AVRUPA BİRLİĞİ NİN Orta Asya Politikaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ NİN Orta Asya Politikaları"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN Orta Asya Politikaları Dr. M. Murat Erdoğan

2 Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKALARI -Rapor- Dr. M. Murat Erdoğan Ankara, 2011

3 İncelee Araştıra Dizisi avrupa irliği nin orta asya politikaları rapor YAYIN NO: 08 Yazar Dr. M. Murat Erdoğan Editör Dr. Murat Yılaz Teknik Koordinasyon Mustafa Yeşilyurt Tasarı-Baskı SFN Televizyon Tanıtı Tasarı Yayıncılık Ltd. Şti. Tel: Erdoğan, M. Murat Avrupa Birliği'nin Orta Asya Politikaları / M. Murat Erdoğan; editör: Murat Yılaz - Ankara: Hoca Ahet Yesevi Uluslararası Trk-Kazak Üniversitesi, s: 19x27 c. (Hoca Ahet Yesevi Uluslararası Trk-Kazak Üniversitesi. İncelee-Araştıra dizisi; yayın no: 08) ISBN: Avrupa Birliği Uluslararası ilişkiler - I. Yılaz, Murat Baskı Tarihi: Eyll 2011 Ahet Yesevi Üniversitesi Mtevelli Heyet Başkanlığı Adres: Taşkent Cad. 10. Sokak No: Bahçelievler/ANKARA Tel: Faks: tr

4 avrupa irliği nin orta asya politikaları rapor İçindekiler Kısaltalar...4 Özet...5 Giriş...11 B AB nin Ortak Dış ve Gvenlik Politikası (ODGP)...18 B Avrupa Birliği nin Orta Asya Politikası...26 AB nin Orta Asya Politikasının Genel Çerçevesi...26 Rusya Federasyonu Faktör...27 AB Enerji Gvenliği ve Yeşil Rapor...28 Alanya nın Önclğ Eyll n AB nin Orta Asya Politikasına Etkisi...32 Avrupa Birliği nin Koşuluk Politikası...33 AB nin Yeni Orta Asya Stratejisi (CARSP): Yeni Orta Asya Strateji Belgesinin (CARSP) İçeriği...36 Bgenin İstikrar, Gvenlik, Deokrasi ve Refah Alanına Dönştrlesi...37 Ekonoik İlişkiler...38 Enerji Arzı Gvenliği...39 AB Yeni Orta Asya Stratejisi (CARSP) Çerçevesinde Öngörlen Girişiler...39 CARSP Orta Asya Bgesel Yardı Stratejisi...41 B AB ve Orta Asya Politikasının Enstranları...44 TACIS: Bağısız Devletler Topluluğu Ülkelerine Teknik Yardı Prograının Öncelikleri...45 NABUCCO: AB nin Orta Asya ya Yönelik Alternatif Enerji Nakil Politikası...48 TRACECA: Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştıra Koridoru Prograı...50 INOGATE: Avrupa ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşıacılığı Prograı...52 B AB nin Orta Asya İle Dış Ticaret Politikası...54 Genel Görnt...54 Avrupa Birliği-Orta Asya Cuhuriyetleri İkili Ticari İlişkileri...55 AB-Kazakistan Ticari İlişkileri...57 AB- Kırgızistan Ticari İlişkileri...58 AB-Trkenistan Ticari İlişkileri...59 AB-Özekistan Ticari İlişkileri...60 Sonuç...61 Kaynaklar...69 Online Kaynaklar

5 hoca ahet yesevi uluslararası trk-kazak niversitesi TABLOLAR TABLO 1: Kresel Gçler ve Sosyo-Ekonoik Göstergeler...11 TABLO 2: Arasında Orta Asya Devletlerinin TACIS ve Diğer İkanlar Çerçevesinde Teknik Yardı Aldıkları Alanlar...46 TABLO 3: AB Ticaretinin Bgelere Göre Dağılıı (2009)...54 TABLO 4: AB nin Dört Orta Asya Ülkesine İhracatı (Milyon ABD Doları)...56 TABLO 5: AB nin Dört Orta Asya Ülkesinden İthalatı (Milyon ABD Doları)...56 TABLO 6: AB nin Kazakistan la Ticareti...57 TABLO 7: AB nin Kırgızistan la Ticareti...58 TABLO 8: AB nin Trkenistan la Ticareti...59 TABLO 9: AB nin Özekistan la Ticareti...60 KISALTMALAR 4 AB Avrupa Birliği ABD Aerika Birleşik Devletleri ABKP Avrupa Birliği Koşuluk Politikası AET Avrupa Ekonoik Topluluğu AGSP Avrupa Gvenlik ve Savuna Politikası AKÇT Avrupa Kör Çelik Teşkilatı AMG Acil Mdahale Gc AT Avrupa Topluluğu BAB Batı Avrupa Birliği CARSP Central Asia Strategy for a new Partnership (Yeni Orta Asya Ortaklık Stratejisi) CMEA Council For Mutual Econoic Assistance (Karşılıklı Ekonoik Yardı Konseyi) COEST AB Koisyonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Çalışa Gruu DTÖ Dnya Ticaret Örgt ENP European Neighourhood Policy GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasılası GTS Genelleştiriliş Tercihler Sistei INOGATE Interstate Oil and Gas Transport to Europe (Ülkelerarası Gaz ve Petrol Taşınası Prograı) KOBİ Kçk ve Orta Byklkteki İşleteler NABUCCO Uluslararası Doğal Gaz Boru Hattı Projesi NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Anlaşası Örgt) ODGP Ortak Dış ve Gvenlik Politikası PCA Partnership and Cooperation Agreeent (Ortaklık ve İşirliği Anlaşaları) SAGP Satın Ala Gc Paritesi SSCB Sovyet Sosyalist Cuhuriyetler Birliği TACIS Technical Assistance to CIS (Bağısız Devletler Topluluğu Ülkelerine Teknik Yardı) TRACECA Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (Avrupa-Kafkasya-Orta Asya Ulaştıra Koridoru

6 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKALARI özet

7 ÖZET 6 Avrupa Birliği, 1957 de AET olarak kurulduğu yıldan u yana srekli kendisini geliştiren ve dnyanın en aşarılı uluslar st irliği olarak, dnya ekonoisinin % 30 una hkeden en öneli gçlerinden irisi hâline geldi de 6 ye lkeden 2007 de 500 ilyon nfusa sahip 27 ye lkeye ulaşan ve yakın zaanda u sayının 35 e kadar çıkası eklenen AB nin, siyasi alanda, özellikle de ortak dış ve gvenlik politikaları retede yeterince gelişeediği genel kaul görektedir. AB nin Orta Asya ile olan ilişkilerinde de u duru açık ir içide gözlenektedir. Yani AB nin Orta Asya ya yönelik ilgisini gösterecek pek çok çalışa olasına rağen, ortak, kapsalı, etkin ir dış politika geliştirdiği söyleneez. Orta Asya lkeleri ile ağısızlıklarını ilan etelerinden heen sonra Ortaklık ve İşirliği Anlaşaları (Partnership and Cooperation Agreeent-PCA) yapan ve genel olarak ilişkileri u anlaşalar çerçevesinde ikili dzeyde gerçekleştiren AB, SSCB nin dağılası sonrasında kurulan Bağısız Devletler Topluluğu yesi lkelere yönelik olarak aşlattığı TACIS (Bağısız Devletler Topluluğu Ülkelerine Teknik Yardı) prograı ile gede etkin olaya çalışıştır. AB nin çeşitli progralar dahilinde Orta Asya lkelerine aktardığı kaynak, 2010 da topla 1.5 ilyar Avro yu aşıştır. Ancak TACIS ile sağlanan kaynakların, genin ihityaçları ve diğer kresel gçlerin harcaaları karşısında son derece sınırlı kaldığı da ir gerçektir.. 11 Eyll 2001 saldırıları, AB-Orta Asya ilişkilerini de derinden etkileiştir. 11 Eyll öncesinde geye deokrasi, insan hakları, sivil toplu, lieral ekonoi v. değerlerin taşınası ve ikili ekonoik ilişkilerin geliştirilesi yönnde projeler reten AB nin, 11 Eyll sonrasında uluslararası (İslai) teröriz i engelleesi konusunu ön plana çıkardığını görekteyiz. AB nin Orta Asya politikasının ir aşka öneli ayağı ise, 2006 yılında, Rusya ile Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında yaşanan doğal gaz krizi ile ön plana çıkıştır. Petrol ve doğalgaz ihtiyacının % 70 inden fazlasını dışarıdan karşılaak zorunda olan AB, kendisi dışında gelişeilecek çatışalar nedeni ile ciddi sorunlar yaşayaileceğini görek zorunda kalıştır. Ukrayna tecresinden ve Rusya Federasyonu nun tehditvar tutuundan son derece rahatsız olan, daha da önelisi u lkeye yönelik gveni sarsılan AB için ugn en önde gelen hedef, Rusya Federasyonu nun, Orta Asya ve Kafkaslarda diğer petrol ve doğal gaz sahii lkeler zerindeki hegeonyasını azaltaya çalışak oluştur. AB nin yiri yıllık sreçte Orta Asya konusunda en kapsalı çalışası, 2007 de yapılan AB ve Orta Asya: Yeni Ortaklık Stratejisi (EU and Central Asia, Strategy for a new Partnership) elgesi oluştur. AB nin stratejik hedeflerinin istikrar ve gvenlik olduğu ifade edilen u elgede ç işirliği alanının ön plana çıktığı görlektedir:

8 avrupa irliği nin orta asya politikaları rapor 1- Orta Asya nın istikrar, gvenlik, deokrasi ve refah alanına dönştrlesi; 2- Geliştiriliş ekonoik ilişkilerin, gesel ve ikili dzeyde srdrlesi; 3- Enerji arzı gvenliğinin geliştirilesi. Bu çerçevede Dışişleri Bakanları dzeyinde yıllık görşeler ile dzenli gesel siyasi diyalog srecini aşlatan AB, ayrıca Avrupa Eğiti İnisiyatifi, AB hukuk dzeni inisiyatifi, insan hakları diyaloğu ve enerji alanında dzenli işirliğine stratejik elgesine yer veriştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilesi için eşit dzeyde diyalog, şeffaflık ve çöz erkezliliği eniseyeceğini açıklaaktadır. Anılan hedefler çerçevesinde yapılacak projelere yılları arasında AB 719 ilyon Avro ayırıştır. AB nin ge konusundaki çıkar tanılaası, Orta Asya ya yönelik yaygın jeostratejik-jeoekonoik yaklaşıdan farklılaşakta hatta yk çde idealist ir içerik taşıaktadır. AB orta ve uzun vadede çıkarını gede deokratik değerler, hukuk devleti, insan hakları ve serest piyasa ekonoisinin yerleşesi ile gerçekleşeceğini öngörekte, yatırılarını da u yönde gerçekleştirektedir. AB nin Orta Asya da politika rete konusundaki sorunu, sadece AB nin siyasi kapasitesi ile ilgili değildir. Öncelikle gedeki prolelerin karaşıklığı, Orta Asya nın ge içi ve dışı yk gçlerin ilgi odağında olası, özellikle Rusya nın hegoonyal gc, ge yönetilerinin otoriter yapıları, genin Avrupa ya uzak ve kltr olarak oldukça yaancı olası ve çok sayıdaki diğer riskler dolayısı ile de AB için Orta Asya ya yönelik politika retenin de, uygulaanın da oldukça zor olduğu genel kaul görektedir. AB nin Orta Asya politikaları, tipik ir yuuşak gç yaklaşıı zerine ina edilektedir. AB için Orta Asya nın istikrarsızlaşaası ve enerji arzı konusunda gvenliğin sağlanası, yani istikrar ve gvenlik, deokrasi, insan hakları, hukuk devleti, sivil toplu gii değerlerin gede yer etesi, teel ve hatta yeterli ilkelerdir. Bu anlada AB gede yönetiler için rahatsız edici olsa da toplu için sepatik ancak yeteneksiz ir gç olarak algılanaktadır. Ancak ye lkelerin farklı politikaları olsa da AB nin he doğasından ve sorunlu yapısından kaynaklanan dış politika tavrı, Orta Asya için ir şans olarak da niteleneilir. AB nin ısrarla ön planda tuttuğu ideal ve değerlere sadık kalası da son derece değerli ir dış politika pratiğidir ve önesenelidir. AB nin ge yönetilerini çoğunlukla rahatsız eden, içişlerine dahale olarak nitelenen hatta azen ilişkilerin kopasına neden olan u ilke-değer teelli politikasından kısa vadede sonuç alası ekleneez. Ancak u tavrın korunasının uzun vadede deokratik altyapının hazırlanasında öneli katkı sağlayacağı ir gerçektir. AB dışındaki gçlerin değerlerden yk çde arınış jeostratejik-jeoekonoik çıkarlar çerçevesinde yrttkleri politikaların aşarısı nın, orta ve uzun vadede ge insanına nasıl ir edele dönşeceğinin de sorgulanası gerekir. Yani AB nin gedeki politikalarda göreli aşarısızlığı ve pasifliği her zaan ir zaafa işaret eteyeilir. 7 ö z e t

9 hoca ahet yesevi uluslararası trk-kazak niversitesi AB nin azı istisnalar yaşansa da u gne kadar ön planda tuttuğu ve genelde etkin olayı ilkeli olaya tercih ettiği Orta Asya politikasının dengeli ve özellikle de genin içindeki farklılıkları da gözeterek yeniden yapılandırılası ve gçl araçlarla donatılası gerekektedir. Yani yeteneksizlik ya da kapasitesizlikten değil, sadık kalınan değerler-idealler zerinde kararlı ir dış politik tercih, askın realist uluslararası ilişkiler yaklaşıının aksine geye ve ge insanına son derece öneli katkı sağlayailir. Bunun için AB nin yapısal ve zihinsel ir değişiden geçesi ve siyasi ir irliğe dönşesi gerekiyor. O zaan AB gede daha etkin olacaktır ancak AB nin ugn ile Orta Asya da idealler yönnde zihinsel değişie, özgr dşnceye, deokrasiye ve arışa katkısı çok sınırlı olsa da kçseneeyecek oyutlardadır. Anahtar Kelieler; Avrupa Birliği, Orta Asya, Yeni Orta Asya Stratejisi, TACIS, NABUCCO, TRACECA, Ortak Dış ve Gvenlik Politikası, 11 Eyll, Enerji Gvenliği 8 ö z e t

10 avrupa irliği nin orta asya politikaları rapor Central Asian Policies Of The European Union Astract Since it was estalished as the EEC in 1957, the European Union has developed constantly and has ecoe one of the ost powerful actors as the ost successful transnational union of the world, which doinates 30% of the world econoy. It is generally accepted and criticized that the EU, which ecae a 27-eer organization with a 500 illion population in 2007 while it had 6 eer countries in 1957 and which is expected to have 35 eers in the near future, has not achieved considerale success in political field, especially in producing coon foreign and security policies. This shortage is clearly oserved in the EU s relations with Central Asia. In the iediate afterath of the independence of the Central Asian states, the EU signed Treaties of Partnership and Cooperation with the and provided the aid in the context of Technical Aid to the Coonwealth of Independent States (TACIS). The sources which were transferred y the EU to the Central Asian states as a part of different progras reached aout 1.5 illion euro as total in The ost coprehensive work of the EU on Central Asia in a 20-year period is the Docuent titled as The EU and Central Asia: New Partnership Strategy (2007). Three areas of cooperation are pointed out in this docuent in which strategic goals of the EU are expressed as staility and security : aking Central Asia an area of staility, security, deocracy and welfare; aintaining intensive econoic relations in the ilateral and regional level; and ensuring energy supply security. In order to reach these goals, the EU has appropriated sources worth of 719 illion euro for the region for the period. However, such principles and values as deocracy, huan rights, civil society and free arket econoy play iportant role in the EU s regional policies and this restricts the EU s freedo of oveent in the region which is ruled generally y authoritarian regies and it hars its power of copetition vis-à-vis the other powers though it helped the people of the region. Nevertheless, it can e said that pursuing a Central Asian policy y estalishing a alance etween realities of the region and the principles and values of the EU without aandoning the totally will eerge as a ore iportant contriution for the region in the longer ter. 9 ö z e t Keywords: European Union, Central Asia, New Central Asian Strategy, TACIS, NABUCCO, TRACE- CA, Coons Foreign and Security Policy, Septeer 11, Energy Security.

11 hoca ahet yesevi uluslararası trk-kazak niversitesi Интересы Европейского Союза в Центральной Азии 1O ö z e t Аннотация Европейский союз постоянно совершенствует себя c начала создания ЕЭС в 1957 году и как наиболее успешный в мире наднациональный союз является одной из самых важных мировых сил, владеющей 30% мировой экономики. ЕС, состоявший в 1957 году из 6 стран и достигший в 2007 году общего населения в 500 млн. человек в 27 странах-членах ЕС, и увеличение числа которых ожидается до 35, подвергается острой критике в плане недостаточного развития в политической сфере, особенно в области общей внешней политики и безопасности. Это очевидно наблюдается в отношениях ЕС со странами Центральной Азии. ЕС, который сразу же после обретения независимости странами Центральной Азии подписал с ними «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», по различным программам ЕС в рамках общей программы «Технической помощи странам Содружества Независимых Государств» (ТАСИС) оказал помощь странам Центральной Азии по данным на 2010 год на сумму около 1,5 млрд. евро. Наиболее объемным стратегическим исследованием ЕС за двадцатилетний период касательно Центральной Азии является документ «ЕС и Центральная Азия: стратегия нового партнерства» (2007). В этом документе, выражающим стратегические цели ЕС как «стабильность и безопасность», выделяются три основные сферы сотрудничества: преобразование Центральной Азии в регион стабильности, безопасности, демократии и процветания; расширение экономических связей на региональном и двустороннем уровнях и развитие энергетической безопасности. Для реализации этих целей ЕС в гг. выделил для региона 719 млн. евро. Однако в региональной политике ЕС важную роль играют демократия, права человека, гражданское общество, свободная рыночная экономика и другие принципы и ценности, это в свою очередь, хотя и вносит определенный вклад в развитие стран региона, сужает поле действия ЕС в регионе, управляемым авторитарными режимами, и снижает конкурентоспособность в борьбе с другими силами в регионе. Тем не менее можно сказать, что ЕС, не отказываясь от своих принципов и ценностей и одновременно соблюдая разумный баланс между реалиями региона и своими ценностями и реализуя свои интересы в Центральной Азии может внести более важный вклад в развитие региона в долгосрочной перспективе. Ключевые слова: Европейский Союз, Центральная Азия, новая стратегия Центральной Азии, TAСИС, НАБОККО, ТРАСЕКА, общая внешняя политика и безопасность, 11 сентября, энергетическая безопасность.

12 Giriş Avrupa da kalıcı arışın tesisi ve refahın artırılası hedefi ile oluşturulan Avrupa Birliği (AB), pek çok dşnr, filozof ve siyasetçinin aslında yzyıllar öncesine varan ir hayaliydi. Avrupa da sağlanacak ir irlik yaklaşıı, I. ve özellikle de II. Dnya Savaşının Avrupa da yarattığı yk yıkı ve yaşanan felaketler sonrasında he ir zorunluluk, he de olgunlaşan ir hedef hâline dönşt. Buna rağen 50 li yılların aşlarında aşlayan sreç katılıcı sayısı ve yapısı itiari ile oldukça tevaziydi. Avrupa da sadece altı lkeyi (Fransa, Alanya, İtalya, Lkseurg, Hollanda, Belçika) ir araya getiren 1951 de Avrupa Kör Çelik Teşkilatı (AKÇT) ile ilk kurusal teeli atılan sreç, 1957 de Roa Anlaşası ile Avrupa Ekonoik Topluluğu na (AET) dönşt. AET (Avrupa Topluluğu-Avrupa Birliği) dnya tarihinin gördğ en aşarılı uluslar st yapılana olarak ugn artık odel hâline geliş, he içerik, he de kapsa itiari ile gelişiştir. 6 kurucu lke ile yola çıkan AB, ta elli yıl sonrasında, 2007 deki genişlee ile 27 ye lkeye, 500 ilyonluk ir nfusa ve dnyanın en yk ekonoik gcne ulaştı verilerine göre dnyanın noinal gayrisafi yurt içi hasılasının % 30 luk n oluşturan ir ekonoik yklğe sahip olduğu elirlenen AB, satın ala gc paritesi (SAGP) esas alındığında 12,8 trilyon luk ir Gayri Safi Yurt içi Hasılası na (GSYİH) sahip ulunuyor. AB de kişi aşına gelir de Avro olarak hesaplanaktadır. 11 TABLO 1: Kresel Gçler ve Sosyo-Ekonoik Göstergeler Yzç 1,000 k Nufs (ilyon) Kişi Başına Millî Gelir (SAGP) Ekonoik yklk (Trilyon ) AB (27 ye) 4, ,5 25,900 12,8 Çin 9,327 1,330,0 4,400 5,8 Japonya ,3 28,500 3,6 Rusya 16, ,7 12,200 1,7 ABD 9, ,8 38,900 11,7 Kaynak: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) 2008 verileri esas alınarak hazırlanıştır. (http:// ec.europa.eu/pulications/ooklets/eu_glance/79/de.pdf)

13 hoca ahet yesevi uluslararası trk-kazak niversitesi 12 g ir i ş AET olarak kurulan, önce Avrupa Topluluğu na (1987), ardından da Avrupa Birliği ne (1993) evrilen Birlik, aşından eri dinaik yapısını ve hedeflerini iki teel strateji zerinde geliştirdi: Genişlee ve derinleşe. Bu çerçevede 1973 de İngiltere, Daniarka ve İrlanda ile aşlayan genişlee stratejisi ile Birlik önce 9, Yunanistan (1980), İspanya ve Portekiz in (1986) katılıı ile de 12 yeye ulaştı da tn dnya dönşrken, Orta ve Doğu Avrupa nın eski sosyalist-konist lkeleri ve/ya da ağısızlığına yeni kavuşan lkeler için NATO ile irlikte en cazip kuru olarak ortaya çıktı. Bu cazie, kendini önce 1995 de 3 (Avusturya, İsveç, Finlandiya), 2004 de 10 (Polonya, Çek Cuhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Kırıs (Ru Yönetii)), 2007 de de 2 lkenin (Bulgaristan, Roanya) yeliği ile tescilledi. Hâlen Trkiye, Hırvatistan, İzlanda, Makedonya ve Karadağ ile AB arasında yelik zakereleri yapılıyor. Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek ve Sıristan ın da yakın zaanda AB ye katılı konusunda girişide ulunacakları ekleniyor. AB nin, ekonoik ağılılıklar zerinden sosyal ve siyasi irliği geliştire ve arışı garanti ala hedefi ile ortaya koyduğu perforans -tn sorun alanlarına rağen- oldukça aşarılı oldu ve AB dnyadaki gesel entegrasyon çaaları içinde özel ir odel hâline geldi. AET/AT/AB kurulduğundan eri ekonoik-ali işirliğini, sosyal yakınlaşayı ve kurusal yapılanayı daha ön planda tutan, ancak dış politikayı, ye devletlerin ulusal tercihlerine ırakan ir strateji izledi. Bu duru, özellikle son dönede çarpıcı olarak görldğ zere AB nin aynı zaanda en öneli handikapı oldu. Hatta AB için ekonoik-ali yapısı ile siyasi yetenekleri arasındaki AET/AT/AB kurulduğundan eri ekonoik-ali işirliğini, sosyal yakınlaşayı ve kurusal yapılanayı daha ön planda tutan, ancak dış politikayı, ye devletlerin ulusal tercihlerine ırakan ir strateji izledi. dengesiz duruu ifade etek için, ekonoisi ile tesil edilen gövdesi dev, siyasi gc tesil edilen kafası cce denilen garip ir yaratık enzetesi sıkça yapıldı. Gerçekten de dnya ekonoisinin % 30 una hkeden 27 lkeden oluşan dnyanın u en zengin Birliği nin gvenlik konusunu, ABD nin önclğnde NATO ya, dış politikayı ise ye devlet aşkentlerine tesli etesi, her dönede tartışılaktadır. Bu duru AB yi gesel, kresel sorunlarda (örneğin Körfez krizinde ve Balkanlarda) don t play only pay it! (oynaa, sadece öde) gii ir nitelee ile de karşı karşıya ıraktı. AB nin ortak dış politika geliştire çaaları, azı Avrupalı lider ya da lkeler tarafından sıkça dile getirilekte, ancak azı ye lkeler de una ısrarla karşı çıkaktadır. Bu konuda Fransa ile İngiltere yi, AB içindeki iki ayrı ucun tesilcileri olarak anailiriz Avrupa Tek Senedi 1 ile işaretleri verilen Ortak Dış Politika alanındaki arayışlar, Soğuk Savaşın sona eresinin getirdiği yeni dinaizile gçlendi ve Single European Act (1986), Official Journal L, 169 of 29 June 1987.

14 avrupa irliği nin orta asya politikaları rapor Maastricht (Avrupa Birliği) Anlaşası ile AB için ir dış ve gvenlik politikası geliştirilesi konusunda öneli adılar atıldı. AB nin srekli tartışılan ve kendi içinde geliştirileye çalışılan Ortak Dış ve Gvenlik Politikası (ODGP), Maastricht ile Birliğin diğer iki stunu ile irlikte ( Avrupa Topluluğu, Gvenlik ve Adalet İşirliği ) ç stunundan irisi olarak tanılandı ve öylece -ye lke aşkentlerine öncelik yk çde korunsa da AB, hiç oladığı kadar ortak ir dış politika rete ikanına kavuştu. 2 AB nin Orta Asya politikası da, AB nin genel dış politik tavrı ve inisiyatifi ile uyulu ir görnt verektedir. Bu çerçevede azı girişiler ve ilişki ağları oluşsa da genel olarak AB nin kapsalı ve işlevsel ir Orta Asya politikasından söz etek oldukça zordur. Özellikle enerji kaynakları akıından dışa ağılı AB için son derece öneli ir ge olasına rağen, çok uzunca ir sre AB nin Orta Asya politikası, yk çde ikili Ortaklık ve İşirliği Anlaşaları (PCA-Partnership and Cooperation 13 g ir i ş 2 Leon Brittain [1994] Europe The Europe We Need, Haish Hailton, London, S

15 hoca ahet yesevi uluslararası trk-kazak niversitesi Agreeent) 3 ve TACIS adı verilen ( Technical Assistance to CIS - Bağısız Devletler Topluluğu Ülkelerine Teknik Yardı) yardı prograları ile sınırlı kalıştır. 4 AB nin Orta Asya ya 2010 yılına kadar aktardığı kaynak 1,5 ilyar Avro olarak hesaplanaktadır. 14 g ir i ş AB, son dönede geye verdiği önei gösterek zere Alatı da Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ı uhatap alan AB Delegasyonu Ofisi, Trkenistan ve Özekistan a ise Avrupa Evi açıştır. Ancak azı hukukî, siyasi ve ekonoik girişilerine rağen, u gne kadar Orta Asya da ciddi ir varlık ve etkinlik göstereeiştir. 5 Bunun en aşta gelen nedeni, hiç kuşkusuz AB nin ortak dış politikalar geliştire konusundaki yapısal handikaplarıdır. Ancak konuya ve geye özel aşka nedenlerden de söz etek kndr. Örneğin R.Karluk un da vurguladığı gii Berlin Duvarı nın yıkılası ve ardından yaşanan sreçte AB, daha çok genişleeye ve yakın çevresine yoğunlaştığı için Orta Asya arka planda kalıştır. 6 Ayrıca genin Rusya Federasyonu ile olan ilşkisi göz ardı edileeyecek önede ir faktör olarak karşııza çıkaktadır. Orta Asya nın gerçek gc olarak kaullenilen Rusya Federasyonu nu huzursuz etee ve Russia First ( önce Rusya ) olarak adlandırılan politikaya uyulu davrana yaklaşıı da, AB nin gede etkisiz kalasında öneli rol oynaıştır. AB nin SSCB dağıldıktan sonra da gede öncelikli aktör Rusya olarak kaul edip, istikrarı tercih ettiği, 11 Eyll sonrasında da İslai terör tehdidi gerekçesi ile Rusya ya örneğin Çeçenistan konusunda yaptığı eleştirileri geri plana çektiği ilinektedir. 7 Orta Asya nın, ABD nin kresel politikalarında sahip olduğu öne de, AB nin u ge ile ilişkilerini esafeli tutasında etkili olaktadır. AB nin politikasızlığının ir aşka gerekçesi, AB nin kurusal olarak dış ilişkilerinde öne verdiği deokrasi, insan hakları, sivil toplu v. konuların, gede karşılık ulasındaki gçlklerdir. Hatta u duru, AB yi ge yönetileri için sevisiz kılan, zaan zaan da ciddi siyasi-diploatik krizlere yol açan ir faktör hâline geleilektedir. 8 AB nin dış politikasının ilkeler zerine ina edilesi ve özellikle AB Parlaentosunun konuya olan hassasiyeti, AB nin operasyonel yeteneğini yk çde azaltaktadır. Bgede soft-power niteliği ile varlığını srdreye çalışan AB, ge yönetilerinin iç işlerine, egeenlik haklarına dahale olarak gördğ 3 AB ile Orta Asya lkeleri arasındaki ilişkileri konusundaki tn resi elgeler için Bkz.: eeas.europa.eu/central_asia/index_en.ht 4 Esra Çayhan [2003] The European Union s Central Asia Strategy, Bilig, Yaz / 2003, Sayı 26: Esra Hatipoğlu [2008] Avrupa Birliği - Orta Asya İlişkilerinde Yeni Bir Stratejiye Doğru (Mu?) OAKA, cilt:3, sayı:5, s.1 6 Sadık Rıdvan Karluk [2009] Kreselleşen Dnyada Avrupa Birliği nin Orta Asya Ülkeleri ile Olan İlişkileri ve Bgeye Yönelik Stratejisi, (ildiri.anadolu.edu.tr/papers/ildiriakale/1073_ 220p82.doc) 7 Frank Uach [2007] Zielkonflikte der europäischen Energiesicherheit, Dileata zwischen Russland und Zentralasien, DGAP Analyse, Noveer 2007, No.: 3, s.1. 8 Uach [2007] a.g.e. s

16 avrupa irliği nin orta asya politikaları rapor yaklaşıında ısrarlı olacak araçlara da sahip değildir. Bu ve enzeri gerekçeler, AB nin geye ilgisi olsa da kapsalı ir politika geliştiresine engel olduğu söyleneilir. 9 Ancak AB nin u pozisyonunun, uzun vadede Orta Asya halkları için daha öneli ir yatırı olarak görlesi de kndr. Yani ir handikap olarak görlen ilkeler-değerler zerinden politika, değerlerden ağısız kısa-orta vadeli çıkar stratejilerinden daha eşru ve ge için hayırlı ir politika olarak kaul edileilir. AB nin kapsalı ir Orta Asya politikası ret-e-ediğine ilişkin yaygın görşe rağen, Orta Asya lkelerinin ağısızlıklarını kazanalarının heen ardından TACIS ve ikili işirliği anlaşaları ile aşlayan ilişkileri, yoğunlaşarak deva etektedir. Kaul etek gerekir ki u politik sreç, sadece AB ye ağlı olarak gelişeektedir. Bgede AB den çok daha fazla etkiye sahip olan gesel ve kresel aktörler, he jeopolitik, he de jeoekonoik değeri son derece yksek olan Orta Asya daki gelişeleri yakından takip etekte ve sreci etkileek için politikalar geliştirektedir de ağısızlıkların ilan edilesi ile aşlayan sreçte AB geyle hep ilgili olsa da, AB nin u gne kadar geliştirdiği en kapsalı Orta Asya stratejisi, 2007 de ortaya konuluştur. Hazırlık çalışaları AB Döne Başkanı sıfatı ile Alanya tarafından yapılan AB- Orta Asya: Yeni Bir İşirliği Stratejisi aşlıklı elge 10, 22 Haziran 2007 de AB Konseyi tarafından da eniseniş ve resî nitelik kazanıştır. 11 Bu stratejinin gelişii, AB Koisyonu içinde Doğu Avrupa ve Orta Asya (COEST) çalışa gruu tarafından iki yılda ir hazırlanan ilerlee raporları ile takip edilektedir. COEST tarafından ilki 2008 de, ikincisi ise 28 Mayıs 2010 da hazırlanan ilerlee raporları, AB Konseyi tarafından resîleştirilerek kauoyu ile paylaşılıştır. 12 AB nin 2007 Stratejisi zerine ina edilen çalışaların yanı sıra, azı AB yesi lkelerin ikili ilişkileri ile Birliğin her ir Orta Asya lkesi ile ayrıca yrttğ ilişkiler de söz konusudur. Bu çerçevede Alanya nın özel ir yeri olduğu açıktır. AB Döne Başkanlığı (Ocak-Haziran 2007) önceliğini Avrupa nın gvenlik ve istikrar alanının genişletilesi olarak elirleyen ve unun sağlanailesi için Orta Asya lkeleri, Karadeniz Bgesi ve Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilesi gereğini ifade eden Alanya, Strateji Belgesi ile hedefine yakınlaşıştır. 15 g ir i ş 9 Bu konuda öneli ir çalışa için Bkz.: Blackwill, Roert D. and Michael Strer, (Eds.) Allies Divided: Transatlantic Policies for the Greater Middle East, Caridge, MA, The MIT Press, August Zentralasien-Strategie-Text-D.pdf;jsessionid=F5155D55D48A4F6130F3B5D12DA3E AB Konseyi nin sözkonusu kararı için Bkz.: Central Asia: Regional Strategy Paper , 2007; (http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/c_asia/)., Alancası için: Europäischer Rat, Die EU und Zentralasien: Strategie fr eine neue Partnerschaft, Brssel, , <http://www.auswaertigesat.de/diplo/de/europa/aussenpo litik/regionalakoen/zentralasien-strategie-textd.pdf 12 Council of EU: Relations with Central Asia: Joint Progress Report y the Council and the European Coission on the ipleentation of the EU Strategy for Central Asia. 28 June 2010 (11402/10). EU-ZAS_Fortschrittsericht_EN.pdf;jsessionid=F5155D55D48A4F6130F3B5D12DA3E088

17 hoca ahet yesevi uluslararası trk-kazak niversitesi Bu ilgilerden hareketle, u çalışada, öncelikle 1992 Maastricht Anlaşası ile çerçevesi çizilen ve daha sonra Asterda, Nice ve Lizon Anlaşaları ile geliştirilen AB nin Ortak Dış ve Gvenlik Politikasının genel hatları ele alınacak, ardından AB nin Orta Asya politikasının teel unsurları ve evcut uygulaalar değerlendirilerek ve öngörlerde ulunulacaktır. 16 g ir i ş

18 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKALARI.BÖLÜMI AB NİN ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI (ODGP)

19 hoca ahet yesevi uluslararası trk-kazak niversitesi AB NİN ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI (ODGP) 18 I. Soğuk Savaş ın sona eresinin ardından ekonoik, sosyal ve hatta siyasi olarak rştn ispatlaış ir AB, ortak ir dış politika geliştireyi stratejik olarak öneseyen ir irlik hâline dönşt. Roa Anlaşası ile 1957 de kurulan AET (AT, AB) için arışın tesis edilesi ve refahın artırılası, en öneli hedefler olarak elirlenişti. Soğuk Savaş döneinde ABD nin varlığı ve Soğuk Savaş ın sert koşulları, Fransa nın aşını çektiği azı lkelerin arayışları olsa da, Avrupalıların ortak ir dış ve gvenlik politikası geliştirelerini de ir çde ikansız kılıştı. AB nin ekonoik-ali ir irlik olanın ötesine geçerek siyasi ve kısen de askerî ir içeriğe sahip olası, ancak 1990 sonrasında tartışa ve uygulaa yoluna giriştir. Soğuk Savaş ın sona eresinin ardından ekonoik, sosyal ve hatta siyasi olarak rştn ispatlaış ir AB, ortak ir dış politika geliştireyi stratejik olarak öneseyen ir irlik hâline dönşt. AB nin Ortak Dış ve Gvenlik Politikası konusundaki çaaları, yeni dnya dzenine uygun ir içide arış ve istikrar alanı yaratayı hedefleekteydi. Bu hedef, yk çde çatışaları önlee ve arışı korua zerine ina edileye çalışıldı. AB, siyasi anlada etkin olailek için askerî ir gce olan ihtiyacın da farkındaydı. Ancak he AB nin yakın askerî tehditlerden uzaklaşış olası, he de AB ye tehdit oluşturailecek diğer çatışa alanlarına dahale, ABD nin önclğndeki NATO nun varlığı, AB nin stratejilerini soft power (yuuşak gç) niteliğinde yapılandırasına neden oldu da yk dönş yaşanırken önce körfezde Irak krizi, ardından da AB nin yanı aşındaki Balkanlarda yaşanan yk felaket, AB nin ODGP sinin gerekçelerinin kauoyunda yer etesi ve yapılandırasında öneli rol oynadı. İlk kez 1987 Avrupa

20 avrupa irliği nin orta asya politikaları rapor Tek Senedi nde 13 yer verilen, aa asıl olarak 1992 Maastricht Anlaşası ile çerçevesi çizilen ODGP, tn eksikliklerine ve şikayet edilen yavaşlığına rağen zaan içinde olgunlaşaktadır da yrrlğe giren Asterda, 2003 de yrrlğe giren Nice ve 2009 da yrrlğe giren Lizon Anlaşaları 14 ile daha da geliştirilen ODGP işlevselliği, arasında çıkan iç ve dış krizlerle de sınanış oldu. Bu arada ODGP nin daha da gçlenip işlevsellik kazanacağı öneli ir fırsat olan AB Anayasası taslağı, 2005 yılında Fransa ve Hollanda da fazla tnleştirdiği ve ulus devlet reflekslerini ortadan kaldırdığı gerekçeleri ile reddedildi. Bunun zerine Lizon Anlaşası ile yeni dzenleeler yapılası ihtiyacı ortaya çıktı. Kurusal yapısı -Avrupa idealistlerinin eklentilerinin çok gerisinde kalsa da- gçlendirilen ve hatta AB nin dış politikada tek sesliliğini sağlaak zere, Dışişleri Bakanlarını uluşturan Dış İlişkiler Konseyi toplantılarına aşkanlık edecek, AB Koisyonu aşkan yardıcılığı görevini de stlenecek ve eşgd sağlayacak ir AB Dışişleri ve Gvenlik Politikası Yksek Tesilcisi akaı da u çerçevede oluşturuluştur. 15 AB nin ekonoik, ali ve sosyal alandaki aşarılarına rağen, ortak dış ve gvenlik politikaların geliştirilesi konusunda ciddi sorunlar yaşadığı, ilinen ve izzat AB yöneticileri tarafından da sıklıkla ifade edilen ir gerçektir. 16 Aslında sorunların teel kaynağı, AB nin ulus devletler topluluğu olasıyla yakından ilişkilidir: Öneli politikaların retilesi ve karar ala srecinde ye devletlerin ulusal çıkarların ön planda ve elirleyici olası, AB kiliğini yansıtacak ortak politikaların retilesine engel teşkil etektedir. Üye sayısı arttıkça ve oyirliği ilkesi deva ettiği srece, kökl politikalar retilesi de zorlaşaktadır. AB nin ortak çıkarları için ortak politikalar retilesi yaklaşıı, özellikle de dış politika alanındaki farklı çıkar anlayışları nedeni ile ulusal reflekslerin etkisini hatta egeenliğini pekiştiren ir rol oynaaktadır. Her ir ye lkenin Birlikten çok kendi özgn ulusal çıkarını öncelikli olarak savunaya çalıştığı, aşaraadığı duruda da sreci kolayca sulandırdığı ya da loke ettiği AB sistei, son dönede ciddi revizyonlar geçiriş olsa da, alınacak daha çok uzun yol olduğu açıktır de ABD nin Irak dahalesinde Alanya ve Fransa nın olusuz tavrına rağen diğer AB ye ve adaylarının ABD ile hareket eteleri, ya da 2011 yılı içinde Liya da yaşanan gelişeler karşısında ortak ir AB politikası yerine, Fransa, 19 I. 13 ve 14 Treaty of Lison aending the Treaty on European Union and the Treaty estalishing the European Counity, Brussels, 3. Deceer 2007, cg00014.en07.pdf 15 Örneğin Lizon Anlaşası nda AB Dışişleri Bakanı nvanı gndee gelse de, u nvan fazla sıkı ir siyasi otoriteyi çağrıştırdığı gerekçesi ve özellikle de İngiltere nin ısrarı zerine AB Dışişleri ve Gvenlik Politikası Yksek Tesilcisi olarak değiştiriliştir. 16 Bu konuda öneli ir çalışa için: Sevilay Kahraan [2008] Avrupa Dış Politikası ve Avrupa Birliği nin Uluslararası Aktörlğ Üzerine Bir Değerlendire, Avrupa Birliği nin Gncel Sorunları ve Gelişeler, Der.: Belgin Akçay, Sevilay Kahraan, Sane Baykal, Seçkin Yayıncılık, Ankara, sayfa:

Çin in Orta Asya Politikaları

Çin in Orta Asya Politikaları Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında Çin in Orta Asya Politikaları -Rapor- Doç.Dr. Erkin Ekre Ankara, 2011 İncelee Araştıra Dizisi Çin in Orta Asya Politikaları rapor YAYIN NO: 04 Yazar Doç.Dr.

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri

Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılı vesilesiyle Enerji İlişkileri Bağlaında Trkiye ve Orta Asya Ülkeleri -Rapor- Yusuf Yazar Ankara, 2011 İncelee Araştıra Dizisi enerji ilişkileri ağlaında

Detaylı

Rusya nın Orta Asya Politikaları

Rusya nın Orta Asya Politikaları Rusya nın Orta Asya Politikaları Dr. İlyas Kaalov Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında Rusya nın Orta Asya Politikaları -Rapor- Dr. İlyas Kaalov Ankara, 2011 İncelee Araştıra Dizisi rusya'nın

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya Politikaları

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya Politikaları Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında Aerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya Politikaları -Rapor- M. Akif Kireçci Ankara, 2011 İncelee Araştıra Dizisi aerika irleşik devletleri'nin orta

Detaylı

Ekonomik Özgürlükler ve TÜRK DÜNYASI

Ekonomik Özgürlükler ve TÜRK DÜNYASI Ekonoik Özgrlkler ve TÜRK DÜNYASI -Rapor- Prof. Dr. Mustafa Acar Arş. Gör. Hsn Bilir Ankara, 2014 İncelee Araştıra Dizisi YAYIN NO: 17 Ekonoik Özgrlkler ve TÜRK DÜNYASI rapor Yazar Prof. Dr. Mustafa Acar

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

ORTA ASYA İLE GÜNEY ASYA ARASINDA MODERN İPEK YOLU PROJESİ

ORTA ASYA İLE GÜNEY ASYA ARASINDA MODERN İPEK YOLU PROJESİ ORTA ASYA İLE GÜNEY ASYA ARASINDA MODERN İPEK YOLU PROJESİ Doç. Dr. Fırat Purtaş Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında Orta Asya ile Gney Asya Arasında Modern İpek Yolu Projesi afganistan,

Detaylı

İran ın Orta Asya Politikaları

İran ın Orta Asya Politikaları İran ın Orta Asya Politikaları Dr. Kaan Dilek Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında İran ın Orta Asya Politikaları -Rapor- Dr. Kaan Dilek Ankara, 2011 İncelee Araştıra Dizisi iran'ın orta

Detaylı

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Ekonomik Büyüme, İşgücü Piyasası ve Yoksullukla Mücadele Süreci Üzerine Etkileri

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Ekonomik Büyüme, İşgücü Piyasası ve Yoksullukla Mücadele Süreci Üzerine Etkileri Kresel Ekonoik Krizin Trkiye ve Orta Asya Trk Cuhuriyetleri nde Ekonoik Bye, İşgc Piyasası ve Yoksullukla Mcadele Sreci Üzerine Etkileri -Rapor- Dr. Dilek Yiğit Ankara, 2013 İncelee Araştıra Dizisi YAYIN

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

JAPONYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI

JAPONYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında JAPONYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI -Rapor- Doç. Dr. A. Merthan Dndar Ankara, 2011 İncelee Araştıra Dizisi japonya'nın orta asya politikaları rapor YAYIN

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

Japonya nın Orta Asya Politikaları

Japonya nın Orta Asya Politikaları Japonya nın Orta Asya Politikaları Doç. Dr. A. Merthan Dndar Trk Cuhuriyetleri'nin ağısızlıklarının 20. yılında JAPONYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI -Rapor- Doç. Dr. A. Merthan Dndar Ankara, 2011 İncelee

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

ALFABE TARTIŞMALARI BİTMEYEN ÖYKÜ: Prof. Dr. Nurettin DEMİR. Prof. Dr. Emine YILMAZ. Prof. Dr. Nurettin Demir Prof. Dr.

ALFABE TARTIŞMALARI BİTMEYEN ÖYKÜ: Prof. Dr. Nurettin DEMİR. Prof. Dr. Emine YILMAZ. Prof. Dr. Nurettin Demir Prof. Dr. BİTMEYEN ÖYKÜ: Prof. Dr. Nurettin DEMİR ALFABE TARTIŞMALARI Hacettepe Üniversitesi Edeiyat Fakltesi Çağdaş Trk Lehçeleri ve Edeiyatları B Öğreti yesidir. Selçuk Üniversitesi Fen-Edeiyat Fakltesi Trk Dili

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Kırım'ın Kısa Tarihi. M. Akif Kireçci Selim Tezcan YAYIN NO 24

Kırım'ın Kısa Tarihi. M. Akif Kireçci Selim Tezcan YAYIN NO 24 Kırı'ın Kısa Tarihi M. Akif Kireçci Seli Tezcan YAYIN NO 24 Ankara, 2015 İncelee Araştıra Dizisi YAYIN NO: 24 0312 472 37 73 kırı'ın kısa tarihi Yazar M. Akif Kireçci - Seli Tezcan Çeviri Can Eyp Çekiç

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA Umut Oran Basın Açıklaması 12.5.2013 İşte görmezden gelinen IMF verilerinin ortaya koyduğu gerçek: EKONOMİDE MAKYAJ NAFİLE, BAŞARI HİKAYE BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA TÜRKİYE,

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE DEKİ YAPISAL GELİŞMELERİN TOPLAM NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNA ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE DEKİ YAPISAL GELİŞMELERİN TOPLAM NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNA ETKİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE DEKİ YAPISAL GELİŞMELERİN TOPLAM NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNA ETKİLERİ Veysel SARICI Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümü Özet: Enerji verimliliği,

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI (GÜZ/BAHAR) ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Öneli!!! Lütfen aşağıda yazan bilgileri dikkatle

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

2016 YILLIK İŞ PLANI

2016 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Sayfa No: / 3 SU AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÜYELERİMİZİN ODAMIZA BAKIŞ AÇILARINI

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Veysel SARICI Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümü Özet: Bu çalışmada, petrol

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı