Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

2 İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş Dokümanın amacı Dokümanın kapsamı Tanımlar ve kavramlar Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması II Kurumsal değerlendirme Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Genel Kimya I Genel Kimya Laboratuarı I... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. AraĢtırma ve GeliĢtirme süreçleri I Birim ISI atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi II Birim Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildirileri45 III Birim Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildirileri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları PaydaĢ analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Sonuç Kaynakça Ekler Performans göstergeleri tablosu*... 64

3 Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2010 yılı kurumsal değerlendirme raporu sunulmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi henüz çok genç ve yeni kurulan bir birim olmasına rağmen, çok kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak, güz yarıyılında 31 öğrencisi ile Kimya lisans programında eğitime baģlamıģtır. Ayrıca gerekli süreçler tamamlanarak Fakültemiz bünyesinde Doğu ve Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri kurulmuģtur. Bununla beraber, Eğitim-Öğretim yılında Biyoloji ve Fizik Bölümlerinde %30 Ġngilizce ağırlıklı olmak üzere, Kimya II. Öğr. Matematik ve Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans programlarında eğitime baģlamıģtır Eğitim-Öğretim yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı açılarak öğrenci almıģtır. Ekim 2010 itibariyle Fakültemiz bölümlerince yürütülen yüksek lisans programlarına kayıtlı 28 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi için çalıģmalar yoğun bir Ģekilde yürütülmektedir. Fakültemiz, Bahar yarı yılı itibariyle Üniversitemizin çeģitli birimlerinde temel bilim derslerini de vermektedir akademik yılında Ziraat Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesince yürütülen lisans programlarında, temel bilim dersleri fakültemize mensup öğretim üyelerince karģılanmaktadır. Fakültemiz, genç olmasına ve araģtırma faaliyetleri için henüz yeterli imkânları bulunmamasına rağmen, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araģtırma faaliyetlerinde de bir atılım yapmıģ bulunmaktadır. Fakültemize mensup öğretim üyelerimizin TUBĠTAK tarafından kabul edilmiģ, 4 adet 1001 projesi ve Üniversitemiz bilimsel araģtırma projeleri komisyonunca kabul edilmiģ 9 adet projesi bulunmaktadır. Fakültemiz önümüzdeki yıllarda eğitim, öğretim, araģtırma ve toplumsal hizmet alanlarında üzerine düģen görevi en iyi Ģekilde yerine getirmeyi hedeflemektedir. Sunulan bu raporun amaçlanan hedeflere ulaģılmasında bir rehber, bir kılavuz olması planlanmıģtır. Bu raporun hazırlanmasında, emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģma grubu koordinatör ve üyeleri ile çeģitli Ģekillerde çalıģmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teģekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Cevat ERDAL Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Tekirdağ, Ocak 2011

4 I Giriş 1.1. Dokümanın amacı o Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı o Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. o Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ıģığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmıģ olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıģtır Tanımlar ve kavramlar Akademik Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aģağıda verilmiģtir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiģ olduğu hedeflerini gerçekleģtirmek için Birimimizde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleģtirecek olan bireylerin hedeflerine dönüģtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleģtirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleģmiģ olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaģmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaģılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ıģığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıģtır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaģmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile iliģkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki geliģmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası geliģmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır.

5 Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. İyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. İyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araģtırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araģtırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalıģmıģlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiģ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleģtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıģmasına baģlamadan önce yapılması gereken çalıģmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun oluģturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaģlarının

6 belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluģturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve Stratejik planlama yol haritasının oluģturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dıģ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleģtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluģturmak için Birimimiz tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliģtirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK)

7 2. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2008) Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no. 2, Ocak 2010, 76 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Bu çalıģma ile Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı Akademik Değerlendirme ve GeliĢtirme raporu sunulmaktadır. Rapor, Yükseköğretim ve Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanmıģ olan Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi sürüm 2007/1.0 sürümü göz önüne alınarak Üniversitemiz Proje GeliĢtirme Bürosunca hazırlanan Namık Kemal Üniversitesi Akademik Birimler Stratejik plan Hazırlama Rehberi Sürüm No:1.0 dikkate alınarak hazırlanmıģtır yılında Fakültemizin halen kuruluģ aģamasında olması ve tüm bölümlerimizde yeterli akademik personel bulunmaması nedeniyle, fakültemiz bünyesinde sadece Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulu (KDSP) ve Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Bölümlerinde Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları (KDSP) oluģturulabilmiģtir. Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģtur tarihinde YÖK tarafından kurucu dekan ataması yapılmıģtır. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunun B.30.0.EÖB sayılı ve tarihli yazısı ile Doğu Dilleri ve Batı Dillerinden oluģan bir Yabancı Diller Bölümünün Kurulması onayıyla Fakültemiz Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri, Doğu dilleri ve Batı Dilleri olmak üzere 11 bölümden oluģmaktadır. 01 Kasım 2009 tarihi itibariyle Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Ġngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyesi istihdam edilebilmiģtir. 31 Aralık 2009 itibariyle fakültemizde 2 Profesör, 2 Doçent, 25 Yardımcı Doçent. (3 ü Doçent unvanına sahip olup Yrd. Doç. Dr. Kadrosunda çalıģan) toplam 29 öğretim üyesi bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 01 Kasım 2009 itibariyle 2 si kadrolu 4 ü görevli toplam 6 idari personel bulunmaktadır. Ġhtiyaç duyulan idari personelin temini için gerekli çalıģmalar yapılmakta olup 2010 yılı itibari ile idari personel yapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır. Bu ÇalıĢma ile Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmaktadır. Rapor DPT tarafından hazırlanmıģ olan Kamu KuruluĢları için Stratejik Planlama Kılavuzu nun 2. sürümü ıģığında Yüksek öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu tarafından hazırlanmıģ olan Yüksek öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi nin 2007/1.0 no lu sürümü dikkate alınarak hazırlanmıģtır. Ayrıca rektörlüğümüz bünyesinde yer alan Proje GeliĢtirme Bürosundan (PGB) danıģmanlık hizmeti alınmıģtır. Özdeğerlendirme çalıģması Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından birim bazında gerçekleģtirilebilmiģ olup YÖDEK rehberinde yer alan tablo örneğinde olduğu üzere hazırlanmıģtır. Tablo ekte sunulmuģtur.

8 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Fakülte Dekanına rapor veren bir Koordinatör baģkanlığında bir Fakülte Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Kurulu (KDSP) oluģturmuģtur. Bu çalıģma kurulu 2010 yılında 4 akademik personelden oluģmuģtur. Ġdari personelimiz bir personel ile çalıģma grubunda temsil edilmiģtir. Öğrencilerimiz ise fakültemiz öğrenci temsilcisi ile temsil edilmiģtir. Toplam üye sayısı 6 olmuģtur. Birim KDSP ÇalıĢma Kurulu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiģ olan bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetlerinden yararlanmıģtır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında yararlanılmak üzere personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza iliģkin veriler Birim KDSP kurulumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluģturma çalıģmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüģtür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiģ olan çalıģma programı aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aģamalarında da Birim KDSP ÇalıĢma Kurulu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıģacaktır. Ancak yeterli sayıda akademik personel ve idari personel bulunmadığı için sadece birim (fakülte) KDSP çalıģması yapılabilmiģtir. YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıģmaları ıģığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalıģma kurulu tarafından hazırlanmıģ olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaģ görüģüne açılacaktır.

9 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program Bircan, Rıfat Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD Aral, Cenk Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD Öztürk, Ġbrahim Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyesi Kimya Bölümü, Anorganik ABD Erdoğan, Muzaffer Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyesi Fizik Bölümü, Genel Fizik ABD Çiftçi Ünver Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyesi Matematik Bölümü, Geometri ABD Tavukçu, Orhan Kemal Doç Dr. Öğretim üyesi Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili ABD Tilbe, Ali Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyesi Batı Dillleri ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ABD AyĢe Ürütük Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Belfin IġIK Lisans Öğrencisi Öğrenci Temsilcisi Kimya Bölümü Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 14 Ocak 2011 Birim 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun Teslimi

10 4. Birimin tarihçesi Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģtur tarihinde YÖK tarafından kurucu dekan ataması yapılmıģtır. Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümlerin akademik ve idari kadroların ve fiziki alt yapının tamamlanmasına yönelik çalıģmalar sürdürülmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi, bahar yarı yılı itibariyle, mevcut öğretim üyeleri ile üniversitemize bağlı diğer fakültelere temel bilim dersleri hizmetini sunmaya baģlamıģtır akademik yılında Kimya Bölümünde lisans programı, Fizik Bölümünde ise Yüksek Lisans eğitimine baģlanmıģtır akademik yılında ise Biyoloji, Fizik, Matematik, Kimya, Kimya(II.Öğretim) lisans programlarında karma dille eğitime, Yabancı diller Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı lisans programında ve ayrıca, Biyoloji ve Matematik Yüksek Lisans Programlarında da eğitime baģlanılmıģtır. Kimya yüksek lisans programı için YÖK onayı beklenmektedir.. Tablo 3 Birim gelişim tablosu* Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Biyoloji Bölümü Biyoloji bölümü lisans programı Eğitim-Öğretim döneminde Lisans Programına 30 öğrenci ile baģlamıģtır Biyoloji Bölümü yüksek lisans programı Eğitim Öğretim döneminde 3 öğrenci ile program yürütülmeye baģlanmıģtır. Fizik Bölümü Fizik bölümü lisans programı Eğitim-Öğretim döneminde Lisans Programına 30 öğrenci ile baģlanmıģtır. Fizik Bölümü yüksek lisans programı Eğitim Öğretim yılı Kimya Bölümü o Kimya bölümü lisans programı Eğitim Öğretim yılı. o Kimya bölümü lisans programı (II: Öğretim) Eğitim Öğretim yılı döneminde Lisans Programına 31 öğrenci ile baģlamıģtır Matematik Bölümü Matematik bölümü lisans programı Eğitim-Öğretim döneminde Lisans Programına 30 öğrenci ile baģlanmıģtır Matematik bölümü yüksek lisans programı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarih Bölümü Coğrafya Bölümü Eğitim Öğretim döneminde 3 öğrenci ile eğitime baģlamıģtır. Kurulma aģamasında Henüz kurulmadı Henüz kurulmadı

11 Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü Doğu Dilleri Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Henüz kurulmadı Henüz kurulmadı Henüz kurulmadı Eğitim-Öğretim döneminde Lisans Programına 10 öğrenci ile baģlanmıģtır, halen 50 öğrencisi bulunmaktadır Eğitim-Öğretim döneminde Lisans Programına 46 öğrenci ile baģlanmıģtır.

12 5. Birim organizasyon şeması Fen-Edebiyat Fakültesi 01 Kasım 2009 tarihi itibari ile organizasyon Ģeması aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. DEKAN DEKAN YARDIMCISI (Akademik İşlerden Sorumlu) FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN YARDIMCISI (İdari İşlerden Sorumlu) Matematik Bölümü Fizik Bölümü Kimya Bölümü Biyoloji Bölümü Coğrafya Bölümü ** Psikoloji Bölümü ** Sosyoloji Bölümü ** Tarih Bölümü ** Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Doğu Dilleri Bölümü * * : Kurulmakta Olan Bölümler ** : Kurulacak Bölümler Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması

13 Tablo 4 Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üye Listesi isim Bölüm İdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Prof.Dr. Yasemin YILDIZ YARAR Fizik Dekan 2 Prof.Dr. Rifat MĠRKASIM Matematik Bölüm BaĢkanı 3 Yrd.Doç.Dr.Nadim YILMAZER Biyoloji Bölüm BaĢkanı 4 Doç.Dr.Mustafa Kemal Sezgintürk Kimya Bölüm BaĢkanı 4 Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ATALAY Batı Dilleri ve Edebiyatları Böl. 5 Doç. Dr. Orhan Kemal Tavukçu Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm BaĢkanı Bölüm BaĢkanı 6 Prof. Temsilcisi (BoĢ) 7 Doç.Dr Temine ġabudak Kimya - 8 Yrd.Doç.Dr. Murat ATEġ Kimya Tablo 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üye Listesi isim Bölüm İdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Prof.Dr. Yasemin YILDIZ YARAR Fizik Dekan 2 Prof.Dr. Rifat MĠRKASIM Matematik Bölüm BaĢkanı 3 Prof.Dr. Ahmet ÇITIR Fakülte DıĢı üye Ziraat Fakültesi Dekanı 4 Prof.Dr. AyĢen HAKSEVER Fakülte DıĢı üye 5 Doç.Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm BaĢkanı 6 Doç.Dr. Teymine ġabudak Kimya 7 Yrd.Doç.Dr. Ali TĠLBE Batı Dilleri Bl. BĢk. Yrd.

14 II Kurumsal değerlendirme 6. Özdeğerlendirme Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu* Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletiģim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile iliģkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliģkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile iliģkilerin yeterliliği; 13) ÇalıĢanlar ile ilgili iliģkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile iliģkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal iliģkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası iliģkilerin yeterliliği; Mezunlarımız bulunmamaktadır. 5 4 Halen fakültemizin akademik ve idari yapılanması tamamlanamamıştır. Halen fakültemizin akademik ve idari yapılanması tamamlanamamıştır.

15 Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Yerleştirilen öğrenci sayısı Biyoloji Bölümü SAY Fizik Bölümü SAY Kimya Bölümü SAY Kimya Bölümü (II.Öğr) SAY Matematik Bölümü SAY Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya Sosyoloji Psikoloji Doğu Dilleri Batı Dilleri Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü YDS YDS Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları (Tablo birimimizle ilgili ) Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları A Bölümü A programı B programı B Bölümü A Programı B Programı

16 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu* Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; kiģi; 2 3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği; 6 kiģi; 2 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araģtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 38 5 Öğretim üyeleri: 13 bayan, 29 erkek; Öğretim elemanları: 10 bayan;4 Erkek Ġdari personel : 2 bayan, 4 erkek ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 5,11 8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi; Lisans, Önlisans ve lise 2 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 6 lisans programı mevcut ve 3 yüksek lisans programı mevcut. Fen, Sosyal bilimler ve Dil bilimleri; Halen kuruluģ aģamasındadır ) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; Birimimizle ilgili ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; Birimimizle ilgili Fakültemizin müstakil bir binası mevcut. Fakültemizin müstakil bir binası mevcut.

17 * Değerlendirme raporunun bu bölümü 03 Kasım 2009 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu* sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 1 0 Lisans öğrenci sayısı 1 90 Yüksek lisans öğrenci sayısı 0 Doktora öğrenci sayısı 0 Toplam öğrenci sayısı 90 Engelli öğrenci sayısı 0 Uluslar arası değiģim programına katılan öğrenci sayısı 0 II Öğretim elemanı sayıları Profesör 1 Doçent 6 Yardımcı doçent 35 Öğretim görevlisi 1 Okutman 0 Uzman 1 Doktoralı AraĢtırma görevlisi 0 AraĢtırma görevlisi 8 Toplam öğretim üyesi sayısı 42 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 49 Toplam öğretim elemanı sayısı 56 III İdari personel sayısı

18 Kadrolu personel 6 SözleĢmeli personel 0 Diğer personel 0 Toplam idari personel sayısı 6 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 38 Diğer öğretim elemanları 28 Tüm öğretim elemanları 33 Ġdari personel - V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 13 Diğer öğretim elemanları 10 Tüm öğretim elemanları 23 Ġdari personel 2 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 3 Tüm öğretim elemanları 9.84 Ġdari personel 9,5 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 5.11 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Fen Bilimleri ve Matematik TBA; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik Alan 2: Sosyal, beşeri ve İdari Bilimler TBA; Tarih**, Coğrafya**, Sosyoloji** ve Psikoloji** Alan 3: Filoloji; Türk Dili ve Edebiyatı**, Doğu dilleri**, Batı dilleri**

19 IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 11 Program sayısı 9 ABD sayısı 58 X İdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 1 Lise mezun sayısı 2 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı 1 Yüksek lisans mezun sayısı 0 Doktoralı eleman sayısı 0 **Henüz Kurulma Aşamasında yada kurulmamış olan bölümler. 1 Öğrenci sayısı Öğretim yılına göre verilmiştir.

20 Tablo 11 Akademik personel verileri* Sıra no İsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı İdari görev Birim içi İdari görev Birim dışı Notlar 1 YARAR YILDIZ, Yasemin Prof. Dr. Genel Fizik ABD Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı Kurucu Dekan olarak 16-a ile Yıldız Teknik Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesinden görevlendirme; 2 YILDIRIM, Serbülent Doç. Dr Nükleer Fizik ABD Fizik temel alanı Dekan Yardımcısı 3 ERTÜRK,Kadir Yrd. Doç. Dr Katıhal Fiziği Fizik temel alanı Bölüm BaĢkan Yardımcısı 4 YILMAZ KOCAHAN, Özlem Yrd. Doç. Dr Genel Fizik Fizik temel alanı Bölüm BaĢkan Yardımcısı, 5 KAZICI, Dilek Yrd. Doç. Dr 6 GÜREL, Tanju Yrd. Doç. Dr Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Katıhal Fiziği Fizik temel alanı Fizik temel alanı 7 ERDOĞAN, Muzaffer Yrd. Doç. Dr Atom ve Molekül Fiziği Fizik temel alanı 8 TATAR, Beyhan Yrd. Doç. Dr Katıhal Fiziği Fizik temel alanı 9 BĠRCAN, Rıfat Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji Biyoloji Dekan Yardımcısı 10 YILMAZER, Nadim Yrd. Doç. Dr. Genel Biyoloji Biyoloji Bölüm BaĢkanı 11 NĠZAM, Ġlker Yrd. Doç. Dr Genel Biyoloji Biyoloji 12 ġafak, Nevin Yrd. Doç. Dr Botanik Biyoloji 13 KAR, Sırrı Yrd. Doç. Dr. Zooloji Biyoloji 14 ġġrġn Deniz Yrd. Doç. Dr. Zooloji Biyoloji 15 ARAL, Cenk Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji Biyoloji Bölüm BaĢkan Yardımcısı

21 16 ÇOBANOĞLU, Özden Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji Biyoloji 17 YAġAR ġġrġn, Duygu Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji Biyoloji 18 ġabudak, Temine Doç. Dr. Organik Kimya Kimya 19 ATEġ, Murat Yrd. Doç. Dr. Fizikokimya Kimya 20 GÜRKAN, YALÇIN Yelda Yrd. Doç. Dr. Fizikokimya Kimya 21 ULUDAĞ, Nesimi Yrd. Doç. Dr. Organik Kimya Kimya 22 SEZGĠNTÜRK, Mustafa Kemal Doç. Dr. Biyokimya Kimya Bölüm BaĢkanı 23 ÖZTÜRK, Ġsmet Ġbrahim Yrd. Doç. Dr. Anorganik Kimya Kimya Bölüm BaĢkan Yardımcısı 24 AKBAY Nuriye Yrd. Doç. Dr. Analitik Kimya Kimya Bölüm BaĢkan Yardımcısı 25 ÖZTÜRK, Funda Yrd. Doç. Dr. Analitik Kimya Kimya 26 MĠRKASIM, Rıfat Prof. Dr. Uygulamalı Matematik Matematik Bölüm BaĢkanı 27 URGAN, Nurkut Nuray Yrd. Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Matematik 28 ÇĠFTÇĠ, Ünver Yrd. Doç. Dr. Geometri Matematik 29 BAYRAM, Erdal Yrd. Doç. Dr. Topoloji Matematik 30 ÇALIġKAN, Nurettin Yrd. Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Matematik 31 TAVUKÇU, Orhan Kemal Doç. Dr. Eski Edebiyatı Türk Türk Dili ve Edebiyatı 32 SÜTÇÜ, Tevfik Yrd.Doç. Dr. Yeni Edebiyatı Türk Türk Dili ve Edebiyatı 33 AĞCA, Ġmran Yrd.Doç. Dr. Yeni Edebiyatı Türk Türk Dili ve Edebiyatı 34 ATALAY, Ġrfan Yrd.Doç. Dr. Fransız Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm BaĢkanı

22 Bölümü 36 TĠLBE, Ali Yrd.Doç. Dr. Fransız Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm BaĢkan Yrd. 37 BAĞ, ġener Doç. Dr. Alman Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 38 ERÇÖÇEN, Olcay Yrd.Doç. Dr. Alman Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 39 BOSNALI, Sonel Yrd.Doç. Dr. Fransız Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 40 GOLBAN, Petru Doç. Dr. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 41 GOLBAN, Tatiana Yrd.Doç. Dr. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 42 ZENGĠN Buğra Yrd.Doç. Dr. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 43 ÖZMEN- PUSHKIN, Cansu Özge Yrd.Doç. Dr. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm BaĢkan Yrd. 44 ÖZSAYIN, Alev Öğr. Görevlisi Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler Temel Alanı Rektörlük Basın yayın, halk ile iliģkiler 13 b/4 ile Rektörlük bünyesinde görevlendirme 45 TEKĠN, Pınar ArĢ.Gör. Fransız Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 46 KĠREZLĠ, Pınar ArĢ.Gör. Fizik 47 ġen, Erdoğan ArĢ.Gör. Matematik 48 Karazehir TOLGA ArĢ.Gör. Kimya

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

WEB TABANLI YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠMĠ: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BĠR PLATFORM ÖNERĠSĠ

WEB TABANLI YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠMĠ: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BĠR PLATFORM ÖNERĠSĠ WEB TABANLI YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠMĠ: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BĠR PLATFORM ÖNERĠSĠ K. Levent ERTÜRK Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı