ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL KANAMA. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL KANAMA. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL KANAMA Yrd.Doç.Dr.Servet YEL

2 TANIMLAR Hematemez Melena Nazogastrik tüp Tanı ve izlem Treitz Ligamenti Hematokezya Melena Gizli kan

3 GERÇEKTEN KANAMA VAR MI? Taze kan Besinlerdeki renklendiriciler Renkli jelatin ve kırmızı şeker Pancar ve domates Antibiyotikler Melena Bizmut ve demir ilaçları Ispanak ve turp Böğürtlen ve üzüm

4 HEMATEMEZİ NE ZAMAN CİDDİYE ALALIM? Ciddi GİS kanama Başvurudan sonraki ilk 48 saatte Hgb düşüşü >2 g/dl Başvurudan sonraki ilk 48 saatte transfüzyon ihtiyacı Başvurudan sonraki ilk 4 saatte ÖGD/ cerrahi gereksinimi Ciddi GİS kanama ile ilişkili faktörler Melena, Hematokezya, Genel durumun kötü olması Kusmadaki taze kan miktarının fazla olması Freedman SB, JPGN 2011

5 GİS KANAMASI OLAN ÇOCUKTA GENEL DEĞERLENDİRME Kanamanın şiddeti nedir? Kaybedilen kan miktarı Kanın rengi Kanama hızı Hastada hemodinamik bozukluk var mı? Ortostatik değişiklikler (nabızda hızlanma >20/dk, KB düşüşü>10 mmhg) Solukluk Hipotansiyon, taşikardi Hipovolemik şok, bilinç değişikliği (uykuya meyil)

6 Kanamanın şekil ve miktarı: Kanamanın şeklinin ve miktarının bilinmesi nedeni hakkında çok değerli bilgiler verebilir. Örneğin Meckel kanamasının vişne çürüğü renginde ve bol miktarda olması, invajinasyonda çilek jölesi kanama, rektal polipte ağrısız damla damla kanama tipiktir.

7 Ameliyat, epistaksis veya ilaç anamnezi: Kanamalı her çocukta anamnezin çok dikkatli alınması gerekir. Bir gün önce tonsillektomi, adenoidektomi gibi bir ameliyat geçiren veya ciddi burun kanaması olan çocukta ertesi gün melena görülebilir. Aspirin, steroid ve antienflamatuar ilaç alımı da sıklıkla mide ve/veya duodenum kanamalarına yol açar.

8 Rektal kanamanın gerçekten anüsten olup olmadığı: Çocuğun bezinde görülen ve aile tarafından rektal kanama olarak değerlendirilen kanamaların bir bölümünün, hematüriye ya da vajen patolojilerine ait olabileceği akılda tutulmalıdır.

9 Hematemez üst Gİ kanamanın göstergesiyken, parlak kırmızı veya vişne çürüğü şeklinde rektal kanama alt Gİ kanama için karakteristiktir. Gaytaya bulaşmamış çizgi şeklinde parlak kırmızı kan anorektal orjinli kanamaya delalet etmektedir. Melena hem üst hem de alt Gİ kanamaya eşlik edebilir.

10 YENİDOĞANLARDAKİ (0-30 GÜN) GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARININ NEDENLERİ Üst gastrointestinal traktta; En sık yenidoğanın hemorajik hastalığı, yutulmuş anne kanı, gastrit, koagulopati, stres ülseri. Daha nadir olarak vasküler malformasyonlar (hemanjiom, arteriovenöz malformasyonlar), mide-özefagus dublikasyonları, gastrik polipler sayılabilir. Alt gastrointestinal traktta; En sık nedenler anal fissür, NEC, malrotasyona bağlı volvulusdur.

11 İNFANTLARDAKİ (1 AY-1 YAŞ) GİS KANAMALARININ NEDENLERİ Üst gastrointestinal traktta; Özefajit, gastrit ( gastrit sebeplerinden birisi de hypertrofik pylor stenozudur) Alt gastrointestinal traktta; Anal fissür, invajinasyon, gangrenöz barsak (malrotasyona bağlı volvulus, segmental ince barsak volvulusu, omfalomezenterik kanal kalıntısına bağlı volvulus, internal herni, sigmoid volvulus). Daha az olarak ta süt allerjisi, akkiz trombositopeniler (ilaç alımına bağlı Fe vs, DİC, sepsis)

12 İnvaginasyon: Belli bir nedeni olmaksızın barsağın bir kısmının kendi içinde ilerlemesi şeklinde tanımlanabilen invaginasyona idiopatik invaginasyon denir. Tipik olarak iyi beslenmiş, gürbüz 5-10 aylık çocuklarda görülür. Vakaların üçte ikisi 1 yaş altındadır.

13 1-2 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN YAYGIN KANAMA NEDENLERİ Üst gastrointestinal traktta; Peptik ülser en yaygın hematemez nedenidir. Alt gastrointestinal traktta; Rektal kanamanın en yaygın nedeni polipler ve Meckel divertikülüdür.

14 2 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARIN GİS KANAMA NEDENLERİ Üst gastrointestinal traktta özefagus-mide varisleri, Alt gastrointestinal traktta polipler, inflamatuar barsak hastalıkları, travma, daha az olarak ta hemoroidler, arteriovenöz malformasyonlar, hemanjioma, Meckel divertikülü, invajinasyon (daha çok ince barsakta) olarak sıralanabilir.

15 KANAMAYLA BAŞVURAN HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öykü İlk kez mi oluyor Daha önceden karın ağrısı var mıydı? Kusma ve ishal var mı? Ateş var mı? Karaciğer hastalığı var mı? NSAİİ kullanımı var mı? (NSAİİ, bebek aspirini!!) Nazogastrik takılmış mı? Yenidoğansa K vitamini uygulanmış mı? Akciğer bulguları var mı? (Hemoptizi??) Ameliyat olmuş mu? (tonsilektomi, adenoidektomi_yutulan kan??)

16 KANAMAYLA BAŞVURAN HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Fizik muayene Cilt bulguları (polipozis sendromları, vaskülitler) Portal hipertansiyon? (splenomegali, asit) Ayrıntılı KBB muayenesi Laboratuvar Hemogram, koagülasyon testleri, üre, kreatinin, ALT, AST Görüntüleme Batın grafisi (yabancı cisim??) Sintigrafi (Meckel) Anjiyografi (kanama miktarının fazla olması gerekir) Endoskopi /kolonoskopi

17 NAZOGASTRİK TÜP NG tüpten çekinmemek lazım (varis, trombositopeni varlığında dikkatli olunmalı) NG tüp hem tanı hem de kanamanın izleminde faydalıdır. Aşırı irigasyondan kaçınılmalı (pıhtı oluşumunu engeller) Soğuk mayi değil oda ısısında mayi (serum fizyolojik) (Hipotermi riski!!)

18 BAŞVURU ŞEKLİNE GÖRE AYIRICI TANI: HEMATEMEZ Yutulmuş kan Burun kanaması, meme başında çatlak, diş çekimi, tonsilektomi K vitamini eksikliği Erozif özofajit Mallory-Weiss yırtığı Hemorajik gastrit Travma, cerrahi, yanıklar, sistemik stres (YBÜ hastası)

19 BAŞVURU ŞEKLİNE GÖRE AYIRICI TANI: HEMATEMEZ Reaktif gastrit NSAİİ gastropati, alkolik gastrit, kostik madde içmek, stres, mekanik travma, viral infeksiyon, Crohn hastalığı, vaskülit, radyasyon, safra reflüsü, hiyatal herni, Peptik ülser Varis kanaması Submukozal kitleler Lipom, stromal tümörler Vasküler malformasyon Anjiyodisplazi, hemanjiyom,

20 BAŞVURU ŞEKLİNE GÖRE AYIRICI TANI: HEMATOKEZYA, MELENA Bağırsak iskemisi İnvajinasyon, volvulus, inkarsere herni, mezenterik tromboz Meckel divertikülü Vaskülit Henoch-Schönlein purpura Polip Bağırsak ya da kolon ülseri NSAİİ gastropatisi, Crohn hastalığı Ülseratif kolit Vasküler malformasyonlar Üst GİS kanama nedenleri

21 BAŞVURU ŞEKLİNE GÖRE AYIRICI TANI: KOLİT VE REKTAL KANAMA İnfeksiyöz kolit Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157:H7, Aeromonas hydrophilia, Klebsiella oxytoca, Clostridium difficile, Neisseria gonorrhea, sitomegalovirüs, Entamoeba histolytica,trichuris trichiura Hemolitik üremik sendrom Nekrotizan enterokolit Eozinofilik proktit İnflamatuvar bağırsak hastalığı Ülseratif kolit, Crohn hastalığı

22 BAŞVURU ŞEKLİNE GÖRE AYIRICI TANI: NORMAL DIŞKILAMA VE REKTAL KANAMA Jüvenil polip Nodüler lenfoid hiperplazi Eozinofilik kolit İnflamatuvar bağırsak hastalığı Vasküler malformasyon

23 BAŞVURU ŞEKLİNE GÖRE AYIRICI TANI: NORMAL YA DA SERT DIŞKI ÜZERİNDE TAZE KAN Anal fissür Ülseratif proktit Rektal prolaps Soliter rektal ülser İnternal hemoroid

24 BAŞVURU ŞEKLİNE GÖRE AYIRICI TANI: GAYTADA GİZLİ KAN POZİTİFLİĞİ Özofajit Reaktif gastrit Peptik ülser Eozinofilik gastroenterit, kolit Çölyak hastalığı İnflamatuvar bağırsak hastalığı Polipozis Meckel divertikülü Vasküler malformasyon

25 TEDAVİ Destek tedavisi IV sıvı (izotonik) Kan ürünleri (ES, TDP, TS) Vazopresörler (dopamin) Spesifik tedavi Asit salgısını azaltıcı tedavi (pıhtı oluşumunu kolaylaştırır) Proton pompa inihibitörleri (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) (1-2 mg/kg/gün) H2 reseptör antagonistleri (Ranitidin 8-10 mg/kg,en fazla 300 mg) GİS kan akımını azaltıcı tedavi Somatostatin analogları (oktreotid) 1 mcg/kg IV puşe, ardından 1-2 mcg/kg/saat hızından infüzyon Hipertansiyon, hiperglisemi, bağırsak iskemisi

26 TEDAVİ Nazogastrik tüp (melena, hematemez, hematokezya) Endoskopi Aç olmalı (sıvı için 2-3 saat, katı için 6 saat) Hastanın bilinç durumu nasıl (aspirasyon riski) Genel anestezi? Kolonoskopi Bağırsak temizliği

27 ENDOSKOPİ /KOLONOSKOPİ

28 TEDAVİ Endoskopik tedaviler (genelde hasta stabilize olduktan sonra) Enjeksiyon tedavisi (sklerozan, epinefrin, hipertonik salin) Koagülasyon Termokoagülasyon Elektrik koagülasyon Varis skleroterapisi Band ligasyonu Endoskopik klips

29 VARİS KANAMALARI: ÖZOFAGUS Skleroterapi (<4 yaş, <15 kg, önceden skleroterapi uygulanmışsa) Band ligasyonu Önlenmesi Pre-primer profilaksi (hiç varis gelişmeden)- yararlı değil Primer profilaksi (hiç kanamamış varis) Beta-bloker (propranolol 1mg/kg/gün, dinlenme kalp hızını %25 azaltacak doz) Band ligasyonu (kanama riski yüksek ise) Skleroterapi (gastrik varis yoksa prognoz daha iyi) Sekonder profilaksi Skleroterapi ya da band ligasyonu 2-4 haftada bir, varisler eradike olana dek

30 SENGSTAKEN-BLACKMORE /MıNESSOTA TÜPÜ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri GASTRİN Kullanım amacı: Pernisiyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: En önemli

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul okul çocuklarında yaşamın herhangi bir döneminde baş ağrısı yakınması

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı