DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI"

Transkript

1 DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım

2

3 Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel dış ticaret finansmanı ürünlerinin yanı sıra yapılandırılmış finansman ürünleri ile de dış ticaret işlemlerinde sadece size özel çözümlerle taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılamak. Dış Ticaret Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınızı belirlemek ve size özel Dış Ticaret çözümleri sunmak için her zaman yanınızda. Size en yakın Dış Ticaret Uzmanımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 3

4 İthalat Güncel mevzuat çerçevesinde gerekiyorsa özel izinleri alınmış, belgeleri tamamlanmış malların ithalat ve gümrük mevzuatına uygun bir şekilde yurt içine yani Türkiye gümrük bölgesine girmesidir. Kim: Vergi numarası olan her gerçek ve tüzel kişi veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hukuki tasarruf yapma yetkisi bulunan ortaklıklar ithalatçı olabilir. Ancak, yürürlükte bulunan ( tarih sayılı Resmi Gazete) mevzuata göre kitap ve yayın ithalatında ve yurt içinde açılan uluslararası fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarası aranmaz. Ne: Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir. 4

5 İthalat Ödeme Şekilleri Satın aldığınız malın yüklenmesinden ödenmesine kadar, riskinizi azaltırken size en uygun ödeme seçenekleriyle yanınızda yer alarak ticarette güvenle yol almanızı sağlıyoruz. Peşin Ödeme; ithalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür. Genel olarak 2 ihtiyaca karşılık verir: - Satıcının güçlü olduğu, malın piyasasının rekabetçi olduğu durumlarda mal alımını kesinleştirmek ve hızlandırmak - Satıcının yükleme öncesi nakit ihtiyacı olduğu durumlarda peşin ödeme yükleme öncesi yapıldığı için alıcı açısından en riskli ödeme yöntemidir. Satıcının yükleme riskini taşımak istemez iseniz, gönderilen bedelin karşılığında bir yükleme veya geri ödeme garantisi isteyebilirsiniz. Mal bedelini peşin ödeyeceğiniz için peşin ödeme indirimi alma olanağı elde edersiniz. Aynı satıcılara rutin ve yoğun ödemeleriniz olması durumunda bankamızdan toplu ödeme talimatı ile işlem yapabilirsiniz. Peşin ithalatın finansmanında yurt dışı kaynak kullanımı sınırlıdır. Tarafınıza ulaştırılacak proforma fatura için vereceğiniz alım ve ödeme taahhüdüne karşılık yurt dışı muhabirlerimizden finansman olanakları sağlanabilmektedir. Diğer yandan bankamız kaynaklarından firmanızın özelliklerine bağlı olarak DEK, TL veya Döviz Kredisi kullanıp peşin ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Firma kayıtlarında verilen yurt dışı sipariş, avans ve satıcılar hesaplarında takip edilir, mal ithalatı gerçekleştikten sonra avans hesabı kapatılarak ilgili mal hesabına aktarılır. Türkiye kambiyo mevzuatına göre peşin ödeme ile ithal edilen malın yurt içine girişi bankalarca takip edilmez. Peşin ödeme, uluslararası anlamda, bankaların birbirlerine gönderdiği, lehtarı bir firma olan fon transferlerinden biri olarak değerlendirilir ve sadece SWIFT in mesaj kurallarına tabidir. Milletlerarası Ticaret Odası nca belirlenmiş yeknesak bir kurallar seti yoktur. 5

6 Vesaik Mukabili Ödeme; Görüldüğünde Ödeme; mal bedelinin ödemesinin yüklemeden sonra, fakat ithalatçı malı teslim almadan önce gerçekleştirilmesi üzerine kurulu bir ödeme şeklidir. İhracatçı malı temsil eden sevk belgelerini; - bankası kanalıyla bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere ithalatçının bankasına veya - yükleme belgesini banka emrine düzenleyerek doğrudan ithalatçıya gönderebilir. İhracatçı, ithalatçının ödeme yapmadan malları çekemeyeceğini bilir. İthalatçı ise malların varışından sonra ödeme yapar. Görüldüğünde ödemeli vesaik mukabili işlemde mal gümrükten çekilmeden ödeme yapıldığı için firma kayıtlarında önce verilen yurt dışı sipariş avanslarında, daha sonra ticari mal hesaplarında takip edilir. Mal bedeli transferi 2 iş günü valörden daha uzun bir valör ile yapılırsa vadeli mal çekilişi olarak sayıldığı için Gümrükte mal çekilirken Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödenmesi gerekir. Bankalar aracılığı ile tahsile alınan yükleme evrakı karşılığı ödeme yöntemine göre yapılan işlemler, Milletlerarası Ticaret Odası nın yayınladığı 522 sayılı broşür kapsamındaki yeknesak kurallara tabi olarak gerçekleştirilir. Yükleme evraklarını teslim almadan önce evrak karşılığı ödeme yapmak yerine evrak bedelini belli bir vadede ödeme yöntemi kabul kredili işlemler altında takip edilir. 6

7 Mal Mukabili Ödeme; alıcının satın aldığı mal bedelini, malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben, malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra, yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemesini sağlayan bir ödeme şeklidir. Mal teslim alındıktan sonra ödeme yapıldığından, ithalatçı firma açısından en az risk taşıyan ödeme şeklidir. Mal teslim alındıktan sonra yapılan ödemeler banka aracılığı ile bir avalli poliçe veya banka ödeme yükümlülüğü oluşturulmamış ise peşin ödemelerde olduğu gibi uluslararası anlamda, bankaların birbirlerine gönderdiği, lehtarı bir firma olan fon transferlerinden biri olarak değerlendirilir ve sadece SWIFT in mesaj kurallarına tabidir. Gümrüklerde fiili ithalatın gerçekleştirildiği sırada henüz mal bedeli ödenmemiş olduğu için satıcı tarafından alıcıya sağlanan bir kredi olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu istisnasına tabi olacak bir işlem değil ise mal çekilişinden önce fon ödemesi yapılır. Firma hesaplarında, Stoklar ve Yurt Dışı Ticari Borçlar hesaplarında takip edilir. Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) Mal mukabili ve peşin gibi, normal koşullarda banka ödeme taahhüdü içermeyen ödeme şekillerine göre yapılmış ticaretin bankalarca finanse edilebilir hale getirilmesi için düzenlenmiş bir yapıdır. Banka, alıcı ve satıcı arasında mutabık kalınan ödeme taahhüdüne kendi taahhüdünü ekler. Elektronik veri paylaşımının yaygınlaşmasından da faydalanarak bankalar arasında basılı evrak alışverişine gerek kalmadan söz konusu ticaretin bilgilerinin sipariş aşamasından ödeme aşamasına kadar olan tüm süreçlerinin istendiği bir noktadan itibaren elektronik ortamda paylaşılması ve alıcının borcuna bir veya daha fazla bankanın belli oranlarda yine elektronik ortamda ödeme taahhüdü vermesi üzerine kurgulanmıştır. Milletlerarası Ticaret Odası nca 2013 yılında ilk versiyonu yayınlanan 750E sayılı broşür olan URBPO ya tabi olarak gerçekleştirilir. Firma kayıtlarında ithalat, siparişten taahhütler hesabında takip edilir. Malın çekilişi sırasında ödeme yapılmamış ve vadeli bir ödeme söz konusu ise Kaynak Kullanımı Destekleme Ödemesi ne tabi olur. 8

8 İthalat Akreditifi; ithalatçının (amir) talebi üzerine ithalatçının bankası (amir banka) tarafından, alıcı ve satıcı arasında yapılmış sözleşme şartlarının bankalar arasında paylaşılan bir ödeme taahhüt metnine dönüştürülmesi ve bu metin ile ibraz edilen yükleme evraklarının mektup koşullarına uygunluğu üzerine mal bedelinin ödenmesidir. Alıcı, bankasına verdiği talimat ile istediği detaydaki dokümanların (vesaikin) belli bir süre içinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirlenmiş tutarın, malların veya hizmetin satıcısına ödeneceğine dair bir kredi mektubu düzenlettirir. Uluslararası belli bir formatı olan bu taahhüt akreditif olarak anılır ve satıcının bankası aracılığı ile satıcıya bildirilir. Böylece, satıcıya akreditif şartlarına uyduğu takdirde mal veya hizmet bedelinin ödeneceği garanti edilmiş olur. Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini teminat altına alan en güvenli ödeme türüdür. Akreditif tahtında ödeme yapılması, satıcının akreditif şartlarına uygun davranması halinde gerçekleşir. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka ödeme yapmaz. Bu, alıcı açısından bir güven oluşturur. Alıcının bankalar nezdinde kredi değerliliğini göstermiş olur. Satıcı kendi nakdini kullanmadan satıcıya finansman ve güvence sağlamış olur. Bankalar akreditifli ödeme yöntemine aracılık ederken Milletlerarası Ticaret Odası nca yayınlanmış 600 sayılı broşür kurallarını uygular. Bankaların, malların ve evrakların doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve yetkisi bulunmamaktadır. Akreditif amir banka tarafından satıcının bankası aracılığı ile satıcıya ulaştırıldıktan sonra dönülemez bir taahhüdü içererek geçerlik kazanır ve bu aşamadan sonraki tüm değişiklikler tarafların onayına bağlıdır. Gümrükten mal çekilişi sırasında görüldüğünde ödemeli bir akreditif açtırmış ve 2 iş günü valör ile yurt dışı transferini yaptırmış iseniz ithalatınız Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemesine tabi olmaz. Ancak vadeli akreditiflerde ithalatçı olarak vadeli bir mal çekilişi yapıyor olduğunuz için ithalatınız yürürlükteki oranda Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemesine tabi olur. KKDF mevzuatı açısından önemli olan mal çekilişi sırasında transferin yapılıp yapılmadığıdır. Vadeli açılmış bir akreditifin ödemesini mal çekilişinden önce yaptığınız durumda KKDF ye tabi olmaz. 9

9 İthalat Finansmanında Kullanılabilecek Uluslararası Kaynaklar İthalat yaparken uzun vadeli ve düşük faizli kredi seçeneklerinden yararlanmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz! Ülke Kredileri; bazı ülkelerin kendi ülkelerinden yapılacak ihracatın artırılması amacıyla, ülkesinden ithalat yapacak firmalara, ilgili İhracat Kredi Kuruluşları (Export Credit Agency / ECA), aracılığıyla sunduğu kısa ve orta vadeli finansman sağlayan kredi mekanizmalarıdır. Genellikle bir bankanın sağladığı finansmanın teminatı olarak rol alırlar. Bazı durumlarda ise doğrudan finansman desteği sağlarlar. Avantajları: Yatırım maliyetinin geri dönüşüm sürecine paralel olarak vadesinin uzun olabilmesi ve faizinin nispeten daha düşük olması nedeniyle ithalatçı firmalar için oldukça avantajlıdır. Firmalara yüksek satın alma gücü kazandırır. Ülke kredileri genellikle her türlü yatırım malı için verilmektedir. Nadiren tüketim ve ara mallarının da benzer mekanizmalar ile Fonlanabildiği görülmektedir. Ülke Kredileri ve ilgili İhracat Kredi Kurumları: CCC, (GSMABD - Tarım Ürünleri), US Exim (ABD), Hermes (Almanya), OEKB (Avusturya), CREDENDOGROUP (ONDD) (Belçika), EKF (Danimarka), FINNVERA ( Finlandiya), COFACE (Fransa), NCM (Hollanda), ECGD (İngiltere), CESCE (İspanya), EKN (İsveç), SERV (İsviçre), SACE (İtalya), SIMEST (Italya) JBIC (Japonya), NEXI (Japonya) EDC (Kanada), Çin Eximbank (Çin), TayvanExim (Tayvan), KEXIM (Güney Kore), Türk Exim (Türkiye) Uluslararası Çok Taraflı Kalkınma Kuruluşları Yatırımlarınızın ve projelerinizin IFC, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri kaynaklar ile finanse edilmesi için Finansbank ın sunduğu aracılık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu kuruluşların bankamız aracılığı ile kullandırdıkları finansmanlardan yararlanmanın yanında, bu kurumlara doğrudan başvuru yapmak istediğinizde, finansman önkoşulları, başvuru dokümanlarının hazırlanması gibi konularda size danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunuyor, yol haritanızı güvenle çizmeniz için size destek oluyoruz. Murabaha Faizli borçlanma araçlarının kullanılmadığı, temel olarak ticaretteki karı paylaşma üzerine kurulu bir İslami finansman yöntemidir. İthalatçıya peşin satıp vadeli almak gibi bir olanak sağlar. Aracı olan finansman kuruluşu malları firma adına peşin alır ve firmaya vadeli satış yapar. Bankamızın murabaha işlemi yapma yetkisi olan finansman kuruluşları ile işbirlikleri bulunmaktadır. Müşterilerimizin yapacakları murabaha sözleşmelerindeki vadeli alım ile ilgili ödeme taahhütlerine banka olarak vereceğimiz aval veya teminat mektubu ile garantör olabilmekteyiz. 10

10 İhracat: Bir malın, eşyanın veya değerin yürürlükteki ihracat ile gümrük mevzuatına göre uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölge ye çıkış işlemidir. Malın yurt dışına satışıdır (İhracat Yönetmeliği tarih say. Resmi Gazete). İhracatın desteklenmesi amacıyla ilgili işlemler ve düzenlenen evraklar üzerinde vergi, resim ve harç istisnası uygulanır. İhracatlar, Belgesiz İhracat Kredileri, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler, Transit Ticaret işlemleri ilgili Vergi, Resim ve Harç İstisnası tebliğleri kapsamında istisnaya tabi tutulur. Vergi numarasına sahip ve ihracat edilecek malın tabi olduğu İhracatçılar Birliği ne üye olan her gerçek veya tüzel kişi veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hukuki tasarruf yapma yetkisi bulunan ortaklıklar ihracat yapabilir. İhracı yürürlükteki mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yasaklanmamış her türlü mal ve verilen hizmetten yurt dışında faydalanılmış olması kaydıyla yurt dışında yerleşiklere verilebilecek her türlü hizmet ihracatı serbesttir. İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve benzeri mevzuat gereğince izne ve belgeye tabi mallar ile ilgili izinler alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır. 11

11 İhracat Ödeme Şekilleri Sizin için ihracatın her aşamasında, güvenilir ve etkin tahsilat koşulları yaratmak için çalışıyoruz. Peşin İhracat; ihracatın gerçekleştirilmesinden önce malın hazırlanması, imalatı, sevk edilmesi vb. nedenlerle, mal bedelinin ithalatçı tarafından ihracatçıya peşinen ödenmesidir. Tahsilat, mal sevk edilmeden önce yapıldığından; tahsilat riskini ortadan kaldırır, bu nedenle satıcı için en güvenli yöntemdir. Türkiye mevzuatında peşin ihracat bedelinizin tahsil edilmesinden sonra hangi vade ile yükleme yapacağınız önem taşır. Peşin gelen ödeme karşılığında yükleme yapamadığınız durumlarda yurt dışından sağlanan krediler hükmünde işlem yapılır. İthalatçınızın peşin ödeme yapmayı riskli bulduğu durumlarda bankamızdan alabileceğiniz bir yükleme (peşin ödemeyi iade) garantisi ile sorununuz çözülmüş olur. Firmanız hesaplarında, Alınan Avanslar kaleminde takip edilir. İhracat gerçekleştikten sonra alıcılar hesabına aktarılır. 12

12 Vesaik Mukabili İhracat; Görüldüğünde Ödeme; satıcı, malın yüklenmesinden sonra, malı temsil eden yükleme belgelerini, - Bankası kanalıyla bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere ithalatçının bankasına, - Yükleme belgesini banka emrine düzenleyerek doğrudan ithalatçıya gönderebilir. İhracatçı, ithalatçının ödeme yapmadan malları çekemeyeceğini bilir. İthalatçı ise malların varışından sonra ödeme yapar. - Bu ödeme şekli, bankanın ödeme yapılmadan önce malın gümrükten çekilebilmesi için gerekli olan vesaiki ithalatçıya teslim etmemesinden dolayı ihracatçı açısından güvence unsuru oluşturmaktadır. Ancak alıcınızın malları çekmeden önce istediğiniz şartları yerine getirmesi için malın çekilmesine imkan verecek evraklardan hiçbirini doğrudan alıcıya göndermemelisiniz. Gemi yolu ile taşınan malların taşıma belgesi malın sahipliğini temsil ettiğinden konşimentonun banka adına düzenlenmiş olması ayrıca teminat değeri taşımaktadır. Evrakları tahsile gönderen bankanın tahsilata aracılık etmekten başka bir sorumluluk ve yetkisi bulunmamaktadır. Kabul Kredili İşlemler; Mal bedelinin belli bir vadede ödeneceği bu nedenle mal tesliminin yükleme evrakları beraberinde veya ayrıca düzenlenmiş bir vade kabulünden sonra yaptırıldığı durumların ortak tanımıdır. Vadeli tahsilatı kabul ettiğiniz durumlarda; - Alıcı üzerine düzenlediğiniz poliçenizi yükleme evraklarına ekleyebilir ve alıcının poliçeye kabulü sonrasında evrak teslimine izin verebilir veya alıcıdan sizin lehinize bir bono düzenleyip iletmesini isteyebilirsiniz. En güvenlisi kendi poliçenizi düzenleyip evraklarınıza ekleyerek göndermenizdir. Alıcının ödeme riskini almak istemediğiniz durumlarda mutlaka düzenlediğiniz poliçeye alıcının bankasının aval vermesini böylece ödeme taahhüdünü bankanın üstlenmesini istemelisiniz. Bankalar aracılığı ile tahsile alınan yükleme evrakı karşılığı ödeme veya vadeli ödeme taahhüdü yöntemine göre yapılan işlemler, Milletlerarası Ticaret Odası nın yayınladığı 522 sayılı broşür kapsamındaki yeknesak kurallara tabi olarak gerçekleştirilir. İhracatçı firma kayıtlarında, "görüldüğünde ödemeli satışlar", alıcılar hesabında, bir poliçe karşılığı teslimler Alacak Senetleri hesaplarında takip edilir. 13

13 Mal Mukabili İhracat; ihracatçı firma tarafından malların doğrudan alıcısına gönderildiği, ödeme yapılmadan malların gümrükten çekildiği ve alıcı tarafından mal bedelinin vadede ödendiği ödeme şeklidir. İhracatçı mal bedelini, malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra tahsil eder. İhracatçı firmaya mal bedelinin ödenmesi hususunda hiçbir güvence sağlanmadığından ihracatçı açısından en yüksek risk içeren ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde taraflar arasında uzun süreli ve güvene dayalı bir ilişki söz konusudur. Mal bedeli tahsilatı yapılana kadar ticari alacaklar, yurt dışı alıcılar hesabında takip edilir. Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) Mal mukabili ve peşin gibi, normal koşullarda banka ödeme taahhüdü içermeyen ödeme şekillerine göre yapılmış ticaretin bankalarca finanse edilebilir hale getirilmesi için düzenlenmiş bir yapıdır. Banka, alıcı ve satıcı arasında mutabık kalınan ödeme taahhüdüne kendi taahhüdünü ekler. Elektronik veri paylaşımının yaygınlaşmasından da faydalanarak bankalar arasında basılı evrak alışverişine gerek kalmadan, söz konusu ticaretin bilgilerinin sipariş aşamasından ödeme aşamasına kadar olan tüm süreçlerinin istendiği bir noktadan itibaren elektronik ortamda paylaşılması ve alıcının borcuna bir veya daha fazla bankanın belli oranlarda yine elektronik ortamda ödeme taahhüdü vermesi üzerine kurgulanmıştır. İhracatçı firmalar sözleşmelerine bağlı olarak alıcının Banka Ödeme Yükümlülüğü düzenletmesini sipariş aşamasından itibaren herhangi bir aşamada devreye girecek şekilde isteyebilir. İhracatçılar kendi kayıtlarında Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY) teyidini almalarından itibaren bedeli "garanti altına alınmış alacaklar" hesabında takip edebilir. Milletlerarası Ticaret Odası nca 2013 yılında ilk versiyonu yayınlanan 750E sayılı broşür olan URBPO ya tabi olarak gerçekleştirilir. 14

14 İhracat Akreditifi; ihracatçı firmalar lehine ithalatçının talimatı üzerine ithalatçının bankası tarafından açılan, ihracatçı firmanın akreditif hükümlerine uygun vesaiki ibraz etmesi karşılığında akreditifi açan bankanın verdiği şartlı bir ödeme taahhüdüdür. Alıcınız, bankasına verdiği talimat ile istediği detaydaki dokümanların (vesaikin) tarafınızca belli bir süre içinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirlenmiş tutarın, belirlenen vadede ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğü kredi mektubu düzenlettirir. Uluslararası belli bir formatı olan bu taahhüt akreditif olarak anılır ve bankanız aracılığı ile tarafınıza bildirilir. Böylece, satıcı olarak size akreditif şartlarına uyduğunuz takdirde mal veya hizmet bedelinin ödeneceği garanti edilmiş olur. İhracatçıya uygun vesaik ibraz etmesi ve akreditif koşullarına uyması halinde ödeme garantisi sağlanmış olur. İhracat Akreditifine Teyit Eklenmesi: Lehinize açılan gayrikabili rücu ihracat akreditiflerinize Finansbank olarak teyidimizi ekleyebilir; alıcının ülkesindeki politik problemler nedeniyle alacağınızın tehlikeye düşmesi veya malların bedelinin geç alınması risklerini üstlenerek firmanıza ödeme güvencesi verebiliriz. İhracat Akreditif İskontosu: Teyitli veya teyitsiz vadeli akreditifle ihracat yapan firmaların akreditiflerinin iskonto edilmesi neticesinde, ihracatçıya vadeden önce finansman sağlanabilir. Gayrikabili rücu yapılan iskontolarda kredi riski amir banka adına tesis edilir. İhracatçı olarak kendi lehinize bir akreditif açtırırken dikkat etmeniz gereken noktalar; Sözleşme veya proformanızda akreditifte bulunmasını istediğiniz özellikleri mutlaka belirtin. Örneğin, vadeli satış yapıyorsanız iskonto edilebilir bir akreditif isteyin. Akreditif metni çalıştığınız bankadan size ulaştığında derhal tüm koşullarını okuyun ve koşulları harfiyen yerine getirebileceğinizden emin olun. Akreditifte bulunan belge ve koşullar içinde yerine getiremeyeceğiniz durumlar var ise derhal bankanız ve alıcınız ile temasa geçip değişiklik talep edin. Akreditif alıcınızın bankasının ödeme taahhüdünü içermekle birlikte evrak teslimi ve bedelin tahsili için sadece kendi çalıştığınız bankanın riskini almak için mümkün olduğunca teyitli akreditif ile çalışmayı tercih edin. 15

15 İhracatçılar İçin Nakit Finansman Alternatifleri Bankamız kaynaklı krediler İhracatçılar için hazırlanmış özel paketlerimiz ve her türlü nakit ve gayri nakit döviz kredileri, TL krediler. Eximbank Kredileri Eximbank Kredileri; ihracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından bankalar aracılığıyla ya da doğrudan kullandırılan kredilerdir. Bankalarca kullandırılan diğer ihracat kredilerine göre fiyat avantajına sahiptir. T.Eximbank ın firmaların ihtiyaçları doğrultusunda, Sevk Öncesi veya Sevk Sonrası olmak üzere gerek kısa vadeli gerek ise uzun vadeli olmak üzere farklı kullandırım koşullarına sahip her türlü kredi imkanına bankamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz. TCMB reeskont kredileri: İhracatçılarımıza 1211 sayılı TCMB kanunu ve TCMB Reeskont ve Avans Yönetmeliği çerçevesinde kullandırılacak kredilere bankamız da aracılık etmektedir. Uluslararası Ticarette Kullanılan Diğer Teminat ve Finansman Ürünleri Harici Garantiler Harici Garanti, yurt dışındaki muhatap kişi ve kurumlara hitaben banka tarafından bir malın teslimi, bir borcun ödenmesi, bir işin yapılması gibi konularda düzenlenen geri dönülemez bir banka ödeme yükümlülüğüdür. Garantinin konusunu oluşturan taahhüdün, süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi halinde; mektupta belirtilen tutar bankamız tarafından ilk talebinde muhataba ödenir. Finansbank ta kredi limitiniz varsa Harici Garanti Mektubu hizmetimizden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Uluslararası işlemleriniz ile ilgili mektupların bankalar aracılığı ile SWIFT sistemi üzerinden iletilmesi tavsiye edilir. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu Birimleri ve bazı ülkelerin Kamu Kurumlarının açtıkları ihaleler için istedikleri basılı ıslak imzalı mektuplar olabilmektedir. Böyle durumlarda özellikle mektubun iadesi sürecinde iade makamından yetkili kişilerden elektronik bir kanaldan iade teyidini temin edebilmek işlemlerinizin hızlı ve sorunsuz yürütülmesini sağlayacaktır. 16

16 Kontrgarantiler Firmanıza hitaben yurt dışındaki lehtar emriyle hazırlanmış ve lehtarın bankasının bankamıza açtığı garantiye istinaden; doğrudan tarafınıza muhatap teminat mektubu düzenleyebiliriz. Ayrıca bankamızda kredi limitiniz bulunması halinde, yurt dışında iş yaptığınız kişi ve kuruluşlara hitaben teminat mektubu vermeniz gereken ticari işlemler ve ihalelerde, garanti düzenleyerek bu kişi ve kuruluşların doğrudan kendi bankalarından teminat mektubu almalarını sağlayabiliriz. Teminat Akreditifleri (Stand By Letter of Credit) Teminat akreditifleri, tıpkı garanti mektuplarında olduğu gibi, belli bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda bu durumu beyan eden muhatabın uygun tazmin talebine istinaden bankanın geri dönülemez ödeme yükümlülüğüdür. Bankamızda kredi limitiniz bulunması halinde, yurt dışında iş yaptığınız kişi ve kuruluşlara hitaben teminat akreditifi vermeniz gereken ticari işlemlerde, bu kişi ve kuruluşların doğrudan yurt dışında çalıştığı bankalara bankamız aracılığı ile teminat akreditifinin açılması mümkündür. Ayrıca firmanıza hitaben yurt dışındaki lehtar emriyle hazırlanmış ve lehtarın bankasının bankamıza açtığı teminat akreditifine aracılık ederek firmanıza ihbar edebiliriz. Yaygın muhabir ağı ve SWIFT sistemi aracılığıyla çok kısa sürede harici garanti, garanti ve teminat akreditifi işlemlerinizi Finansbank tan gerçekleştirebilirsiniz. Alacak sigortası Ticari Alacak Sigortası, yurt içine veya yurt dışına yapılan satışlardan doğan kısa vadeli alacakların tahsilat riskinin fatura bazında %100 garanti altına alınması yerine sigorta mantığında havuz risk yönetimi şeklinde bir güvence ile bertaraf edilmesini sağlar. Sigortanın amacı ölçek ekonomisi ve risk paylaştırma, çeşitlendirme yaklaşımı ile yüksek ciroların daha uygun maliyetler ile güvence altına alınmasını sağlamaktır. Sigorta yapan kuruluşlar yaygın istihbarat ağları ve deneyimleri ile alıcı risklerini yakından takip ederek limitleri kısabilmektedir. Böylece alıcı riski yönetimini başka bir kuruma devretmiş satıcılar için ayrıca bir erken uyarı hizmeti vermektedir. Yurt dışına yaptığınız ve yurt içi bir banka garantisi ile güvence altına alınmamış satışlarınız hem alıcının ticari riskini hem de isteğiniz doğrultusunda ihracat yaptığınız ülkenin politik risklerini güvence altına alacak şekilde düzenlenebilmektedir. Bankamız sigortalı alacaklarınızı bir teminat olarak kabul etmekte ve alacak temliki karşılığı nakit ve gayri nakit kredi ihtiyaçlarınıza hızla yanıt vermektedir. 17

17 Alacak İskontosuna Dayalı Nakit Finansman Yöntemleri Gerek yurt içi gerekse yurt dışı alacaklar, alacağın temliki yöntemiyle bir finansöre devredilerek iskontoya tabi tutulup nakde dönüştürülebilmektedir. Alacaklarınızı bankamız aracılığı ile sigortalatabilirsiniz. Forfaiting; Bir ticaret ilişkisinden doğan ancak henüz vadesi gelmemiş ve bir kıymetli evrak ile teminatlandırılmış alacağın, daha sonra satıcıya rücu olmaksızın, bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu (forfaiter) tarafından satın alınması anlamına gelir. Alacak kıymetli evrak üzerine yapılan ciro ile devredilir. Alacağın ilk devrinin yapıldığı piyasa birincil daha sonra ciro yoluyla el değiştirerek başka kreditörlere ulaşması ise ikinci piyasa işlemi olarak adlandırılır. Forfaiting e konu alacakların ithalatçının bankası tarafından garanti edilmiş olması gerekmektedir. İhracatçı açısından avantajları: İhracatçı her an belli bir fiyat ile nakde dönebilme şansına sahip olduğu için likit bir enstrümandır. Gayrikabili rücu (without recourse) finansman sağlar. Bu işlem satıcının bilançosunda kredi olarak yansımadan likiditesinin artmasını sağlar. İhracatçı Ticari Alacaklar hesabını kapatır. İthalatçı açısından avantajları: Daha uzun vade ile satın alma imkanı oluşur. Gayri nakdi kredi kullanmış olduğunuz için nakdi kredi kullanmaksızın ithalat yapabilme olanağı elde edilir. Kredibilitenizin ihracatçıya sağladığı finansman olanağı, kuvvetli tedarikçi ilişkileri yaratmanızı sağlar. Milletlerarası Ticaret Odası Bankacılık komisyonu ve Uluslararası Forfaitingciler Birliği nin ortak çalışması olarak yayınlanan URF800 sayılı broşür kapsamında yürütülür. İthalatçı ödeme vadesine kadar ithalat siparişten, "bankalara taahhütler" hesabında takip eder. Faktoring; bilinen en eski finansman ve tahsilat yöntemidir. Bir fatura ile temsil edilen bir alacağın bir faktör kuruluşuna temlik yoluyla devredilmesi ve karşılığında; tahsilat hizmeti, tahsilat garantisi, nakit finansman sağlanması yöntemidir. Alacaklar bağımsız bir kıymetli evrak ile ayrıca güvence altına alınmamış olduğu için faktör kuruluşun güvencesi alıcının mal ile ilgili tüm kabulleri yaptıktan sonra geçerli olmaktadır. Malın, dolayısıyla borcun kesin kabulden önce yapılacak finansmanlar, alıcının mal ile ilgili ihtiyadi tedbir kararı aldırma hakkı saklı tutulabildiği için satıcıya rücu edilecek şekilde gerçekleştirilir. Faktoring garantisi ile söz konusu alacaklarınızı iskonto ederek finansman sağlamanın yanında FinansFaktoring tarafından sağlanan garantiyi bankamızdan kullanacağınız kredilerin teminatı olarak da kullanabilirsiniz. 18

18 Kur Riskinden Korunma Yöntemleri Vadeli Kur/Forward Rate Gelecek planlarınız vadeli kur ile güven altında! Dalgalı kur sisteminden doğabilecek gelir kayıpları firmanızın gelecek planlarının önünde engel oluşturmasın. Dalgalı Kura Finansbank Yaklaşımı ile tanışın, Vadeli Kur uygulamalarında uluslararası deneyime sahip bir bankanın uzmanlığını her zaman yanınızda hissedin. En belirsiz koşullarda bile kazançlı sonuçlar elde eden müşterilerimizin arasına siz de katılın. Vadeli Kur uygulamalarında ileriye dönük döviz kurlarını öngörüler doğrultusunda sabitleyelim, siz gelirinizi güvence altına almanın ve doğrudan ürün ve hizmetlerinize daha çok odaklanmanın avantajlarını yaşayın. Vadeli Kur / Forward İşlem; gelecekte oluşacak döviz akışının kur riskini ve bu riskin oluşturacağı nakit akış riskini almak istemeyen firmalar için ideal çözümdür. İleriki tarihte gerçekleşecek döviz alım/satım işleminin bugünden belirlenmesi ve anlaşmaya varılması esasına dayanır. Forward işlemler yapıldığı gün itibarıyla, tarafları ilgili vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşır ve nakit akışı belirlenen vadede gerçekleşir. Bu işlemleri yaparken amacımız nakit akışınızı hesaplanabilir hale getirmektir. Bu nedenle anlaşma yapıldığı tarihte ileride oluşacak nakit akış senaryosunu bugünden görebilirsiniz. Forward işlemler piyasalardaki fiyat hareketlerinden korunma yöntemleri olan hedging (sigortalama) enstrümanlarıdır. Vadesi Gelen Forward İşlem Nasıl Kapatılır? Firma, işlem tarihinde, forward işlem yaparak satmış olduğu tutarı bankaya getirir, aldığı tutarı ise bankadan tahsil etmek suretiyle işlemi kapatır. Döviz/TL Forward İşlemler USD nin TL karşısında değer kazanması, alım işlemlerini TL olarak ihracatı ise USD ile yapan firmanın maliyetini yükseltir. Firma ihracattan kazanacağı USD lerin geleceği vadeye bugünden USD satar ve TL alır. Böylece aylık TL getirisini sabitler. Firma USD devalüasyonun beklendiği gibi TL faizden düşük çıkması durumunda uğrayacağı potansiyel zarardan kurtulmuş olur. Döviz/Döviz Forward İşlemler Farklı yabancı para cinsleri arasında yapılan vadeli çapraz kur anlaşmalarıdır. Günlük döviz kurlarının ileriye dönük sabitlenmesine yönelik Vadeli Kur-Forward Rate uygulamasından yararlanmak isteyenler için bankamızın bütün şubeleri hizmet vermektedir. 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 finansbank.com.tr

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Açık Hesap Yöntemi Konsinyasyon Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ DIŞ TĐCARETTE BANKACILIK VE GÜMRÜK PROSEDÜRÜ DANIŞMAN : Doç. Dr. HARUN TERZĐ HAZIRLAYAN : 079688 - Özgür Küçükarslan

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE M.S.İ`NİN TANIMI VE TÜM YÖNLERİYLE VERGİLENDİRME SÜRECİNİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE M.S.İ`NİN TANIMI VE TÜM YÖNLERİYLE VERGİLENDİRME SÜRECİNİN ÖRNEKLİ ANLATIMI MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE M.S.İ`NİN TANIMI VE TÜM YÖNLERİYLE VERGİLENDİRME SÜRECİNİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER

Detaylı