YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa

2 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır.üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, Yüksekokulda.597 akademik personel, 788 idari personel, daimi işçi, 2 sözleşmeli personel, 8 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve geçici personel olmak üzere toplam 2.46 personel ile 3.3 e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampusünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır. Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir. Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir. 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur. 2. Genel Değerlendirme Kuruluşun Vizyonu: Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan, Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği, Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan, Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %3 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır. Kuruluşun Misyonu: Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren, İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri: Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2 25), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır. Amaç : Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 2: Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi, olarak belirlenmiştir. Amaç : Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef :Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak Stratejik Hedef 2:Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak. Amaç 2: Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek. Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak. Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 5:YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak. Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak. Sayfa 2

3 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur. Özel Bütçe Hibe , , 3.., (466.,) Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22H33 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-5: 2 adet, T-b: adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul olmak üzere toplam 5 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 83 lisansüstü, Fakültede 47 lisans (3 II. Öğretim, 34 Sadece I.Öğretim), Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 8 ön lisans (4 II.Öğretim, 4 Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz ,6 m 2 alan üzerinde kurulu m 2 kapalı mekana ve m 2 açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 22 Aralık ayı sonu itibariyle.56 akademik personel (222 Profösör, 73 Doçent, 393 Yardımcı Doçent, 68 Öğretim Görevlisi, 89 Okutman, 5 Araştırma Görevlisi, 5 Uzman, 2 Eğitim Öğretim Plancısı, 8 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel), 788 idari personel, sürekli işçi, geçici personel, 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.46 personel ile öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ Üniversite Kampüs Alanı: ,6 m 2 Birimler İdari Bina Alanları 22 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M 2 ) Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Derslik Laboratuar Y.hane Lojman + M.hane Yurtlar Diğer Açık Kapalı Rektörlük Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Kütüphane Sosyal Tesisler Atölye-Depo.44 TOPLAM Toplam Not: Sosyal Tesisler Diğerleri Bölümünde Toplantı /Konferans Salonları, Kulüp/Dernekler, Eğitim /Dinlenme Tesisleri, Kantin/Kafeterya, Kreşler yer almaktadır. Sayfa 3

4 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Bütçe T2 Binek otomobil 34 EBY Doğan - Siyah T2 Binek otomobil 34 KKB Doğan - Füme Döner Sermaye Sayı Fon Hibe T2 Binek otomobil 34 KKB Doğan - Füme T2 Binek otomobil 34 RMU Opel Vectra - Lacivert T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Megane - Siyah T2 Binek otomobil 34 YJ Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 4) T2 Binek otomobil 34 YTU 32 2 Volksvogen Passat-Siyah T2 Binek otomobil 34 YTU 68 2 Volksvogen Passat-Siyah T2 Binek otomobil 34 YTU 64 2 Volksvogen Passat-Siyah 4 2 T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 RIZ Ford - Beyaz - 4 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 VL Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah - Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 AV Mercedes Minibüs - Siyah 5 T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AKZ Dodge Kamyonet T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AC Dodge Kamyonet (Kabinli) T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 Isuzu Kamyonet - NKR EL kişilik) LOW - Beyaz - 3 Kişilik T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 Isuzu Kamyonet - NKR W66-34 EL kişilik) STD - Beyaz - 3 Kişilik 2 2 Sayfa 4

5 Sayı Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Döner Bütçe Sermaye Fon Hibe Renault Kango - Yandan T9 Panel 34 ER Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik Ford Kmynt. - Kısa Şasi - T9 Panel 34 UH M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik 2 T Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 34 ARF Magirus - 7 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 kişilik) 34 RIZ Belde - 36 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - Q-BUS3 (Turkuaz) - 34 EL kişilik) Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - Q-BUS3 (Turkuaz) - 34 EL kişilik) Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus C 34 EL kişilik) A/C - Beyaz - 28 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus C 34 EL kişilik) A/C - Beyaz - 28 Kişilik 4 Otokar - Mavi Beyaz - 4 T-b Otobüs (Sürücü dahil en az 4 kişilik) 34 AC Kişilik T5 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 34 ROZ Peugeot Ambulans T O P L A M 36 Taşıt YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ Sayı Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Döner Bütçe Sermaye Fon Hibe T2 Binek otomobil 34 YJ Audi-Siyah T O P L A M 5 Taşıt Sayfa 5

6 22 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "22 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır. AÇIKLAMA PROJENİN MEVCUT 22 YILI YATIRIMLARINDA PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU FİZİKİ GERÇEKLEŞME FİZİKİ DURUMU (22 YILI ÖNCESİ) HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi % % % % Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri % % % % Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "22 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan Kongre ve Kültür Merkezi ile Davutpaşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: * Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık-Derslik İnşaatı (4.4 m²). İhalesi yıllara sari olarak yapılan işin 2 yılı eylül ayı itibari ile inşaatına başlanmıştır. İşin % 35 (4.949 m 2 ) 2 yılında, % 6 lık (8.484 m 2 ) kısmı ise 22 yılında, %5 lik (77 m 2 ) kısmınında tamamlanarak 23 tamamlanarak hizmete açılması planmaktadır. * Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (4.893 m²): Projenin 22 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış 22 yılı sonu itibariyle %35 (5.22,55 m 2 ) tamalanmış, kalan %65 lik ( 9.68,45 m 2 ) kısmının 23 yılı Eylül ayı itibariyle bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır. Kampüs Alt Yapısı: Büyük Onarım Projesi: * Davutpaşa Kampusu ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi. * Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması * Davutpaşa Kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılması * Davutpaşa Kampusunde yemekhane-fıtnes salonu-öğrcenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım ve tadilat işlerinin yapılması. * Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması. * Yıldız Merkez Kampus Skompanzasyon tesisatı onarım işleri. * Davutpaşa Kampusun Kimya Laboratuvarı onarım işi. * Davutpaşa Kampusu Marangoz ve Demir Atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi. * Yıldız Merkez Kampusu E Blok Döküm Laboratuvarı tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı. * Merkez Kampus Kongre Merkezi A Blokta 3 adet seminer salonuna. anfiye dönüştürülmesi, B Blok. kat aleminyum doğrama işleri. * Davutpaşa Yerleşkesi deposu etrafı taş duvar yapım işi. * Maslak kampusu A ve B Blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi. * Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi. * Yıldız Kampusu eğitim ve hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması * Yıldız Kampusü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi boya ve mermer tamir işleri. * Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi. * Davutpaşa Kampusu çevre aydınlatma işi. * Yıldız Kampus kazan dairesi oluşturulması işi. * Merkez Kampusu çukursaray odaları kalemişi konservasyon ve restorasyonu. Sayfa 6

7 * Davutpaşa Kampusu Sanat Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması. * Yıldız Kampusu G Blokta boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması. Muhtelif İşler Projesi: * Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, 22 yıllında yapılan Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısını 7.64'e çıkarmış, Aboneliği devam eden Basılı Süreli Yayın sayısı: 7, toplam basılı yüksek lisans ve doktora tezi sayısı: 858, toplam veri tabanı sayısı: 64 veritabanlarında yer alan yaklaşık elektronik dergi sayısı: 66.7'e, veritabanlarından yer alan yaklaşık elektronik kitap sayısı: 37.'e ulaşmış,olup projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "22 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir. 22 Yılı Yatırım Uygulamaları : * Genel Yatırım Uygulama Durumu: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 22 YILI PROGRAMI REVİZE SEKTÖR ADI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 22 YILI REVİZE PROGRAMI BLOKE FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) PROJE SAYISI (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 3.5 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) PROJE TUTARI.75 22K298 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin.,.- TL.sı Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (den) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE.75 REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 2 SONU TAHMİNİ HARCAMA SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM ÖDENEĞİ Sayfa 7

8 REVİZE BLOKE SEKTÖR ADI EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 22 YILI REVİZE PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) Hibe PROJE SAYISI (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM () (466) EKLENEN ( + ) 5.7 Hibe () () DÜŞÜLEN 2.37 ( - ) Hibe Hibe 5 5 PROJE TUTARI SONU TAHMİNİ HARCAMA YATIRIM ÖDENEĞİ () () () (23) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: () (2) () (2) () (2) AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22H33 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 2 adet (T-5: adet, T-b: adet : 466.,.- TL.) taşıttan, adet (T-5: adet 95.74,65.- TL.) temin edilmiş olup, 22 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 2 olmuştur. Sayfa 8

9 REVİZE BLOKE SEKTÖR ADI EĞİTİM- KÜLTÜR 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - KÜLTÜR 22 YILI REVİZE PROGRAMI PROJE SAYISI (BİN TL) 22 YATIRIM ÖDENEĞİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 4 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE PROGRAMINA GÖRE PROJE TUTARI 4 27 REVİZE PROGRAMA GÖRE 2 SONU TAHMİNİ SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE () () () AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Sayfa 9

10 SEKTÖR ADI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 22 YILI PROGRAMI REVİZE EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 22 YILI REVİZE PROGRAMI BLOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR) FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE SAYISI (BİN TL) 22 YATIRIM ÖDENEĞİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 2.5 EKLENEN 966 ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) (ÖZEL BÜTÇE) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: PROJE TUTARI.625 PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 2 SONU TAHMİNİ HARCAMA SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE Sayfa

11 EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - KÜLTÜR 22 YILI PROGRAMI REVİZE BLOKE SEKTÖR ADI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 22 YILI PROGRAMI YTÜ 22 YILI PROGRAM TOPLAMI () (466) () (466) EKLENEN ( + ) 4 () () DÜŞÜLEN 2.66 ( - ) YTÜ 22 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) Hibe 5.7 Hibe Hibe PROGRAMINA GÖRE () () () (466) () (2) () 2 () 2 Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında, DKH-Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2K24 numaralı "Merkezi Araştırma Laboraturı" projesi bina inşaatının Davutpaşa Kampüsünde yeralan tarihi yapılara uygunluğunun göz önüne alınmasının zorunluluğu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yazışmaların henuz sonuçlandırılamaması nedeniyle. Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur Hibe SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22K298 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin.,.- TL.sı öz gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (KURUM GENELİ) (BİN TL) 2 SONU PROJE 22 YATIRIM FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI TAHMİNİ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM Hibe 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22H33 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 2 adet (T-5: 2 adet, T-B: adet : 465.5,.- TL.) taşıttan, adet (T-5: adet 95.74,65.- TL.) temin edilmiş olup, 22 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 2 olmuştur SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında Eğitim,İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatlarının (4.743 m 2 ) projelerinde ihale süreçlerinin inşaatların yapılacağı yerleşkenin tarihi dokusu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yaşılmaların uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE Hibe 8.25 Sayfa

12 * Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır. Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır. Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması. Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir Yılı Proje Uygulamaları : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI PROJE UYGULAMALARI (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE NO 2K24 REVİZE PROJE ADI Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi Hibe EKLENEN ( + ) Hibe () () DÜŞÜLEN ( - ) (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM Hibe () () 2K24 BLOKE Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi Hibe () SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe () () 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE () () () () Sayfa 2

13 NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2K24 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi REVİZE: EKLENEN: DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: 6. Mamul Mal Alımları 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.3 Gayrimaddi Hak Alımları 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 6.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 6.9 Diğer Sermaye Giderleri : : : : : :,, ,73,, ,25 Harcamalar Toplamı : 7.6,98 Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Proje ile Davutpaşa Kampüsüne yapılması öngörülen laboratuvar binasının yerleşkedeki tarihi yapılar nedeniyle Anıtlar Kurulundan alınması gereken izinlerin gecikmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur. FİZİKİ GERÇEKLEŞME: HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME: 2 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA MİKTAR BİRİM TUTAR Dr.Kıvanç BİRSOY-Dr.Ömer YILMAZ Yolluk Haziran 22 ABD-İstanbul Sadece Uçak Bileti 5.68, DOÇ.DR.Orhan ÖZDEMİR Avusturya yolluk gideri -4 Haziran 22 2., PROF.DR.Ahmet KOYUN Avusturya yolluk gideri -4 Haziran 22 2., Sözleşmeli Personel Ağustos Maaş (3 Kişi) 2.64,87 Sözleşmeli Personel Eylül Maaş (3 Kişi) 2.64,86 Heıdolph 56- Advantage Age HL/G Rotary Evaparot 5,, MPC 95 Z Vakum Pompası ,8 Balance beam socket 5.338,25 Sözleşmeli Personel Ekim Maaş (3 Kişi) 2.64,86 4 Kalem Malzeme Aalımı (ELGA CONDITIONING Kartuş, " Kaba Elyaf Filtre).87,48 Sözleşmeli Personel Kasım Maaş (3 Kişi) 2.64,86 Muhtelif Sarf Malzeme Alımı 7.678,7 Muhtelif Sarf Malzeme Alımı 2.694,72 Azot Gazı Yüksek Saflıkta Tüp 354,94 Sözleşmeli Personel Aralık Maaş (2 Kişi) 8.24,8 Open Sample Pan Al. PK/2 822,8 Elge Labpure S2 Saflaştırma Kartuşu.229,56 TOPLAM 7.6,98 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Açıklama: 4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir. ) Açıklama: Sayfa 3 (BİN TL)

14 PROJE NO 22K298 REVİZE 22K298 BLOKE PROJE ADI Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılacak Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (den) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 22K298 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri". REVİZE: EKLENEN: DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: 6. Mamul Mal Alımları 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.9 Diğer Sermaye Giderleri : : : :,,,, Harcamalar Toplamı :, Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 22K298 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (den) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 22 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır. Sayfa 4

15 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI PROJE UYGULAMALARI (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE NO 22H3299 PROJE ADI Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 2 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA (ÖZEL BÜTÇE) TARİHİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM REVİZE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 22H3299 BLOKE Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2H3363 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi". EKLENEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL /339 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2H362 numaralı Kampüs Altyapısı projesinin ödeneğinden 55.,.- TL. nın düşürülerek, Yıldız Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi Binası Uygulama Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 22H33299 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2/556 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. REVİZE: DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri : 5.453, Harcamalar Toplamı : 5.453, Sayfa 5

16 FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI AÇIKLAMA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (22 ÖNCESİ) HEDFLN. MİKTAR 22 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME GERÇKL. MİKTAR HARCAMA TUTARI YTÜ Merkez kampus kongre ve kültür merkezi uygulama projeleri hizmet alımı. Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan kongre ve kültür merkezi ile d.paşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması 3. M² Yapının Uygulama Projeler _ % % 5.453, TOPLAM 5.453, PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. PROJE NO 997H37 PROJE ADI Derslik ve Merkezi Birimler (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM REVİZE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) H37 BLOKE Derslik ve Merkezi Birimler SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 997H37 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi. REVİZE: EKLENEN: Sayfa 6

17 DÜŞÜLEN: () Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 6.,.- TL. nın düşürülerek, Davutpaşa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 997H524 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2/233 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir. (2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 9.,.- TL. nın düşürülerek, planlanan çeşitli onmarım işlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. (3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 228.,.- TL. nın düşürülerek, planlanan çeşitli onmarım işleri ile yüzme havuzu yapım işinin bitirilebilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine 6.,.-TL ve 997H524 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2.,.TL eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. HARCAMA BİLGİLERİ: Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası : ,86 Harcamalar Toplamı : ,86 Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: FİZİKİ GERÇEKLEŞME: FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI AÇIKLAMA PROJENİN 22 YILI YATIRIMLARINDA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin MEVCUT FİZİKİ Gerçekleştirildiği, Tamamlanması TOPLAM FİZİKİ GERÇKL Programlanan Ancak Tamamlanamayan BÜYÜKLÜĞ DURUMU HEDFLN. HARCAMA TUTARI. İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Ü (22 MİKTAR MİKTAR Hakkında) ÖNCESİ) YTÜ Davutpaşa kampusu fen edebiyat fak. eğitim-dekanlık blokları yapım işi İşin yılında tamamlanması planlanmıştır. Ancak; İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından iş durdurulduğundan dolayı tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. 4.4 M² 3% % 65% , YTÜ Davutpaşa kampusu eğitim bilimleri fakülte binası yapım işi. 22 yılında İşin ihalesi yapılarak yapımına başlanmıştır. İş programa uygun olarak devam etmektedir M² _ 3% 35% ,82 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: TOPLAM ,87 Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. Sayfa 7

18 PROJE NO PROJE ADI 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 3 2H362 Kampüs Altyapısı REVİZE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 2H362 Kampüs Altyapısı BLOKE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2H362 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi. REVİZE: EKLENEN: DÜŞÜLEN: () Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL /339 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2H362 numaralı Kampüs Altyapısı projesinin ödeneğinden 55.,.- TL. nın düşürülerek, Yıldız Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi Binası Uygulama Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 22H33299 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2/556 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. (2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2H362 numaralı Kampüs Altyapısı projesinin ödeneğinden 244.,.- TL. nın düşürülerek, Davutpaşa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 997H524 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2/233 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir. HARCAMA BİLGİLERİ: Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri :, Harcamalar Toplamı :, Sayfa 8

19 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI AÇIKLAMA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (22 ÖNCESİ) 22 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME HARCAMA TUTARI HEDFLN. MİKTAR GERÇKL. MİKTAR TOPLAM, PROJE NO PROJE ADI (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM. 28H359 Büyük Onarım REVİZE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) H359 Büyük Onarım BLOKE 2.6 SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 28H359 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi. REVİZE: EKLENEN: () Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/966 sayılı 2 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 2..,.- TL. nın düşürülerek, Merkez Kampüs F,G,M,N,T blokları ile Davutpaşa Kampusu eğitim ve hizmet binaları çatılarında yapılması planlanan çeşitli tadilat ve onarım İşlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın.7.2 tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile T.C.Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Sayfa 9

20 (2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/966 sayılı 2 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden.285.,.- TL. nın düşürülerek, Merkez ve Davutpaşa Kampuslerinde eğitimin aksatılmadan yürütülmesi, çeşitli idari hizmetlerde aksama olmaması için yapılması önem arz eden çeşitli tadilat ve onarım İşlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın tarih ve B.3.2.YIL..65./ sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri : ,3 Harcamalar Toplamı : ,3 FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI YTÜ Davutpaşa Kampusu ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi. AÇIKLAMA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (22 ÖNCESİ) HEDFLN. MİKTAR 2 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME GERÇKL. MİKTAR HARCAMA TUTARI Kampus çevre duvarları revize edildi. 23.9, YTÜ Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması Adet atölye yapıldı 5.445, YTÜ Davutpaşa kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılmas Sera yapımı için alt yapı ve döşeme betonu yapıldı. 46.6, YTÜ Davutpaşa Kampusunde yemekhane-fıtnes salonuöğrcenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım tadilat işleri yapılması. D.paşa yerleşkesinde eğitim ve hizmet amaçlı binalarda çeşitli tadilatlar yapıldı , YTÜ Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması. YTÜ Yerleşkeleri kompanzasyon tesisatı onarım işleri. Kampus girişinde asfaltlama yapıldı. 33.9,24 Elektrik kompanzasyon onarımları yapıldı , YTÜ Davutpaşa Kampusu Kimya Laboratuvarında onarım ve yenileme Kimya Laboratuvarı onarım işi. yapıldı. 23., YTÜ Dtpaşa Kampusu YDO Kütüphane arası yürüme yolları ve kaldırım yapımı YTÜ Davutpaşa Kampus marangoz ve demir atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi. Yaya yürüme yolları ve kaldırım yapıldı. 5.5, Atölyelerde havalandırma tesisatı yapıldı , YTÜ Merkez kamp. E Blok döküm lab. tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat. Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı. 5.76, YTÜ Kongre merkezi A blokta 3 adet seminer sal. anfiye dönüştürülmesi, B blok. kat alum. doğr. işleri. YTÜ Davutpaşa kampusu deposu etrafı taş duvar yapım işi , 4.2, Sayfa 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2011 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2011 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 2 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2013 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2013 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 203 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 203 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2009 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Sayfa 1 / 29

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2009 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Sayfa 1 / 29 YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 29 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa / 29 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 4.225 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998 37.707

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C KALKINMA B AKANLIĞINA,

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C KALKINMA B AKANLIĞINA, EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi T.C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :26458444-602.07-40240526 Konu :204 Yılı Yatırım Detay Programları Tarih: 4.02.204 T.C KALKINMA B AKANLIĞINA, Üniversitemiz

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 1 A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YL YATRM PROGRAM PROJE AD YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMA BİTİŞ YL PROJE TUTAR DŞ TOPLAM 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATRM DŞ DŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 1 1.2. Kuruluşun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (31 Mart 2016 Tarihli ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (31 Mart 2016 Tarihli ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) PROJE NO ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 2012K120430 K121130 Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi 1) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden

Detaylı

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Detayı Yapılacak Ödenek ı 2016H032680 11.500 11.500 2016 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kütüphane (11.500m2) Merkezi Yemekhane (5.000m2) Mimarlık Fakültesi (16.985m2) 2016-2018 42.207

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) PROJE NO ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM BAŞLAMA BİTİŞ YILI PROJE TUTARI 2014 SONU TOPLAM HARCAMA YATIRIMI 467.889 279.094 91.808 DKH SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR 136.976 108.966 28.010 127.966 108.966 19.000

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ... 2- GENEL DEĞERLENDİRME... A- Misyon ve Vizyon..... B- Stratejik Amaç ve Hedefler 3-2015 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI. 4-2015 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.. 5-2015

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı