EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI"

Transkript

1 EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI

2 Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Giriş ve genel bakış Giriş ve Genel Politika Açıklaması Davranış Kuralları Sorularınız olduğunda - Kuralların Đhlal Edildiği Durumları Rapor Etme Misilleme yapılmaması Kuralların ihlal edilmesi Soruşturma Prosedürleri ve Uyumluluk Denetimleri Müşterilerimizi Düşünüyoruz Çıkar Çatışması Yapılması gerekenler Đkram, Eğlence ve Hediyeler Gizli ve Özel Bilgilerin Korunması Anti Tröst Ekonomik Yaptırım Kanunları, Đhracat Kontrolü Meslektaşlarımızı Düşünüyoruz Çalışma koşulları Sağlık ve güvenlik Eşit fırsatlar Ortaklarımızı Düşünüyoruz Şirket Đçi Kontroller Hesap Defterleri, Kayıtlar Basının/Başka Şahıs ve Kurumların Sorularına Yanıt Verilmesi Toplumumuzu Düşünüyoruz Euromedic in Sosyal Sorumluluk Standartları (Etik Satın Alımlar Dâhildir) Đnsan hakları Rüşvetle Mücadele Kanunları Üçüncü şahıslarla olan ilişkiler... 7

3 5.5 Kara para aklama Çevrenin korunması Uyumluluk Belgesi Euromedic tarafından uyumluluk denetimleri... 8

4 1 Giriş ve genel bakış 1.1 Giriş ve Genel Politika Açıklaması Doğru olanı yapıyoruz 1.2 Davranış Kuralları Euromedic çalışanları olarak iş faaliyetlerimizde her yönden en yüksek etik standartlarına bağlıyız. Üstün performans ve etik davranışlar birbirleriyle ilişkilidir. Küresel bazda başarılı olmak için marka itibarımızı dürüstlükle oluşturmalıyız. Geçmişte bizi biz yapan buydu. Bugün de bizi biz yapmaya devam eden de yine bu. Sorumlu çalışanlar olarak hepimiz yalnızca sonuçlar konusunda değil, sonuçlara ulaşılan yollar için de hesap verebilir olmalıyız. Çalıştığımız her yerde bu Davranış Kuralları ( Kurallar ) ile kanun ve yönetmeliklere uymalıyız. Sürdürülebilir başarı için hepimizin yüksek standartlara bağlı kalacağına dair bir taahhütte bulunmamız gerekir Temel inançlar Temel inançlarımız Euromedic i bugünkü Euromedic yapmaya yardımcı olmuştur. Bu inançlar birbirimizle, müşterilerimizle, ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve içinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz toplumla olan iş ilişkilerimizde her birimizi şekillendirmeye devam etmektedir. Hepimizden beklenen bu temel inançları yaptığımız işte göstermektir. Tam bir dürüstlük inandığımız şeylere bağlı kalmamız anlamına gelir. Şartlar durumu zorlaştırsa da hiçbir ödün vermeden doğruluğa, dürüstlüğe ve doğru olanı yapmaya bağlı kalırız. Đnsanlara sürekli olarak saygı göstermemiz herkese ciddiyetle muamele yaptığımız anlamına gelir. Dünya üzerinde etkileşim içinde olduğumuz her birey için sürekli saygı gösterilmesi söz konusudur Amaç ve uygulama Kurallar, iş yapma şeklimiz için etik standartları belirler. Kurallar içerisinde diğer çalışanlarla, müşterilerle, tedarikçilerle, ortaklarla, toplumla, devletlerle ve diğer iş ortaklarıyla ilişki şeklimiz de yer almaktadır. Bu Kurallar önemli konuları ön plana çıkarır ve kararlarımızda rehberlik sağlamaya yardımcı olacak politikaları ve kaynakları belirler. Söz konusu Kurallar kesinlikle dünya genelinde karşılaşabileceğimiz her türlü durumu ele alan kapsamlı bir kılavuz veya anlaşma değildir. Danışmanların ve yüklenicilerin de Euromedic için iş yaparken Euromedic çalışanlarıyla aynı davranış standartlarına uymaları beklenmektedir Yöneticilerin ek sorumlulukları Yöneticilerin görevlerini yerine getirirken örnek teşkil etmeleri beklenmektedir. Kendilerinden bir dürüstlük kültürüne liderlik yapmaları beklenmektedir. Yöneticiler açık ve dürüst ikili ilişkileri teşvik etmekten sorumludurlar. Yöneticiler olumlu birer eylem adamı ve çalışanlarımızın her birine saygı gösteren ve her biriyle ilgilenen 1

5 örnek birer insan olmalıdırlar. Yöneticiler özenle ve sebat ederek etik olmayan veya yasal olmayan davranışların meydana gelip gelmediğine dair işaretler aramalı ve bu tür olayları zamanında rapor etmelidir Kişisel sorumluluk ve hesap verebilirlik Bu Kurallar Euromedic in itibarını ve markasını desteklememize yardımcı olur. Her birimiz sağladığı rehberliği lafzı ve ruhu açılarından anlayarak ve sağlam birer kişisel değerlendirmede bulunarak Kurallara uymaktan sorumluyuz. Kendimize sürekli olarak aşağıdaki soruları sormalıyız: (i) Dürüstlük konusunda bağlılık sergiliyor muyum? (ii) (iii) (iv) Đş ortaklarıma saygı gösteriyor muyum? Diğer çalışanlar etik kurallara bağlı olduğumu söyleyebilirler mi? Tüm iş ilişkilerinde dürüst ve açık bir şekilde hareket etme konusunda kendimi ve başkalarını hesap verebilir şekilde hareket etmeye sevk ediyor muyum? 1.3 Sorularınız olduğunda - Kuralların Đhlal Edildiği Durumları Rapor Etme En doğru şekilde nasıl hareket edileceği her zaman tamamen açık olsaydı, her şey harika olurdu. Ancak, her zaman her şey açık değildir. Yöneticilerin veya iş taleplerinin neden olduğu baskılar, kanunların ihlal edilmesi için bahane değildir. Bir eylemin yasal olup olmadığı konusunda sorularımız veya endişelerimiz varsa, söz konusu durumu yönetimle, Uyumluluktan Sorumlu Müdürle ve bazı durumlarda Genel Kurulla görüşmek zorundayız. Açık kapı politikamız, herhangi bir yönetim kademesiyle endişelerimizi bildirmek için görüşebileceğimiz anlamına gelir. Tüm durumlarda, mümkün olduğunca gizlilik sağlanacaktır. 1.4 Misilleme yapılmaması Euromedic e yasal veya etik olmayan bir davranışla ilgili endişesini dürüstçe bildiren herhangi bir çalışana yönelik misilleme yapılması kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca, yanlış olduğunu bilerek bir rapor sunmak da kabul edilemez bir durumdur. 1.5 Kuralların Đhlal Edilmesi Euromedic, iyi bir kurumsal vatandaş olma taahhüdünde bulunmuştur. Şirketin politikası faaliyetlerini dürüst bir şekilde ve etik olarak gerçekleştirmektir. Bu Kurallar, her bir çalışanın şirket adına hareket ederken uyması gereken etik standartlara ilişkin olarak Euromedic in beklentileriyle ilgili genel bir açıklama sunmaktadır. Tüm çalışanlarımız bu Kurallara uygun hareket etmeli ve uygunsuz davranışın sergilendiği fikrinin oluşmasını bile önlemeye çalışmalıdır. Bu Kurallar, tüm görevliler, tam ve yarı zamanlı çalışanlar, sözleşmeli işçiler ve Euromedic le iş yapan herkes için geçerlidir. Bu politikayı iş yerinde ve iş yeri dışında iş ile ilişkili ortamlarda ihlal eden davranışlar, kabul edilemez davranışlardır. Bu Kuralları ihlal eden bir çalışan veya sözleşmeli işçi disiplin cezasına tabi olacak ve bu cezalar kendisinin istihdam sözleşmesinin feshedilmesini de kapsayabilecektir. 2

6 1.6 Soruşturma Prosedürleri ve Uyumluluk Denetimleri Euromedic in, kamu kurumlarının ve düzenleyici kurumların talep ettiği denetimler ve soruşturmalar konusunda tam bir işbirliği göstermek zorundayız. Sağlanan tüm bilgiler doğru ve tam olmalıdır. Herhangi bir soruşturma veya diğer kanuni talepler nedeniyle belgeleri veya kayıtları saklamayacak, değiştirmeyecek veya imha etmeyeceğiz. 2 Müşterilerimizi Düşünüyoruz 2.1 Çıkar Çatışması Euromedic, tüm çalışanlarının ve Euromedic adına hareket edenlerin bağlılıkla ve yalnızca Euromedic in çıkarına en uygun şekilde hareket etmesini beklemektedir. Tüm Euromedic çalışanları, Euromedic e verdikleri tüm hizmetlerde gerçek veya görünürde olan çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır. Euromedic nam veya hesabına hareket eden bir şahsın ve söz konusu şahsın şahsi veya ailevi çıkarının bu bireyin Euromedic adına alacağı karar veya vereceği bir hükümle çatışması veya çatıştığının düşünülmesi halinde bir çıkar çatışması meydana gelir. Aynı zamanda Euromedic adına hareket eden herhangi bir şahsın veya onun aile üyelerinin, söz konusu şahsın Euromedic e karşı olan sorumluluklarını ve görevlerini nesnel ve etkili bir şekilde gerçekleştirmesine zarar veren veya bunu etkileyen çıkarlarının olması halinde de bir çıkar çatışması meydana gelebilir. 2.2 Yapılması gerekenler Kendilerinin veya diğer Euromedic personelinin dâhil olduğu gerçek veya olası bir çıkar çatışmasının farkına varan bireyler, söz konusu gerçek veya olası çatışmayı derhal amirlerine veya Uyumluluktan Sorumlu Müdüre ifşa edecektir. 2.3 Đkram, Eğlence ve Hediyeler Euromedic nam veya hesabına hareket eden herhangi bir şahıs, dürüstlük veya bağımsızlığı etkileyen ya da etkilemesi mümkün olan ve böylelikle söz konusu birey veya bu bireyin Euromedic adına iş ilişkileri yürüttüğü herhangi bir şahıs için çıkar çatışmasına neden olabilecek maddi veya başka türlü hediyeler ya da ikram veya kurumsal eğlence gibi diğer menfaatler almamalı, rica ve teklif etmemeli veya vermemelidir. Ek yönergeler için Uygunsuz Menfaatlere Đlişkin Politikaya bakın. 2.4 Gizli ve Özel Bilgilerin Korunması Euromedic in politikası aynı zamanda diğer üçüncü şahısların gizli ve özel bilgilerine saygı duymak ve üçüncü şahısların gizli bilgilerini veya özel verilerini etik, uygun veya yasal olmayan yollarla elde etmemektir. 2.5 Anti Tröst Euromedic serbest piyasa ekonomisine inanır ve Euromedic in faaliyet gösterdiği piyasalarda hem tedarikçiler hem de müşteriler için geçerli olan anti tröst ve rekabet mevzuatlarına uygun olarak ölçülü ve etik bir şekilde rekabet etmek istemektedir. Rekabet ve anti tröst kanunları, tedarikten üretime, dağıtımdan satışa kadar Euromedic'in iş ilişkilerinde her açıdan etkiye sahiptir. Kuralların ihlal edilmesi, hem Euromedic hem de Euromedic adına hareket eden herkes üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. 3

7 2.6 Ekonomik Yaptırım Kanunları, Đhracat Kontrolü. Euromedic, boykot kanunları gibi ekonomik ticaret ve yaptırım kanunlarına, ihracat kontrollerine ve yerel yetkili kurumlar tarafından konulan kara para aklamayla mücadele kanunlarına uyacaktır. Bazı ülkeler, dış politika, ulusal güvenlik ve diğer hedefleri genişletmek için seçilen ülkelere ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulamış olabilir veya ileride uygulayabilir. Euromedic, iş faaliyetlerinde söz konusu kanunlara, ihracat kontrolü kanunlarına ve yönetmeliklerine uyacaktır ve çalışanlarının da bu politikaya uymasını beklemektedir. 3 Meslektaşlarımızı Düşünüyoruz 3.1 Çalışma koşulları Đster sözlü, ister fiziksel, isterse görsel olsun kötü, taciz edici veya hakaret içeren davranışlar kabul edilemezdir. Bu durumlara örnek olarak cinsiyet, ırk veya etnik özelliklere dayalı küçük düşürücü yorumlar ve istenmeyen cinsel teklifler gösterilebilir. Herhangi bir iş arkadaşımızın davranışının bizi veya başkalarını rahatsız etmesi halinde bunu bildirmek ve taciz durumlarını meydana gelmesi halinde raporlama konusunda teşvik edilmekteyiz. Tehdit, şiddet eylemleri veya fiziksel korkutma yasaktır. Tüm çalışanlarının güvenliğini korumak için her birimiz iş faaliyetlerimizi güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmemizi engelleyen herhangi bir maddenin etkisinden uzak olmalıyız. 3.2 Sağlık ve güvenlik Hepimiz güvenlik ve sağlık kurallarına ve uygulamalarına uyarak iş yerimizin güvenli olmasını sağlamaktan sorumluyuz. Kazaları, yaralanmaları ve güvenli olmayan ekipmanları, uygulamaları veya durumları bir amire veya belirlenen başka bir şahsa derhal rapor etmeliyiz. Euromedic, iş yerlerini tehlikelerden arındırmayı taahhüt etmektedir. 3.3 Eşit fırsatlar Birbirimize karşı her zaman saygılı ve dürüst bir şekilde ve kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak o şekilde davranırız. Dünya üzerindeki farklı bireylerin sahip oldukları farklılıklara değer veririz. Đstihdam kararları, nitelikler, beceriler ve başarılar gibi iş nedenlerine bağlıdır ve yerel ve ulusal istihdam kanunlarına uygundur. 4 Ortaklarımızı Düşünüyoruz 4.1 Şirket Đçi Kontroller Şirket Varlıklarının Korunması ve Euromedic in Gizli Ve Özel Bilgileriyle Đşlem Yapılması. Euromedic in mal varlıklarına ve ekipmanlarına uygun bir şekilde muamele edilmeli ve bunlar belirlenen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Euromedic in işi dışındaki amaçlarla kullanım, Euromedic in hukuk işleri departmanının temsilcisi tarafından onaylanmalıdır. Bu durum, Euromedic mal varlıklarının ve ekipmanının atılması veya ödünç alınması için de geçerlidir. Euromedic in BT ekipmanının özel kullanımı, söz konusu kullanıma ilişkin olarak üzerinde anlaşmaya varılan prosedürlere uygun olmalıdır. Tüm çalışanlar ve Euromedic adına hareket eden herkes Euromedic in özel bilgi ve verilerinin gizliliğini korumalıdır. Özel belgeler gizli ve güvenli bir yerde tutulmalıdır. 4

8 Euromedic in hiçbir çalışanı Genel Kurulun yazılı olarak kendisine özel bir yetki verdiği haller dışında gizli veya özel bilgileri ifşa edemez. Çalışanlar, gizli veya özel verilerin başka şahıslara ifşa edilmesini önlemek için bunları korumalıdır. 4.2 Hesap Defterleri, Kayıtlar Euromedic yasal gerekliliklere uygun olarak makul düzeyde ayrıntılı hesap defterleri, kayıtlar ve hesaplar tutmalıdır. Tüm muhasebe bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri de dâhil olmak üzere yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak doğru, kayıt altına alınmış ve çoğaltılmış olmalıdır. 4.3 Basının/Başka Şahıs ve Kurumların Sorularına Yanıt Verilmesi. Halka adil, doğru, tam, zamanında ve kolay anlaşılır bilgiler sağlamaya çalışıyoruz. Ne yazık ki, röportaj veren iyi niyetli çok sayıda insan anlattıklarının gazeteciler tarafından yanlış yorumlanmasına neden oldular. Bu tür durumları uzmanlara bırakın ve uygun eylemlerde bulunmaları için basının taleplerini yöneticinize iletin. 5 Toplumumuzu Düşünüyoruz 5.1 Euromedic in Sosyal Sorumluluk Standartları (Etik Satın Alımlar Dâhildir) Euromedic in politikası faaliyetlerini kanunlara, genel kabul görmüş dürüstlük normlarına ve ahlak kurallarına uygun olarak yürütmektir. Tüm tedarikçilerimizin de benzer şekilde hareket etmesini istemekteyiz. Tedarikçilerin, Euromedic le çalışabilmesinin bir şartı olarak bu gerekliliklere uymasını ve kendi tedarik zincirlerinde bulunanların da bunlara uymasını beklemekteyiz. Bu gerekliliklere olan uygunluğu değerlendireceğiz ve tedarikçilerin bu gerekliliklere uyma konusunda gösterdikleri gelişmeleri ve kaynak bulma konusunda aldıkları kararlarda gösterdikleri sürekli performanslarını dikkate alacağız. Tedarikçilerin değerlendirmeler sırasında tespit edilen uygun olmama durumlarını düzeltmelerini beklemekteyiz. Var olan durumları iyileştirmek için tedarikçilerimizle çalışmak istemekteyiz çünkü kolay olanı seçip, sözleşmeleri feshetmemiz halinde işçilerin maruz kalacağı sonuçlar daha da kötü olabilir. Bir tedarikçinin uygun olmama durumunu düzeltmeyi reddetmesi veya bizim memnun kalacağımız şekilde düzeltememesi halinde son çare olarak ilişkimizi sonlandıracağız. 5.2 Đnsan hakları Euromedic politikası Evrensel Đnsan Hakları Bildirgesini tüm insanlar ve uluslar için ortak bir standart olarak kabul eder. Bunu yapmaktaki amacı, bu Bildirgeyi sürekli olarak aklının bir köşesinde tutan her bireyin ve toplum organının, eğitim ve öğretim aracılığıyla bu hak ve özgürlüklere saygı duyulmasını teşvik etmeye ve ulusal ve uluslararası düzeyde ileriye dönük önlemler alarak bunların evrensel düzeyde ve etkili bir şekilde kabul görmesini ve bunlara uyulmasını sağlamaya çalışmasının gerekmesidir. 5.3 Rüşvetle Mücadele Kanunları Euromedic tüm rüşvet ve yolsuzluk şekillerine karşıdır ve faaliyetlerini yürüttüğü yerlerde yürürlükte olan rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına ve yönetmeliklerine uyacaktır. Rüşvete ilişkin kanunlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Tüm çalışanların çalışmakta oldukları ülkede geçerli olan rüşvete ilişkin kanunlar hakkında bilgi sahibi olması ve bunlara 5

9 uyması önemlidir. Rüşvet genel olarak herhangi bir şahıs tarafından doğrudan ya da aracılar yoluyla bir kamu görevlisine, söz konusu görevlinin resmi görevlerini yerine getirmesine ilişkin olarak görevlinin kendi adına ya da başka bir üçüncü şahıs adına iş alma ya da elde tutma veya işlerin yerine getirilmesinde uygun olmayan bir çıkarın elde edilmesi için uygun olmayan maddi bir çıkarın veya başka bir menfaatin kasten teklif edilmesi veya bunlara ilişkin bir sözün verilmesi olarak tanımlanır. Çoğu ülkede rüşvetle mücadele kuralları, rüşvet verilmesini, kolaylaştırma ödemelerinin yapılmasını ve etkilemek amacıyla uygun olmayan işlemlerin yapılmasını yasaklar. Etkilemek amacıyla uygun olmayan işlem yapılması, bir şahsa üçüncü bir şahsın eylemlerini veya görevlerini etkilemek amacıyla ikna etmek üzere uygun olmayan bir menfaatin verilmesidir. Çoğu ülkede rüşvete ilişkin kanunlar özel sektör için de geçerlidir ve üstlerine karşı görevlerini yerine getirme konusunda herhangi bir temsilciden bir menfaat elde edilmesini bir suç olarak kabul ederler. Rüşvet uygun olmayan bir menfaattir ve nakit para, varlıklar (hediyeler), kredi, iskonto, seyahat masraflarının iadesi, konaklama, eğlence veya hizmetler olarak verilebilir Herhangi bir rüşvet ya da yolsuzluk Euromedic e ve Euromedic in piyasadaki itibarına zarar verecektir ve bunlara tahammül gösterilemez. Çalışanlar, herhangi bir ödeme yaparken, hediyeler sunarken veya kamu görevlilerini eğlendirmeyi teklif ederken Kurallara, Uygun Olmayan Menfaatlere Đlişkin Euromedic Politikasına ve yerel yönetim tarafından rüşvete ilişkin olarak sunulan rehberliğe kesinlikle uymalıdır. Eğlence, ikram ve hediye teklifleri ve bunların kabul edilmesi her zaman Kurallara ve Uygun Olmayan Menfaatlere Đlişkin Euromedic Politikasına uymalıdır ve yürürlükte olan kanunlara ve kabul gören iyi iş uygulamalarına uygun olarak yerine getirilmelidir. Söz konusu teklifler, ticari bir müşterinin veya kamu görevlisinin alacağı bir karar ile Euromedic e iş alma veya bulma ya da uygun olmayan bir menfaat elde etmesine yardımcı olacak bir karar vermesini etkilemek amacıyla yapılamaz, sunulamaz ya da sağlanamaz. Uygun olmayan amaçlar doğrultusunda yapılan, sunulan veya sağlanan eğlence, ikram ya da hediyeler geçerli rüşvetle mücadele kanunlarını ihlal edebilir ve kesinlikle yasaktır. Tüm hediyeler, ikramlar ve masraflar Euromedic hesap defterlerinde kayıt altına alınacaktır Siyasi veya Bağış Niteliğindeki Katkılar Euromedic in siyasi partilere yaptığı katkılar genellikle yasal kısıtlamalara ve ifşa gerekliliklerine tabidir. Euromedic genellikle siyasi katkılarda bulunmayacaktır ve Euromedic adına veya namına yapılan siyasi katkılar geçerli kanunlara uygun olarak yapılmalıdır. Euromedic in kendisi ya da herhangi bir çalışanı için herhangi bir çıkar çatışması olmadığından emin olunması halinde, zaman zaman bağış niteliğinde katkılar sağlanabilir. Siyasi ve bağış niteliğindeki katkılar, kanunlarla uygunluk sağlamak için önceden yazılı olarak Uyumluluktan Sorumlu Müdür ve Genel Kurul tarafından onaylanmalıdır. Ek yönergeler için Đkram, Hediyeler ve Eğlence Dâhil Uygun Olmayan Menfaatlere Đlişkin Politikaya bakın. 6

10 5.4 Üçüncü şahıslarla olan ilişkiler Aracılar Temsilciler, danışmanlar ve Euromedic ile üçüncü bir şahıs arasında bir bağlantı olarak hareket eden diğer şahıslar dâhil olmak üzere aracılarla iş ilişkileri kurmadan önce, Euromedic nam veya hesabına hareket eden birey, aracının itibarının, geçmişinin ve yeteneklerinin uygun ve yeterli olmasını sağlamak amacıyla Üçüncü Şahıslarla Đş Yapılmasına Đlişkin Politikada daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde durum tespiti yapmalıdır.. Euromedic, aracıların bu Kurallarda belirtilen gerekliliklere uygun hareket etmesini beklemektedir ve bu gereklilik bir aracı ile imzalanacak olan yazılı bir sözleşmede belirtilmelidir. Aracılarla yapılan anlaşmalar yazılı olmalıdır ve taraflar arasındaki gerçek ilişkileri açıklamalıdır. Aracıyla yapılan anlaşma, aracının Uygun Olmayan Menfaatlere Đlişkin Euromedic Politikasına riayet edeceğini belirten bir hüküm içermeli, temsilci tarafından rüşvet olarak verilen ödemeleri kabul etmediğini ve bir rüşvet ödenmiş olması halinde, sözleşmenin feshedileceğini açıkça belirtmelidir. Euromedic, ödemelerin uygun olmayan amaçlar için kullanılabileceğinden şüphe duyması halinde aracıya herhangi bir ödeme yapmayabilir. Üzerinde anlaşmaya varılan ücret, aracı tarafından verilen hizmete uygun olmalıdır. Ödemeler yalnızca uygun belgelerin ibraz edilmesi karşılığında yapılacaktır ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilecektir. Euromedic, kamu görevlileri, devletler veya özel kurumlarla yapılan işlemlerle ilgili isimlerin, istihdam sürelerinin ve temsilcilere yapılan ödemelerin bir kaydını tutmalıdır. Bu kayıtlar, anlaşmanın feshinden ya da yapılan son ödemeden itibaren (hangisi daha geç ise) 10 yıl süreyle saklanacaktır. Kayıtlar, denetçiler tarafından denetime tabi olacaktır Temsilciler/tedarikçiler/müşteriler Temsilci, iş, tedarik, ortak girişim sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler mümkünse, ilgili sözleşmenin doğası ve kapsamı dikkate alınarak hizmet sağlayıcının ilgili rüşvetle mücadele kanunlarına ve yönetmeliklerine uymasını gerektiren yükümlülükler içermelidir. 5.5 Kara para aklama ve terörizmle mücadele kanunlarına uyumluluk Euromedic yönetici ve çalışanları, çalışma bölgelerinde ve başka yerlerde geçerli olan yürürlükteki kara para aklama ve terörizmle mücadele kanunlarına uymak zorundadır. Kara para aklama genellikle suç faaliyetlerinden elde edilen kazançları gizlemek için yapılan davranışlar olarak tanımlanır ve kamu görevlilerine yasal veya uygun olmayan ödemelerin yapılmasını, kamu fonlarının herhangi bir şahıs tarafından ve kamu görevlilerinin çıkarları için zimmete geçirilmesi, çalınması veya kötüye kullanılması, özel şirketlerin çalışanlarına rüşvet ödenmesi, üçüncü şahısları dolandırmak amacıyla planlar yapılmasını ve buna benzer durumları içerebilir ya da kapsayabilir. Kara para aklama aynı zamanda beyan edilmesi gereken meblağların altında olan bir dizi fon aktarımı yaparak raporlama gerekliliklerinden kurtulma çabalarını da içerebilir. Fonlar, aynı zamanda banka hesapları arasında yapılan transferler veya görünürde yasal olan varlıkların satın alınmasıyla da aklanabilir. Bu fonlar aklanmış olsa bile, halen suç faaliyetlerinden elde edilen kazançlardır ve bu kazançları bile bile almak, transfer etmek, taşımak, elde tutmak, 7

11 kullanmak veya saklamak suçtur. Euromedic, suç faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların yasal olarak görünmesini sağlamak isteyen kişiler ve kurumlar için bir hedef olabilir. Örneğin, Euromedic e iş yapma teklifinde bulunan şirketler aslında kara para aklama veya suç faaliyetlerinde paravan olarak kullanılıyor olabilir. Aynı şekilde, temsilciler, müşteriler veya diğer şahıslar, Euromedic in ücretlerini kendi ülkelerinde geçerli olan kanunlar ve gerekliliklerden kurtulmak için ikamet ettikleri yerler dışındaki yargı bölgelerine havaleyle göndermesini isteyebilirler. Bu nedenle, Euromedic in kimlerle iş yaptığını bilmesi ve tüm olası iş ortakları, temsilciler, vekiller, kamu hizmeti sağlayıcıları ve yüksek riskli tedarikçiler için Euromedic Kuralları tarafından gerekli kılındığı şekilde durum tespiti gerçekleştirmesi önem taşımaktadır Sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve Đlgili Yönetmelikler T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuatı Üçüncü Şahıslarla Đş Yapılmasına Đlişkin Politikaya bakın. 5.6 Çevrenin Korunması Çevreyi koruma ve işlerimizi dünyadaki doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını teşvik eden bir şekilde yapma taahhüdünde bulunmaktayız. Faaliyetlerimizi sürdürmekte olduğumuz ülkelerin tamamında yürürlükte olan tüm kanunlara uymakta ve çevreye saygı göstermekteyiz. Tehlikeli maddelerin çevreyle temas etmesi halinde veya bu maddeler uygun olmayan bir şekilde ele alındığında ya da bunlar uygun olmayan bir şekilde bertaraf edildiğinde yönetime bu durumu bildiririz. 6 Uyumluluk Belgesi Euromedic adına hareket eden tüm ofis çalışanlarımız, çalışmaya başladıklarında veya Euromedic ile bir sözleşme imzaladıklarında ve bundan sonra yıllık olarak aşağıdakileri kabul edeceklerdir: (a) (b) (c) (d) Kuralların (ve Politikaların) okunması ve anlaşılması. Herhangi bir rüşvetin ödenmemesi, kolaylaştırma ödemesinin yapılmaması veya herhangi başka bir şekilde yolsuzluğa bulaşılmaması, Kuralların ihlal edilmemesi ve Kuralların ihlal edildiğini fark ettiğinde Euromedic i veya Uyumluluktan Sorumlu Müdürü bilgilendirmesi Çalışanlar, bu Kuralların, yürürlükte olan kanunların ve yönetmeliklerin ihlal edilmesinin, iş akdinin feshedilmesi de dâhil olmak üzere muhtelif disiplin cezalarıyla sonuçlanacağını kabul eder. 7 Euromedic Tarafından Gerçekleştirilecek Uyumluluk Denetimleri Uyumluluktan Sorumlu Müdür Euromedic Kurallarını denetleyecek ve Euromedic in, yan kuruluşlarının, bağlı kuruluşlarının ve ortak girişimlerinin Kurallara uyup uymadığını değerlendirecektir. Bu değerlendirmelerin bulguları, Euromedic Yönetim Kuruluna raporlanacaktır. 8

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA

UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA (Hediyeler, Đkram ve Eğlence ile Siyasi ve Bağış Niteliğindeki Katkılar dâhildir) Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Politika Açıklaması...

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER MAGNA INTERNATIONAL INC. RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her türlü iş girişiminde ve her ülkede

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası : 1/ 5 1. Amaç Bu politikanın amacı rüşvetçilik ve yolsuzluk karşıtı politikaları ve davranışları tanımlanmak, rüşvetçilik ve yolsuzluk durumlarında Kuralkan ın bulunduğu konumu belirlemek ve bu mücadelede

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI... İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM...2 1.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ...3 1.2 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...3 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER...3 2.1 SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ...3

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI 1 DIEBOLD NIXDORF INCORPORATED VE DÜNYA GENELİNDEKİ BAĞLI ŞİRKETLERİ ( DIEBOLD NIXDORF ) DIEBOLD NIXDORF UN İŞ ETİĞİ DAVRANIŞ KURALLARI VE TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARINA (

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER Ekim 2014 GİRİŞ Bu İlkeler BİLGİ nin tüm görevlileri, yöneticileri, tam zamanlı

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

Etik Davranış Politikası

Etik Davranış Politikası Etik Davranış Politikası Müşterilerimiz ile İlişkilerimiz Amacımız, mükemmel müşteri hizmeti sunmaktır. Doğruluk, güven ve dürüstlük yaptığımız her işte temel ilkemizdir. Müşterilerimizin döviz ve uluslararası

Detaylı

ANIXTER INC. ÇIKAR ÇATIŞMALARI KURUMSAL POLİTİKA KASIM KAPSAM Global. 1. Amaç. BÖLÜM Yasal işler ve uyum

ANIXTER INC. ÇIKAR ÇATIŞMALARI KURUMSAL POLİTİKA KASIM KAPSAM Global. 1. Amaç. BÖLÜM Yasal işler ve uyum 1. Amaç Bu Global Çıkar Çatışması Politikası (Global Conflicts of Interest Policy - COI Policy ), Anixter'in Global İş Etiği ve Davranış Politikası'nda ( Etik Politikası ) çıkar çatışmalarıyla ilişkili

Detaylı

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün Hidiv 16.03.2017 Bu veya benzeri durumlarla hiç karşılaştınız mı? Bir ana tedarikçiniz siz ve bir meslektaşınıza Wimbledon için

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

VOTORANTIM CIMENTOS UYUMLULUK PROGRAMI

VOTORANTIM CIMENTOS UYUMLULUK PROGRAMI Yasalara ve düzenlemelere uymak sadece sizin için değil, herkes için iyidir. Değerli meslektaşlarımız, Votorantim Cimentos Uyumluluk programı ile ilgili bu dokümanı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 7 - İlişki süreçleri 7.1 İş ilişkisi yönetimi Hizmet sağlayıcı; müşterileri, kullanıcıları ve hizmetlerin ilgili taraflarını

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

Univar ın yol gösteren ilkeleri

Univar ın yol gösteren ilkeleri Davranış Kuralları Vizyonumuz En iyi kişilerin çalışmak isteyeceği bir şirket. Müşterilerle tedarikçiler arasında benzersiz bir bağlantı sağlayarak, kimyasal dağıtım alanında dünya lideri olmak. 2 Univar

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

Davraniş standartlarimiz Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sağlık ve Güvenlik 5 Çevre 5

Davraniş standartlarimiz Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sağlık ve Güvenlik 5 Çevre 5 Giriş Davranış Kuralı Neden Var? Đcra Kurulu Başkanı Monika Ribar dan 3 Genel rehberlik Bu kurala uymak zorunda mıyım? 4 Farklı ülkelerdeki farklı yasalar nelerdir? 4 Sorum olduğunda yardım almak için

Detaylı

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

Taahhütname. Etik Kurallar

Taahhütname. Etik Kurallar Etik Kurallar Doküman No : 1. GRP 08.4.3 Yayın Tarihi : 141203 Revizyon No : 150121-002 Revizyon Tarihi : 13.10.2015 Doküman Revizyon Tarihçesi REVİZYON TARİHİ YAZAN REVİZYON NO REVİZYON AÇIKLAMASI 13.10.2015

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: İhbar Politikası İHBAR POLİTİKASI 1. Genel bakış Amcor, etik uygulamalarda en yüksek standartlarla, dürüst ilişkileri ve görevi kötüye kullanma olay veya iddialarını iyi niyetle ihbar eden kişileri korumayı

Detaylı

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası 02-001.01 Genel Bakış: Aşağıda yer alan politikada, dünya çapındaki tüm Teva faaliyetleri için geçerli olan yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kanunlarıyla uyumun sağlanmasına yönelik kılavuz bilgiler sunulmaktadır.

Detaylı

Tedarikçi Davranış Tüzüğü

Tedarikçi Davranış Tüzüğü Tedarikçi Davranış Tüzüğü İçindekiler 2 DSV Group CEO Tarafından Yapılan Tanıtım 3 3 Ticari dürüstlük 4 3.1 Rüşvetçilik 4 3.2 İşlem hızlandırma ücreti 4 3.3 Hediyeler, seyahat giderleri, ağırlama, vs.

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI Amaç ve Kapsam Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası I Giriş Dürüstlük Flint Group'un yol gösterici ilkelerinden biridir ve Flint Group'a bağlı her çalışanın ve şirketin standartlarımızı ve beklentilerimizi

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri Giriş Etik İlkeleri Bu ilkelerde SIG'ye yapılan her türlü referans ATC ve ATCI'yı da içerir. SIG plc bir dizi temel ilkeye sahiptir ve inandığı değerleri korumanın önemli olduğunu düşünmektedir. Çalışanlarının,

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK 4 1.1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum. 1.3. Şirket Bilgi ve Sırlarının Çıkar Amaçla Kullanımı

İÇİNDEKİLER. 1. YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK 4 1.1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum. 1.3. Şirket Bilgi ve Sırlarının Çıkar Amaçla Kullanımı ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER 1. YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK 4 1.1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum 12 1.2. Adil Rekabet Rkbt 1.3. Şirket Bilgi ve Sırlarının Çıkar Amaçla Kullanımı 2. ÇIKAR ÇATIŞMALARI 4 5 2.1.

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna Internatinal Inc. 1 ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna çalışanları, Magna nın en iyi çıkarına göre hareket etmekle görevlidir.

Detaylı

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI Daha itibarlı meslek, daha etkin hizmet için İÇİNDEKİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI... 2 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ... 2

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI 2016 ETİK NEDİR? Etik,doğru ile yanlışı,haklı ile haksızı,iyi ile kötüyü,adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru,haklı,iyi ve adil olduğuna

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

Etik ve Uyum Kuralları

Etik ve Uyum Kuralları Etik ve Uyum Kuralları 1 Giriş 3 1.1 Şirket Profili 3 1.2 Amaç 3 1.3 Kod a Bağlılık 4 2 Temel Kural 4 3 Haberleşme standartları 4 3.1 Genel 4 3.2 Kayıtlar 5 4 Ayrımcılık Yapmama 5 5 Cinsel Taciz ve Diğer

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Etik İlkeler ve Kurallar

Etik İlkeler ve Kurallar Ek. 2 PERSONEL YÖNETİMİ DERNEĞİ PERYÖN Etik İlkeler ve Kurallar 1 Amaç Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU YÖN-İK-07 REV.NO : 00 YAYIN TARİHİ: 01.09.2009

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU YÖN-İK-07 REV.NO : 00 YAYIN TARİHİ: 01.09.2009 ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU YÖN-İK-07 REV.NO : 00 YAYIN TARİHİ: 01.09.2009 1 İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU I. ETİK KURALLARIMIZ

Detaylı