IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler"

Transkript

1 IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

2 IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized Entities of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 July 2009 with extensive explanations, self-assessment questions and case study IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Publications Telephone: +44 (0) Publications Fax: +44 (0) Publications Web:

3 This training material has been prepared by IFRS Foundation education staff. It has not been approved by the International Accounting Standards Board (IASB). The training material is designed to assist those training others to implement and consistently apply the IFRS for SMEs. For more information about the IFRS education initiative visit IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: ww.ifrs.org Copyright 2010 IFRS Foundation Right of use Although the IFRS Foundation encourages you to use this training material, as a whole or in part, for educational purposes, you must do so in accordance with the copyright terms below. Please note that the use of this module of training material is not subject to the payment of a fee. Copyright notice All rights, including copyright, in the content of this module of training material are owned or controlled by the IFRS Foundation. Unless you are reproducing the training module in whole or in part to be used in a stand-alone document, you must not use or reproduce, or allow anyone else to use or reproduce, any trade marks that appear on or in the training material. For the avoidance of any doubt, you must not use or reproduce any trade mark that appears on or in the training material if you are using all or part of the training materials to incorporate into your own documentation. These trade marks include, but are not limited to, the IFRS Foundation and IASB names and logos. When you copy any extract, in whole or in part, from a module of the IFRS Foundation training material, you must ensure that your documentation includes a copyright acknowledgement that the IFRS Foundation is the source of your training material. You must ensure that any extract you are copying from the IFRS Foundation training material is reproduced accurately and is not used in a misleading context. Any other proposed use of the IFRS Foundation training materials will require a licence in writing. Please address publication and copyright matters to: IFRS Foundation Publications Department 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: The IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise. The Turkish translation of the Training Material for the IFRS for SMEs contained in this publication has not been approved by a review committee appointed by the IFRS Foundation. The Turkish translation is copyright of the IFRS Foundation. The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the Hexagon Device, IFRS Foundation, eifrs, IAS, IASB, IASC Foundation, IASCF, IFRS for SMEs, IASs, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards are Trade Marks of the IFRS Foundation.

4 IFRS Vakfı: IFRS for SME Eğitim Materyali Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamış olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SMEs) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) nın Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler in tam metni ile genişletilmiş açıklamalar, değerlendirme soruları ve vaka çalışmaları içermektedir. IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. Telefon: +44 (0) Yayınlar Dept. Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. E-posta: Web:

5 Bu eğitim materyali IFRS Vakfı eğitim personeli tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Eğitim materyali, IFRS for SMEs i devamlı olarak uygulayacak kullanıcılara eğitim verelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. IFRS eğitim girişimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz: IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: ww.ifrs.org Telif Hakkı IFRS Foundation Kullanım Hakkı IFRS Vakfı bu eğitim materyalinin kısmen ya da tamamen kullanımını teşvik etse de, aşağıda verilen telif hakkı koşulları uyarınca kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim materyali modülünün kullanılması herhangi bir ücret ödemesine tabi değildir. Telif hakkı bildirimi Telif hakkı da dahil bu eğitim materyali modülü kapsamındaki tüm haklar IFRS Vakfına ait olup, yine IFRS Vakfı tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim modülü bağımsız bir belgede kullanılacak şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılmadıkça, kullanılamaz veya çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanmasına veya çoğaltmasına, üzerindeki ve eğitim materyalindeki ticari markaların gösterilmesine izin verilemez. Şüpheye mahal vermemek için, eğitim materyallerinin tamamını veya bir kısmını kendi belgelerinizin bir parçası olarak kullanacaksanız üzerinde veya eğitim materyalinde yer alan herhangi bir ticari markayı kullanamaz ve çoğaltamazsınız. Bu ticari markalar IFRS Vakfı ve IASB adları ve logolarını kapsamakta olup bunlarla kısıtlı değildir. IFRS Vakfı eğitim materyali modülünün tamamı ve bir kısmından alıntı yapmanız durumunda, belgelerinizin eğitim materyali modülünüzün kaynağının IFRS Vakfı olduğuna ilişkin bir telif hakkı onayı içermesini temin etmeniz gerekecektir. IFRS Vakfı eğitim materyalinden kopyalayacağınız herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. IFRS Vakfı eğitim materyalleri için önerilecek herhangi bir diğer kullanım yazılı lisans gerektirmektedir. Lütfen yayınlar ve telif hakkı ile ilgili konuları aşağıdaki adrese bildiriniz: IFRS Vakfı Yayın Departmanı 30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH, İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: Bu zarar ihmalden veya diğer nedenlerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, IFRS Vakfı, yazarlar ve yayıncılar bu yayında yer alan materyale dayalı olarak hareket eden veya hareket etmekten kaçınan herhangi bir şahsa yönelik zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu yayında yer alan KOBİ ler için IFRS Eğitim Materyalinin Türkçe tercümesi IFRS Vakfı tarafından atanmış bir inceleme komitesi tarafından onaylanmıştır. Türkçe tercümesinin telif hakları IFRS Vakfına aittir. IASB logosu/ IFRS Vakfı logosu/ Altıgen Aygıt, IFRS Vakfı Eğitim logosu, IFRS vakfı, eifrs, IAS, IASB, IFRS Vakfı Eğitimi, IASs, IFRIC, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards- UIuslararası Muhasebe Standartları, International Financial Reporting Standards-UIuslararası Finansal Raporlama Standartları ve SIC IFRS Vakfının ticari markalarıdır.

6 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu Standardın amaçlanan kapsamı Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanması ÖNEMLİ TAHMİNLER ve DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka çalışması Vaka çalışmasının cevabı iv

7 Bu eğitim materyali IASC Vakfı eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış olup Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Temmuz 2009 da IASB tarafından yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı nda (IFRS de) küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ lerce) uygulanabilecek muhasebe hükümleri yer almaktadır. GİRİŞ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Temmuz 2009 da Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ ler) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı nı (IFRS) yayımlamıştır. IFRS for SMEs in, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına uygulanması amaçlanmaktadır. Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunması nedeniyle IFRS for SMEs in kapsamı dışında olan işletmeler, hisseleri veya borçlanma araçları kamuya açık bir piyasada, bankalarda, kredi birliklerinde, hisse senedi aracı/satıcılarında, yatırım fonlarında ve sigorta şirketlerinde işlem gören işletmeleri kapsamaktadır. Birçok ülkede, işletmeler içerisinde kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayanlar, özel işletmeler ve kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler şeklinde çeşitli terimlerle ifade edilmektedir. KOBİ ler için küresel bir finansal raporlama standardına neden ihtiyaç duyulmaktadır? Küresel finansal raporlama standartlarının tutarlı bir şekilde uygulanması, finansal bilginin karşılaştırılabilirliğini artırmaktadır. Muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar; yatırımcıların, borç verenlerin ve diğer ilgililerin karşılaştırma yapabilmelerini güçleştirmektedir. Faydalı finansal bilgilerin (yani ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir vb. bilgilerin) sunulmasının sağlanmasıyla, yüksek kaliteli küresel finansal raporlama standartları, sermayenin dağılımında ve fiyatlanmasında etkinliği artırmaktadır. Bu durum, borç verenlere veya sermayedarlara faydalı olmasının yanı sıra, sermaye arayan işletmelere, sermaye maliyetlerini etkileyen belirsizlikleri ortadan kaldırdığı ve uyum maliyetlerini azalttığı için yarar sağlamaktadır. Küresel standartlar denetim kalitesinde tutarlılığı artırmakla birlikte eğitim ve öğretimi de kolaylaştırmaktadır. Küresel finansal raporlama standartlarının faydaları, hisse senetleri halka açık sermaye piyasalarında işlem gören işletmelerle sınırlı değildir. IASB ye göre, KOBİ ler ve onların finansal tablolarını kullananlar genel kabul görmüş muhasebe standartları setinden yarar sağlayabilmektedir. KOBİ lerin ülkeler arası karşılaştırılabilir finansal tablolarına aşağıda yer alan nedenlerle ihtiyaç duyulmaktadır: Finansal kuruluşlar, sınır ötesi kredi sağlamakta ve çokuluslu bir biçimde faaliyet göstermektedir. Birçok ülkede, mikro işletmeler dâhil KOBİ lerin yarısından fazlasının bankalara kredi borçları bulunmaktadır. Bankalar (bankerler), borç verme kararlarını alırken ve bu borçlara ilişkin koşulları ve faiz oranlarını belirlerken finansal tablolara güvenmektedir. Tedarikçiler, kredili olarak mal ve hizmet satmadan önce diğer ülkelerdeki alıcıların finansal durumunu değerlendirmek istemektedir. 1

8 Kredi derecelendirme kuruluşları, tüm dünyada aynı biçimde derecelendirme yapmaya çalışmaktadır. Sınır ötesi faaliyet gösteren bankalar ve diğer kurumlar genellikle benzer derecelendirmeler oluşturmaktadır. Raporlanan finansal bilgi, derecelendirme sürecinde oldukça önemlidir. Birçok KOBİ nin denizaşırı tedarikçileri bulunmakta ve söz konusu tedarikçilerin finansal tabloları, uzun vadeli iş ilişkilerine ilişkin beklentilerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. KOBİ ler, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından sınır ötesi fon sağlamaktadır. Çoğu KOBİ nin, günlük yönetimlerinde yer almayan dış yatırımcıları vardır. Standardın başlığı IFRS for SMEs KOBİ tanımı dünya genelinde yaygın olarak kabul görmekte ve kullanılmaktadır. Birçok ülke, finansal raporlama yükümlülüklerini açıklama gibi amaçlarla kendi tanımlarını geliştirmiştir. Söz konusu ulusal veya bölgesel tanımlar genellikle hasılat, varlıklar, çalışanlar veya diğer faktörlere dayanan nicel kriterleri içermektedir. Çoğu kez, bu terim dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar düzenleyip düzenlemediğine bakılmaksızın çok küçük işletmeleri belirtmek veya kapsamak için kullanılmaktadır. IASB başka bir terimi kullanıp kullanmama hususunu da değerlendirmiştir. Hatta Şubat 2007 deki nihai taslağı yayımlamadan önce IASB, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletme (KHYBİ) terimini 2005 yılında birkaç ay kullanmıştır. Ayrıca 2008 deki nihai taslağa ilişkin önerilerin yeniden müzakeresi sırasında da IASB, hem KHYBİ ler hem de özel işletmeler terimlerini birkaç ay kullanmıştır. IASB, tam set IFRS lerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler için gerekli olduğu sonucuna vardığı için kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletme ile kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletme terimleri daha az kabul görmüştür. Katılımcılar, bu terimin geniş bir coğrafyada kabul görmediğini; diğer yandan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler terimi ile kısaltması olan KOBİ ler in dünya çapında kabul gördüğünü ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bazı katılımcılar kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler teriminin daha küçük işletmelerin hiçbir konuda kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığına dair yanlış bir izlenim edindirebileceğini belirtmişlerdir. Üstelik, Vakıf Tüzüğü nde açıklandığı gibi IASC Vakfının ve IASB nin amacı da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler terimini kullanmaktır. Özel işletmeler terimi bazı ülkelerde - özellikle Kuzey Amerika da - yaygın olarak, IASB nin KOBİ ler için varolan tanımını (kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler) karşılayan türdeki işletmeler için kullanılmaktadır. Ancak, özel işletmeler terimi diğer ülkelerde, özellikle devletin özkaynak paylarına sahip olduğu işletmelerde yaygın olmakla birlikte, daha kısıtlı olarak sadece devletin ortak olmadığı işletmeleri nitelemek için kullanılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, özel işletmeler teriminin yanlış anlaşılması muhtemeldir. Bu nedenlerden ötürü IASB, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler i kullanmaya karar vermiştir. 2

9 Farklı kullanıcıların ihtiyaçları ve fayda maliyet değerlendirmeleri Finansal tabloların amacı ekonomik karar alıcıların geniş bir kesimine faydalı olacak şekilde işletmenin finansal durumuna, performansına ve finansal durumundaki değişimlere ilişkin bilgi sağlamaktır. Standartları genel amaçlı finansal tabloların içeriği ve biçimine göre düzenlerken, birincil derecede önemli olan, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarıdır. KOBİ finansal tablolarının dış kullanıcılarının ana grupları aşağıdakileri kapsamaktadır: KOBİ lere kredi sağlayan bankalar. KOBİ lere satış yapan ve KOBİ lerin finansal tablolarını, kredili satış ile fiyatlandırma kararı vermek için kullanan tedarikçiler. KOBİ leri derecelendirmek için KOBİ lerin finansal tablolarını kullanan kredi derecelendirme kuruluşları ve diğer ilgililer. Birlikte iş yapma konusunda karar vermek için KOBİ lerin finansal tablolarını kullanan KOBİ müşterileri. KOBİ lerin, yönetici konumunda olmayan hissedarları. KOBİ lerin finansal tablolarının kullanıcıları, menkul kıymetlerinin halka açık piyasalarda işlem görmesi için tescil edilmiş ya da kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmelerin finansal tablolarının kullanıcılarına kıyasla, tam set IFRS ler ile uyumlu finansal tablolara daha az ihtiyaç duyabilmektedirler. Örneğin, KOBİ lerin finansal tablolarının kullanıcıları, kısa dönem nakit akışları, likidite, bilançonun güçlü olması, faizin kapsamı ile kâr veya zararın ve faizin kapsamının zaman içerisindeki eğilimi konuları ile işletmenin uzun dönem nakit akışları, kâr veya zarar ve işletmenin değerinin tahmin edilmesine yardımcı olacak bilgi ile olduğundan daha çok ilgilenebilirler. Bununla birlikte, KOBİ lerin finansal tablo kullanıcıları, borsaya kote işletmelerin finansal tablolarında genel olarak sunulmayan bazı bilgilere de ihtiyaç duyabilirler. Örneğin, halka açık sermaye piyasalarına alternatif olarak, KOBİ ler genellikle hissedarlardan, yöneticilerden ve tedarikçilerden sermaye sağlar. Hissedarlar ve yöneticiler KOBİ lerin banka finansmanı sağlayabilmesi için genellikle kişisel varlıklarını teminat olarak gösterirler. Tam set IFRS ler ve IFRS for SMEs arasındaki farkların düzeyi ve niteliği, kullanıcıların ihtiyaçları ve maliyet fayda analizi esas alınarak belirlenmektedir. Uygulamada, muhasebe standartlarını uygulamanın faydaları, öncelikle, raporlayan işletmenin niteliğine, finansal tablolarını kullananların sayısına ve bilgi ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Standartları uygulamaya ilişkin maliyetler ise önemli ölçüde farklılık göstermeyebilir. Bu yüzden, Kurul, Kavramsal Çerçeve ile tutarlı olarak, maliyet-fayda arasındaki dengenin işletmenin finansal tablolarının kullanıcılarının ihtiyaçları çerçevesinde belirlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 3

10 Modül Bu modül, IFRS for SMEs in kapsamına odaklanmaktadır. Bu IFRS in Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bölümü nde, IFRS for SMEs in kastettiği işletmelerin nitelikleri belirtilmektedir. Bu modül, modül kullanıcısına IFRS for SMEs i tanıtmakta, KOBİ lerin tanımında rehberlik etmekte, örnekleri kullanarak ve bir işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü olup olmadığının belirlenmesinde gerekli olan önemli yorumları göstererek kullanıcının Standarda ilişkin hüküm anlayışını geliştirmektedir. Üstelik bu modül, kullanıcının hükümleri anlamasını test etmek amacıyla hazırlanmış sorular ile bir işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü olup olmadığı ve böylece IFRS for SMEs e uygunluğu ileri sürüp süremeyeceği bir olay çalışması içermektedir. Öğrenim çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla IFRS for SMEs de IASB tarafından tanımlandığı şekliyle KOBİ lerin özelliklerini bileceksiniz. Ayrıca hangi işletmelerin IFRS for SMEs uyarınca değerlendirilmemesi gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Üstelik bu bilginin gerçek dünyadaki uygulamasının bir simulasyonu niteliğindeki olay çalışması, IFRS for SMEs tarafından tanımlandığı şekliyle KOBİ lerin hangi işletmeler olduğunu belirleyebilmenizde yardımcı olacaktır. 4

11 IFRS for SMEs IFRS for SMEs, zorunlu hükümleri ve bu Standart ile birlikte yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyalleri içermektedir. Zorunlu olmayan materyaller aşağıdakileri içermektedir: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve amacını, yapısını ve yetkisini açıklayan bir önsöz. Açıklayıcı finansal tablolar ve bir açıklama kontrol listesini içeren uygulama kılavuzu. IASB nin IFRS for SMEs e son halini vermede temel aldığı düşünceleri özetleyen Karar Gerekçeleri IFRS for SMEs in yayımlanmasında hemfikir olmayan IASB üyelerinin muhalif görüşleri. IFRS for SMEs de, Sözlük, zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs de, Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar a, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak a ve Bölüm 23 Hasılat a ilişkin ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük veya orta büyüklükteki bir işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik karar alma sürecinde yararlı olan işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Söz konusu kullanıcı kitlesi, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme gibi bir pozisyonda bulunmamaktadır. Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler in amacı, IFRS for SMEs in kapsamında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin özelliklerini tanımlamaktır. 5

12 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler in hükümleri aşağıda açıklanmaktadır; bu hükümler gri tonda gölgelendirilmiştir. IFRS for SMEs in Sözlük kısmında tanımlanan terimler, ayrıca hükümlerin bir parçasıdır. Söz konusu terimler Bölüm1 de ilk yer aldıklarında kalın yazılmıştır. IASC Vakfı eğitim uzmanlarının örnekleri ve notları gölgelendirilmemiştir. IASC Vakfı uzmanlarının diğer ek notları, kalın italik şekilde köşeli parantezde yer almaktadır. Uzmanlarca yapılan bu eklentiler IFRS for SMEs in bir parçası değildir; ayrıca IASB nin resmi görüşünü de yansıtmamaktadır. Bu Standardın amaçlanan kapsamı 1.1 IFRS for SMEs in, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bölüm, KOBİ lerin özelliklerini tanımlar. Notlar IFRS for SMEs i kullanabilir miyim? Hangi işletmelerin IFRS for SMEs i kullanmasına izin verildiği veya kullanmasının zorunlu tutulduğu kararı, bir ülkedeki yasama ve yürütme organları ile standart koyuculara bırakılmıştır (IFRS for SMEs in Önsözünün 13 üncü paragrafı). Bununla birlikte, IFRS for SMEs de hangi tür işletmelerin düşünüldüğüne ilişkin açık bir tanım gerekli olmaktadır. Böylece, yasama ve yürütme organları, standart koyucular ile finansal tablo sunan işletmeler ve bunların denetçileri, IFRS for SMEs in uygulanabilir olarak düşünülen kapsamı hakkında bilgilendirilmelidir. Dolayısıyla, küçük ve orta büyüklükte olmayan, bu yüzden de IFRS for SMEs i uygulama imkanı bulunmayan işletmeler, Standart kapsamında olduklarını iddia iddia edemeyeceklerdir (bakınız: 1.5 Paragrafı). IASB nin kullandığı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler terimi Sözlükte tanımlanmakta ve aşağıda yer alan paragraflarında açıklanmaktadır. IASB nin KOBİ tanımında anahtar ifade, söz konusu işletmelerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığı (bakınız: 1.3 paragrafı) ve genel amaçlı finansal tablolar (Sözlükte tanımlandığı biçimde) yayımladığı şeklindedir. Birçok ülke, finansal raporlama yükümlülüklerinin tanımlanmasını da içeren geniş çaplı bir amaç çerçevesinde, KOBİ lere ilişkin olarak kendi tanımlarını geliştirmiştir. Söz konusu tanımlar, IASB nin KOBİ tanımının aksine, genelde hasılata, varlıklara, çalışanlara veya diğer faktörlere dayanan nicel kriteleri içermektedir. Diğer bazı ülkeler ise, KOBİ terimini, dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar yayımlayıp yayımlamadığına bakmaksızın, mikro işletmeleri ifade etmek veya kapsamak için kullanmaktadır. KOBİ ler genellikle, sadece şirketin sahibi konumundaki yöneticilerin, vergi idarelerinin veya diğer kamu idarelerinin kullanımı için finansal tablo hazırlamaktadır. Sırf bu amaçlarla hazırlanan finansal tablolar, genel amaçlı finansal tablo niteliğinde değildir. 6

13 Vergi kanunları ülkeden ülkeye değişmektedir. Ayrıca genel amaçlı finansal tabloların amaçları, vergilendirilebilir kârın (mali kârın) raporlanması amaçlarından farklıdır. Bu yüzden IFRS for SMEs e uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, bir ülkenin vergi kanunları ve düzenlemeleri çerçevesindeki hükümler ile tam uyum sağlamayabilir. Bir ülke, vergi raporlarını, IFRS for SMEs uyarınca belirlenen kâr veya zarara uyumlaştırarak yapılandırmak suretiyle veya diğer yöntemlerle KOBİ ler üzerindeki çifte raporlama yükü nü hafifletebilir. IFRS for SMEs i 9 Temmuz 2009 tarihinden önceki dönemler için kullanabilir miyim? IASB, IFRS for SMEs i 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamıştır. Kurul, IFRS for SMEs in yürürlüğü girdiği tarihten farklı bir tarih belirlememiştir. Standarttaki hiçbir hüküm, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletmenin, 9 Temmuz 2009 tarihinden önceki bir tarihte sona eren bir döneme ilişkin finansal tablolarını, IFRS for SMEs e uygun olarak hazırlamasını engellememektedir. Ancak KOBİ kapsamında olan işletmelerin IFRS for SMEs i kullanmalarına ne zaman izin verileceği veya kullanmalarının ne zaman zorunlu tutulacağı kararı, her bir ülkedeki yasama ve yürütme organları ile standart koyuculara bırakılmıştır. Nicel kriterler? IASB nin KOBİ tanımı, küçük veya orta büyüklükteki bir işletmenin ne olduğunu belirlemede nicel kriterleri kapsamamaktadır. Çünkü çok sayıda ülkede uygulanabilir ve uzun ömürlü nicel nitelikte testler geliştirmek mümkün değildir. Ülkeler, hangi işletmelerin IFRS for SMEs i uygulaması gerektiğine veya uygulamasına izin verilmesine karar vermede, nicel kriterler öngörmeyi seçebilir. Benzer şekilde, bir ülke, ülkesindeki iktisadi öneme sahip işletmeler açısından IFRS for SMEs yerine tam set IFRS leri uygulanmasını zorunlu kılabilir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanması 1.2 Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler: (a) kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve [atıf: 1.3 paragrafı] (b) dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar yayımlayan işletmelerdir. İşletmenin yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, mevcut ve potansiyel borç verenler ile kredi derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak gösterilebilir. 7

14 Notlar Genel amaçlı finansal tablolar IFRS for SMEs e uygun olarak hazırlanan genel amaçlı finansal tabloların amacı geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik karar alma sürecinde yararlı olan işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Söz konusu kullanıcı kitlesi, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme gibi bir pozisyonda bulunmamaktadır. Dolayısıyla, genel amaçlı finansal tablolar, hisse sahipleri, alacaklılar ve çalışanlar gibi geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaç duyduğu genel bilgileri sağlama amacındadır. IFRS for SMEs, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan kâr amacı güden işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına ve diğer finansal raporlamalarına uygulanmak amacıyla düzenlenmiştir (bakınız: 1.3 paragrafı). Genel amaçlı finansal tablolar ayrı olarak veya yıllık rapor gibi kamuya açık başka bir belgeyle birlikte sunulan tabloları kapsamaktadır. KOBİ ler genellikle, sadece belirli amaçlar için - yönetici ortakların kullanımı, vergi raporlaması ya da diğer düzenleyici kuruluşların talep ettiği defterlerin veya belgelerin düzenlenmesi amacıyla - finansal tablolarını hazırlamaktadırlar. Sadece bu amaçlarla hazırlanan finansal tablolar, mutlaka genel amaçlı finansal tablolardır şeklinde bir sonuç her zaman çıkarılamaz. Vergi idareleri genellikle KOBİ lerin finansal tablolarının önemli bir dış kullanıcısıdır. Hemen hemen her durumda, vergi idareleri, kanuna dayanan vergi tahakkuk ve tahsilat sorumluluklarını yerine getirmek için her tür bilgiyi talep etme yetkisine sahiptir. Vergi idareleri vergilendirilebilir kârın (mali kârın) belirlenmesinde başlangıç noktası olarak genellikle finansal tablolara bakmaktadır. Bazı vergi idareleri vergilendirilebilir kârın (mali kârın) belirlenmesi için kâr veya zararın muhasebeleştirilmesine ilişkin düzeltmeleri en az seviyeye düşürmeye dair politikalar izlemektedir. Bununla birlikte, KOBİ ler için geliştirilen küresel muhasebe standartları, her ülkedeki vergi raporlamasını dikkate almamaktaır. Fakat IFRS for SMEs e uygun olarak belirlenmiş kâr veya zarar, belirli bir ülkede, ulusal düzeyde kolayca geliştirilen bir mutabakat sayesinde vergilendirilebilir kârın (mali kârın) tespiti için bir başlangıç noktası oluşturabilir. Benzer bir mutabakat IFRS for SMEs e göre ölçülen kâr veya zararın, ulusal yasa veya düzenlemeler çerçevesinde dağıtılabilir gelire uyarlanması için de geliştirilebilir. Yönetici ortaklar, KOBİ lerin finansal tablolarını pek çok amaçla kullanırlar. Fakat, yönetici ortaklara, yönetim kararları almalarında yardımcı olan bilgileri sağlamak IFRS for SMEs nin amacı değildir. Yöneticiler, yönetim faaliyetlerini sürdürmek için için ihtiyaç duydukları herhangi bir bilgiye ulaşabilirler. Bununla birlikte, genel amaçlı finansal tablolar, çoğunlukla işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışlarına ilişkin öngörüler sağlayarak yöneticilerin ihtiyaçlarına hizmet eder. 8

15 Örnekler genel amaçlı finansal tablolar Ör 1 Kendi iradesiyle kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletme, finansal tablolarını IFRS for SMEs hükümlerine uygun olarak hazırlamaktadır. İşletme, finansal tablolarını, ana tedarikçilerine, bankalara ve yönetici olmayan ortaklara göndermektedir. İşletme, dipnotlarda IFRS ler ile uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmektedir. İşletmenin finansal tabloları genel amaçlı finansal tablolardır yani, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama temelinde(ifrs for SMEs) hazırlanan finansal tablolardır. Ör 2 Durum örnek 1 deki ile aynı olmakla birlikte, bu örnekte finansal tablolar işletmenin yönetimi dışında kimseye gönderilmemektedir. İşletmenin finansal tabloları genel amaçlı finansal tablolardır yani, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama temelinde(ifrs for SMEs) hazırlanan finansal tablolardır. Not: Genel amaçlı finansal tabloların işletme dışındaki kişilerin ulaşımına açık olmamasının, finansal tabloların genel amaçlı olup olmadığına karar vermede ilgisi bulunmamaktadır. Karar vermede dikkate alınacak husus, finansal tabloların dayandığı temelin tasarımıdır. Ör 3 Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletme, finansal tablolarını faaliyette bulunduğu ülkedeki yerel genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olarak hazırlamaktadır. Yerel GAAP, isminin aksine IFRS for SMEs ile kelimesi kelimesine aynısıdır. İşletme, finansal tablolarını, işletmenin ana tedarikçilerine, bankalarına ve vergi idarelerine göndermektedir. İşletme dipnotlarda yerel GAAP ile uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmektedir. İşletmenin finansal tabloları genel amaçlı finansal tablolardır yani, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama temelinde(ifrs for SMEs ile kelimesi kelimesine aynı yerel GAAP) hazırlanan finansal tablolardır. Örnekler genel amaçlı finansal tablo niteliğinde olmayan finansal tablolar Ör 4 Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletme, finansal tablolarını, faaliyette bulunduğu ülkedeki vergilendirilebilir gelirin (ve giderin) hesaplanmasına ilişkin vergi hükümlerine uygun olarak hazırlamaktadır. Söz konusu ülkenin vergi hükümleri IFRS for SMEs hükümlerinden farklıdır. İşletme, finansal tablolarını sadece 9

16 vergi idarelerine göndermektedir. İşletme, dipnotlarında yerel vergi hükümlerine uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmektedir. İşletmenin finansal tabloları özel amaçlı finansal tablolardır özellikle vergi raporlaması (yani vergi muhasebesi) için oluşturulmaktadır. Vergi muhasebesinin hükümleri, kamu maliyesi öncelikleri çerçevesinde belirlenmektedir ve kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama amacı bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi muhasebesine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, genel amaçlı finansal tablolar değildir. Ör 5 Durum, 4. örnek ile aynı olmakla birlikte, bu örnekte işletme finansal tablolarını bankalarına ve (işletmenin faaliyet gösterdiği ülkenin yasal bir zorunluluğu nedeniyle) ulusal veri tabanına göndermektedir. Ulusal veri tabanına gönderilen tüm finansal tabloların bir kopyası, herkes tarafından, ulusal veri tabanının internet sitesinden ücretsiz olarak indirebilmektedir. İşletmenin finansal tabloları özel amaçlı finansal tablolardır vergi raporlaması (yani vergi muhasebesi) için oluşturulmaktadır. Vergi muhasebesinin hükümleri, kamu maliyesi öncelikleri çerçevesinde belirlenmektedir ve kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama amacı bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi muhasebesine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, her ne kadar herkesin erişimine açık olsa da, genel amaçlı finansal tablolar değildir. 1.3 Bir işletmenin aşağıdaki hâllerde kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilir: (a) (b) Borçlanma araçlarının veya özkaynağa dayalı finansal araçların kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem görmesi veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçların ihraç edilme aşamasında bulunulması ya da Esas faaliyet konularından birinin, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olması (bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, aracı kuruluşlar ve benzeri finans kuruluşlarında olduğu gibi). Notlar Hisse senetleri halka açık bir piyasada işlem görmektedir. Halka açık menkul kıymet piyasaları, yapıları gereği, sermaye ihtiyacı olan işletmeler ile işletme yönetimine katılmayan, sermaye sağlayıp sağlamama kararını ve sermaye sağladığı takdirde söz konusu sermayenin fiyatını değerlendiren yatırımcıları bir araya getirir. Söz konusu yatırımcılar genellikle uzun vadeli risk sermayesi sağlamasına rağmen, yatırım kararı verirken 10

17 faydalı olacağını düşündükleri finansal bilgiyi talep etme gücüne sahip değildirler. Genel amaçlı finansal tablolara güvenmek zorundadırlar. Bir işletmenin halka açık sermaye piyasasına girme kararı, kamuya hesap verme yükümlülüğü doğurmaktadır ve söz konusu işletme borç ve özkaynak yatırımı yapan üçüncü kişilere, finansal bilgiyi, sadece özel kaynaklardan sermaye sağlayan işletmelerin finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duyduklarından daha geniş kapsamlı bir biçimde sağlamalıdır. Hükümetler, kamuya hesap verme yükümlülüğünün, yasalar ve düzenlemelerle, piyasaya ilişkin düzenleyici kurumlarla ve halka açık sermaye piyasaları yatırımcılarına açıklamalar yapmak suretiyle gerçekleşmesini sağlarlar. IASB, menkul kıymetleri halka açık piyasalarda alınıp satılan işletmelerin, büyüklükleri ne olursa olsun, tam set IFRS leri kullanacakları sonucuna varmıştır (bakınız: Karar Gerekçeleri nin KG58 ve KG76 paragrafları). Ayrıca bu tür işletmeler, finansal tablolarını IFRS for SMEs e uygun olarak nitelendiremezler (bakınız 1.5 paragrafı). Halka açık küçük işletmeler Halka açık küçük işletmeler için IFRS for SMEs in uygun olduğunu düşünen bir ülke, halka açık küçük işletmelere ilişkin kendi standartlarına IFRS for SMEs hükümlerini dahil edebilmektedir. Ancak bu durumda finansal tablolar ulusal genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu olarak nitelendirilmektedir. IFRS for SMEs, bu tür işletmelerin IFRS for SMEs e uyumlu olarak nitelendirilmesine izin vermemektedir (bakınız 1.5 paragrafı). Finansal kuruluşlar Birçok ülkede finansal kuruluşların işleyişi, kanunlar ve devlet kurumları tarafından düzenlenmektedir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hisse senedi broker/aracılarının, emeklilik fonlarının, yatırım fonlarının ve yatırım bankalarının ana görevi, işletmelerin yönetimine dahil olmayan üyeler veya müşterilerin oluşturduğu geniş bir kitle adına kendilerine emanet edilen finansal kaynakları muhafaze etmek ve yönetmektir. Bu tür bir işletme, kamusal emanetçi görevi üstlendiği için kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. IFRS for SMEs bu tür işletmelerin IFRS for SMEs e uyumlu olarak nitelendirilmesine izin vermemektedir (bakınız 1.5 paragrafı). Örnekler- kamuya hesap veren Ör 6 Bir işletme bankacılık ve perakende giyim üzerine iki sektörde faaliyet göstermektedir. Bankacılık faaliyeti, genel olarak mevduat toplayıp, müşteriden nakit (mevduat) aldıktan 90 gün sonra müşteriye, karşılığında, anapara artı yatırılan tutarın yüzde 2 si oranında getiri taahhüdünde bulunulması şeklinde yürütülmektedir. İşletme, bankacılık faaliyetinden elde ettiği fonları perakende giyim faaliyetlerinin bır kısmını finanse etmek için kullanmaktadır. 11

18 İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır bankacılık faaliyetleri (ana faaliyetlerden biri) dolayısıyla işletme, geniş bir kitle adına (banka müşterileri) güvenilir kişi sıfatını üstlenmektedir. Ör 7 Bir işletmenin hisseleri bir menkul kıymet borsasında değil; tezgah üstü piyasada işlem görmektedir ve söz konusu tezgah üstü piyasa, menkul kıymet borsasına kıyasla daha az derecede devlet düzenlemesine ve kontrolüne tabidir. İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır hisseleri halka açık bir piyasada işlem görmektedir. Düzenlemeye tabi olan tezgah üstü piyasa, halka açık sermaye piyasasıdır. Ör 8 Bir işletmenin hisseleri, Avrupa Birliği nin (AB) IAS Tüzüğü nün uygulandığı düzenlemeye tabi piyasalar olarak nitelendirilmeyen AB deki ikinci el menkul kıymet borsalarının birinde işlem görmektedir (yani AB mevzuatı, işletmeye, tam set IFRS leri uygulamayı zorunlu kılmamaktadır). İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır hisseleri halka açık bir piyasada işlem görmektedir. Bu tür piyasalar IAS Tüzüğü nden muaf tutulsa da halka açık sermaye piyasası niteliğindedir. Örnekler kamuya hesap vermeyen Ör 9 Bir işletmenin tek faaliyeti müşterilerine ödünç verdiği para üzerinden faiz kazanmaktır. İşletme fonun tümünü milyarder iki ortak-yöneticiden direkt olarak toplamaktadır (yani işletme müşterilerden mevduat toplamamaktadır). İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmamaktadır işletmenin finansal araçları halka açık bir piyasa işlem görmemekte ve geniş bir kitle adına güvenilir kişi sıfatıyla varlıkları muhafaza etmemektedir. Kamuya borç para verme faaliyeti, tek başına kamuya hesap verme yükümlülüğünü de beraberinde getirmez. Not: Bankaların borç verme faaliyetlerinden ziyade mevduat toplama faaliyetleri nedeniyle tipik olarak kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu örnekteki işletme geniş bir dış gruptan mevduat toplamamakta; yalnızca iki yönetici - ortak için varlıkları muhafaza etmektedir. Ör 10 Bir işletmenin ana ortaklığının adi hisseleri bir menkul kıymetler borsasında işlem görmektedir. Bir işletmenin ana ortaklığının adi hisselerinin bir menkul kıymetler borsasında işlem görmesi, tek başına işletmeye (bağlı ortaklığa) kamuya hesap verme yükümlülüğü getirmez. Ör 11 Bir işletme kendi ülkesinde tek elektrik ve doğalgaz tedarikçisidir. İşletme ülkedeki en büyük işletmelerden biri olup, faaliyetleri ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 44 ünü oluşturmaktadır. İşletmenin önemli bir kamu hizmetini (elektrik ve doğalgaz tedariki) yerine getirmesi, işletmenin büyüklüğü ve yerel ekonomideki önemi, tek başına kamuya hesap verme yükümlülüğü getirmez. 12

19 1.4 Bazı işletmeler, müşterileri, alıcıları veya işletmenin yönetimine dâhil olmayan üyeleri tarafından kendilerine finansal kaynaklar emanet edilmiş olması ve bu kaynakları yönetmekte olmaları nedeniyle, güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına bazı varlıkları muhafaza etmek durumunda olabilirler. Ancak, söz konusu varlıkları esas faaliyetleriyle ilişkili olarak edinmekle birlikte, bu işlemlerin esas faaliyet konusunu teşkil etmediği işletmelerin kamuya hesap verme yükümlülüklerinin bulunduğu kabul edilemez (örneğin, gayrimenkul veya seyahat acentelerinde, okullarda, hayır organizasyonlarında, nominal bir üyelik depozitosu talep eden kooperatif işletmelerinde, kamu hizmeti sunan işletmeler gibi mal ve hizmetlerin satışından önce avans alan satıcılarda olabileceği gibi). Örnekler esas faaliyetle ilişkili olan Ör 12 Varlıkları yatırım amaçlı gayrimenkul ve vadesiz mevduat olan bir işletme, finansal tablolarını IFRS for SMEs e uyumlu olarak hazırlamaktadır. İşletme, kiracılarından, işletmenin yatırım amaçlı gayrimenkulünde oturmadan önce iki aylık kira tutarında iade edilebilir depozitoyu ödemelerini talep etmektedir. Kiralanan gayrimenkulun kiralama süresince zarar görmemesi durumunda kiracı, süre bitiminde gayrimenkulü boşalttığında söz konusu depozito kendisine iade edilmektedir. Kira depozitolarını elde bulundurmak, tek başına işletmeye kamuya hesapverme yükümlülüğü getirmemektedir depozitoların elde tutulması, işletmenin esas faaliyetiyle ilişkilidir. Diğer nedenlerden ötürü işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığı sürece ve finansal tablolarının IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu olması şartıyla işletme, dipnotlarda IFRS for SMEs le uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmelidir. Ör 13 Tek faaliyeti bir seyehat acentesini işletmek olan bir işletme, finansal tablolarını, IFRS for SMEs le uyumlu olarak hazırlamaktadır. İşletme, müşterilerinden, rezervasyon yaptıklarında paket turların fiyatının yüzde 60 ı tutarında bir depozito ödemelerini talep etmektedir. Kalan tutar (yüzde 40) ise hareket tarihinden 30 gün önce ödenmektedir. Müşterinin rezervasyonu hareket tarihinden 60 gün önce iptal etmesi şartıyla depozito tam olarak iade edilmektedir. Hareket tarihinden 60 günden az bir süre önce iptal edilmesi durumunda hiçbir iade yapılmamaktadır. Seyehat depozitolarını elde bulundurmak, tek başına işletmeye kamuya hesapverme yükümlülüğü getirmemektedir depozitoların elde tutulması, işletmenin esas faaliyeti olan seyehat acentesinin işletilmesine ilişkindir. Diğer nedenlerden ötürü işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığı sürece ve finansal tablolarının IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu olması şartıyla işletme, dipnotlarda IFRS for SMEs le uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmelidir. Örnekler esas faaliyetle ilişkili olmayan Ör 14 Esas faaliyeti bir süpermarketi işletmek olan bir işletme finansal tablolarını IFRS for SMEs le uyumlu olarak hazırlamaktadır. Cari raporlama döneminde işletme faaliyetlerini genişletmiştir. Şöyle ki, müşterilerinden mevduat kabul etmekte; 13

20 karşılığında da nakdin (mevduatın) kabulünden 90 gün sonra müşteriye anapara artı mevduatın yüzde 2 sini vermeyi taahhüt etmektedir. Raporlama dönemi sonunda mevduat toplama faaliyetinin işletmenin varlıkları ve borçlarının yüzden 1 inden daha az olduğu görülmektedir. Söz konusu faaliyetten elde edilen kârın da, ayrıca işletmenin cari yılda ettiği kârının yüzde 1 inden de daha az olduğu görülmektedir. İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır işletme cari raporlama döneminde, geniş bir kitle (bankacılık müşterileri) adına güvenilir kişi sıfatıyla varlıkları muhafaza ettiği bir bankacılık faaliyetine başlamıştır. Bankacılık faaliyeti işletmenin süpermarket faaliyetiyle ilişkili değildir (yani ikinci esas faaliyet alanıdır). İşletme bir bankacılık faaliyeti yürüttüğü için kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. IFRS for SMEs le uyumlu olunduğu, dipnotlarda belirtilmemelidir (bakınız: 1.5 paragrafı). Not: Mevduat toplama faaliyetleri, söz konusu ülkede bankacılık düzenlemelerine tabi olmasa da işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. 1.5 Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler bu Standardı uygulayamaz. Yasal düzenlemelerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler açısından bu Standardın uygulanmasını zorunlu kıldığı veya buna izin verdiği durumlarda dâhi, söz konusu işletmelerin bu Standarda uygun olarak düzenledikleri finansal tablolar, IFRS for SMEs e uygun olarak düzenlenmiş kabul edilmez. Notlar Finansal tabloları IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu olan bir işletme finansal tablolarında böyle bir uyumun varlığını açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmelidir (bakınız: 3.3 paragrafı). Ancak kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan bir işletme, yasalarla finansal tablolarının IFRS for SMEs le uyumlu olarak hazırlanması zorunlu kılınsa dahi, böyle bir ifadede bulunamaz (bakınız: 1.5 paragrafı). Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu bir işletme, 3.3 paragrafında yer alan açıklama hükmünü aşağıdaki gibi yerine getirir: 2. Not Hazırlama esasları ve muhasebe politikaları [ ndan alınmıştır]. Bu finansal tablolar, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Muhasebe Standartları na (IFRS ) uygun olarak hazırlanmıştır. Örnekler gerçeği yansıtmayan uyumluluk ifadesi Ör 15 Halktan mevduat toplayan küçük bir ticari banka, finansal tablolarının IFRS for SMEs hükümleriyle uyumlu olarak hazırlandığını iddia etmektedir. Bankanın faaliyet gösterdiği ülkede, işletmeye uygulanacak resmi bir raporlama hükmü bulunmamaktadır. 14

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 25 Borrowing Costs of the International

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 14 Investments in Associates of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 15 Investments in Joint Ventures

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 28 Employee Benefits of the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 16 Investment Property of the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 29 Income Tax of the International Financial

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 11 Basic Financial Instruments of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 32 Events after the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 20 Kiralamalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 20 Leases of the International Financial Reporting

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 3 Financial Statement Presentation

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 4 Statement of Financial Position of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 24 Government Grants of the International

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 17 Property, Plant and Equipment of

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 23 Hasılat IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 23 Revenue of the International Financial Reporting

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 21 Provisions and Contingencies

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 18 Intangible Assets other

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 13 Stoklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi www.pwc.com Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Dijital dönüşümü anlamak Giriş Kimler uygulayacak? Borsaya kote olmayan, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamayan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ T.C OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ SERKAN IġIKÖNDER VEYSEL YEREBASMAZ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE ve DENETĠM YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ULUSLARASI FĠNANSAL

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı