Genel proje bilgisi. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel proje bilgisi. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir."

Transkript

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices TRH2.2.IQVETII/P-03/635 Proje Bilgilendirme Toplantısı 12/09/2014 Gündem : 1. Genel proje bilgisi 2. Uygulama süreci Diğer görüş ve öneriler Genel proje bilgisi Projenin genel hedefleri Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri alanında yurt içi ve AB merkezli sektör ile işbirliği sağlanarak meslek öğretmenlerinin mesleki deneyim, bilgi ve becerilerini artırmak. İzmir ve Ordu da bulunan meslek okullarında, usta öğretici ve teknik eğitim alan kişilerin, yeterliliklerinin ölçülmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve bu kişileri uluslar arası rekabete hazırlamak için iki adet eğitim merkezi oluşturmak 1

2 Genel proje bilgisi Projenin özel hedefleri Sektör ile işbirliği içerisinde Mesleki Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak alınarak mesleki eğitim kursu müfredatı ve modüler eğitime yönelik on iki modüle e- öğrenme materyallerini hazırlamak. Sektördeki farkındalığı artırmak amacıyla, bir takvime uygun olarak e- öğrenme modülleri ile 200 usta öğreticiye profesyonel yeterliliklerini geliştirilmesi ve 120 öğrenciye mesleki kariyer gelişimi için eğitimler vermek Genel proje bilgisi Hedef gruplar Gaz yakıcı cihaz alanında eğitim veren 55 meslek öğretmenleri. Gaz yakıcı cihazlar sektöründe çalışan 200 usta öğretici. 120 meslek lisesi öğrencisi veya mezunu. Genel proje bilgisi Beklenen sonuçlar Gaz yakıcı cihazlardaki imalat, montaj ve servis teknikleri konusunda iki eğitim merkezin kurulması. Türkiye ve AB de alınan sektör eğitimleri ile 15 öğretmen koordinatör olarak geliştirildi. 7 adet Kurs müfredatı ve 12 adet e- öğrenme materyalinin web yayını ve eğitimlerde kullanılmaları. 200 usta öğreticiye ve 40 teknik öğretmene profesyonel yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmesi 120 öğrenciye eğitim verilmesi 2

3 Genel proje bilgisi Temel faaliyetler 1. Mal ve hizmet satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 2. Eğitim merkezinin kurulması. 3. Katılımcı öğretmenlere mesleki teorik ve uygulamalı eğitim 4. E- öğrenme materyalleri web sayfasının hazırlanması. 5. Proje tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 6. Gaz yakıcı cihaz sektöründe 200 usta öğreticiye ve 45 eğitimciye, 120 öğrenciye eğitimlerin verilmesi. Genel proje bilgisi Bütçe Bütçe kalemi Miktar İnsan Kaynakları Seyahat Ekipman ve Malzeme Yerel Ofis 1050 Diğer Maliyetler, Hizmetler Diğer İdari giderler ,36 Toplam ,36 Genel proje bilgisi Bütçe Başvuruda talep edilen AB/EDF katkısı ,52 Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 23595,36 3

4 Uygulama süreci 1-16/07/2012 proje ön teklifinde bulunuldu. 2-18/4/2013 İstanbul da değerlendirme eğitimine katılım sağlandı Sözleşme Makamı tarafından hibe verilmek üzere geçici olarak seçilmiştir TRH2.2.IQVETII/P-03/635 sözleşme imzalanmıştır. Uygulama süreci 1-16/07/2012 proje ön teklifinde bulunuldu. 2-18/4/2013 İstanbul da değerlendirme eğitimine katılım sağlandı Sözleşme Makamı tarafından hibe verilmek üzere geçici olarak seçilmiştir TRH2.2.IQVETII/P-03/635 sözleşme imzalanmıştır tarihinde Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi proje başlamıştır. 1- Proje ekibinin oluşturulması: 01/09/ /09/2014 Proje ekibi; idari/destek personeli oluşturulacak. Proje ekibinde; proje koordinatörü, Proje koordinatör asistanı, Eğitim koordinatörü, mali koordinatör, Proje eş uzmanları ve eğitim uzmanları görev alacaktır. 4

5 1- Proje ekibinin oluşturulması: 01/09/ /09/2014 Dış Denetim Ekibi: Proje ekibinin dışında olan 3 kişi, Meslek Eğitimi ve Gelişimi Derneği ve İTO Vakfı Süleyman Taştekin Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi ve Termodinamik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş birer temsilci görevlendirilecektir. Denetçiler üç ayda bir toplanacaktır. Faaliyetlerin ve giderlerin amaca uygunluğunu kontrol ederek, proje sahibi kuruma ve proje ortağı olan kuruma rapor sunacaklardır. AB denetimine uygunluğun sağlanmasına yardımcı olacaktır. Projeden herhangi bir ücret almayacaklardır 1- Proje ekibinin oluşturulması: 01/09/ /09/2014 Yeminli Mali Müşavir: Projemizdeki muhasebe, finans ve mali konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapılması proje ara ve sonunda 1 denetim yapılacak. Ücreti Proje bütçesinden karşılanacaktır. 2- Proje ekip toplantısının yapılması: 01/09/ /09/2015 Proje sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Proje dönemi boyunca yapılacak toplantılardan projenin birinci ayında 1 adet açılış toplantısı yapılacak, Açılış toplantısında proje ekibinin kurulması, tanışmaları. Toplantı sonunda faaliyet planı doğrultusunda çalışmaların görev dağılımı gerçekleştirilecek. Proje tanıtımı yapılacak çalışmalar belirlenecek ve proje tüm ilgililere ve sektöre duyurulacaktır. Açılış toplantısı sonunda sivil toplum kuruluşların, sektör firmalarının, iştirakçi ve ortak okulların katıldığı bir 100 kişilik kokteyl verilecektir. Projenin 12. ayında 1 adet kapanış toplantısı; Proje çalışmaları değerlendirilecek. Proje nin 12. ayında yine İzmir halkının katılımına açık bir kapanış toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda proje sonunda gelinen aşama bir sunumla anlatılacak ve çalışmalara katılanlara katılım belgeleri verilecektir. Projeye emeği geçen kişilere de teşekkür belgeleri verilecektir. Kapanış toplantısını ortak okullardan birinde takiben bir 100 kişilik kokteyl verilecektir. Proje koordinatörü tarafından projenin 3,6,9,12 ayında 4 adet proje yönetim değerlendirme toplantısı projenin gelinen aşamalarıyla ve aksaklıklar varsa çözümlerle ilgili bilgiler yer alacaktır 5

6 3- Eğitim merkezlerinin oluşturulması: 01/09/ /11/2014 Projenin 1. ayından itibaren İzmir ve Ordu da bulunan ortak mesleki ve teknik eğitim kurumunda; mesleki teknik öğretmenlerin ve usta öğreticilerin, mesleki ve teknik eğitimde, eğitilenlerin yeterliliklerinin ölçülmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi. Uluslararası rekabete hazırlamak için, kapasitesi ve programları geliştirilmiş 2 adet gaz yakıcı eğitim merkezi oluşturulacak. 4- Broşür-Afiş-Duyuru, Web Sitesi Hazırlanması: 01/09/ /09/2015 Hazırlanacak web sayfasında bu modüller yayınlanarak MEB öğrencileri, hayat boyu öğrenme kursiyerlerine ve Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis sektör çalışanlarına ulaşacaktır. Yıllık 6000 tıklanma sağlanacaktır yayınlanması ulusal ve yurt dışı katılımcı okullar ile uluslar arası düzeyde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Oluşturulacak web sayfası hizmet satın alımı şeklinde yapılacaktır. Hazırlanacak web sayfası web ve İOS tabanında yazılarak tabletten de kullanılması sağlanacaktır. Web sayfasının belli alanları İngilizce de hazırlanması sağlanarak projeye uluslararası boyut kazandırılacaktır. 4- Broşür-Afiş-Duyuru, Web Sitesi Hazırlanması: 01/09/ /09/2015 Proje tanıtımı ve sektöre duyurulması ve yaygınlaştırılması amacı için 1000 Broşür 1 adet sektör eğitim toplantıları, 50 Afiş-Duyuru 2 adet metal tabela ve 2 adet bez afiş ile geniş kapsamlı görünürlük ve tanınırlığını sağlamak amacıyla özellikle geniş tutulmuştur 6

7 5- Katılımcıların Belirlenmesi: 01/09/ /10/2014 Eğitimlere katılımcı öğretmenler gönüllük esası ön planda tutularak, gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis sektör içinde bulunan ve çalışan meslek alanlarından tercih edilecektir. Eğitim alacak olan öğretmenler arasında mutlaka bayanlara yer verilecektir. Ortak ve iştirakçi okullarda görevli öğretmenlerden istekli olanların CV ve proje katılımcı başvuru dilekçesi alınacaktır. Proje katılımcılarının kontenjana göre belirlenmesi proje koordinatörü başkanlığında, ortak ve iştirakçi okul idarecilerinden, iştirakçi sektör temsilcileri ve iştirakçi sivil toplum kuruluşlarında katılan temsilcilerden oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecektir. Başvurular özel sektör deneyimleri olan, bilişim sektörünü iyi kullanabilen, eğitimlere devamlı katılabilecek, yabancı dil tecrübesi olan, proje çalışlarında aktif ol alabilecek eğitimcilerin katılımı sağlanacaktır. 5- Katılımcıların Belirlenmesi: 01/09/ /10/2014 Projemiz ile gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis sektöründe üretim ve hizmeti alanında 15 meslek öğretmeni meslek okullarında görevli 15 mesleki ve teknik eğitim öğretmeni yurtdışında ve ülkemizde eğitim alacaktır. Sektör firmalar ile işbirliği yapılarak Gaz yakıcı cihazlar konusunda eğitim veren mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızda Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4, İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1, Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1, Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu 1, Ege Üniversitesi MeslekYüksek Okulu 1 görevli 11 adet Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı,2 adet Elektrik Elektronik ve 2 adet Bilişim Öğretmenleri alanlarındaki eğitimcilerden katılımcı alınacaktır. Kontenjanın en az % 10 bayan eğitimcilerden seçilecektir Katılımcılara Bilgilendirme Toplantıları Yapılması: 01/09/ /10/2014 Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Projemizin (GAYACİTE) genel hedefler; gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri alanında yurt içi ve AB merkezli sektör ile işbirliği sağlanarak meslek öğretmenlerinin mesleki deneyim, bilgi ve becerilerini artırmaktır. Projemize ortak olan, iştirakçi olan okullardan yöneticiler, MEB temsilcileri, seçilen eğitimci katılımcılar, sektör içinde bulunan sivil toplum kuruluşları ve iştirakçi firmaların temsilcilerinin katılımı sağlanarak proje konusunda işleyiş süreci konularında 1 günlük bilgilendirme toplantısı yapılacak. Toplantıda katılımcılar birbirleri ile tanışacaklar. Projenin içindeki eğitim çalışmalarının işleyişi eğitimcilerin belirlenmesi ve eğitimlerde uygulanacak metot teknikler konusunda karar verilecek. Mesleki Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak alınarak Bloom Taksonomisi kullanılarak mesleki eğitim kursu müfredatı ve modüler eğitime 7 adet kurs müfredatı hazırlanması için düzenlenecek 5 günlük çalıştay programın belirlenmesi. Davet edilecek Gaz yakıcı cihazlar alanında hizmet veren sektör temsilcileri, sektöre hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi. 7

8 5.1 - Katılımcılara Bilgilendirme Toplantıları Yapılması: 01/09/ /10/2014 Proje kapsamında İzmir ve Ordu da bulunan meslek okullarında, usta öğretici ve teknik eğitim alan kişilerin, yeterliliklerinin ölçülmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve bu kişileri uluslar arası rekabete hazırlamak için kurulacak eğitim merkezilerinde oluşturulacak sektör eğitimleri konusunda bilgilendirme yapılması. Sektördeki farkında lığı artırmak amacıyla, bir takvime uygun olarak e- öğrenme modülleri ile 200 usta öğreticiye profesyonel yeterliliklerini geliştirilmesi sektör firma katılımcıların kontenjanlarının davetlilerin belirlenmesi. Proje kapsamında hazırlanacak eğitim takvimine uygun olarak e- öğrenme modülleri tanıtımı için 40 teknik öğretmene düzenlenecek eğitim semineri konusunda Milli Eğitim Bakanlığına programın gönderilmesi için programın belirlenmesi. 6 Dil eğitimi : 01/09/ /12/2014 Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis sektöründe üretim ve hizmet alanında 15 mesleki ve teknik öğretmen işbirliği yapılan yurt dışı merkezli sektör kurumlarıyla A.B. deki uygulamalar ve yapılan çalışmalar konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak bilgi ve beceri transferi yapmak amacı için alanla ilgili 200 saatlik mesleki dil kursları yurt dışı gelişmeleri takip edecek düzeye gelmeleri sağlanacak. 7 Yurt içi eğitimler : 01/11/ /06/ Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Gebze ARGE ve eğitim merkezinde gaz yakıcı cihazlar temel bilgiler ve otomasyon teknikleri ile Alarko akademi çalışmaları konusunda 5 günlük 50 saatlik eğitim alacaklar. 2. Termodinamik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir ARGE ve eğitim merkezi ve üretim sahasında gaz yakıcı cihazlar üretim teknikleri konusunda 3 günlük 30 saatlik eğitim alacaklar. 3. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş. İzmir eğitim tesislerinde temel tesisat sistemleri ve gaz yakıcı gaz tesisatı montajları ve bina otomasyon sistemleri konusunda 5 günlük 50 saatlik eğitim alacaklar. 4. Alhas Isıtma Soğutma Doğalgaz İnş. Tek. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti İzmir eğitim merkezinde gaz yakıcı sistemlerde kullanılan baca ve havalandırma sistemleri konusunda 2 günlük 20 saatlik eğitim alacaklar 8

9 8 Yurt dışı eğitimler : 01/01/ /06/ Almanya merkezli Viessmann Werke GmbH & Co. KG Türkiye deki kuruluşu olan Viessmann Isı Tek. Tic. A.Ş. ile işbirliği yapılarak Almanya da Viessmann Akademi çatısı altında, Allendorf taki genel merkezimizde ve Berlin deki üretim merkezimizde bulunan ARGE, enformasyon merkezleri eğitim ve uygulama salonlarında gaz yakıcı kazanlar ve brülörler konusunda 5 günlük 50 saatlik eğitim alacaklar. 2. Almanya merkezli Testo AG firmasının Türkiye deki kuruluşu olan Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış Ticaret Ltd Şti. İle işbirliği yapılarak Almanya Arge ve Testo akademi bünyesinde ; Enerji verimliliği, Emisyon kontrolü ve Yanma proseslerinde Ölçüm Teknikleri konusunda 2 günlük 20 saatlik eğitim alacaklardır. 3. Almanya merkezli REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH Manufacturer of Machines and Tools P.O. Türkiye deki kuruluşu olan REMS Makine ve El Aletleri Ltd. Şti. ile işbirliği yapılarak Almanya daki ARGE ve eğitim akademisinde gaz yakıcı cihaz sistemlerinde kullanılan takım ve aletler konusunda 1 günlük 10 saatlik eğitim alacaklardır. 4. Almanya merkezli Rothenberger A.G firmasının Türkiye deki kuruluşu Rothenberger Tesisat Alet ve Makineleri San. Tic. Ltd. Şti ile işbirliği yapılarak Almanya ARGE ve eğitim merkezlerinde Gaz yakıcı cihaz sistemlerinde kullanılan el ve ölçüm aletleri konusunda 2 günlük 20 saatlik eğitim alacaklardır. 8 Yurt dışı eğitimler : 01/01/ /06/ İtalya merkezli Immergas SpA firmasının Türkiye deki kuruluşu İmmergas Isıtma Soğutma Sistemleri Ticaret A.Ş. işbirliği yapılarak İtalya ARGE ve eğitim merkezlerinde kaskad sistemleri bireysel tip kombi imalatı ve bireysel tip yoğuşmalı gaz yakıcı cihaz ısıtma sistemleri konusunda 5 günlük 50 eğitim alacaklar. 9 Gaz Yakıtlı Cihazların Mesleki Eğitim Program Geliştirme Çalıştayı: 01/04/ /04/2015 Gaz yakıcı cihazlar alanında hizmet veren sektör temsilcileri, sektöre hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Gaz Yakıtlı Cihazların Mesleki Eğitim Program Geliştirme Çalıştayı isimli 1 adet 3 günlük çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay sonucunda Mesleki Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak alınarak Bloom Taksonomisi kullanılarak mesleki eğitim kursu müfredatı ve modüler eğitime 7 adet eğitim müfredatı hazırlanacak, 9

10 10 Modüller ve e- öğrenme materyallerin AB uygulamalarının incelenmesi ve eğitimi : 01/04/ /04/2015 İspanya da gaz yakıcı cihazlar alanında e- öğrenme eğitimi veren Centro Estudıos Docendum meslek lisesi ve yüksek okul da uygulama ve eğitim teknikleri konusunda İspanya da 15 teknik öğretmen 12 gün üzerinden 100 saatlik teknik eğitimlere katılarak e- öğrenme modülleri bilgi ve beceri transferi yapacaklardır. İspanya da yapılan uygulamalar ve uygulamalar konusunda eğitim alacaklardır. 11 Modüller ve e- öğrenme materyallerin hazırlanması : 30/04/ /07/2015 Gaz yakıcı cihazlar alanında hizmet veren sektör temsilcilerinin STK ile işbirliğiyle Mesleki Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak alınarak mesleki eğitim kursu müfredatı ve modüler eğitime yönelik on iki e-öğrenme modülü ve 45 adet çoklu ortam (multimedya) materyalleri hazırlanacak. Modüllerin.Hazırlanması için profesyonel destek alınması için hizmet satın alınacaktır. 12 Sektör Eğitimleri : 01/07/ /07/2015 Gaz yakıcı cihazlar alanında hizmet veren sektör temsilcilerinin STK ile işbirliğiyle Mesleki Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak alınarak mesleki eğitim kursu müfredatı ve modüler eğitime yönelik on iki e-öğrenme modülü ve 45 adet çoklu ortam (multimedya) materyalleri hazırlanacak. Modüllerin hazırlanması için profesyonel destek alınması için hizmet satın alınacaktır. 10

11 13 Eğitimcilerin Eğitimi: 01/07/ /07/2015 Hazırlanacak eğitim takvimine uygun olarak e- öğrenme modülleri tanıtımı için 20 kişilik 5 günlük 40 saatlik 2 adet eğitim semineri düzenlenerek 40 teknik öğretmene kullanımı anlatılacak. Eğitimler İzmir de bulunan, usta öğretici ve teknik eğitim alan kişilerin, yeterliliklerinin ölçülmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve bu kişileri uluslar arası rekabete hazırlamak için kurulan eğitim merkezinde ve Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş eğitim salonlarında verilecektir. 14 Meslek ve kariyer rehberliği eğitim : 01/08/ /08/2015 Mesleki ve teknik öğretimden gaz yakıcı cihaz sektörünün iş piyasasına nitelikli teknik eleman akışını sağlamak için ilgili alanın 120 meslek öğrencisi veya mezununa meslek ve kariyer rehberliği verilecektir. İzmir de 60 öğrenci ve Ordu da 60 öğrenciye yönelik 1 günlük eğitim verilecektir. Eğitimlerde sektör temsilcileri de bulunacak ve kariyer gelişimi konusunda örneklemelerde yapılarak sinerjik bir eğitim olması sağlanacaktır. 15 Sertifika Töreni ve Proje Kapanış Toplantısının Yapılması : 01/08/ /08/2015 İzmir halkının katılımına açık bir kapanış toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda proje sonunda gelinen aşama bir sunumla anlatılacak ve katılımcılara katılım belgeleri verilecektir. Projeye emeği geçen sektör temsilcileri, STK ve kişilere de teşekkür belgeleri verilecektir. Kapanış toplantısını takiben bir 100 kişilik kokteyl verilecektir. 11

12 15 Sonuç Raporunun Hazırlanması: 01/08/ /08/2015 Projenin sona ermesinden sonra değerlendirme açısından katılımcıların, sektör temsilcilerin ve eğitim alan eğitimcilerin, eleştiri ve önerileri, basın-yayında çıkan haber sayısı, eğitim alan öğrencilerin ve sektör çalışanların, eğitim veren uzmanların, kendi dersleri ile ilgili değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca Avrupa Komisyonu na sunulması amacıyla, projenin değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla bir adet nihai rapor hazırlanacaktır. Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi; Projenin yürütülmesinden sorumlu Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje ortağı ve aynı zamanda talep tarafıdır. Projenin yürütülmesinde Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ne yardımcı olacaktır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanında 2 bilişim, 1 elektrik elektronik ve 1 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı öğretmeni görevlendirecek. 12

13 Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje ortağı ve aynı zamanda talep tarafıdır. Projenin yürütülmesinde Çınarlı Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ne yardımcı olacaktır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanında 1 öğretmen görevlendirecek. Proje bünyesinde kurulacak gaz yakıcı eğitim merkezinin kurulumu için alan tahsisi edecektir. Sektörsel eğitimlerde Karadeniz ve Ordu bölgesinde 2 Mesleki eğitim kursu verecektir. 60 öğrenciye kariyer eğitimi verilmesini sağlayacaktır İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projemizde iştirakçi olarak katılmaktadır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek. Projede eğitim alacak 1 adet Elektrik ve Elektronik Alanı öğretmen verecektir. Dış denetim komisyonunda 1 üye verecektir. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projemizde iştirakçi olarak katılmaktadır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek. Projede eğitim alacak Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanı öğretmen verecektir. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. 13

14 Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi Projemizde iştirakçi olarak katılmaktadır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek. Projede eğitim alacak Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanı öğretmen verecektir. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Projemizde iştirakçi olarak katılmaktadır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek. Projede eğitim alacak akademisyeni önerecektir. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Projemizde iştirakçi olarak katılmaktadır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek. Projede eğitim alacak akademisyeni önerecektir. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır 14

15 Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Projemizde iştirakçi olarak katılmaktadır. Katılımcıların seçiminde yer alacak, eğitim faaliyetlerini takip edecek. Projede eğitim alacak akademisyeni önerecektir. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır Alarko Sanayi ve Ticaret Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. E- öğrenme materyallerinin hazırlanmasında ARGE ve Eğitim bölümleri destek verecektir. Yapılacak çalıştaya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır Termodinamik Makina Sanayi ve Ticaret Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. E- öğrenme materyallerinin hazırlanmasında ARGE ve Eğitim bölümleri destek verecektir. Yapılacak çalıştaya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Eğitimcinin eğitiminde akdemi salonlarını kullanımını sağlayacak. Dış denetime 1 personel görevlendirecek. 15

16 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş. Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. E- öğrenme materyallerinin hazırlanmasında ARGE ve Eğitim bölümleri destek verecektir. Yapılacak çalıştaya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır Viessmann Werke GmbH & Co. KG Viessmann Isı Tek. Tic. A.Ş. Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Alhas Isıtma Soğutma Doğalgaz İnş.Tek.Malz.Tic.ve San.Ltd.Şti Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. 16

17 REMS Makine ve El Aletleri Ltd. Şti Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH Industriestraße Kelkheim ROTHENBERGER Tesisat Alet ve Makineleri San. Tic. Ltd. Şti Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Testo Elektronik Ltd.Şti Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. E- öğrenme materyallerinin hazırlanmasında ARGE ve Eğitim bölümleri destek verecektir. Yapılacak çalıştaya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır 17

18 İmmergas Isıtma Soğutma Sistemleri Ticaret A.Ş. Gaz yakıcı cihazlar sektörünün imalatı, montaj ve servis teknikleri konusunda mentor ve koordinatör eğitimcilerin eğitimi çalışmalarında bulunacak. Yeni teknoloji ve sistemleri eğitim metot ve tekniklerle eğitim sistemimize aktarımı sağlanacaktır Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. (ESSİAD) Yapılacak çalışta ya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Sektör eğitimlerinde üyelerine bildirmek. İklimlendirme ve Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) Yapılacak çalışta ya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Eğitim programlarını takip etmek. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Sektör eğitimlerinde üyelerine bildirmek. 18

19 İzmir Özel Beceri kazandırma Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Tic. LTD. ŞTİ Yapılacak çalışta ya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Mesleki eğitimde özel öğretim açısında değerlendirmeleri incelenmesi amacı için iştirakçi olarak katılmıştır. Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Firma kapanmıştır. Mesleki Eğitim ve Gelişim Derneği Yapılacak çalışta ya üye göndererek, katkıda bulunacaktır. Farklı alanlarda sektörle işbirliği yapılarak mesleki eğitimle sektör buluşmasını sağlayacaktır. Proje yaygınlaştırma. faaliyetlerinde bulunacaktır Diğer görüş ve öneriler Yapılan çalışmalar. 1. Proje koordinatörü ve proje koordinatör yardımcısı sözleşmeleri imzalandı. 2. Proje koordinatörü ve proje koordinatör yardımcısı işe giriş bildirgeleri yapıldı. 3. Proje ofisi boya ve bakımı yapıldı. 4. Proje ofisi mobilya donanımı ihalesi başlatıldı 5. Proje tabela imalatı için ihale süreci başlatıldı. 6. İştirakçilere bilgilendirme yazısı yazımına başlandı. 19

20 Diğer görüş ve öneriler KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 20

Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices

Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices 2015 Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices GAZ YAKICI CİHAZ TEKNİKLERİ MODÜL GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI RAPORU GAS OPERATED DEVICE MODULE DEVELOPMENT TECHNICAL WORKSHOP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: 01.11. 1961, Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. E-mail: mevlutozen@gmail.com veya mevlut.ozen@oka.org.tr

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELERİ

AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELERİ AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI Proje adı : Proje başlangıç tarihi ve süresi: Projenin amacı: AB ye Uyum Sürecinde Bisküvi, Seramik

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı