IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler"

Transkript

1 IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

2 IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized Entities of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 July 2009 with extensive explanations, self-assessment questions and case study IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Publications Telephone: +44 (0) Publications Fax: +44 (0) Publications Web:

3 This training material has been prepared by IFRS Foundation education staff. It has not been approved by the International Accounting Standards Board (IASB). The training material is designed to assist those training others to implement and consistently apply the IFRS for SMEs. For more information about the IFRS education initiative visit IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: ww.ifrs.org Copyright 2010 IFRS Foundation Right of use Although the IFRS Foundation encourages you to use this training material, as a whole or in part, for educational purposes, you must do so in accordance with the copyright terms below. Please note that the use of this module of training material is not subject to the payment of a fee. Copyright notice All rights, including copyright, in the content of this module of training material are owned or controlled by the IFRS Foundation. Unless you are reproducing the training module in whole or in part to be used in a stand-alone document, you must not use or reproduce, or allow anyone else to use or reproduce, any trade marks that appear on or in the training material. For the avoidance of any doubt, you must not use or reproduce any trade mark that appears on or in the training material if you are using all or part of the training materials to incorporate into your own documentation. These trade marks include, but are not limited to, the IFRS Foundation and IASB names and logos. When you copy any extract, in whole or in part, from a module of the IFRS Foundation training material, you must ensure that your documentation includes a copyright acknowledgement that the IFRS Foundation is the source of your training material. You must ensure that any extract you are copying from the IFRS Foundation training material is reproduced accurately and is not used in a misleading context. Any other proposed use of the IFRS Foundation training materials will require a licence in writing. Please address publication and copyright matters to: IFRS Foundation Publications Department 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: The IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise. The Turkish translation of the Training Material for the IFRS for SMEs contained in this publication has not been approved by a review committee appointed by the IFRS Foundation. The Turkish translation is copyright of the IFRS Foundation. The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the Hexagon Device, IFRS Foundation, eifrs, IAS, IASB, IASC Foundation, IASCF, IFRS for SMEs, IASs, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards are Trade Marks of the IFRS Foundation.

4 IFRS Vakfı: IFRS for SME Eğitim Materyali Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamış olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SMEs) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) nın Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler in tam metni ile genişletilmiş açıklamalar, değerlendirme soruları ve vaka çalışmaları içermektedir. IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. Telefon: +44 (0) Yayınlar Dept. Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. E-posta: Web:

5 Bu eğitim materyali IFRS Vakfı eğitim personeli tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Eğitim materyali, IFRS for SMEs i devamlı olarak uygulayacak kullanıcılara eğitim verelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. IFRS eğitim girişimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz: IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: ww.ifrs.org Telif Hakkı IFRS Foundation Kullanım Hakkı IFRS Vakfı bu eğitim materyalinin kısmen ya da tamamen kullanımını teşvik etse de, aşağıda verilen telif hakkı koşulları uyarınca kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim materyali modülünün kullanılması herhangi bir ücret ödemesine tabi değildir. Telif hakkı bildirimi Telif hakkı da dahil bu eğitim materyali modülü kapsamındaki tüm haklar IFRS Vakfına ait olup, yine IFRS Vakfı tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim modülü bağımsız bir belgede kullanılacak şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılmadıkça, kullanılamaz veya çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanmasına veya çoğaltmasına, üzerindeki ve eğitim materyalindeki ticari markaların gösterilmesine izin verilemez. Şüpheye mahal vermemek için, eğitim materyallerinin tamamını veya bir kısmını kendi belgelerinizin bir parçası olarak kullanacaksanız üzerinde veya eğitim materyalinde yer alan herhangi bir ticari markayı kullanamaz ve çoğaltamazsınız. Bu ticari markalar IFRS Vakfı ve IASB adları ve logolarını kapsamakta olup bunlarla kısıtlı değildir. IFRS Vakfı eğitim materyali modülünün tamamı ve bir kısmından alıntı yapmanız durumunda, belgelerinizin eğitim materyali modülünüzün kaynağının IFRS Vakfı olduğuna ilişkin bir telif hakkı onayı içermesini temin etmeniz gerekecektir. IFRS Vakfı eğitim materyalinden kopyalayacağınız herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. IFRS Vakfı eğitim materyalleri için önerilecek herhangi bir diğer kullanım yazılı lisans gerektirmektedir. Lütfen yayınlar ve telif hakkı ile ilgili konuları aşağıdaki adrese bildiriniz: IFRS Vakfı Yayın Departmanı 30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH, İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: Bu zarar ihmalden veya diğer nedenlerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, IFRS Vakfı, yazarlar ve yayıncılar bu yayında yer alan materyale dayalı olarak hareket eden veya hareket etmekten kaçınan herhangi bir şahsa yönelik zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu yayında yer alan KOBİ ler için IFRS Eğitim Materyalinin Türkçe tercümesi IFRS Vakfı tarafından atanmış bir inceleme komitesi tarafından onaylanmıştır. Türkçe tercümesinin telif hakları IFRS Vakfına aittir. IASB logosu/ IFRS Vakfı logosu/ Altıgen Aygıt, IFRS Vakfı Eğitim logosu, IFRS vakfı, eifrs, IAS, IASB, IFRS Vakfı Eğitimi, IASs, IFRIC, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards- UIuslararası Muhasebe Standartları, International Financial Reporting Standards-UIuslararası Finansal Raporlama Standartları ve SIC IFRS Vakfının ticari markalarıdır.

6 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu Standardın amaçlanan kapsamı Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanması ÖNEMLİ TAHMİNLER ve DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka çalışması Vaka çalışmasının cevabı iv

7 Bu eğitim materyali IASC Vakfı eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış olup Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Temmuz 2009 da IASB tarafından yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı nda (IFRS de) küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ lerce) uygulanabilecek muhasebe hükümleri yer almaktadır. GİRİŞ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Temmuz 2009 da Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ ler) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı nı (IFRS) yayımlamıştır. IFRS for SMEs in, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına uygulanması amaçlanmaktadır. Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunması nedeniyle IFRS for SMEs in kapsamı dışında olan işletmeler, hisseleri veya borçlanma araçları kamuya açık bir piyasada, bankalarda, kredi birliklerinde, hisse senedi aracı/satıcılarında, yatırım fonlarında ve sigorta şirketlerinde işlem gören işletmeleri kapsamaktadır. Birçok ülkede, işletmeler içerisinde kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayanlar, özel işletmeler ve kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler şeklinde çeşitli terimlerle ifade edilmektedir. KOBİ ler için küresel bir finansal raporlama standardına neden ihtiyaç duyulmaktadır? Küresel finansal raporlama standartlarının tutarlı bir şekilde uygulanması, finansal bilginin karşılaştırılabilirliğini artırmaktadır. Muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar; yatırımcıların, borç verenlerin ve diğer ilgililerin karşılaştırma yapabilmelerini güçleştirmektedir. Faydalı finansal bilgilerin (yani ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir vb. bilgilerin) sunulmasının sağlanmasıyla, yüksek kaliteli küresel finansal raporlama standartları, sermayenin dağılımında ve fiyatlanmasında etkinliği artırmaktadır. Bu durum, borç verenlere veya sermayedarlara faydalı olmasının yanı sıra, sermaye arayan işletmelere, sermaye maliyetlerini etkileyen belirsizlikleri ortadan kaldırdığı ve uyum maliyetlerini azalttığı için yarar sağlamaktadır. Küresel standartlar denetim kalitesinde tutarlılığı artırmakla birlikte eğitim ve öğretimi de kolaylaştırmaktadır. Küresel finansal raporlama standartlarının faydaları, hisse senetleri halka açık sermaye piyasalarında işlem gören işletmelerle sınırlı değildir. IASB ye göre, KOBİ ler ve onların finansal tablolarını kullananlar genel kabul görmüş muhasebe standartları setinden yarar sağlayabilmektedir. KOBİ lerin ülkeler arası karşılaştırılabilir finansal tablolarına aşağıda yer alan nedenlerle ihtiyaç duyulmaktadır: Finansal kuruluşlar, sınır ötesi kredi sağlamakta ve çokuluslu bir biçimde faaliyet göstermektedir. Birçok ülkede, mikro işletmeler dâhil KOBİ lerin yarısından fazlasının bankalara kredi borçları bulunmaktadır. Bankalar (bankerler), borç verme kararlarını alırken ve bu borçlara ilişkin koşulları ve faiz oranlarını belirlerken finansal tablolara güvenmektedir. Tedarikçiler, kredili olarak mal ve hizmet satmadan önce diğer ülkelerdeki alıcıların finansal durumunu değerlendirmek istemektedir. 1

8 Kredi derecelendirme kuruluşları, tüm dünyada aynı biçimde derecelendirme yapmaya çalışmaktadır. Sınır ötesi faaliyet gösteren bankalar ve diğer kurumlar genellikle benzer derecelendirmeler oluşturmaktadır. Raporlanan finansal bilgi, derecelendirme sürecinde oldukça önemlidir. Birçok KOBİ nin denizaşırı tedarikçileri bulunmakta ve söz konusu tedarikçilerin finansal tabloları, uzun vadeli iş ilişkilerine ilişkin beklentilerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. KOBİ ler, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından sınır ötesi fon sağlamaktadır. Çoğu KOBİ nin, günlük yönetimlerinde yer almayan dış yatırımcıları vardır. Standardın başlığı IFRS for SMEs KOBİ tanımı dünya genelinde yaygın olarak kabul görmekte ve kullanılmaktadır. Birçok ülke, finansal raporlama yükümlülüklerini açıklama gibi amaçlarla kendi tanımlarını geliştirmiştir. Söz konusu ulusal veya bölgesel tanımlar genellikle hasılat, varlıklar, çalışanlar veya diğer faktörlere dayanan nicel kriterleri içermektedir. Çoğu kez, bu terim dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar düzenleyip düzenlemediğine bakılmaksızın çok küçük işletmeleri belirtmek veya kapsamak için kullanılmaktadır. IASB başka bir terimi kullanıp kullanmama hususunu da değerlendirmiştir. Hatta Şubat 2007 deki nihai taslağı yayımlamadan önce IASB, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletme (KHYBİ) terimini 2005 yılında birkaç ay kullanmıştır. Ayrıca 2008 deki nihai taslağa ilişkin önerilerin yeniden müzakeresi sırasında da IASB, hem KHYBİ ler hem de özel işletmeler terimlerini birkaç ay kullanmıştır. IASB, tam set IFRS lerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler için gerekli olduğu sonucuna vardığı için kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletme ile kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletme terimleri daha az kabul görmüştür. Katılımcılar, bu terimin geniş bir coğrafyada kabul görmediğini; diğer yandan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler terimi ile kısaltması olan KOBİ ler in dünya çapında kabul gördüğünü ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bazı katılımcılar kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler teriminin daha küçük işletmelerin hiçbir konuda kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığına dair yanlış bir izlenim edindirebileceğini belirtmişlerdir. Üstelik, Vakıf Tüzüğü nde açıklandığı gibi IASC Vakfının ve IASB nin amacı da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler terimini kullanmaktır. Özel işletmeler terimi bazı ülkelerde - özellikle Kuzey Amerika da - yaygın olarak, IASB nin KOBİ ler için varolan tanımını (kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler) karşılayan türdeki işletmeler için kullanılmaktadır. Ancak, özel işletmeler terimi diğer ülkelerde, özellikle devletin özkaynak paylarına sahip olduğu işletmelerde yaygın olmakla birlikte, daha kısıtlı olarak sadece devletin ortak olmadığı işletmeleri nitelemek için kullanılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, özel işletmeler teriminin yanlış anlaşılması muhtemeldir. Bu nedenlerden ötürü IASB, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler i kullanmaya karar vermiştir. 2

9 Farklı kullanıcıların ihtiyaçları ve fayda maliyet değerlendirmeleri Finansal tabloların amacı ekonomik karar alıcıların geniş bir kesimine faydalı olacak şekilde işletmenin finansal durumuna, performansına ve finansal durumundaki değişimlere ilişkin bilgi sağlamaktır. Standartları genel amaçlı finansal tabloların içeriği ve biçimine göre düzenlerken, birincil derecede önemli olan, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarıdır. KOBİ finansal tablolarının dış kullanıcılarının ana grupları aşağıdakileri kapsamaktadır: KOBİ lere kredi sağlayan bankalar. KOBİ lere satış yapan ve KOBİ lerin finansal tablolarını, kredili satış ile fiyatlandırma kararı vermek için kullanan tedarikçiler. KOBİ leri derecelendirmek için KOBİ lerin finansal tablolarını kullanan kredi derecelendirme kuruluşları ve diğer ilgililer. Birlikte iş yapma konusunda karar vermek için KOBİ lerin finansal tablolarını kullanan KOBİ müşterileri. KOBİ lerin, yönetici konumunda olmayan hissedarları. KOBİ lerin finansal tablolarının kullanıcıları, menkul kıymetlerinin halka açık piyasalarda işlem görmesi için tescil edilmiş ya da kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmelerin finansal tablolarının kullanıcılarına kıyasla, tam set IFRS ler ile uyumlu finansal tablolara daha az ihtiyaç duyabilmektedirler. Örneğin, KOBİ lerin finansal tablolarının kullanıcıları, kısa dönem nakit akışları, likidite, bilançonun güçlü olması, faizin kapsamı ile kâr veya zararın ve faizin kapsamının zaman içerisindeki eğilimi konuları ile işletmenin uzun dönem nakit akışları, kâr veya zarar ve işletmenin değerinin tahmin edilmesine yardımcı olacak bilgi ile olduğundan daha çok ilgilenebilirler. Bununla birlikte, KOBİ lerin finansal tablo kullanıcıları, borsaya kote işletmelerin finansal tablolarında genel olarak sunulmayan bazı bilgilere de ihtiyaç duyabilirler. Örneğin, halka açık sermaye piyasalarına alternatif olarak, KOBİ ler genellikle hissedarlardan, yöneticilerden ve tedarikçilerden sermaye sağlar. Hissedarlar ve yöneticiler KOBİ lerin banka finansmanı sağlayabilmesi için genellikle kişisel varlıklarını teminat olarak gösterirler. Tam set IFRS ler ve IFRS for SMEs arasındaki farkların düzeyi ve niteliği, kullanıcıların ihtiyaçları ve maliyet fayda analizi esas alınarak belirlenmektedir. Uygulamada, muhasebe standartlarını uygulamanın faydaları, öncelikle, raporlayan işletmenin niteliğine, finansal tablolarını kullananların sayısına ve bilgi ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Standartları uygulamaya ilişkin maliyetler ise önemli ölçüde farklılık göstermeyebilir. Bu yüzden, Kurul, Kavramsal Çerçeve ile tutarlı olarak, maliyet-fayda arasındaki dengenin işletmenin finansal tablolarının kullanıcılarının ihtiyaçları çerçevesinde belirlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 3

10 Modül Bu modül, IFRS for SMEs in kapsamına odaklanmaktadır. Bu IFRS in Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bölümü nde, IFRS for SMEs in kastettiği işletmelerin nitelikleri belirtilmektedir. Bu modül, modül kullanıcısına IFRS for SMEs i tanıtmakta, KOBİ lerin tanımında rehberlik etmekte, örnekleri kullanarak ve bir işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü olup olmadığının belirlenmesinde gerekli olan önemli yorumları göstererek kullanıcının Standarda ilişkin hüküm anlayışını geliştirmektedir. Üstelik bu modül, kullanıcının hükümleri anlamasını test etmek amacıyla hazırlanmış sorular ile bir işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü olup olmadığı ve böylece IFRS for SMEs e uygunluğu ileri sürüp süremeyeceği bir olay çalışması içermektedir. Öğrenim çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla IFRS for SMEs de IASB tarafından tanımlandığı şekliyle KOBİ lerin özelliklerini bileceksiniz. Ayrıca hangi işletmelerin IFRS for SMEs uyarınca değerlendirilmemesi gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Üstelik bu bilginin gerçek dünyadaki uygulamasının bir simulasyonu niteliğindeki olay çalışması, IFRS for SMEs tarafından tanımlandığı şekliyle KOBİ lerin hangi işletmeler olduğunu belirleyebilmenizde yardımcı olacaktır. 4

11 IFRS for SMEs IFRS for SMEs, zorunlu hükümleri ve bu Standart ile birlikte yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyalleri içermektedir. Zorunlu olmayan materyaller aşağıdakileri içermektedir: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve amacını, yapısını ve yetkisini açıklayan bir önsöz. Açıklayıcı finansal tablolar ve bir açıklama kontrol listesini içeren uygulama kılavuzu. IASB nin IFRS for SMEs e son halini vermede temel aldığı düşünceleri özetleyen Karar Gerekçeleri IFRS for SMEs in yayımlanmasında hemfikir olmayan IASB üyelerinin muhalif görüşleri. IFRS for SMEs de, Sözlük, zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs de, Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar a, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak a ve Bölüm 23 Hasılat a ilişkin ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük veya orta büyüklükteki bir işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik karar alma sürecinde yararlı olan işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Söz konusu kullanıcı kitlesi, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme gibi bir pozisyonda bulunmamaktadır. Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler in amacı, IFRS for SMEs in kapsamında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin özelliklerini tanımlamaktır. 5

12 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler in hükümleri aşağıda açıklanmaktadır; bu hükümler gri tonda gölgelendirilmiştir. IFRS for SMEs in Sözlük kısmında tanımlanan terimler, ayrıca hükümlerin bir parçasıdır. Söz konusu terimler Bölüm1 de ilk yer aldıklarında kalın yazılmıştır. IASC Vakfı eğitim uzmanlarının örnekleri ve notları gölgelendirilmemiştir. IASC Vakfı uzmanlarının diğer ek notları, kalın italik şekilde köşeli parantezde yer almaktadır. Uzmanlarca yapılan bu eklentiler IFRS for SMEs in bir parçası değildir; ayrıca IASB nin resmi görüşünü de yansıtmamaktadır. Bu Standardın amaçlanan kapsamı 1.1 IFRS for SMEs in, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bölüm, KOBİ lerin özelliklerini tanımlar. Notlar IFRS for SMEs i kullanabilir miyim? Hangi işletmelerin IFRS for SMEs i kullanmasına izin verildiği veya kullanmasının zorunlu tutulduğu kararı, bir ülkedeki yasama ve yürütme organları ile standart koyuculara bırakılmıştır (IFRS for SMEs in Önsözünün 13 üncü paragrafı). Bununla birlikte, IFRS for SMEs de hangi tür işletmelerin düşünüldüğüne ilişkin açık bir tanım gerekli olmaktadır. Böylece, yasama ve yürütme organları, standart koyucular ile finansal tablo sunan işletmeler ve bunların denetçileri, IFRS for SMEs in uygulanabilir olarak düşünülen kapsamı hakkında bilgilendirilmelidir. Dolayısıyla, küçük ve orta büyüklükte olmayan, bu yüzden de IFRS for SMEs i uygulama imkanı bulunmayan işletmeler, Standart kapsamında olduklarını iddia iddia edemeyeceklerdir (bakınız: 1.5 Paragrafı). IASB nin kullandığı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler terimi Sözlükte tanımlanmakta ve aşağıda yer alan paragraflarında açıklanmaktadır. IASB nin KOBİ tanımında anahtar ifade, söz konusu işletmelerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığı (bakınız: 1.3 paragrafı) ve genel amaçlı finansal tablolar (Sözlükte tanımlandığı biçimde) yayımladığı şeklindedir. Birçok ülke, finansal raporlama yükümlülüklerinin tanımlanmasını da içeren geniş çaplı bir amaç çerçevesinde, KOBİ lere ilişkin olarak kendi tanımlarını geliştirmiştir. Söz konusu tanımlar, IASB nin KOBİ tanımının aksine, genelde hasılata, varlıklara, çalışanlara veya diğer faktörlere dayanan nicel kriteleri içermektedir. Diğer bazı ülkeler ise, KOBİ terimini, dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar yayımlayıp yayımlamadığına bakmaksızın, mikro işletmeleri ifade etmek veya kapsamak için kullanmaktadır. KOBİ ler genellikle, sadece şirketin sahibi konumundaki yöneticilerin, vergi idarelerinin veya diğer kamu idarelerinin kullanımı için finansal tablo hazırlamaktadır. Sırf bu amaçlarla hazırlanan finansal tablolar, genel amaçlı finansal tablo niteliğinde değildir. 6

13 Vergi kanunları ülkeden ülkeye değişmektedir. Ayrıca genel amaçlı finansal tabloların amaçları, vergilendirilebilir kârın (mali kârın) raporlanması amaçlarından farklıdır. Bu yüzden IFRS for SMEs e uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, bir ülkenin vergi kanunları ve düzenlemeleri çerçevesindeki hükümler ile tam uyum sağlamayabilir. Bir ülke, vergi raporlarını, IFRS for SMEs uyarınca belirlenen kâr veya zarara uyumlaştırarak yapılandırmak suretiyle veya diğer yöntemlerle KOBİ ler üzerindeki çifte raporlama yükü nü hafifletebilir. IFRS for SMEs i 9 Temmuz 2009 tarihinden önceki dönemler için kullanabilir miyim? IASB, IFRS for SMEs i 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamıştır. Kurul, IFRS for SMEs in yürürlüğü girdiği tarihten farklı bir tarih belirlememiştir. Standarttaki hiçbir hüküm, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletmenin, 9 Temmuz 2009 tarihinden önceki bir tarihte sona eren bir döneme ilişkin finansal tablolarını, IFRS for SMEs e uygun olarak hazırlamasını engellememektedir. Ancak KOBİ kapsamında olan işletmelerin IFRS for SMEs i kullanmalarına ne zaman izin verileceği veya kullanmalarının ne zaman zorunlu tutulacağı kararı, her bir ülkedeki yasama ve yürütme organları ile standart koyuculara bırakılmıştır. Nicel kriterler? IASB nin KOBİ tanımı, küçük veya orta büyüklükteki bir işletmenin ne olduğunu belirlemede nicel kriterleri kapsamamaktadır. Çünkü çok sayıda ülkede uygulanabilir ve uzun ömürlü nicel nitelikte testler geliştirmek mümkün değildir. Ülkeler, hangi işletmelerin IFRS for SMEs i uygulaması gerektiğine veya uygulamasına izin verilmesine karar vermede, nicel kriterler öngörmeyi seçebilir. Benzer şekilde, bir ülke, ülkesindeki iktisadi öneme sahip işletmeler açısından IFRS for SMEs yerine tam set IFRS leri uygulanmasını zorunlu kılabilir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanması 1.2 Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler: (a) kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve [atıf: 1.3 paragrafı] (b) dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar yayımlayan işletmelerdir. İşletmenin yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, mevcut ve potansiyel borç verenler ile kredi derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak gösterilebilir. 7

14 Notlar Genel amaçlı finansal tablolar IFRS for SMEs e uygun olarak hazırlanan genel amaçlı finansal tabloların amacı geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik karar alma sürecinde yararlı olan işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Söz konusu kullanıcı kitlesi, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme gibi bir pozisyonda bulunmamaktadır. Dolayısıyla, genel amaçlı finansal tablolar, hisse sahipleri, alacaklılar ve çalışanlar gibi geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaç duyduğu genel bilgileri sağlama amacındadır. IFRS for SMEs, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan kâr amacı güden işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına ve diğer finansal raporlamalarına uygulanmak amacıyla düzenlenmiştir (bakınız: 1.3 paragrafı). Genel amaçlı finansal tablolar ayrı olarak veya yıllık rapor gibi kamuya açık başka bir belgeyle birlikte sunulan tabloları kapsamaktadır. KOBİ ler genellikle, sadece belirli amaçlar için - yönetici ortakların kullanımı, vergi raporlaması ya da diğer düzenleyici kuruluşların talep ettiği defterlerin veya belgelerin düzenlenmesi amacıyla - finansal tablolarını hazırlamaktadırlar. Sadece bu amaçlarla hazırlanan finansal tablolar, mutlaka genel amaçlı finansal tablolardır şeklinde bir sonuç her zaman çıkarılamaz. Vergi idareleri genellikle KOBİ lerin finansal tablolarının önemli bir dış kullanıcısıdır. Hemen hemen her durumda, vergi idareleri, kanuna dayanan vergi tahakkuk ve tahsilat sorumluluklarını yerine getirmek için her tür bilgiyi talep etme yetkisine sahiptir. Vergi idareleri vergilendirilebilir kârın (mali kârın) belirlenmesinde başlangıç noktası olarak genellikle finansal tablolara bakmaktadır. Bazı vergi idareleri vergilendirilebilir kârın (mali kârın) belirlenmesi için kâr veya zararın muhasebeleştirilmesine ilişkin düzeltmeleri en az seviyeye düşürmeye dair politikalar izlemektedir. Bununla birlikte, KOBİ ler için geliştirilen küresel muhasebe standartları, her ülkedeki vergi raporlamasını dikkate almamaktaır. Fakat IFRS for SMEs e uygun olarak belirlenmiş kâr veya zarar, belirli bir ülkede, ulusal düzeyde kolayca geliştirilen bir mutabakat sayesinde vergilendirilebilir kârın (mali kârın) tespiti için bir başlangıç noktası oluşturabilir. Benzer bir mutabakat IFRS for SMEs e göre ölçülen kâr veya zararın, ulusal yasa veya düzenlemeler çerçevesinde dağıtılabilir gelire uyarlanması için de geliştirilebilir. Yönetici ortaklar, KOBİ lerin finansal tablolarını pek çok amaçla kullanırlar. Fakat, yönetici ortaklara, yönetim kararları almalarında yardımcı olan bilgileri sağlamak IFRS for SMEs nin amacı değildir. Yöneticiler, yönetim faaliyetlerini sürdürmek için için ihtiyaç duydukları herhangi bir bilgiye ulaşabilirler. Bununla birlikte, genel amaçlı finansal tablolar, çoğunlukla işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışlarına ilişkin öngörüler sağlayarak yöneticilerin ihtiyaçlarına hizmet eder. 8

15 Örnekler genel amaçlı finansal tablolar Ör 1 Kendi iradesiyle kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletme, finansal tablolarını IFRS for SMEs hükümlerine uygun olarak hazırlamaktadır. İşletme, finansal tablolarını, ana tedarikçilerine, bankalara ve yönetici olmayan ortaklara göndermektedir. İşletme, dipnotlarda IFRS ler ile uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmektedir. İşletmenin finansal tabloları genel amaçlı finansal tablolardır yani, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama temelinde(ifrs for SMEs) hazırlanan finansal tablolardır. Ör 2 Durum örnek 1 deki ile aynı olmakla birlikte, bu örnekte finansal tablolar işletmenin yönetimi dışında kimseye gönderilmemektedir. İşletmenin finansal tabloları genel amaçlı finansal tablolardır yani, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama temelinde(ifrs for SMEs) hazırlanan finansal tablolardır. Not: Genel amaçlı finansal tabloların işletme dışındaki kişilerin ulaşımına açık olmamasının, finansal tabloların genel amaçlı olup olmadığına karar vermede ilgisi bulunmamaktadır. Karar vermede dikkate alınacak husus, finansal tabloların dayandığı temelin tasarımıdır. Ör 3 Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletme, finansal tablolarını faaliyette bulunduğu ülkedeki yerel genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olarak hazırlamaktadır. Yerel GAAP, isminin aksine IFRS for SMEs ile kelimesi kelimesine aynısıdır. İşletme, finansal tablolarını, işletmenin ana tedarikçilerine, bankalarına ve vergi idarelerine göndermektedir. İşletme dipnotlarda yerel GAAP ile uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmektedir. İşletmenin finansal tabloları genel amaçlı finansal tablolardır yani, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama temelinde(ifrs for SMEs ile kelimesi kelimesine aynı yerel GAAP) hazırlanan finansal tablolardır. Örnekler genel amaçlı finansal tablo niteliğinde olmayan finansal tablolar Ör 4 Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan bir işletme, finansal tablolarını, faaliyette bulunduğu ülkedeki vergilendirilebilir gelirin (ve giderin) hesaplanmasına ilişkin vergi hükümlerine uygun olarak hazırlamaktadır. Söz konusu ülkenin vergi hükümleri IFRS for SMEs hükümlerinden farklıdır. İşletme, finansal tablolarını sadece 9

16 vergi idarelerine göndermektedir. İşletme, dipnotlarında yerel vergi hükümlerine uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmektedir. İşletmenin finansal tabloları özel amaçlı finansal tablolardır özellikle vergi raporlaması (yani vergi muhasebesi) için oluşturulmaktadır. Vergi muhasebesinin hükümleri, kamu maliyesi öncelikleri çerçevesinde belirlenmektedir ve kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama amacı bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi muhasebesine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, genel amaçlı finansal tablolar değildir. Ör 5 Durum, 4. örnek ile aynı olmakla birlikte, bu örnekte işletme finansal tablolarını bankalarına ve (işletmenin faaliyet gösterdiği ülkenin yasal bir zorunluluğu nedeniyle) ulusal veri tabanına göndermektedir. Ulusal veri tabanına gönderilen tüm finansal tabloların bir kopyası, herkes tarafından, ulusal veri tabanının internet sitesinden ücretsiz olarak indirebilmektedir. İşletmenin finansal tabloları özel amaçlı finansal tablolardır vergi raporlaması (yani vergi muhasebesi) için oluşturulmaktadır. Vergi muhasebesinin hükümleri, kamu maliyesi öncelikleri çerçevesinde belirlenmektedir ve kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme pozisyonunda bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine yararlı bilgi sağlama amacı bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi muhasebesine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, her ne kadar herkesin erişimine açık olsa da, genel amaçlı finansal tablolar değildir. 1.3 Bir işletmenin aşağıdaki hâllerde kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilir: (a) (b) Borçlanma araçlarının veya özkaynağa dayalı finansal araçların kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem görmesi veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçların ihraç edilme aşamasında bulunulması ya da Esas faaliyet konularından birinin, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olması (bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, aracı kuruluşlar ve benzeri finans kuruluşlarında olduğu gibi). Notlar Hisse senetleri halka açık bir piyasada işlem görmektedir. Halka açık menkul kıymet piyasaları, yapıları gereği, sermaye ihtiyacı olan işletmeler ile işletme yönetimine katılmayan, sermaye sağlayıp sağlamama kararını ve sermaye sağladığı takdirde söz konusu sermayenin fiyatını değerlendiren yatırımcıları bir araya getirir. Söz konusu yatırımcılar genellikle uzun vadeli risk sermayesi sağlamasına rağmen, yatırım kararı verirken 10

17 faydalı olacağını düşündükleri finansal bilgiyi talep etme gücüne sahip değildirler. Genel amaçlı finansal tablolara güvenmek zorundadırlar. Bir işletmenin halka açık sermaye piyasasına girme kararı, kamuya hesap verme yükümlülüğü doğurmaktadır ve söz konusu işletme borç ve özkaynak yatırımı yapan üçüncü kişilere, finansal bilgiyi, sadece özel kaynaklardan sermaye sağlayan işletmelerin finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duyduklarından daha geniş kapsamlı bir biçimde sağlamalıdır. Hükümetler, kamuya hesap verme yükümlülüğünün, yasalar ve düzenlemelerle, piyasaya ilişkin düzenleyici kurumlarla ve halka açık sermaye piyasaları yatırımcılarına açıklamalar yapmak suretiyle gerçekleşmesini sağlarlar. IASB, menkul kıymetleri halka açık piyasalarda alınıp satılan işletmelerin, büyüklükleri ne olursa olsun, tam set IFRS leri kullanacakları sonucuna varmıştır (bakınız: Karar Gerekçeleri nin KG58 ve KG76 paragrafları). Ayrıca bu tür işletmeler, finansal tablolarını IFRS for SMEs e uygun olarak nitelendiremezler (bakınız 1.5 paragrafı). Halka açık küçük işletmeler Halka açık küçük işletmeler için IFRS for SMEs in uygun olduğunu düşünen bir ülke, halka açık küçük işletmelere ilişkin kendi standartlarına IFRS for SMEs hükümlerini dahil edebilmektedir. Ancak bu durumda finansal tablolar ulusal genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu olarak nitelendirilmektedir. IFRS for SMEs, bu tür işletmelerin IFRS for SMEs e uyumlu olarak nitelendirilmesine izin vermemektedir (bakınız 1.5 paragrafı). Finansal kuruluşlar Birçok ülkede finansal kuruluşların işleyişi, kanunlar ve devlet kurumları tarafından düzenlenmektedir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hisse senedi broker/aracılarının, emeklilik fonlarının, yatırım fonlarının ve yatırım bankalarının ana görevi, işletmelerin yönetimine dahil olmayan üyeler veya müşterilerin oluşturduğu geniş bir kitle adına kendilerine emanet edilen finansal kaynakları muhafaze etmek ve yönetmektir. Bu tür bir işletme, kamusal emanetçi görevi üstlendiği için kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. IFRS for SMEs bu tür işletmelerin IFRS for SMEs e uyumlu olarak nitelendirilmesine izin vermemektedir (bakınız 1.5 paragrafı). Örnekler- kamuya hesap veren Ör 6 Bir işletme bankacılık ve perakende giyim üzerine iki sektörde faaliyet göstermektedir. Bankacılık faaliyeti, genel olarak mevduat toplayıp, müşteriden nakit (mevduat) aldıktan 90 gün sonra müşteriye, karşılığında, anapara artı yatırılan tutarın yüzde 2 si oranında getiri taahhüdünde bulunulması şeklinde yürütülmektedir. İşletme, bankacılık faaliyetinden elde ettiği fonları perakende giyim faaliyetlerinin bır kısmını finanse etmek için kullanmaktadır. 11

18 İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır bankacılık faaliyetleri (ana faaliyetlerden biri) dolayısıyla işletme, geniş bir kitle adına (banka müşterileri) güvenilir kişi sıfatını üstlenmektedir. Ör 7 Bir işletmenin hisseleri bir menkul kıymet borsasında değil; tezgah üstü piyasada işlem görmektedir ve söz konusu tezgah üstü piyasa, menkul kıymet borsasına kıyasla daha az derecede devlet düzenlemesine ve kontrolüne tabidir. İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır hisseleri halka açık bir piyasada işlem görmektedir. Düzenlemeye tabi olan tezgah üstü piyasa, halka açık sermaye piyasasıdır. Ör 8 Bir işletmenin hisseleri, Avrupa Birliği nin (AB) IAS Tüzüğü nün uygulandığı düzenlemeye tabi piyasalar olarak nitelendirilmeyen AB deki ikinci el menkul kıymet borsalarının birinde işlem görmektedir (yani AB mevzuatı, işletmeye, tam set IFRS leri uygulamayı zorunlu kılmamaktadır). İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır hisseleri halka açık bir piyasada işlem görmektedir. Bu tür piyasalar IAS Tüzüğü nden muaf tutulsa da halka açık sermaye piyasası niteliğindedir. Örnekler kamuya hesap vermeyen Ör 9 Bir işletmenin tek faaliyeti müşterilerine ödünç verdiği para üzerinden faiz kazanmaktır. İşletme fonun tümünü milyarder iki ortak-yöneticiden direkt olarak toplamaktadır (yani işletme müşterilerden mevduat toplamamaktadır). İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmamaktadır işletmenin finansal araçları halka açık bir piyasa işlem görmemekte ve geniş bir kitle adına güvenilir kişi sıfatıyla varlıkları muhafaza etmemektedir. Kamuya borç para verme faaliyeti, tek başına kamuya hesap verme yükümlülüğünü de beraberinde getirmez. Not: Bankaların borç verme faaliyetlerinden ziyade mevduat toplama faaliyetleri nedeniyle tipik olarak kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu örnekteki işletme geniş bir dış gruptan mevduat toplamamakta; yalnızca iki yönetici - ortak için varlıkları muhafaza etmektedir. Ör 10 Bir işletmenin ana ortaklığının adi hisseleri bir menkul kıymetler borsasında işlem görmektedir. Bir işletmenin ana ortaklığının adi hisselerinin bir menkul kıymetler borsasında işlem görmesi, tek başına işletmeye (bağlı ortaklığa) kamuya hesap verme yükümlülüğü getirmez. Ör 11 Bir işletme kendi ülkesinde tek elektrik ve doğalgaz tedarikçisidir. İşletme ülkedeki en büyük işletmelerden biri olup, faaliyetleri ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 44 ünü oluşturmaktadır. İşletmenin önemli bir kamu hizmetini (elektrik ve doğalgaz tedariki) yerine getirmesi, işletmenin büyüklüğü ve yerel ekonomideki önemi, tek başına kamuya hesap verme yükümlülüğü getirmez. 12

19 1.4 Bazı işletmeler, müşterileri, alıcıları veya işletmenin yönetimine dâhil olmayan üyeleri tarafından kendilerine finansal kaynaklar emanet edilmiş olması ve bu kaynakları yönetmekte olmaları nedeniyle, güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına bazı varlıkları muhafaza etmek durumunda olabilirler. Ancak, söz konusu varlıkları esas faaliyetleriyle ilişkili olarak edinmekle birlikte, bu işlemlerin esas faaliyet konusunu teşkil etmediği işletmelerin kamuya hesap verme yükümlülüklerinin bulunduğu kabul edilemez (örneğin, gayrimenkul veya seyahat acentelerinde, okullarda, hayır organizasyonlarında, nominal bir üyelik depozitosu talep eden kooperatif işletmelerinde, kamu hizmeti sunan işletmeler gibi mal ve hizmetlerin satışından önce avans alan satıcılarda olabileceği gibi). Örnekler esas faaliyetle ilişkili olan Ör 12 Varlıkları yatırım amaçlı gayrimenkul ve vadesiz mevduat olan bir işletme, finansal tablolarını IFRS for SMEs e uyumlu olarak hazırlamaktadır. İşletme, kiracılarından, işletmenin yatırım amaçlı gayrimenkulünde oturmadan önce iki aylık kira tutarında iade edilebilir depozitoyu ödemelerini talep etmektedir. Kiralanan gayrimenkulun kiralama süresince zarar görmemesi durumunda kiracı, süre bitiminde gayrimenkulü boşalttığında söz konusu depozito kendisine iade edilmektedir. Kira depozitolarını elde bulundurmak, tek başına işletmeye kamuya hesapverme yükümlülüğü getirmemektedir depozitoların elde tutulması, işletmenin esas faaliyetiyle ilişkilidir. Diğer nedenlerden ötürü işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığı sürece ve finansal tablolarının IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu olması şartıyla işletme, dipnotlarda IFRS for SMEs le uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmelidir. Ör 13 Tek faaliyeti bir seyehat acentesini işletmek olan bir işletme, finansal tablolarını, IFRS for SMEs le uyumlu olarak hazırlamaktadır. İşletme, müşterilerinden, rezervasyon yaptıklarında paket turların fiyatının yüzde 60 ı tutarında bir depozito ödemelerini talep etmektedir. Kalan tutar (yüzde 40) ise hareket tarihinden 30 gün önce ödenmektedir. Müşterinin rezervasyonu hareket tarihinden 60 gün önce iptal etmesi şartıyla depozito tam olarak iade edilmektedir. Hareket tarihinden 60 günden az bir süre önce iptal edilmesi durumunda hiçbir iade yapılmamaktadır. Seyehat depozitolarını elde bulundurmak, tek başına işletmeye kamuya hesapverme yükümlülüğü getirmemektedir depozitoların elde tutulması, işletmenin esas faaliyeti olan seyehat acentesinin işletilmesine ilişkindir. Diğer nedenlerden ötürü işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmadığı sürece ve finansal tablolarının IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu olması şartıyla işletme, dipnotlarda IFRS for SMEs le uyumlu olduğunu açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmelidir. Örnekler esas faaliyetle ilişkili olmayan Ör 14 Esas faaliyeti bir süpermarketi işletmek olan bir işletme finansal tablolarını IFRS for SMEs le uyumlu olarak hazırlamaktadır. Cari raporlama döneminde işletme faaliyetlerini genişletmiştir. Şöyle ki, müşterilerinden mevduat kabul etmekte; 13

20 karşılığında da nakdin (mevduatın) kabulünden 90 gün sonra müşteriye anapara artı mevduatın yüzde 2 sini vermeyi taahhüt etmektedir. Raporlama dönemi sonunda mevduat toplama faaliyetinin işletmenin varlıkları ve borçlarının yüzden 1 inden daha az olduğu görülmektedir. Söz konusu faaliyetten elde edilen kârın da, ayrıca işletmenin cari yılda ettiği kârının yüzde 1 inden de daha az olduğu görülmektedir. İşletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır işletme cari raporlama döneminde, geniş bir kitle (bankacılık müşterileri) adına güvenilir kişi sıfatıyla varlıkları muhafaza ettiği bir bankacılık faaliyetine başlamıştır. Bankacılık faaliyeti işletmenin süpermarket faaliyetiyle ilişkili değildir (yani ikinci esas faaliyet alanıdır). İşletme bir bankacılık faaliyeti yürüttüğü için kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. IFRS for SMEs le uyumlu olunduğu, dipnotlarda belirtilmemelidir (bakınız: 1.5 paragrafı). Not: Mevduat toplama faaliyetleri, söz konusu ülkede bankacılık düzenlemelerine tabi olmasa da işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. 1.5 Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler bu Standardı uygulayamaz. Yasal düzenlemelerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler açısından bu Standardın uygulanmasını zorunlu kıldığı veya buna izin verdiği durumlarda dâhi, söz konusu işletmelerin bu Standarda uygun olarak düzenledikleri finansal tablolar, IFRS for SMEs e uygun olarak düzenlenmiş kabul edilmez. Notlar Finansal tabloları IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu olan bir işletme finansal tablolarında böyle bir uyumun varlığını açık ve koşulsuz bir şekilde belirtmelidir (bakınız: 3.3 paragrafı). Ancak kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan bir işletme, yasalarla finansal tablolarının IFRS for SMEs le uyumlu olarak hazırlanması zorunlu kılınsa dahi, böyle bir ifadede bulunamaz (bakınız: 1.5 paragrafı). Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve IFRS for SMEs in tüm hükümleriyle uyumlu bir işletme, 3.3 paragrafında yer alan açıklama hükmünü aşağıdaki gibi yerine getirir: 2. Not Hazırlama esasları ve muhasebe politikaları [ ndan alınmıştır]. Bu finansal tablolar, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Muhasebe Standartları na (IFRS ) uygun olarak hazırlanmıştır. Örnekler gerçeği yansıtmayan uyumluluk ifadesi Ör 15 Halktan mevduat toplayan küçük bir ticari banka, finansal tablolarının IFRS for SMEs hükümleriyle uyumlu olarak hazırlandığını iddia etmektedir. Bankanın faaliyet gösterdiği ülkede, işletmeye uygulanacak resmi bir raporlama hükmü bulunmamaktadır. 14

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 - EXPOSURE DRAFT AND ASSESSMENTS OF IFRS for SMEs - Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR 2 ÖZET Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Uluslararası

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU Prof. Dr. Hasan Kaval A. ÇALIŞMANIN AMACI Ülkemizde ekonomi geliştikçe onun kurumları da gelişmektedir. Bu kapsamda işletmelerin

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı