A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR"

Transkript

1 ORMANCILIK VE SU ŞURASI MART 2013 İŞ TAKİP CETVELİ YAPILACAK İŞLER, TAHMİNİ TAMAMLANMA ZAMANI VE SORUMLULUKLAR A. ŞURA YÜRÜTME KURULU () VE KARARLAR Rumuz Yapılacak İşlerin Tanımı Sorumlu Birim İlgili Birimler Gerçekleşme Tarihi 10 Ekim itibarıyla Şura Tarihi ve Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Makama sunulması SGB SGB 1 Haziran 2012 Şura Yürütme Kurulu () ve üyelerinin onayı, Makam Oluru ikmali SGB Müsteşarlık, 1 Haziran 2012 Toplantısı (Şura temaları, ÇG belirleme, ÇG sorumlulukları ve çalışma prosedürü, ÇG üyelerinin katılımı, harcamalar, Sekretarya, Şura sekretarya ofisi, yazışmalar gibi konulara dair kararlar) Şura Sekretaryası ve Sekretarya çalışma ofisinin temini Toplantısı (ÇG sayısı ve başlıkları, Şura ofisi, ÇG üyelerinin teşkili ve bilgilendirilmesi, Şura çalışma takvimi, harcamalar vb. konulara dair kararlar) Toplantısı (Şura Çalışma Takvimi, ÇG Bildiri ve belgelerinin formatı, hazırlanması, ÇG üye sayıları, Logo ve Slogan, Lojistik hizmetler, Şura başlığı, web sayfası vb. ilişkin kararlar) Makam, SGB, 3 Temmuz 2012, ( Toplnt.) SGB Temmuz, 2012 SGB, SGB, 24 Temmuz, 2012 ( Toplnt.) 29 Ağustos, 2012 ( Toplnt.) Sekretarya Personelinin Belirlenmesi Ağustos, 2012 Seçilen Çalışma Grupları Üyelerinin onaylanması (elektronik yazışma ile) 1 Ekim 2012 Şura Çalışma Belgelerinin (ÇG Raporları) değerlendirilmesi ve onaylanması (ÇG Başkanları ve rapörterleri katılımı ile), İlgili Birimler 15 Aralık 2012 yapılacak Şura Toplantısına Katılacak Şura Üyeleri ve Diğer Personelin (sayısı, dağılımı vb.) belirlenmesi, İlgili Birimler 15 Aralık 2012 Yapılacak Şura Üyeleri ve Diğer Personelin davet ve katılımına dair hususların kararlaştırılması, İlgili Birimler 15 Aralık 2012 Yapılacak

2 Şura Komisyonlarının belirlenmesi, toplanması, toplantı düzeni vb. hususların kararlaştırılması, İlgili Birimler 15 Aralık 2012 Yapılacak Şura Toplantı Yerinin Kararlaştırılması ve Hizmet Alımı Sözleşmesine dair kararlar SGB, ve İlgili Birimler 31 Aralık 2012 Yapılacak ÇG Raporlarının (Şura belgeleri) tasnifi, basımı ve dağıtımı hususlarının kararlaştırılması, İlgili Birimler 1 Ocak 2013 Yapılacak Diğer Lojistik Düzenlemelere İlişkin kararlar İlgili Birimler sürekli Yapılacak Şura Kararlarının basımı ve dağıtımı hususlarına dair kararlar SGB, ve İlgili Birimler 31 Mart 2013 Yapılacak B. ŞURA SEKRETARYA HİZMETLERİ Rumuz Yapılacak İşlerin Tanımı Sorumlu Birim İlgili Birimler Gerçekleşme Tarihi 10 Ekim itibarıyla 3 Temmuz 2012 tarihli, Toplantısının koordinesi (Şura temalarının kararlaştırılması, ÇG belirleme şekli, ÇG sorumlulukları, çalışma prosedürü, ÇG toplanması, ÇG üyelerinin katılımı, harcamalar, Sekretarya başkanlıkları, Şura sekretarya ofisi, yazışmalar gibi konulara dair kararlar alınması) Makam, SGB 3 Temmuz 2012 ( Toplantısı) 24 Temmuz 2012 tarihli Toplantısının koordinesi (Çalışma Grupları (sayısı ve başlıkları), Şura ofisi, ÇG üyelerinin teşkili, ÇG üyelerinin bilgilendirilmesi, Şura çalışma takvimi, harcamalar vb. konularla ilgili kararlar), Genel Müdürlükler 24 Temmuz 2012 ( Toplantısı) 29 Ağustos 2012 tarihli Toplantısının koordinesi (Çalışma Takviminin onaylanması, ÇG Bildiri ve belgelerinin hazırlanması, Bildiri Formatı, ÇG üye sayıları, Logo ve Slogan, Lojistik hizmetlerin sorumlulukları, Şura başlığı, web sayfası vb. işlere dair kararlar) Sekretarya Personelinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi Çalışma Grupları ve Alt-Çalışma Grupları ad ve sayılarının onaylanması Çalışma Grupları, ÇG Raporları (Ana ve Ek-bildirilerin hazırlanması, Rapor dispozisyonu vb.) ile ilgili rehber doküman hazırlanması ve ilgili birimlere dağıtımı, Genel Müdürlükler 29 Ağustos 2012 ( Toplantısı), Genel Müdürlükler Eylül, 2012, Genel Müdürlükler Ağustos, 2012, Genel Müdürlükler Eylül, 2012

3 Bakanlık personeli ÇG Üye listelerinin birleştirilmesi ve ilgili birimlere bildirilmesi Diğer kurumlar ÇG üye listesinin birleştirilmesi ve ilgili kurumlara yazılması Tüm CG üyeleri için Makam oluru temini ÇG Üyeleri ile ilgili Makam Olurunun ilgili birimlere gönderilmesi, ÇG Raporları için Rehber hazırlanması ve dağıtımı ÇG Raporlarının (Şura belgeleri) tasnifi, değerlendirilmesi, Genel Müdürlükler Eylül, 2012, Genel Müdürlükler Eylül, 2012, Genel Müdürlükler, ve Makam Ekim, 2012 Makamda Müsteşarlık 15 Ekim 2012 yapılacak, Genel Müdürlükler 31 Aralık 2012 yapılacak Şura üyeleri için Makam Oluru temini, Genel Müdürlükler 15 Ocak 2013 yapılacak ÇG Raporlarının (Şura belgeleri) Şura üyelerine, Genel Müdürlükler 20 Ocak 2012 yapılacak gönderilmesi Şura üyeleri için davet yazılarının gönderilmesi, Genel Müdürlükler 15 Şubat 2013 yapılacak Şura programının basımı ve dağıtımı, Genel Müdürlükler 15 Mart 2013 yapılacak Komisyon Başkan, raportör ve diğer görevlilerin belirlenmesi ve duyurulması, Genel Müdürlükler 1 Mart 2013 yapılacak Şura Komisyonlarının toplantı salonlarının düzen ve tertibinin belirlenmesi, Genel Müdürlükler 15 Mart,2013 yapılacak Diğer lojistik hususlara dair yazışmaların yapılması, Genel Müdürlükler Ocak-Şubat 2013 yapılacak Komisyon Raporlarının tasnifi ve dağıtılması, Genel Müdürlükler 23 Mart 2013 yapılacak Komisyon Kararlarının Genel Kurulda sunumunun sağlanması, Genel Müdürlükler 23 Mart 2013 yapılacak Şura Kararlarının tasnifi, basımı ve dağıtımının koordine edilmesi, Genel Müdürlükler Nisan-Mayıs, 2013 yapılacak C. ÇALIŞMA GRUPLARI, OLUŞUMU, ÇALIŞMALARI VE RAPORLARI ÇG ve Alt-ÇG ların belirlenmesi Genel Müdürlükler, Eylül, 2012 ÇG üyelerinin seçimi, tespiti (kurumu, sayısı, adı vb.) ve üye listelerinin gönderilmesi Genel Müdürlükler Eylül, 2012

4 Çalışma Grupları ve Alt-çalışma Grupları Üye listelerinin Şura Sekretaryasına gönderilmesi Kararlaştırılan Çalışma Grupları ve Alt-çalışma Grupları Üyelerinin bilgilendirilmesi ÇG üyelerinin katılımı ve gerektiğinde harcamalarına dair Olurların temini Çalışma Grupları İş Planı ve Çalışma Belgesi (Grup Raporu) Tertibinin/Formatının Kararlaştırılması Genel Müdürlükler, 30 Eylül 2012 Genel Müdürlükler, 30 Eylül 2012 Genel Müdürlükler Eylül-Aralık, 2012 yapılıyor Genel Müdürlükler, 31 Ağustos 2012 ÇG ve Alt-ÇG başkan, yardımcısı, raportör ve diğer sorumlulukların kararlaştırılması Genel Müdürlükler, 30 Eylül 2012 kısmen ÇG ve Alt-ÇG üyeleri ile temas kurulması, Grup çalışmalarına davet edilmesi Genel Müdürlükler, 30 Eylül 2012 yapılıyor ÇG Ana bildirisi yazarlarının belirlenmesi Genel Müdürlükler, 10 Ekim 2012 kısmen ÇG Ana Bildirisi taslağının hazırlanması ve ÇG üyelerine gönderilmesi, tartışılması Genel Müdürlükler, 15 Kasım 2012 başlandı ÇG Ana Bildirisinin tamamlanması, ÇG üyelerince onaylanması Genel Müdürlükler, 25 Kasım 2012 yapılacak EK-Bildirilerin hazırlanması Genel Müdürlükler, 30 Kasım 2012 yapılacak ÇG Ana Bildirisinin ve EK-Bildirilerin tamamlanması, tasnifi ve ÇG tarafından onaylanması Çalışma Grupları Raporlarının (Şura Çalışma Belgeleri) Sekretaryaya gönderilmesi Genel Müdürlükler, 1 Aralık 2012 yapılacak Genel Müdürlükler, 15 Aralık 2012 yapılacak D. BASIN-YAYIN, DOKÜMAN, ŞURA TEMA VE LOGOSU Şura Teması ve Logosunun Belirlenmesi ve İlgili Birimler Eylül, 2012 Şura web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi ve, BİD sürekli yapılıyor takibi Şura Bilgi ve Duyurularının Web Sayfasından Yayınlanması Şura Çalışma Belgelerinin (ÇG Raporları) basımı ve dağıtımı Şura afiş ve posterlerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımı Bilgi İşlem Dai., SGB, İlgili Birimler Sürekli yapılıyor Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler Ocak-Şubat, 2013 yapılacak Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler 15 Mart 2013 yapılacak

5 Katılımcı yaka kartlarının hazırlanması, basımı ve dağıtımı Bakanlık ve Şura logolu kırlangıç bayrakların hazırlanması Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler 15 Mart 2013 yapılacak Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler 15 Mart 2013 yapılacak Bellek vb. Şura Logolu hediyelik hazırlanması Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler 15 Mart 2013 yapılacak Katılımcılar için Katılım belgesi hazırlanması Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler 15 Mart 2013 yapılacak Katılımcılar Katılım Belgesi dağıtımı Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler 23 Mart 2013 yapılacak Şura Kararlarının tasnifi, basımı ve dağıtımı (CD veya yazılı) Yayın Dairesi, veya???, SGB, Genel Müdürlükler Mart-Nisan, 2013 yapılacak E. İSTİK HİZMETLER (KONAKLAMA, YEMEK, TRANSFER, KATILIMCI YOLLUKLARI) Şura Toplanma Yerinin Kararlaştırılması SGB,, Genel Müdürlükler 31 Aralık 2012 yapılacak Şura Üyelerine Davet Yazılarının Gönderilmesi Makam Ocak 2013 yapılacak Özel Şura Davetlilerin Davet Yazısı Makam Ocak 2013 yapılacak Salonların belirlenmesi (sayısı, büyüklüğü vb.) ve hazırlanması SGB,, Genel Müdürlükler 1 Mart 2013 yapılacak Salonların teknik donanımının (ses, sunum, mikrofon, masa vb.) düzenlenmesi ve takibi,, Genel Müdürlükler 20 Mart 2013 yapılacak Salonların sahne düzeninin belirlenmesi ve organizasyonu,, Genel Müdürlükler 20 Mart 2013 yapılacak Çay-kahve aralarının organizasyonu,, Genel Müdürlükler 22 Mart 2013 yapılacak Komisyon toplantılarının düzenlenmesi, organizasyonu,, Genel Müdürlükler 23 Mart 2013 yapılacak Gerekli Anlaşma/Sözleşme, Hizmet Alımı vb.. Kararlaştırılması Katılımcılar için çanta, not defteri kalem vb. hazırlanması Katılımcıların Konaklama ve Yemek Düzeninin Belirlenmesi Katılımcıların transferi ile ilgili hususların kararlaştırılması

6 Kayıt Masası, dekor vb. düzenlenmesi, görevlilerin belirlenmesi Yönlendirme levhalarının hazırlanması, sorumluluklar Kokteyl vb. etkinliklerin organizasyonu F. ŞURA TOPLANMASI, İSYONLAR VE TEKNİK PROGRAM, ORGANİZASYON Şura Programının Hazırlanması, Basımı ve Dağıtımı SG,, Genel Müdürlükler Şubat 2013 yapılacak Merkez ve Taşra Teşkilatından Katılacak Bakanlık Personelinin Katılımı, Sayısı Olur, Yolluk ve ve İlgili Birimler Makam Şubat 2013 yapılacak Harcamaların Ayarlanması vb.. Şura Salonlarının Hazırlanması, Teknik Donanımı ve Ekipmanının Hazırlanması SGB,, Genel Müdürlükler Mart 2013 yapılacak Komisyon sayıları ve üyelerinin belirlenmesi, listelerinin hazırlanması ve dağıtımı SGB,, SGB,, 15 Mart 2013 yapılacak Şura Başkanı ve Divanın Oluşturulması Şura üyeleri SGB,, 21 Mart 2013 yapılacak Komisyonların Oluşturulması, Başkan Raportör ve Şura üyeleri SGB,, 21 Mart 2013 yapılacak Diğer Görevlilerin Seçimi Komisyon raporlarının formatı, hazırlanması ve dağıtımının kararlaştırılması ve görev dağılımı SGB,,, Genel Müdürlükler Mart-Nisan 2013 yapılacak KISALTMALAR: : Şura Sekretarya Hizmetleri, : Yürütme Kurulu ve Kararlar, : Çalışma Grupları ve Raporları, SGB:Strateji Geliştirme Başkanlığı, : Basın Yayın Doküman, : Şura Toplanması ve Komisyonlar, : Lojistik Hizmetler, : Yürütme Kurulu, : Şura Sekretaryası NOT: Belirtilen tarihler işin tamamlanma sürecinin son tarihini ifade etmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2013 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Ek 6- Süreç Hiyerarşisi Belgeleri Ek 7- Görev Envanteri Belgeleri Ek 8- İç Hareketlilik

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI LİSTESİ MAKAM ONAYLARI 00 1. BAKAN ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Detaylı

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ İçindekiler 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 SORUMLULUKLAR... 3 4 SÜRECİN İŞLEYİŞİ... 3 4.1 KONGRE KOMITESI ÜYELERININ SEÇIMI... 4 4.2 KONGRENIN GERÇEKLEŞTIRILECEĞI YER VE ORGANIZASYON

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 02-06 KASIM 2013 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 02-06 KASIM 2013 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 02-06 KASIM 2013 Antalya Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ Bu şartname, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği nin yönetim ve sorumluluğunda

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9 KASIM 2014 Antalya Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ Bu şartname, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği nin yönetim ve sorumluluğunda

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bakanlığımızı ziyaret edecek yabancı ülke veya kuruluş temsilcisi

Detaylı

2015 YILI FAALİYET PLANI

2015 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2015 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ

5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ 5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, diğer bakanlık,

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET PLANI

2013 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET PLANI ŞUBAT 2013 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TTK İŞLETME BÜTÇESİ VE FAALİYET RAPORU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlke, Sorumluluk, Dağıtım ve Kullanma Esasları Amaç:

Detaylı

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ 4-8 Mayıs 2016 SAMSUN

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ 4-8 Mayıs 2016 SAMSUN 11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ 4-8 Mayıs 2016 SAMSUN KONGRE ŞARTNAMESİ İşin konusu : 1) 4-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Samsun da düzenlenecek 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji,

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Başkan Prof. Dr. Tülay Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara II. Başkan Prof. Dr. Piraye

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE İZCİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE İZCİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE İZCİ KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin hükümlerine

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

FAALİYET ADI ÜRÜN/HİZMET

FAALİYET ADI ÜRÜN/HİZMET GENEL SEKRETERLİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Oda çalışmalarının genel politikalar ve geçerli mevzuat doğrultusunda uygun standartlarda yapılmasının sağlanması Odanın idari işlerinin, iç

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı