POLATLI TĐCARET BORSASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLATLI TĐCARET BORSASI"

Transkript

1 POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2011 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1

2 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası güçlü üye yapısı ile, gerçekleştirdiği spot işlemler neticesinde, hububat piyasalarını belirleyen öncü bir kuruluş hüviyetine kavuşmuştur. Ülkemizde kurulduğu günden bu güne spot piyasa koşullarını en üst düzeyde uygulayan kurum dur. Amacımız, hububat ticaretinde ihtisaslaşarak, ülkemizde oluşumu tamamlanmak üzere olan ihtisas borsası hüviyetine kavuşmaktır. Bu doğrultuda, dünya borsalarıyla elektronik ortamda yapılacak ticaretin Türkiye deki temsilcisi olma yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Hububat piyasalarına derinlik kazandırmak amacıyla, Ürün Borsası kimliği ile, kurulacak forward ve ürüne dayalı değerli kağıtların işlem göreceği vadeli işlemler piyasalarında öncü rol almak en öncelikli hedefidir. VİZYONUMUZ : İlçemizi, ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda, bir araya getirerek, ulusal spot ve vadeli işlemler borsacılığında öncü yapmaktır. MİSYONUMUZ : Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerin, üyelerin ve üreticilerin genel ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hızlı, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, sürekli gelişim ve değişim içerisinde istikrarlı büyüyerek sağlamaktır. Bölgemizde, hububat konusunda son yıllarda yüksek verim ve kalite yönünden olumlu gelişmeler gözlenmektedir. Özellikle üreticilerimizin sertifikalı tohum kullanım miktarı artmıştır. Kalite konusunda bilinçlenen bölge üreticimiz, hububatta kaliteyi etkileyen süne ve kımıl a karşı mücadelesini her yıl sürdürmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Hububat Teknolojileri Laboratuarı, üreticimizin kaliteye yönelmesinde önemli bir etken olmuştur. Zira üretici kaliteli ürünün yüksek fiyattan işlem gördüğünü bilmektedir. Yukarıda belirlediğimiz vizyon çerçevesinde stratejimiz. Polatlıyı, Ülke genelinde, Tarım Ürünleri ticaretinin merkezi konumuna getirmek yönünde tüm faaliyetleri kapsamaktadır yılında yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde spot piyasamızı dahada geliştirerek, bir adım sonrası olan ürün borsacılığı hüviyetine kavuşturmaktır. İlçemizde, Lisanslı depoculuk faaliyetleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından Hububatta ilk lisans alınarak ton kapasiteli silolarda pilot uygulama başlatılmıştır. Lisanslı depoculuk sisteminin getirdiği ürün senetinin ticaretini, ürün borsacılığı bünyesinde sağlayarak, bölgemizin tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin gelişmesini hem de İlçemizdeki refah düzeyini daha üst seviyeye taşımayı düşünüyoruz. Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynayacaktır. Bu gün geldiğimiz noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının gerçekleştiği ve serbest piyasa koşullarında fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde hububat ticaretine yön veren borsa konumundadır. Ancak, Spot borsa işlemleri yönünden, son noktaya gelinmiş olup, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği piyasaları oluşturarak Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz. Yahya TOPLU Yönetim Kurulu Başkanı Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 2

3 POLATLI TĐCARET BORSASI YÖNETĐM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE GENEL SEKRETER YAHYA TOPLU ALĐ ŞEREN HAKKI SĐNAN AKÇEOL OSMAN ÖZEL CEYLAN YAĞLIKARA AHMET YILMAZ ADRES : Polatlı Ticaret Borsası Sitesi Merkez Binası POLATLI/ANKARA TELEFON : FAKS : WEB : E-MAĐL : Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 3

4 TANIMI : Polatlı Ticaret Borsası ; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Ticaret Borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. GÖREVLERĐ : a- Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek. b- Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan etmek. c- Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak. d- Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e- 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f- Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek. g- Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. h- Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. i- Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j- Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k- Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça görevleri yapmak. KURULUŞ : Polatlı Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izni ile 16 Nisan 1984 de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 4

5 ÜYE SAYISI : Borsamızın 2011 yılı itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek rubundan 219 üyeye sahiptir. Meslek Grubunun Adı Gerçek Tüzel Toplam Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti Hayvan Yemlerinin ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tarımsal Mad.Top.Ticareti Diğer Tahıl, Đşlenmemiş Tütün, Tohumlar ve Hayvan Yemlerinin Toptan Ticareti Kahve, Çay, Kakao ve ve Baharat Toptan Ticareti Öğütülmüş Tahıl Đmalatı Baklagillerin Toptan Ticareti Canlı Hayvanların Toptan Ticareti T O P L A M TARĐHÇE VE MEVCUT DURUMU: 01 Temmuz 1984 tarihinde faaliyete geçen Polatlı Ticaret Borsası oluşturduğu satış salonu hizmetleri ile kotasyona dahil maddelerin alım ve satımı, fiyatların tespiti, tescil ve ilanı ile ilgili işlevini yerine getirmeye başlamıştır. Borsamızda, 2011 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek grubunda 219 faal üyesi bulunmaktadır. Polatlı Ticaret Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte, müstahsiller ürünlerini, numune esasına göre, borsa satış salonunda, açık arttırma usulüyle, rayiç fiyattan ve peşin bedelle satma imkanına kavuşmuşlardır. Arz ve talebin uygun şartlarda karşılaşması ve müstahsillerin ürünlerini gerçek fiyatlardan değerlendirmeleri neticesinde; Borsamızın işlem hacmi her geçen yıl artarak devam etmektedir. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca yürütülen, Ürün Borsalarını Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Polatlı Ticaret Borsası da yer almıştır yılı içerisinde, bilgisayar donanım, laboratuar cihazları ve yazılım otomasyon bazında olmak üzere, toplam 400,000 $ (USD) lık yatırım gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yatırımlar neticesinde, Ülkemizde ilk defa hububatların, laboratuar ortamında kalite ve sınıflandırması yapılarak, projeksiyon ve bilgisayar destekli sistemde alım satımı gerçekleştirilmiştir. Borsamız, Dünya bankası kredisi ile bu güne kadar gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarını, daha da ileriye götürme konusunda, bir vizyona sahiptir. Bu gün geldiği noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının gerçekleştiği ve serbest piyasa koşullarında fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde hububat ticaretine yön veren borsa konumundadır. Ancak, Spot borsa işlemleri yönünden, son noktaya gelinmiş olup, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği piyasaları oluşturarak Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 5

6 Đlkelerinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Polatlı Ticaret Borsası, çalışmalarını ve ürettiği hizmetlerini pekiştirmek için; 2005 yılında, TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alarak, kalite odaklı hizmet sunmaya başlanılmıştır. Laboratuar hizmetlerine ilişkin olarak, TURKAK tarafından 2007 yılında, TS EN ISO/IEC Standardı kapsamında akredite edilmiş oup, hizmetlerini Standardı kapsamında devam ettirmektedir. T.O.B.B.nce, ülkemizdeki oda ve borsaları, AB.üyesi ülkelerdeki odaların seviyesine taşımak ve sunulan hizmette birlikteliği sağlamak amacıyla başlatılan Oda/Borsa Akreditasyon sistemi kapsamında, Polatlı Ticaret Borsası da Akredite olan ilk 7 Borsa içerisinde yer alarak, akredite olmuştur. Yenilikçi, ilerici, modern ve öncü Borsa olma yolunda emin adımlarla devam etmektedir. Ayrıca, Hububat Teknolojileri Laboratuarı Merkez Laboratuarı, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılatılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma Faaliyet ve Denetimi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini taşımasında dolayı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı verilmiştir. Lisanslı Depoculuk Đşletmesine ürün teslimi öncesinde, Hububat Teknolojileri Laboratuarı Şube Laboratuarınca hububatların kalite ve sınıflandırılması yapılmakta ve daha sonra ürünler depoya teslim alınmaktır. Mudilerce, Lisanslı Depoya ürün teslimi sonrasında, Lisanlı Depo tarafından ürün karşılığında düzenlenen Ürün Senetlerinin alım-satım işlemlerinin yapılabilmesi için, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 53.maddesi ile aynı kanununa istinaden çıkartılan Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen koşulları taşımasından dolayı, Polatlı Ticaret Borsası yetkilendirilmiştir. Borsamız, ilk yıllarda Haymana, Beypazarı, Ayaş, Sivrihisar ve Yunak Đlçelerinin hububat pazarı iken, son yıllarda ülke genelindeki üretici ve tacirlerinde ürünlerini değerlendirdiği hububat merkezi konumuna gelmiştir yılı içerisinde, Afyon ili Bayat ve Emirdağ ilçeleri, Aksaray ili Ortaköy ilçesi, Amasya ili Merzifon ilçesi, Ankara Đli, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Etlik, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Sincan, Şereflikoçhisar, Temelli ve Yenimahalle Đlçeleri, Antalya ili Elmalı ilçesi, Bolu Đli Gerede Đlçesi, Çankırı Đli Çerkeş, Germece, Ilgaz, Kızılırmak, Kurşunlu ve Orta Đlçeleri, Çorum ili Merkez, Alaca, Đskilip ve Sungurlu Đlçeleri, Eskişehir Đli Merkez ve Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Mahmudiye, Mihallıçık, Seyitgazi ve Sivrihisar Đlçeleri, Isparta ili Yalvaç ilçesi, Kars merkez, Kastamonu ili Devrekani ilçesi, Kırıkkale Đli Balışeyh, Çelebi, Delice, Kalecik ve Kesikköprü ilçeleri, Kırşehir ili merkez ve Akpınar ve Kaman ilçeleri, Konya ili merkez ve Akşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü ve Yunak Đlçeleri, Sivas ili Şarkışla ilçesi, Tokat ili Zile ilçesi, Uşak Đli Yapalar ilçesi, Yozgat Đli Sorgun ve Şefaatli ve Yerköy ilçeleri olmak üzere yukarıda belirtilen il ve ilçelerden mahsul gelmiştir. Polatlı Đlçesinin, tarımsal üretimi; iklim ve yağışların elverişli olduğu yıllarda bin tona kadar ulaşmaktadır ve 2008 yıllarında bölgemizde yaşanan kuraklıktan dolayı, rekolte de düşüş meydana gelmiştir. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında ise, gerek bölgemizde gerekse de ülke genelinde rekoltenin yüksek olduğu görülmektedir. Borsamızın 2011 yılı işlem hacmi 923 Milyon TL.sı ve işlem gören hububat miktarı ise tondur. Bu da Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 6

7 borsamızın Đç Anadolu Bölgesinin önemli bir kısmına hitap ettiğinin göstergesidir. Đlçemizde, hububat üretiminin sadece % 22 lik kısmı Đlçemizdeki Un ve Yem Fabrikalarınca işlem görürken, % 78 lik kısmı ise Üyelerimiz tarafından tüm yurt genelindeki Un ve Yem Fabrikalarına pazarlanmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası nın amacı; hububatların serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde, alıcı ve satıcılarını en iyi şartlarda ve en uygun mekanlarda bir araya getirerek, çağdaş ve teknolojinin getirdiği cihaz ve donanımlarla destekli, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı seviye taşımak, borsacılığı ülke geneline hizmet verebilecek niteliğe kavuşturmak, daha sonraki aşamada ise, Dünya Borsalarına entegre olmaktır. Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının faks aracılığı ile borsamızda birleştirilerek, ülke genelindeki, Un sanayicilerine, Yem sanayicilerine, Đhracatçı Birliklerine, Ticaret Borsalarına, Sektör içerisindeki diğer kuruluşlara ve Üyelerimize Web ortamında iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır. Ayrıca, borsamızda oluşan günlük hububat fiyat bülteni, web sitemiz aracılığıyla (www.polatliborsa.org.tr), Türkiye ve dünya genelinde izlemekte olup, 2011 yılında, web sitemizi 54 ayrı ülkeden ve Ülkemiz içinden de kişi tarafından izlenmiştir yılında içerisinde, T.O.B.B.bilgi ağı oluşturarak, satış salonunda işlem gören ürünler, T.O.B.B.ne anlık olarak aktarılmaktadır. Polatlı Ticaret Borsasında, kuruluşundan itibaren rekabet içerisinde işleyen peşin (spot) piyasa şartları mevcuttur. Spot piyasalar, vadeli işlem piyasalarının ilk adımıdır. Bu nedenle vadeli piyasalar için, rekabete dayalı bir spot borsa geleneğinin varlığı da çok önemli ve gerekli bir ön koşul olmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 7

8 BORSAMIZIN MEVCUT FĐZĐKĐ ĐMKÂNLARI : A) Borsa Hizmet Binası : 1200 m² lik alan üzerine inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin kat, 1 ve 2.kattan olmak üzere, 3 kattan müteşekkildir. 800 m² lik satış salonunda 200 kişilik müstahsil tribünü ve U biçiminde 60 alıcının oturacağı hububat satış salonu, ayrıca, 20 alıcının oturacağı Bakliyat ve Kimyon satış salonu ile borsa üyeleri için dinlenme salonu bulunmaktadır. 2.katta, tescil, muhasebe, Bilgi işlem ve Borsa Laboratuarı bulunmaktadır. 3.katta ise, üst yönetim mevcuttur. B) Sosyal Hizmet Binası : 300 m² lik alan üzerine inşaa edilen Sosyal Hizmet Binasının giriş katında, postane, telefon santrali ve market hizmet vermektedir. C) Kantar Binası : Polatlı Ticaret Borsasına ait 40 m² lik alana inşa edilen, 2 adet 60 tonluk ve site dışında 1 adet 60 tonluk olmak üzere 3 adet tam elektronik bilgisayarlı kantar ve operasyon odası bulunmaktadır yılında yapılan yatırımlar neticesinde, Borsamıza gelen üreticiye ait tüm bilgiler bilgisayar ortamında saklanmakta ve üretici ile ilgili ilk bilgiler kantar operatörleri tarafından girilmektedir. D) Polatlı Ticaret Borsası Sitesi : Polatlı Ticaret Borsası sitesi içerisinde Borsa Üyelerimizin ürün deposu olarak kullandıkları her biri 600 ton kapasiteli 255 adet kapalı depo ve her deponun önünde açık alan bulunmaktadır. Ayrıca araç park yerleri, yeşil alanlar bulunmakta ve sitenin etrafı tamamen kapalı olup güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. POLATLI TĐCARET BORSASININ ALMIŞ OLDUĞU BELGE ve LĐSANSLAR - TS-EN-ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - TSE EN ISO/IEC 17025: T.O.B.B.Oda/Borsa Akreditasyonu - Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı - Ürün Senetlerinin Alım-Satımı ile ilgili yetkilendirme Lisansı Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 8

9 POLATLI TĐCARET BORSASI NIN ÇALIŞMA SĐSTEMĐ ; AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ 1- Üreticiler ve tacirler borsa satış salonunda satmak istedikleri ürünlerini kendi veya kiraladıkları nakliye araçlarıyla, borsa merkezine getirerek, tartım işlemleri ve numune alınması amacıyla, sıraya girmektedirler ton kapasiteli tam elektronik bilgisayar destekli kantarlarda, ilk etapta, satıcıya ve ürüne ait bilgiler sisteme kayıt edilir.numune alma operatörü tarafından, otomatik sonda ile numunesi alma standardına uygun bir biçimde numunesi alınır. Ürün aynı anda taşıyıcı borular ile laboratuar bölümüne aktarılır. Kantar görevlisi numune alma operatörü ve numune karşılayıcı tarafından kullanılan telekonferans sistemiyle, görevliler arasında koordinasyon sağlanır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 9

10 3- Taşıyıcı borular ile laboratuara ulaşan ürünler, toplama kaplarında toplanır. Ürün numuneleri, karşılayıcı tarafından, kalite ve sınıflandırma işlemi için, plastik tabaklara aktarılır, telekonferans sistemiyle ürünün ortamda karışmaması için, ürünün kantar tartım numarası, araç plakası ve ürün cinsi ilk analiz fişine işlenir. Daha sonra TSE standartlarına göre kalite ve sınıflandırması yapılmak üzere, işlem sırasına alınır. 4- Ürün numuneleri ilk olarak, Ürünler numune bölücü ile şahit numune ve analiz yapılacak numune olmak üzere ikiye ayrılır, homojen olarak hazırlanan şahit numune saklanmak üzere, analiz fişiyle poşetlenerek ayrılır. Analiz yapılacak ürün numunesi ilk safhada dokaj (yabancı madde, kırık ve cılız tane) işlemine tabi tutulmaktadır.. 5- Đkinci safhada ürünün, derecelendirme faktörlerinden, hektolitre ağırlığı, rutubet, protein ve sertlik değerleri, Uluslar arası IIC standartlarına sahip ve bu standart gereğince kalibrasyonu yapılmış hızlı ölçüm yapabilen otomatik cihaz ile tespit edilir.. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 10

11 6- Üçüncü safhada; görevli mühendislerce, cihazlarla tespit edilemeyen ürün kalitesini etkileyen, haşere zararı görmüş taneler, diğer grup / zıt sınıf buğday taneleri, diğer tahıllar, yabancı madde, cılız kırık tane, karamuk, pelemür, kızışmış tane tespiti yapılır. 7- TSE standartlarına göre ürünün kalite ve sınıfı etkileyen tüm değerler, operatör tarafından kantar tartım numarasına göre sisteme girilir. Sistem girilen ürün bilgileri neticesinde, TSE standartlarına göre otomatik olarak, ürün kalite ve derecesini belirler. Ürüne ait Laboratuar Analiz Raporu düzenlenir ve sistem ürünü aynı anda, satış salonu ekranındaki satışa sunulacak ürünler listesine ilave eder. Ürün numunesi ve laboratuar analiz raporu ile birlikte tabağa konur ve ağzı kapatılır. Ürün numunesi satışı yapılmak üzere satış salonuna asansör ile gönderilir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 11

12 8- Satış salonunda satış sırası gelen ürün, satış görevlisi tarafından Laboratuar analiz sıra numarasına göre ekrana getirilir. Ekranda ürüne ait, Laboratuar sıra numarası, Ürün cinsi, kalite derecesi, tahmini kilosu ve laboratuar analiz bilgileri ekrana yansıtılır. Aynı anda görevliler tarafından o ürüne ait numune alıcılara fiziki olarak dağıtılır.. 9- Satış görevlisi, sesli yanıt sistemiyle ekranda görülen ürünün satış işlemini başlatarak açık arttırma satışını düzenler. Neticesinde oluşan en yüksek fiyatı ve alıcı firmanın ismini sisteme kayıt ederek satışı sonlandırır. Satışı gerçekleşen ancak, alıcı tarafından onaylanmayan işlemler sarı bantta, Satıcı tarafından onaylanan ve tescili gerçekleşen işlemler mavi bantta ve iptal işlemleri de kırmızı bant olarak izlenir. Ayrıca, ekranın en alt bölümünde, diğer borsalara ait hububat fiyatları alıcı ve satıcının bilgisine sunulur. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 12

13 10- Ekranda birinci kısımda, satışa sunulacak ve satışı gerçekleşen ürünlere ait bilgiler gösterilmektedir. Đkinci kısımda, satışa sunulan ürüne ait ürün cinsi, kalite sınıfı, tahmini miktarı ve laboratuar analiz değerleri yansıtılmaktadır. Üçüncü kısımda ise o an itibariyle işlem gören ürünlerin, kalite sınıflandırmasına göre, ürün cinsi, en az, en çok, ortalama fiyatları, miktar ve işlem adedi yer almaktadır. Sistem 5 dk. aralıkla fiyat bilgilerini web ortamında otomatik olarak güncellekyerek, anlık fiyat hareketleri yayınlanmaktadır. 11- Satış işlemi tamamlanan ürünün kime ait olduğu ilk defa salonda anons edilir ve üreticiye alıcısı ve fiyatı belli olan ürün teslim edilir. Üretici kendi açısından fiyat değerlendirmesini yaparak, ürününü satma veya iptal etme yönündeki talebini görevliye iletir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 13

14 12- Üreticinin talebi işlemi iptal etmek ise, işlem sistemden iptal edilir ve üreticinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak ürünü satmak ister ise, ilk tescil bölümünde, sistemden alım satım işlemi onaylanarak müşterek alım satım beyannamesi düzenlenir ve satıcı tarafından imzalanır. Böylece alım satım işlemi gerçekleşmiş olur. Sistem o andaki satışa ait işlemleri ekrana otomatik olarak yansıtır ve alıcı satın aldığı ürünün satış işleminin gerçekleşip gerçekleştiğini ekrandan takip eder. Daha sonra ürüne ait numune, alıcıya ait depo numarası, laboratuar analiz raporu, satış fiyatını içeren ilk tescil pusulası ile birlikte torbalanarak üreticiye verilir. 13- Üretici numune torbası ile birlikte ürününü alıcı deposuna götürerek teslim eder. Daha sonra borsa görevlileri, ilgili alıcı deposunda, satış işleminin teslim, tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek, satılan ürüne ait müstahsil makbuzuna tescil tarih numarası verilerek müşterek alım satım beyannamesi tamamlanır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 14

15 14- Borsa Üyeleri, o gün içinde satın aldıkları ürünleri depolarında muhafaza ederler. Üyelerimiz depolarındaki ürünlerin kimyasal özelliklerini öğrenmek istediklerinde, ürün numunelerini borsamız laboratuarına getirerek. Laboratuarımızda derece dışı faktörlerden gluten, gluten index, sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon ve düşme sayısı (falling number) gibi analizler yapılarak sonuçları bir rapor haline getirilir. Üyeler ilgili ürün raporunu kullanarak, genelde aynı gün içerisinde, Türkiye genelindeki un sanayicilerine, yem sanayicilerine ve sektör içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştirerek sevk ederler. Halen yurt içerisinde, fiyat haberleşmesi yönünden Borsamızın öncülüğünde, hububat fiyatlarının belirlenmesinde söz sahibi, Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının mail aracılığı ile borsamızda birleştirilerek Türkiye Hububat Bülteni adı altında web sayfamızda yayınlanmaktadır. Borsamız satış salonunda oluşan güncel tüm fiyat hareketleri TOBB de oluşturulan bilgi sistemine online olarak anında, web sayfamızda 5 dk. gecikmeli olarak izlenmektedir. Web sayfamız 2011 yılında 54 Ülke ve kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 15

16 Borsamız tarafından hazırlanan Web sayfamız Türkçe ve Đngilizce olarak Đnternet ortamında Borsa üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Borsamız web sitesi içeriğinde Günlük, Haftalık, Aylık ve yıllık bültenler, Grafikler, Borsa ile ilgili kanunlar, Borsamızla ilgili yıllık raporlar, Bilgi Edinme bölümü, Haberler, Sık sorulan sorular ve Đhale bölümleri, Borsamızla ilgili bilgiler, kuruluşumuzdan bu güne kadar oluşan detaylı veriler, spot işlemlerle ilgili bilgiler ve TMO ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Borsamız web sitesi son yıllarda yoğun bir şekilde izlenme oranına sahip olmakla beraber, google/analytics kaynaklı veriler ışığında 2009 yılında 25 Ülkeden kişi tarafından ziyaret edilmiştir yılında ise, 44 Ülke ve kullanıcı sayısına ulaşmıştır.2011 yılında 54 Ülke ve kişi tarafından ziyaret edildiği gözlenmektedir. Borsamız satış salonunda oluşan güncel tüm fiyat hareketleri web sayfamızda 5 dk. aralıklarla anında izlenmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 16

17 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 17

18 TÜRK BUĞDAY SINIFLARI KODU 1170 MAKARNALIK BUĞDAYLAR Amanos 97 Altın 40-98, Altıntaş-95 Aydın-93 Ç-1252 Diyarbakır - 81 Eminbey Fırat - 93 Fuatbey 2000 Günyıldızı Harran - 95 Kunduru-1149 Mirzabey Salihli - 92 Sarıçanak Selçuklu - 97 Sham - 1 Svevo Zenit Zühre Diğer Makarnalık Çeşitleri Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar EKMEKLĐK BUĞDAYLAR 1260 Adana 99 Ceyhan 99 Kıraç 66 Kırik Melez 13 Tosunbey Zerun Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar 1270 Ahmetağa Aldane Bağcı 2002 Bezostaja-1 Doğu 88 Drools Esperia Flamura 85 Gün - 91 Karasu 90 Krasunia Odes'ka Pamukova-97 Sagittario Selimiye Syrena Odes ka Tekirdağ Diğer Beyaz Buğdaylar Ağrı "S"093 Altay 2000 Atay-85 Aytın-98 Müfitbey Đzmir 85 Cumhuriyet 75 Dağdaş-94 Dariel Doğankent-1 Galil Tir 1360 Gerek-79 Göksu 99 Gönen Basribey 95 Karahan 99 Karatoprak Kaşifbey 95 Kırgız 95 Kutluk 94 Bayraktar 2000 Nurken Özkart Palandöken 97 Saroz-95 Seyhan 95 Sultan 95 Suzan 97 Tahirova Genç 99 (Ka 8 Nac) Topbaş Ziyabey-98 Diğer Beyaz Buğdaylar Diğer Kırmızı Buğdaylar Cantauri Colfiorita Demir 2000 Ekiz Flamura-80 Gelibolu 1370 Golia Guadalupe Đkizce 96 Karacabey 97 Kate A-1 Kınacı 97 Konya 2002 Lancer Momchil Negev Pandas Pehlivan Sana Saraybosna Sönmez 2001 Diğer Kırmızı Buğdaylar Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 18

19 EKMEKLĐK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Der. 2.Der. 3.Der. 4.Der. Yemlik Hektolitre (Kg/hl) 78 ve Üzeri 77-77,9 76, , ve Altı Protein (N*5,7) 13 ve Üzeri 12,9-12,0 11,9-11,0 10,9-10,5 10,4 vealtı Kırık Tane (Yüzde) 0-3 3,1-4 4,1-4,5 4,6-5 5,1-18 Cılız Buruşuk Tane (%) 0-2 2,1 4 4,1 6,0 6,1 7,0 7,1 14,0 Diğer Hububat (%) 0-2 2,1-3 3,1-4,0 4,1-5 5,1-14 Haşere Tah.Uğramış Tane(%) 0-1 1,1-2 2,1-2,5 2,6-3,5 3,6 14 Embriyosu Kararmış Tane (%) 0-8,0 8,1 14 Kurut.Es.Faz.Isıya Mar.Kal.Tane (%) EN ÇOK 0,5 Süne Kımıl Tah.Uğramış Tane(%) 0-1 1,1-2 2,1-2,5 2,6-3,5 3,6-14 Lekeli BenekliFusarium Etkisinde Kalmış Tane(%) EN ÇOK 5,0 Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0-1 1,1-2 2,1-2,5 2,6 4,0 4,0 Zararlı Ot Tohumları (En Çok) 0,1 0,2 Diğer Ot Tohumları (En Çok) 0 3,0 3,1 18 Kızışmış ve Kurutma Esnasında Yanmış Taneler 0,05 Sürme Rastık Buğday(En Çok) 0,06 0,1 Diğer (En Çok) 0 3,0 3,1-18 Diğer Yabancı Madde 0-3,0 3,1-18 Taş, Toprak ve Đnorganik Md.(En Çok) 1,0 Kavuz 0 3,0 3,1 18 Çavdar Mahmuzu (En Çok) 0,05 Çürümüş Taneler(En Çok) 0,5 Ölü Haşere ve Parçaları 0 3,0 3,1 18 Diğer Muhtelif Maddeler (Yüzde) 0-3,0 3,1-18 Rutubet EN ÇOK 14,5 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 19

20 MAKARNALIK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Der. 2.Der. 3.Der. Düş.Vas.Mak. Hektolitre (Kg/hl) 78 ve Üzeri 76-77, ,9 73 ve Altı Protein (N*5,7) 13,5 ve Üzeri 13,4 12,5 12,4 11,5 11,4 ve Altı Kırık Tane (Yüzde) 0-3 3,1 5,0 5,1 6,0 6,1 18,0 Cılız Buruşuk Tane (%) 0-3 3,1 5,0 5,1 7,0 7,1 18,0 Diğer Hububat (%) 0-2 2,1-4,0 4,1 5,0 5,1 14 Haşere Tah.Uğramış Tane(%) 0 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6 14 Embriyosu Kararmış Tane (%) 0-4,0 4,1 14 Kurut.Es.Faz.Isıya Mar.Kal.Tane (%) EN ÇOK 0,5 Süne Kımıl Tah.Uğramış Tane(%) 0 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6 14 Lekeli BenekliFusarium Etkisinde Kalmış Tane(%) EN ÇOK 5,0 Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0-1 1,1 2,5 2,6 3,5 3,6 14 Zararlı Ot Tohumları (En Çok) 0,1 0,2 Diğer Ot Tohumları (En Çok) 0 3,0 3,1 18 Kızışmış ve Kurutma Esnasında Yanmış Taneler 0,05 Sürme Rastık Buğday(En Çok) 0,06 0,1 Diğer (En Çok) 0 3,0 3,1-18 Diğer Yabancı Madde 0-3,0 3,1-18 Taş, Toprak ve Đnorganik Md.(En Çok) 1,0 Kavuz 0 3,0 3,1-18 Çavdar Mahmuzu (En Çok) 0,05 Çürümüş Taneler(En Çok) 0,5 Ölü Haşere ve Parçaları 0 3,0 3,1-18 Kısmen veya Tamamen Dönmeli Tane ve Üzeri Diğer Muhtelif Maddeler (Yüzde) 0-3,0 3,1-18 Rutubet EN ÇOK 14,5 BEYAZ ARPA GRUP FAKTÖRLERĐ(TS 2974) 1.Grup 2.Grup Yemlik Arpa Hektolitre (Kg/hl) Kırık Tane (%) Cılız Tane (%) Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 3,5 14 Kurutma Esna.Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) EN FAZLA (% 3) Kusurlu Tane (%) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 2,5 6 6 Ve Üzeri Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Rastık (%) 0,4 0,4 1,0 Yabancı Madde (%) EN FAZLA (% 3) Çürümüş Taneler (%) EN FAZLA (% 0,5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) 1, Rutubet EN FAZLA (% 14.5) Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 20

21 ÇAVDAR GRUP FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Grup 2.Grup DVÇ Hektolitre (Kg/hl) 74 ve Üzeri 73, ,9 ve Altı Yabancı Madde (%) Kırık Tane (%) 0 3,0 3,1 5,0 5,1 18 Cılız ve Buruşuk Tane (%) 0 5 5, ,1-14 Diğer Hububat (%) Haşare Zararı Görmüş Tane (%) 0 1 1,1 3,5 3,6 14 Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) Çimlenmiş ve Filizlenmiş 0 1 1,1 3,9 4 Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Zarar Görmüş Tane (%) Çavdar Mahmuzu (%) 0,05 0,05 0,05 Çürümüş Taneler (%) 0,5 0,5 0,5 Toplam 0 1,5 1,6 3,0 3,1-18 Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 YULAF GRUP FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Grup 2.Grup DVY Hektolitre (Kg/hl) 46 ve Üzeri 45, ,9 ve Altı Yabancı Madde (%) Kırık Tane (%) 0 3,0 3,1 6,0 6,1-18 Diğer Hububat (%) 0 5,0 5, ,1 14 Haşare Zararı Görmüş Tane (%) 0 1,0 1,1 3,5 3,6 14 Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) 3 Çimlenmiş ve Filizlenmil Tane (%) 0-1,0 1,1 4,0 4,1 18 Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Çürümüş Taneler (%) 0,5 0,5 0,5 Zarar Görmüş Taneler (%) Toplam 0 2,5 2,5 3 3,1-18 Diğer Tipten Yulaf Taneleri (%) 5 10 Aranmaz Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 21

22 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 22

23 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 23

24 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 24

25 2011 YILI HUBUBATLARIN AYLIK ĐŞLEM MĐKTARI VE ĐŞLEM HACMĐ (HMS) ĐŞLEM MĐKTARI (TON) ĐŞLEM HACMĐ (TL) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS , , , , , , , , , , , , , , , ,38 EYLÜL , ,98 EKĐM , ,52 KASIM ,82 ARALIK ,90 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 25

26 BORSAMIZDA ĐŞLEM GÖREN BUĞDAYIN ĐLÇELERE GÖRE DAĞILIMI (2010) Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 26

2011/12 2012/13 NORMALİ

2011/12 2012/13 NORMALİ 1 YAĞIŞ DURUMU (EYLÜL-ŞUBAT) 160 mm 140 120 100 80 60 40 20 0 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS MGM 2011/12 2012/13 NORMALİ 2 SICAKLIK DURUMU 2012-2013 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİ

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2010 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI

POLATLI TİCARET BORSASI POLATLI TİCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2015 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Sayfa 1 BAŞKAN IN KALEMİNDEN Değerli Üyelerimiz; Borsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2013 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI 2013 yılını, Oda/Borsalarımız

Detaylı

TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.nce Lisanslı Depoculuk faaliyeti gerçekleştirilen ton. mülkiyetinde bulunan TMO-TOBB

TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.nce Lisanslı Depoculuk faaliyeti gerçekleştirilen ton. mülkiyetinde bulunan TMO-TOBB BAŞKAN IN KALEMİNDEN Değerli Üyelerimiz; Borsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin ekonomik, ticari, sosya-kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaparak, yeni proje ve çözümler üreterek,

Detaylı

Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır. Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır. Ö N S Ö Z Ticaret Borsaları; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ

AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ POLATLI TİCARET BORSASI'NIN ÇALIŞMA SİSTEMİ; AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ 1- Üreticilere ve tacirlere ait araçlar kantar tartımı ve numune alınması amacıyla borsa görevlileri tarafından, sıraya alınmaktadır

Detaylı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı Sektör Bilgilendirme Toplantısı 5 Haziran 2013 Müdahale fiyatları açıklanıncaya kadar uygulanmak üzere, 20 Mayıs 2013 Tarihi itibariyle Taahhütnameli Alım şartları yayınlanmıştır. BUNA GÖRE; TMO ya arz

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014 ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler? i Referanslarımız Hizmetlerimiz Foto Galeri İletişim. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler? i Referanslarımız Hizmetlerimiz Foto Galeri İletişim. Dikkat Edilmesi Gerekenler http://canbaba.com/ Friday 31st of October 2014 02:12:29 AM FirmalarıEvden eve Başlık: Açıklama: Ankara evden eve ve evden eve nakliye için çözüm ortağınız artık internette! Canbaba 'a girin, en uygun

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.06.2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016-30.06.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 03 04 05 07 08 Hakkımızda Vizyon

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2017-30.06.2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017-30.06.2017 Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 03 04 05 07 08 Hakkımızda Vizyon

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 BORSA ÜYELİK KAYDI GERÇEK KİŞİLER İÇİN 1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alımı veya satımının olduğunun tescilini

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Borsamız Yönetim Kurulu; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre Borsamızın, üyelerimizin,

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ

TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ TOBB İŞTİRAKLER TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK AŞ. 66 TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, şirketlerinin lisanslı

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS İZLEME TABLOSU (2012 YILI)

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS İZLEME TABLOSU (2012 YILI) 1 Stratejik Amaç 1: SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NUMUNE KAYIT SERVİSİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 1 1. KAYIT 2. NUMUNE ALIMI 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ. 4. Ulusal Pamuk Zirvesi

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ. 4. Ulusal Pamuk Zirvesi LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ 4. Ulusal Pamuk Zirvesi 16 Aralık 2016 1 LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI ÜRÜNLERİN SINIFI VE KALİTESİ YETKİLİ SINIFLANDIRICI LABORATUVARLAR

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası Aralık 2010 İçindekiler Neden Lisanslı Depoculuk? Yürürlükte Bulunan Mevzuatlar Ülkemizde Ürün Depolama Durumu

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

HUBUBAT ALIM VE SATIŞ ESASLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ

HUBUBAT ALIM VE SATIŞ ESASLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ HUBUBAT ALIM VE SATIŞ ESASLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ ĐLK YAYINLANMA TARĐHĐ ĐLK DEĞĐŞĐKLĐK TARĐHĐ ĐKĐNCĐ DEĞĐŞĐKLĐK TARĐHĐ :24.1.2008 Tarih ve 2/16-6 nolu Yönetim Kurulu Kararı :21.2.2009 Tarih

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- / ÖZET TABLOSU İL KURUM TÜR ADI EK ADANA ALADAĞ 309572 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ YOK 8115 0 1 1 ADANA

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KONYA TOHUM 2015 4. Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı KONYA SULAMA TEKNOLOJİLERİ VE BİTKİ BESLEME FUARI 4. Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Sulama, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Gübreleme ve Ekipmanları

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI GİRİŞ Alpata Yazılım, müşterilerine yeni bin yılda çağdaş teknolojilerle daha iyi hizmetler üretmek amacı ile, farklı bir vizyon ve yapılanma düşüncesinden hareketle

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ OCAK / 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yönetim Kurulu Meclis Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ve Genel Sekreter

Detaylı

Ticaret Borsası. Tarımsal ürünlerin ticaretinin gelişmesinde iki unsur önemli bir etkiye sahiptir. Birincisi, bu piyasaları etkileyen başta

Ticaret Borsası. Tarımsal ürünlerin ticaretinin gelişmesinde iki unsur önemli bir etkiye sahiptir. Birincisi, bu piyasaları etkileyen başta Diyarbakır Ticaret Borsası Ticaret Borsası Tarımsal ürünlerin ticaretinin gelişmesinde iki unsur önemli bir etkiye sahiptir. Birincisi, bu piyasaları etkileyen başta tarım politikaları olmak üzere, yapılan

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

VOB la Gelecek ece Yönetimi

VOB la Gelecek ece Yönetimi Ocak 2010 VOB la Gelecek ece Yönetimi Çetin Ali DÖNMEZ Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası İşlem Hacminin Yıllık Gelişimi (TL) İşlem Hacmi (TL) 334.172.858.081 207.962.600.500 118.035.442.771 3.029.588.946

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun Afyonkarahisar Ziyaretine geldiği sırada Yön. Kur. Bşk.

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ OCAK / 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yönetim Kurulu Meclis Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ve Genel Sekreter

Detaylı

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI 2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI ALIM ESASLARI 1. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 2. Alımların analizle yapılması esastır. 3. İş yerine satılmak veya emanete bırakılmak

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Tohum, Çeşit ve Islah Çalışmaları

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Tohum, Çeşit ve Islah Çalışmaları Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tohum, Çeşit ve Islah Çalışmaları Doç. Dr. Masum BURAK Genel Müdür Buğday, Lisanslı Depoculuk ve Vadeli İşlemler Kongresi, 12 Mart 2011, Antalya Tohum, Çeşit ve Islah

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik m. T.C. ANKARA Ul kinh* S \ M s ( ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 69111088-770.00-E. 1098 Konu : TechAnkara Proje Pazarı 2016 Tarih ve Yer Değişikliği ACELE 18.11.2016 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ ÇELTİK 23-26 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. ÇELTİK ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. ÇELTİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ III. ÇELTİK DIŞ TİCARETİ IV. ÇELTİK PİYASA AKTÖRLERİ V. AB MEVZUATIYLA MUKAYESE

Detaylı

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ NİĞDE TİCARET BORSASI 2013-2015 YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ 2015 YIL SONU İTİBARİYLE ÜYE SAYISI TOPLAM 322 OLUP 2015 YILI İÇERİSİNDE 24 YENİ ÜYE KAYDI YAPILMIŞTIR. 2013 YILINDA 347.878.610,25 TL LİK TESCİL

Detaylı

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012]

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012] Sayfa / 6 [0.0.202-3.2.202] HUBUBAT BUĞDAY Sayfa No: 932.240.269 KG 597.908.097,0 5.745 836.778.440 KG 540.907.345,24 46.37 DURUM BUĞDAYI 86.320 KG 55.0,30 6 Anadolu Durum Buğday (. Anadolu Durum Buğday

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TİCARET BORSALARININ ROLÜ

TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TİCARET BORSALARININ ROLÜ KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TİCARET BORSALARININ ROLÜ Mustafa YAĞCIOĞLU İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Haziran 2012 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 Giriş Birleşmiş

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü. İç Ticaret Bülteni

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü. İç Ticaret Bülteni T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni Nisan-Haziran / 2014 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ... 4 TABLOLAR DİZİNİ... 5 MİSYONUMUZ... 6 VİZYONUMUZ... 6 GÖREVLERİMİZ...

Detaylı

Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım ve Satıș Esaslarına İlișkin Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım ve Satıș Esaslarına İlișkin Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar HUBUBAT ALIM VE SATIȘ ESASLARINA İLİȘKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLK YAYINLANMA TARİHİ :24.1.2008 Tarih ve 2/16-6 nolu Yönetim Kurulu Kararı İLK DEĞİȘİKLİK TARİHİ :21.2.2009 Tarih ve 4/29-1 nolu Yönetim Kurulu

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni Ocak - Mart / 2014 2 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ... 5 TABLOLAR DİZİNİ... 6 MİSYONUMUZ... 7 VİZYONUMUZ... 7 GÖREVLERİMİZ...

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2021437 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) AMBAR MEMURU( BOLU ) GİH 10 1 3001 6505 7268 2021439 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2014 NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ I. İLGİLİ MEVZUAT Bu kılavuz Ankara ilindeki norm

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI TİCARET BORSALARININ TANIMI Ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ne bağlı, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

2015 Ağustos Ayı Bülteni

2015 Ağustos Ayı Bülteni 2015 Ağustos Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 05.08.2015 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda saat 15:00 te Toprak Koruma Kurulu

Detaylı

2015 Ekim Ayı Bülteni

2015 Ekim Ayı Bülteni 2015 Ekim Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.10.2015 tarihinde Borsamız, TE - TA Teknik Tarım aracılığıyla Üyelerimize ve Bölgedeki Sektör ilgililerine hitaben " Hayvancılıkta

Detaylı

SÖKE TİCARET BORSASI TESCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SÖKE TİCARET BORSASI TESCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET BEDELİ 1 MÜSTAHSİL ALIMLARININ TESCİLİ 1. MÜSTAHSİL ALIM LİSTESİ 2. STOPAJ ÖDEME DEKONTU 3. MÜSTAHSİL MAKBUZLARI TİCARET

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

BASIN TOPLANTISI. 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi. Usulsuzlükler, Hukuk- Dışı Uygulamalar. 6 Nisan 2014 - - Kent Oteli

BASIN TOPLANTISI. 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi. Usulsuzlükler, Hukuk- Dışı Uygulamalar. 6 Nisan 2014 - - Kent Oteli BASIN TOPLANTISI 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Usulsuzlükler, Hukuk- Dışı Uygulamalar 6 Nisan 2014 - - Kent Oteli 30 Mart 2014 Ankara Büyükşehir Belediye 12334 sandıktan 6240 sandıkta

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı