Fagositik aktivasyon yoluyla lökosit işaretlemede Tc-99m poli (l-laktik) asit mikrokürelerinin kullanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fagositik aktivasyon yoluyla lökosit işaretlemede Tc-99m poli (l-laktik) asit mikrokürelerinin kullanımı"

Transkript

1 Fagositik aktivasyon yoluyla lökosit işaretlemede Tc-99m poli (l-laktik) asit mikrokürelerinin kullanımı İrfan Peksoy 1, Betül Arıca 2, Meral Tayan Ercan 3, H.Süheyla Kaş 2, Mürvet Tuncel 4, Burçin Şener 5, Ayşe Aşansü 3, Işıl S.Ünsal 6, Ali Kemal Oğuz 7 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak 2 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 Nükleer Tıp, 4 Anatomi, 5 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve 7 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları, Ankara 6 Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuarı, Ankara Amaç: Bu çalışmanın amacı Tc-99m poli (l-laktik) asit (PLA) mikrokürelerini lökositleri fagositik yolla işaretleyebilmek için hazırlamak ve gerekli optimum şartları belirlemektir. Yöntem: PLA polimerlerinden (MA: D) çözücü buharlaştırma yöntemi ile PLA mikroküreleri (1-5 µm) hazırlandı. Daha sonra ph 3 te kalay klorürle Tc-99m ile işaretlendi, işaretleme verimi % 95 in ve stabilitesi ise 24 saat içinde % 70 in üzerinde bulundu. 50 ml heparinli kan gönüllü sağlıklı erişkin insanlardan alınarak oda sıcaklığında sedimantasyona bırakıldı ve lökositten zengin plazma elde edildi. 1 ml de hazırlanan 50 mci Tc-99m-PLA mikroküresi lökosit çökeleğine ilave edilip rotator bir mekanik sallayıcıda 37 o C de 1. saat inkubasyona bırakıldı. Tc-99m PLA ile işaretlenen lökositler santrifüj ile süspansiyondan ayrıldı, yıkandı ve trombositten fakir plazma ile süspansiyon yapıldı. Bulgular: Lökositlerin işaretlenme verimi yaklaşık % 70 bulundu. Monositlerin PLA mikrokürelerini fagosite ettiği elektron mikroskobunda gösterildi. Lökositlerin kemotaktik indeksi 2 nin üzerinde bulundu. Lökositlerin canlılığı Tripan mavisi ile değerlendirildi ve % 90 ın üzerinde bulundu. Sonuç: Tc-99m-PLA mikroküreleri ile lökosit işaretlemenin potansiyel değeri olduğu görülmektedir. Monositlerin daha belirgin işaretlenmesi nedeniyle özellikle kronik inflamasyonda kullanılabilir. Anahtar kelimeler: L-Polilaktik asit, mikroküre, fagositik işaretleme, lökosit işaretleme, inflamasyon, enfeksiyon Phagocyting labeling of leukocytes with Tc-99m PLA (poly l-lactic acid) microspheres Objective: The aim of this study was to prepare Tc-99m poly (l-lactic) acid (PLA) particles for phagocyting engulfment by leucocytes and determine optimization conditions. Methods: PLA microspheres (1-5 µm) were prepared from PLA polymeres (MW=52.000) by solvent evaporation from methylene chloride. Then, they were labeled with Tc-99m by stannous chloride reduction at ph 3 with an efficiency of >95% and a stability of >70% at 24 hours. 50 ml heparinized blood was obtained from normal adult volunteers. The precipitate was removed and the sediment was washed with 0.9 NaCl and then centrifuged at 600 rpm for 5 minutes. 50 mci Tc-99m-PLA particles in 1 ml was added to precipitated leukocytes and rotated in mechanical shaker in incubation at 37 o C for 1 hour. Tc-99m-PLA labeled leukocytes were separated by centrifugation, washed and suspended in platelet poor plasma. Results: Leukocytes were labeled with an efficiency of about 70%. The engulfment of PLA particles by monocytes and the integrity of cell membrane afterwards were demonstrated by electron microscopy. Chemotactic index was >2. The viability of leukocytes was >90%, determined with trypan blue. Conclusion: Our results indicated the potential value of leukocyte labeling with Tc-99m PLA microspheres. This may be especially useful in demonstrating chronic infection, because of the preference of monocytes in labeling. Key words: Poly (L-lactic) acid, microspheres, phagocyting labeling, labeling of leucocytes, inflammation, infection Genel Tıp Derg 2004;14(4): Yazışma adresi: Dr.İrfan Peksoy, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 67600, Esenköy, Kozlu, Zonguldak. e-posta: 125

2 Nükleer tıpta inflamasyon/enfeksiyon tanısında kullanılan başlıca radyofarmasötikler Ga-67 Sitrat, In-111 oksin ile işaretli lökositler ve Tc-99mhekzametil- propilen-amin-oksim (Tc-99m-HMPAO) ile işaretli lökositlerdir. Bu ajanların kullanımında bazı dezavantajlar vardır. Ga-67 sitrat nonspesifik radyofarmasötik olup, inflamasyonun görüntülenmesinde sensitiftir ancak spesifitesi düşüktür. Çünkü bazı tümörlerde de tutulum göstermektedir. Ayrıca barsak aktivitesi yüksek olduğundan abdominal patolojilerin görüntülenmesinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yine Ga-67 sitrat ile görüntüleme yapabilmek için genellikle 24 saat beklemek gerekir (1). In-111 ile ya da Tc-99m-HMPAO işaretli lökositler görüntülemede yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptirler. Tc-99m-HMPAO işaretli lökositler In- 111 e göre daha üstün görüntü kalitesine sahiptir. Ancak In-111 geç görüntülemeye olanak tanır (1,2). Ayrıca gerek In-111 oksin ile işaretli lökositler gerekse de Ga-67 sitrat ile yapılan inflamasyon / enfeksiyon görüntülemeleri Tc-99m ile yapılan görüntülemelere oranla daha fazla radyasyon maruziyetine neden olmaktadır (3). Söz konusu görüntüleme ajanlarının maliyeti de yüksektir. Bu nedenle görüntü kalitesi daha iyi olan, maliyet açısından daha ucuz ve spesifik radyofarmasötiklere ihtiyaç vardır. Son yıllarda biyoparçalanır tabii maddelerden üretilen polimerler, L-polilaktik (L-PLA) asit gibi, ilaç imalinde önem kazanmıştır (4,5). L-PLA dan hazırlanan partiküller daha önce radyonüklid tedavi yöntemlerinden radyosinevektomi ve karaciğer tümörlerinin radyoembolizasyonunda kullanılmıştır (6). Ancak L-PLA şimdiye kadar inflamasyonun teşhisinde hiç kullanılmamıştır. Bu çalışmada amacımız öncelikle L-PLA mikrokürelerini hazırlamak, Tc-99m ile işaretlemek ve işaretleme verimini optimize etmektir. Daha sonra bu mikrokürelerle lökositleri fagositik yolla işaretleyerek elde edilen lökositlerin sintigrafik çalışmalar için uygunluğunu değerlendirmektir. Yöntem Materyaller: L-PLA mikrokürelerinin hazırlanmasında biyoparçalanır sentetik polimer; L-polilaktid (molekül ağırlığı dalton, Sandoz Pharma AG, Basel, İsviçre) kullanıldı. Mikrokürelerin hazırlanma sonrasında yapışmalarını önleyip dağıtmak için Sodyumkarboksimetil Seluloz (NaCMC) ve Sodyum Oleat (SO) (NaCMC:SO = 4:1) karışımı kullanıldı. Mikroküreleri görüntülemek için Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) (Jeol Scanning Elektron Microscope, SEM ASID-10; Japonya) kullanıldı. Mikrokürelerin ortalama partikül büyüklükleri Mastersizer (Mastersizer E Ver.1.2b Serial No: 7387, Malvern Instruments Ltd., Malvern, İngiltere) aletiyle tespit edilmiştir. Tc-99m Jeneratörü, steril serum şişeleri ve % 0,9 NaCl solusyonu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsü Reaktöründen temin edildi. Hassas tartım işlemlerinde Precisca-A terazisi kullanıldı. L-PLA mikrokürelerinin Tc-99m ile ve lökositlerin Tc-99m ile işaretli L-PLA mikroküreleriyle işaretlenmesi için rotator (Malincrodt, Hollanda) kullanıldı. Kullanılan lökositler gönüllü sağlıklı erişkin insandan alındı. Radyofarmasötiklerin kalite kontrolünde ITLC-SG (Instant Thin-Layer Chromotography - Silica Gel, Gelman Scientific Co., ABD) kağıtları, çözücü olarak asit Sitrat dekstroz kullanıldı. Lökositlerin partikülleri fagosite ettiğini doğrulamak amacıyla Jeol-JEM, 1200 EX (Tokyo, Japonya) model elektron mikroskop kullanıldı. İşaretleme sonrasında lökositlerin viabilitesini test etmek amacıyla Tripan Blue, kemotaksi deneyleri için Ficoll Histopaque (Sigma Chemical Company, St Louis, ABD), filtreler (millipore 3.0 µm, White SSWP, 25 mm, Millipore Corp., USA), Zymosan A (Sigma Chemical Company, St Louis, ABD) ve Skyes-MOORE çelik kameralarından yararlanıldı. Radyoaktif numunelerin sayılması için gama sayacı (Wallac 1480, Gamma Counter, Finlandiya) kullanıldı. Metodlar: L-PLA mikrokürelerinin hazırlanması: Sentetik polimer L-polilaktid ten mikroküre hazırlanmasında, en sık kullanılan metot olan çözücü buharlaştırma yöntemi kullanıldı. Dispersiyon ortamını oluşturmak için (NaCMC:SO = 4:1) karışımı iyice çözününceye kadar distile su içinde yaklaşık 30 dakika manyetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Polimer çözeltisi mekanik karıştırıcıda karışmakta olan NaCMC:SO çözeltisi içinde pastör pipeti yardımı ile toplam 5 dakika içinde damla damla eklendi. Karıştırma işlemi 1 saat boyunca devam etti. Bu süre boyunca metilen 126

3 klorürün oda sıcaklığında uçması sağlandı (7,8). Tablo 1 de deney değişkenleri gösterilmektedir. Mikroküre morfolojik özelliklerinin incelenmesi: Mikrokürelerin morfolojik özellikleri SEM kullanılarak incelendi; bu amaçla iki taraflı yapışkan bant ile metal levhalar üzerine yapıştırıldı. BIO-RAD Sputter Apartus da 100 Å kalınlıkta altın ile kaplandı. Bu örnekler SEM de 80 kv luk hızlandırılmış voltajda incelenerek fotoğrafları çekildi (Şekil 1). Mikroküre partikül büyüklüğü tayini: Bu amaçla Malvern Mastersizer aleti kullanıldı. Hazırlanan L- PLA mikroküre formulasyonu (10 mg) 1 damla % 10 luk Tween 80 içeren 50 ml deiyonize su içinde 3 dakika ultrasonik banyoda tutuldu ve ölçümler yapıldı. Tc-99m ile PLA mikrokürelerinin işaretlenmesi: Tc-99m jeneratöründen elde edilen Tc-99m perteknetat +7 halinden +5 haline SnCl 2 H 2 O (1 mg/ml) çözeltisi kullanılarak indirgendi. Bu işlemler sırasıyla şu şekilde gerçekleşti: -20 mg L-PLA 3 ml distile su içinde (% 0,001 lik Tween 80 içeren) karıştırılarak çözülmesi sağlandı. -Solusyona 0,2 mg SnCl 2 H 2 O çözeltisi ilave edildi. -50 mci Tc-99m perteknetat (1-2 ml) ilave edildi. -ph 1 N HCl ile 3 e ayarlandı. -Oda sıcaklığında rotatorda 2 saat inkübasyona bırakıldı. -ph 0,5 M NaOH ile Cl ile 7 ye ayarlandı. Tc-99m ile işaretli PLA mikrokürelerinin işaretlenme düzeylerinin kalite kontrolü: Tc-99m ile yapılan işaretlemelerde radyokontaminan olarak Tc-99m perteknetat ve hidrolize Tc-99m (TcO 2 ) bulunabilir. Bunların toplam miktarı % 5 üzerinde olmamalıdır. İşaretlemenin verimini ve işaretli maddenin stabilitesini test etmek amacıyla daha önceden yapılmış ve literatürde yayınlanmış bir metot referans alındı (9). Çözücü olarak ACD ve % 0,9 NaCl kullanıldı. Kalite kontrolde mini kromotografi tekniği kullanıldı. Bu metot için ACD ve SF te sırasıyla şu işlemler yapıldı: -ITLC-SG hazır plakaları 1x10 cm lik şeritler halinde kesildi. -Şeridin bir ucu 1 cm mesafeden orijini göstermek amacıyla işaretlendi. -Tank olarak 30 ml lik vialler kullanıldı. -10 µl lik Tc-99m L-PLA şerit üzerindeki orijin noktasına konuldu. -2 ml çözücü vialin içine konulduktan sonra asendan kromotografi tekniği uygulandı. -Şeritte çözücü ilerledikten 2-4 dakika sonra şerit kurumaya bırakıldı. -Kurutulduktan sonra ortasından kesilerek orijin ve ilerleyen kısmın aktiviteleri gama sayacında sayıldı. ACD de yalnızca partiküller orijinde kaldığından ilerleyen kısımda Tc-99m perteknetat ve TcO 2 bulunur. % 0,9 NaCl de partiküller ve TcO 2 orijinde kalır, yalnızca Tc-99m perteknetat ilerler. Gama sayacındaki ölçümlerle mikrokürelere bağlanan aktivite miktarı hesaplandı dakikadaki analizden işaretleme verimi, 24. saatteki analizden ise stabilite değerleri elde edildi. Lökositlerin fagositik yolla işaretlenmesi: Lökositlerin işaretlenmesi tam kanda veya lökositler kandan ayrıldıktan sonra yapılabilir. Çalışmamızda her iki metot da denendi. Tam kan ile yapılan çalışmada sağlıklı gönüllü erişkin bir vericiden alınan 10 ml kan Tc-99m-PLA ile 37 0 C de 2 saat rotator ile inkübasyona bırakıldı. Ayrılmış lökositler ile yapılan çalışmada da aynı işlem kandan lökositler ayrıldıktan sonra yapıldı. Lökositlerin tam kandan ayrılmasında sırasıyla şu işlemler yapıldı: -50 ml kan heparinize bir enjektörle sağlıklı gönüllü erişkin bir vericiden alındı ve oda sıcaklığında 1,5 saat sedimantasyona bırakıldı. -Daha sonra plazma eritrositlerden dikkatli bir şekilde ayrılıp, 600 rpm de 5 dakika santrifüje tabi tutuldu. Santrifüj sonrası lökositler ayrıldı. -Lökositler % 0,9 NaCl de dağıtılarak Tc-99m-PLA mikroküreleriyle 37 0 C de 1 saat rotatorda inkubasyona bırakıldı. Bu süreçte lökositlerin fagositoz aktivasyonu göstermeleri beklendi. 127

4 Fagositik yolla işaretlenen lökositlerin elektron mikroskopla görüntülenmesi: İşaretli lökosit süspansiyonu % 2.5 lik gluteraldehit ile sabitleştirildi. Fiksasyon sonrasında OSO4 ile postsabit edildi. Solüsyon dehidratasyona tabi tutularak Araldit CY212 kullanılarak bloklandı. Bloklardan 60-90nm lik ince kesitler alındı. Uranil asetat ve kurşun sitrat ile kontraslama işlemini takiben elektron mikroskobik inceleme yapılarak fotoğraflar çekildi (10) (Şekil 2). Şekil 1. L-PLA mikrokürelerinin morfolojik özelliklerine ait SEM fotoğrafları Şekil 2. Monositler tarafından fagosite edilmiş ve edilmekte olan PLA mikrokürelerinin elektron mikroskobik görüntüleri Tc-99m-PLA ile lökosit işaretleme verimi: Önce işaretli lökosit süspansiyonunun aktivitesi sayıldı (A). Süspansiyon 600 rpm de 5 dak santrifüj edilip üstte kalan kısım sayılıp atıldı (B). Çökelek (işaretli lökositler ve fagosite edilmemiş PLA partikülleri) % 0,9 NaCl de dilüe edilerek tekrar 600 rpm de 5 dak santrifüj edilip üstte kalan kısım sayılıp atıldı (C). Çökelek tekrar % 0,9 NaCl de dilüe edilerek, Chloramin T ile muamele edildi. Böylece fagosite edilmemiş PLA partiküllerindeki Tc-99m in oksitlenip Tc-99m perteknetat haline dönmesi amaçlandı. Bu işlemden sonra süspansiyon 600 rpm de 5 dak santrifüj edilip üstte kalan kısım sayılıp atıldı (D) ve çökelek aktivitesi (işaretli lökosit) sayıldı (E). İşaretleme verimi (E/A) x 100 olarak hesaplandı. A değeri aradan geçen zaman için düzeltildi. Kemotaksis ve viabilite çalışmaları: Hazırlanan işaretli lökositlerin sintigrafik görüntülemede kullanılabilmesi için fonksiyonların normal olması gerekmektedir. Bu çalışmada nötrofil fonksiyonlarını test etmek amacıyla kemotaksis ve viabilite testleri kulanıldı. Kemotaksis çalışması: Kemotaksis çalışmaları için aynı kişiden alınan kandan iki ayrı lökosit süspansiyonu (kontrol grubu Tc-99m-PLA ile işaretlenen çalışma grubu) hazırlandı. Kontrol grubu ve çalışma grubundan alınan 10 ar ml Ficoll Histopaque eklenip 1600 rpm de 30 dakika çevrildi. Daha sonra üsteki Histopaque tabakası aspire edilerek, alttaki nötrofil içeren sıvı üstüne 3 ml RPMI-1640 besi yeri konarak karıştırıldı. Bu karışım 1200rpm de 10 dakika çevrildi ve üstteki sıvı puar ile alındı. Bu işlem iki kez daha tekrarlandı. Son yıkamadan sonra çöken hücrelerin üzerine 1 ml RPMI-1940 besiyeri eklenerek hücre sayımları yapıldı. Sıvılardaki nötrofil sayısı 5x106 olacak şekilde ayarlandı. Tüm işlemler sırasında, nötrofilerin cam yüzeyine yapışarak kaybedilmelerini önlemek için plastik tüpler kullanıldı. Kemoattraktan olarak Zimosan A ile aktive serum (ZAS) kullanıldı. ZAS hazırlamak için sağlıklı üç denekten alınan kan, oda sıcaklığında 20 dakika pıhtılaşması için bekletildi. Sonra +4 0 C de 1400 rpm de 15 dk çevrildi. Ayrılan serumlar karıştırıldıktan sonra komplemanı alternatif yoldan aktive etmek için 5 mg/ml Zymason-A ile karıştırıldı. 1 saat 37 0 C de bekletildikten sonra 600 g de 20 dk çevrilerek Zymason-A çöktürüldü. Üsteki aktive serumun kemotaktik aktivitesi normal hücrelerle kontrol edildi. Sonra 0.2 ml lik bölümlere ayrıldı ve C de donduruldu. Kemotaksis milipor filtre yöntemi ile tayin edildi. Bunun için 3 µm filtre ile ayrılan alt ve üst bölümlerden oluşan Skyes- MORE çelik kameralarından yararlanıldı. Alt bölümüne 0.5 ml ZAS, üst bölümüne de 0.5 ml 128

5 lökosit süspansiyonu kondu. Kontrol için bir başka grup kamera alt bölümüne 0.5 ml RPMI-1640 konup çelik kameralar 1 saat 37 0 C de % 5 CO 2 içeren nemli havada bekletildi. Bu süre sonunda filtreler, üst kısım üstte olacak şekilde alınarak aşağıdaki işlemler sırasıyla takip edilip boyandı. 1. Absolü etanol (5 dakika) 2. Distile su (2 dakika) 3. Hemotoksilen Eosin (1 dakika) 4. Distile su (2 dakika) 5. Çeşme suyu (10 dakika) 6. % 70 etanol (2 dakika) 7. % 95 etanol (3 dakika) 8. % 80 etanol + % 20 butanol (5 dakika) 9. Ksilol (10 dakika) Boyama işlemi sonrasında filtre üzerinde 1 damla immersiyon yağı damlatıldı, filtre lam ve lamel arasına konulup mikroskop altında 40 x büyütmede filtre içinde en ileri giden iki hücrenin kat ettikleri mesafe mikrometre olarak ölçüldü. Ölçümler her filtre için en az 10 alanda yapıldı ve ortalaması alındı. ZAS ile alınan nötrofil ilerlemesi kemotaksis cevabı, RPMI-1640 ile elde edilen ilerleme gelişigüzel migrasyonu göstermektedir. Bu iki değer birbirine bölünerek kemotaktik indeks (CI) hesaplandı (11,12). Viabilite testi: Nötrofillerin canlılığını saptamak amacıyla Tripan Blue testi uygulandı ve sırasıyla şu işlemler yapıldı: -Distile su ile % 2 lik (10 ml de 2 g) Tripan Blue solüsyonu hazırlandı. -Bu solüsyon 1/7 oranında SF ile dilüe edildi. -3 damla nötrofil süspansiyonuna 3 damla Tripan Blue karışımı konulup oda sıcaklığında 5 dk. bekletildi. -Elde edilen karışım lam üzerine konulup lamelle kapatılıp nötrofiller sayıldı. Boyanan ve boya almayan nötrofiller sayıldı, boyanan lökositler canlılığını yitirmiş olarak kabul edildi. Nötrofillerin herhangi bir deneysel çalışmada kullanılabilmesi için toplam hücre sayısının en az % 70 inin canlı olması gerekmektedir (13,14). Bulgular Mikrokürelerin morfolojik özelliklerine ait bulgular: SEM kullanılarak çekilen fotoğraflarda mikroküreler düzgün yüzeyli ve küresel olarak görüntülendi (Şekil 1). Mikrokürelein partikül büyüklüklerine ait bulgular: Malvern Mastersizer aleti kullanılarak yapılan çalışmada mikrokürelerin ortalama partikül büyüklüğü d(0.5) 5.58 µm olarak tespit edildi. Mikroküre büyüklük aralığı 0,2-47,3 µm arasında değişmekteydi. Mikrokürelerin % i 10 µm ve daha üzeri büyüklükte bulundu. Tc-99m L-PLA mikrokürelerin kalite kontrolü: İnce tabaka kromatografisi ile yapılan kalite kontrol çalışmaları sonucunda PLA mikrokürelerinin Tc-99m ile işaretleme veriminin yüksek olduğu bulundu. Yapılan her çalışma için 10., 15., 20., 30., 40., 45., 60., 70., 75., 90., 120., 150., 165., 180., 215., 240., 360., dakikalarda ITLC-SG ile ACD de ve % 0,9 NaCl de bağlanma yüzdelerine bakıldı. Bağlanma yüzdesi ilk dakika içinde % düzeylerine kadar çıktı, 2. saatte ve ilk 6 saat içinde % 95 in üzerinde, 24. saatte ise % 70 in üzerinde saptandı. ACD de yalnız mikroküre orijinde kaldığından, ACD de 2. saatte orijinde kalan kısım % ± 0.11 ortalama değer; mikrokürelerin bağlanma yüzdesi olarak kabul edildi. % 0,9 NaCl de orijinde kalan kısım % ± 0.92 bulundu. ACD de ilerleyen kısımda Tc-99m perteknetat ve hidrolize Tc-99m (TcO 2 ) bulunduğundan % Tc-99m perteknetat + hidrolize Tc-99m (TcO 2 ) miktarı = % 4.97 ± 0.11 olarak hesaplandı. % 0,9 NaCl de yalnızca Tc-99m perteknetat ilerlediğinden % Tc-99m perteknetat miktarı: ± 0.92 = % 1.45 ± 0.92 olarak hesaplandı. Hidrolize Tc-99m (TcO 2 ) miktarı ise % 3.22 ± 0.98 bulundu Tam kanda yapılan lökosit işaretleme çalışmaları: Yapılan sayım ve ölçümlerde lökosit işaretleme verimi % 3.23 bulundu. Verim çok düşük olduğundan lökositleri ayırarak yapılan çalışmaya ağırlık verildi. Ayrılmış lökositlerle yapılan lökosit işaretleme çalışmaları: Çalışmanın başlangıcında kullanılan 50 mci Tc-99m perteknetatın 2 saat L-PLA mikroküreleriyle inkübasyonu ve 1 saat lökositlerle 129

6 Tablo. Çözücü buharlaştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan mikroküre formulasyonunda deney değişkenleri Parametre Deney Koşulları Polimer Madde L-PLA ( D) Çözücü Metilen Klorür Dispersiyon Ortamı NaCMC:SO (4:1) Sıcaklık Karıştırma Hızı Karıştırma Süresi Santrifüjleme Yıkama Kurutma 25 o C 1700 rpm 1 saat 2500xg. 10 dakika Distile su, 4 kez Vakumlu etüv Saklama Buzdolabı(+4 o C) inkübasyonu sonrasında kalan aktivite mci olarak hesaplandı. Lökositlerin Tc-99m L-PLA mikroküreleri ile rotatorda inkübasyonundan hemen sonra süspansiyonun aktivitesi (36.75) tespit edildi, anlatılan yöntemlerin uygulanmasından sonra yalnızca lökositlerde kalan aktivite (Tc-99m-PLA- BKH) bulundu. (25.41 ± 3.74 mci). % işaretleme verimi (25.41 / 36.75) x 100 = 70.6 ± 5.56 olarak tespit edildi. İşaretli lökositlerin elektron mikroskobunda görüntülenmesi: Şekil 2 de izlendiği gibi lökositlerin L-PLA mikrokürelerini fagosite ettiği tespit edildi. Kemotaksi çalışmaları: Yapılan nötrofil kemotaksisi testleri sonucunda random migrasyonda ortalama CI 3.39 ± 0.16, çalışma grubunda ise 2.44 ± 0.17 olarak bulundu. Viabilite testleri: Tripan Blue ile yapılan viabilite testleri sonucunda nötrofillerin herhangi bir deneysel çalışmada kullanılabilmesi için en az % 70 oranında canlı hücre bulunması gerekmekteydi. Çalışmamızda bütün viabilite testleri bu değerin üzerindeydi. Ortalama değerler kontrol grubunda % ± 5.13, çalışma grubunda ± 8.49 bulundu. Tartışma Fagositik yolla lökosit işaretleme çalışmaları 1950 li yıllarda da tarif edilmiş, 1980 li yılların sonlarında Tc-99m-Kalay kolloid bu amaçla rutin kullanılabilecek aşamaya gelmiş ve ticari kitleri üretilmiştir (15-19). Fagositik yolla lökosit işaretleme total kanda lökosit işaretlemeye olanak tanıması yönü ile klasik olarak kullanılan metotlara (In-111 ve Tc- 99m-HMPAO) göre ön plana çıkmıştır. Literatürde PLA mikroküreleri kullanılarak fagositik etkinlikle lökosit işaretleme çalışması bulunmamaktadır. L- PLA mikroküreleri biyoparçalanır olmaları, vücutla geçiminin iyi olması ve doğal kaynaklardan elde edilmesi nedeni ile in vivo ortamlarda kullanım için uygun partiküllerdir. Biyolojik sistemler için üretilen sentetik ya da doğal polimerler içerisinde FDA onayı almış polimerlerdir (18). Öncelikle partiküllerin fagositoz için uygun büyüklükte olup olmadığını tespit etmek için Malvern Mastersizer aleti ile çalışma yapılmıştır. Çalışmamızda partikül büyüklükleri ortalama 5.58 µm olarak bulunmuştur. Bu büyüklük literatürde tarif edilen fagositoz için ideal büyüklüğün biraz üzerindedir. Literatürde fagositoz için ideal partikül büyüklüğünün 1-5 µm olduğu belirtilmektedir (16). İstenilen boyutların üzerinde olduğu için lökosit işaretleme verimini düşürmüş olabilir. Tc-99m ile işaretlenmesi ile partikül büyüklüklerinde değişme izlenmemiştir. PLA mikrokürelerine Tc-99m perteknetat bağlanması mikroküre yüzeylerinde bulunan hidroksil ve karboksil grupları ile mümkün olmaktadır. PLA mikrokürelerini oluşturan polimerlerin serbest uçlarında bu gruplar bulunmaktadır. Ayrıca bağlanmayı etkileyen en önemli olaylardan biri de mikroküre büyüklüğüdür. Mikroküre büyüklüğü arttıkça yüzey alanı küçüleceği için bağlanma oranı azalır. Bunun tersine mikroküre boyutları azalırsa yüzey alanı büyüyeceği için bağlanma oranı artar. PLA mikroküreleri ile mikrokürelerin bağlanma yüzdesi 2. saatte % ±0.11 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer bir radyofarmasötik için ideal bağlanma yüzdesi sınırlarındadır. Ancak mikroküre büyüklüğü standardize edilirse bağlanma oranı daha da yüksek bulunabilir. Tc-99m perteknetat ile yapılan işaretlemelerde radyokontaminan olarak Tc0 2 ve Tc- 99m perteknetat bulunabilir. Çalışmamızda TcO 2 oranı % 3.52, Tc-99m perteknetat oranı % 1.45 hesaplanmıştır. TcO 2 miktarının Tc-99m perteknetata kıyasla daha fazla olmasının nedeni, kullanılan SnCl 2.H 2 O miktarının Tc yi indirgemeye yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu miktar çalışmanın sonuçlarını etkileyecek düzeyde değildir. Fagositik yolla lökosit işaretleme tam kan ile çalışmaya imkan tanımaktadır (15,16,18,20). Tam kan ile yapılan çalışmalar lökosit işaretleme için In- 130

7 111 ve Tc-99m-HMPAO ile yapılan işaretlemelere göre daha kısadır. Çünkü lökositleri ayırmak için yaklaşık 1-2 saatlik sedimantasyon süresi bu metoda gerekmemektedir. Böylece lökositlerin viabilitesi daha iyi korunmakta ve daha önemlisi uzun süren laboratuar hazırlık aşaması kısalmaktadır. Ancak çalışmamızda bu metotla yapılan lökosit işaretleme verimi % 3.23 gibi düşük düzeylerde bulunmuştur. Bunun nedeni olarak L-PLA mikrokürelerinin Tc- 99m ile bağlanmasına olanak veren yüzey gruplarının plazma proteinleri ile reaksiyona girerek kaplandığı ve yabancı cisim olarak algılanmadığı için lökositlerle etkileşiminin kısıtlandığı düşünülmüştür. İleri bir çalışma olarak plazma ayrılarak SF ile dilüe edilip işaretleme verimi tekrar kontrol edilebilir. Lökositlerin ayrılmasından sonra yapılan lökosit işaretleme çalışmasında işaretleme verimi % 70.6 ± 5.6 olarak tespit edilmiştir. Bu miktar literatürde tarif edilen Tc-99m-HMPAO verimine kıyasla yüksek olup sintigrafik çalışma için yeterli kabul edilebilir. Ancak Sn kolloid ile yapılan bir çalışmada (16) bağlanma % 81 ± 5.6 olarak bildirilmiştir (ortalama partikül büyüklüğü 2.1 µm). Ancak bu çalışmada filtreler kullanılarak partikül büyüklüklerinin istenilen ölçüde olması sağlanmıştır. Aynı şekilde PLA partiküllerinin filtre kullanılarak ideal büyüklüklerde olması sağlandığında çalışmamızda bulunan bağlanma yüzdesinden daha yüksek değerler bulunabilir. Elektron mikroskobu ile işaretli lökositler tarafından mikrokürelerin fagosite edildiği gösterilmiş, böylece çalışmanın doğruluğu kanıtlanmıştır. Elektron mikroskop görüntülerinde büyük partiküllerin fagosite edildiği de izlenmektedir. Bu durum lökosit işaretleme açısından bir avantaj sayılsa bile lökositin kemotaksis fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyeceği bir gerçektir. Ayrıca sedimantasyon süresinin uzun olması, fagositoz için gerekli inkübasyon süresinin uzun olması, santrifüjlerin yapılması ve bunların zaman alması lökositin canlılığını etkileyici ve travmatize edici işlemlerdir. Bu nedenle işaretleme sonunda lökosit fonksiyonları mutlaka test edilmelidir. Çalışmamızda viabilite testi ile ulaşılan sonuçlarda lökositlerin büyük oranda canlı olduğu saptanmıştır. Yine yapılan kemotaksi deneylerinde mikrokürelerin fagositozundan sonra kemotaksis indeksinin normal olduğu bulunmuştur. L-PLA mikroküreleri ile lökositleri fagositik yolla işaretleyerek yapılan çalışma şimdiye kadar literatürde bulunmamaktadır. Literatürde Tc-99m Sn kolloid ile yapılan çalışmalar ile lökositlerin yüksek oranda işaretlendiği rapor edilmiştir. Partikül büyüklüklerinin optimizasyonu ile literatürde tespit edilen oranlara yakın, belki daha yüksek oranda lökosit bağlama verimi elde edilebilir. Bunun için üretilen partiküllerin filtrelerden geçirilerek belli bir aralıkta olması sağlanabilir. Ayrıca mikrokürelerin üzeri kompleman-3b (C3b) ile kaplanarak lökositler tarafından kolayca tanınması ve daha hızlı fagosite edilmesi sağlanabilir. Lökosit işaretleme genel olarak zaman alıcı bir iştir ve özellikle total kanda fagositik yolla yapılırsa sedimantasyon süresi gerekmediğinden alternatif in vitro yollara göre daha kısa sürmektedir. Literatür bilgileri ile karşılaştırıldığında en büyük eksikliğin tam kan ile lökosit işaretleme çalışmasının başarısız oluşudur. Bu çalışmada total kanda işaretleme başarısız olduğundan lökositleri ayırarak işaretleme şekli seçilmiştir. Bu nedenle lökositlerin işaretleme süreleri uzamıştır. Ancak çalışmamızda lökositlerin viabilitesi ve kemotaksisi normal sınırlarda bulunmuştur. Klasik olarak lökosit işaretlemede kullanılan In-111 ve Tc-99m-HMPAO ile kıyaslandığında bu ajanlardan daha ucuz olması yönüyle avantajlıdır. Bu metotla Tc-99m-HMPAO dan çok daha yüksek işaretleme verimi elde edilmiştir. In-111 ile bu açıdan kıyaslandığında benzer oranda işaretleme verimi vardır. Bu metodlar ile tam olarak kıyaslama yapılabilmesi için çalışmanın geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Sonuç L-PLA mikroküreleri içerdiği karboksil ve hidroksil gruplarıyla Tc-99m ile yüksek oranda bağlanma göstermiştir. Bu nedenle Nükleer Tıp`da görüntüleme amacıyla kullanılabilir. Tc-99m ile işaretli mikroküreler lökositler tarafından yüksek oranda fagosite edildiğinden fagositik aktivasyon ile lökosit işaretlemede de kullanılabilir. Çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlar; L-PLA mikrokürelerinin fagositik aktivasyon ile başarılı bir biçimde lökosit işaretleme amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak yöntemin deneylerle daha da geliştirilmesine ihtiyacı vardır. 131

8 İleride yapılacak çalışmalarda şu hususlar araştırılmalıdır: 1) İşaretlemenin kandan plazma ayrıldıktan sonra yapılmasının işaretleme verimine etkisine bakılmalı, 2) PLA mikrokürelerinin optimal boyutlarda (1-5 µm) hazırlandıktan sonra işaretlenmesi, bunun lökosit işaretlemede verimine etkisi araştırılmalı, 3) lökositlerdeki morfolojik değişikliği minimuma indirmek için lökositlerle Tc- 99m PLA mikrokürelerinin inkübasyon süresi kısaltılmalı (fagositoz için gerekli süre) ve 4) hayvan modelleri geliştirilmeli ve işaretli lökositler enfekte dokularda çalışılmalıdır. Kaynaklar 1. Wilson MA, de da Pena R. Infection. In: Michael A. Wilson, Editör. Textbook of Nuclear Medicine. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers;1998. p Goldsmith SJ, Palestro CJ, Vallabhajosula S. Infectious Diseases. In: Henry N. Wagner, Editor. Principles of Nuclear Medicine. Philadelphia, WB Saunders Company. p Treves ST, Conolly LP, O Tuama L, Stabin M, Larar GN, Swift P. Pediatrics. In: Henry N. Wagner, Editor. Principles of Nuclear Medicine. Philadelphia, WB Saunders Company. p Bozdag S, Calis S, Kas HS, Ercan MT, Peksoy İ, Hincal AA. In vitro evaluation and intra-articular administration of biodegradable microspheres containing naproxen sodium. J Microencapsul 2001;18: Tuncay M, Calis S, Kas HS, Ercan MT, Peksoy İ, Hincal AA. Diclofenac sodium incorporated PLGA (50:50) microspheres: Formulation considerations and in vitro/in vivo evaluation. Int J Pharm 2000;195: Mumper RJ, Mills BJ, Ryo UY, Jay M. Polymeric microspheres for radionuclide synovectomy containing neutron-activated holmium-166. J Nucl Med 1992:33: Pişkin E. Polimer based drug delivery systems. In: Hıncal AA, Kas HS, editor. Biomedical science and technology. New York:Plenium Pres; p Kitchell JP, Wise DL. Poly(lactic/glycolic acid) biodegradable drug-polymer matrix systems. Methods Enzymol 1985;112: Ercan MT. Rapid determination of hydrolised-reduced technetiun 99m in particulate radiopharmaceuticals. Appl Radiat Isot 1992:43; Glauert AM. Practical Methods in Electron Microscopy. Amsterdam, Oxford; Boyden S. The chemotactic effect of mixtures of antibody and antigen on polymorphonuclear leukocytes. J Exp Med 1962:115; Zigmond SH, Hirs JG. Leukocytes locomotion and chemotaxis. New methods for evaluation and demonstration of a cell derived factor. J Exp Med 1973:137; Welling M, Feitsma HI, Blok D, Calame W, Ensing GJ, Goedemans W, et al. A new 99mTc labelling method for leucocytes: in vitro and in vivo comparison with 99mTc- HMPAO. Q J Nucl Med 1995:39: Daher AH, Fortenberry JD, Owens ML, Brown LA. Effects of exogenous nitric oxide on neutrophil oxidative function and viability. Am J Respir Cell Mol Biol. 1997;16: Hanna RW, Lomas FE. Identification of factors affecting technetium 99m leucocyte labelling by phagocytic engulfment and development of an optimal technique. Eur J Nucl Med 1986;12: Hanna R, Braun T, Levendel A, Lomas F. Radiochemistry and biostability of autologous leucocytes labelled with 99mTcstannous colloid in whole blood. Eur J Nucl Med 1984;9: Hirsch JI, Tatum JL, Fratkin MJ, Apostolides DL, Quint RI. Preparation and evaluation of a 99mTc-SnF2 colloid kit for leukocyte labeling. J Nucl Med 1989;30: Mock BH, English D. Leukocyte labeling with technetium- 99m tin colloids. J Nucl Med 1987;28: Jain R, Shah NH, Malick AW, Rhodes CT. Controlled drug delivery by biodegradable poly(ester) devices: Different preparative approaches. Drug Dev Ind Pharm 1998;24: English D, Andeson BR. Labelling of phagocytes from human blood with Tc-99m Sulphur colloid. J Nucl Med 1975;16:

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik ayak komplikasyonları Selülit Osteomyelit Şarko

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

Somatik Hücre Sayımı 1

Somatik Hücre Sayımı 1 Somatik Hücre Sayımı 1 01. Genel Bilgiler 02. Standart Analiz Yöntemi 02.01. Boya Çözeltisinin Hazırlanışı 02.02. Şablon Lamın Hazırlanması 02.03. Boyama 02.04. Sayım 02.05. Sonucun Hesaplanması 02.05.01.

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI 1. GENEL BİLGİLER PH DEĞERİNİN TAYİNİ ph bir çözeltinin asitlik özelliğinin göstergesi olup, hidrojen iyonunun aktivitesinin eksi logaritmasına ( log [H + ]) eşittir. Çevre Mühendisliği uygulamalarında

Detaylı

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik - Gen Silahı İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik Biyolistik, biyolojik ve balistik kelimelerinin kısaltmalarının birleştirilmesi şeklinde adlandırılan, hücrelerin

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları Giriş Lif analizi, eserlerin lifli yapıya sahip çeşitli kısımlarından alınan örneklerin

Detaylı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177 Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin 1, Mohammed Abuqbeitah 1, Emre Demirci 2, Aslan Aygün

Detaylı

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Tamer Şanlıdağ 1, Sinem Akçalı 1, Seda Vatansever 2, Candan Çiçek 3, Murat Sayan 4, Elçin Kal

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

OYUNCAKLARDAN TÜKÜRÜĞE GEÇEN KURŞUN MİKTARININ ARAŞTIRILMASI

OYUNCAKLARDAN TÜKÜRÜĞE GEÇEN KURŞUN MİKTARININ ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29.08.2007-09.09.2007 OYUNCAKLARDAN TÜKÜRÜĞE GEÇEN KURŞUN MİKTARININ ARAŞTIRILMASI Hazırlayanlar Şebnem GÜRKAN Mustafa EROĞLU Danışman Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI Fatma AYDIN* ve H. Nursevin ÖZTOP** ^Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak Çevre Mäh. Böl. Sivas - TÜRKİYE **Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Kimya Böl.

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ

DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ P. Zeynep ÇULFAZ, Eser DİNÇER, Halil KALIPÇILAR, Ali ÇULFAZ ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü 6531 ANKARA ÖZ Bu çalışmada berrak başlangıç

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON. MDP KIT 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 Flakon/ Kutu Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MON. MDP KIT 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 Flakon/ Kutu Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MON. MDP KIT 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 Flakon/ Kutu Damar içine uygulanır. Etkin madde : Metilendifosfonik asit (MDP) : 10 mg. Yardımcı maddeler : Kalay

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları Doç.Dr. Engin DEVECİ İmmunohistokimya Hücre ve doku içinde bulunan bazı enzimlerin ya

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu ANTİMİKROBİYAL MADDELERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TEST LABORATUAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Karadeniz Teknik

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

FITC İLE İŞARETLİ D-PENİSİLAMİNİN MANYETİK NANOPARÇACIKLARA KONJUGASYONU VE HÜCREDE GÖRÜNTÜLENMESİ

FITC İLE İŞARETLİ D-PENİSİLAMİNİN MANYETİK NANOPARÇACIKLARA KONJUGASYONU VE HÜCREDE GÖRÜNTÜLENMESİ X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,127-13S E.İ.Medine FITC İLE İŞARETLİ D-PENİSİLAMİNİN MANYETİK NANOPARÇACIKLARA KONJUGASYONU VE HÜCREDE GÖRÜNTÜLENMESİ E. İlker Medine

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ Radyofarmasotik Bilimler Yüksek Lisans ÖĞRETİM ÜYELERİ Doç. Dr. Türkan ERTAY Prof. Dr. Hatice

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. MON.DMSA KIT 1.0 mg I.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 flakon/kutu Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. MON.DMSA KIT 1.0 mg I.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 flakon/kutu Damar içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI MON.DMSA KIT 1.0 mg I.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 flakon/kutu Damar içine uygulanır. Etkin madde: Dimerkaptosüksinik asit 1.0 mg Yardımcı maddeler: Kalay (II) klorür

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler : Kalay (II) klorür, gentisik asit, sodyum klorür(%0.9), sodyum hidroksit, hidroklorik asit

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler : Kalay (II) klorür, gentisik asit, sodyum klorür(%0.9), sodyum hidroksit, hidroklorik asit KULLANMA TALİMATI MON. MDP KIT 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 Flakon/ Kutu Damar içine uygulanır. Etkin madde : Metilendifosfonik asit (MDP) : 10 mg. Yardımcı maddeler : Kalay

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM

ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Janset GÜNEY Su Hazal ÇALLI DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. RADYASYON

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa Demir

Prof.Dr. Mustafa Demir RADYOMİKROKÜRE TEDAVİSİNDE DOZİMETRİ Prof.Dr. Mustafa Demir İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Nükleer Tıp AD External Işın External Işın Hedeflenmiş Hepatic Yapı External Işın RT Radyasyondan 3 ay sonra Ven Tıkanması

Detaylı

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar İçerik Giriş...2 Western Blot Yöntemi...2 Protein Örneklerinin Hazırlanması...2 Dikey Jel Sistemi Kullanımı...3 Kuru Transfer Sistem Kullanımı...4 Bloklama...6 Protein Tespiti...6 Kemilüminesans Tanımlama

Detaylı

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU M. Şölener 1, E. Uğuzdoğan 2, Ş.T. Çamlı 3, S. Patır 4, M. Nurbaş 1, O. S. Kabasakal 1, E. B. Denkbaş

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir.

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir. KULLANMA TALİMATI MON.TALYUM-201 I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Her bir flakondaki talyum klorür ( 201 Tl) aktivitesi kalibrasyon tarih ve saatinde 37 MBq/mL dir. Damar içine uygulanır. Etkin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ SARIGÖL SOKAK NO:6/8 ÇERKEZKÖY 59500 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE Tel :

Detaylı

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Abdullah ASLAN Danışman:

Detaylı

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L DENEY HAYVANLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Hayvanların taşınması: Hayvanlar için, nakliyat mümkün olduğu kadar hafifletilmesi gereken, stresli bir deneyim olduğu unutulmamalıdır. En sık karşılaşılan havalandırma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Kongo Kırmızısı Highman Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5110-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Amiloidlerin ışık mikroskopisi ile incelenmesi

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Teknesyum sodyum perteknetat (Na 99m TcO4 ) ( 99 Mo/ 99m Tc Radyonüklid Jeneratör sisteminden elde edilir.)

KULLANMA TALİMATI. Teknesyum sodyum perteknetat (Na 99m TcO4 ) ( 99 Mo/ 99m Tc Radyonüklid Jeneratör sisteminden elde edilir.) KULLANMA TALİMATI TECHNEKAM BHR 99 Mo / 99m Tc RADYONÜKLİD JENERATÖR, 5-55 GBq Mo-99, radyonüklid jeneratör Damar içine, eklem içine enjeksiyon yolu ile veya göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde :

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ Önce Zarar Verme HİPOCRAT Nevin ACAR Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Sterilizasyon Sorumlu

Detaylı

Prolidaz; Önemi ve güncel yaklaşımlar

Prolidaz; Önemi ve güncel yaklaşımlar Prolidaz; Önemi ve güncel yaklaşımlar Dr. Ahmet Çelik Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri 7-9 Kasım 2013 Kahramanmaraş Başlıklar Tarihçe,Tanım

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

1. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ,

1. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ, Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ, ENDOKRİN BOZUCU DİMETİL FİTALATIN ELEKTROKOAGÜLASYON VE ELEKTROKOAGÜLASYON/FENTON PROSESLERİ İLE ARITIMI Burçin Coşkun, Tuğba ÖlmezHancı, Işık Kabdaşlı ve Olcay Tünay

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Gümüşleme Retikulum Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5077-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularındaki gümüş tutucu retiküler

Detaylı