEX PCBs Kızdırma Kaybı(LOI) Atıkların Özellikleri-Atık, Çamur ve TS EN Şubat 2003 Sedimentlerde Toplam Organik Karbon Tayini Gravimetrik method SM 5520 B 21. Baskı 2005 Soxhlet Extraction Method S.M.5520 D 21. Baskı 2005 GC-FID/HS Gas Chromatography Headspace EPA 5021A Rev.1 Jun.2003 Method GC/ECD Polychlorinnated Biphenyls ( PCBs) EPA 8082 A Rev.1 Nov 2000 by Gas Chromotography, EPA 3540 A Rev.1 Sept.1994 Gel- permiation Clean up Çamurların Özellikleri-Kuru Kütlenin TS EN : Mart 2003 Kızdırma Kaybının Tayini R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (EK -2 )

7 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-7/12 Laboratuvarı Önişlemler Mıcrowave Assısted Acıd Dıgestıon of Sedıments, Sludges, Soıls, and Oıls EPA 3051A ph Toprak Kalitesi-pH Tayini TS 8332 ISO 10390:1995 Al, Ca, Mg,Na, K, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, Zn, Co, Mn, Mo, Sb, Ag, Sn, Be, Ba, Li, Sr, V, As, Se, Hg S.M B 21. Baskı 2005 İşletme İçi Mtd.DEU ASL-001 Toprak, Arıtma Çamuru 1, 2 Klorür (Cl - ) İyon Kromotografı SM 4110 A-B 21. Baskı 2005 Florür (F - ) İyon Kromotografı SM 4110 A-B 21. Baskı 2005 Toplam Fosfor Toplam Azot Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar(PAH) PCBs Toplam Organik Karbon(TOC) Numune Hazırlama Askorbik Asit Metodu Toprak Kalitesi-Toplam Azot Tayini- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu Semivolatile Organic Compounds by Isotpe Dilution GC -MS GC/ECD Polychlorinnated Biphenyls (PCBs) by Gas Chromotography Soxlet Extraction Method Atıkların Özellikleri-Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon Tayini SM 4500-P B 21. Baskı 2005 SM-4500 P E 21. Baskı 2005 TS 8337 ISO 11261: Kasım 1996 EPA Metod 1625 C EPA 8082 A Rev.1 Nov 2000 EPA 3540 Rev. 3. Dec TS EN Şubat R.G. No: Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Kapsamında R.G. No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında

8 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-8/12 Laboratuvarı Atık Yağ 1 Numune Hazırlama ve Ön İşlemler Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu EPA 3051A Halojenler İçin Numune Hazırlama Bomb Preparaiıon Method For Soiıd Waste EPA 5050 Rev.0 Sept 1994 As, Cd, Cr, Pb S.M B 21. Baskı 2005 Cl Ion Chromatography Method S.M B : 21. Baskı 2005 PCBs GC/ECD Polychlorınated Bıphenyls (PCBs) By Gas Chromatography Gel- permiation Clean up EPA 8082A Rev1 Nov.2000 EPA 3640 A Rev.1 Sept 1994 Toplam Halojenler Ion Chromatography Method S.M B : 21. Baskı 2005 Parlama Noktası Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Open Cup Tester Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester TS EN ISO 2592 : Mart 2006 ASTM D R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 Kapsamında.

9 Numune Alma Mikrobiyolojik Analizler 1 T.C. Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-9/12 Laboratuvarı Toplam Koliform Fekal Koliform Fekal streptococci MF metoduna göre Toplam koliform EMS metoduna göre Toplam koliform MF metoduna göre Fekal koliform EMS metoduna göre Fekal koliform MF metoduna göre Fekal streptococci EMS metoduna göre Fekal streptococci SM 9221 B 21. Baskı 2005 SM 9222 B 21.Baskı 2005 SM 9225 D 21.Baskı 2005 SM 9222 D 21. Baskı 2005 SM 9221 E 21. Baskı 2005 SM 9230 C 21. Baskı 2005 SM 9230 B 21. Baskı 2005 Salmonella MF metoduna göre Salmonella SM 9260 B 21. Baskı 2005 Beggiatoa Demir ve Kükürt Bakterileri Tayini SM 9240 E 21. Baskı 2005 a Atık su, Nehir ve Akarsu, Göl ve Gölet, Deniz Suyu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği b Katı Atık Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları TS R.G. No:22372 SKKY-Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği b Toprak b Arıtma Çamuru Toprak Kalitesi-Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları TS 9923 Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma TS9545 EN ISO Kılavuzu R.G.No:25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik ve R.G.No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin Ġzlenmesine Ġlişkin Tebliğ Kapsamında a Numune Alma Yetkilisi Personel: Kimyager Cemile YÜCEL, Kimyager Özge ÖNER, Tek. Orhan ÇOLAK b Numune Alma Yetkilisi Personel: Mühendis Gülbin ERDEN, Kimyager Cemile YÜCEL, Kimyager Özge ÖNER

10 Emisyon 1 T.C. Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-10/12 Laboratuvarı Baca Gazında Hız ve Debi Değerinin Baca Gazında Toz Derişimin Baca Gazında Metal (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) Derişimlerinin Baca Gazı Nem Oranının Baca Gazlarında O 2 Derişiminin Baca Gazında CO Derişiminin Baca Gazlarında SO 2 Derişiminin Baca Gazlarında NO X Derişiminin Baca Gazlarında İslilik Değerinin (Bacharach) Baca Gazlarında Formaldehit Derişiminin Pitot tüpü TS ISO (1999) Gravimetrik metot TS ISO 9096 (2004) TS EN (2003) EPA Metod 5 (2000) ICP-OES EPA Method 29 (2000) Gravimetrik metot EPA Method 4 (2000) Elektrokimyasal hücre TS ISO (2005) Elektrokimyasal hücre TS ISO (2005) Elektrokimyasal hücre TS ISO 7935 (1999) Elektrokimyasal hücre EPA CTM 022 (1997) Renk karşılaştırma TS 9503 (1991) Spektrofotometrik EPA Method 323 (2000) R.G.No:27277 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

11 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-11/12 Laboratuvarı Emisyon 1 İmisyon 2 Baca Gazlarında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) derişimlerinin belirlenmesi Baca Gazlarında İnorganik Klor ve Flor Derişimlerinin Baca Gazında Yarı Uçucu Organik Bileşikleri (PAH) Tayini Baca Gazında Yarı Uçucu Organik Bileşikleri PCB Tayini Baca Gazında Toplam Organik Karbon derişiminin belirlenmesi Gaz kromatografisi EPA Method 18 (2000) TS EN (2003) İyon kromatografisi EPA Method 26 (2000) Gaz kromatografisi Gaz kromatografisi Gaz kromatografisi (FID) ISO (2003) ISO (2003) DEU-HKL-M04 DEU-HKL-M02 Baca Gazlarında Koku Tayini Olfaktometrik TS EN (2003) Baca Gazında PCDD- PCDF Örneklemesi İsokinetik Numune Alma TS EN Dış Havada Uçucu Organik Bileşiklerin derişimlerinin belirlenmesi (VOC) Dış Havada PM 10 derişiminin belirlenmesi Havada Asılı Partikül Maddelerde (PM 10 ) metal derişimlerinin belirlenmesi (Pb, Cd, As, Ni) Dış Havada Çöken Toz Derişiminin Gaz kromatografisi Gravimetrik ASTM D 3686 (1986) ASTM D 3687 (1986) EPA 40 CFR PART 50 APP J- L (2006) ICP-OES TS EN 14902/AC (2007) Gravimetrik TS 2341 (1976) R.G.No:27277 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G.No:27277 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-12/12 Laboratuvarı İmisyon 1 Dış Havada Çöken Tozlarda metal Derişimlerinin (Pb, Cd, Tl) Dış havada SO 2, NO 2 derişimlerinin belirlenmesi Dış havada VOC derişimlerinin belirlenmesi Dış havada O 3 derişimlerinin belirlenmesi ICP-OES Pasif örnekleme, iyon kromatografisi Pasif örnekleme, gaz kromatografisi Pasif örnekleme, spektrofotometrik DEU-HKL-M03 DEU-HKL-M01 [TS EN (2006) TS EN (2004) TS EN (2004)] DEU-HKL-M01 [TS EN (2006) TS EN (2004) TS EN (2004)] DEU-HKL-M01 [TS EN (2006) TS EN (2004) TS EN (2004)] Dış Havada PAH Tayini Gaz kromatografisi TS ISO (2000) Dış Havada PCB Tayini Gaz kromatografisi DEU-HKL-M05 Dış Havada PM 10 derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi Dış Havada CO derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi Dış Havada NO, NO 2 ve NO x derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi Dış Havada Ozon derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi Beta Işını absorbsiyonu TS EN (2003) Infrared TS EN (2006) Kemilüminesans (kimyasal ışıma) TS EN (2006) UV fotometrik TS ISO (2000) R.G.No:27277 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA 2015 Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştur ve kısa sürede eğitimöğretim ve araştırma geliştirme altyapısı açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bölgemizdeki kişi

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E 2 D.25 Beylikdüzü 34528

Detaylı