YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2014 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2014 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 24 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 24 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır.üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, Yüksekokulda.732 akademik personel, 3 Yabancı Uyruklu Personel, 83 idari personel, 9 daimi işçi, sözleşmeli personel ve geçici personel olmak üzere toplam personel ile 33.5 e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitimöğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampüsünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitimöğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır. Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir. Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir. 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 24 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur. 2. Genel Değerlendirme Kuruluşun Vizyonu Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak Yön Veren Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan, Tercih Edilen Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği, Prestijli Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan, Dünya Üniversitesi Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %3 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır. Kuruluşun Misyonu Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek Topluma duyarlı toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran, Bilgi Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren, İnsan Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren, Uygulama Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2 25), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır. Amaç Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 2 Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 3 İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 4 Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi, olarak belirlenmiştir. Amaç Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak Stratejik Hedef 2Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak. Amaç 2 Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 3 Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek. Stratejik Hedef 4 Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak. Amaç 3 İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 5YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak. Stratejik Hedef 6 Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek Amaç 4 Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 7 Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

3 Özel Bütçe Hibe 24 YATIRIM BÜTÇESİ, , 2.32., 2.2., (488.,) Not Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 24 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 24H394 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2 adet, T- adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul olmak üzere toplam 5 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 2 lisansüstü, Fakültede 66 lisans (3 II. Öğretim, 53 Sadece I.Öğretim), Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda ön lisans (Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz ,6 m 2 alan üzerinde kurulu m 2 kapalı mekana ve m 2 açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 24 Aralık ayı sonu itibariyle.732 akademik personel (255 Profösör, 23 Doçent, 45 Yardımcı Doçent, 67 Öğretim Görevlisi, 8 Okutman, 537 Araştırma Görevlisi, 56 Uzman, Eğitim Öğretim Plancısı, 3 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel), 83 idari personel, 9 sürekli işçi, geçici personel, sözleşmeli personel olmak üzere toplam personel ile öğrenciye eğitimöğretim hizmeti vermektedir. Üniversite Kampüs Alanı ,6 m 2 Birimler İdari Bina Alanları YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ 24 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m 2 ) Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Derslik Laboratuar Y.hane Lojman + M.hane Yurtlar Garaj Açık Kapalı Rektörlük Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Kütüphane Sosyal Tesisler * Atölye-Depo Toplam Not * Sosyal tesisler toplantı ve konferans salonu Rektörlük ve idari bina fakülteler M² / Kantin ve kafeterya Rektörlük ve idari bina 4+Fakülteler 754 Yüksek okullar 323 M².487 M² / Kreşler 764 M² / Kulüp dernekler 256 M² / Sinema Salonu 249 M² /Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 298 M² SOSYAL TESİS= 6.45 M² Not *İlgili veriler Yıldız Teknik Üniversitesi 24 Yılı İdare Faaliyet Raporundan alınmıştır.

4 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Bütçe T2 Binek otomobil 34 EBY Doğan - Siyah Sayı Döner Sermaye Fon Hibe T2 Binek otomobil 34 KKB Doğan - Füme T2 Binek otomobil 34 KKB Doğan - Füme T2 Binek otomobil 34 RMU Opel Vectra - Lacivert T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Megane - Siyah Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA T2 Binek otomobil 34 YJ ) T2 Binek otomobil 34 YTU 32 2 Volksvogen Passat-Siyah T2 Binek otomobil 34 YTU 68 2 Volksvogen Passat-Siyah T2 Binek otomobil 34 YTU 64 2 Volksvogen Passat-Siyah T2 Binek otomobil 34 AZ VolksVogen Passat (Gri) 4 3 T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 RIZ Ford - Beyaz - 4 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 VL Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah - Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 AV Mercedes Minibüs - Siyah 5 T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AKZ Dodge Kamyonet T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AC Dodge Kamyonet (Kabinli) T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW 34 EL kişilik) - Beyaz - 3 Kişilik Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 Isuzu Kamyonet - NKR W66 - T7 34 EL kişilik) STD - Beyaz - 3 Kişilik Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 T7 34 ROZ Peugeot kişilik) 3 2 Renault Kango - Yandan Camlı T9 Panel 34 ER Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 33M T9 Panel 34 UH Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik T Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 34 ARF Magirus - 7 Kişilik 2 Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 T-a 34 RIZ Belde - 36 Kişilik kişilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - Q-BUS3 (Turkuaz) - T-a 34 EL kişilik) Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - Q-BUS3 (Turkuaz) - T-a 34 EL kişilik) Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - T-a 34 EL kişilik) Beyaz - 28 Kişilik Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - T-a 34 EL kişilik) Beyaz - 28 Kişilik 4 T-b Otobüs (Sürücü dahil en az 4 kişilik) 34 AC Otokar - Mavi Beyaz - 4 Kişilik T O P L A M 37 Taşıt

5 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Bütçe Sayı Döner Sermaye Fon Hibe T O P L A M Not 24 Yılında tarihi sonu itibariyle hurdaya taşıt ayrılmamıştır. 24 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemizin 24 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "24 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır. MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI PROJESİ *Proje kapsamında Merkez Laboratuvarı inşaatı devam etmektedir. *25 adet yeni cihaz alındı. Böylece mevcut cihaz sayısı 55'e yükseltildi. *Laboratuvarımıza 2 uzman, 3 araştırma görevlisi ve bilgisayar işletmeni alındı. araştırma görevlisi, uzman, tekniker, bilgisayar işletmeni ve proje uzmanı kurumumuzdan ayrıldı. *Merkez Laboratuvar inşaatımız devam ederken, yeni cihazların kullanımı için laboratuvar kapasitesinin yetmemesi sonucu, Kimya, İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği'nde uygun oda ve birimlere yerleştirildi. *Tanıtım toplantıları, afiş ve broşürlerle laboratuvarımızın tanıtımı yapıldı ve analiz sayısı arttırıldı. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 24 yılında tamamlanması planlanan E blok ve Kimyasal madde deposu proje işi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Derslik İnşaatı (4.4 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin; Yılı Eylül ayında İnşaatına başlanılmış İşin %35 (4.949 m²) tamamlanmıştır. 22 Yılında %6 (8.484 m²) tamamlanmıştır. 23 Yılında Kalan %5 (77 m²) 23 Yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (4.893 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin; Yılında İnşaatına başlanılmış İşin %35 (5.22,55 m²) tamamlanmıştır Yılında Kalan %65 (9.68,45 m²) 23Yılı Kasım ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Davutpaşa Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İnşaatı (8.82 m ²) ihalesi sari olarak yapılan işin Yılında başlanılmıştır. (8.82 m ²) inşaatın tamamı 24 Yılında bitirilerek hizmete açılmıştır. Kampüs Alt Yapısı 24 Yılında herhangi bir harcama gerçekleşmemiş ve ödeneği ihtiyaç duyulan diğer yatırım projelerine aktarılmıştır. Büyük Onarım Projesi Davutpaşa Kampusu Esenler Girişi Meydanı Asfalt Kaplama Yapılması İşi. Davutpaşa Kampusunde Dans Studyosu Onarım Şi. DavutpaşaKampusu Kapalı Yüzme Havuzu Teras Çatısı Su İzolasyonu Yapılması. Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Ve Eğitim Fakülteleri Laboratuvar Elektrik Tesisatı Yapım İşi. Kimya Metalurji Fakülte Binası Yangın İhbar Sistemi Yapılması İşi. Davutpaşa Ve Yıldız Kampusleri Çeşitli Tadilat İşleri Yapılması. DavutpaşaKamp. Fen Edeb. Fak. Soğutma Grubu Chiller Besleme Tankı Konularak Sist. Güçlendirilmesi İle A Ve B Blokyağmur Suyu Hattının Toplanması. Davutpaşa Kampusu Selçuk Öztap Binası Tadilat İşi. Davutpaşa Kampusu Kışla Binası İç Havluda Bulunan Muhdes Binanın Yıkılması İşi. Davutpaşa Kampusu Muhtelif Yerlerde Yol, Yürüme Yolu Ve Otopark Yapım İşi. Merkez Ve DavutpaşaKampuslerinde Asansör Yapımı, Yenileme Ve Elektrik Tesisatı Yenileme İşleri İnşaat Fak. Ve Kimya Metalueji Fak. Asma Tavan Tamirat Ve Tadilat İşi. Rektörlük Elektrik Tesisatı Tadilatı İşi. DavutpaşaVe Yıldız Kampusunde Muhtelif Tamirat İşleri Yapılması. Valide Sultan Kasrı Hünkar Dairesi (Rektörlük Binası) Müzeyyen Ana Giriş Kapısı Restorasyon Ve Konservasyonu. Davutpaşa Kampusu Sekreterlik Binası Sıcak Su Hattı Yapımı Ve Sera Kablo Çekim İşi. Elektrik Elektronik Fakültesi Sınıf Tadilatı. Öğrenci İşleri Ve Sağlık Kültür Daire Başkanlıkları Tadilat İşleri. DavutpaşaKampusu 2 Nolu Ve Yurtlar Arası Duvar Ve Ydo Ve Kreş Önü Onarım İşl. Yapılması. Davutpaşa Kampusu Kütüphane Kitap Giriş Yolu Beton Ve Bordür Yapılması İşi. Davutpaşa Kampusu Kış Bahçesi Zemin Düzenleme Ve Temel Betonu Yapılması İşi. Muhtelif İşler Projesi Proje kapsamında Üniversitemiz Birimlerinin İhtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. 24 Yılında da alınan yayınlarla beraber toplam yayın sayımız artmıştır. Yayın Alımları Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı sayısı Aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayısı Basılı Yüksek Lisans ve Doktora tezi Sayısı Veri Tabanı Sayısı Elektronik dergi sayısı Elektronik Kitap Sayısı Sayısı * Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "24 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

6 24 Yılı Yatırım Uygulamaları * Genel Yatırım Uygulama Durumu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ) SEKTÖR ADI FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) PROJE SAYISI PROJE TUTARI 23 SONU TAHMİNİ (BİN TL) 24 YATIRIM ÖDENEĞİ DIŞ DIŞ DIŞ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 24 YILI PROGRAMI EKLENEN ( + ) REVİZE DÜŞÜLEN ( - ) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 24 YILI REVİZE PROGRAMI YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER *Bilimsel ve teknolojik Araştırma Projelerinin (Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesinin ) 24 Yılı yatırım Programında 24 Yılı Yatırım Programına göre Başlangıç ödeneği..- TL olmakla birlikte devreden kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 24 yılı serbest ödeneği TL olup Toplam 24 Yılında harcama ,2 TL'dir. *24 Kalkınma Ajansı Eş Finansman Ödenek Kaydı yapılması ve Özel hseaba Aktarılması (Harcama) GENEL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ) (BİN TL) SEKTÖR ADI FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE SAYISI PROJE TUTARI 23 SONU TAHMİNİ 24 YATIRIM ÖDENEĞİ DIŞ DIŞ DIŞ 2.48 EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 24 YILI PROGRAMI Hibe () (488) EKLENEN 3.94 ( + ) REVİZE Hibe () () DÜŞÜLEN.55 ( - ).55 Hibe () () EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 24 YILI REVİZE PROGRAMI Hibe () (488) 24 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) (ÖZEL BÜTÇE) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE () () () () () () AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME Üniversitemizin 24 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 24H394 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2 adet, T- adet 488.,.- TL.) taşıttan 24 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, 24 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % olmuştur.

7 EĞİTİM- KÜLTÜR 24 YILI PROGRAMI PROJE SAYISI (BİN TL) DIŞ DIŞ DIŞ 45 EKLENEN () () ( + ) REVİZE DÜŞÜLEN ( - ) () () EĞİTİM - KÜLTÜR 24 YILI REVİZE PROGRAMI SEKTÖR ADI AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 24 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER PROJE TUTARI.5 REVİZE 23 SONU TAHMİNİ 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE 8 24 YATIRIM ÖDENEĞİ () 45 () () 45 () () () REVİZE SEKTÖR ADI PROJE SAYISI (BİN TL) DIŞ DIŞ DIŞ 2 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 2 24 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 2 2 REVİZE EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 24 YILI PROGRAMI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 24 YILI REVİZE PROGRAMI 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) PROJE TUTARI 23 SONU TAHMİNİ 24 YATIRIM ÖDENEĞİ

8 REVİZE YTÜ 24 YILI REVİZE PROGRAM I SEKTÖR ADI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 24 YILI PROGRAMI EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 24 YILI PROGRAMI EĞİTİM - KÜLTÜR 24 YILI PROGRAMI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 24 YILI PROGRAMI YTÜ 24 YILI PROGRAM I PROJE SAYISI (BİN TL) DIŞ DIŞ DIŞ Hibe () (488) Hibe () (488) EKLENEN ( + ) Hibe () () DÜŞÜLEN.55 ( - ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (KURUM GENELİ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) Hibe Hibe YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 8 PROJE TUTARI 23 SONU TAHMİNİ YATIRIM ÖDENEĞİ () () () (488) () () () () Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin (Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesinin ) 24 Yılı Başlangıç ödeneği..- TL olmakla birlikte 23 yılından Aktarılıp kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 24 yılı serbest ödeneği TL.- ( 23 Yılından Aktarılan Ödenek ve 24 yılı Program Ödeneği..TL.) olup Toplam 24 Yılında harcama ,2.- TL'dir. 24 Program Ödeneğinden harcama 23 Yılından Aktarılan Ödenekten Harcama GENEL YATIRIM SI AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME Üniversitemizin 24 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 24H394 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2 adet, T- adet 488.,.- TL.) taşıttan 24 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, 24 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % olmuştur. * Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar *Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır. *Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır. *Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması. *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

9 3. 24 Yılı Proje Uygulamaları YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YILI PROJE UYGULAMALARI (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE NO PROJE ADI (BİN TL) FİNANSMAN 23 SONU TAHMİNİ PROJE SAYISI PROJE TUTARI 24 YATIRIM ÖDENEĞİ KAYNAĞI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) DIŞ DIŞ DIŞ 2K24 Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi REVİZE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 2K24 Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 2K24 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi () () () () () () *Merkez Laboratuvarı inşaatının Anıtlar Kurulu İzni'nin geç alınması sebebiyle zamanında tamamlanamaması. *Kurum içinde cihaz sayısı ve analiz yoğunluğu artmasına ve istekte bulunulmasına rağmen, bunu dengeleyecek düzeyde uzman ve araştırma görevlisi yapılmamıştır. *Döviz kurundaki ani artış sebebiyle yurtdışından alınması plananan cihazlar için ayrılan miktarda revizyona gidilmiş. Bu sebeple ihalelerde aksama meydana gelmiştir. alımı 24 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ 23 YILINDAN EKLENEN ÖDENEK HARCANAN KALAN , , , ,33 BİLGİLERİ 6. Mamul Mal Alımları 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 6.7 Gayri Menkullerin Büyük Onarım Giderleri 6.9 Diğer Sermaye Giderleri , ,96, , , , ,7 Harcamalar Toplamı ,2 NOT Merkezi Araştırma Laboratuarı projesinin, 24 yılı yatırım programına göre başlangıç ödeneği..- TL olmakla beraber 23 yılından aktarılan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 24 yılı serbest ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin ,2 TL harcanmış ve 25 Yılına ,88.- TL.- ödenek aktarılmıştır. 24 Yılı Nakdi Gerçekleşme oranı %78 dir.

10 LARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME 24 YILI YATIRIM LARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) BİRİM TUTAR AÇIKLAMA 5 KALEM SARF MALZEME ALIMI (BONE LİK,CAM PİPET ML, FALKON TÜP 5 ML, ML MEZÜR, 25 ML BALON JOJE, PARAFİLM MM*38ML, SPATÜL ÇİFT UÇLU DÜZ 3 MM,BUZ MAKİNESİ İÇİN KÜREK,SU PİSETİ, THF, ETANOL PİSETİ ) N. ÇİFT KAPIL -82,2, 5275 NH NO FROST -775,42, 24 DY DERİN DON.-927, ASİT SCRUBBER SİSTEMLİ ÇEKER OCAK ADET SARF MALZEME ALIMI-23 YILINA AİT DIMENSION BST 2ES 3D PRINTER PARÇA DAHİL YILLIK ALIMI KADRİYE KIZILBEY 5OCAK-4 ŞUBAT 24 MAAŞI KADRİYE KIZILBEY 5 OCAK-4 ŞUBAT 24 MAAŞI -4 GÜNLÜK FARK ELEKTRON MİKROSKOBUNUN PARÇA HARİÇ BİR DEFAYA MAHSUS BAKIM BEDELİ , ,.784,9.638, , ,62.28, ,53 YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET OCAK 24 ANKARA YOLLUĞU-25,98, YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİNİN ANKARA YOLLUĞU 25,98 ANTİ ASİT SERAMİK YER DÖŞEMESİ 43,, BÖLME SİSTEMLERİ-93,, 4 ADET AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE MONTAJI-4, KADRİYE KIZILBEY 5 ŞUBAT-4 MART 24 MAAŞI KOMPLİKE SU SİSTEMİ-MİLLİPORE ELİX S. KİT (EU) SAF SU SİSTEMİ SNF3NA33D, MİLLİPORE 6 LITER PE SERVOIR, MILLIPORE ICP ANALİZİNİN TAŞINMASI GPC SICAKLIK KONTROLÜ KALİBRASYONU TEMİZ ODA HAVALANDIRMA SİSTEMİ SETİ ( ADET HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI+2 ADET GENEK TİP ISITICISIZ HAVA 3 KALEM MALZEME ALIMI (LABORATUAR GÖZLÜĞÜ, LABORATUAR ÖNLÜĞÜ ) KADRİYE KIZILBEY 5 MART-4 NİSAN 24 MAAŞI -ASİT SCRUBBER SİSTEMLİ ÇEKER OCAK YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET DİYARBAKIR YOLLUĞU 6-8 MART 24 YARI OTOMATİK PLAZMA SİSTEMİ DİNER MARKA FEMTO MODEL LABORATUAR KENAR TEZGAHI SPIN COATER SPIN KAPLAMA SİSTEMİ SCS MODEL G3P 8 MODEL 23, 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (9,43 M3 YÜK. SAFLIKTA AZOT 2 BAR ) TETRAHYDROFURAN FOR LİQ. 2 kalem hizmet alımı (bet cihaz bakımı ) STERİLİZATÖR - FIRIN 3 KALEM MALZEME ALIMI (N5333 EXTENDED NUT SET (STAINLESS STELL ) CO2 İNKÜBATÖRÜ CELL CULTURE KADRİYE KIZILBEY 5 NİSAN-4 MAYIS 24 MAAŞI SYSTEC VX-65 VERTİCAL TOP LOADİN C OTOKLAV CLAS II KABİN EMNİYET KABİNİ -ESAFE CLASS II, BIOLOGICAL SAFE / DMA 8 SYSTEMS faturası ULTRASONİK BANYO 3 LT-37,, VAKUM POMPASI 535,, HASSAS TERAZİ PİNEER,GR-2 GR-2 ADET TANESİ 8,- 36,, MANYETİK KARIŞTIRICI ISITICILI 8X8 MM 38C 4 ADET TANESİ 435, 74,, MASAÜSTÜ PH METRE 9, - LaB6 Filament YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET -KONYA YOLLUĞU -2 MAYIS 24-34,5, YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİ KONYA YOLLUĞU -2 MAYIS , HAVALANDIRMA SİSTEMİ 4 KALEM SARF MALZEME ALIMI (ISOPROPIL ALKOL, SULFURIC ACID % EMPROVE PH EUR.) KADRİYE KIZILBEY 5 MAYIS- 4 HAZİRAN 24 MAAŞI İTHAL TÜP 5 LİTRE-75,, ÇİFT KADEMELİ AZOT BASIN-45, GÖZ DUŞU-TEKLİ -2 ADET 445,-89,, BOY DUŞU 2 ADET 635,-33,, KURUTMA ASKISI -235, YANICI KİMYASAL GÜVENLİK DOLABI-695,, ASİT BAZ DOLABI-65,, HAVALANDIRMA ASKISI-88, malzeme alımı (3x3 sigma profil, m6 tırtıklı somun t8, 22,5x8 sigma profil, 45x45 mafsal ) SIVI AZOT PCB PROTOTYPING SYSTEM LABORATORY SET-7., EURO BASKI DEVRELEME PROTOTİPLEME SİSTEMİ-YÜKSEK AAS CİHAZI EĞİTİMİ DOÇ.DR.SEZGİN BAKIRDERE'NİN 6-8 MART 24 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR YOLLUĞU TARTIM MASASI laboratuvar kenar tezgahı 35x77x*9 h-225,, eyveli lab. Kenar tezgahı 9x77x9h 8x77x65h SERİ ÜRETİM BASKI DEVRE DİZGİ SİSTEMİ STENCİL PRINTER, PİCK AND PLACE MACHINE, REFLOW OVEN -23 ALIMI YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİ ANKARA YOLLUĞU -2 MAYIS 24 42, , 3.494, , , 94,4 3.62, 737,5 4.3, , 294, , 4.3, 23., 536,5.4,8.437,.436, , 5.635, 4.3, , 5.74, 7.67, 9.6,.894,4 688,5.2, 445,49 4.3,73.46, 2.896,9.45, 8.869,4 472, 4.77,97.74,5 348,.864, , 75.23, 346, ANSİSTATİK YER KAPLAMASI (EK OLARAK AYAKKABI BİLEKLİK TEST CİHAZI VE KÜRLEME FIRIN İÇİ HAVALANDIRMA YAPILACAKTIR) PERFORMANS VALİDASYON KİTİ-STANDART REFERANS NUMUNE TAMİR İSTASYONU VE YAN EKİPMANLARI KADRİYE KIZILBEY 5 HAZİRAN- 4 TEMMUZ 24 MAAŞI YANGINA DAYANIKLI MADDE SAKLAMA DOLABI -6875,, KİMYASAL SAKLAMA DOLABI (SL.96.2), HAVALANDIRMA SİSTEMİ-925, 9.77, , ,73 4.3, , UNIVERSAL STAND MİKROSKOP STANDI-MILLIPORE DIRECT Q 3 UV S. KİT (EU) SAF SU SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE SN F4CA42439A -95,, MILLIPORE SMARTPAK DQ3 LT, 2 ADET, MILLIPORE GP NON STER /BOX- ADET, BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ADET.2, DİJİTAL OSİLOSKOP VE AKIM PENSİ (TPS 224B TEKTRONIX OSCILLOSCOPE, DİGİTAL STORAGE 2 MHZ, 2 GS/S 4 ISOLATED CHANNELS COLOR DİSPLAY BATTERY POWERED 9.9,5, 8I-S FLUKE AC/DC CURRENT ADAPTER 2 ADET 62,- 324, E4 ID PARMAK İZİ TARAMALI KAPI GİRİŞ SİS.-2 ADET 65,-TOP 32,, ELEKTRONİK BASAJLI KİLİT-2 ADET 84,-TOP 68, MONTAJ VE İŞÇİLİK - 2 KALEM MALZEME ALIMI (TEKNİK SERVİS HİZMET BEDELİ ) AXTOZOOM V6ZOOM MOCROSCOPE, OX OBSERVER INVERTED MICROSCOPE EPİ-FLUORESCENCE EQUIPMENT 2.9, EURO -fiyatı değişti 38933, den ,56 oldu SPEKTRUM CİHAZI TEK BAKIM & VALİDASYONU UNIVERSAL STAND (MİKROSKOP STANDI)-OLYMPUS SZ2-STU2-2 UNIVERSAL STANDAŞAĞIDAKİ AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE -8474,58, OLYMPUS VR-RL-S8-55-2, OLYMPUS VL-MC5, OLYMPUS KL RA SZX 2, OLYMPUS SZ2-STS, OLYMPUS VL-MC-PS KADRİYE KIZILBEY 5 TEMMUZ -4 AĞUSTOS 24 MAAŞI HITACHI MARKA TG-DTA CİHAZI KALİBRASYON BEDELİ 2 KALEM HİZMET ALIMI (ETÜV KALİBRASYONU, SU BANYOSU KALİBRASYONU, KÜL FIRINI KALİBRASYONU ) ETÜV KALİBRASYONU HELLMA KUARTZ SUPRASIL SEMİ MİKRO KÜVET MODEL 4-QS MM IŞIK YOLLU, 4ML HACİMLİ, PTFE KAPAKLI KADRİYE KIZILBEY MAAŞ ÖDEMESİ (5 AĞUSTOS-4 EYLÜL 24) 4.55,.734,6.45, ,56.888,., 4.3,73.88,86.557, 82,6 625,4 4.3,73

11 24 YILI YATIRIM LARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) BİRİM TUTAR AÇIKLAMA KUVART MİKRO KÜVET 59, TEKLİ ŞIRINGA POMPASI-DÖRTLÜ ŞIRINGA POMPASI-COLE PARMER KAT NO. TW COLE PARMER TOUCHSCREEN NANOLITER , LAZERLİ İKİ BOYUTTA YÜZEY TARAMA SİSTEMİ - LLT D LAZER PROFİL SENSÖRÜ-34526,8, SCR26/29- ETHERNET INTERFACE CABLE, -23,95, PC26/29- MULTI-FUNCTION CABLE, POWER SUPPLY, DİGİ 973,5 LASER LITHOGRAPHY SYSTEM PATTERN GENERATOR -46. EURO DE EVRAK GELDİ MASK ALIGNER MA EURO DE EVRAK GELDİ KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ- GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 48 LED -4 ADET 3,- 52,, 4 KANAL KAYIT CİHAZI 58,, MONTAJ + KURULUM YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ. NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ KADRİYE KIZILBEY 5 EYLÜL-4 EKİM 24 MAAŞI TOZSUZ ODA TADİLATININ YAPILMASI (ANTİBAKTERİYAL SİLİKON İŞİ, MERMERDEN EŞİK YAPIM İŞİ ) AKREDİTİF ALIMI -INSTRON DIVISION FİRMASI -532, GBP -INSTRON 5982 KN ELECTROMECHANICAL TEST SYSTEM -875, STERLİN, INSTRON 8872 SEVOHYDRAULIC TEST SYSTEM 745, STERLİN-23 AKREDİTİF -KUR FARKINDAN DOLAYI ,5 TL DEN 68.43,43 TL YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ 2 NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ DLPH MAVİ M BEDEN ) TEK KULLANIMLIK KAPİLER HÜCELER HFC 236 FA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ ELEKTRO KİMYASAL KAPLAMA SİSTEMİ VE AKSAMLARI 3 KALEM HİZMET ALIMI (ZETA CİHAZ KALİBRASYONU ) HPLC - AGILENT 26 INFINITY HPLX SİSTEMİ , , ,62.298, 523.9,69 4.3,73 2.7, , ,5 4,4 684, , , , 82.6, Akreditif malzeme alımı (-agılent technologıes firması 3, dolar tarihinde açıldı - polimeraz zincir reaksyonu (real time PCR) cihazı, LCMS MS QTOFF, ICP MS-YUVARLANDI PROGRAM KABUL ETMİYOR YEVMİYE DEFTERİDE KABUL ETMİYOR (78877,97 YDİ) PPENDORF ŞARJLI PİPETÖR MODEL EASY PET 3 (OTOMATİK PUAR) REOMETRE CİHAZI STANDART NUMUNESİ İTHAL TÜP 4 ADET 65, TL TANESİ-2.6,, İTHAL TÜP LİTRE 2 ADET TANESİ 3,, 62,, İTHAL TÜP 4 LİTRE 45, TL, ÇİFT KADEMELİ HELYUM BAS. 645,, ARGON BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ - 7 ADET 5, - 5, -GERİ KALAN -TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI -25 KG SAF KARBONDİOKSİT,...TÜKETİM MALZEMESİ 979,4 4 KALEM SARF MALZEME ALIMI (METHANOL GR FOR ANALYSIS, ETHANOL ABSOLUTE GR FOR ANALYSIS ) ytü davutpaşa kampüsü merkez laboratuvarı kaba inşaatı yapım işi 3 nolu ara hakediş bedeli ,86 GERÇEK RAKAM YEVMİYE DEFTERİ YUVARLIYOR- SPECIAL ION PUMP 25 L/S SEM K/N /-642,, CABLE ION PUMP K/N ,, IP PSU (4 ICN PUMP) K/N /-75, SARF MALZEME ALIMI (BONE BEYAZ (ULT), GALOŞ CPE MAVİ 28 MİCRON, BEHER 25ML KISA FORM, ZINC STANDART SOL.,BARIUM STANDART SOL., ARSENIC STANDART SOLUTION TRACEABLE, ETHYLENE GLYCOL MONOPHENLY ETHER ) ytü davutpaşa kampüsü merkez laboratuvarı kaba inşaatı yapım işi 4 nolu ara hakediş bedeli 5 KALEM SARF MALZEME ALIMI (LABORATUVAR KENAR TEZGAHI (2X75X9H, LABORATUVAR KENAR TEZGAHI (8X77X9H) OTOMATİK PİPET SETİ (EPPENDORF AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET MODEL RESEARCH PLUS SNL682D-L682D, EPPENDORF PİPET UCU MODELEPTIPS SYANDARD ) şişe üstü dispenser seti (-5 ml hacimli.5-2,5 ml hacimli, 2- ml hacimli) - eppendorf şişe üstü dispenser model varispenser -5 ml hacimli, 3ad. Değişik ebatlarda şişe adaptörlü, pfa sealing piston, skalalı tamamı otoklavlanabilir SNÇ 4m8584, eppendorf şişe üstü dispensermodel varispenser,5-2,5 ml hacimli 3ad. değişik ebatlarda şişe adaptörlü, pfa sealing piston, skalalıtamamı otoklavllanabilir sn3m ,88, eppendofr şişe üstü dispenser model varispenser 2- ml hacimli 3 ad. değişik ebatlarda şişe adaptörlü, pfa sealing piston skalalı tamamı otoklavlanabilir sn5m95-83,88 OLYMPUS SZX ZB7 MİKROSKOP İÇİN BAŞLIK SIVI AZOT ALUMİNYUM DOĞRAMA VE CAM YAPIM İŞLERİ (KAPI HİDROLİĞİ, KAPILARA FİTİL ÇEKİM İŞLEMİ, POLİKARBON ÇATI YAPIMI VE MONTAJ YAPIMI ) 3 KALEM MALZEME ALIMI (CAM TEMİZLEME SOLÜSYONU ) YÜKSEK SAFLIKTA ARGON GAZI DOLUMU 4 KALEM MALZEME ALIMI (POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION 3MOL/L ) 4 KALEM MALZEME ALIMI (TÜP FALCON 5 ML, TÜP FALCON 5ML ) YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI YAPIM İŞİ KABA İNŞAATI 5 NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ SYLGARD 84 SİLİKON ELAS TOMER KİT,, KG DOKU KÜLTÜRÜ SARF LİSTESİ (HEPES SOL. ML, DPBS 5 ML, ACETİC ACİDF 2,5 LT, ACETONE 2,5 LT, PCR TUBE 2 ML / PK, FBS 5 ML, OTOKLAV BANDI,METHANOL GR 2,5 LT ) YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 22 AĞUSTOS ANKARA YOLLUĞU KADRİYE KIZILBEYE AİT (5 EKİM-4 KASIM 24 MAAŞI) KADRİYE KIZILBEYE AİT (5 EKİM-4 KASIM 24 MAAŞI) KADRİYE KIZILBEYE AİT (5-3 ARALIK 24 MAAŞI) YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET -2 ARALIK 24 ANKARA YOLLUĞU GENEL ,.326,32.7, 7.3, 657, , , , , , , ,4.628,4 53, 9.676, 6,8 849,6 7,93 873, ,6 625,4 2.59,73 96,5 4.3,73 4.3, ,8 45, ,2

12 24 YILINDA KALKINMA AJANSI EŞ FİNANSMAN İLE İLGİLİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞINALAN PROJE ÖDENEKLERİ *5449 Sayılı Kanun gereğince 24 Yılı 652 sayılı Bütçe Kanunun E-cetvelinin 7.maddesinde belirtildiği üzere " 5449 Sayılı Kanun Gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu İdarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis edilen kaynaklar, proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksesin açılacak özel hesaplarda izlenir. söz konusu projelerde kullanılmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman tutarın Bu amaçla idarelerin bütçelerinde (6) veya (7) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkukka bağlamak süretiyle söz konusu projler için açılan özel hesaplara ödemeye proje yürütücüsü idareler yetkilidir" denmektedir. * 24 Yılında Üniversitemiz Rektörlük Özel kaleminden Bilimsel Araştırma Projeleri Tertibinden karşılanmak üzere (Hazine Artığından ) Likit Karşılığı (6) Sermaye Giderleri koduna Kalkınma Ajansının Eş Finansman Giderlerinin karşılanabilmesi için ödenek kaydı yapılmış ve ilgili özel hesaba aktarılmıştır. 24 YILI KALKINMA AJANSI EŞ FİNANSMAN ÖDENEK KAYDI TABLOSU ÖDENEK KAYDI YAPILAN BÜTÇE TERTİBİ TERTİP AÇIKLAMASI BÜTÇE KAYNAĞI EKLENEN ÖDENEK ÖZEL HESABA AKTARILAN ÖDENEK HAZİNE MAMUL MAL ALIMLARI ARTIĞI (LİKİT KARŞILIĞI MENKUL SERMAYE ÖDENEK ÜRTEİM GİDERLERİ KAYDI) GENEL PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / PROJE KKORDİNATÖRÜ ORTAK PROJE PROJE TUTARI KALKINMA AJANSI DESTEK ORANI KALKINMA AJANSI DESTEĞİ KURUM KATKI PAYI YTÜ EŞ FİNANSMAN TUTARI KURUM KATKI PAYI ÖDENEN %ORAN KURUM KATKI PAYI ÖDENEN Prof.Dr. İbrahim IŞILDAK Biyo teknolojik Serada Biyo sensörler Kulılanılarak Hidroponik Sistemde Lale.3.27, %86, ,82 % , % , Renkli Eller Engelli Bireyleri Sanat-Sporve Doç.Dr. Hakan AKÇAY Eğitim Yoluyla Sosyal Dahil Etme Modeli Uygulaması , %89, ,33 % , %'nun %5si 4.849, Prof.Dr.Muhammet ARICI Y.T.Ü 24 KALKINMA AJANSI PROJELERİ VE MERKEZİ BÜTÇEDEN EKLENEN EŞ FİNANSMAN KAYDI TABLOSU PROJENİN ADI Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ.434.8, % , % ,5 %''nun %5si 8.64, Farklı Atık Su Kaynakları Kullanılarak Yeni Doç.Dr.Çiğdem ÖZÇİMEN ve etkin Mikroalg Yetiştirme Sistemi Tasarımı ve Biyoyakıt Üretimi ,43 % ,8, ,25 %.6'ın %5si 46.5, Prof.Dr.Tülay YILDIRIM Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar (Proje Koordinatörü) Danışmanlık ve Test Merkezi ,5 89, , ,55 %.'ın %5si , GENEL ,93, ,28, ,3, , YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24 YILI PROJE UYGULAMALARI (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE NO 24H395 PROJE ADI Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ PROJE SAYISI PROJE TUTARI 23 SONU TAHMİNİ (BİN TL) 24 YATIRIM ÖDENEĞİ DIŞ DIŞ DIŞ REVİZE 24H395 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 24H395 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi". TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE #SAYI/!

13 24 ÖDENEĞİ. EKLENEN REVİZE DÜŞÜLEN 82. EKLENEN ÖDENEK 8. BİLGİLERİ Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri Harcamalar Toplamı 7.995, 7.995, FİZİKİ GERÇEKLEŞME AÇIKLAMA PROJENİN 23 YILI YATIRIMLARINDA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI (23 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) BÜYÜKLÜĞÜ MEVCUT FİZİKİ DURUMU (24 ÖNCESİ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. GERÇKL. TUTARI YTÜ MERKEZ KAMPUS E BLOK ARA KAT (827 M²) ÇELİK PROJELER VE DAVUTPAŞA KAMPUSU YANICI KİMYASAL MADDE DEPOSU (354 M²)BETONARME PROJELERİ HİZMET ALIMI. YTÜ Davutpaşa kampusu 4 nolu kargir yapı restorasyon projesi hizmet alım işi. adet (8 M² alanın projelendril mesi).. adet (8 M² alanın projelendril mesi) % 7.995, PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 7.995, PROJE NO PROJE ADI FİNANSMAN KAYNAĞI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ PROJE SAYISI PROJE TUTARI 23 SONU TAHMİNİ 24 YATIRIM ÖDENEĞİ (BİN TL) (ÖZEL BÜTÇE) DIŞ DIŞ DIŞ DIŞ 997H37 Derslik ve Merkezi Birimler REVİZE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 997H37 Derslik ve Merkezi Birimler YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 997H37 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi. 24 ÖDENEĞİ 4.28 EKLENEN HAZİNE 7 ARTIĞI REVİZE DÜŞÜLEN AKTARMA İLE 82 EKLENEN ÖDENEK 5.62 HARCANAN 5.53 KALAN 9 REVİZE

14 EKLENEN () 997H37 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 24 Yılı içinde Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi ile toplam 7.,.-TL Ekleme işlemi Gerçekleştirilmiştir. (2) 997H37 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 24 Yılı içinde 2H389 Kampüs Altyapısı Projesinden toplam.,.- TL' ödenek düşülmüştür. (3) 997H37 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 24 Yılı içinde 24H395 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projesinden toplam 82.,.- TL'ödenek düşülmüştür. (4) 997H37 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 24 yılında toplam 882.,.-TL ödenek eklenmiştir. DÜŞÜLEN BİLGİLERİ Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama FİZİKİ GERÇEKLEŞME AÇIKLAMA PROJENİN 24 YILI YATIRIMLARINDA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI (24 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) BÜYÜKLÜĞÜ MEVCUT FİZİKİ DURUMU (23 ÖNCESİ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. GERÇKL. TUTARI YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTE BİNASI YAPIM İŞİ. 24 yılında yapımına başlanmış ve yıl sonu itibari ile tamamlanmıştır M², M² % , ,7 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Açıklama Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. PROJE NO PROJE ADI BİN TL.- FİNANSMAN 23 SONU TAHMİNİ 24 YATIRIM PROJE SAYISI PROJE TUTARI KAYNAĞI BAŞLAMA VE ÖDENEĞİ BİTİŞ TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) DIŞ DIŞ DIŞ DIŞ 2H362 REVİZE Kampüs Altyapısı EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN H362 Kampüs Altyapısı SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 24 ÖDENEĞİ DÜŞÜLEN ÖDENEK HARCANAN KALAN REVİZE DÜŞÜLEN 24 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) REVİZE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 2H362 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi. #SAYI/! #SAYI/! 997H37 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 24 Yılı içinde 2H362 Kampüs Altyapısı Projesinden Toplam.,.- TL ödenek düşülmüştür.

15 BİLGİLERİ Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri, Harcamalar Toplamı, PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR FİZİKİ GERÇEKLEŞME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI AÇIKLAMA PROJENİN 24 YILI YATIRIMLARINDA (24 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) BÜYÜKLÜĞÜ MEVCUT FİZİKİ DURUMU (24 ÖNCESİ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. GERÇKL. TUTARI, PROJE NO PROJE ADI FİNANSMAN KAYNAĞI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ PROJE SAYISI PROJE TUTARI 23 SONU TAHMİNİ 24 YATIRIM ÖDENEĞİ (BİN TL) (ÖZEL BÜTÇE) DIŞ DIŞ DIŞ DIŞ.5 28H359 Büyük Onarım REVİZE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 28H359 Büyük Onarım SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 28H359 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi. 24 ÖDENEĞİ.5. EKLENEN 45. ÖDENEK.95. HARCANAN ,26 KALAN 274,74 DÜŞÜLEN 24 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) REVİZE.95 3 EKLENEN 28H359 Büyük Onarım Projesi için 24H394 Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Projesinden düşülmek suretiyle toplam 45.,-TL aktarılmıştır. 24 Yılı içinde 28H359 Büyük Onarım Projesine eklenmek suretiyle aktarılan toplam tutar 45.,.-TL'dir. BİLGİLERİ 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcamalar Toplamı , ,26

16 FİZİKİ GERÇEKLEŞME AÇIKLAMA PROJENİN 24 YILI YATIRIMLARINDA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI (24 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) BÜYÜKLÜĞÜ MEVCUT FİZİKİ DURUMU (24 ÖNCESİ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. GERÇKL. TUTARI YTÜ.D.PAŞA KAMPUSU ESENLER GİRİŞİ MEYDANI ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ. Adet Adet % 33.9, YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSUNDE DANS STUDYOSU ONARIM İŞİ. Adet Adet % 6.784, YTÜ D.PAŞA KAMPUSU KAPALI YÜZME HAVUZU TERAS ÇATISI SU İZOLASYONU YAPILMASI. Adet Adet % 7.26, YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU FEN EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİ LABORATUVAR ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ. Adet Adet % 46.2, YTÜ D.PAŞA KAMP. FEN EDEB. FAK. SOĞUTMA GRUBU CHİLLER BESLEME TANKI KONULARAK SİST. GÜÇLENDİRİLMESİ İLE A VE B BLOKYAĞMUR SUYU HATTININ TOPLANMASI. Adet Adet % 48.85, YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU SELÇUK ÖZTAP BİNASI TADİLAT İŞİ. Adet Adet % 52.85, YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU KIŞLA BİNASI İÇ HAVLUDA BULUNAN MUHDES BİNANIN YIKILMASI İŞİ. Adet Adet % , YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU MUHTELİF YERLERDE YOL, YÜRÜME YOLU VE OTOPARK YAPIM İŞİ. Adet Adet % , YTU MERKEZ ve D.PAŞA KAMPUSLERİNDE ASANSÖR YAPIMI, YENİLEME VE ELEKTRİK TESİSATI YENİLEME İŞLERİ Adet Adet % 58.2, YTÜ İNŞAAT FAK. VE KİMYA METALUEJİ FAK. ASMA TAVAN TAMİRAT VE TADİLAT İŞİ. Adet Adet % 54.87, YTÜ REKTÖRLÜK ELEKTRİK TESİSATI TADİLATI İŞİ. Adet Adet % 4.2, YTÜ D.PAŞA VE YILDIZ KAMPUSUNDE MUHTELİF TAMİRAT İŞLERİ YAPILMASI. Adet Adet % 34.22, VALİDE SULTAN KASRI HÜNKAR DAİRESİ (REKTÖRLÜK BİNASI) MÜZEYYEN ANA GİRİŞ KAPISI RESTORASYON VE KONSERVASYONU. Adet Adet % ,29

17 AÇIKLAMA PROJENİN 24 YILI YATIRIMLARINDA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI (24 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) BÜYÜKLÜĞÜ MEVCUT FİZİKİ DURUMU (24 ÖNCESİ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. GERÇKL. TUTARI YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU SEKRETERLİK BİNASI SICAK SU HATTI YAPIMI VE SERA KABLO ÇEKİM İŞİ. Adet Adet % 49.56, YTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ SINIF TADİLATI. Adet Adet % , YTÜ D.PAŞA KAMPUSU 2 NOLU VE YURTLAR ARASI DUVAR VE YDO VE KREŞ ÖNÜ ONARIM İŞL. YAPILMASI. Adet Adet % 5.92, YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU KÜTÜPHANE KİTAP GİRİŞ YOLU BETON VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ. Adet Adet % 28.4, YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU KIŞ BAHÇESİ ZEMİN DÜZENLEME VE TEMEL BETONU YAPILMASI İŞİ. Adet Adet % , ,67 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR PROJE NO 24H394 REVİZE 24H394 PROJE ADI Muhtelif İşler (BİN TL) FİNANSMAN 23 SONU TAHMİNİ BAŞLAMA VE PROJE SAYISI PROJE TUTARI 24 YATIRIM ÖDENEĞİ KAYNAĞI BİTİŞ TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) DIŞ DIŞ DIŞ Hibe () (488) EKLENEN ( + ) Hibe () () DÜŞÜLEN 973 ( - ) Hibe () () Muhtelif İşler Hibe () (488) 24 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI TEN KALAN (HARCANAMAYAN) 24 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe 24 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE () () () () () () NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 24H394 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.

18 24 ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN 45. ÖDENEK HARCANAN ,44 KALAN ,7 REVİZE EKLENEN () Muhtelif İşler Projesi için yılbaşında Akreditif Artığından Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 9.56,4.-TL'dir. 24 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesinde yayın alımlarına Akreditif Artığından toplam 9.56,4-TL'dir. (2) Muhtelif İşler Projesi için yıl içinde öncelikle...-tl ikinci olarak 48.,.- TL tutarında olmak üzere toplam.48.,.- TL Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu ödenek aktarılmıştır (Hazine Artığından) (3) Muhtelif İşler Projesinin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, özgelir ödeneğine.6..- TL Likit karşılığı ödenek aktarılmıştır (4) 24 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi için aktarılan toplam tutar ,4,.-TL'dir. DÜŞÜLEN () Muhtelif İşler (Yayın Alımları) Projesinden TL.- ödenek düşülerek, 28H359 Proje No'lu Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır. BİLGİLERİ 6. Mamul Mal Alımları ,4 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 37., 6.3 Gayrimaddi Hak Alımları ,4 6.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2., 6.9 Diğer Sermaye Giderleri, Harcamalar Toplamı Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama ,45 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Mühtelif İşler Projesi öz gelir ödeneği, TL olup, 24 Yılında.6..- TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi laboratuar kurulumu için, yaklaşık KDV dahil TL. ödenek ihtiyacının giderilmesi için Likit Karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Ekleme yapıldıktan sonra Laboratuar Cihazı( Çeker Ocak) ihalesi yapılmıştır. İhaleyi kaybeden firma Kamu ihale kurumuna şikayette bulunmuştur. Kamu İhale Kurumu tarih ve 24/UM.II-385 sayılı kurul kararı ile "Düzeltici İşlem Belirlenmesine" karar vermiştir. İhale süreci öngörülmeyen şekilde uzamıştır. Kurul kararına istinaden ihale sürecine devam edilecek sözleşme imzalanarak işin yapılması yapılması ve ödenekleştirilmesi işlemleri 25 yılına kalmıştır tarih ve sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına bilgi verilmiştir. FİZİKİ GERÇEKLEŞME LARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME 24 YILI YATIRIM LARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) BİRİM TUTAR AÇIKLAMA SCANNER (MERKEZ DEPO) DİSK ÜNİTESİ ALIMI (BİLGİ İŞLEM) BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO YEREL AĞ YAPISI GELİŞTİRME PROJESİ (BİLGİ İŞLEM) KENARLIKSIZ MONİTÖR (GÜVENLİK KOOR.) İŞ İSTASYONU (İNŞAAT FAKÜLTESİ) NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO SUNUCU (BİLGİ İŞLEM) BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO MOBİLYA (EĞİTİM FAKÜLTESİ) DMO MAKAM KOLTUĞU (MERKEZ DEPO) DMO BEKLEME KOLTUĞU (MERKEZ DEPO) DMO PERDE (EĞİTİM FAKÜLTESİ) SEKRETER TİPİ KOLTUK (MERKEZ DEPO) DMO BEKLEME TİPİ KOLTUK (MERKEZ DEPO) DMO MOBİLYA (SKS, ÖĞRENCİ İŞLERİ, GÜVENLİK, İNŞAAT F.SEK., MEZUNLAR KOOR..İMİD) DMO 35 adet 274 adet adet adet 5 adet 5 adet 25 adet adet 5 adet 5 adet adet adet adet MOBİLYA (MYO) DMO KASA ALIMI (BİLGİ İŞLEM) adet YANGIN ALARM SİSTEMİ (MASLAK KAMPÜSÜ) ENGELLİ ASANSÖRÜ (EĞİTİM FAKÜLTESİ) adet YAZI TAHTASI (EĞİTİM FAKÜLTESİ) LABORATUVAR MALZEMESİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK-FEN EDEBİYAT FAK.) KLİMA (KÜTÜPHANE) 4 adet , 56.35, 43.86,5 36.8, 4.65, 3.78, , , , , , , , , , ,32.53,.565, , , ,6 2.37, ,89 5.,.682, 24.2, ,2

19 24 YILI YATIRIM LARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) BİRİM TUTAR AÇIKLAMA LABORATUVAR MALZEMESİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK-FEN EDEBİYAT FAK.) YAZICI (MERKEZ DEPO) MOBO ALIMI (OTOPARK ÇIKIŞ NOKTASI) BARKOVİZYON (MERKEZ DEPO) ARŞİV DOLABI (İNŞAAT FAKÜLTESİ) DMO ARŞİV DOLABI (ELEKTRİK FAKÜLTESİ) DMO TELEFON (MERKEZ DEPO) DMO SELFCHECK SİSTEMİ (KÜTÜPHANE) UPS ALIMI (İNŞAAT FAKÜLTESİ) İNTERKOM SİSTEMİ (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ) KİTAP TARAYICI (KÜTÜPHANE) DMO YAZI TAHTASI (EĞİTİM FAKÜLTESİ) 23 ENGELLİ MERDİVEN TRANSFER LİFTİ (MİMARLIK FAKÜLTESİ) MİKROSKOP VE ZIMPARALAMA PARLATMA CİHAZI (GEMİ İNŞAATI FAK.) LABORATUVAR MALZEMESİ (GEMİ İNŞAATI FAK.) YANGIN İHBAR OTOMASYON SİSTEMİ (İNŞAAT FAKÜLTESİ) YÖNLENDİRME LEVHASI (DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ) SIVI AZOT ÜRETİM SİSTEMİ (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) XRD CİHAZI İÇİN HV KABLO VE X IŞINI TÜPÜ (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) KAMERA ALIMI (BEŞİKTAŞ) AKUSTİK ALET (MİMARLIK) XRD CİHAZI (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) FOTOKOPİ (8 ÇEKİM) DMO FOTOKOPİ (3 ÇEKİM) DMO BARKOVİZYON (MERKEZ DEPO) GÜÇ KAYNAĞI (ÖĞRENCİ İŞLERİ) LABORATUVAR CİHAZI (ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ) PLAKA OKUMA SİSTEMİ (ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTASI) 3 D PRİNTER (MİMARLIK FAKÜLTESİ) MUHTELİF KIRTASİYE ALIMI MUHTELİF KAĞIT ALIMI MUHTELİF KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI DİĞER ALIMLAR (HIRDAVAT) USIS ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ KAMERA LİSANSLAMA EBYS BAKIM ANLAŞMASI LOJMAN YÖNETİM SİSTEMİ METAL ANALİZ GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI (GEMİ İNŞAATI FAK.) ESRİ YAZILIMI (MİMARLIK FAK.) MUHTELİF ARAÇ ONARIMI (DESTEK HİZMETLERİ) YAZI TAHTASI BİLGİSAYAR adet 6 adet adet 2 adet adet 2 adet 2 adet 8 adet adet 2 kalem 4 kalem 6 kalem 4 ADET 57 ADET 5.93, , ,4 6.84,62 9.2, 9.33, , , 3.86, 3.9, , ,62., 7.995, , , 3.444, 2.98, , , ,44.74, 2.36, 8.7, ,5.977, 53., ,4 3., 8.272, , , 9.6,2 37., 25.93,4 3., 23.6, 7.67, , 2.,.49, , ,46

20 24 YILI YATIRIM LARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI- 6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) BİRİM TUTAR AÇIKLAMA DİESEL FİTNESS 59 5 STATİON SMİTH MACHİNE DECLİNE BENCH WEİGHT BENCH SCOT BENCH DİESEL OLİMPİC DÜZ BAR-28CM DİESEL OLİMPİC BAR-9 CM DİESEL OLİMPİC DÜZ BAR-52CM SEATED CALF MACHİNE DİESEL FİTNESS TRICEPS HALAT VERTİCAL KNEE RAİSE DİESEL FİTNESS 94 SEATED ROW DİESEL FİTNESS 96 MULTİ HİP DİESEL BS TWİST DİESEL FİTNESS 95LEG PRESS ADJUSTABLE WEB BOARD ADJUSTABLE BENCH 2,5-5KG KAUÇUK DUMBELL SEHBASI PLASTİC OLYMPİC FLANS VOIT PLATES BAND SETİ - KG DUMBEL SET HAVALANDIRMA SİSTEMİ YEMKHANE SU DEPOSU SU DEPOSU GN /-5 KÜVET GN /-2 KÜVET GN 2/-65 KÜVET HELVANE TENCERE X35 TEPSİ TAŞIMA ARABASI KAZAN TAŞIMA ARABASI 9*6*5 PATATES SOYMA MAKİNASI YEMEK BIÇAĞI KONSOL DOLAP TOPLANTI MASASI TOPLANTI KOLTUĞU 22Lİ KANEPE TEKLİ KOLTUK OVAL SEHPA YUVARLAK SEHPA AYNA DRESUAR ELBİSE ASKISI ASTARLI KATLAMALI BEYAZ PERDE YEŞİL TÜL KATLAMALI PERDE STOR PERDE KURU AKÜ ALIMI STOR PÜSKÜLLÜ BRAÇOL RENSO SAÇAKLI ÜST MODEL SAÇAKLI FON TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI YABANCI DİLDE BASILI KİTAP YABANCI DİLDE BASILI KİTAP YABANCI DİLDE BASILI KİTAP YABANCI DİLDE BASILI KİTAP YABANCI DİLDE BASILI KİTAP TÜRKÇE DİLDE BASILI DERGİ ALIMI ABI/INFORM COMPLETE ACM (American Computing Machinery Digital Library) ACS (American Chemical Society) ASCE (American Society of Civil Engineerings) ASME(American Society of Mechanical Engineerings) ASTM Digital Library, ASTM Standards Bridgeman Education BSOL NAKLİ YEKÜN MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ MUTFAK ARAÇ GEREÇ BÜRO MOBİLYALARI MUHTELİF MOBİLYA MALZEMESİ PERDE YAPTIRILMASI ADET ADET ADET ADET ADET 3 ADET 2 ADET 2 ADET ADET ADET ADET ADET ADET 2 ADET ADET ADET ADET ADET ADET 2 ADET ADET ADET ADET ADET 3 ADET 5 ADET 85 ADET 6 ADET 4 ADET 4 ADET ADET 2 DÜZİNE ADET ADET 25 ADET 2 ADET 4 ADET 4 ADET ADET 2 ADET ADET 2 ADET 5 ADET 5 ADET ADET 2 ADET , ,76 32., , ,.679, 53.69, 53., 5.386, , PERDE YAPTIRILMASI 45 M2 2 ADET 9.237,3 2 ADET 7,5 METRE 52 METRE 3.77 ADET , ADET 9.747, ADET 42.7,3 5.4 ADET 4.726, ADET ,7 69 ADET.877, ADET ,7 46 BAŞLIK 9.334, ,8 3.77, , , ,2 2 PAKET , , , ,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2011 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2011 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 2 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2013 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2013 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 203 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 203 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 1 A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YL YATRM PROGRAM PROJE AD YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMA BİTİŞ YL PROJE TUTAR DŞ TOPLAM 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATRM DŞ DŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 4.225 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998 37.707

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2009 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Sayfa 1 / 29

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2009 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Sayfa 1 / 29 YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 29 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa / 29 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı